Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, Praha 9 - Vysočany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany"

Transkript

1 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení fyzických osob Fic a Hnát Českomoravská 41, Praha 9 - Vysočany Charakter stavby: vestavba, stavební úpravy, REVIZE 1 Termín zpracování: 02/2014, REVIZE 1-05/ Zpracovatelé projektové dokumentace Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Silvie Kolací autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb ČKAIT mob.: JS Projekt Krymlov 39, Oleška Kostelec nad Černými Lesy tel.: Požadavky, podklady Úkolem požárně bezpečnostního řešení je posoudit řešené stavební úpravy s ohledem na bezpečnost vlastní stavby, bezpečnost osob a dále ji posoudit s ohledem na umístění v zástavbě. Tato požární zpráva je vypracována podle kmenových norem kodexu požární bezpečnosti. Podkladem pro zpracování této zprávy je dokumentace pro stavební řízení zpracovávaná současně. 4. Koncepce protipožárního posouzení Z hlediska požární bezpečnosti budou při řešení uplatněny: (1) - ČSN Požární bezpečnost staveb změny staveb (2) - Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění vyhl. 268/2011 Sb. (3) - ČSN Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty (4) - ČSN Požární bezpečnost staveb, Obsazení objektů osobami (5) - ČSN Požární bezpečnost staveb, Společná ustanovení (6) - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKODŮ ( R.Zoufal a kolektiv ). (7) - ČSN Požární bezpečnost staveb, Zásobování požární vodou (8) - ČSN Požární bezpečnost staveb, budovy pro bydlení a ubytování v platných zněních a normy a předpisy na tyto navazující. (9) platné PBŘ na řešený objekt: Požárně bezpečnostní řešení, Miloslav Heřmánek, leden 2006 (dokumentace pro stavební povolení) Požárně bezpečnostní řešení, Miloslav Heřmánek, prosinec 2006 (změna stavby před dokončením, dodatek) Požárně bezpečnostní řešení, Miloslav Heřmánek, květen 2007 (dodatek pro kolaudaci objektu) 02/ / 14 JS Projekt

2 5. Stručný popis stávajícího objektu a navrhovaných úprav Jedná se o rohový čtyřpodlažní objekt v blokové zástavbě na Harfě v Praze 9. Objekt má suterén, přízemí, patro a nevyužívaný půdní prostor v podkroví objektu. Původně byl objekt bytovým domem s prodejnou. V dnešním stavu již prodejní a přidružené prostory zabírají celý suterén, přízemí i patro objektu. Namísto nevyužívaného podkroví je nyní navrhováno obytné podkroví s pěti byty, dvěma ateliéry a jednou kanceláří. Do bytů je přístup z centrálního schodiště v úrovni podkroví, do ateliérů a kanceláře je navrženo nové přístupové schodiště, napojené na hlavní schodiště v objektu v prostoru mezipodesty mezi patrem a podkrovím. Jde o exteriérové schodiště, vedoucí na venkovní terasu v úrovni podkroví, ze které bude vstup do ateliérů a kanceláře. Řešený dům je klasické konstrukce se zděnými obvodovými a nosnými stěnami, nespalným stropem nad suterénem a dřevěnými trámovými stropy s omítanými podhledy v nadzemních podlažích. Krov je klasický dřevěný, střecha je sedlová a střešní plášť je tvořen skládanou krytinou na dřevěných latích. V minulosti bylo provedeno přestřešení dvora žb deskou uloženou na ocelové profily. Stávající dřevěný krov bude demontován. Půdní nadezdívky budou zvýšeny pro nové pásové vikýře a bude instalována nová konstrukce krovu a střešní plášť. Výška střechy zůstane stejná jako u původního objektu. V severním křídle je v úrovni podkroví stávající plochá střecha, která bude využita jako terasa a mezi ní a rizalitem schodiště bude instalováno venkovní ocelové schodiště pro přístup k ateliérům a kanceláři. 6. Navrhované změny - předmět REVIZE 1 Původní PBŘ hodnotilo umístění pěti bytů, dvou ateliérů a jedné kanceláře do nevyužívaného podkroví. Namísto nevyužívaného podkroví je nyní navrhováno obytné podkroví se sedmi ubytovacími jednotkami a jednou kanceláří. Do pěti jednotek je přístup z centrálního schodiště v úrovni podkroví, do dvou jednotek a kanceláře je navrženo nové přístupové schodiště, napojené na hlavní schodiště v objektu v prostoru mezipodesty mezi patrem a podkrovím. 7. Posouzení změny objektu Řešené změny objektu lze posoudit dle normy (1), neboť vzhledem ke stáří objektu nebyl projektován dle norem řady ČSN 73 08xx. Dále budou posuzované stavební úpravy z hlediska požárně bezpečnostního řešení posuzovány jako změna stavby a budou posuzovány pouze měněné konstrukce. Navrhované stavební úpravy budou provedeny pouze v podkroví objektu a ve stávajícím schodišti. Zbytek objektu zůstane ve stávajícím stavu a bude i nadále využit pro komerční účely (prodejna sportovních potřeb, bazar, servis lyží atd.). Na stávající prostory je vypracováno platné PBŘ viz (9), které zůstává v platnosti i nadále, předmětem této zprávy jsou pouze prostory podkroví, tato zpráva tak bude tvořit další dodatek stávajícího PBŘ. Posouzení změny užívání objektu dle 3.2 (1): e) U objektu dochází ke změně stavby vestavbou, to znamená, že dochází k podstatným stavebním změnám. To znamená. že u objektu dochází ke změně užívání objektu minimálně dle odstavce e) (1). Protože u objektu dochází ke změně užívání objektu, tak nejde o změnu stavby skupiny I. 02/ / 14 JS Projekt

