ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET"

Transkript

1 Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 346,00 M3 42, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm 35,00 M2 10,08 352, Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 35,00 M2 25,59 895, Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 35,00 M2 25,00 875, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 184,00 M3 136, , Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 55,20 M3 27, , Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 368,00 M3 35, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 530,00 M3 230, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 714,00 M3 55, , Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS 714,00 M3 52, , Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 310,00 M2 9, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 390,00 M3 126, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 920,00 M2 141, , Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 180 mm 920,00 M2 297, , Postřk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ,00 M2 15, , Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 50 mm š nad 3 m 65,00 M2 238, , Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m 920,00 M2 362, , Asfaltový beton obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 920,00 M2 232, , Zříz vpusti uliční B UVB-50,výtok DN 150,vč.dodávky dílců 6,00 KUS , , Osaz silnič. obrub s opěr B 326,00 M 343, , OBRUBNÍK BEST MONO II -100X15X25-ROVNÝ 358,60 KS 135, , Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 14,18 M , , Osaz záhon obrub B s opěrou-500/250/80,do bet.lože 220,00 M 288, , OBRUBNÍK BEST PARKAN I - 50X5X20-ROVNÝ 484,00 KS 43, , Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2 325,00 M2 243, , BEST-Klasiko-(60*200*100)-povrch Standart,barva přírodní 357,50 M2 255, , Klad zámk dl tl.80 mm,lože drť 4-8mm,tl.40mm 65,00 M2 288, , BEST-Klasiko-(80*200*100)-povrch Standart,barva přírodní 71,50 M2 300, , Dodávka, osazení a montáž svislých dopravních značek 2,00 KUS 4 120, , Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 20,00 M 72, , Zalití dilatačních spar 20,00 M 86, , Přesun hmot pro komunikace a letiště s krytem živičným 1 128,00 T 42, ,24 Celkem cena bez DPH ,46 Kč

2 02 Kanalizace splašková - II. eapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad -50m2 kam drc 30cm 37,50 M2 48, , odstraň podklad -50m2 živice 15cm 37,50 M2 68, , odstraň podklad -50m2 živice 20cm 37,50 M2 78, , dočas zajišť potr ocel litin dn ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 1,50 M 125,00 187, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 34,00 M3 42, , přípl ztížení vykop vedení pozemní 12,50 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 135,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 67,50 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 63,00 M3 795, , hlb rýh 2000mm tř.6 14,00 M3 995, , pažení příložné hl.do 4m rýhy 679,00 M2 1, , odstranění pažení rýh hl. 4m příl. 679,00 M2 0,70 475, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 271,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 77,00 M3 68, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 do 10000m 34,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 zkd 1000m 850,00 M3 16, , vodorov přem.výkop tř.7 zkd 1000m 77,00 M3 228, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 1 925,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 111,00 M3 19, , skládkovné zemina 222,00 T zásyp zhutněný jam 237,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 79,60 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 159,20 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 37,50 kg 125, , trativody z trubek plast flexi D do 100 mm. obsyp 80,00 M 118, , lože výkopu ze štěrkopísku 20,20 M3 529, , podkl deska beton c12/15 výkop 0,58 M , , bednění desek v otevřeném výkopu 1,92 M2 295,00 566, podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 75,00 M2 114, , asf beton podkl acp16 tl80mm -3m 37,50 M2 382, , asf beton podkl acp22 tl100mm -3m 37,50 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 37,50 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 37,50 M2 15,11 566, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 37,50 M2 15,11 566, asf bet obrus aco11 i tl 40mm -3m 37,50 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm -3m 37,50 M2 378, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn ,00 M 962, , mtž tvar pvc-syst kg uzávěr dn250 1,00 KS 100,00 100, a záslepka urm 250 mm ,02 KS 228,50 233, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 197,00 M 55, , zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4,00 KS 9 950, , a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 4,04 KS 618, , a konus sach tbr-q /58/12 4,04 KS 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q.1 63/6 2,02 KS 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/10 5,05 KS 225, , a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 4,04 KS 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4,00 KS 495, , a poklop sacht d400-begu-b1 bez odv 4,00 KS 2 948, , úprava stávající šachty 1,00 KS 7 500, , zarov styčné pl podkl živič tl 20cm 50,00 M 45, ,00

