PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel , DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2"

Transkript

1 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel , OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun PROJEKTANT: Ing. Zlatuška ODP.PROJEKTANT: Ing. Zlatuška IČO: FORMÁT: A4 DATUM: 12/12 ZAKÁZKA: MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA č.: G.2 REVIZE: 0 DSP+DPS

2 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV Zemní práce Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 41, Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 4, Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 151, "koryto a čelo"289*0,2 57,800 "rýha pro zatrubnění a šachty"((0, ,10236)*1000*1,4+10*2,2*2*0,4)*0,2 55,401 "asfaltová a ŠD vozovka"(54+120)*0,2 34,800 "horní startovací jáma protlaku"5,0*3,0*0,2 3,000 Součet 151,001 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 28,470 "vyrovnání v trase polní cesty - stanoveno planimetrováním"0,788*6,5 5,122 "odkopávky pro vozovku polní cesty - stanoveno planimetrováním"3,592*6,5 23,348 Součet 28,470 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 1 a 2 m3 15,810 "G.2 VV" 26,35*0,6 15,810 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 10,540 "G.2 VV"26,35*0,4 10,540 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 4 m3 31,700 "G.2 VV"31,7 31,700 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 51,272 "rozšíření rýhy na šachty"12*2,2*(2,2-1,4)*0,3*0,6 3,802 "startovací jámy protlaku"((9,98+0,33)*(1,50-0,2)+15,0*(3,3-0,2))*0,6 35,942 "jjáma pro jímku"2,9*2,5*2,65*0,6 11,528 Součet 51, Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 34,180 "rozšíření rýhy na šachty"12*2,2*(2,2-1,4)*0,3*0,4 2,534 "startovací jámy protlaku"((9,98+0,33)*(1,50-0,2)+15,0*(3,3-0,2))*0,4 23,961 "jjáma pro jímku"2,9*2,5*2,65*0,4 7,685 Součet 34, Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 46, "rozšíření rýhy na šachty - viz G.2 VV"46,39 46,390 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 52,800 "rýha zatrubnění"205,99*1,4*0,3*0,6 51,909 "rýha pro čelo"3,3*1,5*0,3*0,6 0,891 Součet 52, Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 35,200 "rýha zatrubnění"205,99*1,4*0,3*0,4 34,606 "rýha pro čelo"3,3*1,5*0,3*0,4 0,594 Strana 1 z 7

3 Celková cena Součet 35, Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 8, "rýha pro odvodnění sedla"205,19*0,2*0,2 8,208 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 464,205 "rýha zatrubnění - stanoveno planimetrováním výkresu" 329,100*1,4 460,740 "rýha pro čelo"3,3*1,5*0,7 3,465 Součet 464,205 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 530 mm v hornině tř 1 až 4 m 9,150 trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN D530 tl 14,5 mm m 9,150 Hmotnost: 105 kg/m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 953,288 "paření rýhy zatrubnění - stanoveno planimetrováním"432,084*2 864,168 "pažení rýhy čela"(3,3+1,5)*2*1,2 11,520 "pažení jímky"(2,9+2,5)*2*2,00 21,600 "starovací jámy"(5,0+3,0)*2*(1,5+2,0) 56,000 Součet 953, Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 125,676 "paření rýhy zatrubnění - stanoveno planimetrováním"48,928*2 97,856 "pažení jímky"(2,9+2,5)*2*(2,65-2,0) 7,020 "starovací jámy"(5,0+3,0)*2*(3,3-2,0) 20,800 Součet 125, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 953, Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 125, Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 396,547 "koryto"18,81*0,75 14,108 "rýha pro zatrubnění"217,78*1,6 348,448 "rozšíření rýhy na šachty"12*2,2*(2,2-1,4)*0,3 6,336 "startovací jámy protlaku"(9,98+0,33)*0,5 +15,0*1,5 27,655 Součet 396,547 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 33,776 "rýha pro zatrubnění"8,48*1,6 13,568 "startovací jámy protlaku"15,0*(3,3-2,5) 12,000 "rýha pro odvodnění sedla"205,19*0,2*0,2 8,208 Součet 33,776 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 138,250 "výkopy"28,470+15,810+10,540+31,700+51,272+34,180+46, ,800+35, ,205+8, ,775 "násypy"-(67,548+59, , ,869) -640,525 Součet 138, Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 138, Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 67,548 "vyrovnání polní cesty - stanoveno planimetrováním"10,392*6,5 67,548 Strana 2 z 7

