TITUL DAVID RANSOM. Fair trade. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TITUL DAVID RANSOM. Fair trade. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK"

Transkript

1 OBAL

2 TITUL DAVID RANSOM Fair trade Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK

3 Vydání knihy podpořilo statutární město Brno. Na vydání publikace se podílela také Asociace pro fair trade. Toto je překlad knihy No-Nonsense Guide to Fair Trade z angličtiny, poprvé publikované v roce 2006, vydaný po dohodě s New Internationalist Publications. New Internationalist Publications Ltd 2006 Translation Daniel Hrabina, 2011 ISBN

4 PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ Na podzim roku 2003 se v Brně potkává několik studentů a lidí občansky aktivních, které zaujalo téma fair tradu, a zjiš ují, že v České republice až na řemeslné výrobky není žádný fair trade k mání a o jeho existenci ví jen pár zasvěcených. Koho chu a kvalita fairtradové čokolády nebo neobvykle dobré kávy oslovuje, musí si pro ně zajet do Vídně či Dráž an. A tak se rozhodnou, že je potřeba s tím něco udělat... Totéž si řekli i další lidé jinde v republice a od té doby se příběh fair tradu významně posunul. Koncept fair tradu, známý už pár desítek let v Evropě i Americe, se uchytil také zde. Vzniklo několik organizací ( jejich přehled najdete na konci knihy), objevili se dovozci, velkoobchodníci, specializované obchody. Na fair trade dnes můžeme narazit v mnoha prodejnách zdravé výživy, v supermarketech i hypermarketech, drogeriích, kavárnách, podnikových kantýnách, internetových obchodech nebo třeba i v automatu na kávu na nádraží. Za rok 2009 činil obrat fairtradových výrobků v ČR 50 milionů korun a bylo možné koupit až různých produktů na stále více prodejních místech, včetně některých velkých maloobchodních řetězců. Obrat každoročně vzrůstá o desítky procent, a to i navzdory krizi. Nabídka fairtradových výrobků celosvětově neustále roste dnes tak existuje například i fairtradové zlato, kondomy nebo tak zvláštní produkt jako bambusové rakve. I když takovou rakev si u nás zatím zakoupit nemůžeme, popularita fairtradové kávy narůstá. Máme však stále co dohánět. Představa, že se Česká republika brzy přiblíží Anglii, kde fairtradová káva získala přes 20% podíl na trhu, je stále jen vzdáleným přáním. Jako z říše snů nám pak může znít zpráva ze Švýcarska, že více než polovina zde prodaných banánů je fairtradového původu a pro největší řetězec se staly minimálním standardem kvality, takže jiné než fairtradové banány už ani neprodává... Fair tradu přináleží důstojné místo mezi stále populárnějšími koncepty odpovědné spotřeby, jako je dnes už také u nás rozšířená a dobře známá bio produkce (velká část fairtradových potravin je zároveň bio; 5

5 mnohé ne-bio fairtradové potraviny fakticky také, ač z důvodu vysoké ceny certifikace známku bio nemají), certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro lesní produkty, výrobky ze dřeva a papíru či nám téměř neznámá certifikace Marine Stewardship Council (MSC) na mořské produkty. Přes rostoucí oblibu u nás stále chybí populární a čtivá publikace k tomuto tématu právě tato kniha má ambici mezeru zaplnit. Ransomův průvodce je tak první podrobnější do češtiny přeloženou publikací o fair tradu a patří velký dík nakladatelství Doplněk, že se jí ochotně ujalo. Přeji pěkné čtení všem, kteří se chtějí o fair tradu dozvědět více než jen to, co je k nalezení na obalech výrobků či webech obchodníků. Nepochybuji také o tom, že kniha předestírá čtenáři kontroverzní otázky, nebo fair trade není všelékem a řešením chudoby všech. Z autorova podání je vidět, že i v rámci hnutí fair trade existují rozdíly a různé pohledy na to, který fair trade je ten nejsprávnější. Luděk Štěrba

6 PŘEDMLUVA JE FAIR TRADE opravdu fér? Tato otázka bystrého desetiletého dítěte při setkání adivasiů (původních obyvatel) z Indie s britskými žáky nás zcela zaskočila. Tyto děti se právě učily o historii původních obyvatel, kteří se věnují pěstování čaje ve vesnici Čembakolli v jihoindickém údolí Gudalur. Hotový čaj se prodává přímo spotřebitelům, což zajiš uje nová iniciativa Just Change (Spravedlivá změna) snažící se do fair tradu (spravedlivého obchodu) vnášet nové prvky. Organizace ACCORD, pro niž v Indii pracujeme, pomohla pěstitelům díky výsadbě čaje zlegalizovat držbu území zděděného po předcích. Ačkoliv jim pěstování čaje pomohlo zvýšit příjmy, učinilo je také zranitelnějšími vůči eufemisticky nazývaným tržním silám. Hledání bezpečnějšího trhu nás přivedlo k hnutí fair trade, jež se zdálo být vyslyšením našich vroucných přání. Fair trade byl revoluční, protože představoval zásadní změnu. Volání fair trade namísto pomoci znamenalo nahrazení charity spravedlností. Používání výrazu férový odhalilo nesnadno stravitelnou skutečnost, že světový obchod férový není a že jeho pravidla jsou vytvářena tak, aby sloužila vykořis ování chudých zemí i lidí. Slovo začínající na f začalo vzbuzovat respekt. Zní te ze všech úst v každém supermarketu 1 a je tak v módě, že i Nestlé největší potravinářská korporace na světě má tu drzost chopit se tohoto loga a profitovat z něj. Jak tedy bude vypadat další krok? Můžeme dovolit očividně pochybným společnostem jakou je například Nestlé, aby si uzurpovaly fair trade a roky práce jeho průkopníků? Anebo se pokusíme změnit pravidla hry a začneme opravdu jednat? Fair trade byl až doposud doménou slušných lidí střední třídy, kteří mají smysl pro spravedlnost. Nejde tu však pouze o faktor dobrého pocitu a úlitbu špatnému svědomí spotřebitelů? 1 Situace v České republice je zatím poněkud odlišná. Pozn. překl. 7

