ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET"

Transkript

1 Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 346,00 M3 42, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm 35,00 M2 10,08 352, Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 35,00 M2 25,59 895, Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 35,00 M2 25,00 875, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 184,00 M3 136, , Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 55,20 M3 27, , Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 368,00 M3 35, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 530,00 M3 230, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 714,00 M3 55, , Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS 714,00 M3 52, , Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 310,00 M2 9, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 390,00 M3 126, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 920,00 M2 141, , Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 180 mm 920,00 M2 297, , Postřk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ,00 M2 15, , Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 50 mm š nad 3 m 65,00 M2 238, , Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m 920,00 M2 362, , Asfaltový beton obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 920,00 M2 232, , Zříz vpusti uliční B UVB-50,výtok DN 150,vč.dodávky dílců 6,00 KUS , , Osaz silnič. obrub s opěr B 326,00 M 343, , OBRUBNÍK BEST MONO II -100X15X25-ROVNÝ 358,60 KS 135, , Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 14,18 M , , Osaz záhon obrub B s opěrou-500/250/80,do bet.lože 220,00 M 288, , OBRUBNÍK BEST PARKAN I - 50X5X20-ROVNÝ 484,00 KS 43, , Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2 325,00 M2 243, , BEST-Klasiko-(60*200*100)-povrch Standart,barva přírodní 357,50 M2 255, , Klad zámk dl tl.80 mm,lože drť 4-8mm,tl.40mm 65,00 M2 288, , BEST-Klasiko-(80*200*100)-povrch Standart,barva přírodní 71,50 M2 300, , Dodávka, osazení a montáž svislých dopravních značek 2,00 KUS 4 120, , Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 20,00 M 72, , Zalití dilatačních spar 20,00 M 86, , Přesun hmot pro komunikace a letiště s krytem živičným 1 128,00 T 42, ,24 Celkem cena bez DPH ,46 Kč

2 02 Kanalizace splašková - II. eapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad -50m2 kam drc 30cm 37,50 M2 48, , odstraň podklad -50m2 živice 15cm 37,50 M2 68, , odstraň podklad -50m2 živice 20cm 37,50 M2 78, , dočas zajišť potr ocel litin dn ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 1,50 M 125,00 187, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 34,00 M3 42, , přípl ztížení vykop vedení pozemní 12,50 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 135,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 67,50 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 63,00 M3 795, , hlb rýh 2000mm tř.6 14,00 M3 995, , pažení příložné hl.do 4m rýhy 679,00 M2 1, , odstranění pažení rýh hl. 4m příl. 679,00 M2 0,70 475, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 271,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 77,00 M3 68, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 do 10000m 34,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 zkd 1000m 850,00 M3 16, , vodorov přem.výkop tř.7 zkd 1000m 77,00 M3 228, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 1 925,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 111,00 M3 19, , skládkovné zemina 222,00 T zásyp zhutněný jam 237,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 79,60 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 159,20 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 37,50 kg 125, , trativody z trubek plast flexi D do 100 mm. obsyp 80,00 M 118, , lože výkopu ze štěrkopísku 20,20 M3 529, , podkl deska beton c12/15 výkop 0,58 M , , bednění desek v otevřeném výkopu 1,92 M2 295,00 566, podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 75,00 M2 114, , asf beton podkl acp16 tl80mm -3m 37,50 M2 382, , asf beton podkl acp22 tl100mm -3m 37,50 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 37,50 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 37,50 M2 15,11 566, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 37,50 M2 15,11 566, asf bet obrus aco11 i tl 40mm -3m 37,50 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm -3m 37,50 M2 378, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn ,00 M 962, , mtž tvar pvc-syst kg uzávěr dn250 1,00 KS 100,00 100, a záslepka urm 250 mm ,02 KS 228,50 233, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 197,00 M 55, , zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4,00 KS 9 950, , a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 4,04 KS 618, , a konus sach tbr-q /58/12 4,04 KS 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q.1 63/6 2,02 KS 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/10 5,05 KS 225, , a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 4,04 KS 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4,00 KS 495, , a poklop sacht d400-begu-b1 bez odv 4,00 KS 2 948, , úprava stávající šachty 1,00 KS 7 500, , zarov styčné pl podkl živič tl 20cm 50,00 M 45, ,00

