Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii)"

Transkript

1 Kontaminace kojenecké mléčné výživy (Enterobacter sakazakii) Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže 3. lékařská fakulta UK Praha Alison Linnecar IBFAN/GIFA Ženeva

2 Kontaminace sušené kojenecké mléčné výživy Enterobacter sakazakii je jednou z vysoce virulentních baktérií, které byly nalezeny ve výrobcích sušené kojenecké mléčné výživy (SKMV) Sušená kojenecká mléka NEJSOU sterilní výrobky Mohou být kontaminovány při výrobě patogenními baktériemi rezistentními vůči teplu

3 Brány kontaminace Čerstvé mléko - transport a skladování Pasterizace a sušení + příprava směsi Plnění do obalů a skladování Příprava nápoje ze sušeného prášku

4 Kategorizace infekčních mikroorganismů (FAO-WHO 2004) Podle důkazů o příčinné souvislosti mezi infekcí a požitím sušeného kojeneckého mléka: A: jasné důkazy o kauzalitě Enterobacter sakazakii, Salmonella enterica B: kauzalita pravděpodobná, ale neprokázaná E. vulneris, C. koseri, E. cloacae, Hafnia alvei, Pantoea agglomerans, Klebsiella pneumoniae, K. oxytoca C: kauzalita méně pravděpodobná, neprokázaná Clostridium botulinum, S. aureus, Listeria monocytogenes, B. cereus

5 Enterobacter sakazakii Gram-negativní, fakultativní anaerob Z čeledi Enterobacteriaceae Do r Enterobacter cloacae Farmer et al. nový druh pojmenovaný po japonském bakteriologovi Riichi Sakazakii Izolován z různých zdrojů (nemocnice - JIP, domácnosti, výrobny SKM a čokolády, půda, krysy, mouchy)

6 Mikrobiologické testování Vzorky z každé výrobní série testovány a porovnávány s mikrobiologickými kritérii podle Komise Codex Alimentarius Běžné testy: - celková mikrobiální flóra jako měřítko kvality, neprokazuje přítomnost patogenů - S. aureus, B. cereus, Cl. perfringens, Enterobacteriaceae, Salmonella Specifické testy vyvinuty pro E. sakazakii - koliformní test nezachytí vždy mikroorganismus ve vzorku (nízký počet buněk)

7 E. sak. v SKMV FDA (2002) - 14 % z 141 testovaných balení SKMV bylo kontaminováno E. sak. E. sak. byl kultivován z nepoužitých výrobků SKMV ve 13 zemích Hladiny kontaminace velmi nízké - < 1 bb/g (8 buněk/100g) Caubilla-Barron et al. (2004) organismus schopen přežít v sušeném mléku alespoň 12 měs.

8 Výrobci vlastní testy 2004 Nestlé Research Centre - E. sak. zjištěn ve vzorcích z prostředí u 8 z 9 potravinářských výroben, 4 z nich byly továrny na výrobu sušených mlék..

9 Růst E. sak./teplota, čas (Forsythe, 2005)

10 Růst E. sak. v rehydratované SKMV Hlavní faktory čas a teplota E. sak. se zdvojnásobí za 45 min. při pokoj. teplotě (rychlý růst) RR požití E.sak. stoupne 30x po 6 hod. při 25 st. C x po 10 hod. při 25 st.c Snížení rizika rychlým ochlazením rehydratované KMV pod 10 st. C a omezením času mezi přípravou a konzumací

11 Hlášené případy Urmenyi a Franklin (1958, UK) popsali první případy úmrtí novorozenců na meningitidu způsobenou E. sak. Muytjens et al.(1983) první popsali spojitost mezi infekcí E.sak. a kontaminovanou SKMV Dadhich (2006) - později další případy v celém světě (Francie, Belgie, Dánsko, Island, Řecko, USA, Kanada) Drudy et al. (2006) hlášeno asi 70 případů

12 Hlášené případy Francie (2004-5) - 9 případů u nedonošených novorozenců v 5 nemocnicích, 2 úmrtí Nový Zéland (2004) na NJIP USA (2002) na NJIP u 10 kojenců Belgie (2002) donošené 5 denní dítě zemřelo na meningitidu Belgie (1998) NEC na JIP u 12 novorozenců, 2 úmrtí

13 Incidence infekce E.s. v USA (FAO/WHO, 2006) 1 případ na kojenců 9,4 případů na kojenců s velmi nízkou p.h. (<1,5 kg)

14 Nedostatečné hlášení případů Dokumentované případy onemocnění v 80 % u dětí mladších 1 roku Hlášeny především případy zachycené v nemocnicích (NJIP) vybavených pro testování E. sakazakii Hlášeny také případy onemocnění a úmrtí kojenců krmených KM doma Nejsou testovány nemocné děti v rozvojových zemích, testy nejsou dostupné!

