KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před provedením montáže tohoto produktu si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby. Po důkladném prostudování této montážní příručky ji prosím uchovejte pro pozdější použití. TYP : Sloupová jednotka

2 Sloupová jednotka Montážní návod OBSAH RÁMEC MONTÁŽE Bezpečnostní opatření... 3 Montáž vnitřní a venkovní jednotky...6 1) Volba nejlepšího umístění...6 2) Montáž vnitřní jednotky...8 3) Montáž venkovní jednotky...8 4) Množství chladiva...8 5) Postup montáže...9 6) Příprava montážních dílů a nástrojů ) Příprava trubek ) Připojení trubek ) Bezpečnostní opatření při ohýbání ) Připojení kabelu k vnitřní jednotce ) Připojení trubek k venkovní jednotce ) Připojení kabelu k venkovní jednotce ) Zdroj energie a elektroinstalace ) Vakuové vysoušení připojovacích trubek a vnitřní jednotky ) Kontrola odtoku vody ) Sestavení trubek...18 Závěrečná kontrola a zkušební provoz Sloupová klimatizační jednotka

3 Bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření Chcete-li zabránit zranění uživatele nebo jiných osob nebo škodám na majetku, řiďte se následujícími pokyny. Nebudete-li dbát na pokyny, může nesprávné fungování vybavení způsobit škody nebo zranění. Závažnost je označena následujícími symboly. VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol vyjadřuje riziko vážného zranění nebo smrti. Tento symbol označuje riziko zranění nebo poškození majetku. Významy symbolů používaných v tomto návodu jsou uvedeny níže. Tuto činnost neprovádějte. Řiďte se pokyny. VAROVÁNÍ Montáž Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Toto zařízení používejte pouze na dedikovaném obvodu. Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem. Výrobek vždy uzemněte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pevně namontujte panel a kryt řídící skříňky. Vždy montujte na dedikovaný okruh s pojistkou. Používejte jistič se správným jmenovitým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Montážní návod 3

4 Bezpečnostní opatření Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní na hrany skříně a na žebra kondenzátoru a výparníku. Chcete-li výrobek namontovat, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem. hlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke zranění. Nemontujte výrobek na vadný povrch. Mohlo by dojít ke zranění uživatele, k nehodě nebo k poškození výrobku. Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší. Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak škody na majetku, selhání výrobku nebo zranění. Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho. Při provádění zkoušky těsnosti nebo vzduchovém čištění používejte vakuové čerpadlo nebo inertní plyn (dusík). Nepoužívejte stlačený vzduch, kyslík ani hořlavé plyny. Může dojít k požáru nebo výbuchu. Hrozí nebezpečí smrti, poranění, požáru nebo výbuchu. Provoz V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku. 4 Sloupová klimatizační jednotka

5 Montáž Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladivo). Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku. VÝSTRAHA Bezpečnostní opatření Namontováním vypouštěcí hadice zajistíte správné odvádění vody. Špatné připojení hadice může způsobit únik vody. Výrobek nenaklánějte (ani při montáži). Zabráníte tak vibracím a únikům vody. Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí. Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům. Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech. Vyhnete se tak zranění. Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku. Koroze, obzvláště pak na žebrech kondenzátoru a výparníku, může způsobit selhání výrobku nebo jeho neefektivní provoz. Montážní návod 5

6 Montáž jednotky Volba nejlepšího umístění 1. Vnitřní jednotka V blízkosti jednotky se nesmí nacházet žádný zdroj tepla nebo páry. Žádné překážky nesmějí bránit cirkulaci vzduchu. Místo s vyhovující cirkulací vzduchu v místnosti. Místo, kde lze snadno zajistit odtok vody. Místo, kde se uvažuje s ochranou proti hluku. Jednotku nemontujte blízko dveří. Zajistěte vzdálenosti označené šipkami od stěny, stropu a jiných překážek. Okolo vnitřní jednotky musí být prostor pro údržbu. 5cm 5cm 40cm 100cm 2. Venkovní jednotka Pokud je nad jednotkou vybudována stříška na ochranu před přímým slunečním zářením nebo deštěm, ujistěte se, že není nijak omezeno vyzařování tepla z kondenzátoru. V blízkosti nesmějí být žádná zvířata ani rostliny, která by mohla být zasažena horkým vyfukovaným vzduchem. Zajistěte vzdálenosti označené šipkami od stěny, stropu, oplocení a jiných překážek. Více než 50 cm Oplocení nebo překážky Střecha Více než 50 cm Více než 50 cm Více než 100 cm 6 Sloupová klimatizační jednotka

