13.října 2003 Seznámení s filozofií Filozofie vůči světu zaujímá jiný postoj než praktický, na který jsme my normální smrtelníci zvyklí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13.října 2003 Seznámení s filozofií Filozofie vůči světu zaujímá jiný postoj než praktický, na který jsme my normální smrtelníci zvyklí."

Transkript

1 13.října 2003 Seznámení s filozofií Filozofie vůči světu zaujímá jiný postoj než praktický, na který jsme my normální smrtelníci zvyklí. Zaujímá postoj teoretický, poznává procesy s postojem tak, jak jsou samy o sobě. Rene Descartes: Vědění a poznání je moc. Jak dochází k přechodu od praktického poznání světa k teoretickému pohledu na svět? Už v dobách Řecké filozofie (Platón, Aristoteles) přechod spojen s dvěma pojmy: údiv týká se celé lidské bytosti. Prožitek, který člověk má, když v noci pozoruje nebe má respekt a údiv k tomu, co se mu odhaluje (záhada klenby); v řečtině údiv nebo úcta skepse a pochybnost mnohé skutečnosti, které jsme nepoznali, považujeme za něco samozřejmého, jasného (nezamýšlíme se nad tím). Filein Sofie Láska k vědění: Filein: láska, duchovní spřízněnost, přátelská láska, přátelé, co se rádi zabývají určitými problémy Sofia: Vědění není moudrost. Nestačí vědění o mnohém, ale o důležitých a podstatných souvislostech. Univerzitní člověk není moudrý. Moudrý člověk není ten, kdo vytuneloval banku. Moudrý je ten, který dokáže vůči každodenním starostem a problémům, který nám život přináší zaujmout určitý nadhled. Moudrý nemůže být ten, který je každodenním problémy zmítán, neví s nimi rady. Nadhled, odstup, který se tady promýšlí, dívat se na to, co je teď. Neporozumím co se děje teď, když se na to budu dívat s pohledem minulosti či budoucnosti, musím se na to podívat z hlediska celku. Můžeme o ní usilovat. Jak filozofie vznikla: Zrod filozofie z mýtu. Od mýtu k filozofii. Filozofie vznikla z mýtu: Vyprávěním mýtů se posluchačům dostali znalosti: Dobro, zlo, člověk a osud, provinění a trest. Mýtus vysvětluje. Jak vznikl svět apod. Mýtické vyprávění zpřístupňuje mravní řád světa. Velkou roli hraje minulost co se odehrávalo na počátku, dává odpovědi na otázky současnosti. Jsou spojeny se zásahy ze světa bohů. Téměř všechna světová náboženství mají své příběhy mýty. Mýticko-náboženský pohled na svět To co se děje na tomto světě není vyložitelné z něho samého, ale musíme se odkázat na jiný světa. Mýtus je anonymní. Neznáme autora. Příběh je o jedinečných událostech. Filozofie: To co je spojeno se současností ukazuje na současných věcech. Neukazuje současné věci na minulosti. Vysvětlení se hledá přímo v pozorovaném jevu. Už v samotných počátcích se objevují kritiky vůči postupu vysvětlování jevu z jeho samého. Filozofie má stejné otázky jako mýtus, či velmi podobné, ale poznání je na rozdíl od mýtu jiné. Mýtická vyprávění nám jsou schopny říci něco, co má mnohem hlubší povahy. Definice: Filozofie usiluje o racionální poznání celku jsoucí skutečnosti a našeho postavení v něm. Filozofie usiluje o poznání základů, kritérií. Jak je možné vědění. Sokrates: Filozofie je starost (péče) o duši.

2 Péče někdo pečuje o zahrádku, automobil, vlasy. Když o zahrádku nepečujeme, zaroste plevelem. Ale péče o duši (v dnešní době velmi těžko představitelné). Příklad péče o duši: Z fyziky víme (poznatek), že hliník je elektricky vodivý. Prostě to zjistíme. Filozofické poznání znamená osvobození se od dogmat, polopravd apod. zatěžuje. Otázky ke zkoušce (1): Jaký je rozdíl mezi praktickým a teoretickým postojem. Jaký je rozdíl mezí mýtem a filozofií Co to je filozofie (definice, vysvětlit) Uveďte nějakou jinou definici filozofie. 20.října 2003 Platónovo podobenství světa s jeskyní: Hrozí, že člověk nebude na zcela nové poznání připraven. Světlo, které je zdrojem poznání, je zde něco, co bylo po dlouhou dobu adaptace odmítáno. Věční spoutanci vstupují mezi nás a přenášejí novou skutečnost, jinou, nežli stíny. Tím, že si člověk zkazí zrak, pak přináší nové poznání výstup vzhůru nestojí za to, jen si tím zničíme zrak. Závěr: pesimistický, Platón láme hůl nad člověkem, který je v situaci, kdy má přijmout poznání s novou životní zkušeností, odmítavá, negativní reakce, kdyby někdo s novým poznáním pracoval a rozvíjel ho, tak by to bylo následováno jeho fyzickou likvidací. Ve světě, kdy žil Platón, se mohl setkat se stíny, s obrazy na vodní hladině, na lesklém kovu, s obrazy (sochami) apod. P. obraz je v současnosti aktuálnější dnes dochází k expanzi stínů, napodobenství a nahrazuje pravou skutečnost obklopujeme se světem vzdáleném, nereálným, zdánlivé skutečnosti (elektronická média, reklamy, drogy apod.). Myšlenka: Jde o podobenství nás samotných, je to co se nám bezprostředně vyjevuje, to je považováno za pravou skutečnost. Máme potíže, když jsme zkonfrontování jinou skutečnosti, pravdivější, která je nějak skryta za zdánlivě smyslového poznání, my ji odmítáme, poznání nepřijímáme. My tu svoji jeskyni, pro toho, kdo je spojen ze zkušeností na něco zdánlivé, pak je nesvobodný. Nesvoboda je spojena s nějakými jistotami. Ten, kdo se osvobozuje, ten získává se svobodou nějaké nejistoty, ztrácí jistoty. Ztrácí jistotu dosavadního poznání, jistoty trvalého vězně. To je možná důvod k tomu, proč je P. tak pesimistický, nové poznání nechceme poznávat, protože přitom něco ztrácíme. Poznání je třeba nějak sdělit (pomocí slavných osobností). Když přistupujeme k novém poznání, musíme se na to připravit: fyziologicky negativně reagujeme, již zmiňované ztráty jistot atd. Máme poznání založené na skutečnosti a obecných věcech. Geometrie je duševním krokem k cestě na poznání. Co je to vlastně kružnice? Tak prostě dokáže myslet filozof, technik nad tím nedebatuje kružnice je definována a tak to prostě je. Kdybychom se zeptali: Kde teda jsou ty židle, ty stoly? Tím myslím dneska židlí totéž, co asi budeme myslet za týden, za měsíc. Totéž platí u kružnice. Co se stane se světem obecných pojmů, když (tyhle) základní pojmy nebudou platit? Otázky ke zkoušce (2): O čem je Podobenství o jeskyni a vlastní výklad Co to je Platónovo učení o ideji ( Učení o obecných pojmech ) Téma: Celek jsoucí skutečností První pohled na dané téma: Odkud to vše pochází? 3.listopadu 2003

