DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc."

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc dobře Arazimová Lucie Předmanželská smlouva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9823 Aulichová Nicole Projekt Všeobecné mírové organizace Jiřího z Poděbrad a současná OSN - právní komparace doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, Ph.D velmi dobře 9824 Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, velmi dobře 9825 Bártek Petr Trestné činy proti míru a válečné trestné činy Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9826 Bartoň Ondřej Státní služba (zejména příprava, povinnosti a práva, odpovědnost) JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Milan Samek, výborně 9727 Běl Václav Bankovní soustava v ČR a její vývoj JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9728 Benáková Ilona Právní úprava příspěvku na péči dle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 9729 Beneš Roman Vady podání v občanském soudním řízení JUDr. Ivana Švehlová velmi dobře Beránková Jitka Probační a mediační služba - právní úprava, postavení a činnost v trestní řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9730 Beranová Jana Okolnosti vylučující protiprávnost Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9731 Blahníková Dagmar Trestné činy proti zdraví Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D velmi dobře 9827 Bláhová Alena Účinky zápisu do OR JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá dobře 9828 Bláhová Kateřina Nepominutelný dědic a povinný díl v evropských právních řádech JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Emil Krause dobře 9829 Blažek Jaroslav Počítačová trestná činnost páchaná pomocí internetu JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9830

2 Blažek Miroslav Skončení pracovního poměru JUDr. Svoboda Filip Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová velmi dobře 9831 Bobčík Miroslav Problematika užívání mobilních telefonů ve věznicích ČR JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka velmi dobře 9832 Bolváriová Tereza Ústavní výchova a ochranná výchova aktuální otázky Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 9833 Borlová Marta Zanedbání povinné výživy JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9732 Borsik Viktor Správní delikty podle zákona o regulaci reklamy JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková výborně 9733 Borzy Daniel Zánik práva působením času JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře Bořutová Petra Trestné činy proti dětem Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře 9834 Božetický Jan Odpovědnost mandatáře JUDr. Anna Outlá Brtková Lucie Vývoj světové kriminalistiky JUDr. František Vavera, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, dobře dobře 9836 Brůhová Pavla Kriminalistická biomechanika JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9837 Cahová Markéta Povinnost k úhradě dluhů zůstavitela a ochrana věřitelů JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9734 Cerhová Jana Obsah smlouvy o smlouvě budoucí v porovnání občanského a obchodního zákoníku JUDr. Anna Outlá prof. JUDr. Přemysl Raban, dobře 9838 Coufalová Adéla Stát jako instituce a jeho organizace PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný velmi dobře 9839 Cvrk David Pobyt cizinců na území ČR JUDr. Tomáš Louda, JUDr. Hana Pipková velmi dobře 9840 Čáp Miroslav Autorské právo z hlediska soudových trendů elektronického publikování doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, Ph.D velmi dobře 9841 Čápová Ing. Hana Provozování rozhlasového a televizního vysílání v nestátním lázeňském zdravotnickém zařízení JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Vít Lebeda výborně 9735

3 Čech Martin Digitální stopa teoretický a praktický význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý velmi dobře Černá Michaela Rasové zákonodárství v Protektorátu Čechy a Morava v letech Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc velmi dobře 9843 Černá Petra Legislativa vztahující se k ochraně osobních údajů v informačních systémech doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, Ph.D výborně 9736 Černá Lucie Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9842 Červený Martin Ordály v českém zemském právu JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. doc. JUDr. Jiří Bílý, výborně 9737 Danihelková Eva Trestný čin podvodu JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9845 David Ilja Metodika vyšetřování počítačové kriminality JUDr. Petr Šedivý dobře 9846 Dětská Petra Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9848 Dětská Jana Trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D velmi dobře 9847 Dohnálková, DiS. Romana Nesporné řízení - výchova, výživa a styk nezletilých dětí JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Filip Svoboda výborně 9739 Doischerová Lenka Problematika euthanasie v ČR a ve světě Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9738 Doktorová Veronika Druhy a formy náhradní rodinné péče Dospělová Veronika Implementace strukturálních fondů (Řídící orgány a metodika implementace Evropských strukturálních fondů v prostředí právního systému ČR) Mgr. Jana Gavlasová dobře Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, PhD výborně 9740 Drlý Luboš Normotvorba ve veřejné správě JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, výborně Dubec Tomáš Postup policie před zahájením trestního stíhání JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9849 Dunajová Jitka Problematika souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení JUDr. Filip Svoboda velmi dobře 9850

