Provozní pokyny Hardwarová příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní pokyny Hardwarová příručka"

Transkript

1 Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků WARNING a CAUTION...6 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Jak číst tuto příručku...8 Symboly...8 Popis specifikovaného modelu...9 Instalace provozních pokynů...10 Základní popis tiskárny Vnější část...12 Vnitřní část...14 Ovládací panel...15 Instalace doplňků Doplňkové příslušenství k dispozici...18 Seznam doplňků...18 Vývojový diagram instalace doplňků...18 Instalace doplňků...19 Upozornění týkající se opětovné instalace řídící desky...21 Připojení Paper Feed Unit TK Připojení Envelope Feeder Type Připojení Hard Disk Drive Type Připojení Memory Unit Type C 128MB/256MB (modul SDRAM)...28 Připojení jednotky rozhraní IEEE b...32 Připojení karty Gigabit Ethernet Board Type A...35 CS CZ G G _1.00 Copyright

2 Připojení volitelných karet...38 Připojení duplexní jednotky AD Připojení tiskárny Připojení k síti...44 Význam LED indikátorů...46 Připojení USB...47 Paralelní připojení...48 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...50 Použití DHCP Automatické zjištění síťové adresy...52 Konfigurace síťových nastavení pomocí NetWare...54 Nastavení rychlosti sítě Ethernet...55 Konfigurace sítě IEEE b (bezdrátová síť LAN)...57 Nastavení SSID...59 Nastavení metody zabezpečení bezdrátové sítě LAN...61 Nastavení klíče WEP...61 Nastavení zabezpečení WPA...62 Konfigurace WPA (802.1X)...66 Instalace certifikátu stránky...66 Instalace certifikátu zařízení...67 Nastavení položek zabezpečení WPA...68 Papír a jiná média Papír a další média podporovaná touto tiskárnou...71 Doporučení pro použití papíru...74 Vkládání papíru...74 Skladování papíru...74 Druhy papíru a jiných médií...74 Papír, který tiskárna nepodporuje...78 Oblast tisku...78 Vkládání papíru...80 Vkládání papíru do zásobníku 1 a volitelné jednotky zásobníku papíru...80 Vkládání papíru do bočního zásobníku...88 Vkládání obálek...93 Přepínání mezi zásobníky papíru...97 Výměna spotřebního materiálu a sady pro údržbu Výměna tonerové kazety (tiskové kazety)

3 Výměna sady údržby Před výměnou Výměna třecí podložky Výměna přenosového válce Výměna válečku zásobníku papíru Výměna zažehlovací jednotky Vyčištění tiskárny Na co si dát pozor při čištění Čištění třecí podložky Čištění válečku zásobníku papíru Čištění registračního válce Úprava nastavení tiskárny Nastavení sytosti obrazu Nastavení registrace zásobníku Omezení kroucení papíru Odstraňování problémů Chybové zprávy a stavová hlášení na ovládacím panelu Tóny panelu Tiskárna netiskne Kontrola připojení portu Další problémy s tiskem Když nelze správně tisknout Často dochází k chybnému podání papíru Vytištěný obraz se liší od obrazu na obrazovce počítače Když tiskárna nefunguje správně Další řešení problémů Použití páčky pro obálky Odstranění uvíznutého papíru Odstranění uvíznutého papíru Když se zobrazí zpráva Odstraň vzpříčení Zásobník papíru Když se zobrazí zpráva Odstraň vzpříčení Vnitřní cesta Když se zobrazí zpráva Odstraň vzpříčení Kryt výst.papíru Když se zobrazí zpráva Odstraň vzpříčení Duplexní jednotka Dodatek Přesun a převoz tiskárny Přemístění tiskárny

4 Spotřební materiál Tonerová kazeta (Tisková kazeta) Sada údržby Technické údaje Základní jednotka Doplňky

5 Nejprve si přečtěte Nejprve si přečtěte Umístění štítků WARNING a CAUTION...6 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Jak číst tuto příručku...8 Symboly...8 Popis specifikovaného modelu...9 Instalace provozních pokynů...10 G _1.00 Copyright

6 Nejprve si přečtěte Umístění štítků WARNING a CAUTION Toto zařízení je na níže uvedených místech vybaveno štítky WARNING a CAUTION. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a zacházejte se zařízením tak, jak je vysvětleno. AUB050S Toner nebo tonerové kazety nespalujte. Tonerový prášek se může při kontaktu s otevřeným ohněm vznítit. Vnitřní části tiskárny jsou velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených tímto štítkem (horký povrch). Vnitřní části tiskárny jsou velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených tímto štítkem (horký povrch). Vnitřní části tiskárny jsou velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených tímto štítkem (horký povrch). 6

7 Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu Informace o jednotlivých funkcích naleznete v příslušných částech příručky. Bezpečnostní informace Poskytuje informace pro bezpečné použití tohoto zařízení. V zájmu zabránění poranění a zamezení poškození zařízení je nutné si přečíst tuto příručku. Rychlý průvodce instalací Obsahuje postupy pro vybalení tiskárny z krabice, připojení k počítači a instalaci ovladače. Hardwarová příručka (tato příručka) Poskytuje informace o papíru a o postupech, jako jsou možnosti instalace, výměna spotřebního materiálu, řešení chybových zpráv a řešení problémů s uvíznutým papírem. Softwarová příručka Obsahuje postupy pro použití tohoto zařízení v síťovém prostředí, pro použití softwaru a pro použití zabezpečovacích funkcí. 7

8 Nejprve si přečtěte Jak číst tuto příručku Symboly V této příručce jsou použity následující symboly: Označuje důležité bezpečnostní poznámky. Následkem ignorování těchto pokynů může být usmrcení nebo vážné zranění. Je nutné si přečíst tyto pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Označuje důležité bezpečnostní poznámky. Následkem ignorování těchto pokynů může být středně vážné nebo menší zranění nebo poškození zařízení či majetku. Je nutné si přečíst tyto pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Označuje body, kterým je třeba při použití zařízení věnovat pozornost, a vysvětlivky pravděpodobných příčin nesprávného podání a uvíznutí papíru, poškození originálu nebo ztráty dat. Je nutné si tyto body přečíst. Označuje pomocné vysvětlivky k funkcím zařízení a pokyny pro řešení chyb uživatele. Tento symbol je umístěn na konci jednotlivých částí. Vyznačuje, kde můžete nalézt další související informace. [ ] Označuje názvy tlačítek, které se zobrazují na displeji zařízení. [ ] Označuje názvy tlačítek na ovládacím panelu zařízení. 8

9 Nejprve si přečtěte Popis specifikovaného modelu V této příručce následující položky podávají vysvětlení k tiskárně specifikovaného modelu: Vysvětlení pro model tiskárny V. Zakoupíte-li tento model. Vysvětlení pro model tiskárny 120 V. Zakoupíte-li tento model. Model tiskárny můžete zjistit na štítku uvnitř, jak je znázorněno. AUB067S 9