7 Koupě fairtradových výrobků zahřeje na duši tak, jako nákup produktů ekologického zemědělství svědčí našemu tělu. Z pohledu výrobců to ale doposud neznamenalo téměř nic jiného než jen posun od chamtivých ke zjevně shovívavějším nadnárodním společnostem. Minimální mzda je nyní celosvětově považována za základní právo zaměstnanců. Představuje cenu, kterou musí zaměstnavatel zaplatit, a už si to podnik může dovolit nebo ne. Avšak proč na minimální mzdu nemají právo i malí producenti a zemědělci? Po celém světě nutí vykořis ování drobné zemědělce k zoufalým krokům. Ačkoliv se zdá, že se veškerý ten humbuk zabývá zejména slušnou odměnou pro výrobce, jde především o spotřebitele. Fair trade musí překonat fázi, kdy je jen jednou z mnoha značek poskytujících spotřebiteli možnost výběru. Musí změnit poměr sil mezi výrobci a společnostmi nakupujícími jejich produkt bez ohledu na to, jde-li o nenasytné nadnárodní společnosti nebo férové dovozce. Ale ony britské děti se vyznaly. Dříve než jsme jim mohli na jejich otázku odpovědět, museli jsme vše důkladně promyslet. Je fér, připustili jsme, ale mohl by být ještě férovější. A tato věta v kostce shrnuje současný stav debaty o hnutí fair trade. V knize Fair trade David Ransom tuto debatu obecně přibližuje na základě vyprávění příběhů z celého světa. Živá diskuze se rozvine v okamžiku, kdy potřeba zásadní proměny nespravedlivého systému světového obchodu získá na naléhavosti. Autor také podotýká, že nikdo není jen spotřebitelem nebo jen producentem všichni jsme jedním i druhým zároveň a že nyní přišel čas, kdy je třeba propojit tělo s duší a spravedlnost s ekologií. Stan a Mari Marcel Thekaekarovi Stan a Mari Marcel Thekaekarovi jsou zakladateli organizace ACCORD pracující s lidmi, kteří žijí v kmenovém společenství v Gudaluru ve státě Tamilnádu. 8

8 ÚVOD Krátká procházka zákoutími historie mezinárodního obchodu a několik momentek k dokreslení celkového dojmu. Jak volný obchod a zákon komparativní výhody dosáhly vedoucího postavení a kdo na ně doplácí. Co se hnutí fair trade snaží v této věci podnikat. Stejně jako v lásce a válce, i v obchodě je vše fér. Samotná myšlenka spravedlivého obchodu se z jednoho úhlu pohledu zdá být zároveň konstatováním zjevné skutečnosti i protimluvem. Je přece samozřejmé, že nakupovat lze jen od někoho, kdo prodávat chce, a naopak při obchodování jde o dobrovolnou výměnu mezi dospělými, kteří k ní dali souhlas, a je tudíž fér již z povahy věci. Rovněž si protiřečí výraz spravedlivý obchod, protože obchodování je lidem přirozené a dokáže se samo regulovat prostřednictvím neviditelné ruky trhu. Etika do žádné z jeho částí nepatří. Trhu se nelze vzepřít. Jako v případě pralesů nebo přílivu a odlivu oceánu, lze do trhu zasahovat jen na vlastní nebezpečí. Tento ortodoxní názor přetrvává již po nějakou dobu a mohl by si snad činit nároky na úspěch i do budoucna, kdyby nebyl tak očividně absurdní. Kdo jsou ti lidé, kteří se nemohou vzepřít trhu, systému, jejž vynalezli sami a údajně ve svém nejlepším zájmu? V čem spočívá síla trhu, jež se podobá síle přírody, když se ta první snaží zničit tu druhou? Trhy a obchod jsou lidskými výtvory, a jsou proto v nejednom ohledu náchylné k selháním, poněvadž jejich touha po neomylnosti snižuje jejich schopnost poučit se z vlastních chyb. A co je tedy v obchodu fér? Položme si dvě jednoduché otázky: Kdo z něj má prospěch a kdo za něj zodpovídá? V případě volného obchodu zní odpově na první otázku velmi přímočaře: bohatí a mocní. Jinak řečeno, nespravedlnost tohoto obchodu bije do očí. Odpově na druhou otázku je ještě jednodušší: nikdo. Nespravedlivý obchod je smrtelným nepřítelem demokratické odpovědnosti, která se mu staví do cesty. Fair trade usiluje primárně o znovuzískání lidské kontroly nad mecha nismem, 9

