SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka

2 Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese smarttech.com/reistration. Pro případ nutnosti kontaktování technické podpory SMART mějte stále po ruce následující údaje. Sériové číslo: Datum nákupu: Výstraha telekomunikačního úřadu FCC Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro diitální zařízení třídy A, v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena z důvodu přiměřené ochrany proti škodlivému rušení, jestliže je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení eneruje, využívá a může vyzařovat radiové frekvence, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení radiové komunikace. Provozování tohoto zařízení v bytové oblasti pravděpodobně způsobuje škodlivé rušení, což v tomto případě znamená, že uživatel bude muset napravit rušení na vlastní náklady. Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou ochrannými známkami nebo reistrovanými ochrannými známkami společnosti SMART Technoloies ULC ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Microsoft a Windows jsou buďto reistrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Veškeré produkty třetích stran a názvy společností mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Upozornění na autorská práva 2012 SMART Technoloies ULC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace dokumentu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti SMART Technoloies ULC žádnou formou a žádnými prostředky reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána v systému s možností opětovného získání nebo překládána do jakéhokoli jazyka. Informace v tomto návodu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují ze strany společnosti SMART žádný závazek. Patenty čekají na vyřízení. 02/2012

3 Obsah Kapitola 1: Začínáme 1 O aplikaci SMART Ink 1 O vašem softwaru SMART 2 Začínáme s aplikací SMART Ink 2 Přístup k nástrojům SMART Ink 4 Kapitola 2: Práce s inkoustem SMART Ink 5 Psaní nebo kreslení inkoustem SMART Ink 5 Používání aplikace SMART Ink po odpojení interaktivního produktu 10 Použití nástrojů inkoustu aplikace 10 Použití sady Microsoft Office 11 Kapitola 3: Práce s poznámkami aplikace SMART Ink 15 O SMART Ink poznámkách 15 Manipulace s objekty v poznámkách SMART Ink 16 Diitalizace a ukládání poznámek SMART Ink 17 Odstraňování poznámek SMART Ink 17 Kapitola 4: Práce s prohlížečem dokumentů SMART Ink 19 O prohlížeči dokumentů SMART Ink 19 Použití SMART Ink Panel nástrojů prohlížeče dokumentů 20 i

4

5 Kapitola 1 Začínáme O aplikaci SMART Ink 1 O poznámkách SMART Ink 1 O prohlížeči dokumentů SMART Ink 2 O vašem softwaru SMART 2 Ovladače produktů SMART 2 Softwaru SMART Notebook 2 Softwaru SMART Meetin Pro 2 Začínáme s aplikací SMART Ink 2 Spuštění a vypínání aplikace SMART Ink 3 Přístup k nástrojům SMART Ink 4 O aplikaci SMART Ink SMART Ink vám umožňuje psát a kreslit diitálním inkoustem v aplikacích, souborech, složkách, webových stránkách a ve všech ostatních otevřených oknech vašeho počítače. Ve webovém prohlížeči můžete psát po všech záložkách. Můžete psát přes přehrávané video bez nutnosti je zastavovat a bez toho, že byste nějak ovlivnili své možnosti interakce s videem. Můžete zvýrazňovat obsah na své obrazovce. Pokud okno přesunete, minimalizujete nebo změníte jeho velikost, inkoust v okně zůstává. Své poznámky diitálním inkoustem můžete převést na text. Své poznámky můžete také přesouvat, mazat nebo diitalizovat jako obrázek a ukládat je do svého softwaru SMART. Pokud otevřete některou z aplikací, které mají vlastní nástroje inkoustu, můžete aplikaci SMART Ink vypnout a pro psaní v obsahu používat nástroje inkoustu aplikace. O poznámkách SMART Ink Poznámky SMART Ink vám umožňují psát diitálním inkoustem kdekoli na své ploše. Pokud na svém počítači píšete mimo otevřené okno, zobrazí se poznámka SMART Ink, a vy můžete psát do ní. Více informací naleznete v kapitole Práce s poznámkami aplikace SMART Ink na straně 15. 1