4 Dvoráková Lenka Opatření proti nečinnosti ve správním řízení Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Telecký dobře 9851 Engelthalerová Alice Trestněprávní posouzení držení drog Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9852 Filipová Jitka Veřejné listiny jako výsledek činnosti notáře JUDr. Ladislav Krym JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně Filipová Vlastimila Teorie právní interpretace (textualismus, intenacionalismus, instrumentalismus) JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. JUDr. Kateřina Krzyžánková velmi dobře 9853 Filipová, Dis. Nikola Dokazování v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Simona Stočesová dobře Flajšhans Miloš Evropské komunitární právo Prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc výborně 9741 Flegelová Petra Trestné činy proti lidskosti Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá dobře 9854 Formánková Jana Přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9855 Forstová Darina Rodina a její postavení v právním systému Mgr. Jana Gavlasová velmi dobře 9856 Frajmanová Pavlína Využití soudního znalce psychiatra psychologa v trestním řízení JUDr. Petr Šedivý Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9857 Frischová Šárka Historie penologie se zaměřením na Karlovarsko JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9858 Geistová Helena Rasismus a jeho trestněprávní posouzení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9859 Grošková Lenka Alternativní formy soužití a jejich institucionalizace v Evropě Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9742 Hálová Gabriela Hospodářská kriminalita, základní charakteristika, vztah k finanční kriminalitě Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9710 Hanák Martin Ohledání místa činu JUDr. František Vavera, Ph.D. doc. JUDr. Antonín Filák, velmi dobře 9860 Hančar Lukáš Počítačová kriminalita Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9711

5 Hašková Kateřina Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na organizaci a právní úpravu celnictví v České republice JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře 9990 Havlová Jana Subjekt trestného činu JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9966 Havrdová Zuzana Dědická smlouva jako tradiční institut dědického práva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9861 Hejdová Andrea Sociálně právní ochrana dětí Mgr. Jana Gavlasová výborně 9743 Helešicová Lucie Kriminalistické techniky: trasologie a daktyloskopie JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9862 Hetfleiš Filip Darovací smlouva JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9863 Hilšer Jan Uznání závazku formou notářského zápisu s přivolením k vykonatelnosti Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. JUDr. Emil Krause výborně 9712 Hladíková Kamila Postavení České advokátní komory JUDr. Ladislav Krym JUDr. Petr Šonka velmi dobře Hlasová Helena Věc jako předmět občanskoprávních vztahů - současný stav a návrh občanského zákoníku JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně 9965 Hlaváč Tomáš Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení v systému státních orgánů JUDr. Hana Pipková JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 9864 Hlínová Jana Překážky postupu řízení v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová výborně 9713 Hlinovská Monika Rozvod manželství a jeho právní následky v oblasti majetku JUDr. Dagmar Mikolášová dobře Hlušek Alfréd Žena zaměstnanec jako subjekt pracovněprávních vztahů JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 9714 Hnátová Zlata Vina, jako etický a právní problém - morální vina, zavinění a trest v právní teorii, - idividuální a koletivní vina -, analýza práce Karla Jaspuse - Otázka viny doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. PhDr. Věra Jirásková, Ph.D dobře 9865 Hnojská Jana Účast osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9715 Hodková Jana Vklad do katastru nemovitostí JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9866

