KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před provedením montáže tohoto produktu si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné osoby. Po důkladném prostudování této montážní příručky ji prosím uchovejte pro pozdější použití. TYP : Sloupová jednotka

2 Sloupová jednotka Montážní návod OBSAH RÁMEC MONTÁŽE Bezpečnostní opatření... 3 Montáž vnitřní a venkovní jednotky...6 1) Volba nejlepšího umístění...6 2) Montáž vnitřní jednotky...8 3) Montáž venkovní jednotky...8 4) Množství chladiva...8 5) Postup montáže...9 6) Příprava montážních dílů a nástrojů ) Příprava trubek ) Připojení trubek ) Bezpečnostní opatření při ohýbání ) Připojení kabelu k vnitřní jednotce ) Připojení trubek k venkovní jednotce ) Připojení kabelu k venkovní jednotce ) Zdroj energie a elektroinstalace ) Vakuové vysoušení připojovacích trubek a vnitřní jednotky ) Kontrola odtoku vody ) Sestavení trubek...18 Závěrečná kontrola a zkušební provoz Sloupová klimatizační jednotka

3 Bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření Chcete-li zabránit zranění uživatele nebo jiných osob nebo škodám na majetku, řiďte se následujícími pokyny. Nebudete-li dbát na pokyny, může nesprávné fungování vybavení způsobit škody nebo zranění. Závažnost je označena následujícími symboly. VAROVÁNÍ VÝSTRAHA Tento symbol vyjadřuje riziko vážného zranění nebo smrti. Tento symbol označuje riziko zranění nebo poškození majetku. Významy symbolů používaných v tomto návodu jsou uvedeny níže. Tuto činnost neprovádějte. Řiďte se pokyny. VAROVÁNÍ Montáž Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Toto zařízení používejte pouze na dedikovaném obvodu. Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem. Výrobek vždy uzemněte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pevně namontujte panel a kryt řídící skříňky. Vždy montujte na dedikovaný okruh s pojistkou. Používejte jistič se správným jmenovitým proudem. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Montážní návod 3

4 Bezpečnostní opatření Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní. Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní na hrany skříně a na žebra kondenzátoru a výparníku. Chcete-li výrobek namontovat, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem. hlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu a nebo ke zranění. Nemontujte výrobek na vadný povrch. Mohlo by dojít ke zranění uživatele, k nehodě nebo k poškození výrobku. Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší. Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak škody na majetku, selhání výrobku nebo zranění. Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře. Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho. Při provádění zkoušky těsnosti nebo vzduchovém čištění používejte vakuové čerpadlo nebo inertní plyn (dusík). Nepoužívejte stlačený vzduch, kyslík ani hořlavé plyny. Může dojít k požáru nebo výbuchu. Hrozí nebezpečí smrti, poranění, požáru nebo výbuchu. Provoz V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny. Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku. 4 Sloupová klimatizační jednotka

5 Montáž Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladivo). Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku. VÝSTRAHA Bezpečnostní opatření Namontováním vypouštěcí hadice zajistíte správné odvádění vody. Špatné připojení hadice může způsobit únik vody. Výrobek nenaklánějte (ani při montáži). Zabráníte tak vibracím a únikům vody. Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí. Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům. Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech. Vyhnete se tak zranění. Výrobek nemontujte do míst, kde by byl přímo vystaven větru vanoucímu od moře (obsahuje sůl). Mohlo by dojít ke zkorodování výrobku. Koroze, obzvláště pak na žebrech kondenzátoru a výparníku, může způsobit selhání výrobku nebo jeho neefektivní provoz. Montážní návod 5

6 Montáž jednotky Volba nejlepšího umístění 1. Vnitřní jednotka V blízkosti jednotky se nesmí nacházet žádný zdroj tepla nebo páry. Žádné překážky nesmějí bránit cirkulaci vzduchu. Místo s vyhovující cirkulací vzduchu v místnosti. Místo, kde lze snadno zajistit odtok vody. Místo, kde se uvažuje s ochranou proti hluku. Jednotku nemontujte blízko dveří. Zajistěte vzdálenosti označené šipkami od stěny, stropu a jiných překážek. Okolo vnitřní jednotky musí být prostor pro údržbu. 5cm 5cm 40cm 100cm 2. Venkovní jednotka Pokud je nad jednotkou vybudována stříška na ochranu před přímým slunečním zářením nebo deštěm, ujistěte se, že není nijak omezeno vyzařování tepla z kondenzátoru. V blízkosti nesmějí být žádná zvířata ani rostliny, která by mohla být zasažena horkým vyfukovaným vzduchem. Zajistěte vzdálenosti označené šipkami od stěny, stropu, oplocení a jiných překážek. Více než 50 cm Oplocení nebo překážky Střecha Více než 50 cm Více než 50 cm Více než 100 cm 6 Sloupová klimatizační jednotka