6 K A P I T O L A 1 Začínáme O prohlížeči dokumentů SMART Ink Prohlížeč dokumentů SMART Ink vám umožňuje zobrazovat soubory PDF a ve všech vašich souborech psát diitálním inkoustem. Více informací naleznete v kapitole Práce s prohlížečem dokumentů SMART Ink na straně 19. O vašem softwaru SMART Aplikace SMART Ink a ovladače produktů SMART jsou součástí softwaru pro učení ve skupinách SMART Notebook a softwaru SMART Meetin Pro. Ovladače produktů SMART Ovladače produktů SMART umožňují vašemu počítači detekovat vstupy z vašeho interaktivního produktu SMART. SMART Ink práce s Ovladače produktů SMART vám umožňuje psát na displej diitálním inkoustem perem svého interaktivního produktu nebo prstem. P OZ N Á M K A Ovladače produktů SMART se ve většině případů automaticky nainstalují při instalaci softwaru SMART. Softwaru SMART Notebook V softwaru SMART Notebook můžete psát perem svého interaktivního produktu nebo prstem. SMART Ink se stane součástí vašeho souboru.notebook. Softwaru SMART Meetin Pro Během relací spolupráce můžete v režimu Tabule softwaru SMART Meetin Pro psát perem svého interaktivního produktu nebo prstem. SMART Ink se stane součástí vašeho souboru.notebook. Začínáme s aplikací SMART Ink Je-li váš počítač připojen k některému interaktivnímu produktu SMART, software SMART Ink se spouští automaticky po spuštění počítače, a v záhlaví každého otevřeného okna ve vašem počítači se zobrazí panel nástrojů SMART Ink. 2

7 K A P I T O L A 1 Začínáme P OZ N Á M K A Aplikace SMART, například software SMART Notebook, SMART Meetin Pro a prohlížeč dokumentů SMART Ink panel nástrojů SMART Ink nezobrazují, protože používají vlastní nástroje inkoustu, které můžete použít pro psaní přímo do svého souboru. Pokud se panel nástrojů nezobrazí, přesvědčte se, zda je váš interaktivní produkt připojen k počítači. Pokud se panel nástrojů stále nezobrazuje, spusťte aplikaci SMART Ink ručně. Ruční spuštění aplikace SMART Ink 1. Zvolte položky Start> Všechny proramy > SMART Technoloies. 2. Vyberte položku SMART Ink. Spustí se aplikace SMART Ink a v záhlaví každého otevřeného okna se zobrazí panel nástrojů SMART Ink. Spuštění a vypínání aplikace SMART Ink Při spuštění vašeho počítače a interaktivního produktu je pro všechna vaše otevřená okna ve výchozím nastavení zapnuto SMART Ink. SMART Ink můžete kdykoli pro kterékoli okno vypnout nebo zapnout. Objekty a poznámky v okně zmizí, pokud SMART Ink vypnete, a pokud SMART Ink zapnete, obnoví se. Pro vypnutí SMART Ink 1. Stiskněte tlačítko SMART Ink v panelu nástrojů okna SMART Ink. Zobrazí se nástroje SMART Ink. 2. Zvolte možnost Vypnout SMART Ink. Panel nástrojů změní barvu na šedou. Pro zapnout SMART Ink 1. Stiskněte tlačítko SMART Ink v panelu nástrojů okna SMART Ink. Zobrazí se nástroje SMART Ink. 2. Zvolte možnost Zapnout SMART Ink. Panel nástrojů změní barvu na zelenou. 3

8 K A P I T O L A 1 Začínáme Přístup k nástrojům SMART Ink V záhlaví každého otevřeného okna se zobrazí panel nástrojů SMART Ink. Panel nástrojů použijte pro volbu vlastností inkoustu v tomto okně a pro provádění běžných úloh, jako je diitalizace poznámek. Panel nástrojů SMART Ink obsahuje následující nástroje: Zvolit Barva pera Tloušťka čáry Zvýrazňovač Kalirafický inkoust Guma Diitalizovat Vymazat inkoust Pokud ve svém interaktivním produktu zvolíte nějaké pero nebo nástroj pera, v rozevírací nabídce se zobrazí barva inkoustu a nástroj. Při použití jiného nástroje pak rozevírací nabídka zobrazí barvu inkoustu všech aktivních nástrojů. Panel nástrojů můžete libovolně přesouvat podél okraje okna. Pro přístup k SMART Ink nástrojům Na panelu nástrojů stiskněte tlačítko SMART Ink. Zobrazí se nástroje SMART Ink. Přesun panelu nástrojů 1. Stiskněte ikonu přesunu SMART Ink. 2. Panel nástrojů přetáhněte na nové umístění na okraji otevřeného okna. 4

