Provozní pokyny Hardwarová příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní pokyny Hardwarová příručka"

Transkript

1 Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních doplňků...8 Popis specifikovaného modelu...9 Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled...11 Vnější část: Pohled zezadu...12 Vnitřní část...13 Ovládací panel...14 Volitelné příslušenství...16 Vnější doplňkové příslušenství...16 Vnitřní doplňkové příslušenství...17 Nastavení Umístění tiskárny...19 Prostor požadovaný pro instalaci...19 Instalace tonerové kazety...21 Vkládání papíru...24 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...24 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Zapnutí napájení...27 CS CZ G G _0.0 Copyright

2 Volba jazyka displeje...28 Zkušební tisk...30 Připojení tiskárny Připojení do sítě...33 Význam LED indikátorů...34 Připojení USB...35 Paralelní připojení...36 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...38 Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy...40 Nastavení sítě pro použití Netware...41 Nastavení rychlosti Ethernet...42 Konfigurace IEEE b (bezdrátová síť LAN)...45 Nastavení SSID...46 Nastavení klíče WEP...47 Instalace ovladače tiskárny Rychlá instalace...50 Instalace provozních pokynů...52 Papír a jiná média Papír a další média podporovaná touto tiskárnou...54 Doporučení pro práci s papírem...56 Vkládání papíru...56 Skladování papíru...56 Druhy papíru a jiných médií...56 Papír nepodporovaný na této tiskárně...57 Oblast tisku...58 Vkládání papíru...59 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...59 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Vkládání papíru do jednotky zásobníku A3 / 11" 17"...67 Vkládání papíru do velkokapacitního zásobníku (LCT)...68 Vkládání papíru do vkladače (doplňkové příslušenství)...69 Výměna spotřebního materiálu Výměna tonerové kazety...72 Doplnění svorek...75 Finisher SR

3 Finisher SR Finisher SR4000 (sedlové sešívání)...79 Čištění a nastavení tiskárny Zásady čištění...83 Nastavení registrace zásobníků...84 Odstraňování problémů Chybové a stavové zprávy na displeji...88 Svítí-li nebo bliká-li výstražné světlo...96 Když zařízení netiskne...98 Kontrola připojení...98 Další potíže s tiskem Další informace o odstraňování problémů Pozastavení tisku při použití finišeru Odstraňování uvíznutých spon Finisher SR Finisher SR Finisher SR4000 (sedlové sešívání) Odstraňování odpadních svorek Odstraňování odpadu z děrovačky Finisher SR Finisher SR Odstranění uvíznutého papíru Odstranění uvíznutého papíru Vyjmutí uvíznutého papíru A, U: vnitřní Vyjmutí uvíznutého papíru B-F: vnitřní Vyjmutí uvízlého papíru Q: vkladač Vyjmutí uvízlého papíru R: finišer Dodatek Přemísťování a přeprava tiskárny Likvidace Spotřební materiál Tonerové kazety Technické údaje Základní jednotka Volitelné příslušenství REJSTŘÍK

4 Nejprve si přečtěte Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních doplňků...8 Popis specifikovaného modelu...9 G _0.0 Copyright

5 Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ Toto zařízení je na níže uvedených místech vybaveno štítky WARNING and CAUTION. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a zacházejte se zařízením tak, jak je vysvětleno. AST006S 5

6 Nejprve si přečtěte AST007S 1. Vnitřní části tiskárny jsou velmi horké. Nedotýkejte se součástí označených tímto štítkem (horký povrch). 2. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 3. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 4. Nedotýkejte se této části zařízení. Může dojít k poranění. 5. Vysoká teplota - nedotýkejte se tohoto krytu při vyjímání uvíznutého papíru. 6. Nedotýkejte se části finišeru pro výstup papíru. Může dojít k poranění. 7. Nedotýkejte se části finišeru pro výstup papíru. Může dojít k poranění. 6