3 řezání živič krytu tl 10-15cm 50,00 M 95, , přesun potrubí plast otevř výkop 290,52 T 100, , výstražná folie 197,00 M 9, , odvoz suti na skládku do 1km 43,73 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 1 486,65 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 28,73 T skládkovné kamenivo 15,00 T Celkem ,66 02 Kanalizace splašková - II. eapa CELKEM ,66 Kč 03 Kanalizace dešťová - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad -50m2 kam drc 30cm 52,50 M2 48, , odstraň podklad -50m2 živice 15cm 52,50 M2 68, , odstraň podklad -50m2 živice 20cm 52,50 M2 78, , dočas zajišť potr ocel litin dn ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 4,50 M 125,00 562, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 34,00 M3 42, , přípl ztížení výkop vedení pozemní 9,00 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 134,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 67,00 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 72,00 M3 795, , hlb rýh 2000mm tř.6 27,00 M3 995, , pažení příložné hl.do 4m rýhy 721,00 M2 1, , odstranění pažení rýh hl. 4m příl. 721,00 M2 0,70 504, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 270,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 99,00 M3 68, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 22,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 zkd 1000m 550,00 M3 16, , vodorov přem.výkop. Tř. 7 do 10000m 99,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 2 475,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 121,00 M3 19, , skládkovné zemina 388,00 T zásyp zhutněný jam 248,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 136,40 M3 101, , a kamen drc drobne 0-4 d 202,00 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 8,76 kg 125, , trativody z trubek plast flexi D do 100 mm. obsyp 80,00 M 118, , lože výkopu ze štěrkopísku 20,20 M3 529, , podkl deska beton c12/15 výkop 0,58 M , , bednění desek v otevřeném výkopu 1,92 M2 295,00 566, podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 105,00 M2 114, , asf beton podkl acp16 tl80mm -3m 52,50 M2 328, , asf beton podkl acp22 tl100mm -3m 52,50 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 52,50 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 52,50 M2 15,11 793, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 52,50 M2 15,11 793, asf bet obrus aco11 i tl 40mm -3m 52,50 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm -3m 52,50 M2 378, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn ,00 M 1 347, , mtž tvar pvc-syst kg uzávěr dn300 1,00 KS 115,00 115, a záslepka urm 300 mm 1,02 KS 362,50 369, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 197,00 M 55, , zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4,00 KS 9 950, ,00

4 a prsten vyrovnav tbw-q 625/120/90 1,01 KS 239,40 241, a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 1,01 KS 618,50 624, a skruz sacht tbs-q.1 100x50x9 4,04 KS 856, , a konus sach tbr-q /58/12 k 4,04 KS 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q.1 63/6 2,02 KS 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/8 1,01 KS 218,50 220, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/10 4,04 KS 225,50 911, a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 4,04 KS 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4,00 KS 495, , a poklop sacht d400-begu-b1 bez odv 4,00 KS 2 948, , úprava stávající šachty 2,00 KS 9 000, , zarov styčné pl podkl živič tl 20cm 70,00 M 45, , řezání živič krytu tl 10-15cm 70,00 M 95, , přesun potrubí plast otevř výkop 354,74 T 100, , výstražná folie 197,00 M 9, , odvoz suti na skládku do 1km 61,22 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 2 081,31 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 28,73 T skládkovné kamenivo 15,00 T Celkem ,17 03 Kanalizace dešťová - II. etapa CELKEM ,17 Kč 04 Vodovod - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad - 50m2 kam drc 30cm 45,00 M2 48, , odstraň podklad - 50m2 živice 15cm 45,00 M2 68, , ,00 M2 78, , ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 9,00 M 125, , ,00 M3 42, , přípl ztížení vykop vedení pozemní 24,00 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 157,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 78,50 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 13,00 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 642,00 M2 1,00 642, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 642,00 M2 0,50 321, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 293,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 13,00 M3 68,50 890, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 79,30 M3 228, , příplatek zkd 1000m tř ,50 M3 9, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 13,00 M3 228, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 325,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 92,30 M3 19, , skládkovné zemina 184,60 T zásyp zhutněný jam 214,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 69,30 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 138,60 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 cv rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 37,50 kg 125, , lože výkopu ze štěrkopísku 23,10 M3 529, , podkladní blok beton c12/15 výkop 2,74 M , , bednění bloku v otevřeném výkopu 15,68 M2 295, , mtž potr výkop tr pe sv dn 90 32,00 M 85, ,00