3 řezání živič krytu tl 10-15cm 50,00 M 95, , přesun potrubí plast otevř výkop 290,52 T 100, , výstražná folie 197,00 M 9, , odvoz suti na skládku do 1km 43,73 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 1 486,65 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 28,73 T skládkovné kamenivo 15,00 T Celkem ,66 02 Kanalizace splašková - II. eapa CELKEM ,66 Kč 03 Kanalizace dešťová - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad -50m2 kam drc 30cm 52,50 M2 48, , odstraň podklad -50m2 živice 15cm 52,50 M2 68, , odstraň podklad -50m2 živice 20cm 52,50 M2 78, , dočas zajišť potr ocel litin dn ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 4,50 M 125,00 562, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 34,00 M3 42, , přípl ztížení výkop vedení pozemní 9,00 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 134,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 67,00 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 72,00 M3 795, , hlb rýh 2000mm tř.6 27,00 M3 995, , pažení příložné hl.do 4m rýhy 721,00 M2 1, , odstranění pažení rýh hl. 4m příl. 721,00 M2 0,70 504, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 270,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 99,00 M3 68, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 22,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 zkd 1000m 550,00 M3 16, , vodorov přem.výkop. Tř. 7 do 10000m 99,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 2 475,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 121,00 M3 19, , skládkovné zemina 388,00 T zásyp zhutněný jam 248,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 136,40 M3 101, , a kamen drc drobne 0-4 d 202,00 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 8,76 kg 125, , trativody z trubek plast flexi D do 100 mm. obsyp 80,00 M 118, , lože výkopu ze štěrkopísku 20,20 M3 529, , podkl deska beton c12/15 výkop 0,58 M , , bednění desek v otevřeném výkopu 1,92 M2 295,00 566, podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 105,00 M2 114, , asf beton podkl acp16 tl80mm -3m 52,50 M2 328, , asf beton podkl acp22 tl100mm -3m 52,50 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 52,50 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 52,50 M2 15,11 793, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 52,50 M2 15,11 793, asf bet obrus aco11 i tl 40mm -3m 52,50 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm -3m 52,50 M2 378, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn ,00 M 1 347, , mtž tvar pvc-syst kg uzávěr dn300 1,00 KS 115,00 115, a záslepka urm 300 mm 1,02 KS 362,50 369, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 197,00 M 55, , zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4,00 KS 9 950, ,00

4 a prsten vyrovnav tbw-q 625/120/90 1,01 KS 239,40 241, a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 1,01 KS 618,50 624, a skruz sacht tbs-q.1 100x50x9 4,04 KS 856, , a konus sach tbr-q /58/12 k 4,04 KS 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q.1 63/6 2,02 KS 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/8 1,01 KS 218,50 220, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/10 4,04 KS 225,50 911, a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 4,04 KS 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4,00 KS 495, , a poklop sacht d400-begu-b1 bez odv 4,00 KS 2 948, , úprava stávající šachty 2,00 KS 9 000, , zarov styčné pl podkl živič tl 20cm 70,00 M 45, , řezání živič krytu tl 10-15cm 70,00 M 95, , přesun potrubí plast otevř výkop 354,74 T 100, , výstražná folie 197,00 M 9, , odvoz suti na skládku do 1km 61,22 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 2 081,31 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 28,73 T skládkovné kamenivo 15,00 T Celkem ,17 03 Kanalizace dešťová - II. etapa CELKEM ,17 Kč 04 Vodovod - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad - 50m2 kam drc 30cm 45,00 M2 48, , odstraň podklad - 50m2 živice 15cm 45,00 M2 68, , ,00 M2 78, , ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 9,00 M 125, , ,00 M3 42, , přípl ztížení vykop vedení pozemní 24,00 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 157,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 78,50 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 13,00 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 642,00 M2 1,00 642, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 642,00 M2 0,50 321, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 293,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 13,00 M3 68,50 890, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 79,30 M3 228, , příplatek zkd 1000m tř ,50 M3 9, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 13,00 M3 228, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 325,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 92,30 M3 19, , skládkovné zemina 184,60 T zásyp zhutněný jam 214,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 69,30 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 138,60 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 cv rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 37,50 kg 125, , lože výkopu ze štěrkopísku 23,10 M3 529, , podkladní blok beton c12/15 výkop 2,74 M , , bednění bloku v otevřeném výkopu 15,68 M2 295, , mtž potr výkop tr pe sv dn 90 32,00 M 85, ,00