6 Hodr Milan Poměr přímé a zastupitelské demokracie v ústavním systému ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný JUDr. Zuzana Horská, Ph.D dobře 9867 Hofmanová Petra Mentálně retardovaná osoba v trestním řízení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9868 Holejšovská Dagmar Srovnání současné právní úpravy vyživovací povinnosti k nezletilým dětem s právní úpravou Německa a Rakouska JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9716 Horová Christiane Soudní ochrana před nezákonným správním aktem, ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím, ochrana před nezákonnou činností JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9869 Hossnerová Martina Právní následky prodlení dlužníka v kupní smluvě dle OZ a ObchZ Mgr. Michal Dittrich prof. JUDr. Přemysl Raban, dobře Hošková Tereza Zvláštnosti výslechu svědka, poškozeného, jejich právní postavení, taktika výslechu JUDr. Petr Šedivý Doc. JUDr. Antonín Filák, dobře 9870 Hrabík Lubomír Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně Hrádková Jana Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý výborně 9717 Hrbáčková Lada Kriminalistická balistika - vědecká metoda řešící specifické otázky kriminalistické identifikace JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9871 Hrdličková Jitka Problematika určení výše vyživovací povinnosti ve vztahu k nezletilému dítěti - 50 zákona o rodině JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Hrenáková Tereza Penitenciární péče v českém vězeňství po roce 1989 JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9872 Hrušková Martina Regionální rozvoj a právní rámec pomoci z Evropských fondů. Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík velmi dobře Hubertová Michaela Výpočetní technika jako předmět a nástroj trestné činnosti JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9873 Hulínská Šárka Trestněprávní úprava usmrcení jiného JUDr. Simona Stočesová JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9718 Hulínská Zdena Postavení církví v moderní občanské společnosti 21. století Doc. JUDr. Jiří Bílý, PhDr.Věra Jirásková, Ph.D dobře 9874 Huňková Zuzana Zvláštnosti práce na místě činu a identifikace obětí u dopravních katastrof Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9719

7 Churáčková Jana Současné využití daktyloskopie v trestně právní praxi DrSc., dr. h. c., mult. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9875 Imrichová Alena Cestovní náhrady a vysílání zaměstnanců do zahraničí Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9721 Ing. Bc. Jobánková Zuzana Okamžité zrušení pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová velmi dobře 9878 Ing. Chaloupková Gabriela Bankovní záruka Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, Ph.D výborně 9720 Ing. Krátký Jaromír Biometrická identifikace a verifikace JUDr. Petr Šedivý výborně 9757 Ing.Stupavský,Dr. Milan Právní ochrana obligací v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně 9807 Ing.Voříšková Margita Funkce cla, nástroje jejich uplatňování v moderním státu a při jeho začlenění v celní unii JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře 9957 Jandečková Šárka Teroristické hrozby možnosti spolupráce bezpečnostních sborů JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9876 Januška Milan M.Viktorin Kornel ze Všehrd a jeho místo v dějinách českého právnictví Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Vilém Knoll, Ph.D výborně 9721 Jará Kateřina Římské civilní soudnictví Formulový proces JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře Jaroš Michal Fotografická dokumentace místa činu a jiné kriminalisticky relevantní události JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9722 Jedelská Jitka Intestátní dědická posloupnost - komparační studie s vybranými státy Evropy JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9723 Jelínková Romana Současná problematika ústavní péče v dětských domovech a výchovných ústavech Mgr. Jana Gavlasová výborně 9724 Jirgl Radek Správní delikty podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9877 Jirmanová Iva Stíhání zločinů podle mezinárodního práva JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. JUDr. Ema Tomšová dobře 9969 Jiskrová Martina Jednatelství bez příkazu JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně 9725

8 Juránková Adéla Nové aspekty a metody vyšetřování trestných činů vražd Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře 9879 Kadlecová Radka Zdravotní pojištění a zdravotní péče v České republice a v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9880 Kadlečková Petra Ochrana proti nečinnosti veřejné správy se zaměřením na daňové řízení JUDr. Hana Pipková JUDr. Milan Telecký dobře 9881 Kalousková Lucie Hospodářská, sociální a kulturní práva v ústavním systému ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný JUDr. Milan Tomeš výborně 9744 Kantor Martin Mezinárodní ochrana lidských práv - evropský model JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab dobře 9882 Kantorová Zlata Liberalismus 19.století - jeho pozitiva a negativa ve vztahu k jeho vyústění do politických režimů 20.století doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Michal Šejvl, Ph.D velmi dobře 9883 Kapoun Miroslav Terorismus - kriminalistické aspekty JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9884 Kaštanová Jana Nové informační technologie a kriminalsitická identifikace JUDr. Petr Šedivý dobře 9885 Kavka Milan Evropský sociální fond a podpora školství, vědy a výzkumu Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9886 Kempfová Lucie Příprava a pokus trestného činu JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9887 Kilbergerová Marcela Řízení vozidel pod vlivem návykových látek v aspektech přestupkového řízení JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl výborně 9745 Kirschová Lucie Sdružovací právo podle Listiny základních práv a svobod PhDr. Martkéta Grečová JUDr. Zuzana Horská, Ph.D velmi dobře 9888 Klampflová Žaneta Státní dohled nad činností exekutorů a ex. komory JUDr. Petr Šonka JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9746 Klimčuková Věra Ústavní soudnictví o daňové správě JUDr. Milan Tomeš prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, velmi dobře Klimentová Dagmar Přenesená působnost obcí a krajů JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9889 Kloudová Kateřina Zjišťování alkoholu v krvi a jejich validita pro trestní řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš výborně 9747

