UNILEVER PLÁN UDRŢITELNÉHO ROZVOJE. Malé činy. Velká změna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNILEVER PLÁN UDRŢITELNÉHO ROZVOJE. Malé činy. Velká změna."

Transkript

1 UNILEVER PLÁN UDRŢITELNÉHO ROZVOJE Malé činy. Velká změna.

2 Obsah 3 Úvod 5 Čeho chceme dosáhnout 6 Stručně k naším cílům Zlepšení zdraví a ţivotního stylu 8 Zdraví a hygiena 10 Výţiva Sníţení dopadu na ţivotní prostředí 12 Skleníkové plyny 14 Voda 16 Odpad 18 Udrţitelnost zdrojů Důraz na ţivotní podmínky 20 Lepší ţivotní podmínky 22 Lidé 23 Sledování pokroku

3 ÚVOD Každý den použijí výrobek značky Unilever dvě miliardy lidí. Naše výrobky znamenají drobný, ale důležitý rozdíl v kvalitě každodenního života člověka. Máme ambiciózní plány na růst naší společnosti. Rádi bychom naše tržby ještě zdvojnásobili. Tento růst přinese pracovní místa a příjmy všem, jejichž životy jsou spojeny s naším úspěchem zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům, investorům a stovkám tisíců farmářů po celém světě. Udržitelný růst Růst za jakoukoli cenu však není realizovatelný. Musíme vytvořit nové způsoby podnikání, které zvýší sociální výhody plynoucí z aktivit společnosti Unilever a zároveň sníží dopad na životní prostředí. Chceme být udržitelnou firmou v každém smyslu tohoto slova. Nemyslíme si, že udržitelnost a ziskový růst jsou neslučitelné. Každodenní snaha o výrobu a prodej zboží pro zákazníky pohání kupředu hospodářský a sociální pokrok. Na světě jsou miliardy lidí, kteří si zaslouží lepší kvalitu života díky produktům, jako je mýdlo, šampon nebo čaj. Vytváření lepší budoucnosti Naší vizí je vytvořit lepší budoucnost, v níž mohou lidé zlepšit kvalitu svého života, aniž by prohlubovali environmentální stopu. Naší strategií je zvýšit sociální dopad tím, že naše výrobky budou odpovídat potřebám lidí mít vyváženou stravu, dobrou hygienu a sebedůvěru plynoucí z pocitu čistého oblečení, umytých vlasů a z dobré pleti. Na druhou stranu však uznáváme, že abychom žili v rámci přírozených limitů naší planety, budeme muset oddělit růst od dopadu na životní prostředí. To začíná u našeho vlastního provozu. Dosáhneme maximálního snížení emisí skleníkových plynů (GHG), znečišťování vody a produkce odpadů. Konkrétně splníme požadavek OSN na redukci produkce GHG o % do roku 2050, aby se snížil nárůst globální teploty na dva stupně. Náš vliv však sahá i za brány našich továren. Získávání vstupních materiálů pro naši výrobu a používání výrobků našimi zákazníky představuje ještě větší enviromentální stopu. To si plně uvědomujeme, a proto se snažíme omezit vlivy na životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobků. Klíčovými nástroji k dosažení těchto úspor jsou technologie a inovace. Unilever plán udržitelného rozvoje bude mít do roku 2020 tři významné výsledky: 1. Pomůžeme více než miliardě lidí zlepšit zdraví a životní úroveň. 2. Oddělíme růst společnosti od dopadu na životní prostředí tak, že dosáhneme maximálních úspor v rámci celého životního cyklu našich výrobků. Naším cílem je snížit na polovinu ekologickou stopu z výroby a používání našich výrobků. 3. Zlepšíme životní úroveň stovek tisíc lidí v rámci naší distributorské sítě. Splnit tyto závazky nebude jednoduché. Abychom jim dostáli, budeme muset úzce spolupracovat s vládami, nevládními organizacemi, dodavateli a dalšími osobami a obstát tak před velkými výzvami, kterým všichni čelíme. V konečném důsledku uspějeme jen tehdy, dokážeme-li inspirovat miliardy lidí na celém světě, aby prováděli malé každodenní úkony, které se pak sečtou a přinesou velkou změnu - úkony, které nám všem umožní žít udržitelnější život. Paul Polman Výkonný ředitel společnosti * Mezivládní panel o klimatických změnách, Čtvrtá hodnotící zpráva, 2007.

