Věcné zpracování v NK ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcné zpracování v NK ČR"

Transkript

1 Věcné zpracování v NK ČR M. Balíková, NK ČR UISK duben Stručná charakteristika činnosti oddělení ONVAZ Věcná katalogizace a věcné autority v současném prostředí Projekty metoda Konspektu Konspektové schéma sdílená katalogizace Cluster 1 tematická mapa fondů projekt TOC, slova z obsahů M-CAST, UDC/MDT online kooperace s paměťovými institucemi autority jako nástroj interoperability věcné autority M. Balíková, NK ČR UISK duben

2 Cíl: kvalitní popis a zpřístupnění informačních zdrojů Efektivní a kvalitní zpřístupnění informačních zdrojů, jejich částí a jednotlivých informací v nich obsažených standardním způsobem Důraz na zpřístupnění informací prostřednictvím obsahových charakteristik M. Balíková, NK ČR UISK duben Předpoklady věcné katalogizace Standardizace pravidel, metod, nástrojů Správná obsahová analýza identifikace témat Řízená a pojmová indexace Výběr indexačních termínů z předem definovaného jazyka Struktura zápisu věcných selekčních prvků respekt formátů Sdílená katalogizace Kooperace institucí s univerzálním fondem Kooperace institucí se speciálními fondy M. Balíková, NK ČR UISK duben

3 Doporučení, principy a zásady věcné katalogizace Všeobecná dostupnost informací Ohled na uživatele katalogu cílový uživatel Běžné použití Výběr termínů, variantní formy jako odkazy Prezentace entit při popisu omezení formalizace, respekt formy názvu, formy termínu Přirozený slovosled Celistvost termínu Správnost popisu informačního zdroje Bibliograficky významné prvky neuvádět vycpávková slova Konzistentní reprezentace tématu M. Balíková, NK ČR UISK duben Věcné pořádání informací součást informačního procesu proces organizace informací získaných obsahovou analýzou dokumentu výsledek procesu - uspořádání obsahových údajů do struktury za účelem jejich vyhledání Informační proces proces zahrnující získávání, zpracování, uchovávání, přenos a využívání informací složky informačního procesu z hlediska věcného zpracování informace, dokument objekt subjekt prostředky=nástroje používané v informačním procesu M. Balíková, NK ČR UISK duben

4 Sekundární dokument - záznam o dokumentu souhrn identifikačních a obsahových údajů o primárním dokumentu sloužících k jednoznačné identifikaci po formální i obsahové stránce bibliografický či metadatový záznam struktura selekčních údajů pravidla a standardy M. Balíková, NK ČR UISK duben Subjekt autor, koncový uživatel autor měnitelnost informací šíření informací požadavek na zpřístupnění informací účinný, srozumitelný a snadno aplikovatelný nástroj pro zpřístupnění informací autor Web 2.0 uživatel získat informace primární či sekundární dokument účinný a srozumitelný nástroj pro vyhledání informací formulace dotazu účinná rešeršní strategie podílet se na tvorbě informací - tagování M. Balíková, NK ČR UISK duben

5 Informační pracovník pořádací nástroje obsahová analýza dokumentu intelektuální analýza sémantická redukce textu základní a dílčí témata vyjádření vlastními slovy převod do lexikálních jednotek informačního jazyka reprodukce přesného obsahu informace omezit subjektivní přístup (korekce) Selekční jazyky informační jazyky nástroj reprezentace informací prostřednictvím komprimace (redukce) informací faktografické dokumentografické identifikační věcné selekční jazyky přirozený jazyk jako informační jazyk - plnotextové vyhledávání M. Balíková, NK ČR UISK duben Věcné selekční jazyky podle typu používaných selekčních prvků věcné selekční jazyky na bázi přirozeného jazyka lexikální jednotky jsou vybírány z přirozeného jazyka systematické selekční jazyky DDC DDC_OCLC MDT lexikální jednotky představují numerické, případně alfanumerické znaky podle způsobu organizace lexikálních jednotek v procesu indexování a vyhledávání prekoordinované selekční jazyky téma dokumentu vyjádřeno sestavou lexikálních jednotek podle předem stanovených syntagmatických a syntaktických pravidel už v průběhu indexování postkoordinované selekční jazyky téma dokumentu vyjádřeno sestavou izolovaných jednotek, mezi nimiž nejsou syntaktické vztahy explicitně vyjádřeny M. Balíková, NK ČR UISK duben