7 3. Délka potrubí a převýšení MODEL ROZMĚR TRUBKY STRANA PLYNU STRANA KAPALINY Max. délka A (m) Max. převýšení B (m) 20K 5/8" 1/4" K/30K/40K 5/8" 3/8" K/50K 3/4" 3/8" K 1" 5/8" Vnitřní jednotka A B Venkovní jednotka VÝSTRAHA: Kapacita závisí na standardní délce. Maximální povolená délka závisí na spolehlivosti. Odlučovač oleje musí být instalován po 5 7 metrech. Montážní návod 7

8 Montáž vnitřní jednotky Stěna Jádrový vrták 70mm 200mm 90mm 70mm 1. Podlaha pro montáž musí být dostatečně silná a pevná, aby jednotka nevibrovala. 2. Vyvrtejte otvor pro trubku jádrovým vrtákem o průměru 70 mm u pravé nebo levé strany vnitřní jednotky. Otvor musí mít mírný sklon k venkovní straně. 3. Otvorem prostrčte plastovou trubku. 4. Vyčnívající část plastové trubky odřízněte podle potřeby. VNITŘNÍ PROSTOR Plastová trubka (pouzdro) Stěna VNĚJŠÍ PROSTOR Sklon Odřízněte podle potřeby Více než 15 mm Montáž venkovní jednotky 1. Venkovní jednotku instalujte na betonový nebo jiný pevný podklad a zajistěte ve vodorovné poloze šrouby (Ø 12 mm) a maticemi. 2. Venkovní jednotku podložte pryží, aby se vibrace nepřenášely do objektu. Množství chladiva Před expedicí je klimatizace naplněna jmenovitým množstvím chladiva zvětšeného o doplňkové množství, které odpovídá odvzdušnění trubek v délce 5 m. (Jmenovité množství chladiva je uvedeno na typovém štítku.) Jestliže délka trubek přesahuje 5 m, je nutné doplnit další chladivo podle následující tabulky. MODEL 20K/28K/30K/40K (Btu/h) 44K/50K (Btu/h) 80K (Btu/h) (Jednotka: g) NÁPLŇ CHLADIVA 30 per 1m 40 per 1m 200 per 1m Příklad: 28K/30K V případě 10m potrubí (v jednom směru) je nutné doplnit množství chladiva: (10-5) x 30 = 150g 8 Sloupová klimatizační jednotka

9 Způsob montáže Pol. Montážní práce Popisy 1 Příprava nástrojů a montážních dílů Příprava k montáži 2 Roztažení trubek Nasunutí matic, namontovaných na připojovacích dílech vnitřní a venkovní jednotky, na měděné trubky 3 Ohýbání trubek Snížení odporu proti proudění chladiva 4 Připojení montážních dílů (oblouky, nátrubky, apod.) Připojení dlouhých trubek 5 Utažení matice (venkovní jednotka) Připojení trubek venkovní jednotky 6 Profouknutí trubek Odstranění prachu a kotelního kamene během montáže 7 Utažení matice (Vnitřní jednotka) Připojení trubek vnitřní jednotky 8 Kontrola plynotěsnosti připojovacího dílu trubek 9 Vakuové vysoušení trubek a vnitřní jednotky Vlhký vzduch, který zůstane v chladicím okruhu, může způsobit poruchu kompresoru. 10 Otevření 3cestných (strana kapaliny) a 3cestných (strana plynu) ventilů 11 Sestavení trubek 12 Kontrola odtoku vody (Vnitřní jednotka) Propojení venkovní a vnitřní jednotky kabelem Připojení síťového kabelu k venkovní jednotce Ochrana před tepelnými ztrátami a povrchovým vysrážením vody Kontrola průtoku vody kondenzátní hadicí vnitřní jednotky Příprava k provozu Přívod elektrické energie k ohřívači klikové skříně (před používáním jednotky) Režim chlazení (použijte dálkové ovládání nebo displej vnitřní jednotky) Ochrana před prouděním kapaliny zpět do kompresoru (pouze tepelné čerpadlo) Montážní návod 9

