Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka"

Transkript

1 Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně Orientace v prostoru - nahoře dole - vpředu vzadu Rozlišování základních barev - s pomocí učitele i samostatně rozliší a třídí předměty (2 i 3 předměty, obrázky výrazně odlišné) - zná a s pomocí učitele užívá uvedené pojmy - rozlišuje a třídí předměty (obrázky) podle pojmů : velký malý, dlouhý krátký - jednoduše určí množství za užití pojmů : všechno nic, všichni nikdo - jednoduše porovná množství za užití pojmů: stejně více méně - rozliší pojmy nahoře-dole, vpředu-vzadu, určí rozmístění předmětů v prostoru a na ploše, umístí předmět správně na plochu podle zadání - pozná základní barvy, s pomocí učitele je pojmenuje, třídí předměty podle barvy Učivo přípravné části procvičovat a upevňovat během celého školního roku Leden Únor Březen Duben Květen Numerace v oboru 1 2 Pojem čísla a číslice 1 - čtení a psaní číslice 1 - přiřazování čísla 1 k danému počtu prvků - tvoření souborů o 1 prvku Pojem čísla a číslice 2 - čtení a psaní číslice 2 - počítání po 1 do 2 - přiřazování čísla 2 k danému počtu prvků Červen Opakování učiva Procvičování učiva 1. ročníku - čte, píše číslici 1, přiřadí (zapíše) číslo ke správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 1 prvku - čte, píše číslici 2, spočítá po 1 počet prvků, přiřadí (zapíše) číslo 2 ke správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 2 prvcích, rozliší soubor o 1 a 2 prvcích, píše číslice 1 a 2 podle diktátu - tvoření souborů o 2 prvcích Sčítání a odčítání v oboru 2 - s pomocí názoru sčítá a odčítá v oboru do 2 - zná a správně pojmenuje matematická znaménka (a, bez, je) - s pomocí učitele doplňuje jednoduché tabulky a schémata - doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě

2 Počty 2. ročník, 2 hodiny týdně Opakování učiva 1. ročníku Listopad Řazení a třídění Pojmy - větší menší - kratší delší - hodně málo Orientace v prostoru - na začátku na konci - první poslední Rozlišování geometrických tvarů - zná a s pomocí učitele užívá uvedené pojmy, rozlišuje a třídí předměty (obrázky) podle uvedených vlastností - jednoduše porovná množství za užití pojmů: hodně málo - určí polohu předmětu v prostoru a na ploše, užívá pojmy s dopomocí učitele, umístí předmět správně na plochu podle zadání, řadí předměty v řádku zleva doprava - zná pojmy kruh (kolečko), trojúhelník, obdélník, čtverec - rozliší a třídí tyto geometrické tvary, rozliší je na různých předmětech Učivo této části procvičovat a upevňovat během celého školního roku Únor Březen Duben Květen Červen Numerace v oboru 1 4 Opakování učiva Číslo a číslice 3 - čtení a psaní číslice 3 - počítání po 1 do 3 - přiřazování čísla 3 k danému počtu prvků - tvoření souborů o 3 prvcích - sčítání a odčítání v oboru do 3 Číslo a číslo 4 - jako u čísla 3 a dále - číselná řada do 4 vzestupná i sestupná - porovnávání v oboru do 4 - rozklad čísla čte, píše číslici 3, spočítá po 1 počet prvků, přiřadí (zapíše) číslo 3 ke správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 3 prvcích, rozliší soubor o 1, 2 a 3 prvcích, píše číslice 1, 2 a 3 podle diktátu - s pomocí názoru sčítá a odčítá v oboru do 3 - s pomocí učitele doplňuje jednoduché tabulky a schémata - doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě - správně pojmenuje a zapíše matematická znaménka - opíše příklady na sčítání a odčítání do sešitu - jako u čísla 3 a dále : - jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, doplní neúplnou číselnou řadu - s pomocí názoru porovná množství, užívá pojmy méně více stejně, vyznačí požadované množství (např. zakroužkuj, kde je více) - s pomocí názoru rozloží čísla 2 4 různými způsoby

