Chutný život Správná výživa a vhodný pohyb předpoklad a prostředek zdravého stárnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chutný život Správná výživa a vhodný pohyb předpoklad a prostředek zdravého stárnutí"

Transkript

1 Chutný život Správná výživa a vhodný pohyb předpoklad a prostředek zdravého stárnutí Projekt podpory zdraví dotační program MZ ČR pro rok , č Do roku 2002 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti. Tak zní cíl 5. Evropské strategie Zdraví do 21. století. A protože podstatnou součástí naplnění uvedeného cíle je dosažení vhodného stravování a přiměřené pohybové aktivity seniorů jako jejich základních životních potřeb, vznikl i tento projekt. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností seniorů ve způsobu stravování a pohybové aktivitě, motivace k pozitivním změnám a tím zvýšení jejich zdravotního potenciálu a kvality života Už jeho samotný název napovídá, že v něm nejde jen o pasivní nabídku činností a aktivit, ale o hledání a nalezení životního potěšení, chuti nejen kulinářské, ale i nepolevující chuti k pestrému a tvůrčímu životu i ve vyšším věku. Úvod a teoretická východiska projektu Věk a jeho zdravotní, psychické a sociální charakteristiky ovlivňuje přímo či nepřímo do značné míry nutriční stav. A nutriční stav se podílí na celkovém stavu zdravotním. S postupujícím věkem se mění nutriční stav v důsledku změněného příjmu potravy, zhoršujících se zažívacích funkcí, vlivem různých chronických nemocí i změnou sociálních a ekonomických okolností. Stárnutí je provázeno progresivní ztrátou funkční kapacity tělesných orgánů a ztrátou potenciální tělesné energie. Optimální výživa a fyzická aktivita mohou zpomalit proces stárnutí a podpořit zdraví. Stravování hraje v životě seniorů daleko významnější roli, než tomu je ve věku mladším. Rituály a aktivita spojená s plánováním jídel, získávání nových dovedností a znalostí, nákup a příprava stravy mohou být významným prvkem zvyšování kvality života seniorů. Stravování sehrává také roli společenského stimulu. Doporučit vhodné stravování ve starším věku není věc nijak složitá. Složité jsou jen metody, jak správného stravování dosáhnout. Výživa starších osob by se měla řídit následujícími zásadami: Zajištění adekvátního energetického příjmu kcal/kg hmotnosti denně. Zajištění příjmu min. 1 g bílkovin/kg hmotnosti denně ( mléko, mléč. výrobky, maso) Zajištění příjmu vápníku (mléko a mléčné výrobky) Zajištění příjmu železa (játra, maso, vejce, celozrnné potraviny, zelenina, luštěniny) Zajištění příjmu hrubé vlákniny (celozrnné pečivo, ovoce a zelenina) Zajištění příjmu minimálně 2 l tekutin denně. Snížení příjmu soli a cukru. Nedílnou součástí projektu bylo i zvyšování zájmu o pohybovou aktivitu.

