TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TZB - VZDUCHOTECHNIKA"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT0-10 CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

2 Název předmětu Modul # Ing. Günter Gebauer, CSc, Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Brno (18) -

3 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potřebná ke studiu Klíčová slova Použitá terminologie...5 Chlazení pro klimatizaci Klasifikace kompresorového systému chlazení...7. Základní části kompresorového chlazení Příklady komponentů soustav chlazení Faktory návrhu chlazení Návrh soustavy nepřímého kompresorového chlazení s vodou chlazeným kondenzátorem Užití systémů Příklad Úkol Kontrolní otázky Závěr Shrnutí Studijní prameny Seznam použité literatury Seznam doplňkové studijní literatury Odkazy na další studijní zdroje a prameny (18) -

4

5 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Nezbytnou části zejména klimatizačních systémů je chlazení, který představuje samostatný obor technické a projekční činnosti. Cílem modulu je seznámení se ze základní problematikou chlazení pro účely vzduchotechniky, zejména klimatizace, klasifikace a chahateristika soustav, skladba jejich aplikovatelných sestav, schémata a dopady na stavební řešení. 1. Požadované znalosti Ke zvládnutí modulu jsou elementární znalosti z termiky a vzduchotechniky. 1.3 Doba potřebná ke studiu Potřebná doba hodiny a následné opakování. 1.4 Klíčová slova Chlazení pro klimatizaci, chlazení kompresorové, soustavy strojního chlazení, chladicí jednotky, chladicí věže, návrh kompresorového chlazení. 1.5 Použitá terminologie Akumulátor chladu výměník v němž lze uchovat vyprodukovaný chlad Carnotův cyklus ideální proces tvořený nevratnými ději tj. kompresi, expanzi, vypařováním a kondenzací Expanze zvětšení objemu plynu změnou jeho tlaku Freon obecné označení halogenového uhlovodíku Chladicí jednotka bloková kompletní kompaktní jednotka s chladivem Chladicí jednotka bloková dělená jednotka s výparníkem situovaným mimo jednotku Chladič hybridní chladič vody ochlazovaný venkovním nebo adiabaticky ochlazeným vzduchem Chladič kapaliny chladicí věž pro soustavy s vodním okruhem chlazení kondenzátoru Chladivo látka v chladicím zařízení nebo tepelném čerpadle přenášející teplo pomocí skupenských změn Komprese adiabatická stlačení plynu probíhající bez výměny tepla s okolím - 5 (18) -

6 Název předmětu Modul # Komprese polytropická - stlačení plynu probíhající v reálných podmínkách Kompresor spirálový (sroll) objemový kompresor s rotory ve tvaru spirály Kompresor šroubový - objemový kompresor stlačující plyn změnou objemu mezi šroubovými zuby rotoru Kondenzační jednotka jednotka tvořená kompresor, kondenzátorem a dalšími komponenty vysokotlakého okruhu Rankinův cyklus ideální oběh tvořený adiabatickou kompresí, izobarickou kondenzací, izoentalpickým škrcením a izobarickým vypařováním chladiva Tepelné čerpadlo zařízení pracující na principu čerpaní tepla z nižší na vyšší teplotní hladinu a umožňující účelně využívat nízkopotenciální teplo Turbokompresor rotační dynamický kompresor s lopatkovými oběžnými koly Uhlovodík halogenový uhlovodík jehož jeden nebo všechny atomy jsou nahrazeny halovými prvky Výparníková jednotka jednotka sestávající z kompresoru, výparníku a dalších komponentů nízkotlakého okruhu Zařízení hermetické zařízení sestavené nerozebíratelnými spoji Zařízení nepřímé zařízení s teplonosnou látkou předávající teplo z chlazené látky chladivu - 6 (18) -

