OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Karina Šondová Ústí nad Labem 2013

2 Obor: Biologie jednooborová (PS i KS), NMgr SŠ, NMgr ZŠ Klíčová slova: parazit, hostitel, parazitóza protozoologie, helmintologie, arachnoentomologie Projekt Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 1. Definice, klasifikace parazitů, makro- a mikroparaziti, přenos a šíření parazitů, typy hostitelů parazitů, životní cyklus, organismus jako prostředí parazita, imunita 2. Prvoci: rozmnožování, příjem potravy, pohyb, kmen Sarcomastigophora, africká trypanosomóza, Chagasova nemoc, ostatní zástupci řádu Kinetoplastida 3. Kožní a viscerální leishmanióza, giardióza a jiní zástupci řádu Diplomonadida, trichomoniáza a další zástupci řádu Trichomonadida 4. Amoebová dysentérie, limax amoeby: primární amoebová meningoencephalitida, granulomatózní amoebová encephalitida a akantamoebová keratitida 5. Kmen Apicomplexa: obecná charakteristika, kokcidióza, toxoplazmóza a kryptosporidióza, balantidióza a charakteristika nálevníků 6. Malárie: původci, onemocnění, vývojový cyklus, diagnostika, expoziční profylaxe, chemoprofylaxe (antimalarika)

4 7. Parazitičtí helminti: způsoby průniku do těla hostitele, motolice: schistosomóza, opistorchióza, klonorchióza 8. Dikrocelióza, fasciolóza, fascioloidóza, paragonimóza, nejvýznamnější zástupci třídy Monogenea (žábrohlísti), tasemnice: teniidózy 9. Difylobotrióza, sparganóza, ligulóza, hymenolepiózy, dipylidióza, hlístice: tichurióza 10. Trichinelóza, askarióza, larvální toxokaróza, strongyloidóza, enterobióza, tropické filariózy 11. Drakunkulóza, wuchererióza, brugióza, loalóza, nejvýznamnější zástupci kmene Acantocephala (vrtejši) 12. Parazitičtí členovci: význam, forma přenosu na hostitele, obecná charakteristika, roztoči: klíšťová encephalitida a lymeská borelióza, svrab, pedikulóza (Anoplura) 13. Parazitičtí zástupci ploštic a dvoukřídlého hmyzu (Diptera), blechy (Siphonaptera)

5 Vztahy mezi populacemi organismu: Parazitismus + - Predace + - kompetice - - amensalismus - 0 mutualismus + + komensalismus + 0 protokooperace + + Kdo je parazit a hostitel? Parazit je organismus, který žije na úkor druhého organismu (hostitel).tento vztah je v přírodě velmi rozšířen napříč všemi říšemi organismů: parazitické rostliny (např. záraza) parazitické houby (např. grafióza jilmu) hnízdní paraziti (např. kukačka obecná) Pták klade vejce do hnízd jiných ptáků a výchovu mláďat přenechává jiným ptákům

6 Parazit x parazitoid Parazit obvykle škodí, ale nezabíjí hostitele okamžitě. Parazitoid svého hostitele vždy zabíjí a tím se podobá pravým predátorům. Do této skupiny patří především zástupci ze skupiny Hymenoptera (blanokřídlí) např. lumci a lumčíci (larvy), využití v biologické ochraně rostlin

7 I. Obecná parazitologie Parazitizmus (cizopasnictví) = velmi rozšířený biologický jev v přírodě, patří mezi nejsložitější úrovně vzájemných vztahů 2 organismů. Jedná se o koexistenční vztah 2 různých druhů organismů, z nichž 1 (parazit) získává výhody na úkor druhého (hostitel) nebo ho nějakým způsobem poškozuje, tedy parazit je metabolicky závislý na svém hostiteli.!!! 1 volně žijící druh 1 druh cizopasníka polovina biosféry jsou paraziti. Parazitologie = studium cizopasníků = ekologická disciplína, obor spojující studium zoologického objektu, parazita a jeho vztahů s hostitelem i prostředím interdisciplinární obor. Paraziti jsou skupina predátorů (živí se tkáněmi jiných živých organismů) žijících v těsném spojení se svými hostiteli. Parazit je organismus žijící po celý život nebo alespoň jeho část na/v těle jiného organismu hostitele

8 I. Obecná parazitologie Podle hostitelů: Zooparaziti = paraziti zvířat a člověka Fytoparaziti = paraziti rostlin (hlístice v tkáních rostlin) U rostlin dle přítomnosti chlorofylu: Hemiparazité (poloparazité) - zelené rostliny, jež z hostitele přijímají jen vodu a minerální látky, př. jmelí (Viscum) nebo ochmet (Loranthus) Holoparazité - nezelené rostliny, jež ze svého hostitele přijímají i asimiláty, např. záraza (Orobanche) nebo podbílek (Lathraea)

9 Podle lokalizace: Ektoparaziti: cizopasí na povrchu těla nebo na povrchových orgánech hostitele (Monogenea, parazitičtí korýši, vši, blechy) Endoparaziti: cizopasí ve vnitřních orgánech hostitele (naprostá většina helmintů, např. měňavka úplavičná, motolice, tasemnice)

10 Rozdělení parazitů podle místa lokalizace: 1) střevní (intestinální, enterální): žijí v trávicím ústrojí, především v tenkém a tlustém střevě (Entamoeba histolytica, Trematoda, Cestoda) 2) krevní: - v plazmě (Trypanosoma sp., mikrofilárie) - v krvinkách (Plasmodium sp.) 3) kavitární (dutinoví): (Entamoeba gingivalis, Trichomonas vaginalis) 4) tkáňoví (orgánoví, systémoví): (Toxoplasma gondii, Leishmania sp.) (Giardia intestinalis) 5) kožní a podkožní: podkožní filariózy (Onchocerca) Ektopická (netypická, atypická) lokalizace: vzniká, pokud parazit při své migraci hostitelem mine cílový orgán a usadí se na atypickém místě (Paragonimus westermani- motolice plicní v mozku, Fasciola hepatica motolice jaterní v mozku)

11 I. Obecná parazitologie Podle vazby na hostitele: Obligátní parazit (typický, pravý, nucený, vázaný) = část životního cyklu nezbytně zahrnuje parazitický způsob života (významné pro přežití), adaptace na parazitický způsob života (motolice, tasemnice a většina helmintů, Ixodes ricinus) Fakultativní parazit (příležitostný) = volně žijící živočichové, kteří mohou za určitých podmínek (pozření jiným živočichem či jiné vniknutí) přejít k parazitickému způsobu života (chovají se pak jako praví parazité), tzn. parazitují pouze příležitostně (pijavka lékařská Hirudo medicinalis; volně žijící půdní hlístice - parazité hmyzu, Fannia scalaris - moucha - larvy mohou pronikat do slzných kanálků člověka a způsobit vážná poškození, normálně žijí volně)

12 Náhodný parazit = parazit, který napadne živočicha, jenž není jeho normálním hostitelem, múže dojít k adaptaci na tohoto hostitele (př. hlístice vlasovka husí (Amidostomum anseris), která normálně cizopasí v žaludku hus, ale byla zjištěna i v žaludku hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) Hyperparazit = parazit, který zároveň slouží jako hostitel pro další cizopasníky (mikrosporidie v článcích tasemnic či motolic, měňavky u gregarin) Pseudoparazit = organismy nebo jejich části, které při diagnostice parazitů mohou být pro svou vnější podobnost zaměňovány s parazity dospělci či vývojovými stadii parazitů (př. spory hub diagnostikovány jako cysty prvoků; trichomy rostlin zaměněný s larvami hlístic) xenoparazit = organismus, který zcela náhodně vnikl do těla hostitele

13 Podle časového úseku v ŽC kdy parazitují: Permanentní (trvalý) parazit = celý životní cyklus parazitují, tedy žijí po celé období své dospělosti uvnitř nebo na povrchu těla svého hostitele (Plasmodium sp., Trypanosoma sp., Leishmania sp., Entamoeba sp.) Temporální (dočasný) parazit = parazitují pouze občas, po určitou dobu se živí na svém hostiteli, především za účelem příjmu potravy (Argulus foliaceus, Anopheles sp., Culex sp., Aedes sp., Ixodes sp.) Periodický parazitizmus: - stadijní larvální (glochidia mlžů, larvy dipter myiasis) imaginální (komáři, muchničky) - generační (hádě ropuší Rhabdias bufonis)

14 Podle typu životního cyklu: Monoxenní = s účastí jednoho hostitele (Eimeria tenella, Enterobius vermicularis) Heteroxenní = s účastí více hostitelů (Toxoplasma gondii, Sarcocystis tenella, Fasciola hepatica) Podle způsobu výživy: Stenofágní (monofágní) = živí se na jednom druhu hostitele, úzký okruh (zpravidla jen 1) hostitelů (Trypanosoma lewisi) Euryfágní (polyfágní) = živí se na více druzích hostitelů, široké spektrum hostitelů (Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis)

15 Přenos a šíření cizopasníků: horizontálně = mezi členy téže populace x vertikálně = mezi rodiči a potomky Horizontální přenos může být: 1) přímý 2) nepřímý (pomocí vektoru nebo mezihostitele) Typy životních cyklů parazitů: 1) přímý (geohelminti) 2) nepřímý (biohelminti) Definice životního cyklu parazita: Životní cyklus zahrnuje všechny jevy probíhající v komplexu parazit hostitel prostředí od vzniku vajíčka v mateřském jedinci do smrti z tohoto vajíčka vzniklého potomstva, včetně všech vývojových stádií dceřinných jedinců morfologicky nestejnorodých s jedincem mateřským.

16 ADULT Fáze životního cyklu parazita adultních cizopasníků v populaci definitivního hostitele VAJÍČKO vajíček ve vnějším prostředí LARVÁLNÍ STÁDIUM larválních stádií ve vnějším prostředí 1. MEZIHOSTITEL juvenilních cizopasníků v populaci prvního mezihostitele 2. MEZIHOSTITEL juvenilních cizopasníků v populaci druhého mezihostitele

17 Ž I V O T N Í C Y K L U S P A R A Z I T A Vajíčko Invazní larva Juvenilní jedinec Pohlavně zralý jedinec Typy hostitelů parazitů: Definitivní hostitel = hostitel, v němž parazit pohlavně dospívá, prodělává reprodukci a produkuje vajíčka nebo larvy, př. člověk jako definitivní hostitel Schistosoma, Taenia, Ascaris Mezihostitel = hostitel, který je nezbytný pro larvální vývoj parazita a probíhá v něm část vývoje, ale parazit nedosáhne stadia pohlavní zralosti. V mezihostiteli se vyvíjejí většinou tzv. infekční (invazní) stadia, která po vniknutí do definitivního hostitele vyvolají nákazu

18 Vektoři (přenašeči) jsou mezihostitelé, kteří aktivně přenášejí vývojová stadia parazitů, např. při sání krve. Některé druhy mají i více než 1 mezihostitele, př. člověk mezihostitelem Echinococcus, Taenia. Paratenický hostitel = živočich, ve kterém se parazit nevyvíjí, ale je schopen určitou dobu přežívat a udržet si schopnost nákazy definitivního hostitele či dalšího mezihostitele, př. měkkýši jako parateničtí hostitelé hlístic. Živočich, který stojí mimo vlastní životní cyklus parazita (není pravým definitivním hostitelem, ani pravým mezihostitelem). Rezervoárový hostitel = hostitel, který představuje zdroj nákazy parazitem pro ekosystém a umožňuje cizopasníkovi přežívat v podmínkách, kdy není k dispozici vhodný hostitel, př. potkani a šelmy rezervoárovým hostitelem pro Trichinella sp. Náhodný hostitel = hostitel, kde parazit dlouho nepřežívá ani se nevyvíjí, ale atypická migrace jeho larev v těle hostitele může být i patogenní, př. larvy migrans u Toxocara sp.