3 Objekt se nemění nástavbou o více než jedno či dvě užitná podlaží dle 3.5.a) (1). U objektu je navrhována přístavba venkovního schodiště, kterou se zastavěná plocha nezvětšuje o více než 50 m 2 a současně více než 50% původní plochy objektu. Nenahrazují se zde stropní konstrukce v rozsahu větším než 75% původní celkové podlahové plochy objektu (stropní konstrukce zůstávají stávající). Z toho vyplývá, že se nejedná o změnu stavby skupiny III. Dle ČSN se jedná o změnu stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti. 8. Rozdělení objektu do požárních úseků a jejich klasifikace Z hlediska požární bezpečnosti je přízemí nadzemním podlažím (nemá povrch podlahy níže než 1,50m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu). Poslední užitné podlaží nynějšího objektu je patro - 2.NP. Nově bude posledním užitným podlažím podkroví (3.NP). Výška objektu byla původně dle (9) h = 4,02m, po provedení vestavby a stavebních úprav bude dle (3) h = 7,84m Obvodové stěny, nosné stěny a požárně dělící stěny jsou zděné bez dodatečného zateplení druhu DP1. Stropní konstrukce nad suterénem je nespalná druhu DP1 a nad nadzemními podlažími jsou dřevěné stropy s omítanými podhledy na pletivu druhu DP2. Část objektu rekonstruovaná v posledních letech (2006,2007) má stropy železobetonové a hurdiskové druhu DP1. Střešní konstrukce je dřevěný krov druhu DP3a střešní plášť je skládaná krytina na dřevěných latích druhu DP3. Na konstrukce druhu DP3 v posledním užitném nadzemním podlaží se dle (3) nemusí brát zřetel, pokud nižší podlaží mají nehořlavý nebo smíšený konstrukční systém. Konstrukční systém původního objektu je dle (3) a také dle (9) smíšený. Nově navrhované obvodové a nosné stěny budou zděné druhu DP1 se zateplením minerální vatou nebo deskami fasádního polystyrenu. Pokud budou obvodové stěny dodatečně zatepleny polystyrénem : Dle poznámky za čl (5) na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h je menší nebo rovno 12,0m nejsou kladeny žádné požadavky, doporučuje se však postupovat obdobně jako u bodu a1) a a3) tzn.: - Zateplovací systém je použit jako ucelený systém, obsahuje desky PS ve třídě reakce na oheň E a je překryt minerální fasádní omítkou (třída reakce na oheň A1) celková třída reakce systému na oheň je B. - Povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene i s = 0 mm.min -1 - veškeré vodorovné plochy, které se zateplují zespodu a mají plochu větší než 1m 2, musí být zatepleny minerální vatou Vzhledem k tomu, že budou dodržena tato doporučení, tak se zatřízení druhu stěny nemění, tzn. zůstává DP1 (jako u stávajícího objektu). Nový krov je navrhován dřevěný se skládanou krytinou na dřevěných latích, druhu DP3. Konstrukční systém řešeného objektu se tak nemění a zůstává dle (3) smíšený. Stávající objekt je rozdělen do požárních úseků následovně: PÚ 1 - suterén jako celek PÚ 2 - přízemí + patro 02/ / 14 JS Projekt

