Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru"

Transkript

1 Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této příručce, najdete v souborech HTML/PDF na dodaném CD. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příruce "Dležité informace".

2

3 OBSAH Jak číst tyto příručky...5 Symboly používané v těchto příručkách... 5 Informace ke konkrétnímu modelu... 6 Názvy hlavních funkcí Co lze s tímto zařízením dělat Chci uspořit papír... 9 Chci snadno převádět dokumenty do elektronického formátu Chci zaregistrovat cíle (příjemce)...11 Chci se zařízením pracovat efektivněji...12 Kopírovat můžete pomocí různých funkcí Data můžete tisknout s použitím různých funkcí...14 Skener můžete používat v síťovém prostředí...15 Můžete předcházet únikům informací (funkce zabezpečení)...16 Zařízení můžete monitorovat a nastavovat pomocí počítače Začínáme Průvodce názvy a funkcemi součástí Průvodce součástmi zařízení Průvodce funkcemi jednotlivých příslušenství zařízení...24 Průvodce funkcemi vnějších doplňků zařízení...24 Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení...25 Změna jazyka displeje...28 Zapnutí/vypnutí napájení Zapínání hlavního spínače...29 Vypínání hlavního spínače...29 Vkládání originálů...31 Umístění originálů na expoziční sklo...31 Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů Kopírování Základní pokyny Zmenšování nebo zvětšování originálů...35 Předvolby Zmenšení/zvětšení Zoom...36 Automatické zmenšení/zvětšení

4 Oboustranné kopírování Kombinované kopírování Jednostranná kombinace Dvoustranná kombinace Kopírování na uživatelský formát papíru z bočního zásobníku...45 Kopírování na obálky Třídění Faxování Základní postup pro vysílání (vysílání z paměti) Odesílání originálů s použitím automatického podavače dokumentů (ADF)...50 Odesílání originálů za použití expozičního skla...51 Zadání příjemce faxu Vymazání faxového příjemce...53 Zrušení vysílání Zrušení vysílání před naskenováním originálu Zrušení přenosu během skenování originálu...54 Zrušení přenosu po naskenování originálu (v průběhu vysílání) Zrušení vysílání po naskenování originálu (před zahájením vysílání)...55 Ruční vytištění žurnálu Tisk Rychlá instalace pro USB Rychlá instalace sítě Zobrazení vlastností ovladače tiskárny Standardní tisk Při používání ovladače tiskárny PCL Skenování Základní postup pro použití funkce skenování do složky...63 Použití funkce Skenování do složky v prostředí Windows Registrace složky SMB...66 Odstranění registrované složky SMB...68 Určení cesty složky manuálním zadáním...68 Základní postup pro zasílání naskenovaných souborů em...70 Zadání příjemce u

5 Odstranění cíle u Manuální zadání ové adresy...72 Zadání možností odesílání Rozlišení...73 Orientace originálu Nastavení originálu Formát snímání Typ souboru Web Image Monitor Zobrazení hlavní stránky Doplňování papíru a toneru Vkládání papíru do zásobníků...79 Vkládání papíru do bočního zásobníku...83 Tisk z bočního zásobníku pomocí funkce tiskárny Vkládání papíru s pevnou orientací nebo oboustranného papíru Doporučené formáty a typy papíru Silný papír Obálky...94 Doplňování toneru Odesílání faxů nebo naskenovaných dokumentů, když dojde toner...97 Likvidace spotřebovaného toneru Odstraňování problémů Indikátory...99 Tón ovládacího panelu Postup při problémech se zařízením Zprávy zobrazené na ovládacím panelu Zprávy zobrazené při používání funkce kopírování Zprávy zobrazené při používání funkce faxu Zprávy zobrazované při používání funkce tiskárny Zprávy zobrazené při používání funkce skeneru Zprávy zobrazené na obrazovce počítače Zprávy zobrazené při používání funkce skeneru

6 10. Dodatek Ochranné známky REJSTŘÍK

7 Jak číst tyto příručky Symboly používané v těchto příručkách V této příručce se používají následující symboly: Označuje body, na které je třeba při používání zařízení dávat pozor. Dále označuje vysvětlení pravděpodobných příčin uvíznutí papíru, poškození originálů nebo ztráty dat. Tato vysvětlení si určitě přečtěte. Označuje další vysvětlení funkcí zařízení a pokyny k vyřešení chyb uživatele. Tento symbol je umístěn na konci jednotlivých částí. Vyznačuje, kde můžete nalézt další související informace. [ ] Označuje názvy tlačítek na displeji nebo na ovládacím panelu zařízení. Označuje posloupnost klávesových příkazů, které byste měli provádět pomocí ovládacího panelu. Příklad: Zvolte položku [Systém] Stiskněte [OK] (Vyberte [Systém] a pak stiskněte tlačítko [OK].) (Evropa a Asie) (Severní Amerika) Rozdílné funkce modelů pro Region A a Region B označují dva symboly. Přečtěte si informace označené symbolem, který odpovídá regionu modelu, který používáte. Podrobnosti ohledně toho, které symboly odpovídají vašemu modelu zařízení, viz Str. 6 "Informace ke konkrétnímu modelu". 5

8 Informace ke konkrétnímu modelu V této části je popsáno, jak identifikovat region, do kterého váš model patří. Na zařízení je štítek, který se nachází v místě zobrazeném níže. Tento štítek obsahuje údaje, které identifikují region, do kterého vaše zařízení patří. Přečtěte si údaje na štítku. DBH040 Následující informace jsou specifické pro daný region. Přečtěte si informace pod symbolem, který odpovídá regionu vašeho zařízení. (Evropa a Asie) Pokud štítek obsahuje následující označení, je vaše zařízení model pro region A: KÓD XXXX V (Severní Amerika) Pokud štítek obsahuje následující označení, je vaše zařízení model pro region B: CODE XXXX V Rozměry v této příručce jsou uvedeny ve dvou měrných soustavách: metrické a palcové. Pokud máte model pro Region A, platí pro něj metrické jednotky. Pokud máte model pro Region B, platí pro něj palcové jednotky. 6

9 Názvy hlavních funkcí V této příručce se hlavní doplňky zařízení označují následovně: Automatický podavač dokumentů ADF 7

10 8

11 1. Co lze s tímto zařízením dělat Popis je možné vyhledat podle činnosti, která má být prováděna. Chci uspořit papír BRL059S Tisk vícestránkových dokumentů na obě strany listů (Oboustranná kopie) Viz příručka Copy (Kopírování). Tisk vícestránkových dokumentů na jeden list papíru (Kombinace) Viz příručka Copy (Kopírování). Tisk přijatých faxů na obě strany listů (oboustranný tisk) Viz příručka Fax. Odesílání souborů z počítače bez vytištění (LAN-fax) Viz příručka Fax. 9

12 1. Co lze s tímto zařízením dělat Chci snadno převádět dokumenty do elektronického formátu BQX138S Odesílání naskenovaných souborů Viz příručka Scan (Skenování). Ukládání naskenovaných souborů do sdílené složky Viz příručka Scan (Skenování). Ukládání naskenovaných souborů na médium Viz příručka Scan (Skenování). 10