6 Věcné sel. jazyky na bázi přirozeného jazyka jazyk klíčových slov z názvů a podnázvů smysluplná slova v bibliografickém záznamu jazyky předmětového typu jazyk předmětových hesel jazyky deskriptorového typu oborové tezaury polytematické tezaury jazyk neřízených předmětových termínů (klíčových slov tvořených katalogizátorem) izolované lexikální jednotky soubor autorit integrovaný nástroj lexikum - soubor používaných lexikálních jednotek struktura tj. vyjádření vztahů mezi lexikálními jednotkami aplikační syntax soubor pravidel pro spojování lexikálních jednotek při tvorbě selekčního obrazu dokumentu M. Balíková, NK ČR UISK duben Prekoordinace, postkoordinace přiřazení několika indexačních termínů jedné popisné jednotce prekoordinace pořadí lexikálních jednotek je stanoveno, fixní pravidla řetězce předmětových hesel malířství české -- rok náměty protiválečné -- výstava (Olomouc r. 1985) katalogy náměty protiválečné -- malířství české -- rok výstava (Olomouc r. 1985) katalogy postkoordinace dokumentu přiděleny izolované lexikální jednotky, nejsou koordinovány české malířství * česká architektura * náměty, témata a motivy * 18. stol. * české malířství česká architektura náměty, témata a motivy M. Balíková, NK ČR UISK duben

7 Charakteristika jazyka předmětových hesel (JPH) předmětové heslo jednoslovné nebo víceslovné formálně upravené vyjádření tematiky, případně formální charakteristiky dokumentu řetězec předmětového hesla heslo + podhesla // vstupní prvek + jednotlivá zpřesnění induktivní metoda adekvátní vyjádření komplexních témat dominantní prvek - prekoordinace detailní vyjádření předmětu dokumentu maximální informační hodnota řetězce předmětového hesla efektivní servis pro uživatele v tradičním prostředí priorita substantiva prostředí lístkových katalogů, OPAC 1. generace, rešeršní systémy 1. generace M. Balíková, NK ČR UISK duben PH Kafka, Franz ( spisovatel něm.): dílo - konference r. 1963, Liblice materiály - vyd. něm. MDT 92 Kafka. F. (061.3):830(437) Kafka, F. (082)=3 M. Balíková, NK ČR UISK duben

8 Nevýhody JPH věcné údaje originální umělecké dílo velikost autoritního souboru komplikovaná údržba 50% pracovní doby je věnováno systematickému dotváření pravidel školení údržbě autoritního souboru po formální stránce (ne sémantické struktury) skluz ve zpracování - nevčasnost informací délka řetězce ztráta koncových údajů při zobrazení (mizí za obrazovkou, případně na druhé řádce) nedostupnost pro většinu vyhledávacích služeb redundantnost informací v bibliografickém záznamu komplikovaná pravidla aplikační syntaxe problematické dodržování těchto pravidel M. Balíková, NK ČR UISK duben Řešení: aplikační syntax zjednodušení aplikační syntaxe v bibliografickém záznamu kompaktnost, nerozložitelnost termínu větší míra postkoordinace redukce informací v komplexní lexikální jednotce = řetězci PH přesun tematických informací do vstupní pozice minimální struktura řetězce předmětového hesla fixní pořadí prvků řetězce předmětového hesla výzkum věcné selekční jazyky v Česku preference izolovaných lexikálních jednotek M. Balíková, NK ČR UISK duben

9 Konvertibilita indexačních systémů Prekoordinovaný v postkoordinovaný - automatická konverze Postkoordinovaný v prekoordinovaný intelektuální konverze Předpoklad Standardní postup v jednotlivých systémech M. Balíková, NK ČR UISK duben Prekoordinovaný a postkoordinovaný systém Naše paní profesorka Marie Škaloudová : Louny : KDU-ČSL, s. : il., portréty ; 28 cm je v prekoordinovaném systému přiděleno heslo označující kategorii osob Předm.-Os. jméno Škaloudová, Marie, Předm.-Věc. téma učitelky -- Česko 20. stol. Při konverzi do postkoordinovaného indexačního systému se všechny údaje konvertují do vstupních pozic, protože tyto systémy nepracují s řetězcem předmětového hesla Předm.-Os. jméno Škaloudová, Marie, Předm.-Věc. téma učitelky Předm.-Geograf. jm. Česko Předm.-Chronol. ter stol. M. Balíková, NK ČR UISK duben