7 Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu Informace o jednotlivých funkcích naleznete v příslušných částech příručky. Bezpečnostní informace Vysvětluje pokyny pro bezpečné použití tohoto zařízení. V zájmu zabránění poranění a zamezení poškození zařízení je nutné si přečíst tuto příručku. Hardwarová příručka (tato příručka) Poskytuje informace o papíru a o postupech, jako jsou možnosti instalace, výměna spotřebního materiálu, řešení chybových zpráv a řešení problémů s uvíznutým papírem. Softwarová příručka (HTML) Obsahuje postupy pro použití tohoto zařízení v síťovém prostředí, použití software a použití zabezpečovacích funkcí. Poznámky pro správce Obsahuje poznámky pro správce, jako jsou informace o skrytém menu pro správce a o funkcích přepisování pevného disku. Správci si musí tuto příručku uschovat. 7

8 Nejprve si přečtěte Symboly v této příručce a jejich významy Symboly V této příručce jsou použity následující symboly. Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž následkem může být usmrcení nebo vážné zranění z důvodu nerespektování pokynů uvedených u tohoto symbolu. Je nutné si přečíst pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečné situace, jejichž následkem může být lehké nebo střední poranění nebo poškození majetku bez poranění osob z důvodu nerespektování pokynů uvedených u tohoto symbolu. Je nutné si přečíst pokyny, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Výše uvedené pokyny slouží pro vaši bezpečnost. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k zachycení papíru, poškození originálů nebo ke ztrátě dat. Toto je nutné si přečíst. Tento symbol upozorňuje na opatření pro obsluhu nebo na kroky, které se mají podniknout po abnormální operaci. Tento symbol upozorňuje na odkaz. [ ] Tlačítka zobrazovaná na displeji zařízení. Tlačítka zobrazovaná na obrazovce počítače. [ ] Tlačítka zabudovaná do ovládacího panelu zařízení. Klávesy na klávesnici počítače. Názvy hlavních doplňků Hlavní doplňky tohoto zařízení jsou v této příručce uvedeny následovně. [Velkokapacitní zásobník] [LCT] [Sešívací finišer na 3000 listů listů sešívání+] Finisher SR841 [Finišer brožur] Finisher SR4000 8

9 Nejprve si přečtěte Popis specifikovaného modelu V této příručce následující položky podávají vysvětlení k tiskárně specifikovaného modelu: Vysvětlení pro model tiskárny V. Zakoupíte-li tento model. Vysvětlení pro model tiskárny 120 V. Zakoupíte-li tento model. Model tiskárny můžete zjistit na štítku uvnitř, jak je znázorněno. AST162S 9

10 Základní popis tiskárny Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled...11 Vnější část: Pohled zezadu...12 Vnitřní část...13 Ovládací panel...14 Volitelné příslušenství...16 Vnější doplňkové příslušenství...16 Vnitřní doplňkové příslušenství...17 G _0.0 Copyright

11 Základní popis tiskárny Vnější část: přední pohled AST001S 1. Výstražné světlo Upozorňuje vás na chyby během tisku, jako je uvíznutí papíru a prázdný zásobník. 2. Vnější zásobník (doplněk) Zde vystupuje potištěný papír. 3. Hlavní vypínač Zapíná přívod proudu do tiskárny pro režim zapnuto nebo pro pohotovostní režim. 4. Ovládací panel Obsahuje tlačítka pro ovládání tiskárny a displej, na kterém se zobrazuje stav tiskárny. 5. Přední krycí list Po otevření tohoto krytu můžete vyměnit některé součásti nebo vyjmout uvíznutý papír. 6. Zásobník papíru (zásobníky 1 až 3) Pro vkládání papíru. 11

12 Základní popis tiskárny Vnější část: Pohled zezadu AST002S 1. Port sítě Ethernet Pomocí kabelu pro síťové rozhraní připojíte tiskárnu do sítě. 2. Port USB Pro připojení tiskárny k počítači použijte kabel USB. 3. Ventilace Zabraňuje přehřátí tiskárny. Do blízkosti ventilačních otvorů neumísťujte žádné předměty. 4. Ovládací panel Zde připojíte síťový kabel, kabel síťového rozhraní nebo kabel pro rozhraní USB. 12

