Věcné zpracování v NK ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věcné zpracování v NK ČR"

Transkript

1 Věcné zpracování v NK ČR M. Balíková, NK ČR UISK duben Stručná charakteristika činnosti oddělení ONVAZ Věcná katalogizace a věcné autority v současném prostředí Projekty metoda Konspektu Konspektové schéma sdílená katalogizace Cluster 1 tematická mapa fondů projekt TOC, slova z obsahů M-CAST, UDC/MDT online kooperace s paměťovými institucemi autority jako nástroj interoperability věcné autority M. Balíková, NK ČR UISK duben

2 Cíl: kvalitní popis a zpřístupnění informačních zdrojů Efektivní a kvalitní zpřístupnění informačních zdrojů, jejich částí a jednotlivých informací v nich obsažených standardním způsobem Důraz na zpřístupnění informací prostřednictvím obsahových charakteristik M. Balíková, NK ČR UISK duben Předpoklady věcné katalogizace Standardizace pravidel, metod, nástrojů Správná obsahová analýza identifikace témat Řízená a pojmová indexace Výběr indexačních termínů z předem definovaného jazyka Struktura zápisu věcných selekčních prvků respekt formátů Sdílená katalogizace Kooperace institucí s univerzálním fondem Kooperace institucí se speciálními fondy M. Balíková, NK ČR UISK duben

3 Doporučení, principy a zásady věcné katalogizace Všeobecná dostupnost informací Ohled na uživatele katalogu cílový uživatel Běžné použití Výběr termínů, variantní formy jako odkazy Prezentace entit při popisu omezení formalizace, respekt formy názvu, formy termínu Přirozený slovosled Celistvost termínu Správnost popisu informačního zdroje Bibliograficky významné prvky neuvádět vycpávková slova Konzistentní reprezentace tématu M. Balíková, NK ČR UISK duben Věcné pořádání informací součást informačního procesu proces organizace informací získaných obsahovou analýzou dokumentu výsledek procesu - uspořádání obsahových údajů do struktury za účelem jejich vyhledání Informační proces proces zahrnující získávání, zpracování, uchovávání, přenos a využívání informací složky informačního procesu z hlediska věcného zpracování informace, dokument objekt subjekt prostředky=nástroje používané v informačním procesu M. Balíková, NK ČR UISK duben

4 Sekundární dokument - záznam o dokumentu souhrn identifikačních a obsahových údajů o primárním dokumentu sloužících k jednoznačné identifikaci po formální i obsahové stránce bibliografický či metadatový záznam struktura selekčních údajů pravidla a standardy M. Balíková, NK ČR UISK duben Subjekt autor, koncový uživatel autor měnitelnost informací šíření informací požadavek na zpřístupnění informací účinný, srozumitelný a snadno aplikovatelný nástroj pro zpřístupnění informací autor Web 2.0 uživatel získat informace primární či sekundární dokument účinný a srozumitelný nástroj pro vyhledání informací formulace dotazu účinná rešeršní strategie podílet se na tvorbě informací - tagování M. Balíková, NK ČR UISK duben

5 Informační pracovník pořádací nástroje obsahová analýza dokumentu intelektuální analýza sémantická redukce textu základní a dílčí témata vyjádření vlastními slovy převod do lexikálních jednotek informačního jazyka reprodukce přesného obsahu informace omezit subjektivní přístup (korekce) Selekční jazyky informační jazyky nástroj reprezentace informací prostřednictvím komprimace (redukce) informací faktografické dokumentografické identifikační věcné selekční jazyky přirozený jazyk jako informační jazyk - plnotextové vyhledávání M. Balíková, NK ČR UISK duben Věcné selekční jazyky podle typu používaných selekčních prvků věcné selekční jazyky na bázi přirozeného jazyka lexikální jednotky jsou vybírány z přirozeného jazyka systematické selekční jazyky DDC DDC_OCLC MDT lexikální jednotky představují numerické, případně alfanumerické znaky podle způsobu organizace lexikálních jednotek v procesu indexování a vyhledávání prekoordinované selekční jazyky téma dokumentu vyjádřeno sestavou lexikálních jednotek podle předem stanovených syntagmatických a syntaktických pravidel už v průběhu indexování postkoordinované selekční jazyky téma dokumentu vyjádřeno sestavou izolovaných jednotek, mezi nimiž nejsou syntaktické vztahy explicitně vyjádřeny M. Balíková, NK ČR UISK duben

