USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník"

Transkript

1 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: místo: hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Bc. Robert Šlégl, Petr Patera 2. Ověřovatelé zápisu: JUDr. Petr Kowanda, MUDr. Marie Housková 3. Pracovní předsednictvo: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf 125/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 134/2015 Ve věci: Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, HZ BLATA ZM uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace na akci Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Blata, akceptační číslo: /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 135/2015 Ve věci: Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, MŠ V Zátiší ZM uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace na akci Snížení energetické náročnosti objektu MŠ V Zátiší, akceptační číslo: /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 119/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 8 ZM : A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování 1. ZM snížení dotačních příjmů o 21 tis. Kč snížení dotace na Ptačí park (příjmy, sk. 41 neinv. transfery). Zároveň dochází ke snížení výdajů na akci o 8 tis. Kč (odd. 37 Zeleň). Rozdíl ve výši 13 tis. Kč je dorovnáván z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 2. ZM snížení kapitálových příjmů o tis. Kč v souvislosti s prodejem Bezručova čp. 612 (ka 17, odd. 36 Komunální služby). Finanční krytí z přebytku prostředků min. let, tzv. financování (pol. 8115) ve stejné výši. 3. ZM novou investiční akci Projektová dokumentace na Snížení energ. náročnosti MŠ Sportovní ve výši 200 tis. Kč ( ka 50 SMI, odd. 3111). Finanční krytí z investiční rezervy města (ka 41, odd. 6310). 4. ZM navýšení prostředků na deratizaci o 250 tis. Kč (ka 02 ŽP, odd. 37 Životní prostředí). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM navýšení nedaňových příjmů o 565 tis. Kč (příjmy sk. 2). Zároveň ZM novou investiční akci Rekonstrukce bytu na multifunkční učebnu v objektu MŠ Motýlek Nemocniční čp. 107 (odd. 31 Školství) vše ka 50 SMI. 2. ZM snížení příjmů ve výši tis. Kč, z toho: daňových o 877 tis. Kč daň z příjmů za obce přijatých transferů o 656 tis. Kč saldo hospodářské činnosti pol Šárka Zikmundová 1

2 Zároveň dojde ke snížení výdajů daně z příjmů o tutéž částku, tj. o tis. Kč. Vše ka 41 FIN. 3. ZM financování výběrového řízení na pronájem Krytého plaveckého bazénu ve výši 159 tis. Kč. Finanční krytí z účelové rezervy ka krytý plavecký bazén ve stejné výši (ka SMI, odd. 34 Sport). 4. ZM přijetí dotace ve výši 163,38 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 29008) na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře IV. čtvrtletí 2014 (příjmy, neinvestiční transfer - sk. 41), zároveň dojde ke zvýšení provozních výdajů sk. 1 Zemědělství a lesní hospodářství o tutéž částku - ka 02 ŽP. 5. ZM novou investiční akci ZŠ Seiferta rekonstrukce kabinetu tělesné výchovy ve výši 310 tis. Kč ( ka 50 SMI, 3113). Finanční krytí z Fondu investic ZŠ Seiferta, tj. navýšením příjmů odvodem z PO do rozpočtu zřizovatele (příjmy sk. 2 nedaňové příjmy, ka 50). 6. ZM navýšení příjmů o průtokovou dotaci organizaci ZŠ Jungmannovy sady ve výši ,51 Kč ( ka14, odd. 41 nein. transfery). Zároveň dojde ve stejné výši k navýšení neinvestičního příspěvku transferu pro ZŠ Jungmannovy sady (ka 14, odd. 31 školství). 7. ZM navýšení příspěvků soc. organizacím o 60 tis. Kč, z toho pro soc. péči rodinám ve výši 20 tis. Kč a na služby soc. prevence 40 tis. Kč. Finanční krytí z programu Systém včasné intervence. Vše ka 28 Soc. odbor. 128/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 120/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 8 dodatek č. 1 ZM : A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování 1. ZM přijetí dotace UZ v celkové výši 5 010,00 tis. Kč na sociální služby v oblasti soc. právní ochrany dětí (příjmy, neinv. transfery, sk. 41). Zároveň se zvyšují sociální služby v oblastech: a) ka 28 celkem 4 585,00 tis. Kč z toho na mzdy a dohody vč. odvodů (ZU) 4 140,00 tis. Kč b) ka 19 celkem 400,00 tis. Kč c) ka 01 personální 25,00 tis. Kč Vše u ka 28 a 01 s odd. 43 Soc. služby, ka 19 odd. 61 Správa. 2. ZM snížení mezd hrazených pro ka 28 městskými zdroji ve výši tis. Kč (ka 01, odd. 61 Správa). Částka je převáděna do provozní rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 3. ZM navýšení nákladů celkem ve výši 383 tis. Kč na periodika vydávaná městem - Zpravodaj radnice a Kukátko - z toho tisk a distribuce 315 tis. Kč, 68 tis. Kč výběrové řízení (ka 16, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 4. ZM navýšení příjmů o 362,11 tis. Kč dotace UZ doplatek na OSPOD za r (ka 28, neinv. transfery, sk. 41). O tyto prostředky je navyšována rezerva města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). 5. ZM navýšení nákladů ve výši 80 tis. Kč na havárii ZŠ praktická a ZŠ speciální Seifertova čp zatečení vnitřním dešťovým svodem (ka 50, odd. 31 Školství). Finanční krytí z rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 6. ZM novou provozní akci oprava informační tabule na terminálu autobusového nádraží ve výši 100 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z rezervy na bazén (odd. 34 Sport a tělovýchova, SMI). 7. ZM novou provozní akci Oprava vzduchotechniky v MŠ Mlazice čp ve výši 450 tis. Kč (ka SMI, odd. 31 Školství). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). Šárka Zikmundová 2

