ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET"

Transkript

1 Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 346,00 M3 42, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm 35,00 M2 10,08 352, Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 35,00 M2 25,59 895, Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 35,00 M2 25,00 875, Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 184,00 M3 136, , Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 55,20 M3 27, , Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 368,00 M3 35, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 530,00 M3 230, , Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 714,00 M3 55, , Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS 714,00 M3 52, , Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 310,00 M2 9, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 390,00 M3 126, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 920,00 M2 141, , Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 180 mm 920,00 M2 297, , Postřk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ,00 M2 15, , Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 50 mm š nad 3 m 65,00 M2 238, , Podklad z obalovaného kameniva OKS II tl 70 mm š nad 3 m 920,00 M2 362, , Asfaltový beton obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm 920,00 M2 232, , Zříz vpusti uliční B UVB-50,výtok DN 150,vč.dodávky dílců 6,00 KUS , , Osaz silnič. obrub s opěr B 326,00 M 343, , OBRUBNÍK BEST MONO II -100X15X25-ROVNÝ 358,60 KS 135, , Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 14,18 M , , Osaz záhon obrub B s opěrou-500/250/80,do bet.lože 220,00 M 288, , OBRUBNÍK BEST PARKAN I - 50X5X20-ROVNÝ 484,00 KS 43, , Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2 325,00 M2 243, , BEST-Klasiko-(60*200*100)-povrch Standart,barva přírodní 357,50 M2 255, , Klad zámk dl tl.80 mm,lože drť 4-8mm,tl.40mm 65,00 M2 288, , BEST-Klasiko-(80*200*100)-povrch Standart,barva přírodní 71,50 M2 300, , Dodávka, osazení a montáž svislých dopravních značek 2,00 KUS 4 120, , Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 20,00 M 72, , Zalití dilatačních spar 20,00 M 86, , Přesun hmot pro komunikace a letiště s krytem živičným 1 128,00 T 42, ,24 Celkem cena bez DPH ,46 Kč

2 02 Kanalizace splašková - II. eapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad -50m2 kam drc 30cm 37,50 M2 48, , odstraň podklad -50m2 živice 15cm 37,50 M2 68, , odstraň podklad -50m2 živice 20cm 37,50 M2 78, , dočas zajišť potr ocel litin dn ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 1,50 M 125,00 187, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 34,00 M3 42, , přípl ztížení vykop vedení pozemní 12,50 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 135,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 67,50 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 63,00 M3 795, , hlb rýh 2000mm tř.6 14,00 M3 995, , pažení příložné hl.do 4m rýhy 679,00 M2 1, , odstranění pažení rýh hl. 4m příl. 679,00 M2 0,70 475, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 271,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 77,00 M3 68, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 do 10000m 34,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 zkd 1000m 850,00 M3 16, , vodorov přem.výkop tř.7 zkd 1000m 77,00 M3 228, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 1 925,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 111,00 M3 19, , skládkovné zemina 222,00 T zásyp zhutněný jam 237,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 79,60 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 159,20 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 37,50 kg 125, , trativody z trubek plast flexi D do 100 mm. obsyp 80,00 M 118, , lože výkopu ze štěrkopísku 20,20 M3 529, , podkl deska beton c12/15 výkop 0,58 M , , bednění desek v otevřeném výkopu 1,92 M2 295,00 566, podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 75,00 M2 114, , asf beton podkl acp16 tl80mm -3m 37,50 M2 382, , asf beton podkl acp22 tl100mm -3m 37,50 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 37,50 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 37,50 M2 15,11 566, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 37,50 M2 15,11 566, asf bet obrus aco11 i tl 40mm -3m 37,50 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm -3m 37,50 M2 378, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn ,00 M 962, , mtž tvar pvc-syst kg uzávěr dn250 1,00 KS 100,00 100, a záslepka urm 250 mm ,02 KS 228,50 233, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 197,00 M 55, , zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4,00 KS 9 950, , a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 4,04 KS 618, , a konus sach tbr-q /58/12 4,04 KS 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q.1 63/6 2,02 KS 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/10 5,05 KS 225, , a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 4,04 KS 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4,00 KS 495, , a poklop sacht d400-begu-b1 bez odv 4,00 KS 2 948, , úprava stávající šachty 1,00 KS 7 500, , zarov styčné pl podkl živič tl 20cm 50,00 M 45, ,00