13 Chci zaregistrovat cíle (příjemce) Chci zaregistrovat cíle (příjemce) BRL060S Použití ovládacího panelu k registraci cílů do Adresáře Viz příručka Connecting the Machine/ System settings (Připojování k zařízení / Systémová nastavení). Stažení cílů zaregistrovaných v zařízení do seznamu cílů ovladače LAN-fax Viz příručka Fax. 11

14 1. Co lze s tímto zařízením dělat Chci se zařízením pracovat efektivněji BQX139S Registrace často používaných nastavení do ovladače tiskárny Viz příručka Print (Tisk). Změna počátečních nastavení ovladače tiskárny na často používaná nastavení tiskárny Viz příručka Print (Tisk). 12

15 Kopírovat můžete pomocí různých funkcí Kopírovat můžete pomocí různých funkcí CMQ002 Kopírovaný obraz lze zmenšit nebo zvětšit. Pomocí funkce Automatické zmenšení/zvětšení zařízení automaticky vypočte měřítko zobrazení na základě rozměrů originálů a zvoleného papíru. Viz příručka Copy (Kopírování). Funkce kopírky Duplex a Kombinace umožňují zkopírovat více stránek na jeden list. Podrobnosti o duplexním kopírování viz příručka Copy (Kopírování). Podrobnosti o kombinovaném kopírování viz příručka Copy (Kopírování). Kopírovat lze na různé typy papíru - například na obálky. Viz příručka Copy (Kopírování). Kopie můžete třídit. Viz příručka Copy (Kopírování). 13

16 1. Co lze s tímto zařízením dělat Data můžete tisknout s použitím různých funkcí CMQ004 Toto zařízení podporuje síťová i místní připojení. Vytištěné papíry lze třídit. Viz příručka Tisk (Print). 14

17 Skener můžete používat v síťovém prostředí Skener můžete používat v síťovém prostředí CJQ607 Naskenované soubory lze odeslat do zadaného cíle pomocí u (odesílání naskenovaných souborů em). Viz příručka Scan (Skenování). Naskenované soubory lze odesílat přímo do složek (Odesílání naskenovaných souborů funkcí Skenování do složky). Viz příručka Scan (Skenování). 15

18 1. Co lze s tímto zařízením dělat Můžete předcházet únikům informací (funkce zabezpečení) CJQ608 Nastavením hesla zabráníte neoprávněnému přístupu prostřednictvím sítě. Viz příručka Bezpečnostní průvodce. 16

19 Zařízení můžete monitorovat a nastavovat pomocí počítače Zařízení můžete monitorovat a nastavovat pomocí počítače Pomocí aplikace Web Image Monitor můžete kontrolovat stav zařízení a měnit nastavení. CJQ609 Můžete zkontrolovat, ve kterém zásobníku dochází papír, registrovat informace v Adresář, zadávat nastavení sítě a konfigurovat systémová nastavení. Podrobnosti viz příručka Connecting the Machine/System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení). Viz nápověda k aplikaci Web Image Monitor. 17

20 18 1. Co lze s tímto zařízením dělat

21 2. Začínáme V této kapitole se dozvíte, jak začít s používáním zařízení. Průvodce názvy a funkcemi součástí Průvodce součástmi zařízení Neblokujte větrací otvory zařízení. Mohlo by dojít k přehřátí vnitřních součástí a k následnému požáru. Vnější část: pohled zepředu DBH030 19

22 2. Začínáme 1. ADF Sklopte automatický podavač dokumentů (ADF) na originály umístěné na expozičním skle. Pokud do automatického podavače dokumentů (ADF) vložíte stoh originálů, ADF automaticky podá originály jeden po druhém. 2. Kryt ADF Otevřete tento kryt k vyjmutí originálů uvízlých v ADF 3. Vstupní zásobník ADF Do podavače lze vkládat více originálů najednou. 4. Nástavec k zásobníku ADF Při vkládání papíru delšího než A4 do vstupního zásobníku k ADF použijte tento nástavec. 5. Expoziční sklo Umístěte originály potištěnou stranou dolů. 6. Kryt expozičního skla K pokládání originálů na expoziční sklo otevřete tento kryt. 7. Výstupní zásobník ADF Originály nasnímané s ADF mají výstup zde. 8. Zarážka ADF Vytažením této zarážky zabráníte originálům ve vypadnutí. 9. Ovládací panel Viz Str. 25 "Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení". 10. Standardní zásobník Do něj jsou podávány kopie, výtisky a faxové zprávy. 11. Slot pro média Vložte paměťové USB zařízení. 12. Větrací otvory Brání přehřátí. 13. Tlačítko pro otevření předního krytu Stlačením tohoto tlačítka otevřete přední kryt. 14. Přední kryt Otevřete tento kryt, chcete-li se dostat dovnitř přístroje a odstranit uvízlý papír. Zde otevřete při výměně tonerových kazet a jednotky válce. 15. Dolní zásobník papíru (volitelné) Sem vložte papír. 16. Zásobník 1 Sem vložte papír. 20

23 Průvodce názvy a funkcemi součástí 17. Hlavní spínač Chcete-li toto zařízení používat, musíte zapnout hlavní spínač. Pokud je vypnutý, zapněte jej. 18. Páčka pro otevření bočního zásobníku Stlačením této páčky otevřete boční zásobník. 19. Nástavec zásobníku Když vytáhnete tuto zarážku, zabráníte vypadnutí papíru. 20. Boční zásobník Slouží ke kopírování a tisku na silný papír, OHP fólie, obálky a štítkový papír (samolepicí štítky). 21. Nástavec bočního zásobníku Vkládáte-li do bočního zásobníku listy formátu A4, 8 1 / 2 11 nebo větší formáty, povytáhněte nástavec. 22. Vodítka papíru Při vkládání papíru do bočního zásobníku zarovnejte vodítka papíru s papírem. Vnější část: Pohled zezadu DBH Větrací otvory Brání přehřátí. 2. Konektor napájení Napájecí kabel připojte k přístroji. Druhý konec kabelu zasuňte do zásuvky. 3. Páčka otevírání zadního krytu Stisknutím této páčky otevřete zadní kryt. 4. Zadní kryt Otevřete tento kryt, chcete-li se dostat dovnitř přístroje a odstranit uvízlý papír. Zde otevřete, potřebujete-li vyměnit zažehlovací jednotku. 5. Konektor externího telefonu Pro připojení externího telefonu. 21

24 2. Začínáme 6. Konektor telefonní linky Pro připojení telefonní linky. 7. Port pro USB 2.0 [Typ B] Pro připojení přístroje k počítači použijte kabel USB. 8. Bezpečnostní slot Připojením bezpečnostního kabelu zabráníte krádeži. 9. Ethernetový port Pomocí kabelu rozhraní sítě připojte zařízení k síti. 10. Zdířka Lze připojit volitelnou jednotku bezdrátového síťového rozhraní. Vnitřní část: pohled zepředu 1 2 DBH Tonerová kazeta Vyjměte tonerovou kazetu a odstraňte uvízlý papír. Když je třeba vyměnit tonerovou kazetu nebo připravit novou, na displeji se objeví zprávy. Podrobné informace o zprávách, které se objevují na obrazovce v případě, že je zapotřebí vyměnit spotřební materiál, naleznete v příručce Maintenance and Specifications (Údržba a specifikace). Při odstraňování uvízlého papíru vyjměte tonerovou kazetu s fotoválcem. Chcete-li vyjmout pouze tonerovou kazetu, zatáhněte za páčku na pravé straně tonerové kazety a poté tonerovou kazetu vytáhněte ven. 2. Fotoválec Když je třeba vyměnit fotoválec nebo připravit nový, na displeji se objeví zprávy. Podrobné informace o zprávách, které se objevují na obrazovce v případě, že je zapotřebí vyměnit spotřební materiál, naleznete v příručce Maintenance and Specifications (Údržba a specifikace). 22