4 PÚ 3 - mezisklady sportovních potřeb v suterénu schodiště - CHÚC, v suterénu ČCHÚC Nově vzniknou tyto požární úseky: PÚ 4 - ubytovací jednotka č.1 v podkroví PÚ 5 - ubytovací jednotka č.2 v podkroví PÚ 6 - ubytovací jednotka č.3 v podkroví PÚ 7 - ubytovací jednotka č.4 v podkroví PÚ 8 - ubytovací jednotka č.5 v podkroví PÚ 9 - kancelář v podkroví PÚ 10 - společná chodba před ubytovacími jednotkami v podkroví PÚ 11 - ubytovací jednotka č.6 v podkroví PÚ 12 - ubytovací jednotka č.7 v podkroví Zhodnocení požárních úseků: PÚ 1 - suterén jako celek p v = 99,8 kg/m 2 - dle (9) je PÚ navržen v III.SPB PÚ 2 - přízemí + patro p v = 63,95 kg/m 2 - dle (9) je PÚ navržen v III.SPB PÚ 3 - mezisklady sportovních potřeb v suterénu p v = 87,75 kg/m 2 - dle (9) je PÚ navržen v III.SPB schodiště - CHÚC, v suterénu ČCHÚC V nadzemních podlažích je hodnoceno jako chráněná úniková cesta typu A dle c) (1), přičemž jeho část ze suterénu do přízemí je považována za částečně chráněnou únikovou cestu, která je prostorem bez požárního rizika bez zvláštních požadavků na větrání dle b)1) (1). PÚ 4 - ubytovací jednotka č.1 v podkroví PÚ 5 - ubytovací jednotka č.2 v podkroví PÚ 6 - ubytovací jednotka č.3 v podkroví PÚ 7 - ubytovací jednotka č.4 v podkroví PÚ 8 - ubytovací jednotka č.5 v podkroví PÚ 11 - ubytovací jednotka č.6 v podkroví PÚ 12 - ubytovací jednotka č.7 v podkroví PÚ je hodnocen dle (8), jedná se o požární úsek obytné buňky OB3. Obytné buňky musí tvořit samostatné požární úseky. Pro obytnou buňku je stanoveno výpočtové požární zatížení p v dle (8) p v = 30 kg.m -2 (součinitel a n = a = 1,0... pol. 8.1 přílohy A.1 (3) výpočtové požární zatížení p Vskut. = 30 kg.m -2 - výpočtové požární zatížení, vyšší požární zatížení zde není (dle (3)) tzn., že dle tab. 8 (3) je PÚ ve III.SPB. 02/ / 14 JS Projekt

5 Mezní velikost požárního úseku pro smíšený konstrukční systém je 47x33,5m, maximální počet podlaží úseku jsou 4 - vyhovuje. PÚ 9 - kancelář v podkroví PÚ je hodnocen dle (3), jedná se o požární úsek administrativy. Dle položky 1 přílohy B (3): p v = 42 kg/m 2 - dle tab. 8 (3) je PÚ v IV.SPB. V souladu s (1) lze SPB snížit na III.SPB. Mezní velikost požárního úseku pro smíšený konstrukční systém je 47x33,5m, maximální počet podlaží úseku jsou 4 - vyhovuje. PÚ 10 - společná chodba před ubytovacími jednotkami v podkroví Pro chodby je stanoveno výpočtové požární zatížení p v dle přílohy B(3) p v = 7,5 kg.m -2 (stálé požární zatížení p s = 5 kg.m -2 viz tab. 1 (3) výpočtové požární zatížení p Vskut. = 7,5 kg.m -2 - výpočtové požární zatížení, vyšší požární zatížení zde není (dle (3)) tzn., že dle tab. 8 (3) je PÚ ve II.SPB. Veškeré požární úseky v objektu a to stávající i nově navrhované budou dimenzovány na III.SPB. 9. Obsazení požárních úseků osobami PÚ 1 - suterén jako celek Dle (9) je počítáno 92 osob PÚ 2 - přízemí + patro Dle (9) je v přízemí počítáno 106 osob a v patře je počítáno 83 osob PÚ 3 - mezisklady sportovních potřeb v suterénu Osoby, které se zde budou vyskytovat již jsou započítány ve zbytku objektu schodiště - CHÚC, v suterénu ČCHÚC Osoby, které se zde budou vyskytovat již jsou započítány ve zbytku objektu PÚ 4 - ubytovací jednotka č.1 v podkroví PÚ 5 - ubytovací jednotka č.2 v podkroví PÚ 6 - ubytovací jednotka č.3 v podkroví PÚ 7 - ubytovací jednotka č.4 v podkroví PÚ 8 - ubytovací jednotka č.5 v podkroví PÚ 11 - ubytovací jednotka č.6 v podkroví PÚ 12 - ubytovací jednotka č.7 v podkroví 02/ / 14 JS Projekt

6 Dle normy ČSN Obsazení objektu osobami pol Společné ubytování, pokoje v hotelích do 4 lůžek v 1 pokoji, se projektovaný počet lůžek násobí součinitelem 1,5. jednotka 1-2 lůžka - tzn. 3 osoby jednotka 2-2 lůžka - tzn. 3 osoby jednotka 3-2 lůžka - tzn. 3 osoby jednotka 4-2 lůžka - tzn. 3 osoby jednotka 5-2 lůžka - tzn. 3 osoby jednotka 6-2 lůžka - tzn. 3 osoby jednotka 7-2 lůžka - tzn. 3 osoby Celkem tedy 21 osob. PÚ 9 - kancelář v podkroví Dle normy ČSN Obsazení objektu osobami pol. 1.1 Administrativa, čistá kancelářská plocha je 5m 2 na 1 osobu, plocha kanceláře je 15,2m 2, tzn. 3 osoby PÚ 10 - společná chodba před ubytovacími jednotkami v podkroví Osoby, které se zde budou vyskytovat, již jsou započítány ve zbytku objektu. V řešené části objektu tzn. v podkroví se tak bude nacházet maximálně 24 osob. Nejedná se o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 10. Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí Nároky na stavební konstrukce v neřešeném prostoru stávajícího objektu se vestavbou nemění. Požární odolnost konstrukcí objektu je posouzena podle tab. 12. (3). Odolnost jednotlivých systémů je stanovena dle ČSN ed.2, výrobních podkladů a aktuálních bulletinů. SPB = I. SPB = II. SPB = III. SPB = IV. 1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3 v podzemních podlažích (PP) 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 v nadzemních podlažích (NP) v posledním nadzemním podlaží (PNP) mezi objekty (MO) 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz v podzemním podlaží a mezi objekty 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1 v 1.PP dle 8.5.1(1) - nevýrobní 15 DP3 30 DP3 30 DP3 45 DP1 v nadzemních podlažích (NP) 15 DP3 15 DP3 30 DP3 30 DP3 v posledním nadzemním podlaží (PNP) 15 DP3 15 DP3 15 DP3 30 DP3 3 Obvodové stěny, viz a zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v PP 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v NP zajišť. stabilitu obj. nebo j. č. v posledním NP 15+ 1) / / 14 JS Projekt