10 Nejprve si přečtěte Instalace provozních pokynů Postupujte podle pokynů v části Příručky s provozními pokyny ve verzi HTML na disku CD-ROM nazvaném "Manuals". Systémové požadavky: Operační systém Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 nebo Windows NT 4.0. Rozlišení monitoru nebo vyšší. Požadavky na webový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 nebo vyšší Firefox 1.0 nebo vyšší 1. Ukončete všechny spuštěné aplikace. 2. Vložte disk CD-ROM "Manuals" (Příručky) do jednotky CD-ROM. Spustí se instalační program. 3. Vyberte jazyk rozhraní a typ modelu, který chcete používat, a pak klepněte na [OK]. 4. Klepněte na [Instalovat manuály] nebo [Instalovat příručky ve verzi HTML]. Chcete-li příručky číst z disku CD-ROM, klepněte na možnost [Číst manuály]. Chcete-li příručky číst z disku CD-ROM, klepněte na možnost [Číst příručky ve verzi HTML] nebo [Číst příručky ve verzi PDF]. 5. Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce. 6. Klepněte na [Dokončit] po ukončení instalace. 7. Klepněte na [Konec]. Automatické spuštění nemusí pod určitým nastavením operačního systému fungovat. Je-li tomu tak, zkopírujte všechna data z kořenového adresáře disku CD-ROM na váš pevný disk a poté spusťte "Setup.exe" pro zahájení instalace. Pro odinstalování příručky Provozní pokyny vyberte [Programy] v menu [Start], zvolte ovladač tiskárny a poté klepněte na [Odinstalovat]. Každou příručku můžete odinstalovat zvlášť. Používáte-li nepodporovaný webový prohlížeč a jednoduchá verze provozních pokynů se nezobrazuje správně, otevřete na disku CD- ROM "Manuals" (Příručky) složku MANUAL_HTML\LANG\ (Jazyk)\(název_manuálu) \unv\ a poklepejte na soubor index.htm. 10

11 Základní popis tiskárny Základní popis tiskárny Vnější část...12 Vnitřní část...14 Ovládací panel...15 G _1.00 Copyright

12 Základní popis tiskárny Vnější část AUB034S 1. Přepínač formátu papíru Nastavte tento přepínač tak, aby odpovídal formátu papíru a směru podávání papíru vloženého do tiskárny. 2. Nástavec bočního zásobníku Tento nástavec vysuňte, chcete-li do bočního zásobníku vložit papír, který je delší než formát B5. 3. Boční zásobník Tento zásobník použijte k tisku na silný papír, fólie do zpětných projektorů, lepicí štítky, obálky a na normální papír. Při tisku na papír vlastního formátu musíte upravit nastavení ovladače tiskárny. Lze vložit až 100 listů normálního papíru (80 g/m 2, 20 lb.). Viz Str.71 "Papír a další média podporovaná touto tiskárnou" a Str.80 "Vkládání papíru". 4. Ovládací panel Obsahuje tlačítka pro ovládání tiskárny a displej, na kterém se zobrazuje stav tiskárny. 5. Nástavec zásobníku Tento nástavec vysuňte, je-li papír delší než B5. 6. Výstupní zásobník (Standardní zásobník) Zde se ukládá tiskový výstup tiskovou stranou dolů. 7. Kryt výstupu papíru Otevřete jej, potřebujete-li vyjmout uvíznutý papír. 8. Ventilátor Slouží k větrání, aby se vnitřní komponenty tiskárny nepřehřívaly. 12

13 Základní popis tiskárny Nezakrývejte tento otvor. V důsledku přehřátí může dojít k selhání. 9. Uvolňovací tlačítko předního krytu Pomocí tohoto tlačítka otevřete přední kryt. 10. Hlavní vypínač Tímto spínačem zapnete nebo vypnete napájení tiskárny. 11. Zásobník papíru (Zásobník 1) Tento zásobník pojme až 500 listů normálního papíru (80 g/m 2, 20 lb.). Tento zásobník se na displej i zobrazuje jako "Zásobník 1". 12. Třecí podložka Slouží k podávání jednotlivých listů papíru. Třecí podložku vyčistěte v případě, že dochází k podávání více než jednoho listu papíru. Dále, třecí podložku vyměňte, zobrazí-li se zpráva "Vyměň sadu údržby". 13. Kryt zásobníku papíru Zabraňuje tomu, aby se papír v zásobníku papíru zašpinil. 14. Zdířka napájení Do této zdířky připojte napájecí kabel a druhý konec zapojte do zásuvky. 15. Zadní kryt Tento kryt otevřete, potřebujete-li nainstalovat volitelnou duplexní jednotku nebo vyměnit zažehlovací jednotku. 16. Ventilátory Slouží k větrání, aby se vnitřní komponenty tiskárny nepřehřívaly. Nezakrývejte tyto otvory. V důsledku přehřátí může dojít k selhání. 17. Ovládací panel Po vysunutí sem můžete instalovat volitelnou paměťovou jednotku. Kabely, jako je kabel sítě Ethernet, kabel USB a kabel paralelního rozhraní, zapojte do příslušných konektorů. 13

14 Základní popis tiskárny Vnitřní část [Front view] [Back view] AUB031S 1. Tonerová kazeta (Tisková kazeta) Zahrnuje toner a jednotku fotoválce. Zobrazí-li se na displeji zpráva "Vyměň tiskovou kazetu", vyměňte tuto jednotku. 2. Přední kryt Otevřete tento kryt, chcete-li získat přístup do vnitřku tiskárny. 3. Deska vodítek Otevřete ji, potřebujete-li vyjmout uvíznutý papír. 4. Registrační válec Podává papír. Pokud je zašpiněný, vyčistěte jej. Viz Str.117 "Vyčištění tiskárny". 5. Kryt přenosového válce Tento kryt otevřete při výměně přenosového válce. 6. Přenosový válec Zobrazí-li se na displeji zpráva "Vyměň sadu údržby", vyměňte tento válec. 7. Páčky pro připevnění zažehlovací jednotky Při výměně zažehlovací jednotky zdvihněte tyto páčky. 8. Zažehlovací jednotka Zažehluje obrázek na papír. Zobrazí-li se na displeji zpráva "Vyměň sadu údržby", vyměňte tuto jednotku. 9. Páčka pro obálky Tuto páčku použijte, pokud se obálky při tisku mačkají. Pomocí této páčky můžete zvýšit kvalitu tisku. 14

