Smlouva o dílo Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Smlouva o dílo Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji Příloha č.1 smlouvy o dílo - Technická specifikace dodávky V této příloze se zhotovitel zavazuje, že jím dodaný a nainstalovaný systém odpovídá požadavkům objednatele podle zadávacích podmínek a plní následující parametry: 1. Popis stávajícího stavu 1.1 Centrální dispečink a dispečinky jednotlivých dopravců Z pohledu řízení veřejné linkové dopravy centrální dispečink neexistuje. Dispečinky u jednotlivých dopravců řídí provoz především na autobusových nádražích, na kterých mají službukonající pracovníky. Mimo potom je doprava řízena jen na základě telefonické nebo ústní informace od řidičů, a to jen v případech kdy řidič návazného spoje má u sebe mobilní telefon. Ne všichni řidiči jsou jimi vybaveni (ve většině případů se jedná o soukromé mobilní telefony). Návaznost mezi spoji je zčásti zajišťována poznámkou v jízdním řádu, kterou jsou se řidiči povinni řídit, a zčásti na základě znalosti jízdních řádů řidiči. V případě, že je na spoji nový řidič bez znalostí návazností, často dochází k jejich rozvázání. 1.2 Odbavovací systém Odbavovací systém veřejné dopravy osob ve Zlínském kraji je v rámci ČR výjimečný velkým využitím bezkontaktních čipových karet ve veřejné dopravě. Počet čipových karet vydaných obyvatelstvu v rámci veřejné osobní dopravy Zlínského kraje se blíží počtu 130 tisíc (detailně viz další kapitoly). Bezkontaktní čipová karta se ve Zlínském kraji stala běžným nosičem jízdního dokladu. Na území Zlínského kraje poskytují služby veřejné osobní dopravy dopravci uvedení v tabulce: LINKOVÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Zlínský kraj MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Vsetín Valašské Meziříčí Kroměříž Kunovice, Staré Město, Uherské Hradiště DRÁŽNÍ DOPRAVA ČSAD Vsetín a.s. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s KRODOS BUS a.s. Karel Housa HousaCar ČSAD Kyjov a.s. ČSAD Vsetín a.s. ČSAD Vsetín a.s. Kroměřížské technické služby s.r.o. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. České dráhy a.s. Další dopravci v linkové autobusové dopravě v závazku veřejné služby pro Zlínský kraj zabezpečují dopravní spojení z obcí na hranicích Zlínského kraje do jiných krajů: ČSAD Hodonín a.s. VYDOS BUS a.s. FTL a.s. Veolia Transport Morava a.s.

2 Odbavovací systémy dopravců Je popsán stávající stav v odbavovacích systémech u těch dopravců, se kterými se počítá v rámci úzké spolupráce mezi Krajským úřadem Zlínského kraje, společností KOVED ZK, spol. s r.o. a těmito dopravci. Odbavování cestujících je u obou druhů doprav u všech dopravců u řidiče (nástup předními dveřmi) ČSAD Vsetín a.s Odbavovací systém ve vozidle Od roku 1998 provozuje odbavovací systém EM TEST dodáno bylo 230 elektronických pokladen na výdej jízdenek 2.generace EM 116 TPOR včetně čteček bezkontaktních čipových karet Mifare Standard Odbavovací zařízení řídí vozidlové informační panely (dodavatel EM TEST ČR spol. s r.o.). Nyní je v provozu celkem 435 odbavovacích zařízení typu EM 105 TPOR, EM 116 TPO, EM 126T a EM 126i Mijola. Od roku 2005 společnost s nákupem nového autobusu nakupuje současně i nejnovější typ strojku EM 126i Mijola Médium/čipová karta Pro odbavovací systém bylo dosud inicializováno a dodáno více než čipových karet Mifare Standard 1 kb, v systému jsou používány přístupové karty řidičů Dodavatelem karet je společnost EM CARD a.s. Čipová karta je personifikována na jméno vnitřně, slouží jako elektronická peněženka. Dále jsou čipové karty personifikovány na jméno vnitřně i zvenku (potiskem) pro časové jízdenky MHD ve Vsetíně a Valašském Meziříčí Software obslužný informační systém je provozován na klient-serverové platformě WinADO vnitropodnikový informačně- ekonomický systém SW od fy M-Line ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s Odbavovací systém ve vozidle Od roku 1996 provozuje odbavovací systém EM TEST dodáno bylo celkem 152 odbavovacích strojků typu EM Test 126i Mijola, EM Test 116 TPOR NM, EM Test 116 PGR a EM Test 105 TPOR. V roce 2003 proběhla montáž čtecího zařízení pro bezhotovostní odbavování cestujících v rámci zavedení čipových karet. Odbavovací zařízení řídí vozidlové informační panely (dodavatel EM TEST ČR spol.s r.o.). Na 1 vozidle jsou namontovány informační panely s vlastním ovládáním (dodavatel BUSE) Médium/čipová karta Čipové karty dopravce zavedl v dubnu roku K bylo evidováno čipových karet Mifare Standard 1 kb. Dodavatelem je společnost EM TEST ČR, spol. s r.o Software obslužný informační systém je provozován na klient-serverové platformě WinADO vnitropodnikový informačně- ekonomický systém SW od fy M-Line KRODOS BUS a.s Odbavovací systém ve vozidle

3 Od roku 2003 provozuje odbavovací systém EM TEST dodáno bylo celkem 88 odbavovacích zařízení typu EM FM 126T. Odbavovací zařízení řídí vozidlové informační panely (dodavatel EM TEST ČR spol.s r.o.) Médium/čipová karta Pro odbavovací systém bylo dosud dodáno více než čipových karet Mifare Standard 1 kb a 4 kb. Dodavatelem karet je společnost EM TEST ČR, spol. s r.o Software Obslužný informační systém je provozován na klient-serverové platformě WinADO. Vnitropodnikový informačně- ekonomický systém SW od fy M-Line Karel Housa - HOUSACAR Odbavovací systém ve vozidle Od roku 1999 provozuje odbavovací systém EM TEST dodáno bylo 27 elektronických pokladen EM 116 TPO včetně čteček bezkontaktních čipových karet Mifare Standard Médium/čipová karta Pro odbavovací systém bylo dosud dodáno více než čipových karet Mifare Standard 1 kb. Dodavatelem karet je společnost EM TEST ČR, spol. s r.o Software obslužný informační systém je provozován na klient-serverové platformě WinADO vnitropodnikový informačně- ekonomický systém SW DUNA od fy TILL CONSULT Přerov Kroměřížské technické služby, s.r.o Odbavovací systém ve vozidle Od roku 2006 provozuje odbavovací systém EM TEST dodáno bylo celkem 10 palubních počítačů typu EM 126i. Odbavovací zařízení řídí vozidlové informační panely (dodavatel EM TEST ČR spol.s r.o.) Médium/čipová karta Pro odbavovací systém bylo dosud dodáno čipových karet Mifare Standard 4 kb. Dodavatelem karet je společnost EM TEST ČR, spol. s r.o Software Obslužný informační systém je provozován na klient-serverové platformě WinADO Vnitropodnikový informačně- ekonomický systém SW Hélios od fy Asseco Solutions, a.s ČSAD Kyjov a.s Odbavovací systém ve vozidle Od roku 2001 provozuje odbavovací systém společnosti Mikroelektronika dodáno bylo celkem 55 odbavovacích strojků typu USV 24C. Odbavovací zařízení řídí vozidlové informační panely (dodavatel (dodavatel BUSE)