10 Příprava montážních dílů a nástrojů Pol. Montážní díly, nástroje Použití 1 Nástroj pro roztažení konců trubek (Ø 6,35 Ø 19,05) 2 Roztahovačka 3 Řezačka trubek (max. 35mm měděná trubka) Roztažení trubek Odstranění otřepů z oříznutého okraje trubek Zkracování trubek 4 Klíč (klíč na šestihranné matice H5, H4) Otevření servisního ventilu 5 Ohýbačka trubek Ohýbání trubek 6 Detektor netěsností Kontrola plynotěsnosti připojovacího dílu trubek. 7 Tlakoměr Měření tlaku, doplnění chladiva 8 Plnicí ventil Připojení láhve 9 Vývěva Odvzdušnění trubky 10 Váhy pro měření hmotnosti plnicí láhve Měření množství chladiva 11 Láhev (Chladivo) Plynová náplň Čištění trubek 12 Klíč 13 Nastavitelný klíč Utažení připojovacích dílů trubek 14 Šroubovák (, ) 15 Svěrák (150 mm) Zkracování drátů 16 Svinovací metr Měření délky 17 Jádrový vrták Vrtání průchozích otvorů do betonových stěn a bloků 18 Voltmetr, ampérmetr a klešťový ampérmetr Měření proudu a napětí 19 Měřič izolačního odporu Měření izolačního odporu 20 Skleněný teploměr Měření teploty vzduchu nasávaného a vyfukovaného vnitřní jednotkou 21 Měděné trubky Použití připojovacích trubek 22 Izolační materiál Izolování připojovacích trubek 23 Páska Konečná úprava připojovacích trubek 24 Proudový chránič Odpojení síťového napájení 25 Kabel Propojení venkovní jednotky kabelem s vnitřní jednotkou 26 Nátrubky a oblouky kondenzátní hadice Odvod kondenzované vody 10 Sloupová klimatizační jednotka

11 Příprava trubek Hlavní příčinou úniku plynu bývají špatně roztažené trubky. Dle následujícího postupu trubky správně roztáhněte. 1. Ořízněte trubky a kabel. Použijte sadu pro práci s trubkami nebo trubky zakoupené v místě montáže. Změřte vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Trubky uřízněte tak, aby byly o něco delší, než je tato vzdálenost. Kabel uřízněte o 1,5 m delší než je délka trubek. 2. Zbavte okraje nerovností Z řezu trubky zcela odstraňte veškeré nerovnosti. Při odstraňování nerovností z řezu nakloňte konec měděné trubky směrem dolů, aby nečistoty nenapadaly dovnitř trubky. 3. Nasazení matice Odstraňte matice připojené k vnitřním a vnějším jednotkám, poté je nasaďte na trubku, na které jste dokončili odstraňování nerovností. (Po roztažení trubky nebude již možno matice nasadit) 4. Roztahování trubek Roztahování konců trubek proveďte pomocí určeného nástroje pro R-410A, jak je uvedeno níže. Vnější průměr A mm Palce mm Ø6.35 1/4 0~0.5 Ø9.52 3/8 0~0.5 Ø12.7 1/2 0~0.5 Ø /8 0~1.0 Ø /4 0~1.0 Pevně uchopte měděnou trubku do upínací čelisti dle rozměrů ve výše uvedené tabulce. 5. Kontrola Porovnejte roztažení konce trubek s obrázkem níže. Pokud je roztažení vadné, uřízněte roztaženou část a znovu proveďte roztažení konce trubky. Měděná trubka 90 Šikmý Křivý Hrubý Směřuje dolů Upínací čelist Měděná trubka Upínací čelist "A" Trubka Roztahovačka Matice Měděná trubka Držák svěráku Nakloněný Držák Rameno Nástavec Červená šipka Hladká plocha Vnitřek je čistý a bez škrábanců Všude stejná délka = Nesprávně roztažené konce trubek = Poškozený povrch Prasklý Nerovnoměrná tloušťka Montážní návod 11