13 Základní popis tiskárny Vnitřní část AST003S 1. zažehlovací jednotka Zažehluje obrázek na papír. Zobrazí-li se na displeji panelu "Vyjm. zažeh. jed.", vyměňte zažehlovací jednotku. Podrobné informace o výměně této jednotky získáte od prodejního nebo servisního zástupce. 2. Toner Zobrazí-li se na displeji panelu "Doplň toner", vyměňte tonerou kazetu. 3. Duplexní jednotka Umožňuje tisk na obě strany papíru. 13

14 Základní popis tiskárny Ovládací panel 1. Displej Zobrazuje aktuální stav tiskárny a chybová hlášení. 2. Tlačítko [Reset úlohy] Pokud je tiskárna spuštěna, zrušíte tohoto tlačítka veškeré probíhající tiskové úlohy. 3. Online indikátor/tlačítko [Online] Ukazuje, zda je zařízení online nebo offline. Stisknutím tlačítka se zařízení přepíná mezi stavy online a offline. Ve stavu online zařízení může přijímat data a indikátor je rozsvícen. Ve stavu offline zařízení nemůže přijímat data a indikátor nesvítí. Stisknutím tlačítka během jakéhokoliv režimu vrátí zařízení na výchozí displej. 4. Tlačítko [Natažení stránky] Je-li tiskárna offline, stisknutím tohoto tlačítka vytisknete všechna data ponechaná ve vstupní vyrovnávací paměti. Pomocí tohoto tlačítka můžete vytisknout z tiskárny data přijatá ve stavu online, když formát nebo typ papíru neodpovídají aktuálně nastavenému formátu nebo typu. 5. Tlačítko [Menu] Stisknutím tohoto tlačítka můžete zkontrolovat aktuální nastavení tiskárny. 6. Indikátor napájení Svítí, když je přívod proudu do tiskárny zapnut. Je zhasnut, když je zapnut pohotovostní režim nebo když je tiskárna v režimu spořiče energie. 7. Indikátor chyby Bliká nebo svítí, kdykoli dojde k chybě tiskárny. Svítí-li indikátor červeně, postupujte podle hlášení zobrazeném na ovládacím panelu. 8. indikátor příjmu dat Bliká, když tiskárna přijímá data. Svítí, když jsou připravena data pro tisk. 9. Tlačítko [Escape] Stisknutím tohoto tlačítka se tiskárna přepne do předcházejícího stavu zobrazení displeje. 10. Tlačítko [ Enter] Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nebo uplatníte nastavení pro přechod na následující krok. 14

15 Základní popis tiskárny 11. Tlačítka [ ] [ ] Pomocí těchto tlačítek se zvyšují nebo snižují zobrazené hodnoty během provádění nastavení. Přidržením urychlíte posun hodnot a zvyšované nebo snižované hodnoty se budou zobrazovat v intervalu po 10 krocích. 15

16 Základní popis tiskárny Volitelné příslušenství V této části jsou uvedeny názvy a funkce hlavního doplňkového příslušenství. Vnější doplňkové příslušenství V této části je vysvětleno vnější doplňkové příslušenství. AST005S 1. Výstupní střásačka Připojena k Finisher SR4000 pro urovnání výtisků. 2. Výstupní střásačka Připojena k Finisher SR841 pro urovnání výtisků. 3. Vnější zásobník Zde vystupuje potištěný papír. 4. Velkokapacitní zásobník (LCT) Pojme listů papíru. 5. Rozšiřovací jednotka Je připojena k LCT a pojme listů papíru formátu B4 JIS nebo 8 1 / 2 " 11". 6. Finisher SR4000 Obsahuje funkci pro sešití uprostřed kopií a skládá je do brožur. *1: Horní zásobník finišeru *2: Posuvný zásobník finišeru *3: Zásobník brožur finišeru 7. Finisher SR841 Třídí, stohuje, sešívá a děruje výtisky. *4: Posuvný zásobník finišeru *5: Horní zásobník finišeru 8. Vkladač Vkládá krycí a prokládací listy do výtisků. 9. Jednotka zásobníku papíru A3/11" 17" Pomocí této jednotky můžete doplňovat do zásobníku 1 papír formátu A3 nebo 11" 17". 16