5 a potrubi vod.pe100 sdr11 90mm 32,48 M 188, , mtž potr výkop tr pe sv dn ,00 M 95, , a potrubi vod.pe100 sdr11 110mm 214,17 M 249, , mtž vodov šoupátko výkop dn 80 5,00 KS 495, , šoupě DN 80 PN 10 včetně zemní soupravy 5,05 KS 6 256, , mtž hydrantu podzemních dn 80 4,00 KS 950, , a hydrant podzemni h dn80 4,04 KS , , mtž vodov šoupátko výkop dn 100 8,00 KS 595, , šoupě DN 100 PN 10 včetně zemní soupravy 8,08 KS 7 125, , tlak zkouška vodov potr dn ,00 M 39, , dezinfekce vodov potr dn do ,00 M 19, ,50

6 zabezpečení vodov potr dn do 300 6,00 KS 1 000, , osaz poklopů litin šoupátkových 8,00 KS 395, ,00

7 a poklop typ 504-soupatkovy 8,00 KS 628, , osaz poklopů litin hydrantových 4,00 KS 850, , a poklop typ 522-hydrantovy 4,00 KS 1 569, , orientační tabulky na zdivu 7,00 KS 350, , MTŽ a dod tvarovek 1,00 kpl , , napojení na stávající 2,00 KS 4 950, , přesun potrubí plast otevř výkop 255,19 T 100, , M+D vodič CY 6 329,00 M 26, , ,5 výstražná folie 260,00 M 9, , revize hydrantů a vytyčovacího vodiče 1,00 kpl , , vypuštění a napuštění řadu pro napojení 1,00 kpl , , podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 90,00 M2 114, , asf beton podkl acp 16 tl 80 mm - 3m 45,00 M2 382, , asf beton podkl acp 22 tl 100 mm - 3m 45,00 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 45,00 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 45,00 M2 15,11 679, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 45,00 M2 15,11 679, asf bet obrus aco 11 i tl 40mm-3m 45,00 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm-3m 45,00 M2 378, , odvoz suti na skládku do 1 km 52,47 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 1 783,98 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 34,47 T skládkovné kamenivo 18,00 T Celkem ,38 04 Vodovod - II. etapa CELKEM ,38 Kč 05 Přípojky - II. etapa 05.1D Přípojky dešťové kanalizace č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,30 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,15 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 16,98 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 8,49 M3 25,00 212, hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 11,32 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,28 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 11,32 M3 68,50 775, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 3,68 M3 198,50 730, příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 13, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 11,32 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 283,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 30,00 M3 19,50 585, skládkovné zemina 30,00 T zásyp zhutněný jam 41,60 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 11,70 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 23,40 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 37,00 M 298, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn200 6,00 M 468, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn300 6,09 KS 175, , a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,00 KS 1 695, , mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn 150 6,00 KS 75,00 450, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 37,00 KS 35, , M+D plast šachta DN tř. A 6,00 KS 8 250, , přesun potrubí plast otevř výkop 42,23 T 100, , výstražná folie 37,00 M 9,50 351,50