12 Připojení trubek 1. Přemístěte trubku vnitřní jednotky a kondenzátní hadici k otvoru. Demontujte držák trubky a trubku vytáhněte z šasi. 2. Vraťte držák trubky do původní polohy. 3. Veďte trubku a kondenzátní hadici přímo dozadu. 4. Připojovací kabel prostrčte otvorem do vnitřní jednotky. Kabel nepřipojujte k vnitřní jednotce. Na kabelu vytvořte malou smyčku, která usnadní pozdější připojení. 5. Trubku a připojovací kabel obalte páskou. 6. Instalujte vnitřní jednotku. 7. Připojte trubky k vnitřní jednotce. Vyrovnejte střed trubek a rukou dostatečně utáhněte matici. Nakonec utahujte matici momentovým klíčem, dokud klíč necvakne. Při utahování matice momentovým klíčem dávejte pozor, abyste pracovali ve směru vyznačeném šipkou na klíči. ROZMĚR TRUBKY UTAHOVACÍ MOMENT 1/4" 1.8 Kg.m 3/8" 4.2 Kg.m 1/2" 5.5 Kg.m 5/8" 5.5 Kg.m 3/4" 6.5 Kg.m Bezpečnostní opatření při ohýbání Trubka vnitřní jednotky Matice Trubky Klíč Momentový klíč 1. Je-li nutné trubku ohnout nebo narovnat, použijte místo ohýbačky pružinu připevněnou k trubce. Postupujte opatrně a vytvořte hladkou trasu. Držte trubku pevně oběma rukama, a poté ji pomalu ohýbejte nebo narovnejte, aby nevznikly praskliny. Nezapomeňte, že poloměr (R) nesmí být větší než 70 mm (viz obr. 1). 2. Ohýbání neopakujte, aby nedošlo k popraskání nebo rozmačkání trubky. 3. Nezapomeňte, že ohýbaná část nesmí mít praskliny a že poloměr (R) musí být co největší (viz obr. 2). Pružina (Obr. 1) R=70 mm R (Obr. 2) 12 Sloupová klimatizační jednotka

13 Připojení kabelu k vnitřní jednotce Jako ochranu kabelu zasuňte pryžovou průchodku. Vnitřní a vnější připojovací kabel lze zapojit po otevření přívodní mřížky. 1. Otevřete rukou přívodní mřížku. 2. Pomocí křížového šroubováku otevřete kryt řídicí skříňky. 3. Dodané kabely připojte ke konektoru řídicí skříňky. (Metoda A ) (Kromě tepelného čerpadla 80K, LP-8091PC, AP-Z286RC0, AP-Z488TC0) Metoda "A" 4. Dodané kabely připojte ke konektoru řídicí skříňky. (Metoda B ) (Tepelné čerpadlo 80K, AP-Z728FA0) "B" 5. Kabely (LG nedodává) připojte ke konektoru v řídicí skříňce (Metoda C ). (LP-8091PC, AP- Z286RC0, AP-Z488TC0) 6. Kryt řídicí skříňky zajistěte šroubem v původní poloze. "C" Připojte ke kontaktu T, N venkovní jednotky Svorkovnice A (1Ø, 220 V) Do venkovní jednotky LP-8091PC 7. Zavřete přívodní mřížku Do venkovní jednotky AP-Z286RC0 AP-Z488TC0 Pryžová průchodka Vyrážecí otvory Montážní návod 13

14 Připojení trubek k venkovní jednotce 1. Vyrovnejte střed trubek a rukou dostatečně utáhněte matici. 2. Nakonec utahujte matici momentovým klíčem, dokud klíč necvakne. Při utahování matice momentovým klíčem dávejte pozor, abyste pracovali ve směru vyznačeném šipkou na klíči. ROZMĚR TRUBKY UTAHOVACÍ MOMENT 1/4" 1.8 Kg.m 3/8" 4.2 Kg.m 1/2" 5.5 Kg.m 5/8" 5.5 Kg.m 3/4" 6.5 Kg.m Venkovní jednotka Trubky na straně plynu Trubka pro kapalinu Momentový klíč Připojení kabelů k venkovní jednotce 1. Demontujte šrouby a otevřete kryt rozvodné desky venkovní jednotky. 2. Připojte jednotlivé vodiče ke svorkám na rozvodné desce a kabely na desce zajistěte svorkou. 3. Kryt rozvodné desky upevněte šrouby v původní poloze. VÝSTRAHA: Výrobek uzemněte Tento výrobek musí být uzemněn. Vadné uzemnění může být příčinou úrazu elektrickým proudem. Budicí vedení by mělo být provedeno tak, aby se vodiče pod proudem napnuly před zemnící vodič, pokud kabel vyklouzne ze svého ukotvení. 14 Sloupová klimatizační jednotka