5 a potrubi vod.pe100 sdr11 90mm 32,48 M 188, , mtž potr výkop tr pe sv dn ,00 M 95, , a potrubi vod.pe100 sdr11 110mm 214,17 M 249, , mtž vodov šoupátko výkop dn 80 5,00 KS 495, , šoupě DN 80 PN 10 včetně zemní soupravy 5,05 KS 6 256, , mtž hydrantu podzemních dn 80 4,00 KS 950, , a hydrant podzemni h dn80 4,04 KS , , mtž vodov šoupátko výkop dn 100 8,00 KS 595, , šoupě DN 100 PN 10 včetně zemní soupravy 8,08 KS 7 125, , tlak zkouška vodov potr dn ,00 M 39, , dezinfekce vodov potr dn do ,00 M 19, ,50

6 zabezpečení vodov potr dn do 300 6,00 KS 1 000, , osaz poklopů litin šoupátkových 8,00 KS 395, ,00

7 a poklop typ 504-soupatkovy 8,00 KS 628, , osaz poklopů litin hydrantových 4,00 KS 850, , a poklop typ 522-hydrantovy 4,00 KS 1 569, , orientační tabulky na zdivu 7,00 KS 350, , MTŽ a dod tvarovek 1,00 kpl , , napojení na stávající 2,00 KS 4 950, , přesun potrubí plast otevř výkop 255,19 T 100, , M+D vodič CY 6 329,00 M 26, , ,5 výstražná folie 260,00 M 9, , revize hydrantů a vytyčovacího vodiče 1,00 kpl , , vypuštění a napuštění řadu pro napojení 1,00 kpl , , podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 90,00 M2 114, , asf beton podkl acp 16 tl 80 mm - 3m 45,00 M2 382, , asf beton podkl acp 22 tl 100 mm - 3m 45,00 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 45,00 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 45,00 M2 15,11 679, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 45,00 M2 15,11 679, asf bet obrus aco 11 i tl 40mm-3m 45,00 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm-3m 45,00 M2 378, , odvoz suti na skládku do 1 km 52,47 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 1 783,98 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 34,47 T skládkovné kamenivo 18,00 T Celkem ,38 04 Vodovod - II. etapa CELKEM ,38 Kč 05 Přípojky - II. etapa 05.1D Přípojky dešťové kanalizace č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,30 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,15 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 16,98 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 8,49 M3 25,00 212, hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 11,32 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,28 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 11,32 M3 68,50 775, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 3,68 M3 198,50 730, příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 13, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 11,32 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 283,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 30,00 M3 19,50 585, skládkovné zemina 30,00 T zásyp zhutněný jam 41,60 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 11,70 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 23,40 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 37,00 M 298, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn200 6,00 M 468, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn300 6,09 KS 175, , a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,00 KS 1 695, , mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn 150 6,00 KS 75,00 450, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 37,00 KS 35, , M+D plast šachta DN tř. A 6,00 KS 8 250, , přesun potrubí plast otevř výkop 42,23 T 100, , výstražná folie 37,00 M 9,50 351,50