7 Chlazení pro klimatizaci Chlazení pro klimatizaci Účelem chlazení ve vzduchotechnice je výroba chladu pro provoz zejména klimatizačních systémů. K uvedenému účelu lze užít chlazení: nestrojní představující přirozené chlazení, které využívá přírodní zdroje, (studniční voda, vnější vzduch, ap.), strojní, kdy se chlad vyrobí zařízením pracujícím na principu obráceného Carnotova cyklu. Ve vzduchotechnice se nejčastěji užívají kompresorové a absorpční chladicí zařízení. Princip, skladba a funkce je popsán v [1], [], [4]. Teplo uvolněné v kondenzátoru se odvádí vzduchem nebo vodou do atmosféry. Je-li využíváno teplo uvolňované v kondenzátoru, pracuje zařízení jako tepelné čerpadlo. Výkonnější zařízení pro výrobu chladu jsou instalována do strojoven chlazení, které musí být s ohledem na vysokou hlučnost chladicího soustrojí vhodně situována v budově či v exteriéru. V ČR je převažujícím kompresorové chlazení..1 Klasifikace kompresorového systému chlazení Z hlediska způsobu přenosu tepla jsou soustavy pro účely klimatizace: s přímým a nepřímým chlazením vzduchu, s vodou či vzduchem chlazenými kondenzátory chladicích jednotek. Zmíněné způsoby lze kombinovat do reálných sestav dle obr. 1. Nepřímé chlazení s chladicí jednotkou s vodou chlazeným kondenzátorem var. A. Přímé chlazení s chladicí jednotkou s vodou chlazeným kondenzátorem, var. C. Nepřímé chlazení s chladicí jednotkou se vzduchem chlazeným kondenzátorem, var. B. Přímé chlazení s chladicí jednotkou s vzduchem chlazeným kondenzátorem, provedení označované jako split tzn. dělený systém, var. D.. Základní části kompresorového chlazení Základní částí kompresorového chlazení tvoří chladicí jednotky, chladiče kapalin, chladiva a teplonosné látky. a. Chladicí jednotky jsou běžně bloková kompaktní soustrojí. Sestávají se ze strojních komponentů dle obr. a tvoří je výparník, kondenzátor, kompresor (pístový, šroubový, spirálový, turbokompresor), armatury, potrubí a regulace. Provedení jednotek je běžně blokové v hermetické či polohermetickém provedení. Běžné je i provedení jednotek pro vnější prostředí. Bližší popis je - 7 (18) -

8 Název předmětu Modul # v [1], [], [4]. Zásadní při návrhu a situování chladicích kompresorových jednotek je jejich hlučnost a hmotnost. KJ 6 KJ 6 7 Var. A KJ V 3 4 =6 1 5 EV V 7 Var. B KJ V 3 4 =6 1=5 EV V Legenda 1 Výparník CJ Kompresor CJ 3 Kompresor CJ 4 - Škrticí armatura 5 Chladič kapaliny 6 - Chladič KJ 7 Regulace vody KJ - Klimajednotka CJ Chladicí jednotka Ch chladivo V - voda EV externí vzduch 5 EV 1=5 3 Ch 3 EV 1 Var. C 4 Var. D 4 Obr. 1 Schéma základních variant sestav chlazení pro klimatizaci 6 4 Exteriér 4b Exteriér 3 Strojovna klimatizace Strojovna klimatizace Legenda var. A 1 Klimajednotka Výparník CJ 3 Kondenzátor CJ 4 Chladicí věž 4b Chladič vody 5 - Oběhové čerpadlo 6 Teplonosná látka voda Legenda var. B 1 Klimajednotka Výparník CJ 3 Kondenzátor CJ 4 - Kompresor 5 Chlazená voda 6 - Oběhové čerpadlo 7 Chladivo Klimatizovaná místnost Var. C Exteriér Klimatizovaná místnost Var. D Exteriér Klimatizační jednotka Chladič vzduchu =výparník Chladivo Chladič kapaliny Voda Chladicí věž Klimatizační jednotka Chladič vzduchu =výparník Chladivo Kondenzátor var. B Kondenzátor var. A V c, t i Kompresor V e, t e V c, ti Kompresor V c, t i Kondenzátor Chladivo Obr. Příklady řešení základních variant chlazení pro klimatizaci b. Chladicí věž je zařízení k ochlazení vody kondenzátorového kruhu chladicích jednotek s vodou chlazenými kondenzátory. Principiální funkcí věží je odnímání tepla vodě odpařováním proudícím vzduchem. Ochlazení se uskuteční částečným odparem do přirozeně nebo nuceně proudícího vzduchu. Intenzivnějšího vypařování se dosáhne zkrápěním porézních desek vodou. Základní části věže jsou nosná konstrukce, vodní sprchový registr, sběrná nádrž, ventilá- - 8 (18) -

