TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TZB - VZDUCHOTECHNIKA"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 TZB Vzduchotechnika, modul BT02-09 Zpětné získávání tepla Ing. Günter Gebauer, CSc., Brno (15) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Použitá terminologie Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice Zařízení s deskovými výměníky Zařízení kapalinové s lamelovými výměníky Zařízení ZZT s tepelnými trubicemi Zařízení ZZT s tepelnými čerpadly Zařízení ZZT s regeneračními výměníky Návrh zařízení ZZT Ekonomické hodnocení zařízení ZZT Obecný postup při návrhu zařízení ZZT Příklad Úkol Kontrolní otázky Závěr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (15) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Vzduchotechnika formuje interní mikroklima vzduchem, jehož podstatná část se musí z hygienických důvodů vyměňovat za vzduch venkovní. V nově realizovaných a rekonstruovaných budovách se podstatně snižují tepelné ztráty prostupem obvodovým pláštěm a převažují ztráty větráním. V uvedených případech lze tepelnou energii odváděného vzduchu, jehož průtok odpovídá větracímu vzduchu, výhodně využít zařízením zpětného získávání tepla (ZZT). Zmíněné zařízení je aktuální součástí vzduchotechniky umožňující minimalizaci energie pro tvorbu interního mikroklimatu. Cílem kapitoly je seznámení čtenáře s principem ZZT, klasifikací a technickým řešení zařízení, energetickými a finančnímu efekty i dopadem na stavební řešení budovy. 1.2 Požadované znalosti Nezbytné ke studiu jsou základní poznatky z termiky (přenos tepla) a pasáže týkající se vzduchotechnických systémů. 1.3 Doba potřebná ke studiu Studium si vyžádá 2 hodiny a opakování s procvičením. 1.4 Klíčová slova Rekuperace, regenerace, zpětné získávaní tepla, recyklace tepla, klimatizační zařízení, zařízení ZZT 1.5 Použitá terminologie Teplo citelné teplo jímž se mění teplota ve VZT vzduchu Teplo latentní tj. vázané teplo sdělované při vypařování vody nebo při kondenzaci vodní páry a ovlivňující měrnou vlhkost vzduchu a entalpii Teplo celkové teplo dané součtem citelného a latentního teplo Tepelné čerpadlo zařízení pracující na principu čerpaní tepla z nižší na vyšší teplotní hladinu a umožňující účelně využívat nízkopotenciální teplo Rekuperace tepla zpětné získávání tepla prostupem tepla stěnou výměníků Regenerace tepla zpětné získávání tepla střídavým vystavování akumulační hmoty odpadnímu a venkovnímu vzduchu - 5 (15) -

6 TZB Vzduchotechnika, modul BT02-09 Zpětné získávání tepla Tepelná trubice uzavřená žebrovaná trubka ve funkci výměníku přenášející teplo pomocí skupenských změn - 6 (15) -

7 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice 2 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice Úspory energií, ekonomické i ekologie faktory vyžadují racionální přístupy s hospodařením tepla i ve vzduchotechnice. Uvedené skutečnosti sleduje zpětné získávaní tepla (ZZT), tzv. recyklace tepla technickým zařízením, jehož účelem je využití energie odváděného znehodnoceného vzduchu. Zařízení pro ZZT lze dělit dle přenosu tepla na regenerační a rekuperační. Obě zařízení pracují na principu přenosu tepla konvekcí či skupenskými změnami. Klasifikace zařízení pro zpětné získávání tepla uvádí [1]. Zařízení ZZT je dnes již obvykle součástí sestavných vzduchotechnických jednotek Obr. 1 Princip ZZT Vnější vzduch Tepelný tok Q Odváděný vzduch Základní komponenty ZZT ve VZT představují: výměníky rekuperační deskové, kapalinové okruhy s lamelovými výměníky, výměníky regenerační, tepelné trubice a tepelná čerpadla. Zařízení ZZT Místnost t x 2.1 Zařízení s deskovými výměníky Zařízení tvoří rekuperační ZZT ve skladbě vzduch-vzduch. Základním prvkem zařízení jsou výměníky deskové. Skládají se z teplosměnných desek mezi nimiž střídavě proudí teplý a chladný vzduch. Proudy přívodního a odváděného vzduchu jsou ve výměníku odděleny, uvedené zařízení lze využívat i pro znečištěná prostředí. Oba proudy vzduchu musí být přivedeny do místa osazení výměníku. Materiálem výměníku je ocelový pozinkovaný plech, hliník, nerez ocel, plast, technické sklo. Schéma výměníku a tepelné výměny jsou na obr. 2. Osazení výměníku v sestavě klimatizační jednotky je na obr. 3. Účinnost tepelných výměn lze zvýšit sprchováním. Na sprchované ploše dochází k odpařování vody a potřebné teplo se odebírá vzduchu, který proudí kolem druhé strany desky výměníku a je ochlazován V p 22 - V p 21 - V e 12 - V z Obr. 2 Deskový výměník a schéma tepelných výměn Aktuálním jsou deskové výměníky z upraveného papíru, jenž působí jako molekulové síto propouštějící vodní páru. Jejich účinnosti je v zimě %. t x - 7 (15) -