10 Národní standard pro věcný popis soubor věcných autorit integrovaný pořádací nástroj selekční jazyky jazyk předmětových hesel systematický selekční jazyk MDT (MDT MRF) induktivní metoda dílčí soubory soubor tematických termínů soubor geografických termínů soubor formálních termínů soubor chronologických autorit funkce nástroj standardizace věcných selekčních prvků nástroj usnadňující sdílenou katalogizaci nástroj pro aplikaci metody Konspektu integrovaný univerzální nástroj pro indexování a vyhledávání informací podpora vzniku vícejazyčného pořádacího systému M. Balíková, NK ČR UISK duben Soubor tematických autorit verbální termíny propojeny s notacemi MDT podpora vzniku univerzálního pořádacího nástroje oblast lexikální jednotky lexikální jednotka slovní vyjádření určitého pojmu, pokud možno ve formě substantiva nebo substantivního spojení jednoslovná víceslovná dřívější praxe typická vlastnost- inverze (priorita substantiva) rozklad víceslovných lexikálních jednotek (výchova dítěte děti - výchova) M. Balíková, NK ČR UISK duben

11 Jako víceslovné lexikální jednotky se řadí lexikalizovaná ustálená slovní spojení, která plní terminologickou funkci - termíny ustálená slovní spojení typu černá skříňka, černá díra víceslovné lexikální jednotky zařazené na vyšším než posledním hierarchickém stupni (je-li možno utvořit termíny NT) peněžní reforma NT revalvace, devalvace víceslovné lexikální jednotky, jejichž rozklad by vedl k posunu významu (k nesrozumitelnosti) (filozofie - dějiny = filozofie dějin nebo dějiny filozofie) důležitá přesnost znění (právo průmyslového vlastnictví) M. Balíková, NK ČR UISK duben Víceslovné lexikální jednotky - příklady bytové právo čtenářská gramotnost elektronická pošta kulturní antropologie komunikační protokoly veřejný sektor čištění odpadních vod ochrana spotřebitele užívání drog daň z příjmů ze závislé činnosti péče o zdraví právo na sebeurčení rovné postavení mužů a žen děti a mládež konkurs a vyrovnání M. Balíková, NK ČR UISK duben

12 Soubor věcných autorit a věcné zpřístupnění ve veřejných knihovnách M. Balíková, NK ČR UISK duben Katalogizační praxe jednotlivých institucí indexační systémy Specifičnost indexace Řízené slovníky, hesláře, tezaury Volně tvořená klíčová slova Izolované lexikální jednotky versus minimální řetězce PH Náročnost procesu integrace Selekční termíny 1. světová válka, světová válka, Dotaz 311 M. Balíková, NK ČR UISK duben

13 M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, Příklady NK ČR UISK duben

14 Věcné zpřístupnění vždy zaměřeno na uživatele Výrazná změna prostředí Přístup k informacím prostřednictvím sítě Internet Digitální zdroje Pokročilé způsoby vyhledávání Uživatelé v prostředí Web 2.0 Uživatelé (konsumenti obsahu) a zároveň poskytovatelé obsahu Nutná změna metod věcného zpřístupnění v knihovních katalozích Respektovat požadavky uživatelů Poskytnout informace uživatelsky vstřícným způsobem M. Balíková, NK ČR UISK duben Soubory autorit Klíčová slova: standardizace, centralizace, hierarchie, striktní pravidla, profesionálové Funkce paměťových institucí zpracování a zpřístupnění jednotlivých objektů,sbírek/fondů efektivním, rychlým a komfortním způsobem, tj. pomocí standardizovaných selekčních prvků - garantem standardizace jsou soubory autorit Soubor ověřených a unifikovaných jmenných a/nebo věcných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparátem nástroj pro autoritní kontrolu, tedy jako nástroj pro standardizaci a unifikaci věcných selekčních údajů v paměťových institucích (na národní úrovni) podpůrný nástroj pro sdílenou katalogizaci nástroj pro integraci a unifikaci věcných selekčních jazyků různých typů platforma pro tvorbu ontologií - rozvoj sémantického webu platforma pro případnou standardizaci nástrojů aplikovaných v prostředí Web 2.0 M. Balíková, NK ČR UISK duben