9 který o sobě prohlašuje, že funguje v zájmu všech, ale už se ani nesnaží, aby to dokázal. O tom, jak jsme se do téhle šlamastyky dostali, nám leccos může napovědět historie. Slovo trade (obchod) se v angličtině používá překvapivě krátce. Navzdory tomu se však jeho význam výrazně měnil. Původně tento výraz označoval trasu nebo stezku vyšlapanou lidskými chodidly. Od 14. století se slovo používalo také pro lodní trasu a přeneseně se jím začal označovat styl života. Před několika stovkami let (a někdy i dnes) se o lidech říkalo, že sledují svou kariéru (follow a trade) řemeslo kameníka, krejčího či tesaře, který v hierarchii společenských tříd stojí někde na pomezí odborníků a pomocných dělníků. V zadních částech majestátních domů a luxusních hotelů je někde ještě možné nalézt cedule vyznačující vchod pro řemeslníky (Tradesmen s Entrance). Teprve ve 20. století začalo slovo trade označovat výhradně výměnu věcí za účelem zisku. Proces, jehož prostřednictvím se životní styl změnil ve způsob vydělávání peněz, nám nejvíce napoví o tom, co je potřeba vědět o záludnostech vyplývajících ze současného významu slova. Přídavné jméno volný způsobuje další komplikace, dojde-li k jeho spojení se slovem obchod, jak to standardní ekonomie běžně činí. V 19. století se průmyslový kapitalismus šířil světem na svalech a šlachách evropských říší. Většina z nich byla založena na vojenském podrobení a udržování hrubou silou. Tato impéria provozovala řadu merkantilistických obchodních systémů, jež bez uděleného povolení a zajištěného vlastního prospěchu neumožňovaly obchodní výměnu se svými rivaly ani s kýmkoliv jiným. Hlavním účelem zahraničního obchodu bylo obohacení a oslavování panovníků koloniálních mocností, a už šlo o Španělsko, Portugalsko, Francii, Británii či Nizozemsko. Komparativní výhoda Spolu s rostoucím bohatstvím a vlivem si průmyslový kapitalismus zejména v Británii začal žádat teorii, jež by ospravedlnila, proč by se měl namísto vybraných členů královské rodiny a velkostatkářů stát právě tento systém právoplatným dědicem hmotných statků, které bylo možno sklízet z mezinárodního obchodu. S teorií komparativní vý- 10

10 hody se přišlo na počátku 19. století, aby se zdůvodnilo, proč by měl být obchod nezatížený merkantilistickými omezeními nakonec prospěšný všem a jen zcela náhodou, samozřejmě, také průmyslovým kapitalistům. Započaly se neutuchající a těžko srozumitelné spory mezi zastánci volného obchodu a jejich rivaly, které v tomtéž duchu trvají dodnes. Myšlenka komparativní výhody bývá většinou přisuzována britskému milionáři, burzovnímu makléři a podnikateli Davidu Ricardovi, který měl vylepšit teorii absolutní výhody navrženou Adamem Smithem. Podle Ricardovy teorie každá část světa disponuje jistou hospodářskou výhodou. Tak například Británie počátku 19. století měla výhodu v průmyslové výrobě plátna. Nacházely se zde rozsáhlé zásoby uhlí a vyráběly parní stroje, jež poháněly zpracovatelské závody. A když byli lidé donuceni opustit venkovskou půdu a odejít do velkých měst, měla Británie dostatek pracovních sil, které v těchto továrnách mohly být zaměstnány. Bývalá britská kolonie v Americe na druhou stranu disponovala velkými plochami zemědělské půdy, nedostatkem městské pracovní síly a na jihu příhodným podnebím k pěstování bavlny. Pro Ameriku tedy mělo smysl posílat bavlnu ke zpracování na plátno do Británie a zpětně kupovat až výsledný produkt. Obě země na tom byly díky co nejefektivnější mezinárodní dělbě práce lépe, než kdyby se každá z nich snažila o to samé. Komparativní výhoda věci poněkud zkomplikovala tím, že podle ní výhody platily nejen mezi národními ekonomikami, ale i v nich samotných. Takže ačkoliv Anglie produkovala pšenici i železo levněji než Polsko, její komparativní výhoda v železe byla větší než její absolutní výhoda v pšenici. Bylo tedy logické, aby Anglie dovážela pšenici z Polska, ačkoliv svou vlastní pšenici mohla vypěstovat efektivněji. Poláci na tom budou lépe, protože je nákup anglického železa za pšenici bude stát méně pracovních sil, než kdyby jej vyráběli sami. Angličané si také polepší a dosáhnou čistého zisku, protože Poláci jim za jejich železo nabídnou dostatek pšenice. Tímto způsobem mezinárodní trh funguje za účelem maximalizace efektivity každé národní ekonomiky. Lze to těžko prokázat, avšak při správné formulaci to může znít docela přesvědčivě. 11