6 Věcné sel. jazyky na bázi přirozeného jazyka jazyk klíčových slov z názvů a podnázvů smysluplná slova v bibliografickém záznamu jazyky předmětového typu jazyk předmětových hesel jazyky deskriptorového typu oborové tezaury polytematické tezaury jazyk neřízených předmětových termínů (klíčových slov tvořených katalogizátorem) izolované lexikální jednotky soubor autorit integrovaný nástroj lexikum - soubor používaných lexikálních jednotek struktura tj. vyjádření vztahů mezi lexikálními jednotkami aplikační syntax soubor pravidel pro spojování lexikálních jednotek při tvorbě selekčního obrazu dokumentu M. Balíková, NK ČR UISK duben Prekoordinace, postkoordinace přiřazení několika indexačních termínů jedné popisné jednotce prekoordinace pořadí lexikálních jednotek je stanoveno, fixní pravidla řetězce předmětových hesel malířství české -- rok náměty protiválečné -- výstava (Olomouc r. 1985) katalogy náměty protiválečné -- malířství české -- rok výstava (Olomouc r. 1985) katalogy postkoordinace dokumentu přiděleny izolované lexikální jednotky, nejsou koordinovány české malířství * česká architektura * náměty, témata a motivy * 18. stol. * české malířství česká architektura náměty, témata a motivy M. Balíková, NK ČR UISK duben

7 Charakteristika jazyka předmětových hesel (JPH) předmětové heslo jednoslovné nebo víceslovné formálně upravené vyjádření tematiky, případně formální charakteristiky dokumentu řetězec předmětového hesla heslo + podhesla // vstupní prvek + jednotlivá zpřesnění induktivní metoda adekvátní vyjádření komplexních témat dominantní prvek - prekoordinace detailní vyjádření předmětu dokumentu maximální informační hodnota řetězce předmětového hesla efektivní servis pro uživatele v tradičním prostředí priorita substantiva prostředí lístkových katalogů, OPAC 1. generace, rešeršní systémy 1. generace M. Balíková, NK ČR UISK duben PH Kafka, Franz ( spisovatel něm.): dílo - konference r. 1963, Liblice materiály - vyd. něm. MDT 92 Kafka. F. (061.3):830(437) Kafka, F. (082)=3 M. Balíková, NK ČR UISK duben

8 Nevýhody JPH věcné údaje originální umělecké dílo velikost autoritního souboru komplikovaná údržba 50% pracovní doby je věnováno systematickému dotváření pravidel školení údržbě autoritního souboru po formální stránce (ne sémantické struktury) skluz ve zpracování - nevčasnost informací délka řetězce ztráta koncových údajů při zobrazení (mizí za obrazovkou, případně na druhé řádce) nedostupnost pro většinu vyhledávacích služeb redundantnost informací v bibliografickém záznamu komplikovaná pravidla aplikační syntaxe problematické dodržování těchto pravidel M. Balíková, NK ČR UISK duben Řešení: aplikační syntax zjednodušení aplikační syntaxe v bibliografickém záznamu kompaktnost, nerozložitelnost termínu větší míra postkoordinace redukce informací v komplexní lexikální jednotce = řetězci PH přesun tematických informací do vstupní pozice minimální struktura řetězce předmětového hesla fixní pořadí prvků řetězce předmětového hesla výzkum věcné selekční jazyky v Česku preference izolovaných lexikálních jednotek M. Balíková, NK ČR UISK duben

9 Konvertibilita indexačních systémů Prekoordinovaný v postkoordinovaný - automatická konverze Postkoordinovaný v prekoordinovaný intelektuální konverze Předpoklad Standardní postup v jednotlivých systémech M. Balíková, NK ČR UISK duben Prekoordinovaný a postkoordinovaný systém Naše paní profesorka Marie Škaloudová : Louny : KDU-ČSL, s. : il., portréty ; 28 cm je v prekoordinovaném systému přiděleno heslo označující kategorii osob Předm.-Os. jméno Škaloudová, Marie, Předm.-Věc. téma učitelky -- Česko 20. stol. Při konverzi do postkoordinovaného indexačního systému se všechny údaje konvertují do vstupních pozic, protože tyto systémy nepracují s řetězcem předmětového hesla Předm.-Os. jméno Škaloudová, Marie, Předm.-Věc. téma učitelky Předm.-Geograf. jm. Česko Předm.-Chronol. ter stol. M. Balíková, NK ČR UISK duben

