MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní Valašské Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb Zašvská č.p Valašské Meziříčí 1 Váš dpis značky / ze dne naše značka vyřizuje linka ve Valašském Meziříčí č. j.: MěÚVM 00601/2017 sp. zn.: SŘ/66432/2016/Hj právněná úřední sba Ing. Jarmila Hendrychvá ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ VÝROKOVÁ ČÁST: Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr územníh plánvání a stavebníh řádu, jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c), d), e) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), na pdkladě žádsti prdlužení platnsti stavebníh pvlení, kteru dne pdal Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb, IČO , Zašvská č.p. 784, Valašské Meziříčí 1 (dále jen stavebník ), rzhdl takt: Výrk: Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr územníh plánvání a stavebníh řádu (dále jen stavební úřad ), jak stavební úřad příslušný pdle 13 dst. 1 písm. c), d), e) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů (dále jen "stavební zákn"), pdle 115 dst. 4 stavebníh zákna p r d l u ž u j e platnst stavebníh pvlení, které vydal Městský úřad Valašské Meziříčí, dbr územníh plánvání a stavebníh řádu dne pd spisvu značku SŘ/59662/2014/Hj na stavbu: "Regenerace panelvéh sídliště Křižná - lkalita ulic Nádražní, Seifrtva, Krátká, Svěrákva, Masarykva" SO 02 Stanviště pr kntejnery Valašské Meziříčí, Krásn nad Bečvu (dále jen stavba ) na pzemcích parc. č. 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 244/1, 244/10, 244/52, 244/53, 244/54, 244/55, 244/56, 244/57, 967/2, 968/1 v katastrálním území Krásn nad Bečvu, 2 rky de dne nabytí právní mci tht rzhdnutí. Telefn / ústředna: Bankvní spjení: KB Valašské Meziříčí č. účtu: /0100