19 I. Obecná parazitologie Způsoby přenosu a šíření cizopasníků: Způsob šíření nemoci člověka Vertikální HIV, toxoplasmóza Horizontální Přímý přenos osobní kontakt spalničky aktivní průnik krevničky pohlavní přenos HIV, syfilis, bičenka poševní kontaminace vody cholera, améby Nepřímý přenos ingesce (potrava) inhalace inokulace vektorem tasemnice, motolice malárie, spavá nemoc

20 II. PROTOZOOLOGIE Obecná charakteristika prvoků: - jednobuněčné organismy - tělo tvoří eukaryotická buňka, velikost 1-150µm, někteří až makroskopických rozměrů (gregariny a nálevníci) - většina volně žijících (půda, mokřady, sladkovodní a mořské prostředí), mnoho mutualistů, komenzálů nebo parazitů Fenomenální adaptace prvoků: jedna buňka = jedno tělo osidlují nejrůznější typy prostředí adaptace k parazitismu - celkem asi druhů = parazitů bezobratlých a obratlovců

21 Rozmnožování protozoí: a) nepohlavní rozmnožování: Binární dělení: vznik 2 jedinců z původní mateřské buňky: nepravidelné (Sarcodina) podélné = longitudinální (Mastigophora) příčné = transversální (Ciliophora) šikmé = (Opalinata) - sekvence dělení je: (1) kinetozom, (2) kinetoplast, (3) nucleus, (4) cytokinesis - DĚLENÍ MÁ POVAHU MITÓZY S VÝJIMKOU MACRONUCLEUS NÁLEVNÍKŮ - DĚLÍ SE AMITOTICKY Mnohonásobné dělení (merogonie, schizogonie) některá Sarcodina, Apicomplexa Je to opakované dělení jádra a základních organel před cytokinezí. Teoreticky probíhá ve stejných fyziologických podmínkách.

22 Schizogonie vede ke vzniku schizontů periferální uspořádání dceřinných buněk merozoitů. Je to nepohlavní mnohonásobná mitosa následovaná simultánní cytokinesí. Z mateřské buňky zůstane reziduální masa protoplasmy. Schizont je buňka prodělávající schizogonii, ještě před proběhnutím cytokinese. Merozoit je dceřinná buňka vzniklá schizogonií. Merozoiti dávají vznik další fázi merogonie nebo gametogonie. Merogonie je mnohonásobné dělení na merozoity. Schizogonie vedoucí tedy ke vzniku merozoitů je merogonie. Dva typy merogonie: 1) endomerogonie endodyogonie = dva noví jedinci uvnitř buňky mateřské (Toxoplasma, Sarcocystis) endopolygonie = dělení jádra, pak ostatních organel (Entamoeba, Eimeria) mnohonásobná synchronní endopolygonie = dělení organel před dělením jádra (Sarcocystis, Plasmodium)

23 2) ektomerogonie = vnější merogonie = merozoiti vysunováni do parazitoforní vakuoly a v ní probíhá tvorba nových organel a vznik nových jedinců (Eimeria, Theileria, Babesia) b) pohlavní rozmnožování: - zahrnuje meiózu (redukční dělení jádra) = gamety = gametogonie gamonti = buňky, z kterých vznikají gamety = gamontogamie rozmnožování: amphimiktické = gamety od dvou rodičů automiktické = gamety od jednoho rodiče Syngamie = spojení celých gamet (buněk) Anizogamety se liší velikostí: makrogamety - samičí mikrogamety samčí Fúze makro a mikrogamet = zygota

24 Konjugace = vegetativní jádro (makronukleus) se rozpouští a generativní jádro (mikronukleus) se v každém jedinci dělí, po splynutí jaderse konjuganti od sebe oddělí a vytvoří se nový mikronukleus a makronukleus Cytogamie = variace na konjugaci = spojení buněk, ale nikoliv jader = vzniká diploidní jedinec Autogamie = variace na konjugaci = fúze haploidních pronuclei téže buňky, ale není cytoplazmatická fúze s jiným jedincem Infekční stádia většiny prvoků jsou chráněna cystou. Sporozoiti = infekční stádia v cystě = excystace = trofont (trofozoit) Oocysta = mnohonásobné dělení = sporogonie Oocysta = sporocysta = sporozoiti; (sporulace)

25 Pohyb protozoí: - schopnost aktivního pohybu v hostiteli (v krvi, lymfě, mezibuněčných prostorech a tkáních, ve střevním lumen), vyhledávání vhodných buněk, do kterých pronikají a využití při vlastní sexuální reprodukci Orgány pohybu - pseudopodie (panožky) měňavky a bičíkovci: lobopodie, filopodie, rhizopodie, retikulopodie - flagella (bičíky) - cilie (brvy, řasinky) u opalin a nálevníků - cirry (prstovitý útvar vzniklý spojením brv), membranely (brvy, které vytváří celé pásmo), membrány (např. undulující membrána) Stavba bičíků: 9 párů mikrotubulů + 2 mikrotubuly centrální, bazální tělísko = kinetozom tubuliny a dynin

26 Výživa a příjem potravy: - autotrofní i heterotrofní (většina) způsob příjmu potravy Mechanismy příjmu potravy: 1) difúze = látky pronikají cytoplazmatickou membránou pouze fyzikálně, bez spoluúčasti buňky (pouze omezeně) 2) aktivní transport (permeázy) = enzymy produkované cytoplazmatickou membránou se vážou na molekuly substrátu a napomáhají posunování substrátu do buňky: a) pinocytóza (pinocytický měchýřek) = membrána buňky vytvoří jamku, která se posléze spolu se substrátem oddělí od cytoplazmatické membrány a dá vzniknout tzv. pinocytickému měchýřku b) fagocytóza = buňky pohlcují větší částice (případně celé organismy) potravy, buňka obklopí potravní částice panožkami a uzavře je ve vakuole, která vznikne doškrcením cytoplazmatické membrány Speciální organely k příjmu potravy: periflagelární kapsa (trypanozómy), mikroporus (Sporozoa), cytostom (bičíkovci), peristom (nálevníci), fagosomy = potravní vakuoly, cytopyge = buněčná řit

27 Klasifikace: dosud není jednotná Protozoa jsou považována za podříši, v současné době se rozdělují do 5 kmenů, kdy 6. kmen (Microspora) je ve své klasifikaci v současnosti diskutabilní (prvoci x mnohobuněční): Říše: Animalia Podříše: Protozoa 1. Kmen: Sarcomastigophora (cca 25 tisíc druhů) 2. Kmen: Labyrinthomorpha (35 druhů) 3. Kmen: Apicomplexa = Sporozoa (4800 druhů) 4. Kmen: Ascetospora 5. Kmen: Ciliophora (7500 druhů)

28 Systematické členění nejvýznamnějších parazitických zástupců (rodů) protozoí (schématické): Podříše: PROTOZOA: Kmen: Sarcomastigophora: Řád: Kinetoplastida (Trypanosoma,Leishmannia) Diplomonadida (Giardia, Spironucleus) Trichomonadida (Trichomonas, Histomonas, Dientamoeba) Amoebida (Entamoeba) Schizopyrenida (Acanthamoeba, Naegleria) Kmen: Apicomplexa (Toxoplasma, Cryptosporidium, Plasmodium) Kmen: Ciliophora (Balantidium)

29 II. PROTOZOOLOGIE současný význam: významní parazité člověka a hospodářských zvířat, mimo jiné původci malárie (500 miliónů infikovaných, 2 miliardy ohrožených lidí, 1-3 miliony úmrtí za rok) klasifikace dosud není jednotná Protozoa jsou považována za podříši, v současné době se rozdělují do 5 kmenů, kdy 6. kmen (Microspora) je ve své klasifikaci v současnosti diskutabilní (prvoci x mnohobuněční) nejvýznamnější protozoární onemocnění: GeneralBiology/Microbiology/ParasiticProtozoa/ParasiticPr otozoa.htm

30 Řád: Kinetoplastida - bičíkovci s 1-2 bičíky - kinetoplast (mimojaderná DNA- až 40%) Podřád: Bodonina: volně žijící, 2 bičíky, rod Bodo Podřád: Trypanosomatina: - pouze 1 bičík, u některých forem srostlý s tělem a vytváří undulující membránu, nejvýznamnější rody: Trypanosoma a Leishmania

31 TRYPANOSOMÓZA AFRICKÁ TRYPANOSOMÓZA (SPAVÁ NEMOC): - původce: Trypanosoma brucei gambiense - zdroj: nemocný člověk, chronická spavá nemoc - výskyt: říční oblasti západní a centrální Afriky - přenos: inokulativní - prostřednictvím mouchy rodu Glossina (= Tse tse) při sání - inkubační doba: týdny až roky (2-4 měsíce) - původce: Trypanosoma brucei rhodesiense - zdroj: zejména jiní savci, akutní spavá nemoc - výskyt: východoafrické savany - přenos: stejně jako předchozí - inkubační doba: do 3 týdnů (6-22 dnů) - onemocnění s rychlejším průběhem, neléčená může končit smrtí Sir David Bruce

32 onemocnění: nepravidelné vysoké horečky, nechutenství, anémie, průjmy, otoky víček a končetin, hepatosplenomegalie (zvětšená játra a slezina), po roce se objevují příznaky postižení CNS: meningoencefalitida (zánět mozkových blan) s krvácením, poruchy vidění, spavost, hubnutí MÍSTO BODNUTÍ: inkubační doba: 5-15 dnů lokální zánět kůže = ŠANKR, otok vřed (2-5 cm), často bolestivý, zmizí za 2-3 týdny

33

34

35 2) AMERICKÁ TRYPANOSOMÓZA (CHAGASOVA NEMOC): [šagasova] - původce: Trypanosoma cruzi Dr. Carlos Chagas - zdroj: nemocný člověk, zvířata (pes, kočka, prase, hlodavci, atd.) - výskyt: Jižní a Střední Amerika, jižní oblasti USA, infikováno kolem 20 miliónů lidí - přenos: kontaminativní - prostřednictvím ploštic "barbieros" (Triatoma sp., čeleď Reduviidae), které v noci vylézají, lezou po obličeji, sají a defekují na kůži, prvoci vetřeni škrabáním při svědění do ranky po bodnutí (prvok dokončuje vývoj v zadní části trávicí soustavy ploštic) - inkubační doba: akutní infekce (u dětí): 1-2 týdny - latentní infekce: až 20 let

36 onemocnění: probíhá akutně (zejména u dětí do 12 let) či latentně s příznaky: lokální reakce v místě vniku, horečka, rychlé ubývání sil, otoky víček (Romanův syndrom), lymfadenitis (zduření mízních uzlin), hepatosplenomegalie, meningoencefalitida, megakolon, megaesophagus, endokarditida (selhání srdeční svaloviny), může končit i smrtelně AKUTNÍ FÁZE: 1-4 měsíce LATENTNÍ FÁZE: 8 10 týdnů po infekci (může trvat několik let) CHRONICKÁ FÁZE: let až celý život