11 Ricardo nebo Marcetová Problém s danou teorií spočívá už v jejím vzniku, protože jako první s ní nepřišel David Ricardo, ale Jane Marcetová, plodná autorka učebnic v oborech tak odlišných jako chemie a filozofie a také autorka fiktivních rozhovorů mezi studentkami a jejich učiteli. Rok před publikováním Ricardových Zásad politické ekonomie a zdanění vyšly Rozhovory o politické ekonomii paní Marcetové, jež obsahovaly téměř kompletní teorii komparativní výhody vyložené formou dialogu mezi Caroline a paní B. Není třeba dodávat, že její přispění nebylo uznáno a že je tento koncept stále přisuzován Ricardovi. Ekonomická ortodoxie je stejně jako každá jiná náchylná k běžným předsudkům v tomto případě se jedná o podřazenost žen a nadřazenost burzovních makléřů. Když tedy dojde na porovnávání výhod, člověk zaujme pozici závisející na tom, kde se nachází. Například ctižádostiví američtí kapitalisté si mohli handicap komparativní výhody velmi dobře vyzkoušet na vlastní kůži. Na bavlněném plátně bylo možné vydělat daleko více než na surové bavlně. Proces průmyslového zpracování bavlně přidával hodnotu, jež se odrážela ve vysoké ceně plátna v porovnání se surovým produktem. Kdyby se přádelny nacházely v Americe místo v Británii, mohli by Američané z této hodnoty utržit více na ziscích a zaměstnanosti. Dle soudobého výkladu komparativní výhody v imperiální Británii by američtí pěstitelé bavlny nemohli zbohatnout, zatímco britští majitelé zpracovatelských závodů by bohatli donekonečna. To se americkým kapitalistům samozřejmě nelíbilo. Jednoduše to nebylo fér. A tak nakonec neváhali investovat do války o nezávislost na Británii, v jejímž důsledku byl vytvořen americký kapitalistický moloch a do nic netušícího světa bylo uvedeno americké bavlněné plátno například džínovina. Otrocká práce Plantáže s bavlnou na americkém jihu samozřejmě obdělávali otroci. Obchod s otroky fungoval celé stovky let jako každý jiný obchod, možná jen s daleko větším ziskem. Z pohledu amerických bavlněných baronů se muselo zdát, že otroctví je výhodou nade všechny výhody bez ní by obchod s bavlnou nemohl vůbec existovat. Svoboda v jeho provozování 12

12 byla hájena se stejnou vervou jako v dnešní době volný obchod. Avšak slibně se rozvíjející průmysloví kapitalisté své továrny nemohli provozovat na základě otrocké práce. Otroctví fungovalo s velkým ziskem ve venkovských zemědělských podmínkách, ale v průmyslových městských oblastech, kde bylo nutné pracovní sílu za mzdu najímat a propouštět dle libosti, tomu tak nebylo. Otroctví podlamovalo volný trh s pracovními silami (jako s každou jinou komoditou), nezbytnými pro průmyslovou revoluci. To byl jeden z požadavků, kvůli kterému se vedla a vyhrála americká občanská válka opět z velké části za peníze průmyslových kapitalistů. Velká hospodářská krize Jinými slovy, ekonomickou ortodoxii téměř nelze rozlišit od názorů převládajících mezi bohatými a mocnými a v oblasti soukromého zájmu. Čím více o tom člověk přemýšlí, tím absurdnější se stává představa, že volný obchod vůbec kdy existoval nebo že by vůbec kdy existovat mohl. Nejzřetelnějším důkazem jsou pravidelné ekonomické propady nebo krize kapitalismu. Doposud nejhorší z nich byla velká hospodářská krize třicátých let, kdy se v několika málo letech mezi dvěma světovými válkami systém ocitl na pokraji zhroucení. 2 Dnešní zastánci volného obchodu vám povědí, že řešení krize zabránily snahy vlád o ochranu národního průmyslu před důsledky krize prováděné zvyšováním cel vůči zahraniční konkurenci, čímž došlo ke zmrazení mezinárodního obchodu a završení zkázy. Díky tomuto výkladu získal protekcionismus špatné jméno a nese si jej až dodnes. Méně předpojatá vysvětlení si však všímají paralel mezi všeobecně netečným postojem vlád k jejich vlastnímu hospodářství (a masové nezaměstnanosti především) ve třicátých letech 20. století a lhostejností národních vlád vůči dnešní globalizaci volného trhu. Přinejmenším je nutno podotknout, že kapitalismus v Americe se ve čtyřicátých letech vzpamatoval pouze díky rozhazovačným výdajům vlády na programy zaměstnanosti a na druhou světovou válku. Jen stěží se jedná 2 Autor knihu psal ještě před vypuknutím další velké krize v roce Pozn. překl. 13

