Návod k obsluze TESTER IZOLAČNÍHO ODPORU MIC 5000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze TESTER IZOLAČNÍHO ODPORU MIC 5000"

Transkript

1 Návod k obsluze TESTER IZOLAČNÍHO ODPORU MIC 5000 Verze 2.3,

2 Tester MIC-5000 je navržen pro měření izolačního odporu napájecích kabelů, transformátorů, motorů a jiných elektricky napájených zařízení. Zařízení navíc umožňuje měření AC a DC napětí. VAROVÁNÍ! Tento přístroj nesmí být používán v instalacích nebo zařízeních které se vyskytují v nebezpečném prostředí, např. tam kde existuje nebezpečí ohně nebo výbuchu. MIC-5000 má následující vlastnosti : volba měřicího napětí v rozsahu V s krokem 50V měření izolačního odporu až do 5TΩ (5000GΩ) indikace svodového proudu automatická volba měřicích rozsahů automatické vybití měřeného objektu po ukončení měření izolačního odporu přímé měření jednoho nebo dvou absorpčních koeficientů akustická volba 5-sekundových časových intervalů umožňující měření časových průběhů během měření izolace zapamatování zvolených hodnot měřicích napětí a časů T 1, T 2 a T 3 paměť pro 999 výsledků měření s možností přenosu dat do PC napájení z dobíjecí baterie (nízké náklady na provoz) indikace stavu baterie vestavěný automatický obvod pro nabíjení baterie z externího napájení (dodávaného s testerem) zajišťující optimální provoz a dlouhou životnost baterie funkce automatického vypnutí AUTO-OFF ergonomická obsluha 2

3 OBSAH 1 PŘEDMLUVA BEZPEČNOST PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE K PRÁCI KLÁVESNICE A PANEL DISPLEJE USPOŘÁDÁNÍ ZÁSUVEK A TLAČÍTEK Zásuvky Klávesnice DISPLEJ LCD ZVUKOVÝ SIGNÁL MĚŘICÍ KABELY A SVORKY MĚŘENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO ODPORU Všeobecný popis Čtení měřených výsledků Volba měřicího napětí Měření absorpčního koeficientu Měření třísvorkovou metodou Sloupcový graf STEJNOSMĚRNÁ MĚŘENÍ STŘÍDAVÁ MĚŘENÍ PAMĚŤ ZÁPIS NAMĚŘENÝCH VÝSLEDKŮ DO PAMĚTI ČTENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ ULOŽENÝCH V PAMĚTI VYMAZÁNÍ PAMĚTI ZÁPIS VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ KABELU DO PAMĚTI PŘENOS DAT DO POČÍTAČE PC komunikační Kit Spojení testeru s počítačem ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PODMÍNKY MĚŘENÍ A SPRÁVNÝCH VÝSLEDKŮ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ BĚHEM AUTOTESTU PŘED ODESLÁNÍM TESTERU DO SERVISU DOBÍJECÍ BATERIE - POUŽITÍ A NABÍJENÍ INDIKÁTOR NAPÁJECÍHO ZDROJE POUŽITÍ NABÍJECÍCH BATERIÍ JAKO NAPÁJECÍHO ZDROJE VÝMĚNA BATERIE NABÍJENÍ BATERIE SKLADOVÁNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DEMONTÁŽ A RECYKLACE PŘÍLOHY TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBCE SERVISNÍ STŘEDISKO PRO ČR A SR BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Upozoměni: Tento manuál se vztahuje pouze na produkty, s které byl dodány. 3

4 1 Předmluva Děkujeme vám za zakoupení našeho testeru izolačního odporu. Přístroj MIC-5000 je moderní, vysoce kvalitní, bezpečný a snadno ovladatelný tester. Přečtení tohoto návodu vám však umožní zabránit chybám při měření a možnému nesprávnému použití. V tomto návodu jsou použity tři druhy varovných symbolů. Popisují možná nebezpečí jak pro uživatele, tak pro samotný tester. Texty začínající slovem VAROVÁNÍ: popisují situace, při kterých může být ohrožen život nebo zdraví, pokud nejsou dodržovány pokyny. Slovo UPOZORNĚNÍ! se vztahuje na situace, při kterých nedodržování pokynů může vést k poškození měřicího přístroje. Na možné problémy se poukazuje slovem Upozornění:. VAROVÁNÍ: Tento návod si pečlivě přečtěte před použitím přístroje a dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce. VAROVÁNÍ: Měřicí přístroj MIC-5000 je určen pro měření izolačního odporu, měření odporu malým napětím a také stejnosměrného a střídavého napětí. Jakékoliv použití jiné, než je uvedeno v tomto návodu, může poškodit přístroj a vážně ohrozit uživatele. VAROVÁNÍ: Během měření izolace je na měřicích hrotech MIC-5000 nebezpečné napětí až 5 kv. VAROVÁNÍ: Měřicí přístroj MIC-5000 může používat pouze kvalifikovaná osoba oprávněná pro práci na elektrických zařízeních. Použití měřicího přístroje neoprávněnou osobou může vést k poškození přístroje a může vážně ohrozit uživatele. 2 Bezpečnost Tester MIC-5000 je určen pro měření izolačního odporu, který pomáhá posoudit bezpečnost elektrického zařízení. Proto aby byla zajištěna vhodná obsluha a správnost výsledků, je nezbytné dodržovat následující doporučení: před zahájením práce s testerem si pečlivě přečtěte tento návod, měřicí přístroj smí obsluhovat výhradně kvalifikovaná osoba vyškolená v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, není povoleno používat: poškozený a zcela nebo částečně nefunkční tester, kabely s poškozenou izolací tester uskladněný po dlouhou dobu ve špatných podmínkách (např. vlhko) 4

5 před zahájením měření nastavte správný režim měření a překontrolujte, zda jsou kabely zapojeny do správných měřicích zdířek, před měřením izolačního odporu ověřte, že měřený objekt byl odpojen od napájení, během měření izolace není povoleno odpojovat kabely od měřeného objektu a před ukončením měření (viz odstavec 5.1.1), poněvadž by se objekt nevybil a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, opravy může provádět pouze pověřené servisní středisko. Kromě toho je potřeba pamatovat na: blikající údaj na displeji oznamuje nízké napájecí napětí a žádá o nabití baterií, trvalý zvukový signál během měření izolačního odporu indikuje pokles měřicího napětí vlivem aktivace proudového omezení vysokonapěťového převodníku; zobrazená hodnota odporu zůstává správná bez ohledu na pokles měřicího napětí. UPOZORNĚNÍ! Vstupní obvody měřicího přístroje jsou elektronicky chráněny před přetížením způsobeném nesprávným připojením k měřenému obvodu nebo připojením na nesprávné vstupní svorky: - vstupy COM nebo ISO u funkce R ISO/I L až do 440V AC/DC po dobu 30 sekund - u ostatních zapojení vstupů až do 600V AC/DC po dobu 30 sekund. UPOZORNĚNÍ! Nesmíte nechat odpojit vede u některých z nich totiž zůstat spojen s instalací testuje. Nesmíte nechat bez dozoru zařízení tehdy, když je připojen k testované zařízení. 3 Příprava přístroje k práci Po zakoupení testeru, prosím : ověřte neporušenost balení nabijte baterie UPOZORNĚNÍ! Pro efektivní odstranění hluku ze sítě, je nutné zvolit frekvenci pro měření plochy (50Hz nebo 60Hz) Před zahájením-ing První měření. MIC-5000 umožňuje volbu kmitočtu sítě: Při výběru 50Hz: Před zapnutím přístroje na držet tlačítko 9 stisknuté a současně stiskněte tlačítko 5. Při výběru 60Hz: Před zapnutím přístroje na držet tlačítko 8 stisknuté a současně stiskněte tlačítko 5. Výběr bude uložen v metru paměti, až příští změny. 5