37

38 zvětšení postupné (roky) jícnu (megaesofagus) tlustého střeva (megakolon)

39 LEISHMANIÓZA - původce: více druhů a poddruhů rodu Leishmania - výskyt v tropických oblastech (v ČR 1-2 případy/ rok importované turisty a cizinci) zdroj: nemocný člověk, volně žijící savci, pes přenos: prostřednictvím nakaženého komárka při sání: komárci rodu Phlebotomus a Lutzomyia, aj. dle geografické oblasti - onemocnění dělíme dle lokalizace klinických projevů a epidemiologicky: 1) Viscerální (orgánová) leishmanióza - inkubační doba: 4-6 měsíců (až 1 rok) - leishmanie po průniku do organismu (sání komárka) fagocytovány mikrofágy, ve kterých přežívají

40 a) indická viscerální leishmanióza - původce: L. donovani nejtěžší forma onemocnění je kala-azar (černá nemoc), kdy dochází k ztmavnutí kůže, těžké nákazy vnitřních orgánů b) středozemskomořská v. l. - původce: L. infantum (postihuje děti do 5-ti let) c) americká v.l. původce L. chagasi 2) Kožní leishmanióza (leishmanióza Starého světa) - inkubační doba: 2 týdny až několik let a) typ městský - původce: L. tropica tzv. suchý vřed b) typ pouštní - původce: L. maior - tzv. vlhký vřed c) typ východoafrický - původce: L. aethiopica 3) Kožní leishmaniózy Nového světa - inkubační doba: 2-3 měsíce * onemocnění způsobená původci z komplexu L. mexicana: - mírnější kožní léze bez metastáz do sliznic, destrukce ušních boltců - původci: L. mexicana mexicana L. mexicana amasonensis

41 * onemocnění způsobená původci z komplexu L. brasiliensis: -lokalizovaná i difúzní, znetvořující kožní léze s metastázami do sliznic (špatná prognóza), může končit i smrtelně - původci: L. brasiliensis brasiliensis L. brasiliensis peruviana L. brasiliensis quayanensis Laboratorní diagnostika: 1) odběr materiálu dle lokalizace: * viscerální leishmanióza: krevní nátěr,sternální punkce, biopsie sleziny, jater či mízních uzlin *kožní leishmanióza: materiál odebraný z okraje a spodiny vředu 2) přímý mikroskopický průkaz parazita 3) sérologický průkaz protilátek - NFR (nepřímá fluorescence), ELISA

42

43

44

45 Řád: Diplomonadida: - zdvojený bičíkatý i jaderný aparát, bez mitochondrií a Golgiho aparátu - adhezivní disk - nejvýznamnější rody: Giardia (č. Giardiidae) a Spironucleus, Hexamita (č. Hexamitidae)

46 GIARDIÓZA (LAMBLIÓZA) - původce: Giardia intestinalis (Lamblia intestinalis) - parazituje v tenkém střevě (duodenum)= trofozoit (vegetativní, patogenní stadium), vytváří oválné čtyřjaderné cysty (infekční stádium) - zdroj: nemocný člověk, hospodářská, domácí i divoce žijící zvířata, která vylučují stolicí cysty - přenos: potrava či voda kontaminovaná cystami fekálně-orální cestou u malých dětí (vzhledem k hygienickým návykům s věkem ubývá) - nejčastější nevirové průjmové onemocnění, symptomatická giardióza u 200 mil. lidí v Asii, Africe a Latinské Americe - prevalence v ČR 1-10% u dospělých, až 30% u dětí - inkubační doba: 5-70 dnů (závislé na množství)

47 - onemocnění: 1) asymptomatický průběh (relativně častý u dospělých, 50% se spontánně uzdraví) 2) gastrointestinální potíže: nechutenství, zvracení, průjmy se střídající se zácpami, hubnutí Terapie: prevence: zvýšená osobní hygiena u dětí ochrana potravin před kontaminací cystami (sedání much)

48 Duodenum, jejunum: oblast patogenního působení giardií nehostinné podmínky: fluktuace kyslíku rychlý průtok střevního obsahu žluč, enzymy slinivky normální osídlení bakteriemi: velmi nízké Trofozoity giardií reverzibilně přichyceny k povrchu epitelu (obrana před spláchnutím střevním obsahem) přichyceny podél klku, uvolňují se na vrcholu metabolismus: závislý na vnějších zdrojích živin

49

50 Řád: Trichomonadida: bičíků, parabazální aparát (GA), hydrogenozomy (mitochondrie) a lysosomy - nejvýznamnější rody: Trichomonas, Histomonas (ptáci), Dientamoeba

51 TRICHOMONÓZA - původce: Trichomonas vaginalis (bičenka poševní) - kosmopolitně rozšířený prvok (v ČR lidí se stoupající tendencí) - zdroj: akutně či chronicky nemocný člověk (zejména muž s chronickou asymptomatickou formou) přenos: * přímý: pohlavní styk během porodu z matky na novorozence (kontaminativní) * nepřímý (zcela výjimečně vzhledem k citlivosti prvoka) - nepříznivý vliv na těhotenství, zvýšené riziko rakoviny děložního čípku, zvýšené riziko infekcí HIV - inkubace: 4-14 dnů

52 onemocnění: * u muže: a) asymptomatická forma (většinou bez příznaků) b) uretritida výtok a potíže při močení * u ženy: akutní zánět sliznice poševní s hojným běložlutým výtokem s řídkou konzistencí a intenzivně zapáchající - časté komplikace: urethritida (75% případů) kolpitis (zánět pochvy) - onemocnění často přechází do chronického stadia Terapie: - současná léčba nemocného a všech sexuálních partnerů, metronidazol

53

54 Řád: Amoebida: - měňavky ve střevě obratlovců či bezobratlých - pseudopodie, bez bičíkatých stadií, druhotná ztráta mitochondrií, 1 jádro, vakuoly, nemají definované ER, hladké ER, nemá Golgiho aparát - nejvýznamnější rod: Entamoeba Trofozoiti mm Cysty mm, 1-4 jaderné Střevní améby u člověka 7 druhů: Odlišení améb: morfologie jádra, počet jader v cystě, přítomnost glykogenové (jodofilní) vakuoly, přítomnost a tvar chromidií, tvar pseudopodií, velikost trofozoitu a cyst Entamoeba histolytica, E. dispar, E. hartmani (4 jádra) E. polecki (1 jádro) E. coli (8 jader) Endolimax nana, Iodamoeba bütschlii E. gingivalis (netvoří cysty) ústní dutina

55 AMOEBOVÁ DYZENTÉRIE (ÚPLAVICE) - původce: Entamoeba histolytica (měňavka úplavičná) - střevní onemocnění popsáno 1875 v Sant Peterburgu, za určitých okolností invazní patogen (tepelný stres, fyzická námaha) - kosmopolitně rozšířen, význam v subtropických a tropických oblastech, v ČR nejčastěji forma minuta - zdroj: perorální cesta, znečištěná voda, potrava, forma magna (dysenterica) akutní fáze onemocnění a forma minuta- chronická a latentní onemocnění - onemocnění: těžká střevní amoebová dyzenterie (úplavice), v akutní formě bolesti břicha, krvavé, hlenovité a vyčerpávající průjmy, může vést ke smrti, většinou přechází do chronické fáze komplikace: perforace střeva, zánět pobřišnice, hematogenní a lymfogenní rozsev do dalších orgánů (játra, plíce, mozek, slezina, kůže, urogenitální systém)

56 Terapie: - přípravky na bázi metronidazolu, deriváty benzimidazolu, nutná přísná hygienická opatření v likvidaci fekálií, převařování vody, řádné omytí zeleniny, požívat loupané ovoce Laboratorní diagnostika: 1) mikroskopický nativní preparát ve vlhkém roztěru (cysty i trofozoiti), barvení železitým hematoxilinem 2) sérologická detekce specifických protilátek IFAT, ELISA 3) kultivace na serovaječných půdách

57

58 Řád: Schizopyrenida - měňavky tzv. skupiny limax - améb dvojí život: volně žijící x patogenní endoparazité, - nejvýznamnější rody: Acanthamoeba a Naegleria Naegleria fowleri: - jednojaderná améba, široké laločnaté pseudopodie, amébostom fagocytóza Rozšíření: kosmopolitně termofilní (oteplené) teplé prameny, průmyslově oteplené vody, plavecké bazény. Optimální růst - 35 C, ale roste i při 42 C. 3 stádia: Améboidní trofozoit (15-30 mm), bičíkovec (2 b.), cysty (7-15 mm, 1 pór) Hostitel: člověk, teplokrevní obratlovci

59 TROFOZOIT 2 formy: améba, bičíkovec (2 bičíky) CYSTA klidové stádium, Kulatá, stěna hladká

60 Primární amébová meningoencefalitida (PAM) případů, 19 případů v ČR v letech Průnik: nosní sliznicí do mozku, difuzní šíření, akutní mozkové zánětlivé onemocnění, v tkáních netvoří cysty - Vrbenského lázně, Ústí nad Labem ( nejmasovější nákaza - 16 lidí zemřelo) - průmyslově oteplený potok (Mostecko případy), střední Čechy ) Klinické příznaky: po 3-7 dnech inkubační doby bolest hlavy, horečka, zvracení, meningeální příznaky: strnutí šíje, křeče, delirium, kóma, smrt Diagnostika: obtížná, vyšetření mozkomíšního moku - pohyb améb, barvení trichromem, kultivace 1,5% agar +Aerobacter Léčení: obtížné - 5 pacientů vyléčeno/300 úmrtí Amfotericin B

61 PREVALENCE velmi vzácné onemocnění pravděpodobnost nákazy odhad: 1 na 100 milionů exp. ~ 300 případů (5 přežilo) Vrbenského lázně (krytý plavecký bazén Ústí n. Labem)

62

63

64 Acanthamoeba: - široké pseudopodie - sekundární trnovité pseudopodie = acanthopodie, nejsou bičíkatá stádia Výskyt: kosmopolitní, ve vodě, v půdě, ve vzduchu - každý inhaluje alespoň 1 cystu denně Hostitel: u člověka asi 13 druhů Onemocnění: imunodeficientní jedinci (oportunní parazitóza) Granulomatózní amébová encefalitida (GAE) - chronické onemocnění (týdny, měsíce), tvorba lézí v mozku Klinické příznaky: bolest hlavy, křeče, zvracení, ztuhlost šíje, apatie, smrt Léčba: není účinná případů (5 přežilo) Kožní infekce: může předcházet rozvoji GAE Onemocnění oslabených jedinců: alkoholici, cukrovka a u pacientu s AIDS

65 Akantamébová keratitida (AK): - především u lidí nosících kontaktní čočky, kteří nedodržují dostatečnou hygienu při jejich používání a nošení, chronický zánět rohovky, dlouhodobé trvání, bolestivé Rozšíření: kosmopolitní V ČR asi 2 případy ročně Léčba: obtížná, propamidin isethionát, transplantace prasečí rohovky Balamuthia mandrillaris podobné onemocnění zvířata i lidé (200 případů)