7 nezajišťující stabilitu obj. nebo jeho části 15+ 2) Nosné konstr. střech, viz ) Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť. stabilitu objektu, viz a v podzemních podlažích (PP) 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 v nadzemních podlažích v posledním nadzemním podlaží 15 1) Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (viz 8.7.3) 15 1) Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu (viz 8.7.5) 15 1) Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1) nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku DP3 9 Nosné konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest (viz 8.9) nosné konstrukce schodišť - 15 DP3 15 DP3 15 DP1 11 Střešní pláště dle Pozn.: 1) musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižujícím součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle (3) Pokud není dosaženo u položky 3a3) a 4 požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká pol.4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm) 2) se pouze doporučují, pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy. Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3(3) musí být provedeny z konstrukcí druhu DP1 pokud jde o požárně dělící konstrukce chráněných únikových cest, konstrukcí ohraničujících šachty požárních a evakuačních výtahů, požární pásy v obvodových stěnách (krom výjimek dle (3). 11. Požární odolnost použitých konstrukcí Požární odolnost a hořlavost materiálů a konstrukcí je uvedena dle technických listů výrobců a platných eurokódů. Požární stěny a stropy, nosné a obvodové konstrukce navrhované obvodové stěny Porotherm tl. 250 a 300mm zateplené = REI 180 DP1 - vyhovuje 02/ / 14 JS Projekt

8 navrhované vnitřní nosné stěny Porotherm tl. 250 a 300mm = REI 180 DP1 - vyhovuje SDK mezibytové příčky - navrženy dle doporučených skladeb výrobce pro požární odolnost EI 30 požární pásy nejsou požadovány - viz dále stávající stropní konstrukce dřevěný trámový strop s omítaným podhledem na pletivu dle (1) = REI 45 DP2 - vyhovuje schodiště ocelové vnější - požadavek R 15 - ocelové nosné prvky budou nadimenzovány v rámci statického výpočtu nosná konstrukce střechy požadavek na požární odolnost krovu v hodnotě 30 minut - podhled krovu bude dimenzován na odolnost EI 30, nezakryté prvky krovu budou opatřeny protipožárním nátěrem s deklarovanou požární odolností 30 minut (sloupky, vzpěry), který bude dle požadavků výrobce nátěru pravidelně obnovován střešní plášť je skládaný taškový na dřevěných latích, z vnější strany splňuje klasifikaci Broof(t3) střešní plášť se bude nacházet nad podhledem s dostatečnou požární odolností (30 minut, požadavek na střešní plášť je 15 minut) - nevytváří požárně otevřenou plochu, kromě otvorů Všechny navrhované i stávající konstrukce jsou vyhovující. Požární výplně otvorů - dveře mezi společnou chodbou (3.30) a jednotlivými ubytovacími jednotkami budou osazeny s klasifikací EW 15 DP3-C tzn. odolnost 15 minut, mohou být dřevěné, musí mít samozavírač dle (8). - dveře mezi společnou chodbou (3.30) a schodištěm budou osazeny s klasifikací EI 15 DP3-C tzn. odolnost 15 minut, mohou být dřevěné, osazeny samozavíračem. - dveře mezi jednotkou č.1 a schodištěm budou osazeny s klasifikací EI 15 DP3-C tzn. odolnost 15 minut, mohou být dřevěné, musí mít samozavírač dle (8). - dveře z venkovní terasy a jednotlivými ubytovacími jednotkami č.6 a č.7 a kanceláří budou osazeny s klasifikací EW 15 DP3-C tzn. odolnost 15 minut, mohou být dřevěné, musí mít samozavírač dle (8). 12. Únikové cesty Dále budou zhodnoceny únikové cesty pouze pro nově vznikající prostory plus budou posouzeny společné únikové cesty i pro stávající části objektu. Počty a délky únikových cest: Jedná se o objekt o výšce do 9m, dle (3) lze únik řešit nechráněnou únikovou cestou. V nadzemní části objektu je stávající chráněná úniková cesta typu A s přirozeným větráním, které je zabezpečeno otvíravým oknem o ploše větší než 1,5m 2 na každé mezipodestě. Toto budou splňovat i nově osazené dveře na mezipodestě mezi 2.NP a podkrovím (budou otevíravé a kdykoli možné otevřít, tzn. nebudou zamčené). Jednotka č.1 má jedinou únikovou cestu, východ přímo do chráněné únikové cesty typu A, délka únikové cesty je nulová, délka cesty uvnitř jednotky je vyhovující. Ubytovací jednotky č.2 až č.5 mají jednu únikovou cestu sousedním požárním úsekem (společnou chodbou) do chráněné únikové cesty typu A. Délka cesty je max. 8,4m - vyhovuje. Jedná se o ubytovací buňky druhu OB3 umístěné v objektu o jiném než bytovém účelu - únikové cesty se dle (8) navrhují dle (3). Vyhovuje. 02/ / 14 JS Projekt