15 Zdroj energie a elektroinstalace Vnitřní elektroinstalace této jednotky byla kompletně zapojena v továrně v souladu s obecnými elektrotechnickými předpisy, nicméně je-li to požadováno, musí být dodrženy místní předpisy. 1. Zdroj energie Zdroj energie musí splňovat následující požadavky: Provozní napětí musí být vyšší než 90 % a nižší než 110 % jmenovitého napětí vyznačeného na typovém štítku. Spouštěcí napětí musí být vyšší než 85 % jmenovitého napětí vyznačeného na typovém štítku. Napětí Napětí zdroje energie Provozní napětí Spouštěcí napětí Výchozí bod Čas 2. Elektroinstalace Poté co zkontrolujete výše uvedené podmínky, připravte si elektroinstalaci následovně: Použijte napájecí kabel (pryžová izolace, typ Ho7RNF schválený HAR nebo SAA) vhodný pro elektrický výkon výrobku. JEDNOTKA NAPĚTÍ (V) Průřez vodiče 20K/28K/ H/P 450/750V 2.5mm 2 30K/40K C/O 450/750V 2.5mm 2 H/P 450/750V 4.0mm 2 44K/50K C/O 450/750V 4.0mm 2 H/P 450/750V 5.5mm 80K 2 C/O 450/750V 5.5mm 2 Mezi zdroj energie a jednotku instalujte osvědčený jistič podle dále uvedené specifikace. Je nutné namontovat jisticí zařízení, které zaručeně odpojí veškerá napájecí vedení (pro servisní činnosti). Z důvodů vibrací, ke kterým dochází během přepravy jednotky, může dojít k uvolnění šroubků upevňujících kabely v šasi elektrického vybavení. Zkontrolujte je a ujistěte se, že jsou všechny pevně utaženy. (Pokud jsou uvolněné, mohlo by dojít k přepálení kabelů.) Zajistěte, aby spouštěcí napětí bylo udržováno na více než 90 procentech jmenovitého napětí vyznačeného na typovém štítku. Pokles napětí by mohl způsobit následující potíže. Vibrace magnetového spínače, poškození kontaktního bodu spínání jističe, přerušení obvyklého provozu ochrany proti přetížení. JEDNOTKA 20K/28K/ H/P 30K/40K C/O 44K/50K H/P C/O 80K H/P C/O Proudové zatížení jističe 30A 30A 40A 40A 50A 50A Montážní návod 15

16 Vakuové vysoušení připojovacích trubek a vnitřní jednotky Vzduch, který obsahuje zbytkovou vlhkost v chladicím okruhu, může způsobit poruchu kompresoru. 1. Zkontrolujte, zda ventily na straně kapaliny a plynu jsou v uzavřené poloze. 2. Po připojení trubek zkontrolujte detektorem těsnost spojů na straně plynu. 3. Demontujte matici servisního ventilu a připojte k němu tlakoměr a vývěvu pomocí plnicí hadice. 4. Odsáváním vytvořte v vnitřní jednotce a připojovacích trubkách podtlak nižší než 76 cm Hg. 5. Demontujte matice ventilů a klíčem na šestihranné matice úplně otevřete vřetena 2cestných a 3cestných ventilů. 6. Utáhněte matice vřeten 2cestného a 3cestného ventilu. 7. Odpojte plnicí hadici a servisní ventil uzavřete maticí. (Utahovací moment: 17,7 Nm) Vnitřní jednotka Strana kapaliny Zavřeno 2cestný ventil / 3cestný ventil Venkovní jednotka Strana plynu 3cestný ventil Zavřeno Vývěva OTEVŘENO ZAVŘENO 16 Sloupová klimatizační jednotka

17 Kontrola odtoku vody 1. Demontujte rukama přívodní mřížku podle obrázku (vpravo a vlevo) a vytáhněte ve směru šipky. 2. Kontrola odtoku vody Nalijte sklenici vody do odkapávací misky. Zkontrolujte průtok vody kondenzátní hadicí vnitřní jednotky. Montážní návod 17