2 S věkem klesá svalová síla, rychlost, prodlužuje se reakční čas na nenadálé podněty zvenčí, zhoršuje se koordinace pohybů a snižuje odolnost vůči fyzické zátěži. To zvyšuje rizika úrazů a vede ke snižování pohybové aktivity. Spolu s nevhodnou stravou vzniká nebezpečí nerovnováhy příjmu a výdeje energie s následnou nadváhou a obezitou. Kromě toho se hypomobilita podílí na rozvoji a progresi řady onemocnění. Z nich nejzávažnějšími jsou choroby kardiovaskulární, metabolické, pohybové i nádorová onemocnění. Významná je role fyzické aktivity v udržování duševní kondice. Přitom i při snižování tělesných funkcí je člověk schopen náročných fyzických výkonů do vysokého stáří. Předpokladem je systematické a nepřetržité provozování pohybových činností. Pro pohybovou aktivitu seniorů platí jednoduchá základní pravidla: Přiměřenost. Obezřetnost Ohled na zdravotní stav Vhodná volba formy Cílová skupina projektu Cílovou populací projektu byli senioři a lidé o seniory pečující nebo ovlivňující jejich způsob života, zejména stravování a pohybovou činnost. Průběh Výchozí situací pro organizaci akcí nazvaných Chutné středy byla činnost Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové, které ve spolupráci s Městskou organizací Svazu důchodců pořádá tradiční vzdělávací akce pro seniory. Tento projekt, který aktivizuje uvedenou cílovou skupinu v různých oblastech, je velmi solidním základem pro rozšíření programů o správném a zdravém stravování. Téma jídla s akcentem na dobré a chutné jídlo je přirozeným nástrojem pro dosažení cíle správné výživy. Prožitek chuti se řadí k příjemným zážitkům člověka a v období třetího věku má stupňující se význam a důležitost. Lze tedy očekávat, že na bázi příjemných prožitků jako je chuť, je možné úspěšně realizovat cíl ovlivnit zdraví seniorů výživou. Vlastní obsah tohoto postupu ovlivnění zdraví seniorů lze naplnit formou sociální terapie, resp. gastroterapie. Ostatní speciální formy sociálních terapií probíhají souběžně, z nichž prioritu zaujímá aktivizace seniora. Nezbytnou součástí tohoto postupu je spoluúčast seniorů. Pracovní postup Proces průběžné aktivizace Na pravidelné Chutné středy v průběhu roku 2003 docházeli senioři do klubů v pečovatelských domech nebo do smluvních stravovacích zařízení (Chrudim). Vytvořili 2

3 spolupracující skupinu, která se svým potenciálem podílela na realizaci programu Chutných střed, včetně osobní spolupráce na přípravě jídla. Ukázky vaření chutných jídel Lektoři z oboru gastronomie na místě seznámili skupinu s jídly různých chutí, seznámili účastníky s přípravou, odborně pohovořili o postupu a surovinách. Zastoupeny byly typické ukázky několika národních kuchyní s akcentací jejich zdravých principů. Gastroterapie Senioři měli možnost ochutnávky a i zároveň příležitost sdělení svých chuťových prožitků. Vlastní terapie spočívala v inspiraci, resp. zalíbení v novém druhu jídla, které může positivně ovlivnit zdraví. Sbírání receptů chutných jídel Členové skupiny, ale i ostatní klienti Centra byli o sběr vlastních receptů jídel, které chutnají právě jim. Recepty lze takto nejen soustředit od velkého počtu seniorů, ale lze současně stanovit jejich priority chutí. Nápoje Část akcí byla věnována i seznámení s vhodnými nápoji a jejich kulturou. Tak se senioři seznámili i se správnou střídmou konzumací vína. Program akce Program každé akce probíhal podle následujícího postupu 1. Odborná přednáška 2. Rozcvičení před vařením 3. Příprava a uvaření určeného jídla 4. Ochutnávka jídla 5. Ochutnávka nápojů 6. Diskuse, závěr, poučení, doporučení Stručný vývoj projektu Místa modelového konání v 1. roce řešení (2003) Centrum sociální pomoci, dům Harmonie, Hradec Králové Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim Pečovatelská služba, Liberec 1. rok řešení Projekt byl zahájen úvodním seminářem všech řešitel, spoluřešitelů a realizátorů. Seminář proběhl v Centru sociální pomoci a služeb v Hradci Králové. Na něm byl projednán a přijat celý postup a stanoven přesný harmonogram. Byla provedena dohoda se spoluřešiteli o způsobu a místě konání jednotlivých akcí. Bylo vytvořeno logo projektu, vyrobeno ve formě laminovaných posterů a bylo používáno při všech akcích v Chrudimi, Hradci Králové i Liberci. Logo se stalo také součástí všech tiskovin vydaných v rámci projektu. Byla vytvořena definitivní koncepce kalendáře Týdeník chutného života. Na základě marketingových šetření mezi seniory a jejich přáním byl kalendář koncipován jako klasický stojatý kalendář s recepty, nápady a radami a obrazovou dokumentací z akcí. 3