4 4

5 ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT Proč to děláme? Pro společnost Unilever je vize integrace udržitelnosti do všech obchodních značek jasná a přesvědčivá: Podpora zákaznické obliby Zákazníci na celém světě chtějí být ujištěni, že výrobek, který si kupují, byl získán eticky a chrání přírodní zdroje Země. Stále více zákazníků si vybírá značky jako čaj Lipton certifikovaný aliancí deštných pralesů, Fairtrade zmrzliny Ben & Jerry s a malé a silné koncentrované prací prášky. Značka, která je udržitelnější, je často také preferovanější. Získání zákazníků Mnoho malobchodníků má své vlastní cíle udržitelnosti. Potřebují podporu firem, jako je Unilever, aby mohli svých cílů dosáhnout. Dělíme se o své odborné zkušenosti v oblastech, jako jsou udržitelné zemědělství a analýza životních cyklů. Tato spolupráce rozšiřuje a prohlubuje vztahy, které máme s našimi zákazníky. Inovace udržitelnosti Udržitelnost je úrodnou oblastí pro inovace výrobků a obalů. Umožňuje nám dodávat výrobky s novými výhodami pro zákazníky. Růst trhů Více než polovina výrobků společnosti Unilever se prodává v rozvojových zemích, což jsou právě ta místa, která čelí největším výzvám udržitelnosti - odlesnění, nedostatek vody, špatná hygiena. Tyto země pro společnost Unilever představují nejrychleji se rozvíjející trhy, a proto můžeme dnes vyvíjet výrobky, které pomohou lidem přizpůsobit se měnícímu se prostředí zítřka. To nám umožní rychlejší růst do budoucna. Kde budeme aktivní? Unilever plán udržitelného rozvoje se soustředí na tři hlavní oblasti zdraví a životní styl, životní prostředí a důraz na životní podmínky. Zdraví a ţivotní styl jsou zásadní, protože přináší výhody, které jsou vlastní mnoha našim výrobkům. Díky tomu, že dodáváme dobrou výživu a zlepšujeme hygienu, mají naše výrobky pozitivní vliv na dva největší zdravotní problémy současnosti - kardiovaskulární choroby a průjmová onemocnění. V rámci ochrany ţivotního prostředí se budeme soustředit na skleníkové plyny, vodu, odpady a udržitelné zemědělství. Skleníkové plyny: protože mnohé naše výrobky - mýdlo, šampóny, prací prášky - se používají v ohřáté vodě a jsou proto náročné na spotřebu energií. Voda: protože ji ve velkém množství využívá zemědělská síť našich dodavatelů a protože je potřebná při používání mnoha našich výrobků. Odpady: protože ročně nakupujeme 2 miliony tun obalových materiálů. Získávání zdrojů v rámci udržitelného zemědělství: protože polovina našich surovin pochází ze zemědělské produkce nebo lesnictví. Na ţivotní podmínky se budeme soustředit v rozvojovém světě, kde nepřímo zaměstnáváme stovky tisíc drobných zemědělců a distributorů. Unilever plán udržitelného rozvoje stanovuje kvantitativní, časově naplánované cíle v každé z těchto oblastí. Pro mnohé je cílovým dnem rok 2020, ale pro nás je tento rok pouze milníkem na mnohem delší cestě. Vytváření cenových zvýhodnění Udržitelné řízení našeho podnikání snižuje spotřebu energií, minimalizuje balení a eliminuje odpady. Přináší nejen úspory na nákladech, ale může ušetřit i peníze zákazníkům.

6 STRUČNĚ K NAŠIM CÍLŮM Povedeme naše podnikání způsobem, který pomůže zlepšit zdraví a životní styl lidí, sníží dopad na životní prostředí a zlepší životní podmínky. ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO STYLU Do roku 2020 pomůţeme více neţ 1 miliardě lidí ke zlepšení jejich zdraví a ţivotního stylu. ZDRAVÍ A HYGIENA Do roku 2020 pomůţeme více neţ 1 miliardě lidí zlepšit jejich hygienické návyky a poskytneme pitnou vodu 500 milionům lidí. Pomůţeme sníţit výskyt ţivotu nebezpečných chorob, jako jsou průjmová onemocnění. VÝŢIVA Budeme systematicky pracovat na zlepšení chuti a výţivových hodnot všech našich produktů. Do roku 2020 zdvojnásobíme mnoţství našeho portfolia, které splňuje nejvyšší výţivové standardy, zaloţené na celosvětově uznávaných výţivových doporučeních. To pomůţe stům milionům lidí k dosaţení zdravější ţivotosprávy. * Cíle jsou stanoveny na základě užití na spotřebitele. Použili jsme metodu životního cyklu s výchozími hodnotami z roku Užitím na spotřebitele rozumíme jedno (po)užití, porci nebo balení produktu. 6 + V sedmi na zemích s nedostatkem vody, které reprezentují zhruba polovina světové populace.

7 PĚSTOVAT UDRŢITELNĚ, ŢÍT UDRŢITELNĚ SNÍŢENÍ DOPADU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Našim cílem je sníţit výrobní a spotřební dopad našich výrobků na ţivotní prostředí o polovinu a to při zachování růstu společnosti.* DŮRAZ NA ŢIVOTNÍ PODMÍNKY Do roku 2020 pozvedneme ţivotní úroveň sta tisíců lidí společně s rozvojem našeho podnikání. SKLENÍKOVÉ PLYNY Do roku 2020 sníţíme vliv našich produktů na mnoţství skleníkových plynů o polovinu.* VODA Do roku 2020 sníţíme na polovinu spotřebu vody spojenou s uţíváním našich produktů.*+ ODPADY Do roku 2020 sníţíme na polovinu odpad pocházející z našich produktů.* UDRŢITELNOST ZDROJŮ Do roku 2020 udrţitelně vyuţijeme 100 % svých zemědělských surovin. LEPŠÍ ŢIVOTNÍ PODMÍNKY Do roku 2020 zapojíme více neţ drobných farmářů a malých distributorů do našeho výrobnědistribučního řetězce.

8 ZDRAVÍ A HYGIENA ZMĚNIT NÁVYKY, ZLEPŠIT ZDRAVÍ Náš přístup Již od samého počátku jsme se snažili uspokojit lidskou potřebu dobré hygieny. V 90. letech 19. století začal jeden z našich zakladatelů pan William Lever s prodejem mýdla s názvem Lifebuoy (Záchranná bóje), aby ve viktoriánské Anglii učinil z čistoty zvyk. Později mýdlo Lifebuoy obletělo svět a dostalo se do zemí jako je Indie, kde je dodnes tato značka nejprodávanějším mýdlem na trhu. Mnoho značek výrobků společnosti Unilever - jako například zubní pasty Signal a Pepsodent, čistič domácnosti Domestos a univerzální čistič Cif - nabízí výhody spojené s hygienou. Ale prostředky s hygienickými výhodami nejsou dostatečné, pokud je lidé nepoužívají správně. Spotřebitelé obvykle vědí, že by si měli dvakrát denně čistit chrup a mýt si ruce před každým jídlem. Tato znalost se však často nepřenáší do běžných návyků. Pochopení faktoru, který spouští změnu návyků, je podstatou zavádění udržitelných zlepšení v hygieně. Náš tým odborníků na lidské chování vyvíjí a zkouší účinné metody, v nichž jim často napomáhají externí partneři. Naše matematika Množství lidí, které se nám podaří ovlivnit na základě dřívějších výsledků studií, může být považováno za udržitelnou a pozitivní změnu v jejich každodenních hygienických návycích. Kaţdoročně umírá na průjmová onemocnění a akutní respirační potíţe 3,5 milionu dětí. V rámci boje proti těmto chorobám provádí mýdlo Lifebuoy vzdělávací osvětu v Indii a dalších částech světa. Od roku 2002 jsme ovlivnili 130 MILIONŮM lidí Dokázali jsme *, že když si děti myjí ruce mýdlem Lifebuoy, sníží se výskyt průjmových onemocnění o 25% výskyt akutních respiračních chorob o 19 % a školní absence klesne o 40% *Náhodná klinická zkouška ve rodinách v Mumbai, Indii,

