Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 47)

2 Základní údaje o škole a charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení: IČO : Adresa : Husova 333/II Jindřichův Hradec Telefon/fax : E mail : Internetová stránka : Zřizovatel : Jihočeský kraj Právní forma : příspěvková organizace Ředitel školy : Mgr. Miloslav Vokáč Zástupce ředitele: Mgr. Miloš Maxa Školská rada : Školská rada při Gymnáziu Vítězslava Nováka se stanoveným počtem členů 6 byla zvolena pro své druhé funkční tříleté období na podzim 2008 a jmenována radou Jihočeského kraje dne v následujícím složení: Za pedagogy školy Mgr. Libuše Flídrová, Mgr. Irena Vybíralová Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky Mgr. Vladislav Burian, RNDr. Peter Freimann Za zřizovatele Ing. Karel Matoušek, Mgr. Jaroslav Kozlovský Kontakt: Školská rada schválila příslušné dokumenty podle paragrafu 168 Školského zákona a spolupracovala v rámci možností s vedením školy i ve školním roce 2010/11. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 2 (celkem 47)

3 Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci je školou s více jak čtyřsetletou tradicí. Toto jubileum oslavilo jedno z nejstarších gymnázií v Čechách v roce Řada významných absolventů prošla školou jak v období jezuitského gymnázia v 17. a 18. století, tak v etapě obnoveného gymnázia po roce Na rok 2007 připadalo výročí 200 let od obnovení jindřichohradeckého gymnázia jako státní vzdělávací instituce. Od roku 1946 nese škola jméno jednoho z nich, hudebního skladatele Vítězslava Nováka.. Výuka na jindřichohradeckém gymnáziu měla vždy vysokou úroveň, působili zde významní učitelé, zejména ve 2. polovině minulého století a za první republiky. Navazovat na tyto tradice a dále je rozvíjet v duchu nových poznatků moderní doby, držet vysokou náročnost vzdělávání a prosazovat toleranci a humanitu je naším současným cílem i při tvorbě výchovně vzdělávací koncepce školy. Z hlediska dlouhodobého rozvoje školy preferujeme při možnostech současného školského systému víceletý studijní cyklus souběžně s cyklem čtyřletým a vycházíme z profilu absolventa gymnázia s co nejširším záběrem všeobecného vzdělání, diferencovaným podle zájmů a přání žáků nabídkou volitelných a nepovinných předmětů. V tomto školním dále byl uveden do plného provozu úspěšně ukončený projekt Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka. Vzdělávací program školy je zaměřen na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání při značné vnitřní diferenciaci jednotlivých oborů. Cílem je především příprava na další studium na vysokých školách nejen v České republice, ale i v zahraničí. Průměrný počet přijatých studentu v roce maturity na vysoké školy nejrůznějších typů činí procent maturantů. Naši absolventi se však v poslední době také velmi dobře umisťují na vyšších odborných školách i v pomaturitních oborech a dále se uplatňují i v nejrůznějších firmách, v bankovnictví, státní správě, informačních systémech apod. Široký záběr všeobecného vzdělání jim umožňuje poměrně rychlé zapracování v řadě oborů. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 3 (celkem 47)

4 Studium je organizováno ve dvou formách jako denní. Čtyřletý studijní cyklus Obor 7941K/41- Gymnázium je určen pro žáky a uchazeče z devátých tříd základních škol. Od školního roku 2009/10 je vzdělávání v tomto oboru realizováno podle Školního vzdělávacího programu Nova Domus. Směrné číslo pro přijetí uchazečů je 60. Osmiletý studijní cyklus Obor 7941K/81- Gymnázium volí žáci a uchazeči z pátých tříd základní školy. Od školního roku 2007/8 je vzdělávání v tomto oboru realizováno podle Školního vzdělávacího programu Nova Domus.. Směrné číslo pro přijetí uchazečů je 30. Obě formy studia končí maturitní zkouškou podle stávajících předpisů. Absolvováním naší školy získají žáci úplné všeobecné středoškolské vzdělání s vyváženou humanitní i přírodovědnou složkou s nesrovnatelně širším a hlubším záběrem oproti jiným středním školám. Vzdělávací program ve všech oborech doplňují exkurze, semináře, výstavy a výlety v ČR i v zahraničí.. Dosaženou úroveň vzdělání potvrzuje skutečnost, že průměrně 85-90% našich absolventů pokračuje po maturitní zkoušce ve studiu na vyšších a vysokých školách všech typů a úrovní, které si zvolili podle svého zájmu. Hlavní oblasti studia: A) Humanitní vzdělání Živé jazyky - angličtina, němčina, francouzština, ruština,španělština. Konverzacím v jazycích vyučují také podle možností rodilí mluvčí (v tomto školním roce pouze Nj). Angličtina (první cizí jazyk) 4-5 hodin po celou dobu studia, němčina, francouzština, ruština(druhý cizí jazyk) 3-5 hodin po celou dobu studia. Latina volitelný nebo nepovinný předmět. Jednáme o možnosti konání státních zkoušek z cizích jazyků přímo na naší škole. Rozvinuté kontakty s partnerskými školami v Rakousku (Zwettl, Krems), Německu (Neckargemünd) a na Slovensku (Zlaté Moravce) umožňují výměnné pobyty žáků i společné výchovně-vzdělávací projekty. K poznání země a prohloubení znalosti jazyka slouží individuální studijní stáže a projekty našich žáků v USA, Austrálii, Brazílii, Mexiku, Německu a jiných zemích. Pravidelně organizujeme poznávací studijní pobyty v Anglii, ve Francii a sportovní kurzy v Itálii a ve Španělsku. V rámci projektu COMENIUS spolupracujeme s mnoha evropskými středními školami. Ostatní společensko-vědní obory, historie, zeměpis doplněné semináři literárním, společensko-vědním dějepisným aj. B) Přírodovědné vzdělání Náročnost, vysokou úroveň a značnou šíři záběru při výuce oceňují vysoké školy v celé ČR. Tento kredit usnadňuje našim absolventům další studium. Semináře, projekty, soutěže, studentská odborná činnost doplňují výuku v matematice, fyzice, biologii i chemii. Přírodovědné obory mají své odborné učebny a špičkově vybavené laboratoře. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 4 (celkem 47)