2 Č.j. MěÚVM 00601/2017 str. 2 Účastníci řízení, na něž se vztahuje rzhdnutí správníh rgánu ( 27 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád )): Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb, Zašvská č.p. 784, Valašské Meziříčí 1. ODŮVODNĚNÍ: Stavebník známil stavebnímu úřadu, že stavbu není mžné zahájit d dvu let de dne, kdy stavební pvlení nabyl právní mci, a prt žádá prdlužení jeh platnsti. Pdle ustanvení 115 dst. 4 stavebníh zákna, stavební pvlení pzbývá platnsti, jestliže stavba nebyla zahájena d 2 let de dne, kdy nabyl právní mci. Dbu platnsti stavebníh pvlení může stavební úřad prdlužit na důvdněnu žádst stavebníka pdanu před jejím uplynutím. Pdáním žádsti se staví běh lhůty platnsti stavebníh pvlení. Nezahájení stavby v dbě platnsti stavebníh pvlení je zdůvdňván takt: Stavební úřad psudil důvdy, pr které nebyla stavba zahájena. Prtže předpklady, za kterých byl stavební pvlení vydán, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnsti platnst stanvisek dtčených rgánů, stavební úřad žádsti vyhvěl. Jak účastníci řízení byli pjati ve smyslu 27 dst. 1 písm. a) správníh řádu stavebník a dále pdle 27 dst. 2 správníh řádu vlastníci pzemků a staveb na nich, na kterých je stavba umístěna, vlastníci a správci inženýrských sítí, vlastníci susedních pzemků a staveb: Stavebník: Měst Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb Vlastník pzemku, na kterém má být stavba prváděna, může-li být jeh vlastnické práv k pzemku prváděním stavby přím dtčen: Měst Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem majetkvé správy Vlastník stavby na pzemku, na kterém má být stavba prváděna, a ten, kd má k tmut pzemku neb stavbě práv dpvídající věcnému břemenu, mhu-li být jejich práva prváděním stavby přím dtčena: GasNet, s.r.., ČEZ Distribuce, a. s., CZT Valašské Meziříčí s.r.., inngy Energ, s.r.., Pvdí Mravy, s.p., TS Valašské Meziříčí s.r.., Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., GridServices, s.r.., ST SERVIS s.r.., UPC Česká republika, s.r.., Optické sítě s. r.., Česká telekmunikační infrastruktura a.s. Vlastník susedníh pzemku neb stavby na něm, může-li být jeh vlastnické práv prváděním stavby přím dtčen a ten, kd má k susednímu pzemku práv dpvídající věcnému břemenu, může-li být tt práv prváděním stavby přím dtčen: Vlastníci těcht susedních pzemků a staveb na nich a ti, kteří mají jiné věcné práv k těmt pzemkům: st. p. 905, 664, 903, 2531, 1422, 589, 907, 930, 1418, 1135, 375, 360, 1421, 909, 1136, 2203/1, 916, 917, 2092, 915, 911, 912, 2090, 2203/2, 2394, 2070, 2091, 913, 23/2, 23/1, 333/1, 23/3, 606, 48, 458, 354, 555, 554/1, 607, 28/2, 511/1, 694, 43, 30, 783, 554/2, 902/1, 919, 29, 2299, parc. č. 283/97, 251/2, 244/50, 244/5, 283/3, 283/33, 244/4, 244/62, 244/51, 251/4, 252/1, 967/10, 956/8, 962/11, 29/4, 968/2, 19/1, 251/6, 244/45, 28/2, 968/30, 16/2, 31/3, 249/2, 251/5, 16/1, 244/14, 968/29, 251/7, 1690, 1688, 1704, 244/9, 245/4, 244/7, 245/5, 22/12, 22/11, 22/7, 21/1, 967/3, 21/3, 20/3, 956/41, 22/10, 22/8 v katastrálním území Krásn nad Bečvu Vlastníci těcht susedních staveb a ti, kteří mají jiné věcné práv k těmt stavbám: Valašské Meziříčí, Krásn nad Bečvu č.p. 699, č.p. 700, č.p. 701, č.p. 702, č.p. 703, č.p. 320, č.p. 511, č.p. 704, č.p. 697, č.p. 698, č.p.106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 203, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 693, č.p. 694, č.p. 304, č.p. 292, č.p. 207, č.p. 705, č.p. 706, č.p. 695, č.p. 696, č.p. 790, č.p. 708, č.p. 787, č.p. 709, č.p. 711, č.p. 789, č.p.