3 Počty 3. ročník, 2 hodiny týdně Opakování učiva 2. ročníku Řazení a třídění Pojmy - široký úzký Orientace v prostoru - před za - nad pod vedle Třídění předmětů - kombinace vlastností - zná a s pomocí učitele užívá uvedené pojmy, rozlišuje a třídí předměty (obrázky) podle uvedené vlastnosti - orientuje se v prostoru a na ploše za užití uvedených pojmů, umístí předměty a obrázky správně na plochu podle zadání - třídí předměty podle více vlastností současně (např. : vyber všechna velká červená kolečka a malé žluté čtverce) Učivo této části procvičovat a upevňovat během celého školního roku Leden Březen Numerace v obor 1 5 Číslo a číslice 5 - čtení a psaní číslice 5 - počítání po 1 do 5 - přiřazování čísla 5 k danému počtu prvků - tvoření souborů o 5 prvcích - počítání s mincemi 1, 2, 5 Kč - číselná řada do 5 - porovnávání čísel do 5 - sčítání a odčítání v oboru do 5 - rozklad čísel v oboru do 5 - čte, píše číslici 5, spočítá po 1 počet prvků, přiřadí (zapíše) číslo 5 ke správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 5 prvcích, rozliší soubory o 1 5 prvcích, opisuje číslice, píše číslice 1 5 podle diktátu - počítá drobné mince, užívá je v praktických situacích (hra na obchod) - jmenuje vzestupnou a sestupnou číselnou řadu, doplní řadu neúplnou - porovnává množství do 5, užívá pojmy víceméně-stejně, vyznačí požadované množství (např.: zakroužkuj, kde je více) - sčítá a odčítá v oboru do 5 za pomoci názoru s pomocí učitele i samostatně - doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě - opíše příklady do sešitu a vypočítá je - s pomocí učitele doplňuje jednoduché tabulky a schémata - správně pojmenuje, zapíše a užívá matematická znaménka - s pomocí názoru rozloží čísla 1 5 různými způsoby

4 Počty 3. ročník, 2 hodiny týdně Duben Numerace v oboru 0 5 Květen Červen Opakování učiva Číslo a číslice 0 - čtení a psaní číslice 0 - prázdný soubor - přiřazování čísla 0 k prázdnému souboru - tvoření prázdného souboru - sčítání a odčítání s 0 v oboru do 5 - čte, píše číslici 0, přiřadí číslo 0 k prázdnému souboru, vytvoří prázdný soubor - sčítá a odčítá s 0 v oboru do 5 (za pomoci názoru)

5 Počty 4. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Opakování učiva 3. ročníku Pojmy Numerace v oboru 0 10 Orientace v prostoru - vlevo vpravo uprostřed - orientace podle více údajů Číslo a číslice 6 - čtení a psaní číslice 6 - počítání po 1 do 6 - přiřazování čísla 6 k danému počtu prvků - tvoření souborů o 6 prvcích - číselná řada do 6 - sčítání a odčítání v oboru do 6 - rozklad čísel v oboru do 6 - počítání mincí - porovnávání čísel do 6 Číslo a číslice 7 - jako u čísla 6 - s dopomocí učitele určí polohu předmětu na ploše a v prostoru za užití uvedených pojmů, rozliší pravou a levou stranu - umístí předmět na plochu (najde ho v prostoru) podle více údajů (nakresli kolečko nahoře vlevo, co je ve třídě dole vpravo atp.) - čte, píše číslici 6, spočítá po 1 počet prvků, přiřadí (zapíše) číslo 6 ke správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o 6 prvcích, rozliší soubory o 1 6 prvcích, opisuje číslice, píše číslice 1 6 podle diktátu - počítá drobné mince, užívá je v praktických situacích (hra na obchod) - jmenuje vzestupnou a sestupnou číselnou řadu, doplní řadu neúplnou - porovnává množství do 6, užívá pojmy více méně stejně, vyznačí požadované množství (např.: zakroužkuj, kde je více) - sčítá a odčítá v oboru do 6 za pomoci názoru s pomocí učitele i samostatně - doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě - opíše příklady do sešitu a vypočítá je - zapíše příklady podle diktátu a vypočítá je - s pomocí učitele doplňuje jednoduché tabulky a schémata - správně pojmenuje, zapíše a užívá matematická znaménka - s pomocí názoru rozloží čísla 1 6 různými způsoby Jako u čísla 6 Učivo zařazovat a procvičovat během celého školního roku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Číslice 8 - jako u čísla 6 Číslice 9 - jako u čísla 6 Číslice 10 - jako u čísla 6 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6