3 Citát: Anaximandros prohlásil neomezené za počátek a základní prvek jsoucna. První zavedl toto jméno počátek. Říká že fakt, že to není voda ani žádný z tzv. živlů, nýbrž jakási jiná neomezená přirozenost z nichž vzniká všechny oblohy a světy vně. A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času Z první věty se dovídáme, že 1.otázka, která An. zajímala (3.stol. před Kristem) bylo otázka počátku. Jaký je prazáklad, počátek, ze kterého vše vzniká. Mluví se o něčem obtížně srozumitelné, popsatelné, je to neurčité, neomezené (řec.: apeiron ). 1.část věty v uvozovkách: Základ počátku lze dle An. chápat jako neomezené. Základem je neomezená přirozenost. A. chápe svět, ve kterém se pohybujeme, jako drama neustálého vznikání a zanikání. Svět je něco co představuje vyvážený proces vznikání a zanikání. Vznikání je nutné chápat jako věci, že věci jsou zde jen kvůli tomu, že jsou nějak vymezeny. Jsou zde hranice, které oddělují kámen od cesty. Ale věci se do základu při svém zániku vracejí. Vše se děje podle nutností, není to nahodilé. 2.část věty v uvozovkách: Liší se od první části, A. se nedostávalo vhodných slov, aby řekl to, co měl na mysli. Domnívá se, že to co platí pro oblast lidských skutků, tak to platí pro proces vznikání a zanikání. Kdo je postižen pokutou a trestem?. Ten, kdo překračuje hranice. Lidé si vymysleli instituci pokutu a trestu někdo jiný se vymezuje nad jiné. Jak rozumět pokutě a trestu? Některé děje, procesy, události se vymezují na úkor jiných. Učení o pokutě a trestu lze chápat, že A. chápe vznikání a zanikání jako určitou harmonii, řád. Pokud dochází, že někde je soulad, vyváženost jsou narušeny, tak povaha světa je takové povahy, že věci které se vymezují na úkor jiný, jsou vráceny mezi své hranice. Boží mlýny melou pomalu a jistě. Věci jsou konkrétní, ale podléhají řádu vyváženosti. Pokud se vymykají řádu, tak jsou potrestání (vráceni zpět). Závěr: Svět je nějaký řád, soulad, harmonie, vyváženost, a je uspořádán tak, že vše co narušuje tento řád, tak je nějak vymezen zpět do svých mezích a je to spojeno s trestem. Člověk je tohoto světa součástí. Moc řádu světa vyžaduje od člověka pokoru, respekt (člověk si to i uvědomuje; podřizuje se mu). Konečný závěr: Je to řád, který vymezuje vzájemné vztahy vznikajících a zanikajících věcí. Přesahuje to člověka, člověk má k tomu respekt a pokoru a hledá v tomto řádu svoji roli, aby v tomto řádu žil v souladu. Druhý pohled na svět: Pohled z Palestiny, starověk, Starý Zákon, Genesis. Stvoření světa v šesti dnech. Není to filozofický text, ale náboženský. Stvoření v hebrejštině znamená stvoření něčeho dobrého. V češtině stvoření je prostě něco udělání a může to být dobré nebo zmetek. Překladatelská pomůcka: A viděl [Bůh], že to je dobré. není to vhodné. Zamysleme se nad tím, co nám ten text sděluje. Stvoření tohoto světa je stvoření z ničeho. Stvořitel je Bůh. Kdybychom se An. ptali proč tu něco je asi by odpověděl, že existoval nějaký prapočátek a z toho všechno vzniklo. Proč je zde něco a není zde nic? Genesis odpovídá v češtině jako příběh. Ale ono to má i jiný pohled (v originálním překladu) na tuto otázku se dá odpovědět: Ono je to nekonečně dobré ve srovnáním s tím, že by tu nebylo nic. Nepracuje se s faktem, ale s hodnotou. Na tom stojí židovsko-křesťanské myšlení.