15 Základní popis tiskárny Ovládací panel AUB035S 1. Displej Zobrazuje aktuální stav tiskárny a chybová hlášení. 2. Indikátor napájení Svítí, je-li napájení tiskárny zapnuté. Nesvítí, je-li napájení vypnuté nebo je-li tiskárna v úsporném režimu. 3. Indikátor výstrahy Bliká nebo se rozsvítí, dojde-li k chybě v tiskárně. Na displeji se zobrazí zpráva popisující příčinu chyby. 4. Indikátor příjmu dat Bliká během příjmu dat z počítače do tiskárny. Svítí, jsou-li připravena data pro tisk. 5. Tlačítko [Online] Tímto tlačítkem přepnete tiskárnu mezi režimem online a offline. 6. Tlačítko [Zrušit úl.] Pokud je tiskárna spuštěna, zrušíte tohoto tlačítka veškeré probíhající tiskové úlohy. Viz část Zrušení tiskové úlohy v příručce k softwaru. 7. Tlačítko [Podat st.] Je-li tiskárna offline, vytisknete stisknutím tohoto tlačítka všechna data ponechaná ve vstupní vyrovnávací paměti. Tento postup nefunguje, je-li tiskárna v režimu online. 8. Tlačítko [Menu] Stisknutím tohoto tlačítka můžete zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny. 9. Tlačítko [Escape] Stisknutím tohoto tlačítka se tiskárna přepne do předcházejícího stavu zobrazení displeje. 15

16 Základní popis tiskárny 10. Tlačítko [ Enter] Stisknutím tohoto tlačítka provedete položky nabídky vybrané na displeji. Stisknutím tohoto tlačítka vymažete některé chyby. 11. Tlačítka [ ] [ ] Tato tlačítka slouží ke snižování nebo zvyšování hodnot na displeji při konfiguraci nastavení. Pokud tato tlačítka přidržíte, zrychlí se posun a hodnoty na displeji se sníží nebo zvýší v krocích po deseti. 16

17 Instalace doplňků Instalace doplňků Doplňkové příslušenství k dispozici...18 Seznam doplňků...18 Vývojový diagram instalace doplňků...18 Instalace doplňků...19 Upozornění týkající se opětovné instalace řídící desky...21 Připojení Paper Feed Unit TK Připojení Envelope Feeder Type Připojení Hard Disk Drive Type Připojení Memory Unit Type C 128MB/256MB (modul SDRAM)...28 Připojení jednotky rozhraní IEEE b...32 Připojení karty Gigabit Ethernet Board Type A...35 Připojení volitelných karet...38 Připojení duplexní jednotky AD G _1.00 Copyright

18 Instalace doplňků Doplňkové příslušenství k dispozici Tato část popisuje způsob instalace doplňků. Instalací doplňků můžete zvýšit výkon tiskárny a získat řadu dalších funkcí. Před instalací doplňkového příslušenství musí být zařízení vypnuto a odpojeno od sítě alespoň na 1 hodinu.součásti uvnitř zařízení mohou být zahřáté a při dotyku může dojít k popálení. Před přesunutím zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Vypojíte-li kabel prudce, může se poškodit. Poškozené zástrčky nebo kabely mohou způsobit nebezpečí elektrického úrazu nebo požáru. Při zdvihání zařízení použijte vsazená držadla na obou stranách. V případě upuštění se může tiskárna rozbít nebo způsobit poranění. Doplňky mohou být napájené proudem 24 V nebo nižším. Seznam doplňků Následuje seznam doplňků pro tuto tiskárnu. Paper Feed Unit TK1030 Envelope Feeder Type 400 AD1000 (Duplexní jednotka) Memory Unit Type C 128MB/ 256MB Jednotka rozhraní IEEE b Gigabit Ethernet Board Type A Hard Disk Drive Type 2650 VM Card Type D Data Storage Card Type A Vývojový diagram instalace doplňků Pokud instalujete více doplňků, doporučujeme je instalovat v následujícím pořadí: 1. Připojte jednotku zásobníku papíru (Paper Feed Unit TK1030). Nainstalujte podavač papíru do spodní části tiskárny. Můžete připojit až dvě jednotky zásobníku papíru. Lze vložit až 1600 listů papíru. 2. Připojte podavač obálek (Envelope Feeder Type 400). Nahraďte zásobník papíru volitelného podavače podavačem obálek. 3. Vyjměte řídící desku z tiskárny. 4. Před instalací jednotky pevného disku vyjměte všechny moduly SDRAM. 18

19 Instalace doplňků 5. Nainstalujte jednotku pevného disku (Hard Disk Drive Type 2650). Nainstalujte jednotku pevného disku na řídicí desku. 6. Nainstalujte modul SDRAM (Memory Unit Type C 128MB/ 256MB). Modul zasuňte do slotu pro moduly SDRAM na řídící desce. Existují dva typy paměťových jednotek: 128 MB a 256 MB. 7. Nainstalujte jednotku rozhraní IEEE b nebo kartu pro gigabitový Ethernet. Jeden z těchto doplňků nainstalujte do prázdného rozšiřujícího slotu (vlevo) řídící desky. Lze nainstalovat následující: Jednotka rozhraní IEEE b Gigabit Ethernet Board Type A Neinstalujte více než jeden doplněk. Tyto doplňky nepracují současně. 8. Nainstalujte kartu VM (VM Card Type D) nebo kartu pro ukládání dat (Data Storage Card Type A). Vložte tyto jednotky do slotu pro karty SD na řídicí desce. 9. Připojte duplexní jednotku AD1000. Duplexní jednotku připojte do zadní části tiskárny. Instalace doplňků Doplňky nainstalujte do pozic uvedených na obrázku. Vnější část AUB053S 1. Paper Feed Unit TK1030 (Zásobník 2 nebo Zásobník 3) Tento zásobník pojme až 500 listů normálního papíru ( g/m 2, lb.). Viz Str.22 "Připojení Paper Feed Unit TK1030". 19

20 Instalace doplňků 2. Envelope Feeder Type 400 Tento zásobník pojme až 60 obálek (72-90 g/m 2, lb.). Viz Str.24 "Připojení Envelope Feeder Type 400". 3. AD1000 (duplexní jednotka) Můžete tisknout na obě strany papíru. Duplexní jednotku nainstalujete tak, že odeberete zadní kryt tiskárny. Viz Str.40 "Připojení duplexní jednotky AD1000". Lze připojit až dvě jednotky Paper Feed Units TK1030. Horní volitelná jednotka zásobníku papíru se na displeji zobrazuje jako Zásobník 2 a dolní jako Zásobník 3. Podavač obálek je zásobník papíru, který se zasouvá do volitelné jednotky zásobníku papíru. Bez volitelné jednotky zásobníku papíru nelze podavač obálek používat. Tiskárna pojme dvě volitelné jednotky zásobníku papíru. Podavač obálek lze použít v Zásobníku 2 a v Zásobníku 3. Pro tento účel nelze použít zásobník papíru hlavní jednotky (Zásobník 1). Vnitřní část AUB055S 1. Memory Unit Type C 128MB/ 256MB (modul SDRAM) Nainstalujte paměťový modul SDRAM o kapacitě 128 MB nebo 256 MB do slotu řídící desky. Viz Str.28 "Připojení Memory Unit Type C 128MB/256MB (modul SDRAM)" 2. Volitelné karty Viz Str.38 "Připojení volitelných karet". 3. Volitelné desky Viz Str.32 "Připojení jednotky rozhraní IEEE b". Viz Str.35 "Připojení karty Gigabit Ethernet Board Type A". 4. Hard Disk Drive Type 2650 Viz Str.26 "Připojení Hard Disk Drive Type 2650". Následující doplňky nelze nainstalovat současně: Jednotka rozhraní IEEE b Gigabit Ethernet Board Type A 20