6 Počty - 5. ročník, 2 hodiny týdně Opakování učiva 4.ročníku Geometrie Rýsování přímek - křivá a přímá čára - rýsování přímek - rozliší křivou a přímou čáru, kreslí křivou a přímou čáru podle zadání - rýsuje přímky podle pravítka, zná pojem přímka Učivo geometrie zařazovat a procvičovat během celého školního roku Duben Květen Numerace v oboru Určování času Čísla a číslice čtení a psaní číslic - počítání po 1, znázornění na dvacítkovém počitadle - přiřazování čísla ke správnému počtu prvků - tvoření souborů o příslušném počtu prvků, číselná řada, doplnění číselné řady - číselná osa - sčítání a odčítání v daném oboru bez přechodu 10 - rozklad čísla na jednotky a desítky - počítání s mincemi 10, 20 Kč - porovnávání množství a ceny - jednoduché slovní úlohy - práce s kalkulátorem Časové pojmy - rok, den, měsíc - čte, píše číslice 11 20, spočítá po 1 počet prvků, přiřadí (zapíše) číslo ke správnému počtu prvků, utvoří (vyznačí) soubor o daném počtu prvků, rozliší soubory o prvcích, užívá 20 počitadlo, opisuje číslice, píše číslice podle diktátu - jmenuje vzestupnou a sestupnou číselnou řadu, doplní řadu neúplnou - vyhledá čísla na číselné ose, jednoduše je porovná (větší menší) - porovnává množství do 20, užívá pojmy více méně stejně, vyznačí požadované množství (např. : zakroužkuj, kde je více) - porovná cenu zboží za užití pojmů dražší levnější počítá s mincemi 10 a 20 Kč - sčítá a odčítá v oboru do za pomoci názoru s pomocí učitele i samostatně - doplňuje výsledky příkladů v PS i sešitě - opíše příklady do sešitu a vypočítá je - zapíše příklady podle diktátu a vypočítá je - s pomocí i samostatně doplňuje jednoduché tabulky i schémata - s pomocí řeší jednoduché slovní úlohy - s pomocí názoru rozloží čísla na desítky a jednotky - počítá příklady za použití kalkulátoru - zná uvedené pojmy, rozliší den, rok a (s dopomocí) měsíc Určování času - s přesností na celé hodiny - určí čas na hodinách s přesností na celé hodiny Červen Procvičování učiva

7 Počty - 6. ročník, 2 hodiny týdně Opakování učiva Pojmy Orientace v prostoru - vlevo vpravo uprostřed - rozliší pravou a levou stranu, s dopomocí učitele i samostatně užívá pojmy vpravo vlevo Numerace v oboru do 100 Počítání po 10 do číselná řada po 10 do číslo před/za daným číslem - čtvercová síť - sčítání, odčítání 10 v oboru do jednoduché slovní úlohy - počítání s penězi (50 Kč, 100 Kč) - porovnávání množství a ceny - čte, píše číslice označující desítky do 100, počítá po 10 do 100, za využití čtvercové sítě doplní správné číslo k danému počtu desítek, vyznačí určený počet desítek ve čtvercové síti - využívá stovkové počitadlo, znázorní na něm dané číslo - opisuje číslice, píše desítky podle diktátu - jmenuje po 10 vzestupnou a sestupnou číselnou řadu, doplní řadu neúplnou - doplní desítky před a za danou desítkou - porovnává množství vyjádřené v 10 do 100, užívá pojmy více méně stejně, vyznačí požadované množství - vyhledá čísla na číselné ose, jednoduše je porovná (větší menší) - porovná cenu zboží za užití pojmů dražší levnější - počítá s mincemi a bankovkami 50 Kč a 100 Kč - sčítá a odčítá 10 do 100 za pomoci názoru s pomocí učitele i samostatně - počítá příklady za použití kalkulátoru - doplňuje výsledky v PS i sešitě, opíše příklady do sešitu a vypočítá je - zapíše příklady podle diktátu a vypočítá je - s pomocí i samostatně doplňuje jednoduché tabulky a schémata - s pomocí řeší jednoduché slovní úlohy

8 Počty - 6. ročník, 2 hodiny týdně Leden Duben Numerace do počítá po 1 do číselná řada rozklad čísla na desítky a jednotky - manipulace s penězi - porovnávání množství a ceny - počítá po 1 do 100, čte a píše číslice od 1 do 100, znázorní dané číslo na stovkovém počitadle, ve čtvercové síti, doplní správné číslo k danému počtu prvků, píše číslice podle diktátu - jmenuje, doplňuje číselné řady v oboru do vyhledá, vyznačí číslo na číselné ose - řadí čísla podle velikosti - s pomocí názoru rozloží číslo na desítky a jednotky, zná tyto pojmy - počítá s mincemi a bankovkami, porovnává množství a cenu - s pomocí i samostatně doplňuje jednoduché tabulky a schémata Květen Jednotky délky a hmotnosti Měření na metry, vážení na kilogramy - zná pojem metr, kilogram a jejich značky, správně je přečte - rozliší předměty, které se měří a váží - porovná délku, hmotnost předmětů za užití pojmů : více méně, delší kratší - změří předměty s přesností na metry, zváží předměty s přesností na kilogramy (s dopomocí) - řeší jednoduché praktické slovní úlohy s využitím daných jednotek Červen Numerace do 20 s přechodem Počítání do 20 s přechodem 10 - s pomocí kalkulátoru řeší příklady na sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem 10, zapisuje výsledky