9 Kapitola 2 Práce s inkoustem SMART Ink Psaní nebo kreslení inkoustem SMART Ink 5 Zvýrazňování obsahu 6 Manipulace s inkoustem SMART Ink 7 Mazání a odstraňování inkoustu SMART Ink 8 Diitalizace a uložení inkoustu SMART Ink 8 Vkládání SMART Ink do aplikací 9 Používání aplikace SMART Ink po odpojení interaktivního produktu 10 Použití nástrojů inkoustu aplikace 10 Použití sady Microsoft Office 11 Používání SMART Ink během prezentací aplikace PowerPoint 11 Použití kurzoru 12 Přístup k nabídce PowerPoint a k nástrojům inkoustu 13 Ukončení prezentace 13 V této části jsou vysvětleny základy používání aplikace SMART Ink pro psaní na displej diitálním inkoustem. Psaní nebo kreslení inkoustem SMART Ink SMART Ink vám umožňuje psát a kreslit diitálním inkoustem v souborech aplikace, ve složkách, webových stránkách a ve všech ostatních otevřených oknech vašeho počítače. Můžete psát nástroji svého interaktivního produktu nebo nástroji pro kreslení v panelu nástrojů SMART Ink. T I P Pokud váš interaktivní produkt podporuje vícedotykový režim, mohou na interaktivním povrchu psát, kreslit nebo pracovat s obsahem dva lidé současně. Pro psaní s nástroji svého interaktivního produktu 1. Vyberte pero z lišty s popisovači interaktivní tabule nebo stiskněte tlačítko barvy inkoustu na displeji svého interaktivního displeje. 5

10 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink 2. Pište na otevřené soubory, složky nebo webové stránky na svém interaktivním produktu. T I P Inkoust se stává objektem, který lze posouvat a zpracovávat. Pro psaní s nástroji pera SMART Ink 1. V panelu nástrojů SMART Ink zvolte barvu pera a sílu čáry. 2. Pište na otevřené soubory, složky nebo webové stránky na svém interaktivním produktu. T I P Inkoust se stává objektem, který lze posouvat a zpracovávat. 3. Až skončíte, stiskněte možnost Zvolit v panelu nástrojů. Jinak si bude interaktivní produkt dotyky obrazovky nadále vykládat jako tahy perem. Psaní kalirafickým inkoustem 1. V panelu nástrojů SMART Ink zvolte barvu pera a sílu čáry. 2. Vyberte zaškrtávací políčko Kalirafický inkoust. 3. Pište na otevřené soubory, složky nebo webové stránky na svém interaktivním produktu. T I P Inkoust se stává objektem, který lze posouvat a zpracovávat. 4. Až skončíte, stiskněte možnost Zvolit v panelu nástrojů. Jinak si bude interaktivní produkt dotyky obrazovky nadále vykládat jako tahy perem. Zvýrazňování obsahu Můžete zvýrazňovat obsah na obrazovce. Jak zvýraznit obsah na obrazovce 1. V panelu nástrojů SMART Ink zvolte některý ze zvýrazňovačů. 2. Na obrazovce pište nebo kreslete na otevřené soubory, složky nebo webové stránky. T I P Zvýrazněný inkoust se stává objektem, který lze posouvat a zpracovávat. 3. Až skončíte, stiskněte možnost Zvolit v panelu nástrojů. Jinak bude váš interaktivní produkt dotyky na obrazovku stále považovat za zvýrazňování. 6