4 Celková cena Uložení sypaniny na skládky m3 138, Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,903 "startovací jámy protlaku zásyp"(9,98+0,33)*(1,50-0,2)+15,0*(3,3-0,2) 59,903 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 386,205 "obsyp potrubí s prohozením"(205,19-12*2,2)*(1,4*0,98-0,50) 155,905 "obsyp potrubí bez prohození - stanoveno planimetrováním"164,5*1,4 230,300 Součet 386,205 Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 155,905 "obsyp potrubí s prohozením"(205,19-12*2,2)*(1,4*0,98-0,50) 155,905 Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu m3 126,869 "obsyp čela"(3,3*1,5-2,6*0,8)*1,0 2,870 "obsyp šachet - viz G.2 VV"115,28 115,280 "obsyp jímky"(2,9*2,5-2,2*1,8)*2,65 8,719 Součet 126,869 Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny m3 126,869 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 755, ,001/0,2 755, Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině m ,006 "ZP1+VPC6" *3,14*2,9*2,9/4+0,7*2*97, ,006 "manipulační pás" ,000 Součet 3 049, osivo směs travní krajinná - technická kg 76, ,006 * 0,025 76, Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 174, ,000 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m , , ,006 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 585, Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m , , , , Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m , Zřízení ochrany stromu bedněním m2 14,400 "obednění 2 stromů"2*0,6*4*3,0 14, Odstranění ochrany stromu bedněním m2 14, Zakládání Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 6,597 "odvodnění sedla"205,19*(0,2*0,2-3,14*0,05*0,05) 6,597 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 205,190 Strana 3 z 7

5 Celková cena "odvodnění sedla"205,19 205,190 Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 150 mm m3 3,176 "vyrovnávací beton pod pražce"162*0,64*0,17*0,1 1,763 "pod šachty"(2*3,14*1,3*1,3/4+10*1,6*1,6/4)*0,1 0,905 "pod čelo"2,6*0,8*0,1 0,208 "pod jímku"(2,2*1,8-1,2*0,8)*0,1 0,300 Součet 3,176 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,624 "pod dlažbu jímky"1,2*0,8*0,65 0,624 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 m3 10,878 "čelo"2,6*0,8*2,0-3,14*0,4*0,4*0,8-2,6*0,3*0,8 3,134 "jímka"2,36*0,5*2,2+2,9*0,5*2,2-(0,43*0,15-0,7*0,15)*1,55+2, 23*0,5*0,8+2,64*0,5*0,8-0,22*0,15*0,8*2 7,744 Součet 10, Bednění základových pasů - zřízení m2 44,148 "čelo"(2,6+0,8)*2*1,2+2,6*0,8+0,5*0,8*2 11,040 "jímka"2,9*2,2+2,63*2,2+2,23*1,8+2,64*1,8+(0,67+0,56)/2*2, 2+0,67*0,5+0,56*0,5+2,23*0,8+2,64*0,8+2,63*1,2*2 33,108 Součet 44, Bednění základových pasů - odstranění m2 44, Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,099 "jímka"(2,1*1,7+1,3*0,9)*2,65*0,0079 0,099 3 Svislé a kompletní konstrukce Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl mm s vyspárováním m3 0,473 "obklad čela"2,6*0,3*0,8-3,14*0,4*0,4*0,3 0,473 4 Vodorovné konstrukce Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 150 do 200 mm m2 0,960 "pod dlažbu v jímce"1,2*0,8 0,960 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do mm2 kus 162,000 podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q /20/20 111,5 x 20 x 14,7 cm kus 163, *1,01 163, Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 48,109 (205,19-2*1,3-10*1,6)*1,36*0,2-162*0,64*0,15*0,17 48, Prolití kamenného záhozu maltou MC 15 m3 0, "nájezdový klín jímky"1,21*2,08*0,15 0,378 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 63,410 "G.2 VV - koryto"63,41 63,410 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 2,517 "nájezdový klín jímky"1,21*2,08 2,517 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hydromeliorace m2 0,960 "dlažba v jímce"1,2*0,8 0,960 Strana 4 z 7