21 Instalace doplňků Upozornění týkající se opětovné instalace řídící desky Tato část popisuje zacházení s řídící deskou při instalaci doplňků. Vysunete-li z důvodu instalace jednotek řídící desku, pečlivě si přečtěte pokyny pro její opětovnou instalaci. Není-li řídící deska správně nainstalována, může dojít k následujícímu: Všechny indikátory na ovládacím panelu budou svítit. Žádné indikátory na ovládacím panelu nebudou svítit. Na displeji se zobrazí chybové hlášení. 21

22 Instalace doplňků Připojení Paper Feed Unit TK1030 Při instalaci více doplňků nainstalujte nejprve jednotku zásobníku papíru. Před přemisťováním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Při prudkém vytažení může dojít k jeho poškození. Poškozené zástrčky a kabely mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Při přemísťování zásobníku papíru uchopte zásobník na obou stranách za spodní část a poté jej pomalu zdvihněte. Nedbalé zdvihnutí nebo jeho pád může způsobit poranění. Hmotnost tiskárny je přibližně 17 kg. Při zdvihání zařízení použijte vsazená držadla na obou stranách. V případě upuštění se může tiskárna rozbít nebo způsobit poranění. Nevysouvejte více než jeden zásobník současně. Současné úplné vysunutí více než jednoho plného zásobníku by mohlo způsobit převržení zařízení. Model tiskárny naleznete na štítku s názvem tiskárny. Před použitím nové jednotky zásobníku papíru musíte nakonfigurovat nastavení v ovladači tiskárny. 1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující součást: Jednotka zásobníku papíru (včetně zásobníku papíru) ZKDX210J 2. Vypněte napájení tiskárny, odpojte napájecí šňůru tiskárny a potom odpojte kabel rozhraní. 3. Odstraňte z jednotky zásobníku papíru lepicí pásku. ZKDX390J 4. Zarovnejte otvory s kolíky a opatrně položte tiskárnu na jednotku zásobníku papíru. V horní části jednotky zásobníku papíru jsou tři kolíky směrující nahoru. Ve spodní části tiskárny jsou tři odpovídající otvory. 22

23 Instalace doplňků AUB100S AUB200S 5. Připojte kabel rozhraní k tiskárně. 6. Připojte napájecí kabel do zásuvky na stěně a zapněte tiskárnu. Po ukončení instalace lze zkontrolovat, je-li jednotka zásobníku papíru správně nainstalována: Vytiskněte konfigurační stranu z nabídky [Seznam/Test.tisk]. Pokud je jednotka nainstalována správně, uvidíte na konfigurační straně "Jednotka zásobníku papíru", "Jednotka zásobníku papíru(zásobník 2)" nebo "Jednotka zásobníku papíru (Zásobník 3)" pro "Propojovací zařízení". Není-li jednotka zásobníku papíru nainstalována správně, zopakujte postup instalace od začátku. Nelze-li jednotku zásobníku papíru nainstalovat správně ani po opakované instalaci, obraťte se na obchodního nebo servisního zástupce. Chcete-li připojit dvě jednotky zásobníku papíru současně, položte nejdřív jednu jednotku na druhou a potom jednotky připojte jako jednu jednotku. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Str.80 "Vkládání papíru" Str.129 "Nastavení registrace zásobníku" 23

24 Instalace doplňků Připojení Envelope Feeder Type 400 Nevysouvejte více než jeden zásobník současně. Při úplném vysunutí více než jednoho plného zásobníku by mohlo dojít k převržení zařízení. Zásobník horní volitelné jednotky zásobníku papíru (Zásobník 2) je pod standardním zásobníkem papíru (Zásobník 1). Tiskárna pojme dvě volitelné jednotky zásobníku papíru. Podavač obálek lze použít v Zásobníku 2 a v Zásobníku 3. Pro tento účel nelze použít zásobník papíru hlavní jednotky (Zásobník 1). Následující vysvětlení je založeno na příkladu instalace jednotky podavače obálek do Zásobníku Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující součást: Podavač obálek AUB019S 2. Vysuňte volitelný zásobník (Zásobník 2) z volitelné jednotky zásobníku papíru až na doraz, dokud se nezastaví. Jednotku pak mírně nadzdvihněte a vysuňte zásobník. ZKEP330E 3. Zdvihněte přední část podavače obálek a zasunujte jej opatrně do zásobníku, dokud se nezastaví. ZKEP340E 24

25 Instalace doplňků Tato jednotka je podavač, který se zasouvá do volitelné jednotky zásobníku papíru. Bez volitelného podavače nelze podavač obálek použít. Uchovejte vybraný zásobník s papírem na chladném a tmavém místě. Str.80 "Vkládání papíru" 25

26 Instalace doplňků Připojení Hard Disk Drive Type 2650 Nedotýkejte se vnitřní části prostoru pro řídící kartu. Může tak dojít k nesprávné funkci nebo k popálení. Před manipulací s pevným diskem se nejprve dotkněte kovového povrchu, čímž dojde k vybití statické elektřiny. Statická elektřina by mohla poškodit jednotku pevného disku. Nevystavujte jednotku pevného disku otřesům. Před použitím nové jednotky pevného disku musíte nakonfigurovat ovladač tiskárny. 1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující součást: Jednotka pevného disku ZKDX220J 2. Vypněte napájení tiskárny a odpojte napájecí šňůru. 3. Vyjměte dva šrouby a kryt upevňovacího dílu jednotky pevného disku. AUB215S Vyšroubované šrouby ani kryt se při instalaci jednotky pevného disku nepoužijí. 26

27 Instalace doplňků 4. Opatrně vložte jednotku pevného disku a současně ji zarovnejte s horní a spodní kolejnicí v tiskárně, až na doraz. AUB216S 5. Dotáhněte dva šrouby, které jednotku pevného disku upevňují. AUB217S Použijte minci nebo jiný podobný předmět, neotáčejí-li se šrouby lehce. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je pevný disk tiskárny nainstalován správně. Vytiskněte konfigurační stranu v nabídce [Sezn./ Test.tisk]. Při správné instalaci se zobrazí na konfigurační straně v části Spojení zařízenípoložka Jednotka pevného disku. Není-li jednotka pevného disku nainstalována správně, zopakujte postup instalace od začátku. Nelze-li ji nainstalovat správně ani po opakované instalaci, obraťte se na obchodního nebo servisního zástupce. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. 27