4 Médium/čipová karta Pro odbavovací systém bylo dosud dodáno čipových karet Mifare Standard. Dodavatelem karet je společnost Mikroelektronika Software Program USV 24C od firmy Mikroelektronika Účetnictví společnosti je zpracováno na SW Prytanis od firmy UNIS COMPUTERS, a.s. 1.3 Přenosy dat Elektronická pokladna ve vozidle je vybavena optopřenosovou technologií. Ve vozovnách dopravců, popř. i jiných místech jako jsou autobusová nádraží, jsou nainstalována vyčítací místa. Tato jsou instalována tak, aby jejich dosah pokryl celé území, kde jsou vozidla odstavována. Přístupové body jsou pomocí počítačové sítě propojeny se serverem, kam jsou data přenášena a následně zpracována. Přenos dat je rozdělen do dvou částí. První část tvoří provozní data, která jsou vyčítána z vozidel po příjezdu do vozovny, a to po stanovenou dobu, kdy je již vozidlo odstaveno. Druhou oblastí je nahrávání nových aplikací do odbavovacího a informačního systému. Samotný přenos dat se děje automaticky a je nastaven v systému. Uživatelsky se dá zvolit, jestli budou do zúčtovacího centra posílána všechna data od dopravce nebo pouze data o pohybu elektronických peněz na čipových kartách. V systému jsou zavedeny jednotlivé provozovny a data se rozdělí podle jednotlivých provozoven, tak jak jsou uložena u jednotlivých dopravců. 1.4 Zúčtování Do projektu Vzájemná akceptace čipových karet ve Zlínském kraji jsou zapojeni následující dopravci : ČSAD Vsetín a.s., ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., KRODOS BUS a.s., Karel Housa HousaCar a Kroměřížské technické služby s.r.o. Dopravci shromažďují data vyčtená z odbavovacích zařízení na svých serverech. Tyto informace jsou však neúplné, týkají se pouze pohybů uskutečněných na odbavovacích zařízeních daného dopravce. Data od jednotlivých dopravců se musí na nějakém místě centralizovat, zavést do společné databáze a vyhodnotit. Po importu dat do Zúčtovacího systému se data o pohybech na kartách mezi dopravními společnostmi uloží do databáze Zúčtovacího centra a do databází jednotlivých dopravců na zúčtovacím serveru se doplní data o použití karty u jiných dopravců, která jsou nutná k zúplnění účtu karty. Tak v databázi Zúčtovacího centra jsou data potřebná pro zúčtování a v databázích jednotlivých provozoven jsou úplná data o účtu karty. Je možné v zúčtovacím procesu vygenerovat i data pro doplnění účtu karty na serveru u dopravců. Umístění účtu karty tedy může být u dopravce, či v Zúčtovacím centru v databázi dopravce nebo Zúčtovacího centra. Na server dopravce je možné také přesunout účet karty po zúčtování období a na serveru Zúčtovacího centra ponechat pouze data k zúčtování. 1.5 Popis tarifního systému: Příměstská autobusová doprava Platí kilometrický tarif v souladu Výměrem MF ČR v platném znění. Platba jízdného je hotovostní nebo bezhotovostní (čipovou kartou). Na příměstských linkách dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro jízdy mezi zastávkami v obvodu MHD Uherské Hradiště platí tarif MHD. Časové jízdenky v příměstské dopravě (papírové) jsou zavedeny u téhož dopravce jen pro žákovské jízdné. Na příměstských linkách dopravce ČSAD Vsetín a.s. platí pro jízdy mezi zastávkami v obvodu MHD Vsetín časové jízdenky MHD Vsetín. Na příměstských linkách dopravce ČSAD Vsetín a.s. platí pro jízdy mezi zastávkami v obvodu MHD Valašské Meziříčí časové jízdenky MHD Valašské Meziříčí.

5 1.5.2 Městská hromadná doprava U všech MHD platí jednopásmový tarif. Jízdné pro jednotlivou jízdu je možno hradit hotově nebo bezhotovostně (čipovou kartou). Časové jízdenky jsou pouze v elektronické podobě na čipových kartách. 2. Základní funkce komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému Komplexní odbavovací, řídící a informační systém je složen z jednotlivých hardwarových i softwarových modulů pro odbavování a informování cestujících ve veřejné hromadné dopravě a pro řízení jejího provozu. Propojení a datové provázání uvedených modulů představuje komplexní systém pro řízení veřejné hromadné dopravy na území Zlínského kraje (KORIS). Navrhované řešení a jeho aplikační část musí být řešeno jako modulární s možností postupného rozšiřování o nové funkcionality a to na základě dokoupení dalších v budoucnu požadovaných modulů k již existujícím aplikacím. Aplikace musí být vyvinuty na otevřených standardech a do budoucna musí být schopny hladké integrace s případnou novou palubní informatikou vozidel a s případnou změnou systému přenosu dat. Veškerý SW je upraven na protokol IP verze 6. Veškerá zařízení splňují normativy kvality uvedené v příloze č ON LINE provoz komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému veřejné hromadné dopravy Pro on-line proces řízení dopravy jsou zásadní následující podmínky a informace:: Nesoulad mezi plánovanými časy odjezdů dle jízdních řádů a reálnou situací (konflikty podjetí JŘ, zpoždění) kritické je přitom jednak podjetí a jednak zpoždění nad určitou přípustnou dobu (např. s vlivem na návazné spoje při ohrožení návaznosti ). Následné on-line, případně pouze off-line zpracování informací o vzniklých konfliktech je důležité rovněž z hlediska dohledu nad kvalitou přepravního procesu. Řídicí systém KORIS tyto informace zpracovává a přenáší on-line do jednotlivých komponentů stacionárního informačního systému, které následně poskytnou aktuální informace cestujícím na nádražích či zastávkách. Některé informace mohu být přeneseny i zpět do vozidel a vozidlový informační systém je pak předá cestujícím ve vozidlech (např. čekání návazného spoje Pro kvalitní zajištění veřejné hromadné dopravy jsou důležitým prvkem informace o obsazenosti vozidel. Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy by měl takovýmito informacemi disponovat on-line, což mu umožní pružně reagovat např. na aktuální zvýšené požadavky na přepravní kapacity, což významně ovlivní kvalitu přepravního procesu Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy přijímá a zpracovává následující informace z řídící jednotky vozidla: - Linka / spoj / zastávka / počet cestujících ve vozidle na zastávce posílá se v definovaném intervalu (časový interval, změna polohy ). - Přepravní konflikt (podjetí / zpoždění nad definovanou dobu tolerance) na zastávce případně definovaném významném bodu na trase spoje (zaměřena navigační souřadnice a uložena v JŘ v odbavovacích zařízeních). - Ostatní provozní on-line informace (např. porucha vozidla) - Diagnostická on-line data vozidla (např. spotřeba, rychlost apod.) Údaje jsou přenášeny z odbavovacích zařízení do řídicího systému automatizovaně v závislosti na definované události (např. pravidelný časový interval, odjezd ze zastávky daný změnou navigační souřadnice ) prostřednictvím modulu pro on-line přenos dat (GSM modul podporující GPRS) a následně jsou zpracovány a vyhodnoceny aplikací řídicího systému. Data o pohybu pouze vlastních vozidel v databázi centrálního dispečinku budou zpřístupněna dispečinku dopravce přes zabezpečené webové rozhraní. Systémové požadavky na celý systém:

6 - Přesnost 95,5% - Kontinuita 95,5 % - Dostupnost 95,5 % - Integrita 2 s 2.2 OFF LINE provoz komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému veřejné hromadné dopravy KORIS zpracovává, jak bylo uvedeno výše, rovněž informace o prodaných jízdenkách z jednotlivých zařízení odbavovacího systému. Je přitom schopen tyto údaje propojit s údaji o pohybu jednotlivých vozidel v časové souslednosti a poskytnout je v přehledné podobě uživatelům systému. Off-line vizualizace informací o obsazenosti jednotlivých vozidel zobrazená dynamicky (simulovaný pohyb vozidel v čase) na schématickém mapovém podkladu poskytuje velmi názorný obrázek vypovídající o celém přepravním procesu, a to: - Počty přepravovaných cestujících jednotlivými vozidly v čase. - Překrývání úseků na spojích jednotlivých linek v souvislosti s vytížením přepravních kapacit. - Návaznosti spojů a přehled o přestupujících cestujících. Tyto informace jsou podkladem pro optimalizační procesy ve veřejné hromadné dopravě s cílem maximalizace kvality přepravního procesu a minimalizace nákladů. Budou sloužit především pro: - tvorbu jízdních řádů s návazností jednotlivých spojů; - úpravu jízdních dob v jízdních řádech v návaznosti na předpokládanou obsazenost vozidel v jednotlivých spojích; - organizaci práce a konstrukci turnusů. 3. Dílčí prvky komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému Základními stavebními prvky KORIS jsou: - Centrální dispečink - Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy - Stacionární informační systémy 3.1 Podmínky pro dodávku a instalaci centrálního dispečinku Povinností uchazeče je zabezpečit Zajistit dodání a nainstalování serveru, na kterém bude instalován SW CEDu, úložiště dat s garantovanou dostatečnou kapacitou minimálně na dobu 72 měsíců od data ukončení zkušebního provozu, záložních zdrojů pro případ výpadku elektrické energie (doba udržení v provozu min. 1 hod.) nebo řešení prostřednictvím virtuálního serveru a s úložištěm dat v ceně dodávky garance minimálně na dobu 72 měsíců od data ukončení zkušebního provozu bez dalších poplatků Zajistit dodání a nainstalování hardwarového vybavení dispečinku, který bude umístěn u společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. se dvěma pracovišti (vybavení 1 pracoviště : 1ks - počítač s OEM SW, operační program a kancelářský SW, aplikace CEDu pro řízení provozu, 1 ks klávesnice, 1 ks myš, 6 ks monitor barevný LCD 22, záložní zdroj pro případ výpadku elektrické energie na dobu udržení v provozu min. 1 hod., barevná laserová tiskárna A4), LED monitor (úhlopříčka obrazovky minimálně 47,včetně nástěnného držáku a kabeláže na propojení) propojená s počítači obou pracovišť CEDu Definovat minimální konfiguraci hardwarového vybavení dispečinku pro dopravce (dodání zařízení je v režii dopravců)