4 Vůči řeckému myšlení, že povaha světa je taková, že svět je sám sobě příčinou (díváme se na fakta) versus židovsko-křesťanské myšlení, že toto nestačí. Musíme hledat hodnoty. Třetí pohled na svět: Pro moderního člověka má význam v tom, že jsme jeho dědici. Rodí se na počátku novověku (cca poč. 17.stol.). Odlišuje se od dvou předcházejících, protože 1. a 2. mají něco společného. Při různosti, mají společné: Člověk je součástí řádu, řád je mnohonásobně silnější, člověk musí najít svoji roli v tomto řádu a podřídit se jemu. The knowledge is power Vědění je moc Poznání není jenom pochopit a přijmout řád světa. Smyslem poznání je stupňovat lidskou moc nad přírodní mocí. Svět je takové povahy, že je možné jej popsat prostředky, které nám dává matematika a ten popis pomocí matematiky je velice přesný. Např. R. Descartes hovoří o tom, že svět je věc rozlehlá (má délku, šířku, hloubku, hustotu, působí na něj síla apod.). To je možné matematicky popsat. Comte: Vědět, abychom mohli předvídat, abychom měli moc. Člověk, na rozdíl od světa je myslící. Takže člověk není rozlehlý. Věc rozlehlá nemůže být podle Descartese myslící a naopak. Člověk se vyčleňuje ze světa. Svět je člověkem chápán jako předmět našeho působení. Člověk stojí proti řádu, vyčleňuje se z něj. Můžeme si vůči světu všechno dovolit. Člověk přestává být obyvatelem světa, ale stává se dobyvatelem. Tento pohled není ze současného hlediska asi taky správný. Pokud bude člověk technologicky více nešetrně vládnout přírodě, může se stát, že zničí přírodu, která následně zničí i jeho samotného. Otázky ke zkoušce (3): Přiblížit některý pohled na svět 10.listopadu 2003 Způsob duchovního osvojení skutečnosti Teorie poznání (sama samého) Epistemologie (Noetika, Gnoseologie) Definice: Teorie poznání se zabývá podmínkami, možnostmi a rozsahem poznání. Táže se, jaký je vztah našeho poznání. Co je to pravda? Vzniká jako důsledek nějakého problému s poznáním samotným. Musíme znát kritéria pro odlišování pravdivého a nepravdivého poznání. Charakteristika poznání (3 složky): 1) Subjekt, který poznává (my). 2) Objekt, který poznáváme. 3) O vstupech (metodách), jak dospíváme k poznání. ad 1): Při poznání již vstupujeme s nějakými zkušenostmi k tomuto poznání. Již máme nějaké podvědomí o předmětu který poznáváme. Počátek samotného poznávání je spojen s tím, kdo určuje poznávaný předmět. Určuje to již předběžné vzdělání (kulturní, historickou aj. znalosti). Často poznáváme s řešením nějakých praktických problémů a tyto problémy nás již předem nevědomky ovlivňují. Představy o tom, že jsme schopni s nějakým objektivním poznáním, jsou mylné. ad 2): Pozn.: Předmět poznání jednotlivých vět je dílčí výsek skutečnosti, u filozofie to je celek skutečnosti.

5 Záležitost našeho kontaktu jako smyslově vnímající bytosti s objektem, jak se zkoumaný předmět nám vyjevuje. Lze to chápat jako kontakt nás s tím předmětem samotným. Ale to je něco jiného než je ten předmět samotný. Předmět našeho poznání má jinou stránku naprosto odlišnou: Jaký ten předmět, ta věc, je sama o sobě. Je nemožné představit si to, že předmět je totéž jako to, co se nám vyjevuje. Předmět sám o sobě je něčím, co nemůžeme poznat, protože kdybychom toho byli schopni, tak už by to byla věc pro nás. Věc o sobě, nemůžeme poznat, protože narážíme na hranice našeho poznání. Když tuto hranici teoreticky překonáme, tak se věc o sobě stane věcí pro nás a problém tu je zase. Mluvíme o hraničním pojmu, který nelze poznat. Věc o sobě je nepoznatelné, my ji můžeme myslet, ale ne poznat. Kdybychom toho byli schopni, tak se věc pozná pro nás, a problém nastane znova. ad 3): Metoda poznání. S přirozeným denním poznáním žádnou metodu neuplatňuji. Uplatňujeme ji při vědeckém poznáním. Je to přesná posloupnost kroků (deduktivní či induktivní metoda viz v další přednášce). Sami doma: Význam pojmů: Skepticismus a Agnosticismus Výklad o pravdivém poznání Teorie pravdy: Pojem Pravda : Pravda je to, o co nám v souvislosti s poznáním jde. Být pravdivým je vlastnost našich poznatků. Svět je pravdivý. Pravda a pravdivost se vztahuje pouze k výrokům. Odpověď: To je nesmysl. Pravdivost se obhajuje pomocí dalších výroků. Pravdivé tvrzení můžeme obhájit jen pomocí dalších jiných pravdivých tvrzení. Ne všechny naše výroky můžeme posoudit z hlediska pravdivosti. Např.: Filozofie je nejtěžší předmět. Kéž by byli prázdniny. Je v nich vyjádřen postoj mluvčího k nějakým událostem apod. Výroky, které můžeme posuzovat: Výroky o stavu nějakých věcí. Každý z nás má nějakou svoji vlastní pravdu. Můžeme tedy dospět k nějaké jednotné pravdě? Ne, ale je to východisko pro další úvahy. Kritéria určující, co je pravdivé a nepravdivé - jsou spojena se čtyřmi teoriemi pravdy: 1) Myšlenka: Aristoteles Metafyzika: Věc je nějak důvodem, že výrok je pravdivý, neboť výrok se nazývá pravdivým nebo nepravdivým potud, pokud věc jest nebo není. Pojem pravda Aletheia odkrytost, odhalenost. Je to nějaká událost spojená s tím, že věc vystupuje před nás ve své odhalenosti. Chápe se to tak, že to je spojeno s odhaleností věcí samotných. Role člověka je minimální. Měli bychom být přístupní, otevření této věci. Pravda je pozůstatkem odhalenosti. Název: Korespondenční teorie pravdy (adekvační) [KTP]: Tomáš [Akvinský] (13.stol.): Pravda je chápána jako vztah adekvátnosti věcí samotnou a našeho myšlení. Pravda jako adekvátnost. Tato teorie za určitých okolností má určitou váhu. Pokud ty okolnosti odmítneme, tak se teorie stává problematická. Jak víme, že my, kteří poznáváme, tak oblast věcí, které poznáváme, mají stejného původce? V biblických textem jsme my stvořením božím, tak i svět je stvořením božím. Odkazuje se na stvořitele ten garantuje, že je shoda mezi těmito světy. Pokud opustíme tuto myšlenku můžeme se např. shodnout s Nietzchem (Iracionální řád je pravou podstatou světa).