4 Byly zahájeny práce na přípravě receptů zahraničních kuchyní a senioři v účastnických městech byli vyzvání k přispíváními vlastními recepturami, z nichž nejzdařilejší byly následně otištěny v kalendáři. Zahájení akcí předcházelo metodické pracovní setkání, které proběhlo v SZÚ V září byly zahájeny akce, které, pod základním názvem Chutný život probíhaly pod místními názvy Chutná středa nebo Chutné odpoledne. Akce probíhaly v následujících místech: Klub pečovatelského domu Harmonie v Hradci Králové (organizátor Centrum sociální pomoci a služeb, Hradec Králové), Restaurace Beseda v Chrudimi ( organizátor Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim), Pečovatelský dům v Liberci (organizátor Pečovatelská služba a ZÚ Liberec) Akce probíhaly podle stanoveného scénáře, který obsahoval úvod do zvláštností země, jejíž kulinářská prezentace byla na pořadu a vaření s interaktivní formou kontaktu mezi kuchaři a auditoriem. Jako prezentující kuchaři byli vybírání komunikativní lidé, kteří mají vlastní zkušenosti z restaurační práce u nás a v zahraničí. Byl stanoven přesný program od září do prosince, který byl dodržen: úvodní přednáška Chrudim italská kuchyně Liberec thajská kuchyně Hradec Králové francouzská kuchyně Chrudim indonéská kuchyně Liberec italská kuchyně Chrudim skandinávská kuchyně Hradec Králové studená kuchyně (raut) Chrudim japonská kuchyně Liberec španělská kuchyně Hradec Králové thajská kuchyně Liberec čínská kuchyně Hradec Králové moderní zdravá kuchyně Chrudim české zdravé vánoce Chrudim zdravé aspekty české kuch. Liberec indická kuchyně Hradec Králové Přednášky, které probíhaly jako součást akcí, zajišťovali sami senioři nebo pozvaní lektoři. Součástí odpolední byly rozcvičky, které byly zajištěny svépomocí seniorů nebo stálou profesionální cvičitelkou (Liberec). Všech akcí se jako poradci zúčastnili zástupci řešitelské pracoviště (Doc. Komárek, D. Ježková, R. Procházková) a zástupci příslušných ZÚ nebo KHS. Průběh všech akcí byl digitálně fotograficky dokumentován. Fotografie byly využity pro kalendář. O akcích proběhly informace v místním regionálním tisku a časopise Sociální péče 4

5 Při vybraných akcích v Hradci Králové, Chrudimi i Liberci byl natáčen videofilm, který bude sloužit jako výuková pomůcka pro střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnické školy, školy sociálního zaměření a pro další vzdělávání pracovníků v sociální sféře a v dalších oblastech péče o seniory. Film bude využit také jako metodická pomůcka pro zařízení, která se budou chtít k projektu připojit v roce Film byl dokončen v listopadu 2003 pod názvem S jídlem roste věk. Z vybraných receptů navržených lektory mezinárodních kuchyní, příspěvků účastníků a receptů připravených řešitelským týmem SZÚ a z fotografií z akcí byl sestaven a vydán v nákladu kusů kalendář Chutný život. Recepty byly upraveny z hlediska potřeb správné výživy pracovníky řešitelského týmu SZÚ. Kalendář byl distribuován do všech ZÚ a zejména do zúčastněných sociálních zařízení. Bude sloužit jako motivace a pomůcka ke zpestření a ozdravění výživy pro laiky i odborníky Akcí Chutný život se zúčastnilo v každém místě 40 stálých frekventantů. Akce byly zařazeny do vzdělávacích kurzů a účastníci obdrželi na závěr Certifikát o absolvování cyklu. Autoři receptů byli symbolicky odměněni salátovou mísou s etiketou. Vyhodnocení Efekt v prvé etapě byl hodnocen předběžně. Hlubší hodnocení bude možno provést až v dalších etapách řešení. Zájem byl zprvu menší, neboť byl provázen určitou nedůvěrou k nezvyklému cyklu akcí. Po úvodní akci však zájem značně stoupl a všichni zájemci nemohli být uspokojeni. Proto je požadováno pokračování. V Liberci a Chrudimi byl celý cyklus pořádán pro uzavřenou skupinu přihlášených, kteří absolvovali celý cyklus. V Hradci Králové byl volen otevřený systém, takže ne všichni absolvovali celý cyklus.na základě požadavku účastníků byl cyklus koncipován jako kurz s udělením certifikátu o jeho absolvování. Cyklus byl hodnocen všeobecně velice pozitivně. V Liberci bylo hodnocení provedeno anketním způsobem. V Hradci Králové bylo hodnocení provedeno formou podané zprávy. O postoji seniorů k akcím vypovídaly dopisy, které psali za sebe nebo za celou skupinu.aktivita byla nejvyšší v Chrudimi, kde senioři prezentace jídel sami připravovali, za odborného vedení lektorky. 5