25 Průvodce názvy a funkcemi součástí Vnitřní část: Pohled zezadu 1 DBH Zažehlovací jednotka Vyjměte zažehlovací jednotku a odstraňte uvízlý papír. Když je třeba vyměnit zažehlovací jednotku nebo připravit novou, na displeji se objeví zprávy. Podrobné informace o zprávách, které se objevují na obrazovce v případě, že je zapotřebí vyměnit spotřební materiál, naleznete v příručce Maintenance and Specifications (Údržba a specifikace). Zažehlovací jednotka je součástí sady údržby. 23

26 2. Začínáme Průvodce funkcemi jednotlivých příslušenství zařízení Průvodce funkcemi vnějších doplňků zařízení 1 2 DBH Sluchátko (Severní Amerika) Použití jako externí telefon. Umožňuje využívat funkce manuální volby čísla. Také umožňuje používat zařízení jako telefon. 2. Dolní zásobník papíru Lze nainstalovat zásobník na 250 listů nebo zásobník na 500 listů papíru. 24

27 Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení Na tomto obrázku je ovládací panel zařízení se všemi nainstalovanými doplňky Informace o úloze Hledat cíl Detail Standard Pauza/ Hlas. Op.vol. odpos. Shift Mezera Symboly Zkontroluj cíl Přijatý fax Komunikace CS DBH Tlačítko [Kop.karty ID] Stiskněte pro přeskočení do nabídky nastavení Kopie ID karty (průkazu). 2. [Tlačítko Informace o úloze] (režim skeneru a faxu) Stisknutím získáte informace o stavu přenášených dat. 3. Tlačítko Výběr originálu (režim kopírky, skeneru a faxu) Stisknutím vyberte nejvhodnější metodu skenování pro daný originál. 4. Tlačítko Nastavení barev Stisknutím naskenujete originál plnobarevně. 5. Tlačítko [Duplex/Kombinace/Série] (režim kopírky) Duplex Oboustranný (duplexní) tisk při kopírování vícestranného originálu. Kombinace Zkombinuje a vytiskne více stránek originálu na jednu stránku. Série Vytiskne každou stránku listu na samostatný list. 6. Tlačítko [Kopírka] Stisknutím uvedete v činnost funkci kopírky. 7. [Tlačítko Fax] Stisknutím uvedete v činnost fax. 8. Tlačítko [Skener] Stisknutím uvedete v činnost funkci skeneru. 25

28 2. Začínáme 9. Rolovací tlačítka Stisknutím těchto tlačítek pohybujete kurzorem v daném směru. Když se v příručce objeví symboly tlačítek [ ] [ ] [ ] [ ], stiskněte příslušné tlačítko pro požadovaný směr posunutí kurzoru. 10. [Tlačítko Pauza/Opak. volba] (režim faxu) Pauza Stisknutím vložíte pauzu do vytáčení čísla faxu. Pauza je označena "-". Opak. volba Stisknutím zvolíte nedávno vytáčené číslo. 11. Tlačítko [Hlas. odposlech] (režim faxu) Stisknutím zvolíte funkci Hlasitý odposlech. 12. Tlačítko [Reset] Stisknutím zrušíte aktuální nastavení. 13. Indikátor hlavního spínače Indikátor hlavního spínače se rozsvítí, když hlavní spínač zapnete. 14. Tlačítko [Nástroje uživatele] Stiskněte pro změnu základního nastavení a podmínek dle vlastních požadavků. 15. Tlačítka Rychlé zadání Stisknutím zadáte písmena a symboly. Stisknutím vyberete registrované číslo jediným dotekem. 16. Tlačítko [Hledat cíl] (režim skeneru a faxu) Po stisknutí můžete vyhledat registrovaný cíl v seznamu. 17. Tlačítko [Zkontroluj cíl] (režim skeneru a faxu) Stisknutím zkontrolujete zadaný cíl. 18. Tlačítko Nastavení rozlišení (režim faxu) Po stisknutí můžete nastavit rozlišení faxu. 19. Tlačítka nastavení sytosti (režim kopírky, skeneru a faxu) Stisknutím upravíte sytost skenování v režimu kopírky, skeneru a faxu. 20. Tlačítko [Třídění] (režim kopírky) Stisknutím nastavíte automatické třídění vytištěných kopií. 21. Tlačítko [Tiskárna] Stisknutím uvedete v činnost funkci tiskárny. 22. Indikátor přijatých faxů (režim faxu) Svítí nepřetržitě, když se přijímají a ukládají do paměti faxu jiná data než osobní schránka nebo soubor zámku paměti. 23. Indikátor komunikace (režim faxu) Svítí nepřetržitě během přenosu a příjmu dat. 26

29 Průvodce názvy a funkcemi ovládacího panelu zařízení 24. Tlačítka voleb Odpovídají položkám na displeji. Stisknutím vyberete odpovídající položku. 25. Indikátor příjmu dat Bliká, pokud zařízení přijímá z počítače tisky nebo dokumenty pro fax prostřednictvím LAN. 26. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 27. Výstražné indikátory Rozsvítí se při chybě zařízení. Svítí červeně: tisk není možný nebo je možný, ale nelze zaručit kvalitu tisku. Bliká žlutě: zařízení bude brzy vyžadovat výměnu spotřebního materiálu. 28. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 29. Číselná tlačítka Používá se pro zadání počtu kopií, faxových čísel a dat pro zvolenou funkci. 30. Tlačítko [ ] (Enter) Stisknutím potvrdíte zadané hodnoty nebo specifikované položky. 31. Tlačítko [Start] Slouží k přerušení kopírování, tisku, skenování nebo zasílání. 32. Tlačítko [Vymazat/Stop] Vymazáno Vymaže zadanou číselnou hodnotu. Stop Stisknutím zastavíte probíhající úlohu, například kopírování, skenování, faxování nebo tisk. 27

30 2. Začínáme Změna jazyka displeje Můžete změnit jazyk použitý pro displej. Jako výchozí jazyk je nastavena angličtina. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka[ ] nebo [ ]. 1. Zvolte položku [Jazyk] Stiskněte [OK] 2. Zvolte jazyk, který chcete používat Stiskněte [OK] 28

31 Zapnutí/vypnutí napájení Zapnutí/vypnutí napájení Hlavní spínač se nachází na přední straně zařízení. Když je tento spínač zapnutý, napájení se zapne a hlavní indikátor napájení na pravé straně ovládacím panelu se rozsvítí. Když je tento spínač vypnutý, napájení se vypne a hlavní indikátor napájení na pravé straně ovládacím panelu zhasne. Jakmile se tak stane, je zařízení úplně vypnuté. Při vypnutí tohoto spínače může dojít ke ztrátě faxových souborů uložených v paměti. Tento spínač používejte pouze v nutných případech. Zapínání hlavního spínače Nevypínejte hlavní spínač bezprostředně po zapnutí zařízení. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo paměti, a tím k poruše. 1. Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla řádně zasunuta v elektrické zásuvce. 2. Stiskněte hlavní spínač napájení. Indikátor napájení se rozsvítí. DBH057 Vypínání hlavního spínače Při odpojování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel. Taháním za kabel jej můžete poškodit. Použití poškozených napájecích kabelů by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Po vypnutí napájení zařízení počkejte před jeho opětovným zapnutím alespoň několik sekund. 29