8 TZB Vzduchotechnika, modul BT51-09 Zpětné získávání tepla V e V p V z V p Obr. 3 Klimatizační jednotka s deskovým výměníkem 2.2 Zařízení kapalinové s lamelovými výměníky Zařízení tvoří dva lamelové výměníky propojené kapalinovým okruhem k přenosu tepla v sestavě vzduch-kapalina-vzduch dle obr. 4. Jeden výměník je osazen v potrubí vnějšího vzduchu a druhý v potrubí odváděného vzduchu. Částmi kapalinového okruhu jsou potrubí, teplonosná látka, oběhové čerpadlo, uzavřená expanzní nádoba a regulace. Jako teplonosné látky se využívají různé nemrznoucí směsi nuceně cirkulující mezi oběma výměníky. Podstatnou výhodou tohoto zařízení oproti jiným jsou menší pořizovací náklady a skutečnost, že vzduchovody vnějšího a odvodního vzduchu mohou být libovolně vzdáleny. Lamelový výměník V p, t z V p, t e t m2 5 1 t m1 t r 4 2 V p, t i V p, t p 3 Mikroklima t i, φ i, k i Legenda 1 - Výměník vnějšího vzduchu 2 - Výměník znehodnoceného vzduchu 3 - Vzduchotechnická jednotka 4 - Čerpadlo 5 - Expanzní nádoba V, t - průtok, teplota vzduchu φ, k - vlhkost, koncentrace e, i, p - venkovní, vnitřní, přívodní r, z - recyklovaný, znehodnocený m - teplonosná látka Obr. 4 Schéma zařízení s kapalinovým okruhem a lamelovými výměníky Kapalinové okruhy doznaly zásluhou vývoje příznivé vlastnosti. Jsou mnohařadé (do 18 řad), jsou osazeny v čistém protiproudu voda vzduch a mají malé tlakové ztráty na straně vzduchu. Jejich účinnost dosahuje okolo 90 %. 2.3 Zařízení ZZT s tepelnými trubicemi Zařízení tvoří tepelné trubice vložené do rámu a vytvářející výměník. Náplní trubic je chladivo umožňující přenos tepla pomocí skupenských změn (vypařování a kondenzace). Chladivo proudí v trubici vlivem gravitačních nebo kapilárních sil v závislosti na poloze trubice. Trubice je opatřena žebrováním. Schéma výměníku, jeho osazení a tepelných výměn je na obr (15) -

9 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice 21 chladný vzduch 12 vypařování chladiva Vertikální tepelná trubice chladivo - pára kondenzace chladiva teplý d h chladivo - kapalina Obr. 5 Schéma vertikálního výměníku, jeho osazení a tepelných výměn V e V z TT V p V p t x Tepelné výměny 2.4 Zařízení ZZT s tepelnými čerpadly Využívají k přenosu tepla skupenských změn s nuceným prouděním chladiva. Tepelná čerpadla patří investičně k nejnáročnějším prvkům ZZT. Jejich provoz je efektivní pro případy levné energie k pohonu kompresoru, blíže [1]. 2.5 Zařízení ZZT s regeneračními výměníky Zařízení využívá k přenosu tepla akumulační hmotu periodicky ohřívanou teplým a ochlazovanou chladným proudem vzduchu. Přenosem celkového tepla (citelného i vázaného tepla) dosahují maximální účinnosti. Provedení je rotační nebo přepínací. a. Regenerační výměník rotační tvoří rotující výměník osazený do rámu. Přenos tepla i vlhkosti umožní akumulační hmota rotoru při jeho otáčení z proudu teplého do proudu chladného vzduchu. Akumulační hmotou rotoru může být speciální slitina, hliník, plast, apod. K nežádoucímu míšení čerstvého s odpadním vzduchem a omytí povrchu rotoru k zamezení přenosu škodlivin do čerstvého vzduchu je vytvořena výfuková štěrbina. Schéma zařízení je na obr. 6. Rotory výměníku lze dělit podle povrchu teplosměnné plochy k přenosu vlhkosti a představují: Kondenzační rotory přenášející citelné teplo, přenos vlhkosti je malý. Entalpické rotory umožňující i přenos vodní páry adsorpčním účinkem. Sorpční rotory opatřené vrstvou sorpčního materiálu (např. silikagelu). Rotory se vyznačují velkou jímavostí vodní páry při nízkých měrných vlhkostech. Mikroklima t i,, φ i, k i 2 1 V p, t V p, t i 2 V p, t p V p, t e Obr. 6 Schéma zařízení ZZT s regeneračním výměníkem a jeho osazení - 9 (15) -