18 Sestavení potrubí 1. Obalte propojovací části vnitřní jednotky izolačním materiálem a zajistěte dvěma plastovými páskami (pro pravé potrubí). Chcete-li připojit dodatečnou kondenzátní hadici, měl by být konec výtokové výpusti vyveden nad zem. (Neponořujte konec do vody a připevněte jej ke stěně, aby se ve větru nepohyboval.) V případě, je-li venkovní jednotka instalována níže než vnitřní jednotka. 2. Oviňte trubky a připojovací kabel páskou zdola nahoru. 3. Sestavené potrubí obalené páskou vytvarujte podél vnější zdi a připevněte ke zdi pomocí podpěry nebo jiným způsobem. Trubky na straně plynu Síťový kabel Trubka izolovaná PE pěnou Připojovací kabel Připojovací kabel (pro ohřívač) Aby nedošlo k vniknutí vody do elektrických částí vybavení, je třeba použít sifon. V případě, je-li venkovní jednotka instalována výše než vnitřní jednotka. Malý prostor okolo trubek utěsněte lepivým tmelem. 1. Oviňte trubky a připojovací kabel páskou zdola nahoru. 2. Aby voda nevnikala do místnosti, vytvořte sifon a trubky obalte páskou. 3. Trubky upevněte na zeď pomocí podpěry nebo konzoly. Sifon Sifon Nakládání s vodou odvedenou z venkovní jednotky (jen tepelné čerpadlo) 1. V případě hadice s odtokovým kolenem použijte podpěru o min. výšce 30 mm. 2. V chladných oblastech (teplota 0 C po dobu 2 až 3 dnů) odvedená voda zamrzne a ventilátor přestane pracovat. Nepoužívejte odtokové koleno. Odtokové koleno Hadice (vnitřní průměr 20 mm) Hadici veďte dolů ve sklonu bez zvlnění. 18 Sloupová klimatizační jednotka

19 Závěrečná kontrola a zkušební provoz Závěrečná kontrola a zkušební provoz Po montáži jednotky proveďte závěrečnou kontrolu a zkušební provoz následovně: Položky závěrečné kontroly 1 Je jednotka bezpečně namontována? 2 Je místo montáže vyhovující? 3 Je vodní potrubí vyhovující a těsní? 4 Jsou přípojky pro odvod kondenzátu opatřeny kondenzátními trubkami s jímači? 5 Je chladicí okruh utěsněný? 6 Je elektroinstalace vyhovující a jsou šrouby svorek dotaženy? Po provedení výše uvedené konečné kontroly přistupte ke zkušebnímu provozu: 1 Připojte kombinované tlakoměry k zkušebním místům na výtlaku a sání kompresoru. 2 Vypněte všechny vypínače. 3 Zapněte hlavní vypínač. Zkušební provoz musí proběhnout následovně: 1 Nastavte provozní spínač na FAN (VENTI- LÁTOR). Ventilátor je uveden do chodu. Zkontrolujte, zda je zvuk ventilátoru normální. 2 Poté nastavte spínač na COOL (CHLAZE- NÍ). Kompresor je uveden do provozu. Zkontrolujte, zda je zvuk kompresoru normální. 3 Pomocí kombinovaných tlakoměrů zkontrolujte tlak na výtlaku a na sání. 4 Zkontrolujte provozní napětí, vyvážení fází a provozní proud. 5 Zkontrolujte správnou funkci termistoru. 6 Zkontrolujte správnou funkci vysokotlakého řídicího spínače. Způsob montáže potrubí (jen modely 72K a 80K) 1. Nejprve zapněte spínač potrubí na hlavní desce plošných spojů. 2. Po demontáži horní boční komory připojte potrubí přímo k bariérovému dmýchadlu. Spínač potrubí ON OFF ON OFF POJISTKA (250 V / 3 A) (MICOM) Spínač ohřívače Hlavní deska plošných spojů SPRÁVNÁ MONTÁŽ Výstup vzduchu Bariérový ventilátor Potrubí Vstup vzduchu Ventilátor Montážní návod 19

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

KLIMATIZACE INSTALAČNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE INSTALAČNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před instalací výrobku si prosím přečtěte celý tento instalační návod. Instalaci je třeba provádět v souladu se státními normami o elektroinstalacích a smí jí vykonávat pouze

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka

LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka LG ART COOL Klimatizační jednotka Instalační příručka Instalační příručka Bezpečnostní opatření Instalace Provoz Před zahájením provozu Elektrická bezpečnost Instalace Specifikace Výběr místa pro instalaci

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. klimatizační nástěnné split jednotky 7000-9000 - 12000-18000 - 24000 BTU/h 2x9000-2x12000-9000+12000 BTU/h 3x9000 BTU/h

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA. klimatizační nástěnné split jednotky 7000-9000 - 12000-18000 - 24000 BTU/h 2x9000-2x12000-9000+12000 BTU/h 3x9000 BTU/h INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA klimatizační nástěnné split jednotky 7000-9000 - 12000-18000 - 24000 BTU/h 2x9000-2x12000-9000+12000 BTU/h 3x9000 BTU/h TATO PŘÍRUČKA JE POUZE PRO KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL PRO VYHOVUJÍCÍ