3 8. ZM novou provozní akci oprava střechy Hala Bios ve výši 600 tis. Kč (odd. 34 Sport, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 9. ZM vyvolané náklady v celkové výši tis. Kč v souvislosti s dotační akcí Rekonstrukce komunikace Pražská: a) rozšíření inv. akce komunikace Pražská - vícepráce ve výši tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SUK). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). b) novou inv. akci dopravní značení na komunikaci Pražská ve výši 600 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). c) novou provozní akci oprava chodníků Pražská ve výši 500 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z investiční rezervy města (odd. 63 Finanční operace, ka 41). 10. ZM vyvolané náklady v celkové výši 600 tis. v souvislosti s dotační akcí Místní komunikace II. etapa (Strážnická, Přístavní, K Přívozu): a) novou inv. akci komunikace K Přívozu ve výši 500 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SUK). Finanční krytí z financování (z nerozděleného přebytku hosp. r. 2014, tj. financování, ka 41). b) novou provozní akci oprava chodníků K Přívozu ve výši 100 tis. Kč (odd. 22 Doprava, ka SMI). Finanční krytí z financování (z nerozděleného přebytku hosp. r. 2014, tj. financování, ka 41). c) ZM příspěvek na vybavení Českého červeného kříže ve výši 40 tis. Kč (provozní výdaje, odd. 33 Kultura a zdravotnictví). Finanční krytí z rezervy města (ka 41, odd. 63 Finanční operace). B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM snížení dotace na akci Rekonstrukce tůně park Podolí ve výši 34 tis. Kč (ka 02, příjmy, sk. 41 neinv. transfery). Zároveň dochází ke snížení výdajů na akci o 34 tis. Kč (ka 02 odd. 23 Vodní díla v zemědělské krajině). 2. ZM přijetí dotace ve výši 161,25 tis. Kč od KU Středočeského kraje (UZ 29008) na úhradu zvýšených nákladů na činnost odborného lesního hospodáře I. čtvrtletí 2015 (příjmy, neinvestiční transfer - sk. 41), zároveň dojde ke zvýšení provozních výdajů sk. 1 Zemědělství a lesní hospodářství o tutéž částku- ka 02 ŽP. 3. ZM navýšení mzdových prostředků na dohody o provedení práce o 12 tis. Kč v souvislosti s akcí Evropský den hudby (ka 01, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z ka 16 akce města ve stejné výši (odd. 33 Kultura). 4. ZM převod prostředků ve výši 5 tis. Kč v rámci ka 16 Kultura z příspěvků na sport na neinv. příspěvek ZŠ Praktická a speciální na pořádání Olympiády praktických škol okresu Mělník. Vše ka 16, odd. 33 a 34 Sport. 5. ZM navýšení neinv. příspěvku na rok 2015 pro ZŠ Jungmannovy sady o 20 tis. Kč (ka 14, odd. 31 Školství). Finanční krytí z příspěvků na kulturu ka 16 (provozní výdaje, odd. 33 Kultura, org. 307). 129/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 144/2015 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 8 dodatek č. 2 ZM rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, fondů a financování. ZM navýšení akce Snížení energ. náročnosti MŠ Sportovní ve výši tis. Kč na celkových tis. Kč ( ka50 SMI, odd. 3111). Finanční krytí: a) navýšením příjmů - dotace FS a SFŽP tis. Kč (inv. transfery, sk. 42, ka 50) b) vlastními zdroji města: tis. Kč tj. z investiční rezervy (odd. 63 Finanční operace, ka 41) 130/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 121/2015 Ve věci: Úprava podmínek prodeje jednotky č. 261/6 (nebytový prostor) spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2612/49971 na budově č.p.261 a na pozemku p.č.781 k.ú.mělník, ul.jiráskova Šárka Zikmundová 3