5 C) Informatika, výpočetní technika, práce v síti INTERNET Škola je připojena k síti CESNET (12 Mbps) a celá budova je pokryta vlastní zabezpečenou výkonnou Wifi sítí, kterou mohou studenti, kdykoliv využívat. Každý student má přes své soukromé heslo přidělen i určitý diskový prostor, ovou schránku a může bezplatně využívat služeb Internetu. Díky připojení optickým kabelem je rychlost přenosu dat bezkonkurenční. Škola má nově vybavenou počítačovou učebnou (16 počítačů). Počítače jsou osazeny čtyřjádrovými procesory a moderními grafickými kartami, které umožňují pracovat v nejmodernějších grafických programech. Škola disponuje mobilní počítačovou učebnou, která má 32 netbooků. Pomocí systému NETBOOKCAR (prototyp pro ČR) můžeme provádět dálkovou správu netbooků a zajistit Wifi signál i v okolí školy. Žáci mohou využívat počítačovou studovnou, kde je k dispozici 13 stolních počítačů. 8 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi včetně dataprojektorů a ozvučení. Dataprojektory jsou ještě v dalších pěti učebnách. D) Estetika, kultura a sport Estetická výchova ve složkách hudební, výtvarné a dramatické umožňuje žákům jednak rozšířené studium estetiky ukončené maturitou, jednak samostatnou kulturní činnost na veřejnosti. Tělesná výchova je doplněna letními sportovními kursy a zimními lyžařskými pobyty. Už několik let využíváme sportovní základnu FTVS UK Praha ve Dvorcích u Stráže nad Nežárkou a sportovní zařízení města Žirovnice, především pro sportovní kurzy žáků prvních ročníků, které slouží zároveň jako seznamovací pobyty jednotlivých tříd. Podle zájmu a možností organizujeme pro třetí ročníky sportovní kurzv v ČR, Itálii nebo Španělsku Pro lyžařské kurzy využíváme nadále horskou chatu Eliška ve středisku Vítkovice Aldrov v Krkonoších.Těší nás, že máme už několik let všechny čtyři kurzy zcela naplněny a že má škola mezi svými pedagogy dostatek kvalitních lyžařských instruktorů. Škola má k dispozici vlastní, nepříliš prostornou tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením. Toto hřiště může škola využívat bezúplatně pro hodiny tělesné výchovy, dále využíváme jednu místnost v suterénu školy jako malou posilovnu. Tím jsou podmínky pro výuku TV solidní, i když se stále více jeví potřeba druhé tělocvičny. V rámci předmětu Sportovní hry mají žáci možnost využívat novou městskou sportovní halu a plavecký bazén. Každoročně se účastníme soutěží téměř ve všech sportovních odvětvích s poměrně výraznými úspěchy v okresních, krajských, ale i národních kolech. Součástí školy je jídelna zajišťující kvalitní stravu za poměrně přístupné ceny. Její kapacita je dostačující i pro další rozvoj školy celkem 680 jídel. Strávníci využívají bez problémů způsob objednávání a výdeje obědů pomocí čipů a internetu. Od školního roku 2010/11 začalo žákům sloužit i několik novinek: Tři knihovny beletrie, odborná a vědecká literatura, cizojazyčná literatura více než svazků. Využitím knihovnického programu SW CLAVIUS vzniká nový moderní systém výpůjček, postupně je vybavováno vzdělávací centrum Nova Domus s příruční knihovnou a studovnou s internetem. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 5 (celkem 47)

6 Divadelní a hudební sálek Poskytuje prostor pro uměleckou činnost žáků, jeho vybavení divadelní, osvětlovací zvukovou a nahrávací technikou nemá v Jihočeském kraji obdobu.. Ateliér výtvarné výchovy Nová moderně vybavená učebna na výuku výtvarné výchovy a dějin umění. Naši žáci pod vedením Mgr. Pavla Vavříka sklízejí ocenění na mnoha výtvarných soutěžích. Bezbariérový přístup do budovy umožňuje studium na naší škole i handicapovaným uchazečům. Vážit si tradice, navazovat na ni, rozvíjet ji a obohacovat o poznatky a metody současnosti Tak zní motto jednoho z nejstarších gymnázií v Čechách, vzdělávací a kulturní instituce s více jak 400 letou tradicí. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 6 (celkem 47)

7 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve školním roce 2010/2011 na škole pracovalo více než 40 pedagogických pracovníků a jeden externí. Všichni pracovníci měli vysokoškolské vzdělání s vhodným aprobačním složením. Neaprobovaně se vyučovalo pouze asi 4 % všech hodin. Situace v pedagogickém sboru je nadále stabilizovaná. Kolega Chocholouš zvítězil v konkursním řízení na místo ředitele 3.ZŠ Jindřichův Hradec a odešel z naší školy. Na jeho místě nastoupila po mateřské dovolené kolegyně Kalenská. Dále jsme zaměstnávali 13 pracovníků provozních, včetně pracovnic školní jídelny. Dvě učitelky jsou na mateřské dovolené, jedna z nich vypomáhala částečně při výuce. Seznam učitelů působících ve školním roce 2010/2011 včetně změn je uveden v následujícím přehledu: Personální zabezpečení provozu Údaje k Vedení školy Jméno a příjmení Vysoká škola Odbornost Praxe roky Prac. poměr Miloslav Vokáč FF UJEP Brno Čj - Nj 30 HPP Miloš Maxa PF České Budějovice Fy ZT,IVT 26 HPP Pedagogičtí pracovníci (počet 41, z toho 3 mat. dov.) Jméno a příjmení Vysoká škola Odbornost Praxe roky Prac. poměr Květoslava Bartošová JAMU Brno Dram. v-zsv 12 HPP Radka Běhalová PF UM Brno Čj-Lat 7 mateřská Sylva Bernátová PF UJEP Brno M - Dg 35 HPP Jana Burianová FF UK Praha Aj - D -Rj 21 HPP Jaroslav Cempírek FVTS UK Praha TV - ČJ 34 HPP Mgr. Jan Fiala PF MU Brno M - Nj 5 HPP Libuše Flídrová FF UJEP Brno Čj - Nj 21 HPP Milena Gonosová FTVS Praha Ze-Tv 24 HPP Dominika Hašková FFUK Praha Aj - Rj 30 HPP Hana Hančová PF UM Brno Bi - Ch 27 HPP Miloslav Havelka PF Č. Budějovice Fy-Ma 47 HPP Miroslava Chroboková FF UJEP Brno Čj-Aj 32 HPP Pavel Jarčevský FTVS UK Praha TV - Čj 33 HPP Jakub Jirsa Př.F UK Praha Bi - Z 7 HPP Bohumír Jonák PF UM Brno M - F 36 HPP Milan Kadlec PF Č. Budějovice RJ - D - AJ 27 HPP Sylva Kalenská PF Č. Budějovice Bi- Ch 11 HPP Martina Kohoutová PF ZČU Plzeň Aj - Hv 12 HPP Petra Křížová PF UM Brno Hv- Nj 7 mateřská Martina Kubičková FTVS Praha Fj - Tv 6 HPP Milena Machová FFUK Praha ČJ -D-ON-Lat. pedagog.- vých.poradce 33 HPP Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 7 (celkem 47)