9 Chlazení pro klimatizaci tor a zkrápěné desky. Voda se ochlazuje vzduchem proudícím protisměrně mezi deskami. Při volbě místa situování věže v exteriéru se musí uvažovat možný úlet vodních kapek a tvoření námrazy v zimě. Progresivním provedení tvoří chladiče vody s uzavřeným oběhem vody a hybridní chladiče. Schéma typic- kých provedení jednotek je na obr. 3. t v 1 t v1 S C V K t k1 t k P Legenda V - výparník C - kondenzátor S - škrticí ventil K - kompresor P - potrubí chladiva t k1, t k teplota vody okruhu 1 tj. kondenzátor-chladicí věž t k1, t k teplota vody okruhu tzn. výparník-chladič Obr. 3 Ideové schéma kompresorové jednotky Chladicí věž (vodní) Voda z kondenzátoru Chladič kapalin vody, roztoky H O Nasávaný vzduch Doplňovaní vody Voda do kondenzátoru Obr. 4 Schéma chladičů vody c. Chladiva jsou látky obíhající ve okruhu jednotky a přenášející teplo pomocí skupenských změn na principu Carnotova cyklu (modul BT0-0). Základními chladivy jsou uhlovodíky klasické (etan, etylén, propan, čpavek) nebo halogenové (freony). Použití chladiv musí respektovat ekologické požadavky, zejména tzv. Montrealský protokol, sledující minimalizaci halogenových uhlovodíků na životní prostředí. d. Teplonosné látky jsou kapaliny slouží k distribuci chladu mezi výparníkem a spotřebičem chladu (chladič klimajednotky) a přenosem tepla mezi kondenzátorem a chladicí věží (chladičem). Základními látkami jsou nejčastěji voda nebo solanky (CaCl, NaCl, MgCl ) pro podnulové teploty. e. Rozvodné potrubí s čerpadly a regulací tvoří jednotlivé okruhy k přenosu tepla vodou mezi zdrojem chladu a jeho spotřebičem. f. Spotřebiče chladu představují ve VZT chladiče klimatizačních jednotek..3 Příklady komponentů soustav chlazení Na níže uvedených obrázcích jsou pohledy na komponenty a jejich osazení v reálných podmínkách. - 9 (18) -

10 Název předmětu Modul # Obr. 5 Fragment chladicí jednotky Obr. 6 Chladicí věž osazená na střeše Obr. 7 Kondenzátory osazené na střeše budovy - 10 (18) -

11 Chlazení pro klimatizaci Obr. 8 Kondenzátory osazené na střeše budovy Obr. 9 Kondenzátory na střeše.4 Faktory návrhu chlazení a. Výchozí pro návrh je chladicí výkon klimatizačního systému. Potřeba chladu však není konstantní, ale kolísá v závislosti na působení agencií a vyskytuje se jen několik dnů v roce. Proto je vhodné k pokrytí odběrových maxim u rozsáhlým zařízení využít akumulace chladu event. ústřední chlazení s dálkovým rozvodem. Výkonnější zařízení pro výrobu chladu se instalují do strojoven chlazení, které musí být s ohledem na vysokou hlučnost soustrojí vhodně situována v budově či v exteriéru. b. Volbu soustavy chlazení pro klimatizaci ovlivňují faktory technické (výkon, teploty, účinnost), ekonomické (investiční a provozní náklady), provozní (regulace výkonu, obsluha a údržba), prostorové (stavební dispozice, situování v - 11 (18) -

