DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc."

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc dobře Arazimová Lucie Předmanželská smlouva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9823 Aulichová Nicole Projekt Všeobecné mírové organizace Jiřího z Poděbrad a současná OSN - právní komparace doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, Ph.D velmi dobře 9824 Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, velmi dobře 9825 Bártek Petr Trestné činy proti míru a válečné trestné činy Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9826 Bartoň Ondřej Státní služba (zejména příprava, povinnosti a práva, odpovědnost) JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Milan Samek, výborně 9727 Běl Václav Bankovní soustava v ČR a její vývoj JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9728 Benáková Ilona Právní úprava příspěvku na péči dle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 9729 Beneš Roman Vady podání v občanském soudním řízení JUDr. Ivana Švehlová velmi dobře Beránková Jitka Probační a mediační služba - právní úprava, postavení a činnost v trestní řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9730 Beranová Jana Okolnosti vylučující protiprávnost Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9731 Blahníková Dagmar Trestné činy proti zdraví Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D velmi dobře 9827 Bláhová Alena Účinky zápisu do OR JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá dobře 9828 Bláhová Kateřina Nepominutelný dědic a povinný díl v evropských právních řádech JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Emil Krause dobře 9829 Blažek Jaroslav Počítačová trestná činnost páchaná pomocí internetu JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9830

2 Blažek Miroslav Skončení pracovního poměru JUDr. Svoboda Filip Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová velmi dobře 9831 Bobčík Miroslav Problematika užívání mobilních telefonů ve věznicích ČR JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka velmi dobře 9832 Bolváriová Tereza Ústavní výchova a ochranná výchova aktuální otázky Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 9833 Borlová Marta Zanedbání povinné výživy JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9732 Borsik Viktor Správní delikty podle zákona o regulaci reklamy JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková výborně 9733 Borzy Daniel Zánik práva působením času JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře Bořutová Petra Trestné činy proti dětem Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře 9834 Božetický Jan Odpovědnost mandatáře JUDr. Anna Outlá Brtková Lucie Vývoj světové kriminalistiky JUDr. František Vavera, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, dobře dobře 9836 Brůhová Pavla Kriminalistická biomechanika JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9837 Cahová Markéta Povinnost k úhradě dluhů zůstavitela a ochrana věřitelů JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9734 Cerhová Jana Obsah smlouvy o smlouvě budoucí v porovnání občanského a obchodního zákoníku JUDr. Anna Outlá prof. JUDr. Přemysl Raban, dobře 9838 Coufalová Adéla Stát jako instituce a jeho organizace PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný velmi dobře 9839 Cvrk David Pobyt cizinců na území ČR JUDr. Tomáš Louda, JUDr. Hana Pipková velmi dobře 9840 Čáp Miroslav Autorské právo z hlediska soudových trendů elektronického publikování doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, Ph.D velmi dobře 9841 Čápová Ing. Hana Provozování rozhlasového a televizního vysílání v nestátním lázeňském zdravotnickém zařízení JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Vít Lebeda výborně 9735

3 Čech Martin Digitální stopa teoretický a praktický význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý velmi dobře Černá Michaela Rasové zákonodárství v Protektorátu Čechy a Morava v letech Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc velmi dobře 9843 Černá Petra Legislativa vztahující se k ochraně osobních údajů v informačních systémech doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, Ph.D výborně 9736 Černá Lucie Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9842 Červený Martin Ordály v českém zemském právu JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. doc. JUDr. Jiří Bílý, výborně 9737 Danihelková Eva Trestný čin podvodu JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9845 David Ilja Metodika vyšetřování počítačové kriminality JUDr. Petr Šedivý dobře 9846 Dětská Petra Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9848 Dětská Jana Trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D velmi dobře 9847 Dohnálková, DiS. Romana Nesporné řízení - výchova, výživa a styk nezletilých dětí JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Filip Svoboda výborně 9739 Doischerová Lenka Problematika euthanasie v ČR a ve světě Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9738 Doktorová Veronika Druhy a formy náhradní rodinné péče Dospělová Veronika Implementace strukturálních fondů (Řídící orgány a metodika implementace Evropských strukturálních fondů v prostředí právního systému ČR) Mgr. Jana Gavlasová dobře Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, PhD výborně 9740 Drlý Luboš Normotvorba ve veřejné správě JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, výborně Dubec Tomáš Postup policie před zahájením trestního stíhání JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9849 Dunajová Jitka Problematika souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení JUDr. Filip Svoboda velmi dobře 9850