10 Národní standard pro věcný popis soubor věcných autorit integrovaný pořádací nástroj selekční jazyky jazyk předmětových hesel systematický selekční jazyk MDT (MDT MRF) induktivní metoda dílčí soubory soubor tematických termínů soubor geografických termínů soubor formálních termínů soubor chronologických autorit funkce nástroj standardizace věcných selekčních prvků nástroj usnadňující sdílenou katalogizaci nástroj pro aplikaci metody Konspektu integrovaný univerzální nástroj pro indexování a vyhledávání informací podpora vzniku vícejazyčného pořádacího systému M. Balíková, NK ČR UISK duben Soubor tematických autorit verbální termíny propojeny s notacemi MDT podpora vzniku univerzálního pořádacího nástroje oblast lexikální jednotky lexikální jednotka slovní vyjádření určitého pojmu, pokud možno ve formě substantiva nebo substantivního spojení jednoslovná víceslovná dřívější praxe typická vlastnost- inverze (priorita substantiva) rozklad víceslovných lexikálních jednotek (výchova dítěte děti - výchova) M. Balíková, NK ČR UISK duben

11 Jako víceslovné lexikální jednotky se řadí lexikalizovaná ustálená slovní spojení, která plní terminologickou funkci - termíny ustálená slovní spojení typu černá skříňka, černá díra víceslovné lexikální jednotky zařazené na vyšším než posledním hierarchickém stupni (je-li možno utvořit termíny NT) peněžní reforma NT revalvace, devalvace víceslovné lexikální jednotky, jejichž rozklad by vedl k posunu významu (k nesrozumitelnosti) (filozofie - dějiny = filozofie dějin nebo dějiny filozofie) důležitá přesnost znění (právo průmyslového vlastnictví) M. Balíková, NK ČR UISK duben Víceslovné lexikální jednotky - příklady bytové právo čtenářská gramotnost elektronická pošta kulturní antropologie komunikační protokoly veřejný sektor čištění odpadních vod ochrana spotřebitele užívání drog daň z příjmů ze závislé činnosti péče o zdraví právo na sebeurčení rovné postavení mužů a žen děti a mládež konkurs a vyrovnání M. Balíková, NK ČR UISK duben

12 Soubor věcných autorit a věcné zpřístupnění ve veřejných knihovnách M. Balíková, NK ČR UISK duben Katalogizační praxe jednotlivých institucí indexační systémy Specifičnost indexace Řízené slovníky, hesláře, tezaury Volně tvořená klíčová slova Izolované lexikální jednotky versus minimální řetězce PH Náročnost procesu integrace Selekční termíny 1. světová válka, světová válka, Dotaz 311 M. Balíková, NK ČR UISK duben

13 M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, Příklady NK ČR UISK duben

14 Věcné zpřístupnění vždy zaměřeno na uživatele Výrazná změna prostředí Přístup k informacím prostřednictvím sítě Internet Digitální zdroje Pokročilé způsoby vyhledávání Uživatelé v prostředí Web 2.0 Uživatelé (konsumenti obsahu) a zároveň poskytovatelé obsahu Nutná změna metod věcného zpřístupnění v knihovních katalozích Respektovat požadavky uživatelů Poskytnout informace uživatelsky vstřícným způsobem M. Balíková, NK ČR UISK duben Soubory autorit Klíčová slova: standardizace, centralizace, hierarchie, striktní pravidla, profesionálové Funkce paměťových institucí zpracování a zpřístupnění jednotlivých objektů,sbírek/fondů efektivním, rychlým a komfortním způsobem, tj. pomocí standardizovaných selekčních prvků - garantem standardizace jsou soubory autorit Soubor ověřených a unifikovaných jmenných a/nebo věcných selekčních údajů, určených pro zpracování a vyhledávání dokumentů s nezbytným odkazovým a poznámkovým aparátem nástroj pro autoritní kontrolu, tedy jako nástroj pro standardizaci a unifikaci věcných selekčních údajů v paměťových institucích (na národní úrovni) podpůrný nástroj pro sdílenou katalogizaci nástroj pro integraci a unifikaci věcných selekčních jazyků různých typů platforma pro tvorbu ontologií - rozvoj sémantického webu platforma pro případnou standardizaci nástrojů aplikovaných v prostředí Web 2.0 M. Balíková, NK ČR UISK duben