9 Kancelář a ubytovací jednotky č.6ač.7 mají jedinou únikovou cestu a to na venkovní terasu, odkud se vstupuje do chráněné únikové cesty typu A. Délka únikové cesty je nulová a vyhovuje. Jediné únikové cesty lze použít, neboť vyhovuje počet unikajících osob dle tab. 17(3). Vyhovuje i mezní délka dle tab. 18(3). Šířky únikových cest: K = 52 osob v jednom únik. pruhu jediná cesta po rovině (a=1,05 tzn. nejhorší varianta, kancelář ) s = 1,0 u = minimálně 1,5 pruhu - dveře šíře 800mm šířka únikové cesty u = E x s / K ( (3)) E = u x K/s E = 78 osob dveře šíře 800mm vyhovují pro všechny posuzované úseky a všechny části únikové cesty (max. počet osob v nových úsecích je celkem 24 osob) Doba evakuace se u žádného z úseků dle (3) neurčuje. Chráněná úniková cesta se prodlužuje o jedno podlaží tj. cca o 10m, vyhovuje. Počet osob v chráněné únikové cestě se zvýší z původních 140 osob (dle (9), jde o 50% osob z přilehlých PŮ) o 24 osob na 164 osob. Jedná se o zvýšení o 17%. Bez dalšího průkazu tak šířka chráněné únikové cesty stále vyhovuje i pro zvýšený počet osob (dle (1)). Šíře ramene schodiště je 1,34m a průchod ze schodiště do dvora je šíře 1,5m. Vrata z průjezdu na komunikaci u objektu jsou dvoukřídlá šíře 1,9m. Požadavky na řešení únikových cest: Nechráněná úniková cesta musí mít p n menší nebo rovno 5kgm -2. Jedná se o chodbu a venkovní terasu, vyhovuje. Dveře na únikových cestách se dle (3) musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností (bytu), u kterých úniková cesta začíná, dveří do bytu (které se mohou otevírat proti směru úniku) a s výjimkou východových dveří na volné prostranství pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob. Dveře ze schodiště na exteriérové schodiště se budou otevírat proti směru úniku. Jedná se o dveře z ucelené skupiny místností (společné ubytování). Těmito dveřmi bude unikat pouze 9 osob, navíc by dveře, otevíravé ve směru úniku, bránily úniku osob v chráněné únikové cestě a zužovaly by průchodnou šířku mezipodesty otevírání dveří proti směru úniku osob je na straně bezpečnosti a je vhodnější, než ve směru úniku. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností (např. bytů) u kterých úniková cesta začíná. Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního otvoru na stejné výškové úrovni s výjimkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, balkon, lodžii, pavlač apod. kde může být rozdíl výšek až 180mm (9.13.4(3)) vyhovuje. Dle 10 (2) musí být únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto značení bude umístěno tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a ke změně výškové úrovně a kde není východ na terén přímo viditelný. Značení bude viditelné i v noci. Nouzové osvětlení se požaduje na nechráněných i chráněných únikových cestách, bude tedy zřízeno ve schodišti, ve společné chodbě i na venkovní terase. Bude se jednat o svítidla s vestavěným akumulátorem, náhradní zdroj není v objektu požadován. Na chodbě v podkroví bude na viditelném místě vyvěšen evakuační plán. 02/ / 14 JS Projekt