4 Dvoráková Lenka Opatření proti nečinnosti ve správním řízení Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Telecký dobře 9851 Engelthalerová Alice Trestněprávní posouzení držení drog Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9852 Filipová Jitka Veřejné listiny jako výsledek činnosti notáře JUDr. Ladislav Krym JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně Filipová Vlastimila Teorie právní interpretace (textualismus, intenacionalismus, instrumentalismus) JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. JUDr. Kateřina Krzyžánková velmi dobře 9853 Filipová, Dis. Nikola Dokazování v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Simona Stočesová dobře Flajšhans Miloš Evropské komunitární právo Prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc výborně 9741 Flegelová Petra Trestné činy proti lidskosti Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá dobře 9854 Formánková Jana Přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9855 Forstová Darina Rodina a její postavení v právním systému Mgr. Jana Gavlasová velmi dobře 9856 Frajmanová Pavlína Využití soudního znalce psychiatra psychologa v trestním řízení JUDr. Petr Šedivý Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9857 Frischová Šárka Historie penologie se zaměřením na Karlovarsko JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9858 Geistová Helena Rasismus a jeho trestněprávní posouzení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9859 Grošková Lenka Alternativní formy soužití a jejich institucionalizace v Evropě Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9742 Hálová Gabriela Hospodářská kriminalita, základní charakteristika, vztah k finanční kriminalitě Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9710 Hanák Martin Ohledání místa činu JUDr. František Vavera, Ph.D. doc. JUDr. Antonín Filák, velmi dobře 9860 Hančar Lukáš Počítačová kriminalita Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9711

5 Hašková Kateřina Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na organizaci a právní úpravu celnictví v České republice JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře 9990 Havlová Jana Subjekt trestného činu JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9966 Havrdová Zuzana Dědická smlouva jako tradiční institut dědického práva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9861 Hejdová Andrea Sociálně právní ochrana dětí Mgr. Jana Gavlasová výborně 9743 Helešicová Lucie Kriminalistické techniky: trasologie a daktyloskopie JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9862 Hetfleiš Filip Darovací smlouva JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9863 Hilšer Jan Uznání závazku formou notářského zápisu s přivolením k vykonatelnosti Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. JUDr. Emil Krause výborně 9712 Hladíková Kamila Postavení České advokátní komory JUDr. Ladislav Krym JUDr. Petr Šonka velmi dobře Hlasová Helena Věc jako předmět občanskoprávních vztahů - současný stav a návrh občanského zákoníku JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně 9965 Hlaváč Tomáš Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení v systému státních orgánů JUDr. Hana Pipková JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 9864 Hlínová Jana Překážky postupu řízení v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová výborně 9713 Hlinovská Monika Rozvod manželství a jeho právní následky v oblasti majetku JUDr. Dagmar Mikolášová dobře Hlušek Alfréd Žena zaměstnanec jako subjekt pracovněprávních vztahů JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 9714 Hnátová Zlata Vina, jako etický a právní problém - morální vina, zavinění a trest v právní teorii, - idividuální a koletivní vina -, analýza práce Karla Jaspuse - Otázka viny doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. PhDr. Věra Jirásková, Ph.D dobře 9865 Hnojská Jana Účast osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9715 Hodková Jana Vklad do katastru nemovitostí JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9866