66 Kmen: Apicomplexa: - všichni zástupci jsou výhradně parazitičtí - s cizopasným způsobem života souvisí nadměrná plodnost - složitý vývojový cyklus, v němž došlo k přizpůsobení různým hostitelů - mají speciální organely tvořící apikální komplex, uložený v přední části těla pólový (polární) prstenec, kuželovitý konoid, dozadu směřující rhoptrie a mikronemy, k pohybu subpelikulární mikrotubuly. Apikálním komplex u invazivního stádia (sporozoit), pronikajícího do hostitelské buňky. Vakovité rhoptrie jsou vakuoly s lytickými enzymy, slouží k zachycení na buňce a proleptání. - rozmnožují se neúplnou nebo úplnou metagenezí. Metageneze může být spojena se změnou hostitele. - nepohlavně se množí mnohonásobným rozpadem schizogonií - pohlavní proces je gamogonie

67 oocysta sporocysta sporozoit

68 Kmen: Apicomplexa: - vývojový cyklus má tyto hlavní části: 1. excystace 2. merogonie (schizogonie) 3. gametogonie 4. sporogonie - kokcidie (podřád: Eimeriina) - hemosporidie (podřád: Haemosporina)

69 Životní cyklus: 1. sporozoit invazní stadium; má apikální komplex a stává se 2. trofozoit sporozoit 3. schizogonie zvláštní způsob rozmnožování; z trofozoita vznikají mnohonásobným rozpadem naráz až stovky 4. merozoiti a stanou se z nich buď opět sporozoiti nebo vznikají 5. gamonti ti pohlavně splývají nebo dávají vznik gametám, tento proces se nazývá 6. gamogonie dělení; pohlavní proces s tvorbou gametocytů, které dozrávají v gamety (samčí mikrogamety, z nichž některé jsou pohyblivé s bičíky, a samičí nepohyblivé makrogamety s rezervními látkami); při dělení : se rozpadne na gamety, zůstane celá; zlepšení genomu 7. zygota buď jen povyroste nebo se dělí, pak většinou vznikají 8. spory rezidentní (odolné) klidové a přenosové stádium 9. sporogonie, dělení 10. sporozoiti

70 KOKCIDIÓZA - onemocnění králíků, drůbeže a holubů - akutní kokcidióza: příznaky podle patogenity každého druhu rodu Eimeria, průjmy, nechutenství, zchvácenost, léze na nakažené tkáni, po přečkání akutní kokcidiózy je jedinec odolný vůči nové nákaze stejným druhem - nejvýznamnější u králíků: epitel žlučových kanálků v játrech či ve střevě - Livacox u drůbeže Laboratorní diagnostika: 1) koprologické vyšetření s nálezem oocyst v trusu 2) mikroskopické vyšetření a seškraby sliznice střeva při pitvě 3) diferenciální diagnostika

71 TOXOPLASMÓZA - původce: Toxoplasma gondii - kosmopolitně rozšířen, u nás nejrozšířenější parazitóza: 1000 případů/rok, 25-40% populace má protilátky (tj. bylo již nakaženo) - přenos: 1) primárně infikovaným masem- konzumace nedostatečně tepelně upraveného masa nakažených domácích zvířat (prase, králík, drůbež) obsahujícího tkáňové cysty 2) sekundárně kontaminovanou potravou, vodou - konzumace potravy kontaminované kočičími výkaly s obsahem oocyst 3) zanesení tkáňových cyst do úst při manipulaci s masem (řezníci, stahování zvířat) 4) zanesení oocyst do úst při kontaktu s kočkou (hlazení kočky) 5) transplacentární přenos z matky na plod

72 1) Získaná toxoplasmóza (postnatálně): klinická manifestní forma - chřipkové projevy: malátnost, únava, horečka, někdy zduření uzlin - u imunodeficientních jedinců: postižení CNS - může vést až ke smrti nebo postižení kardiovaskulárního aparátu, postižení jaterního parenchymu, postižení očního bulbu, postižení kosterního svalstva 2) Vrozená (kongenitální) toxoplasmóza (praenatální infekce plodu): - nákaza před otěhotněním» pak přenos nákazy na plod podstatně ztížen - nákaza během 1. trimestru» nejtěžší poškození plodu - nákaza během 2., 3. trimestru (bývá častější) klinické projevy: * potrat (abortus) * narození mrtvého dítěte * narození poškozeného dítěte: kalcifikace mozku, hydrocephalus (vodnatost mozku), poruchy zraku, malformace

73 * narození zdánlivě zdravého dítěte: lehčí kongenitální nákaza se projeví až ve 2~5 letech věku: poruchy zraku (strabismus, retinitis), drobné kalcifikace CNS, mentální retardace až debilita * narození zdravého dítěte Terapie: - prevence: konzumace dobře tepelně upraveného masa, osobní hygiena po kontaktu s kočkou (pečlivé umytí rukou) -podání antibiotik a chemoterapeutika trojkombinace: chemoterapeutika sulfonamidy (sulfadiazin) inhibice syntézy kyseliny listové v bakteriálních buňkách bakteriostatický pyrimethamin, spiramycin

74

75

76 KRYPTOSPORIDIÓZA - původce: Cryptosporidium parvum - zdroj: nemocný člověk, volně žijící i domácí zvířata (hovězí dobytek) - přenos: fekálně-orální znečištěnými prsty, voda, potraviny kontaminované oocystami - inkubační doba: 5 dnů - onemocnění: a) u imunokompetentních- dospělých: *asymptomatická forma - dětí: * manifestní forma - příznaky: 14 dnů trvající vodnaté průjmy, zvracení, teplota, bolesti břicha 1976: první případ nákazy člověka

77 - po ukončení vývojového cyklu prvoka spontánní uzdravení b) u imunodeficientních pacientů (zejména AIDS) představuje jednu z oportunních parazitóz - příznaky: chronické, život ohrožující těžké vodnaté průjmy, horečka, bolesti břicha, hubnutí, někdy průnik do plic» plicní komplikace Laboratorní diagnostika: přímý mikroskopický průkaz oocyst ve stolici

78 MALÁRIE - původce: 4 druhy prvoků (výtrusovci) rodu Plasmodium: Plasmodium vivax - původce malárie "terciány" Plasmodium ovale - původce malárie "terciány" Plasmodium malariae - původce malárie "kvartány" Plasmodium falciparum - původce malárie "tropiky - rozšíření v subtropech a tropech; zastoupení jednotlivých druhů různé v lokalitách (v ČR eradikována r přenašeč přítomen, ale nemá zde vhodné podmínky) - zvláštním typem tzv. "letištní malárie": nakažení komáři dopraveni náhodně letadlem mimo endemické oblasti, kde nakazí místní obyvatele (letištní haly) - zdroj: nemocný člověk - přenos: prostřednictvím komára r. Anopheles, při sání vnikají sporozoiti do organismu ze slinných žláz komára - inkubační doba: dnů

79 onemocnění: = intermitentní horečky s třesavkou, splenomegalie, anemie - neléčena často smrtelná v důsledku napadení CNS - P. falciparum často získává rezistenci na různá léčiva (profylaktika) - dle vrcholů horeček rozlišujeme 3 druhy malárií (odpovídá rozpadu erytrocytů): * malárie terciána = vrchol horeček po 48 hod. * malárie kvartána = vrchol horeček po 72 hod. * malárie tropica = vrchol horeček po hod. - ve více než 100 zemích (109) - 40% lidstva ohroženo

80

81 nejzávažnější parazitární infekce milionů infikovaných 100 milionů klinických případů ročně 1,5 2,7 milionů úmrtí ročně (malé děti << 5 let) eradikace: Evropa, Austrálie, USA (v současnosti pouze importované případy) redukce: severní Afrika vzestup: Afrika (subsaharská oblast), 9 zemí: redukce (2009), jihovýchodní Asie, střední a Jižní Amerika

82 !!!!!!!!!! Nejvyšší riziko: Ghana, Kambodža, Kamerun, Keňa, Libérie, Malawi, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Sierra Leone, Tanzánie, Uganda.!!!! Vysoké riziko: Angola, Bangladéš, Benin, Brazílie, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická Republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Francouzská Guiana, Gabon, Gambie, Guinea, Guyana, Jihoafrická Republika, Kolumbie, Komory, Kongo, Laos, Madagaskar, Mali, Mosambik, Niger, Papua Nová Guinea, Peru, Rovníková Guinea, Rwanda, Svatý Tomáš, Senegal, Solomonovy Ostrovy, Somálsko, Středoafrická Republika, Súdán, Surinam, Svazijsko, Togo, Venezuela, Vietnam, Východní Timor, Zambie.! Střední riziko: Bolívie, Botswana, Ekvádor, Indie, Mauretánie, Namibie, Panama, Thajsko, Zimbabwe.

83 Vývojový cyklus plasmodií: I. Pohlavní fáze cyklu (probíhá v žaludečním epitelu komára): - komár infikován při sání krve člověka - nasaje makrogamety (samičí) i mikrogamety(samčí),splynutím gametocytů vzniká oocysta jejímž dělením vznikají sporozoiti, kteří pronikají do slinných žláz komára a při sání infikují člověka II. Nepohlavní fáze cyklu (probíhá v lidském organismu): exoerytrocytární fáze: všechny sporozoiti injikované při sání do lidského organismu vcestují do 2 hodin do buněk jaterního parenchymu, kde se opakovaně nepohlavně rozmnoží exoerytrocytární schizogonií a jako merozoity (oválné útvary) jsou uvolňovány do krve

84 erytrocytární fáze: merozoity napadají erytrocyty, v kterých se opět nepohlavně množí erytrocytární schizogonií uvnitř erytrocytů v v merozoity» dochází k rozpadu napadených krvinek s uvolněním merozoitů, kteří v krvi napadají další erytrocyty (cyklus se několikrát opakuje» intermitentní horečky) po několika proběhlých cyklech se vyvíjí v pohlavní buňky samčí (mikrogamety) a samičí (makrogamety), kterými se opět nakazí komár Laboratorní diagnostika: 1) přímý mikroskopický průkaz vývojových stádií parazita v krvi (odběr periferní krve na vrcholu horečky a po ní): tlustá kapka a krevní roztěr 2) sérologický průkaz protilátek (spíše pro průkaz malárie staršího data)

85

86

87

88 Expoziční profylaxe Pobyt přebývání a přenocování v uzavřených místnostech od večera až do rána představuje tradiční ochranu před komáry. Necestovat do oblastí s vysokým rizikem nákazy během období dešťů. Oblečení v případě pobytu v přírodě večer a v noci používat oblečení, které pokryje prakticky celé tělo (dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty), doporučuje se světlý oděv, z prodyšného materiálu (např. ze lněné látky).

89 Repelenty Insekticidní prostředky: se doporučuje používat na kůži (lýtka, zápěstí, krk), předpokládá-li se doba pobytu v přírodě zhruba 2-4 hodiny. Při delším pobytu v přírodě se doporučuje impregnovat oděv. Chemické přípravky: např. N,N-diethyl-m-toluamid (DEET), nebo dimethylftalát se prodávají jako roztoky nebo ve spreji; DEET možné zakoupit i v oblastech s výskytem malárie. Nesmí se používat k rozsáhlému pokrytí (především u dětí), je třeba se vyvarovat kontaktu se sliznicí nebo s umělou hmotou (např. náramky). Rostlinné přípravky: éterické oleje ve směsích. Jsou snášeny velmi dobře, ale mají různou účinnost, a proto ne vždy jsou dostatečně účinné.