4 trvá, ZM trvá na usnesení ZM č.29/2015 z ZM prodej znovu inzerovat za podmínek: prodej jednotky č. 261/6 (jiný nebytový prostor) spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 2612/49971 na budově č.p. 261 a na pozemku p.č. 781 k.ú.mělník obálkovou metodou nejvyšší nabídce kauce ,- Kč doba vyvěšení 2 měsíce minimální cena ,- Kč (dle znaleckého posudku) 131/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 122/2015 Ve věci: Záměr prodeje části pozemku p.č.7886 k.ú.mělník, Aleš Soumar ZM záměr prodeje oplocené části pozemku p.č.7886 k.ú.mělník. 132/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 123/2015 Ve věci: Snížení kupní ceny - prodej pozemků p.č.3809/3, p.č.3809/6, p.č.3809/5 dle geometrického plánu /2012 k.ú.mělník, ul. Na Průhoně, Oldřich Eder ruší, ZM ruší usnesení č. 264/2014 z ZM prodej pozemků p.č.3809/3, p.č.3809/5, p.č.3809/6, vytvořených geometrickým plánem č /2012 z pozemku p.č.3809/3 k.ú.mělník, Oldřichu Ederovi za kupní cenu ,- Kč (dle návrhu kupujícího). Zdůvodnění kupní ceny nižší, než je cena stanovená znaleckým posudkem: Jedná se o zbytkové nemovitosti po stavbě přeložky silnice bez přístupu z veřejné komunikace. 133/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 124/2015 Ve věci: Vyhodnocení obálkové metody - prodej pozemku p.č.2374/3 a budovy č.p.1115 na pozemku p.č.2374/3, pozemku p.č.8056/8, p.č.2373/2, pozemku p.č.2373/1 a budovy bez čp/če na pozemku p.č.2373/1 k.ú.mělník, ul.čertovská ZM prodej nemovitých věcí v k.ú.mělník - areál mlýna č.p.1115 ul.čertovská: - pozemek p.č.2373/1 o výměře 101 m2, zastavěná plocha a nádvoří - pozemek p.č.2373/2 o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plocha - pozemek p.č. 2374/3 o výměře 1523 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oddělený geom. pl.č /2013 z části pozemku p.č (dle aktuálních údajů katastru nemovitostí pozemek p.č. 2374/1 o výměře 1523 m2, zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek p.č. 8056/8 o výměře 67 m2, vodní plocha, oddělený geom. pl. č /2013 z části pozemku p.č. 8056/1 - budova č.p.1115, rod. dům, stojící na stavební parcele p.č. 2374/1, budova je součástí pozemku p.č. 2374/1 (dle aktuálních údajů katastru nemovitostí) - budova bez čp/če, obč.vyb., stojící na stavební parcele p.č. 2373/1, budova je součástí pozemku 2373/1 Dle nabídky: kupující Stanislav Fiala, Jelenice 26, kupní cena ,- Kč. 134/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 125/2015 Ve věci: Záměr směny Ing. Danuše Krausová Materiál nebyl přijat. 135/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 126/2015 Ve věci: Záměr směny - ul. Svahová, Myslivecká ZM záměr směny části pozemku p.č. 7203/1 (Blažena Zelenková) za část pozemku p.č. 7207/3 (město), ul. Svahová, Myslivecká, k.ú. Mělník. Šárka Zikmundová 4

