Chutný život Správná výživa a vhodný pohyb předpoklad a prostředek zdravého stárnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chutný život Správná výživa a vhodný pohyb předpoklad a prostředek zdravého stárnutí"

Transkript

1 Chutný život Správná výživa a vhodný pohyb předpoklad a prostředek zdravého stárnutí Projekt podpory zdraví dotační program MZ ČR pro rok , č Do roku 2002 by měli mít lidé nad 65 let možnost plně využít svůj zdravotní potenciál a aktivně se podílet na životě společnosti. Tak zní cíl 5. Evropské strategie Zdraví do 21. století. A protože podstatnou součástí naplnění uvedeného cíle je dosažení vhodného stravování a přiměřené pohybové aktivity seniorů jako jejich základních životních potřeb, vznikl i tento projekt. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností seniorů ve způsobu stravování a pohybové aktivitě, motivace k pozitivním změnám a tím zvýšení jejich zdravotního potenciálu a kvality života Už jeho samotný název napovídá, že v něm nejde jen o pasivní nabídku činností a aktivit, ale o hledání a nalezení životního potěšení, chuti nejen kulinářské, ale i nepolevující chuti k pestrému a tvůrčímu životu i ve vyšším věku. Úvod a teoretická východiska projektu Věk a jeho zdravotní, psychické a sociální charakteristiky ovlivňuje přímo či nepřímo do značné míry nutriční stav. A nutriční stav se podílí na celkovém stavu zdravotním. S postupujícím věkem se mění nutriční stav v důsledku změněného příjmu potravy, zhoršujících se zažívacích funkcí, vlivem různých chronických nemocí i změnou sociálních a ekonomických okolností. Stárnutí je provázeno progresivní ztrátou funkční kapacity tělesných orgánů a ztrátou potenciální tělesné energie. Optimální výživa a fyzická aktivita mohou zpomalit proces stárnutí a podpořit zdraví. Stravování hraje v životě seniorů daleko významnější roli, než tomu je ve věku mladším. Rituály a aktivita spojená s plánováním jídel, získávání nových dovedností a znalostí, nákup a příprava stravy mohou být významným prvkem zvyšování kvality života seniorů. Stravování sehrává také roli společenského stimulu. Doporučit vhodné stravování ve starším věku není věc nijak složitá. Složité jsou jen metody, jak správného stravování dosáhnout. Výživa starších osob by se měla řídit následujícími zásadami: Zajištění adekvátního energetického příjmu kcal/kg hmotnosti denně. Zajištění příjmu min. 1 g bílkovin/kg hmotnosti denně ( mléko, mléč. výrobky, maso) Zajištění příjmu vápníku (mléko a mléčné výrobky) Zajištění příjmu železa (játra, maso, vejce, celozrnné potraviny, zelenina, luštěniny) Zajištění příjmu hrubé vlákniny (celozrnné pečivo, ovoce a zelenina) Zajištění příjmu minimálně 2 l tekutin denně. Snížení příjmu soli a cukru. Nedílnou součástí projektu bylo i zvyšování zájmu o pohybovou aktivitu.