6 Před zahájením měření je potřeba: ověřit, že stav baterie umožňuje provádět měření překontrolovat, zda izolace měřicích kabelů není poškozena VAROVÁNÍ: Použití zástrček s poškozenou izolací může způsobit úraz vysokým napětím nebo mimořádně velké chyby měření. VAROVÁNÍ: Nesmí se používat přístroj, který byl dlouhou dobu skladován v nevyhovujících podmínkách (např. vlhko). 6

7 4 Klávesnice a panel displeje 4.1 Uspořádání zásuvek a tlačítek Obrázek 1. MIC-5000 (Přední panel) Zásuvky 1 měřicí kabel U, R Výstup vysokonapěťového převodníku pro měření izolačního odporu (funkce R ISO ). Měřicí vstup při měření stejnosměrného napětí nebo střídavého napětí. 2 měřicí kabel COM (společný) Pro všechna měření. 4 měřicí zásuvka E Zásuvka pro připojení přídavného kabelu při měření izolačního odporu třísvorkovou měřicí metodou. 14 zásuvka pro připojení externího napájecího zdroje pro dobití baterií 15 LED dioda indikující připojení napájecího zdroje k síti Klávesnice 5 tlačítko Zapnutí a vypnutí napájení testeru. Speciální funkce se aktivují stlačením tlačítka 11 T 1,2,3 nebo 7 : 7

8 11 T 1,2,3 zablokování funkce automatického vypnutí (zablokování se zruší po vypnutí testeru tlačítkem 5 nebo automaticky po vybití baterie) 7 umožňuje odeslat uložená data do počítače PC. 6 otočný přepínač Volba funkcí: - měření střídavých napětí, - měření stejnosměrných napětí, R ISO - měření izolačního odporu (nebo svodového proudu), MEM - prohlížení paměti, indikace stavu baterie. 7 tlačítko (zápis do paměti) Po ukončení měření: aktivace režimu zápisu do paměti zapsání výsledků měření do zvoleného paměťového místa v režimu zápisu do paměti Ve funkci MEM po zvolení paměťového místa č. 000: dvojím stlačením se vymaže paměť 8 tlačítko (zvětšování) 9 tlačítko (zmenšování) změna měřicího napětí v 50V krocích po volbě rozsahu R ISO V volba časového intervalu T1, T2 a T3 po výběru jednoho z nich tlačítkem 11 T 1,2,3. změna paměťového místa v režimu zápisu do paměti a při prohlížení obsahu paměti plynulá změna zvolené hodnoty držením tohoto tlačítka 10 tlačítko SEL Pro měřicí funkci R ISO zobrazení svodového proudu během měření izolačního odporu zobrazení výsledků měření (odporu), absorpčního koeficientu a naposled zvoleného měřicího napětí v pořadí: R T3 R T2 R T1 Ab1 Ab2 i3 i2 i1 U ISO. Pro funkci MEM zobrazení výsledků měření (odporu), absorpčního koeficientu a hodnot měřicího napětí ve stejném pořadí, jak je uvedeno výše. 11 tlačítko T 1,2,3 volba a potvrzení času T 1, T 2, T 3 nastavení ukazatele a zápis do paměti při ukládání měřených hodnot 12 tlačítko START Pro měřicí funkci R ISO: zapnutí měřicího napětí, zahájení měření izolačního odporu a zahájení odpočítávání času. 8

9 opětovným stlačením tohoto tlačítka před ukončením zkoušky a za předpokladu, že měření bylo zahájeno tlačítkem 8 (viz odstavec 5.1.1), se vypne vysokonapěťový převodník a měřený objekt se vybije. VAROVÁNÍ: Během měření izolace je na měřicích hrotech MIC-5000 nebezpečné napětí až 5 kv. 13 tlačítko (osvětlení) zapnutí a vypnutí osvětlení displeje LCD 4.2 Displej LCD Obrázek 2. Displej LCD testeru MIC hlavní pole měřených hodnot 17 vedlejší pole měřených hodnot 18 sloupcový graf se stupnicí jednotek odporu 19 jednotky a druh zobrazené hodnoty: s sekundy - čas ma, µa, na miliampéry, mikroampéry, nanoampéry - proud V volty - napětí Ω, kω, MΩ, GΩ ohmy, kiloohmy, megaohmy, gigaohmy - odpor 1000kΩ = 1MΩ 1000MΩ = 1GΩ 1000GΩ = 1TΩ 20 jednotky měřeného napětí: kv - kilovolty 21 symbol indikující měření střídavého měření 22 symbol indikující přítomnost nebezpečného měřicího napětí na hrotech měřicích kabelů testeru 23 symbol indikující prohlížení paměti nebo režim zápisu 24 symbol indikující nutnost nabití baterie 9

10 Obrázek 3. Zprávy a symboly zobrazené testerem MIC zápis do paměti 26 (tři tečky) na daném paměťovém místě není žádný výsledek 27 - mazání paměti 28 - zapnutí přenosu dat přes sériový port RS232 29, - překročení měřicího rozsahu (druhý symbol při zobrazování svodového proudu) 30 - přítomnost měřicího napětí vyšší než 50V AC na testovaném objektu u zvolené měřicí funkce R ISO 31 - vlastní test přístroje při zapnutí 32 - přepínač funkce v mimopracovním režimu, nebyl zvolen čas nebo není spočítán absorpční koeficient 33 - funkce automatického vypnutí je zablokována 34 - svodový proud je příliš velký 10

11 35,, - časový interval T 1, T 2 nebo T 3 36,, - izolační odpor měřený po uplynutí času T 1, T 2 nebo T 3 37, - absorpční koeficient Ab1 (R 2/R 1) nebo Ab2 (R 3/R 2) 38 - výskyt AC napětí v rozmezí 20V...50V na testovaném zařízení při použití režimu R ISO 39 - zvoleno uživatelské měřicí napětí převodníku 40 - unikající proud měřený po uplynutí času T 1, T 2 nebo T testovací napětí 4.3 Zvukový signál Varovné signály: Nepřerušovaný zvukový signál Převodník pracuje s omezením proudu Vstupní napětí u funkcí U AC nebo U DC je větší než 600V Dlouhý zvukový signál (přibližně 0,5 s) Ve zvolené měřicí funkci bylo stlačeno neaktivní tlačítko Potvrzující signály a ostatní: Dlouhý zvukový signál (přibližně 0,5 s) Ukončení odpočítávání T 1, T 2 nebo T 3 Signalizace automatického vypnutí Krátký zvukový signál potvrzuje stlačení tlačítka; ozve se vždy, když je tester připraven vykonat funkci odpovídající tomuto tlačítku zvukový signál v 5-sekundových intervalech indikuje přítomnost měřicího napětí na svorkách testeru. Tři krátké zvukové signály měřicí cyklus byl ukončen potvrzují zápis výsledku měření do aktuálního paměťového místa potvrzují zápis zvoleného časového údaje T 1, T 2 nebo T 3 do paměti potvrzují zápis zvolené hodnoty měřicího napětí do paměti potvrzují ukončení procesu mazání paměti 4.4 Měřicí kabely a svorky Svorku dodanou s měřicími kabely je možné použít na zástrčku "jack" i na měřicí sondu. Výrobce zaručuje správné odečtení měřených hodnot pouze při použití kabelů společnosti Sonel. VAROVÁNÍ: Připojení nevhodných kabelů, které nejsou určeny pro vysokonapěťová měření nebo nejsou stíněné, může způsobit zásah elektrickým proudem nebo značné chyby měření. 11