10 TZB Vzduchotechnika, modul BT51-09 Zpětné získávání tepla b. Regenerační výměník přepínací tvoří dva výměníky, kterými střídavě proudí čerstvý (chladný) a odpadní (teplý) vzduch. Akumulační hmota měnící svou polohu, směr proudění je stálý. Blíže [1]. 2.6 Návrh zařízení ZZT Charakteristika řešení Návrh zařízení vychází z komplexního přístupu zahrnujícího fyzikální i ekonomickou problematiku nebo jen z fyzikálních hledisek, sledujících jen energetickou složku ZZT. Obecné řešení vychází z návrhu výměníků sledující vyčíslení tepelných a hydraulických poměrů. Komplexní řešení úlohy tvoří fyzikální a ekonomická problematika. Fyzikální se vyznačuje nestacionárním sdílením tepla a látky při proměnných teplotách a časových režimech provozu vzduchotechniky, členitou geometrii teplosměnných ploch a čistotou jejich povrchů. Ekonomika představuje vyčíslení investičních a provozních nákladů, z nichž jsou podstatné ceny energií. Návrh a výpočty vyžadují idealizaci s běžným předpokladem totožných průtoků na vstupu a výstupu výměníků. Konečným cílem návrhu zařízení ZZT je návratnost investic vyplývající z vícenákladů a vlastních energetických úspor. Základními veličinami návrhu a ekonomického hodnocení ZZT je tepelný výkon a teplota vzduchu na výstupu z výměníků. V případě návrhu výměníku ZZT uplatňující jen energetické aspekty lze uplatnit tepelnou účinnost získanou experimentálně a vyjádřenou formulí (12) pro průtoky vzduchu V a teploty vstupního a výstupního vzduchu. 2.7 Ekonomické hodnocení zařízení ZZT Podmínkou rentability navrženého zařízení ZZT je reálná návratnost investic podmíněná kladnými finančními efekty při jeho provozu. Ekonomické hodnocení proto sleduje vyčíslení finanční náročností ZZT danou náklady na realizaci a provozními náklady zařízení ZZT. Finanční přínosy závisí zejména na: ceně energií (teplo, elektrická energie) době provozu zařízení vzduchotechnického systému a ZZT pořizovacích nákladech na ZZT průtoku vzduchu vyplývající z tepelných a hmotnostních toků Q za, Q zi, M w K hodnocení ekonomie ZZT lze užít algoritmus dle [3], jenž vychází z níže uvedené formule pro průměrný roční porovnávací efekt zařízení - 10 (15) -