3 Č.j. MěÚVM 00601/2017 str , č.p. 786, č.p. 788, č.p. 710, č.p. 526, č.p. 37, č.p. 779, č.p. 480, č.p. 479, č.p. 527, č.p. 434, č.p. 38, č.p. 46 a č.p. 160 Za účastníky řízení byli pjati puze vlastníci susedních pzemků a staveb, kteří mají splečnu hranici s pzemky, které jsu předmětem rzhdnutí umístění stavby. Vlastníci vzdálenějších susedních pzemků a staveb nebyli za účastníky řízení pjati, prtže jejich práva stavbu nemhu být přím dtčena a t jednak z důvdu velké vzdálensti těcht susedních pzemků a staveb d pvlvané stavby a také z důvdu rzsahu pvlvané stavby. V suladu s ustanvením 69 dst. 2 správníh řádu stavební úřad tímt uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: Měst Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb, Měst Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem majetkvé správy, RWE GasNet, s.r.., ČEZ Distribuce, a. s., CZT Valašské Meziříčí s.r.., RWE Energ, s.r.., Pvdí Mravy, s.p., TS Valašské Meziříčí s.r.., Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.., ST SERVIS s.r.., UPC Česká republika, s.r.., Optické sítě s. r.., O2 Czech Republic a.s. Měst Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb, Měst Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem majetkvé správy, ČEZ Distribuce, a. s., CZT Valašské Meziříčí s.r.., inngy Energ, s.r.., Pvdí Mravy, s.p., TS Valašské Meziříčí s.r.., Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., GridServices, s.r.., ST SERVIS s.r.., UPC Česká republika, s.r.., Optické sítě s. r.., Česká telekmunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r... Osby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen, vlastník susedníh pzemku neb stavby na něm, může-li být jeh vlastnické práv prváděním stavby přím dtčen, ten, kd má k susednímu pzemku práv dpvídající věcnému břemenu, může-li být tt práv prváděním stavby přím dtčen: Vlastníci těcht susedních pzemků a staveb na nich a ti, kteří mají jiné věcné práv k těmt pzemkům: st. p. 905, 664, 903, 2531, 1422, 589, 907, 930, 1418, 1135, 375, 360, 1421, 909, 1136, 2203/1, 916, 917, 2092, 915, 911, 912, 2090, 2203/2, 2394, 2070, 2091, 913, 23/2, 23/1, 333/1, 23/3, 606, 48, 458, 354, 555, 554/1, 607, 28/2, 511/1, 694, 43, 30, 783, 554/2, 902/1, 919, 29, 2299, parc. č. 283/97, 251/2, 244/50, 244/5, 283/3, 283/33, 244/4, 244/62, 244/51, 251/4, 252/1, 967/10, 956/8, 962/11, 29/4, 968/2, 19/1, 251/6, 244/45, 28/2, 968/30, 16/2, 31/3, 249/2, 251/5, 16/1, 244/14, 968/29, 251/7, 1690, 1688, 1704, 244/9, 245/4, 244/7, 245/5, 22/12, 22/11, 22/7, 21/1, 967/3, 21/3, 20/3, 956/41, 22/10, 22/8 v katastrálním území Krásn nad Bečvu Vlastníci těcht susedních staveb a ti, kteří mají jiné věcné práv k těmt stavbám: Valašské Meziříčí, Krásn nad Bečvu č.p. 699, č.p. 700, č.p. 701, č.p. 702, č.p. 703, č.p. 320, č.p. 511, č.p. 704, č.p. 697, č.p. 698, č.p.106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 203, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 693, č.p. 694, č.p. 304, č.p. 292, č.p. 207, č.p. 705, č.p. 706, č.p. 695, č.p. 696, č.p. 790, č.p. 708, č.p. 787, č.p. 709, č.p. 711, č.p. 789, č.p. 791, č.p. 786, č.p. 788, č.p. 710, č.p. 526, č.p. 37, č.p. 779, č.p. 480, č.p. 479, č.p. 527, č.p. 434, č.p. 38, č.p. 46 a č.p. 160 Vypřádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci řízení neuplatnili a námitky. Vypřádání s vyjádřeními účastníků k pdkladům rzhdnutí: Účastníci se k pdkladům rzhdnutí nevyjádřili. Na základě prvedenéh správníh řízení stavební úřad rzhdl, jak je uveden ve výrku rzhdnutí, za pužití ustanvení právních předpisů ve výrku uvedených.

4 Č.j. MěÚVM 00601/2017 str. 4 POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ: Prti tmut rzhdnutí mhu účastníci řízení pdat dvlání ve lhůtě 15 dnů de dne jeh známení. O dvlání rzhduje Krajský úřad Zlínskéh kraje, dbr územníh plánvání a stavebníh řádu. Odvlání se pdává u Městskéh úřadu Valašské Meziříčí, dbru územníh plánvání a stavebníh řádu. Odvlání musí mít náležitsti uvedené v 37 dst. 2 správníh řádu a musí bsahvat údaje tm, prti kterému rzhdnutí směřuje, v jakém rzsahu h napadá a v čem je spatřván rzpr s právními předpisy neb nesprávnst rzhdnutí neb řízení, jež mu předcházel. Není-li v dvlání uveden, v jakém rzsahu dvlatel napadá, platí, že se dmáhá zrušení celéh rzhdnutí. Odvlání se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každý účastník dstal jeden stejnpis. Nepdá-li účastník ptřebný pčet stejnpisů, vyhtví je správní rgán na náklady účastníka. Odvláním lze napadnut výrkvu část rzhdnutí, jedntlivý výrk neb jeh vedlejší ustanvení. Odvlání jen prti důvdnění rzhdnutí je nepřípustné. Ing.Jarmila Hendrychvá referent dbru územníh plánvání a stavebníh řádu tisk úředníh razítka Pplatek: Správní pplatek pdle zákna č. 634/2004 Sb., správních pplatcích je svbzen. Obdrží: Jedná řízení s velkým pčtem účastníků řízení. Účastníkům řízení se dručuje pstupem pdle 144 dst.6 správníh řádu. V suladu s 113 dst. 3 stavebníh zákna dručuje-li se účastníkům řízení známení zahájení řízení veřejnu vyhlášku, stavebníkvi a vlastníkvi stavby, na které má být prvedena změna, se známení dručuje d vlastních ruku.