8 Jan Mazanec PF UM Brno Ma-Fy 22 HPP Michaela Míková PF Č. Budějovice Ch-Bi, koordinátor 8 HPP EVVO Gudrun Pecklová PF Brno NJ - Rj -Ze 33 HPP Ivana Pečtová FF UK Praha D - RJ - AJ 24 HPP Libuše Petrů FF UK Praha ČJ - FJ - RJ 36 HPP Květa Pilná PF Plzeň Čj - Hv 3 HPP Petr Pokovba PF UM Brno M-Zsv 6 HPP Eva Pravdová PF Č.Budějovice M - F -IVT 23 HPP Lenka Ratajová PF Č.Budějovice Čj - Nj 19 HPP Irena Ryšavá Ped.institut Ústí n.l. M - Fy 44 HPP Jaroslav Slanina PF UJEP Ústí n. L Čj-D 6 HPP Vojtěch Soukup PF Č. Budějovice Fy IVT, 1 HPP koordinátor IVT Hana Šebková PF Č. Plzeň Čj - ZSV 19 HPP Václav Tampír FTVS UK Praha Tv - Ze 24 HPP Alena Tylečková FF UK Praha Rj - Nj 36 HPP Pavel Vavřík UP Ped.fak.Olomouc RJ - Vv 18 HPP Jitka Vendlová PF Č. Budějovice Aj-Zsv-Rj 22 HPP Petr Voldán PF UK Praha Tv-Bi 42 HPP Irena Vybíralová PřF UK Praha Bi - Z 35 HPP Ladislava Zadinová PF Ústí n.labem Tv - Z 18 HPP Provozní zaměstnanci (počet 7) Jméno Vzdělání Poč.let praxe prac. zařazení druh PPV Jarmila Čiháková SEŠ 27 finanční účetní HPP Jana Ptáčníková SPŠ 22 mzdová účetní HPP Čestmír Vondráček SLTŠ 27 školník HPP Tůmová Kateřina vyuč. 5 uklízečka HPP Dana Pohlodková vyuč. 38 uklízečka HPP Daniela Pytlíková zákl. 31 uklízečka HPP Andrea Pánková zákl. 15 uklízečka HPP Zaměstnanci školní jídelny( počet 7) Jméno Vzdělání Počet let praxe Prac. zařazení Druh PPV Marie Filipová Vyuč. 34 vedoucí ŠJ HPP Soňa Camrdová Vyuč. 25 pomocná kuchařka HPP Helena Luhanová Vyuč. 18 kuchařka HPP Eva Pechová Vyuč. 37 kuchařka HPP Blanka Tajmlová Vyuč. 14 kuchařka HPP Iva Závitkovská Vyuč. 19 pomocná kuchařka HPP Pracovníci na dohodu Pracovní poměr František Princ správce PC sítě Výchovné poradenství vykonávala nadále kolegyně Machová, koordinátorem ICT byl kolega Soukup, metodikem prevence kolegyně Pilná, pro environmentální výchovu kolegyně Míková, pro UNESCO kolegyně Hančová, koordinátorem RVP a ŠVP kolega Soukup, zdravotníkem školy kolegyně Vybíralová. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 8 (celkem 47)

9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Podle možností se učitelé účastnili seminářů a školení dle nabídek pedagogických center či jiných institucí, popřípadě distančního studia. Plán DVPP byl schválen odborovou organizací. Většina pedagogů se vzdělávala v oblasti dalšího prohlubování odborné kvalifikace v jednorázových seminářích zaměřených především na novou maturitu a nové poznatky a metodiku v jednotlivých oborech. V dlouhodobějším studiu pokračovala Mgr. Květa Pilná jako metodik pro prevenci negativních jevů. Finanční prostředky určené v rozpočtu školy na DVPP se bohužel neustále snižují stejně jako náklady na cestovné. Z těchto důvodů byl počet seminářů a kurzů, kterých se pedagogičtí zaměstnanci mohli zúčastnit značně omezen. Spolupráce s odborovou organizací Na škole je zřízena ZO ČMOS, předsedkyní je paní kolegyně Petrů, členy výboru kolegové Pravdová a Jonák. Odborová organizace spolupracuje s vedením školy v oblastech vyplývajících ze zákonných předpisů. Především v pracovně-právní oblasti, ale také v otázkách financování, rozpočtu a plnění úkolů ve vzdělávání. Na společná jednání je vyhrazena jedna hodina v týdnu. Pedagogický sbor ve školním roce 2010/11 Oblast výchovně-vzdělávací práce: Učební plány školy: Výuka probíhala podle těchto učebních plánů : Osmiletý studijní cyklus obor: K/ 801 studium denní Dobíhající obor ve třetím a čtvrtém ročníku vyššího gymnázia, t.j. 7. a 8. ročník tohoto cyklu. Generalizovaný učební plán schválený MŠMT ČR dne ,č.j /99-22 s platností od Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 9 (celkem 47)

10 ŠVP NOVA DOMUS V průběhu školního roku byl v 1. a 2. a 3. a 4.ročníku nižšího gymnázia osmiletého studijního cyklu realizován nový ŠVP Nova Domus. Kód oboru byl upraven na K/81. Od školního roku 2007/8 začala výuka v prvním ročníku tohoto cyklu probíhat podle nového Školního vzdělávacího programu nazvaného podle historického jména Jindřichova Hradce Nova Domus. Na tvorbě tohoto učebního plánu se podílela většina učitelů školy. V průběhu dalších let bude tento ŠVP postupně platit i pro další ročníky osmiletého studia a bude v některých detailech přizpůsobován podmínkám výuky a potřebám žáků. Čtyřletý studijní cyklus obor: K401 studium denní Dobíhající obor ve třetím a čtvrtém ročníku vyššího gymnázia Učební plán gymnázia s čtyřletým studijním cyklem schválený MŠMT ČR dne , č.j /99-22 s platností od ŠVP NOVA DOMUS V průběhu tohoto školního roku byl v 1.a 2.ročníku vyššího gymnázia čtyřletého studijního cyklu také zaveden nový ŠVP Nova Domus. Kód oboru byl upraven na K/41. Učební plány a osnovy jsou doplňovány téměř ve všech oborech exkurzemi v ČR a podle možností i v zahraničí. Tři rozsáhlé knihovny ( svazků) umožňují žákům doplnění studia a jsou vybaveny beletrií, odbornou i cizojazyčnou literaturou. Vedle materiálního vybavení pro výuku tvoříme vlastní videotéku a knihovničku multimediálních programů pro rozšíření způsobu výuky. Výsledky výchovně vzdělávací práce Již tradičně se velmi dobře daří naplňovat cíle vzdělávání žáků stanovené školními vzdělávacími programy v jednotlivých třídách včetně postupného zavádění ŠVP NOVA DOMUS. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 10 (celkem 47)

