1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 mm = 0,01 dm 1 m = 1 000 mm 1 mm = 0,001 m 1 km = 1 000 m 1 m = 0,001 km"

Transkript

1 Téma: Převody jednotek fyzikálních veličin A. Pravidla pro převody jednotek v desítkové soustavě převádíme-li z jednotky větší na menší číslo bude větší násobíme 10, 100, 1 000, posuneme desetinou čárku doprava převádíme-li z jednotky menší na větší číslo bude menší dělíme 10, 100, 1 000, posuneme desetinnou čárku doleva I. délka: d zákl. jednotka: 1 m Převody jednotek délky Převodní vztahy 1 m = 10 dm 1 mm = 0,1 cm 1 m = 100 cm 1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

2 Pomůcka Procvičování převodů 12,5 m = cm 25,3 dm = mm 450,1 cm = mm 1,5 m = dm 7,56 km = m 29,3 cm = dm mm = cm m = km 9 m 15 cm = m 625 mm = dm

3 II. obsah: S zákl. jednotka: 1 m 2 Převody jednotek obsahu Převodní vztahy 1 m 2 = 100 dm 2 1 mm 2 = 0,01 cm 2 1 m 2 = cm 2 1 mm 2 = 0,0001 dm 2 1 m 2 = mm 2 1 mm 2 = 0, m 2 1 km 2 = m 2 1 m 2 = 0, km 2 Pomůcka

4 Procvičování převodů 600 m 2 = dm 2 8 dm 2 = mm 2 1,52 km 2 = m 2 0,68 dm 2 = cm 2 0,004 m 2 = cm cm 2 = m mm 2 = dm 2 61 cm 2 = dm m 2 = km 2 0,7 km 2 = dm 2 III. objem: V zákl. jednotka: 1 m 3 Převody jednotek objemu Převodní vztahy 1 m 3 = dm 3 1 m 3 = cm 3 1 m 3 = mm 3 1 km 3 = m 3 1 dm 3 = 0,001 m 3 1 cm 3 = 0, m 3 1 mm 3 = 0, m 3 duté míry litr hektolitr - litr decilitr centilitr mililitr 1 l = 1 dm 3 1 l = 10 dl = 100 cl = ml 1 ml = 1 cm 3 1 ml = 0,001 l 1 hl = 100 l

5 Pomůcka Procvičování převodů 8,5 m 3 = cm m 3 = hl 0,05 cm 3 = mm 3 9 dm 3 = cm 3 0,042 l = ml 380 cm 3 = m dm 3 = l 385 mm 3 = dm 3 64 l = m ml = dm 3

6 IV. hmotnost: m zákl. jednotka: 1 kg Převody jednotek hmotnosti Převodní vztahy tuna metrický cent - kilogram dekagram - gram - miligram 1 kg = 100 dkg 1 dkg = 0,01 kg 1 kg = g 1 g = 0,001 kg 1 dkg = 10 g 1 mg = 0,001 g 1 g = mg 1 mg = 0, kg 1 kg = mg 1 t = kg 1 q = 100 kg 1 kg = 0,001 t Pomůcka

7 Procvičování převodů 0,02 kg = g 3 kg 2 g = g 35 q = kg 47,1 g = mg 4 g 33 mg = mg kg = t 855 mg = g 39,8 g = kg 360 mg = g 200,3 kg = t V. hustota: ρ zákl. jednotka: 1 kilogram na metr krychlový gram na centimetr krychlový 1 1 POZOR!!! opačné pravidlo Procvičování převodů = = 1,29 = 0,998 = 7,8 = 10,5 =

8 B. Pravidla pro převody jednotek v šedesátkové soustavě převádíme-li z jednotky větší na menší násobíme 60 ( případně 24 nebo násobky 60 ) převádíme-li z jednotky menší na větší dělíme 60 ( případně 24 nebo násobky 60 ) I. čas: t zákl. jednotka: 1 s Převodní vztahy den hodina minuta sekunda 1 d = 24 h 1 h = 60 min 1 min = 60 s 1 h = s 1 s = min 1 min = h 1 s = h Pomůcka

9 Příklad: 1 h = 60 min 5 h = 5 * 60 min = 300 min 1 s = min 18 s = 18 * min = 0,3 min Procvičování převodů 7 d = h 50 min = s 620 h = min 3 h 15 min = min 18 min = s 144 h = d 45 min 15 s = min 48 s = min 0,3 d = min 23 min 45 s = min II. rychlost: v zákl. jednotka: 1 1 metr za sekundu 1 kilometr za hodinu 1 = = 0,27 0,3 * 3,6 1 = 3,6 1 m s 1 km h * 0,3

10 Procvičování převodů 72 = 25 = 10 = 1,5 = 21,6 = 32,4 = 2,5 = 0,54 = 5 = 108 =

11 C. Násobky a díly fyzikálních jednotek předpony vyjadřují násobek nebo díl základní jednotky pravidla pro převody jednotek převádíme-li z jednotky větší na menší číslo bude větší násobíme 1 000, , posuneme desetinou čárku doprava převádíme-li z jednotky menší na větší číslo bude menší dělíme 1 000, ,. posuneme desetinnou čárku doleva Násobky: kilo k = kn - kilonewton mega M = MV - megavolt giga G = GW - gigawatt tera T = TΩ - teraohm Díly: mili m 0,001 = ma - miliampér mikro µ 0, = µm - mikrometr nano n 0, = ns nanosekunda piko p 0, = pf pikofarad Pravidlo pro vyjádření násobků a dílů mocninami deseti: počet nul nebo desetinných míst je roven číslu v mocniteli = = = ,001 = , = , = 10-9