7 3.2 Požadované funkce Centrálního dispečinku Centrální dispečink (CED) je řídícím prvkem celého systému. Centrální dispečink musí zabezpečovat následující funkce: - Sběr informací z jednotlivých vozidel všech autobusových dopravců potřebných pro řízení provozu dopravy. - Sběr informací o poloze vlaků ze systému centrálního deníku spojů (CDS) Českých drah (ČD) propojení dle vygenerovaného rozhraní z ČD součinnost zajištěna Dohodou o partnerství mezi zadavatelem a ČD a.s. - Přenos dat o poloze vozidel v reálném čase ze systémů řízení dopravy v jiných krajích na hranicích krajů (např. Jihomoravský) a následné reciproční zasílání stejných údajů těmto dispečinkům o vozidlech Zlínského kraje (definice rozhraní mezi dispečinky je také součást dodávky - Import jízdních řádů od smluvních dopravců ve formátu JDF (shodný s formátem dle 7) odts. 5 vyhlášky č. 388/200 Sb. v platném znění) - Operativní řízení provozních problémů (zpoždění ve vztahu k návaznosti spojů, posilové spoje, atd.). Je nutné automaticky generovat rozvázání návazností zpožděním. Automaticky zasílat návaznému spoji příkaz na čekání (při stanovení limitu zpoždění) nebo CED jen připraví příkaz a dispečer potvrzuje jeho odeslání. - Organizaci dopravy při řešení plánovaných i neplánovaných provozních překážek (výluky, objízdné trasy, atd.). - Sledování a vyhodnocování provozu dopravy (dodržování jízdních řádů, vyhodnocení zpoždění, frekvence cestujících). Při srovnávání polohy vozidla s jízdním řádem musí zajistit zobrazování odchylky nad stanovenou časovou mez. Tato mez musí být i alternativně nastavitelná pro jednotlivé zastávky. - Zajistit archivaci odchylek od jízdních řádů, možnost jejich generování do sestav dle následujících kritérií: datum, dopravce, linka, spoj, odchylka (+ nebo -), velikost odchylky, a to v různém pořadí výběru kritérií. - Zobrazení všech spojů na schématu linek, v mapě i v tabulce spojů, odlišení spojů různých dopravců, pod lupou budou detailní informace o spoji (číslo oběhu, směr, vzdálenost od poslední zastávky, odchylka od jízdního řádu, konečná zastávka), možnost zapnout / vypnout zobrazení spojů různých dopravců, možnost automatického i manuálního zajištění přípojné vazby. Pokud nebudou k dispozici žádná data o přijíždějícím spoji, nebude přípoj garantován. - Zobrazení odchylek od jízdního řádu na mapovém podkladu bude různobarevné, a to v rozlišení podle druhu dopravy (městská autobusová, příměstská autobusová, vlaková) a dle odchylky od jízdního řádu (podjetí, v souladu s jízdním řádem, zpoždění do 5 min., zpoždění do 10 min., nad 10 minut výše zpoždění volitelná uživatelem). - Vytvoření aplikačního rozhraní v oknech, která mohou být uspořádána na obrazovce dle potřeb uživatele. - Možnost využití funkce zoom na zastávky pro získání všech dostupných detailních informací. - Zpětnou vazbu z provozu na optimalizaci dopravy. - Kontrolu dodržování standardů a kvality dopravy jednotlivými dopravci (např. nasazení odpovídajícího typu autobusů). - Zajistit výpis možných ohrožených návazností v reálném čase jako ohrožená návaznost je považováno, že čas odjezdu jiného spoje na některé ze zastávek zpožděného spoje (autobusového či vlakového) nastane dříve než bude skutečný příjezd opožděného spoje na tuto zastávku, nebo také dalšího spoje téhož vozidla dle plánovaného oběhu vozidla na daný den by měl nastat dříve než bude skutečný příjezd téhož vozidla na zpožděném spoji do této zastávky. - Zajištění odesílání zpráv o zpoždění a příkazů o čekání na přípojný spoj do jednotlivých vozidel, dále zasílání údajů o zpoždění a zpráv o čekání návazných spojů na vnitřní informační panely vozidel a zastávkové informační panely. - Zajistit ovládání zastávkových informačních panelů instalovaných na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti - 2 ks 10-ti řádkový panel od fy EM-Test

8 - Zajištění odesílání zpráv na vnitřní informační panely vozidel o dění ve Zlínském kraji (nejedná se o zprávy z tisku, ale zprávy od Zlínského kraje nebo obcí, případně jeho organizací např. sdělení o jednání zastupitelstva, záměry Zlínského kraje, apod.). - Sjednocení databáze zastávek s jednotlivými dopravci s využitím CISu (centrální informační systém). - Zajištění automatické korekce času v řídících jednotkách vozidel a na stacionárních informačních panelech, a to min. 4x denně, - Zajištění monitoringu funkčnosti všech zařízení instalovaných ve vozidlech a stacionárních zařízení. - Při výpadku spojení zajistit výrazné odlišení zobrazovaných údajů a doplnit je poznámkou o výpadku spojení. Centrální dispečink musí být propojen s dispečinky jednotlivých dopravců (dispečinky jednotlivých dopravců jako součást licence součinnost dopravců je zajištěna partnerskými dohodami, které s nimi má Zlínský kraj uzavřeny). Počet licencí 20, u každé licence min. počet přístupů 20. Základem pro fungování centrálního dispečinku je řídící SW aplikace celého systému, která musí zajistit : - Stabilní operační systém - Výkonná a stabilní databáze (např. Oracle) - Aplikace musí být strukturované a modulární (např. C++) - Dispečink bude využívat jednotnou centrální databázi, která bude obsahovat veškerá spravovaná data v souladu s platnými standardy. - Generování dat pro plánování dopravy.generování dat pro odbavovací systém a vozidlový informační systém jednotlivých dopravců (jízdní řády, tarifní systém, data o zablokovaných čipových kartách, výpisy na informační panely, akustická hlášení ). - V databázi existenci minimálně 2 platností každého jízdního řádu (platný v daném okamžiku a budoucí). - Zabezpečení sledování kvality přepravního procesu (sledování provozu vozidel lokalizace, porovnání plánovaného a skutečného času včetně poskytování informací o konfliktech ). - Generování podkladů pro operativní řízení přepravního procesu (zpoždění spojů, na které navazují jiné spoje ). - Zajistit tvorbu denních oběhů vozidel a denního plánu dopravy včetně kontroly, zda jsou v plánu pokryty všechny spoje dopravce - Zabezpečení přípravy dat pro stacionární informační systémy (zastávkové a nádražní informační panely) s možností poskytování aktuálních informací on-line (zpoždění ). - Zpracovávání provozních dat pro podporu procesu optimalizace veřejné hromadné dopravy (statistiky a analýzy jízdních dob s vazbou na obsazenost vozidel ). - Zajištění obousměrné komunikace s komunikačními servery jednotlivých dopravců zapojených do systému nebo přímo s HW prostředky (HW ve vozidlech, stacionární informační panely ). - Zajištění obousměrné komunikace v reálném čase s komunikačními servery systémů řízení dopravy v jiných krajích (např. Jihomoravský) a následné reciproční zasílání stejných údajů těmto dispečinkům o vozidlech Zlínského kraje. - Zajištění obousměrné komunikace s komunikačním modulem řídící jednotky vozidla v prostředí GPRS.Umožnění zdokumentované on-line komunikace dispečinku přímo s vozidly (textové zprávy) včetně potvrzení o přečtení zprávy řidičem ve vozidle, případně i komunikace fonické - Zajišťuje kontrolu dodržování definovaných tras jednotlivými vozidly. - Kapacita CEDu musí umožnit další rozšíření zastávkového informačního systému (odhaduje se na cca 700 zastávek). - Umožnění zobrazování poloh vozidel na elektronickém mapovém podkladu, který je součástí dodávky, s využitím navigačních souřadnic jednotlivých zastávek.. K dispozici pro dodavatele je mapový podklad zadavatele. - Zajistit rozhraní výstupu databází vlastního centrálního dispečinku na databáze GIS kraje a na Jednotný systém dopravních informací ČR ( 124 zákona 361/2000 Sb.)