17 Základní popis tiskárny 10. Připojovací jednotka pro LCT Připojuje LCT k tiskárně. Vnitřní doplňkové příslušenství V této části je vysvětleno vnitřní doplňkové příslušenství. Karta rozhraní IEEE 1284 Připojuje kabel IEEE Jednotka rozhraní IEEE b Umožňuje instalaci bezdrátového rozhraní LAN. Karta Gigabit Ethernet Umožňuje komunikaci s 1000 BASE-TX. Před připojením karty Gigabit Ethernet vyjměte ze zařízení porty pro Ethernet a USB. Pokud chcete instalovat jednotku, obraťte se na prodejního nebo servisního zástupce. 17

18 Nastavení Nastavení Umístění tiskárny...19 Prostor požadovaný pro instalaci...19 Instalace tonerové kazety...21 Vkládání papíru...24 Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník)...24 Vkládání papíru do zásobníků 2 a Zapnutí napájení...27 Volba jazyka displeje...28 Zkušební tisk...30 G _0.0 Copyright

19 Nastavení Umístění tiskárny Je třeba, aby elektrická zásuvka byla v blízkosti zařízení a aby byla snadno přístupná, tzn. aby ji bylo možné v případě nouze snadno odpojit. Zařízení připojujte jen ke zdroji napájení popsanému v této příručce. Nepoužívejte elektrickou zásuvku, ke které je připojeno více spotřebičů. Napájecí kabel nesmíte poškodit, ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Nepokládejte na něj těžké předměty, netahejte jej násilně a neohýbejte více, než je potřeba. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Dodávaná sada napájecích kabelů je určena pouze pro použití s tímto výrobkem a nesmí být použita se žádným jiným elektrickým zařízením nebo spotřebičem. Nepoužívejte s tímto zařízením jiný napájecí kabel. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Se zástrčkou nemanipulujte, máte-li vlhké ruce. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Zařízení uchovávejte v místě s optimálními podmínkami okolního prostředí. Používání zařízení v prostředí, jehož podmínky jsou mimo doporučený rozsah vlhkosti a teploty, může vést k riziku požáru. V okolí zástrčky nesmí být prach. Nahromaděný prach může způsobit nebezpečí požáru. Přístroj umístěte na pevný a rovný povrch. Jinak může dojít k jeho pádu a poranění osob. Pokud zařízení používáte v uzavřeném prostoru, zajistěte průběžné větrání. Prostor požadovaný pro instalaci Zajistěte kolem tiskárny odpovídající prostor. Tento prostor je nutný pro používání tiskárny. Doporučené (nebo minimální) požadavky na prostor jsou následující: AST100S A: 10 cm (4 palce) nebo více B: 5 cm (2 palce) nebo více C: 4 cm (1,6 palce) nebo více D: 70 cm (27,6 palce) nebo více Povolený a doporučený rozsah teplot a vlhkosti: 19

20 Nastavení AST101S AST102S Zařízení musí být v rovině v rozmezí 5 mm, 0,2 palce, a to jak ve směru zepředu dozadu, tak i zleva doprava. Chcete-li se vyhnout možnému hromadění ozónu, umístěte toto zařízení do velké a dobře větrané místnosti s hodnotou výměny vzduchu větší než 30 m 3 za hodinu na jednu osobu. Budete-li zařízení používat dlouhodobě v omezeném prostoru s nedostatečným větráním, můžete ucítit zvláštní zápach. Pro udržení dobrých podmínek na pracovišti doporučujeme dobré větrání. Neumísťujte zařízení do míst, kde působí: přímé sluneční světlo nebo silné světlo prach a nečistota ze vzduchu korozivní plyny vlhkost extrémní teploty (vysoké nebo nízké) klimatizace nebo zvlhčovač vzduchu časté silné vibrace elektromagnetické pole z blízko umístěného elektronického zařízení 20