7 3. Délka potrubí a převýšení MODEL ROZMĚR TRUBKY STRANA PLYNU STRANA KAPALINY Max. délka A (m) Max. převýšení B (m) 20K 5/8" 1/4" K/30K/40K 5/8" 3/8" K/50K 3/4" 3/8" K 1" 5/8" Vnitřní jednotka A B Venkovní jednotka VÝSTRAHA: Kapacita závisí na standardní délce. Maximální povolená délka závisí na spolehlivosti. Odlučovač oleje musí být instalován po 5 7 metrech. Montážní návod 7

8 Montáž vnitřní jednotky Stěna Jádrový vrták 70mm 200mm 90mm 70mm 1. Podlaha pro montáž musí být dostatečně silná a pevná, aby jednotka nevibrovala. 2. Vyvrtejte otvor pro trubku jádrovým vrtákem o průměru 70 mm u pravé nebo levé strany vnitřní jednotky. Otvor musí mít mírný sklon k venkovní straně. 3. Otvorem prostrčte plastovou trubku. 4. Vyčnívající část plastové trubky odřízněte podle potřeby. VNITŘNÍ PROSTOR Plastová trubka (pouzdro) Stěna VNĚJŠÍ PROSTOR Sklon Odřízněte podle potřeby Více než 15 mm Montáž venkovní jednotky 1. Venkovní jednotku instalujte na betonový nebo jiný pevný podklad a zajistěte ve vodorovné poloze šrouby (Ø 12 mm) a maticemi. 2. Venkovní jednotku podložte pryží, aby se vibrace nepřenášely do objektu. Množství chladiva Před expedicí je klimatizace naplněna jmenovitým množstvím chladiva zvětšeného o doplňkové množství, které odpovídá odvzdušnění trubek v délce 5 m. (Jmenovité množství chladiva je uvedeno na typovém štítku.) Jestliže délka trubek přesahuje 5 m, je nutné doplnit další chladivo podle následující tabulky. MODEL 20K/28K/30K/40K (Btu/h) 44K/50K (Btu/h) 80K (Btu/h) (Jednotka: g) NÁPLŇ CHLADIVA 30 per 1m 40 per 1m 200 per 1m Příklad: 28K/30K V případě 10m potrubí (v jednom směru) je nutné doplnit množství chladiva: (10-5) x 30 = 150g 8 Sloupová klimatizační jednotka

9 Způsob montáže Pol. Montážní práce Popisy 1 Příprava nástrojů a montážních dílů Příprava k montáži 2 Roztažení trubek Nasunutí matic, namontovaných na připojovacích dílech vnitřní a venkovní jednotky, na měděné trubky 3 Ohýbání trubek Snížení odporu proti proudění chladiva 4 Připojení montážních dílů (oblouky, nátrubky, apod.) Připojení dlouhých trubek 5 Utažení matice (venkovní jednotka) Připojení trubek venkovní jednotky 6 Profouknutí trubek Odstranění prachu a kotelního kamene během montáže 7 Utažení matice (Vnitřní jednotka) Připojení trubek vnitřní jednotky 8 Kontrola plynotěsnosti připojovacího dílu trubek 9 Vakuové vysoušení trubek a vnitřní jednotky Vlhký vzduch, který zůstane v chladicím okruhu, může způsobit poruchu kompresoru. 10 Otevření 3cestných (strana kapaliny) a 3cestných (strana plynu) ventilů 11 Sestavení trubek 12 Kontrola odtoku vody (Vnitřní jednotka) Propojení venkovní a vnitřní jednotky kabelem Připojení síťového kabelu k venkovní jednotce Ochrana před tepelnými ztrátami a povrchovým vysrážením vody Kontrola průtoku vody kondenzátní hadicí vnitřní jednotky Příprava k provozu Přívod elektrické energie k ohřívači klikové skříně (před používáním jednotky) Režim chlazení (použijte dálkové ovládání nebo displej vnitřní jednotky) Ochrana před prouděním kapaliny zpět do kompresoru (pouze tepelné čerpadlo) Montážní návod 9