3 řezání živič krytu tl 10-15cm 50,00 M 95, , přesun potrubí plast otevř výkop 290,52 T 100, , výstražná folie 197,00 M 9, , odvoz suti na skládku do 1km 43,73 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 1 486,65 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 28,73 T skládkovné kamenivo 15,00 T Celkem ,66 02 Kanalizace splašková - II. eapa CELKEM ,66 Kč 03 Kanalizace dešťová - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad -50m2 kam drc 30cm 52,50 M2 48, , odstraň podklad -50m2 živice 15cm 52,50 M2 68, , odstraň podklad -50m2 živice 20cm 52,50 M2 78, , dočas zajišť potr ocel litin dn ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 4,50 M 125,00 562, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 34,00 M3 42, , přípl ztížení výkop vedení pozemní 9,00 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 134,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 67,00 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 72,00 M3 795, , hlb rýh 2000mm tř.6 27,00 M3 995, , pažení příložné hl.do 4m rýhy 721,00 M2 1, , odstranění pažení rýh hl. 4m příl. 721,00 M2 0,70 504, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 270,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 99,00 M3 68, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 22,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 1-4 zkd 1000m 550,00 M3 16, , vodorov přem.výkop. Tř. 7 do 10000m 99,00 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 2 475,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 121,00 M3 19, , skládkovné zemina 388,00 T zásyp zhutněný jam 248,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 136,40 M3 101, , a kamen drc drobne 0-4 d 202,00 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 8,76 kg 125, , trativody z trubek plast flexi D do 100 mm. obsyp 80,00 M 118, , lože výkopu ze štěrkopísku 20,20 M3 529, , podkl deska beton c12/15 výkop 0,58 M , , bednění desek v otevřeném výkopu 1,92 M2 295,00 566, podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 105,00 M2 114, , asf beton podkl acp16 tl80mm -3m 52,50 M2 328, , asf beton podkl acp22 tl100mm -3m 52,50 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 52,50 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 52,50 M2 15,11 793, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 52,50 M2 15,11 793, asf bet obrus aco11 i tl 40mm -3m 52,50 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm -3m 52,50 M2 378, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn ,00 M 1 347, , mtž tvar pvc-syst kg uzávěr dn300 1,00 KS 115,00 115, a záslepka urm 300 mm 1,02 KS 362,50 369, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 197,00 M 55, , zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4,00 KS 9 950, ,00

4 a prsten vyrovnav tbw-q 625/120/90 1,01 KS 239,40 241, a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 1,01 KS 618,50 624, a skruz sacht tbs-q.1 100x50x9 4,04 KS 856, , a konus sach tbr-q /58/12 k 4,04 KS 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q.1 63/6 2,02 KS 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/8 1,01 KS 218,50 220, a prstenec vyrov tbw-q.1 63/10 4,04 KS 225,50 911, a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 4,04 KS 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4,00 KS 495, , a poklop sacht d400-begu-b1 bez odv 4,00 KS 2 948, , úprava stávající šachty 2,00 KS 9 000, , zarov styčné pl podkl živič tl 20cm 70,00 M 45, , řezání živič krytu tl 10-15cm 70,00 M 95, , přesun potrubí plast otevř výkop 354,74 T 100, , výstražná folie 197,00 M 9, , odvoz suti na skládku do 1km 61,22 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 2 081,31 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 28,73 T skládkovné kamenivo 15,00 T Celkem ,17 03 Kanalizace dešťová - II. etapa CELKEM ,17 Kč 04 Vodovod - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena odstraň podklad - 50m2 kam drc 30cm 45,00 M2 48, , odstraň podklad - 50m2 živice 15cm 45,00 M2 68, , ,00 M2 78, , ,50 M 195,00 292, dočas zajišť -6 kabelů volných 9,00 M 125, , ,00 M3 42, , přípl ztížení vykop vedení pozemní 24,00 M3 295, , hlb rýh 2000mm tř m3 157,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 78,50 M3 20, , hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 136,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 68,00 M3 25, , hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 13,00 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 642,00 M2 1,00 642, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 642,00 M2 0,50 321, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 293,00 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 13,00 M3 68,50 890, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 79,30 M3 228, , příplatek zkd 1000m tř ,50 M3 9, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 13,00 M3 228, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 325,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 92,30 M3 19, , skládkovné zemina 184,60 T zásyp zhutněný jam 214,00 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 69,30 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 138,60 T 217, , Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 170,00 M2 25, , Rozprostření ornice pl přes 500 m2 cv rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 170,00 M2 26, , Směs travní 37,50 kg 125, , lože výkopu ze štěrkopísku 23,10 M3 529, , podkladní blok beton c12/15 výkop 2,74 M , , bednění bloku v otevřeném výkopu 15,68 M2 295, , mtž potr výkop tr pe sv dn 90 32,00 M 85, ,00