6 Hodr Milan Poměr přímé a zastupitelské demokracie v ústavním systému ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný JUDr. Zuzana Horská, Ph.D dobře 9867 Hofmanová Petra Mentálně retardovaná osoba v trestním řízení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9868 Holejšovská Dagmar Srovnání současné právní úpravy vyživovací povinnosti k nezletilým dětem s právní úpravou Německa a Rakouska JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9716 Horová Christiane Soudní ochrana před nezákonným správním aktem, ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím, ochrana před nezákonnou činností JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9869 Hossnerová Martina Právní následky prodlení dlužníka v kupní smluvě dle OZ a ObchZ Mgr. Michal Dittrich prof. JUDr. Přemysl Raban, dobře Hošková Tereza Zvláštnosti výslechu svědka, poškozeného, jejich právní postavení, taktika výslechu JUDr. Petr Šedivý Doc. JUDr. Antonín Filák, dobře 9870 Hrabík Lubomír Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně Hrádková Jana Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý výborně 9717 Hrbáčková Lada Kriminalistická balistika - vědecká metoda řešící specifické otázky kriminalistické identifikace JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9871 Hrdličková Jitka Problematika určení výše vyživovací povinnosti ve vztahu k nezletilému dítěti - 50 zákona o rodině JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Hrenáková Tereza Penitenciární péče v českém vězeňství po roce 1989 JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9872 Hrušková Martina Regionální rozvoj a právní rámec pomoci z Evropských fondů. Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík velmi dobře Hubertová Michaela Výpočetní technika jako předmět a nástroj trestné činnosti JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9873 Hulínská Šárka Trestněprávní úprava usmrcení jiného JUDr. Simona Stočesová JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9718 Hulínská Zdena Postavení církví v moderní občanské společnosti 21. století Doc. JUDr. Jiří Bílý, PhDr.Věra Jirásková, Ph.D dobře 9874 Huňková Zuzana Zvláštnosti práce na místě činu a identifikace obětí u dopravních katastrof Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9719

7 Churáčková Jana Současné využití daktyloskopie v trestně právní praxi DrSc., dr. h. c., mult. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9875 Imrichová Alena Cestovní náhrady a vysílání zaměstnanců do zahraničí Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9721 Ing. Bc. Jobánková Zuzana Okamžité zrušení pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová velmi dobře 9878 Ing. Chaloupková Gabriela Bankovní záruka Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, Ph.D výborně 9720 Ing. Krátký Jaromír Biometrická identifikace a verifikace JUDr. Petr Šedivý výborně 9757 Ing.Stupavský,Dr. Milan Právní ochrana obligací v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miloslav Doležal, výborně 9807 Ing.Voříšková Margita Funkce cla, nástroje jejich uplatňování v moderním státu a při jeho začlenění v celní unii JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře 9957 Jandečková Šárka Teroristické hrozby možnosti spolupráce bezpečnostních sborů JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9876 Januška Milan M.Viktorin Kornel ze Všehrd a jeho místo v dějinách českého právnictví Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Vilém Knoll, Ph.D výborně 9721 Jará Kateřina Římské civilní soudnictví Formulový proces JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miloslav Doležal, dobře Jaroš Michal Fotografická dokumentace místa činu a jiné kriminalisticky relevantní události JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9722 Jedelská Jitka Intestátní dědická posloupnost - komparační studie s vybranými státy Evropy JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9723 Jelínková Romana Současná problematika ústavní péče v dětských domovech a výchovných ústavech Mgr. Jana Gavlasová výborně 9724 Jirgl Radek Správní delikty podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9877 Jirmanová Iva Stíhání zločinů podle mezinárodního práva JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. JUDr. Ema Tomšová dobře 9969 Jiskrová Martina Jednatelství bez příkazu JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně 9725

8 Juránková Adéla Nové aspekty a metody vyšetřování trestných činů vražd Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře 9879 Kadlecová Radka Zdravotní pojištění a zdravotní péče v České republice a v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9880 Kadlečková Petra Ochrana proti nečinnosti veřejné správy se zaměřením na daňové řízení JUDr. Hana Pipková JUDr. Milan Telecký dobře 9881 Kalousková Lucie Hospodářská, sociální a kulturní práva v ústavním systému ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný JUDr. Milan Tomeš výborně 9744 Kantor Martin Mezinárodní ochrana lidských práv - evropský model JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab dobře 9882 Kantorová Zlata Liberalismus 19.století - jeho pozitiva a negativa ve vztahu k jeho vyústění do politických režimů 20.století doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Michal Šejvl, Ph.D velmi dobře 9883 Kapoun Miroslav Terorismus - kriminalistické aspekty JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9884 Kaštanová Jana Nové informační technologie a kriminalsitická identifikace JUDr. Petr Šedivý dobře 9885 Kavka Milan Evropský sociální fond a podpora školství, vědy a výzkumu Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9886 Kempfová Lucie Příprava a pokus trestného činu JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9887 Kilbergerová Marcela Řízení vozidel pod vlivem návykových látek v aspektech přestupkového řízení JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl výborně 9745 Kirschová Lucie Sdružovací právo podle Listiny základních práv a svobod PhDr. Martkéta Grečová JUDr. Zuzana Horská, Ph.D velmi dobře 9888 Klampflová Žaneta Státní dohled nad činností exekutorů a ex. komory JUDr. Petr Šonka JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9746 Klimčuková Věra Ústavní soudnictví o daňové správě JUDr. Milan Tomeš prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, velmi dobře Klimentová Dagmar Přenesená působnost obcí a krajů JUDr. Tomáš Louda, JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9889 Kloudová Kateřina Zjišťování alkoholu v krvi a jejich validita pro trestní řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš výborně 9747