32 2. Začínáme Před odpojením napájecí šňůry ze zásuvky vypněte hlavní spínač a ujistěte se, že indikátor hlavního spínače zhasl. Jinak by mohlo dojít k poškození pevného disku nebo paměti, a tím k poruše. Během provozu zařízení nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo paměti, a tím k poruše. Nedržte hlavní spínač zatímco se vypíná napájení. Pokud tak učiníte, zařízení se vypne násilně a může dojít k poškození paměti, a tedy k závadě. 1. Stiskněte hlavní spínač napájení. Indikátor napájení zhasne. 30

33 Vkládání originálů Vkládání originálů Umístění originálů na expoziční sklo Při spouštění ADF držte ruce pryč od závěsů a expozičního skla. Jinak by mohlo dojít ke skřípnutí a zranění vašich prstů či rukou. ADF nezvedejte násilím. Jinak by se mohl otevřít nebo poškodit kryt ADF. 1. Zvedněte ADF. 2. Originál umístěte lícem dolů na expoziční sklo. Originál musí být vyrovnán podle levého zadního rohu. Začněte se skenováním od první stránky. 1 DBH Poziční značka 3. Sklopte ADF. Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů Ujistěte se, že jste vložili originál správně. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k zobrazení zprávy o uvíznutí papíru. Na horní kryt nepokládejte originály ani jiné předměty. Může tak dojít k nesprávné funkci. 1. Nastavte vodítka originálu podle formátu originálu. 2. Zarovnané originály vložte rovnou do ADF lícem nahoru. Nevkládejte více originálů, než je označeno limitní značkou. První stránka musí být nahoře. 31

34 2. Začínáme Při vkládání originálů, které jsou delší než formát A4 nebo 8 1 / 2 11, otevřete nástavce. 2 1 DBH Limitní značka 2. Vodítka originálu 32

35 3. Kopírování Tato kapitola popisuje často používané funkce kopírky. Další informace, které nejsou obsaženy v této kapitole, naleznete v příručce Copy (Kopírování) na přiloženém disku CD-ROM. Základní pokyny Pro vytvoření požadovaných kopií vložte originály je na expoziční sklo nebo do podavače originálů (ADF). Při vkládání originálů na expoziční sklo začněte od první kopírované strany. Při vkládání originálů do ADF je vložte tak, aby první strana byla nahoře. Informace o umístění originálu na expoziční sklo viz Str. 31 "Umístění originálů na expoziční sklo". Informace o umístění originálu do automatického podavače dokumentů (ADF) viz Str. 31 "Vkládání originálů do automatického podavače dokumentů". Chcete-li kopírovat na jiný než běžný papír, zadejte požadovaný typ papíru v nastavení Nástroje uživatele podle gramáže používaného papíru. Podrobnosti viz příručka Connecting the Machine/ System Settings (Připojování k zařízení/ Systémová nastavení). V následujícím postupu je vysvětleno kopírování na papír, jehož formát a orientace přesně odpovídají originálu. 1. Stiskněte [Kopírování] DBH Zkontrolujte, zda nejsou aktivní předchozí nastavení Pokud v zařízení zůstala předchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Reset]. 3. Vložte originály 4. Proveďte požadovaná nastavení 33

36 3. Kopírování 5. Pomocí číselných tlačítek zadejte počet kopií 6. Zvolte zásobník papíru 7. Stiskněte tlačítko [Start] Při vkládání originálů na expoziční sklo stiskněte po naskenování všech originálů tlačítko [ ]. 8. Po skončení úlohy kopírování stiskněte[reset] a zrušte tak provedená nastavení Pauza/ Op.vol. Hlas. odpos. CS DBH019 34

37 Zmenšování nebo zvětšování originálů Zmenšování nebo zvětšování originálů Tato část popisuje způsoby zmenšování nebo zvětšování obrazů zadáním poměru zvětšení nebo zadáním formátu papíru. Základní bod Základní bod zmenšení/zvětšení se liší podle způsobu skenování originálu. Je-li originál umístěn na sklo skeneru, základním bodem je levý horní roh. Je-li originál umístěn do ADF, základním bodem je levý dolní roh. Umístění originálu na expoziční sklo Umístění originálu v ADF CKN005 CXC007 Předvolby Zmenšení/zvětšení Tato funkce umožňuje zmenšovat nebo zvětšovat obrazy výběrem přednastaveného poměru. CKN004 35

38 3. Kopírování Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Stiskněte tlačítko [Zm./Zv.] 2. Stiskněte [Zmenšení] nebo [Zvětšení]. 3. Vyberte poměr Stiskněte [OK] 4. Zvolte zásobník papíru 5. Umístěte originály Stiskněte [Start] Zoom Reprodukční poměr lze nastavit v krocích po 1 %. CKN007 Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Stiskněte tlačítko [Zm./Zv.]. 2. Stiskněte tlačítko [Zoom]. 3. Zadejte požadovaný poměr s pomocí číselných tlačítek Stiskněte [OK] Stisknutím tlačítek [ ] nebo [ ] se mění poměr v krocích po 1 %. Stisknutím a podržením tlačítek [ ] nebo [ ] se mění poměr v krocích po 10 %. 4. Zvolte zásobník papíru 5. Umístěte originály Stiskněte [Start] Automatické zmenšení/zvětšení Zařízení automaticky vypočítá měřítko zobrazení na základě velikosti originálu a papíru, který jste zadali. Zařízení obraz originálu zvětší nebo zmenší tak, aby jej přizpůsobilo formátu papíru. 36

39 Zmenšování nebo zvětšování originálů CKN008 Pokud reprodukční poměr zvolíte až po stisknutí tlačítka [A. zm/zv], bude funkce Automatické zvětšení/zmenšení zrušena. Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Specifikujte formát originálu Podrobnosti viz příručka Copy (Kopírování). 2. Stiskněte tlačítko [A. zm/zv] 3. Zvolte zásobník papíru 4. Umístěte originály Stiskněte [Start] 37

40 3. Kopírování Oboustranné kopírování Kopíruje dva jednostránkové dokumenty nebo jeden oboustranný dokumenty na obě strany jednoho listu. Kopírování jednoho oboustranného dokumentu na obě strany jednoho listu je k dispozici pouze u SP 3610SF. S touto funkcí nelze použít boční zásobník. CKN009 U SP 3610SF jsou k dispozici dva typy Duplex. 1str.orig.->Oboustr. kopie Kopíruje dva jednostránkové dokumenty na obě strany jednoho listu. 2str.orig.->Oboustr. kopie Kopíruje jeden oboustranný dokument na obě strany jednoho listu. Výsledná kopie obrazu se bude lišit podle orientace, v jaké položíte originál ( nebo ). Orientace originálu a vytvořené kopie Chcete-li kopírovat na obě strany papíru, vyberte orientaci originálu a kopie podle toho, jak má výtisk vypadat. Originál Vkládání originálů Orientace orig. Ob. orientace Výstup Horní->Horní 38