90 Insekticidy např. pyrethrin a pyrethroid. Používají se ve formě aerosolu, par, svíčky, kuřidel, v podobě tekutého prostředku k impregnaci oděvu nebo sítě proti komárům či moskytům. Není vhodné je používat přímo na kůži, protože mohou dráždit nejen kůži, ale i sliznici, což vede ke vzniku alergických projevů. Navíc mohou způsobit zdravotní problémy,především neurologické. Kombinace repelentů (používané na kůži) a insekticidů (používanými na oděv) zvyšuje ochranný účinek před komáry a moskyty. Místnosti ke spaní (ložnice) by měly být zajištěny tak, aby byly bez moskytů a komárů!!! Uzavřené místnosti se mechanicky zbaví komárů: např. vychlazením za použití klimatizace, pokud je to možné. Používání insekticidních osvěžujících prostředků může být zdraví škodlivé.

91 Síť proti moskytům se doporučuje jako optimální ochrana před komáry v době spánku, pokud není jiný způsob. Je vhodná zejména pro ochranu kojenců. Jako dodatečná možnost je impregnovat takovou síť insekticidem. Pro dlouhodobé pobyty je třeba navíc: Screening okna a dveře zatěsnit (např. gázou) před možným vniknutím komárů, prudké větrání Místa komářích líhní možné odstranění zdroje ze stojících vod v rybníkách, snížením hladiny, odkrytím cisterny, vylitím dešťové vody z okapů apod.

92 Chemoprofylaxe musí zvážit lékař na základě prospěšnosti a rizika s ohledem na okolnosti místa pobytu cestovatele. Použití léčiva souvisí s místní rezistencí původce malárie. Cestovatel musí být poučen před cestou, že antimalarická profylaxe neposkytuje absolutní jistotu ochrany. I když jen snižují riziko nákazy, bývá riziko malárie po této profylaxi minimální. Pokud se navíc malárie rozpozná na počátku, je téměř vždy vyléčitelná. Dojde-li u cestovatele v tropech ke vzniku horečnatého stavu, existuje vždy určitá možnost nákazy malárie, a proto se doporučuje za všech okolností vyhledat lékaře. Stejné pravidlo platí i po návratu domů a to zejména během prvních tří měsíců. Pozdější manifestace malárie se objeví zřídka. Recidiva terciární malárie se může objevit: její léčba je téměř nemožná, ale není smrtelná.

93 Jedním z nejčastějších opatřeních proti malárii je chemoprofylaxe před cestou do malarických oblastí. Nepodstoupil-li cestovatel tuto preexpoziční chemoprofylaxi a vyskytne se v situaci ohrožení nebo je již nakažen, může se ve výjimečných případech provést tzv. pohotovostní neboli standby léčba ("samoléčba"). Ve většině takových případů se doporučuje vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. PRAVIDELNÁ MEDIKACE s účinnou látkou: Artemether / Lumefantrin (AL) Atovaquon / Proguanil (AtoPro) Chloroquin (Chl) Chloroquin + Proguanil (Chl+Pro) Doxycyklin (Dox) Mefloquin (Mef)

94 Kmen: Ciliophora: - 2 jádra, generativní=micronucleus a vegetativní= macronucleus - pohlavní rozmnožování konjugací BALANTIDIÓZA: - původce: Balantidium coli - výskyt: kosmopolitní výskyt v zemích, kde jsou chována prasata, častější v tropech - zdroj: člověk se nakazí perorálně cystami z prasat pozřením znečištěné potravy obsahující cysty z trusu prasat - onemocnění: nákaza může zůstat bez příznaků či porušení stěny tlustého střeva a vředy podobné jako u úplavice, záněty a vředy tlustého střeva, krevní cestou může pronikat do jater a do plic, těžké nákazy můžou být smrtelné Laboratorní diagnostika: 1) při akutním onemocnění pohyblivá balantidia ve stolici 2) v latentní fázi koprologické vyšetření (cysty)

95

96 III. Helmintologie = parazitičtí helminti Helmintologie = studium helmintů, onemocnění helminty = helmintózy Helminti = parazitičtí zástupci hlístů, tedy zástupci kmene Plathelminthes (ploší hlísti), Nemathelminthes (oblí hlísti) a Acanthocephala (vrtejši) Význam helmintů: medicínský i veterinární význam, závažná onemocnění člověka především v tropických zemích rozvojového světa, schistosomóza a filarióza zvlášť významné (pod Světovou zdravotnickou organizací WHO), jaterní, střevní a plicní motolice, střevní tasemnice, parazitické hlístice (škrkavky, měchovci, roupi, svalovci, kapilárce), běžní i v mírném pásmu (roupi a škrkavky), import z tropických zemí s rozvojem turistiky, atd. Vývojové cykly = složité životní cykly, vývoj přímý, nebo nepřímý přes mezihostitele či střídání hostitelů. Podle průběhu vývojového cyklu se dělí helminti na geohelminty a biohelminty

97 Způsoby průniku helmintů do těla hostitele: Perorální = predace (pozření jednoho hostitele druhým), nebo náhodným nákaza pozřením potravy kontaminované vajíčky nebo larvami helmintů. Zvláštní kategorií je přenos mateřským mlékem (z matky do těla potomstva, př. škrkavka Toxocara). Perkutánní = přímý průnik larválních stádií povrchem těla hostitele (především u motolic a filárií). Spojivkovým vakem = přenos larev (spiruridní hlístice). Kongenitální (prenatální) = vertikální přenos z hostitele na plod (Fasciola, Toxocara). Dalšími tělními otvory = cerkárie echinostomních motolic pronikají nefridioporem do ledvin měkkýše, kde se mění v metacerkárie.

98 Systematické členění nejvýznamnějších parazitických zástupců helmintů (schématické): Kmen: Plathelminthes: Třída: 1) Trematoda = motolice Fasciola, Dicrocoelium, Schistosoma (krevničky) 2) Monogenea = žábrohlísti (ektoparazité ryb) 3) Cestoda = tasemnice Hymenolepis, Taenia, Echinococcus (měchožil) Kmen: Acanthocephala = vrtejši Kmen: Nemathelminthes: Třída: Nematoda = hlístice Trichinella (svalovec), Ascaris (škrkavka), Enterobius (roup), Dracunculus (vlasovec), Wuchereria, Onchocerca (filárie), Trichuris (tenkohlavec)

99

100 Kmen: PLATHELMINTHES (ploší hlísti = flatworms) - tělo je silně dorzo-ventrálně zploštělé, bilaterálně symetrické - chybí tělní dutiny, anus (střevo slepě ukončené), dýchací a oběhový systém - tělo pokryto regimentem (u parazitických zástupců), dobře vyvinutý kožněsvalový vak - nervová soustava tvořena párovitým cerebrálním gangliem, z něhož vybíhají do těla podélné nervové provazce spojené příčnými spojkami - exkreční systém protonefridiálního typu (plaménkové buňky) - orgány zanořené do pojivové tkáně (parenchymu) - většina jsou hermafroditi (výjimkou krevničky jako gonochoristé), oplození je vnitřní, vývoj přímý i nepřímý

101 Třída: Trematoda (Digenea = motolice, flukes) - endoparazité především obratlovců (4000 druhů) - TS a přísavné orgány (ústní přísavka a břišní přísavka = acetabulum) dobře vyvinuty, tegumentální trny či ostny kolem ústní přísavky - někdy Brandesův orgán: pomocný přichycovací orgán, podílející se na fixaci a mimotělním trávení vylučováním enzymů - jejich potravou je střevní obsah, krev či tkáňová tekutina - vajíčko (oválné, silnostěnné, s víčkem = operculem pro opuštění miracidií) miracidium (volně pohyblivé a obrvené larvální stádium, které aktivně vyhledává 1. mezihostitele, měkkýše) sporocysta (v 1. MH, v měkkýši, mateřská a dceřinná generace) redie (asexuálním množením, aktivně konzumuje tkáň hepatopankreatu MH, 1 i více generací) cerkárie (aktivní stádium, které se uvolňuje z měkkýše do prostředí a pohybem ocásku = cercu vyhledává 2.MH či DH) metacerkárie (klidové stádium v 2. mezihostiteli či definitivním hostiteli) dospělec

102 - životní cyklus: a) monoxenní (jednohostitelský) bez mezihostele, u bezobratlých b) dixenní (dvouhostitelský) 1MH (Fasciola, Paraamphistomum, Schistosoma) c) trixenní (tříhostitelský) 2 MH (Clonorchis, Paragonimus, Dicrocoelium) d) tetraxenní (čtyřhostitelský) 3 MH, u strigeoidních motolic

103 Biomphalaria Bulinus Radix Succinea Helicella Lymnaea

104 SCHISTOSOMÓZA - v cévní soustavě savců a ptáků, významní parazité člověka (kolem 200 miliónů lidí), 650 miliónů lidí ohroženo nákazou - tropické a subtropické oblasti, 74 zemí světa, přenos přes kontaminované vodní prostředí - gonochoristé s pohlavním dimorfismem, štíhlejší a delší samice v canalis gynaecophorus kratšího a širšího samce - onemocnění ve 2 etapách. Toxické a traumatické stádium: toxické stádium: cerkáriová dermatitida poškození kůže, horečky, anémie, otoky, zduření uzlin, bolesti hlavy - traumatické stádium: poškození krevních cév, které může přecházet až v karcinomy - délka života 3-7 let - furkocerkárie, schistosomulum Laboratorní diagnostika: 1) přímý průkaz vajíček (ovoskopie) v moči, ve stolici nebo ve vzorku tkáně získané biopsií 2) nepřímý průkaz sérologickými metodami

105 a) močová (urogenitální, egyptská) schistosomóza - původce: Schistosoma haematobium (krevnička močová) - výskyt v Africe (hlavně v Egyptě) a Středním Východě - vajíčka uvolňována močí, poškození kapilár kolem močového měchýře, v moči se objevuje krev, komplikace rakovina močového měchýře b) střevní schistosomóza - původce: Schistosoma mansoni (krevnička střevní) - výskyt v Africe, Středním Východě, Latinské Americe, Karibské oblasti -vajíčka uvolňována stolicí, poškození cév kolem střeva, především tlustého, krvavé průjmy a patologické změny ve stěně tlustého střeva

106 c) japonská (orientální) schistosomóza - původce: Schistosoma japonicum (krevnička jaterní) - výskyt v Číně, Koreji a Filipínách - vajíčka uvolňována stolicí, poškození kapilár kolem střeva, především tenkého, poškození jater a sleziny, chudokrevnost, často končí až smrtí

107

108

109

110 OPISTORCHIÓZA - cizopasníci žlučového měchýře a žlučovodů savců, někdy i ve vývodech pankreatu, včetně člověka (fish-borne diseases) - 1. MH předožábří plži (Bithynia), 2. MH ryby (svalovina) - způsobují záněty žlučníku a žlučovodů, onemocnění až karcinom jater a slinivky, únava, nevolnost, zvracení, průjmy, kožní vyrážka, hubnutí, otoky dolních končetin, v těžkých případech smrt následkem septického šoku - vývojový cyklus: silnostěnná vajíčka s víčkem do vodního prostředí pozření plžem rodu Bithynia sporocysta a 2 generace redií cerkárie uvolněny do vody aktivní průnik do ryb (především kaprovitých) migrace orgány a přeměna na metacerkárie (svalovina) člověk pozře syrové či tepelně neupravené rybí maso s matacerkáriemi

111 původce: Opisthorchis felineus (motolice sibiřská, m. psí) - výskyt v severní Evropě a na Sibiři) - člověk se nakazí po požití pokrmu ze syrové nebo sušené ryby původce: Opisthorchis viverrini - výskyt v Thajsku a Indočíně, Laosu - tradiční gastronomická úprava syrových ryb v endemických oblastech Laboratorní diagnostika: 1) přímý mikroskopický průkaz vajíček ve stolici nebo duodenální tekutině 2) nepřímý průkaz sérologickými metodami (NHT, ELISA)