12 5 Měření 5.1 Měření izolačního odporu UPOZORNĚNÍ! Připojením napájecího napětí větší než 440V AC/DC na svorky, může způsobit zničení přístroje. VAROVÁNÍ: Měřený objekt nesmí být pod napětím. VAROVÁNÍ: Není dovoleno odpojovat měřicí kabely před ukončením měření. Mohlo by dojít k zásahu vysokým elektrickým napětím a zamezení vybití měřeného objektu. Upozornění: V průběhu měření, zvláště pak při měření vysokého odporu, dbejte na to, aby se měřicí kabely a sondy vzájemně nedotýkaly. Povrchové proudy, vznikající při tomto měření, můžou způsobit přídavné chyby měření. Upozornění: po zapnutí přístroje tlačítkem 5 a volbě měřicí funkce R ISO přejde přístroj do režimu měření napětí Všeobecný popis Obrázek 5. Měření izolačního odporu Měřicí přístroj měří izolační odpor tak, že na měřený odpor R X připojí měřicí napětí U a měří proud I tekoucí ze svorky 1 U R. Při výpočtu velikosti 12

13 izolačního odporu se používá technický vzorec pro výpočet odporu (R X=U/I). Měřicí napětí se volí z množiny hodnot mezi 250V a 5000V s krokem 50V. Výstupní proud převodníku je omezen na hodnotu 1,2 ma. Aktivování proudového omezení je indikováno nepřerušovaným zvukovým signálem. V takovém případě je výsledek měření správný, ale napětí na měřicích svorkách je menší než napětí zvolené před měřením. K dosažení mezního proudu může dojít často, zvláště v první fázi měření vlivem kapacity měřeného objektu. Obrázek 6. Skutečné měřicí napětí ve funkci měření izolačního odporu R X (pro největší měřené napětí) Měření se zahájí stlačením a podržením tlačítka 12 START. Na displeji se objeví symbol 22, který indikuje přítomnost měřicího napětí na svorkách testeru. Tester vydává nepřerušovaný zvukový signál, dokud napětí nedosáhne 90% zvolené hodnoty (stejně tak po překročení 110%). VAROVÁNÍ: Během měření izolace je na měřicích hrotech MIC-5000 nebezpečné napětí o velikosti až 5 kv. UPOZORNĚNÍ! Zpráva oznamuje, že měřený objekt je pod napětím. Měření se přeruší. Tester je potřeba ihned odpojit od objektu. Měření je možné v případě (avšak bez garance přesnosti), že AC napětí na testovaném objektu je v rozmezí V. Ve vedlejším poli měřených hodnot se zobrazí symbol 38. Měření se přeruší po uvolnění tlačítka 12 START. Aby jste nemuseli držet tlačítko 12 START stlačené po celou dobu měření, stlačte tlačítko 8 (po zobrazení testovacího napětí). Měření pak můžete ukončit před dokončením celého měřicího cyklu opětovným stlačením a podržením tlačítka 12 START. Upozornění: Aktivování měřicího cyklu tlačítkem 8 je indikováno: - krátkým přerušením zvukového signálu, pokud měřicí napětí nedosáhlo 100% nebo překročilo 110% zvolené hodnoty - krátkým zvukovým signálem, pokud je hodnota měřicího napětí mezi 100% a 110% zvolené hodnoty. Tester automaticky nastaví jeden ze sedmi měřicích rozsahů. 13

14 Jestliže během měření stlačíte tlačítko 10 SEL, zobrazí se místo odporu hodnota svodového proudu. Měřicí cyklus se ukončí po uplynutí všech zvolených časů. Po ukončení měření se ozvou tři krátké zvukové signály a zhasne symbol 22. V hlavním poli měřených hodnot 16 je zobrazena hodnota izolačního odporu změřená v naposled zvoleném čase a ve vedlejším poli měřených hodnot 17 je zobrazen mnemonický symbol 37. Po ručním ukončení měření zůstane na displeji zobrazena hodnota odporu změřená právě před ukončením měření. Po automatickém nebo ručním ukončení měření se svorky 1 U R a 2 COM zkratují odporem 100 kω, aby se vybila kapacita měřeného objektu. VAROVÁNÍ: Pokud je přístroj odpojen od měřeného objektu před jeho vybitím (zmizí symbol 22, napětí je nižší jak 2V) může se na měřeném objektu objevit nebezpečné napětí v důsledku dielektrických vlastností. Zvláště pak v případě použití dlouhých kabelů. Upozornění: Pokud měřicí napětí nedosáhne zvolené hodnoty (izolační odpor je příliš malý) do 60 sekund po stlačení tlačítka 12 START, měření se ukončí a v hlavním poli 16 se zobrazí zpráva 34 (svodový proud příliš velký), kterou je možné uložit do paměti jako výsledek měření. Upozornění: Elektrický výboj v poškozené izolaci, stejně jako elektrické jiskry mezi hroty měřicí sondy a měřeným objektem, mohou být zdrojem silných elektromagnetických rušení. Tato rušení mohou způsobit chybnou funkci blízkých elektronických obvodů, jakož i testeru samotného. Proto je nezbytné řádně připojit měřicí svorky k měřenému objektu před stlačením tlačítka 12 START. Po ukončení měření je možné přečíst z paměti hodnoty změřeného izolačního odporu odpovídající časům T 1 (R T1), T 2 (R T2) a T 3 (R T3), vypočítané absorpční koeficienty (Ab1=R T2/R T1 a Ab2=R T3/R T2) a také měřicí napětí. Upozornění: Uložené hodnoty R T2 a/nebo R T3 (a tím i vypočítané hodnoty absorpčního koeficientu) se z paměti vymažou v případě změny polohy funkčního přepínače nebo nového odpočítávání času T 1 a/nebo T Čtení měřených výsledků Tlačítko 10 SEL umožňuje číst jednotlivé hodnoty měřeného výsledku. Opětovným stlačením tlačítka se zobrazují měřené hodnoty (odpor), absorpční koeficient a naposled zvolené měřicí napětí v pořadí: R T3 R T2 R T1 Ab1 Ab2 U ISO R T3...atd., počínaje naposled změřenou hodnotou odporu. Na vedlejším zobrazovacím poli 17 se zobrazují mnemonické symboly odpovídající zobrazené složce. Symbol 32 zobrazený místo absorpčního koeficientu označuje, že odpory nebyly změřeny. Pokud hodnota R T2 nebo R T3 překročí rozsah, zobrazí 14