9 Počty - 7. ročník, 3 hodiny týdně Opakování učiva Listopad Únor Násobení v oboru do 100 Násobky čísla 10 - k obrázkům zapíše příklady na násobení - jmenuje řadu násobků 10, doplní neúplnou násobkovou řadu, využívá jednoduchou tabulku násobků - vypočítá příklady na násobení 10, zapíše je - řeší jednoduché slovní úlohy k násobení - vypočítá příklady na kalkulátoru Numerace v oboru do 100 Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu 10 pamětné - příklady typu 30+8, příklady typu 35-5, manipulace s penězi Březen Určování času Pojem polovina, určování času s přesností na1/2 hodinu - vypočítá dané typy příkladů zpaměti, využívá názor (čtvercová síť, stovkové počitadlo) - zapíše a vypočítá příklady do sešitu - vyplňuje tabulky, schémata v PS - řeší jednoduché slovní úlohy - počítá s penězi, porovnává množství a ceny - vypočítá příklady na kalkulátoru - pomocí kalkulátoru samostatně ověří správnost svých výpočtů - rozdělí předmět (obrázek) na poloviny, ukáže (vyznačí) polovinu - zná a užívá pojem polovina (půl, půlka) - určí čas s přesností na půlhodiny (přečte čas, nastaví čas na papírových hodinách) Duben Jednotky délky Měření na centimetry - zná pojem centimetr a jeho značku, správně ji přečte - ukáže na pravítku vzdálenost 1 cm - změří předměty, úsečky s přesností na cm, velikost zapíše - rýsuje úsečky s přesností na cm, porovnává délky (kratší.- delší) - zná a používá různé druhy měřidel (pravítko, krejčovský metr, skládací nebo tyčový metr, pásmo atp.) - řeší jednoduché slovní úlohy Květen Červen Násobení v oboru do 100 Násobky čísla 2 - jako u násobků 10

10 Počty - 8. ročník, 3 hodiny týdně Opakování učiva Listopad Leden Numerace v oboru do 100 Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru do 100 bez přechodu 10 - příklady typu vypočítá písemně dané typy příkladů - zapíše příklady správně do sešitu a vypočítá je - vyplňuje tabulky, schémata v PS - řeší jednoduché slovní úlohy - počítá s penězi, porovnává množství a ceny - vypočítá příklady na kalkulátoru - pomocí kalkulátoru samostatně ověří správnost svých výpočtů Násobení v oboru do 100 Násobky čísla 5 - k obrázkům zapíše příklady na násobení - jmenuje řadu násobků 5, doplní neúplnou násobkovou řadu, využívá jednoduchou tabulku násobků - vypočítá příklady na násobení 5, zapíše je - řeší jednoduché slovní úlohy k násobení - vypočítá příklady na násobení na kalkulátoru Únor Březen Jednotky délky Měření na milimetry - zná pojem milimetr a jeho značku, správně ji přečte - ukáže na pravítku vzdálenost 1 mm - zná vztah 10 mm =1 cm - změří úsečky (předměty) v milimetrech nebo v centimetrech a milimetrech, velikost zapíše - porovnává délky úseček (delší-kratší) - řeší jednoduché slovní úlohy Duben Jednotky objemu Odměřování na litry, ½ l - zná pojem litr a jeho značku, správně ji přečte - jmenuje látky, které odměřujeme na litry - odměří 1l nebo jiné požadované množství tekutiny (v celých litrech) - rozliší 1 l a ½ l, odměří ½ l tekutiny - zná vztah ½ l + ½ l = 1l, prakticky odměří - porovná množství (více méně stejně) Průběžně opakování všech dříve naučených typů příkladů