21 Nastavení Instalace tonerové kazety Použitý toner nebo tonerové kazety nelikvidujte spalováním. Tonerový prášek se může při kontaktu s otevřeným ohněm vznítit. Použité tonerové kazety likvidujte podle místních předpisů. Toner (použitý i nepoužitý) a tonerovou kazetu uložte mimo dosah dětí. V případě vdechnutí toneru nebo použitého toneru vykloktejte velkým množstvím vody a přemístěte se do prostředí s čistým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí toneru nebo použitého toneru do očí ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc Dojde-li k požití toneru nebo použitého toneru, nařeďte vypitím velkého množství vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Při uvolňování uvíznutého papíru nebo při výměně toneru zamezte kontaktu toneru s oblečením a s kůží. V případě, že se kůže dostane do styku s tonerem, omyjte důkladně postiženou část mýdlem a vodou. Dostane-li se toner na váš oděv, opláchněte chladnou vodou. Působením teplé vody se toner dostane do tkaniny a potom může být nemožné odstranit vzniklou skvrnu. Naše výroby jsou navrženy tak, aby splňovaly vysokou úroveň kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze vyměnitelné součásti od autorizovaného prodejce. Neotevírejte tonerové kazety násilím. Toner se tak může dostat ven, znečistit váš oděv a ruce a může dojít i k jeho neúmyslnému požití. Nevystavuje tonerové kazety dlouhodobě působení světla. Pokud tak učiníte, toner se znehodnotí a může dojít ke snížení kvality tisku. Neodstraňujte vnitřní kryt tonerové kazety. 1. Otevřete přední kryt zařízení. AST016S 21

22 Nastavení 2. Vyjměte z krabice novou tonerovou kazetu. AST103S 3. Držte kazetu v horizontální poloze a poté jí pětkrát až šestkrát zatřeste, aniž byste odstranili vnější kryt. AST104S 4. Odstraňte vnější kryt. AST105S 5. Vytáhněte páku směrem k vám, aby byla v poloze 90. AST106S 22

23 Nastavení 6. Zasuňte tonerovou kazetu. Zatlačte ji tak, aby se zelená páčka zaklapnula. AST107S 7. Vraťte páku pod tonerovou kazetou do původní polohy. AST108S 8. Zavřete přední kryt zařízení. Naše výroby jsou navrženy tak, aby splňovaly vysokou úroveň kvality a funkčnosti; doporučujeme používat pouze vyměnitelné součásti od autorizovaného prodejce. Tonerové kazety dodávané k tiskárně umožňují vytisknout přibližně stran. Tento počet byl dosažen při tisku A4 5% listů, ale skutečný počet stran se bude lišit v závislosti na typu papíru, formátu, obsahu a nastavení tiskárny. Na tonerové kazety se nevztahuje záruka. Dojde-li však k potížím, obraťte se na prodejnu, kde byly zakoupeny. Nezapadne-li tonerová kazeta do své polohy, povytáhněte jej směrem k sobě, pootočte o doprava a opět jek zasuňte. Nevkládejte ani nevyjímejte tonerovou kazetu častěji, než je nutné; může dojít k úniku toneru. 23

24 Nastavení Vkládání papíru Vkládání papíru do zásobníku pro papír. Vkládání papíru do zásobníku 1 (tandemový zásobník) Následující postup vysvětluje vkládání papíru do zásobníku 1. Zásobníky papíru jsou výrobcem navrženy tak, aby do nich bylo možné umístit následující typy papíru: Výchozí nastavení Zásobník 1: A4 Zásobník 1: / 2 Dojde-li ke spotřebování papíru vloženého do pravé části zásobníku 1, papír z levé části se automaticky přesune doprava. Při přesunování papíru se objeví hlášení s pokynem, abyste vyčkali. Během této doby nevytahujte zásobník. U pravého stohu srovnejte pravý okraj papíru s pravým okrajem zásobníku. U levého stohu srovnejte levý okraj papíru s levým okrajem zásobníku. Zásobník 1 používá papír A4 nebo / 2. Chcete-li vložit jiný papír než A4 nebo / 2, obraťte se na servisního zástupce. Nestohujte papír nad značku pro horní mez. 1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru až nadoraz. ANS051S 2. Srovnejte papír a umístěte jej stranou pro tisk směrem dolů. Vytažený celý zásobník 24