15 se místo absorpčního koeficientu symbol 29. Pokud zobrazení chybí, nebyly R T3 nebo R T2 a R T3 změřeny. Pokud nebyla ukončena procedura čtení výsledků, přejde tester automaticky po 3 sekundách od uvolnění tlačítka 10 SEL do režimu měření napětí Volba měřicího napětí Před zahájením měření izolačního odporu je potřeba zvolit požadovanou hodnotu měřicího napětí. Pomocí otočného přepínače 6 zvolte předdefinovanou hodnotu napětí: 250V, 500V, 1000V, 2500V nebo 5000V. Pokud je otočný přepínač nastaven na pozici V, můžete pomocí tlačítek 8 nebo 9 zvolit testovací napětí v rozsahu mezi 250V a 5000V v 50V krocích (první stisknutí tlačítka zobrazí aktuální hodnotu testovacího napětí, další stisknutí zvýší nebo sníží hodnotu napětí). Potvrzení nastavení (uložení hodnoty do paměti) se provede automaticky za 20 sekund od posledního stisku tlačítka 8 nebo 9. Změna je indikována třemi krátkými zvukovými signály a přístroj pak přejde do režimu měření napětí. Po zahájení měření izolačního odporu tlačítkem 12 START se hodnota měřicího napětí v [kv] zobrazí na vedlejším zobrazovacím poli Měření absorpčního koeficientu Přístroj umožňuje automatický výpočet dvou absorpčních koeficientů na základě odporů měřených v časech T 1, T 2 a T 3 od zahájení měření. Tyto časy se odpočítávají během cyklu měření izolačního odporu. Konec časového intervalu je signalizován prodlouženým zvukovým signálem trvajícím přibližně půl sekundy a zobrazením mnemonických symbolů 35, nebo. Současně s ukončením zvoleného časového intervalu se aktuální hodnota izolačního odporu, označená jako R T1, R T2 or R T3, také uloží do paměti (podle toho, který čas byl odpočítáván). Absorpční koeficienty se počítají takto: Ab1=R T2/R T1 a Ab2=R T3/R T2. Kromě toho vydává přístroj během měřicího cyklu každých 5 sekund jeden krátký zvukový signál, což umožňuje sejmout časový průběh měřeného izolačního odporu. Hodnoty časů T 1, T 2 a T 3 jsou příslušně nastaveny výrobcem takto: 15s, 60s a T 3 nečinný. Aby bylo možné vypočítávat absorpční koeficienty i v jiných časech T 1, T 2 a T 3, dají se hodnoty časů nastavit v rozsahu sekund za podmínky T 1<T 2<T 3. K tomu je potřeba udělat následující: Stlačte tlačítko 11 T 1,2,3. Ve vedlejším zobrazovacím poli 17 se zobrazí mnemonický symbol 37, který indikuje možnost nastavit čas T 1 (zobrazený v hlavním zobrazovacím poli 16). Tlačítky 8 a 9 nastavte požadovanou hodnotu T1. Stlačte tlačítko 11 T 1,2,3. Můžete pak nastavit čas T 2 (je zobrazen mnemonický symbol 35 ). Tlačítky 8 a 9 nastavte požadovanou hodnotu T2. Stlačte tlačítko 11 T 1,2,3. Můžete pak nastavit čas T 3 (je zobrazen mnemonický symbol 36 ). Tlačítky 8 a 9 nastavte požadovanou hodnotu T3. Potvrďte nastavené hodnoty T 1, T 2 a T 3 opětovným stlačením tlačítka 11 T 1,2,3. Tester přejde do režimu měření napětí. Pokud potřebujete pouze jednu hodnotu absorpčního koeficientu, snižujte tlačítkem 9 hodnotu T 3, dokud se v hlavním zobrazovacím poli 16 neobjeví symbol 32. V takovém případě se čas T 3 nebude 15

16 odpočítávat. Jestliže není nastaven čas T 2 (je zobrazen symbol 32 ), není možné nastavit čas T 3 a tester nebude absorpční koeficient počítat Měření třísvorkovou metodou Aby se vyloučil vliv povrchového odporu transformátorů, kabelů atd., používá se třísvorková měřicí metoda. Například: Při měření odporu vinutí transformátoru se zásuvka 3 E testeru spojí se základnou transformátoru: Obrázek 7. Měření odporu transformátoru třísvorkovou metodou Při měření izolačního odporu kabelu mezi vodičem kabelu a stíněním kabelu lze vyloučit vliv povrchového odporu (je to důležité v náročných podmínkách prostředí) připojením kusu kovové fólie namotané kolem izolace měřeného vodiče ke svorce 4 E testeru: Obrázek 8. Měření izolace kabelu třísvorkovou metodou Podobný postup se použije při měření izolačního odporu mezi dvěma vodiči kabelu, při kterém se zbývající vodiče nepoužité při měření, připojí na svorku 3 E Sloupcový graf Vodič Kovová fólie namotaná na izolaci vodiče Stínění kabelu Sloupcový graf zobrazený v horní části displeje 18 (řada svítivých segmentů) je určen pro usnadnění sledování změny odporu měřeného objektu během měření. Má logaritmickou stupnici. Zobrazení všech segmentů odpovídá měřené hodnotě přibližně 10TΩ. Je-li současně zobrazen symbol, znamená to, že měřená hodnota je větší než 10TΩ. 16

17 5.2 Stejnosměrná měření UPOZORNĚNÍ! Připojením napětí větší než 600V AC/DC může dojít k poškození testeru. Chcete-li provádět stejnosměrná měření, nastavte otočný přepínač 6 do polohy U. Obrázek 9. Stejnosměrná měření 5.3 Střídavá měření UPOZORNĚNÍ! Připojením napětí větší než 600V AC/DC může dojít k poškození testeru. Chcete-li měřit střídavá napětí, nastavte otočný přepínač 6 do polohy U. Zobrazený symbol 21 indikuje měření střídavého napětí. 6 Paměť Obrázek 10. Měření střídavého napětí Tester MIC-5000 je vybaven pamětí pro 999 výsledků měření izolačního odporu. Místo v paměti, ve kterém jsou výsledky uloženy, se nazývá paměťové místo. Každý výsledek je uložen do paměťového místa, což uživateli umožňuje přiřazovat čísla paměťových míst k jednotlivým měřeným bodům, provádět měření v jakémkoliv pořadí a opakovat je, aniž by došlo ke ztrátě jiných dat. Paměť s výsledky měření se po vypnutí přístroje nevymaže, takže je možné později dále měřit nebo data přenášet do počítače. Číslo aktuálního paměťového místa se nemění. 17

18 Doporučujeme vymazat paměť po přečtení dat nebo před novou řadou měření, jejíž hodnoty se mají zapisovat do stejných paměťových míst jako dříve. Při měření izolačního odporu jsou v paměti testeru uloženy všechny složky výsledků měření, tj. odpor R T1, R T2 a R T3, absorpční koeficient Ab1 a Ab2, unikající proudy i 1, i 2 a i 3 jakož i měřicí napětí. Hlavní složkou výsledku měření je hodnota izolačního odporu změřená po posledním nastaveném čase. 6.1 Zápis naměřených výsledků do paměti Uložení výsledku do paměti je možné pouze pokud je poslední měření na testeru zobrazeno nebo pokud při měření izolačního odporu je jedna ze složek vybrána tlačítkem 10 SEL. K uložení výsledku měření do paměti je potřeba postupovat následovně: Stlačením tlačítka 7 zapněte režim zápisu do paměti. Ve vedlejším zobrazovacím poli 17 se zobrazí číslo aktuálního paměťového místa a současně se zobrazí symbol 23. Zobrazená hodnota odporu znamená, že toto paměťové místo obsahuje výsledek předcházejícího měření. Tlačítky 8 nebo 9 zvolte v paměti požadované paměťové místo. Symbol 26 ukazuje, že paměťové místo je prázdné. Upozornění: V režimu zápisu do paměti je možné procházet paměťová místa dokola směrem nahoru a dolů s výjimkou paměťového místa s číslem 000. Upozornění: Zápisem výsledku měření do paměťového místa se vymaže jeho předchozí obsah. Výsledek se do aktuálního paměťového místa zapíše stlačením tlačítka 7. Zápis do paměti přístroj potvrdí krátkým zobrazením symbolu 25 na displeji a třemi krátkými zvukovými signály, po nichž přístroj přejde do režimu měření napětí. Upozornění: Poté, co je přístroj vypnutý, a znovu zapnout, můžete uložit nejnovější R ISO výsledek měření podle výše uvedeného postupu za předpokladu, že poloha otočného přepínače nebyla al-tered. Pomocí tlačítka 10 SEL můžete také zobrazit výsledek je kom-ponenty. 6.2 Čtení výsledků měření uložených v paměti Pro čtení výsledků měření uložených v paměti je potřeba nastavit funkční přepínač 7 do polohy MEM. V pomocném zobrazovacím poli 18 se zobrazí 18