2 S věkem klesá svalová síla, rychlost, prodlužuje se reakční čas na nenadálé podněty zvenčí, zhoršuje se koordinace pohybů a snižuje odolnost vůči fyzické zátěži. To zvyšuje rizika úrazů a vede ke snižování pohybové aktivity. Spolu s nevhodnou stravou vzniká nebezpečí nerovnováhy příjmu a výdeje energie s následnou nadváhou a obezitou. Kromě toho se hypomobilita podílí na rozvoji a progresi řady onemocnění. Z nich nejzávažnějšími jsou choroby kardiovaskulární, metabolické, pohybové i nádorová onemocnění. Významná je role fyzické aktivity v udržování duševní kondice. Přitom i při snižování tělesných funkcí je člověk schopen náročných fyzických výkonů do vysokého stáří. Předpokladem je systematické a nepřetržité provozování pohybových činností. Pro pohybovou aktivitu seniorů platí jednoduchá základní pravidla: Přiměřenost. Obezřetnost Ohled na zdravotní stav Vhodná volba formy Cílová skupina projektu Cílovou populací projektu byli senioři a lidé o seniory pečující nebo ovlivňující jejich způsob života, zejména stravování a pohybovou činnost. Průběh Výchozí situací pro organizaci akcí nazvaných Chutné středy byla činnost Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové, které ve spolupráci s Městskou organizací Svazu důchodců pořádá tradiční vzdělávací akce pro seniory. Tento projekt, který aktivizuje uvedenou cílovou skupinu v různých oblastech, je velmi solidním základem pro rozšíření programů o správném a zdravém stravování. Téma jídla s akcentem na dobré a chutné jídlo je přirozeným nástrojem pro dosažení cíle správné výživy. Prožitek chuti se řadí k příjemným zážitkům člověka a v období třetího věku má stupňující se význam a důležitost. Lze tedy očekávat, že na bázi příjemných prožitků jako je chuť, je možné úspěšně realizovat cíl ovlivnit zdraví seniorů výživou. Vlastní obsah tohoto postupu ovlivnění zdraví seniorů lze naplnit formou sociální terapie, resp. gastroterapie. Ostatní speciální formy sociálních terapií probíhají souběžně, z nichž prioritu zaujímá aktivizace seniora. Nezbytnou součástí tohoto postupu je spoluúčast seniorů. Pracovní postup Proces průběžné aktivizace Na pravidelné Chutné středy v průběhu roku 2003 docházeli senioři do klubů v pečovatelských domech nebo do smluvních stravovacích zařízení (Chrudim). Vytvořili 2

3 spolupracující skupinu, která se svým potenciálem podílela na realizaci programu Chutných střed, včetně osobní spolupráce na přípravě jídla. Ukázky vaření chutných jídel Lektoři z oboru gastronomie na místě seznámili skupinu s jídly různých chutí, seznámili účastníky s přípravou, odborně pohovořili o postupu a surovinách. Zastoupeny byly typické ukázky několika národních kuchyní s akcentací jejich zdravých principů. Gastroterapie Senioři měli možnost ochutnávky a i zároveň příležitost sdělení svých chuťových prožitků. Vlastní terapie spočívala v inspiraci, resp. zalíbení v novém druhu jídla, které může positivně ovlivnit zdraví. Sbírání receptů chutných jídel Členové skupiny, ale i ostatní klienti Centra byli o sběr vlastních receptů jídel, které chutnají právě jim. Recepty lze takto nejen soustředit od velkého počtu seniorů, ale lze současně stanovit jejich priority chutí. Nápoje Část akcí byla věnována i seznámení s vhodnými nápoji a jejich kulturou. Tak se senioři seznámili i se správnou střídmou konzumací vína. Program akce Program každé akce probíhal podle následujícího postupu 1. Odborná přednáška 2. Rozcvičení před vařením 3. Příprava a uvaření určeného jídla 4. Ochutnávka jídla 5. Ochutnávka nápojů 6. Diskuse, závěr, poučení, doporučení Stručný vývoj projektu Místa modelového konání v 1. roce řešení (2003) Centrum sociální pomoci, dům Harmonie, Hradec Králové Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim Pečovatelská služba, Liberec 1. rok řešení Projekt byl zahájen úvodním seminářem všech řešitel, spoluřešitelů a realizátorů. Seminář proběhl v Centru sociální pomoci a služeb v Hradci Králové. Na něm byl projednán a přijat celý postup a stanoven přesný harmonogram. Byla provedena dohoda se spoluřešiteli o způsobu a místě konání jednotlivých akcí. Bylo vytvořeno logo projektu, vyrobeno ve formě laminovaných posterů a bylo používáno při všech akcích v Chrudimi, Hradci Králové i Liberci. Logo se stalo také součástí všech tiskovin vydaných v rámci projektu. Byla vytvořena definitivní koncepce kalendáře Týdeník chutného života. Na základě marketingových šetření mezi seniory a jejich přáním byl kalendář koncipován jako klasický stojatý kalendář s recepty, nápady a radami a obrazovou dokumentací z akcí. 3