13 o dobrý příklad samoopravných mechanismů a příznivých důsledků sil volného trhu. Po zkušenostech ze třicátých a čtyřicátých let bylo vyvíjeno cílené úsilí o zprůmyslnění evropských kolonií v Africe a Asii, které čerstvě získaly nezávislost, a v padesátých a šedesátých letech také v Latinské Americe. Tímto způsobem, alespoň podle tehdejších očekávání, mělo dojít k posílení státu a daleko rychlejší expanzi mezinárodních trhů průmyslového zboží ku prospěchu všem. Na globálním Jihu vládní programy nahrazení dovozu povzbuzovaly rodící se průmyslovou výrobu, aby se dokázala etablovat pod ochranou celních bariér proti zahraniční konkurenci. V některých oblastech, například v Japonsku a u asijských tygrů států jihovýchodní Asie (zejména Hongkongu, Singapuru, Tchaj-wanu a Jižní Koreje) to fungovalo celkem dobře. Díky tomu, že jejich nové ekonomiky byly chráněny celními bariérami, se tyto země orientovaly na vývoz a začaly vyrábět pro světové trhy. Jinde především v Africe a Latinské Americe to už tak dobře nefungovalo. Vznikl zde nevýkonný zaostávající průmysl, který vyráběl pro místní trhy a jenž až do svého zhroucení pohlcoval obrovské dotace. Navzdory tomu mezinárodní obchod a světová ekonomika zažily svůj zlatý věk růstu. 14 POČÁTKY SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) Na konci druhé světové války v mezinárodních vztazích převládla atmosféra, kterou lze charakterizovat slovy již nikdy více. Ta v roce 1945 vedla k založení Organizace spojených národů. Původním úmyslem bylo vytvořit přidružené orgány, jež by se OSN zodpovídaly. Mezi nimi byly i finanční instituce, z nichž nakonec vznikla Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Mimoto také existovaly plány na založení mezinárodní obchodní organizace. Mocným zájmům se však podařilo ekonomické instituce oddělit od těch politických. V roce 1948 byla uzavřena Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) s pouhými dvaceti třemi signatáři z řad nejbohatších zemí západního světa. Jejím účelem bylo řešit obchodní spory pomocí více kol jednání. Poslední z nich bylo zahájeno v Uruguayi v roce Jednou z dohod dosažených během uruguayského kola byla transformace

14 GATT ve Světovou obchodní organizaci (WTO). GATT totiž nedisponovala žádnými pravomocemi k prosazení vlastních rozhodnutí. Postupující globalizace otevřela možnost vzniku skutečně celosvětové organizace, jež by prosazovala hodnoty volného obchodu pomocí škály sankcí a pokut. Kolaps Sovětského svazu a konec studené války dále vedly ke vzniku velkého množství potenciálních nových členů. WTO byla založena v roce Obchodní jednání se od tohoto okamžiku vedou v jediné tržní měně v hotových penězích. Sporné procesní otázky mající vliv na životní prostředí či lidská práva byly vyloučeny. Ačkoliv většina zemí dnes patří mezi členy WTO, mnohé z nich si nemohou vlastní zastoupení u této organizace dovolit, zatímco hrstka nejmocnějších běžně rozhoduje v místnosti, které se začalo přezdívat zelená. K prvnímu závažnému protestu proti těmto pravidlům došlo na ministerské konferenci WTO v Seattlu v roce 1999, kdy bylo nutné odložit plány na vyjednávací kolo tisíciletí. Po této zkušenosti se ministerské setkání WTO přesunulo v roce 2001 do relativní izolace města Dauhá v Kataru. V Dauhá jednací agenda i nadále odrážela zájmy mocných zemí a korporací navzdory pokusům o vyhlášení nového rozvojového kola. Na ministerské konferenci v mexickém Cancúnu v roce 2003 tyto zájmy našly vyjádření v pokusu o posunutí programu jednání na ještě spornější politickou půdu, totiž na investice, veřejné služby a vládní dodávky. Zde vůbec poprvé došlo k tomu, že skupina G 20 (včetně tak velkých států, jakými jsou Brazílie a Indie) začala jednat o vlastních pozicích odděleně, i když to nemělo žádný hmatatelný dopad na zahájení následující ministerské konference v Hongkongu v roce 2005, kde opět zavládla netečnost. USA a Evropská unie se soustředily na přímé bilaterální obchodní dohody s vládami zemí Jihu ve snaze zabránit spojenému úsilí G 20 a dalších zemí na půdě WTO. Bylo dosaženo patové situace, která umožňuje ničím neomezené trvání nerovností a pokrytectví současného systému. Růst podporovaný vývozem Během sedmdesátých let již bylo selhání systému nahrazení dovozu příliš zřejmé na to, aby jej bylo možné opomíjet. Zhroucení Sovětského svazu v období po roce 1989 ještě dále posílilo odhodlání a sebedůvěru 15