19 číslo aktuálního paměťového místa a dále se zobrazí hlavní složka výsledku měření 17 a symbol 24. Tlačítky 11 nebo 12 lze vybrat číslo paměťového místa, na jehož obsah se chcete podívat. Kteroukoliv ze složek výsledku měření můžete zobrazit stejným způsobem, jako se prohlíží složky právě provedeného měření (viz 7.4.2). Po 3 sekundách od stlačení kteréhokoliv z aktivních tlačítek se systém vrátí do zobrazení hlavní složky výsledku a čísla paměťového místa. 6.3 Vymazání paměti Paměťové místo číslo 000 má v režimu čtení paměti (viz 6.2) zvláštní význam. Není možné do něj ukládat výsledky měření, ale při jeho výběru se zablokuje hlavní zobrazovací pole 16. Po stlačení tlačítka 7 se v hlavním zobrazovacím poli 16 zobrazí zpráva 27 oznamující připravenost testeru k vymazání paměti. Po dalším stlačení tlačítka 7 zahájí přístroj mazání výsledků měření z paměti. Během mazání se na displeji zobrazují po sobě jdoucí čísla paměťových míst. Po vymazání celé paměti přístroj vydá tři krátké zvukové signály a vrátí se zpět do režimu čtení paměti. Upozornění: V režimu čtení z paměti je možné procházet paměťová místa dokola směrem nahoru a dolů včetně paměťového místa s číslem 000. Upozornění: Vymazání paměti způsobí nevratnou ztrátu uložených naměřených dat. Mazání paměti netrvá déle než 2 minuty. 6.4 Zápis výsledků měření kabelu do paměti Tester MIC-5000 umožňuje spolupráci se software SONEL ELECTRICAL READER, který usnadňuje archivaci a zpracování výsledků elektrických měření. K usnadnění automatického ukládání výsledků měření u silových a ovládacích kabelů byla paměť speciálně uspořádána. Je potřeba uložit výsledky měření podle algoritmu odpovídajícího software. Tyto algoritmy (pořadí výsledků měření mezi jednotlivými vodiči) jsou pro různé typy kabelů a různé měřicí metody následující: 1. vícevodičový ovládací kabel vůči zemi (PE nebo PEN): Z1 PE, Z2 PE,..., Zn-1 PE, Zn PE 2. vícevodičový ovládací panel podrobně: Z1 Z2, Z1 Z3,..., Z1 Zn, Z2 Z3, Z2 Z4,..., Z2 Zn,..., Zn-1 Zn, Z1 PE, Z2 - PE,..., Zn-1 PE, Zn PE 3. vícevodičové sousední kabely: Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z4,..., Zn-1 Zn, Zn Z1 19

20 4. 2-vodičový silový kabel: L1 N 5. 3-vodičový silový kabel: L1 PE, L1 N, PE N 6. 4-vodičový silový kabel L1 L2.3, L2 L1.3, L3 L1.2, L1 PEN, L2 PEN, L3 PEN 7. 5-vodičový silový kabel L1 L2.3, L2 L1.3, L3 L1.2, L1 N, L2 N, L3 N, L1 PE, L2 PE, L3 PE, PE N Pro zapsání výsledků měření několika kabelů je potřeba udělat následující: je-li to nutné, vymažte obsah paměti (viz 6.3) nastavte počáteční paměťové místo s číslem 001 nebo s číslem končícím číslicí 1. zapište do paměti výsledky měření prvního kabelu podle zvoleného algoritmu (viz 6.1) poslední výsledek měření prvního kabelu zapište tlačítkem 11 T 1,2,3; na displeji se zobrazí oddělovač oddělující měření prvního kabelu od kabelu dalšího a jako aktuální paměťové místo se nastaví nejbližší paměťové místo s číslem končícím 1. zapisujte výsledky měření jednotlivých kabelů a pamatujte na to, že poslední výsledek měření každého kabelu se musí zapsat tlačítkem 11 T 1,2, Přenos dat do počítače PC komunikační Kit Pro připojení testeru k počítači je nezbytné následující příslušenství: sériový kabel a software. Podrobné informace o software získáte od výrobce a od prodejců Spojení testeru s počítačem Připojte kabel do sériového portu (RS-232) počítače a v testeru jej připojte do portu 4. Spusťte software. Zapněte režim přenosu dat stlačením tlačítka 5 a za současného stlačení tlačítka 7,dokud se na displeji nezobrazí zpráva 28. Tester zůstane v režimu přenosu dat až do odpojení napájení. Provádějte povely v software. 20

21 7 Řešení problémů 7.1 Podmínky měření a správných výsledků Tester MIC-5000 zobrazuje varovné zprávy vztahující se k činnosti měřicího zařízení nebo k vnějším podmínkám zahrnutým do měřicího procesu. Správné měření je dáno několika podmínkami. V případě jakýchkoliv nesprávných postupů tester automaticky ukončí měření. Událost Tester detekoval napětí na měřeném objektu během měření izolačního odporu větší než 50V AC. Při měření izolačního odporu se na měřeném obvodu vyskytuje AC napětí mezi 20V...50V. Měřicí rozsah byl překročen. Zobrazené symboly a varovná znamení 30 Nepřerušovaný zvukový signál 38 Baterie jsou vybité or Poznámky Ihned odpojte tester od měřeného objektu! Měření izolačního odporu je možné, ale bez garantování měřicí přesnosti. Druhý symbol se objeví, pokud bylo tlačítkem 10 SEL navoleno odečítání svodového proudu. Dobijte baterie. 7.2 Chybová hlášení během autotestu V případě nalezení závady na přístroji v průběhu autotestu se přeruší běžný chod přístroje a objeví se chybové hlášení. Následující hlášky můžou znamenat: - chyba čtení nebo zápisu do paměti výsledků nebo nastavení - chyba kontrolního součtu - chyba sériového portu RS232 (číslice indikují typ chyby) Chybové hlášení může být způsobeno vlivem vnějších příčin. V takovém případě je potřeba přístroj vypnout a zase zapnout. Pokud se problém opakuje, pošlete tester do servisu. 7.3 Před odesláním testeru do servisu Před odesláním testeru k opravě zavolejte do autorizovaného servisního střediska, protože přístroj nemusí být vadný a problém může být způsoben jinými důvody. Závadu testeru může opravit pouze servisní středisko pověřené výrobcem. Postupy doporučené pro některé situace při používání měřicího přístroje: 21