11 Počty - 8. ročník, 3 hodiny týdně Květen Jednotky hmotnosti Vážení na gramy a kilogramy - odváží požadované množství (mouka, cukr) v gramech - zná pojem gram a jeho značku, správně ji přečte - zváží různé předměty s přesností na gramy, hmotnost zapíše - zná vztah ½ kg + ½ kg = 1 kg, prakticky odměří, porovná množství (více méně stejně) - řeší jednoduché slovní úlohy Červen Opakování učiva - procvičování a individuální docvičování učiva dle potřeb žáků

12 Počty 9. ročník, 3. hodiny týdně Opakování učiva Listopad Leden Únor Numerace v oboru do 100 Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru do 100 bez přechodu 10 - příklady typu vypočítá písemně dané typy příkladů - zapíše příklady správně do sešitu a vypočítá - vyplňuje tabulky, schémata v PS - řeší jednoduché slovní úlohy - počítá s penězi, porovnává množství a ceny - vypočítá příklady na kalkulátoru - pomocí kalkulátoru samostatně ověří správnost svých výpočtů Určování času Určování času na minuty, digitální čas - ví, že hodina má 60 minut, spočítá minuty s využitím násobků 5 - určí čas s přesností na minuty (přečte, nastaví na hodinách) - přečte digitální zápis času a znázorní jej na papírových hodinách - ví, že den má 24 hodin, s dopomocí učitele (a názoru) určí čas v odpoledních hodinách (17.25 hodin) - používá znalosti v praktických situacích určí začátek tel. programu, odjezdu autobusu Březen Vážení a měření Vážení a měření v praktických situacích - využívá znalosti o jednotkách délky a hmotnosti - měří, váží a odměřuje různé látky a předměty s dopomocí i samostatně - doplňuje tabulky a schémata v PS - řeší jednoduché praktické slovní úlohy Duben Geometrie Geometrické tvary a tělesa - kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník - koule, válec, krychle - rozliší, určí, pojmenuje jednotlivé geometrické tvary a tělesa - rozliší je na různých předmětech i jako abstrakci (nákres, narýsování) - geometrické tvary znázorní (dřívková stavebnice), nakreslí - z geometrických těles staví podle předlohy Květen Rýsování úseček - rozliší, nakreslí a pojmenuje křivou a přímou čáru - zná pojem přímka a úsečka, rozliší přímku a úsečku - rýsuje přímky a úsečky podle pravítka, popíše je - rýsuje úsečky dané délky v cm, mm, cm+mm - měří úsečky v cm, mm, cm+mm, délku zapíše, porovná délky úseček (delší kratší) Průběžné opakování všech dříve naučených typů příkladů

13 Počty 9. ročník, 3. hodiny týdně Červen Opakování učiva

14 Počty 10. ročník, 3 hodiny týdně Opakování Listopad Numerace v oboru do 1000 Počítání po 100 do číselná řada po 100 do manipulace s penězi bankovky (100, 200, 500, 1000 Kč) - sčítání a odčítání pamětné (příklady typu : , ) - rozklad čísel na slovní úlohy - počítá po 100 do 1000, doplní číselnou řadu vzestupnou, sestupnou, neúplnou, doplní 100 před/za daným číslem - vyhledá, vyznačí číslo na číselné ose - počítá s bankovkami 100, 200, 500, 1000 Kč (spočítá bankovky, připraví požadovanou sumu v určených bankovkách) - porovná množství a cenu - sčítá a odčítá celé 100 v oboru do zvládá jednoduché rozklady na řeší jednoduché slovní úlohy v daném oboru - vypočítá příklady na kalkulátoru - pomocí kalkulátoru samostatně ověří správnost svých výpočtů Leden Jednotky hmotnosti Vážení na tuny - zná pojem 1 tuna a její značku, správně ji přečte a zapíše - zná vztah 1 t = 1000 kg - určí předměty (látky), které se váží na tuny - porovnává hmotnost (těžší lehčí) - řeší příklady a jednoduché slovní úlohy s danou tématikou - doplňuje tabulky a schémata v PS Únor Jednotky délky Měření vzdálenosti na kilometry - zná pojem 1 kilometr a jeho značku, správně ji přečte a zapíše - zná vztah 1 km = 1000 m - určí, kdy se vzdálenost měří na kilometry - porovnává vzdálenost (blíže dále) - řeší příklady a jednoduché slovní úlohy s danou tématikou - doplňuje tabulky a schémata v PS Průběžné opakování všech dříve naučených typů příkladů Březen Jednotky objemu Odměřování na hektolitry - zná pojem hektolitr a jeho značku, správně ji přečte a zapíše - zná vztah 1 hl = 100 l - určí, které látky se odměřují na hl - porovnává množství (více méně) - řeší příklady a jednoduché slovní úlohy s danou tématikou - doplňuje tabulky a schémata v PS