112

113 KLONORCHIÓZA - původce: Clonorchis sinensis (motolice žlučová) - výskyt v Číně, Thajwanu, Koreji, Japonsku a Dálném Východě - okruh mezihostitelů, definitivních hostitelů i patogenita a laboratorní diagnostika jsou obdobné jako u opistorchiózy

114

115 DIKROCELIÓZA - původce: Dicrocoelium dendriticum (motolice kopinatá) - kosmopolitní výskyt, velikost 6-10 mm, nákazy člověka jsou sporadické - člověk se nakazí náhodně při pozření mravence na vegetaci nebo různých plodech, častěji jsou postiženy děti - záněty žlučníku, žlučovodů nebo pankreatu skotu, ovcí a dalších přežvýkavců - vývojový cyklus: vajíčka stolicí do vnějšího prostředí - miracidium opouští vajíčko aktivní průnik do 1. mezihostitele (suchozemští plži rodů Zebrina, Helicella, Theba) cerkárie z plžů na trávu (tzv. cerkáriové koule, cerkárie se slizem v kuličkách na vegetaci) pozření mravencem rodu Formica (Tetramorium) mravenci upadají do strnulého stavu pozření metacerkárií pasoucími se definitivními hostiteli metacerkárie se uvolní z cysty žlučovodem do jater

116 Laboratorní diagnostika: - mikroskopický nález vajíček ve stolici koprologickým vyšetřením (jako jediná vajíčka motolic lze prokázat flotační metodou)

117

118 FASCIOLÓZA - původce: Fasciola hepatica (motolice jaterní) - kosmopolitní rozšíření, velikost až 3 cm - člověk se nakazí perorálně pozřením adoleskárií na rostlinách (saláty z řeřišnice luční) nebo kontaminovanou pitnou vodou s volně plovoucími cerkáriemi - záněty jater a žlučovodů u ovcí, skotu a volně žijících přežvýkavců a hospodářských zvířat, u člověka onemocnění žlučníku a jater - vývojový cyklus: vajíčka stolicí do vnějšího prostředí - miracidium opouští vajíčko aktivní průnik do 1. mezihostitele (bahnatka malá = Lymnea truncatula) sporocysty 2 generace redií cerkárie zpět do vodního prostředí přichycení na vodních rostlinách či vegetaci (adoleskárie) definitivní hostitel se nakazí perorálně po konzumaci rostlin s adoleskáriemi průnik přes břišní dutinu do jater dospívání a pohlavní dozrávání migrace dospělců do žlučovodů

119

120

121 Fasciolopsis buski: dospělci ve žlučovodech savců (prasat, psů i člověka), J a JV Asie cm dospělci: - fasciolopsióza (nemoc lotosového květu) - zoonóza alimentárního původu (nakažení kontaminovanou potravou)

122 Fascioloides magna: dospělci v játrech a žlučovodech vysoké lesní zvěře, zavlečen ze Severní Ameriky cm dlouhý a 2,5 3,5 cm široký - fascioloidóza, k terapii volně žijících přežvýkavců se používá triklabendazol nebo rafoxanid

123 PARAGONIMÓZA - původce: Paragonimus westermani (motolice plicní) - výskyt: východní a jihovýchodní Asie (Japonsko, Čína, Korea, Filipíny, atd.) - plicní parazit, hostitelé především kočkovité šelmy, masožravci, buvoli a člověk - člověk se nakazí alimentární cestou požitím pokrmů z nedostatečně tepelně upravených infikovaných korýšů (raci a krabi) - 1. mezihostitelem okružáci, 2. mezihostitelem krabi a raci - inkubační doba je 2-20 dnů, akutní a chronické onemocnění - v akutní fázi bolesti břicha, průjmy, horečka, kašel, při chronické fázi v plicích až 10 let, dráždivý kašel, dýchací potíže, bolesti v hrudníku, celková slabost a horečka, příměs krve v hlenu, plicní záněty, kaverny v plicích až smrt, léčba málo úspěšná, ektopická lokalizace je nejčastěji v mozku nebo játrech (mozkový nádor, postižení CNS, nekróza jater, žloutenka)

124 Laboratorní diagnostika: 1) přímý nález vajíček ve sputu, vzácněji vajíčka ve stolici 2) sérologická diagnostika (NFR, KFR, ELISA, imunoblotová analýza)

125

126

127 Třída: MONOGENEA (jednorodí, žábrohlísti) převážně ektoparaziti vodních živočichů (ryb, paryb, obojživelníků, ale i želv a hrochů) vysoká hostitelská a tkáňová specifita celkem asi 5000 druhů, v ČR+SR asi 200 druhů slepě zakončená trávicí soustava hermafroditi s vnitřním oplozením jednohostitelský přímý vývoj s volně pohyblivou larvou (ta vyhledává dalšího hostitele) fixace na těle hostitele přichycovacím diskem na konci těla - tzv. opisthaptor (na něm různé háčky, svorky, přísavky) nejzávažnější problémy především u plůdku ryb z čeledi Cyprinidae

128 Dactylogyrus vastator: parazituje na žábrách ryb, patogeny plůdku Gyrodactylus salaris: parazituje na kůži ryb, živorodý, ekonomicky významný, zamořil některé řeky ve Skandinávii Polystoma inegerrimum: dospělci v močovém měchýři žab, larvy na pulcích Diplozoon paradoxum: žaberní parazit kaprovitých ryb, larva se uchytí na hostiteli a čeká na jinou larvu, se kterou sroste

129 Třída: Cestoda (tasemnice, tapewarms) - výhradně parazitická skupina helmintů - endoparazité trávicí soustavy obratlovců (3000 druhů) - bez segmentace, příchytné orgány na předním konci těla (mělké zářezy, rýhy, kruhové svalnaté přísavky, přísavné rýhy či štěrbiny=bothria, rostellum=zasunovatelný chobotek s rostellárními háčky, zasunovatelné tentakule (chapadélka) - tělo členěno na hlavičku (scolex), krček (cervix) a tělo (strobilum), z jednotlivých článků (proglotid), polyzoické = článkované - není vytvořená trávicí trubice, absence střeva, potrava přijímána povrchem těla, vstřebávání látek pomocí tegumentu - složité, nepřímé vývojové cykly - larva s embryonálními háčky v počtu 10 (dekakant, u primitivních tasemnic) či 6 (hexakant, u ostatních typických )

130 - vajíčko s larvou (onkosféra) s embryonálními háčky (kruhovky) či z vajíček se líhne larva ve vodním prostředí = koracidium (štěrbinovky) onkosféra perorální cestou pozřena MH přeměna procerkoid (u štěrbinovek), cysticerkoid (u kruhovek) = larvální stádia v tělní dutině členovců, cysticercus (larvální stádium v obratlovci), coenurus, echinokok, tetrathyridium nebo strobilocercus 3. larvální stádium = plerocerkoid (u tříhostitelských tasemnic) - dospělec

131 Zjednodušený systém tasemnic: Třídy: a) Gyrocotilida (střevo chimér) b) Amphilinida (tělní dutina jeseterů a želv) c) Eucestoda Řády: 1. Caryophyllidea (tělo tvořeno jedním článkem, MH nítěnky) 2. Pseudophyllidea (tělo tvoří více článků, přísavné rýhy = bothrie): difylobotrióza, ligulóza 3. Cyclophyllidea (4 přísavky, rostelum, háčky): teniidózy, hymenolepiózy

132 TENIIDÓZY - helmintózy působené tasemnicemi čeledi Taeniidae (tasemnicovití) - známo 11 rodů a přes 130 druhů - cizopasníci ptáků a savců, larvocysty různých typů v různých orgánech savců a) hovězí tenióza (beef tapeworm) původce: Taenia saginata, syn. Taeniarhynchus saginatus (tasemnice bezbranná) - velikost 4 5 m (max. 20 m), nepřítomnost háčků na scolexu (bezbranná) - ve střevě člověka zpravidla pouze 1 jedinec - u nemocného odchod článků se stolicí nebo spontánní po defekaci

133 - parazit u člověka, mezihostitelem skot, buvoli, sobi, vzácně ovce a kozy - larvocysta ve svalovině skotu = cysticercus bovis, velikost do 10 mm - šíření onemocnění turistikou, kosmopolitní výskyt, prevalence 77 miliónů lidí - zdrojem v dnešní době klobásy, krvavé a tatarské bifteky, čerstvé salámy ze syrového masa bez tepelné úpravy (nad 56 C nebo zmražení)

134

135 b) prasečí tenióza (pork tapeworm) původce: Taenia solium (tasemnice dlouhočlenná) - velikost 2-3 m (max. 8 m) - endemický výskyt v Latinské Americe, J.Africe a JV Asii, prevalence 4 milióny lidí - články pouze ve stolici v částech strobily, zřídka odcházejí spontánně - parazit u člověka, mezihostitelem prasata - larvocysta ve svalovině prasat = cysticercus cellulosae, velikost do 10 mm - nákaza pozřením polosyrového masa (prejty, jitrnice, nádivky), ale posledních 30 let u nás nezjištěna (zvýšený dozor na jatkách, snížení domácích porážek) - při onemocnění bolesti břicha, nechutenství, průjmy nebo zácpa, nervové potíže, změny krevního obrazu (chudokrevnost)

136

137 c) cysticerkóza - tkáňové onemocnění, kdy je člověk mezihostitelem tasemnice dlouhočlenné (Taenia solium) - člověk je nosičem cysticercus cellulosae, výskyt nemoci je vázán na chov prasat - výskyt endemický na všech kontinentech kromě Austrálie, nejvíce v Latinské Americe, Mexiku, subsaharské Africe, Indii a Číně - nejčastější lokalizace v CNS, v mozku (neurocysticerkóza), dále postižení oka, podkoží, srdce, kosterní svaloviny, vzácně lokalizace v plicích - klinické příznaky v závislosti na lokalizaci larvocysty (křeče, zvyšování nitrolebečního tlaku, psychické poruchy, záněty, atd.), neurocysticerkóza hlavní příčinou epilepsie - nejčastější parazitární onemocnění na světě postihující CNS - ročně umírá lidí na světě Diagnostika: tomograf, MR, RTG, biopsie, sérologie

138 Neurocysticerkóza - 3 základní syndromy: konvulze (epileptický záchvat), intrakraniální hypertenze a psychiatrické poruchy Cysticerkóza očí - méně častá (pouze 1-3 % pacientů s cysticerkózou). Projevuje se různými poruchami zraku Cysticerkóza svalů - často asymptomaticky, většinou současně s neurocysticerkózou. Při masivní infekci dochází k pseudohypertrofii svaloviny, i cysticerkóza srdeční svaloviny Cysticerkóza podkoží - cysticerky v podkoží se projevují malými, bolestivými noduly v oblasti paží a na hrudníku. Po několika měsících až letech noduly zvazivovatí a následně vymizí

139

140 d) echinokokóza (hydatidóza) - původce: Echinococcus granulosus (měchožil zhoubný) - velikost 2-6 mm (max. 11 mm), 3 4 segmenty (výjimečně 2 či 7) - kosmopolitní výskyt, mírné pásmo, tropy a subtropy - nákaza cirkuluje mezi přežvýkavcem jako mezihostitelem a masožravcem jako definitivním hostitelem - hostitelem psovité šelmy (pes, vlk, šakal, liška), hyena a kočkovité šelmy (lev a levhart), mezihostitelem přežvýkavci (turovití, jelenovití, velbloudi),prasata člověk - larvocysta echinococcus cysticus (hydatidosus) (hydatida) s dceřinými cystami