6 V průběhu akcí probíhaly živé diskuse. Vlastní recepty připravilo 19 autorů. Na základě dotazů, diskusí a ankety bylo zjištěno, že minimálně 50% frekventantů zařazuje do svého jídelníčku jídla, s nimiž se seznámilo. 2. rok řešení Cílem projektu, stejně tak jako v jeho první etapě, bylo zlepšení znalostí a dovedností seniorů ve způsobu správného stravování, motivace k pozitivním změnám, aktivizace a tím i zvýšení jejich zdravotního potenciálu a kvality života. Po celou dobu řešení 2. etapy byl využíván jako pomůcka kalendář správné a pestré výživy pro seniory Týdeník chutného života a instruktážní a motivační videoprogram S jídlem roste věk, které byly vyrobeny v 1. etapě. Projekt vzbudil značný zájem a byl jako modelový zařazen do komunitárních projektů Evrospké unie Health and Social Inclusion pod názvem Delicious Life. Stal se také součástí vzdělávacího cyklu Vzdělávání pracovníků sociální péče, který pořádá v rámci dotačního projektu EU Česká asociace pečovatelské služby. Na úvodním semináři pro zástupce zdravotních ústavů k Projektům podpory zdraví řešeným v SZÚ v roce 2004, který proběhl v SZÚ , byla podána úvodní informace o postupu řešení v roce Současně byla podána zpráva o řešení v roce 2003 s vyhodnocením zkušeností a závěrů. Byly projednány i zkušenosti s využitím výstupů z roku kalendář Chutný život a videofilm S jídlem roste věk. Účastníkům byly předány písemné dokumenty k projektu. Na jejich základě rozhodli zástupci zdravotních ústavů o své účasti v roce Písemně se přihlásili do konce března V průběhu dubna a května 2003 byly uspořádány vstupní semináře pro jednotlivé přihlášené kraje přímo v místech řešení. Koordinátory jsou pracovníci zdravotních ústavů. Seminářů se zúčastnili vždy také zástupci organizace, v níž akce budou probíhat. Byly to následující semináře: Hradec Králové Pardubice Brno + Zlín (společně) Ústí n/l. Ostrava Olomouc Středočeský kraj Praha Centrum sociální pomoci a služeb, Hradec Králové Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim Domov, penzion pro důchodce, Pardubice Domov-penzion pro důchodce, Brno Centrum sociálních služeb, Zlín Domov důchodců, Ústí n/l Ústav sociální pomoci, Nová Ves v Horách Domov sociální péče ASTRA, Ostrava Penzion pro důchodce, Karviná Domov důchodců, Frýdek Místek Centrum sociálních služeb, Olomouc Domov důchodců, Neratovice Dům s pečovatelskou službou, Praha 6