15 zastánců volného trhu. Ačkoliv se volný trh neukázal být o nic méně katastrofální jako kdykoliv předtím, podle jejich názoru k němu neexistovala jiná alternativa. Světem se přehnala módní vlna hospodářského růstu podporovaného vývozem založená na úspěchu asijských tygrů. Hlavní myšlenka stoupenců volného trhu spočívala v tom, že světový trh má tendenci růst rychleji než jednotlivé ekonomiky. To znamenalo, že výroba pro světové trhy musí být nutně tou nejefektivnější a nejvýnosnější cestou vpřed. Následkem deregulace bylo zavržení myšlenky, že by vlády dokázaly užitečné zásahy vůbec provádět. Výsledky byly vskutku velmi uspokojivé pro hlavní obhájce experimentu banky a nadnárodní společnosti. Téměř pro všechny ostatní, a zejména po vypuknutí krize asijských tygrů v roce 1997, jsou výsledky daleko méně zřejmé. Mnohé země globálního Jihu jsou na tom dnes stejně jako dřív jsou totiž zcela závislé na produkci několika základních plodin (například bavlny) pro světové trhy. Jejich zkušenost se světovým trhem se ukázala být zcela katastrofální z důvodů, o nichž není sporu. Neexistuje rychlejší způsob zbohatnutí nebo zchudnutí než prostřednictvím spekulací na mezinárodních komoditních trzích. Mráz postihne sklizeň kávy v Brazílii, válka naruší dodávky mědi ze Zambie, spekulant se pokusí o ovládnutí trhu se stříbrem... Všechny podobné události způsobují ostré výkyvy cen a nabízejí příležitost k bezprecedentnímu zisku nebo ztrátě. Celkový efekt je umocněn velkými sumami přelévajícími se mezi komoditními trhy v Londýně, New Yorku a Chicagu. Ještě větší množství spekulativních peněžních prostředků se točí okolo měn, v nichž probíhají transakce na světovém trhu. Nejrozumnější finanční radou je tedy vyhnout se za všech okolností komoditním trhům jako moru s výjimkou případů, kdy si můžete dovolit své peníze ztratit. V dnešní době na komoditních trzích nejvíce závisí přežití právě těch zemí, které si to mohou dovolit nejméně. Tato skutečnost je tak blízko ekonomickému šílenství, jak jen si je možné představit. Ekonomická ortodoxie navzdory tomu naléhá, aby dané země zašly ještě dále. 16

16 Až po krk v dluzích To je jeden z důvodů, proč se dnes mnoho z těchto zemí nachází hluboko v dluzích. Jejich bohatí věřitelé je tudíž donutili k zavedení programů strukturálních změn, kterým se záhy začalo říkat snižování nebo zmírňování chudoby. Jedná se o druh nucené správy při vyhlášení úpadku, která se liší jen v tom, že zemi a její obyvatele nelze zlikvidovat úplně stejným způsobem jako společnost nebo korporaci. Programy mimo jiné po dlužnících žádají, aby vyváželi jakékoliv dostupné komodity a získali tak dostatek zahraniční měny na pokrytí svých dluhů. A jelikož se po každém z dlužníků žádá totéž ve stejný okamžik, vede to ke zcela jednoduše předpověditelnému nasycení světových komoditních trhů a rovněž k dramatickému poklesu cen. Vítězi jsou opět spekulanti, banky a korporace a také každý člověk žijící v rozvinuté zemi, který má prospěch z nízké úrovně inflace umožňované levnými produkty ze zemí Jihu. Na straně poražených se ocitá světové životní prostředí, poněvadž dochází k drancování vzácných neobnovitelných zdrojů a k jejich plýtvání, a dvojnásobně zbídačení chudí lidé. Bilance volného obchodu se jeví v daleko méně příznivém světle, díváme-li se na ni z pozice Jihu, a tedy i z hlediska většiny světové populace. Některé výhody na světových trzích jsou zjevně komparativnější než jiné. Mezinárodní obchod na prahu 21. století se od svého protějšku před sto lety výrazně liší. Evropské říše téměř zmizely a vystřídalo je jediné impérium nevázaného kapitálu korporací, kterému dominují Spojené státy. Spolu s tím došlo k jedné velmi významné změně: převážná většina světových výrobních sil se přesunula ze zemí Severu do rozvojových zemí s levnou pracovní silou. V exportních výrobních zónách, které lemují nejlidnatější oblasti světa, od Mexika a Střední Ameriky přes Filipíny, Indonésii, Čínu a Indii až po Pákistán a Maroko, žijí a pracují miliony lidí v podmínkách velmi se podobajících Evropě a Americe v 19. století. Toxická směs ekonomického neoliberalismu s politickým autoritářstvím a vysokou koncentrací zahraničních investic má za následek závažné změny v enklávách modernity, zejména pak v Číně. Podobný vzorec se začal prosazovat i v Indii. Nadále však přetrvává řada 17

17 pochyb o její dlouhodobé udržitelnosti jak v hospodářské, tak v environmentální rovině. S přesunem těžké fyzické práce ve výrobě na Jih se zdá, že se na Severu vynořily postindustriální a postmoderní nebo informační ekonomiky. Ve skutečnosti to zatím úplně neplatí, avšak moc a bohatství se z rukou průmyslové pracovní síly přesunuly do rukou citadel nadnárodních společností a finančních domů na Severu. Pro většinu světové populace na globálním Jihu byl příchod nového století doprovázen návratem k životním podmínkám stále vzdálenější minulosti. OBCHODNÍ PODMÍNKY Klíčovým prvkem mezinárodního obchodu jsou podmínky, kterými se řídí. Z vývozu jednotlivé země získávají zahraniční měnu, jíž pak pokrývají dovoz. Nějaká země může například vyvážet rýži a dovážet ropu. Dojde-li ke snížení světové ceny rýže na polovinu nebo ke zdvojnásobení ceny ropy, bude při zachování stejného množství ropy nucena ke zdvojnásobení objemu vývozu rýže. Její podmínky obchodu se takzvaně zhorší a stanou se nepříznivými. Zásadním faktorem není jen cena rýže, ale také její poměr ke všem ostatním komoditám. Zde spočívá problém s vývozem například kávových bobů nebo nerostných surovin. Nejde jen o to, že exportérská země ztrácí přidanou hodnotu ze zpracování kávových bobů. V několika posledních letech měly světové ceny komodit vůči všemu ostatnímu tendenci klesat. Kterákoliv země, která tyto komodity vyváží a ostatní zboží naopak dováží, se tak ocitá v problematickém postavení. 3 Přesně to se děje v nejchudších zemích světa, hlavně v Africe. Hladovějící země se může dostat do situace, kdy musí vyvážet stále více potravin, i když jejich cena na světových trzích je na velmi nízké úrovni, protože nic jiného na vývoz nabídnout nemůže. Potraviny tak v zemi začnou scházet a jejich cena pro domácí obyvatelstvo může ještě vzrůst. Za tyto těžce získané prostředky místní elity platí nezbytným dovozem, kterým míní 3 Situace se poněkud změnila při extrémním nárůstu cen komodit na začátku roku Ceny však začaly z důvodu krize klesat na původní hodnoty. Pozn. překl. 18