5 Č.j. MěÚVM 00601/2017 str. 5 V suladu s 112 dst. 1 stavebníh zákna v případě řízení s velkým pčtem účastníků se v známení zahájení řízení a v dalších úknech řízení účastníci řízení pdle 109 písm. e) a f) identifikují značením pzemků a staveb evidvaných v katastru nemvitstí přím dtčených vlivem záměru. Účastníci řízení uvedení v 109 písm. a), b) stavebníh zákna (dručenky): Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem kmunálních služeb, Zašvská č.p. 784, Valašské Meziříčí 1 Účastníci řízení uvedení v 109 písm. c), d) stavebníh zákna (veřejnu vyhlášku): Měst Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, zastupené MěÚ VM, dbrem majetkvé správy, Sudní č.p. 1221, Valašské Meziříčí 1 ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy CZT Valašské Meziříčí s.r.., IDDS: 5hzxc64 inngy Energ, s.r.., IDDS: qrvesrm Pvdí Mravy, s.p., IDDS: m49t8gw TS Valašské Meziříčí s.r.., IDDS: pua8m6p Vdvdy a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k GridServices, s.r.., IDDS: jnnyjs6 ST SERVIS s.r.., IDDS: kx63yy3 UPC Česká republika, s.r.., IDDS: 4hds44f Optické sítě s. r.., IDDS: cjan7uu Česká telekmunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t GasNet, s.r.., IDDS: rdxzhzt Účastníci řízení uvedení v 109 písm. e), f), g) stavebníh zákna (veřejnu vyhlášku): Osby, jejichž vlastnické neb jiné věcné práv k susedním stavbám aneb susedním pzemkům neb stavbám na nich může být územním rzhdnutím přím dtčen, vlastník susedníh pzemku neb stavby na něm, může-li být jeh vlastnické práv prváděním stavby přím dtčen, ten, kd má k susednímu pzemku práv dpvídající věcnému břemenu, může-li být tt práv prváděním stavby přím dtčen: Vlastníci těcht susedních pzemků a staveb na nich a ti, kteří mají jiné věcné práv k těmt pzemkům: st. p. 905, 664, 903, 2531, 1422, 589, 907, 930, 1418, 1135, 375, 360, 1421, 909, 1136, 2203/1, 916, 917, 2092, 915, 911, 912, 2090, 2203/2, 2394, 2070, 2091, 913, 23/2, 23/1, 333/1, 23/3, 606, 48, 458, 354, 555, 554/1, 607, 28/2, 511/1, 694, 43, 30, 783, 554/2, 902/1, 919, 29, 2299, parc. č. 283/97, 251/2, 244/50, 244/5, 283/3, 283/33, 244/4, 244/62, 244/51, 251/4, 252/1, 967/10, 956/8, 962/11, 29/4, 968/2, 19/1, 251/6, 244/45, 28/2, 968/30, 16/2, 31/3, 249/2, 251/5, 16/1, 244/14, 968/29, 251/7, 1690, 1688, 1704, 244/9, 245/4, 244/7, 245/5, 22/12, 22/11, 22/7, 21/1, 967/3, 21/3, 20/3, 956/41, 22/10, 22/8 v katastrálním území Krásn nad Bečvu Vlastníci těcht susedních staveb a ti, kteří mají jiné věcné práv k těmt stavbám: Valašské Meziříčí, Krásn nad Bečvu č.p. 699, č.p. 700, č.p. 701, č.p. 702, č.p. 703, č.p. 320, č.p. 511, č.p. 704, č.p. 697, č.p. 698, č.p.106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 111, č.p. 203, č.p. 204, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 693, č.p. 694, č.p. 304, č.p. 292, č.p. 207, č.p. 705, č.p. 706, č.p. 695, č.p. 696, č.p. 790, č.p. 708, č.p. 787, č.p. 709, č.p. 711, č.p. 789, č.p. 791, č.p. 786, č.p. 788, č.p. 710, č.p. 526, č.p. 37, č.p. 779, č.p. 480, č.p. 479, č.p. 527, č.p. 434, č.p. 38, č.p. 46 a č.p. 160 Dtčené správní úřady: Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbr živtníh prstředí, Sudní č.p. 1221, Valašské Meziříčí 1 Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbr dpravně správních agend, Zašvská č.p. 784, Valašské