10 Příprava montážních dílů a nástrojů Pol. Montážní díly, nástroje Použití 1 Nástroj pro roztažení konců trubek (Ø 6,35 Ø 19,05) 2 Roztahovačka 3 Řezačka trubek (max. 35mm měděná trubka) Roztažení trubek Odstranění otřepů z oříznutého okraje trubek Zkracování trubek 4 Klíč (klíč na šestihranné matice H5, H4) Otevření servisního ventilu 5 Ohýbačka trubek Ohýbání trubek 6 Detektor netěsností Kontrola plynotěsnosti připojovacího dílu trubek. 7 Tlakoměr Měření tlaku, doplnění chladiva 8 Plnicí ventil Připojení láhve 9 Vývěva Odvzdušnění trubky 10 Váhy pro měření hmotnosti plnicí láhve Měření množství chladiva 11 Láhev (Chladivo) Plynová náplň Čištění trubek 12 Klíč 13 Nastavitelný klíč Utažení připojovacích dílů trubek 14 Šroubovák (, ) 15 Svěrák (150 mm) Zkracování drátů 16 Svinovací metr Měření délky 17 Jádrový vrták Vrtání průchozích otvorů do betonových stěn a bloků 18 Voltmetr, ampérmetr a klešťový ampérmetr Měření proudu a napětí 19 Měřič izolačního odporu Měření izolačního odporu 20 Skleněný teploměr Měření teploty vzduchu nasávaného a vyfukovaného vnitřní jednotkou 21 Měděné trubky Použití připojovacích trubek 22 Izolační materiál Izolování připojovacích trubek 23 Páska Konečná úprava připojovacích trubek 24 Proudový chránič Odpojení síťového napájení 25 Kabel Propojení venkovní jednotky kabelem s vnitřní jednotkou 26 Nátrubky a oblouky kondenzátní hadice Odvod kondenzované vody 10 Sloupová klimatizační jednotka

11 Příprava trubek Hlavní příčinou úniku plynu bývají špatně roztažené trubky. Dle následujícího postupu trubky správně roztáhněte. 1. Ořízněte trubky a kabel. Použijte sadu pro práci s trubkami nebo trubky zakoupené v místě montáže. Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Trubky uřízněte tak, aby byly o něco delší, než je tato vzdálenost. Kabel uřízněte o 1,5 m delší než je délka trubek. 2. Zbavte okraje nerovností Z řezu trubky zcela odstraňte veškeré nerovnosti. Při odstraňování nerovností z řezu nakloňte konec měděné trubky směrem dolů, aby nečistoty nenapadaly dovnitř trubky. 3. Nasazení matice Odstraňte matice připojené k vnitřním a vnějším jednotkám, poté je nasaďte na trubku, na které jste dokončili odstraňování nerovností. (Po roztažení trubky nebude již možno matice nasadit) 4. Roztahování trubek Roztahování konců trubek proveďte pomocí určeného nástroje pro R-410A, jak je uvedeno níže. Vnější průměr A mm Palce mm Ø6.35 1/4 0~0.5 Ø9.52 3/8 0~0.5 Ø12.7 1/2 0~0.5 Ø /8 0~1.0 Ø /4 0~1.0 Pevně uchopte měděnou trubku do upínací čelisti dle rozměrů ve výše uvedené tabulce. 5. Kontrola Porovnejte roztažení konce trubek s obrázkem níže. Pokud je roztažení vadné, uřízněte roztaženou část a znovu proveďte roztažení konce trubky. Měděná trubka 90 Šikmý Křivý Hrubý Směřuje dolů Upínací čelist Měděná trubka Upínací čelist "A" Trubka Roztahovačka Matice Měděná trubka Držák svěráku Nakloněný Držák Rameno Nástavec Červená šipka Hladká plocha Vnitřek je čistý a bez škrábanců Všude stejná délka = Nesprávně roztažené konce trubek = Poškozený povrch Prasklý Nerovnoměrná tloušťka Montážní návod 11