15 M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, NK ČR UISK duben

16 Tematické autority Propojení tematických autorit s GEO M. Balíková, NK ČR UISK duben Geografické autority Geographic coordinates in TGN typically represent a single point, corresponding to a point in or near the center of the inhabited place, political entity, or physical feature. For linear features such as rivers, the point represents the source of the feature. M. Balíková, NK ČR UISK duben

17 Geografické autority M. Balíková, NK ČR UISK duben Aplikace souboru FD M. Balíková, NK ČR UISK duben

18 M. Balíková, NK ČR UISK duben Web 2.0, uživatelé 2.0, knihovníci 2.0 Klíčová slova: decentralizace, tvorba obsahu, sdílení, interakce, komunita, komunikace, kolaborace, kontextualizace, uživatelé Uživatelé požadují rychlé poskytování služeb, rychlé výsledky dostupnost všech požadovaných informací na webu podílet se na tvorbě obsahu změnu v pojetí klasických knihovních katalogů vizualizace informací spoluvytváření metadat tagování, folksonomie Knihovníci 2.0 předpokládají aktivní zapojení uživatele do vytváření a implementace služeb knihovny pomocí technologií Web 2.0 modifikace postupů obohacení služeb spoluvytváření metadat (uživateli), soubory autorit M. Balíková, NK ČR UISK duben

19 OPAC 2.0 Přitažlivý, intuitivní, interaktivní obohacený o doplňkové funkce - zúžení dotazu, směrování dotazu, RSS kanál vyhledávání efektivní, jednoduché, umožňující získat relevantní dokumenty v rámci katalogu nabídnuty podobné relevantní výsledky Snadná orientace součástí OPACu funkce prohlížení/listování kategorie - šité na míru Podíl uživatele na formování obsahu tagování vizualizace tagů tag clouds psaní i sdílení recenzí, ohlasů, komentářů, příspěvků hodnocení uživatelů přímo k jednotlivým dokumentům publikace mohou mít své stránky, např. wiki, blogy umožňující diskusi zobrazení dalších dokumentů od daného autora zveřejnění obálky knihy, názorné ukázky stránek další tituly vyhledávané uživateli možnost nákupu dokumentu M. Balíková, NK ČR UISK duben Ann Arbor District Library Kategorie: Nové tituly Nejžádanější tituly Formát Oceněné tituly M. Balíková, NK ČR UISK duben

20 Ann Arbor District Library - pokročilé vyhledávání Selekční termín: Czech materials Czech language M. Balíková, NK ČR UISK duben Loves of a blond Lásky jedné plavovlásky M. Balíková, NK ČR UISK duben

21 Ann Arbor District Library tagy v BIB záznamu Thumbs Up! Honor Book, looking for alaska, printz award, teen, fiction, coming of age, first love, prep school M. Balíková, NK ČR UISK duben Tag, tagování, tag clouds/shluky tagů relevantní klíčové slovo nebo termín přiřazený digitálnímu objektu (obrázek, videoklip, článek, záznam o dokumentu), popisující objekt nebo jednotlivé informace v něm obsažené tagování označování obsahu libovolnými popisky v praxi: kdokoliv může podle svého uvážení označit digitálníobjekt jakýmikoliv tagy za účelem sdílení oblíbených dokumentů s co nejširší veřejnosti členy komunity tag clouds/shluky tagů způsob vizualizace tagů, množina důležitých tagů řazení abecední od nejdůležitějšího k měně důležitým (méně používaným) důležitost tagů, četnost výskytu znázorněna zvýrazněním daného tagu velikostí písma barvou kategorizace obsahu webových stránek nástroj navigace orientace na stránce M. Balíková, NK ČR UISK duben