15 M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, NK ČR UISK duben

16 Tematické autority Propojení tematických autorit s GEO M. Balíková, NK ČR UISK duben Geografické autority Geographic coordinates in TGN typically represent a single point, corresponding to a point in or near the center of the inhabited place, political entity, or physical feature. For linear features such as rivers, the point represents the source of the feature. M. Balíková, NK ČR UISK duben

17 Geografické autority M. Balíková, NK ČR UISK duben Aplikace souboru FD M. Balíková, NK ČR UISK duben

18 M. Balíková, NK ČR UISK duben Web 2.0, uživatelé 2.0, knihovníci 2.0 Klíčová slova: decentralizace, tvorba obsahu, sdílení, interakce, komunita, komunikace, kolaborace, kontextualizace, uživatelé Uživatelé požadují rychlé poskytování služeb, rychlé výsledky dostupnost všech požadovaných informací na webu podílet se na tvorbě obsahu změnu v pojetí klasických knihovních katalogů vizualizace informací spoluvytváření metadat tagování, folksonomie Knihovníci 2.0 předpokládají aktivní zapojení uživatele do vytváření a implementace služeb knihovny pomocí technologií Web 2.0 modifikace postupů obohacení služeb spoluvytváření metadat (uživateli), soubory autorit M. Balíková, NK ČR UISK duben

19 OPAC 2.0 Přitažlivý, intuitivní, interaktivní obohacený o doplňkové funkce - zúžení dotazu, směrování dotazu, RSS kanál vyhledávání efektivní, jednoduché, umožňující získat relevantní dokumenty v rámci katalogu nabídnuty podobné relevantní výsledky Snadná orientace součástí OPACu funkce prohlížení/listování kategorie - šité na míru Podíl uživatele na formování obsahu tagování vizualizace tagů tag clouds psaní i sdílení recenzí, ohlasů, komentářů, příspěvků hodnocení uživatelů přímo k jednotlivým dokumentům publikace mohou mít své stránky, např. wiki, blogy umožňující diskusi zobrazení dalších dokumentů od daného autora zveřejnění obálky knihy, názorné ukázky stránek další tituly vyhledávané uživateli možnost nákupu dokumentu M. Balíková, NK ČR UISK duben Ann Arbor District Library Kategorie: Nové tituly Nejžádanější tituly Formát Oceněné tituly M. Balíková, NK ČR UISK duben

20 Ann Arbor District Library - pokročilé vyhledávání Selekční termín: Czech materials Czech language M. Balíková, NK ČR UISK duben Loves of a blond Lásky jedné plavovlásky M. Balíková, NK ČR UISK duben

21 Ann Arbor District Library tagy v BIB záznamu Thumbs Up! Honor Book, looking for alaska, printz award, teen, fiction, coming of age, first love, prep school M. Balíková, NK ČR UISK duben Tag, tagování, tag clouds/shluky tagů relevantní klíčové slovo nebo termín přiřazený digitálnímu objektu (obrázek, videoklip, článek, záznam o dokumentu), popisující objekt nebo jednotlivé informace v něm obsažené tagování označování obsahu libovolnými popisky v praxi: kdokoliv může podle svého uvážení označit digitálníobjekt jakýmikoliv tagy za účelem sdílení oblíbených dokumentů s co nejširší veřejnosti členy komunity tag clouds/shluky tagů způsob vizualizace tagů, množina důležitých tagů řazení abecední od nejdůležitějšího k měně důležitým (méně používaným) důležitost tagů, četnost výskytu znázorněna zvýrazněním daného tagu velikostí písma barvou kategorizace obsahu webových stránek nástroj navigace orientace na stránce M. Balíková, NK ČR UISK duben