9 Kloudová Markéta Evidence nemovitostí na pozadí historického vývoje JUDr. Ladislav Krym výborně 9748 Kocán Miroslav Vztah prezidenta a vlády v ústavních systémech demokratických států JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. JUDr. et Bc. Richard Pokorný dobře Kodetová Natalya Volný pohyb příslušníků rodiny členů EU a občanů třetích zemí v rámci EU Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Martina Burachovičová výborně 9968 Kohlenbergerová Lenka Mediace jako prostředek odstraňování sporů a její právní úprava prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Vít Lebeda velmi dobře 9890 Kohout Zdeněk Domácí násilí a jeho trestněprávní aspekty JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá výborně 9749 Kolesnáčová Stanislava Právní úprava výkonu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení se zaměřením na státní sociální podporu a její koordinaci v zemích EU Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9750 Kolouch Rostislav Vývoj institutu zahájení trestního stíhání doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9751 Koníček Václav Současné využití daktyloskopie v kriminalistické praxi JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9891 Kopáčová Tereza Vyjímečný trest odnětí svobody JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9972 Kornatovský Luboš Faktory, které se ve vyšší míře podílejí na recidivujícím chování již trestaných osob JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9964 Koropecká Veronika Ius cogens v mezinárodním právu JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Koropecký Erik Výjimky z použití síly v mezinárodním právu Kosová Jana Náhradní rodinná péče Košátko Zdeněk Počítačová kriminalita a Internet JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. JUDr. Ema Tomšová výborně 9752 JUDr. Filip Svoboda výborně 9753 JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9892 Kotasová Elena Doručování do datové schránky v občanskoprávním řízení JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Ivana Švehlová výborně 9754 Kotasová Jiřina Počátky kriminalistiky ve světě JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9977

10 Kotková Denisa Penologie současný stav v České republice a jinde JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9755 Kotovský Karel Povinnost mlčenlivosti advokáta v soudní judikatuře a judikatuře kárných senátů České advokátní komory JUDr. Ladislav Krym LL.M., Ph.D dobře Koutecká Kateřina Aktuální otázky osvojení Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9756 Kovacsová Veronika Právní úprava prodeje nemovitosti podle návrhu OZ ve srovnání s dosavadní úpravou JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D dobře 9893 Kovaříková Pavlína Nezávislost soudu a soudní samospráva JUDr. Milan Tomeš prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, výborně Koželuhová Kateřina Kontrola na pracovišti a její limity JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře 9894 Králová, DiS. Jarmila Nepřiměřená délka soudního řízení v judikatuře Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. JUDr. Milan Tomeš výborně Krupička Kamil Možnosti spolupráce bezpečnostních složek v boji s kriminalitou JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D dobře 9895 Krybus Paris Základní principy Ústavy ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný PhDr. Martkéta Grečová dobře 9970 Křivková Iveta Právní úprava dědického řízení ve vybraných státech ve srovnání s úpravou v ČR JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9896 Křížová Iveta Daňový systém v ČR a jeho požadavky JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9758 Kubašta Ivo Analýza pohybu člověka pro kriminalistické účely Kubíčková Klára Kriminalistická zkoumání a vyšetřovací verze DrSc., dr. h. c. mult. JUDr. Petr Šedivý, PhD velmi dobře Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9759 Kubín Jiří Domovní prohlídka jako kriminalisticko taktická metoda Mgr. et Bc. Miloslav Salon JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9897 Kučerová Eliška Náhrada škody v pracovněprávních vztazích Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9898 Kučerová Denisa Podvody páchané pomocí výpočetní techniky JUDr. Petr Šedivý výborně 9760