22 PROBLÉM DŮVOD ČINNOST Tlačítkem se tester nezapne Zobrazí se symbol Údaje na displeji jsou nejasné a náhodné Tester se vypne během počátečního autotestu Tester se automaticky nevypne. Chyby měření po přenesení testeru z chladna do tepla, prostředí s vysokou vlhkostí. Nestabilní výsledek měření při měření izolačního odporu. Baterie jsou vybité. Funkce automatického vypnutí je zablokovaná. Nebyla provedena aklimatizace. Interference v měřeném objektu. Poškozené měřicí kabely. Svod vlivem povrchových odporů. Nabijte baterie. Pokud se situace nezmění, pošlete přístroj do servisu. Vypněte tester tlačítkem a znovu jej zapněte. Neprovádějte žádná měření, dokud se teplota přístroje nevyrovná s teplotou okolí (cca. 30 minut). Odstraňte zdroj rušení. Vyměňte kabely. Použijte 3-svorkovou metodu měření. Tester ve funkci R ISO vydává nepřetržitý signál s krátkými přerušeními Funkce měření izolačního odporu je narušena (tj. předčasné automatické vypnutí) Po stlačení tlačítka START přístroj vydává nepřerušovaný zvukový signál. Poškozený měřicí kabel. Po ukončení měření a odpojení sond od měřeného objektu zůstává objekt nabitý nebezpečným napětím. Při programování časů T 1, T 2 nebo T 3 nelze nastavit požadované hodnoty Izolace měřeného objektu je poškozena; měřicí napětí se odlišuje od zvolené hodnoty o více než 10% Izolace měřeného objektu je poškozena, závada nebo jiskření v měřeném objektu. Je aktivováno omezení proudu vlivem kapacity měřeného objektu. Vytrhněte, přerušte nebo vytáhněte kabel ze svorky. Sondy byly od objektu odpojeny před ukončením měření. Poškozený vybíjecí obvod. Není možné zadávat časy, které nesplňují podmínku T 3>T 2>T 1. Ukončete měření - izolace měřeného objektu je poškozena. Pokud se tento problém opakuje i u jiných měřených objektů, pošlete přístroj do servisu. Nepřerušujte měření a počkejte několik sekund. Kabel vyměňte. Není dovoleno odpojovat měřicí kabely od měřeného objektu před ukončením měření. Pokud zůstává měřený objekt stále nabitý, i když měření bylo provedeno správně, pošlete tester do servisního střediska. Splňte požadavek T 3>T 2>T 1 22

23 PROBLÉM DŮVOD ČINNOST V konfiguraci software Nastavte software, aby byl nastaven jiný typ spolupracoval se správným měřicího přístroje, než typem testeru. je připojen k počítači. S měřicím přístrojem není možné uskutečnit přenos nebo během přenosu se vyskytnou chyby. Měřicí přístroj byl připojen k jinému sériovému portu, než je nastaveno v konfiguraci software. Konektor pro přenos dat není správně zasunut do testeru. Poškozený přenosový kabel. Poškozený sériový port, ke kterému je připojen měřicí přístroj. 8 Dobíjecí baterie - použití a nabíjení Připojte přístroj ke správnému portu nebo změňte konfiguraci software. Opravte propojení testeru s počítačem. Překontrolujte kabel a v případě potřeby jej vyměňte. Dejte počítač do pořádku. 8.1 Indikátor napájecího zdroje Dobíjení baterie je signalizováno symbolem 24. Pro zjištění přesnějšího stavu baterie nastavte otočný přepínač 6 do pozice. Na hlavním zobrazovacím poli displeje 16 se zobrazí stav baterie v procentech. Pokud je zobrazen symbol 24, je potřeba dobít/vyměnit baterii. 8.2 Použití nabíjecích baterií jako napájecího zdroje Tester MIC-5000 je vybaven blokem nabíjecí baterie a nabíječem baterie. Blok baterie je umístěn v prostoru, který je umístěn v dolní části pouzdra testeru. Dobíječ baterií je umístěn přímo v těle přístroje a je funkční pouze s dodaným bateriovým blokem. Upozornění: Tester MIC-5000 pracuje pouze s blokem nabíjecí baterie SONEL NiMH 7,2V. Baterie je dodávána nenabitá a před zahájením práce s testerem je potřeba ji nabít. Varování: Tester se nesmí napájet zdrojem jiným než je uveden v tomto manuálu nebo být používán s otevřeným či částečně uzavřeným krytem baterie. 23

24 8.3 Výměna baterie MIC-5000 je navržen pro práci s nabíjecími bateriemi; nicméně je možné použít jednorázových baterií (je doporučeno použit alkalické baterie). Při použití baterií je omezena doba používání přístroje. VAROVÁNÍ: Před výměnou baterie vytáhněte kabely z měřicích zásuvek a odpojte kabel pro nabíjení baterie. Zůstanou-li kabely zastrčené v zásuvkách během výměny baterie, může dojít k úrazu vlivem nebezpečného napětí. UPOZORNĚNÍ! V případě úniku tekutiny z baterií do přístroje je potřeba odeslat přístroj do servisu. Výměnu baterie za novou provádějte následujícím způsobem: Vytáhněte kabely z měřicích zásuvek, odpojte kabel od napájecí zásuvky a vypněte přístroj. Uvolněte čtyři šroubky, které upevňují kryt baterie na dolní části pouzdra přístroje. Vytáhněte bateriový blok nebo všechny nabíjecí baterie. SONEL NiMH 7,2V bateriový blok nebo jednoúčelové baterie (5 x R14) by měly být vloženy podle obrázku umístěného uvnitř prostoru pro baterie. Nesprávné vložení baterií nezpůsobí poškození přístroje nebo baterií, ale neumožní přístroji pracovat. Uzavřete prostor pro baterie krytem a pevně dotáhněte šroubky. 8.4 Nabíjení baterie Obrázek 11. Výměna baterie Po připojení napájecího kabelu do zásuvky, začne automaticky nabíjecí proces. V průběhu nabíjení baterií se vyvarujte zapnutí přístroje. V případě, že budou v přístroji použity nedobíjecí baterie, přístroj je rozpozná a nebude je nabíjet. K nabíjení je použito rychlonabíjecí proces, který zkrátí nabíjecí dobu cca na 3hodiny. V průběhu nabíjení bliká zelená LED dioda přibližně jednou za sekundu. Po ukončení nabíjecího procesu svítí zelená dioda nepřetržitě. 24