5 a potrubi vod.pe100 sdr11 90mm 32,48 M 188, , mtž potr výkop tr pe sv dn ,00 M 95, , a potrubi vod.pe100 sdr11 110mm 214,17 M 249, , mtž vodov šoupátko výkop dn 80 5,00 KS 495, , šoupě DN 80 PN 10 včetně zemní soupravy 5,05 KS 6 256, , mtž hydrantu podzemních dn 80 4,00 KS 950, , a hydrant podzemni h dn80 4,04 KS , , mtž vodov šoupátko výkop dn 100 8,00 KS 595, , šoupě DN 100 PN 10 včetně zemní soupravy 8,08 KS 7 125, , tlak zkouška vodov potr dn ,00 M 39, , dezinfekce vodov potr dn do ,00 M 19, ,50

6 zabezpečení vodov potr dn do 300 6,00 KS 1 000, , osaz poklopů litin šoupátkových 8,00 KS 395, ,00

7 a poklop typ 504-soupatkovy 8,00 KS 628, , osaz poklopů litin hydrantových 4,00 KS 850, , a poklop typ 522-hydrantovy 4,00 KS 1 569, , orientační tabulky na zdivu 7,00 KS 350, , MTŽ a dod tvarovek 1,00 kpl , , napojení na stávající 2,00 KS 4 950, , přesun potrubí plast otevř výkop 255,19 T 100, , M+D vodič CY 6 329,00 M 26, , ,5 výstražná folie 260,00 M 9, , revize hydrantů a vytyčovacího vodiče 1,00 kpl , , vypuštění a napuštění řadu pro napojení 1,00 kpl , , podklad štěrkodrť šd zhut tl 150mm 90,00 M2 114, , asf beton podkl acp 16 tl 80 mm - 3m 45,00 M2 382, , asf beton podkl acp 22 tl 100 mm - 3m 45,00 M2 469, , postř živ infil posyp asf 1kgm2 45,00 M2 26, , postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 45,00 M2 15,11 679, postř živ spojov asf 0,50-0,70kgm2 45,00 M2 15,11 679, asf bet obrus aco 11 i tl 40mm-3m 45,00 M2 208, , asf beton lož acl22 tl 80mm-3m 45,00 M2 378, , odvoz suti na skládku do 1 km 52,47 T 198, , odvoz suti na skládku zkd 1km 1 783,98 T 9, , skládkovné asfaltové povrchy 34,47 T skládkovné kamenivo 18,00 T Celkem ,38 04 Vodovod - II. etapa CELKEM ,38 Kč 05 Přípojky - II. etapa 05.1D Přípojky dešťové kanalizace č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,30 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,15 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 16,98 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 8,49 M3 25,00 212, hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 11,32 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,28 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 11,32 M3 68,50 775, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 3,68 M3 198,50 730, příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 13, , vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 11,32 M3 353, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 283,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 30,00 M3 19,50 585, skládkovné zemina 30,00 T zásyp zhutněný jam 41,60 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 11,70 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 23,40 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 37,00 M 298, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn200 6,00 M 468, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn300 6,09 KS 175, , a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,00 KS 1 695, , mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn 150 6,00 KS 75,00 450, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 37,00 KS 35, , M+D plast šachta DN tř. A 6,00 KS 8 250, , přesun potrubí plast otevř výkop 42,23 T 100, , výstražná folie 37,00 M 9,50 351,50