41 Oboustranné kopírování Originál Vkládání originálů Orientace orig. Ob. orientace Výstup Horní->Dolní Horní->Horní Horní->Dolní Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Stiskněte [Duplex/Kombinace/Série]. CS DBH Zvolte oboustranný režim Stiskněte [OK] 3. Zvolte zásobník papíru 4. Umístěte originály Stiskněte [Start] 39

42 3. Kopírování Kombinované kopírování Tento režim se používá k automatickému výběru poměru reprodukce a kopírování originálů na jeden list papíru. Zařízení vybírá poměr reprodukce v rozsahu 25 až 400 %. Orientace originálu a umístění obrazu kombinace Umístění obrazu kombinace se liší v závislosti na orientaci originálu a počtu kombinovaných originálů. Originály ( ) na výšku CNU005 Originály ( ) na šířku Vkládání originálů (originály vkládané do ADF) Výchozí pořadí kopírování ve funkci Kombinace je Zleva doprava. Chcete-li kopírovat originály v ADF zprava doleva, umístěte je vzhůru nohama. Originály čtené zleva doprava CNU006 40

43 Kombinované kopírování CKN010 Originály čtené zprava doleva CKN017 Jednostranná kombinace Kombinace několika stránek na jednu stranu listu. Funkce Kombinace kopií z oboustranných originálů je k dispozici pouze na SP 3610SF. CKN014 Existují následující typy jednostranné kombinace. Pro SP 3610SF Kombinace: 2 Orig. Zkopíruje dva jednostránkové originály na jednu stranu listu. Kombinace: 4 Orig. Zkopíruje čtyři jednostránkové originály na jednu stranu listu. 41

44 3. Kopírování Kombinace: 1 Orig. Zkopíruje jeden oboustranný originál na jednu stranu listu. Kombinace: 2 Orig. Zkopíruje dva oboustranné originály na jednu stranu listu. Pro SP 3600SF 1str. kombinace (2 orig.) Zkopíruje dva jednostránkové originály na jednu stranu listu. 1str. kombinace (4 orig.) Zkopíruje čtyři jednostránkové originály na jednu stranu listu. Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Stiskněte [Duplex/Kombinace/Série]. CS DBH Vyberte režim kombinace Stiskněte [OK] 3. Zvolte zásobník papíru 4. Umístěte originály Stiskněte [Start] Tuto funkci nemůžete použít na listy delší než 356 mm (14") podávané z bočního zásobníku. Výchozí nastavení orientace originálu je v nečitelném směru (90 ) ( ). Při vkládání originálu v nečitelném směru zadejte orientaci originálu. Orientaci zadáte nastavením [Vždy zadávat] položky [Orientace] v nabídce [Nast. kopírky], a potom následujícím postupem od kroku 2. Více informací o nastavení této položky najdete v příručce Copy (Kopírování). 1. Zvolte orientaci originálu Stiskněte [OK] Při vkládání originálů na expoziční sklo stiskněte po naskenování všech originálů tlačítko [ ]. Pro zrušení funkce Jednostranná kombinace dvakrát stiskněte tlačítko [Duplex/Kombinace/Série]. 42

45 Kombinované kopírování Dvoustranná kombinace Kombinuje několik stránek originálu na dvě strany jednoho listu. Funkce Kombinace kopií pro oboustranné originály je k dispozici pouze na SP 3610SF. S touto funkcí nelze použít boční zásobník. CKN074 Existují následující typy oboustranné kombinace. Pro SP 3610SF Kombinace: 4 Orig. Zkopíruje čtyři jednostránkové originály na jeden list se dvěma stránkami na každé straně. Kombinace: 8 Orig. Zkopíruje osm jednostránkových originálů na jeden list se čtyřmi stránkami na každé straně. Kombinace: 2 Orig. Zkopíruje dva oboustranné originály na jeden list se dvěma stránkami na každé straně. Kombinace: 4 Orig. Zkopíruje čtyři oboustranné originály na jeden list se čtyřmi stránkami na každé straně. Pro SP 3600SF 2str. kombinace (4 orig.) Zkopíruje čtyři jednostránkové originály na jeden list se dvěma stránkami na každé straně. 2str. kombinace (8 orig.) Zkopíruje osm jednostránkových originálů na jeden list se čtyřmi stránkami na každé straně. Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 43

46 3. Kopírování 1. Stiskněte [Duplex/Kombinace/Série]. CS DBH Vyberte režim kombinace Stiskněte [OK] 3. Zvolte zásobník papíru 4. Umístěte originály Stiskněte [Start] Výchozí nastavení orientace originálu je v nečitelném směru (90 ) ( ). Při vkládání originálů v nečitelném směru zadejte orientaci originálu. Orientaci zadáte nastavením [Vždy zadávat] položky [Orientace] v nabídce [Nast. kopírky], a potom následujícím postupem od kroku 2. Více informací o nastavení této položky najdete v příručce Copy (Kopírování). 1. Zvolte orientaci originálu Stiskněte [OK] 2. Při kopírování oboustranných dokumentů zvolte orientaci originálu Stiskněte [OK] 3. Vyberte orientaci duplexu Stiskněte [OK] Při vkládání originálů na expoziční sklo stiskněte po naskenování všech originálů tlačítko [ ]. Pro zrušení funkce Oboustranná kombinace dvakrát stiskněte tlačítko [Duplex/Kombinace/Série]. 44

47 Kopírování na uživatelský formát papíru z bočního zásobníku Kopírování na uživatelský formát papíru z bočního zásobníku Z bočního zásobníku lze podávat papír s horizontální délkou 60,0-216,0 mm (2,37-8,50") a vertikální délkou 127,0-900,0 mm (5,00-35,43"). Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Papír vkládejte do zásobníku pro ruční vkládání lícem nahoru 2. Stiskněte [ ] DBH Nastavte [Formát papíru] Stiskněte [OK] 4. Zvolte položku [Uživ. formát] Stiskněte [OK] 5. Zadejte vodorovnou velikost prostřednictvím číselných tlačítek Stiskněte [OK] 6. Zadejte svislou velikost prostřednictvím číselných tlačítek Stiskněte [OK] 7. Stiskněte [ ] 8. Nastavte [Typ papíru] Stiskněte [OK] 9. Nastavte typ papíru dle potřeby Stiskněte [OK] 10. Umístěte originály Stiskněte [Start] Po skončení úlohy kopírování stiskněte tlačítko [Reset] a zrušte tak provedená nastavení. 45

48 3. Kopírování Kopírování na obálky V této části je popsáno kopírování na běžné velikosti obálek. Originál položte na expoziční sklo a do bočního zásobníku umístěte obálku. Zadejte tloušťku papíru podle gramáže obálek, na něž tisknete. Podrobnosti o vztahu gramáže k tloušťce papíru a o velikostech obálek, které lze použít, najdete v příručce Paper Specifications and Adding Paper (Specifikace papíru a doplňování papíru). Informace o manipulaci s obálkami, podporovaných typech obálek a způsobu jejich vkládání viz Str. 94 "Obálky". Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Vložte obálku nahoru tou stranou, kterou chcete kopírovat, do bočního zásobníku 2. Stiskněte [ ] DBH Nastavte [Formát papíru] Stiskněte [OK] 4. Zvolte [Běžný formát] Stiskněte [OK] 5. Zvolte velikost obálky Stiskněte [OK] 6. Stiskněte [ ] 7. Nastavte [Typ papíru] Stiskněte [OK] 8. Zvolte [Silný papír 1] nebo [Silný papír 2] Stiskněte [OK] 9. Umístěte originály Stiskněte [Start] 46