25 Nastavení ANS052S Vytažená levá část zásobníku ANS053S 3. Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Papír můžete vkládat i během tisku ze zásobníku 1. Během tisku můžete vytáhnout levou část zásobníku. Vkládání papíru do zásobníků 2 a 3 V následujícím kroku je vysvětlen postup pro vkládání papíru do zásobníků 2 a 3. Do zásobníků 2 a 3 lze vkládat různé formáty papíru podle nastavení boční a koncové přepážky. Ověřte, že okraje papíru na pravé straně jsou srovnané. Nestohujte papír nad značku pro horní mez. 1. Opatrně vytáhněte zásobník papíru až nadoraz. ANS054S 25

26 Nastavení 2. Srovnejte papír a umístěte jej stranou pro tisk směrem dolů. ANS055S 3. Opatrně zatlačte zásobník papíru až nadoraz. Zásobník pojme až 550 listů. 26

27 Nastavení Zapnutí napájení Při manipulaci s napájecí šňůrou mějte ruce suché, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Hlavní vypínač Hlavní spínač (vpředu vlevo) Nastavení spínače do pohotovostního režimu Zařízení je tak v pohotovostním režimu. ponechává indikátor na ovládacím panelu zhasnutý. Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla v elektrické zásuvce řádně zasunutá. Když připojujete nebo odpojujete napájecí zástrčku, přepněte napájení do pohotovostního režimu Nepřepínejte do pohotovostního režimu okamžitě po zapnutí hlavního spínače. Může tak dojít k poškození pevného disku nebo paměti a k nesprávné funkci. 1. Odklopte kryt spínače a ověřte, že je spínač v pohotovostním režimu. 2. Zapněte napájení. AST018S Rozsvítí se indikátor napájení na ovládacím panelu. AST017S Nepoužíváte-li zařízení po určitou dobu, dojde k automatickému přechodu do úsporného režimu. 27

28 Nastavení Volba jazyka displeje V následujícím je vysvětlen postup pro nastavení jazyka na displeji. Na displeji se zobrazí hlášení volby jazyka. Chcete-li pro jazyk displeje používat angličtinu, následující postup není třeba provádět. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Jazyk]. 3. Stiskněte tlačítko [ Enter]. CS AST009S Na displeji se objeví následující hlášení: 4. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ], dokud se nezobrazí jazyk, který požadujete. 5. Stiskněte tlačítko [ Enter]. Vyčkejte 2 vteřiny. Zobrazí se obrazovka [Menu]. 28

29 Nastavení 6. Stiskněte tlačítko [Online]. CS AST010S Objeví se úvodní obrazovka. Výchozím nastavením je angličtina. 29

30 Nastavení Zkušební tisk Následuje vysvětlení postupu zkušebního tisku konfigurační stránky. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stiskněte [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Sezn./Test.tisk ] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Zobrazí se nabídka pro výběr obsahu zkušebního tisku. 3. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zobrazení [Konfig. str.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Objeví se následující hlášení a vytiskne se konfigurační stránka. 4. Zkontrolujte doplňky. 5. Stiskněte tlačítko [Online]. CS AST010S Objeví se úvodní obrazovka. 30

31 Nastavení Proveďte testovací tisk pro ověření, že tiskárna pracuje správně. Testovací tisk prověřuje pouze funkci tiskárny, nikoli připojení k počítači. Není-li tisk v pořádku, zkontrolujte obsah chybového hlášení na displeji, proveďte požadované kroky a znovu opakujte testovací tisk. Pro podrobnosti ke konfigurační stránce viz. "Interpretace konfigurační stránky" v Softwarové příručce. 31

32 Připojení tiskárny Připojení tiskárny Připojení do sítě...33 Význam LED indikátorů...34 Připojení USB...35 Paralelní připojení...36 G _0.0 Copyright