22 Ann Arbor District Library tag clouds/shluk tagů african american african americans M. Balíková, NK ČR UISK duben LibraryThing shluk tagů/tag cloud - oblíbená služba aplikace web 2.0 umožňující uživatelům vytvořit katalog domácích sbírek knih, CD, DVD sdílet obsah (zkatalogizované položky) s dalšími uživateli M. Balíková, NK ČR UISK duben

23 Folksonomie Je výsledkem osobního popisu informací a objektů (čehokoliv s URL) za účelem vyhledání/získání těchto informací. Tagování se uskutečňuje v otevřeném, sdíleném prostředí. (Thomas Vander Wal) Folksonomie je tagování, které funguje. řazení objektů/informací do kategorií na základě společných vlastností ad hoc seskupení objektů/informací na základě přiřazených tagů určena pro osobní organizaci zdrojů na webu a jejich vyhledávání, objevování netušených možností praktikuje se v sociálním prostředí, čím více uživatelů, tím lépe představuje neřízený slovník M. Balíková, NK ČR UISK duben Folksonomie inkluzivní zahrnuje tagy všech uživatelů, subjektivní hledisko induktivní metoda princip zdola nahoru (nevzniká na základě struktury, schématu) princip demokracie, decentralizace, distributivnosti neexistuje/neuplatňuje se centrální autorita/správa systému standardizace hierarchie používá se více jazyků nedodržuje se hloubka indexace pravidla syntaxe nejsou definována nesprávně použité tagy, např. archeologie pro info zdroj o dinosaurech funkce řízeného slovníku vyjádřeny jinak často používané tagy (popular tags) korelační vztahy mezi tagy (statistický výskyt u dokumentu stejného, přibližně stejného obsahu) kombinace ekvivalentních tagů M. Balíková, NK ČR UISK duben

24 Nevýhody: nestandardní způsob zápisu tagů jednoslovné a víceslovné tagy nejednotnost zápisu víceslovných termínů výrazy rozděleny do více tagů: american literature výraz se zapisuje bez mezery americanliterature se spojovníkem american-literature s podtržítkem american_literature gramatická forma tagů nedodržuje se pravopisná norma, často se vyskytují překlepy nejsou stanovena pravidla pro používání singuláru a plurálu používají se substantiva i adjektiva používají se zkratky (nerozepisují se), neologismy, slangové výrazy není řešena víceznačnost, synonymie, homonymie M. Balíková, NK ČR UISK duben LibraryThing: variantní formy zápisu Tag info: american literature Includes: american literature, AmLit, AmerLit, American Lit, American Litr, American Litt., American literatur, American-literature, Amerikaanse literatuur, Amerikansk litteratur, Literatura norteamericana, Literature - American, Literature - American; Literar, Literature -- American, Literature American, Literature American, "American Literature", am lit, am-lit, am. lit., am.lit., amer lit, american lit., american literatue, american litereature, american literture, american litrature, american litterature, american.literature, american_literature, americanliterature, amerikanische literatur, letteratura americana, lit.american, literatura americana, literaturaamericana, literature (american), literature / american, literature /american, literature-american, literature. american, literature.american, literature: american, literature:american, literatuur; Amerika, littérature américaine (what?) M. Balíková, NK ČR UISK duben

25 Srovnání tagů a řízených předmětových termínů tematické termíny geografická jména chronologické údaje označení formy patří k často užívaným tagům tagy vyjadřující individuální aspekty, závislé na kontextu jako living room shelf ; read ; unread princip postkordinace koexistence tagů a předmětových hesel (LCSH) M. Balíková, NK ČR UISK duben Online zdroje folksonomie klasické zdroje řízené slovníky folksonomie kategorizace, navigace aktuálnost terminologie finanční dostupnost proměnlivost, neustálý vývoj uživatelská vstřícnost problémy ve vyhledávání řízené slovníky/soubory autorit standardizace selekčních prvků, navigace hierarchické vztahy finanční náročnost stálost (terminologie, vyjádření vazeb) v mnoha případech neaktuánost terminologie koexistence obou přístupů M. Balíková, NK ČR UISK duben