4 Byly zahájeny práce na přípravě receptů zahraničních kuchyní a senioři v účastnických městech byli vyzvání k přispíváními vlastními recepturami, z nichž nejzdařilejší byly následně otištěny v kalendáři. Zahájení akcí předcházelo metodické pracovní setkání, které proběhlo v SZÚ V září byly zahájeny akce, které, pod základním názvem Chutný život probíhaly pod místními názvy Chutná středa nebo Chutné odpoledne. Akce probíhaly v následujících místech: Klub pečovatelského domu Harmonie v Hradci Králové (organizátor Centrum sociální pomoci a služeb, Hradec Králové), Restaurace Beseda v Chrudimi ( organizátor Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim), Pečovatelský dům v Liberci (organizátor Pečovatelská služba a ZÚ Liberec) Akce probíhaly podle stanoveného scénáře, který obsahoval úvod do zvláštností země, jejíž kulinářská prezentace byla na pořadu a vaření s interaktivní formou kontaktu mezi kuchaři a auditoriem. Jako prezentující kuchaři byli vybírání komunikativní lidé, kteří mají vlastní zkušenosti z restaurační práce u nás a v zahraničí. Byl stanoven přesný program od září do prosince, který byl dodržen: úvodní přednáška Chrudim italská kuchyně Liberec thajská kuchyně Hradec Králové francouzská kuchyně Chrudim indonéská kuchyně Liberec italská kuchyně Chrudim skandinávská kuchyně Hradec Králové studená kuchyně (raut) Chrudim japonská kuchyně Liberec španělská kuchyně Hradec Králové thajská kuchyně Liberec čínská kuchyně Hradec Králové moderní zdravá kuchyně Chrudim české zdravé vánoce Chrudim zdravé aspekty české kuch. Liberec indická kuchyně Hradec Králové Přednášky, které probíhaly jako součást akcí, zajišťovali sami senioři nebo pozvaní lektoři. Součástí odpolední byly rozcvičky, které byly zajištěny svépomocí seniorů nebo stálou profesionální cvičitelkou (Liberec). Všech akcí se jako poradci zúčastnili zástupci řešitelské pracoviště (Doc. Komárek, D. Ježková, R. Procházková) a zástupci příslušných ZÚ nebo KHS. Průběh všech akcí byl digitálně fotograficky dokumentován. Fotografie byly využity pro kalendář. O akcích proběhly informace v místním regionálním tisku a časopise Sociální péče 4

5 Při vybraných akcích v Hradci Králové, Chrudimi i Liberci byl natáčen videofilm, který bude sloužit jako výuková pomůcka pro střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnické školy, školy sociálního zaměření a pro další vzdělávání pracovníků v sociální sféře a v dalších oblastech péče o seniory. Film bude využit také jako metodická pomůcka pro zařízení, která se budou chtít k projektu připojit v roce Film byl dokončen v listopadu 2003 pod názvem S jídlem roste věk. Z vybraných receptů navržených lektory mezinárodních kuchyní, příspěvků účastníků a receptů připravených řešitelským týmem SZÚ a z fotografií z akcí byl sestaven a vydán v nákladu kusů kalendář Chutný život. Recepty byly upraveny z hlediska potřeb správné výživy pracovníky řešitelského týmu SZÚ. Kalendář byl distribuován do všech ZÚ a zejména do zúčastněných sociálních zařízení. Bude sloužit jako motivace a pomůcka ke zpestření a ozdravění výživy pro laiky i odborníky Akcí Chutný život se zúčastnilo v každém místě 40 stálých frekventantů. Akce byly zařazeny do vzdělávacích kurzů a účastníci obdrželi na závěr Certifikát o absolvování cyklu. Autoři receptů byli symbolicky odměněni salátovou mísou s etiketou. Vyhodnocení Efekt v prvé etapě byl hodnocen předběžně. Hlubší hodnocení bude možno provést až v dalších etapách řešení. Zájem byl zprvu menší, neboť byl provázen určitou nedůvěrou k nezvyklému cyklu akcí. Po úvodní akci však zájem značně stoupl a všichni zájemci nemohli být uspokojeni. Proto je požadováno pokračování. V Liberci a Chrudimi byl celý cyklus pořádán pro uzavřenou skupinu přihlášených, kteří absolvovali celý cyklus. V Hradci Králové byl volen otevřený systém, takže ne všichni absolvovali celý cyklus.na základě požadavku účastníků byl cyklus koncipován jako kurz s udělením certifikátu o jeho absolvování. Cyklus byl hodnocen všeobecně velice pozitivně. V Liberci bylo hodnocení provedeno anketním způsobem. V Hradci Králové bylo hodnocení provedeno formou podané zprávy. O postoji seniorů k akcím vypovídaly dopisy, které psali za sebe nebo za celou skupinu.aktivita byla nejvyšší v Chrudimi, kde senioři prezentace jídel sami připravovali, za odborného vedení lektorky. 5

