Vydávání opisů matričních dokladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydávání opisů matričních dokladů"

Transkript

1 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad, d jehž správníh bvdu spadá bec, ve které se fyzická sba, jejíž matriční dklad se žádá, nardila, uzavřela manželství neb zemřela. D správníh bvdu matričníh úřadu Tišnv spadají tyt bce: Březina, Bukvice, Drásv, Herltice, Hlubké Dvry, Hradčany, Lmnička, Malhstvice, Předklášteří, Rhzec, Sentice, Skalička, Šerkvice, Štěpánvice, Tišnv, Unín, Vhančice, Všechvice a Železné. Jde-li narzení, uzavření manželství, vznik partnerství, neb úmrtí českéh státníh bčana v cizině, pak je k vydání duplikátu příslušná zvláštní matrika, kteru vede ÚMČ města Brna, Brn-střed. 5. Kd je právněn v tét věci jednat (pdat žádst apd.) O vydání pisu matričníh dkladu - rdnéh, ddacíh a úmrtníh listu mhu pžádat: fyzické sby, kterých se zápis týká, neb jejich manželé, rdiče, děti, prardiče, vnuci, pravnuci, surzenci a jejich zmcněnci fyzické sby, které prkáží, že je t nezbytné k uplatnění jejich práv před rgány státu neb před rgány územních samsprávných celků státní rgány neb rgány územních samsprávných celků pr úřední ptřebu statutární rgány církví neb duchvní jimi zmcnění, jde-li matriční knihy vedené těmit církvemi d O vydání úmrtníh listu může dále pžádat také: fyzická sba, která na vydání dkladu prkáže právní zájem fyzická sba, která žila se zemřelým v dbě jeh smrti ve splečné dmácnsti fyzická sba, která je vypravitelem phřbu O vydání pisu matričníh dkladu - rdnéh, ddacíh a úmrtníh listu může pžádat fyzická sba pkud d prvedení matričníh zápisu uplynula lhůta: 100 let u knihy narzení, 75 let u knihy manželství, 30 let u knihy úmrtí

2 6. Jaké jsu pdmínky a pstup pr řešení živtní situace Opisy matričních dkladů a dkladů partnerství jsu vystavvány na základě písemné žádsti a zasílány dpručeně pštu, neb p prkázání ttžnsti a právníh zájmu žadatele vydávány přím žadateli na matričním úřadu. Písemnu žádst pdává žadatel na předepsaném tiskpise, neb individuální žádstí, která musí bsahvat: údaje žadateli (jmén a příjmení, datum narzení, adresu trvaléh bydliště případně adresu pr dručvání, právněnst zájmu) a dále jmén a příjmení sby, jíž se matriční událst týká, a dále datum a míst matriční událsti. 7. Jakým způsbem zahájit řešení živtní situace Osbní návštěvu na Městském úřadě Tišnv, Odbru správních a vnitřních věcí - matrika, případně zasláním písemné žádsti pis matričníh dkladu. 8. Na které instituci živtní situaci řešit Na příslušném matričním úřadu, d jehž bvdu spadá bec, ve které se fyzická sba, jejíž dklad se žádá, nardila, uzavřela manželství neb zemřela. D správníh bvdu matričníh úřadu Tišnv spadají tyt bce: Březina, Bukvice, Drásv, Herltice, Hlubké Dvry, Hradčany, Lmnička, Malhstvice, Předklášteří, Rhzec, Sentice, Skalička, Šerkvice, Štěpánvice, Tišnv, Unín, Vhančice, Všechvice a Železné. 9. Kde, s kým a kdy živtní situaci řešit Městský úřad Tišnv Odbr správních a vnitřních věcí - matrika nám. Míru 346, Tišnv přízemí budvy úřední hdiny pndělí a středa: 7,00 17,00 hd pátek:7,00-12,00hd Matrikářky: Ing. Dagmar Dvřákvá tel.: kancelář č. 115 Bc. Jitka Hamerníkvá tel.: kancelář č. 117

3 10. Jaké dklady je nutné mít s sebu Žadatel předlží: dklad ttžnsti matriční dklad, ze kteréh bude zřejmé, že matriční dklad, který pžaduje se týká členů rdiny neb surzenců, a neb veřejnu listinu, kteru prkáže, že pžadvaný matriční dklad je nezbytný pr uplatnění práv před rgány státu neb před rgány územních samsprávných celků, a neb v případě vystavení duplikátu úmrtníh listu listinu, kteru prkáže, že má na vydání duplikátu právní zájem, že žil se zemřelým v dbě jeh smrti ve splečné dmácnsti, neb že je vypravitelem phřbu plnu mc, vyřizuje-li žádst zmcněnec s úředně věřeným pdpisem žadatele 11. Jaké jsu ptřebné frmuláře a kde jsu k dispzici Frmulář žádsti vystavení matričníh dkladu získáte na Městském úřadě Tišnv, Odbru správních a vnitřních věcí - matrika, neb na Jaké jsu pplatky a jak je lze uhradit Správní pplatek za vydání duplikátu matričníh dkladu 100,- Kč v htvsti, který je splatný před vydáním matričníh dkladu. 13. Jaké jsu lhůty pr vyřízení Lhůta pr vyřízení je 30 dnů. 14. Kteří jsu další účastníci (dtčení) řešení živtní situace 15. Jaké další činnsti jsu p žadateli pžadvány 16. Elektrnická služba, kteru lze využít Pdání s věřeným elektrnickým pdpisem, který vydal akreditvaný pskytvatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese Bez pužití zaručenéh elektrnickéh pdpisu je nutn pdání d 5 dnů ptvrdit písemně neb ústně d prtklu. Ve stejné lhůtě je nutn předlžit veškeré pžadvané přílhy. 17. Pdle kteréh právníh předpisu se pstupuje

4 zákn č. 89/2012 Sb., bčanský zákník v platném znění zákn č. 301/2000 Sb., matrikách, jménu a příjmení a změně některých suvisejících záknů ve znění pzdějších předpisů vyhláška č. 207/2001 Sb., kteru se prvání zákn matrikách, jménu a příjmení a změně některých suvisejících záknů ve znění pzdějších předpisů 18. Jaké jsu suvisející předpisy zákn č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů zákn č.634/2004 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů 19. Jaké jsu pravné prstředky a jak se uplatňují Prti rzhdnutí zamítnutí vydání matričníh dkladu je mžn v suladu s ustanvením 81 správníh řádu pdat dvlání d 15 dnů de dne jeh dručení k Odbru správnímu a Krajskému živnstenskému úřadu Krajskéh úřadu Jihmravskéh kraje, Žertínv náměstí 449/3, Brn, prstřednictvím Odbru správních a vnitřních věcí Městskéh úřadu Tišnv, nám. Míru 111, Tišnv. 20. Jaké sankce mhu být uplatněny v případě neddržení pvinnsti Nejčastější dtazy 22. Další infrmace 23. Infrmace ppisvaném pstupu ( řešení živtní situace) zdrjů neb v jiné frmě Suvisející živtní situace a návdy, jak je řešit 25. Za správnst ppisu dpvídá útvar Městský úřad Tišnv, Odbr správních a vnitřních věcí 26. Kntaktní sba Ing. Dagmar Dvřákvá

5 27. Ppis je zpracván pdle právníh stavu ke dni Ppis byl napsledy aktualizván Datum knce platnsti ppisu Bez mezení 30. Případná upřesnění a pznámky k řešení živtní situace