18 automobily, jež slouží jen jim. Zhoršující se obchodní podmínky se stávají důvodem klesající životní úrovně a nárůstu chudoby. Důležitým faktorem však není pouze fyzický obchod. Vývozy plodin slouží k pokrytí zahraničních dluhů bohatým zemím, a jejich objemy je proto při neustále padajících světových cenách nutné dále zvedat, což efektivně brání zvyšování bohatství chudých zemí. Jde o sestupnou spirálu bez zjevného konce, pro niž platí jediná zásada: brát chudým a dávat bohatým. Obchodní podmínky v Africe Tento graf znázorňuje vztah mezi ostrým zhoršením obchodních podmínek pro Afriku a prudkým poklesem reálných příjmů mezi lety 1997 a Zdroj: Human Development Report 1999, UNDP. Změna Vliv v podmínkách na reálné obchodu mzdy ,2 0,6 9,1 9,9 0,1 0,3 2,6 2,4 celá Afrika subsaharská Afrika Kdo má moc Nyní, stejně jako kdysi, je nejnaléhavějším tématem to, že lidé zmítaní ve víru událostí si neuvědomují, že by nějak měli nebo mohli ovlivnit svůj společný osud. Většina z našich současných demokratických aspirací se soustře uje na národní a místní vlády, zatímco při rozhodování má hlavní slovo často právě sféra nadnárodních společností podporovaná Spojenými státy. Tato impéria jsou nejaktivnějšími zastánci volného světového obchodu jednoduše z pozice držitelů monopolu nad jeho dvěma třetinami (což zdaleka převyšuje jejich podíl na vnitřním nebo domácím trhu) a chtějí, aby to tak zůstalo. Ovšem výrazu volný nepřisuzují jeho běžný význam a vnímají ho jen prizmatem vlastního prospěchu. Paradoxně se při dosahování svého cíle velmi silně spoléhají na jednotlivé vlády. Přijímají štědré peněžní dávky z veřejné pokladny: dotace, podporu při finančních potížích (zejména v případě bank), daňové úlevy, 19

19 pobídky, tvrdou měnu, ve které lze obchodovat, diplomatickou pomoc a komerční špionáž, vědecký výzkum financovaný z veřejných prostředků, vládní zakázky, záruky úvěru, ochranné operace (jako ty prováděné WTO), vzdělanou, vyškolenou a ochotnou pracovní sílu, cesty, přístavy, letiště víceméně cokoliv si jen mohou přát. Míra veřejných dotací soukromému podnikání společností je tak vysoká, že si ony, spíše než lidé spoléhající se na hubené sociální dávky, daleko více zaslouží přízvisko příživníci. Oplátkou pak financují politické strany v bohatých zemích a sponzorují zkorumpované jedince v chudých zemích což přijde daleko levněji, ale vyjde to nastejno: získávají politickou kontrolu. Ovládnutí bestie Otázkou není, zda jsou zásahy do obchodu nutné či žádoucí, ale spíše jakou formu by měly mít. Stejně tak nejde o to, jestli by obchod měl být regulován nebo deregulován, ale o to, jestli má být člověku pánem či sluhou. Ačkoliv se v současnosti může lidský zájem ozývat jen velmi slabě, začíná sílit, protože ty nejnaléhavější priority se u většiny lidí velmi podobají. První z nich je nerovnost. I když byla vytvořena nepřeberná hojnost věcí, je přístupná pouze malé a stále se zmenšující části lidstva v nejlepším případě jeho dvaceti procentům. Jelikož bohatství nevázaného kapitalismu neexistuje jen samo o sobě, ale probíhá jeho akumulace, dochází k tomu, že ve své neregulované podobě bohatí relativně bohatnou a chudí se stávají poměrně chudšími. Propast mezi nimi se rozevírá stále rychlejším tempem. V jednotlivých společnostech, v nichž každým dnem sílí do očí bijící nespravedlnost, i mezi nimi navzájem, nemá demokracie velkou šanci na přežití, natož aby vzkvétala. Druhá priorita se týká charakteru samotného kapitalistického bohatství. Každý již například ví, že probíhají globální změny klimatu a že je třeba se jim postavit. Tomu navzdory převládající ekonomická ortodoxie tvrdí, že se se situací vlastně nedá nic moc dělat. 20