6 Celková cena Příplatek za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky tl 400 mm m2 0,960 5 Komunikace Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 234,660 "podkladní vrstvy vozovky polní cesty" ,000 "zpevnění okolo šachet" 10*3,14*(2,9*2,9/4-0,9*0,9/4) 59,660 Součet 234, Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 m2 120,000 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 55, ,000 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 55, ,000 8 Trubní vedení Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 186, ,19-2*1,3-10*1,6 186,590 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 integro 40 x 100 x 7,5 cm kus 3,030 trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm kus 78, Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 31, skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 80/25/9 SP 80x25x9 cm kus 3,030 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/90 62,5x6x9 cm kus 3,030 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm kus 3,030 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm kus 3,030 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm kus 9,090 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm kus 10,100 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 21,000 skruž betonová přechodová TBR-Q 80-62/60 SP 62,5/80x60x9 cm kus 9,090 skruž betonová přechodová TBR-Q /50 SP 80/100x50x9 cm kus 2,020 deska betonová zákrytová TZK-Q /17 100/80x16,5 cm kus 7,070 deska betonová zákrytová TZK-Q /17 100/80x16,5 cm kus 3,030 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 2,000 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max /60x40 cm kus 2, Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0, "výztuž spádových šachet"3,14*1,5*1,8*10*0,0079 0,670 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 350 nebo 400 kus 5,000 Strana 5 z 7

7 Celková cena Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno beton tř. C 25/30 90 horní potrubí DN 350 nebo 400 kus 5,000 Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 mm výšky kus 20,000 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 12,000 poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D BEGU-B-1, bez odvětrání kus 12, Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem kus 69, Ostatní konstrukce a práce-bourání Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 24, obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 24,240 24,0*1,01 24, obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm kus 1, Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 13,500 10,0+3,5 13, Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 13, ,0+3,5 13,500 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg kus 1,000 "rám roštu na jímku"1 1,000 Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 500 kg kus 1, ocelová konstrukce pozinkovaná - dodávka kg 243,946 "rošt na jímku"243, , ocelová konstrukce s antikorozním nátěrem - dodávka kg 72, Přesun hmot "rám roštu na jímku + 2 x 1,5 m řetěz 22x96 mm" 72,62 72, Přesun hmot pro meliorační kanály t 330,354 VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0 Vedlejší rozpočtové náklady Archeologický průzkum Kč 1, Geodetické práce při provádění stavby Kč 1, Geodetické práce po výstavbě Kč 2, Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1, Nabídkový rozpočet Kč 1, Rozpočet skutečného provedení stavby Kč 1, Zabezpečení přírodních hodnot na místě Kč 1, Zabezpečení archeologických nálezů na místě Kč 1, Náklady na stavební buňky Kč 1, Pronájem ploch staveniště Kč 2 344, Ostatní náklady Kč 1, Energie pro zařízení staveniště Kč 1, Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Kč 1, Dopravní značení na staveništi Kč 4, Informační tabule na staveništi Kč 15, Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1, Autorský dozor projektanta Kč 1,000 Strana 6 z 7

8 Celková cena Technický dozor investora Kč 1, Státní stavební dozor Kč 1, Ostatní Kč 1, Ostatní zkoušky Kč 1, Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1, Náklady stanovené zvláštními předpisy Kč 1, Pojištění proti vlivu vyšší moci Kč 1, Pojištění proti chybám v dokumentaci Kč 1, Pojištění proti zpoždění Kč 1, Rezerva investora Kč 1, Rezerva dodavatele Kč 1, Smluvní pokuty Kč 1, Provoz investora Kč 1, Ochranná pásma elektrického vedení Kč 1, Ochranná pásma přírodních hodnot Kč 1, Ochranná pásma památková Kč 1, Jiná Kč 1, Zabezpečovací práce související se zastavením stavby bez rozlišení Kč 1,000 Celkem Strana 7 z 7