8 Celkem , S Přípojky splaškové kanalizace č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,30 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,15 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 16,98 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 8,49 M3 25,00 212, hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 11,32 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,28 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 11,32 M3 68,50 775, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 3,68 M3 198,50 730, příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 9,40 864, vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 11,32 M3 358, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 283,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 15,00 M3 19,50 292, skládkovné zemina 30,00 T zásyp zhutněný jam 41,60 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 11,70 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 23,40 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 37,00 M 298, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn250 6,00 KS 150,00 900, a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,09 KS 1 295, , mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn150 6,00 KS 75,00 450, a koleno 45st. urb 200 mm ,09 KS 86,90 529, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 37,00 M 35, , M+D plast šachta DN tř. A 6,00 KS 8 250, , přesun potrubí plast otevř výkop 42,23 KS 100, , Výstražná folie 37,00 KS 9,50 351,50 Celkem , U Přípojky vpustí č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,35 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,18 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 28,35 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 14,18 M3 25,00 354, pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 56,70 M3 58, , vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 17,00 M3 198, , příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 17,00 M3 19,50 331, skládkovné zemina 34,00 T zásyp zhutněný jam 39,70 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 13,20 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 26,40 T 217, , Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3,78 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 42,00 M 298, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn300 6,00 KS 175, , a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,09 KS 1 695, ,55

9 mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn150 6,00 KS 75,00 450, a koleno 45st. urb 160 mm ,06 KS 86,90 526, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 42,00 M 55, , Zřízení vpusti uliční UV-50 normální 6,00 KS dodávka uliční vpusti včetně mříže 6,00 kpl přesun potrubí plast otevř výkop 33,83 T 100, , výstražná folie 42,00 M 9,50 399,00 Celkem , V Přípojky vodovodu č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 27,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 13,50 M3 20,00 270, hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 18,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 9,00 M3 25,00 225, pažení příložné hl.do 2m rýhy 99,90 M2 1,00 99, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 99,90 M2 0,50 49, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,00 M3 58, , vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 11,70 M3 198, , příplatek zkd 1000m tř ,50 M3 9, ,50

10 uloženi sypaniny na skládku 11,70 M3 19,50 228, skládkovné zemina 23,40 T zásyp zhutněný jam 33,30 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 8,33 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 16,66 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , mtž potr výkop tr pe sv dn 32 37,00 M 60, , a potrubi vod. pe80 sdr11 32mm 37,56 M 27, , mtž navrtávacích pasů tř osc dn 100 6,00 KS 895, , Navrtací pas vč. šoupěte, ZS, poklopu DN 100 6,06 kpl 5 450, , tlak zkouška vodov potr dn ,00 M 19,50 721, dezinfekce vodov potr dn do ,00 M 15,00 555, zabezpečení vodov potr dn do 300 6,00 KS 500, , orientační tabulky na zdivu 6,00 KS 350, , M+D plast vodoměrná šachta DN tř. A 6,00 KS , , přesun potrubí plast otevř výkop 38,03 T 100, , M+D vodič CY 6 37,00 M 26,50 980, výstražná folie 37,00 M 9,50 351,50 Celkem ,19 05 Přípojky - II. etapa CELKEM ,45 Kč 06 STL plynovod a přípojky - II. etapa 01.1 STL plynovod č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 36,81 m3 225, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 11,04 m3 20,00 220, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 18,89 m3 225, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-30% 5,67 m3 20,00 113, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 50% 36,81 m3 275, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4-30% 11,04 m3 25,00 276, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-50% 18,89 m3 275, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4-30% 5,67 m3 25,00 141, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 72,24 m2 1,00 72, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 72,24 m2 0,50 36, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 111,39 m3 58, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 59,72 m3 353, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m 59,72 m3 9,50 567, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 59,72 m3 45, , Uložení sypaniny na skládky 59,72 m3 19, , Poplatek za skládku - zemina 101,53 t Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 51,67 m3 115, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 5,72 m3 185, , kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A 116,42 t 217, , Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 70 mm, tl 3,2 mm 8,00 kus 25,00 200, Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 22,66 m 17,50 396, Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN ,74 m 19, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 1,00 sada 500,00 500, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do ,40 m 32, , Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm 2,00 m 60,00 120, P38006 PE x 5,8 SDR m - 5% prořez 22,66 m 75, , Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 101,74 m 85, , P38108 PE x 5,1 SDR17,6 100 m - 5% prořez 106,83 m 118, , Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25 2,00 kus 98,50 197, P92050 Wormet odvzušňovací uzávěr EKSF - S / PE 1,00 ks 4 985, ,00 31 FRIP61202 Záslepka 32 MV 2,00 ks 119,40 238,80 32 FRIP61573 Objímka prodloužená s dorazem 32 FRIALONG 1,00 ks 225,00 225,00