9 Kloudová Markéta Evidence nemovitostí na pozadí historického vývoje JUDr. Ladislav Krym výborně 9748 Kocán Miroslav Vztah prezidenta a vlády v ústavních systémech demokratických států JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. JUDr. et Bc. Richard Pokorný dobře Kodetová Natalya Volný pohyb příslušníků rodiny členů EU a občanů třetích zemí v rámci EU Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Martina Burachovičová výborně 9968 Kohlenbergerová Lenka Mediace jako prostředek odstraňování sporů a její právní úprava prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Vít Lebeda velmi dobře 9890 Kohout Zdeněk Domácí násilí a jeho trestněprávní aspekty JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá výborně 9749 Kolesnáčová Stanislava Právní úprava výkonu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení se zaměřením na státní sociální podporu a její koordinaci v zemích EU Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9750 Kolouch Rostislav Vývoj institutu zahájení trestního stíhání doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9751 Koníček Václav Současné využití daktyloskopie v kriminalistické praxi JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9891 Kopáčová Tereza Vyjímečný trest odnětí svobody JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9972 Kornatovský Luboš Faktory, které se ve vyšší míře podílejí na recidivujícím chování již trestaných osob JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9964 Koropecká Veronika Ius cogens v mezinárodním právu JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma,, dr. hab výborně Koropecký Erik Výjimky z použití síly v mezinárodním právu Kosová Jana Náhradní rodinná péče Košátko Zdeněk Počítačová kriminalita a Internet JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. JUDr. Ema Tomšová výborně 9752 JUDr. Filip Svoboda výborně 9753 JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9892 Kotasová Elena Doručování do datové schránky v občanskoprávním řízení JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Ivana Švehlová výborně 9754 Kotasová Jiřina Počátky kriminalistiky ve světě JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9977

10 Kotková Denisa Penologie současný stav v České republice a jinde JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9755 Kotovský Karel Povinnost mlčenlivosti advokáta v soudní judikatuře a judikatuře kárných senátů České advokátní komory JUDr. Ladislav Krym LL.M., Ph.D dobře Koutecká Kateřina Aktuální otázky osvojení Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9756 Kovacsová Veronika Právní úprava prodeje nemovitosti podle návrhu OZ ve srovnání s dosavadní úpravou JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D dobře 9893 Kovaříková Pavlína Nezávislost soudu a soudní samospráva JUDr. Milan Tomeš prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, výborně Koželuhová Kateřina Kontrola na pracovišti a její limity JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře 9894 Králová, DiS. Jarmila Nepřiměřená délka soudního řízení v judikatuře Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. JUDr. Milan Tomeš výborně Krupička Kamil Možnosti spolupráce bezpečnostních složek v boji s kriminalitou JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D dobře 9895 Krybus Paris Základní principy Ústavy ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný PhDr. Martkéta Grečová dobře 9970 Křivková Iveta Právní úprava dědického řízení ve vybraných státech ve srovnání s úpravou v ČR JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9896 Křížová Iveta Daňový systém v ČR a jeho požadavky JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9758 Kubašta Ivo Analýza pohybu člověka pro kriminalistické účely Kubíčková Klára Kriminalistická zkoumání a vyšetřovací verze DrSc., dr. h. c. mult. JUDr. Petr Šedivý, PhD velmi dobře Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9759 Kubín Jiří Domovní prohlídka jako kriminalisticko taktická metoda Mgr. et Bc. Miloslav Salon JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9897 Kučerová Eliška Náhrada škody v pracovněprávních vztazích Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9898 Kučerová Denisa Podvody páchané pomocí výpočetní techniky JUDr. Petr Šedivý výborně 9760