11 Kunderová Martina Právní aspekty institutu trvalého pobytu JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl výborně 9761 Kunz Martin Trestné činy v dopravě Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš dobře 9899 Kurča Petr Střelivo a jeho rozdělení, konstrukce nábojů JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý výborně 9113 Kutheil Kateřina Právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům osob trpících alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D výborně 9762 Ladžonová Petra Vězeňská správa v ČR JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš výborně 9763 Lahodná Edita Klamavá reklama v české a evropské právní úpravě JUDr. Petr Šonka JUDr. Anna Outlá dobře 9900 Lang Tomáš Malý a střední podnikatel v EU (strukturální fondy, Charta MSP, Small business act) Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9987 Langhammerová Daniela Odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů při zadávání veřejných zakázek Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš výborně 9764 Liangovská Irma Evropský sociální fond - problematika implementace ESF v ČR Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D dobře 9901 Liangovská Irma Vyšetřovací situace a jejich význam pro vyšetřování trestné činnosti doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9902 Lindauer Roman Zastoupení ze zákona JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9903 Lindová Ivana EUROJUST Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Ema Tomšová dobře 9904 Löblová Kateřina Ochrana před nečinností veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. JUDr. Milan Telecký velmi dobře Loukota Martin Problematika domácího násilí a jeho prevence Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9905 Lukešová Romana Vybrané aspekty násilí v rodině Mgr. Zoja Kalivodová, doc. PhDr. Pavel Prunner, výborně 9765 Lutterová Sandra Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9766

12 Macháček Josef Využití provozu mobilních telefonů při objasňování trestných činů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš výborně 9767 Machovičová Kateřina Nebezpečné pronásledování (stalking) - kriminalistické a trestněprávní aspekty JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9906 Machyánová Ludmila Rozhodování o předběžných opatřeních JUDr. Ivana Švehlová výborně 9768 Mannová, dipl. ek. Soňa Věřitelské orgány, jejich ustavení a oprávnění v úpadkovém řízení Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9769 Marečková Jaroslava Podíl státních orgánů, organizací a samosprávných celků na ochraně veřejného pořádku JUDr. Josef Peroutka JUDr. Jaroslav Puš výborně 9770 Marečková Romana Faktoring JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9907 Marhefková Kamila Metodika vyhledávání a dokumentování stop z místa trestného činu a jejich význam pro trestní řízení JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9908 Markusková Pavlína Městská policie, její vývoj, oprávnění a komparace s Policií České republiky JUDr. Josef Peroutka Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica výborně 9771 Martínková Olga Smluvní zastoupení podnikatele JUDr. Anna Outlá prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9772 Martišková Aneta Korupční jednání, korupce, právně-sociologické hodnocení korupce doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Masaryková Dana Záměry EU v rozhodování spotřebitelských sporů a jejich aplikace v zákonodárství a praxi ČR JUDr. Petr Šonka prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9773 Mátlová Kateřina Správní delikty dle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Mgr. Ilona Turková velmi dobře Matoušů Radka Účast občanů na místní správě JUDr. Milan Telecký JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9909 Matúšková Michaela Systémové pojetí kriminalistické identifikace Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9910 Mgr. Schaferová Martina Procesní práva účastníků správního řízení - pravo na tlumočníka JUDr. Hana Pipková JUDr. Milan Samek, výborně 9800 Migac Ondřej Capitis deminutio v Římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miroslav Doležal, výborně 9774