28 Instalace doplňků Připojení Memory Unit Type C 128MB/256MB (modul SDRAM) Nedotýkejte se vnitřní části prostoru pro řídící kartu. Může tak dojít k nesprávné funkci nebo k popálení. Před manipulací s paměťovým modulem se nejprve dotkněte kovového povrchu, čímž dojde k vybití statické elektřiny. Statická elektřina by mohla paměťovou jednotku poškodit. Nevystavujte paměťovou jednotku otřesům. Před použitím nové paměťové jednotky musíte nakonfigurovat ovladač tiskárny. Vyjměte výchozí modul SDRAM (64 MB) před instalací volitelného modulu SDRAM. 1. Vypněte napájení tiskárny, odpojte napájecí šňůru a potom odpojte kabel rozhraní. 2. Vyjměte dva šrouby upevňující řídící desku na místě. AUB202S Tyto šrouby budete potřebovat při připevňování řídící desky. 3. Uchopte rukojeť řídící desky. AUB203S 28

29 Instalace doplňků 4. Uchopte rukojeť a řídící desku vysuňte. 5. Umístěte řídící desku na rovný povrch. AUB204S Paměťová jednotka je nainstalována v slotu zobrazeném na obrázku níže. AUB504S 6. Při vyjímání výchozího modulu SDRAM stlačte dolů páčky na obou stranách ( ) a vyjměte výchozí modul ( ). AUB505S 29

30 Instalace doplňků 7. Zarovnejte zářez modulu SDRAM s výstupkem v slotu a pak jednotku zatlačte (až uslyšíte zaklapnutí). AUA024S 8. Zarovnejte řídící desku k horní a dolní kolejnici podle označení a potom ji opatrně zasuňte do tiskárny až na doraz. AUB207S 9. Sklopte rukojeť řídící desky (až uslyšíte zaklapnutí). AUB208S 30

31 Instalace doplňků 10. Připevněte řídící desku k tiskárně pomocí dvou šroubků. AUB209S Použijte minci nebo jiný podobný předmět, neotáčejí-li se šrouby lehce. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je paměťová jednotka nainstalována správně. Vytiskněte konfigurační stranu v nabídce [Sezn./ Test.tisk]. Při správné instalaci se kapacita paměti zobrazí na konfigurační straně v části Celková paměť. Tabulka níže ukazuje celkové kapacity modulů SDRAM. Standardní Rozšířené Celkem 128 MB *1 128 MB 256 MB 128 MB *1 256 MB 384 MB *1 Hodnota po vyjmutí výchozího modulu SDRAM (64 MB) Není-li paměťová jednotka nainstalována správně, zopakujte tento postup instalace. Nelze-li ji nainstalovat správně ani po opakované instalaci, obraťte se na obchodního nebo servisního zástupce. Opatrnou instalací řídící desky předejdete chybné funkci. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. 31

32 Instalace doplňků Připojení jednotky rozhraní IEEE b Nedotýkejte se vnitřní části prostoru pro řídící kartu. Může tak dojít k nesprávné funkci nebo k popálení. Před zahájením práce s kartou rozhraní IEEE b se nejprve dotkněte kovového povrchu, čímž dojde k vybití statické elektřiny. Statická elektřina může kartu rozhraní IEEE b poškodit. Jednotku rozhraní b nevystavujte otřesům. 1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující součást: Jednotka rozhraní IEEE b AUB247S 1. Jednotka rozhraní 2. Karta 3. Anténa 4. Kryt antény 2. Vypněte napájení tiskárny, odpojte napájecí šňůru a potom odpojte kabel rozhraní. 3. Vyjměte dva šrouby a kryt montážního držáku jednotky rozhraní IEEE b. AUB210S Při instalaci jednotky rozhraní IEEE b se odstraněný kryt nepoužívá. Uchovejte jej pro případné budoucí použití. 32

33 Instalace doplňků 4. Připojte jednotku rozhraní IEEE b. Vložte konec jednotky rozhraní IEEE b do slotu. AUB213S 5. Připevněte jednotku rozhraní IEEE b k řídící desce pomocí dvou šroubů. AUB240S Zkontrolujte, zda je jednotka rozhraní IEEE b pevně připojena k řídící desce. 6. Připojte anténu ke kartě. Štítek musí směřovat dolů a nerovná strana antény nahoru. AET096S 33

34 Instalace doplňků 7. Kartu až na doraz pomalu vložte do jednotky rozhraní tak, aby štítek směřoval dolů a nerovný černý povrch antény nahoru. AUB214S 8. Připojte kryt antény ke kartě tak, aby vyříznuté rohy směřovaly ke šroubům. AUB241S Použijte minci nebo jiný podobný předmět, neotáčejí-li se šrouby lehce. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je jednotka rozhraní IEEE b nainstalována správně. Vytiskněte konfigurační stranu v nabídce [Sezn./Test.tisk]. Při správné instalaci se zobrazí na konfigurační straně v části Spojení zařízení položka IEEE b. Není-li jednotka rozhraní IEEE b nainstalována správně, zopakujte postup instalace. Nelze-li jednotku nainstalovat správně ani po opakované instalaci, obraťte se na obchodního nebo servisního zástupce. Před použitím jednotky rozhraní IEEE b musíte upravit nastavení pomocí ovládacího panelu. Další informace naleznete v části Konfigurace sítě IEEE b (bezdrátová LAN). Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Str.57 "Konfigurace sítě IEEE b (bezdrátová síť LAN)" 34

35 Instalace doplňků Připojení karty Gigabit Ethernet Board Type A Nedotýkejte se vnitřní části prostoru pro řídící kartu. Může tak dojít k nesprávné funkci nebo k popálení. Porty tiskárny Ethernet a USB nejsou k dispozici, je-li k tiskárně připojena karta pro gigabitový Ethernet. Použijte místo nich porty Ethernet a USB na kartě pro gigabitový Ethernet. Před zahájením práce s kartou pro gigabitový Ethernet se nejprve dotkněte kovového povrchu, čímž dojde k vybití statické elektřiny. Statická elektřina může kartu pro gigabitový Ethernet poškodit. Gigabitovou kartu Ethernet nevystavujte otřesům. 1. Zkontrolujte obsah krabice. AUB249S 1. Karta Gigabit Ethernet 2. Feritové jádro 3. Ochranné uzávěry (jeden pro port sítě Ethernet a jeden pro port USB) 2. Vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí šňůru. 3. Odpojte kabely od portu sítě Ethernet a od portu USB tiskárny a na oba porty nasaďte ochranné uzávěry. AUB237S 35