22 Ann Arbor District Library tag clouds/shluk tagů african american african americans M. Balíková, NK ČR UISK duben LibraryThing shluk tagů/tag cloud - oblíbená služba aplikace web 2.0 umožňující uživatelům vytvořit katalog domácích sbírek knih, CD, DVD sdílet obsah (zkatalogizované položky) s dalšími uživateli M. Balíková, NK ČR UISK duben

23 Folksonomie Je výsledkem osobního popisu informací a objektů (čehokoliv s URL) za účelem vyhledání/získání těchto informací. Tagování se uskutečňuje v otevřeném, sdíleném prostředí. (Thomas Vander Wal) Folksonomie je tagování, které funguje. řazení objektů/informací do kategorií na základě společných vlastností ad hoc seskupení objektů/informací na základě přiřazených tagů určena pro osobní organizaci zdrojů na webu a jejich vyhledávání, objevování netušených možností praktikuje se v sociálním prostředí, čím více uživatelů, tím lépe představuje neřízený slovník M. Balíková, NK ČR UISK duben Folksonomie inkluzivní zahrnuje tagy všech uživatelů, subjektivní hledisko induktivní metoda princip zdola nahoru (nevzniká na základě struktury, schématu) princip demokracie, decentralizace, distributivnosti neexistuje/neuplatňuje se centrální autorita/správa systému standardizace hierarchie používá se více jazyků nedodržuje se hloubka indexace pravidla syntaxe nejsou definována nesprávně použité tagy, např. archeologie pro info zdroj o dinosaurech funkce řízeného slovníku vyjádřeny jinak často používané tagy (popular tags) korelační vztahy mezi tagy (statistický výskyt u dokumentu stejného, přibližně stejného obsahu) kombinace ekvivalentních tagů M. Balíková, NK ČR UISK duben

24 Nevýhody: nestandardní způsob zápisu tagů jednoslovné a víceslovné tagy nejednotnost zápisu víceslovných termínů výrazy rozděleny do více tagů: american literature výraz se zapisuje bez mezery americanliterature se spojovníkem american-literature s podtržítkem american_literature gramatická forma tagů nedodržuje se pravopisná norma, často se vyskytují překlepy nejsou stanovena pravidla pro používání singuláru a plurálu používají se substantiva i adjektiva používají se zkratky (nerozepisují se), neologismy, slangové výrazy není řešena víceznačnost, synonymie, homonymie M. Balíková, NK ČR UISK duben LibraryThing: variantní formy zápisu Tag info: american literature Includes: american literature, AmLit, AmerLit, American Lit, American Litr, American Litt., American literatur, American-literature, Amerikaanse literatuur, Amerikansk litteratur, Literatura norteamericana, Literature - American, Literature - American; Literar, Literature -- American, Literature American, Literature American, "American Literature", am lit, am-lit, am. lit., am.lit., amer lit, american lit., american literatue, american litereature, american literture, american litrature, american litterature, american.literature, american_literature, americanliterature, amerikanische literatur, letteratura americana, lit.american, literatura americana, literaturaamericana, literature (american), literature / american, literature /american, literature-american, literature. american, literature.american, literature: american, literature:american, literatuur; Amerika, littérature américaine (what?) M. Balíková, NK ČR UISK duben

25 Srovnání tagů a řízených předmětových termínů tematické termíny geografická jména chronologické údaje označení formy patří k často užívaným tagům tagy vyjadřující individuální aspekty, závislé na kontextu jako living room shelf ; read ; unread princip postkordinace koexistence tagů a předmětových hesel (LCSH) M. Balíková, NK ČR UISK duben Online zdroje folksonomie klasické zdroje řízené slovníky folksonomie kategorizace, navigace aktuálnost terminologie finanční dostupnost proměnlivost, neustálý vývoj uživatelská vstřícnost problémy ve vyhledávání řízené slovníky/soubory autorit standardizace selekčních prvků, navigace hierarchické vztahy finanční náročnost stálost (terminologie, vyjádření vazeb) v mnoha případech neaktuánost terminologie koexistence obou přístupů M. Balíková, NK ČR UISK duben