33 Připojení tiskárny Připojení do sítě V následujícím kroku je vysvětlen postup pro připojení tiskárny k počítači přes síť. Před připojením kabelu 10BASE- T nebo 100BASE-TX k ethernetovému portu tiskárny proveďte potřebnou úpravu a připravte síťová zařízení. Další možností je doplňková gigabitová ethernetová karta podporující 1000BASE-T, která je k dispozici. Použijte stíněný ethernetový kabel. Nestíněné kabely vytvářejí elektromagnetickou interferenci, která způsobuje nesprávnou funkci. Ethernetový kabel není dodáván spolu s touto tiskárnou. Vyberte kabel podle síťového prostředí. 1. Připojte feritové jádro na konci ethernetového kabelu směrem k tiskárně a poté připojte druhé feritové jádro přibližně 10 cm (4 palce) (1) od tohoto jádra se dvěma smyčkami, jak je znázorněno. AQU130S 2. Připojte ethernetový kabel k portu sítě Ethernet. AST012S 3. Druhý konec kabelu připojte k síti tiskárny, například k rozbočovači. Následujte stejný postup pro gigabitový ethernetový kabel. Pokud je k tiskárně připojena karta Gigabit Ethernet, není k dispozici port sítě Ethernet ani USB. Podrobnosti k nastavení síťového prostředí najdete v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení ke kartě Gigabit Ethernet se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 33

34 Připojení tiskárny Význam LED indikátorů Pro standardní port sítě Ethernet AQV563S 1. Zelená: Svítí, když je tiskárna správně připojena k síti. 2. Žlutá: svítí během používání 100BASE-TX. Vypne se, když 10BASE-T není používán. Pro kartu Gigabit Ethernet AQU060S 1. Žlutá: svítí během používání 100BASE-TX. 2. Zelená: svítí během používání 10BASE-T. 3. Zelený a žlutý indikátor svítí, když je používán 1000BASE-T. 34

35 Připojení tiskárny Připojení USB Kabel USB2.0 není dodáván. Opatřete si kabel, který je vhodný pro počítač, který používáte. Připojení USB není možné pod Windows Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS 9.x a Mac OS X. Windows Me podporuje rychlosti USB1.1. Připojení USB s počítačem Macintosh je možné pouze přes USB port tiskárny. 1. Připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB. ASU201S Pokud je připojena karta Gigabit Ethernet, připojte čtvercový konektor kabelu USB 2.0 k portu rozhraní USB na kartě. Pokud je k tiskárně připojena karta Gigabit Ethernet, není k dispozici port sítě Ethernet ani USB. 2. Druhý konec s plochým konektorem připojte do zařízení, jako je rozhraní USB v počítači nebo do rozbočovače USB. Podrobnosti k nastavení tisku přes rozhraní USB jsou uvedeny v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení ke kartě Gigabit Ethernet se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 35

36 Připojení tiskárny Paralelní připojení Paralelní kabel rozhraní není s tiskárnou dodáván. Paralelní připojení tiskárny je standardní obousměrné rozhraní, které vyžaduje standardní 36kolíkový paralelní kabel vyhovující normě IEEE 1284 a paralelní port na hostitelském počítači. Používejte stíněný kabel rozhraní. Nestíněné kabely mohou být zdrojem elektromagnetické interference, která může způsobit nesprávnou funkci. Jmenovité napětí paralelního portu počítače: DC 5 V (max.) 1. Vypněte tiskárnu a počítač. 2. Připojte kabel ke konektoru rozhraní karty rozhraní IEEE AST013S 3. Druhý konec paralelního kabelu připojte pevně k paralelnímu portu počítače. Kabel zajistěte. Podrobnosti k nastavení tisku při paralelním spojení jsou uvedeny v Softwarová příručka. Pro podrobnosti k připojení desky rozhraní IEEE 1284 se obraťte na prodejního nebo servisního zástupce. 36

37 Konfigurace Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet...38 Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy...40 Nastavení sítě pro použití Netware...41 Nastavení rychlosti Ethernet...42 Konfigurace IEEE b (bezdrátová síť LAN)...45 Nastavení SSID...46 Nastavení klíče WEP...47 G _0.0 Copyright