11 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink Manipulace s inkoustem SMART Ink S objekty vytvořenými SMART Ink můžete manipulovat s použitím ohraničení výběru SMART Ink. Objekty můžete vybírat a přesouvat je v rámci okna, objekty můžete také odstraňovat. Postup výběru objektu Na objekt jednou zatlačte (stiskněte). Kolem objektu se zobrazí ohraničení. P OZ N Á M K A Chcete-li vybrat více než jeden objekt, stiskněte další. Ohraničení se rozšíří tak, aby zahrnovalo všechny vybrané objekty. Pro přesun objektu 1. Objekt vyberte. 2. Přetáhněte objekt na novou pozici na stránce. Pro odstranění objektu 1. Objekt vyberte. Kolem objektu se zobrazí ohraničení. 2. Na ohraničení stiskněte Odstranit. 7

12 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink Mazání a odstraňování inkoustu SMART Ink SMART Ink můžete ze svého displeje kdykoli vymazat nebo odstranit. Pro vymazání diitálního inkoustu z okna 1. V panelu nástrojů SMART Ink zvolte možnost Guma. 2. Gumou svého interaktivního produktu vymažte SMART Ink. 3. Až skončíte, stiskněte možnost Zvolit v panelu nástrojů. Jinak si bude interaktivní produkt dotyky obrazovky nadále vykládat jako mazání. Pro vymazání velké plochy 1. V panelu nástrojů SMART Ink zvolte možnost Guma. 2. Obkružte plochu, kterou chcete vymazat a poklepejte uvnitř kruhu. 3. Až skončíte, stiskněte možnost Zvolit v panelu nástrojů. Jinak si bude interaktivní produkt dotyky obrazovky nadále vykládat jako mazání. Pro odstranění inkoustu SMART Ink z okna V panelu nástrojů SMART Ink zvolte možnost Odstranit inkoust. Diitalizace a uložení inkoustu SMART Ink Cokoli, co ve svém interaktivním produktu napíšete, můžete uložit pomocí diitalizace svých poznámek. Pro diitalizaci a uložení svých poznámek 1. V panelu nástrojů SMART Ink stiskněte Diitalizovat. Snímek obrazovky se zobrazí v oblasti kreslení vaší aplikace SMART. 2. Soubor aplikace SMART uložte. P OZ N Á M K A Pokud chcete uložit své poznámky, ale nechcete pořizovat diitalizovaný snímek celé obrazovky, můžete pořídit diitalizovaný snímek pouze vybrané oblasti nebo okna, a to pomocí panelu nástrojů diitalizace obrazovky (více informací získáte prostřednictvím on-line nápovědy). 8

13 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink Vkládání SMART Ink do aplikací Inkoust SMART Ink můžete do aplikací vkládat jako text. Můžete například psát na svůj webový prohlížeč a inkoust potom jako text vložit do pole pro vyhledávání. Pro vložení SMART Ink jako text 1. Umístěte kurzor tam, kde chcete, aby se text zobrazil. 2. Stiskněte objekt SMART Ink, který chcete vložit. Kolem objektu se zobrazí ohraničení. 3. Na ohraničení zvolte položku Vložit inkoust. Váš objekt SMART Ink je do tohoto souboru vložen jako text. 9

14 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink Používání aplikace SMART Ink po odpojení interaktivního produktu Pokud svůj interaktivní produkt odpojíte, panel nástrojů SMART Ink změní barvu na žlutou. Můžete aplikaci SMART Ink používat i nadále v režimu Myš, nebo můžete panely nástrojů skrýt a vymazat inkoust, který jste měli na displeji v okamžiku odpojení interaktivního produktu. Pro pokračování používání SMART Ink 1. Na panelu nástrojů stiskněte tlačítko SMART Ink. Zobrazí se rozevírací nabídka. 2. Zvolte možnost Ponechat zapnuté. Pro ukončení používání SMART Ink 1. Na panelu nástrojů stiskněte tlačítko SMART Ink. Zobrazí se rozevírací nabídka. 2. Zvolte možnost Vymazat a skrýt. P OZ N Á M K A Pro spuštění aplikace SMART Ink poté, kdy jste zvolili možnost Vymazat a skrýt, musíte svůj interaktivní produkt připojit. Více informací naleznete v kapitole Začínáme s aplikací SMART Ink na straně 2. Použití nástrojů inkoustu aplikace Mnohé aplikace, například Microsoft Office 2010, mají vlastní nástroje inkoustu, které můžete použít k psaní do obsahu aplikace. Při otevření některé z aplikací, které mají vlastní nástroje inkoustu, je aplikace SMART Ink ve výchozím nastavení zapnutá, a vy můžete ve své aplikaci psát. Pokud můžete psát v obsahu aplikace, můžete SMART Ink vypnout a používat nástroje inkoustu aplikace. Objekty a poznámky v okně zmizí, pokud SMART Ink vypnete, a obnoví se při zapnutí SMART Ink. 10