26 Folksonomie soubory autorit oba přístupy se doplňují: folksonomie pro sdílení a zpřístupnění online zdrojů subory autorit/řízené slovníky pro zpřístupnění klasických zdrojů mohou se vzájemně pozitivně ovlivnit folksonomie aplikace základních pravidel, odstranění na kontextu závislých tagů soubory autorit aktualizace slovní zásoby (zahrnout variantní formy jako odkazy) M. Balíková, NK ČR UISK duben Význam věcných autorit vyhledávání - rozšíření dotazu TEL tagování standardizace tagů používaných uživateli sémantický web - tvorba ontologií AUT definování konceptů a základních/triviálních vztahů mezi nimi ontologie definování konceptů a explicitní vyjádření složitých sémantických vztahů ve strojem čitelné podobě M. Balíková, NK ČR UISK duben

27 Integrace tematických autorit do procesu vyhledávání Selekční termín: lesní moudrost VAUT: variantní tj. nepreferovaná forma M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, NK ČR UISK duben

28 M. Balíková, NK ČR UISK duben M. Balíková, NK ČR UISK duben

29 Standardizace - tagování TBR to read unread own M. Balíková, NK ČR UISK duben Original Message Subject: [ACAT] Czech National Library Date: Tue, 16 Feb :10: From: David Bade Reply-To: AUTOCAT David Bade To: I have been working all morning on Czech books and for every one that I have catalogued I have found records by the Czech National Library in the OCLC database. These records are wonderful, every one created by someone who obviously understood the language of the text, knew enough to properly assign subject headings, and gave enough description to positively identify each item. This is always the case with records from the National Library in Prague, and in stark contrast with the material with which I worked yesterday (the nature of that material and the provenance of the bibliographic records found will remain unstated). I would like to say a VERY BIG THANK YOU to those people in Prague whose names I do not know but who understand what metadata is, who it is for and why we need it. And happy new year to all those celebrating Mongolian and Chinese new year. David Bade Joseph Regenstein Library University of Chicago M. Balíková, NK ČR UISK duben

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben Věcné zpracování Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR Marie.Balikova@nkp.cz Souborný katalog - staré

Více

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky Informační fondy II Předmětové pořádání 1 Předmětové selekční jazyky - přehled 2 - obsah dokumentu nebo jednotlivých informacích je vyjádřen slovně - užívá se přirozený jazyk, více či méně formalizovaný

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Pracovní setkání věcné zpracování

Pracovní setkání věcné zpracování Pracovní setkání věcné zpracování sdílená katalogizace Cluster Praha, 10.12. 2007 Program Informace o současných aktivitách a prioritách věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích Používání zpracovatelských

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Knihovnické procesy - akvizice - zpracování - uchovávání - zpřístupňování 1 2 Katalog - definice - tvorba dokumentografického fondu, tj. sekundárních dokumentů (katalogů a

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné zpracování Prosinec 2014 Marie.Balikova@nkp.cz Program Věcné údaje v bibliografickém záznamu Požadavky uživatelů Význam Kvalita Schválení Doporučeného záznamu rozšířeného minimálně

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století

Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Integrované vyhledávání v informačních zdrojích Národní lékařské knihovny - výzva 21. století Abstrakt Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová, Jana Zindulková, Adéla Jarolímková, Eva Lesenková, Helena

Více

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já)

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6.1 Metody shromažďování lexikálních jednotek Před samotným shromažďováním lexikálních jednotek by měl mít tvůrce

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích Mgr. Vladimír Kebza Obsah příspěvku úvod do problematiky čistě farmaceutické klasifikační soustavy (ATC, NDC, DIN) klasifikační systémy

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání

NTK Discovery. Od katalogu k centralizovanému vyhledávání NTK Discovery Od katalogu k centralizovanému vyhledávání Strategie NTK v oblasti zpřístupňování fondů Strategická priorita 3.4.2: Optimalizace uživatelské přívětivosti všech knihovních služeb NTK Implementace

Více

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu

Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO. od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Jan Pokorný MULTIDATA Praha PRIMO od čtenářského OPAC ke čtenářskému portálu Knihovny současnosti 2007 Obsah prezentace Co je systém PRIMO Příklad fungování systému Komponenty systému Princip fungování

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace I. Radka Římanová Zpracováno podle 210 mm READ, Jane M. Cataloguing without tears : managing knowledge in the information society.