12 Připojení trubek 1. Přemístěte trubku vnitřní jednotky a kondenzátní hadici k otvoru. Demontujte držák trubky a trubku vytáhněte z šasi. 2. Vraťte držák trubky do původní polohy. 3. Veďte trubku a kondenzátní hadici přímo dozadu. 4. Připojovací kabel prostrčte otvorem do vnitřní jednotky. Kabel nepřipojujte k vnitřní jednotce. Na kabelu vytvořte malou smyčku, která usnadní pozdější připojení. 5. Trubku a připojovací kabel obalte páskou. 6. Instalujte vnitřní jednotku. 7. Připojte trubky k vnitřní jednotce. Vyrovnejte střed trubek a rukou dostatečně utáhněte matici. Nakonec utahujte matici momentovým klíčem, dokud klíč necvakne. Při utahování matice momentovým klíčem dávejte pozor, abyste pracovali ve směru vyznačeném šipkou na klíči. ROZMĚR TRUBKY UTAHOVACÍ MOMENT 1/4" 1.8 Kg.m 3/8" 4.2 Kg.m 1/2" 5.5 Kg.m 5/8" 5.5 Kg.m 3/4" 6.5 Kg.m Bezpečnostní opatření při ohýbání Trubka vnitřní jednotky Matice Trubky Klíč Momentový klíč 1. Je-li nutné trubku ohnout nebo narovnat, použijte místo ohýbačky pružinu připevněnou k trubce. Postupujte opatrně a vytvořte hladkou trasu. Držte trubku pevně oběma rukama, a poté ji pomalu ohýbejte nebo narovnejte, aby nevznikly praskliny. Nezapomeňte, že poloměr (R) nesmí být větší než 70 mm (viz obr. 1). 2. Ohýbání neopakujte, aby nedošlo k popraskání nebo rozmačkání trubky. 3. Nezapomeňte, že ohýbaná část nesmí mít praskliny a že poloměr (R) musí být co největší (viz obr. 2). Pružina (Obr. 1) R=70 mm R (Obr. 2) 12 Sloupová klimatizační jednotka

13 Připojení kabelu k vnitřní jednotce Jako ochranu kabelu zasuňte pryžovou průchodku. Vnitřní a vnější připojovací kabel lze zapojit po otevření přívodní mřížky. 1. Otevřete rukou přívodní mřížku. 2. Pomocí křížového šroubováku otevřete kryt řídicí skříňky. 3. Dodané kabely připojte ke konektoru řídicí skříňky. (Metoda A ) (Kromě tepelného čerpadla 80K, LP-8091PC, AP-Z286RC0, AP-Z488TC0) Metoda "A" 4. Dodané kabely připojte ke konektoru řídicí skříňky. (Metoda B ) (Tepelné čerpadlo 80K, AP-Z728FA0) "B" 5. Kabely (LG nedodává) připojte ke konektoru v řídicí skříňce (Metoda C ). (LP-8091PC, AP- Z286RC0, AP-Z488TC0) 6. Kryt řídicí skříňky zajistěte šroubem v původní poloze. "C" Připojte ke kontaktu T, N venkovní jednotky Svorkovnice A (1Ø, 220 V) Do venkovní jednotky LP-8091PC 7. Zavřete přívodní mřížku Do venkovní jednotky AP-Z286RC0 AP-Z488TC0 Pryžová průchodka Vyrážecí otvory Montážní návod 13

14 Připojení trubek k venkovní jednotce 1. Vyrovnejte střed trubek a rukou dostatečně utáhněte matici. 2. Nakonec utahujte matici momentovým klíčem, dokud klíč necvakne. Při utahování matice momentovým klíčem dávejte pozor, abyste pracovali ve směru vyznačeném šipkou na klíči. ROZMĚR TRUBKY UTAHOVACÍ MOMENT 1/4" 1.8 Kg.m 3/8" 4.2 Kg.m 1/2" 5.5 Kg.m 5/8" 5.5 Kg.m 3/4" 6.5 Kg.m Venkovní jednotka Trubky na straně plynu Trubka pro kapalinu Momentový klíč Připojení kabelů k venkovní jednotce 1. Demontujte šrouby a otevřete kryt rozvodné desky venkovní jednotky. 2. Připojte jednotlivé vodiče ke svorkám na rozvodné desce a kabely na desce zajistěte svorkou. 3. Kryt rozvodné desky upevněte šrouby v původní poloze. VÝSTRAHA: Výrobek uzemněte Tento výrobek musí být uzemněn. Vadné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem. Budicí vedení by mělo být provedeno tak, aby se vodiče pod proudem napnuly před zemnící vodič, pokud kabel vyklouzne ze svého ukotvení. 14 Sloupová klimatizační jednotka