11 Kunderová Martina Právní aspekty institutu trvalého pobytu JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Jiří Rajchl výborně 9761 Kunz Martin Trestné činy v dopravě Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš dobře 9899 Kurča Petr Střelivo a jeho rozdělení, konstrukce nábojů JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý výborně 9113 Kutheil Kateřina Právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům osob trpících alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D výborně 9762 Ladžonová Petra Vězeňská správa v ČR JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš výborně 9763 Lahodná Edita Klamavá reklama v české a evropské právní úpravě JUDr. Petr Šonka JUDr. Anna Outlá dobře 9900 Lang Tomáš Malý a střední podnikatel v EU (strukturální fondy, Charta MSP, Small business act) Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9987 Langhammerová Daniela Odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů při zadávání veřejných zakázek Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš výborně 9764 Liangovská Irma Evropský sociální fond - problematika implementace ESF v ČR Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D dobře 9901 Liangovská Irma Vyšetřovací situace a jejich význam pro vyšetřování trestné činnosti doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9902 Lindauer Roman Zastoupení ze zákona JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9903 Lindová Ivana EUROJUST Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Ema Tomšová dobře 9904 Löblová Kateřina Ochrana před nečinností veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. JUDr. Milan Telecký velmi dobře Loukota Martin Problematika domácího násilí a jeho prevence Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9905 Lukešová Romana Vybrané aspekty násilí v rodině Mgr. Zoja Kalivodová, doc. PhDr. Pavel Prunner, výborně 9765 Lutterová Sandra Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9766

12 Macháček Josef Využití provozu mobilních telefonů při objasňování trestných činů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš výborně 9767 Machovičová Kateřina Nebezpečné pronásledování (stalking) - kriminalistické a trestněprávní aspekty JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9906 Machyánová Ludmila Rozhodování o předběžných opatřeních JUDr. Ivana Švehlová výborně 9768 Mannová, dipl. ek. Soňa Věřitelské orgány, jejich ustavení a oprávnění v úpadkovém řízení Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9769 Marečková Jaroslava Podíl státních orgánů, organizací a samosprávných celků na ochraně veřejného pořádku JUDr. Josef Peroutka JUDr. Jaroslav Puš výborně 9770 Marečková Romana Faktoring JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9907 Marhefková Kamila Metodika vyhledávání a dokumentování stop z místa trestného činu a jejich význam pro trestní řízení JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9908 Markusková Pavlína Městská policie, její vývoj, oprávnění a komparace s Policií České republiky JUDr. Josef Peroutka Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica výborně 9771 Martínková Olga Smluvní zastoupení podnikatele JUDr. Anna Outlá prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9772 Martišková Aneta Korupční jednání, korupce, právně-sociologické hodnocení korupce doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Masaryková Dana Záměry EU v rozhodování spotřebitelských sporů a jejich aplikace v zákonodárství a praxi ČR JUDr. Petr Šonka prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9773 Mátlová Kateřina Správní delikty dle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Mgr. Ilona Turková velmi dobře Matoušů Radka Účast občanů na místní správě JUDr. Milan Telecký JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9909 Matúšková Michaela Systémové pojetí kriminalistické identifikace Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9910 Mgr. Schaferová Martina Procesní práva účastníků správního řízení - pravo na tlumočníka JUDr. Hana Pipková JUDr. Milan Samek, výborně 9800 Migac Ondřej Capitis deminutio v Římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miroslav Doležal, výborně 9774

13 Michalčínová Kristýna Trestní právo a neoprávněné nakládání s osobními údaji JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře 9911 Michálek Miroslav Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Filip Svoboda výborně 9775 Miková Kristýna Trestněprávní aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D výborně 9776 Mikutová Nikol Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních vztazích Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9777 Mlejnková Daniela Vady správních aktů JUDr. Jiří Rajchl JUDr. Alena Horčicová, velmi dobře 9912 Mohout Libor Prohlídka jiných prostor a obydlí Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D dobře 9913 Motlová Dita Ústavní záruky postavení člověka v demokratické společnosti PhDr. Martkéta Grečová JUDr. Zuzana Horská, Ph.D výborně 9778 Motyčková Iveta Postavení orgánů obce při výkonu samosprávy JUDr. Milan Telecký JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 9914 Moudrý Vladimír Spravedlivý proces v pojetí Ústavního soudu ČR JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. JUDr. Milan Tomeš velmi dobře 9915 Mračková Květoslava Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení Muchnová Markéta Návrh na nařízení exekuce Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře 9916 JUDr. Petr Šonka výborně 9779 Musilová Markéta Volební právo a historie volebního práva žen v ČR a vybraných demokratických státech JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. PhDr. Martkéta Grečová výborně 9780 Nemečkay Juraj Práva a povinnosti spojené s internetovou doménou Mgr. Michal Dittrich JUDr. Ján Matejka, Ph.D dobře 9917 Neumann Jan Právní ochrana projevu osobní povahy v národním měřítku JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře 9918 Neumannová Ludmila Trestněprávní odpovědnost NZP při rozhodování v podmínkách záchranné služby JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka výborně 9781 Nevělík Ondřej Policejní a bezpečnostní složky v České republice v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9919

