Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína"

Transkript

1 Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP

2 Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení z roku 2002 pracovní skupina TASK FORCE OF EUSEM R. Petrino (Itálie) zástupci 17 zemí Belgie, R, Estonsko, Francie, SRN, ecko, Irsko, Itálie, Malta, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Španlsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie) revize Multidisciplinary Joint Committee of the Union Européenne des Médecins Spécialistes (MDJ-UEMS)

3 Pracovní skupina Task Force of EuSEM

4 Zdroje, cíl textu: pedchozí verze evropského curricula: European Core Curriculum for Emergency Medicine (2002) direktiva EU 2005/36/C - vzdlávání léka UM mezi obory s ptiletým výcvikem pechodná ustanovení pro transformaci z nástavbové atestace do základní cílem textu je vytvoit standardy pro rozvoj a organizaci uznávaných (certifikovaných) vzdlávacích program oboru UM pi zachování srovnatelné úrovn ve státech EU

5 Struktura vzdlávacího programu 1. Klíové dovednosti evropského lékae urgentní medicíny 2. Systémov založené lékaské znalosti 3. Charakteristické symptomy 4. Specifické aspekty urgentní medicíny 5. Klíové klinické postupy a dovednosti

6 Klíové dovednosti evropského lékae urgentní medicíny pée o pacienty medicínské znalosti komunikaní schopnosti, schopnosti spolupráce a interpersonální dovednosti profesionalita, znalost etických a právních aspekt organizaní, plánovací a manžerské (týkající se organizace poskytování služeb) schopnosti výuka a výzkum - kritické hodnocení odborných publikací apod.

7 Pée o pacienty zahrnuje: zvládnutí dynamického procesu poskytování pée pi nepedvídatelném písunu pacient celkový pístup fyzické, psychické a sociální aspekty, draz na poátení péi edukace pacient orientace v problematice veejného zdravotnictví triage, primární posouzení stabilizace život ohrožujících stav cílená anamnéza, klinické rozhodovací procesy, dokumentace, re-triage a opakované posouzení

8 Komunikaní schopnosti, schopnosti spolupráce a interpersonální dovednosti verbální i neverbální složka komunikace komunikaní technologie a informaní média vyhnout se vlivu pedsudk, emocí, stresu! KOMUNIKACE: s pacienty a píbuznými s kolegy a ostatními zdravotníky s ostatními složkami (policie, hasii, sociální služby) s veejnými sdlovacími prostedky a veejností

9 Profesionalita, znalost etických a právních aspekt profesionální chování a pístup, sebemotivace, znalost svých vlastních omezení efektivní práce v týmu a jako vedoucí týmu schopnost delegování soukromí pacienta, autonomie, informovaný souhlas, negativní reverz, ne/svéprávný pacient, zneužívání a násilí DNAR a ostatní end-of-life decisions právní pedpisy, etika komunikace s pacientem zachování mlenlivosti, pravdivost informací

10 Organizaní, plánovací a manažerské schopnosti rovnováha: zvládnutí jednotlivých pacient souasná organizace práce na urgentním píjmu standardy kvality, audity, klinický profit, zlepšování klinické praxe time-management informaní management dokumentace vstupy a záznamy v reálném ase

11 Výuka a výzkum kontinuální vzdlávání schopnost výuky pregraduáln, postgraduáln, osvta veejnosti kritické zhodnocení odborných vdeckých publikací EBM, klinické standardy základy klinické epidemiologie a biostatistiky hodnocení kvality, hodnocení rizika pochopení zásad vdeckého výzkumu

12 Spektrum medicínských znalostí - systémový pístup kardiovaskulární urgentní /akutní stavy u dosplých a dtí dermatologické urgentní stavy endokrinologické a metabolické akutní poruchy poruchy vodního a elektrolytového hospodáství ORL urgentní stavy GIT urgentní stavy gynekologicko-porodnické urgentní stavy hematologické a onkologické urgentní stavy

13 Spektrum medicínských znalostí - systémový pístup imunologické urgentní stavy infekní choroby a septické stavy muskuloskeletální urgentní stavy neurologické urgentní stavy u dosplých a dtí oftalmologické urgentní stavy plicní urgentní stavy psychiatrické poruchy a poruchy chování renální a urologické urgentní stavy trauma u dtí a dosplých

14 Spektrum medicínských znalostí: pístup na základ charakteristických symptom akutní bolest bicha poruchy chování a agitovanost poruchy vdomí u dtí a dosplých bolesti zad netraumatické krvácení srdení zástava bolest na hrudi plaící dít prjem dušnost horeka a endogenní zvýšení tlesné teploty bolest hlavy u dtí a dosplých

15 Spektrum medicínských znalostí: pístup na základ charakteristických symptom žloutenka bolest horních/dolních konetin palpitace kee u dosplých a dtí šokové stavy u dosplých a dtí kožní projevy u dosplých a dtí synkopy urologické píznaky (dysurie/oligo/anurie/polyurie) závrativé stavy, poruchy rovnováhy zvracení

16 Specifické aspekty v urgentní medicín zneužívání a násilí vi dosplým i dtem prevence úraz a ostatní preventivní programy analgesie, anestezie a sedace medicína katastrof vnjší píiny úraz ( environmental injuries ) toxikologie pednemocniní pée sociální problematika

17 Klíové klinické postupy a dovednosti KPR dle platných Guidelines zajištní dýchacích cest, zásady UPV analgesie a sedace podpora a resuscitace obhu ORL, GIT, urologické, ortopedické neurologické, gynekologicko-porodnické ophtalmologické dovednosti pée o rány transport pacient v kritickém stavu hygienické aspekty (dekontaminace, izolace, ochrana personálu)

18