Více

Workshop k terminologickým otázkám organizace znalostí Motivace a hypotézy projektu. Cíl projektu NAKI DF13P01OVV013

Workshop k terminologickým otázkám organizace znalostí Motivace a hypotézy projektu. Cíl projektu NAKI DF13P01OVV013 Workshop k terminologickým otázkám organizace znalostí 29. 10. 2014 Součást řešení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová,

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Tezaurus Medical Subject Headings

Tezaurus Medical Subject Headings Tezaurus Medical Subject Headings Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. 8. listopadu 2016, Emauzský klášter, Praha Tezaurus Medical

Více

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcná katalogizace PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcné pořádání informací (indexace) dílčí proces vstupního zpracování informací,vychází z obsahové analýzy dokumentu t.j. informace

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

Předmětové pořádání informací

Předmětové pořádání informací Předmětové pořádání informací 1. Úvod: obecná metodika předmětové katalogizace Předmětové pořádání informací (též heslování, indexace, předmětové zpracování, verbální pořádání) je druh věcného pořádání

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Digitální knihovny v České republice

Digitální knihovny v České republice Digitální knihovny v České republice PhDr. Martina Machátová Moravská zemská knihovna v Brně Tel.: 541 646 170 E-mail: machat@mzk.cz Aktualizace: 19. prosince 2016 Digitální knihovna Definice 1 Integrovaný

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

VIKBA11 Selekční jazyky 1

VIKBA11 Selekční jazyky 1 VIKBA11 Selekční jazyky 1 Úvod do problematiky Přednáška č. 2 (kombinované studium) 9.11.2007 Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví podzim

Více

Soubory národních jmenných autorit

Soubory národních jmenných autorit Soubory národních jmenných autorit Včera, dnes, a zítra Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Projekt Kooperativní

Více

Možnosti využití XML v knihovnické praxi. Gabriela Krčmařová AKP 2001 Národní knihovna ČR Liberec, 24.4.2001

Možnosti využití XML v knihovnické praxi. Gabriela Krčmařová AKP 2001 Národní knihovna ČR Liberec, 24.4.2001 Možnosti využití XML v knihovnické praxi Gabriela Krčmařová AKP 2001 Národní knihovna ČR Liberec, 24.4.2001 XML - extensible Markup Language! je jazyk, který umožňuje definovat nejen zpracování informace

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Primo Central. Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o.

Primo Central. Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o. Primo Central Martin Vojnar MULTIDATA Praha s.r.o. www.multidata.cz Kapitola 1: místo činu V roli knihovny sbírá dokumenty zpřístupňuje je uživatelům pečuje o své uživatele stejně jako o své sbírky? co

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů

SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů SZZ OTÁZKY B7201 dle předmětů bakalářské 1oborové studium Knihovnictví platnost od října 2015 okruhy: I. Teoretické základy knihovnictví (12 otázek) II. Doplňování, zpracování a organizace KF (12 otázek)

Více

Logický datový model VF XML DTM DMVS

Logický datový model VF XML DTM DMVS Logický datový model VF XML DTM DMVS Verze 1.1 VF XML DTM DMVS Objednatel Plzeňský kraj Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Zlínský kraj Kraj Vysočina Liberecký kraj Karlovarský kraj Statutární

Více

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace

Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz školitel: Marcela Mátlová marcela@vkol.cz tel.: 585 205 348 1 Předmětové pořádání informací - 3 h teorie: klíčová

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody.