14 Nováková Veronika Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře Nováková Jiřina Výchovná a jiná opatření ve vztahu k nezletilým dětem JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Novotná Vendula Zneužívání osobních údajů - kriminalistické a trestněprávní aspekty JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře 9920 Oesterreicher Lea Trestné činy proti životu Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře Oktávcová Jana Vliv práva EU na sociální systém v ČR Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Martina Burachovičová výborně 9782 Oubrecht Václav Péče řádného hospodáře statutárních orgánů obchodních společností v navrhované kodifikaci korporačního práva JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9921 Ováry Matěj Právní úprava mediace v dokumentech UNCITRAL prof. JUDr. Přemysl Raban, JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9922 Pánek David Legislativní rámec soustavy a vnitřní organizace soudů - teoretická východiska a současný vývoj JUDr. Ivana Švehlová výborně Pánek Karel Předměty duševního vlastnictví vytvářeného v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Filip Svoboda výborně 9783 Papáčková Lucie Likvidace dědictví JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9784 Paulusová Veronika Trestné činy proti svobodě Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9923 Pavelková Miroslava Mimořádné opravné prostředky JUDr. Hana Pipková JUDr. Jiří Rajchl výborně 9785 Peňáz Marek Předpoklady výkonu funkce rozhodce dle současné a budoucí právní úpravy JUDr. Petr Šonka prof. JUDr. Přemysl Raban, výborně 9786 Pěnkava Jiří Rozpočtové hospodaření a dopady při porušení rozpočtové kázně JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9787 Perglerová Monika Zavinění v trestním právu JUDr. Simona Stočesová doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9788 Perglová, DiS. Lenka Důkazní prostředky JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9789

15 Petráková Monika Obhajoba obviněného JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9790 Pisingerová Tereza Vazba v trestním řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 9924 Pixa Václav Příčiny a podmínky kriminality mládeže, úloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediační služby JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9973 Plašilová Kateřina Legislativa vztahující se k problému svobodného přístupu k informacím doc. PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Richard Papík, Ph.D výborně 9791 Plevač Robert Právní aspekty prevence a boje proti kriminalitě v EU Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Milan Tomeš velmi dobře 9925 Polepilová Zdeňka Charta základních práv EU a její praktické dopady na jednotlivce v ČR Mgr. Tomáš Křivka prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma,,dr.hab dobře 9971 Polívková Gabriela Důchody a doplňkové penzijní systémy v České republice a v členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9792 Popova Anna Práva a povinnosti manželů a jejich výkon JUDr. Dagmar Mikolášová dobře 9926 Poslední Martin Strukturální fondy EU a jejich využití v oblasti pomoci malým a středním podnikatelům Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D výborně 9793 Pospíšilová Vendula Problematika pěstounské péče v ČR se zaměřením na srovnání domácí péče a vesniček SOS Mgr. Jana Gavlasová výborně 9794 Příborská Eva Politická strana v ústavním systému České republiky Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Michal Šejvl, Ph.D výborně 9795 Psotová Lenka Ručení v úvěrové smlouvě JUDr. Helena Kolbabová JUDr. Vít Lebeda velmi dobře 9927 Puhová Monika Terorismus a jeho trestněprávní posouzení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9928 Rohm Martin Vedlejší ujednání v kupní smlouvě Mgr. Michal Dittrich Romanová Renata Důkaz výslechem svědka v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová prof. JUDr. Přemysl Raban, velmi dobře velmi dobře 9930 Rovner Antonín Okamžité zrušení pracovního poměru Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9974