12 Název předmětu Modul # exteriéru) a faktory ekologické (chladiva, hluk). Konečná volba a návrh je často kompromisem výše faktorů. c. Návrh soustavy chlazení a jeho komponentů vychází z tepelně technického výpočtu s vyčíslením základních veličin, kterými jsou chladicí výkon, výkon kondenzátoru, příkon kompresoru, hmotnostní tok teplonosných látek a chladiva. Návrh závisí na stupni informativní aplikuje se chladicí výkon a údaje výrobce předběžný vychází z tepelně technického výpočtu s řešením tepelných dějů komplexní projekční návrh zařízení.5 Návrh soustavy nepřímého kompresorového chlazení s vodou chlazeným kondenzátorem a. Koncepční řešení je prvořadým úkolem návrhu a spočívá ve výběru optimální varianty odpovídající místním podmínkám a požadovanému chladicímu výkonu zařízení v sestavě bez akumulace nebo s akumulací chladu zpravidla ve vodních zásobnících. b. Cíl návrhu sleduje specifikaci jednotky, chladicí věže, dimenzování potrubí, armatur a ideové řešení regulace. Výchozí hodnoty návrhu jsou chladicí výkon, teploty chlazené vody a vnějšího vzduchu. Uvedené hodnoty jsou také podkladem pro řešení chladicího oběhu a určení dalších hodnot, pomocí kterých lze přesněji nárokovat typ a velikosti zařízení, hmotnostní toky teplonosných látek, potřeby energií atd. Schéma tepelných výměn je na obr. 10. t t 1 t t r E Vodní chladič r 1 h v I h v1 Kondenzátor t k t w1 t m1 t m Výparník t w t m m tm tw w p 3=p p 4=p 1 log p 3 t k v 4 t o 1 v 1 x t o Průběhy teplot Chladicí jednotka h 3=h 4 h 1 h h Obr. 10 Schéma tepelných výměn c. Chladicí výkon jednotky tj. výparníku Q o je dán vztahem 1 pro průtok vzduchu V p a jeho entalpie h v1 a h v, jenž vyplývají z řešení úprav vzduchu dle BT0-0 a 08. Q o ( h h ) = V ρ (1) p.. v1 v d. Teplota vypařování chladiva ve výparníku t o se odvodí z teploty rosného bodu chladiče t r, jenž je přibližně shodná se střední teplotou chladicí vody t m. Pro zvolené rozdíly teplot t m = 4-8 K a m = 3-5 K se určí teplota t o ze vztahu - 1 (18) -

13 Chlazení pro klimatizaci t o = t m - 0,5. t m - m () e. Teplota kondenzace chladiva t k závisí na teplotě vnějšího vzduchu proudícího chladicí věží. Pro naše území lze volit t ev = 30-3 o C s reálným ochlazením vody ve věží o t w = 4 až 8 K. Pro rozdíl teplot w = 3-5 K se stanoví teplota kondenzace t k z rov. 5 pro výstupní teplotu vody z chladicí věže t w1. t k = t w1 + t w + w (3) f. Tepelné děje chladicího pochodu se řeší pomocí předchozích hodnot postupem dle obr. 5 v diagramu log p h. Pro stav chladiva po kompresi daný bodem lze uplatnit obecný vztah 4 nebo přepokládat idealizovaný izoentropický děj. Polytropický exponent n je závislý na druhu chladiva. V případě chladiva R134a se pohybuje v intervalu teplot chlazení pro klimatizaci v mezích 1,01 až 1,03. n n pv. = pv. (4) 1 1 g. Hmotnostní průtok chladiva m se určí pro tepelný výkon výparníku z rov. 5 pro entalpie h 1 a h 4. ( h ) m = Qo / h (5) 1 4 g. Adiabatický příkon kompresoru P ad je dán pro entalpii h 1 a h rov. 6. P ad = m.(h - h 1 ) (6) h. Tepelný výkon kondenzátoru Q k lze určit z rozdílu entalpie h a h 3 chladiva na vstupu a výstupu dle rov. 7. Q k ( h ) = m. h (7) 3 i. Tepelný výkon chladicí věže musí krýt ochlazení chladiva v kondenzátoru Q k. Výchozí pro návrh věže je hmotnostní průtok vody daný vztahem 8. ( ) m = Q / c. t 1 t (8) k k w w j. Hmotnostní průtok vody protékající okruhem výparník-chladič m o závisí na výkonu chladiče Q o a teplotě chladicí vody t m1, t m. Průtok se určí ze vztahu 9. ( ) m = Q / c. t 1 t (9) o o m m k. Hmotnostní tok vody protékající okruhem kondenzátor-chladicí věž m k se určí pro výkon Q k a teploty chladicí vody t w1, t w dle vztahu 10 ( ) m = Q / c. t 1 t (10) k k w w l. Průměry potrubí se určí dle obvyklých zásad pro dimenzování potrubí - semestr ZT či ÚT pro hmotnostní toky okruhy chladič-výparník m o a kondenzátor-chladicí věž m k. m. Návrh chladicích jednotek a chladicích věží Podkladem pro specifikaci komponentů jsou výše uvedené veličiny. Vlastní návrh vyžaduje technické podklady výrobců chladicích zařízení (18) -