10 13. Odstupové vzdálenosti Požárně nebezpečný prostor od neměněných požárně otevřených ploch (oken a dveří) se bere jako vyhovující a nebude dále posuzován (jde o neřešené požární úseky). Posouzení požární otevřenosti obvodového pláště: Polystyren pěnový: M = 0,16m x 18kgm -3 = 2,88 kgm -2 rychlost odhořívání dle př. G ČSN je 1,5 kgm -2 min tzn. ekv. doba trvání požáru je cca 115 vteřin. H (dle ČSN ) = 39 MJkg -1 Q = M x H = 2,88 x 39 = 112,3 MJm -2 což je méně než 150MJm -2 (dle (3)) tzn. že obvodové stěny jsou bez požárně otevřených ploch (vyjma otvorů). Zateplovací systém bude použit jako ucelený systém, bude obsahovat desky PS ve třídě reakce na oheň E (dle ČSN jsou povrchově označeny středním černým pruhem) a bude překryt minerální fasádní omítkou (třída reakce na oheň A1) celková třída reakce systému na oheň bude B. Od svislých požárních pásů v obvodových konstrukcích mezi ubytovacími buňkami lze dle 6.2.1(8) ustoupit, u ostatních požárních úseků lze ustoupit od všech pásů dle (3), neboť se jedná o požární úseky v objektu s požární výškou h je menší než 12,0m kromě svislých pásů mezi objekty vyhovuje, v napojení na sousední objekty je dostatečně široký pruh zdiva druhu DP1 - pásy nejsou rušeny ani zužovány. Vodorovné požární pásy mezi ubytovacími buňkami a zbytkem objektu jsou zabezpečeny obvodovým zdivem v dostatečné šíři. Padání konstrukcí: U střešních plášťů druhu DP3 se sklonem do 45 se dle poznámky u odstavce (3) předpokládá, že nedochází k padání hořících částí vně půdorysu objektu. Obvodové stěny zděné druhu DP1, fasádní polystyrén odpadává do vzdálenosti 0,36 h c. pro maximální výšku stěny nad terénem: 0,36 h c = 0,36 x 12,6 = 4,54m Padající konstrukce nesmí dosahovat k jinému stávajícímu objektu, aby nehrozilo přenesení požáru na jiný stávající objekt. Z tohoto důvodu bude fasáda směrem do dvora zateplena výhradně deskami minerální tepelné izolace. Průčelí směrem do ulice mohou být zatepleny fasádním polystyrenem (u objektu jsou veřejné komunikace o čtyřech pruzích, nejbližší objekt je ve vzdálenosti cca 25m. Sousední objekty navazují svými průčelími. Vyhovuje. Odstupové vzdálenosti pro požárně otevřené plochy řešených úseků: Střešní plášť objektu není otevřenou plochou dle (3), neboť je opatřen podhledem s dostatečnou požární odolností. Střešní okna nebo jiné otvory nejsou osazeny. Severní fasáda, okno z jednotky č.1 okno 1,0/1,5m Odstupová vzdálenost podle (3) tab. F.2 pro jednotlivé otvory činí 1,5m. Severní fasáda, okna z jednotky č.5 okno 2,63/1,5m Odstupová vzdálenost podle (3) tab. F.2 pro jednotlivé otvory činí 2,2m. Západní fasáda, okna z jednotek 02/ / 14 JS Projekt

11 okna 0,8/1,54m Odstupová vzdálenost podle (3) tab. F.2 pro jednotlivé otvory činí 1,3m. Západní fasáda, okno z kanceláře p V = 47 kg.m -2 (smíšený konstrukční systém) okno 2,0/1,5m Odstupová vzdálenost podle (3) tab. F.2 pro jednotlivé otvory činí 2,1m. Jižní uliční fasáda, okna z jednotky č.1 okna 3,3/1,5m Odstupová vzdálenost podle (3) tab. F.2 pro jednotlivé otvory činí 2,7m. Jižní uliční fasáda, okna z jednotky č.2 okna 5,3/1,5m Odstupová vzdálenost podle (3) tab. F.2 pro jednotlivé otvory činí 3,2m. Jižní uliční fasáda, okna z jednotky č.3 l U = 7,3m h U = do 3,0m p o = 40 % Odstupová vzdálenost podle přílohy F tab. F.1 (3) činí 2,8m Východní uliční fasáda, okna z jednotky č.4 l U = 7,3m h U = do 3,0m p o = 40 % Odstupová vzdálenost podle přílohy F tab. F.1 (3) činí 2,8m Východní uliční fasáda, okna z jednotek č.6 a č.7 okna celkem 5,0/1,5m Odstupová vzdálenost podle přílohy F tab. F.1 (3) činí 2,9m Dle výpočtu nezasahuje požárně nebezpečný prostor nových požárně otevřených ploch do požárně otevřených ploch jiného požárního úseku nebo jiného objektu. Odstupy ve dvoře zasahují k sousednímu stávajícímu objektu, ale pouze k obvodové stěně bez otvorů. Stěna je druhu DP1 a je vhodná i do požárně nebezpečného prostoru - vyhovuje.. Padající konstrukce také nemohou šířit požár na jiné objekty vyhovuje. Řešené požárně otevřené plochy objektu se také nenachází bez dalšího průkazu v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 14. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi Kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F u světlého průřezu přes mm 2 u vertikální polohy a přes mm 2 u horizontálních potrubí, VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes mm 2 a kabelové rozvody tvořené svazkem a jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm -1 se dle 6.2.2(4) dále zajišťují pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků s požární odolností příslušné požárně dělící konstrukce (maximálně 90 minut). 02/ / 14 JS Projekt