7 Po tomto semináři byla, na základě možností jednotlivých krajů, upřesněna definitivní účast zařízení. Akce probíhaly následovně: Dům s pečovatelskou službou Ostrava Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ se sídlem v Ostravě, Úřad městského obvodu M.Ostrava a Přívoz, Centrum sociálních služeb. Odborné zajištění: ZÚ Ostrava. SOU spol. stravování Ostrava Počet a obsah akcí: 3 Italská, německá, ruská kuchyně Forma: Přednáška, příprava jídel s ochutnávkou, beseda, nabídka vlastních receptů Účast: cca 100 Dům s pečovatelskou službou Astra Ostrava-Poruba Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ Ostrava, Úřad městského obvodu M.Ostrava a Přívoz, Centrum sociálních služeb. Odborné zajištění: ZÚ Ostrava. SOU spol. stravování Ostrava Počet a obsah akcí: 3 Italská, německá, ruská Forma: Přednáška, příprava jídel s ochutnávkou, beseda, nabídka vlastních receptů Účast: cca 100 Dům s pečovatelskou službou Frýdek-Místek Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ se sídlem v Ostravě-pobočka FM, MÚ Odborné zajištění: ZÚ, Dům s pečovatelskou službou Počet a obsah akcí: 4 Čínská, turecká, japonská, česká kuchyně Forma: Přednáška, příprava jídel a ochutnávkou, beseda, vydání vlastního receptáře Účast: 30, aktivizace k pohybové životosprávě (naplánován Pochod seniorů), informace v místním tisku Penzion pro důchodce Havířov Organizátoři: Karviná Domov, Penzion pro důchodce, ZÚ se sídlem v Ostravě-pobočka Karviná Odborné zajištění: Penzion pro důchodce, ZÚ Počet a obsah akcí: 4 Polská, maďarská, španělská, řecká kuchyně Forma: Prezentace dané země, příprava jídel s ochutnávkou, beseda, nabídka vlastních receptů Účast: 25 Denní stacionář Charity Vsetín Organizátoři: Charita Vsetín, ZÚ se sídlem ve Zlíně Odborné zajištění: ZÚ, SOU spol. stravování Počet a obsah akcí: 3 Vybrané postupy správného stravování české i zahraničních kuchyní Forma: Přednáška, společná příprava oběda, beseda, pohybové hry Účast: 14 Závěr: Spokojenost ve 100% Dům s pečovatelskou službou Týnská Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou Týnská 17, Praha, ZÚ se sídlem v Praze 7

8 Odborné zajištění: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ Počet a obsah akcí: 4 Německá, rakouská, italská a ruská kuchyně Forma: Přednáška, příprava jídel s ochutnávkou, beseda Účast: 15 na 1 akci Harmonie Hradec Králové Organizátoři: Centrum služeb a sociální pomoci, ZÚ se sídlem v Hradci Králové, Městská organizace svazu důchodců Odborné zajištění: ZÚ, CSSP, dietní sestra FN Počet a obsah akcí: 5 Mrkvové pochoutky, cereální potraviny, životospráva+stolničení, co nejraději jím, stárnoucí organismus a účinky léčiv Forma: ukázky stolování, příprava jídel s ochutnávkou, přednáška, diskuse, cvičení, workshop Účast: 25 na 1 akci Závěr: obrovský zájem seniorů, 100% spokojenost, zájem o další pokračování, informace v místním tisku Chrudimská Beseda Organizátoři: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Chrudimská Beseda, KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Odborné zajištění: SOŠ a OU obchodu a služeb, KHS Počet a obsah akcí: 4 Pokrmy se sýrem, pokrmy s medem, pokrmy s netradičním kořením, vegetariánská strava Forma: příprava jídel s ochutnávkou, přednáška, diskuse Účast: 125 Závěr: obrovský úspěch akce, CSSP bude v příštím roce samostatně pokračovat v podobných aktivitách Penzion Domov pro důchodce Vychodilova Organizátoři: Penzion Domov pro důchodce Vychodilova Brno, ZÚ se sídlem v Brně Odborné zajištění: SOU Charbulova, ZÚ Počet a obsah akcí: 4 Tradiční česká kuchyně, italské inspirace, pomazánky Forma: přednáška, ochutnávka, ukázky stolování, příprava slavnostní tabule Účast: 50 Závěr: velký zájem o akci, 100% spokojenost, zájem o pokračování Dům s pečovatelskou službou Liberec Organizátoři: KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Pečovatelská služba Liberec, Gastron Odborné zajištění: KHS, Gastron Počet a obsah akcí: 1 České vánoce Forma: beseda, ochutnávka Účast: 32 Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc Organizátoři: Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc, ZÚ se sídlem v Olomouci Odborné zajištění: ZÚ, Střední odborné učiliště pro smyslově postižené Počet a obsah akcí: 1 Francouzská kuchyně 8