5 136/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 127/2015 Ve věci: Služebnost inž. sítě - Středočeský kraj - KSÚS (vodovodní přípojka pro DDM č.p. 2854, ul. Pražská) ZM zřízení služebnosti inž. sítě - vodovodní přípojka pro DDM č.p. 2854, ul. Pražská (Na Polabí). Povinný - Středočeský kraj zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, Oprávněný - město Mělník, Povinný pozemek - p.č. 8031/1, k.ú. Mělník, Jednorázová úhrada ve výši 500,- Kč + DPH, stanovena ceníkem Středočeského kraje. 137/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 136/2015 Ve věci: Výběrové řízení - výkup pozemku p.č.4187/13 k.ú.mělník od ČR, ÚZSVM ne ZM ne účast města Mělník ve výběrovém řízení na výkup pozemku p.č.4187/13 k.ú.mělník od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v oznámení o výběrovém řízení čís.shms/071/ /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 137/2015 Ve věci: Podmínky prodeje pozemku p.č.7118/101 dle geom.pl.č /2015 k.ú.mělník, ul.zemědělská, Štefan Schlosser ZM prodej pozemku p.č.7118/101 o výměře 455 m2, ostatní plocha, jiná plocha, odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemků 7118/64 (díl a), p.č.7118/65 (díl b), p.č.7118/66 (díl c) k.ú.mělník za podmínek : kupující Štefan Schlosser kupní cena ,- Kč (dle orientační tržní hodnoty) 139/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 138/2015 Ve věci: Podmínky výkupu pozemku p.č.3097/2 dle geometrického plánu č /2015 k.ú. Mělník, ul. U Besedy, Josef Hospodka ZM výkup pozemku p.č.3097/2 o výměře 76 m2, odděleného geometrickým plánem č /2015 z pozemku p.č.3097 k.ú.mělník, od Josefa Hospodky za podmínek: kupní cena 500,- Kč/m2, tj ,- Kč daň z nabytí nemovitých věcí uhradí město 140/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 139/2015 Ve věci: Podmínky výkupu pozemku p.č.1560/49 dle geom.pl. č /2015 k.ú.mělník, od ŘSD ČR ZM výkup pozemku p.č.1560/49 o výměře 4 m2, zast.pl., odděleného geometrickým plánem pro vyznačení obvodu budovy č /2015 z částí pozemků p.č.1560/43 a p.č.1560/44 k.ú.mělník, od Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínek: kupní cena 7 400,- Kč město uhradí daň z nabytí nemovité věci a správní poplatek za vklad vlastnického práva ZM schvauluje kupní smlouvu č.j.8462/21/2015/21400/maj a pověřuje starostu města jejím podpisem. 141/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 140/2015 Ve věci: Zrušení záměru prodeje spoluvlastnického podílu 1/2 budovy č.p.3430 a pozemku 1494/42 k.ú.mělník, ul.veslařská (v budově prodejna Tesco) ruší ZM ruší usnesení č.111/2012 z , ve věci záměru prodeje spoluvlastnického podílu 1/2 budovy č.p a pozemku p.č.1494/42 k.ú.mělník. Šárka Zikmundová 5