11 Přehled výsledků: Třída Počet žáků Typ studia Třídní učitel Průměr třídy Počet vyznamenání Neprospěli 1 A 31 8 Míková A 30 8 Šebková 1, A 32 8 Flídrová 1, A 27 8 Tampír 1, A 32 8 Pečtová A 24 8 Machová A 29 8 Mazanec A 32 8 Pokovba B 32 4 Slanina C 32 4 Jirsa B 31 4 Hančová 1, C 30 4 Fiala 1, B 34 4 Vendlová 2, C 33 4 Gonosová 1, B 30 4 Burianová 1, C 34 4 Jarčevský 2, Výše uvedený přehled obsahuje výsledky a počty žáků v jednotlivých třídách na konci školního roku. Neprospívající a neklasifikovaní žáci složili v září 2011 vesměs úspěšně opravné zkoušky nebo jim bylo povoleno opakování ročníku. (Lukáš, Růžičková). Žáci Lorenc a Grün neuspěli a ze školy odešli. Celkem za školu byly uděleny dvě snížené známky z chování (stupeň 2 Šalková ze 3. B a stupeň 3 Lorenc ze 2. C), dvě důtky ředitele školy a šest důtek třídního učitele,dále jednadvacet pochval ředitele a třiapadesát pochval třídního učitele. Žák Sahan ze 4. C neuzavřel kvůli laxnímu přístupu klasifikaci a nemohl se účastnit maturitní zkoušky, požádal o opakování ročníku, popř. přestup na jinou školu (vrcholový basketbal).všechna výchovná opatření se neminula svým účinkem a byla vyřešena ve spolupráci s rodiči ku prospěchu žáků. Ve školním roce 2010/2011 přestoupilo na naše gymnázium nebo se vrátilo po přerušení studia z důvodu studijního pobytu v zahraničí celkem osm žáků. Na jinou střední školu odešli dva žáci. Jedna žákyně se vrátila z ročního výměnného pobytu v zahraničí. Všechny změny ve stavu žáků proběhly v souladu se zákonnými normami na základě žádostí žáků nebo jejich zákonných zástupců.. Žáci se i v letošním školním roce zúčastnili předmětových olympiád, studentské odborné činnosti, sportovních i jiných soutěží. Krajské kolo v přespolním běhu a ekologické olympiády a okresní kolo fyzikální olympiády už tradičně naše škola také organizuje. Měli jsme celou řadu úspěšných řešitelů jak v okresních, tak krajských kolech téměř ve všech předmětech, v některých dokonce i v celostátním kole. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 11 (celkem 47)

12 Těší nás též individuální úspěchy našich žáků v uměleckých oborech, ať už se jedná o literární a dramatickou tvorbu, hudbu či výtvarné umění, a v oborech, které přesahují do mimoškolní činnosti žáků a reprezentují školu na veřejnosti. (Viz níže). Autoevaluační procesy Další období pro vlastní hodnocení školy právě probíhá a jeho vyhodnocení se chystá na konec příštího školního roku. Fotografie tříd ve školním roce 2010/11: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 12 (celkem 47)

13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 13 (celkem 47)

14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 14 (celkem 47)

15 Maturitní zkoušky V letošním školním roce probíhaly maturitní zkoušky poprvé nově jako státní maturitní zkouška. Byly rozděleny na část společnou (státní) a část profilovou (školní). Z 92 přihlášených žáků konalo maturitu 91, t.j. 98,91 %. Jeden žák nebyl klasifikován kvůli laxní docházce a bude opakovat ročník nebo přestoupí na jinou školu (vrcholový basketbalista). Informace o nové maturitní zkoušce konané v roce 2011 Ve školním roce 2011 probíhala maturitní zkouška v této podobě: 1. část společná Viz. vyhláška č. 177/2009 Sb. v úplném znění 2. část profilová (školní) dvě zkoušky povinné Lze volit z následujících předmětů s minimální časovou dotací 144 h v průběhu studia: anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, latina základy společenských věd, dějepis, zeměpis matematika, fyzika, chemie, biologie informatika a výpočetní technika a estetická výchova dějiny umění dvě zkoušky nepovinné Lze volit maximálně dva ze všech výše uvedených předmětů a dále také z předmětů hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova. Dále platí, že předměty povinných zkoušek společné části nesmí být shodné s předměty povinných zkoušek části profilové. Výše uvedená pravidla pro výběr povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění. Forma všech zkoušek profilové části (povinných i nepovinných) je ústní zkouška před zkušební komisí. Termíny pro konání maturitní zkoušky v roce 2011 na naší škole: přihlášení (žákem)... do přihlášení žáka školou... do seznamy literatury jednotlivých žáků ke zkoušce z českého jazyka podle zvolené úrovně obtížnosti do ústní zkoušky společné a profilové části didaktické testy a písemné práce společné části Volbu základní či vyšší úrovně společné části maturitní zkoušky naše škola nijak neovlivňovala, někteří žáci konali jak základní, tak vyšší úroveň. Navíc si někteří volili vyšší úroveň nepovinně, jak to umožňovaly stávající předpisy. ČJ vyšší 3 žáci, Aj vyšší 9 žáků, M-vyšší 6 žáků celkem 18, t.j. 19,78% ČJ základní 88 žáků, t.j. 88,96 % - tolik žáků tedy volilo zákl. úroveň alespoň v jednom předmětu Pokud bychom to ale brali celkově, základní úroveň volilo 73 žáků, t.j. 80,22% Nepovinně absolvovalo navíc vyšší úroveň celkem 19 žáků, t,j. 20,88% Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 15 (celkem 47)

16 Všichni žáci složili maturitní zkoušku v prvním termínu úspěšně. Ze společné části maturitní zkoušky byla většina žáků hodnocena stupněm prospěchu výborný nebo chvalitebný, celkem 86,8 % maturantů. Hodnocení dobrý mělo pouze 10 žáků, t.j. 11%, a dostatečné byly pouze dvě z matematiky, 2,2%. Také profilovou ( školní) část maturitní zkoušky zvládli všichni žáci bez problémů. Přestože letošní závěrečná maturitní zkouška byla nová a tudíž velmi náročná nejen na vědomosti, ale i organizačně, máme z celkových výsledků velkou radost. S vyznamenáním prospělo 49 žáků, t.j. 53,9%. Se samými výbornými 16 žáků, t.j. 17,6 %. Přehled výsledků maturit : Školní maturitní komisař pro společnou(státní) část : Ing. Radim Frejlach 8.A předseda Mg. František Baloun Gymnázium Soběslav místopředseda Mgr. Miloslav Vokáč, třídní učitel Mgr. Petr Pokovba Prospěli s vyznamenáním 20 prospěli 12 neprospěli 0 celkem 32 žáků 4. B - předsedkyně komise Mgr. Naďa Koprová Gymnázium Dačice místopředseda Mgr. Miloslav Vokáč, třídní učitelka PhDr. Jana Burianová Prospěli s vyznamenáním 17 prospěli 13 neprospěli 0 celkem 30 žáků 4. C - předsedkyně komise Ing. Jana Dvořáková Gymnázium Dačice místopředseda Mgr. Miloš Maxa, třídní učitel PaedDr. Pavel Jarčevský Prospěli s vyznamenáním 13 prospěli 16 neprospěli 0 celkem 29 studentů. Předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo v kapli sv. Maří Magdalény v slavnostním duchu za účasti rodičů a přátel maturantů. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 16 (celkem 47)