8 Celkem , S Přípojky splaškové kanalizace č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,30 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,15 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 1000m3 16,98 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 8,49 M3 25,00 212, hlb rýh 2000mm tř.5 libov mnoz 11,32 M3 795, , pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,28 M3 58, , svislé přemíst výkopku tř.7 2,5m 11,32 M3 68,50 775, vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 3,68 M3 198,50 730, příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 9,40 864, vodorov přem.výkop tř. 7do 10000m 11,32 M3 358, , vodorov přem.výkop tř. 7 zkd 1000m 283,00 M3 13, , uloženi sypaniny na skládku 15,00 M3 19,50 292, skládkovné zemina 30,00 T zásyp zhutněný jam 41,60 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 11,70 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 23,40 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 37,00 M 298, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn250 6,00 KS 150,00 900, a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,09 KS 1 295, , mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn150 6,00 KS 75,00 450, a koleno 45st. urb 200 mm ,09 KS 86,90 529, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 37,00 M 35, , M+D plast šachta DN tř. A 6,00 KS 8 250, , přesun potrubí plast otevř výkop 42,23 KS 100, , Výstražná folie 37,00 KS 9,50 351,50 Celkem , U Přípojky vpustí č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 28,35 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 14,18 M3 20,00 283, hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 28,35 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 14,18 M3 25,00 354, pažení příložné hl.do 2m rýhy 126,00 M2 1,00 126, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 126,00 M2 0,50 63, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 56,70 M3 58, , vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 17,00 M3 198, , příplatek zkd 1000m tř ,00 M3 9, , uloženi sypaniny na skládku 17,00 M3 19,50 331, skládkovné zemina 34,00 T zásyp zhutněný jam 39,70 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 13,20 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 26,40 T 217, , Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 3,78 M3 529, , potr.pvc-systém kg třídy sn8 dn150 42,00 M 298, , mtž tvar pvc-syst kg dvouos dn300 6,00 KS 175, , a odbočka 45st. urea/ur 316/160 mm 6,09 KS 1 695, ,55

9 mtž tvar pvc-syst kg jednoos dn150 6,00 KS 75,00 450, a koleno 45st. urb 160 mm ,06 KS 86,90 526, Revize kamerou,zkouška vodotěsnosti 42,00 M 55, , Zřízení vpusti uliční UV-50 normální 6,00 KS dodávka uliční vpusti včetně mříže 6,00 kpl přesun potrubí plast otevř výkop 33,83 T 100, , výstražná folie 42,00 M 9,50 399,00 Celkem , V Přípojky vodovodu č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena hlb rýh 2000mm tř m3 27,00 M3 225, , přípl za lepivost tř. 3 13,50 M3 20,00 270, hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 18,00 M3 275, , přípl za lep rýha2m h4 9,00 M3 25,00 225, pažení příložné hl.do 2m rýhy 99,90 M2 1,00 99, odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 99,90 M2 0,50 49, svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 45,00 M3 58, , vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 11,70 M3 198, , příplatek zkd 1000m tř ,50 M3 9, ,50

10 uloženi sypaniny na skládku 11,70 M3 19,50 228, skládkovné zemina 23,40 T zásyp zhutněný jam 33,30 M3 115, , obsyp potr bez prohoz sypaniny 8,33 M3 185, , a kamen drc drobne 0-4 d 16,66 T 217, , lože výkopu ze štěrkopísku 3,33 M3 529, , mtž potr výkop tr pe sv dn 32 37,00 M 60, , a potrubi vod. pe80 sdr11 32mm 37,56 M 27, , mtž navrtávacích pasů tř osc dn 100 6,00 KS 895, , Navrtací pas vč. šoupěte, ZS, poklopu DN 100 6,06 kpl 5 450, , tlak zkouška vodov potr dn ,00 M 19,50 721, dezinfekce vodov potr dn do ,00 M 15,00 555, zabezpečení vodov potr dn do 300 6,00 KS 500, , orientační tabulky na zdivu 6,00 KS 350, , M+D plast vodoměrná šachta DN tř. A 6,00 KS , , přesun potrubí plast otevř výkop 38,03 T 100, , M+D vodič CY 6 37,00 M 26,50 980, výstražná folie 37,00 M 9,50 351,50 Celkem ,19 05 Přípojky - II. etapa CELKEM ,45 Kč 06 STL plynovod a přípojky - II. etapa 01.1 STL plynovod č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 36,81 m3 225, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 11,04 m3 20,00 220, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 18,89 m3 225, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-30% 5,67 m3 20,00 113, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 50% 36,81 m3 275, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4-30% 11,04 m3 25,00 276, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-50% 18,89 m3 275, , Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4-30% 5,67 m3 25,00 141, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 72,24 m2 1,00 72, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 72,24 m2 0,50 36, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 111,39 m3 58, , Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 59,72 m3 353, , Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m 59,72 m3 9,50 567, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 59,72 m3 45, , Uložení sypaniny na skládky 59,72 m3 19, , Poplatek za skládku - zemina 101,53 t Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 51,67 m3 115, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 5,72 m3 185, , kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A 116,42 t 217, , Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 70 mm, tl 3,2 mm 8,00 kus 25,00 200, Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 22,66 m 17,50 396, Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN ,74 m 19, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 1,00 sada 500,00 500, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do ,40 m 32, , Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm 2,00 m 60,00 120, P38006 PE x 5,8 SDR m - 5% prořez 22,66 m 75, , Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 101,74 m 85, , P38108 PE x 5,1 SDR17,6 100 m - 5% prořez 106,83 m 118, , Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25 2,00 kus 98,50 197, P92050 Wormet odvzušňovací uzávěr EKSF - S / PE 1,00 ks 4 985, ,00 31 FRIP61202 Záslepka 32 MV 2,00 ks 119,40 238,80 32 FRIP61573 Objímka prodloužená s dorazem 32 FRIALONG 1,00 ks 225,00 225,00