36 Instalace doplňků 4. Vyjměte dva šrouby a kryt montážního držáku karty pro gigabitový Ethernet. AUB210S Při instalaci karty pro gigabitový Ethernet se odstraněný kryt nepoužívá. Uchovejte jej pro případné budoucí použití. 5. Připojte kartu pro gigabitový Ethernet k řídící desce. Vložte konec karty pro gigabitový Ethernet do slotu. AUB238S 6. Připevněte kartu pro gigabitový Ethernet k řídící desce dvěma šrouby. AUB239S Zkontrolujte, zda je karta pro gigabitový Ethernet pevně připojena k řídicí desce. Použijte minci nebo jiný podobný předmět, neotáčejí-li se šrouby lehce. Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je karta pro gigabitový Ethernet nainstalována správně. Vytiskněte konfigurační stranu v nabídce [Sezn./Test.tisk]. Při správné instalaci se zobrazí na konfigurační straně v části Spojení zařízení položka Gigabitový Ethernet. Není-li karta pro gigabitový Ethernet nainstalována správně, zopakujte postup instalace. Nelze-li ji nainstalovat správně ani po opakované instalaci, obraťte se na obchodního nebo servisního zástupce. Před použitím karty pro gigabitový Ethernet nejprve upravte nastavení pomocí ovládacího panelu. Další informace naleznete v části Konfigurace sítě Ethernet. 36

37 Instalace doplňků Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Str.50 "Konfigurace sítě Ethernet" 37

38 Instalace doplňků Připojení volitelných karet Nevystavujte volitelné karty otřesům. Pro vkládání karet se doporučuje používat horní slot. Nedotýkejte se volitelných karet, je-li tiskárna používána. I při mírném zatlačení se mohou uvolnit. 1. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující součást: AET104S 2. Vypněte hlavní vypínač a odpojte napájecí šňůru. 3. Vyšroubujte šroub a odstraňte kryt slotu pro karty na zadní straně tiskárny. AUB218S Šroub, který se vyšroubuje během instalace, nevyhazujte. 4. Opatrně zasuňte volitelnou kartu do horního slotu, až zaklapne na místo. AUB219S 38

39 Instalace doplňků 5. Přes volitelnou kartu znovu připojte kryt. Zašroubováním šroubu kryt zajistěte. AUB220S 39

40 Instalace doplňků Připojení duplexní jednotky AD1000 Chcete-li připojit duplexní jednotku zároveň s jednotkou zásobníku papíru, musíte jednotku zásobníku papíru připojit jako první. Model tiskárny naleznete na štítku s názvem tiskárny. 1. Zkontrolujte, zda krabice obsahuje následující položky: AD1000 (Duplexní jednotka) AUB014S 2. Vypněte napájení tiskárny a odpojte napájecí šňůru. 3. Odstraňte lepicí pásku a papír. AUB221S AUB222S 40

41 Instalace doplňků 4. Otevřete zadní kryt. AUB225S 5. Sklopte kryt do vodorovné polohy a vytáhněte jej z tiskárny. AUB234S Není-li kryt zásobníku papíru nainstalovaný, pokračujte krokem Jemně zatáhněte spodní část krytu zásobníku papíru ( ) nahoru a pak jej vyjměte podle obrázku ( ). AUB244S 41

42 Instalace doplňků 7. Nasaďte duplexní jednotku do kolejniček na zadní straně tiskárny a zatlačte ji dovnitř. AUB226S 8. Zatlačením zajistěte duplexní jednotku v tiskárně. AUB227S Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je duplexní jednotka nainstalována správně. Vytiskněte konfigurační stranu v nabídce [Sezn./ Test.tisk]. Při správné instalaci se zobrazí na konfigurační straně v části Spojení zařízení položka Duplexní jednotka. Není-li duplexní jednotka nainstalována správně, zopakujte postup instalace od začátku. Nelze-li ji nainstalovat správně ani po opakované instalaci, obraťte se na obchodního nebo servisního zástupce. Není-li pozice tisku správná, upravte registraci zásobníků. Další informace o nastavení registrace zásobníků najdete v části Nastavení registrace zásobníku. Je-li duplexní jednotka připojená, zadní kryt tiskárny se nepoužívá. Uschovejte jej pro případné budoucí použití. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Str.129 "Nastavení registrace zásobníku" 42

43 Připojení tiskárny Připojení tiskárny Připojení k síti...44 Význam LED indikátorů...46 Připojení USB...47 Paralelní připojení...48 G _1.00 Copyright

44 Připojení tiskárny Připojení k síti V následujícím kroku je vysvětlen postup pro připojení tiskárny k počítači přes síť. Před připojením kabelu 10BASE- T nebo 100BASE-TX k ethernetovému portu tiskárny připravte rozbočovač a další síťová zařízení. Jinak je k dispozici doplňková karta pro gigabitový Ethernet, která podporuje 1000BASE-T. Použijte stíněný ethernetový kabel. Nestíněné kabely vytvářejí elektromagnetickou interferenci, která způsobuje nesprávnou funkci. Ethernetový kabel není dodáván spolu s touto tiskárnou. Vyberte kabel podle síťového prostředí. 1. Připojte feritové jádro dodávané s touto tiskárnou na konec ethernetového kabelu. AUB503S 2. Druhý konec kabelu připojte k síti tiskárny, například k rozbočovači. AUB501S 44

45 Připojení tiskárny Použití kabelu pro gigabitový Ethernet 1. Chcete-li používat kabel pro gigabitový Ethernet, připojte feritové jádro asi 10 cm ( ) od konce konektoru ethernetového kabelu na straně u tiskárny, aby se vytvořila smyčka zobrazená na obrázku. AUB502S 2. Připojte ethernetový kabel ke kartě pro gigabitový Ethernet. AUB500S 3. Druhý konec kabelu připojte k síti, například k rozbočovači. Ethernetové porty tiskárny a porty tiskárny USB nejsou k dispozici, je-li k tiskárně připojena karta pro gigabitový Ethernet. Softwarová příručka. Str.35 "Připojení karty Gigabit Ethernet Board Type A" 45

46 Připojení tiskárny Význam LED indikátorů Pro standardní port sítě Ethernet AUB065S 1. Žlutá: Svítí během používání 100BASE-TX. Vypne se, když 10BASE-T není používán. 2. Zelená: Svítí, když je tiskárna správně připojena k síti. Pro kartu pro gigabitový Ethernet AUB066S 1. Žlutá: Svítí, když se používá 100BASE-TX. 2. Zelená: Svítí, když se používá 10BASE-T. 3. Zelená a žlutá: Svítí, když se používá 1000BASE-T. 46

47 Připojení tiskárny Připojení USB Kabel USB 2.0 není součástí dodávky. Opatřete si kabel vhodný pro počítač, který používáte. Připojení USB je možné v systému Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003/2003 R2 a Mac OS X. Systém Windows Me podporuje pouze rychlost USB 1.1. Připojení USB k počítači Macintosh je možné pouze prostřednictvím portu tiskárny USB. 1. Připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB. AUB232S 2. Pokud je připojena karta pro gigabitový Ethernet, připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB na kartě. AUB243S Ethernetové porty tiskárny a porty tiskárny USB nejsou k dispozici, je-li k tiskárně připojena karta pro gigabitový Ethernet. 3. Druhý konec s plochým konektorem připojte do zařízení, jako je rozhraní USB v počítači nebo do rozbočovače USB. Softwarová příručka. Str.35 "Připojení karty Gigabit Ethernet Board Type A" 47