15 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink Použití sady Microsoft Office P OZ N Á M K Y Operační systém Windows 7 podporuje používání nástrojů inkoustu aplikace pro sadu Microsoft Office 2007 a Operační systém Windows XP používání nástrojů inkoustu aplikace pro sadu Microsoft Office 2007 a 2010 nepodporuje. Sada Microsoft Office 2004 a starší nástrojů inkoustu aplikace nezahrnuje. Po otevření dokumentu aplikace Word, list aplikace Excel nebo prezentaci aplikace PowerPoint, v záhlaví se zobrazí panel nástrojů Microsoft Ink. Můžete používat pera sady Microsoft Office nebo můžete zapnout aplikaci SMART Ink a pro psaní v aplikaci použít nástroje pera svého interaktivního produktu. Pokud zvolíte možnost Zobrazit záložku Pera sady Microsoft Office, v záložce Pera sady Microsoft Office se zobrazí nástroje aplikace Microsoft Office. Používání SMART Ink během prezentací aplikace PowerPoint Aplikace PowerPoint má své vlastní nástroje inkoustu. Ve výchozím nastavení se aplikace SMART Ink po spuštění prezentace aplikace PowerPoint vypne a zobrazí se panel nástrojů SMART Ink pro PowerPoint. Panel nástrojů vám umožňuje při prezentaci vybírat předchozí nebo následující snímek, nějaký konkrétní snímek a zobrazit kurzor. Také vám umožňuje přístup k nabídce PowerPoint a k nástrojům inkoustu, nebo ukončení prezentace. Panel nástrojů můžete po obrazovce libovolně přesouvat nebo jej změnit na průhledný. Přesun panelu nástrojů 1. Stiskněte kdekoli v záhlaví. 2. Přetáhněte panel nástrojů na novou pozici. 11

16 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink Pro zprůhlednění panelu nástrojů 1. Stiskněte kdekoli v záhlaví. Zobrazí se nástroje SMART Ink. 2. Zvolte možnost Průhledný panel nástrojů. Zobrazení předchozího snímku Stiskněte Předchozí. Zobrazení následujícího snímku Stiskněte Další. Zobrazení konkrétního snímku 1. V panelu nástrojů stiskněte ikonu seznamu snímků. Zobrazí se rozevírací nabídka. 2. Z rozevírací nabídky vyberte snímek. Použití kurzoru Během prezentace můžete zobrazit kurzor, a přitáhnout tak pozornost k nějaké oblasti. To je užitečné zejména pro vzdálené uživatele, kteří používají software SMART Bridit. Pro zobrazení kurzoru 1. Stiskněte tlačítko Kurzor. Zobrazí se zpráva se sdělením, abyste se pro nastavení umístění kurzoru dotkli kdekoli na displeji. 12

17 K A P I T O L A 2 Práce s inkoustem SMART Ink 2. Stiskněte na té části prezentace, na kterou chcete, aby se lidé dívali. Zobrazí se kurzor. T I P Y o o o Pro změnu umístění kurzoru klepněte kdekoli na displeji. Pokud chcete, aby kurzor měnil směr podle toho, jak pohybujete prstem po obrazovce, stiskněte špičku kurzoru a přetáhněte jej na požadované místo. Pokud chcete, aby sledoval váš prst bez změny orientace, stiskněte konec kurzoru a přetáhněte jej na požadované místo. Pro odebrání kurzoru Na kurzoru stiskněte Zavřít. Přístup k nabídce PowerPoint a k nástrojům inkoustu Pro přístup k nabídce PowerPoint a k nástrojům inkoustu během prezentace použijte panelu nástrojů SMART Ink. Pro přístup k nabídce 1. Stiskněte položku SMART Ink. Zobrazí se nástroje SMART Ink. 2. Stiskněte Nabídku aplikace PowerPoint. Pro přístup k nástrojům inkoustu PowerPoint 1. Stiskněte položku SMART Ink. Zobrazí se nástroje SMART Ink. 2. Stiskněte Nástroje inkoustu PowerPoint. Ukončení prezentace K ukončení prezentace použijte panel nástrojů SMART Ink pro PowerPoint. Pro ukončení prezentace 1. Stiskněte položku SMART Ink. Zobrazí se nástroje SMART Ink. 2. Stiskněte Ukončit prezentaci. 13