9 ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO STYLU NAŠE CÍLE Do roku 2020 pomůžeme více než miliardě lidí na Zemi zlepšit jejich hygienické návyky a poskytneme nezávadnou pitnou vodu 500 milionům lidí. Omezit respirační a průjmová onemocnění Do roku 2015 chce naše značka Lifebuoy změnit hygienické chování miliardy spotřebitelů v celé Asii, Africe a v Latinské Americe tím, že bude propagovat mytí rukou mýdlem. Náhodná zkušební kampaň ukázala, že použitím mýdla Lifebuoy v zásadních hygienických momentech lze snížit výskyt průjmových onemocnění o 25 %, akutních respiračních chorob o 19 % a infekce očí o 46 %. Zlepšit ústní hygienu Použijeme naše značky zubních past a kartáčků pro vzdělávání dětí a rodičů, aby si čistili chrup ráno i večer. Chceme do roku 2020 změnit chování 50 milionů lidí. Klinické testy prokázaly, že čištění zubů pastou s fluorem dvakrát denně snižuje výskyt zubního kazu u dětí o 50 % v porovnání s čištěním pouze jednou denně. Budoucí výzvy OSN vydala prohlášení, že přístup k nezávadné pitné vodě patří mezi základní lidská práva na plnohodnotný život. Naše společnosti si již stanovila ambiciózní cíl vybavit 500 milionů lidí domácí čističkou vody Pureit. Věříme, že naše technologie má potenciál přinést nezávadnou pitnou vodu milionům obyvatel rozvojového světa. Dosažení tohoto cíle si budeme klást jako přední cíl našeho podnikání. 1 miliarda lidí na celém světě nemá přístup k čisté vodě. Za 80 % nemocí v rozvojovém světě můţe špatná voda. Domácí čistička vody Pureit zabíjí všechny škodlivé viry a baktérie, eliminuje parazity a nečistoty z pesticidů a vyrábí bezpečnou vodu. Zlepšit sebevědomí Pomocí naší značky Dove jsme v rámci našich vzdělávacích programů již dokázali zvýšit sebevědomí pěti milionů mladých lidí. Do roku 2015 plánujeme pomoci 15 milionům mladých lidí. Zajistit nezávadnou pitnou vodu Do roku 2020 chceme poskytnout nezávadnou pitnou vodu 500 milionům lidí pomocí naší domácí čističky vody Pureit. Nezávislá vědecká studie* ukázala, že používání Pureit může snížit riziko vzniku průjmových onemocnění o 50 %. Do roku 2020 chceme přinést pitnou vodu 500 MILIONŮM lidí. *Národní epidemiologický ústav, založeno na studii 430 dětí v Chennai v Indii v letech 2005/2006.

10 VÝŢIVA POMÁHÁME LIDEM PŘI ROZHODOVÁNÍ O JEJICH ZDRAVÍ Náš přístup Naším cílem je umožnit lidem na celém světě vybrat si zdravou stravu. V roce 2003 jsme spustili Program zlepšení výživy (Nutrition Enhancement Programme), který má za cíl zvýšit kvalitu potravin. Všechny naše produkty, a je jich přes , byly přezkoušeny na obsah čtyř zásadních nutrientů: soli, cukru, nasycených tuků a trans nasycených tuků. Každý produkt byl hodnocen podle přísných kritérií, které jsou pro tyto živiny stanoveny. Kritéria byla vytvořena pomocí výživových doporučení domácích i mezinárodních organizací. Metoda byla zveřejněna v uznávaném odborném časopise.* Od roku 2005 jsme všechny tyto složky výrazně omezili. Program zlepšení výživy bude i nadále prosazovat zlepšování stávajících i nových produktů. V kombinaci s programy na změnu hygienických návyků bude tento program reagovat na dva hlavní zdravotní problémy populace obezitu a kardiovaskulární choroby. Naše matematika Složení našich produktů, které odpovídají nejvyšším nutričním standardům uznávaných dietetických pravidel pro čtyři zásadní nutrienty: sůl, cukr, nasycené a trans nasycené tuky. Choroby srdce jsou jednou z hlavních příčin úmrtí na světě. Malá změna stravy a ţivotního stylu můţe výrazně zlepšit zdraví vašeho srdce. Margaríny Flora /Becel napomáhají udržovat vaše artérie zdravé tím, že udržují nízkou hladinu cholesterolu v krvi. Přechod od másla k margarínům Flora /Becel sníží váš celkový příjem nasycených tuků přibližně o 3 KG ROČNĚ Cholesterol představuje nejrizikovější faktor při onemocněních srdce. Zvolíte-li si tuky Flora /Becel pro.activ, může vaše hladina cholesterolu poklesnout až o 10% *Nijman et al, metoda pro vylepšení nutriční hodnoty pokrmů a nápojů založená na výživových doporučeních. 10 European Journal of Clinical Nutrition, 2007; 61:

11 ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO STYLU NAŠE CÍLE Budeme pracovat na zlepšování chuti a výživové hodnotě našich výrobků. Do roku 2020 zdvojnásobíme v nabídce podíl výrobků, které odpovídají nejpřísnějším výživovým normám a které vycházejí z uznávaných dietetických doporučení. Tím pomůžeme milionům lidí dosáhnout zdravějšího stravování. Zlepšit srdeční zdraví Ve spolupráci s bostonskou univerzitou jsme vyvinuli nástroj, který pomůže spotřebitelům zlepšit jejich srdeční zdraví. Do roku 2020 hodláme motivovat 100 milionů lidí, aby si nechali udělat test Stáří srdce (Heart Age) s našimi produkty Flora a Becel. Naším cílem je snížit stáří srdce v průměru o tři roky u lidí, kteří budou dodržovat doporučené složení stravy a plán zdravého životního stylu. Snížit obsah soli Již jsme dosáhli výrazného snížení obsahu solí v našich výrobcích. Cílem je snížit obsah soli ještě více, aby spotřebitelé konzumovali mezinárodně doporučené denní dávky 5 g. Dnešní snížení až o 25 % má za cíl dosáhnout prozatímního cíle 6 g v denní dávce do konce roku Do roku 2015 se budeme snažit o další snížení o %, abychom dosáhli cíle 5 g soli v denní dávce. Snížit obsah nasycených tuků Jsme odhodláni zlepšit složení tuků v našich výrobcích omezením nasycených tuků a zvýšením poměru esenciálních tuků. Do roku 2012 budou naše margaríny obsahovat méně než 33 % nasycených tuků v rámci celkového podílů tuků ve výrobku. Denní dávka poskytne minimálně 15 % esenciálních mastných kyselin doporučených mezinárodními výživovými normami. Omezit cukry Již došlo ke snížení obsahu cukru u našich hotových čajů. Do roku 2020 odstraníme ještě dalších 25 %. Omezit kalorie Do roku 2014 bude 100 % našich dětských zmrzlin obsahovat na jednu porci 110 kilokalorií nebo méně. Do roku 2012 bude 60 % z nich odpovídat tomuto cíli. Poskytnout informace o zdravém stravování Všechny naše výrobky v Evropě a v Severní Americe uvádějí úplné nutriční informace. Do roku 2015 bude toto pravidlo rozšířeno celosvětově na všechny naše výrobky. Na přední straně balení budeme uvádět energii na porci a osm základních živin a jejich % doporučené denní dávky (Guideline Daily Amounts GDA) pro pět živin na zadní straně obalu.* Budoucí výzvy Mnohé z našich výrobků již výrazně přispívájí k doplnění mikronutrientů stovek milionů lidí na celém světě. Naší výzvou je dodat je ještě více lidem na ještě více místech. Odstranit trans nasycené tuky Do roku 2012 odstraníme z našich výrobků všechny trans nasycené tuky pocházející z hydrogenovaných rostlinných olejů. *Tam, kde je to možné a legální a přípustné dle místních zákonů a průmyslových předpisů.

12 SKLENÍKOVÉ PLYNY POMÁHÁME BOJOVAT SE ZMĚNOU KLIMATU Náš přístup Změna klimatu bude mít v budoucnu výrazný dopad na naše podnikání. Stanovili jsme si přísné limity na množství produkovaných skleníkových plynů (GHG). To zahrnuje celý životní cyklus, od získávání surovin až po používání výrobků a jejich likvidaci. Naše matematika Vyvinuli jsme metodu, která měří emise skleníkových plynů spojených s životním cyklem výrobku na základě použití zákazníkem, například dopad GHG při vypití jednoho šálku čaje. Skleníkové plyny přepočtené na spotřebitele: Ekvivalent CO ² v rámci životního cyklu výrobku (v gramech) Naše stopa Pomocí této matematiky jsme vytvořili základnu pro výpočet emisí skleníkových plynů v rámci životních cyklů více než našich reprezentativních produktů. Vypočetli jsme absolutní hodnotu i hodnotu v přepočtu na spotřebitele ve 14 zemích. Výpočet zahrnuje 70 % našeho celkového objemu výroby. Suroviny Výroba Doprava Spotřeba Likvidace Zdroj pro výpočet stopy a níže uvedeného rozdělení: Základní studie Unilever 2008 ve 14 zemích. Celkově v tunách. Výpočet nám ukazuje, že výroba a doprava představují 5 % celkového dopadu, kdežto získávání surovin spolu se spotřebou představují dohromady přes 90 %. Rozdělení podle kategorií Naše analýza zdůraznila, že kategorie výrobků, které nejvíce přispívají k vytvoření stopy skleníkových plynů, jsou ty, které při spotřebě vyžadují teplou vodu sprchování, mytí vlasů a praní prádla. Naše stopa skleníkových plynů % podíl dle jednotlivých kategorií Mýdlo, sprchové gely a prostředky péče o pokožku Prací prášky a aviváže Šampóny a kondicionéry Polévky, omáčky a trvanlivé potraviny Čaj a nápoje Čisticí prostředky pro domácnost Zmrzlina Margaríny a pomazánky Majonézy, hořčice a dressingy Deodoranty Zubní pasty 12