6 Č.j. MěÚVM 00601/2017 str. 6 Meziříčí 1 Krajská hygienická stanice Zlínskéh kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r Na vědmí: Plicie ČR, KŘP Zlínskéh kraje, Územní dbr vnější služby Vsetín, Dpravní inspektrát, IDDS: w6thp3w Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbr územníh plánvání a stavebníh řádu - úřední deska, Sudní č.p. 1221, Valašské Meziříčí 1 - k vyvěšení a pdání zprávy datu vyvěšení, sejmutí písemnsti a zveřejnění umžňující dálkvý přístup. Tat písemnst musí být vyvěšena p dbu 15 dnů na úřední desce Městskéh úřadu Valašské Meziříčí a musí být zveřejněna též způsbem umžňujícím dálkvý přístup. Právní účinky má výhradně dručení veřejnu vyhlášku prstřednictvím úřední desky Městskéh úřadu Valašské Meziříčí. Vyvěšen dne:. Sejmut dne: Pdpis a razítk právněné sby, která ptvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsbem umžňující dálkvý přístup:..

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Sudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlvku č.p. 266/2 140 00 Praha 4 Michle ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Naše značka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbr výstavby Radniční nám. 42, 75605 Karlinka Spis.zn.: Č.j. : Oprávněná úřední sba: Karlinka, dne TEL.: E-MAIL: MU- Výst.:24 I15774/20 16-La MU-6007/20 16 Mgr.Pavla Lakmá 16.12.2016

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Odbr správní DS Váš dpis zn.: Ze dne: Čísl jednací: Spisvá zn.: OS-D/0232/17-2/Mi Dle rzdělvníku Vyřizuje: Jsef Mikulec Telefn: 572 805 381 E-mail: jsef.mikulec@ub.cz Datum: 2017-01-31 Vypraven dne: 2017-01-31

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad Gabrielv náměstí 7, 391 55 Chýnv Č.j.: MECH-459/2012-SÚ/D/18 Chýnv, dne 13.6.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Jana Duchvá 381 297 166 381 297 880 stavebni@chynv.eu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: ,

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD Batelov, Nám.Míru 148, tel.: , ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 489/2013 Zn. sp.: BATE 187/2013 Batelv dne 10.4.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU František Heryán Valašská Bystřice 444 756 27 Valašská Bystřice Bivoj

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad SPS. Z.: Č.J.: VYŘZUJE: TEL.: E-MAL: FAX: becní úřad Senice na Hané Stavební úřad Js. Vdičky 243 783 45 Senice na Hané U/83/2007/SU U/83/2007/SU/4/V právněná úř.sba Ludmila Vjáčkvá 585947268 777770429

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.11.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 310 155 zastavěná plcha

Více

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS.