25 Upozornění: Pokud jsou nabíjeny baterie, které byly velmi vybity, bliká v průběhu nabíjení žlutá LED dioda. Upozornění: V případě kolísání síťového napětí, může být nabíjecí proces předčasně ukončen. V takovém případě odpojte zařízení a začněte nabíjet znovu. Neobvyklé situace jsou znázorněny následně: Žlutá LED dioda: v přístroji nejsou baterii Červená LED dioda: teplota baterií je příliš vysoká nebo nízká nebo jsou v přístroji nedobíjecí baterie Červená LED dioda bliká: vadný blok baterií Po dokončení procesu nabíjení (zelená LED na tuhá), můžete zkontrolovat stav baterie posunutím otočný přepínač 6 do polohy Obecné zásady použití nikl metal-hydridové (Ni- MH) akumulátorů - Pokud přístroj není používán po delší časové období, vyjměte akumulátory a ukládat je odděleně. - Skladovat akumulátory v suchém, chladném a dobře větraném místě, a chránit je před přímým slunečním zářením. Teplota při skladování v případě dlouhodobé skladování by měly být uchovávány při teplotě do 30 C. Pokud akumulátory jsou uloženy při vysoké teplotě po dlouhou dobu, pak se chemické procesy, které se vyskytují může vést ke snížení jejich trvanlivosti. - NiMH akumulátory jsou zpravidla určeny pro nabíjecích cyklů. Akumulátory dosažení maximální účinnosti poté, co byla vytvořena (po 2-3 nabíjecích cyklech). Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje životnost těchto akumulátorů je vybíjení hloubky. Čím hlouběji se udělení absolutoria, tím kratší jejich životnost. - Paměťový efekt u NiMH akumulátorů je omezená. Tyto akumulátory mohou být dodatečně obviněn žádné vážnější následky. Nicméně, je doporučeno plnit jim zcela po několika cyklech. - Během skladování Ni-MH akumulátory, jsou spontánně vypouštěny ve výši přibližně 30% za měsíc. Pokud akumulátory jsou uloženy při vysokých teplotách, může být tento proces urychlit, stejně jako dvojí. Lest akumulátorů vypouštění příliš a aby se předešlo nutnosti, které je tvoří, se doporučuje účtovat jim čas od času (i když nejsou použity). - Moderní a rychlé nabíječky detekovat i příliš nízká a příliš vysoká teplota accumulators a adekvátně reagovat. Příliš nízká teplota by měla vylučovat nabíjení, které by mohly způsobit nevratné poškození akumulátoru. In-zaniknout na teplotu akumulátoru je signál dokončit proces nabíjení a je to normální jev. 25

26 Nicméně, nabíjení při vysoké teplotě nejen snižuje životnost, ale také rychlejší zvýšení teploty-teploty v akumulátoru, které nebudou účtovány na plný výkon. - Mějte na paměti, že v případě rychlého nabíjení, akumulátory jsou účtovány do přibližně 80% jejich kapacity a lepší výsledky mohou být získány pokračování procesu nabíjení: nabíječka operates pak v dalších nabíjecím režimu s nízkým proudem a po několika příštích hodin akumulátory jsou plně nabité. - Nenabíjejte nebo použití akumulátorů při extrémních teplotách. Extrémní teploty snižují životnost baterií a akumulátorů. Doporučuje se, aby se zabránilo uvedení zařízení napájená z akumulátorů v horkých místech. Jmenovité pracovní teplota musí být vždy dodrženy. 9 Skladování Při skladování testeru je potřeba dodržovat následující pokyny: odpojit od testeru všechny kabely ověřte, že tester i příslušenství jsou suché při dlouhodobém skladování vyjměte baterie; baterie je potřeba každé 3 měsíce dobíjet. 10 Čištění a údržba Kryt přístroje se může čistit jemnou vlhkou tkaninou při použití běžných čisticích prostředků. Je zakázáno používat jakákoliv ředidla nebo čisticí roztoky, které mohou poškodit kryt (čisticí prášky, pasty). Elektronické obvody testeru nevyžadují údržbu. 11 Demontáž a recyklace Měřicí přístroj určený pro stažení z provozu by měl být odeslán k výrobci. Jakákoli recyklace by měla probíhat v souladu se zákonem a s ohledem na životní prostředí. 12 Přílohy 12.1 Technické údaje Zkratka m.h. v definicích základní chyby znamená měřenou hodnotu. Měření izolačního odporu měřicí napětí může být voleno v rozsahu mezi 250V V s 50V kroky: Přesnost nastavení napětí (R obc [Ω] 1000*U N [V]): -0+10% z nastavení Teplotní stabilita napětí lepší 0,2% / C Měření časů T 1, T 2 a T 3 při měření absorpčního koeficientu se volí mezi 1sec a 600 sec s přesností ± 1s 26

27 Měřicí rozsah: R ISOmin=U ISOmin/I ISOmax...5,000TΩ (I ISOmax=1mA) Rozsah Rozlišení Základní chyba 0, ,0kΩ 0,1kΩ 1, ,999MΩ 0,001MΩ 10, ,99MΩ 0,01MΩ 100, ,9MΩ 0,1MΩ 1, ,999GΩ 0,001GΩ ± 3 % m.h. ± 20 digitů 10, ,99GΩ 0,01GΩ 100, ,9GΩ 0,1GΩ 1,00 5,000TΩ 0,001TΩ Upozornění: Přesnost není specifikována u izolačního odporu menšího než R ISOmin, protože měřicí přístroj pracuje s omezením proudu převodníku podle vztahu: kde: R ISOmin U ISOnom I ISOmax R ISO min = U I ISO nom ISO max nejmenší izolační odpor měřený bez omezení proudu převodníku jmenovité měřicí napětí největší proud převodníku (1mA) Přibližné maximální měřené hodnoty odporů jako funkce testovacího napětí jsou ukázány v následující tabulce. Hodnoty pro jiné napětí měřicích rozsahů je možné získat z grafu přídavných chyb. Testovací napětí 250V 500V 1000V 2500V 5000V Rozsah 400 GΩ 800 GΩ 1,60 TΩ 4,00 TΩ 5,00 TΩ Upozornění: Vezměte prosím na vědomí další chyby, ilustrované na níže uvedený graf, které jsou v důsledku úniku povrchu zkoušeného objektu a fyzikální vlastnosti měřicího systému. Z grafu je rovněž definuje maximální naměřené hodnoty odporu jako funkci testovacího napětí (šedě oblast). 27

28 Přídavné chyby Měření svodového proudu Rozsah Rozlišení Základní chyba 0...I pmax Závisí na rozsahu - I -, + I + kde: I pmax - největší proud převodníku rovnající se 1,2 +0,2 ma I -, I + - základní chyby měření vypočítané na základě měřeného odporu podle vztahů: a: I I + = U = U ISO ISO 1 1 R R + R 1 1 R R R U ISO měřicí napětí R zobrazená hodnota izolačního odporu R základní chyba měření odporu definovaná pro dané měření Měření napětí stejnosměrná napětí Rozsah Rozlišení Základní chyba V 1V 3 ± % m.h. ± 2 digity střídavé měření Hz (sinusový tvar s obsahem vyšších harmonických < 2%) Rozsah Rozlišení Základní chyba V 1V ± 3 % m.h. ± 2 digity Další technické údaje a) bezpečnostní třída... II podle EN a IEC b) bezpečnostní kategorie... III 600V podle EN c) krytí podle EN IP54 d) napájení testeru:... batery pack SONEL NiMH 7,2V e) rozměry x 222 x 95 mm 28