14 Název předmětu Modul #.6 Užití systémů Systémy nepřímého kompresorového chlazení s vodou chlazeným kondenzátorem dosahují nejvyšší účinnosti zejména v letním období. Nacházejí proto široké možností uplatnění u větších a rozsáhlých klimatizačních zařízení v provedení s ústřední zdrojem chladu s event. akumulaci chladu. Při návrhu a provozu všech chladicích systémů je nutno respektovat hlediska minimalizující negativní dopady chladiv na životní prostředí a požadavky bezpečnosti při práci a provozu..7 Příklad Zadání: Úkolem je navrhnout kompresorové chladicí zařízení s nepřímým uzavřeným systémem pro systém nízkotlaké klimatizace. Systém klimatizace pracuje s objemovým průtokem přívodního vzduchu V p = 4,34 m 3 s -1, vstupní a výstupní teplota vzduchu pro chladič klimatizační jednotky v letním provozu t v1 = 6 o C, t v = 16 o C, entalpie vzduchu h v1 = 56, kjkg -1, h v = 41 kjkg -1, chlazená voda má střední teplotu t m = 9 o C a teplotní spád t m = 6 K, teplonosnou látkou kondenzátorového okruhu je voda se vstupní teplotou t w1 = 6 o C, provoz soustavy chlazení je přímý bez akumulace chladu, tlaková ztráta chladiče klimatizační jednotky p c = 8 kpa, chladicím zařízením bude soustava strojního chlazení s kompresorovým oběhem a kondenzátory chlazenými vodou ochlazovanou v chladicích věžích. Postup: Řešení sleduje ideový návrh zařízení a koncepci chladicího systému, jehož základní komponenty tvoří chladicí jednotka, chladicí věž a potrubní síť. Návrh uvedených komponentů vychází z tepelných bilancí a řešení fyzikálních dějů spojených s přenosem tepla. 1. Přehled výchozích hodnot. Návrh chladicí jednotky 3. Návrh chladicí věže 4. Návrh rozvodné soustavy 5. Dispoziční a grafické řešení 3. Výstupy řešení Numerické řešení a grafické výstupy vyžadující tabulkové hodnoty a technické údaje výrobků přesahují rozsah opor. Jsou uvedeny v []..8 Úkol Návrh kompresorového chladicího zařízení s přímým uzavřeným systémem pro systém nízkotlaké klimatizace a vstupní hodnoty z příkladu (18) -

15 Chlazení pro klimatizaci.9 Kontrolní otázky Strojní chlazení princip, funkce, komponenty Soustavy strojního chlazení klasifikace, schémata sestav Chladicí jednotky, chladiče kapalin Návrh kompresorového chlazení Užití kompresorového chlazení - 15 (18) -

16

17 Závěr 3 Závěr 3.1 Shrnutí Modul pojednává o základech chlazení pro klimatizaci. Výchozí pro řešení jsou fyzikální děje tepelných oběhů. Zásadním prvkem je chladicí jednotka. Výroba chladu je energeticky náročná záležitost a vyžaduje proto odpovědný přístup s cílem výběru optimálního řešení soustavy chlazení. 3. Studijní prameny 3..1 Seznam použité literatury [1] Dvořák, Z. Základy chladicí techniky. SNTL/ALFA, 1986 [] Gebauer, G., Rubinová, O., Horká, H. Vzduchotechnika. ERA, Brno 005 [3] Hirš J., Gebauer, G., Rubinová, O. Vzduchotechnika příklady a návrh. Cerm, Brno 006 [4] Chyský, J., Hemzal, K., a kol. Větrání a klimatizace. Bolit, Brno 1993 [5] Názvoslovný výkladový slovník z oborů techniky prostředí. Přílohy časopisu VVI 001 a 00 [6] ČSN Vzduchotechnická zařízení. Názvosloví [7] ČSN Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů [8] Vyhláška MZ č. 6/003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb [9] Vyhláška MPR č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu [10] Nařízení vlády č. 441/004, kterým se stanoví podmínky ochraně veřejného zdraví zaměstnanců [11] Nařízení vlády č. 53/00, kterým se stanoví podmínky ochraně veřejného zdraví zaměstnanců, které upravuje Nařízení vlády č. 178/001, kterým se stanoví podmínky ochraně veřejného zdraví zaměstnanců 3.. Seznam doplňkové studijní literatury [1] Petrák, J., Dvořák Z., Klazar, L. Chladivo R 134a. Praha, ČVUT 1993 [13] Recknagel-Spenger-Hönmann Taschenbuch für Klimatechnik. Oldenbourg, Mnichov 001 [14] Sazima, M. a kol. Teplo. Technický průvodce, sv., SNTL, Praha, (18) -