6 2) Koherenční teorie pravdy [KhTP]: Jde o nerozpornost větší skupiny výroků o té samé skutečnosti. Pracuje s logickou skutečností větší skupiny výroků, které nejsou v rozporu sami ze sebou. Vědy, které nejsou přírodní. Formální vědy matematika, logika. Co je vlastním ospravedlněním výroku koherenční pravdy. KhTP odkazuje na KTP. 3) Konsensuální teorie pravdy (konsensus pravda) [KsTP]: Hodnota konsensu může být nízká, ba i nulové, když někdo např. využije násilí, aby někdo řekl něco jiného, než by dobrovolně řekl. Musí se zajistit kvalita dialogu, který by měl dojít ke konsensu. Mluvčí by měli být kompetentní. Vyjadřovat se racionálně. Vyvarovat se násilí, demagogii. Měli by zajistit všem stejný čas. Naslouchání jiné argumentace. Měli by být kritičtí nejen k sobě, ale i k jiným. Konsensus jako kritérium pravdivosti. Z čeho se vychází odkaz na korespondenční teorii pravdivost lidé diskutující o určité věci dosáhli shody, když dosáhli konsensu KTP. Když se rozcházíme od konsensu, tak se více hádáme. Když se blížíme shodě, pravdě, tak se více shodujeme. Dá se říci, že to je pokračování KTP. 4) Pragmatická teorie pravdy [PTP]. Za pravdivé považuje to poznání, které se v praktickém poznání osvědčilo jako užitečné, prospěšné. Odkazuje se na budoucnost. Mělo by to být prospěšné. Když se to v budoucnosti potvrdí, tak můžeme posoudit, že poznatky jsou pravdivé. Nechápe pravdu jako myšlení ve skutečnosti, ale postupuje tyto poznatky k praktičnosti a hodnocení nechává na budoucnosti. Zkouška: Otázky týká se pravdivostních teorií. Požadavky ke zkoušce: Ucelený, logicky správný posloupný výklad; žádný heslovitý náznak ( to prostě není možné ); dostatečné jazykové prostředky pro vyjádření věcných znalostí 24.listopadu 2003 Obecná teorie poznání Problematika poznání dle Descartese: Dříve: jak se věci do poznání vyjevují ve své podstatě (např. dle Aristotela aj.). Descartes: žil v 1.pol. 17.stol.; žil ve Francii Sám konstatuje, že si osvojil během svého života mnoho špatných domněnek, tudíž to má, pochybnou cenu. Dochází k názoru, že musí všechny své znalosti zavrhnout a začít všechno znova. V poznání je zmatek. Měl by začít s něčím, co bude ve vědění trvalé a pevné. Nesmí převzít nic z minulého. Důležité úvahy je nutné řešit ve zralém věku, ale zase se to nesmí odkládat. Chceš-li filozofem býti, musíš do samoty jíti. Vyžaduje to klid, samotu, svobodu. Autorita rozumu rozum mě přesvědčuje, že je nutné odepřít pečlivě souhlas těm věcem, které jisté a nepochybné, stejně tak, jako ty, které jsou nesprávné. Jinak řečeno rozum mu stanoví zásady, principy: 1.pytel To co není docela jisté a pochopitelné (to co vzbuzuje pochyby) 2.pytel To co je evidentně nesprávné 3.pytel To co je pevné a trvalé. Dle doc. Bígla 3 pytle je moc stačí 2 pytle. 1.pytel To co není docela jisté a pochopitelné či to co je evidentně nesprávné (a tento pytel vysypeme, a znovu přezkoumáme). 2.pytel To co je pevné a trvalé.