11 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice E = K K p K K K K6 (1) Pro konkrétní vstupní údaje a jejich variabilitu mohou dosáhnout jednotlivé složky a výsledný efekt široký rozsah hodnot. Realizační varianta ZZT musí být taková, aby průměrný roční porovnávací efekt E p byl maximální ze spektra reálných provozních podmínek a pořizovacích nákladů. Pro zimní provoz platí dle [3]. Průměrné roční zisky z ušetřeného tepla K 1 jsou dány rov. 2 6 K = V. ρ. c. ε. t. τ. P. 10 (Kč.rok -1 ) (2) 1 v v v 1 m 2 t Průměrné roční zisky z ušetřeného tepla produkovaného ventilátory K 2 Teplo produkuje ventilátor (event. soustrojí ventilátor-motor) na přívodu vzduchu s předpokládanou 50 % K = V. p. τ. P. 10. η = 2. V. p. τ. P. 10 (Kč.rok -1 ) (3) 2 v v 2 t v v 2 t Průměrné roční zisky z ušetřeného tepla produkovaného čerpadly K 3 V případě systémů s lamelovými výměníky a pomocnou tekutinou VKV vyžadující čerpadlo jsou zisky K 3 teplem produkovaným čerpadlem s účinností η = 80% pro hustotu tekutiny ρ w = 1000 kgm K = M. p. τ. P. 10. ρ. η = 1, 25. M. p. τ. P. 10 (Kč.rok -1 ) (4) 3 w c 2 t w c w c 2 t Vícenáklady na provoz ventilátorů K 4 (Kč.rok -1 ) V případě rovnosti objemových průtoků přívodního a odváděného vzduchu i jejich tlakových ztrát a 50% účinnost ventilátorů platí pro vícenáklady vztah 5a Vícenáklady na provoz oběhového čerpadla K 5 (Kč.rok -1 ) V případě rovnosti tepelných kapacit přívodního a odváděného vzduchu pro vícenáklady rov. 5b. 9 K = V. p. τ. P. 10 K = 4. V. p. τ. P w c 2 t Roční amortizace zařízení ZZT K 6 (Kč.rok -1 ) 5 v v 1 e 6 (5a,b) Výše amortizace K 6 se odvozuje z nákladů spojených s realizací zařízení (investiční náklady - projekt, dodávka, montáž atd.) a umořovatele u určeného na základě přepisů o odpisech investic. K 6 = I.u (Kč.rok -1 ) (6 ) kde V v - průtok vzduchu zařízením (m 3 s -1 ) M w - hmotnostní průtok kapaliny čerpadlem (kg.s -1 ) P t, P e - cena tepla a elektrické energie tepla (Kč.MWh -1 ) t m = t i - t em teplotní rozdíl pro teplotu interiéru t i a střední teplotu venkovního vzduchu t em ε 1 - teplotní účinnost zařízení ZZT vztažená teplotní rozdíl t m η c - účinnost čerpadla (-), c, ρ - tepelná kapacita, hustota tekutiny τ 1 - počet hodin provozu vzduchotechniky za rok (h.rok -1 ) τ 2 - počet hodin provozu zařízení ZZT za rok (h.rok -1 ) p 1 - tlaková ztráta zařízení ZZT na straně vstupu vzduchu (Pa) p c - tlaková ztráta kapalinového okruhu zařízení ZZT (Pa) - 11 (15) -

12 TZB Vzduchotechnika, modul BT51-09 Zpětné získávání tepla I - investiční náklady (Kč) u - odpisy (-) Jednodušší algoritmus pro systémy vzduch-vzduch s deskovými výměníky a zimní provoz tvoří složky: 1. Střední tepelný výkon vodního ohřívače VZT pro výstupní teplotu t p Q oh v ( t t ) = V.ρ. c. (W) (7) p em 2. Střední tepelný výkon deskového výměníku ZZT jeho účinnost η zzt Qzzt = Q oh η. zzt (W) (8) 3. Průměrné roční zisky z ušetřeného tepla K 1 pro roční provozní doba ZZT τ 2 a cenu tepla P t K 1 = Q zzt.τ 2.P t (Kč.rok -1 ) (9) 4. Vícenáklady na provoz ventilátorů K 2 (Kč.rok -1 ) pro zvýšení el. příkonu ventilátoru N K 2 = N.τ 1.P e (Kč.rok -1 ) (10) 5. Finanční úspory provozem ZZT E p = K 1 - K 2 (Kč.rok -1 ) (11) 6. Tepelná účinnost výměníku ZZT V = V / ψ p e e (-) (12) o t t o t t e 2.8 Obecný postup při návrhu zařízení ZZT Kritéria užití ZZT stanoví [6]. Pokud je celková intenzita výměny vzduchu v budově větší než n = 2 po dobu nejméně 8 hodin denně, požaduje se ZZT s účinnosti min. 60 %, pokud je intenzita n > 1 pak se ZZT doporučuje. Specifikace vstupních hodnot představující průtok vzduchu, průměrné venkovní teploty, roční dobu provozu vzduchotechnického systémů a využívaní ZZZ, ceny tepla a elektrické energie, pořizovací ceny zařízení, odpisy a náklady na opravy a údržbu. Volba reálných variant. Návrh tepelných prvků zvolených variant zejména výměníků s cílem určení velikosti výměníku, teploty na výstupu z výměníku a tlakových ztrát. Ekonomické hodnocení variant. Výběr optimální varianty dle ekonomického řešení a stavebních podmínek. Podrobný návrh technických prvků celého zařízení. Řešení regulace, ovládání provozu a protimrazové ochrany. Nutnost užití ZZT v ČR stanoví vyhlášky a ČSN Pokud je celková intenzita výměny vzduchu v budově větší než n = 2 po dobu nejméně 8-12 (15) -