12 Pomůcka

13 Příklady převodů: 15,5 kn = 15,5 * 10 3 N = N posuneme des.čárku o 3 místa vpravo (násobíme ) W = * 10-6 MW = 0,0024 MW = 24*10-4 MW posuneme des.čárku o 6 míst vlevo ( dělíme ) počet nul je roven číslu v mocniteli Procvičování převodů vyjádřete výsledky desetinným číslem i mocninou deseti 4,8 kv = V 625 mm = m 117,9 N = mn pf = F 0,056 MJ = J 3,4 m = µm 0,006 TW = W 842,3 GΩ = kω 530 nm = µm 0,02 MV = mv

14 Řešení úloh k procvičování A. I. 12,5 m = cm 25,3 dm = mm 450,1 cm = mm 1,5 m = 15 dm 7,56 km = m II. 600 m 2 = dm 2 8 dm 2 = mm 2 1,52 km 2 = m 2 0,68 dm 2 = 68 cm 2 0,004 m 2 = 40 cm 2 III. 8,5 m 3 = cm m 3 = hl 0,05 cm 3 = mm 3 9 dm 3 = cm 3 0,042 l = 42 ml IV. 0,02 kg = 20 g 3 kg 2 g = g 35 q = kg 47,1 g = mg 4 g 33 mg = mg 29,3 cm = 2,93 dm 500,5 mm = 50,05 cm m = 7,45 km 9 m 15 cm = 9,15 m 625 mm = 6,25 dm cm 2 = 40 m mm 2 = 0,073 dm 2 61 cm 2 = 0,61 dm m 2 = 0,0052 km 2 0,7 km 2 = dm cm 3 = 0,00038 m dm 3 = l 385 mm 3 = 0, dm 3 64 l = 0,064 m ml = 0,83 dm kg = 9,84 t 855 mg = 0,855 g 39,8 g = 0,0398 kg 360 mg = 0,36 g 200,3 kg = 0,2003 t

15 V = 2, = 13,5 1,29 = 0,00129 B. I. 7 d = 168 h 50 min = s 620 h = min 3 h 15 min = 195 min 18 min = 0,3 s 0,998 = 998 7,8 = ,5 = h = 6 d 45 min 15 s = 45, 25 min 48 s = 0,8 min 0,3 d = 432 min 23 min 45 s = 23,75 min II. 72 = 21,6 25 = = 3 1,5 = 0,45 21,6 = 6,48 32,4 = 9,72 2,5 = 9 0,54 = 1,94 5 = = 32,4 C. I. 4,8 kv = V = 4,8 * 10 3 V 625 mm = 0,625 m = 625*10-3 m 117,9 N = mn = 117,9*10 3 mn

16 2 300 pf = 0, F = 2 300*10-12 F = 23*10-14 F 0,056 MJ = J = 56*10 3 J 3,4 m = µm = 3,4*10 6 µm 0,006 TW = W = 6*10 9 W 842,3 GΩ = kω = 842,3*10 6 kω 530 nm = 0,53 µm = 53*10-2 µm 0,02 MV = mv = 2*10 7 mv Autor: Mgr. Věra Kozubová Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082

17 Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_ICT 2.1. F - 30 Anotace Fyzikální úlohy 6-9.roč. řešené fyzikální úlohy s vysvětlením + úlohy k procvičování s výsledky - forma textového dokumentu pro použití ve vyučovací hodině a ke zveřejnění na webu školy slouží k procvičování a opakování, jako příprava na tematické práce a jako výklad pro žáky v případě nepřítomnosti ve výuce tematický celek: fyzikální veličiny téma: převody jednotek Cílem je předložit žákům vzor pro řešení fyz.úlohy a zadání úloh k ověření základních znalostí daného tématu se zpětnou vazbou Autor Mgr. Věra Kozubová Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čeština Žák zná základní fyzikální veličiny, orientuje se ve značkách a jednotkách. Ovládá převodní vztahy mezi jednotlivými jednotkami dané fyzikální veličiny, včetně správného zápisu. - žádné Klíčová slova fyzikální veličina, jednotka Druh učebního materiálu Druh interaktivity Prezentace výklad, pracovní list zadání úloh Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina základní vzdělávání druhý stupeň let / ročník Období vzniku září 2012 Celková velikost kb soubor.pdf

18

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název ové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825. Mgr. Eva Beranová. Pracovní list. Psací potřeby. 5. ročník

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1825. Mgr. Eva Beranová. Pracovní list. Psací potřeby. 5. ročník VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Evropa Úvod, regionální geografie I. Předmět: Vytvořil: Zeměpis Mgr. Jiří Buryška 01 - Světadíl Evropa

Více

Ozubené kolo. Proč při jízdě na kole potřebujeme přehazovačku, k čemu slouží? Jak je možné, že některé hodinky po natažení tikají? Čím to je?

Ozubené kolo. Proč při jízdě na kole potřebujeme přehazovačku, k čemu slouží? Jak je možné, že některé hodinky po natažení tikají? Čím to je? Název: Cíl: Ozubené kolo Na světě snad není člověka, který by se nikdy nesetkal s jízdním kolem a jeho ozubenými kolečky. Seznámit žáky se základními poznatky o ozubeném kole. Propojit teoretické poznatky

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Šablona č. 5, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Čísla do 100 Téma Zápis čísel a orientace v číselné řadě do 100 Ročník 1.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 I/2 Sada

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více