15 Zdroj energie a elektroinstalace Vnitřní elektroinstalace této jednotky byla kompletně zapojena v továrně v souladu s obecnými elektrotechnickými předpisy, nicméně je-li to požadováno, musí být dodrženy místní předpisy. 1. Zdroj energie Zdroj energie musí splňovat následující požadavky: Provozní napětí musí být vyšší než 90 % a nižší než 110 % jmenovitého napětí vyznačeného na typovém štítku. Spouštěcí napětí musí být vyšší než 85 % jmenovitého napětí vyznačeného na typovém štítku. Napětí Napětí zdroje energie Provozní napětí Spouštěcí napětí Výchozí bod Čas 2. Elektroinstalace Poté co zkontrolujete výše uvedené podmínky, připravte si elektroinstalaci následovně: Použijte napájecí kabel (pryžová izolace, typ Ho7RNF schválený HAR nebo SAA) vhodný pro elektrický výkon výrobku. JEDNOTKA NAPĚTÍ (V) Průřez vodiče 20K/28K/ H/P 450/750V 2.5mm 2 30K/40K C/O 450/750V 2.5mm 2 H/P 450/750V 4.0mm 2 44K/50K C/O 450/750V 4.0mm 2 H/P 450/750V 5.5mm 80K 2 C/O 450/750V 5.5mm 2 Mezi zdroj energie a jednotku instalujte osvědčený jistič podle dále uvedené specifikace. Je nutné namontovat jisticí zařízení, které zaručeně odpojí veškerá napájecí vedení (pro servisní činnosti). Z důvodů vibrací, ke kterým dochází během přepravy jednotky, může dojít k uvolnění šroubků upevňujících kabely v šasi elektrického vybavení. Zkontrolujte je a ujistěte se, že jsou všechny pevně utaženy. (Pokud jsou uvolněné, mohlo by dojít k přepálení kabelů.) Zajistěte, aby spouštěcí napětí bylo udržováno na více než 90 procentech jmenovitého napětí vyznačeného na typovém štítku. Pokles napětí by mohl způsobit následující potíže. Vibrace magnetového spínače, poškození kontaktního bodu spínání jističe, přerušení obvyklého provozu ochrany proti přetížení. JEDNOTKA 20K/28K/ H/P 30K/40K C/O 44K/50K H/P C/O 80K H/P C/O Proudové zatížení jističe 30A 30A 40A 40A 50A 50A Montážní návod 15

16 Vakuové vysoušení připojovacích trubek a vnitřní jednotky Vzduch, který obsahuje zbytkovou vlhkost v chladicím okruhu, může způsobit poruchu kompresoru. 1. Zkontrolujte, zda ventily na straně kapaliny a plynu jsou v uzavřené poloze. 2. Po připojení trubek zkontrolujte detektorem těsnost spojů na straně plynu. 3. Demontujte matici servisního ventilu a připojte k němu tlakoměr a vývěvu pomocí plnicí hadice. 4. Odsáváním vytvořte v vnitřní jednotce a připojovacích trubkách podtlak nižší než 76 cm Hg. 5. Demontujte matice ventilů a klíčem na šestihranné matice úplně otevřete vřetena 2cestných a 3cestných ventilů. 6. Utáhněte matice vřeten 2cestného a 3cestného ventilu. 7. Odpojte plnicí hadici a servisní ventil uzavřete maticí. (Utahovací moment: 17,7 Nm) Vnitřní jednotka Strana kapaliny Zavřeno 2cestný ventil / 3cestný ventil Venkovní jednotka Strana plynu 3cestný ventil Zavřeno Vývěva OTEVŘENO ZAVŘENO 16 Sloupová klimatizační jednotka