15 Počty 10. ročník, 3 hodiny týdně Duben Praktické dovednosti Užívání budíku, dopisní známky, cena nákupu - prakticky užívá budík určí dobu zvonění, nastaví zvonění na určitou dobu, určí čas - rozliší cenu poštovních známek, počítá s drobnými mincemi - za pomoci kalkulátoru vypočítá cenu nákupu, připraví si potřebný obnos peněz, počítá s bankovkami i mincemi Květen Červen Opakování a procvičování učiva

16 Počty Geometrie, 10. ročník, 3 hodiny týdně Listopad Opakování učiva - rozlišování geometrických tvarů a těles, rýsování a měření úseček (cm, mm, cm+mm), druhy měřidel, praktické úkoly Kružnice Rýsování kružnic - střed, poloměr - kružítko, nácvik postupu - rýsování kružnic - zná a s dopomocí učitele užívá pojmy střed kružnice, poloměr kružnice - vyznačí střed a poloměr kružnice - používá kružítko, s dopomocí i samostatně rýsuje kružnice podle zadání Leden Únor Březen Květen Červen Trojúhelník Čtverec, obdélník Opakování učiva Rýsování trojúhelníku - rýsování trojúhelníku ze 3 stran Rýsování čtverce a obdélníka - rýsování kolmic - rýsování čtverce - rýsování obdélníka - pomocí kružítka s dopomocí i samostatně rýsuje trojúhelník ze 3 stran podle zadání - zná pojem strana a vrchol trojúhelníka, změří strany, popíše vrcholy velkými tiskacími písmeny - zná pojem kolmice, za užití pravítka s ryskou s dopomocí i samostatně rýsuje kolmice - rýsuje čtverec a obdélník, zná a užívá pojem strana a vrchol čtverce a obdélníka, změří strany, popíše vrcholy

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 4. ročník R. Blažková: Matematika pro 3. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (1. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 Porovnává čísla do 1 000 000 Zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce, statisíce Umí

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

Grafické sčítání úseček teorie

Grafické sčítání úseček teorie Grafické sčítání úseček teorie Nezáleží na tom, kterou úsečku přeneseme na polopřímku jako první. Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Příklad 1 Hana jde ze školy na poštu, z pošty do knihovny.

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1.

Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1. Matematika ve 4. ročníku Jednotky délky, čtverec a obdélník Část 1. 1.Motivace: Žáci se v letošním školním roce účastní celoroční třídní soutěže Po stopách dinosaurů. Základem motivace tedy bude získávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M I. název vzdělávacího oboru: MATEMATIKA (M) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Bod, přímka a rovina. bezrozměrnost, jeden rozměr a dva rozměry

Bod, přímka a rovina. bezrozměrnost, jeden rozměr a dva rozměry Úvod Posvátná geometrie mapuje rozkrývání významu čísel v prostoru. Základní trasa vede z izolovaného bodu do přímky, následuje rozprostření do roviny, poté do třetího rozměru, ba až za jeho hranice, a

Více

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika

MATEMATIKA. Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika MATEMATIKA Sbírka úloh pro 6. 9. ročník ZŠ praktické Metodika ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva 7. ROČNÍK - opakování učiva 6. ročníku

Více

KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ

KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ Í ť í ť ě á á í á ý á í á Í č Č é á ř á Í ů á ří ňáč ů á í ýř á ý ý á á í š ů ý KROK ZA KROKEM K POZNÁNÍ Podpůrná příprava prvňáčků Pracovní listy 1 10 Náplň: ROZHOVOŘENÍ ŽÁKŮ, ZBAVENÍ OSTYCHU A STRACHU

Více

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm

Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího programu Cesta pro všechny Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

Dělitelnost. pracovní list. Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace

Dělitelnost. pracovní list. Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Dělitelnost pracovní list Název školy: Číslo projektu: Autor: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.1131 Mgr. Lenka Němetzová Datum vytvoření:

Více

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-02 Předmět:

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Pohádkové počítání,sčítání a odčítání do 20-typ příkladů 10+4, 14-4, reedukační pracovní listy Autor: Mgr.