20 OBSAH PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ 5 PŘEDMLUVA 7 ÚVOD 9 1. kapitola MEXIKO: VAROVNÝ PŘÍBĚH kapitola KÁVA V PERU kapitola KAKAO V GHANĚ kapitola BANÁNY V GUATEMALE A KARIBSKÉ OBLASTI kapitola MODRÉ DŽÍNY kapitola SPOTŘEBA: FAIR TRADE V ROZVINUTÝCH ZEMÍCH kapitola BUDOUCNOST FAIR TRADU: BATOLE MEZI OBRY 116 KONTAKTY A ZDROJE

21 TIRÁŽ David Ransom Fair trade Společensko-ekologická edice, svazek 16 Jako svou 381. publikaci vydal Jan Šabata, Kallabova 29, Brno, nakladatelství DOPLNĚK, v Brně roku 2011 Z anglického originálu The No-Nonsense Guide to Fair Trade vydaného nakladatelstvím New Internationalist Publications Ltd. v Oxfordu přeložil Daniel Hrabina Odpovědná redaktorka Eva Hánová Jazyková redakce Eva Hánová a Marcela Šabatová Obálka a grafická úprava Jana Braná Sazba Vladimír Ludva Technická redaktorka Janina Vrátníčková Počet stran 138 První vydání

22 REKLAMA NAKLADATELSTVÍ DOPLNĚK VE SPOLEČENSKO-EKOLOGICKÉ EDICI DÁLE NABÍZÍ: Jerry Mander Čtyři důvody pro zrušení televize (brož., 360 stran, 294 Kč, ISBN ) Ivan Klíma Jak přežít blahobyt (brož., 86 stran, 49 Kč, ISBN ) Viviane Forresterová Hospodářská hrůza (brož., 144 stran, 49 Kč, ISBN ) Světlana Alexijevičová Modlitba za Černobyl (brož., 230 stran, 49 Kč, ISBN ) Jerry Mander V nepřítomnosti posvátného (váz. s přebalem, 388 stran, 399 Kč, ISBN ) M. K. Gándhí Hind svarádž neboli Indická samospráva (brož., 102 stran, 99 Kč, ISBN ) Thomas Hylland Eriksen Tyranie okamžiku (2. vydání, brož., 168 stran, 210 Kč, ISBN ) Thomas Hylland Eriksen Syndrom velkého vlka: Hledání štěstí ve společnosti nadbytku (brož., 216 stran, 249 Kč, ISBN ; e-kniha: pdf, epub, mobi, 129 Kč)) Jan Keller Abeceda prosperity (4., rozšířené vydání, brož., 188 stran, 209 Kč, ISBN ) Josef Šmajs, Ivan Klíma, Václav Cílek Tři hlasy. Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou (brož., 168 stran, 199 Kč, ISBN )

23 * * * Vážení přátelé, zajímá-li Vás produkce nakladatelství Doplněk, naleznete přehled naší ediční činnosti na internetové adrese: Objednávky poštou vyřizujeme z kanceláře nakladatelství: Bratislavská 48/50, Brno tel.:

TITUL DAVID RANSOM. Fair trade. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

TITUL DAVID RANSOM. Fair trade. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. OBAL TITUL DAVID RANSOM Fair trade Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK Vydání knihy podpořilo statutární město Brno. Na vydání publikace se podílela také Asociace pro fair trade. Toto je

Více

TITUL DAVID RANSOM. Fair trade. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

TITUL DAVID RANSOM. Fair trade. Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. OBAL TITUL DAVID RANSOM Fair trade Společensko-ekologická edice Nakladatelství DOPLNĚK Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vydání knihy podpořilo statutární město Brno. Na vydání publikace

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Prima.Klima. Klimabündnis grenzenlos >>> Tipy, jak dosáhnout dobrého životního pocitu v globálním měřítku

Prima.Klima. Klimabündnis grenzenlos >>> Tipy, jak dosáhnout dobrého životního pocitu v globálním měřítku Klimabündnis grenzenlos >>> Prima.Klima Tipy, jak dosáhnout dobrého životního pocitu v globálním měřítku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 6. Mezinárodní ekonomika Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc.

Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická Technická 3 166 28 - Praha 6 Telefon: +420-220 443 198 E-mail: petr.pipek@vscht.cz http://web.vscht.cz/pipekp/index.html Něco o mase v ČR

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

KATEDRA POLITOLOGIE FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Paul Kennedy: Svět v 21. století chmurné vyhlídky i vkládané naděje

KATEDRA POLITOLOGIE FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Paul Kennedy: Svět v 21. století chmurné vyhlídky i vkládané naděje KATEDRA POLITOLOGIE FAKULTA FILOZOFICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Paul Kennedy: Svět v 21. století chmurné vyhlídky i vkládané naděje MV-TES, 1. ROČNÍK, PFS, KAP/GS HEDVIKA TUČKOVÁ, KLÁRA SUDOVÁ Úvod

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika

Předmět: Základy společenských věd. Ročník: IV. Téma: Mezinárodní politika Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Základy společenských věd Ročník: IV. Téma:

Více