7 Stačí na vyvrácení všech, najdu-li v některé z nich (teorie) nějaký důvod k pochybnosti. Stačí podkopat základy samo se zřítí to, co je na tom vystavěno. Proto přistoupím ihned k základům, na nichž je všechno vystavěno. Co tvoří základ? Smyslové vnímání. Výsledek? Ale smysly jsem někdy přistihl při klamu. Např. typický příklad hůl vložená do vody smysly nás klamou. Je moudré nevěřit těm, kteří nás jednou oklamali. Co vyplývá z toho, že zpochybňujeme smyslové vnímání. Zpochybní se, to, že to, o čem smyslové poznatky vypovídají, je pochybné. Nejen to, o čem smyslové poznatky vypovídají, ale jestli to vůbec existuje. Descartes naráží na Myšlenka snu. Např. nevím jestli existuje křída, ale mohu konstatovat vjem bílé křídy. Mohu se třeba probudit ze snu? Oblast poznání ze redukuje na jednu oblast na oblast bezprostředních prožitků. Nezpochybnitelné zůstává akt pochybování samotného. Naše poznání, bychom neměli začínat s tím, jaké jsou věci, jak se nám vyjevují, jaká je jejich přirozenost, ale měli bychom si vyjasnit podle jakých principů a kritérií se naše poznání bude řídit. Jinak: Než začneme poznávat, jaké ty věci jsou, tak si musíme stanovit pravidla, principy, podle který se budeme řídit. Poznání není vnějším odrazem skutečnosti, ale to, co nám přikazuje rozum, jakými principy se řídíme apod. Existenci reálného světa dokazuje tím, že se odkazuje na Boha. Poznání vědecké Rozlišují se poznání empirické a deduktivní Při smyslovém vjemu charakterizujeme jedinečný výrok: Tato křída je bílá. Výsledkem pozorování je konstatování nějakého jevu, a s tím je spojeno vyjádření výroku. Fáze pozorování. Věda formuluje obecné výroky. Problém jak přejít od jedinečných výroků k obecným. Induktivní metoda stupňuji počet pozorování, neznám konečný počet dané třídy (např. Labutě), dopouštím se neoprávněného logického kroku. Ovšem nemám možnost, cestu, jak ospravedlnit závěr (všechny labutě jsou bílé). I když zvýším počet pozorování, sice stoupá důvěra. Nemám možnost obecný induktivní závěr verifikovat, ověřit. Platnost je podmíněna platná, do doby, kdy objevíme jiný závěr (např. objevíme černou labuť). Musíme systematicky vyhledávat skutečnosti, které jsou ve rozporu s obecným induktivním závěrem Falzifikace výrok je platný do doby, než je výrok zneplatněn, falzifikován 1.prosince 2003 Hypotéza: Definice: tvrzení přijímané bez prověření zda je pravdivé se záměrem zformulovat soubor jeho logických důsledků je zformulována na základě určitých fakt, dává se vlastně na zkoušku prostřednictvím experimentů experiment se spojuje s pozorováním za určitých vhodných, kontrolovaných podmínek Teorie: Definice: Zdůvodněný, ověřený systém výroků, který vysvětluje určitý souhrn jevů. Metoda: Definice: Souhrn na sebe navazujících kroků, které musí být zachovány při vědeckém bádání. Východiskem při empirickém bádání je smyslové bádání. Deduktivní metody:

8 např. Matematika a logika Vycházejí z dříve formulovaných výroků, podle pravidel deduktivních odvozujeme výroky jiné. Pro charakteristiku budování deduktivních věd: Deduktivní pravidla Axiom základní výrok, přijímaný, aniž bychom ho dokazovali, jsou na sobě nezávislé Primitivní pojmy pojmy, z nichž vycházíme pro definici nových pojmů (jsou to nedefinované pojmy) Otázky ke ZK: Problém Induktivní metody, Verifikace, Falzifikace Experiment, Hypotéze, Teorie Dedukce, Axiomy, Primitivní pojmy Charakteristika vědeckých poznatků (výsledky vědeckého poznání) Definice: Vědecké poznatky představují soustavu logicky odůvodněných, nerozporných a systematicky uspořádaných poznatků o vymezené oblasti světa. Vědecké poznání musí být přesné, spolehlivé, obecně ověřitelné a sdělitelné. Poznání může být pravdivé, ale nedostatečně přesné. Požadavek na přesnost. Charakteristika obecné ověřitelnosti. Sdělitelnost vědy si vytvářejí vlastní pojmy, které mohou mít jiný význam nežli slovo ve svém původním smyslu. Komunikace mezi vědou a laickou veřejností vázne. Rozdíl mezi přírodními a humanitními vědami Důvody: Samotná odlišnost zkoumaných předmětů. Zákonitost v přírodě jsme nevytvořili, můžeme je pouze pozorovat a popsat. Uspořádání lidských zákonů je dohoda, kterou můžeme změnit. U přírodovědném poznání popisujeme určitý vztah za určitých okolností nastanou určité děje. U lidské společnosti je toto velmi problematické. Postupovat v humanitních vědách jako v přírodovědných je obtížné, většinou i nemožné. Každý z nás je svobodnou, jedinečnou bytostí humanitní metody musí k tomuto faktu přihlížet. Prostřednictvím opakování obecných zákonitostí vysvětluje určité jevy přírodovědné vědy. Humanitní vědy popis jedinečnosti a neopakovatelnost lidského jednání prostřednictvím porozuměním. Lidskou společnost nemůžeme popsat prostřednictvím obecných zákonů tak, jak to dělá přírodní vědy. Kdo je to člověk? Člověka nechápu jako věc. V čem je odlišnost mezi člověkem a věcí? Rozdíl mezi člověkem a věci: do 20.stol. se to dokazovalo pomocí odlišných vlastností v současnosti: Zamyšlení nad otázku Kdo je to člověk? Chci se zamyslet sám nad sebou. Chci tomu porozumět, pochopit, jak to se mnou je. Já vstupuji do stavu svého bytí. Vytváříme nějaký vztah k našemu bytí chceme si ho vyjasnit, porozumět mu, dát mu nějaký smysl. My tu pouze nejsme jako věc (auta, tašky apod.). My se tu k našemu výskytovém bytí vytváříme nějaký vztah. Právě tím, že si klademe otázky typu: Jak to s námi je?. To je úplně něco jiného než pouhé výskytové bytí. My si k výskytovém bytí vytváříme nějaký vztah.