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Číslo projektu Z.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium rno s.r.o. utor Tematická oblast Mgr. Marie hadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Ročník

Více

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

Sedláčková TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Ilona Sedláčková číselné označení DUM 1 NÁZEV Pádové otázky, určování pádů - PL DATUM OVĚŘENÍ DUM 20.12.2012 IV. TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY Pracovní list slouží k procvičení

Více

Hledej k obrázku jeho stín

Hledej k obrázku jeho stín 1a Hledej k obrázku jeho stín 1b Hledej k obrázku jeho stín 2a Slož rozstříhané obrázky 2b Slož rozstříhané obrázky 3a Roční období JARO 3b Roční období LÉTO 4a Roční období PODZIM 4b Roční období ZIMA

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky provádí pamětné a písemné početní Čísla přirozená Opakování září, říjen operace v oboru přirozených čísel porovnává a uspořádává čísla celá a Čísla celá, racionální racionální, provádí početní operace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit uživatele efektivně navrhovat objekty v režimu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/21.0647 Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_HRAVĚ13 Soutěž přirozená čísla, zlomky, celá a racionální

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Výuka matematického semináře bude probíhat jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy

Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Pokyny České pošty pro označování Doporučených zásilek čárovými kódy Zpracoval Česká pošta, s.p. Datum vytvoření 14.04.2010 Datum aktualizace 17.04.2014 Počet stran 20 Počet příloh 0 Obsah dokumentu 1.

Více

1.9.5 Středově souměrné útvary

1.9.5 Středově souměrné útvary 1.9.5 Středově souměrné útvary Předpoklady: 010904 Př. 1: V obdélníkových rámech jsou nakresleny tři obrázky. Každý je sestaven z jedné přímky a jednoho obdélníku. Jeden z obrázků je středově souměrný.

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice Tvůrčí řešení problémových úloh Divergentní fyzikální úlohy Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice Problémové fyzikální úlohy Úlohy, k jejichž vyřešení nestačí pouhá

Více

Jednotlivé DUMy jsou k dispozici u zástupce ředitele pí. Bc. Marie Baštové. druh výukového materiálu

Jednotlivé DUMy jsou k dispozici u zástupce ředitele pí. Bc. Marie Baštové. druh výukového materiálu Jednotlivé DUMy jsou k dispozici u zástupce ředitele pí. Bc. Marie Baštové. Projekt: Moderní výuka ve škole Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1031 Vypracoval: LENKA REJZKOVÁ Předmět: Český jazyk a literatura

Více

1. a) Přirozená čísla

1. a) Přirozená čísla jednotky desítky stovky tisíce desetitisíce statisíce miliony 1. a) Přirozená čísla Přirozená čísla jsou nejčastějšími čísly, se kterými se setkáváme v běžném životě. Jejich pomocí zapisujeme počet věcí

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Dodatek č. 1 Aktualizace Obsah: - Organizační upořádání školy

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1 Dělitelnost přirozených čísel... 3 2 Obvody a obsahy

Více

Název: Osová souměrnost

Název: Osová souměrnost Název: Osová souměrnost Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Vítězslav Bártl. březen 2013

Vítězslav Bártl. březen 2013 VY_32_INOVACE_VB08_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka

Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Dodatek č. 1/2015 ke Školnímu vzdělávacímu programu ZUŠ Františka Jílka Platnost Tento dodatek je platný v plném rozsahu k 1. 9. 2015. Změny Následující změny se týkají hudebního oboru. V učebních plánech

Více

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456

P íklad desetinných ísel : 0,7 1,4 1,5 0,789 128,456 4. Desetinná ísla 4.1. ád desetinného ísla V praktickém život nehovo íme jen o 5 kg jablek, 8 metr, 7 0 C, ale m žeme se setkat s údaji 5,2 kg, 8,5 metru, 7,3 0 C. Vidíme, že vedle celých ísel existují

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24.1 Cvičení z českého jazyka CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Komunikační a slohová výchova ČJL-9-1-04 ČJL-9-1-05 ČJL-9-1-09 ČJL-9-1-10 vyjadřuje se kultivovaně

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

KLOKANOVY KAPSY. Dřevěné pomůcky, papírové karty ani jiné části souboru neslouží ke hraní, zamezte jejich použití jiným než popsaným způsobem.