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-E14AI, MC-E18AI MC-E24AI, MC-E28AI Děkujeme Vám, že jste si vybrali domovní klimatizaci; před jejím provozováním si prosím důkladně pročtěte tento návod k používání a uschovejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBDELNÍKOVÝ VENTILÁTOR SÉRIE VKP VENTS VKP / VKPI / VKPF / VKPFI / VKP EC / VKPI EC SÉRIE OBSAH 1. Použití str. 3 2. Obsah setu str. 3 3. Základní technická data str. 3 4. Označení

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

Klimatizační a topná jednotka XFETTO

Klimatizační a topná jednotka XFETTO Klimatizační a topná jednotka XFETTO XFETTO - tři v jednom Klimatizační jednotka Tepelné čerpadlo Radiátor ústředního topení Obrazový montážní návod Nářadí potřebné pro montáž Elektrická vrtačka pro probourání

Více

Stropní ventilátor. Technická podpora:

Stropní ventilátor. Technická podpora: CS Stropní ventilátor VAROVÁNÍ: Tento ventilátor nepoužívejte v jedné místnosti současně s plynem nebo ohněm, pokud nebyl kouřovod za těchto podmínek testován odborně způsobilou osobou. Technická podpora:

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci

NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci 1 NÁSTĚNNÁ DUO SPLIT KLIMATIZACE FUNAI AM-40 - AM-70 Návod k instalaci Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte návod a uschovejte

Více

KLIMATIZACE INSTALAČNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE INSTALAČNÍ NÁVOD INSTALAČNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před instalací výrobku si prosím přečtěte celý tento instalační návod. Instalaci je třeba provádět v souladu se státními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněná

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 /

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 / CZ Skupina solárního čerpadla 1 / 2 26-28 Wolf GmbH Postfach 138 8448 Mainburg Tel. +498751/74- Fax +498751/7416 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 36472_2162 Änderungen vorbehalten Bezpečnostní pokyny

Více

protiproudé zařízení Příručka k montáži a používání protiproudého zařízení V - JET

protiproudé zařízení Příručka k montáži a používání protiproudého zařízení V - JET V - JET protiproudé zařízení Příručka k montáži a používání protiproudého zařízení V - JET 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU FUTURA II ECO LED BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Informace obsažené v tomto návodu jsou připraveny tak, aby vám pomohly bezproblémově zprovoznit stropní ventilátor. 1. Tento produkt

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel Návod k instalaci 1 Obsah 1 Všeobecné 3 Obsah balení (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300 3 Obsah balení (F2040/HBS05 + AMS 10) 3 Dostupnost

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Pokojová klimatizace

Pokojová klimatizace Pokojová klimatizace Návod k použití Vážení zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitní klimatizace. Klimatizační jednotky jsou přístroje na vysoké technické úrovni, které využívají tři hlavní

Více

ARCTIC SERIES venkovní jednotka

ARCTIC SERIES venkovní jednotka NÁVOD K OBSLUZE ARCTIC SERIES venkovní jednotka ASH-13AIA PT, ASH-18AIA PT Překlad původního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA Před provedením montáže tohoto produktu si prosím pozorně pročtěte celou tuto montážní příručku. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod

Čerpadlo MINI DELFINO. Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25. Uživatelský návod Čerpadlo MINI DELFINO Typ: M33, M50, M80, M100 MICRO DELFINO - M25 Uživatelský návod Použití: Pouze pro cirkulaci vody v bazénech. Návod pro instalaci: z praktických důvodů nainstalujte čerpadlo co nejblíže

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Dveřní clony Thermozone PS jsou určeny pro trvalou montáž do interiéru nad vstupní dveře s max. výškou 2,5 m. Třída krytí: IP21.

Dveřní clony Thermozone PS jsou určeny pro trvalou montáž do interiéru nad vstupní dveře s max. výškou 2,5 m. Třída krytí: IP21. VZDUCHOVÉ CLONY PS 200 A/E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží dveřní clony PS si prosím pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte návod na dostupné místo pro budoucí

Více

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu

Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Výměnný modul S1R-h pro cirkulační čerpadla Wilo Z 20, Z 25 na užitkovou vodu Montáž i uvedení do provozu svěřte pouze odborníkům! Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1 Podle Zákona 22/1997 Sb.