9 Porovnání člověka z biologického hlediska: Člověk není nic moc. Mnohé člověku schází, nedostává se. Ostrých drápů a tesáků. Jemný čich. Ostrý zrak. Žádná srst, které by nás chránila před nepohodou. Jsme nedostatečně vybaveni. Zatěžuje nás to, že se musíme velmi dlouho věnovat o to, jak zachovat rod. Třetinu lidského života jsou nastupující generace závislé na rodičích. Porovnání z hlediska úspěšnosti: Kromě virů a bakterií to je nejúspěšnější tvor na zemi. Rozpor jak to vysvětlit? U šelem apod. je jejich biologická vybavenost nutná pro jejich přežití. Jsou specializované. Člověk není specializovaný. Člověk je schopen, právě proto, že je nedostatečně biologicky vybaven, vytvářet si metody, techniky, které mu zajistí přežití v určitých prostředí. Ale jen základě toho, že člověk něco s sebou udělá. Člověk je sám sobě úkolem. Citát: Gehlen: Morfologicky je člověk vůči vyšším savcům určován hlavně nedostatky z biologického hlediska jsme nevyvinutí.člověk je nedostatečně vybaven instinkty. Nenastává žádná okamžitá reakce na vnější podněty my je analyzujeme. Dlouhé vedení se zpožděním začneme jednat. Člověk je otevřený ke světu. Postrádaje životní přizpůsobení. Člověk není určen tím, co z biologické sféry zdědil. Člověk je to, co sám s sebou učiní. Člověk je odkázán při řešení sám na sebe, k čemuž si musí vytvořit možnost sám ze sebe. Člověk nežije ve světě fyzickém, ale symbolickém V jistém smyslu vede rozhovor sám ze sebou (tj. s jazykem, symboly apod.) Člověk nedokáže nic poznat jinak, než to, co mu zprostředkuje toto umělé médium Člověk nedokáže žít ve světe holém faktů. Žijeme ve světě iluzí a fantazie Ke zkoušce: Filozofický pohled na člověka. 8.prosince 2003 Filozofický pohled na společnost Důležité poznání vše co se spojuje s lidskou společností není ustáleno vyšší mocí, ale je to náš výtvor. V živé přírodě ten kdo je mocnější, ovládne slabší. U lidí to tak nemusí být. V lidské společnosti s lidmi mocnými, a méně mocnými. Silnějšími a slabšími. Konstatujeme to, může to mít i neblahé důsledky na lidskou společnost. Ale v okamžiku, kdy na nás společnost nepůsobí (tj. v době zrození) si jsme všichni navzájem rovni. Společnost je řízena umělou autoritou. Máme možnost toto měnit. Otázka: Jak se v těchto umělých řádů orientovat? Máme několik možností: Žijeme podle tradice tj. podle zákonů našich otců. Nebo nějaká autorita nám ta pravidla nutí a my je přijmeme je jedno, jak toho dotyčná autorita dosáhne (silou, vírou apod.). Pak je zde možnost daná Sokratem: Tím, co je spojeno s poznáním toho, co je dobré v lidském životě. Byl si vědom, že ne každý má stejný pohled na to, co je dobré. Protože jsme součástí společnosti, pak nás zajímá nejen jaká ta společnost je, ale i jaká by měla být (nese se to v duchu Sokrata). Není to záležitost pouze faktů, ale je to i záležitost hodnot, kterými je společnost určena. Společnost je chápána jako prostor mravní odpovědnosti lidí za společné záležitosti. Obecné dobro je možné chápat jako předpoklad k tomu, abychom s tím mohli sledovat svoje vlastní individuální dobro. Pokud je obecné dobro narušeno, pak nemohu uskutečnit své vlastní. Obecné dobro (OD) je např. právní řád a instituce, které ho vynucují. Obecné