KLOKANOVY KAPSY. Dřevěné pomůcky, papírové karty ani jiné části souboru neslouží ke hraní, zamezte jejich použití jiným než popsaným způsobem. KLOKANOVY KAPSY NASMĚRUJ ROZVOJ PROSTOROVÉ ORIENTACE Autorka: Jiřina Bednářová Ilustrace: Richard Šmarda Technické řešení hry, dokumentace, certifikace: Kateřina Krajná Grafická podoba: Michal Němec Jazyková

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Geometrie v rovině a prostoru Číslo DUM: 01

Geometrie v rovině a prostoru Číslo DUM: 01 Autor: Josef Kraus Datum: 10.10.2011 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠM Trnová,, Trnová 222, okres Plzeň - sever Šablona: IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směř ěřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků

Více

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů

2 Trochu teorie. Tab. 1: Tabulka pˇrepravních nákladů Klíčová slova: Dopravní problém, Metody k nalezení výchozího ˇrešení, Optimální ˇrešení. Dopravní problém je jednou z podskupin distribuční úlohy (dále ještě problém přiřazovací a obecná distribuční úloha).

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) PH-M5MBCINT MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA) 1. TYPY TESTOVÝCH ÚLOH V TESTU První dvě úlohy (1 2) jsou tzv. úzce otevřené

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_08. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MĚŘENÍ DÉLKY

VY_32_INOVACE_PRV3_16_08. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MĚŘENÍ DÉLKY VY_32_INOVACE_PRV3_16_08 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MĚŘENÍ DÉLKY VY_32_INOVACE_PRV3_16_08 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 1 list prezentace, 4 pracovní

Více

VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY VÝVOZNÍ SUBVENCE PRO MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Vývozcům ze Společenství jsou z Evropského zemědělského orientačního a garančního fondu poskytovány subvence při vývozu (vývozní subvence, vývozní náhrady),

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_181 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost Příloha č. 7 Seminář z matematiky V učebním plánu 2. druhého stupně se zařazuje nepovinný předmět Seminář z matematiky. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a

Více

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice

1/36 ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice ZÁZNAMOVÝ ARCH Název školy Název a číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2325

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA Vzdělávací oblast matematika je jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 15 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti

Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti Příloha č. 1: Příklady nejužívanějších testů školní zralosti K nejznámějším a nejužívanějším testům školní zralosti patří česká verze Kernova testu, vypracovaná Jiráskem, Orientační test školní zralosti.

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady: 020201

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady: 020201 .. Zlomky I Předpoklady: 0001 Pedagogická poznámka: V hodině je třeba postupovat tak, aby se ještě před jejím koncem začala vyplňovat tabulka u posledního příkladu 9. V loňském roce jsme si zopakovali

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数

Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数 A absolutní člen 常 量 成 员 absolutní hodnota čísla 绝 对 值 algebraický výraz 代 数 表 达 式 ar 公 亩 aritmetický průměr 算 术 均 数 aritmetika 算 术, 算 法 B boční hrana 侧 棱 boční hrany jehlanu 角 锥 的 侧 棱 boční stěny jehlanu

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

Role centráln. lní banky. plynulosti peněž. rové dvacetikoruny. Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Role centráln. lní banky. plynulosti peněž. rové dvacetikoruny. Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Role centráln lní banky při řízení hospodárnosti a plynulosti peněž ěžního oběhu Zrušen ení padesátihal tihaléře e a papírov rové dvacetikoruny Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Více

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 1 Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.07/1.2.10/02.0020 Moderním vzděláváním k širšímu uplatnění v ţivotě Červen 2012 2 je spolufinancován

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Znaky jakosti potravin Společná pro celou sadu oblast

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PZD16C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů 4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů Příklad 1: Pracujte v pohledu Shora. Sestrojte kružnici se středem [0,0,0], poloměrem 10 a kružnici

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast je v 1. 3. ročníku realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu český jazyk a také prostřednictvím vyučovacího předmětu anglický jazyk

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Učivo 4. ročníku Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

Pokyny k hodnocení úlohy 1 ZADÁNÍ. nebo NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBĚJÍCÍ ŘEŠENÍ 0

Pokyny k hodnocení úlohy 1 ZADÁNÍ. nebo NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBĚJÍCÍ ŘEŠENÍ 0 PZK 9 M9-Z-D-PR_OT_ST M9PZD6CT Pokyny k hodnocení Pokyny k hodnocení úlohy BODY ZADÁNÍ Vypočtěte, kolikrát je rozdíl čísel,4 a,7 (v tomto pořadí) menší než jejich součet. (V záznamovém archu je očekáván

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_07 Jméno

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_ČT_1.09_ grafická minimalizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice zaměřeno

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 4 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada do 20 Žák: ČaPO: užije čísla k vyjádření počtu a pořadí ČaPO: třídí skupiny prvků podle počtu ČaPO: vytvoří soubor prvků s počtem do 20 ČaPO:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více