6 V průběhu akcí probíhaly živé diskuse. Vlastní recepty připravilo 19 autorů. Na základě dotazů, diskusí a ankety bylo zjištěno, že minimálně 50% frekventantů zařazuje do svého jídelníčku jídla, s nimiž se seznámilo. 2. rok řešení Cílem projektu, stejně tak jako v jeho první etapě, bylo zlepšení znalostí a dovedností seniorů ve způsobu správného stravování, motivace k pozitivním změnám, aktivizace a tím i zvýšení jejich zdravotního potenciálu a kvality života. Po celou dobu řešení 2. etapy byl využíván jako pomůcka kalendář správné a pestré výživy pro seniory Týdeník chutného života a instruktážní a motivační videoprogram S jídlem roste věk, které byly vyrobeny v 1. etapě. Projekt vzbudil značný zájem a byl jako modelový zařazen do komunitárních projektů Evrospké unie Health and Social Inclusion pod názvem Delicious Life. Stal se také součástí vzdělávacího cyklu Vzdělávání pracovníků sociální péče, který pořádá v rámci dotačního projektu EU Česká asociace pečovatelské služby. Na úvodním semináři pro zástupce zdravotních ústavů k Projektům podpory zdraví řešeným v SZÚ v roce 2004, který proběhl v SZÚ , byla podána úvodní informace o postupu řešení v roce Současně byla podána zpráva o řešení v roce 2003 s vyhodnocením zkušeností a závěrů. Byly projednány i zkušenosti s využitím výstupů z roku kalendář Chutný život a videofilm S jídlem roste věk. Účastníkům byly předány písemné dokumenty k projektu. Na jejich základě rozhodli zástupci zdravotních ústavů o své účasti v roce Písemně se přihlásili do konce března V průběhu dubna a května 2003 byly uspořádány vstupní semináře pro jednotlivé přihlášené kraje přímo v místech řešení. Koordinátory jsou pracovníci zdravotních ústavů. Seminářů se zúčastnili vždy také zástupci organizace, v níž akce budou probíhat. Byly to následující semináře: Hradec Králové Pardubice Brno + Zlín (společně) Ústí n/l. Ostrava Olomouc Středočeský kraj Praha Centrum sociální pomoci a služeb, Hradec Králové Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim Domov, penzion pro důchodce, Pardubice Domov-penzion pro důchodce, Brno Centrum sociálních služeb, Zlín Domov důchodců, Ústí n/l Ústav sociální pomoci, Nová Ves v Horách Domov sociální péče ASTRA, Ostrava Penzion pro důchodce, Karviná Domov důchodců, Frýdek Místek Centrum sociálních služeb, Olomouc Domov důchodců, Neratovice Dům s pečovatelskou službou, Praha 6

7 Po tomto semináři byla, na základě možností jednotlivých krajů, upřesněna definitivní účast zařízení. Akce probíhaly následovně: Dům s pečovatelskou službou Ostrava Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ se sídlem v Ostravě, Úřad městského obvodu M.Ostrava a Přívoz, Centrum sociálních služeb. Odborné zajištění: ZÚ Ostrava. SOU spol. stravování Ostrava Počet a obsah akcí: 3 Italská, německá, ruská kuchyně Forma: Přednáška, příprava jídel s ochutnávkou, beseda, nabídka vlastních receptů Účast: cca 100 Dům s pečovatelskou službou Astra Ostrava-Poruba Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ Ostrava, Úřad městského obvodu M.Ostrava a Přívoz, Centrum sociálních služeb. Odborné zajištění: ZÚ Ostrava. SOU spol. stravování Ostrava Počet a obsah akcí: 3 Italská, německá, ruská Forma: Přednáška, příprava jídel s ochutnávkou, beseda, nabídka vlastních receptů Účast: cca 100 Dům s pečovatelskou službou Frýdek-Místek Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ se sídlem v Ostravě-pobočka FM, MÚ Odborné zajištění: ZÚ, Dům s pečovatelskou službou Počet a obsah akcí: 4 Čínská, turecká, japonská, česká kuchyně Forma: Přednáška, příprava jídel a ochutnávkou, beseda, vydání vlastního receptáře Účast: 30, aktivizace k pohybové životosprávě (naplánován Pochod seniorů), informace v místním tisku Penzion pro důchodce Havířov Organizátoři: Karviná Domov, Penzion pro důchodce, ZÚ se sídlem v Ostravě-pobočka Karviná Odborné zajištění: Penzion pro důchodce, ZÚ Počet a obsah akcí: 4 Polská, maďarská, španělská, řecká kuchyně Forma: Prezentace dané země, příprava jídel s ochutnávkou, beseda, nabídka vlastních receptů Účast: 25 Denní stacionář Charity Vsetín Organizátoři: Charita Vsetín, ZÚ se sídlem ve Zlíně Odborné zajištění: ZÚ, SOU spol. stravování Počet a obsah akcí: 3 Vybrané postupy správného stravování české i zahraničních kuchyní Forma: Přednáška, společná příprava oběda, beseda, pohybové hry Účast: 14 Závěr: Spokojenost ve 100% Dům s pečovatelskou službou Týnská Organizátoři: Dům s pečovatelskou službou Týnská 17, Praha, ZÚ se sídlem v Praze 7