13 Michalčínová Kristýna Trestní právo a neoprávněné nakládání s osobními údaji JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře 9911 Michálek Miroslav Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Filip Svoboda výborně 9775 Miková Kristýna Trestněprávní aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D výborně 9776 Mikutová Nikol Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních vztazích Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9777 Mlejnková Daniela Vady správních aktů JUDr. Jiří Rajchl JUDr. Alena Horčicová, velmi dobře 9912 Mohout Libor Prohlídka jiných prostor a obydlí Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D dobře 9913 Motlová Dita Ústavní záruky postavení člověka v demokratické společnosti PhDr. Martkéta Grečová JUDr. Zuzana Horská, Ph.D výborně 9778 Motyčková Iveta Postavení orgánů obce při výkonu samosprávy JUDr. Milan Telecký JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 9914 Moudrý Vladimír Spravedlivý proces v pojetí Ústavního soudu ČR JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. JUDr. Milan Tomeš velmi dobře 9915 Mračková Květoslava Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení Muchnová Markéta Návrh na nařízení exekuce Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře 9916 JUDr. Petr Šonka výborně 9779 Musilová Markéta Volební právo a historie volebního práva žen v ČR a vybraných demokratických státech JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. PhDr. Martkéta Grečová výborně 9780 Nemečkay Juraj Práva a povinnosti spojené s internetovou doménou Mgr. Michal Dittrich JUDr. Ján Matejka, Ph.D dobře 9917 Neumann Jan Právní ochrana projevu osobní povahy v národním měřítku JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře 9918 Neumannová Ludmila Trestněprávní odpovědnost NZP při rozhodování v podmínkách záchranné služby JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka výborně 9781 Nevělík Ondřej Policejní a bezpečnostní složky v České republice v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9919

14 Nováková Veronika Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře Nováková Jiřina Výchovná a jiná opatření ve vztahu k nezletilým dětem JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Novotná Vendula Zneužívání osobních údajů - kriminalistické a trestněprávní aspekty JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře 9920 Oesterreicher Lea Trestné činy proti životu Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře Oktávcová Jana Vliv práva EU na sociální systém v ČR Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Martina Burachovičová výborně 9782 Oubrecht Václav Péče řádného hospodáře statutárních orgánů obchodních společností v navrhované kodifikaci korporačního práva JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9921 Ováry Matěj Právní úprava mediace v dokumentech UNCITRAL prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9922 Pánek David Legislativní rámec soustavy a vnitřní organizace soudů - teoretická východiska a současný vývoj JUDr. Ivana Švehlová výborně Pánek Karel Předměty duševního vlastnictví vytvářeného v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Filip Svoboda výborně 9783 Papáčková Lucie Likvidace dědictví JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9784 Paulusová Veronika Trestné činy proti svobodě Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9923 Pavelková Miroslava Mimořádné opravné prostředky JUDr. Hana Pipková JUDr. Jiří Rajchl výborně 9785 Peňáz Marek Předpoklady výkonu funkce rozhodce dle současné a budoucí právní úpravy JUDr. Petr Šonka prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9786 Pěnkava Jiří Rozpočtové hospodaření a dopady při porušení rozpočtové kázně JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9787 Perglerová Monika Zavinění v trestním právu JUDr. Simona Stočesová doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9788 Perglová, DiS. Lenka Důkazní prostředky JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9789

15 Petráková Monika Obhajoba obviněného JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9790 Pisingerová Tereza Vazba v trestním řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 9924 Pixa Václav Příčiny a podmínky kriminality mládeže, úloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediační služby JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9973 Plašilová Kateřina Legislativa vztahující se k problému svobodného přístupu k informacím doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, Ph.D výborně 9791 Plevač Robert Právní aspekty prevence a boje proti kriminalitě v EU Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Milan Tomeš velmi dobře 9925 Polepilová Zdeňka Charta základních práv EU a její praktické dopady na jednotlivce v ČR Mgr. Tomáš Křivka prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma,,dr.hab dobře 9971 Polívková Gabriela Důchody a doplňkové penzijní systémy v České republice a v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9792 Popova Anna Práva a povinnosti manželů a jejich výkon JUDr. Dagmar Mikolášová dobře 9926 Poslední Martin Strukturální fondy EU a jejich využití v oblasti pomoci malým a středním podnikatelům Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D výborně 9793 Pospíšilová Vendula Problematika pěstounské péče v ČR se zaměřením na srovnání domácí péče a vesniček SOS Mgr. Jana Gavlasová výborně 9794 Příborská Eva Politická strana v ústavním systému České republiky Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Michal Šejvl, Ph.D výborně 9795 Psotová Lenka Ručení v úvěrové smlouvě JUDr. Helena Kolbabová JUDr. Vít Lebeda velmi dobře 9927 Puhová Monika Terorismus a jeho trestněprávní posouzení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9928 Rohm Martin Vedlejší ujednání v kupní smlouvě Mgr. Michal Dittrich Romanová Renata Důkaz výslechem svědka v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová prof. JUDr. Přemysl Raban, velmi dobře velmi dobře 9930 Rovner Antonín Okamžité zrušení pracovního poměru Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9974