8 Celkem , S Přípojky splaškové kanalizace č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,30 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,15 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 16,98 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 8,49 M3 25,00 212, hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 11,32 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,28 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 11,32 M3 68,50 775, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 3,68 M3 198,50 730, příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 9,40 864, vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 11,32 M3 358, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 283,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 15,00 M3 19,50 292, skládkovné zemina 30,00 T zásyp zhutněný jam 41,60 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 11,70 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 23,40 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 37,00 M 298, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn250 6,00 KS 150,00 900, a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,09 KS 1 295, , mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn150 6,00 KS 75,00 450, a koleno 45st. urb 200 mm ,09 KS 86,90 529, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 37,00 M 35, , M+D plast šachta DN tř. A 6,00 KS 8 250, , přesun potrubí plast otevř výkop 42,23 KS 100, , Výstražná folie 37,00 KS 9,50 351,50 Celkem , U Přípojky vpustí č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,35 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,18 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 28,35 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 14,18 M3 25,00 354, pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 56,70 M3 58, , vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 17,00 M3 198, , příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 17,00 M3 19,50 331, skládkovné zemina 34,00 T zásyp zhutněný jam 39,70 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 13,20 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 26,40 T 217, , Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3,78 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 42,00 M 298, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn300 6,00 KS 175, , a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,09 KS 1 695, ,55

9 mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn150 6,00 KS 75,00 450, a koleno 45st. urb 160 mm ,06 KS 86,90 526, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 42,00 M 55, , Zřízení vpusti uliční UV-50 normální 6,00 KS dodávka uliční vpusti včetně mříže 6,00 kpl přesun potrubí plast otevř výkop 33,83 T 100, , výstražná folie 42,00 M 9,50 399,00 Celkem , V Přípojky vodovodu č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 27,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 13,50 M3 20,00 270, hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 18,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 9,00 M3 25,00 225, pažení příložné hl.do 2m rýhy 99,90 M2 1,00 99, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 99,90 M2 0,50 49, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,00 M3 58, , vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 11,70 M3 198, , příplatek zkd 1000m tř ,50 M3 9, ,50

10 uloženi sypaniny na skládku 11,70 M3 19,50 228, skládkovné zemina 23,40 T zásyp zhutněný jam 33,30 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 8,33 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 16,66 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , mtž potr výkop tr pe sv dn 32 37,00 M 60, , a potrubi vod. pe80 sdr11 32mm 37,56 M 27, , mtž navrtávacích pasů tř osc dn 100 6,00 KS 895, , Navrtací pas vč. šoupěte, ZS, poklopu DN 100 6,06 kpl 5 450, , tlak zkouška vodov potr dn ,00 M 19,50 721, dezinfekce vodov potr dn do ,00 M 15,00 555, zabezpečení vodov potr dn do 300 6,00 KS 500, , orientační tabulky na zdivu 6,00 KS 350, , M+D plast vodoměrná šachta DN tř. A 6,00 KS , , přesun potrubí plast otevř výkop 38,03 T 100, , M+D vodič CY 6 37,00 M 26,50 980, výstražná folie 37,00 M 9,50 351,50 Celkem ,19 05 Přípojky - II. etapa CELKEM ,45 Kč 06 STL plynovod a přípojky - II. etapa 01.1 STL plynovod č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 36,81 m3 225, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 11,04 m3 20,00 220, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 18,89 m3 225, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-30% 5,67 m3 20,00 113, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 50% 36,81 m3 275, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4-30% 11,04 m3 25,00 276, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-50% 18,89 m3 275, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4-30% 5,67 m3 25,00 141, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 72,24 m2 1,00 72, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 72,24 m2 0,50 36, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 111,39 m3 58, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 59,72 m3 353, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m 59,72 m3 9,50 567, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 59,72 m3 45, , Uložení sypaniny na skládky 59,72 m3 19, , Poplatek za skládku - zemina 101,53 t Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 51,67 m3 115, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 5,72 m3 185, , kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A 116,42 t 217, , Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 70 mm, tl 3,2 mm 8,00 kus 25,00 200, Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 22,66 m 17,50 396, Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN ,74 m 19, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 1,00 sada 500,00 500, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do ,40 m 32, , Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm 2,00 m 60,00 120, P38006 PE x 5,8 SDR m - 5% prořez 22,66 m 75, , Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 101,74 m 85, , P38108 PE x 5,1 SDR17,6 100 m - 5% prořez 106,83 m 118, , Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25 2,00 kus 98,50 197, P92050 Wormet odvzušňovací uzávěr EKSF - S / PE 1,00 ks 4 985, ,00 31 FRIP61202 Záslepka 32 MV 2,00 ks 119,40 238,80 32 FRIP61573 Objímka prodloužená s dorazem 32 FRIALONG 1,00 ks 225,00 225,00