9 Forma: přednáška, ochutnávka, diskuse, měření TK, cholesterolémie a glykémie Účast: 65 Závěr: obrovský zájem seniorů, 100% spokojenost, zájem o další pokračování Domov důchodců Severní terasa Organizátoři: DD Severní terasa Ústí nad Labem, ÚSP nová Ves v Horách, ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem Odborné zajištění: ZÚ, DD Severní terasa Počet a obsah akcí: 2 Česká kuchyně může být zdravá I+II Forma: přednáška, ochutnávka, předání receptů Účast: 150 Závěr řešení v roce 2004 obdrželi účastníci akcí drobné upomínky (vařečky, kuchyňské chňapky, podložky pod hrnky) a receptář Chuť naplněných let. Receptář Chuť naplněných let Významnou součástí řešení v roce 2004 byla příprava a vydání receptáře. Receptář byl, na základě zkušeností z prvního roku řešení projektu a na základě srovnání kulinářských principů různých kuchyní, založen na srovnání běžných, zdravých a cenově dostupných jídle z pohledu kuchyní různých národů. Byly tak vytvořeny skupiny základních běžných jídel, která jsou obměňována podle různých potravních zvyklostí a možností, ale ve svém základě zůstávají velmi podobná. To dává uživatelům přímý popud k experimentnování a vlastním kreacím. Receptář není tedy knihou receptů, ale spíše návodem a podnětem k tomu, jak ozvláštnit a ozdravit běžný jídelníček, aniž by tím byly zásadně měněny výživové zvyklosti, které jsou u seniorů poměrně pevné. Základní receptury byly prakticky ověřeny a receptář garantuje jejich snadnost a dostupnost. Receptář obsahuje ovšem také mnoho výživových vysvětlení, intervenčních návodů a doporučení. Byl vydán v nákladu výtisků a je distribuován přednostně do všech krajů, které se na projektu podílely, ale i do všech ZÚ ostatních. Využit bude při práci v oblasti péče o zdraví a sociální pomoci populaci seniorů. Vyhodnocení Ohlas Závěrečné hodnocení bylo provedeno na schůzce řešitelů, která se uskutečnila u příležitosti Jihlavských dnů podpory zdraví. Projekt byl přijat se značným zájmem odborné i laické veřejnosti. Informace o akcích a jejich průběhu byly podávány v místním tisku. Projekt vzbudil zájem v řešitelských centrech komunitárních projektů EU. Byl zařazen jako projekt s názvem Delicious Life do projektu Health and Social Inclusion jako modelový projekt s nabídkou metodiky. V roce 2005 je plánována seznamovací exkurze řešitelů projektů péče o seniory ze států EU. Seznámení s projektem a jeho metodikou se staly součástí cyklu Vzdělávání pracovníků sociální péče, který pořádá v rámci dotačního programu EU Česká asociace pečovatelské služby. Do svého programu Senior a já začlení základy metodologie projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické. 9