6 142/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 141/2015 Ve věci: Zrušení záměru prodeje pozemku p.č.138/2 k.ú.vehlovice, Jansovi ruší ZM ruší usnesení č.217/2011 z ve věci záměru prodeje pozemku p.č.138/2 k.ú.vehlovice. 143/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 142/2015 Ve věci: Záměr výkupu pozemků p.č.2925/4 a p.č.2927/3 k.ú.mělník, Sady Ant. Junka ZM záměr výkupu pozemku p.č.2925/4 a pozemku p.č.2927/3 k.ú.mělník. 144/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 128/2015 Ve věci: Smlouva o dotaci na činnost ops. Mělnické kulturní centrum 2015 ZM smlouvu o dotaci na činnost ops. Mělnické kulturní centrum na rok /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 129/2015 Ve věci: Dotace ,- Kč a smlouva o dotaci ops. Mělnické kulturní centrum na Mělnické kulturní léto Mekul 2015 ZM dotaci ,- Kč a smlouvu o dotaci ops. Mělnické kulturní centrum na Mělnické kulturní léto /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 130/2015 Ve věci: Dotace a smlouva s TUG, s.r.o. o účelové dotaci na provozování osobní lodní dopravy pro město Mělník v sezoně 2015 ZM dotaci ve výši ,- Kč a smlouvu s TUG s.r.o. o účelové dotaci na provozování osobní lodní dopravy pro město Mělník v sezoně /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 131/2015 Ve věci: Dotace ,- Kč a smlouva o účelové dotaci SK Olympik Mělník v roce 2015 ZM dotaci ,- Kč a smlouvu o dotaci SK Olympik Mělník /2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 132/2015 Ve věci: Dotace sportovním organizacím na mládež do 18 let na rok 2015 (2. část) ZM dotace sportovním organizacím na mládež do 18 let na rok 2015 takto: Kč Hong He Hong Mělník (kung fu) Kč Taekwondo Hansoo Mělník Kč SK LOS Mělník Kč SK Boxing Mělník ZM vzorovou smlouvu na poskytnutí účelové dotace. 149/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 133/2015 Ve věci: Zpráva o činnosti a závěrečném účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2014, změna stanov DSO KVM bere na vědomí, ZM bere na vědomí zprávu o činnosti, závěrečném účtu a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok ZM změnu stanov DSO KVM v předloženém znění. 150/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 115/2015 Šárka Zikmundová 6

7 Ve věci: Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci při vinobraní 2015 s MEKUC ZM uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při pořádání Mělnického vinobraní 2015 a poskytnutí účelové dotace. 151/2015 (číslo usnesení) číslo materiálu: 143/2015 Ve věci: Přijetí dotace MVČR a grantu Škoda Auto Mladá Boleslav ZM přijetí dotace v částce ,- Kč z dotačního řízení Ministerstva vnitra ČR s názvem Program prevence kriminality pro rok 2015, která byla poskytnuta na projekt Osvětlení Centra prevence kriminality a dopravní výchovy. ZM přijetí grantu v částce ,- Kč z grantového řízení ŠKODA Auto programu Dopravní výchova, která byla poskytnuta na projekt ŠKODA života. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Bc. Petr Volf 2. místostarosta města Šárka Zikmundová 7

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 22. 6. 2015 od 16.30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus Omluven:

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 13. 4. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: čas: hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24. 9. 2018 čas: 18.00 hod místo: zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Petr Kowanda,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 27.4.2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: Jiří Kašparec, Zbyněk

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 6.10.2014 čas: místo: 16.30 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Libor Petřina,

Více

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 23. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 23 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29.7.2014 od 14:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Omluven:

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 38. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 38 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 3.10. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 17.9.2012 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Dalibor

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.11.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Čermák,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 21.10.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milan Schweigstill,

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 8. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 17. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10.11.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS. (příchod v 16:45

Více

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 33. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 33 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 29. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 23. 3. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, MUDr. Marie Housková, Jiří Kašparec, Rudolf Kraj, MUDr. Jan

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 16.9.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: Rudolf Fidler,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 18.9.2014 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Zdeněk

Více

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 11. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 11 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 15.4.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl (odchod v 18:10 hod.),

Více

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 42. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 42 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21. 12. 2015 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 31. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 15:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 31 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 14. 9. 2015od 1530 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Bc. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota DiS.,

Více

Zápis č. 2. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 2. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 23. 2. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Stanislav Barda, Rudolf Fidler, Alena Herinková, MUDr. Marie Housková, Jiří

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6.5.2013 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, MUDr. Ladislav Peychl, Doc. Ing. Lukáš Čechura

Více

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 49. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 49 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 21.12. 2016 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 24.6.2013 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Ladislav

Více

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 14. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 14 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20.4.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 21. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 21 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 7.7.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka konaného dne 25. 4. 2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Bc. Robert Šlégl, Rudolf Fidler, Petr Patera, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Rudolf

Více

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami.

ZM po projednání Usnesením č. 59/2016/14 I. Schvaluje program 14. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 25. 8. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č.

Více

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 13. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 13 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 4. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 11. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 11.5.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 5. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 5 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 2. 2017 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, Mgr.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 17. září 2018

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 17. září 2018 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 30. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17. září 2018 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 22. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 22 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 6. 6. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht, PhDr.