29 f) hmotnost testeru s bateriemi... asi 1,9 kg g) pracovní teplota C h) skladovací teplota C i) referenční teplota ± 2 C j) teplota nabíjecí baterie C k) doba automatického vypnutí: měřicí funkce R ISO...závisí na naprogramovaném čase T 2 nebo T 3 (T 2/T sekund) ostatní měřicí funkce sekund l) rychlost měření u měřicí funkce R ISO... přibližně 1 měření/sekundu m) Počet měření R ISO... min n) displej... led, 4 číslice, výška 14mm o) Datové rozhraní standardu... RS-232 p) Normy jakosti... konstrukce a výroby ISO Standardní příslušenství Přístroj je dodáván s následujícím standardním příslušenství: MIC-5000 meter Baterie typu NiMH 7.2V SONEL - WAAKU05 Sada měřících vodičů: - 5 kv 1,8 m pinový konektor měřicí vodiče (červený) - WAPRZ1X8REBB - 1,8 m pinový konektor stíněný měřicí vodič (černá) - WAPRZ1X8BLBB - 1,8 m pinový konektor "E"-vodič (modrý) - WAPRZ1X8BUBB - 5kV černá zástrčka test prod - WASONBLOGB2-5kV červená pinový konektor test prod - WASONREOGB2 - K04 5kV černá krokosvorkou (2 ks.) - WAKROBL20K04 - K05 5kV červená krokosvorkou - WAKRORE20K05 Baterie nabíjecí kabel - WAPRZLAD230 Řada RS-232 kabel pro přenos - WAPRZRS232 L1 pouzdro na přístroj a jeho příslušenství - WAFUTL1 Nosné popruhy pro zařízení - WAPOZSZE1 Servisní manuál Kalibrační certifikát 12.3 Volitelné příslušenství Následující volitelné příslušenství je možné zakoupit od výrobce a jeho distributorů: adaptér USB/RS WAADAUSBRS232 SONEL elektrická měření software pomáhat příprava kompletní dokumentace měření-vání WAPROSONPE4 Software generování návrhů, elektrických schémat instalace SONEL Schematické - WAPROSCHEM Měření výpočet software SONEL PE Výpočty - WAPROKALK Kalibrační certifikát - LSWPLMIC

30 12.4 Výrobce Výrobcem, který garantuje záruku a pozáruční servis přístroje, je: SONEL S.A. ul. Staniaława Wokulskiego Świdnica Poland Tel Fax Internet: Služby kalibrační laboratoře Laboratoř společnosti SONEL S.A. nabízí kontrolu a kalibraci přístrojů pro měření následujících elektrických veličin: - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty přístrojů pro měření izolačního odporu - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty přístrojů pro měření odporu uzemnění - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty přístrojů pro měření zkratové smyčky - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty přístrojů pro měření parametrů diferenčních spínačů - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty přístrojů pro měření malých odporů - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty víceúčelových přístrojů pro měření výše uvedených veličin - Laboratoř vystavuje kalibrační certifikáty voltmetrů, ampérmetrů a jiných přístrojů. Kalibrační certifikát je dokument dokladující shodnost parametrů uváděných výrobcem konkrétního přístroje se státními etalony a se specifikacemi nejistoty měření. V souladu s normou PN-ISO , Příloha A - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení. Systém metrologického ověření měřicích přístrojů - společnost SONEL S.A. doporučuje u přístrojů, které vyrábí, provádět periodickou metrologickou kontrolu každých 13 měsíců. Pozor! Osoba, která používá přístroj pro měření související s ochranou proti úrazu elektrickým proudem, musí zajistit, aby se přístroj nacházel v bezvadném stavu. Měření prováděná vadným přístrojem mohou vést k tomu, že ochrany nebudou účinné a bude ohroženo zdraví nebo život osob. 30

31 31

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-5000 Obj. číslo: 106001378 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2505 Obj. číslo: 106001424 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního

Více

MIC-10k1, MIC-5050 ZÁRUKA 2 ROKY. Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050. Měření izolačního odporu:

MIC-10k1, MIC-5050 ZÁRUKA 2 ROKY. Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050. Měření izolačního odporu: Premiéra 2. čtvrtletí 2013 Měřicí přístroje izolačního odporu MIC-10k1, MIC-5050 Standardní vybavení měřicích přístrojů: Index: WMGBMIC10K1 WMGBMIC5050 kabel 3 m červený 10 kv zakončený banánky kabel 3

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-10 Obj. číslo: 106001375 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2 Obj. číslo: 106001423 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič zdánlivého odporu smyčky nakrátko MZC-304 Obj. číslo: 106001351 Výrobce: SONEL S. A. Popis Bezpečností kategorie: CAT IV / 300 V. Stupeň krytí: IP

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

Jeden z mála multifunčních přístrojů na trhu, který umožňuje měření izolačního odporu s napětím V.

Jeden z mála multifunčních přístrojů na trhu, který umožňuje měření izolačního odporu s napětím V. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-525 Obj. číslo: 106001382 Výrobce: SONEL S. A. Popis Stupeň krytí IP 54. Bezpečnostní kategorie

Více

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu

Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Měření izolačních odporů test hlídačů izolačního stavu Použití: Měření přechodových odporů a vodivé spojení Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 ma. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1 FERVE TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY F-814 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD Strana 1 FERVE F - 814 je nový digitální přístroj k testovaní akumulátorů, alternátorů a regulátorů napětí, který byl

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

MT /2 Měřič Kapacity

MT /2 Měřič Kapacity MT-5110 3 1/2 Měřič Kapacity Provozní Manuál 1. VLASTNOSTI Snadné a přesné odečtení hodnoty. Vysoká přesnost měření. Měření je možno uskutečnit i v přítomnosti silných magnetických polí. LSI-obvod poskytuje

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

dodavatel vybavení provozoven firem Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-502 Obj.

dodavatel vybavení provozoven firem  Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-502 Obj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multifunkční přístroj pro měření elektrických veličin MPI-502 Obj. číslo: 106001379 Výrobce: SONEL S. A. Popis Stupeň krytí IP 67. Bezpečnostní kategorie

Více

2.1 Schopnosti kalibrátoru

2.1 Schopnosti kalibrátoru FLUKE-707 Kalibrátor proudové smyčky Návod k obsluze 1 : BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125

Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Revizní přístroj Eurotest COMBO MI3125 Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU MIC-2510

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU MIC-2510 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU MIC-2510 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze 1.05 06.12.2012 MIC-2510 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 18 ESA NÁVOD K OBSLUZE Úvod Digitální posuvné měřítko DIGI-MET je univerzální přesné měřidlo pro použití v náročných podmínkách výroby i kontrolní laboratoře. Před prvním použitím

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Informace o přístroji UH28C VN zdroj Informace o přístroji UH28C VN zdroj EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 E-Mail: sales@encentrum.cz Lidická 66 Praha 5 15000 Telefax: +420 251 560 202 Internet: www.encentrum.cz Shrnutí Nejnovější

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N

paralelní provoz Funkční data síla zdvihu 1000 N Technický list NVK24A-3-TPC Zdvihový pohon s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné zdvihové ventily přestavná síla 1000 N napájecí napětí AC/DC 24 V ovládání 3bodové jmenovitý zdvih 20 mm projektovaná životnost

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI Před použitím přístroje prostudujte tento návod a řiďte se pokyny v něm uvedenými. Nerespektování všech upozornění a instrukcí může vést k poškození přístroje, zkoušeného zařízení

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

REVEX profi II. Měřené veličiny:

REVEX profi II. Měřené veličiny: REVEX profi II REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi získal na veletrhu Elektrotechnika

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1

REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 REVEXprofi II - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Měřené veličiny: - odpor ochranného vodiče proudem > 200

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele.

Provádí naprogramované sekvence měření, což umožňuje automatické testování zařízení v souladu s normami a individuálními potřebami uživatele. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Tester přenosných elektrických zařízení PAT-805 Obj. číslo: 106001366 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální tester určený k měření základních parametrů

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více