16 Rubáš Jiří Správní akty ( zejm. náležitosti, vady, vlastnosti) JUDr. Alena Horčicová, Mgr. Ilona Turková výborně 9796 Rubeš Matěj Volby do Frankfurtského parlamentu roku 1848 a vznik německého nacionalismu Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Filip Svoboda dobře Rubeš Radek Prokura JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9931 Rydrychová Alena Zákonní dědicové, problematika vyváženosti úpravy jejich okruhu s ohledem na tzv. "smějící se dědice" JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Emil Krause výborně 9797 Rychlíková Tereza Přípravné jednání - v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová dobře 9932 Salayová Barbora Vyživovacia povinnost na maloleté deti - porovnanie právnej úpravy v SR a ČR JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9798 Sedláček Josef Správní trestání na úseku dopravy JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl velmi dobře 9933 Sekalová Zuzana Vězeňská služba v ČR v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý výborně 9799 Sem Milan Nejčastější právní problémy spjaté se skončením pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře 9934 Schrecková Barbora Alternativní tresty JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Simona Stočesová velmi dobře 9800 Síbrtová Ivana Financování spotřebitelských potřeb Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, Ph.D výborně 9801 Sigmundová Lucie Sociální pomoc a péče v České republice a ve vybraných členských státech Evropské unie Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9802 Sitek Aleš Trestněprávní postih za domácí násilí JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9803 Smítková Michaela Složky integrovaného záchranného systému součinnost a nové možnosti spolupráce JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9935 Smrčková Eva Recepce římského práva - římskoprávní škola glosátorů a komentátorů JUDr. Milan Telecký doc.judr.miloslav Doležal, výborně 9804 Sotáková Martina Vol ný pohyb študentov v rámci EÚ JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, výborně 9805

17 Spišáková Jitka Náhradní rodinná a institucionální péče o nezletilé dítě JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 9936 Staňková Kateřina Vývoj světové kriminalistiky JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9937 Stará Lucie Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Stárková Jana Správní delikty podle zákona o pobytu cizinců JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková dobře Stefanov Stefan Finanční instituce a podnikání na kapitálovém trhu JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9806 Sudimacová Sonia Důstojnost člověka jako základní ústavní hodnota JUDr. Milan Tomeš JUDr. et Bc. Richard Pokorný velmi dobře Suchý David Regionální rozvoj a využití fondů EU Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D dobře 9939 Svoboda Jan Porovnání institutu veřejné obchodní soutěže dle obchodního zákoníku s režimem veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9975 Svobodová Renata Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Milan Telecký velmi dobře 9978 Šafrová Ivana Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Ivana Švehlová výborně 9708 Šára Petr Společenství vlastníků jednotek JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9943 Šárová Zdeňka Aktuální problémy převodu pozemků JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře Ševčík Filip Organizace a kompetence celní a daňové správy, jejich modernizace a optimalizace JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft výborně 9809 Šírková Kateřina Drogy a metody jejich zkoumání Mgr. et Bc. Miloslav Salon JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9810 Škeřík Robert Principy právního státu v českém ústavním pořádku PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný výborně 9811 Škubalová Eva Správní dozor a správní trestání v oblasti živnostenského podnikání Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Telecký výborně 9812

18 Šmajsová Ivana Městská správa ve světle Koldínova zákoníku Doc. JUDr. Jiří Bílý, JUDr. Vilém Knoll, Ph.D velmi dobře 9938 Šmerdová Kateřina Práva dítěte právní konstrukce v českém právu Mgr. Jana Gavlasová dobře 9940 Šmolík Marek Subjekty správního řízení JUDr. Jiří Rajchl JUDr. Hana Pipková výborně 9813 Šourková Lucie Forenzní vědní disciplíny a jejich využití v kriminalistice a v trestním právu JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9941 Šrámková Jana Subjekty zájmové veřejné samosprávy v ČR JUDr. et Mgr. Jan Malast JUDr. Jiří Rajchl dobře 9942 Šteflová Jana Právo na informace JUDr. Hana Pipková JUDr. Tomáš Louda, velmi dobře 9944 Štěpán Matěj Veřejný ochránce práv Mgr. Ilona Turková JUDr. PhDr. Jan Malast výborně 9814 Štětinová Lenka Postavení Lékařské posudkové služby v rámci sociálního zabezpečení v ČR Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9815 Ťažká Petra Dokazování znalcem v trestním řízení DrSc., dr. h. c., mult. JUDr. Petr Šedivý dobře 9976 Teindlová Dagmar Právní záruky ve veřejné správě (zejm.ochrana před nezákonnými právními předpisy JUDr. Alena Horčicová, JUDr. Milan Samek, dobře 9945 Tejnor David Působnost trestních zákonů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 9946 Temelová Bohdana Kriminalistické a trestněprávní aspekty u hledaných a pohřešovaných osob JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9947 Tichava Vladimír Počátky kriminalistiky ve světě JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9816 Toksa Martin Trestné činy související s obchodem s vojenským materiálem a metodika jejich ohhalování,prověřovánní a vyšetřování Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře 9948 Tošnerová Hana Odpovědnost za škodu podle přepravních smluv dle OZ ObchZ a přepravních řádů JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9949 Tovara Zdeněk Státní dozor nad územní samosprávou JUDr. PhDr. Jan Malast JUDr. Tomáš Louda, velmi dobře 9950