38 Konfigurace Konfigurace sítě Ethernet Proveďte následující síťové nastavení podle síťového rozhraní, které používáte. Můžete použít SmartDeviceMonitor for Admin nebo webový prohlížeč pro nastavení související s IP adresou v TCP/IP prostředí. Následující tabulka ukazuje nastavení ovládacího panelu a jejich výchozí hodnoty. Tyto položky se zobrazují v menu [Host.rozhr.]. Název nastavení Hodnota DHCP: On Nastavení IPv4 Nastavení IPv6 Typ rámce (NW) Adresa IPv4: Maska podsítě: Adresa brány: Bezstavové nas.: Aktivní Aut. výběr IPv4: Aktivní IPv6: Neaktivní Aktiv. protokol Rychl. Ethernet Typ LAN NetWare: Aktivní SMB: Aktivní AppleTalk: Aktivní Aut. výběr Ethernet Nakonfigurujte tiskárnu pro síť pomocí ovládacího panelu. Je-li použito DHCP, potom se adresa IP, maska podsítě a adresa brány nastaví automaticky. Toto nastavení proveďte jen v případě nutnosti. Viz. Softwarová příručka. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 38

39 Konfigurace 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Host. rozhr.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Aktiv. protokol] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte protokol sítě a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte mezi [Aktivní] nebo [Neaktivní] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Případné další protokoly nastavte stejným způsobem. Vyberte [Neaktivní] pro nepoužívané protokoly. Zapněte IPv4 pro použití čistého prostředí IPv4 sítě NetWare 5/5.1, NetWare 6/ Stiskněte tlačítko [Escape], dokud se obrazovka nevrátí na menu [Nastavení sítě]. 8. Používáte-li IPv4, přiřaďte tiskárně adresu IPv4. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro výběr [Nastavení IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresu IP tiskárny získáte od správce sítě. 9. Pro zadání IP adresy stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Adresa IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Používáte-li IPv4, přiřaďte také masku podsítě a adresu brány. 39

40 Konfigurace 10. Stiskněte tlačítko [ ] nebo [ ] pro zadání adresy a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Po vyplnění všech polí stiskněte tlačítko [ Enter]. Tímto způsobem zadejte masku podsítě a adresu brány. Nenastavujte jako IP adresu " ". 11. Stiskněte tlačítko [Menu] pro návrat na původní displej. 12. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Pro podrobnosti k tisku konfigurační stránky viz. Str.30 "Zkušební tisk". Použití DHCP - automatické zjišťování síťové adresy Používáte-li tuto tiskárnu v prostředí DHCP, vyberte [DHCP] po provedení tohoto postupu. Je-li vybráno [DHCP], nemůžete provést nastavení pro IP adresu a adresu brány Informace o nastavení sítě získáte u správce sítě. 1. Stiskněte tlačítko [Menu]. CS AST008S Na displeji se zobrazí nabídka. 2. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Host. rozhr.] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 3. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 40

41 Konfigurace 4. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Nastavení IPv4] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 5. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [DHCP] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. 6. Stisknutím tlačítka [ ] nebo [ ] vyberte [Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko [ Enter]. Adresa bude zjištěna tiskárnou. Výchozí nastavení je [Zapnuto]. 7. Stiskněte tlačítko [Menu] pro návrat na původní displej. 8. Vytiskněte konfigurační stránku, aby bylo možné zkontrolovat provedená nastavení. Pro podrobnosti k tisku konfigurační stránky viz. Str.30 "Zkušební tisk". Nastavení sítě pro použití Netware Pokud používáte NetWare, vyberte typ rámce pro NetWare. V případě potřeby vyberte jednu z níže uvedených položek. Aut. výběr Ethernet II Ethernet Ethernet Ethernet SNAP Normálně použijte výchozí nastavení ("Aut. výběr"). Při prvním výběru "Aut. výběr" bude přijat typ rámce zjištěný tiskárnou. Může-li vaše síť použít více než dva typy rámce, tiskárna nemusí vybrat správný typ rámce při výběru "Aut. výběr". V takovém případě vyberte příslušný typ rámce. 41

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...6 Příručky k této tiskárně...8 Jak číst tuto příručku...9 Symboly...9 Popis specifikovaného modelu...10 Instalace

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více