17 STATISTIKA ÚSPĚŠNOSTI PŘIJETÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA JINDŘICHŮV HRADEC NA VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Rok maturity maturovalo studentů přijato na na vysoké školy a vyšší odborné školy kurzy + nástavby ostatní VŠ VOŠ % % % % ,76 5 8,62 4 6,9 1 1, ,22 5 5,43 8 8,7 4 4, ,78 8 8,7 4 4,35 2 2, ,72 6 6,97 2 2,33 6 6, ,8 2 2,3 6 6, ,3 2 2,1 9 9,5 2 2, , ,1 7 7, ,5 4 4,6 2 2,3 4 4, ,4 2 2, , ,7 2 2,2 3 3,3 8 8,8 Maturanti 2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 17 (celkem 47)

18 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 K přijetí na osmileté studium, obor 7941K/ 81 - gymnázium - všeobecné, se hlásilo 51 uchazečů. Bez písemné přijímací zkoušky bylo na základě Kritérií přijato 19 uchazečů, zbývajících 32 konalo písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Písemná přijímací zkouška se pro letošní školní rok nekonala. Na základě níže uvedených Kritérií pro přijímací řízení bylo přijato 30 žáků. K přijetí na čtyřleté studium, obor 7941K/41 - gymnázium - všeobecné, se hlásilo 104 uchazečů a žáků. Také v tomto oboru se písemná přijímací zkouška nekonala a na základě Kritérií pro přijímací řízení přijato 58 žáků. Ostatní uchazeči podle systému tří možných přihlášek dali přednost jiným středním školám. V dalším vypsaném kole přijímacího řízení už nebyl přijat žádný uchazeč. Škola měla v letošním roce vyšší počet přihlášených uchazečů, což se projevilo zejména v osmiletém studijním oboru, a mnoho jich musela odmítnout. Celé přijímací řízení bylo také v tomto školním roce velmi náročné jak časově, tak administrativně. Paradoxně se vzhledem novým pravidlům, která nadále platí, nekonala písemná zkouška ve čtyřletém oboru, čímž se situace především pro uchazeče výrazně zjednodušila, ale uchazeči se rozdělili i do jiných škol. Stalo se již tradicí, že v září přestoupí na naši školu ve čtyřletém, ale někdy i osmiletém oboru ještě 2-4 žáci. Stále se potvrzuje, že počet zájemců na dvě třídy čtyřletého cyklu - 60 žáků a jednu třídu osmiletého cyklu - 30 žáků je odpovídající koncepci dalšího rozvoje gymnázia. Hlavní spádovou oblastí je samozřejmě město Jindřichův Hradec a jeho nejbližší okolí, tradičně poměrně velký počet přihlášek přichází z Pelhřimovska (Kamenice,Žirovnice a Počátky) a dále podle dopravního spojení i z Táborska a Jihlavska. Pro ilustraci připojujeme Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2011/12 do této zprávy. Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2011/12 Všeobecná ustanovení V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání a s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění rozhodl ředitel školy takto: Ve školním roce 2011/12 bude přijato 60 žáků, obor 7941K/41 - Gymnázium - všeobecné (4-leté) 30 žáků, obor 7941K/81 - Gymnázium - všeobecné (8-leté) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 18 (celkem 47)

19 Pro přijímací řízení stanovil ředitel tato kritéria: Čtyřleté studium - obor 7941K/41 Gymnázium A) Kritéria pro uchazeče, kteří v prvním kole přijímacího řízení nekonají písemnou přijímací zkoušku Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy. Přihlášky uchazečů budou po uzávěrce seřazeny podle následujících podmínek: 1) každému uchazeči budou sečteny známky za obě pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku z profilových předmětů český jazyk, matematika, jeden cizí jazyk (pokud má uchazeč dva cizí jazyky, započítává se ten s lepším výsledkem), dějepis, zeměpis, fyzika, přírodopis a chemie tak, že každá známka z českého jazyka i z matematiky se započítává trojnásobkem, známka z cizího jazyka dvojnásobkem své číselné hodnoty. Získaná celková číselná hodnota známek bude přepočtena u jednotlivých uchazečů na body podle následujícího vzorce: ideální hodnota součtu známek (samé jedničky ) dělená skutečnou hodnotou známek bude vynásobena 100. Maximální počet bodů za známky z profilových předmětů je tedy 100 bodů. 2) k počtu bodů za známky z profilových předmětů budou připočteny body za umístění v okresním, krajském a vyšším kole předmětových soutěží (olympiáda v českém jazyce, konverzační soutěž v cizím jazyce pouze celostátně organizované soutěže s postupovými koly, dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda, matematická olympiáda, fyzikální olympiáda, chemická olympiáda, biologická olympiáda) podle níže uvedené tabulky: okresní kolo 1. místo 15 bodů 2. místo 14 bodů 3. místo 13 bodů 4 místo 12 bodů 5 místo 11 bodů 6. místo 10 bodů úspěšný řešitel 9 bodů řešitel 8 bodů krajské a vyšší kolo 1. místo 15 bodů 2. místo 14 bodů 3. místo 13 bodů 4 místo 12 bodů 5 místo 11 bodů 6. místo 10 bodů úspěšný řešitel 9 bodů řešitel 8 bodů a dále v jiných soutěžích nejméně regionální 1. místo 8 bodů úrovně v 8. a 9. ročníku základní školy 2. místo 7 bodů prokazujících nadání a talent uchazeče: 3. místo 6 bodů Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 19 (celkem 47)