12 Postupy rozvodů nehořlavých látek světlého průřezu do mm 2 bez ohledu na hořlavost použitelného materiálu mohou prostupovat bez dalších opatření. Potrubí světlého průřezu nad mm 2 musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a jeho případné izolace musí být alespoň do vzdálenosti 1,0m od obou líců požárně dělící konstrukce také z nehořlavých stavebních výrobků (tř. A1 a A2) viz (3). Potrubí světlého průřezu nad mm 2 z hořlavých stavebních hmot nesmí být dle (3) volně vedeno požárním úsekem. Prostup rozvodu a instalace požárně dělící konstrukcí musí být v případě požadavků na požární odolnost zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně zhotovitele a označení výrobce systému. 15. Technická zařízení Elektroinstalace bude navržena dle požadavků ČSN a instalována v provedení do daného prostředí v jednotlivých prostorách objektu na základě protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektroinstalace, která bude předložena při kolaudačním řízení. Elektroinstalace a instalační prostupy budou provedeny pod omítkami, na prostupu požární stěnou, nosnými stěnami a stropy budou utěsněny dle ČSN :2009. Vzduchotechnické zařízení a vedení VZT potrubí bude provedeno v souladu s ČSN Dle 10 (2) musí být únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto značení bude umístěno tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a ke změně výškové úrovně a kde není východ na terén přímo viditelný. Značení bude viditelné i v noci. Nouzové osvětlení se požaduje na nechráněných i chráněných únikových cestách, bude tedy zřízeno ve schodišti, ve společné chodbě i na venkovní terase. Bude se jednat o svítidla s vestavěným akumulátorem, náhradní zdroj není v objektu požadován. Na chodbě v podkroví bude na viditelném místě vyvěšen evakuační plán. Objekt nebude vybaven centrálním náhradním zdrojem el. energie. Hromosvod bude proveden v souladu s platnými předpisy. Stávající zdroje tepla pro stávající část objektu jsou bez požadavků. V podkroví bude v chodbě instalován nový zdroj tepla o výkonu do 70kW a proto jeho umístění je bez požadavků na zřízení samostatného požárního úseku. 16. Požárně bezpečnostní zařízení EPS EPS se zde dle (3) nevyžaduje a nebude zde instalována (nejde o objekt s výškou přes 22.5m a EPS není požadována jinými normami ani předpisy). 02/ / 14 JS Projekt

13 Samočinné stabilní hasicí zařízení Samočinné stabilní hasicí zařízení se dle čl (3) nepožaduje u požárních úseků, v nichž součin p n x a n < 60 kg/m 2 a plochy požárních úseků jsou v prvním a druhém nadzemním podlaží menší než 1000 m 2. Vyhovuje pro celý objekt, SSHZ není požadováno. Samočinné odvětrací zařízení Samočinné odvětrací zařízení se dle čl (3) nepožaduje, neboť ve stavbě nejsou požární úseky, v nichž je více než 150 osob (v 1.PP nebo v nadzemních podl. s výškovou polohou do 45m) nebo 100 osob (ve druhém a dalším podzemním podlaží nebo v nadzemních podlažích s výškovou polohou přes 45m) a v nichž je zároveň omezený přirozený odvod kouře a tepla. Evakuační výtah Evakuační výtah se v dané stavbě nepožaduje. Zařízení autonomní detekce a signalizace V řešené části objektu musí být dle (2) instalováno alespoň jedno zařízení autonomní detekce a signalizace v každém z pokojů jednotek ave společné chodbě. Ve schodišti nemusí být. 17. Zařízení pro protipožární zásah Vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací a nástupních ploch K řešenému objektu vede zpevněná přístupová komunikace, která vyhovuje požadavkům normy a umožňuje bezpečný příjezd vozidlům s protipožární technikou až přímo k objektu - Českomoravská ul. Zřízení nástupní plochy se u objektu nepožaduje (objekt výšky do 12m). Pro požární zásah je dle ČSN pro řešené požární úseky zapotřebí zajistit venkovní požární vodu požárním hydrantem situovaným ve vzdálenosti max. 150 m od objektu a umístěném na vodovodním potrubí DN 100 mm, resp. výtokovým stojanem do vzdálenosti 600m resp. plnicím místem do vzdálenosti max. 2500m od objektu, resp. požární nádrží o obsahu minimálně 22m 3 umístěné do vzdálenosti 600m od objektu. Potřeba venkovní požární vody je 6 l/s. Přetlak ve vodovodním potrubí požární vody musí být min. 0,2 MPa. Hydrant splňující tyto požadavky se nachází ve veřejné zpevněné komunikaci před objektem. Vnitřní odběrní místa požární vody Vnitřní odběrná místa požární vody v objektu se nově požadují, protože počet osob v části pro bydlení je větší než 20 (je to přesně 21 osob). V podkroví bude navržen a proveden hadicový systém dle ČSN EN a ČSN EN Jmenovitá světlost hadice stačí 19mm. Maximální vzdálenost od vnitřního místa požární vody musí být pro každé místo v podkroví objektu 40m (zploštitelná hadice). Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění přenosných hasicích přístrojů Pro první zásah bude řešená část objektu vybavena přenosnými hasicími přístroji dle požadavků (8): 1 kus PHP s hasicí schopností 21A na každých započatých 12 ubytovaných osob. V podkroví proto budou instalovány celkem 2 kusy PHP: 1 kus ve společné chodbě 1kus ve schodišti V původní části objektu se požadavek na PHP nemění, nově umisťované přístroje musí být adekvátně rozmístěny, veřejně přístupné, označené a viditelně umístěné. 02/ / 14 JS Projekt