11 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 50 2,00 kus 125,00 250,00 34 FRIP61275 Odbočka navrtávací bez vrtáku 63/ 32 SA!!! 2,00 ks 969, ,00 35 FRIP61203 Záslepka 63 MV 7,00 ks 229, ,60 36 FRIP61573 Objímka prodloužena s dorazem 63 FRIALONG 1,00 ks 217,50 217, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63 2,00 kus 148,50 297,00 38 FRIP61275 Záslepka na balonovací tvarokvky 75 SPAK 2,00 ks 1 028, , Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 34,00 kus 128, ,00 40 FRIP61275 Tvarovka balonovací 63 SPA!!! 1,00 ks 1 299, ,60 41 FRIP61281 Odbočka navrtávací bez vrtáku 90/ 63 SA 2,00 ks 862, , ,5 Odbočka navrtávací bez vrtáku 90/ 32 SA 1,00 ks 862,50 862,50 43 FRIP61216 T - kus 90 T 1,00 ks 727,80 727,80 44 FRIP61210 Koleno 90/ 90 W90 2,00 ks 513, ,00 45 FRIP61210 Koleno 90/ 45 W45 1,00 ks 520,20 520,20 46 FRIP61527 Koleno 90/ 30 W30 2,00 ks 609, , ,2 Koleno 90/ 11 W11 2,00 ks 1 237, ,40 48 FRIP61539 Redukce 90/ 63 MR 2,00 ks 303,90 607,80 49 FRIP61203 Záslepka 90 MV 2,00 ks 491,80 983,60 50 FRIP61268 Objímka s dorazem 90 MB 3,00 ks 213,50 640, ,5 Nasunutí potrubní sekce do PE 63 do polyetylénové chráničky 4,20 m 65,00 273, P38111 PE x 6,3 SDR17,6 12 m - 5% prořez 4,41 m 142,50 628, P77020 manžeta pryžová na chráničku 65/112mm 6,00 ks 401, , P77023 Objímka středící 63/110 výška 12,5mm MINI 4(ks/kruh) 3,00 SET 155,40 466, Nasunutí potrubní sekce do PE 90 do polyetylénové chráničky 17,20 m 75, , P38116 PE x 9,1 SDR17,6 12 m - 5%prořez 18,06 m 297, , P77021 manžeta pryžová na chráničku 92/162mm 10,00 ks 663, , P77027 Objímka středící 90/160 JM 1(ks/kruh) 15,00 SET 168, , Montáž litinového poklopu kus 795, P92040 Poklop šoupátkový - plyn Y4504 střední 3,00 ks 536, , P92041 Deska betonová pod poklop střední 3,00 ks 176,50 529, P92040 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 22,60 m 28,50 644, P92041 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN ,74 m 32, ,55 64 MD Mimostaveništní doprava 806,03 % 65 PM Přidružený materiál 1 268,72 % 66 PPV Podíl přidružených výkonů 2 074,75 % 67 ZV Zednické výpomoci 2 074,75 % Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3-50% 4,50 m 95,00 427, Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4-50% 4,50 m 95,00 427, Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm 124,40 m 3,50 435, P92030 Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná 124,40 m 6,00 746, Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N 9,00 m 50,00 450, žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD x31x26 cm 9,00 kus 228, , deska krycí kabelových žlabů ABD x30x6 cm 18,00 kus 58, , Vodič CY 4mm2 127,40 m 10, , P92021 Vodič CY 4 127,40 m 14, , P92021 Ukončení vodiče - krabicový spoj ,00 ks 15,00 45, Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3-50% 4,50 m 55,00 247, Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4-50% 1,50 m 55,00 82, Odplynění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku 1,50 m 20,00 30, Odvzdušnění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku 22,60 m 15,00 339, Odvzdušnění potrubí do DN 80 s použitím podušky dusíku 101,74 m 15, , Utěsnění potrubí PE D63 balonem 1,00 ks 950,00 950, Propoj pod plynem - potrubí PE D63 1,00 ks 1 000, , Odpoj pod plynem - PE potr. D63 1,00 ks 500,00 500,00 86 PL99003 Připojení plynovodní přípojky na PE plynovod pod tlakem pomocí navrtávací elektrotvarovky 1,00 ks 1 000, ,00 87 STL Revize STL plynovodů základní cena 1,00 ks , ,00 88 STLDN100 Revize STL plynovodů do DN 100 1,24 100m 1 000, , ocenění podle pozn. 1) TAB. 3 - vytyčení stavby plynovodu - minimální cena 1, , , a01 vytyčení liniové stavby 8,00 bod 200, , GP na věcné břemeno 1,24 100m Vyhotovení ověřených kopií GP na věcné břemeno v požadovaném počtu 5,00 kopie