18

19 Kapitola 3 Práce s poznámkami aplikace SMART Ink O SMART Ink poznámkách 15 Manipulace s objekty v poznámkách SMART Ink 16 Diitalizace a ukládání poznámek SMART Ink 17 Odstraňování poznámek SMART Ink 17 Poznámky SMART Ink vám umožňují psát diitálním inkoustem kdekoli na své ploše. O SMART Ink poznámkách Pokud vezmete pero a něco píšete mimo otevřené okno, zobrazí se poznámka SMART Ink, a vy můžete psát do ní. Vaše poznámka SMART Ink se zvětšuje úměrně s tím, jak píšete, a to směrem, kterým píšete. Poznámku můžete přesouvat a měnit její velikost. Můžete ji také diitalizovat jako obrázek a uložit ji do svého softwaru SMART. Současně můžete mít otevřených až 20 oken s poznámkami aplikace SMART Ink. Až svůj počítače odhlásíte, vaše poznámky zmizí. V záhlaví každé poznámky se zobrazí panel nástrojů SMART Ink. Panel nástrojů použijte pro volbu vlastností inkoustu a pro provádění běžných úloh, jako je diitalizace poznámek. Pro vytvoření poznámky SMART Ink 1. Na displeji svého interaktivního produktu zvolte pero nebo zvolte tlačítko barvy inkoustu. 2. Pište na svou plochu. Zobrazí se poznámka SMART Ink, a vy do ní můžete psát. Pro přesun poznámky SMART Ink Stiskněte a přidržte záhlaví, a poznámku přetáhněte na novou pozici. 15

20 K A P I T O L A 3 Práce s poznámkami aplikace SMART Ink Pro změnu velikosti poznámky SMART Ink Stiskněte a přidržte pravý spodní roh poznámky a přetáhněte ji. Manipulace s objekty v poznámkách SMART Ink Objekty, vytvořené v poznámkách SMART Ink, můžete vybírat, přesouvat a odstraňovat. Pro vybrání objektu v poznámce SMART Ink Na objekt jednou zatlačte (stiskněte). Kolem objektu se zobrazí ohraničení. P OZ N Á M K A Chcete-li vybrat více než jeden objekt, stiskněte další. Ohraničení se rozšíří tak, aby zahrnovalo všechny vybrané objekty. Pro přesun objektu v poznámce SMART Ink Stiskněte a přidržte ikonu a objekt přetáhněte na novou pozici v poznámce. Pro odstranění objektu v poznámce SMART Ink 1. Na objekt jednou zatlačte (stiskněte). Kolem objektu se zobrazí ohraničení. 2. Na ohraničení stiskněte Odstranit. T I P Pro odstranění objektů můžete použít umu svého interaktivního produktu nebo umu SMART Ink. 16

21 K A P I T O L A 3 Práce s poznámkami aplikace SMART Ink Diitalizace a ukládání poznámek SMART Ink Poznámku, vytvořenou v aplikaci SMART Ink, můžete uložit pomocí diitalizace obrazovky. Diitalizace a uložení poznámky SMART Ink 1. V panelu nástrojů SMART Ink stiskněte Diitalizovat. Snímek obrazovky se zobrazí v oblasti kreslení vaší aplikace SMART. 2. Soubor aplikace SMART uložte. Odstraňování poznámek SMART Ink Poznámku SMART Ink můžete ze svého displeje kdykoli odstranit. D Ů L E Ž I T É Tato operace je nevratná. P OZ N Á M K A Vaše poznámky SMART Ink zmizí po odhlášení počítače. Pro odstranění poznámky SMART Ink V záhlaví panelu Poznámka SMART Ink stiskněte Odstranit. 17