8 Odborné zajištění: Dům s pečovatelskou službou, ZÚ Počet a obsah akcí: 4 Německá, rakouská, italská a ruská kuchyně Forma: Přednáška, příprava jídel s ochutnávkou, beseda Účast: 15 na 1 akci Harmonie Hradec Králové Organizátoři: Centrum služeb a sociální pomoci, ZÚ se sídlem v Hradci Králové, Městská organizace svazu důchodců Odborné zajištění: ZÚ, CSSP, dietní sestra FN Počet a obsah akcí: 5 Mrkvové pochoutky, cereální potraviny, životospráva+stolničení, co nejraději jím, stárnoucí organismus a účinky léčiv Forma: ukázky stolování, příprava jídel s ochutnávkou, přednáška, diskuse, cvičení, workshop Účast: 25 na 1 akci Závěr: obrovský zájem seniorů, 100% spokojenost, zájem o další pokračování, informace v místním tisku Chrudimská Beseda Organizátoři: Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Chrudimská Beseda, KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích Odborné zajištění: SOŠ a OU obchodu a služeb, KHS Počet a obsah akcí: 4 Pokrmy se sýrem, pokrmy s medem, pokrmy s netradičním kořením, vegetariánská strava Forma: příprava jídel s ochutnávkou, přednáška, diskuse Účast: 125 Závěr: obrovský úspěch akce, CSSP bude v příštím roce samostatně pokračovat v podobných aktivitách Penzion Domov pro důchodce Vychodilova Organizátoři: Penzion Domov pro důchodce Vychodilova Brno, ZÚ se sídlem v Brně Odborné zajištění: SOU Charbulova, ZÚ Počet a obsah akcí: 4 Tradiční česká kuchyně, italské inspirace, pomazánky Forma: přednáška, ochutnávka, ukázky stolování, příprava slavnostní tabule Účast: 50 Závěr: velký zájem o akci, 100% spokojenost, zájem o pokračování Dům s pečovatelskou službou Liberec Organizátoři: KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Pečovatelská služba Liberec, Gastron Odborné zajištění: KHS, Gastron Počet a obsah akcí: 1 České vánoce Forma: beseda, ochutnávka Účast: 32 Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc Organizátoři: Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc, ZÚ se sídlem v Olomouci Odborné zajištění: ZÚ, Střední odborné učiliště pro smyslově postižené Počet a obsah akcí: 1 Francouzská kuchyně 8