11 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 50 2,00 kus 125,00 250,00 34 FRIP61275 Odbočka navrtávací bez vrtáku 63/ 32 SA!!! 2,00 ks 969, ,00 35 FRIP61203 Záslepka 63 MV 7,00 ks 229, ,60 36 FRIP61573 Objímka prodloužena s dorazem 63 FRIALONG 1,00 ks 217,50 217, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 63 2,00 kus 148,50 297,00 38 FRIP61275 Záslepka na balonovací tvarokvky 75 SPAK 2,00 ks 1 028, , Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 34,00 kus 128, ,00 40 FRIP61275 Tvarovka balonovací 63 SPA!!! 1,00 ks 1 299, ,60 41 FRIP61281 Odbočka navrtávací bez vrtáku 90/ 63 SA 2,00 ks 862, , ,5 Odbočka navrtávací bez vrtáku 90/ 32 SA 1,00 ks 862,50 862,50 43 FRIP61216 T - kus 90 T 1,00 ks 727,80 727,80 44 FRIP61210 Koleno 90/ 90 W90 2,00 ks 513, ,00 45 FRIP61210 Koleno 90/ 45 W45 1,00 ks 520,20 520,20 46 FRIP61527 Koleno 90/ 30 W30 2,00 ks 609, , ,2 Koleno 90/ 11 W11 2,00 ks 1 237, ,40 48 FRIP61539 Redukce 90/ 63 MR 2,00 ks 303,90 607,80 49 FRIP61203 Záslepka 90 MV 2,00 ks 491,80 983,60 50 FRIP61268 Objímka s dorazem 90 MB 3,00 ks 213,50 640, ,5 Nasunutí potrubní sekce do PE 63 do polyetylénové chráničky 4,20 m 65,00 273, P38111 PE x 6,3 SDR17,6 12 m - 5% prořez 4,41 m 142,50 628, P77020 manžeta pryžová na chráničku 65/112mm 6,00 ks 401, , P77023 Objímka středící 63/110 výška 12,5mm MINI 4(ks/kruh) 3,00 SET 155,40 466, Nasunutí potrubní sekce do PE 90 do polyetylénové chráničky 17,20 m 75, , P38116 PE x 9,1 SDR17,6 12 m - 5%prořez 18,06 m 297, , P77021 manžeta pryžová na chráničku 92/162mm 10,00 ks 663, , P77027 Objímka středící 90/160 JM 1(ks/kruh) 15,00 SET 168, , Montáž litinového poklopu kus 795, P92040 Poklop šoupátkový - plyn Y4504 střední 3,00 ks 536, , P92041 Deska betonová pod poklop střední 3,00 ks 176,50 529, P92040 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 22,60 m 28,50 644, P92041 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN ,74 m 32, ,55 64 MD Mimostaveništní doprava 806,03 % 65 PM Přidružený materiál 1 268,72 % 66 PPV Podíl přidružených výkonů 2 074,75 % 67 ZV Zednické výpomoci 2 074,75 % Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3-50% 4,50 m 95,00 427, Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4-50% 4,50 m 95,00 427, Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm 124,40 m 3,50 435, P92030 Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná 124,40 m 6,00 746, Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ T 2 N 9,00 m 50,00 450, žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD x31x26 cm 9,00 kus 228, , deska krycí kabelových žlabů ABD x30x6 cm 18,00 kus 58, , Vodič CY 4mm2 127,40 m 10, , P92021 Vodič CY 4 127,40 m 14, , P92021 Ukončení vodiče - krabicový spoj ,00 ks 15,00 45, Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3-50% 4,50 m 55,00 247, Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4-50% 1,50 m 55,00 82, Odplynění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku 1,50 m 20,00 30, Odvzdušnění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku 22,60 m 15,00 339, Odvzdušnění potrubí do DN 80 s použitím podušky dusíku 101,74 m 15, , Utěsnění potrubí PE D63 balonem 1,00 ks 950,00 950, Propoj pod plynem - potrubí PE D63 1,00 ks 1 000, , Odpoj pod plynem - PE potr. D63 1,00 ks 500,00 500,00 86 PL99003 Připojení plynovodní přípojky na PE plynovod pod tlakem pomocí navrtávací elektrotvarovky 1,00 ks 1 000, ,00 87 STL Revize STL plynovodů základní cena 1,00 ks , ,00 88 STLDN100 Revize STL plynovodů do DN 100 1,24 100m 1 000, , ocenění podle pozn. 1) TAB. 3 - vytyčení stavby plynovodu - minimální cena 1, , , a01 vytyčení liniové stavby 8,00 bod 200, , GP na věcné břemeno 1,24 100m Vyhotovení ověřených kopií GP na věcné břemeno v požadovaném počtu 5,00 kopie