22

23 Kapitola 4 Práce s prohlížečem dokumentů SMART Ink O prohlížeči dokumentů SMART Ink 19 Použití SMART Ink Panel nástrojů prohlížeče dokumentů 20 Váš vzdělávací nebo pracovní software zahrnuje i prohlížeč dokumentů SMART Ink. O prohlížeči dokumentů SMART Ink Prohlížeč dokumentů SMART Ink můžete používat pro zobrazování souborů PDF a pro psaní diitálním inkoustem ve svých souborech. Můžete hledat cestu k souboru a zvětšovat stránky. Své soubory také můžete ukládat a tisknout, a to včetně poznámek. T I P Po instalaci softwaru SMART se prohlížeč dokumentů SMART Ink stane vaším výchozím prohlížečem souborů PDF.Chcete-li použít jiný prohlížeč PDF, klepněte na soubor PDF pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Otevřít v proramu. Pro spuštění Prohlížeče dokumentů SMART Ink Zvolte položky Start > Všechny proramy > SMART Technoloies > Prohlížeč dokumentů SMART Ink. Pro otevření souboru 1. Stiskněte Otevřít soubor. Zobrazí se dialoové okno Otevřít. 2. Vyberte soubor, který chcete otevřít. 3. Stiskněte Otevřít. 19

24 K A P I T O L A 4 Práce s prohlížečem dokumentů SMART Ink Pro psaní s nástroji pera 1. Vyberte pero z lišty s popisovači interaktivní tabule nebo stiskněte tlačítko barvy inkoustu na displeji svého interaktivního displeje. 2. Piště na otevřený soubor. T I P Pro změnu vlastností inkoustu můžete použít plovoucí panel nástrojů SMART. Použití SMART Ink Panel nástrojů prohlížeče dokumentů Panel nástrojů prohlížeče dokumentů SMART Ink obsahuje veškeré nástroje, které pro prohlížení souboru PDF potřebujete. Postup přesunutí panelu nástrojů 1. Stiskněte tlačítko Přesunout. Zobrazí se rozevírací nabídka. 2. Zvolte Nahoru, Dolů, Doleva nebo Doprava. Pro přiblížení nebo oddálení Stiskněte Přiblížit nebo Oddálit. Pro přizpůsobení zvětšení a pro nastavení zobrazení stránky 1. Stiskněte šipku pro zvětšení. Zobrazí se rozevírací nabídka. 2. Zvolte Přizpůsobit stránce, Přizpůsobit na šířku, Zobrazení dvou stránek nebo procento zvětšení. Zobrazení předchozí strany Stiskněte Předchozí stránka. 20

25 K A P I T O L A 4 Práce s prohlížečem dokumentů SMART Ink Pro zobrazení další stránky Stiskněte Další stránka. Pro uložení souboru 1. Stiskněte Uložit. Zobrazí se dialoové okno Uložit jako. 2. Vyberte cestu k umístění, kam chcete soubor uložit. 3. Zadejte název souboru do pole Název souboru. 4. Stiskněte Uložit. P OZ N Á M K A Pokud píšete do souboru, diitální inkoust bude uložen jako trvalá součást souboru. Po příštím otevření souboru již nebudete moci inkoust upravovat. Tisk souboru 1. Stiskněte Tisk. Zobrazí se dialoové okno Tisk. 2. Z rozevírací nabídky Tiskárna vyberte svou tiskárnu. 3. Nebo upravte nastavení Rozsah stránky, Změna velikosti stránky a Možnosti tisku. 4. Stiskněte Tisk. 21

26

27

28 SMART Technoloies smarttech.com/support smarttech.com/contactsupport

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. software pro operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink software pro operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Upozornění o ochranných známkách SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, loo SMART a všechny doplňující texty SMART jsou

Více

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systém Mac OS X. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systém Mac OS X Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Nástroje 3D SMART Notebook. Uživatelská příručka

Nástroje 3D SMART Notebook. Uživatelská příručka Nástroje 3D SMART Notebook Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese smarttech.com/reistration.