9 Forma: přednáška, ochutnávka, diskuse, měření TK, cholesterolémie a glykémie Účast: 65 Závěr: obrovský zájem seniorů, 100% spokojenost, zájem o další pokračování Domov důchodců Severní terasa Organizátoři: DD Severní terasa Ústí nad Labem, ÚSP nová Ves v Horách, ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem Odborné zajištění: ZÚ, DD Severní terasa Počet a obsah akcí: 2 Česká kuchyně může být zdravá I+II Forma: přednáška, ochutnávka, předání receptů Účast: 150 Závěr řešení v roce 2004 obdrželi účastníci akcí drobné upomínky (vařečky, kuchyňské chňapky, podložky pod hrnky) a receptář Chuť naplněných let. Receptář Chuť naplněných let Významnou součástí řešení v roce 2004 byla příprava a vydání receptáře. Receptář byl, na základě zkušeností z prvního roku řešení projektu a na základě srovnání kulinářských principů různých kuchyní, založen na srovnání běžných, zdravých a cenově dostupných jídle z pohledu kuchyní různých národů. Byly tak vytvořeny skupiny základních běžných jídel, která jsou obměňována podle různých potravních zvyklostí a možností, ale ve svém základě zůstávají velmi podobná. To dává uživatelům přímý popud k experimentnování a vlastním kreacím. Receptář není tedy knihou receptů, ale spíše návodem a podnětem k tomu, jak ozvláštnit a ozdravit běžný jídelníček, aniž by tím byly zásadně měněny výživové zvyklosti, které jsou u seniorů poměrně pevné. Základní receptury byly prakticky ověřeny a receptář garantuje jejich snadnost a dostupnost. Receptář obsahuje ovšem také mnoho výživových vysvětlení, intervenčních návodů a doporučení. Byl vydán v nákladu výtisků a je distribuován přednostně do všech krajů, které se na projektu podílely, ale i do všech ZÚ ostatních. Využit bude při práci v oblasti péče o zdraví a sociální pomoci populaci seniorů. Vyhodnocení Ohlas Závěrečné hodnocení bylo provedeno na schůzce řešitelů, která se uskutečnila u příležitosti Jihlavských dnů podpory zdraví. Projekt byl přijat se značným zájmem odborné i laické veřejnosti. Informace o akcích a jejich průběhu byly podávány v místním tisku. Projekt vzbudil zájem v řešitelských centrech komunitárních projektů EU. Byl zařazen jako projekt s názvem Delicious Life do projektu Health and Social Inclusion jako modelový projekt s nabídkou metodiky. V roce 2005 je plánována seznamovací exkurze řešitelů projektů péče o seniory ze států EU. Seznámení s projektem a jeho metodikou se staly součástí cyklu Vzdělávání pracovníků sociální péče, který pořádá v rámci dotačního programu EU Česká asociace pečovatelské služby. Do svého programu Senior a já začlení základy metodologie projektu Diakonie Českobratrské církve evangelické. 9

10 Metodologie projektu byla v menší či větší míře převzata i dalšími zařízeními péče o seniory, která se přímo do projektu nezařadila. Hodnocení průběhu Počet zapojených zařízení oproti roku 2003 vzrostl z původních 3 na 14. Zájem dalších byl vysoký, ale nebyla připravena zapojit se, protože dotace byly oproti roku 2003 výrazně nižší a jednotliví řešitelé se museli na řešení finančně podílet. Nicméně celkový počet účastníků je vysoký. Průběh byl ve všech zařízeních úspěšný a byla zaznamenána 100% spokojenost účastníků. Aktivita cílové skupiny Nabídka receptů účastníků převýšila technické možnosti jejich uvedení do konečného receptáře. Vznikly však dílčí receptáře, které byly vydány různou formou všemi řešitelskými zařízeními a předány frekventantům akcí. Všichni účastníci se aktivně zapojili do činností jednotlivých akcí a připravili jejich modifikace a rozšíření, zejména v oblasti pohybové aktivity. Kvalita a využitelnost pomůcek Byly hodnoceny pomůcky vyrobené v rámci projektu v roce Týdeník chutného života hodnotilo 94% dotázaných účastníků jako užitečný, 90% jako umělecky na vysoké úrovni a 72% jej průběžně využívá. Videoprogram S jídlem roste věk hodnotilo 86% dotázaných jako užitečný, 70% jako umělecky zdařilý. Dotázaní odborníci jej využili při edukačních akcích a výucce. Hodnocení změn Podle hodnocení organizátorů akcí vedou získané poznatky a zkušenosti nejméně u poloviny účastníků akcí k větším či menším změnám v životosprávě. 45% dotázaných účastníků uvedlo, že si postupy v přípravě stravy poznané na akcí doma vyzkoušelo. 3. rok řešení úvodní etapy projektu přinesly ve všech zúčastněných zařízeních péče o seniory pozitivní změny ve způsobu jejich života, zejména v oblasti stravovacích zvyklostí. Současně projekt přinesl zvýšení zájmu seniorů, ale i pracovníků zabývajících se péčí o ně, o možnosti zlepšování výživy i pohybové aktivity zajímavou formou bez mentorské akcentace na zdravou výživu. Projekt ve svém koncepčním pojetím současné intervence výživové i pohybové zapadá do aktuálního zájmu naplňování Globální strategie výživa, pohyb a zdraví, kterou vyhlásila WHO pro Evropu. Zájem o aktivity projektu a o jeho produkty (Videokazeta S jídlem roste věk a kalendář Chutný život a očekávaný receptář Chuť naplněných let ) přivedl ve 2. etapě do řad realizátorů další kraje a zařízení. Z původních 3 krajů a 3 zařízení v 1. etapě se ve 2. etapě rozšířili řešitelé na 9 krajů a 13 zařízení péče o seniory v nich. Zbývajících 5 10