12 Celkem , Plynovodní přípojky č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4-50% 11,25 m 55,00 618, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 0,98 m3 225,00 220, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 0,29 m3 20,00 5, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 2,63 m3 225,00 591, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-30% 3,94 m3 20,00 78, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-50% 0,98 m3 275,00 269, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 0,29 m3 25,00 7, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 7,21 m3 58,50 421, Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1,38 m3 198,50 273, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1,38 m3 45,00 62, Uložení sypaniny na skládky 1,38 m3 25,00 34, Poplatek za skládku - zemina 2,35 t Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 5,82 m3 115,00 669, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 1,38 m3 185,00 255, kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A 2,68 t 217,80 583, P19910 ISIFLO kulový kohout 32 x 1 DN 25 č ,00 ks 5 288, , P19912 ISIFLO šroubení s vnějš.závitem 32 x 1~ č ,00 ks 199,50 598, P19923 ISIFLO vsuvka podpůrná 32 č ,00 ks 58,50 175, P19903 ISIFLO objímka DS 32 č ,00 ks 225,00 675, P19900 ISIFLO držák A na zeď 3,00 ks 886, , Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 14,62 m 12,50 182, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 2,00 sada 500, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 14,62 m 19,50 285, Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm 14,62 m 60,00 877, P38003 PE x 3,0 SDR m - prořez 5% 15,35 m 27,50 422, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25 6,00 kus 98,50 591,00 27 FRIP61209 Koleno 32/ 90 W90 3,00 ks 172,50 517,50 28 FRIP61573 Objímka prodloužená s dorazem 32 FRIALONG 3,00 ks 129,50 388, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 3,00 kus 148,50 445,50 30 FRIP61604 Navrtávací odboč. T-kus s paralel. prodl. hrdlem 90/32 DAP 3,00 ks 1 028, , Nasunutí potrubí sekce PE 32 do polyetylénové chráničky 2,10 m 45,00 94, P38006 PE x 5,8 SDR11 6 m - prořez 5% 2,10 m 93,50 196, P36100 Chránička HEKAPLAST R 63/53 3,90 m 32,50 126, Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 Mpa DN 50 14,62 m 28,50 416, P92001 Tiskopis samolepící Hlavní uzávěr plynu 3,00 ks 50,00 150,00 36 MD Mimostaveništní doprava 67,11 % 37 PM Přidružený materiál 95,78 % 38 PPV Podíl přidružených výkonů 162,89 % 39 ZV Zednické výpomoci 162,89 % Krytí plynovodu výstražnou folií šířky 34 cm 9,22 m 3,50 32, P92030 Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná 9,22 m 6,00 55, Vodič CY 4 mm2 14,62 m 10,00 146, P92021 Vodič CY 4 14,62 m 14,50 211, P92021 Ukončení vodiče - krabicový spoj ,00 ks 15,00 45,00 45 MD Mimostaveništní doprava 2,01 % 46 PPV Podíl přidružených výkonů 4,59 % Vyhotovení karty plynovodní přípojky 3,00 ks 500, ,00 48 PM Přidružený materiál 4,80 % 49 PPV Podíl přidružených výkonů 4,80 % 50 RPP Revize plynových přípojek 3,00 ks 500, , GP na věcné břemeno 0,15 100m Vyhotovení ověřených kopií GP na věcné břemeno v požadovaném počtu 5,00 kopie