26 Folksonomie soubory autorit oba přístupy se doplňují: folksonomie pro sdílení a zpřístupnění online zdrojů subory autorit/řízené slovníky pro zpřístupnění klasických zdrojů mohou se vzájemně pozitivně ovlivnit folksonomie aplikace základních pravidel, odstranění na kontextu závislých tagů soubory autorit aktualizace slovní zásoby (zahrnout variantní formy jako odkazy) M. Balíková, NK ČR UISK duben Význam věcných autorit vyhledávání - rozšíření dotazu TEL tagování standardizace tagů používaných uživateli sémantický web - tvorba ontologií AUT definování konceptů a základních/triviálních vztahů mezi nimi ontologie definování konceptů a explicitní vyjádření složitých sémantických vztahů ve strojem čitelné podobě M. Balíková, NK ČR UISK duben

27 Integrace tematických autorit do procesu vyhledávání Selekční termín: lesní moudrost VAUT: variantní tj. nepreferovaná forma M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, NK ČR UISK duben

28 M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, NK ČR UISK duben

29 Standardizace - tagování TBR to read unread own M. Balíková, NK ČR UISK duben Original Message Subject: [ACAT] Czech National Library Date: Tue, 16 Feb :10: From: David Bade Reply-To: AUTOCAT David Bade To: I have been working all morning on Czech books and for every one that I have catalogued I have found records by the Czech National Library in the OCLC database. These records are wonderful, every one created by someone who obviously understood the language of the text, knew enough to properly assign subject headings, and gave enough description to positively identify each item. This is always the case with records from the National Library in Prague, and in stark contrast with the material with which I worked yesterday (the nature of that material and the provenance of the bibliographic records found will remain unstated). I would like to say a VERY BIG THANK YOU to those people in Prague whose names I do not know but who understand what metadata is, who it is for and why we need it. And happy new year to all those celebrating Mongolian and Chinese new year. David Bade Joseph Regenstein Library University of Chicago M. Balíková, NK ČR UISK duben

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcná katalogizace PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcné pořádání informací (indexace) dílčí proces vstupního zpracování informací,vychází z obsahové analýzy dokumentu t.j. informace

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Univerzita Karlova v Praze. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System)

Univerzita Karlova v Praze. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System) Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Bc. Linda Skolková

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci KNIHOVNY A INFORMAČNÍ PRAMENY Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Vysvětlení některých pojmů Informace V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Naučte se jednoduše používat ProQuest

Naučte se jednoduše používat ProQuest Naučte se jednoduše používat ProQuest Vítejte v novém vyhledávacím prostředí ProQuest. Zcela nové, komplexní, přehledné a intuitivní prostředí v sobě spojuje zdroje od společností ProQuest, Cambridge Scientific

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

On-line katalog On-line digitální knihovna

On-line katalog On-line digitální knihovna On-line katalog On-line digitální knihovna zpřístupnění dat formou služby (AiP Beroun s.r.o.) Základní funkce vyhledávání v záznamech zobrazení popisných záznamů obrazů videozáznamů audiozáznamů uživatelské

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

vědu a výzkum Lenka Němečková Eliška Pavlásková

vědu a výzkum Lenka Němečková Eliška Pavlásková Kooperativní systémy pro vědu a výzkum Lenka Němečková Eliška Pavlásková Folksonomie Kolektivně tvořené selekční údaje či klasifikační schéma Folk + taxonomie (alternativně etnoklasifikace ) Web 2.0 aktivní

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

znalostmi řízený přístup ke službám občanům Tomáš Vejlupek, Miroslav Nečas

znalostmi řízený přístup ke službám občanům Tomáš Vejlupek, Miroslav Nečas znalostmi řízený přístup ke službám občanům Tomáš Vejlupek, Miroslav Nečas TOVEK, spol. s r.o. 2007 překážky v nalezení informace falešná očekávání nejistota selektivní vidění služby občanům pohled na

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému

Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační. systému Změna automatizovaného knihovního systému na Univerzitě Karlově v Praze : přechod na centralizovaný knihovně-informační systém Eva Bulínová* eva.bulinova@ruk.cuni.cz Abstrakt: Příspěvek popisuje přechod