10 Metodologie projektu byla v menší či větší míře převzata i dalšími zařízeními péče o seniory, která se přímo do projektu nezařadila. Hodnocení průběhu Počet zapojených zařízení oproti roku 2003 vzrostl z původních 3 na 14. Zájem dalších byl vysoký, ale nebyla připravena zapojit se, protože dotace byly oproti roku 2003 výrazně nižší a jednotliví řešitelé se museli na řešení finančně podílet. Nicméně celkový počet účastníků je vysoký. Průběh byl ve všech zařízeních úspěšný a byla zaznamenána 100% spokojenost účastníků. Aktivita cílové skupiny Nabídka receptů účastníků převýšila technické možnosti jejich uvedení do konečného receptáře. Vznikly však dílčí receptáře, které byly vydány různou formou všemi řešitelskými zařízeními a předány frekventantům akcí. Všichni účastníci se aktivně zapojili do činností jednotlivých akcí a připravili jejich modifikace a rozšíření, zejména v oblasti pohybové aktivity. Kvalita a využitelnost pomůcek Byly hodnoceny pomůcky vyrobené v rámci projektu v roce Týdeník chutného života hodnotilo 94% dotázaných účastníků jako užitečný, 90% jako umělecky na vysoké úrovni a 72% jej průběžně využívá. Videoprogram S jídlem roste věk hodnotilo 86% dotázaných jako užitečný, 70% jako umělecky zdařilý. Dotázaní odborníci jej využili při edukačních akcích a výucce. Hodnocení změn Podle hodnocení organizátorů akcí vedou získané poznatky a zkušenosti nejméně u poloviny účastníků akcí k větším či menším změnám v životosprávě. 45% dotázaných účastníků uvedlo, že si postupy v přípravě stravy poznané na akcí doma vyzkoušelo. 3. rok řešení úvodní etapy projektu přinesly ve všech zúčastněných zařízeních péče o seniory pozitivní změny ve způsobu jejich života, zejména v oblasti stravovacích zvyklostí. Současně projekt přinesl zvýšení zájmu seniorů, ale i pracovníků zabývajících se péčí o ně, o možnosti zlepšování výživy i pohybové aktivity zajímavou formou bez mentorské akcentace na zdravou výživu. Projekt ve svém koncepčním pojetím současné intervence výživové i pohybové zapadá do aktuálního zájmu naplňování Globální strategie výživa, pohyb a zdraví, kterou vyhlásila WHO pro Evropu. Zájem o aktivity projektu a o jeho produkty (Videokazeta S jídlem roste věk a kalendář Chutný život a očekávaný receptář Chuť naplněných let ) přivedl ve 2. etapě do řad realizátorů další kraje a zařízení. Z původních 3 krajů a 3 zařízení v 1. etapě se ve 2. etapě rozšířili řešitelé na 9 krajů a 13 zařízení péče o seniory v nich. Zbývajících 5 10

11 nezúčastněných krajů projevilo zájem o využití metodiky nebo její modifikace pro vlastní projekty. I to je ostatně smyslem dalšího pokračování projektu. Rozšiřování projektu probíhalo zatím zejména aktivitou zdravotních ústavů, které, až na malé výjimky, byly iniciátory. V průběhu řešení 2. etapy projevila o projekt zájem Česká asociace pečovatelské služby, která zařadila informace o něm do systému Vzdělávání pracovníků sociální péče. 3. etapa projektu by měla být tedy v jedné své podstatné části zaměřena na edukaci profesionálů v oblasti sociální péče, kteří by potom měli provádět intervenční kroky ve své denní praxi s klienty. Současně by měla 3. etapa doplnit část projektu týkající se pohybové aktivity. Je třeba provést souhrnné zhodnocení a definování dalších potřeb. Cílovou skupinou jsou opět senioři a lidé o seniory pečující nebo ovlivňující jejich způsob života, zejména stravování a pohybovou aktivitu. Jedná se o profesionály, dobrovolníky i členy rodin. Přesněji definovanou skupinou jsou pečovatelé, frekventanti kurzů systému Vzdělávání pracovníků sociální péče. Principy metodiky budou v metodickém arzenálu zdravotních ústavů ve všech krajích a jejich prostřednictvím budou šířeny do dalších zařízení péče o seniory. Úvodem řešení v roce 2005, v němž by měly být prováděny intervence na základě metodiky a zkušeností z předchozích etap, proběhl v Hradci Králové vstupní seminář pro pracovníky ZÚ, kteří byli do projektu zapojeni v letech minulých.byli pozvání i zájemci z NSZM. V tomto roce již není požadována dotace pro vlastní pořádání akcí, které by měly probíhat z vlastních nákladů zařízení. Předpokladem je, že do prezentací kulinářských zajímavostí se tím více zapojí samotní senioři. Jako pomůcka bude dále využíván videopořad S jídlem roste věk vyrobený v roce 2003 v průběhu 1. etapy projektu a zvláště pak receptář Chuť naplněných let, vydaný v roce 2004 v rámci 2. etapy. Význam vstupního semináře je zvýrazněn také tím, že v roce 2005 bude kladen zvýšený důraz na pohybové aktivity. Bude připraven rozsáhlejší metodický leták Pohybová doporučení pro seniory, který se bude zabývat jednak obecnými doporučeními na způsob a intenzitu pohybu k posílení kvality života ve vyšším věku a jednak, a to zejména, bude obsahovat obrazovou formou vysvětlená konkrétní doporučení na kompenzační a dobrou funkci hybného aparátu udržující cviky. Bude rozdělen na doporučení pro zdravé seniory a pro osoby trpící některými nemocemi, jejichž nefarmakologická léčba je spojena s pohybem. Vzhledem k tomu, že Česká asociace pečovatelské služby zařadí informace o metodice projektu do systému Vzdělávání pracovníků sociální péče, budou jako doplněk této edukace prováděny v jednotlivých krajích instruktáže k užívání a modifikaci metodiky. Tyto instruktáže budou prováděny ve spolupráci s jednotlivými ZÚ. Bude provedeno anketní šetření mezi frekventanty akcí projektu v předchozích etapách i mezi seniory, kteří se akcí nezúčastnili. Šetření proběhne v krajích, v nichž byl projekt realizován a jeho cílem bude jednak ověření efektu projektu, zvl. dalšího využívání metodiky a jednak zjištění potřeb a zájmů seniorů pro zlepšení výživových a pohybových zvyklostí. Na základě výsledků tohoto šetření bude možno v dalších letech provádět přátelské intervence podle přání klientů. Závěrem řešení projektu bude uspořádána konference Výživa, pohyb a zdraví ve vyšším věku, která jednak provede závěrečné shrnutí všech 3 etap a současně se svými závěry přihlásí ke globální strategii WHO Výživa, pohyb a zdraví. Kontakt: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. SZÚ - Centrum zdraví a životních podmínek T: E: 11