18 Název předmětu Modul # 3..3 Odkazy na další studijní zdroje a prameny [15] (18) -

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-12 APLIKACE VZDUCHOTECHNIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář

Více

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení

Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Vzduchotechnika BT02 TZB III cvičení Anotace Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. V bakalářském studijním programu se bezprostředně

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-06 SOUČÁSTI VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy

Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing.

Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing. Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o Diagram chladícího okruhu Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK 2010-01 Ing. Jiří Brož Úvod k prezentaci Tato jednoduchá

Více

Systémy chlazení ve vzduchotechnice

Systémy chlazení ve vzduchotechnice Úvod Systémy chlazení ve vzduchotechnice Tepelná zátěž - dokážeme ji v závislosti na vstupních podkladech docela přesně spočítat, - dokážeme ji i částečně snížit, např. stínění přímé solární radiace -

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru Parní motor PM VS je objemový parní stroj sestávající z bloku motoru, válců, pístů šoupátkového rozvodu. Parní stroj je spojen s generátorem elektrické energie. Parní stroj i generátor je umístěn na společném

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA

CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady...

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov KLIMATIZACE A CHLAZENÍ Ing. Miloš Lain, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta strojní Ústav techniky prostředí

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 11 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody

Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody Chladící výkon: 5 až 20 kw Kompaktní a tiché Vhodné pro všechny typy výparníků Pro chlazení vzduchu i vody POUŽITÍ Kondenzační jednotky CONDENCIAT řady CS se vzduchem chlazenými kondenzátory jsou kompaktní

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA K L I M A T I Z A C E. MV ČR Pelléova 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM. Zhotovitel části:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA K L I M A T I Z A C E. MV ČR Pelléova 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM. Zhotovitel části: ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA K L I M A T I Z A C E Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR Pelléova

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů

Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů marek@sokra.cz O společnosti Haier Společnost Haier dosáhla v roce 2012 celkového zisku 25,8 miliard USD 557k

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz

Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy. Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz Prezentace bezpečnosti provozu klimatizace pro severy Stanislav Smrček AISECO smrcek@aiseco.cz Přehled nárůstu klimatizovaných serverů V tisících kusech 20000 15000 12000 13000 16500 Malé realizace Velké

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda

TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda Alfea řez kondenzátorem 2 Atlantic Alfea - technické informace 2014 LT Alfea tepelné čerpadlo vzduch / voda údaje elektro Typ 11,4 A 11 A - - - Typ

Více

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky Obsah Předmluva Přehled vybraných použitých značek Přehled vybraných použitých indexů Úvod do problematiky Primární' veličiny ve VZT Vzduch ve vzduchotechnických systémech a jeho provozní stavy Základní

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-05 TEPELNÉ BILANCE PRO VZDUCHOTECHNIKU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Eco V REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Rekuperační jednotky Firma LG Electronics představuje systém Eco V, rekuperační jednotku, která umožňuje úpravu vzduchu vnitřního prostředí a zvyšuje tak kvalitu ovzduší v místnosti.