13 SNÍŢENÍ DOPADU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠE CÍLE Omezit na polovinu skleníkové plyny z našich produktů v celém jejich životním cyklu do roku 2020.* Omezit emise skleníkových plynů z mytí pokožky a vlasů Do roku 2015 chceme poskytnout 200 milionům spotřebitelů výrobky a nástroje, kterými bude možné omezit emise skleníkových plynů při mytí a sprchování. Do roku 2020 plánujeme ovlivnit 400 milionů spotřebitelů. Omezit emise skleníkových plynů z praní Omezíme produkci skleníkových plynů z praní následujícími kroky: Koncentrováním tekutin a stlačením prášků. Změnou složení našich výrobků tak, aby se do roku 2012 snížili emise skleníkových plynů o 15 %. Přimějeme naše spotřebitele, aby prali při nižších teplotách a správně dávkovali při 70 % praní v pračkách do roku Omezit produkci skleníkových plynů z naší výroby Do roku 2020 budou emise CO 2 z našich podniků na úrovni roku 2008 nebo pod ní, a to navzdory výraznému navýšení objemu výroby. To představuje 63 % snížení na jednu tunu výrobků a celkové snížení o 43 % (oproti roku 1995). Do roku 2020 chceme více než zdvojnásobit využívání obnovitelných zdrojů energie na celkovou úroveň 40 % naší celkové spotřeby energie. Chápeme, že se jedná pouze o první krok v dlouhodobém plánu docílit 100 % využívání energie z obnovitelných zdrojů. Nově vybudované továrny budou mít za cíl méně než poloviční dopad oproti stávajícím provozům. Snížit emise skleníkových plynů v dopravě Do roku 2020 budou emise CO 2 naší globální logistické sítě na úrovni roku 2010 nebo nižší, a to navzdory zvýšenému objemu výrobků. To přispěje ke zlepšení efektivity v produkci CO 2 o 40 %. Toho dosáhneme nižším využitím kamionů, využitím hospodárnějších vozidel, zapojením alternativních typů dopravy, jako je železniční a lodní doprava, a zlepšením energetické efektivnosti našich skladů. Snížit emise skleníkových plynů z chlazení Jako největší světový výrobce zmrzliny se budeme zasazovat o využívání našich mrazáků, které obsahují klimaticky nezávadná chladiva (uhlovodíková). Již jsme zakoupili jednotek s novým chladivem. Do roku 2015 koupíme dalších Budoucí výzvy Většina emisí skleníkových plynů pochází z horké vody, kterou vyžaduje používání našich mýdel a tělových a vlasových šampónů. Abychom dosáhli stanoveného cíle, budeme muset dodat spotřebitelům výrobky, které vyžadují méně vody. Zatím nevíme, jak tento cíl splnit. Víme však, že to bude náš největší příspěvek směřující k omezení růstu teploty o dva stupně a k ambicióznímu plánu omezit do roku 2050 na celém světě emise skleníkových plynů o 80 %. Kaţdá třetí domácnost na světě pouţívá při praní výrobek společnosti Unilever. To ročně představuje 125 miliard vypraných praček. Koncentrované prací prostředky omezují emise skleníkových plynů o % v jedné dávce. Kdyby každý používal koncentrovanou verzi prostředku, ušetřili bychom 4 MILIONY TUN CO 2 ročně, což odpovídá 1 MILIONU AUT, která by ročně zmizela ze silnic. * Cíle jsou stanoveny na základě užití na spotřebitele. Použili jsme metodu životního cyklu s výchozími hodnotami z roku Užitím na spotřebitele rozumíme jedno (po)užití, porci nebo balení produktu.

14 VODA OMEZÍME SPOTŘEBU VODY TAM, KDE JE TO NEJNUTNĚJŠÍ Náš přístup Nedostatek vody ovlivňuje mnoho částí světa, což je zvláště patrné v rozvojových zemích, kde se v budoucnu očekává největší nárůst odbytu výrobků společnosti Unilever. Náš přístup se zaměřuje na země, kde je nedostatek vody a vysoká hustota obyvatel. Naše matematika Vyvinuli jsme metodu, pomocí které hodnotíme obsah vody v produktu a množství vody, která je nutná při jeho spotřebě. To jsme vyjádřili na základě spotřeby na spotřebitele, například jako spotřebu vody nutnou na jedno umytí vlasů šampónem. Voda na jednoho spotřebitele v zemích s nedostatkem vody: Voda přidávaná do výrobku a voda použitá spotřebiteli v zemích s nedostatkem vody (v litrech) Země s nedostatkem vody: Čína, Indie, Indonésie, Mexiko, Jižní Afrika, Turecko a USA představují polovinu světové populace. Naše stopa Použitím této metody jsme stanovili základ pro více než reprezentativních produktů, který je vypočten v absolutní hodnotě i na základě spotřeby na jednoho spotřebitele. Výpočty byly provedeny pro sedm zemí, které jsme vyhodnotili jako země s nedostatkem vody, kde žije polovina světové populace. Voda použitá pro suroviny, které používáme. Jedná se o odhad a pracujeme s našimi dodavateli na měření spotřeby vody použité na pěstování našich plodin Voda, v našich výrobcích Voda spotřebovaná spotřebiteli v zemích s nedostatkem vody. Zdroje pro výpočet stopy a rozpis dle kategorií níže. Základní studie společnosti Unilever v sedmi nejsušších zemích světa v roce Celkově v litrech. Rozdělení dle kategorií Naše analýza ukázala, že skoro 40 % naší stopy ve spotřebě vody pochází z praní Významnou část tohoto podílu tvoří ruční praní v rozvojovém světě. Naše stopa spotřeby vody % podíl dle kategorií Prací prášky a aviváže Mýdlo, sprchové gely a prostředky péče o pokožku Zubní pasta Čisticí prostředky pro domácnost Šampony a kondicionéry Naše výpočty nezahrnují vodu použitou při výrobě, kterou považujeme za ekologicky efektivní program. 14

15 SNÍŢENÍ DOPADU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠE CÍLE Omezíme spotřebu vody při pouţívání našich produktů spotřebitely na polovinu do roku 2020.* Omezit spotřebu vody v zemědělství Spolu se svými dodavateli a partnery vyvineme plány na úsporu vody používané pro pěstování plodin v zemích s nedostatkem vody. Omezit spotřebu vody při praní prádla Omezíme spotřebu vody při praní následujícími kroky: Usnadněním přístupu k výrobkům, které se lépe vymývají. Do roku 2020 poskytneme 50 milionům domácnostem v zemích s nedostatkem vody prací prostředky, které skvěle čistí, ale spotřebují méně vody. Omezit spotřebu vody při mytí pokožky a vlasů Do roku 2015 chceme poskytnout 200 milionům spotřebitelů produkty a nástroje, které potřebují méně vody pro mytí a sprchování. Našim cílem je do roku 2020 dosáhnout 400 milionů spotřebitelů. Snížit spotřebu vody ve výrobě Do roku 2020 bude spotřeba vody globálně ve všech našich provozech na úrovni nebo pod úrovní roku 2008 a to navzdory zvýšenému objemu výroby. To představuje úsporu 78 % na jednu tunu výrobků a celkovou úsporu 65 % (oproti roku 1995). Zaměříme se hlavně na místa s nedostatkem vody. Nově budované závody se budou snažit dosáhnout poloviční spotřeby vody oproti stávajícím podnikům. Budoucí výzvy Velká část stopy ve spotřebě vody se týká sprchování, koupání a mytí vlasů (44 %). Máme plány, jak tuto spotřebu omezit a potřebujeme vyvinout nové přístupy. V zemích s nedostatkem vody pochází skoro 40 % domácí stopy ve spotřebě vody z praní prádla. Na mnoha z těchto trhů pouţívají lidé metodu ručního praní. S textilní aviváţí Comfort One Rinse je na místo tří kyblíků k máchání potřeba jen jeden kyblík vody 30 LITRŮ vody se tak ušetří na jedno praní Více než 500 MILIARD LITRŮ vody by se ušetřilo, kdyby se pro praní v zemích Asie a Afriky pouţíval produkt Comfort One Rinse * Cíle jsou stanoveny na základě užití na spotřebitele. Použili jsme metodu životního cyklu s výchozími