9 - Tvorba databáze centrálního dispečinku v oblasti sledovaných dat musí splňovat podmínky jednotné informační báze v úrovni kraje, Jednotného systému dopravních informací a filosofii sledování prostorových dat evropského programu INSPIRE - Zajistit výstup o poloze jednotlivých vozidel na webu pro cestující veřejnost zde údaje o lince, spoji, případně zpoždění, čas odjezdu, přestupní vazby. - Součástí SW dispečinku dopravců také SW osobní pokladna (odvody tržeb od řidičů) nebo převodní můstek do stávajících SW u dopravců (WinADo, USV 24C), dále převod dat o tržbách do účetních SW dopravců (M-Line, Prytanis, Duna, Helios) - Umožnit zobrazování obrázku z web kamer ze stacionárních panelů, zálohovat obrázky ze všech web kamer min. 24 hod. v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 3.3 Požadavky na vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy Hardwarové vybavení vozidel zajišťuje proces odbavování i poskytování informací cestujícím. Z pohledu krajského systému tedy musí být vozidla jednotlivých dopravců vybavena dle stanovených standardů. Aby se vozidla mohla stát součástí komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému veřejné hromadné dopravy, nutnou součástí jejich vybavení musí být především navigační systém pro sledování polohy vozidel a systém pro zabezpečení oboustranného on-line přenosu dat. V současné době představuje univerzální řešení datových přenosů síť GSM a technologie GPRS. Komponenty odbavovacího, řídícícho a vozidlového informačního informační systém musí mít následující základní vlastnosti: - Provedení jednotlivých komponentů nesmí omezovat svojí velikostí nebo provedením cestující ve vozidle - Komponenty musí spolehlivě pracovat v klimatických podmínkách vozidel (mezní hodnoty teplot +60/- 40 C) - Komponenty musí být odolné proti vandalismu - Snadná a rychlá údržba komponentů - Napájení komponentů musí spolehlivě pracovat v rámci napájecí soustavy vozidel (=24 V) bez ovlivnění funkce a spolehlivosti ostatních subsystémů a narušení energetické bilance vozidla - Komponenty odolné vůči otřesům - Dodání všech zařízení včetně elektroinstalace (datových a napájecích vodičů) a držáků do vozidel, vodiče budou vedeny skrytě pod kapotáží vozidla - Sběrnice ve vozidle typ : RS485, IBIS/IPIS, ETHERNET, CAN - Komponenty vozidlové jednotky musí splňovat hodnoty systémových parametrů definovaných v bodě Řídící jednotky vozidla Řídící jednotka vozidla musí být integrované zařízení sloužící jako palubní počítač pro komunikaci s centrálním dispečinkem, zařízení pro sledování polohy vozidla, elektronická pokladna pro odbavování cestujících, řídící jednotka vozidlového informačního systému musí umožnit napojení povelového systému pro nevidomé a slabozraké a zajistit import a export externích dat. Požadavky na řídící jednotku : - Musí umožnit on-line přenos dat na dispečink (poloha, konflikt jízdní řád plán vs.skutečnost, počty cestujících - interval četnosti přenosu dat nastavitelný od 5 sekund po 1 sekundě do 5 min.). Musí přitom komunikovat s centrálním dispečinkem i dispečinkem příslušného dopravce, který odbavovací systém bude využívat. Musí být uživatelsky nastavitelný tak, aby v případě souladu skutečnosti s plánem dle jízdního řádu byl zabezpečen přenos dat pouze při odjezdu ze zastávky. - Musí umožnit on-line komunikaci dispečinku přímo s vozidly (textové zprávy), případně i komunikaci fonickou. - Zajistit potvrzení přijatých zpráv z CEDu - Musí zajistit off-line přenos veškerých dat z odbavovacího systému do software osobní pokladny u dopravce (kompletní data odbavovaní cestujících, denní odpočty, atd.)

10 - Zajistit řízení vozidlového informačního systému, a to jak nově pořízeného v rámci projektu, tak také vozidlových informačních systémů již ve vozidlech zajišťujících ZDO Zlínského kraje nainstalovaných (tyto informační systémy sice pořídili jednotliví dopravci, ZK se však na jejich financování podílel nepřímo - v rámci úhrady prokazatelné ztráty ze ZDO). Řízení vozidlového systému musí zajistit zobrazování informací uvedených v části vozidlové informační systémy. - Musí zajistit off-line přenos dat z jiných zařízení ve vozidle k dopravcům vydefinovat vstupní větu pro přenos dat (např. údaje z měřiče spotřeby PH, tachografu, a jiných). - Zajistit zálohování dat v řídící jednotce minimálně 7 dnů po odeslání těchto dat - V případě ztráty spojení (oblast bez signálu operátora) odeslat a přijmout všechna ihned po vstupu do oblasti se signálem - Modul pro přenos dat musí umožnit o o o o GPRS on-line obousměrná komunikaci mezi řídící jednotkou a dispečinky, EDGE - on-line obousměrná komunikaci mezi řídící jednotkou a dispečinky, WiFi off-line přenosy dat kontaktní rozhraní (např. USB) off-line přenosy dat - Korekce času automaticky centrálně min. 4x denně, korekce času řidičem je nepřípustná. Navigační systém pro sledování polohy vozidel musí splňovat následující požadavky plynou z požadavků na komplexní odbavovací, řídící a informační systém a jeho centrálního dispečinku. Mezi nejdůležitější patří: Zabezpečení sledování kvality přepravního procesu (sledování provozu vozidel lokalizace, porovnání plánovaného a skutečného času včetně poskytování informací o konfliktech ). Navigační systém musí splňovat požadavky na systém definované v bodě Zajistit odbavování cestujících požadavky na odbavovací systém definovány dále Požadavky na odbavovací systém : - Jízdní řády odbavovacího systému provázané s navigačními souřadnicemi. - Nedílnou součástí odbavovacího systému jsou navigační moduly a aplikační SW vybavení, umožňující lokalizaci vozidel. - Nástavbovou součástí odbavovacího systému může být navigační systém navázaný na jízdní řády. - Odbavovací zařízení musí být vybaveno čtečkou čipových karet včetně zařízení (sloty pro umístění zařízení samodul SAM), které umožní platbu čipovými kartami jiných vydavatelů EmTest, Mikroelektroniky, ČD, příp. dalších (min. dalších 3 vydavatelů mimo dodavatele), nutno akceptovat i ČK již vydané autobusovými dopravci ve Zlínském kraji (Mifare Classic, příp. Desfire) včetně vložených financí na tyto ČK v souladu s 7) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. - Součástí také tiskárna s ořezávačem rychlost tisku min. 10 cm/s. - Displej dotykový barevný, min. velikost 5 - Jízdenky vydávané musí splňovat náležitosti stanovené příslušným právním předpisem, musí být možnost jejich libovolné konfigurace uživatelem včetně možnosti tisku zpráv pro cestující - Tisk uzávěrky po skončení směny řidiče (počáteční a koncový lístek, denní obrat, řidič RZ autobusu) Software k těmto odbavovacím zařízením musí zabezpečit kontinuálně možnost bezhotovostních plateb již vydanými ČK ve Zlínském kraji včetně výstupu pro již existující zúčtování bezhotovostních plateb (dále jen clearing ). Formát výstupu - viz příloha č. 2 Prohlášení zúčtovatele. - Upraven na přechod v národní měně z Kč na EUR - Umožnit platbu na mezinárodní lince v příslušných měnách jednotlivých států.

11 - Musí zvládnout současný tarifní systém všech jednotlivých dotčených dopravců a tarifní systém všech MHD ve Zlínském kraji, dále umožnit odbavení cestujících lomeným tarifem u bezhotovostních plateb (kombinace časový lístek + jednotlivé jízdné z úseku) - mít dostatečnou kapacitu na tarifní systém budoucí IDS ZK (musí umět realizovat zónový tarif, zónověrelační tarif, kilometrický tarif, časové jízdné, a to i kombinaci jednotlivých druhů tarifů dohromady) nutno doložit potvrzení o funkčnosti těchto systémů tarifů od uživatelů - Odbavovací zařízení je umístěno tak, aby každý cestující mohl být odbaven řidičem v hotovosti nebo pomocí čipové karty včetně dobití karty řidičem. Čtečka čipové karty musí být v dosahu nastupujícího cestujícího, přičemž nástup cestujících je pouze předními dveřmi (kromě kočárků a invalidních vozíků), výstup všemi dveřmi. - Změna firmwaru a dat odbavovacího systému zajištěna bez nutnosti demontáže zařízení z vozidla Požadavky na vozidlový informační systém : Vnější informační panely Informace zobrazované na informačních panelech musí být v souladu se Zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a Vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Vozidlový informační systém poskytuje cestujícím vně vozidel přehledné vizuální informace o lince, cíli, případně směru jízdy. Informační panely jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače. Způsob zobrazování s možností volby uživatele : statický, rotující, inverzní. Informace jsou zobrazovány v barvě žluté s nastavitelnou velikostí znaků. Možnost vytvoření vlastních textů, při využití fontů a ikon (školní spoj, bezbariérová přeprava, objížďka, zkušební provoz, náhradní autobusová doprava, přestup na vlak apod.) Přední informační panel Přední informační panel bude zobrazovat informace v souladu s výše uvedeným zákonem o silniční dopravě. Možnost zobrazování textu na 2 řádky při rozdělení segmentů např. číslo linky zobrazováno na 1 řádek, název cílové zastávky v 1. řádku, ve 2. řádku název linky viz následující obrázek Boční informační panel Boční informační panel bude zobrazovat informace v souladu s výše uvedeným zákonem o silniční dopravě. Možnost zobrazování textu na 2 řádky při rozdělení segmentů viz následující obrázek Bezbariérové vozidlo Bezbariérové vozidlo bude na předním a bočním informačním panelu označeno mezinárodním symbolem přístupnosti (barvy symbolu dle možností panelu):