20 Doklad o umístění v uvedených předmětových soutěžích (diplom nebo výsledkovou listinu, popř. kopii ověřenou pořadatelem) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do , na soutěže konané po tomto termínu nebude brán zřetel. V soutěžích prokazujících nadání a talent uchazeče budou pro každý rok započítávána pouze nejlepší umístění, a to v každém oboru pouze jednou. Při stejném počtu bodů získaných podle výše uvedených podmínek 1) 2) bude umístění těchto uchazečů určováno dále podle a) průměrného prospěchu z vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 9. ročníku, 2. pololetí 8.ročníku a 1. pololetí 8. ročníku b) lepší známky z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v případě dvou jazyků se počítá jen ten s lepším výsledkem), fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu a to u každého předmětu postupně ve druhém pololetí devátého ročníku, druhém pololetí osmého ročníku a prvním pololetí osmého ročníku. Pokud by některý uchazeč neměl na některém vysvědčení některý z výše uvedených předmětů, nepočítá se tento předmět žádnému z uchazečů. Seřazením přihlášek uchazečů podle uvedených kritérií vznikne seznam, z něhož bude bez konání přijímacích zkoušek přijato nejvýše prvních 60 žáků, u kterých bude možné na základě těchto kritérií rozlišit pořadí. Nebude-li možné rozlišit pořadí na 60. místě( popř. jiném 59.,58. ) podle žádného z výše uvedených kritérií, konají tito uchazeči a všichni další níže umístění přijímací zkoušku na obsazení míst zbývajících do počtu 60 podle dále kritérií uvedených v bodě B) Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu Uchazeči, kteří se umístili podle bodu A) těchto kritérií v pořadníku bez písemné přijímací zkoušky na místě umožňujícím přijetí ke studiu, obdrží oznámení o tom, že písemnou přijímací zkoušku nekonají. Z důvodu možnosti podání tří přihlášek ke studiu potvrdí tito uchazeči na přiloženém formuláři, zda na naši školu nastoupí, nebo dají přednost jiné střední škole.urychlí a zjednoduší se tak průběh celého přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči potom v legislativou stanoveném termínu, tj. po 22. dubnu Od tohoto dne vždy v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 si může uchazeč a zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy převzít osobně proti podpisu rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí ke studiu, stejně jako předat zápisový lístek. Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto rozhodnutí zasláno poštou do 5 dnů od termínu přijímací zkoušky. B) Kritéria pro uchazeče, kteří v prvním kole přijímacího řízení konají přijímací zkoušku Uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy. Celkové hodnocení přijímací zkoušky zahrnuje : 1. Prospěch na ZŠ Použije se bodové hodnocení uchazeče z oddílu A) těchto kritérií 2. Body za soutěže Použije se bodové hodnocení uchazeče z oddílu A) těchto kritérií Doklad o umístění v uvedených předmětových soutěžích (diplom nebo výsledkovou listinu, popř. kopii ověřenou pořadatelem) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 20 (celkem 47)

21 školy nejpozději do , na soutěže konané po tomto termínu nebude brán zřetel. V soutěžích prokazujících nadání a talent uchazeče budou pro každý rok započítávána pouze nejlepší umístění, a to v každém oboru pouze jednou. 3. Výsledky písemné části přijímací zkoušky -test z matematiky -test z českého jazyka a literatury 50 bodů 50 bodů Doplňkové kritérium: V případě rovnosti celkového počtu bodů určuje pořadí uchazečů : 1. celkový výsledek písemné zkoušky 2. počet bodů z písemné zkoušky z matematiky 3. počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka 4. počet bodů za olympiády a soutěže v profilových předmětech 5. průměrný prospěch z vysvědčení v pořadí 1. pololetí 9. ročníku, 2. pololetí 8.ročníku a 1. pololetí 8. ročníku 6. lepší známka z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v případě dvou jazyků se počítá jen ten s lepším výsledkem), fyziky, chemie, přírodopisu, dějepisu a zeměpisu a to u každého předmětu postupně ve druhém pololetí devátého ročníku, druhém pololetí osmého ročníku a prvním pololetí osmého ročníku. Pokud by některý uchazeč neměl na některém vysvědčení některý z výše uvedených předmětů, nepočítá se tento předmět žádnému z uchazečů. Celková bodová hodnocení přijímacího řízení pro uchazeče přijaté podle bodu A) / bez písemných přijímacích zkoušek/ není možné porovnávat s celkovými bodovými hodnoceními přijímacího řízení pro uchazeče přijaté podle bodu B) těchto kritérií. Pokud se tedy budou konat písemné přijímací zkoušky, vzniknou dva na sobě nezávislé pořadníky přijatých uchazečů. Písemné přijímací zkoušky se konají v prvním kole dne 26. dubna 2011 (první termín) a 27. dubna 2011 (druhý termín) v budově gymnázia. Pozvánky k písemné přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dní před jejím konáním. 3.Oznámení výsledků přijímacích zkoušek Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově gymnázia a také na webové stránce školy bezodkladně, nejpozději v pátek 29. dubna v 8: Od tohoto dne vždy v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 si může uchazeč a zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy převzít osobně proti podpisu rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí ke studiu, stejně jako předat zápisový lístek. Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto rozhodnutí zasláno poštou do 5 dnů od termínu přijímací zkoušky. 4. Odvolání Podle Vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, je proti rozhodnutí ředitele přípustné odvolání do 3 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele gymnázia ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odbor školství. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 21 (celkem 47)

22 Osmileté studium obor 7941K/81 Gymnázium A) Kritéria pro uchazeče, kteří v prvním kole přijímacího řízení nekonají písemnou přijímací zkoušku Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy. Přihlášky uchazečů budou po uzávěrce seřazeny podle následujících podmínek: 1) každému uchazeči budou sečteny známky za obě pololetí čtvrtého ročníku a první pololetí pátého ročníku z profilových předmětů český jazyk, matematika, jeden cizí jazyk (pokud má uchazeč dva cizí jazyky, započítává se ten s lepším výsledkem), vlastivěda, přírodověda, tak, že každá známka z českého jazyka i z matematiky se započítává trojnásobkem, známka z cizího jazyka dvojnásobkem své číselné hodnoty. Získaná celková číselná hodnota známek bude přepočtena u jednotlivých uchazečů na body podle následujícího vzorce: ideální hodnota součtu známek (samé jedničky) dělená skutečnou hodnotou známek bude vynásobena 100. Maximální počet bodů za známky z profilových předmětů je tedy 100 bodů. 2) k počtu bodů za známky z profilových předmětů budou připočteny body za umístění v soutěžích nejméně regionální úrovně ve 4.a 5. třídě ZŠ prokazujících nadání a talent uchazeče podle níže uvedené tabulky: soutěže nejméně regionální úrovně ve 4. a 5. ročníku základní školy prokazující nadání a talent uchazeče: 1. místo 10 bodů 2. místo 9 bodů 3. místo 8 bodů 4. místo 7 bodů 5. místo 6 bodů Pro každý rok budou započítávána pouze nejlepší umístění, a to v každém oboru pouze jednou. Doklad o umístění v uvedených soutěžích (diplom nebo výsledkovou listinu, popř. kopii ověřenou pořadatelem) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do , na soutěže konané po tomto termínu nebude brán zřetel. Při stejném počtu bodů získaných podle výše uvedených podmínek 1) 2) bude umístění těchto uchazečů určováno dále podle a) průměrného prospěchu z vysvědčení v pořadí 1. pololetí 5. ročníku, 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku ZŠ b) lepší známky z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v případě dvou jazyků se počítá jen ten s lepším výsledkem), vlastivědy a přírodovědy a to u každého předmětu postupně ve prvním pololetí pátého ročníku, druhém pololetí čtvrtého ročníku a prvním pololetí čtvrtého ročníku. Pokud by některý uchazeč neměl na některém vysvědčení některý z výše uvedených předmětů, nepočítá se tento předmět žádnému z uchazečů. Seřazením přihlášek uchazečů podle uvedených kritérií vznikne součtem bodů pořadník, z něhož bude bez konání přijímacích zkoušek přijato nejvýše prvních 30 žáků, u kterých bude možné na základě těchto kritérií rozlišit pořadí. Nebude-li možné rozlišit pořadí na 30. místě( popř. jiném - 29.,28. ) podle žádného z výše uvedených kritérií, konají tito Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 22 (celkem 47)