9 Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá G.2 Výkaz výměr - koryto ZP1 v km 0,000 až 0,10236 Staničení / Vzdálenost Výkop 0,2 až 0,5 m (m 2 / m 3 ) Výkop > 0,5 m (m 2 / m 3 ) Kamenný zához (m 2 / m 3 ) 0, ,8 0,29 1,68 3,52 2,82 1,02 10,81 0, ,8 0,29 4,46 1,26 2,96 1,02 13,41 0, ,88 0,29 3,16 12,33 3,10 2,60 8,15 0, ,88 1,19 1,47 2,89 3,06 4,19 5,17 0, ,86 1,19 1,47 20,00 3,01 4,77 5,17 0, ,85 1,52 1,47 20,00 2,96 5,32 5,17 0, ,83 1,50 1,47 20,00 2,89 4,79 5,17 0, ,81 1,22 1,47 20,00 2,82 4,00 5,17 0, ,79 1,05 1,47 2,36 2,75 4,00 5,17 0, ,77 1,22 1,47 CELKEM 26,35 31,70 63,41

10 Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá G.2 Výkaz výměr - tabulka šachet Číslo šachty Š1 Š2 Š3 Š4 Š5 Š6 Š7 Š8 Š9 Š10 Š11 Š12 Úhel napojení potrubí ( 0 ) CELKEM Kanal. poklop KD 02 BEGU D Vyrov. prstenec TBW-Q.1 63/ Vyrov. prstenec TBW-Q.1 63/ Vyrov. prstenec TBW-Q.1 63/ Vyrov. prstenec TBW-Q.1 63/ Vyrov. prstenec TBW-Q.1 63/ Kramlová stupačka s PE povlakem Konus TBR-Q /60 PS Skruž TBS-Q.1 80/25/9 PS Zákrytová deska TZK-Q / Zákrytová deska TZK-Q / Konus TBR-Q /50 PS Dno šachty spadištní atyp Dno TBZ-Q.1 100/60 V PS hloubka výkopu jámy pro šachtu pod terénem (m) 1,93 3,22 2,84 3,32 2,94 2,49 2,85 2,84 2,85 3,07 2,7 1,31 objem rozšíření rýhy na jámu pro šachtu v hloubce > 0,5 m (m3) 2,52 4,79 4,12 4,96 4,29 3,50 4,14 4,12 4,14 4,52 3,87 1,43 46,39 objem jámy pro šachtu (m3) 9,34 15,58 13,75 16,07 14,23 12,05 13,79 13,75 13,79 14,86 13,07 6,34 objem šachty (m3) 1,55 4,06 4,27 4,35 3,96 3,69 3,81 3,81 3,81 3,89 3,19 0,95 objem obsypu šachty (m3) 7,79 11,52 9,47 11,72 10,27 8,36 9,98 9,94 9,98 10,97 9,88 5,39 115,28 Pozn. Výpis prvků šachet je orientační a musí být upřesněn podle skutečnosti v terénu v době realizace stavby!