49 Třídění Třídění Zařízení sestavuje kopie do sad v postupném pořadí stránek. CKN018 Stiskněte tlačítko [[Kopírování] ] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Stiskněte [Třídění]. CS DBH Pomocí číselných tlačítek zadejte počet sad kopií 3. Zvolte zásobník papíru 4. Umístěte originály Stiskněte [Start] 47

50 48 3. Kopírování

51 4. Faxování Tato kapitola popisuje často používané funkce faxu. Další informace, které nejsou obsaženy v této kapitole, naleznete v příručce Fax na doprovodném disku CD-ROM. Základní postup pro vysílání (vysílání z paměti) Tato kapitola popisuje základní postup vysílání dokumentů pomocí vysílání z paměti. Vysílání se zahájí automaticky po nahrání originálu do paměti. Stejný originál můžete zároveň odeslat několika příjemcům (rozesílání). Vaše zařízení Cíl Cíl Cíl CS CJN004 Při odesílání důležitých dokumentů doporučujeme nejprve příjemcům zavolat a ověřit si správnost a připravenost přenosu. Pokud je paměť plná (v horní pravé části displeje se zobrazí 0 %), vysílání z paměti není možné. Místo toho použijte manuální vysílání. Další informace najdete v příručce Fax. Pokud celkový počet naprogramovaných příjemců překročí maximální hodnotu, nelze provést odeslání dokumentů. Stisknete-li tlačítko [Vymazat/Stop] nebo dojde-li při skenování k uvíznutí originálu v ADF, budou již naskenované stránky dané sady uložené do paměti vymazány. Dojde-li při skenování k naplnění paměti, přeruší zařízení skenování a zobrazí se zpráva o potvrzení. Další informace najdete v příručce Fax. 49

52 4. Faxování Odesílání originálů s použitím automatického podavače dokumentů (ADF) 1. Stiskněte [Fax] DBH Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazeno "Připraven" 3. Vložte originály do ADF Podrobnosti o vkládání originálů najdete v příručce Paper Specifications and Adding Paper (Specifikace papíru a doplňování papíru). Podrobnosti o vkládání originálů při odesílání faxem najdete v příručce Fax. 4. Konfigurace nastavení skenování Podrobnosti viz příručka Fax. 5. Zadejte příjemce Jestliže uděláte chybu, stiskněte tlačítko [Vymazat/Stop] a poté údaj vložte znovu. Podrobnosti o nastavení příjemce najdete v příručce Fax. 6. Při odesílání stejného originálu několika příjemcům (vysílání) zadejte dalšího příjemce. Zadáváte-li manuálně dalšího příjemce bezprostředně po zadání předchozího příjemce, stiskněte [Přid.cíl]. 7. Stiskněte tlačítko [Start] 50

53 Základní postup pro vysílání (vysílání z paměti) Odesílání originálů za použití expozičního skla 1. Stiskněte [Fax] DBH Zkontrolujte, zda se na displeji zobrazuje "Připraven" 3. Položte první stranu originálu lícem dolů na expoziční sklo Další informace o použitelných originálech najdete v příručce Paper Specifications and Adding Paper (Specifikace papíru a doplňování papíru). Podrobnosti o vkládání originálů při odesílání faxem najdete v příručce Fax. 4. Konfigurace nastavení skenování Podrobnosti viz příručka Fax. 5. Zadejte příjemce Jestliže uděláte chybu, stiskněte tlačítko [Vymazat/Stop] a poté údaj vložte znovu. Podrobnosti o nastavení příjemce najdete v příručce Fax. 6. Při odesílání stejného originálu několika příjemcům (vysílání) zadejte dalšího příjemce. Zadáváte-li manuálně dalšího příjemce bezprostředně po zadání předchozího příjemce, stiskněte [Přid.cíl]. 7. Stiskněte tlačítko [Start] 8. Při odesílání více originálů vložte další originál na expoziční sklo do 60 sekund Stiskněte [Start] 51

54 4. Faxování 9. Po naskenování všech originálů stiskněte [ ] DBH089 Zařízení zahájí volbu příjemce a vysílání. Zadání příjemce faxu Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. Pauza/ Op.vol. Hlas. odpos. CS CS DBH Vyberte [Správa adresáře] Stiskněte [OK] 2. Vyberte položku [Progr./Změnit]. Stiskněte tlačítko [OK]. 3. Pomocí číselných kláves nebo tlačítek rychlé volby zadejte číslo, které chcete zaregistrovat Stiskněte [OK] Registrační čísla lze zadat automaticky pomocí tlačítek rychlé volby. Pokud stisknete tlačítko [Hledat], můžete vyhledávat podle jména, seznamu zobrazení, registračního čísla, příjemce faxu, ové adresy nebo názvu složky. 4. Stiskněte tlačítko [OK] 5. Stiskněte položku [Podrob.] 6. Zvolte položku [Nastavení faxu] Stiskněte [OK] 7. Zadejte číslo faxu s pomocí numerických kláves Stiskněte [OK] 8. Stiskněte [Konec] 52

55 Základní postup pro vysílání (vysílání z paměti) 9. Stiskněte tlačítko [OK] Vymazání faxového příjemce Tato část popisuje, jak vymazat zaregistrovaného příjemce faxu. Pokud vymažete příjemce, který je zadán jako cíl doručení, nebude například možné odesílat zprávy do jeho zaregistrované Osobní schránky. Před vymazáním jakéhokoliv příjemce překontrolujte nastavení funkce faxu. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele] a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 1. Vyberte [Správa adresáře] Stiskněte [OK] 2. Vyberte položku [Progr./Změnit]. Stiskněte tlačítko [OK]. 3. Pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek rychlé volby zadejte registrační číslo, které chcete smazat Stiskněte [OK] Registrační čísla lze zadat automaticky pomocí tlačítek rychlé volby. Chcete-li vyhledávat podle jména, seznamu cílů, registračního čísla, čísla faxu, ové adresy nebo cílové složky, stiskněte tlačítko [Hledat]. 4. Stiskněte tlačítko [OK] 5. Stiskněte položku [Podrob.] 6. Zvolte položku [Nastavení faxu] Stiskněte [OK] 7. Chcete-li vymazat číslo faxu, stiskněte [Vymazat/Stop] 8. Stiskněte tlačítko [OK] 9. Stiskněte [Konec] 10. Stiskněte tlačítko [OK] DBH022 53

56 4. Faxování Zrušení vysílání Tato část popisuje zrušení vysílání faxu. Zrušení vysílání před naskenováním originálu Tento postup použijte ke zrušení vysílání ještě před stisknutím tlačítka [Start]. 1. Stiskněte [Reset] Pauza/ Op.vol. Hlas. odpos. CS DBH019 Zrušení přenosu během skenování originálu Tato procedura slouží ke zrušení skenování nebo přenosu originálu v průběhu skenování. 1. Stiskněte [Vymazat/Stop] DBH022 Zrušení přenosu po naskenování originálu (v průběhu vysílání) Tento postup slouží k odstranění souboru, který je odesílán po naskenování originálu. Stiskněte tlačítko [Vymazat/Stop], a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. 54