Více

Nástroje 3D pro software SMART Notebook 11.1. Uživatelská příručka

Nástroje 3D pro software SMART Notebook 11.1. Uživatelská příručka Nástroje 3D pro software SMART Notebook 11.1 Uživatelská příručka Registrace produktu Pokud si svůj produkt SMART zaregistrujete, budeme vás upozorňovat na nové funkce a upgrade softwaru. Zaregistrujte

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

QWrite Příručka k softwaru. Copyright BenQ. Všechna práva vyhrazena. Obsah této příručky může být změněn za účelem zdokonalení výrobku.

QWrite Příručka k softwaru. Copyright BenQ. Všechna práva vyhrazena. Obsah této příručky může být změněn za účelem zdokonalení výrobku. Copyright BenQ. Všechna práva vyhrazena. Obsah této příručky může být změněn za účelem zdokonalení výrobku. Tato příručka ani žádná její část nesmí být změněna nebo poskytnuta třetím osobám bez předchozího

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová

MALUJEME. ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová MALUJEME ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, 1. STUPEŇ ZŠ. Autor prezentace Mgr. Hana Nová K ČEMU SLOUŢÍ PROGRAM MALOVÁNÍ Program Malování slouží ke kreslení, barvení a úpravám obrázků.

Více

Online komunikační místnost VOSK

Online komunikační místnost VOSK Online komunikační místnost VOSK (VIDEO ONLINE S KONFERENCÍ) verze 2.0 Verze 1.01 srpen 2012 Obsah Co je potřeba k používání systému VOSK? 3 Nastavení zvuku a hlasitosti 3 Instalace Adobe Flash Playeru

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Software SMART Notebook Learner Resource

Software SMART Notebook Learner Resource Software SMART Notebook Learner Resource Software SMART Notebook verze 10 pro operační systémy Windows SMART Technologies ULC Sídlo společnosti 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 KANADA Tel.: +1

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Program ACTIVstudio Mgr. Martina Rešková Olomouc 2013 1. O programu ACTIVstudio Program ACTIVstudio, speciálně navržený pro prezentační a výuková prostředí, je

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager

Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Aplikace Microsoft Office Outlook 2003 se součástí Business Contact Manager Tipy a triky Obsah Tento dokument obsahuje tipy a triky, které vám pomohou maximalizovat produktivitu při používání aplikace

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Hlavní panel nástrojů

Hlavní panel nástrojů Zobrazit Domů > Panely nástrojů > Panely nástrojů Tato kapitola obsahuje přehled nástrojů a funkcí, které jsou dostupné z panelů nástrojů aplikace ActivInspire: Hlavní panel nástrojů (ActivInspire Primary)

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Provozní pokyny Průvodce Mopria

Provozní pokyny Průvodce Mopria Provozní pokyny Průvodce Mopria Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". OBSAH Úvod... 2 Význam symbolů... 2 Vyloučení odpovědnosti... 2 Přípravy...

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.16.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 31. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

SMART Notebook Math Tools

SMART Notebook Math Tools SMART Notebook Math Tools Windows operační systémy Uživatelská příručka Oznámení o ochranných známkách SMART Board, SMART Notebook, smarttech, loo SMART a všechna označení SMART jsou obchodními známkami

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7EA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7EA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV7EA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Instalační příručka Bluetooth HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Instalační příručka Bluetooth Informace o autorských právech Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. vydání, 4/2017 Upozornění společnosti HP Informace obsažené

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 518

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 518 NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 518 Obsah 1 Ovládání světel... 3 2 Klimatizace... 4 3 Otevírání oken... 5 4 Zapnutí audiovizuální techniky... 6 4.1 Základní obrazovka... 8 4.2 Výběr zdroje prezentace... 8

Více

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517 NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517 Obsah 1 Ovládání světel... 3 2 Klimatizace... 4 3 Otevírání oken... 5 4 Zapnutí audiovizuální techniky... 6 5 Režim Bílá tabule... 7 6 Připojovací panel... 9 7 Zvuk... 10

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

MS Windows 7. Milan Myšák. Příručka ke kurzu. Milan Myšák

MS Windows 7. Milan Myšák. Příručka ke kurzu. Milan Myšák MS Windows 7 Milan Myšák Příručka ke kurzu Milan Myšák Vývoj MS Windows Historické verze (do Win Me a Win NT 4.0) Windows XP (2001) Windows 7 (2009) Windows 2000 Windows Vista (2007) Windows 8 (2012) Milan

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více