13 Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice hodin denně, požaduje se ZZT s účinnosti min. 60 %, pokud větší je n = 1 pak se ZZT doporučuje. 2.9 Příklad 1. Zadání: Úkolem je návrh systému zpětného využití tepla a jeho zjednodušené ekonomické hodnocení pro zimní provoz klimatizace ve variantách rekuperačních systémů: a. Lamelové výměníky s kapalinovým okruhem VKV b. Deskové výměníky VV c. Deskové výměníky v komorách sestavných strojoven 2. Nástin řešení Cílem návrhu zařízení ZZT je teplota vzduchu na výstupu z výměníku, tepelný výkon, tlakové ztráty event. teplosměnná plocha. Obecné řešení vychází z problematiky návrhu výměníků sledující vyčíslení tepelných a hydraulických poměrů. Charakteristika - nestacionární sdílení tepla a hmoty, (proměnná teplota venkovního vzduchu, geometrie (tlakové ztráty, zanášení povrchu prachem) 3. Postup: a. Přehled výchozích hodnot b. Návrh výměníku (optimálního počtu řad výměníku) c. Určení teploty vzduchu recyklovaného vzduchu d. Návrh zařízení a grafické řešení systému e. Ekonomické vyhodnocení 4. Výchozí hodnoty Objemový průtok vnějšího vzduchu V e, teplota vnitřního vzduchu t i, zvolená střední výpočtová teplota vnějšího vzduchu t em, rychlost vzduchu ve výměníku w, otopná plocha řady výměníku S na 1 m 2 průřezu, hustota a měrná tepelná kapacita teplonosné tekutiny ρ k, c k, cena el. energie P 1, cena tepelné energie P 2, roční provozní doba klimatizační soustavy τ 1, předpokládaná doba vyžívání soustavy ZZT τ 2, investiční náklady na jednu řadu výměníku včetně poměrných nákladu na potrubí a kapalinu C, odpisy o 5. Řešení vyžaduje technické a fyzikální údaje přesahující rozsah opor. Numerické a grafické řešení je dokumentováno v [2] Úkol Zadání: Úkolem je návrh systému zpětného využití tepla a jeho ekonomické hodnocení pro zimní provoz vzduchové klimatizace kina. Systém pracuje s průtokem vzduchu 4 m 3 s -1. Řešení uvádí [2] (15) -

14 TZB Vzduchotechnika, modul BT51-09 Zpětné získávání tepla 2.11 Kontrolní otázky Zpětné využití tepla princip, klasifikace, užití Rekuperační systémy ZZT - princip, systémy, návrh, užití Regenerační systémy ZZT - princip, systémy, návrh, užití Kritéria aplikace ZZT Tepelné trubice funkce, návrh užití Tepelná čerpadla aplikace při zpětném získávání tepla Ekonomická kritéria ZZT - 14 (15) -

15 Závěr 3 Závěr 3.1 Shrnutí Aktuálním trendem hospodaření energiemi je zpětné získávání tepla (ZZT), jenž nachází široké uplatnění i ve vzduchotechnice. Ta při svém provozu, zajišťujícím vnitřní prostředí, pracuje s jistým podílem venkovního vzduchu. Průtok venkovního odpovídá průtoku odváděného vzduchu, jehož teplo lze využít pomocí systémů ZZT. Efekty z provozu systémů závisí na řadě faktorů. Konkrétní efekty lze vyčíslit pomocí ročních energetických bilancí a s ohledem na výši kladných efektů vyplývajících z investičních a provozních nákladů zvolit optimální řešení. 3.2 Studijní prameny Seznam použité literatury [1] Gebauer, G., Rubinová, O., Horká, H. Vzduchotechnika. Brno, ERA 2005 [2] Hirš, J., Gebauer, G., Rubinová, O. Vzduchotechnika příklady a návrhy. Brno, Cerm 2006 [3] Chyský, J., Hemzal, K., a kol. Větrání a klimatizace. Bolit, Brno 1993 [4] ČSN Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví [5] ČSN Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení [6] ČSN Tepelná ochrana budov Seznam doplňkové studijní literatury [7] Chyský, J., Hemzal, K., a kol. Větrání a klimatizace. Brno, Bolit 1993 [8] ČSN EN 832 Tepelné chování budov Výpočet potřeby energie na vytápění Obytné budovy Odkazy na další studijní zdroje a prameny [9] (15) -