16 Rubáš Jiří Správní akty ( zejm. náležitosti, vady, vlastnosti) JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně 9796 Rubeš Matěj Volby do Frankfurtského parlamentu roku 1848 a vznik německého nacionalismu Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Filip Svoboda dobře Rubeš Radek Prokura JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9931 Rydrychová Alena Zákonní dědicové, problematika vyváženosti úpravy jejich okruhu s ohledem na tzv. "smějící se dědice" JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Emil Krause výborně 9797 Rychlíková Tereza Přípravné jednání - v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová dobře 9932 Salayová Barbora Vyživovacia povinnost na maloleté deti - porovnanie právnej úpravy v SR a ČR JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9798 Sedláček Josef Správní trestání na úseku dopravy JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl velmi dobře 9933 Sekalová Zuzana Vězeňská služba v ČR v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý výborně 9799 Sem Milan Nejčastější právní problémy spjaté se skončením pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře 9934 Schrecková Barbora Alternativní tresty JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Simona Stočesová velmi dobře 9800 Síbrtová Ivana Financování spotřebitelských potřeb Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, Ph.D výborně 9801 Sigmundová Lucie Sociální pomoc a péče v České republice a ve vybraných členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9802 Sitek Aleš Trestněprávní postih za domácí násilí JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9803 Smítková Michaela Složky integrovaného záchranného systému součinnost a nové možnosti spolupráce JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9935 Smrčková Eva Recepce římského práva - římskoprávní škola glosátorů a komentátorů JUDr. Milan Telecký doc.judr.miloslav Doležal, výborně 9804 Sotáková Martina Vol ný pohyb študentov v rámci EÚ JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, výborně 9805

17 Spišáková Jitka Náhradní rodinná a institucionální péče o nezletilé dítě JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 9936 Staňková Kateřina Vývoj světové kriminalistiky JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9937 Stará Lucie Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Stárková Jana Správní delikty podle zákona o pobytu cizinců JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková dobře Stefanov Stefan Finanční instituce a podnikání na kapitálovém trhu JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9806 Sudimacová Sonia Důstojnost člověka jako základní ústavní hodnota JUDr. Milan Tomeš JUDr. et Bc. Richard Pokorný velmi dobře Suchý David Regionální rozvoj a využití fondů EU Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D dobře 9939 Svoboda Jan Porovnání institutu veřejné obchodní soutěže dle obchodního zákoníku s režimem veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9975 Svobodová Renata Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Milan Telecký velmi dobře 9978 Šafrová Ivana Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Ivana Švehlová výborně 9708 Šára Petr Společenství vlastníků jednotek JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9943 Šárová Zdeňka Aktuální problémy převodu pozemků JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře Ševčík Filip Organizace a kompetence celní a daňové správy, jejich modernizace a optimalizace JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft výborně 9809 Šírková Kateřina Drogy a metody jejich zkoumání Mgr. et Bc. Miloslav Salon JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9810 Škeřík Robert Principy právního státu v českém ústavním pořádku PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný výborně 9811 Škubalová Eva Správní dozor a správní trestání v oblasti živnostenského podnikání Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Telecký výborně 9812