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Cesty ke zdravější. šímu. Mgr. Lada Kalinová,, Ekocentrum PALETA, listopad 2012, Seč

Cesty ke zdravější. šímu. Mgr. Lada Kalinová,, Ekocentrum PALETA, listopad 2012, Seč Cesty ke zdravější šímu školnímu stravování Mgr. Lada Kalinová,, Ekocentrum PALETA, Porady ředitelů škol listopad 2012, Seč Proč Ekocentrum a zdravé školní stravování? zájem o zdravou výživu zkušenost

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí Projektový partner Střední odborná škola a střední odborné učiliště

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Mgr. Alexandra Košťálová Státní zdravotní ústav ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem zdravotnictví

Mgr. Alexandra Košťálová Státní zdravotní ústav ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem zdravotnictví Mgr. Alexandra Košťálová Státní zdravotní ústav ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a ministerstvem zdravotnictví www.zdravaskolnijidelna.cz Pilotní projekt Nyní je k projektu přihlášeno přes

Více

Výsledky dotazníku o školním stravování

Výsledky dotazníku o školním stravování Výsledky dotazníku o školním stravování Z dotazníkového průzkumu, jehož se zúčastnilo celkem 225 respondentů, vyplynulo, že s nabídkou školní jídelny a skladbou jídelního lístku je zcela nebo spíše spokojeno

Více

(zdroj dat: ÚZIS 2003)

(zdroj dat: ÚZIS 2003) Název projektu Jistota v cestě za krásou a zdravím Program prevence rakoviny prsu na SŠ a SOU v Pardubickém kraji Stručná charakteristika projektu, zdůvodnění projektu Základní myšlenkou projektu je seznámit

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS

rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS Zásady přípravy p pravy dietních pokrmův rámci školního stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS Program Kontakty Úvod o Jakédiety a proč o Účel nutričního terapeuta o Jak na to snadno,

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým

1/9 ZDRAVÝ ÚŘAD. Co je ZDRAVÝ ÚŘAD. Cíle vzdělávacích programů. Přínosy pro účastníky. Autorský a lektorský tým ZDRAVÝ ÚŘAD Co je ZDRAVÝ ÚŘAD ZDRAVÝ ÚŘAD je souhrn vzdělávacích a motivačních programů a aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu zaměstnanců úřadů veřejné a státní správy. e-learningové

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více