12 Celkem , Plynovodní přípojky č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4-50% 11,25 m 55,00 618, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 0,98 m3 225,00 220, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 0,29 m3 20,00 5, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3-50% 2,63 m3 225,00 591, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-30% 3,94 m3 20,00 78, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-50% 0,98 m3 275,00 269, Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3-30% 0,29 m3 25,00 7, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 7,21 m3 58,50 421, Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 1,38 m3 198,50 273, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1,38 m3 45,00 62, Uložení sypaniny na skládky 1,38 m3 25,00 34, Poplatek za skládku - zemina 2,35 t Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 5,82 m3 115,00 669, Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 1,38 m3 185,00 255, kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A 2,68 t 217,80 583, P19910 ISIFLO kulový kohout 32 x 1 DN 25 č ,00 ks 5 288, , P19912 ISIFLO šroubení s vnějš.závitem 32 x 1~ č ,00 ks 199,50 598, P19923 ISIFLO vsuvka podpůrná 32 č ,00 ks 58,50 175, P19903 ISIFLO objímka DS 32 č ,00 ks 225,00 675, P19900 ISIFLO držák A na zeď 3,00 ks 886, , Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 14,62 m 12,50 182, Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 2,00 sada 500, , Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 14,62 m 19,50 285, Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 32 mm, tl 2,9 mm 14,62 m 60,00 877, P38003 PE x 3,0 SDR m - prořez 5% 15,35 m 27,50 422, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25 6,00 kus 98,50 591,00 27 FRIP61209 Koleno 32/ 90 W90 3,00 ks 172,50 517,50 28 FRIP61573 Objímka prodloužená s dorazem 32 FRIALONG 3,00 ks 129,50 388, Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 5,1 mm 3,00 kus 148,50 445,50 30 FRIP61604 Navrtávací odboč. T-kus s paralel. prodl. hrdlem 90/32 DAP 3,00 ks 1 028, , Nasunutí potrubí sekce PE 32 do polyetylénové chráničky 2,10 m 45,00 94, P38006 PE x 5,8 SDR11 6 m - prořez 5% 2,10 m 93,50 196, P36100 Chránička HEKAPLAST R 63/53 3,90 m 32,50 126, Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 Mpa DN 50 14,62 m 28,50 416, P92001 Tiskopis samolepící Hlavní uzávěr plynu 3,00 ks 50,00 150,00 36 MD Mimostaveništní doprava 67,11 % 37 PM Přidružený materiál 95,78 % 38 PPV Podíl přidružených výkonů 162,89 % 39 ZV Zednické výpomoci 162,89 % Krytí plynovodu výstražnou folií šířky 34 cm 9,22 m 3,50 32, P92030 Fólie PE výstražná žlutá POZOR PLYN 300 mm perforovaná 9,22 m 6,00 55, Vodič CY 4 mm2 14,62 m 10,00 146, P92021 Vodič CY 4 14,62 m 14,50 211, P92021 Ukončení vodiče - krabicový spoj ,00 ks 15,00 45,00 45 MD Mimostaveništní doprava 2,01 % 46 PPV Podíl přidružených výkonů 4,59 % Vyhotovení karty plynovodní přípojky 3,00 ks 500, ,00 48 PM Přidružený materiál 4,80 % 49 PPV Podíl přidružených výkonů 4,80 % 50 RPP Revize plynových přípojek 3,00 ks 500, , GP na věcné břemeno 0,15 100m Vyhotovení ověřených kopií GP na věcné břemeno v požadovaném počtu 5,00 kopie