11 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 50 2,00 kus 125,00 250,00 34 FRIP61275 Odbočka navrtávací bez vrtáku 63/ 32 SA!!! 2,00 ks 969, ,00 35 FRIP61203 Záslepka 63 MV 7,00 ks 229, ,60 36 FRIP61573 Objímka prodloužena s dorazem 63 FRIALONG 1,00 ks 217,50 217, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63 2,00 kus 148,50 297,00 38 FRIP61275 Záslepka na balonovací tvarokvky 75 SPAK 2,00 ks 1 028, , Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 34,00 kus 128, ,00 40 FRIP61275 Tvarovka balonovací 63 SPA!!! 1,00 ks 1 299, ,60 41 FRIP61281 Odbočka navrtávací bez vrtáku 90/ 63 SA 2,00 ks 862, , ,5 Odbočka navrtávací bez vrtáku 90/ 32 SA 1,00 ks 862,50 862,50 43 FRIP61216 T - kus 90 T 1,00 ks 727,80 727,80 44 FRIP61210 Koleno 90/ 90 W90 2,00 ks 513, ,00 45 FRIP61210 Koleno 90/ 45 W45 1,00 ks 520,20 520,20 46 FRIP61527 Koleno 90/ 30 W30 2,00 ks 609, , ,2 Koleno 90/ 11 W11 2,00 ks 1 237, ,40 48 FRIP61539 Redukce 90/ 63 MR 2,00 ks 303,90 607,80 49 FRIP61203 Záslepka 90 MV 2,00 ks 491,80 983,60 50 FRIP61268 Objímka s dorazem 90 MB 3,00 ks 213,50 640, ,5 Nasunutí potrubní sekce do PE 63 do polyetylénové chráničky 4,20 m 65,00 273, P38111 PE x 6,3 SDR17,6 12 m - 5% prořez 4,41 m 142,50 628, P77020 manžeta pryžová na chráničku 65/112mm 6,00 ks 401, , P77023 Objímka středící 63/110 výška 12,5mm MINI 4(ks/kruh) 3,00 SET 155,40 466, Nasunutí potrubní sekce do PE 90 do polyetylénové chráničky 17,20 m 75, , P38116 PE x 9,1 SDR17,6 12 m - 5%prořez 18,06 m 297, , P77021 manžeta pryžová na chráničku 92/162mm 10,00 ks 663, , P77027 Objímka středící 90/160 JM 1(ks/kruh) 15,00 SET 168, , Montáž litinového poklopu kus 795, P92040 Poklop šoupátkový - plyn Y4504 střední 3,00 ks 536, , P92041 Deska betonová pod poklop střední 3,00 ks 176,50 529, P92040 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 22,60 m 28,50 644, P92041 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN ,74 m 32, ,55 64 MD Mimostaveništní doprava 806,03 % 65 PM Přidružený materiál 1 268,72 % 66 PPV Podíl přidružených výkonů 2 074,75 % 67 ZV Zednické výpomoci 2 074,75 % Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3-50% 4,50 m 95,00 427, Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4-50% 4,50 m 95,00 427, Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm 124,40 m 3,50 435, P92030 Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná 124,40 m 6,00 746, Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N 9,00 m 50,00 450, žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD x31x26 cm 9,00 kus 228, , deska krycí kabelových žlabů ABD x30x6 cm 18,00 kus 58, , Vodič CY 4mm2 127,40 m 10, , P92021 Vodič CY 4 127,40 m 14, , P92021 Ukončení vodiče - krabicový spoj ,00 ks 15,00 45, Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3-50% 4,50 m 55,00 247, Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4-50% 1,50 m 55,00 82, Odplynění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku 1,50 m 20,00 30, Odvzdušnění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku 22,60 m 15,00 339, Odvzdušnění potrubí do DN 80 s použitím podušky dusíku 101,74 m 15, , Utěsnění potrubí PE D63 balonem 1,00 ks 950,00 950, Propoj pod plynem - potrubí PE D63 1,00 ks 1 000, , Odpoj pod plynem - PE potr. D63 1,00 ks 500,00 500,00 86 PL99003 Připojení plynovodní přípojky na PE plynovod pod tlakem pomocí navrtávací elektrotvarovky 1,00 ks 1 000, ,00 87 STL Revize STL plynovodů základní cena 1,00 ks , ,00 88 STLDN100 Revize STL plynovodů do DN 100 1,24 100m 1 000, , ocenění podle pozn. 1) TAB. 3 - vytyčení stavby plynovodu - minimální cena 1, , , a01 vytyčení liniové stavby 8,00 bod 200, , GP na věcné břemeno 1,24 100m Vyhotovení ověřených kopií GP na věcné břemeno v požadovaném počtu 5,00 kopie