12 Zadní číslo Zadní číslo bude zobrazovat 1 3 místné číslo linky. Číslo linky odpovídá označení uvedené v rozhodnutí o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy, které bylo dopravci vydáno příslušným dopravním úřadem. Ilustrační příklad je znázorněn na následujícím obrázku Vnitřní informační panely Vozidlový informační systém poskytuje cestujícím uvnitř vozidel přehledné vizuální a akustické informace o průběhu spoje (cílová a následující zastávky), případně možnostech přestupů (návazné spoje, čekání při zpoždění aj.). Informační panel uvnitř vozidla bude mít 2 řádky, zobrazení textu v barvě červené. Pokud na zastávce nebude vozidlo zastavovat, vizuální a akustický systém tuto zastávku nebude hlásit. Vnitřní informační panel bude zobrazovat: při zastavení v zastávce název zastávky, na kterou autobus přijel, v případě zpoždění spoje 10 min. a více vnitřní informační panele zobrazuje také zpoždění spoje v min., v případě návazného spoje v zastávce zobrazení textu přestup na autobus/vlak (linka/označení vlaku, konečná zastávka, trasa, stanoviště/nástupiště, informace o čekání návazného spoje); při stání na zastávce označení linky, současná zastávka a rotující seznam nácestných zastávek, v případě čekání na jiný spoj linka/označení vlaku, výchozí zastávka, čas příjezdu); při výjezdu ze zastávky název příští zastávky; v průběhu jízdy označení linky, seznam nácestných zastávek, příští zastávka, návazné spoje (název zastávky, ve které bude přestup na návazný spoj, linka/označení vlaku, konečná zastávka, trasa, stanoviště/nástupiště, informace o čekání návazného spoje, v případě zpoždění spoje 10 min. a více vnitřní informační panele zobrazuje také zpoždění spoje v min.). Vnitřní informační panely musí umožnit i zobrazování zpráv o dění ve Zlínském kraji (nejedná se o zprávy z tisku, ale zprávy od Zlínského kraje nebo obcí, případně jeho organizací např. sdělení o jednání zastupitelstva, záměry Zlínského kraje, apod.), které budou zasílány z centrálního dispečinku. Velikost textu musí být čitelná z kteréhokoliv místa pro cestující ve vozidle. Výška písma min. 4 cm Akustický informační systém Akustický informační systém musí mít dostatečnou kapacitu paměti pro předem naprogramované nahrávky formát nahrávek *.mp2/mp3. Systém musí umožňovat řidiči nebo dispečerovy podat cestujícím informace o případných mimořádných událostech, zpožděních apod. Zastávky se budou automaticky vyhlašovat na základě navigační polohy, při zachování možnosti nastavit hlášení zastávky řidičem. Hlasitost akustického informačního systému bude možné regulovat pro provoz přes den/večer. Pokud na zastávce nebude vozidlo zastavovat, vizuální a akustický systém tuto zastávku nebude hlásit. Akustický informační systém podává cestujícím uvnitř vozidla: při zastavení v zastávce informaci o současné zastávce, v případě zpoždění spoje 10 min. a více akustický informační systém hlásí také aktuální zpoždění spoje v min., v případě návazného spoje v zastávce - linka/označení vlaku, konečná zastávka, trasa, stanoviště/nástupiště, informace o čekání návazného spoje; při výjezdu ze zastávky informaci o následující zastávce; v průběhu jízdy informaci o návazných spojích (název zastávky ve které bude přestup na návazný spoj, linka/označení vlaku, konečná zastávka, trasa, stanoviště/nástupiště, informace o čekání návazného spoje), v případě zpoždění spoje 10 min. a více akustický informační systém hlásí také aktuální zpoždění spoje v min Povelový systém pro nevidomé a slabozraké Akustický hlásič bude doplněn o povelový systém pro nevidomé a slabozraké. Informace budou předávány přes vnější reproduktor nad prvními dveřmi vozidla. Přijímač pro nevidomé hlásí na požadavek nevidomého (hlášení aktivuje nevidomý pomocí speciálního dálkového ovladače) číslo linky a směr jízdy vozidla. Řidič

13 bude pomocí příposlechového reproduktoru (aktivuje nevidomý druhým požadavkem speciálního ovladače) informován o úmyslu nevidomého nastoupit. Zařízení musí být schopno vyhlašovat najednou nezávisle jak informaci do vozu, tak informaci vně vozu pro nevidomého. Zařízení musí umět směřovat hlášení do vozu a vně vozu Další požadavky na vozidlový informační systém : Informační panely a akustický systém budou zobrazovat/hlásit nejen název zastávek, ale také informaci o jakou zastávku se jedná, tzn. příští zastávka, trasa linky, konečná zastávka apod. U informačních panelů musí být umožněna oprava jednotlivých diod. Intenzita jasu informačních panelů musí být nastavitelná, a to nejlépe automaticky podle okolního světla (přímé slunce, mlha, déšť, noc). Zobrazované informace na informačních panelech musí časově souhlasit s hlášením akustického informačního systému tzn. soulad předávaných vizuálních a akustických informací. 3.4 Stacionární informační systémy Komponenty stacionárního informačního systému poskytují cestujícím na nádražích, dopravních terminálech či zastávkách informace o odjezdech jednotlivých spojů. Jedná se o: - Odjezdové informační panely na nádražích a dopravních terminálech. - Zastávkové informační panely. Způsob zobrazování textu: statický, rotující, inverzní. Informace jsou zobrazovány pomocí svítivých LED diod (přičemž musí být umožněna oprava jednotlivých diod), LED displej bude jedno nebo dvoubarevný pro přestupní uzel autobus/vlak. Možnost vytvoření vlastních textů, při využití fontů a ikon, podpora diakritiky středoevropských jazyků s možností umístit pevné popisové pole jako součást panelu. Tato zařízení musí zobrazovat časově nejbližší odjezdy z příslušné zastávky, a to linka, spoj, cílová zastávka, čas odjezdu ze této zastávky, nástupiště pokud je uváděno, zpoždění, na posledním řádku informace o čekání návazných spojů, dále zprávy - viz CED. Tato zařízení musí podávat cestujícím informace aktuální, v závislosti na skutečném provozu. Proto je nutné, aby stacionární informační systém fungoval v on-line režimu a pracoval s on-line informacemi zpracovávanými přímo z odbavovacích a řídicích systémů jednotlivých vozidel. Stacionární informační systémy musí být určeny pro vnitřní nebo venkovní použití. Jejich velikost bude dána potřebami na rozsah zobrazovaných informací (počet znaků v řádku) počtem současně zobrazovaných řádků a požadavkem na čitelnost textu Stacionární informační panel bez přestupu linkový autobus/autobus MHD/vlak: řádků; - plocha s trvalým potiskem název zastávky/stanice, linka, spoj, cílová zastávka/stanice, odjezd, nástupiště, zpoždění; - displej s trvalým potiskem pro zobrazování data a přesného času (vpravo nahoře); - jednobarevný LED displej žlutý nebo červený; - poslední řádek musí umožňovat zobrazení pohyblivého textu, který bude umožňovat zobrazovat aktuální informace předávané z centrálního dispečinku; - čitelnost textu z 10 m Stacionární informační panel pro přestupní uzel linkový autobus/autobus MHD/vlak: řádků; - plocha s trvalým potiskem název zastávky/stanice, linka, spoj, cílová zastávka/stanice, odjezd, nástupiště, zpoždění; - displej s datem a přesným časem viz výše; - tříbarevný LED displej spoje linkových autobusů, autobusů MHD a vlaků bude možno rozlišit barvou; informace týkající se vlaků budou zobrazovány červeně, informace, které se týkají autobusů žlutě; - poslední řádek musí umožňovat zobrazení pohyblivého textu, který bude umožňovat zobrazovat aktuální informace předávané z centrálního dispečinku - čitelnost textu z 20 m Ostatní podmínky pro stacionární informační systémy - GPRS modem;

14 - zabudovaná web kamera pro snímání prostoru před panelem; - SW na editaci textů; - zvukový výstup pro hlášení dispečinku. - přenos obrázků z web kamery každých cca 10 sekund na centrální dispečink, - v případě ztráty spojení se budou zobrazovat odjezdy z dané zastávky/stanice podle jízdních řádů, které jsou nahrané v informačním panelu. - intenzita jasu stacionárních informačních panelů bude automaticky nastavitelná podle okolního světla (přímé slunce, mlha, déšť, noc). Čitelnost musí být zajištěna i při přímém slunci např. přístřeškem, tmavý filtr na předním skle apod. - informační panely musí být na zastávce/stanici bezpečně upevněny. - napájení 230 V. 4. Schéma toku informací v rámci projektu Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji 5. Normativy kvality pro jednotlivé komponenty systému Normativy kvality definují požadavky na kvalitu jednotlivých komponent, výrobků a zařízení, která tvoří navrhovaný informační systém. Jsou dány požadavky technických norem a spolu s požadavky zadavatele definují kvalitativní parametry celého díla. Základním normativem kvality jsou systémové parametry, které platí pro celý systém: - Kontinuita = 95,5% - Integrita = 2s - Dostupnost = 95,5% - Přesnost (určení polohy) = 95,5 % na této hladině pravděpodobnosti je 15m