11 Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá G.2 Výkaz výměr - Komentář k Vedlejším a ostatním nákladům Pol. č. Kód položky Komentář archeologický průzkum - území s možnými archeologickými nálezy výškové a polohové geodetické vytýčení stavby zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zpracování nabídkového rozpočtu zpracování rozpočtu skutečného provedení stavby zabezpečení přírodních hodnot na místě - dojde - li k jejich nálezu v CHKO zabezpečení archeologických nálezů na místě - v případě jejich nálezu - viz vyjádření NPÚ Praha náklady na státní stavební buňku - odpisy pronájem ploch staveniště - poplatky za pronájem manipulačního pruhu a zvláštního užívání komunikace ostatní náklady na vybavení staveniště - během projektové přípravy nepředvídatelné energie pro staveništní zařízení - provoz elektroagregátu pro stavební buňku opatření na ochranu sousedních pozemků - pásky na sloupcích (běžné provedení) dopravní značení na staveništi - dopravní značení na výjezdech ze staveniště na silnici III/ informační tabule - označení stavby a vyvěšení stavebního povolení rozebrání zařízení staveniště - buňka zajištění autorského dozoru projektanta zajištění technického dozoru investora náklady na státní stavební dozor Povodňový plán, Havarijní plán, Provozní řád - bude -li požadován ostatní zkoušky vyplývající ze závaznosti technických norem pro tuto stavbu - viz část G náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - ověření vedení inženýrských sítí, dočasná úprava dopravy náklady stanovené zvláštními předpisy - během projektové přípravy nespecifikovatelné pojištění stavby pojištění proti chybám v dokumentaci - dílenská dokumentace, geodetické zaměření skutečného stavu a DSPS pojištění proti nedodržení termínu na straně dodavatele finanční rezerva dodavatele smluvní pokuty za poškození okolních pozemků, slinice nebo jiných objektů provoz investora - zajištění realizace stavby práce v ochranném pásmu nadzemního el. Vedení územní vlivy - CHKO území s archeologickými nálezy poddolované území a práce v ochranném pásmu silnice III/ ostatní náklady - během projektové přípravy nespecifikovatelné Pozn. Vedlejší a ostatní náklady byly sestaveny během projektové přípravy bez návaznosti na výsledek stavebního řízení. A bez znalosti scháleného harmonogramu prací dodavatele stavby. Dodavatel stavby musí být vybrán transparentním způsobem na základě výběrového řízení podle zákona o zadávání veřených zakázek, který bude platit k datu vyhlášení výběrového řízení. Proto se jedná o orientační seznam vedlejších a ostatních nákladů podle odborného odhadu projektanta. Výsledný seznam i ceny se mohou výrazně lišit od tohoto seznamu a od cen stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky:

Výkaz výměr. Sadov, průtah silnice III/22129 - opatření ke. zvýšení bezpečnosti. Klasifikace: Zadavatel rozpočtu: Komentář zakázky: Zakázka: Inplan CZ s.r.o. Sadov, průah silnice III/ - opaření ke zvýšení bezpečnosi Výkaz výěr Inplan CZ s.r.o. zvýšení bezpečnosi Sadov, průah silnice III/ - opaření ke Klasifikace: Fáze zakázky: Zadavael

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA

VESNICE. PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv PROGRAM O BNOVY VENKOVA PROGRAM O BNOVY VENKOVA VESNICE PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008 - Marie Polešáková a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 11 ÚSTAV ÚZEMNÍHO

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

Šachtový kónus zákrytová deska

Šachtový kónus zákrytová deska TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Prefa Brno a. s. Poř. Označení terénu Umístění vrcholu dna vývodu Výška [m] Vyrovnávací prstenec pro poklop Šachtový kónus zákrytová deska Šachtová skruž Stupadla Šachtové

Více

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 Kč. 21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 577 Kč

21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 677 Kč. 21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 577 Kč 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 677 Kč položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 858 Kč položka

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM

Sportovní povrch UMĚLÁ TRÁVA S KŘEMIČITÝM VSYPEM T I T U L N Í S T R A N A NÁZEV ZAKÁZKY: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU + DĚTSKÝ KOUTEK Zadavattell :: OBEC ZAKŘANY ČN :: 2013 209 -- CHA 23.08.2013 Zprracovall:: JM DEMIICARR s..rr..o.. Bučoviická

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Šachtový kónus zákrytová deska

Šachtový kónus zákrytová deska TABULKA ŠACHET Šachtové dílce Prefa Brno a. s. Poř. Označení terénu Umístění vrcholu dna vývodu Výška [m] Vyrovnávací prstenec pro poklop Šachtový kónus zákrytová deska Šachtová skruž Stupadla Šachtové

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2013 registrované pod ID - 67872

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2013 registrované pod ID - 67872 Kraj vysočina Žilková 57. 537 33 Jihlava DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2013 registrované pod ID - 67872 KUJIP01115XX uzavřené na akci ÚSP Křižanov - Oprava přístupových komunikací" 1. Smluvní

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 190/PJ/OVZ/2014 dne: 09. dubna 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 K nadlimitní veřejné

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více