12 Celkem , Plynovodní přípojky č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4-50% 11,25 m 55,00 618, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 0,98 m3 225,00 220, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 0,29 m3 20,00 5, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 2,63 m3 225,00 591, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-30% 3,94 m3 20,00 78, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-50% 0,98 m3 275,00 269, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 0,29 m3 25,00 7, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 7,21 m3 58,50 421, Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1,38 m3 198,50 273, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1,38 m3 45,00 62, Uložení sypaniny na skládky 1,38 m3 25,00 34, Poplatek za skládku - zemina 2,35 t Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 5,82 m3 115,00 669, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 1,38 m3 185,00 255, kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A 2,68 t 217,80 583, P19910 ISIFLO kulový kohout 32 x 1 DN 25 č ,00 ks 5 288, , P19912 ISIFLO šroubení s vnějš.závitem 32 x 1~ č ,00 ks 199,50 598, P19923 ISIFLO vsuvka podpůrná 32 č ,00 ks 58,50 175, P19903 ISIFLO objímka DS 32 č ,00 ks 225,00 675, P19900 ISIFLO držák A na zeď 3,00 ks 886, , Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 14,62 m 12,50 182, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 2,00 sada 500, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 14,62 m 19,50 285, Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm 14,62 m 60,00 877, P38003 PE x 3,0 SDR m - prořez 5% 15,35 m 27,50 422, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25 6,00 kus 98,50 591,00 27 FRIP61209 Koleno 32/ 90 W90 3,00 ks 172,50 517,50 28 FRIP61573 Objímka prodloužená s dorazem 32 FRIALONG 3,00 ks 129,50 388, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 3,00 kus 148,50 445,50 30 FRIP61604 Navrtávací odboč. T-kus s paralel. prodl. hrdlem 90/32 DAP 3,00 ks 1 028, , Nasunutí potrubí sekce PE 32 do polyetylénové chráničky 2,10 m 45,00 94, P38006 PE x 5,8 SDR11 6 m - prořez 5% 2,10 m 93,50 196, P36100 Chránička HEKAPLAST R 63/53 3,90 m 32,50 126, Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 Mpa DN 50 14,62 m 28,50 416, P92001 Tiskopis samolepící Hlavní uzávěr plynu 3,00 ks 50,00 150,00 36 MD Mimostaveništní doprava 67,11 % 37 PM Přidružený materiál 95,78 % 38 PPV Podíl přidružených výkonů 162,89 % 39 ZV Zednické výpomoci 162,89 % Krytí plynovodu výstražnou folií šířky 34 cm 9,22 m 3,50 32, P92030 Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná 9,22 m 6,00 55, Vodič CY 4 mm2 14,62 m 10,00 146, P92021 Vodič CY 4 14,62 m 14,50 211, P92021 Ukončení vodiče - krabicový spoj ,00 ks 15,00 45,00 45 MD Mimostaveništní doprava 2,01 % 46 PPV Podíl přidružených výkonů 4,59 % Vyhotovení karty plynovodní přípojky 3,00 ks 500, ,00 48 PM Přidružený materiál 4,80 % 49 PPV Podíl přidružených výkonů 4,80 % 50 RPP Revize plynových přípojek 3,00 ks 500, , GP na věcné břemeno 0,15 100m Vyhotovení ověřených kopií GP na věcné břemeno v požadovaném počtu 5,00 kopie