15 Závažné riziko pro senzitivní skupiny populace Novorozenci a kojenci s ohroženou imunitou (HIV+ matky) Novorozenci předčasně narození a novorozenci s nízkou porodní hmotností Zdraví, donošení novorozenci mohou být rovněž ohrožení řadou závažných a život ohrožujících stavů způsobených E. sakazakii

16 Závažná onemocnění a chronické následky E. sakazakii způsobuje vzácné ale invazivní infekce s vysokou úmrtností u novorozenců (meningitida 40-80%, NEC 10-55%) Meningitidy, sepse, nekrotizující enterokolitidy, nekrotizující meningoencefalitidy zasahuje CNS a způsobuje cysty nebo abcesy v mozku Kojenci, kteřípřežijí mohou mít závažné neurologické následky (hydrocefalus, kvadriplegie, opožděný vývoj)

17 Komise Codex Alimentarius (CAC) Je společnou komisí FAO/WHO, která stanovuje standardy pro složení a bezpečnost potravin Jedním z výborů komise je Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)

18 KOMISE CODEX ALIMENTARIUS Výbor pro hygienu potravin Duben 2004 Výbor odsouhlasil revizi Mezinárodního kodexu praxe hygieny potravin pro kojence a děti, který byl vytvořen v roce 1979 před objevením E. sak. (1981)

19 Rezoluce WHA (2005) Vyzývá členské státy, aby zajistily, že kliničtí a ostatní zdravotničtí pracovníci, rodiny a rodiče a další opatrovníci budou informováni o tom, že sušená kojenecká mléka mohou obsahovat patogenní mikroorganismy a musí být připravována a používána správným způsobem; tato infomace by měla být součástí výslovného varování na obalu výrobků, kterých se to týká ;

20 Doporučení WHO/FAO (2007) Bezpečná příprava, skladování a manipulace se sušenou KMV publications/micro/pif2007/en/ index.html

21 Směrnice 2006/141/EC (počáteční a pokračovací kojenecká mléčná výživě) Stanovuje požadavky na složení, značení a reklamu Čl.13, 1(e) Etiketa výrobků - jako povinná součást instrukce pro správnou přípravu, skladování a použití a upozornění na zdravotní rizika z nesprávné přípravy a skladování Čl. 15 e) Informační a vzdělávací materiály jasná informace o správném použití KMV a zdravotních rizicích z nesprávného použití KMV Členské státy EU mají přijmout do legislativy do

22 Výživa kojenců a malých dětí: standardní doporučení pro EU (2006) Příloha 4 Bezpečná náhradní výživa Matky, které nekojí mají být informovány: - Sušená KM nejsou sterilní výrobky (vnitřní kontaminace při výrobě, vnější kontaminace při přípravě a skladování) - Hotová tekutá KM jsou sterilní, ale je možná zevní kontaminace po otevření. - Pro snížení rizika třeba dodržovat přísné hygienické postupy uvedené na obalu výrobku. - Je třeba dodržovat přesně instrukce pro přípravu na obalu pro zajištění správné koncentrace mléka. - Plnotučné mléko používat až po 1. roce, do 2 let nepoužívat polotučná a nízkotučná mléka.

23 Doporučené postupy pro přípravu, skladování a krmení KMV (domácnosti) Omezit kontaminaci (mytí rukou, čistota zařízení) Připravovat SKM čerstvé pro každé krmení Používat sterilní nádoby (umýt a sterilizovat varem po dobu 10 min.) Kojeneckou vodu přivést k varu a během několika minut nechat ochladit na st.c Rozmíchat prášek v horké vodě (>70 st.c) Rychle zchladit na tělesnou teplotu (do 30 min.) a okamžitě použít Vylít zbývající mléko po každém krmení Mléko připravené do zásoby možno uchovat v chladničce 24 hod.