Více

NÁVOD K INSTALACI. Podstropní / parapetní jednotka

NÁVOD K INSTALACI. Podstropní / parapetní jednotka NÁVOD K INSTALACI Podstropní / parapetní Jestliže použijete jednotku v režimu MULTI, postupujte podle návodů k instalaci a použití dodaných s venkovní jednotkou. OBSAH STRANA 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VZDUCHOVÉ CLONY PA 508 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží dveřní clony PA 508 si prosím pozorně prostudujte tento návod. Uschovejte návod na dostupné místo pro

Více

PROTIPROUD ELEGANCE 70

PROTIPROUD ELEGANCE 70 PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Umístění zařízení Nákupem protiproudého zařízení ELEGANCE, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle

Více

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ Nabízíme pro tyto typy podvozků: - FIAT, PEUGEOT, CITROEN - FORD - MERCEDES, VOLKSWAGEN - OPEL, RENAULT, NISSAN - IVECO DALŠÍ VARIANTY: ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL,

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY WX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis WX 6 jsou vysokovýkonné axiální ventilátory pro odvod vzduchu se zabudovanou automatickou (bimetal) klapkou, vhodné pro instalaci na stěnu.

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

NÁVOD K INSTALACI. Nástěnná jednotka BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI

NÁVOD K INSTALACI. Nástěnná jednotka BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI NÁVOD K INSTALACI Nástěnná jednotka BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI INSTALACI Před zahájením instalace výrobku se důkladně seznamte s tímto návodem k použití, abyste instalaci provedli správně. Jestliže se poškodí

Více

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky SK CZ Návody na dopravu a montáž Verze 1.02 1 Úvod Podrobný obsah je na následujících stranách 1. Doprava 2. Montáž 2.1 Montáž vzduchotechnické

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE CS NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE ELEKTRICKÉ SUNOVÉ OHŘÍVČE - NM 450, NM 600 - NM 800, NM 900 1. BLENÍ ELEKTRICKÉHO SUNOVÉHO OHŘÍVČE OBSHUJE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY: 1. Ochranný plášť saunového ohřívače 2. Prostor

Více

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW

Instalační návod. Pokojový termostat EKRTW 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Obsah 1. Úvod...1 2. Instalace termostatu...2 3. Nastavení u v instalační nabídce...5 4. Technické parametry...9 1. Úvod Před spuštěním jednotky si tuto příručku

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití.

Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Předtím, než začnete používat své vybavení, si pečlivě prostudujte tuto příručku. Ponechejte si ji pro budoucí použití. ČEŠTINA TYP : SLOUPOVÁ JEDNOTKA Zařízení vyhovuje

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod.

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26. POZNÁMKA: Před montáží a připevněním držáku si přečtěte celý instalační návod. CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M26 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 58-140cm (23-55 ) Max. VESA: 400 x

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

Montážní návod Výměna elektrické skříňky/vysoce výkonné čerpadlo HE FWS-2-60(L), FWS-2-80

Montážní návod Výměna elektrické skříňky/vysoce výkonné čerpadlo HE FWS-2-60(L), FWS-2-80 CZ Montážní návod Výměna elektrické skříňky/vysoce výkonné čerpadlo HE FWS--60(L), FWS--80 WOLF GMBH / POSTFACH 80 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0. 87 5 74-0 / FAX +49.0.87 5 74-6 00 / www.wolf.eu Art.-Nr.:

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE CS NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NARVI STONET 6 kw 907223 NARVI STONET 9 kw 907225 1. BALENÍ ELEKTRICKÉHO SAUNOVÉHO OHŘÍVAČE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ POLOŽKY: 1. Ohřívač s řídicím zařízením 2. Montážní deska +

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE Montážní návod Kolektory - Řada GSE Montáž na střechu pomocí střešních držáků Všeobecné montážní a bezpečnostní doporučení K zamezení nežádoucích vlivů působením kondenzace a zamlžení, montují se kolektory

Více

Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp

Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp Bezpečnost: Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp musí být instalován pouze kvalifikovanou osobou. Dodržujte všechny

Více

NPD 615 CEU NPD 615 DEU

NPD 615 CEU NPD 615 DEU Montážní návod NPD 615 CEU NPD 615 DEU B-281-01 2 3 4 5 6 Pokyny pro technika (instalatéra) Je nutné, aby všechny zásahy týkající se vestavby, nastavení a uzpůsobení na jiný druh plynu byly provedeny autorizovaným

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MATRIX 2 SERIES outdoor

MATRIX 2 SERIES outdoor NÁVOD K OBSLUZE MATRIX 2 SERIES outdoor ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT P eklad p vodního návodu k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ Toto zařízení mohou používat také děti

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více