10 dobro v sobě zajišťuje i materiální statky. Sociální rozvoj jedince. OD je vytvářeno spoluprací lidí ve společnosti. Záleží i na vnitřní kvalitě občanů. O OD se stará stát tj. nejvyšší instituce. Je třeba OD distribuovat s ohledy na místní podmínky. Vše funguje na základě toho, že lidé jsou vzájemně solidární. Dodržování principu subsidiarity (viz níže). Princip subsidiarita při otázkách obecného dobra pokud o nějakých otázkách dokáží rozhodovat nižší orgány, pak by o tom nemělo rozhodovat vyšší orgány. Filozofický pohled na stát 1) Ve starověkém řeckém myšlení. Viz Sokrates výše. Starší myšlení pohlíželo na stát s určitou vyšší hodnotou. Vladař nositel státní moci co má dělat, jeho ospravedlní, že nám vládne stát je prostředkem k realizaci k jemu nějaké nadřazené hodnoty. Platón: Posláním státu je zajistit spravedlnost. Spravedlnost znamená dávat každému co mu přináleží podle jeho přirozenosti. Závisí na lidské duši první složka materiální statky; 2.složka touha po uznání ze snahy druhých; 3.složka rozumová. Jedna složka u nás převládá. Takto aplikuje Platón spravedlnost. Měla by to řídit vláda ta se nezaobírá svými zájmy, ale zaobírá se tím, co poznali jako spravedlivé. Tj. rozumoví lidé. 2) Na počátku Novověku dochází k zásadní změně. Nové myšlení o státu: M.Machiavelli florentský spisovatel, teoretik politického poznání. Stát je podle M. nejvyšší hodnotou nic mu není nadřazeno. To, co se spojuje s výkonem vladařovi moci udržet, popř. rozšířit moc státu. Žádný jiný cíl vladař nemá. To, co při uskutečňování toho cíle použije z hlediska prostředků, je ospravedlnitelné tím, že tyto prostředky jsou použitelné na výše uvedené cíly. Tj. diplomatické vyjednávání, smlouvy, postup dle zákona, zrada, intriky apod. 3) Lockova teorie společenské smlouvy: Východiskem je popis lidské společnosti, kde neexistuje stát. Ke zkoušce: Výklad jednoho filozofického pohledu na člověka v souvislosti filozofickým pohledem na společnost Rozdíl mezi umělým a přirozeným Rozdíl mezi poznáním dobra Obecné dobro, subsidiarita Filozofický pohled na stát 15.prosince 2003 Filozofický pohled na stát pokr. 3) John Locke: Teorie společenské smlouvy [TSS]: Otázka: Co se stane, až se jednou probudíme, a nebude tu stát? Zmatek? Lidé začnou vést mezi s sebou válku. Projeví se u člověka nejhorší povahy. Co se možná může stát. Probudíme se, jsme svobodní. Přirozený stav stav, kdy není stát. Je svoboda. Ale může přijít někdo silnější, než my, ohrožuje nás na životě, tj. musím se sami bránit. Izolovaní jedinci nejsou dostatečně schopně se ubránit. Když lidé jsou kriticky schopni zhodnotit přirozený stav, jsou pak schopni navrhnout ještě lepší variantu, která bude spojena s tím, že budou zachovány výhody přirozeného stavu a budou odstraněny nevýhody tohoto stavu. Dokáží se shodnout na tom, že něco v tom stavu učiní a bude to vyhovovat všem. Myšlenky TSS: Svobody budou zachovány na vyšší úrovni než doposud právním řádem. Lidé se zřeknou činností, které nebyli dostatečně efektivně v přirozeném stavu vykonávat, a přenechají je někomu jinému, kdo je bude vykonávat pro dobro všech.

11 1.funkce státu Být právní autoritou, která zajišťuje právní řád a jeho funkci. 2.funkce státu Stát vykonává ty činnosti, které izolovaní jedinci v přirozeném stavu nejsou dostatečně efektivně vykonávat, pro tyto činnosti je stát náležitě vybaven (profesionály), tyto činnosti by měli být vykonávány v zájmu všech (bezpečnost, ochrana života, majetku, zdraví a výkon spravedlnosti). Je to umělá konstrukce, vysvětluje vznik a poslání státní moci. Doplnění: Zamlčený předpoklad Člověk v přirozeném stavu není druhému vlkem, člověk je racionální reflexe předcházeného stavu, navrhnout lepší variantu, shodnout se na ní, a tuto lepší variantu v zájmu všech navrhne. Realizuje se fakticky ideál spravedlnosti. Pokud výše uvedený předpoklad neplatí, pak je to velmi nebezpečný experiment. Tato TSS je liberálně-demokratická. V současnosti v tomto žijeme. Celý tento projekt je podmíněn kvalitou občanů. Filozofická etika Filozofický pohled na bezprostřední osobní pohled mezi lidmi. Lidské jednání, které je spojeno s bezprostředními kontakty mezi lidmi. Zkoumá jednání z hlediska spravedlnosti. Nebo zda se shoduje s určitými mravními zásady apod. Jednáním druhých mravně hodnotím a ostatní nás mravně hodnotí. Očekáváme, že všichni lidé jsou schopni rozlišovat dobro, zlo; spravedlnost, nespravedlnost atd., a vést v tomto dialog. Také spojujeme názor, že člověk by měl konat ve shodě s dobrem a ne konat zlo. Z toho ale nevyplývá, že lidé to dobro konají. Základem jednání je lidská svoboda. Musí to být svobodné jednání a člověk si musí být schopen uvědomit důsledky svého jednání (musí být příčetný). Mravní hodnocení odkazuje na sociální aspekt našeho jednání. Lidské jednání má nějaký sociální aspekt. Definice FE: Filozofická etika se zabývá tím, jak bychom měli správně jednat, co je dobro a zlo, spravedlnost a nespravedlnost. Co je odpovědnost, blaženost, vina, trest, odpuštění, svědomí. A z tohoto hlediska posuzuje lidské jednání. Etika zkoumá smysl lidského života. Zvláštnost FE poznání je v něčem výjimečným vzhledem k tomu, že úkolem etiky je ukázat, jaké cíle mají být v našem zájmu, neměli bychom se etikou zabývat nezaujatě, s odstupem. Člověk není sám schopen na základě svého poznání rozpoznat mravní dobro, tj. odkazuje se na náboženskou etiku na autoritu Boha. Např. Desatero. Častokrát se lidé s pravidly neztotožňují. Ježíš: Nepřišel jsem zrušit, přišel jsem naplnit. Přichází se dvěma pravidly: Miluj svého bližního. Miluj Boha. Pak vnější pravidla přestávají mít smysl, protože jejich vnitřní je naplněn. Pravidla mají smysl, když se s nimi vnitřně ztotožníme. Sv. Augustin: Miluj, a pak čiň co chceš. 5.ledna 2004 Koncepce filozofické etiky Jiná charakteristika FE: disciplína, která posuzuje lidské jednání v posouzení s mravními normami. Viz výše např. základ mravnosti přes Desatero.