15 PŘESNOST Přesnost je definována jako stupeň shody mezi měřenou a definovanou hodnotou parametru/procesu/funkce: P ( p i p m,i ε1) γ1 (1) Rovnice (1) definuje, že rozdíl mezi požadovaným parametrem p i a měřeným parametrem pm, i nepřesáhne hodnotu ε 1 na hladině pravděpodobnosti γ 1, kde uvedený vztah platí i pro vektory parametrů. Požadavek je udáván v m. Např. u systému monitorování pohyblivých objektů po ploše letiště je požadavek daný předpisem, že chyba polohové informace nesmí překročit v horizontální rovině 7,5 m na hladině pravděpodobnosti 99.9 %. V městské aglomeraci lze očekávat stálé uplatňování garancí předností jízdy vozidel veřejné dopravy na křižovatkách. Průjezd vozidel veřejné dopravy bude nutno kontrolovat tak, aby po přepnutí směrů nebyli cestující v zadních částech vozu ohroženi neukázněným řidičem z protisměru 1. Požadovaná přesnost určení polohy vozidla je 15 m / 95,5 %. DOSTUPNOST Dostupnost je schopnost systému plnit požadované funkce při inicializaci (spuštění) systému/procesu dle daného postupu: P ( q i q m,i ε3) γ3 (3) Rovnice (3) definuje, že podíl požadovaného úspěšného spuštění i-té funkce/procesu qi a měřeného podílu q m,i nepřekročí hodnotu ε 3 na hladině pravděpodobnosti γ 3. Měřená hodnota podílu q m, i je definována q m,i = Qi Q vztahem: kde Q i je počet úspěšných experimentů spuštění funkce/procesu a Q je počet všech provedených experimentů spuštění funkce/procesu. Parametr je opět udáván v %. Projektant matematickým propočtem stanoví časovou hodnotu. Dostupnost je spojena s inicializací funkce. Např. na příkladu lokalizačních informací lze demonstrovat, že při zapnutí GPS přijímače musí být služba dostupná během 30 sekund na hladině pravděpodobnosti 99 % (u GPS lokalizace je tento čas známý jako TTF - time to first face neboli čas spuštění služby). Tento požadavek znamená, že provedeme-li 100 náhodných spuštění lokalizační služby, pouze v jednom případě naběhnutí lokalizační služby trvá déle než 30 s. KONTINUITA Kontinuita (spojitost) je schopnost systému plnit požadované funkce/procesy bez (neplánovaného) přerušení (maximální povolená délka přerušení je předem definována) během daného postupu (nebo definovaného časového intervalu): P ( r i r m,i ε4) γ4 (4) Rovnice (4) značí, že rozdíl mezi požadovaným podílem úspěšnosti činnosti funkce/procesu bez přerušení r i a měřené hodnoty r m, i tohoto podílu nepřesáhne hodnotu ε 4 na hladině pravděpodobnosti γ 4. Parametr je udáván v hodnotách času. Uveďme též příklad z lokalizačních služeb, kdy na letišti je požadavek maximální délky výpadku lokalizační služby 5 sekund na hladině pravděpodobnosti 99 % v časovém intervalu 3 minuty. Znamená to, že v intervalu 3 minuty jsou možné výpadky pouze s maximální délkou 5 sekund. Provedeme-li 100 měření, pouze v jednom případě se stane, že v 3 minutovém intervalu nalezneme výpadek delší než 5 sekund. Kontinuita má velký vztah ke kritickým aplikacím pracujícím v reálném čase. Obdobný požadavek bude definován pro potřeby dispečerského řízení v městských aglomeracích, v systémech provozního řízení veřejné dopravy a také v železniční dopravě. 1 Nehody tohoto typu jsou velmi časté v pražské aglomeraci

16 INTEGRITA Integrita je schopnost systému včasně a bezchybně informovat uživatele, že systém nemůže být použit pro operace daného postupu: P ( S i S m,i ε5) γ5 (5) Rovnice (5) říká, že rozdíl mezi požadovanou úspěšností hlášení poruch S i o překročení daného limitu (AL - Alert Limit), kdy porucha je nahlášena nejpozději do časového limitu (TTA - Time to Alert) a měřenou hodnotou úspěšnosti hlášení poruch Sm, i nepřekročí hodnotu ε5 na hladině pravděpodobnosti γ 5. Integrita vyjadřuje schopnost diagnostického systému včas diagnostikovat překročení předdefinovaných parametrů a za požadovaný časový interval o této skutečnosti informovat uživatele/obsluhu, že informace, která je například zobrazována na panelu dispečera je nesprávná a není možno se na ní spolehnout. Uvedené má význam zejména pro dispečerská řízení v městských aglomeracích, pro mýtné systémy, platební systémy atd. 5.1 Centrální dispečink Elektrická přípojka ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. ČSN Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím Záložní zdroj - záloha při výpadku napájení min. 1 hodinu ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. ČSN Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím Řídící počítač ČSN Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení SW Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému - 005/02.01 Centrální databáze a rozhraní musí být v souladu se standardy VDV. Naplnění požadované funkčnosti dle Technické specifikace. 5.2 Vozidlové odbavovací, řídící a informační systémy Min. životnost - 10 let ECA European Concept for Accessibility (Příručka technické asistence) 2003, ISBN Elektrická přípojka Napájení 24 V = Řada norem ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení, v platném znění, včetně norem souvisejících Malé informační panely ve vozidlech - nesmí zasahovat do průchozího profilu - minimální počet znaků v řádku dle Technické specifikace

17 5.2.4 SW - antireflexní provedení - odolnost proti nárazu pevných předmětů a vandalům - antisprejová úprava ČSN EN Veřejná doprava osob Systémy řízení a sestavování jízdních řádů Část 1: Definice systému WORLDFIP a aplikační pravidla pro palubní přenos dat mezi zařízeními uvnitř vozidla ČSN EN Veřejná doprava osob Systémy řízení a sestavování jízdních řádů Část 2: Specifikace pro kabelové vybavení systému WORLDFIP CEN TS Veřejná doprava osob Systémy řízení a sestavování jízdních řádů Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP ČSN EN Veřejná doprava osob Systémy řízení a sestavování jízdních řádů Část 4: Všeobecná pravidla pro použití přenosové sběrnice CANopen ČSN EN Veřejná doprava osob Systémy řízení a sestavování jízdních řádů Část 5: Specifikace pro kabelové vybavení přenosové sběrnice CANopen ČSN P CEN/TS Veřejná doprava osob Palubní řídicí a informační systém Přenos dat mezi zařízeními na palubě vozidla Část 6: Zprávy pro sběrnici CAN OPEN CEN/TS Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase, vztahující se k provozu veřejné dopravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura CEN/TS Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase, vztahující se k provozu veřejné dopravy osob - Část 2: Programová obsluha infrastruktury CEN/TS Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase. vztahující se k provozu veřejné dopravy osob Část 3: Provozní služební rozhraní CEN/TS Veřejná doprava osob - Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro cestující Rozhraní vozidlových odbavovacích, řídících a informačních systémů musí být v souladu se standardy VDV (ÖPNV data model 5.0). 5.3 Stacionární informační panely ECA European Concept for Accessibility (Příručka technické asistence) 2003, ISBN Elektrická přípojka ČSN Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. ČSN Elektrotechnické předpisy. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím Datová přípojka ČSN Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu ČSN Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení Čitelnost - odolnost proti nárazu pevných předmětů - antireflexní úprava - antisprejová úprava Provozní teploty vnitřní použití 0 ºC ºC venkovní použití -40 ºC ºC Odolnost proti nárazu pevných předmětů a proti vandalům SW Naplnění požadované funkčnosti dle Technické specifikace.