141 - echinokok v játrech a plicích, ledvinách, slinivce, slezině, CNS a dalších orgánech, do 1 roku velikost až 2 cm, může růst let (do velikosti dětské hlavičky), klinické příznaky připomínají příznaky rostoucího nádoru, bolesti v jaterní oblasti, zvětšená játra, žloutenka, kašel, astmatické potíže, může končit i smrtelně = cystická echinokokóza (CE) - po protrhnutí echinokoka se mohou dceřinné váčky roznést do různých částí těla, kde se vyvinou nové echinokoky (generalizovaná echinokokóza)

142 - původce: Echinococcus multilocularis (měchožil bublinatý, větvený) - velikost 1 4mm (max. 6 mm), strobila z 5 článků (výj.6) - nákaza člověka především v severní polokouli (Sibiř, Japonsko), nákaza perorální cestou infikovanými vajíčky (kontaminovaná půda či voda) - hostitelem psovité šelmy (pes, vlk, liška), kočka, mezihostitelem hlodavci a člověk - larvocysta alveococcus multilocularis velký počet menších měchýřků spojených navzájem - cysty lokalizovány převážně v játrech, u člověka růst až 30 let, pomalý růst, klinické příznaky až po několika letech, možná záměna s karcinomem jater nebo cirhózou, může dojít až k selhání jater = alveolární echinokokóza (AE, hydatidóza) - poslední dobou nárůst pozitivních nálezů

143 DIFYLOBOTRIÓZA - zástupce řádu štěrbinovky (Pseudophyllidea) - původce: Diphyllobothrium latum (škulovec široký) - velikost 5 12 m (max. 25 m), 2 4 tisíce článků, 2 bothriem - cirkumpolární rozšíření (Skandinávie, Sibiř, Kanada, Aljaška) - onemocnění u lidí v severním pásmu (především ve Finsku) - definitivním hostitelem rybožraví savci (pes, kočka, liška, vlk, prase, medvěd, vydra, šakal, rys, atd.) - tříhostitelský vývojový cyklus: 1. mezihostitelem planktonní korýš = buchanka (procerkoid), 2. mezihostitelem ryba = štika a lososovité ryby (plerocerkoid ve svalovině) - člověk nákaza konzumací pokrmů z tepelně neupraveného nebo syrového rybího masa (ve svalovině plerocerkoidy) - bezpříznaková nákaza (články odcházejí stolicí) nebo anémie (odnímání vitamínu B12), průjem, zvracení, bolesti břicha, únava a slabost, ztráta tělesné hmotnosti, anorexie a zvýšená teplota

144

145

146 SPARGANÓZA Původce larvální stádium (sparganum): Spirometra mansoni, S. mansonoides, S. theileri DEFINITIVNÍ HOSTITEL: pes, psovité šelmy, masožravci dospělé tasemnice 1. MEZIHOSTITEL: Cyclops, procercoid 2. MEZIHOSTITEL: žáby, hadi, drobní hlodavci, plerocercoid (sparganum) ČLOVĚK: pití vody kontaminované buchankami konzumace syrových 2. MH přímým přelézáním parazitů Klinika: z původního místa subkutánní noduly (až tumorovité a bolestivé nádory)

147

148 LIGULÓZA - původce: Ligula intestinalis -1. stadium (procerkoid) se vyvíjí v 1. MH (buchanka),po pozření buchanky rybou se v břišní dutině ryb vyvíjí 2. stadium (plerocerkoid) velkých rozměrů - v Evropě a Severní Americe,i Austrálie a Nový Zéland - dokáží ovlivňovat chování ryb, zejména jejich pohyblivost a plodnost, aby byly ryby snadnějším cílem DH rybožravého ptáka, 2. MH asi 70 druhů ryb, zejména kaprovití (Cyprinidae) a okounovití (Percidae). - DH volavka, kachna, pelikán, racek, rybák apod.

149 HYMENOLEPIÓZY - helmintózy působené tasemnicemi čeledi Hymenolepididae - malé (3 mm) až středně velké (80 mm) tasemnice se 4 svalnatými přísavkami a vychlípitelným rostellem s háčky - dvojhostitelské nebo tříhostitelské vývojové cykly, známo 80 rodů - cizopasníci ptáků a savců (hlodavci, primáti) a člověka, larvocysty cysticerkoidy v mezihostitelích (měkkýši, kroužkovci, korýši, členovci, zejména hmyz) - původce: Hymenolepis nana (tasemnice dětská) - nejmenší lidská tasemnice (40 mm), scolex článků - nejčastější střevní onemocnění působené tasemnicemi s kosmopolitním rozšířením, prevalence 50 miliónů lidí - zdrojem nákazy člověk, který vylučuje vajíčka (kontaminované prostředí, potrava, přímý kontakt, autoinfekce vlastními vajíčky, přenos přes mezihostitele orální cestou)

150

151 - vývoj přímý bez mezihostitele (cysticerkoid mezi střevními klky definitivního hostitele) nebo nepřímý s mezihostitelem - parazit tenkého střeva lidí (hlavně dětí) a hlodavců - mezihostitelé hmyz (blechy, brouci) cysticerkoidy - poruchy trávicí soustavy, nevolnost, zvracení, hubnutí, bolesti hlavy, závratě, únava, ztráta tělesné hmotnosti - původce: Hymenolepis diminuta (tasemnice krysí) - velikost mm, článků - kosmopolitní, sporadický výskyt - parazit tenkého střeva lidí a hlodavců (krysy a potkani) - mezihostitelé hmyz (blechy, motýli, sarančata) cysticerkoidy - člověk se infikuje náhodně pozřením členovce jako mezihostitele - téměř bezpříznakové (někdy nevolnost, bolesti břicha a průjmy)

152

153

154 DIPYLIDIÓZA - původce: Dipylidium caninum - kosmopolitně rozšířený parazit - ve střevě psů, koček, šakalů, hyen a dalších psovitých a kočkovitých šelem, výjimečně u člověka - vývojový cyklus zahrnuje blechu (Ctenocephalides canis et felis, Pulex irritans) jako MH = cysticerkoid, výjimečně všenky Trichodectes canis a Felicola subrostratus - laktogenní přenos u mláďat vážnější problémy až svalové křeče - Inkubační doba dní cm (80 cm), šířka 4 mm - živí se střevním obsahem - u psů a koček infekce asymptomatická, při masivních invazích může docházet k průjmům - praziquantel, nitroskanát a bunamidin

155

156 Kmen: NEMATHELMINTHES (oblí hlísti = roundworms) Třída: Nematoda (hlístice) - volně žijící formy v půdě i ve vodě a cizopasníci bezobratlých, obratlovců a rostlin, významní cizopasníci člověka (např. filárie) druhů - velikost 0,3 mm až 8,5 m -tělo je protáhlé, válcovité, vřetenovité, niťovité, nesegmentované, s odolnou mnohovrstevnou kutikulou, povrchové kutikulární útvary - pod kutikulou a hypodermis podélná svalovina - trávicí soustava dobře vytvořená s ústním i análním otvorem - nervová soustava tvořena 2 páry nervových vláken, spojených příčnými spojkami, jícnový nervový prstenec, množství smyslových orgánů - exkreční systém 2 laterální kanálky s exkrečním pórem, protonefridiální základ - orgány zanořené do pojivové tkáně (parenchymu)

157 - gonochoristi, pohlavní dimorfismus, oviparní (vejcorodí), ovoviviparní (již v děloze samice se líhnou larvy 1. stadia), viviparní (již vyvinuté larvy) - životní cyklus: a) geohelminti (přímý vývoj): vajíčko larva I. stadia 2 svlékání invazní larva III. stadia definitivní hostitel se nakazí perorálně nebo perkutánně (larvy pronikají aktivně povrchem těla) b) biohelminti (nepřímý vývoj přes mezihostitele): vajíčko mezihostitel (v něm vývoj larev až do invazního III. stadia) definitivní hostitel - častá přítomnost paratenických hostitelů

158 Třída: Adenophorea (= Aphasmida): infekčním stádiem L1 larva, fasnidy zcela chybí Trichuris trichiura, Trichinella sp. Třída: Secernentea (= Phasmida): infekčním stádiem L3 larva, párové chemoreceptory=fasmidy na zadním konci těla Ascaris lumbricoides (škrkavka dětská), Enterobius vermicularis (roup dětský), Heterodera schachtii (háďátko řepné), filariózy

159 TRICHURIÓZA (TRICHOCEFALÓZA) - původce: Trichuris, syn. Trichocephalus trichiurus (tenkohlavec lidský) - velikost samice až 60 mm, samec do 50 mm, geohelmint - tlusté střevo člověka, těžká poškození sliznice, podílí se i na zánětech slepého střeva - odolné vajíčko citronovitého tvaru se 2 pólovými zátkami, vydrží v půdě infekční až 6 let - endemická střevní geohelmintóza s kosmopolitním výskytem, především v oblastech tropů a subtropů především Asie a Afriky, méně na americkém kontinentě miliónů nakažených - člověk se nakazí potravou nebo vodou kontaminovanou vajíčky s infekčními larvami, častější u dětí, bolesti břicha, zvracení, chronické a těžké průjmy, stolice s hlenem a někdy i s krví, bolesti hlavy, závratě, vznikají až vředy, poruchy výživy a anémie

160 - v rozvojových zemích jednou z častých příčin podvýživy, růstové retardace a trvale snižuje imunokompetenci hostitele Laboratorní diagnostika: mikroskopický nález typických vajíček ve stolici Trichuris trichiura (tenkohlavec lidský) člověk, prase Trichuris suis (tenkohlavec prasečí) prase Trichuris vulpis (tenkohlavec liščí) psovité šelmy, výjimečně člověk Trichuris campanula kočkovité šelmy Trichuris ovis ovce, koza, případně další přežvýkavci Trichuris muris myši, hlodavci

161

162 TRICHINELÓZA

163 Systematické zařazení r. Trichinella: Říše Animalia Kmen: Nemathelminthes (roundworms) Třída: Nematoda Podtřída: Adenophorea (Aphasmida) Řád: Trichurida (Enoplida) Nadčeleď: Trichuroidea Čeleď: Trichinellidae Ransom, 1911 Rod: Trichinella Railliet, 1985

164 Historie trichinelózy: 1200 p.n.l. egyptská mumie 1821: vápenité konkrementy u mrtvoly muže, později T. spiralis 1835: (Paget), Owen 1. popis u muže zemřelého na TBC: Trichina spiralis až 1895 Trichinella (Railliet) : Virchow a Leuckart popis ŽC 1862: Freidrich a Zenker klinické příznaky - do konce 19. století pouze T. spiralis, u více než 100 hostitelů - od 70 tých let 20.století dalších 6 druhů 1995: T. zimbabwensis krokodýl nilský - dnes 8 druhů a 3 další genotypy

165 Morfologie a životní cyklus - obecné znaky kmene Nematoda velikost dospělců: 1,0-3,7 mm samičky: 1,3-3,7 mm samečci: 1,0 1,8 velikost larev: 0,6 1,8 mm životní cyklus: a) střevní (enterální) fáze b) svalová (parenterální, muskulární) fáze přenos syrové či nedostatečně tepelně upravené maso domácích i volně žijících zvířat