16 hodnotami z roku Užitím na spotřebitele rozumíme jedno (po)užití, porci nebo balení produktu. ODPAD OMEZIT, ZNOVU POUŢÍT, RECYKLOVAT Náš přístup Obaly naše výrobky chrání a umožňují jejich bezpečnou dopravu, ale na druhou stranu končí také jako odpad. Náš přístup k udržitelnému balení bere do ůvahy celý životní cyklus. Našich cílů v omezování odpadu dosáhneme prostřednictvím omezení, opětovného použití, recyklace a eliminace obalového materiálu. Naše matematika Vyvinuli jsme metodu, která měří jak gramáž obalů, tak i množství produktu, který zůstane v obalu. Používáme veřejné národní údaje o recyklaci a opětovném použití a naše vlastní odhady v případech, kde nejsou tato data k dispozici, a měříme na základě spotřeby na spotřebitele, např. odpad na jednu porci polévky. Odpad z jednoho použití: Obaly a zbytky produktu, které se znovu nevyužijí, nerecyklují nebo neponechají (v gramech) Naše stopa Pomocí tohoto výpočtu jsme stanovili základ vypočtením odpadu z více než reprezentativních výrobků. Tento výpočet jsme provedli na úrovni absolutní hodnoty i v přepočtu na jednoho spotřebitele v rámci 14 zemí. Výpočet zahrnuje 70 % našeho objemu výroby. NAŠE STOPA Primární balení Přepravní balení Zbytky produktu Národní index pro recyklované a znovu použité materiály / odhady Zdroje pro definici stopy a rozdělení do kategorií dole. Základní studie společnosti Unilever ve 14 zemích z roku Celkové objemy v tunách. Rozdělení dle kategorií Z naší analýzy vyplynulo, že obaly potravin a lahvičky od sprchových gelů jsou největšími přispěvateli ve vytváření stopy odpadů, ale abychom byli schopni dosáhnout našeho cíle, bude muset dojít k redukci odpadů ve všech kategoriích. Výraznými přispěvateli do celkového objemu zbytků produktů jsou čajové sáčky. Naše stopa v odpadech % podíl dle kategorií Naše stopa v odpadech % podíl dle typu materiálu Polévky, omáčky a trvanlivé potraviny Čaj a nápoje Mýdlo, sprchové gely a prostředky péče o pleť Prací prášky a aviváže Majonéza, hořčice a dressingy Šampóny a kondicionéry Margarín a pomazánky Zmrzlina Deodoranty Čisticí prostředky pro domácnost Zubní pasta Papír a kartony Sklo PP Ostatní materiály PE PET Kovy PVC 16 Výpočet nezahrnuje odpad vyprodukovaný našimi výrobními závody, které se hodnotí v rámci programu ekologické efektivity.

17 SNÍŢENÍ DOPADU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠE CÍLE Do roku 2020 snížit na polovinu objem odpadu z našich výrobků.* Snížit množství obalového materiálu Do roku 2020 snížíme váhu námi užívaného obalového materiálu o třetinu díky: lehčím materiálům; optimalizaci konstrukce a materiálu; vytváření koncentrovaných forem našich výrobků; eliminaci zbytečných obalů. Znovu použít obaly Nabídneme spotřebitelům náplně v rámci nabídky produktů pro domácnost, aby se dal znovu použít původní obal. Recyklovat obaly Ve spolupráci s průmyslem, vládami a nevládními organizacemi hodláme v našich prodejně nejsilnějších 14 zemích zvýšit výkupní zálohy na obaly o 5 % do roku 2015 a o 15 % do roku U některých to znamená zdvojnásobení a někdy i ztrojnásobení stávajících záloh na obaly. Pro naše spotřebitele zjednodušíme recyklaci tím, že použijeme materiály, které budou nejvhodnější pro pozdější zpracování v recyklačních podnicích daných zemí. Do roku 2020 zvýšíme obsah recyklovatelného materiálu v našich obalech na maximální možnou úroveň. To bude působit jako katalyzátor pro zvýšení recyklačních tarifů. Snížit odpady z naší výroby Do roku 2020 bude celkový objem odpadů k likvidaci na úrovni nebo pod úrovní roku 2008, a to navzdory očekávanému výraznému navýšení objemu výroby. To představuje 80 % úsporu na jednu tunu výrobků a 70 % celkovou absolutní úsporu (oproti roku 1995). Nově budované závody se budou snažit dosáhnout poloviční produkce odpadů oproti stávajícím podnikům. Využít čajových sáčků Naším cílem je vytvořit a zavézt udržitelný model pro zpracování použitých čajových sáčků do roku Eliminovat PVC Do roku 2012 vyloučíme z našich obalů používání PVC (pokud pro to bude existovat technické řešení). Budoucí výzvy Abychom dosáhli našich vytýčených cílů ve zvýšení podílu recyklace a výkupních tarifů, budeme muset spolupracovat s vládami, zpracovateli odpadů a nevládními organizacemi. Budeme pracovat na našem dlouhodobém cíli, kterým je 100% používání udržitelných obalů tak, že budeme zkoumat potenciál nových technologií a přístupů od kolébky ke kolébce. Díky zavedení udrţitelnosti do našeho inovativního procesu mohli naši vývojáři vytvořit výrobky, které vyuţívají materiály daleko efektivněji. Naše přepracovaná lahvička šampónu Suave ušetřila za čtyři roky ekvivalent 100 MILIONŮ plastových lahví Obráceně orientované balení produktů Rexona, Sure a Dove používá v každém balení o 18 % MÉNĚ plastů. * Cíle jsou stanoveny na základě užití na spotřebitele. Použili jsme metodu životního cyklu s výchozími hodnotami z roku Užitím na spotřebitele rozumíme jedno (po)užití, porci nebo balení produktu.