13 Celkem , Připojovací pilířky I.etapa č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 2,12 M3 225,00 477, Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,12 M3 198,50 420, Uložení sypaniny na skládky 2,12 M3 19,50 41, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,82 T Polštář základu z kameniva hr.drceného mm 0,24 M3 745,00 178, Základové patky z betonu tř. C 16/20 0,52 M , , Zřízeníprostupů základu 2,00 350,00 700, Připojovací pilířek typ A- prefabrikát 1, , , Připojovací pilířek typ B - prefabrikát 1, , , Přesun hmot,oplocení a zvláštní nobj.zděné 5,46 100,00 546, Lindab, zastřešení proti vodě 2,34 m2 498, , Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu 2,34 M2 269,50 630,63 Celkem ,48 06 STL plynovod a přípojky - II. etapa CELKEM ,68 Kč 07 Veřejné osvětlení II.etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena 07.1 Zemní práce Zemní práce dle výkazu výměr 1,00 kpl , ,00 Celkem , Kabelový rozvod Kabelový rozvod dle výkazu 1 kpl ,00 Celkem ,00

14 08 Doplnění II. etapy č.pol. text mn. m.j. jedn.cena celk.cena zříz šachta díly potr-30 dno c25/30 4 ks 9 950, , a skruz sacht tbs-q.1 100x25x9 4,04 ks 618, , a konus sach tbr-q /58/12 4,04 ks 1 398, , a prstenec vyrov tbw-q. 1 63/6 2,02 ks 198,50 400, a prstenec vyrov tbw-q. 1 63/10 5,05 ks 225, , a dno sacht kan tbz-q.1 100/60 v40 6,06 ks 8 450, , osaz poklopů s rámem do 150kg 4 ks 495, , a poklop sacht d400-begu-b 1 bez odv 4 ks 2 948, , úprava stávající šachty 2 ks 7 500, , Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm 920 m2 141, , Základové konstrukce z monolitického betonu C12/15 bez bednění 43,2 m , , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB montáž 20 m 2 143, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 2m 4 ks 9 865, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 1,7m 2 ks 8 540, , Zeď prefabrikovaná z dílců LXB v 1,4m 2 ks 7 280, ,00 Celkem ,03 Stavba celkem bez DPH ,91 Kč DPH 20% Stavba celkem s DPH 20% ,38 Kč ,29 Kč

15

16

17

18

19

20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE VII.

DODATEČNÉ INFORMACE VII. V Praze dne 15. dubna 2014 DODATEČNÉ INFORMACE VII. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byla

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 488 880 921 Datum: 12. dubna 2011 Telefon: 488 880 930 E-mail: jdvorak@rychnovjbc.cz Výzva k podání cenové nabídky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO KUJ1P00TNGVF DODATEK C. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 15-1/SOD/2011/010 Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 53574 Uzavřená dle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu M/345 Chotěboř - průtah,

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5

-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Faktura : Zakázka číslo : Umístění : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Dodatek číslo : Archivní