Více

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 18. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 18 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Mgr. Bc. Petr

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 24. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 24 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 20. 6. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 36. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 36 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19. 9. 2016 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš (příchod 16:45 hod.), Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 35. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 35 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 12. 9. 2016 od 1600 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Petr Limprecht,

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 12. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. dubna 2019 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/12/2019 Schválení programu 12. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 5. 5. 2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Ondřej Tichota,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 15. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 15 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 18.4. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 24.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 24.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0056/ZM6/2015 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 5440/2017 č. j.: 8385/2017 z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Malý Bor za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

ZM po projednání Usnesením č. 15/2017/18 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Mgr. Karel Chotovinský.

ZM po projednání Usnesením č. 15/2017/18 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, p. Josef Králík, Mgr. Karel Chotovinský. Usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 24. 4. 2017 od 18:00 hodin v malém sále kina Spektrum, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-22/2018 Datum jednání: 19.04.2018 3) Program jednání (USN-Z3-494/2018) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel.

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

ROZPOČET OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU NA ROK 2006

ROZPOČET OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU NA ROK 2006 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU NA ROK 2006 PŘÍJMY: v Kč třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb., - % podíl 0,003664) koeficient velikosti kategorie

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 23. 11. 2015 čas: místo: 17.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města volí: 1. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jan Leicht,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 29. 04. 2019 Č.j.: 11923/2019 ZM/22/2019 Hlasování pomocí elektronického systému Zastupitelstvo města Čáslavi

Více

ZM po projednání Usnesením č. 85/2016/15 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 85/2016/15 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský p. Josef Králík. Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 8. 11. 2016 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č. 84/2016/15

Více

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 9. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 9 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 16. 3. 2015 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill,PhDr. Ilona Němcová, Mgr. Bc. Petr Volf,

Více

USNESENÍ č. 2/2017. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2017. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2017 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 12. června 2017 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/32/2017

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 27. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 27 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 4. 7. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, PhDr. Ilona Němcová

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října /2017/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října /2017/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. října 2017 09/2017/ZM I. ZM bere na vědomí: 09.2017/23ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/30/ZM/ Schválení programu 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 30. zasedání Zastupitelstva města Jirkov dne 12.9.2018 1/30/ZM/2018 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jiřina Dufková. Mgr.

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZM po projednání Usnesením č. 40/2018/27 I. Schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. Hlasování 19A/0N/0Z

ZM po projednání Usnesením č. 40/2018/27 I. Schvaluje program 27. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí. Hlasování 19A/0N/0Z Usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 6. 9. 2018 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí Usnesením č. 40/2018/27

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV. Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konaného dne S00AX02CITY8 *S00AX02CITY8* čj. PVMU 77644/2018 10 SpZn. KP 25/2018 101.2.1 A10 Počet listů: 1 příloh: listů příloh: STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova,

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 41. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 41 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8.12.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. Ondřej Tichota, DiS., Vilém Kraus,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ IČO: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, MĚSTEC KRÁLOVÉ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ IČO: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, MĚSTEC KRÁLOVÉ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ IČO: 00239437 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Usnesením č. 10/2018/25 I. Schvaluje program 25. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 15A/0N/0Z

Usnesením č. 10/2018/25 I. Schvaluje program 25. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí s předloženými změnami. Hlasování 15A/0N/0Z Usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 4. 2018 od 18:00 hodin v malém sále kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 10/2018/25 program

Více

U s n e s e n í. 6/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 6/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 6. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 15. 09. 2011 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 6/1.1 Program 6. zasedání

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

parcela označená jako č. 185/90 a 185/97) o výměře 233 m 2, ostatní

parcela označená jako č. 185/90 a 185/97) o výměře 233 m 2, ostatní Usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 31. 10. 2017 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích

Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích Přehled Usnesení 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 27. září 2017 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 23/1: ZM schvaluje předložený program 23. zasedání Zastupitelstva

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne Zastupitelstvo města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se konalo dne 15.11.2017 438/19/ZM/2017 Kontrola plnění usnesení ZM předloženou zprávu o

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti

Více

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 29. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 29 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 1. 8. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Mgr. et Mgr. Petr Volf, Vilém Kraus, PhDr.

Více