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-12 APLIKACE VZDUCHOTECHNIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Název

Více

Ventilace a rekuperace haly

Ventilace a rekuperace haly Technická fakulta ČZU Praha Autor: Petr Mochán Semestr: letní 2007 Ventilace a rekuperace haly Princip Větrání je výměna vzduchu znehodnoceného za vzduch čerstvý, venkovní. Proudění vzduchu ve větraném

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-06 SOUČÁSTI VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Anotace Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Schémata vzduchotechnických jednotek

Schémata vzduchotechnických jednotek Schémata vzduchotechnických jednotek Co to je vzduchotechnická jednotka? Vzduchotechnická (VZT) jednotka je soubor funkčních prvků sloužících k úpravě vzduchu a jeho dopravě v rozvodech systému. Zároveň

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-05 TEPELNÉ BILANCE PRO VZDUCHOTECHNIKU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015. Radek Peška EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby 23.4.2015 Radek Peška PROČ VĚTRAT? 1. KVALITNÍ A PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA - Snížení koncentrace CO2 (max. 1500ppm) - Snížení nadměrné vlhkosti v interiéru

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-07 SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

- řízení bazénové technologie- při nedostatečné teplotě bazénové vody. Vyhodnocení chodu bazénové technologie.

- řízení bazénové technologie- při nedostatečné teplotě bazénové vody. Vyhodnocení chodu bazénové technologie. Dobrý den. S potěšením a se schválením investora chci prezentovat realizovanou akci v Pardubickém kraji. Tato akce je zajímavá jak rozsahem dodávky, použitými komponenty a snahou o provázanost a pokud

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební ESB 2 Větrání bazénů Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra technických h zařízení í budov Obsah prezentace Vnitřní prostředí bazénů Pár zásad stavebního

Více

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody

9.1 Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody 00+ příklad z techniky prostředí 9. Okrajové podmínky a spotřeba energie na ohřev teplé vody Úloha 9.. V úlohách 9, 0 a určíme spotřebu energie pro provoz zóny zadaného objektu. Zadaná zóna představuje

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

CAD pro techniku prostředí (TZB)

CAD pro techniku prostředí (TZB) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Kreslení vzduchotechniky http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Větrání plaveckých bazénů

Větrání plaveckých bazénů Větrání plaveckých bazénů PROBLÉMY PŘI NEDOSTATEČNÉM VĚTRÁNÍ BAZÉNŮ při nevyhovujícím odvodu vlhkostní zátěže intenzivním odparem z hladiny se zvyšuje relativní vlhkost v prostoru až na hodnoty, kdy dochází

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_38_V_3.05 Vzduchotechnika

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Úprava vzduchu sušení

Úprava vzduchu sušení Úprava vzduchu sušení Zařízení pro vysokou úroveň úpravy stlačeného vzduchu. Úprava vzduchu pro všechny provozy. Naše sušičky spolehlivě odstraní kondenzát a v kombinaci s námi dodávanou filtrací zajistí

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová

Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Vnitřní prostředí staveb a větrání Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz Vnitřní prostředí staveb Definice

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 8 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Instalace solárního systému

Instalace solárního systému Instalace solárního systému jako opatření ve všech podoblastech podpory NZÚ Kombinace solární soustavy a různých opatření v rámci programu NZÚ výzva RD 2 Podoblast A Úspory nejen na obálce budovy, ale

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice Stránka č. 1 z 7 Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5236 Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Datum: Autor: Ing. Miroslav

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

Technické informace. do 270 90 25 100 max. 250 nejčastěji. Obytná plocha [m 2 ] pro jednotl. místnost. pro jednotl. místnost

Technické informace. do 270 90 25 100 max. 250 nejčastěji. Obytná plocha [m 2 ] pro jednotl. místnost. pro jednotl. místnost 1. Typy jednotek Nabízíme Vám zatím 14 různých typů jednotek b) Centrální jednotky Typ climos 100 DC V & průtok vzduchu [m³/h] (při 100 Pa přetlaku) max. 100 (při 70 Pa) plynule proměnný Obytná plocha

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více