11 nezúčastněných krajů projevilo zájem o využití metodiky nebo její modifikace pro vlastní projekty. I to je ostatně smyslem dalšího pokračování projektu. Rozšiřování projektu probíhalo zatím zejména aktivitou zdravotních ústavů, které, až na malé výjimky, byly iniciátory. V průběhu řešení 2. etapy projevila o projekt zájem Česká asociace pečovatelské služby, která zařadila informace o něm do systému Vzdělávání pracovníků sociální péče. 3. etapa projektu by měla být tedy v jedné své podstatné části zaměřena na edukaci profesionálů v oblasti sociální péče, kteří by potom měli provádět intervenční kroky ve své denní praxi s klienty. Současně by měla 3. etapa doplnit část projektu týkající se pohybové aktivity. Je třeba provést souhrnné zhodnocení a definování dalších potřeb. Cílovou skupinou jsou opět senioři a lidé o seniory pečující nebo ovlivňující jejich způsob života, zejména stravování a pohybovou aktivitu. Jedná se o profesionály, dobrovolníky i členy rodin. Přesněji definovanou skupinou jsou pečovatelé, frekventanti kurzů systému Vzdělávání pracovníků sociální péče. Principy metodiky budou v metodickém arzenálu zdravotních ústavů ve všech krajích a jejich prostřednictvím budou šířeny do dalších zařízení péče o seniory. Úvodem řešení v roce 2005, v němž by měly být prováděny intervence na základě metodiky a zkušeností z předchozích etap, proběhl v Hradci Králové vstupní seminář pro pracovníky ZÚ, kteří byli do projektu zapojeni v letech minulých.byli pozvání i zájemci z NSZM. V tomto roce již není požadována dotace pro vlastní pořádání akcí, které by měly probíhat z vlastních nákladů zařízení. Předpokladem je, že do prezentací kulinářských zajímavostí se tím více zapojí samotní senioři. Jako pomůcka bude dále využíván videopořad S jídlem roste věk vyrobený v roce 2003 v průběhu 1. etapy projektu a zvláště pak receptář Chuť naplněných let, vydaný v roce 2004 v rámci 2. etapy. Význam vstupního semináře je zvýrazněn také tím, že v roce 2005 bude kladen zvýšený důraz na pohybové aktivity. Bude připraven rozsáhlejší metodický leták Pohybová doporučení pro seniory, který se bude zabývat jednak obecnými doporučeními na způsob a intenzitu pohybu k posílení kvality života ve vyšším věku a jednak, a to zejména, bude obsahovat obrazovou formou vysvětlená konkrétní doporučení na kompenzační a dobrou funkci hybného aparátu udržující cviky. Bude rozdělen na doporučení pro zdravé seniory a pro osoby trpící některými nemocemi, jejichž nefarmakologická léčba je spojena s pohybem. Vzhledem k tomu, že Česká asociace pečovatelské služby zařadí informace o metodice projektu do systému Vzdělávání pracovníků sociální péče, budou jako doplněk této edukace prováděny v jednotlivých krajích instruktáže k užívání a modifikaci metodiky. Tyto instruktáže budou prováděny ve spolupráci s jednotlivými ZÚ. Bude provedeno anketní šetření mezi frekventanty akcí projektu v předchozích etapách i mezi seniory, kteří se akcí nezúčastnili. Šetření proběhne v krajích, v nichž byl projekt realizován a jeho cílem bude jednak ověření efektu projektu, zvl. dalšího využívání metodiky a jednak zjištění potřeb a zájmů seniorů pro zlepšení výživových a pohybových zvyklostí. Na základě výsledků tohoto šetření bude možno v dalších letech provádět přátelské intervence podle přání klientů. Závěrem řešení projektu bude uspořádána konference Výživa, pohyb a zdraví ve vyšším věku, která jednak provede závěrečné shrnutí všech 3 etap a současně se svými závěry přihlásí ke globální strategii WHO Výživa, pohyb a zdraví. Kontakt: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. SZÚ - Centrum zdraví a životních podmínek T: E: 11