14 18. Závěr zprávy Tato zpráva je nedílnou součástí současně zpracovávaného projektu. Konstatuje se, že řešenými úpravami nedochází ke snížení požární bezpečnosti v areálu vlastní stavby, nedochází ke snížení bezpečnosti osob ani ke ztížení zásahu požárních jednotek i u sousední zástavby. V Krymlově dne Ing. Silvie Kolací v.r. 02/ / 14 JS Projekt

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Místo stavby: Stupeň PD: Zpracovatel PO: Letňany nástavby panelových domů Blok 14 ul. Rýmařovská 430 435 typ PB 70 OS Projekt ke stavebnímu povolení Architektonická kancelář Křivka, s.r.o. Ing. Radek

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb)

Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Část projektu Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva (Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) Investor: Stavba: Místo: Stupeň: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č. 40, PSČ 691

Více

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM

SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Investor: Stupeň dokumentace: Projektant: SOKOLSKÉ VOLNOČASOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice, Obřanská 646/13, 614 00 Brno

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: IČ: ZPRACOVAL: ČÍSLO OSVĚDČENÍ: PODPIS: NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 15, BRNO - I.ETAPA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

- 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D 1.3 Akce: administrativně skladovací areál v Kralupech nad Vltavou Adresa: parc. č. 623/27 a 623/28, k. ú. Kralupy nad Vltavou Zpracovatel:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice

Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6. Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Ing. Jaroslav Hajda POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH LDN 6 Nemocnice Valtice s.r.o., Klášterní 4, 691 42 Valtice Úvod: Projekt řeší stavební úpravy pavilonu v areálu nemocnice Valtice

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. Ing. Táňa Juráková. Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Táňa Juráková Kancelář: D 323 Tel.: 541 147 407 E-mail: jurakova.t@fce.vutbr.cz www stránky: www.jurakova.wz.cz Stavební řízení STAVEBNÍ POVOLENÍ vdává: stavební úřad stavebníkovi

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část

REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM. Masarykova č.3 Ústí nad Labem. Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A OPRAVA OBJEKTU NOVÉHO MUZEA V ÚSTÍ NAD LABEM Masarykova č.3 Ústí nad Labem Město Ústí nad Labem Požárně bezpečnostní řešení Výpočtová část Měsíc/rok 11 / 2001 Zpracoval

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady

ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady ZELENÁ ÚSPORÁM Z POHLEDU APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA - pracovní pomůcka pro stavební úřady OBSAH: 1/ ÚVOD 2/ VYMEZENÍ POJMŮ 3/ OBECNÉ INFORMACE 4/ OBLASTI PODPORY 4.A Úspory energie na vytápění 4.A.1 Zateplení

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob

Konference Medicína katastrof, Brno 2007. Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob Konference Medicína katastrof, Brno 2007 Požární bezpečnost zdravotnických zařízení z hlediska bezpečné evakuace osob plk. Ing. Zdeněk Hošek odbor prevence Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu architektonická studie Úvod Předložená architektonická studie řeší administrativní nástavbu v prostoru přízemní, částečně zapuštěné, hmoty spojující

Více

Požární a technické informace

Požární a technické informace Požární a technické informace HASIL a.s. Gen. Sochora 6176/6a 708 00 Ostrava Poruba www.hasil.cz Obsah Obsah...1 Požárně technické informace...2 Snížení požární odolnosti konstrukce v místě osazení požárního

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb časopisu 112 číslo 5/2008 Obsah Komentář k vyhl. č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb....................................3

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová

sborník přednášek požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. KRIstýNa KutIlová Sborník přednášek Požární odolnost a bezpečnost staveb Ing. Kristýna Kutilová Sborník přednášek Obsah 1 Úvod 4 2 Právní rámec požární ochrany 4 3 Základní požadavky na stavební konstrukce 9 4 Zásady požární

Více

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz

TEAM DESIGN T E A M D WIENERBERGER CHALLENGE G N. EBEC Brno 2013 18. 28. února 2013 www.ebec.cz T E A M D E WIENERBERGER CHALLENGE SI G N Návrh domu Specifikace zadání Soutěžící vypracují během 8 hodin studii a model rodinného domku na základě zadaných parametrů. Dále bude zpracován vybraný detail

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

AKCE STUPEN DOKUMENTACE. podklad pro qfb6r dodavatele stavby CAST DOKUMENTACE. poz6rnd bezpednostni ie5eni stavby CISLO VYKRESU

AKCE STUPEN DOKUMENTACE. podklad pro qfb6r dodavatele stavby CAST DOKUMENTACE. poz6rnd bezpednostni ie5eni stavby CISLO VYKRESU A 27.5.2010 vychoziverze rcvize datum popis revize zm6nu vypracoval STAVEBNIK HALALI, v5eobecnd pojistovna, a.s. Jungmannova 32/25 1525 Prahal AKCE Oprav a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERALN

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více