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 -

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 - ZDOKONALENÍ VIRTUÁLNÍHO BADATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MANUSCRIPTORIA - VYUŽITÍ TEZAURŮ A DATABÁZÍ AUTORIT AGREGOVANÝCH CERL PRO VYHLEDÁVÁNÍ V MANUSCRIPTORIU Pilotní řešení Zpráva AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí

techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí techlib.cz NOVÝ WEB NTK: vstříc uživatelským potřebám a zvyklostem v globálním prosíťovaném akademickém prostředí V Praze, dne 14.11.2014 Mgr. a Mgr. Stephanie Krueger techlib.cz Obsah: globální prosíťované

Více

MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov

MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov Komunikační centrum Agenda Proč komunikační centrum? Intranet na SharePointu již 4 roky Úprava vzhledu SharePointu Úprava vyhledávání Životní situace

Více

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Oborová knihovna výukových objektů v lékařství Jitka Feberová 1,2, Pavel Kasal 1, Jan Polášek 2, Pavel Krbec 2 1 Ústav lékařské informatiky

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Podpora pedagogů a nadaných projekt PERUN (c) Radek Maca Kdo to ví, odpoví... Co je to? John Godfrey Saxe Blind Men and the Elephant It was six

Více

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK)

Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zkušenosti z implementace AKS KP-WIN v Národní pedagogické knihovně Komenského (NPKK) Zuzana Švastová * svastova@npkk.cz 1 Abstrakt: Poznatky a zkušenosti NPKK z přechodu na AKS KP-WIN. NPKK do konce roku

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 9. SEO Struktura stránek, uspořádání webu, navigace Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Struktura stránek Taxonomie Uspořádání webu Váha stránek Navigace Další prostředky navigace Uspořádání obsahu

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁRODNÍ AUTORITY V PROSTŘEDÍ MUZEÍ A GALERIÍ INTEROPERABILITA S NK ČR

NÁRODNÍ AUTORITY V PROSTŘEDÍ MUZEÍ A GALERIÍ INTEROPERABILITA S NK ČR NÁRODNÍ AUTORITY V PROSTŘEDÍ MUZEÍ A GALERIÍ INTEROPERABILITA S NK ČR Zdeněk Bartl Úvod Knihovny, muzea, galerie, archivy (jinak též paměťové instituce) tvoří jádro paměti (každého) národa. Bylo tomu tak

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká

Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační prameny (Informační zdroje) Mgr. Libuše Krátká Informační zdroje - definice: informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele libovolný systém

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Znalostní systém Environmentálního helpdesku

Znalostní systém Environmentálního helpdesku Martin Tax a Martin Bedroš Telefónica, Praha martin.bedros@o2.com Abstrakt: Projekt Environmentálního helpdesku je jedním z prvních projektů komplexních znalostních systémů nové generace ve veřejné správě

Více

Lotus Symposium 2011. Interaktivní portál na platformě Lotus Domino. jako nástroj pro zvýšení loajality klientů

Lotus Symposium 2011. Interaktivní portál na platformě Lotus Domino. jako nástroj pro zvýšení loajality klientů Lotus Symposium 2011 Interaktivní portál na platformě Lotus Domino jako nástroj pro zvýšení loajality klientů Martin Couf, Whitesoft Jiří Sulovský, VGD 2011 IBM Corporation Obsah Představení společnosti

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH PRINCIPŮ KATALOGIZACE. Úvod

USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH PRINCIPŮ KATALOGIZACE. Úvod USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH PRINCIPŮ KATALOGIZACE Úvod Ustanovení principů obecně známé jako Pařížské principy schválili účastníci Mezinárodní konference o principech katalogizace (International Conference

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Trendy v e-tourismue aneb Hrajeme si s technologiemi

Trendy v e-tourismue aneb Hrajeme si s technologiemi aneb Hrajeme si s technologiemi World Media Partners Vít Pechanec Globální trendy v e-turismue Větší pozornost uživatelsky příjemným a personalizovaným rozhraním Zvyšování dostupnosti a rozsahu informací

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Content management: organizace informací na webových stránkách

Content management: organizace informací na webových stránkách Content management: organizace informací na webových stránkách Abstrakt Petr Boldiš Česká zemědělská univerzita Studijní a informační centrum petr@boldis.cz INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková

VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Adéla Jarolímková VYUŽITÍ TEZAURU MESH PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH INFORMACÍ Adéla Jarolímková Abstrakt Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských pojmů, budovaný americkou

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více