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody. Národní autority a jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Úvodem

Více

Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů

Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Kvantitativní nárůst informačních zdrojů dostupných přes Internet a také tradičních tištěných dokumentů má za následek

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 Dokumentace POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ JEDNOJAZYČNÝCH TEZAURŮ ČSN 01 0193 Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual

Více

Pro malé i obří projekty

Pro malé i obří projekty Pro malé i obří projekty CO PŘINESE GULLIVER VÁM A VAŠIM UŽIVATELŮM Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. GULLIVER CO JE TO? Gulliver je vyhledávací a prezentační rozhraní typu digitální knihovna. Zpřístupňuje

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov

MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov MMHK & Dynamica, a.s. Eliška Dimovová & Boris Bělousov Komunikační centrum Agenda Proč komunikační centrum? Intranet na SharePointu již 4 roky Úprava vzhledu SharePointu Úprava vyhledávání Životní situace

Více

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha

8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha 8. Konference o šedé literatuře a repozitářích 21. říjen 2015, Praha Dobrica Savić d.savic@iaea.org Nuclear Information Section IAEA, Vienna Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence:

Více

On-line katalog On-line digitální knihovna

On-line katalog On-line digitální knihovna On-line katalog On-line digitální knihovna zpřístupnění dat formou služby (AiP Beroun s.r.o.) Základní funkce vyhledávání v záznamech zobrazení popisných záznamů obrazů videozáznamů audiozáznamů uživatelské

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Příloha č. 1 Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Návrhy na úpravu Konspektového schématu K aktualizaci Konspektového schématu přišly od členů PS čtyři připomínky 1) definovat novou skupinu

Více

VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK

VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK Věra Škochová, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE Praha V široké problematice katalogizace a následných služeb se v tomto příspěvku omezím na možnosti věcného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2013 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2015 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace Obsah přednášky Věcné zpracování dokumentů Školení Marcela Mátlová kontakt: marcela@vkol.cz tel. 585 205 348 úvod typy předmětových selekčních jazyků klíčová slova předmětová hesla národní soubor věcných

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

Hodnoticí standard. Knihovník katalogizátor (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník katalogizátor (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník katalogizátor (kód: 72-003-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník katalogizátor Kvalifikační

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Manuscriptorium v roce 2013

Manuscriptorium v roce 2013 Manuscriptorium v roce 2013 Betaverze Olga Čiperová AiP Beroun s.r.o. Změny v celém Manuscriptoriu kompletně přepracován vzhled, funkčnost a ovládání systému ve stylu desktopové aplikace nové vyhledávací

Více

Vyhledávání nebo nalezení informací

Vyhledávání nebo nalezení informací Vyhledávání nebo nalezení informací Vilém Sklenák sklenak@vse.cz Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum2012, 23. 5. 2012 Vilém

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) Konspekt

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) Konspekt Mezinárodní desetinné třídění (MDT) Konspekt Předmět: Selekční jazyky 18. 10. 2013 Přednášející: Mgr. Silvie Kořínková Presová http://kisk.phil.muni.cz/mgr-silvie-korinkova-presova-dis Obecná charakteristika

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

PSANÍ. (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and!

PSANÍ. (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and! PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Petra Prokophová aj5-kap-prk-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Santa, (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and! (2)I

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Evropský projekt LoCloud jako inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, 26.-27.11.2014

Více

Manuscriptorium v roce 2013

Manuscriptorium v roce 2013 Manuscriptorium v roce 2013 změny v uživatelském prostředí Olga Čiperová, AiP Beroun s.r.o. 22.5.2013 Změny pracovního a vyhledávacího prostředí podněty a připomínky od uživatelů Manuscriptoria (MNS) nová

Více

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová

Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová Automatizace knihoven PhDr. Anna Stöcklová HISTORIE AKS Děrnoštítkové stroje Velké sálové počítače - automatizace jednotlivých procesů -pokusy Mikropočítače - Integrované AKS Internet otevřené integrované

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Univerzita Karlova v Praze. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System)

Univerzita Karlova v Praze. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System) Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Bc. Linda Skolková

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS)

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR INFORMATIKY ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY. Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. M. PRAHY Geografický informační systém hl. m. Prahy (GIS) GIS v Praze Mapy, plány a informace Internet Mapový portál hl. m. Prahy, Sdílení geodat, Integrovaný IS Správa dat DMP, ISKN,

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje technické prostředky podporující referenční služby

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje technické prostředky podporující referenční služby Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz

Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz Příloha č. 2 Výzvy - Detailní popis předmětu VZ Komunikační strategie a plán rozvoje portálu portal.gov.cz V rámci dodávky vznikne dokument s analýzou současného stavu Portálu veřejné správy (PVS), určením

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Dušan Chlapek, Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více