13 Celkem , Připojovací pilířky I.etapa č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 2,12 M3 225,00 477, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,12 M3 198,50 420, Uložení sypaniny na skládky 2,12 M3 19,50 41, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,82 T Polštář základu z kameniva hr.drceného mm 0,24 M3 745,00 178, Základové patky z betonu tř. C 16/20 0,52 M , , Zřízeníprostupů základu 2,00 350,00 700, Připojovací pilířek typ A- prefabrikát 1, , , Připojovací pilířek typ B - prefabrikát 1, , , Přesun hmot,oplocení a zvláštní nobj.zděné 5,46 100,00 546, Lindab, zastřešení proti vodě 2,34 m2 498, , Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu 2,34 M2 269,50 630,63 Celkem ,48 06 STL plynovod a přípojky - II. etapa CELKEM ,68 Kč 07 Veřejné osvětlení II.etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena 07.1 Zemní práce Zemní práce dle výkazu výměr 1,00 kpl , ,00 Celkem , Kabelový rozvod Kabelový rozvod dle výkazu 1 kpl ,00 Celkem ,00

14 08 Doplnění II. etapy č.pol. text mn. m.j. jedn.cena celk.cena zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4 ks 9 950, , a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 4,04 ks 618, , a konus sach tbr-q /58/12 4,04 ks 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q. 1 63/6 2,02 ks 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q. 1 63/10 5,05 ks 225, , a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 6,06 ks 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4 ks 495, , a poklop sacht d400-begu-b 1 bez odv 4 ks 2 948, , úprava stávající šachty 2 ks 7 500, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 920 m2 141, , Základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 bez bednění 43,2 m , , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB montáž 20 m 2 143, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 2m 4 ks 9 865, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 1,7m 2 ks 8 540, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 1,4m 2 ks 7 280, ,00 Celkem ,03 Stavba celkem bez DPH ,91 Kč DPH 20% Stavba celkem s DPH 20% ,38 Kč ,29 Kč

15

16

17

18

19

20

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. A Výzvy A. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pokud jsou v technické části zadávací dokumentaci, obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy) a označení výrobků, výkonů, materiálů

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I.

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. AKTUALIZACE Úvod: Nové položky jsou přidávány na základě průběžného sledování trhu, zejména aktuálních potřeb realizačních firem při oceňování stavebních zakázek

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

kód služby popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA číslo

kód služby popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA číslo II. Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Podle 92e zákona o DPH se systém přenesení

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch.

kladové konstrukce Základov Základy ení ze svislých konstrukcído půdy. Stavba mám rovnoměrn Vyloučen = konstrukce přenp ení trhlin v konstrukcích. ch. Zemní práce Základov kladové konstrukce Zakládání staveb Je jedním m ze základnz kladních oborů stavebnictví zahrnující návrh základz kladů a volbu vhodné metody provádění základů a s tím t m spojené provádění

Více