18 Celkový objem čerpání % UDRŢITELNOST ZDROJŮ PĚSTOVÁNÍ PRO BUDOUCNOST Náš přístup Zdroje potravin jsou ohroženy stále rostoucím počtem populace, změnami klimatických cyklů, nedostatkem vody a neudržitelnými zemědělskými praktikami. Protože polovina našich surovin pochází ze zemědělství a lesnictví, zaměříme se nejdříve na suroviny pocházející ze zemědělské výroby. Naše matematika Vytvořili jsme výpočet udržitelného získávání surovin. Suroviny a obalové materiály získané z ověřených udržitelných obnovitelných zdrojů nebo vyrobené z recyklovaných materiálů. (% dle váhy) Podíl společnosti Unilever na světovém objemu 2009 (odhad) Naše stopa Černý čaj U některých surovin je náš podíl na celkové světové produkci velmi vysoký. Rajčata pro zpracování Sušená cibule a česnek na zpracování Palmový olej Řepkový olej Slunečnicový olej Sója 10 našich hlavních zemědělských surovin (% celkové zemědělské výroby 2009) Palmový olej Papír a karton Sója Cukr Čaj Ovoce a zelenina Slunečnicový olej Řepkový olej Mléko Kakao 18

19 SNÍŢENÍ DOPADU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠE CÍLE Do roku 2020 budeme čerpat 100 % našich zemědělských surovin udrţitelně: 10 % do roku % do roku % do roku % do roku 2020 Nejprve se budeme soustředit na deset nejdůležitějších skupin zemědělských surovin (asi 70 % objemu zemědělských surovin): Udržitelný palmový olej Do roku 2015 budeme nakupovat palmový olej jen z potvrzených udržitelných zdrojů. Udržitelný papír a karton Do roku 2015 budeme nakupovat 75 % veškerého papíru a kartonů jen z certifikovaných udržitelně obhospodařovaných lesů nebo z recyklovaného materiálu. Do roku 2020 navýšíme tento podíl na 100 %. Udržitelná sója Budeme nakupovat veškeré sojové boby udržitelně do roku 2014 a veškerý sojový olej do roku Udržitelný čaj Do roku 2015 chceme mít všechen čaj v sáčcích Lipton z oblastí certifikovaných Rainforest Alliance Certified (Aliance deštných pralesů). Do roku 2020 bude 100 % čaje společnosti Unilever, včetně volného čaje, nakupováno z udržitelných zdrojů. Udržitelné ovoce a zelenina Do roku 2015 budeme nakupovat 100 % ovoce a zeleniny z udržitelných zdrojů. 50 % našich 13 nejvýznamnějších zelenin a bylin budeme do roku 2012 nakupovat z udržitelných zdrojů a do roku 2015 to bude 100 %. To představuje 80 % celosvětového objemu zeleniny a bylin. Udržitelné kakao Do roku 2015 budeme nakupovat kakao pro zmrzlinu Magnum z udržitelných zdrojů. Do roku 2020 budeme nakupovat veškeré kakao z udržitelných zdrojů. Do roku 2020 budeme všechny tyto suroviny nakupovat z udržitelných zdrojů. Udržitelný cukr, slunečnicový olej, řepkový olej a mléko Všechny tyto suroviny budeme do roku 2020 nakupovat z udržitelných zdrojů. Fairtrade Ben & Jerry s Veškeré surovinové složky pro zmrzliny Ben & Jerry s, které lze nakoupit v rámci Fairtrade budou certifikovány do roku Vejce bez klecí Chystáme se přejít na nákup 100 % vajec pro všechny naše výrobky, včetně zmrzlin Ben & Jerry s a majonézy Hellmann s, Amora a Calvé, z volných chovů. Budoucí výzvy Abychom mohli dosáhnout udržitelného získávání surovin, musíme se vypořádat se dvěma velkými výzvami. Za prvé, víme, že posledních 20 % našich zemědělských surovin bude velmi těžké získat udržitelným způsobem. Jedná se o suroviny, u kterých odebíráme malé objemy a kde máme slabou tržní pozici, proto bude případný úspěch záviset na spolupráci s dalšími odběrateli. Za druhé, pracujeme na plánech, v rámci kterých budeme získávat naše nezemědělské suroviny (zvláště chemické) udržitelně. V roce 2010 byly veškeré sáčky čaje Lipton Yellow Label a PG Tips v západní Evropě zakoupeny od certifikovaných farem Rainforest Alliance certified. Pokrytí 70 čajových plantáží malých zemědělců Poskytujeme dobré pracovní podmínky pro pěstitelů čaje a chráníme vodní zdroje a divokou zvěř.