19 Trauškeová Veronika Právní úprava dědického řízení JUDr. Helena Rabanová JUDr. Ivana Švehlová velmi dobře 9951 Trefilová Hana Úloha probační a mediační služby v trestním řízení proti mládeži JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka velmi dobře 9952 Turčinová Zuzana Důkazy v trestním řízení JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9967 Tyčová Lucie Autonomie vůle stran v pracovněprávních vztazích JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová dobře Urbanová Eva Česká správa sociálního zabezpečení a zásadní změny zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění platné od Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9817 Uxová Šárka Zdroje autority v současných rozvinutých demokraciích aplikace na ústavní systém ČR PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný dobře 9953 Valašíková Petra Řízení o osvojení a osvojení (vč. 180a OSŘ) JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře Valášková Pavlína Geometrický plán a jeho úloha v řešení sousedských sporů Valentová Andrea Moderní metody identifikace osob podle biologických stop JUDr. Ladislav Krym velmi dobře 9954 doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9955 Vecka Jan Postavení obhájce v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová, PhD. JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Vlášková Veronika Zpravodajské služby v České republice v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9956 Volárová Markéta Obchodní závazkové vztahy a spotřebitelské vztahy (porovníní a zhodnocení vzájemných souvislostí) JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Petr Šonka výborně 9818 Vrchotová Andrea Strukturální fondy v oblasti Evropské územní spolupráce Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9958 Vyžďura David Alternativní tresty a alternativní způsoby trestního řízení JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9959 Vyžďurová Monika Vyživovací povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9819 Wagnerová Jarmila Vývoj právní úpravy zaměstnávání poživatelů starobních důchodů od počátku tržní ekonomiky do současnosti Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9820

20 Zährl Martin Právní úprava exek. řízení po novelách z r JUDr. Petr Šonka JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9960 Zámečníková Helena Správní trestání na úseku práva životního prostředí JUDr. Milan Telecký JUDr. Milan Samek, dobře 9961 Zaydlarová Kateřina Oprávnění k provozování sázkových her JUDr. Jiří Rajchl Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9962 Zbránková Barbara Informační systémy práva a systémy k právní tématice PhDr. Richard Papík, Ph.D. doc. PhDr. Rudolf Vlasák, výborně 9821 Zdvihalová Martina Úprava poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu manželství JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Zvolský Hanuš Znalecký posudek v civilním řízení JUDr. Ivana Švehlová dobře Zykánová Lenka Možnosti rozvoje podnikatele fyzické osoby z hlediska právní formy podnikání v ČR JUDr. Anna Outlá dobře 9963 Žáková Jana Podpora osob se zdravotním postižením v ČR ve srovnání se SR (nebo jinou právní úpravou) JUDr. Filip Svoboda Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová výborně 9822

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah AD_Obalka_1 9.2.2005 19:49 Stránka 1 (notar_k plát) AD NOTAM Rejstřík Redakce časopisu Ad Notam Obsah III. Rejstřík autorů 1 II. Soudní rozhodnutí 2 III.Věcný rejstřík 2 IV. Rejstřík podle právních předpisů

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou:

Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU (SPK) Návrhy témat DP 2015/2016 Jméno studenta Navrhované téma Vedoucí Schváleno katedrou: Občanské právo Diana Pavlíková Nahradzovanie nemajetkovej ujmy pri

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lukáš Vacek Zákon o spotřebitelském úvěru Komentář Vzor citace: VACEK, L. Zákon o

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most

Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most Osoba pověřena řízením organizace Mgr. Lenka Makovcová, DiS. tel./fax: 476 768 973 e-mail: makovcova@msss-most.cz Sekretariát asistentka Bc.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Obsah Demografický vývoj v České republice Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Národní

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více