57 Zrušení vysílání DBH Vyberte soubor, jehož přenos chcete zrušit Stiskněte [Zas.vys.] 2. Stiskněte [Smazat] 3. Stiskněte [Escape] Pauza/ Op.vol. Hlas. odpos. Komunikace CS DBH015 Zrušení vysílání po naskenování originálu (před zahájením vysílání) Tento postup slouží k odstranění souboru uloženého v paměti před zahájením přenosu. Stiskněte tlačítko [Informace o úloze], a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. Informace o úloze Hledat cíl Detail Standard Zkontroluj cíl CS DBH Vyberte [Zkontr./Zastav.soubor vys.] Stiskněte [OK] 55

58 4. Faxování 2. Vyberte soubor, jehož přenos chcete zrušit Stiskněte [Zas.vys.] 3. Stiskněte [Smazat] 4. Dvakrát stiskněte [Escape] Pauza/ Op.vol. Hlas. odpos. Komunikace CS DBH015 56

59 Ruční vytištění žurnálu Ruční vytištění žurnálu Žurnál lze vytisknout ručně. Stiskněte tlačítko [Informace o úloze], a zvolte položky nastavení pomocí tlačítka [ ] nebo [ ]. Informace o úloze Hledat cíl Detail Standard Zkontroluj cíl CS DBH Zvolte [Tisknout žurnál] Stiskněte [OK] 2. Stiskněte tlačítko [Start] Pokud chcete zrušit tisk po stisknutí tlačítka [Start], stiskněte [Vymazat/Stop]. 3. Stiskněte [Escape] Pauza/ Op.vol. Hlas. odpos. Komunikace CS DBH015 57

60 58 4. Faxování

61 5. Tisk Tato kapitola popisuje často používané funkce tiskárny. Další informace, které nejsou obsaženy v této kapitole, naleznete v příručce Print (Tisk) na doprovodném disku CD-ROM. Rychlá instalace pro USB Ovladače tiskárny lze snadno nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s tímto zařízením. Pomocí Rychlá instalace USB se nainstaluje ovladač tiskárny PCL 6 pro použití s připojením USB s tiskárnou. Pro instalaci ovladačů je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny správců. 1. Na obrazovce instalátoru klikněte na [Rychlá instalace USB] (USB Quick Install). 2. V dialogovém okně [Licenční smlouva] se objeví licenční smlouva k softwaru. Po přečtení této smlouvy klikněte na [Se smlouvou souhlasím.] a poté klikněte na [Další]. 3. Zvolte metodu instalace ovladače tiskárny a pak klikněte na [Další]. 4. Vyberte model zařízení, který chcete použít a poté klikněte na [Další]. 5. Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a není připojen k počítači a klikněte na tlačítko [Další]. Počkejte chvíli, dokud neskončí kopírování souborů. 6. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB a potom zapněte zařízení. Spustí se automatické zjištění. Chcete-li zrušit automatické zjišťování, klikněte na tlačítko [Zastavit automatické zjišťování]. 7. Pokud chcete používat zařízení jako výchozí tiskárnu, v potvrzovacím dialogovém okně vyberte možnost [Ano]. 8. Klikněte na [Dokončit]. Je-li vyžadováno restartování počítače, restartujte jej podle následujících instrukcí, které se zobrazí. 9. V prvním okně instalačního programu klikněte na [Konec] a vyjměte disk CD-ROM. 59

62 5. Tisk Rychlá instalace sítě Ovladače tiskárny lze snadno nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s tímto zařízením. Pomocí Rychlá instalace sítě nainstalujete v síťovém prostředí ovladač tiskárny PCL 6 a nastavíte standardní port TCP/IP. Pro instalaci ovladačů je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny správců. 1. Na obrazovce instalátoru klikněte na [Rychlá instalace sítě] (Network Quick Install). 2. V dialogovém okně [Licenční smlouva] se objeví licenční smlouva k softwaru. Po přečtení této smlouvy klikněte na [Se smlouvou souhlasím.] a poté klikněte na [Další]. 3. Po potvrzení, že jste připraveni k připojení do sítě tiskárny, klepněte na tlačítko [Další] v dialogovém okně [Potvrďte síťové připojení]. 4. V dialogu [Volba tiskárny] si vyberte model tiskárny, který chcete používat. 5. Klikněte na tlačítko [Instalovat]. 6. Podle potřeby konfigurujte uživatelský kód, výchozí tiskárnu a sdílenou tiskárnu. 7. Klikněte na [Pokračovat]. Spustí se instalace. Pokud se objeví dialog [Ovládání uživatelského účtu], klepněte na [Ano] nebo [Pokračovat]. 8. Klikněte na [Dokončit]. Je-li vyžadováno restartování počítače, restartujte jej podle následujících instrukcí, které se zobrazí. 9. V prvním okně instalačního programu klikněte na [Konec] a vyjměte disk CD-ROM. 60

63 Zobrazení vlastností ovladače tiskárny Zobrazení vlastností ovladače tiskárny Tato část popisuje, jak otevřít a nakonfigurovat vlastnosti ovladače tiskárny v okně [Zařízení a tiskárny]. Pro změnu nastavení tiskárny je vyžadováno oprávnění ke správě tiskáren. Přihlaste se jako člen skupiny správců. Výchozí nastavení zařízení pro jednotlivé uživatele nelze měnit. Nastavení vytvořená v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny jsou použita pro všechny uživatele. 1. V nabídce [Start] klikněte na položku [Zařízení a tiskárny]. 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Vlastnosti tiskárny]. 61

64 5. Tisk Standardní tisk Výchozí nastavení je oboustranný tisk. Chcete-li tisknout pouze na jednu stranu, vyberte u volby oboustranného tisku [Vypnuto]. Pošlete-li úlohu přes USB 2.0, zatímco je zařízení v režimu spánku, může se po dokončení tiskové úlohy zobrazit chybové hlášení. V tom případě zkontrolujte, zda byl dokument vytištěn. Při používání ovladače tiskárny PCL 6 1. Klikněte na tlačítko nabídky aplikace WordPad, nacházející se v levém horním rohu okna, a poté klikněte na [Tisk]. 2. V seznamu [Zvolit tiskárnu] zvolte tiskárnu, kterou chcete použít. 3. Klikněte na [Předvolby]. 4. V seznamu Typ úlohy: vyberte [Normální tisk]. 5. V seznamu Formát dokumentu: zvolte formát originálu, který budete tisknout. 6. V nabídce Orientace: zvolte [Na výšku] nebo [Na šířku] jako orientaci originálu. 7. V seznamu Vstupní zásobník: zvolte zásobník papíru, který obsahuje papír, na nějž chcete tisknout. Pokud v seznamu Vstupní zásobník: zvolíte [Aut. volba zásobníku], je zdrojový zásobník automaticky zvolen podle zvoleného formátu a typu papíru. 8. V seznamu Typ papíru: vyberte typ papíru, který je vložen v zásobníku papíru. 9. Chcete-li tisknout více kopií, zadejte do pole Počet kopií: požadovaný počet sad. 10. Klikněte na [OK]. 11. Z dialogového okna aplikace [Tisk] zahajte tisk. 62