166 Schéma vývojového cyklu: larvy migrují krevním řečištěm do příčně pruhované svaloviny, zde stočení larev a opouzdření (encystace) a přežívání několik let nebo odumření larev a jejich kalcifikace

167 Hostitelé rezervoároví hostitelé: medvědovití, kunovití, divočáci, hlodavci, kočkovité šelmy, lišky, psi, vlci, koně, tuleni, lachtani a mroži (více jak 100 druhů) domácí prasata jsou hlavními hostiteli mírné pásmo: prase, divočák, kůň, pes, medvěd a liška tropické pásmo: prase bradavičnaté, hyena arktické pásmo: lední medvěd, mrož, vlk a polární liška Krokodýlové (T. zimbabwensis) a ptáci (T. pseudospiralis)

168 Výskyt trichinelózy I: v současné době onemocnění u milionů lidí v zemích EU za posledních 20 let případů, z nichž 2 smrtelné, v současnosti zejména koňské maso (Rumunsko), Itálie a Francie výskyt především východní Evropa, Asie, Jižní a Střední Amerika hostitelé: savci (domácí prasata, divočáci, mroži, kočkovité, psovité šelmy, medvěďovití, kunovití, atd.), ptáci (T. pseudospiralis) a krokodýlové (T. zimbabwensis) Výskyt ve světě: USA, Kanada, Mexiko, Argentina, Bolívie Chile, Čína, Thajsko, bývalý SSSR, Japonsko, Laos, Kambodža, Irán, Libanon, Malajsie, Indonésie, PNG, Tasmánie, Nový Zéland, Egypt, JAR, Namíbie, Tanzánie, Keňa, Etiopie, Senegal, Zimbabwe

169 Výskyt trichinelózy II: Výskyt (humánní) v Evropě: ve všech zemích kromě: Belgie, ČR, Dánsko, Finsko, Holandsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Velká Británie 4 druhy: T. britovi (sylvatický druh většiny evropských zemí) T. nativa (sylvatický druh ve Finsku, Švédsku, Rusku a Baltické oblasti), T. pseudospiralis (sylvatický druh ve Finsku, Francii, Itálii a bývalého SSSR) T. spiralis (domestický a sylvatický cyklus většiny zemí Evropy)

170 Výskyt v ČR: poprvé 1865, 1866: Frýdlant (34 případů) : celkem 35 epidemií (1200 případů, 51 smrtelných) 5% úmrtnost největší epidemie: 1947 Olomouc (458 případů, 2 smrtelné) naposledy: 1951 Volyně (6 případů, 2 smrtelné) povinné trichinoskopické vyšetření: nařízením vlády od r žádný případ humánní trichinelózy (Chroust, 2001) od r. 2001: 6 případů u divočáků (prevalence 0,6%) a 7 případů u lišek (prevalence 0,7%) (Pavlíčková a Koudela, 2004), potvrzené druh T. britovi

171 Humánní trichinelóza: průjem, zvracení, vyčerpanost, teplota, bolesti břicha inkubační perioda: 5 45 dnů: bolesti hlavy, horečka, kašel, otoky očí, bolesti kloubů a svalů, svědící kůže, průjem nebo zácpa krvácení nehtových lůžek, otoky a bolesti svalů při migraci larev tkáněmi záměna s chřipkou či jinými běžnými infekcemi při těžkých nákazách postižení CNS, srdce a dýchací soustava vzácně smrt

172 T. spiralis- encystovaná larva ve svalovině

173 ASKARIÓZA původce: Ascaris lumbricoides (škrkavka dětská) - velikost samice cm (max. 40 cm), samec cm, geohelmint - dospělci v tenkém střevě člověka, 1 z nejčastějších parazitů - kosmopolitní rozšíření, napadena až 1,2 miliarda lidí (80 ooo/rok úmrtí), onemocnění typické pro špatné hygienické podmínky, vysoká prevalence v tropických a subtropických oblastech (Afrika, střední a jižní Amerika), nízká v Evropě a severní Americe - v ČR ročně případů onemocnění: plicní fáze zánětlivé a imunitní reakce, bronchopneumonie, horečky, tvorba hlenu, střevní fáze výskyt především v jejunu, otoky, nechutenství, zvracení, průjmy, záněty střeva, křeče, pseudoepileptické záchvaty, záněty slinivky, vzácně neprůchodnost střev

174 Klinický obraz den příznaky plicní askariózy = askariová pneumonie sputum je krvavé, v něm eosinofily, eosinofilie dosahuje 15-30% součástí plicní symptomatiky je tzv. Loefflerův syndrom tvorba eosinofilních granulomů v plicích, kašel, horečky, bolesti na prsou, slabost, bolesti hlavy a končetin intestinální fáze tupé bolesti břicha (hlavně v epigastriu), poruchy trávení, meteorismus, nechutenství, zvracení, průjmy (enteritis verminosa) askarióza způsobuje laktátovou intoleranci může dojít k obstrukčnímu ileu kolikovitá bolest spojená se zvracením a napětím břišní stěny Terapie: mebendazol (Vermox) po 3 dny, albendazol (Zentel), piperazin, levamizol, tiabendazol - nebezpečný průběh onemocnění především u dětí

175

176 LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA původce: 1. Toxocara canis (škrkavka psí) 2. T. cati (škrkavka kočičí) přirození definitivní hostitelé: 1. pes, liška, vlk, apod.; 2. kočka Prevalence u DH v Evropě 5 50% rozšíření: kosmopolitní přenos na člověka: per os klinické formy infekce člověka: larva migrans visceralis (VLM) larva migrans ocularis (OLM) T. canis samci: 8-10 cm samice: 6-20 cm T. cati samci: 5-6 cm samice: 6-10 cm

177 STRONGYLOIDÓZA - původce: Strongyloides stercoralis (hádě střevní) - velikost samice 2-3 mm, samec 1mm, geohelmint - parazit v tenkém střevě člověka a primátů střídající 2 generace: parazitická (parazitické partenogenetické samice) a volně žijící generace (obě pohlaví) v půdě, je zde možný i zkrácený vývoj (autoinfekce) - kosmopolitní rozšíření, oblasti s vysokými srážkami a špatnou hygienou, v oblastech tropů a subtropů závažná střevní onemocnění, 50 milionů infikovaných - nákaza pozřením kontaminované potravy nebo kontaktem s larvami v mokré hlíně - nechutenství, průjmy, zvracení, těžké záněty střev, malátnost, bolesti břicha, kožní problémy při pronikání filariformních larev perkutánně

178 rozšíření: především tropy a subtropy (Brazílie, Kolumbie, JV Asie) mírné pásmo: věznice, ústavy s péčí o mentálně retardované pacienty ČR: ojediněle, většinou import Laboratorní diagnostika: nativní preparát ze stolice (nález aktivních larev) cca. 27 dní po infekci koncentrační Baermannova larvoskopická metoda sérologická detekce protilátek (NFR, ELISA)

179

180 ENTEROBIÓZA (OXYURIÓZA) - původce: Enterobius, syn. Oxyuris vermicularis (roup dětský) - velikost samice 6 8 mm (max. 13 mm), samec 1 2,5 mm, geohelmint - parazit ve slepém a tlustém střevě člověka, jediný hostitel, jen vzácné nálezy u zvířat, parazituje zejména u dětí, nejrozšířenější helmintóza na světě, velmi hojná i v ČR - kosmopolitní rozšíření, vyšší prevalence v urbanizovaných a přelidněných oblastech - samičky kladou dráždivá vajíčka do okolí análního otvoru, hlavně v noci úporné svědění, děti jsou neklidné, nervozita, poruchy spánku, zhoršuje se zdravotní stav, možnost znovu se nakazit (autoinfekce), škrábáním přenos infekce orální cestou

181 - při slabších infekcích bez příznaků, u silnějších nechutenství, průjmy, zvracení, poruchy zažívání, bolesti břicha, záněty slepého střeva (appendicitida) DIAGNOSTIKA: perianální stěry: průkaz vajíček cca 5-8 týdnů p.i.!!! vyšetření před koupáním nebo mytím!!!

182 FILARIÓZY - helmintózy působené vlasovitými hlísticemi z řádu spirur (Spirurida) - nepřímý vývojový cyklus = biohelminti, přenášejí je členovci (hematofágní létající hmyz nebo korýši) - lymfatické a podkožní filariózy v tropech a subtropech - mikrofilárie: larvy cirkulující v krevních a lymfatických cévách a poté nasáty krevsajícím přenašečem

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi přenos: krevsajícím hmyzem Sir David Bruce Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense africké trypanosomy patogenní bičíkovci tělních

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 2 Název cvičení: SPOLEČENSTVA PRVOKŮ Teoretický úvod do cvičení: Nálevy jsou směsnými kulturami prvoků. Kvalitativní i kvantitativní druhové zastoupení prvoků ve společenstvu nálevu

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Těhotenství a cestování

Těhotenství a cestování Těhotenství a cestování 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP MUDr. Zdenka Manďáková SZÚ, CEM, Oddělení epidemiologie infekčních onemocnění Kontraindikace cestování

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ MALÁRIE Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové OBSAH 1) Charakteristika, výskyt, endemicita malárie 2) Epidemiologie, diagnostika, klinický obraz 3) Prevence malárie 4) Léčba

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2.

Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Bakterie Ročník: 2. Baktérie - Doména - Jednobuněčné organismy - Je z prokaryotické buňky - Jsou vidět optickým mikroskopem 10-6 Prokaryotická buňka Obrázek 1: prokaryotická buňka DNA nukleoid (= jaderná hmota) o Nukleová

Více

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky

VY_32_INOVACE_02.06 1/6 3.2.02.6 Viry a bakterie Viry život bez buňky 1/6 3.2.02.6 Viry život bez buňky cíl - popsat stavbu těla viru a jeho rozmnožování - vyjmenovat příklady virových onemocnění - chápat význam hygieny a prevence - malé, pozorovatelné pouze elektronickým

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Protozoa Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Biologie (BIO) Náplň: Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Třída: Druhý ročník a sexta Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Bc. Helena Hofmanová Plzeň 2012 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8)

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8) Krevní bičíkovci a výtrusovci - bičíkovci o trypanozomy šíření extracelulárního stádia krví (ot. 2) o možno zahrnout leishmanie napadají makrofágy a šíří se krví (ot. 2) - výtrusovci krvinkovky přímé postižení

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers)

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Studijní materiál důchodce č. 92 Srpen 2001 Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Weekly epidemiological record, Vol.76, 2001, č. 25, s.189 194

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

parazitóza parazitární agens diagnostika terapie

parazitóza parazitární agens diagnostika terapie PEDIATRIE VE ZKRATCE MUDr. Miroslav Förstl Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové e-mail: forstlm@lfhk.cuni.cz 242 PŘEHLED DIAGNOSTIKY A TERAPIE STŘEVNÍCH

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích. VY_52_INOVACE_PCHA2_29_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno.

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase, králík, kočka nebo myš toxoplasma ráda všechno. Aneb kdy je lepší strčit řidičák do šuplíku. Mezinárodní časopis BMC Infectious Diseases 26.

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida MUDr. Tomáš Simota 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman

Mezidruhové vztahy. Michal Hejcman Mezidruhové vztahy Michal Hejcman Mezidruhové vztahy Organismy žijící v prostoru vstupují spolu do vzájemných interakcí Interakce mohou být přímým kontaktem nebo prostřednictvím nějakého zdroje Síť mezidruhových

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více