13 Celkem , Připojovací pilířky I.etapa č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 2,12 M3 225,00 477, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,12 M3 198,50 420, Uložení sypaniny na skládky 2,12 M3 19,50 41, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,82 T Polštář základu z kameniva hr.drceného mm 0,24 M3 745,00 178, Základové patky z betonu tř. C 16/20 0,52 M , , Zřízeníprostupů základu 2,00 350,00 700, Připojovací pilířek typ A- prefabrikát 1, , , Připojovací pilířek typ B - prefabrikát 1, , , Přesun hmot,oplocení a zvláštní nobj.zděné 5,46 100,00 546, Lindab, zastřešení proti vodě 2,34 m2 498, , Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu 2,34 M2 269,50 630,63 Celkem ,48 06 STL plynovod a přípojky - II. etapa CELKEM ,68 Kč 07 Veřejné osvětlení II.etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena 07.1 Zemní práce Zemní práce dle výkazu výměr 1,00 kpl , ,00 Celkem , Kabelový rozvod Kabelový rozvod dle výkazu 1 kpl ,00 Celkem ,00

14 08 Doplnění II. etapy č.pol. text mn. m.j. jedn.cena celk.cena zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4 ks 9 950, , a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 4,04 ks 618, , a konus sach tbr-q /58/12 4,04 ks 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q. 1 63/6 2,02 ks 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q. 1 63/10 5,05 ks 225, , a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 6,06 ks 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4 ks 495, , a poklop sacht d400-begu-b 1 bez odv 4 ks 2 948, , úprava stávající šachty 2 ks 7 500, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 920 m2 141, , Základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 bez bednění 43,2 m , , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB montáž 20 m 2 143, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 2m 4 ks 9 865, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 1,7m 2 ks 8 540, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 1,4m 2 ks 7 280, ,00 Celkem ,03 Stavba celkem bez DPH ,91 Kč DPH 20% Stavba celkem s DPH 20% ,38 Kč ,29 Kč

15

16

17

18

19

20

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s.

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s. 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TABULKY 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov Zakázka : Sportovní centrum Bouzov Položkový rozpočet Zdravotně techn. insta Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj 001 B Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: 201335 - Předávací místa Velešín Místo: k.ú.velešín Datum: 13.09.2013 Objednavatel: IČ: 49021117 Jihočeský vodárenský svaz DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Projektant: IČ: 67184707

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever Rekapitulace Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever. příjezdová cesta. příjezdová cesta. příjezdová cesta parkoviště před hospodou odvodnění cesta pod kapličkou pozemek č. 9-56 950,00

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

Venkovní úpravy - RD

Venkovní úpravy - RD Poř Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr Ztratné Výměra Jedn cena Cena CELKEM Venkovní úpravy - RD 001: Zemní práce 1 SP 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 1 a 2 objem do 100 m3 m3 51,815

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - SO 201 - dle 222 zák. 136/2016 odst. 5 MÉNĚPRÁCE nol--------- celk. ceny objekt SO 201 Most ev.č. 11725-3 49 421361236 Výztuž ŽB spřahující desky z betonářské oceli 10

Více