65 6. Skenování Tato kapitola popisuje často používané funkce skeneru. Informace, které nejsou obsaženy v této kapitole, naleznete v příručce Scan (Skenování) na doprovodném disku CD-ROM. Základní postup pro použití funkce skenování do složky Než zahájíte tento postup, přečtěte si postup v příručce Scan (Skenování) a potvrďte podrobnosti cílového počítače. Podívejte se také do příručky Connecting the Machine/System Settings (Připojování k zařízení/systémová nastavení) a zaregistrujte adresu cílového počítače do adresáře. 1. Stiskněte [Skener] Přijatý fax Komu CS DBH Zkontrolujte, zda nejsou aktivní předchozí nastavení Pokud ještě zůstalo předchozí nastavení, stiskněte tlačítko [Reset]. 3. Je-li zobrazena obrazovka , stiskněte[ ] pro přepnutí na obrazovku Skenovat do složky 4. Vložte originály 5. V případě potřeby nastavte parametry skenování podle skenovaného originálu 6. Zadejte cíl 7. Stiskněte tlačítko [Start] Při skenování z expozičního skla 63

66 6. Skenování Skenujete-li pouze jediný originál, stiskněte tlačítko [ souboru. ] pro odeslání naskenovaného Skenujete-li víc originálů, vkládejte je do zařízení a mačkejte tlačítko [Start]. Tento postup opakujte, dokud nebudou naskenovány všechny originály. Potom stiskněte tlačítko [ ]. Při skenování z ADF Přenos bude zahájen ihned po naskenování originálů. Použití funkce Skenování do složky v prostředí Windows Následující postup vysvětluje způsob vytvoření sdílené složky na počítači se systémem Windows a způsob potvrzení informací o počítači. V těchto příkladech je operačním systémem Windows 7 Ultimate a počítač je členem síťové domény. Zapište si potvrzené informace. Krok 1: Potvrzení uživatelského jména a názvu počítače Potvrďte uživatelské jméno a název počítače, do kterého budete posílat naskenované dokumenty. 1. V nabídce [Start] ukažte na položku [Všechny programy], potom na položku [Příslušenství] a potom klikněte na položku [Příkazový řádek] 2. Zadejte příkaz ipconfig/all a stiskněte klávesu [Enter] 3. Potvrďte název počítače Název počítače je zobrazen v položce [Název hostitele]. Můžete nastavit také adresy IPv4. Adresa zobrazená v poli [IPv4 adresa] je IPv4 adresa počítače. 4. Potom napište příkaz "set user" a stiskněte [Enter] (nezapomeňte oddělit slova "set" a "user" mezerou) 5. Potvrďte uživatelské jméno Uživatelské jméno se zobrazí v položce [USERNAME]. Krok 2: Vytvoření sdílené složky v počítači se systémem Microsoft Windows Vytvořte sdílenou cílovou složku ve Windows a povolte sdílení. V následujícím postupu je jako příklad použito počítače se systémem Windows 7 Ultimate v rámci domény. Abyste mohli vytvořit sdílenou složku, musíte se přihlásit jako člen skupiny Správci. Pokud v kroku 6 necháte vybránu možnost "Každý", vytvořená sdílená složka bude přístupná všem uživatelům. Jedná se o riziko zabezpečení, a proto vám doporučujeme, abyste přístupová práva 64

67 Základní postup pro použití funkce skenování do složky dali jen zadaným uživatelům. Pomocí následujícího postupu odstraňte možnost "Každý" a zadejte přístupová práva uživatelů. 1. Na libovolném místě v počítači vytvořte běžným postupem novou složku 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku a klikněte na [Vlastnosti] 3. Na kartě [Sdílení] zvolte [Rozšířené možnosti sdílení...] Používáte-li systém Windows XP, na kartě [Sdílení] zvolte [Sdílet tuto složku]. Pokračujte krokem Zaškrtněte pole [Sdílet tuto složku] 5. Klikněte na položku [Oprávnění] 6. V seznamu [Název skupiny nebo jméno uživatele:] zvolte Everyone a klikněte na [Odebrat]. 7. Klikněte na [Přidat...] 8. V okně [Vybrat typ objektu: Uživatelé, Skupiny nebo Předdefinované objekty zabezpečení] klikněte na [Upřesnit...]. 9. Vyberte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít] 10. Ze seznamu výsledků hledání vyberte skupiny a uživatele, kterým chcete udělit přístup, a klikněte na [OK]. 11. V okně [Vybrat objekt typu: Uživatele nebo Skupiny] klikněte na [OK]. 12. V seznamu [Název skupiny nebo jméno uživatele:] vyberte skupinu nebo uživatele a ve sloupci [Povolit] seznamu Oprávnění zaškrtněte buď políčko [Úplné řízení] nebo [Změnit]. Nakonfigurujte přístupová oprávnění pro jednotlivé skupiny a uživatele. 13. Klikněte na [OK] Krok 3: Určení přístupových oprávnění pro vytvořenou sdílenou složku Chcete-li pro vytvořenou složku nastavit přístupová oprávnění a umožnit tak ostatním uživatelům nebo skupinám přístup ke složce, proveďte následující nastavení složky: 1. Klikněte pravým tlačítkem na složku vytvořenou v kroku 2 a vyberte [Vlastnosti] 2. Na kartě [Zabezpečení] zvolte [Upravit...] Používáte-li Windows XP, přeskočte tento krok. 3. Klikněte na [Přidat...] 4. V okně [Vybrat typ objektu: Uživatelé, Skupiny nebo Předdefinované objekty zabezpečení] klikněte na [Upřesnit...]. 5. Vyberte jeden nebo více typů objektů, zvolte umístění a klikněte na [Najít] 65

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Fax. Potištěné. Skenování. Dokumentový server

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Fax. Potištěné. Skenování. Dokumentový server Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Fax Potištěné Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Popis domovské obrazovky

Popis domovské obrazovky Stručná příručka Informace o tiskárně Pomocí ovládacího panelu tiskárny 9 2 3 @!. 2 A B C 3 D E F 4 G H I 5 J K L 6 M N O 4 Popis domovské obrazovky Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Disk Station DS410j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS410j_20090901

Disk Station DS410j. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_DS410j_20090901 Disk Station DS410j Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_DS410j_20090901 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA

FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA FRESHMARX 9417 STRUČNÁ PŘÍRUČKA Podrobnější informace najdete v Návodu k obsluze na našem webu (www.monarch.com). Přečtěte si informace týkající se bezpečnosti tiskárny uvedené v Bezpečnostním listu přiloženém

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE

Řešení problémů DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MX-2700N ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ KOPÍROVÁNÍ TISK SKENOVÁNÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ INSTALACE MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Řešení problémů Řešení problémů V případě možného výskytu problému s výrobkem, postupujte podle pokynů v tomto návodu dříve, než zavoláte

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka M527dn M527f M527c M527z www.hp.com/support/ljm527mfp HP LaserJet Enterprise MFP M527 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2015 HP Development

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Připojení

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme

Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Microsoft Windows 7: Příručka Začínáme Nastavení operačního systému Windows 7 Váš počítač Dell obsahuje předinstalovaný operační systém Microsoft Windows 7, pokud jste jej vybrali již během objednání.

Více

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 3 Tisk Tisk

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501

LaserJet Pro M501. Uživatelská příručka. M501n M501dn. www.hp.com/support/ljm501 LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka M501n M501dn www.hp.com/support/ljm501 HP LaserJet Pro M501 Uživatelská příručka Autorská práva a licence Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Stručná referenční příručka M276 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více