24 Doporučené postupy pro přípravu, skladování a krmení KMV (nemocnice) Personál vyškolen v bezpečné přípravě Zamezit kontaminaci (čistota prostředí a rukou, sterilní pomůcky) Používat sterilní nádoby k přípravě mléka ve sterilním boxu Rozmíchat prášek v horké vodě (>70 st.c) Připravenou směs rychle zchladit na teplotu pod 5st.C a uchovat v chladničce (max. 24 hod.), před použitím ohřát (max. 15 min.) Zbytky vylít do 2 hodin Kontinuální krmení max. 2 hod.

25 Evropský úřad pro bezpečnost potravin Vědecký výbor pro potraviny, SZÚ Brno, 2006 Pravidla pro obnovení, manipulaci, úchovu a použití KMV v nemocnicích Ošetřující personál má připravovat stravu ze sušených přípravků v centralizovaných přípravnách a na norozeneckých odděleních Správná hygienická opatření k zamezení kontaminace (čistota prostředí a rukou, sterilní pomůcky) Používat sterilní nádoby a manipulovat s nimi ve sterilním boxu K rekonstituci používat horkou vodu (>70 st.c) Připravenou směs rychle zchladit na teplotu 4-5st.C a uchovat v chladničce (max. 24 hod.), před použitím ohřát (max. 15 min.) Zbytky vylít do 2 hodin Kontinuální krmení (sondou) max. 4 hod.

26 Vyhláška MZ ČR 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní hygieny 46 Podmínky přípravy kojenecké stravy (1) Pro přípravu kojenecké stravy lze používat jen vodu, která splňuje požadavky stanovené pro balenou kojeneckou vodu nebo balenou stolní vodu, označenou jako "vhodná pro přípravu kojenecké stravy a nápojů". (2) Kojenecká strava pro denní krmení musí být připravována vždy jako čerstvá. Lahvičky, do kterých se kojenecká strava plní, musí být sterilní; ihned po jejich uzavření musí být distribuovány v krytých, hygienicky vyhovujících přepravkách. Pro noční krmení lze mléčnou kojeneckou stravu uchovávat nejdéle 8 hodin, a to ve vyčleněné chladničce při teplotě do +4 stupně C. (3) Pro přepravu na dislokovaná pracoviště a pro noční krmení musí být po naplnění lahviček kojenecká strava zchlazena na teplotu nejvýše +4 stupně C do 60 minut u hutné kojenecké stravy a do 30 minut u tekuté kojenecké stravy. Přepravní obaly musí při distribuci zajistit teplotu stravy nejvýše +4 stupně C. Ohřev se provádí v lahvičkách bezprostředně před krmením do teploty +37 ºC ve všech částech pokrmu rovnoměrně v celém objemu stravy.

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1)

(Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 CS 01.06.2014 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz

Zásady správné výrobní a hygienické praxe. www.uniconsulting.cz Zásady správné výrobní a hygienické praxe pro zpracovatele mléka www.uniconsulting.cz 1 Správná á výrobní a hygienické i praxe pro zpracovatele mléka Požadavky na osoby pracující v potravinářských provozech

Více

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC Často kladené otázky na téma virus chřipky A(H1N1)v Aktualizováno 10.srpna 2009 1. Co je chřipkový virus A(H1N1)v? Virus A(H1N1)v je novým podtypem chřipkového viru napadajícího

Více

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější

Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví. První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější Souhrn Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví První globální výzva ke zvýšení bezpečnosti pacientů Čistá péče je bezpečnější a Souhrn: Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví Vydáno Světovou zdravotnickou

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky

Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Pokyn ÚSKVBL/INS/VYR 03/2012 Informace k použití autologních kmenových buněk při léčbě zvířat na území České republiky Platnost od: 1.9.2012 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání

Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání Řád vícedenních akcí YMCA Braník Poslání YMCA Braník je křesťanské dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, jehož členem se může stát kdokoliv (bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Benasol - 30 C Další názvy: Nejsou

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL 1/19 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený

Více

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

Technologie čištění a hygiena v potravinářství

Technologie čištění a hygiena v potravinářství Module 2 Technologie čištění a hygiena v potravinářství Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 252/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. dubna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES) Datum vydání/revize 4. června 2015 Datum tisku 6. ledna 2015 Verze 1.2 Strana 1 (celkem 8) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku 1.1.1 Obchodní označení

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více