17 Kontrola odtoku vody 1. Demontujte rukama přívodní mřížku podle obrázku (vpravo a vlevo) a vytáhněte ve směru šipky. 2. Kontrola odtoku vody Nalijte sklenici vody do odkapávací misky. Zkontrolujte průtok vody kondenzátní hadicí vnitřní jednotky. Montážní návod 17

18 Sestavení potrubí 1. Obalte propojovací části vnitřní jednotky izolačním materiálem a zajistěte dvěma plastovými páskami (pro pravé potrubí). Chcete-li připojit dodatečnou kondenzátní hadici, měl by být konec výtokové výpusti vyveden nad zem. (Neponořujte konec do vody a připevněte jej ke stěně, aby se ve větru nepohyboval.) V případě, je-li venkovní jednotka instalována níže než vnitřní jednotka. 2. Oviňte trubky a připojovací kabel páskou zdola nahoru. 3. Sestavené potrubí obalené páskou vytvarujte podél vnější zdi a připevněte ke zdi pomocí podpěry nebo jiným způsobem. Trubky na straně plynu Síťový kabel Trubka izolovaná PE pěnou Připojovací kabel Připojovací kabel (pro ohřívač) Aby nedošlo k vniknutí vody do elektrických částí vybavení, je třeba použít sifon. V případě, je-li venkovní jednotka instalována výše než vnitřní jednotka. Malý prostor okolo trubek utěsněte lepivým tmelem. 1. Oviňte trubky a připojovací kabel páskou zdola nahoru. 2. Aby voda nevnikala do místnosti, vytvořte sifon a trubky obalte páskou. 3. Trubky upevněte na zeď pomocí podpěry nebo konzoly. Sifon Sifon Nakládání s vodou odvedenou z venkovní jednotky (jen tepelné čerpadlo) 1. V případě hadice s odtokovým kolenem použijte podpěru o min. výšce 30 mm. 2. V chladných oblastech (teplota 0 C po dobu 2 až 3 dnů) odvedená voda zamrzne a ventilátor přestane pracovat. Nepoužívejte odtokové koleno. Odtokové koleno Hadice (vnitřní průměr 20 mm) Hadici veďte dolů ve sklonu bez zvlnění. 18 Sloupová klimatizační jednotka

19 Závěrečná kontrola a zkušební provoz Závěrečná kontrola a zkušební provoz Po montáži jednotky proveďte závěrečnou kontrolu a zkušební provoz následovně: Položky závěrečné kontroly 1 Je jednotka bezpečně namontována? 2 Je místo montáže vyhovující? 3 Je vodní potrubí vyhovující a těsní? 4 Jsou přípojky pro odvod kondenzátu opatřeny kondenzátními trubkami s jímači? 5 Je chladicí okruh utěsněný? 6 Je elektroinstalace vyhovující a jsou šrouby svorek dotaženy? Po provedení výše uvedené konečné kontroly přistupte ke zkušebnímu provozu: 1 Připojte kombinované tlakoměry k zkušebním místům na výtlaku a sání kompresoru. 2 Vypněte všechny vypínače. 3 Zapněte hlavní vypínač. Zkušební provoz musí proběhnout následovně: 1 Nastavte provozní spínač na FAN (VENTI- LÁTOR). Ventilátor je uveden do chodu. Zkontrolujte, zda je zvuk ventilátoru normální. 2 Poté nastavte spínač na COOL (CHLAZE- NÍ). Kompresor je uveden do provozu. Zkontrolujte, zda je zvuk kompresoru normální. 3 Pomocí kombinovaných tlakoměrů zkontrolujte tlak na výtlaku a na sání. 4 Zkontrolujte provozní napětí, vyvážení fází a provozní proud. 5 Zkontrolujte správnou funkci termistoru. 6 Zkontrolujte správnou funkci vysokotlakého řídicího spínače. Způsob montáže potrubí (jen modely 72K a 80K) 1. Nejprve zapněte spínač potrubí na hlavní desce plošných spojů. 2. Po demontáži horní boční komory připojte potrubí přímo k bariérovému dmýchadlu. Spínač potrubí ON OFF ON OFF POJISTKA (250 V / 3 A) (MICOM) Spínač ohřívače Hlavní deska plošných spojů SPRÁVNÁ MONTÁŽ Výstup vzduchu Bariérový ventilátor Potrubí Vstup vzduchu Ventilátor Montážní návod 19

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více