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS. ., w Statutární měst Kladn Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb C - nám. 17. listpadu 2840 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: Magistrát

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby. Benešova 295, Nýřany M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y dbr výstavby Benešva 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Ška/16320/2016 Nýřany, dne 14.10.2016 Č.J.: OV-Ška/29103/2016 Vyřizuje: Ivana Škardvá Telefn: 377 832 321 Fax: 377

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 09:18:00 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2014 09:18:00 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 611646 Řečkvice List vlastnictví: 740 582786 Brn Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 10:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB26INS22899/2014 pr Administrace inslvencí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 63527/2012 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/70635/2013/Bart 15.1.2013 VYŘIZUJE: Bartňvá TELEFON:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.12.2013 14:15:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Jiná práva prkazující stav evidvaný k datu 11.12.2013 14:15:02 Vlastnické práv RADIÁLKA HRADEC KRÁLOVÉ, s. r.., Kutníkva 272/39, Pltiště nad

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20-Hrní Pčernice, telefn: 271 071 611, fax: 281 920 093 Č. j.: MCP20 013663/2012/OVUR/Kr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.04.2015 08:35:02 A B1 Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.04.2015 08:35:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické práv OKP

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.11.2013 11:55:02 prkazující stav evidvaný k datu 28.11.2013 11:55:02 A B B1 C Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5728/2013/OÚPSŘ-280/13/Suš-10 2.9.2013 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 ČÁSTEČNÝ VÝPIS A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 06.05.2015 09:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Správa majetku, č.j.: MUHO 28798/2009 pr Měst Hdnín CZ0645 Hdnín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:48

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:48 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.02.2014 13:35:48 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:54

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :40:54 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.07.2014 13:40:54 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy ve smyslu 9 zák. č. 365/2000 Sb.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.11.2015 14:55:02 CZ0525 Trutnv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 629022 Dlní Dvůr List vlastnictví: 336 579149 Dlní Dvůr V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 15.10.2012 14:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Suchánsky Milš a Suchánska Oľga, Kmňa 250, 687 71 Bjkvice SJM =

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.05.2015 08:55:02 CZ0423 Litměřice Vlastník, jiný právněný Kat.území: 724831 Phřany List vlastnictví: 97 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 18.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 27 INS 33471 / 2013 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 25 INS 31414/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0311 České Budějvice Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 19.02.2015 14:55:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNOV stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D CHÝNV stavební úřad Gabrielv náměstí 7, 391 55 Chýnv Č.j.: MECH-714/2012-SÚ/Za/10 Chýnv, dne 15.8.2012 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Ing. Karel Zadražil 381 297 166 381 297 880 stavebni@chynv.eu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv "Družstv Pd lvem", náměstí Republiky 193, 47201 Dksy 25441914 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] 1920/4 54 1920/5 1920/6 41 1920/7

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU

Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dpis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králvé 31.3.2016 KUKHK-13453/DS/2016-7/VA 7.2.2017 Odbr ddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 03.06.2016 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 27 INS 33471 / 2013 pr Administrace inslvencí CITY TOWER,

Více

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, Broumov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV MUBRP008W5DF MUiSKAUU/ni / i dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.05.2015 13:35:02 CZ0713 Prstějv Vlastník, jiný právněný Kat.území: 627364 Dbrmilice List vlastnictví: 715 Vlastnické práv SJM Kalandr Jarslav a Kalandrvá Jarslava,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 16.12.2014 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Bhumín Bažvá Renáta, Mírvá 1016, Nvý Bhumín, 73581 Bhumín V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.04.2014 08:35:02 A B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 14.04.2014 08:35:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv STEF RECYCLING a.s., Sklská 1882/4, Nvé Měst, 12000 Praha Jiná práva Omezení vlastnickéh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: CZ0317 Tábr Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2016 21:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 41 INS 30514/2015 pr Inslvenční

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A B B1 Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv ALFA SCRAP, s.r.., Revluční 1082/8, Nvé Měst, 11000 Praha 1 Jiná práva Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více