Více

Schémata vzduchotechnických jednotek

Schémata vzduchotechnických jednotek Schémata vzduchotechnických jednotek Co to je vzduchotechnická jednotka? Vzduchotechnická (VZT) jednotka je soubor funkčních prvků sloužících k úpravě vzduchu a jeho dopravě v rozvodech systému. Zároveň

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-07 SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

pavilon CH2 Technická zpráva

pavilon CH2 Technická zpráva Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Technická zpráva INVESTOR : ÚVN Praha DATUM : 12/2012

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak

Více

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru

LG MULTI V IV. 4. generace LG invertorového kompresoru LG 4. generace LG invertorového kompresoru Nový scroll invertorový kompresor a BLDC motor optimalizují účinnost při částečném zatížení, při snížení hmotnosti až o 50 % a rozšíření provozní frekvence ze

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic HC

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA EnviMatic HC VÝROBNÍ ŘADA KLIAIZAČNÍ JEDNOKA Enviatic HC Řada Enviatic HC je inovovanou řadou jednotek Enviatic H. Disponuje pracovním režimem cirkulace a dochlazování vnitřního vzduchu, čehož je využito při letních

Více

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz

Kondenzační jednotky. www.jdk.cz Kondenzační jednotky www.jdk.cz O bsah Všeobecná charakteristika 5 Systém značení 6 Specifikace standardní výbavy 7 Volitelné příslušenství 8 Návrh jednotky 9 Výkony 11 Jednotky s hermetickými pístovými

Více

Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC

Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC Zápočtová práce z předmětu Konstruování s podporou PC Návrh tepelného čerpadla vzduch - voda pro rodinný domek Tepelné čerpadlo jako alternativní zdroj pro vytápění je velkým zdrojem tepelné energie. Teplo

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

PRÍLOHA c.l-rozsah A OBSAH SERVISNÍCH SLUŽEB-VZDUCHOTECHNIKA AKCE - OBK Praha, Cercanská 8

PRÍLOHA c.l-rozsah A OBSAH SERVISNÍCH SLUŽEB-VZDUCHOTECHNIKA AKCE - OBK Praha, Cercanská 8 / r 10 PRÍLOHA c.l-rozsah A OBSAH SERVSNÍCH SLUŽEB-VZDUCHOTECHNKA AKCE - OBK Praha, Cercanská 8 Základní servis vykonávaný technologií predepsanou výrobcem zarízení se skládá z ve forme prohlídky, funkcmno

Více

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů Vnitřní teplota rozváděče jako důležitý faktor spolehlivosti Samovolný odvod tepla na základě teplotního rozdílu

Více

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice

Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Tlakově nezávislé předávací stanice Stránka č. 1 z 7 Vytištěno z internetového portálu TZB-info (www.tzb-info.cz), dne: zdroj: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5236 Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III) Datum: Autor: Ing. Miroslav

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY 21. konference Klimatizace a větrání 2014 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2014 MOŽNOSTI VYUŽITÍ ABSORPČNÍHO CHLAZENÍ PRO KLIMATIZACI BUDOVY Marek Begeni, Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní,

Více

Automobilová klimatizační jednotka

Automobilová klimatizační jednotka Automobilová klimatizační jednotka Marek Lehocký Vedoucí práce: Ing. Jan Fiala Abstrakt Práce se zabývá popisem konstrukce a sestavení testovacího a demonstračního zařízení pro automobilové klimatizace

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM. Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk Pospíšil JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika ABSTRAKT Náklady na provoz chladicího zařízení s růstem cen elektrické energie tvoří

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design

Více

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ D D 0600 0610 VV 00 0610 Vzduchotechnika 0 0610.O00.000 Všeobecné náklady 0 0610.000.01 Pomocné

Více

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5.

O společnosti. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie. Ing. Jiří Procházka jiri@sokra.cz 30.5. Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové technologie jiri@sokra.cz O společnosti 1 Původ 1919 Dr. Albert Klein 1. patent technologie indukčních systémů 1924 Založení společnosti

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Ústřední vojenská nemocnice, pavilon BIII STŘED 6/2012 objekt H, hematologická laboratoř

Ústřední vojenská nemocnice, pavilon BIII STŘED 6/2012 objekt H, hematologická laboratoř 1. Všeobecně Jednostupňová dokumentace zařízení pro ochlazování staveb pro provedení stavby řeší vytvoření nového chladícího systému pro udržení požadované teploty v hematologické laboratoři po instalaci

Více

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně

Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Komplexní řešení energetiky zimního stadionu. Hokejová hala mládeže v Brně Chlazení ledové plochy a požadavky na její optimální provoz Optimální provozní stav ledové plochy Teplota chlazené desky - 7.2

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více