18 5.3.7 SW Vazba na JSDI ČSN EN ISO Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C ČSN EN ISO Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) ČSN EN ISO Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro ALERT-C Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č. 3/ Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému, kterou se provádí zákon č.361/2000 sb. Naplnění požadované funkčnosti: Obousměrnou komunikaci na příslušnou webovou adresu JSDI Přípravu zpráv pro JSDI 6. Prohlášení zúčtovatele

19 7. Typy autobusů jednotlivých dopravců Dopravce ČSAD Vsetín a.s. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Karel Housa - HOUSACAR KRODOS BUS a.s. Kroměřížské technické služby, s.r.o. ČSAD Kyjov a.s. Typ vozidla B B B C C C C C C C 956 Axer 4 LC LC IRISBUS Crossway SFR IRISBUS Crossway LE 2 IRIS BUS SFR IRIS BUS SFR IRISBUS SFR IRISBUS CITELIS 2 IRISBUS 13 IRISBUS F 15 1 CITY BUS 1 SOR B 9,5 1 6 SOR B 10,5 1 3 SOR BN 10,5 1 1 SOR BN 12 7 SOR C 7,5 1 SOR C 9,5 3 3 SOR C 10, SOR C SOR CN 12 5 Volvo 7000 M3 B7L 2 Volvo 7700 B7L 3 Volvo 7700 B9L 2 MB CONECTO 2 MB INTOURO 10 Celkem

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Příspěvek se zabývá významem palubního počítače ve vozidle pro veřejnou dopravu a způsoby propojení na vnitřní i návazné systémy (dispečink, vozovny, zastávky,

Více

Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy

Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy Dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy Dispečerské nástroje pro IDS Ing. Milan Sliacky, Bc. Karolína Pecinová ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova prezentace Dispečerské nástroje pro IDS: Co to je

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Zadavateli byly doručeny níže uvedené dotazy a zadavatel k nim poskytuje dále uvedené odpovědi a dodatečné informace, které současně uveřejňuje:

Zadavateli byly doručeny níže uvedené dotazy a zadavatel k nim poskytuje dále uvedené odpovědi a dodatečné informace, které současně uveřejňuje: - vymezení ŽADOST O DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 Zadavatel: Veolia Transport Morava a.s. se sídlem Vítkovická 3 133/5, PSČ 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava ič: ič: 25827405 DIČ: CZ699001947 zapsaný v obchodním

Více

Záznam z jednání ve věci nového návrhu Dohody o partnerství v projektu KORIS

Záznam z jednání ve věci nového návrhu Dohody o partnerství v projektu KORIS Záznam z jednání ve věci nového návrhu Dohody o partnerství v projektu KORIS Místo jednání: Krajský úřad Zlínského kraje, zasedací místnost 1020 Termín jednání: 28. Května 2013; 09:00 Počet přítomných:

Více

Dílčí část B11. Návrh řešení problematiky nákupu jízdenky na linkách, kde je zavedeno samoobslužné odbavení cestujících

Dílčí část B11. Návrh řešení problematiky nákupu jízdenky na linkách, kde je zavedeno samoobslužné odbavení cestujících Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky

Podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Smlouva ZK - P 4 e. Principy IDS ZK. Příloha č. 4 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK

Smlouva ZK - P 4 e. Principy IDS ZK. Příloha č. 4 Smlouvy o přistoupení k IDS ZK Smlouva ZK - P 4 e Zlín, srpen 2018 OBSAH 1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A SUBJEKTŮ IDS ZK... 2 2 STRUKTURA A ORGANIZACE IDS ZK... 2 3 POSTUP ZAVÁDĚNÍ IDS ZK... 3 4 TARIFNÍ SYSTÉM... 3 1 1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO

Více

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR OIS vazby: XTC CCL Centrální clearing Centrální úroveň CIS CDIS Centrální dispečink 3 18 20 Kartové systémy PL - Personalizační linka funkce SW

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákona ) Předmět veřejné zakázky Dodávka městského nízkopodlažního

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO VYSOUTĚŽENÉ OBLASTI OD

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO VYSOUTĚŽENÉ OBLASTI OD TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY VEŘEJNÉ LINKOVÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO VYSOUTĚŽENÉ OBLASTI OD 1. 1. 2018 1. STANDARDY VYBAVENÍ VOZIDEL 1.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

RK , př. 13 počet stran: 26

RK , př. 13 počet stran: 26 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Využití standardu ČAOVD na území ČR

Využití standardu ČAOVD na území ČR Využití standardu ČAOVD na území ČR Konference CZECHBUS Listopad 2013 Je potřeba vytvářet standard odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě? - Veřejná doprava je služba občanům - Veřejná

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II.

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 dle 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na dodávky s názvem: Modernizace odbavovacího a informačního systému

Více

Prezentace výrobků firmy ve vozidle Solaris Urbino 18. Solaris Days 2016

Prezentace výrobků firmy ve vozidle Solaris Urbino 18. Solaris Days 2016 Prezentace výrobků firmy ve vozidle Solaris Urbino 18 Solaris Days 2016 20 let výroby systémů pro veřejnou dopravu Historie firmy Takto jsme začínali v roce 1996 EPIS 2.01 - Zahájení vývoje pro dopravní

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Cena jízdného i časová platnost jízdenky se bude odvíjet od počtu tarifních jednic.

Cena jízdného i časová platnost jízdenky se bude odvíjet od počtu tarifních jednic. Integrace VDV s MHD Tento dokument slouží jako podklad pro integraci městských hromadných doprav (MHD) na území Kraje Vysočina do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Obecné

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Obsah Úvod Výběr rozhraní Návrh pracovišť Metody testování Další plánovaná činnost Úvod OIS vazby: EMT MEL CCL Centrální clearing Centrální

Více

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti

Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava. Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti Kulatý stůl Energeticky efektivní městská doprava Ing. Věra Fuksová Jednatelka společnosti tis. Kč Vývoj prokazatelné ztráty a tržeb v autobusové dopravě Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný informační systém. Jednotný regionální dopravní systém, založený na. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující 5.11.2009 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

pro otevřen Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o.

pro otevřen Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o. Řešení EMTEST pro otevřen ené kartové systémy Elektronické platby v dopravě,, 21.2. 2008 Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o. EMTEST dodavatel komplexního řešení pro odbavování a informování

Více

Komunikace na návazné systémy ve veřejné dopravě

Komunikace na návazné systémy ve veřejné dopravě 8. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS 20-22. 11. 2018 Komunikace na návazné systémy ve veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK

Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK Příloha č. 6 KORDIS JMK, a.s. Nové sady 30, 602 00 Brno Podmínky a postup při vypravení náhradních autobusových spojů (NAS) v IDS JMK Prosinec 2013 Smluvní strany sjednávají k technické realizaci Smlouvy

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Ing. Jaromír Holec Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Ing. Jaromír Holec 1 KORDIS JMK, spol. s r. o. KORDIS JMK, spol. s r. o. vznik 2002 Společníci (zakladatelé) : Jihomoravský kraj (51%) Statutární město

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS současný stav, perspektivy Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. ODIS je.. Integrovaný

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Projekt č. TA

Projekt č. TA České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Rok 2013 Ing.

Více

INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ TARIFNÍ SYSTÉM ÚSTECKÉHO KRAJE Ing. Petr Prokeš zpracovatel Projektu zavedení zónově-relačního tarifu v Ústeckém kraji Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje 1 Co umožní integrovaný tarif?

Více

Aktuální stav rozvoje odbavovacího a informačního systému v Ostravské aglomeraci

Aktuální stav rozvoje odbavovacího a informačního systému v Ostravské aglomeraci Aktuální stav rozvoje odbavovacího a informačního systému v Ostravské aglomeraci Odbavovací systém ODISka Mezníky projektu ODISka - Únor 2011 DPO (1. vydavatel, e-shop) - Březen 2012 3 linky PAD (VTM,

Více

AUTOBUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB POHLEDEM ZLÍNSKÉHO KRAJE. Praha, 04. 10. 2011

AUTOBUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB POHLEDEM ZLÍNSKÉHO KRAJE. Praha, 04. 10. 2011 AUTOBUSY S VYSOKOU ÚROVNÍ SLUŽEB POHLEDEM ZLÍNSKÉHO KRAJE Praha, 04. 10. 2011 1 SMLUVNÍ KILOMETRY DOPRAVCŮ LINKOVÉ DOPRAVY ZK ZA OBDOBÍ 2005 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 km celkem 22 445 400 22 685

Více

Zkušenosti s odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Zkušenosti s odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Zkušenosti s odbavovacím systémem firmy Mikroelektronika DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Základní informace o výkonu a rozsahu odbavovacího systému Počet cestujících za rok: 32 000 000 Počet

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace 1. Popis systému Smyslem projektu je vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro město Hradec nad Moravicí. Vyrozumívací systém rozšíří

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

Profil společnosti. systems for easy life

Profil společnosti. systems for easy life Profil společnosti systems for easy life O společnosti Odbavovací systém Aktuální projekty Obsah O společnosti Kdo jsme jsme jednou z vedoucích společnostní v oblasti odbavovacích systémů pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

Most dne 12. října 2009 Č.j.: MmM/23328/2009. Vážený pane,

Most dne 12. října 2009 Č.j.: MmM/23328/2009. Vážený pane, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Ing. Vlastimil Vozka primátor města Mostu Most dne 12. října 2009 Č.j.: MmM/23328/2009 Vážený pane, v souvislosti s Vašimi dotazy vznesenými na zasedání Zastupitelstva města Mostu

Více

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK)

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) Jihočeský koordinátor dopravy Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) konference na téma Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu organizovaná v rámci projektu Connecting Regions

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Funkční vzorek SW platformy pro ověřování datových rozhraní IS ve

Více

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Plzeňská karta a bezobslužné odbavení čipovou kartou Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Strana

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

1 Podrobná technická specifikace požadavků na BČK využívané ve VDV

1 Podrobná technická specifikace požadavků na BČK využívané ve VDV 1 Podrobná technická specifikace požadavků na BČK využívané ve VDV 1.1 Technické parametry BČK Bezkontaktní čipová karta (BČK) bude ve VDV využívána pro předplatní časové jízdenky jako identifikátor cestujícího.