23 uchazeči a všichni další níže umístění přijímací zkoušku na obsazení míst zbývajících do počtu 30 podle dále uvedených kritérií pod bodem B) Oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu Uchazeči, kteří se umístili podle bodu A) těchto kritérií v pořadníku bez písemné přijímací zkoušky na místě umožňujícím přijetí ke studiu, obdrží oznámení o tom, že písemnou přijímací zkoušku nekonají. Z důvodu možnosti podání tří přihlášek ke studiu potvrdí tito uchazeči na přiloženém formuláři, zda na naši školu nastoupí, nebo dají přednost jiné střední škole. Urychlí a zjednoduší se tak průběh celého přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči potom v legislativou stanoveném termínu., tj. po 22. dubnu Od tohoto dne vždy v pracovních dnech v době od 8:30 do 15:00 si může uchazeč a zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy převzít osobně proti podpisu rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí ke studiu, stejně jako předat zápisový lístek. Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto rozhodnutí zasláno poštou do 5 dnů od termínu přijímací zkoušky. B) Kritéria pro uchazeče, kteří v prvním kole přijímacího řízení konají písemnou přijímací zkoušku Uchazečům budou přidělena registrační čísla. Každý uchazeč obdrží své heslo pro přístup k výsledkům přijímacího řízení na webové stránce školy. Celkové hodnocení přijímací zkoušky zahrnuje : 1. Prospěch na ZŠ Použije se bodové hodnocení uchazeče z oddílu A) těchto kritérií. 2. Body za umístění v soutěžích Použije se bodové hodnocení uchazeče z oddílu A) těchto kritérií. Doklad o umístění v uvedených soutěžích (diplom nebo výsledkovou listinu, popř. kopii ověřenou pořadatelem) předloží uchazeč nebo jeho zákonný zástupce řediteli školy nejpozději do , na soutěže konané po tomto termínu nebude brán zřetel. Pro každý rok budou započítávána pouze nejlepší umístění, a to v každém oboru pouze jednou. 3. Výsledky písemné části přijímací zkoušky Písemná přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v rozsahu ŠVP pro ročníku ZŠ. -test z matematiky 50 bodů -test z českého jazyka a literatury 50 bodů V každém z uvedených předmětů trvá písemná zkouška 60 minut čistého času. O přijetí či nepřijetí rozhoduje pořadí uchazečů a žáků po vykonání písemné přijímací zkoušky po sečtení všech bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. celkový výsledek písemné zkoušky 2. počet bodů z písemné zkoušky z matematiky 3. počet bodů z písemné zkoušky z českého jazyka Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 23 (celkem 47)

24 4. průměrný prospěch z vysvědčení na ZŠ v pořadí 1. pololetí 5. ročníku, 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku ZŠ 5. lepší známka z matematiky, českého jazyka, jednoho cizího jazyka (v případě dvou jazyků se počítá jen ten s lepším výsledkem), vlastivědy a přírodovědy, a to u každého předmětu postupně ve prvním pololetí pátého ročníku, druhém pololetí čtvrtého ročníku a prvním pololetí čtvrtého ročníku. Pokud by některý uchazeč neměl na některém vysvědčení některý z výše uvedených předmětů, nepočítá se tento předmět žádnému z uchazečů. Celková bodová hodnocení přijímacího řízení pro uchazeče přijaté podle bodu A) / bez písemných přijímacích zkoušek/ není možné porovnávat s celkovými bodovými hodnoceními přijímacího řízení pro uchazeče přijaté podle bodu B) těchto kritérií. Pokud se tedy budou konat písemné přijímací zkoušky, vzniknou dva na sobě nezávislé pořadníky přijatých uchazečů. Přijímací zkoušky se konají v prvním kole dne 26. dubna 2011 (první termín) a 27. dubna 2011 (druhý termín) v budově gymnázia. Pozvánky k písemné přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dní před jejím konáním. 3.Oznámení výsledků přijímacích zkoušek Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v budově gymnázia a také na webové stránce školy bezodkladně, nejpozději v pátek 29. dubna 2011 v 8: 00.V tento den v době od 8:30 do 15:00 si může uchazeč a zákonný zástupce uchazeče v kanceláři školy převzít osobně proti podpisu rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí ke studiu, stejně jako předat zápisový lístek. Tomu, kdo tak neučiní osobně, bude toto rozhodnutí zasláno poštou do 5 dnů od termínu přijímací zkoušky. 4. Odvolání Podle Vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, je proti rozhodnutí ředitele přípustné odvolání do 3 dnů od jeho doručení, a to prostřednictvím ředitele gymnázia ke Krajskému úřadu v Českých Budějovicích, odbor školství. Mgr. M. Vokáč v.r. ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 24 (celkem 47)