12 Etika pravidel, principu, norem Kant Člověk podle Kanta: Bytost žijící ve dvou světech. Jeden svět je biologické dědictví v nás samotných. Je součástí přírody, nutná příčina a souvislost určitých dějů, v této oblasti člověk jako bytost přírodně determinovaná není schopna svobodného jednání. Dále se ale člověk dokáže řídit lidský rozum. Svět určený racionálními důvody. Člověk je také bytost racionální. Člověk si stanoví cíle a k nim hledá prostředky, jak je uskutečnit. Ovšem, když se změní cíl, tak se změní i cesty k jeho dosažení. Cíle jsou různé, každý má jiný cíl. Chceme-li zformulovat obecná pravidla pro lidské jednání, nemůžeme vycházet z prostředku dosažení cíle. Kategorický imperativ (Kant) (KI): Jednej tak, aby zásada tvého jednání mohla být obecně platným pravidlem. Kupř. vrácení dluhu či nedodržení slova pokud dle KI dojdu k závěru, by mé jednání mohlo být obecně platným pravidlem, pak je to morálně opodstatněné a je to morální. Pokud to je v rozporu s KI, je třeba se tohoto jednání zříci a jednat jinak. Ovšem ve svém jednání se setkáváme s jinými racionálními bytostmi závěr Druhé znění kategorického imperativu (DZKI) Jednej tak, aby druhý byl vždy cílem a nikdy ne prostředkem tvého jednání. Člověka charakterizuje, že je racionální, rozumný. Tj. dle KI a DZKI nelze, aby člověk využíval jiného člověka k dosažení svých cílů. Myšlenka: Vládnout může jen ten, koho jsme si my sami svobodně vybrali. Utilitaristické učení John Stuart Mill 1.pol. 19.stol. Definice: Mravní hodnota lidské jednání není dána shodu s KI, ale je dána reálným výsledkem, cílem, ke kterému jednání směřuje. Utilitarismus navazuje na hedonisizus (slast), člověk se neřídí racionálními důvody, ale s cílem dosáhnout slasti. To, o čem v lidském jednání šlo byla individuální slast. Vyhýbání se utrpení. Cílem je pozitivní prožitek. Ovšem, tato etika se sama vyvrací stupňování slasti vede k její ztrátě. Později aby se člověk jen vyhýbal negativním věcem. A taky, abychom ve svém jednání měli maximální míru požitku maximální počet lidí. Pozdější definice: Jednat tak, aby maximální míru požitku mělo maximální počet lidí. Radujeme se, když se druzí radují, jsme smutní, když jsou druzí smutní apod. Sympatie. Z toho vychází hlavní zásada utilitarismu. O štěstí se uvažuje kvantitativně. Ovšem u štěstí lze uvažovat i o kvalitě. Výstup na K8 je asi větší štěstí než 5 piv. Předpokládá se, že každý si vybere svoje kvalitnější štěstí. Sumarizace otázek: Teoretický a praktický postoj ke světu Co to je filozofie? Význam slova (Láska moudrosti) Definice pojmu Vznik filozofie z mýtu Jaký je smysl Platónova podobenství o jeskyni Jeden ze tří pohledů na celek jsoucí společnosti (řecký, středověký, novověky) Co to je teorie poznání a čím se zabývá

13 Čtyři teorie pravdy + jejich kritéria Výklad Descartova úvaha s Metodickou skepsí končící výrokem Myslím, tedy jsem Co to je věda Induktivní metoda, pojem verifikace, falzifikace Deduktivní vědy; jak jsou budovány, axiom, atd.. Čím se zabývá filozofická antropologie + jeden konkrétní výklad o člověk z hlediska filozofické antropologie Co to je přirozené a umělé Sokratovo pojetí dobra (mj. jak by měla být uspořádána společnost) Principy sociální etiky (dobro, spravedlnost atd..) Tři různé pohledy na stát (!pozor při Teorii společenské smlouvy velmi přesně formulovat) Co to je etika Etika principů, utilitaristická etika Vlastní četba 3 otázky na 45 minut, ucelený, správný, dostatečně podrobný, věcně správný, logicky navazující výklad

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Pokyny k vyplňování dotazníku

Pokyny k vyplňování dotazníku Recepce filosofie na českých středních školách v souvislosti s užitými způsoby výuky Pokyny k vyplňování dotazníku Dotazník je původně určen k vyplnění přímo v hodinách za mojí asistence (s případným pokusem

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Další vzdělávání pedagogických

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výroková logika dokazatelnost

Výroková logika dokazatelnost Výroková logika dokazatelnost Ke zjištění, zda formule sémanticky plyne z dané teorie (množiny formulí), máme k dispozici tabulkovou metodu. Velikost tabulky však roste exponenciálně vzhledem k počtu výrokových

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5.

Primární a sekundární výskyt označující fráze. Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. Primární a sekundární výskyt označující fráze Martina Juříková Katedra filozofie, FF UP v Olomouci Bertrand Russell, 17. - 18. 5. 2012 Russellovo rozlišení jména a popisu Označující fráze Primární a sekundární

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného

Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba. Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného Zdroje chyb. Absolutní a relativní chyba. Absolutní chyba Absolutní chyba přibližného čísla a se nazývá absolutní hodnota rozdílu přesného čísla A a přibližného čísla a = A a. Je třeba rozlišovat dva případy:

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN

Otázka: Religionistika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): NN Otázka: Religionistika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): NN Oddělila se od filozofie ve 20. Stol. Nyní je samostatnou disciplínou = NAUKA O NÁBOŽENSTVÍCH (více, všechny) Říká, kde se tu vzalo

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více