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou

VÝKAZ VÝMĚR SO 001. Zakázka: Pěší trasy podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou SO 001 Příprava území SO 001 1 sejmutí ornice tl.0.1m Odměřeno digitálně 02 Situace 1 450,00 m2 2 z toho uložit na meziskládku pro další použití 145,00 m3 3 odvoz podle pokynů majitele Odměřeno digitálně

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Dodatek smlouvy o dílo č. 406/12rm

Dodatek smlouvy o dílo č. 406/12rm Dodatek smlouvy o dílo č. 406/12rm uzavřený v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou : Objednatel:

Více

Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Celkem za 1 Zemní práce. Celkem za 5 Komunikace. Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci. Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Slepý rozpočet 03a Část B-morový sloup-finacováno městem - Díl: 1 Zemní práce 1 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 morový sloup m3 17,20 2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku

Více

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní.

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní. Renáta Sedláková Od: Odesláno: Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj 10. března 2014 12:59 Komu: Renáta Sedláková Předmět: Přílohy: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní Nab - Psáry 2.jpg;

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže

Odbor majetku města. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou - 940 m2, nový povrch MK asfaltový beton AB tl. 50 mm - bližší specifikace viz níže MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor majetku města Příloha č. 1 Specifikace veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Oprava povrchu místních komunikací - realizace akce Místo akce : místní komunikace

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY CENOVÁ NABÍDKA STAVBY Datum: Semily - Oprava místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch Objednatel : Město SEMILY IČO : 00276111 Husova 82 DIČ : CZ00276111 51313 Semily Zhotovitel : MADOS MT s.r.o.

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

1 ZEMNÍ PRÁCE. Menší krytí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů než 0,8 m je dovoleno jen po projednání s plynárenským podnikem.

1 ZEMNÍ PRÁCE. Menší krytí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů než 0,8 m je dovoleno jen po projednání s plynárenským podnikem. 1 ZEMNÍ PRÁCE Aby se předešlo kolizím a v zájmu jednotného prostorového uspořádání podzemního vedení v přidruženém prostoru, je účelné vyhradit zájmová pásma v optimálním uspořádání. Je nutno dodržet souběh

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery.

REKAPITULACE STAVBY CZK 1 572 163,07. Cena s DPH 1 299 308,32. Cena bez DPH. 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20140049 Semily - oprava břehové stabilizace Jizery KSO: 833 21 CC-CZ: 24208 Místo: Semily Datum: 7.7.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, PSČ 51 301 IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Soupis prací. CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7. Poř. Kód Název položky jednotka Počet Soupis prací Stavba : Číslo a název SO: Investor: Oprava propustku v ulici lesní čtvrť SO 201 Propustek v ulici lesní čtvrť Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor Poř. Kód Název položky jednotka Počet

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1.

Soupis objektů s DPH. Stavba: 12-107 - ÚPRAVA PARKU NA NÁMĚSTÍ, RYCHNOV U JABLONCE N/N. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 1 3.1. ASPE 9 Firma: NÝDRLE ZBYNĚK Strana: 3..2 Soupis objektů s DPH - Varianta: ZŘ - Základní řešení Odbytová cena [] OC + DPH [] Objekt Popis OC DPH OC + DPH _ 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY 80 PRAKOVÉ ÚPRAVY _ 802 OBILIÁŘ

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP :. Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 786 533,19. Cena s DPH 650 027,43. Cena bez DPH KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú.

REKAPITULACE STAVBY CZK 786 533,19. Cena s DPH 650 027,43. Cena bez DPH KHKDDMSJPARKPL PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Broumov Datum: 21.8.2015 Zadavatel: IČ: 70889546 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 Uchazeč: IČ: 46504303 Broumovské stavební sdružení s.r.o.,

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918 Číslo paré: Investor IČO:10279091 Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO 0100540

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO:

Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO: ZADÁNÍ Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3

Více

Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:

Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky: Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi Výkaz výěr Inplan CZ s.r.o. zvýšení bezpečnosi Sadov, průah silnice III/ - opaření ke Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael

Více

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ - OBEC PÍSEČNÁ OBJ. 01 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA OBJ. 02 - FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 02.1 ZEMNÍ PRÁCE 02.2 OBRUBNÍKY, KOTEVNÍ PATKY 02.2.1 OBRUBNÍKY 02.2.2 KOTEVNÍ PATKY (sloupy zábran a vybavení)

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více