48 Připojení tiskárny Paralelní připojení Paralelní kabel rozhraní není s tiskárnou dodáván. Paralelní připojení tiskárny používá standardní obousměrné rozhraní, které vyžaduje 36kolíkový paralelní kabel vyhovující normě IEEE 1284 a paralelní port počítače. Používejte stíněný kabel rozhraní. Nestíněné kabely mohou být zdrojem elektromagnetické interference, která může způsobit nesprávnou funkci. Jmenovité napětí paralelního portu počítače: DC 5 V (max.) 1. Vypněte tiskárnu a počítač. 2. Připojte kabel ke konektoru rozhraní portu IEEE AUB246S 3. Druhý konec paralelního kabelu připojte pevně k paralelnímu portu počítače. Kabel zajistěte. Softwarová příručka. 48

49 Konfigurace Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...50 Použití DHCP Automatické zjištění síťové adresy...52 Konfigurace síťových nastavení pomocí NetWare...54 Nastavení rychlosti sítě Ethernet...55 Konfigurace sítě IEEE b (bezdrátová síť LAN)...57 Nastavení SSID...59 Nastavení metody zabezpečení bezdrátové sítě LAN...61 Nastavení klíče WEP...61 Nastavení zabezpečení WPA...62 Konfigurace WPA (802.1X)...66 Instalace certifikátu stránky...66 Instalace certifikátu zařízení...67 Nastavení položek zabezpečení WPA...68 G _1.00 Copyright

50 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet Síť nastavte podle rozhraní sítě, kterou používáte. V prostředí podporujícím protokol TCP/IP můžete pro nastavení související s adresou IP použít nástroj SmartDeviceMonitor for Admin nebo webový prohlížeč. Nakonfigurujte tiskárnu pro síť pomocí ovládacího panelu. Následující tabulka ukazuje nastavení ovládacího panelu a jejich výchozí hodnoty. Tyto položky se zobrazují v menu [Host.rozhr.]. Název nastavení Hodnota Nastavení IPv4 Nastavení IPv6 Typ rámce (NW) Aktiv. protokol Rychl. Ethernet Typ LAN DHCP: On Adresa IPv4: Maska podsítě: Adresa brány: Bezstavové nas.: Aktivní Aut. výběr IPv4: Aktivní IPv6: Neaktivní NetWare: Aktivní SMB: Aktivní AppleTalk: Aktivní Aut. výběr Ethernet Je-li použito DHCP, potom se adresa IP, maska podsítě a adresa brány nastaví automaticky. Toto nastavení proveďte jen v případě nutnosti. Viz. Softwarová příručka. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. AUB051S Zobrazí se obrazovka [Nabídka]. 50

51 Konfigurace 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Host. rozhr.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Nastavení sítě] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Aktiv. protokol] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] nastavte síťový protokol a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Aktivní] nebo [Neaktivní] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Případné další protokoly nastavte stejným způsobem. Vyberte [Neaktivní] pro nepoužívané protokoly. Zapněte IPv4 pro použití čistého prostředí IPv4 sítě NetWare 5/5.1, NetWare 6/ Stiskněte tlačítko [Escape], dokud se obrazovka nevrátí na menu [Nastavení sítě]. 51

52 Konfigurace 8. Používáte-li adresu IPv4, přiřaďte adresu IPv4 tiskárně. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Nastavení IPv4] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresu IP tiskárny získáte od správce sítě. 9. Chcete-li zadat adresu IPv4, stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Adresa IPv4] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Používáte-li IPv4, přiřaďte také masku podsítě a adresu brány. 10. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zadejte adresu a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zadejte první pole adresy zleva. Po zadání tohoto pole stiskněte tlačítko [ Enter] a zadejte další pole. Po zadání hodnot do všech polí stiskněte tlačítko [ Enter]. Nenastavujte jako IP adresu " ". 11. Používáte-li IPv4, použijte tento postup přirazení adresy IPv4 také pro přiřazení masky podsítě a adresy brány. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberete položku [Maska podsítě] nebo [Adresa brány] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 12. Stiskněte tlačítko [Online]. Objeví se úvodní obrazovka. 13. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Použití DHCP Automatické zjištění síťové adresy Používáte-li tuto tiskárnu v prostředí DHCP, vyberte [DHCP] po provedení tohoto postupu. Je-li vybrána možnost [DHCP], nelze konfigurovat nastavení u následujících položek: Adresa IPv4 Maska podsítě Adresa brány Informace o nastavení sítě získáte u správce sítě. 52

53 Konfigurace 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. AUB051S Zobrazí se obrazovka [Nabídka]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Host. rozhr.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Nastavení sítě] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Nastavení IPv4] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [DHCP] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte položku [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresa bude zjištěna tiskárnou. Výchozí nastavení je [Zapnuto]. 53

54 Konfigurace 7. Stiskněte tlačítko [Online]. Objeví se úvodní obrazovka. 8. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Konfigurace síťových nastavení pomocí NetWare Pokud používáte NetWare, vyberte typ rámce pro NetWare. V případě potřeby vyberte jednu z níže uvedených položek. Automatický výběr (Výchozí) Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Obvykle můžete použít výchozí nastavení ([Automatický výběr]). Vyberete-li nejdřív možnost [Automatický výběr], bude přijat typ rámce zjištěný tiskárnou. Může-li vaše síť použít více než dva typy rámců, mohla by tiskárna při vybrané možnosti [Automatický výběr] vybrat nesprávný typ rámce. V takovém případě vyberte příslušný typ rámce. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. AUB051S Zobrazí se obrazovka [Nabídka]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Host. rozhr.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Nastavení sítě] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 54

55 Konfigurace 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Typ rámce (NW)] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberete typ rámce a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stiskněte tlačítko [Online]. Objeví se úvodní obrazovka. 7. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Nastavení rychlosti sítě Ethernet Nastavte přístupovou rychlost pro Ethernet. Potvrďte vaše síťové prostředí a poté vyberte odpovídající rychlost pomocí následující tabulky. Tiskárna Router/HUB 10Mb/s pol.d. 10 Mb/s plný Dup. 100Mb/ s pol.d. 100 Mb/s plný Dup. Aut. výběr 10Mb/s pol.d Mb/s plný Dup. 100Mb/ s pol.d. 100 Mb/s plný Dup. aut. komunikace (aut. výběr) Spojení nemůže být zahájeno, pokud rychlost Ethernet neodpovídá přenosové rychlosti vaší sítě. Mechanismus aut. komunikace umožňuje, aby dvě rozhraní automaticky určila optimální rychlost Ethernet, jakmile se spolu spojí. Doporučujeme vybrat [Aut. výběr]. 55