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Cesty ke zdravější. šímu. Mgr. Lada Kalinová,, Ekocentrum PALETA, listopad 2012, Seč

Cesty ke zdravější. šímu. Mgr. Lada Kalinová,, Ekocentrum PALETA, listopad 2012, Seč Cesty ke zdravější šímu školnímu stravování Mgr. Lada Kalinová,, Ekocentrum PALETA, Porady ředitelů škol listopad 2012, Seč Proč Ekocentrum a zdravé školní stravování? zájem o zdravou výživu zkušenost

Více

Přijmi a vydej 2010 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2010 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2010 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 2010 intervenční projekt realizovaný v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí Projektový partner Střední odborná škola a střední odborné učiliště

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony

Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony Přístup WHO k podpoře zdraví spolupráce se Zdravými městy, obcemi, regiony MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Podzimní škola NSZM, Prostějov (listopad 2005) Nadnárodnístrategie zdravotnípolitiky

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008

Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice. PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Tvorba Zdravotního plánu ve městě Litoměřice PLÁNOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ JAK NA TO? PRAHA, Ministerstvo zdravotnictví, 14. října 2008 Zdravotní politika města byly shromážděny podklady a data pro zpracování Zdravotního

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

DETOXIKACE TĚLA. pod vedením klinické psycholožky Mgr. Ing. Alexandry Hochmanové

DETOXIKACE TĚLA. pod vedením klinické psycholožky Mgr. Ing. Alexandry Hochmanové Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá ODBORNÝ 14denní KURZ DETOXIKACE TĚLA pod vedením klinické

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu

Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu MUDr. Věra Kernová Praha 20.4. 2009 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění snížit prevalenci chronických neinfekčních

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Prevence úrazů v NPZ PPZ v roce 2006 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., Mgr. Lenka Polanská Oddělení podpory veřejného zdraví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Úrazy současná situace

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti

Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Zpráva vyhodnocení kurzu Komunikační dovednosti Název zakázky: Registrační číslo projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Nekupto s.r.o. CZ.1.04/1.1.02/35.00816 1 www.everesta.cz MISE Naším posláním

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 850/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 850/2015 č.j.: 850/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 796 ze dne 11.11.2015 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Program Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Opava 25. 11. 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava,

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR

Podpora veřejného zdraví v České republice. MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Podpora veřejného zdraví v České republice MUDr. Lidmila Hamplová ved. odd. podpory veřejného zdraví MZ ČR Evropská úřadovna Světové zdravotnické organizace % 75 Příčiny úmrtí v rámci regionů WHO, 2000

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života

Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života Projekty podpory zdraví a Plán zdraví a kvality života Plán zdravía kvality života V rámci komunitního plánování ve spolupráci s mnoha organizacemi odbornými partnery Zdravotní ústav, KHS, NNO, příspěvkovými

Více

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika

Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Závěrečný report sub-projektu Dětský úsměv Metodika Děti v České republice mají 2,5x více zkažených zubů než děti stejného věku např. ve Švýcarsku. Přitom jednoznačně platí, že: Zkažené zuby představují

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM: PROGRAM JABLÍČKO LOĽI PHABAJORI * * romsky červené jablíčko 1 1. Program Jablíčko Program je určen pro děti především ze sociálně vyloučených

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 21.2.2012 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Plánování ke zdraví priorita WHO

Plánování ke zdraví priorita WHO Plánování ke zdraví priorita WHO MUDr. Alena Šteflová WHO Liaison Office v ČR Listopad 2005, Třebíč Nástroje WHO k ovlivněnízdravípopulace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdravía primární

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více