Více

CONNECT Domain Czech Republic - Prague

CONNECT Domain Czech Republic - Prague CO-ORDINATION AND STIMULATION OF INNOVATIVE ITS ACTIVITIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES CONNECT Domain Czech Republic - Prague subdoména 4.6 Program 4 Informační systémy pro cestující Domain

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část B24

Optimalizace dopravní obslužnosti Kraje Vysočina drážní a veřejnou linkovou dopravou. Dílčí část B24 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Optimalizace dopravní obslužnosti

Více

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA TELMAX Představení TELMAX Založena 2006 Realizace komplexních systémů zejména

Více

Komunikace na návazné systémy ve veřejné dopravě

Komunikace na návazné systémy ve veřejné dopravě 7. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS 21-23.11.2017 Komunikace na návazné systémy ve veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá

Více

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Software pro OIS. 7. hodina Příprava dat JŘ, tarify Zpracování dat Clearing Standardy. Prezentace Diskuse?

ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Software pro OIS. 7. hodina Příprava dat JŘ, tarify Zpracování dat Clearing Standardy. Prezentace Diskuse? ODBAVOVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY Software pro OIS 7. hodina Příprava dat JŘ, tarify Zpracování dat Clearing Standardy Prezentace Diskuse? Potřebné vybavení VOZIDLA Palubní počítač Označovač / znehodnocovač

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele ČSAD SVT Praha s.r.o. Obsah prezentace Clearingový

Více

DIGITÁLNI LCD INFORMAČNÍ TABULE PRO ZASTÁVKY A TERMINÁLY HROMADNÉ DOPRAVY GL / GL.CLK

DIGITÁLNI LCD INFORMAČNÍ TABULE PRO ZASTÁVKY A TERMINÁLY HROMADNÉ DOPRAVY GL / GL.CLK DIGITÁLNI LCD INFORMAČNÍ TABULE PRO ZASTÁVKY A TERMINÁLY HROMADNÉ DOPRAVY GL / GL.CLK Plně maticové LCD displeje poskytují flexibilní řešení pro informační systémy podávající cestujícím údaje o jízdních

Více

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření

INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ. 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ 1. provozní opatření 2. stavební opatření 3. technická opatření 4. organizační opatření ORGANIZAČNÍ INTEGRACE 1. ČÁST - TARIFNÍ INTEGRACE ZÁKLADNÍ DRUHY TARIFŮ nepřestupní přestupní

Více

Standardizace ve veřejné hromadné dopravě. Jan Šimůnek

Standardizace ve veřejné hromadné dopravě. Jan Šimůnek Standardizace ve veřejné hromadné dopravě Jan Šimůnek STANDARDY Stanovení standardu Vyhlášením uznávanou autoritou Společnou dohodou, živelně Standard - norma, měřítko, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného.

Více

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu

Dílčí část B17. Zpracování tarifních map pro každou výchozí zónu Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Zpracování přestupního zónově-relačního

Více

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD 6. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS 22-24.11.2016 Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá

Více

Aktuální stav a další rozvoj zpracování a poskytování dat o provozu veřejné dopravy v reálném čase.

Aktuální stav a další rozvoj zpracování a poskytování dat o provozu veřejné dopravy v reálném čase. Aktuální stav a další rozvoj zpracování a poskytování dat o provozu veřejné dopravy v reálném čase. Jan Šimůnek, Oldřich Kadavý, ROPID (1.část) Milan Podolák, CHAPS (2.část) liknutím INFORMACE lze upravit

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě

SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ. Představení společnosti Analyzátor sítě ENERTIG SMART GRID SYSTEM TECHNOLOGIE PRO ANALYTIKU A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Představení společnosti Analyzátor sítě www.enertig.cz Kdo jsme Jsme česká společnost dodávající na trhy v České, Polské

Více

specializovaný dopravní software Softwarové produkty pro IDS

specializovaný dopravní software Softwarové produkty pro IDS specializovaný dopravní software Softwarové produkty pro IDS Představení CHAPS založen v roce 1993 od 1994 existuje INPROP (slovenská dcera) v letech 2007 2016 v holdingu OLTIS Group ve 2010 se stala součástí

Více

Metodika testů pro zařízení LZZ

Metodika testů pro zařízení LZZ LOKALIZAČNÍ A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ Příloha č. 10 k Č.j.: PPR-24824-9/ČJ-2013-990640 Metodika testů pro zařízení LZZ Prováděné testy jsou seskupeny do následujících kategorií: 1. Kontrola dokumentace základní

Více

1 Podrobná technická specifikace požadavků na BČK využívané ve VDV

1 Podrobná technická specifikace požadavků na BČK využívané ve VDV 1 Podrobná technická specifikace požadavků na BČK využívané ve VDV 1.1 Technické parametry BČK Bezkontaktní čipová karta (BČK) bude v systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV) využívána pro předplatní časové

Více

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1

Satelitní navigace v informačních systémech dopravce. Plzeň Seminář ZČU Plzeň 1 Satelitní navigace v informačních systémech dopravce Plzeň 26. 5. 2011 Seminář ZČU Plzeň 1 Obsah Úvod Informace o poloze důležitá hodnota Současné aplikace využívající GPS Budoucí možné aplikace Satelitní

Více

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích Pardubice 20.10.2016 2 Propojení jednotlivých částí do jednoho celku Algoritmizace a řízení bez hranic jednotlivých subsystémů Analýza veškerých dat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákona ) Předmět veřejné zakázky Dodávka

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Výhody systému - Bezstarostné automatické zobrazovaní dokumentů v požadovaných vývěsných termínech platnosti. - 100% dostupnost všech aktuálních dokumentů

Více

Elektronické odbavování cestujících v IDS v ČR- příprava národního standardu

Elektronické odbavování cestujících v IDS v ČR- příprava národního standardu Elektronické odbavování cestujících v IDS v ČR- příprava národního standardu Ing. Pavlína Velikovská, Ph.D. listopad 2012 Proč se zabývat standardizací EOC Legislativa: Zákon č. 194/2010 Sb. O veřejných

Více

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 Poptávka k předložení nabídky na dodávku revizorských čteček a vozidlových počítačů včetně držáků, softwarového vybavení a dalších případných nutných zásahů

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

Projekty a projektové záměry

Projekty a projektové záměry Projekty a projektové záměry 1. ODISka naše vlajková loď Co je ODISka? ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci

Více

DOCHÁZKA. Docházkový dotykový terminál itouch. Hlavní rysy docházkového terminálu itouch:

DOCHÁZKA. Docházkový dotykový terminál itouch. Hlavní rysy docházkového terminálu itouch: Docházkový dotykový terminál itouch DOCHÁZKA Docházkový terminál itouch je naším nejnovějším zařízením v oblasti docházkové techniky. Funkcemi vychází z ethernetového terminálu irex, ale vzhled i vnitřní

Více

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 1. 2018) Dopravce: ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 Žďár nad Sázavou 591 01 URL: www.zdar.cz Obsah: Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou Stručný výňatek

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS

APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS APLIKAČNÍ SERVER POLOHA JAKO SOUČÁST ARCHITEKTURY KOMUNIKAČNÍ BRÁNY ŽBPS Autor: Společnosti: RNDr. David Žák, Ph.D. T-Solutions, s.r.o. Úvod V rámci programu výzkumu a vývoje TANDEM řešeného v letech 2006-2008,

Více

Terminálová zařízení infrastruktury a palubních systémů. Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů

Terminálová zařízení infrastruktury a palubních systémů. Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů Terminálová zařízení infrastruktury a palubních systémů Technologická podpora Integrovaných dopravních systémů Ing. Luboš Novotný 12.2.2015 Historie výroby odbavovacích zařízení 60. - 90. léta - mechanické

Více

Prezentace pro konferenci Smart city Brno

Prezentace pro konferenci Smart city Brno Prezentace pro konferenci Smart city Brno - Česká spořitelna, a.s. CHYTRÁ řešení v dopravě, Brno Vývoj odbavení cestujících Včera Dnes Zítra PAPÍROVÉ JÍZDENKY DOPRAVNÍ KARTY, SMS BANKOVNÍ KARTY, MOBILNÍ

Více