56 Konfigurace 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. AUB051S Zobrazí se obrazovka [Nabídka]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Host. rozhr.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Nastavení sítě] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Rychl. Ethernet] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberete rychlost sítě Ethernet a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stiskněte tlačítko [Online]. Objeví se úvodní obrazovka. 7. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Je-li připojena Ethernet i bezdrátová LAN (IEEE b), vyberte, které rozhraní chcete použít pod [Typ LAN]. Podrobné informace o tisku konfigurační stránky naleznete v Rychlém průvodci instalací. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. 56

57 Konfigurace Konfigurace sítě IEEE b (bezdrátová síť LAN) Nakonfigurujte tiskárnu pro použití IEEE b (bezdrátová síť LAN). Následující tabulka ukazuje nastavení ovládacího panelu a jejich výchozí hodnoty. Tyto položky se zobrazují v menu [Host. rozhr.]. Název nastavení Výchozí hodnota Komunikační mód Ad hoc Kanál (1-13) 13 (1-11) 11 Přenos. rychlost SSID Metoda zabezpečení Automatická prázdný Žádný Chcete-li používat síť IEEE b (bezdrátová síť LAN), proveďte pomocí ovládacího panelu následující nastavení: stiskněte tlačítko [Nabídka] a vyberte postupně možnosti [Hostitelské rozhraní], [Nastavení sítě], [Typ LAN] a [IEEE b]. Dále v nabídce [Nastavení sítě] nastavte Adresa IPv4, Maska podsítě, Adresa brány, DHCP, Typ rámce (NW) a Aktiv.protokol. Podrobné informace o nastavení těchto položek najdete v části Str.50 "Konfigurace sítě Ethernet". Jednotku rozhraní b nelze použít současně se standardním rozhraním ethernet. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. AUB051S Zobrazí se obrazovka [Nabídka]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Host. rozhr.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 57

58 Konfigurace 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [IEEE b] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Komunikační mód] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte režim přenosu IEEE b a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Výchozí nastavení výrobcem je [ Ad hoc]. Pro použití karty IEEE b, pro kterou není nutné nastavení SSID (název sítě), vyberte [Ad hoc]. Režim přenosu IEEE b lze rovněž nastavit pomocí webového prohlížeče. Podrobné informace naleznete ve webovém prohlížeči a v Softwarové příručce. 6. Je-li [ Ad hoc] nebo [Ad hoc] vybráno pro [Komunikační mód], nastavte kanál pro přenos. Informace o požadovaném kanálu získáte od správce sítě. 7. V nabídce [IEEE b] zobrazte stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] položku [Kanál] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 8. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] nastavte kanál a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 58

59 Konfigurace 9. Stejným způsobem nastavte [Přenos. rychlost]. Výchozí hodnota od výrobce je [Automatická]. Chcete-li změnit přenosovou rychlost podle prostředí, které používáte, zvolte příslušnou přenosovou rychlost. 10. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Nastavení SSID Pokud je v položce [Komunikační mód] vybráno nastavení [Infrastruktura] nebo [ Ad hoc], nastavte SSID, které se má použít pro přenos. To jaké SSID máte použít, zjistíte u správce sítě. 1. V nabídce [IEEE b] zobrazte stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] položku [SSID] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Po nastavení SSID můžete provést kontrolu tohoto nastavení. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Zadej ID] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zadejte znaky a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Počet znaků, které jste zadali, se zobrazí vpravo nahoře na obrazovce. Mohou být použity znaky ASCII 0x20-0x7e (32 bytů), 16 číslic. 4. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. SSID lze rovněž nastavit pomocí webového prohlížeče. Podrobné informace naleznete v nápovědě k aplikaci Web Image Monitor a v Softwarové příručce. Klíč WEP je také možné nastavit prostřednictvím webového prohlížeče. Podrobnosti najdete v nápovědě k aplikaci Web Image Monitor. Podrobné informace o tisku konfigurační stránky naleznete v Rychlém průvodci instalací. 59

60 Konfigurace Softwarová příručka. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Nápověda k aplikaci Web Image Monitor. 60

61 Konfigurace Nastavení metody zabezpečení bezdrátové sítě LAN Nastavení klíče WEP Používáte-li v síti klíč WEP, aktivujte používání nastavení WEP pro komunikaci prostřednictvím technologie WEP. Při aktivaci položky Nastavení WEP musíte zadat klíč WEP. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. AUB051S Zobrazí se obrazovka [Nabídka]. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Host. rozhr.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [IEEE b] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Metoda zabezp.] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [WEP] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Při aktivaci nastavení WEP potřebujete zadat klíč WEP. Pokud jste jej nezadali, musíte jej zadat. 61

62 Konfigurace 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zobrazte položku [Změna (HEX)] nebo [Změna (ASCII)] a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. 7. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] zadejte znaky a pak stiskněte tlačítko [ Enter]. Stisknete-li po zadání znaku tlačítko [ Enter], bude znak z bezpečnostních důvodů reprezentován hvězdičkou. Při použití 64 bitového WEP lze až 10 znaků použít pro hexadecimální a až 5 znaků pro ASCII. Při použití 128 bitového WEP lze až 26 znaků použít pro hexadecimální a až 13 znaků pro ASCII. Počet znaků, které lze zadat, je omezen na 10 nebo 26 pro hexadecimální zadání a 5 nebo 13 pro zadání v kódu ASCII. Pro řetězce se znaky ASCII platí, že se rozlišují velká a malá písmena. 8. Stiskněte tlačítko [Online]. Objeví se úvodní obrazovka. 9. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Používáte-li v síti klíč WEP, aktivujte používání nastavení WEP pro komunikaci prostřednictvím technologie WEP. Ověřte u správce sítě možnost používání klíče WEP. Tisk testovací strany, Rychlý průvodce instalací. Nápověda k aplikaci Web Image Monitor. Nastavení zabezpečení WPA Používáte-li v síti zabezpečení WPA, aktivujte nastavení WPA, které se použije pro komunikaci prostřednictvím zabezpečení WPA. Informace o nastavení ověřování získáte od správce sítě. Chcete-li nastavit použití zabezpečení WPA, musíte nainstalovat volitelný pevný disk nebo volitelnou kartu pro ukládání dat. 62

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...6 Příručky k této tiskárně...8 Jak číst tuto příručku...9 Symboly...9 Popis specifikovaného modelu...10 Instalace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 109. Upínací deska / Šroubovák

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 109. Upínací deska / Šroubovák 5000020G Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před

Upozornění před instalací. Obsah balení CZ - 121. Chraňte síťový videorekordér před 510000221G Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Neumisťujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Upozornění před instalací Když

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací QIG_NETIO4_cz_Layout..04 7: Stránka Stručný průvodce instalací Děkujeme, že jste zakoupili výrobek společnosti KOUKAAM a.s. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. Předejdete

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více