18 Šmajsová Ivana Městská správa ve světle Koldínova zákoníku Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Vilém Knoll, Ph.D velmi dobře 9938 Šmerdová Kateřina Práva dítěte právní konstrukce v českém právu Mgr. Jana Gavlasová dobře 9940 Šmolík Marek Subjekty správního řízení JUDr. Jiří Rajchl JUDr. Hana Pipková výborně 9813 Šourková Lucie Forenzní vědní disciplíny a jejich využití v kriminalistice a v trestním právu JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9941 Šrámková Jana Subjekty zájmové veřejné samosprávy v ČR JUDr. et Mgr. Jan Malast JUDr. Jiří Rajchl dobře 9942 Šteflová Jana Právo na informace JUDr. Hana Pipková JUDr. Tomáš Louda, velmi dobře 9944 Štěpán Matěj Veřejný ochránce práv Mgr. Ilona Turková JUDr. PhDr. Jan Malast výborně 9814 Štětinová Lenka Postavení Lékařské posudkové služby v rámci sociálního zabezpečení v ČR Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9815 Ťažká Petra Dokazování znalcem v trestním řízení DrSc., dr. h. c., mult. JUDr. Petr Šedivý dobře 9976 Teindlová Dagmar Právní záruky ve veřejné správě (zejm.ochrana před nezákonnými právními předpisy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Milan Samek, dobře 9945 Tejnor David Působnost trestních zákonů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 9946 Temelová Bohdana Kriminalistické a trestněprávní aspekty u hledaných a pohřešovaných osob JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9947 Tichava Vladimír Počátky kriminalistiky ve světě JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9816 Toksa Martin Trestné činy související s obchodem s vojenským materiálem a metodika jejich ohhalování,prověřovánní a vyšetřování Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře 9948 Tošnerová Hana Odpovědnost za škodu podle přepravních smluv dle OZ ObchZ a přepravních řádů JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9949 Tovara Zdeněk Státní dozor nad územní samosprávou JUDr. PhDr. Jan Malast JUDr. Tomáš Louda, velmi dobře 9950

19 Trauškeová Veronika Právní úprava dědického řízení JUDr. Helena Rabanová JUDr. Ivana Švehlová velmi dobře 9951 Trefilová Hana Úloha probační a mediační služby v trestním řízení proti mládeži JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka velmi dobře 9952 Turčinová Zuzana Důkazy v trestním řízení JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9967 Tyčová Lucie Autonomie vůle stran v pracovněprávních vztazích JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře Urbanová Eva Česká správa sociálního zabezpečení a zásadní změny zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění platné od Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9817 Uxová Šárka Zdroje autority v současných rozvinutých demokraciích aplikace na ústavní systém ČR PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný dobře 9953 Valašíková Petra Řízení o osvojení a osvojení (vč. 180a OSŘ) JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře Valášková Pavlína Geometrický plán a jeho úloha v řešení sousedských sporů Valentová Andrea Moderní metody identifikace osob podle biologických stop JUDr. Ladislav Krym velmi dobře 9954 doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9955 Vecka Jan Postavení obhájce v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová, PhD. JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Vlášková Veronika Zpravodajské služby v České republice v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9956 Volárová Markéta Obchodní závazkové vztahy a spotřebitelské vztahy (porovníní a zhodnocení vzájemných souvislostí) JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Petr Šonka výborně 9818 Vrchotová Andrea Strukturální fondy v oblasti Evropské územní spolupráce Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9958 Vyžďura David Alternativní tresty a alternativní způsoby trestního řízení JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9959 Vyžďurová Monika Vyživovací povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9819 Wagnerová Jarmila Vývoj právní úpravy zaměstnávání poživatelů starobních důchodů od počátku tržní ekonomiky do současnosti Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9820

20 Zährl Martin Právní úprava exek. řízení po novelách z r JUDr. Petr Šonka JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9960 Zámečníková Helena Správní trestání na úseku práva životního prostředí JUDr. Milan Telecký JUDr. Milan Samek, dobře 9961 Zaydlarová Kateřina Oprávnění k provozování sázkových her JUDr. Jiří Rajchl Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9962 Zbránková Barbara Informační systémy práva a systémy k právní tématice PhDr. Richard Papík, Ph.D. doc. PhDr. Rudolf Vlasák, výborně 9821 Zdvihalová Martina Úprava poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu manželství JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Zvolský Hanuš Znalecký posudek v civilním řízení JUDr. Ivana Švehlová dobře Zykánová Lenka Možnosti rozvoje podnikatele fyzické osoby z hlediska právní formy podnikání v ČR JUDr. Anna Outlá dobře 9963 Žáková Jana Podpora osob se zdravotním postižením v ČR ve srovnání se SR (nebo jinou právní úpravou) JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 9822

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře

Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře Seite 1 von 47 Všechny zdroje Sbírka zákonů Judikatura Vzory smluv Články a komentáře FULSOFT REPORT 01 / 2014 Tradičně bývá 1. ledna změn více, ale tentokrát se jedná o rekordní počet - bylo novelizováno

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek

NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek NÁRODNÍ STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek Svazek 5 Národní strategie

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více