25 Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti V letošním školním roce nebyla Českou školní inspekcí prováděna inspekční činnost na naší škole. Ze strany zřizovatele školy byly provedeny dvě kontroly: Zjištění stavu školního stravování, včetně dodržování souvisejících právních předpisů Hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2009 a leden až září Nebyly zjištěny podstatné závady. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, krizových situacích a výchově ke zdraví Metodikem pro oblast sociálně patologických jevů je kolegyně Mgr. Květa Pilná (Fránová). Vždy pečlivě zpracovává preventivní program pro naši školu, účastní se školení a seminářů a své zkušenosti úspěšně předává dalším kolegům a aplikuje je při práci s žáky. Také v tomto školním roce pokračuje v tříletém studiu pro tuto oblast. Její dobrá práce jen potvrzuje dlouhodobou tradici na naší škole úspěšně se prevencí vyhýbat problémům a případně je bezodkladně řešit. Do této oblasti zahrnujeme i řešení krizových situací, poskytování první pomoci a výchovu ke zdraví. Tímto směrem také zaměřujeme projektové dny. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ohlédnutí za školním rokem 2010/11 Tento školní rok byl pro naši školu velmi úspěšný jak ve vzdělávací oblasti, tak v zájmové a mimoškolní oblasti. Naši žáci i učitelé svými výsledky reprezentovali na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni nejen sami sebe a svou školu, ale i velkou měrou město Jindřichův Hradec a Jihočeský kraj. Nový školní rok v novém... Projekt Půdní vestavba GVN byl před koncem roku 2010 uzavřen i po finanční stránce a od září roku 2010 využívají žáci i učitelé moderních prostor pro výuku i mimoškolní činnost v plném rozsahu. Velmi rychle si zvykli na kvalitní vybavení nových tříd, divadelního a hudebního sálku i učeben výtvarné výchovy a informatiky. Postupně je z vlastních prostředků doplňováno vybavení Vzdělávacího centra Nova Domus, které je také součástí nových prostor, a spolu s tím probíhá proces digitalizace a nového uspořádání knižního fondu všech tří školních knihoven a měněn systém půjčování (celkem více než svazků). Kromě toho vznikají i pracoviště pro samostudium žáků a učitelů školy. U příležitosti ukončení projektu byla vydána obsáhlá publikace Tradice a dnešek, která se věnuje dějinám jindřichohradeckého gymnázia, významným absolventům školy, ale i současnosti a která i částečně shrnuje obě významná výročí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 25 (celkem 47)

26 školy (400 let od založení a 200 let od obnovení vyučování). K dostání je v sekretariátu školy a v IS v Panské ulici. Projekt z OPVK navazuje... Na začátku měsíce března byl zahájen nový projekt, který je realizován na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci týmem pedagogů vedeným zástupcem ředitele Mgr. Milošem Maxou. Projekt s názvem Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a má za cíl podpořit moderní formy vzdělávání na gymnáziu. Projekt během svého harmonogramu má mimo jiné za cíl vybudovat multimediální učebnu, mobilní počítačovou učebnu, vytvořit opory pro multimediální výuku, zaškolit pedagogy na využívání interaktivních tabulí a pro tyto interaktivní pomůcky také vytvořit aplikace přímo na míru jednotlivým vyučovaným předmětům. Projekt změní tvář gymnázia a posune možnosti vzdělávání žáků do nové roviny. Studenti budou do výuky zapojeni moderní formou, navíc jim bude dána možnost podílet se na přípravě pomůcek pro vyučování. Do projektu bude zapojeno několik desítek pedagogů a řada organizačních pracovníků, kteří budou mít za úkol poskytnout potřebné zázemí odborníkům pro vytváření jednotlivých materiálů. Cílovou skupinou projektu nebudou pouze žáci a učitelé jindřichohradeckého gymnázia, ale i dalších základních a středních škol v Jihočeském kraji. Na závěr projektu, jehož rozpočet dosahuje cca Kč, proběhne přehlídka aplikací v jednotlivých předmětech a soutěž o nejzajímavější program pro práci s interaktivní tabulí Smart Board. Kvalitní vzdělání je vizitkou školy, ale i mimo lavice se dá leccos dohromady Žáci naší školy byli v tomto školním roce velmi úspěšní v řešení předmětových olympiád a soutěží a zúročili tak znalosti získané při vyučování podle poměrně náročného Školního vzdělávacího programu Nova domus. Vedle toho byla naše škola výrazně vidět na mnoha projektových dnech, výměnných pobytech, koncertech, besedách, uměleckých soutěžích a dalších akcích pro veřejnost: Uvádím krátký přehled největších úspěchů: Předmětové soutěže a olympiády: Celostátní kolo: Anežka Michalová 4. A - ruský jazyk - 3. místo Ondřej Stypa 4. A dějepis 11. místo Krajské kolo: Vlastimil Hanuš 6. A český jazyk - 2. místo, biologie - 1. místo Anežka Michalová 4. A francouzský jazyk - 2. místo Adéla Kazdová 7.A anglický jazyk - 3. místo Tomáš Peltan 5. A ruský jazyk - 2. místo Marek Belda 1. A - zeměpis - 5. místo Vít Marušák 4. A matematika 5. místo, recitace postup do národního kola Kristýna Randlová biologie - 5. místo Jiří Suchan chemie 5. místo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 26 (celkem 47)

27 ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST Ve dnech naši školu na přírodovědné soutěži Zelená stezka Zlatý list reprezentovalo družstvo SALÁTI ze 4.A ve složení: Anežka Michalová, Filip Šimánek, Eva Kubáková, Anna Týmalová, Anna-Marie Buková a Kristina Randlová. V konkurenci přírodovědných a ekologických kroužků obsadili velice pěkné 4. místo a stali se nejlepším školním družstvem. Součástí jejich výhry byla i poukázka na nákup knih v hodnotě 500 kč tuto výhru se žáci rozhodli věnovat na nákup knih do kabinetu biologie. Vlastimil Hanuš byl členem týmu České republiky v mezinárodní olympiádě v přírodních vědách s nímž získal 7. místo V červnu 2011 byli spolu s žáky dalších jindřichohradeckých škol přijati a oceněni starostou města ing. Stanislavem Mrvkou a místostarostou ing. Bohumilem Komínkem úspěšní žáci naší školy Anežka Michalová, Ondřej Stypa a Vít Marušák. Dne 14. září 2010 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích slavnostní předání ocenění úspěšným studentům. Mezi nejúspěšnější reprezentanty našeho kraje v celostátních kolech odborných soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se zařadil také student Gymnázia V. Nováka v J. Hradci Milan Vocílka. V celostátním kole Olympiády v ruském jazyce obsadil v kategorii pokročilých 3. místo. V současné době zahájil vysokoškolské studium v oboru ruský a ukrajinský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě v Brně. Dále získali žáci naší školy další četná umístění v okresních a krajských soutěžích nejenom v hlavních studijních oborech, ale i např. ve sportu a umění. Za mnohé alespoň uvádíme : Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Strana 27 (celkem 47)

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY POZVÁNKA K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Jméno a příjmení žáka: Petra Andrlová Identifikační kód žáka: 722251 Datum narození: 3.8.1988 Pohlaví: Žena Rodné číslo: 885803/0808 Místo

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10. Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10. Výsledky 1. kola přijímacího řízení Forma studia: denní Seznam přijatých uchazečů 1 26 130 2 1 120 3 2 110 4 9 110 5 27 110 6 13 100 7 5 90 8 23 90 9 25 90 10 35 90 11 38 90 12 10 80 13 34 80 14 40 80 15 42 80 16 20 70 17 33 70 18 45 70

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků

79-41-K/41 Gymnázium 1 třída 30 žáků. 79-41-K/81 Gymnázium 1 třída 30 žáků Rozhodnutí ředitelky Gymnázia J.S.Machara Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Královická 668 o oborech vzdělání, formách vzdělávání, o pilotním ověřování organizace přijímacího řízení a termínech jeho konání,

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více