20

21 DŮRAZ NA ŢIVOTNÍ PODMÍNKY LEPŠÍ ŢIVOTNÍ PODMÍNKY PODPORA HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE Náš přístup Společnost Unilever spolupracuje se stovkami tisíc malých společností na celém světě. Některé z nich představují drobné zemědělce, jiné drobné podnikatele, kteří buď prodávají, nebo distribuují naše výrobky. Většina z nich je v rozvojových zemích. Pracujeme na tom, abychom zvýšili dovednosti a produktivitu těchto lidí tak, aby mohli zvýšit svůj příjem a zlepšit si tak svou životní úroveň. NAŠE CÍLE Do roku 2020 zapojíme více než drobných farmářů a malých distributorů do naší dodavatelské sítě. Pomoc drobným farmářům Naším cílem je zapojit drobných farmářů do naší dodavatelské sítě. Pomůžeme jim zlepšit jejich zemědělské metody a dokázat tak dodávat na světové trhy za tržní ceny. Tím zlepšíme kvalitu jejich života. Podpora malých distributorů Shakti je naše podomní distributorská síť v Indii, která poskytuje práci velkému množství lidí v chudých venkovských komunitách. Zvýšíme počet podnikatelů v rámci systému Shakti tak, že jich v roce 2010 nabereme, proškolíme a zaměstnáme a v roce Podobné prodejní systémy provozujeme i v Bangladéši, na Srí Lance a ve Vietnamu a i zde se zavazujeme tyto sítě rozšířit. Budoucí výzvy V rozvojových zemích závisí život tři ze čtyř chudých obyvatel přímo či nepřímo na zemědělské výrobě. Podle Světové banky je podpora drobného zemědělství nejefektivnějším nástrojem směřujícím ke stimulaci hospodářského rozvoje a omezování chudoby. Naší ambicí je zapojit mnoho dalších drobných farmářů do naší globální dodavatelské sítě. Zatím jsme spustili program s Oxfam v Ázerbájdžánu a plánujeme spuštění druhého projektu v subsaharské Africe. Kaţdý z 8 obyvatel světa ţije v indické vesnici. Aby se k těmto lidem bylo moţné dostat, najala a proškolila indická pobočka společnosti Unilever ţeny z chudých venkovských oblastí jako přímé prodejce. Zisky ze systému Shakti znamenají pro tyto ženy často zdvojnásobení příjmu jejich domácnosti ŢEN pokryje 3 MILIONY domácností ve vesnicích.

22 LIDÉ VYTVÁŘENÍ LEPŠÍHO PRACOVIŠTĚ Náš přístup Lidé poskytují dovednosti a kreativitu, které jsou motorem našeho podnikání. Abychom zajistili dlouhodobou prosperitu, chceme, aby byl každý člověk zdravý, motivovaný a loajální. Naše cíle Snížení počtu pracovních úrazů Usilujeme o nulový počet pracovních úrazů. Do roku 2020 snížíme celkový zaznamenaný počet nehod a jejich frekvenci v podnicích a kancelářích na úroveň 50 % stavu roku Zlepšit zdraví a výživu zaměstnanců Do roku 2015 omezíme spotřebu papíru na jednoho zaměstnance o 30% v klíčových 21 zemích. V rámci našeho fakturování, přejímky zboží, objednávek, finančních zpráv a zpracování nákladů na zaměstnance odstraníme používání papíru do roku 2015 tam, kde to bude legálně možné a technicky proveditelné. Zvýšit udržitelnost zdrojů kancelářského materiálu Do roku 2013 budeme nakupovat veškerý papírový kancelářský materiál z certifikovaných udržitelných lesů nebo recyklovaných zdrojů. Náš program pro zaměstnance Lamplighter (Rozsvěcovač lamp) se zaměřuje na vylepšení stravy, fitness a zvýšení psychické odolnosti našich zaměstnanců. Doposud byl zaveden ve 30 zemích a zapojilo se do něj lidí. V roce 2011 plánujeme jeho rozšíření do osmi dalších zemí. Naším dlouhodobým cílem je rozšířit jeho rozsah do všech zemí, kde působíme. Omezit cestování zaměstnanců Investujeme do pokrokového systému videokonferenčních zařízení, abychom usnadnili komunikaci a snížili cestování našich zaměstnanců. Do roku 2011 bude tato síť zahrnovat třicet zemí. Snížit spotřebu energie v našich kancelářích Do roku 2020 plánujeme omezit spotřebu energie (kwh) v přepočtu na jednoho zaměstnance na polovinu oproti roku Omezit produkci odpadů z kancelářských aktivit Do roku 2015 bude minimálně 90 % našeho kancelářského odpadu v našich 21 klíčových zemích znovu použito, recyklováno nebo vráceno. Do roku 2017 plánujeme neodesílat na skládku žádný odpad.

23 SLEDOVÁNÍ POKROKU Dohled Plnění plánu bude sledováno naším výborem pro korporátní odpovědnost a reputaci. Každý výkonný manažer bude pod vedením našeho generálního výkonného ředitele čtvrtletně monitorovat plnění Plánu. Každou z hlavních částí Plánu vede manažer vyššího vedení, který odpovídá za plnění cílů v naplánovaném termínu. Zprávy o pokroku Kromě hlavních cílových termínů vytváříme prozatimní mezníky pro sledování pokroku v důležitých částech plánu. Budeme vydávat veřejnou výroční zprávu o pokroku v plnění těchto milníků. Klíčové informace o plnění budou ověřeny externě. Cílů rozvoje tisíciletí (Millennium Development Goals) a mezinárodním závazkům o změnách klimatu. Dohled a konzultace Skupina společnosti Unilever pro udržitelný rozvoj (Unilever Sustainable Development Group), která se skládá z pěti specialistů na korporátní odpovědnost a udržitelnost, vede a připomínkuje rozvoj strategie udržitelného rozvoje společnosti Unilever. Dále založíme mechanismy na mezinárodní, národní i místní úrovni, pomocí kterých budeme požadovat názory široké škály zainteresovaných osob, a budeme pravidelně revidovat a kontrolovat Plán tak, aby byly zohledněny jejich komentáře a změny vnějších podmínek. Budeme pravidelně informovat o tom, jak Plán přispívá plnění mezinárodně smluveným cílům, včetně

24 Unilever N.V. Weena 455, PO Box DK Rotterdam Holandsko T +31 (0) F +31 (0) Obchodní rejstřík Rotterdam číslo: Unilever PLC Unilever House 100 Victoria Embankment Londýn EC4Y 0DY Spojené království T +44 (0) F +44 (0) Unilever PLc se sídlem Unilever PLC Por t Sunlight, Wirral Merseyside CH62 4ZD Spojené království Zapsaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti: Další informace najdete online na

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI

SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI SKVĚLÁ KÁVA, KTERÁ POMÁHÁ SKVĚLÉ VĚCI VÍTEJTE V KAVÁRNĚ ASPRETTO O vše jsme se postarali Od zrnka kávy až po odborníky na její přípravu. A dokážeme mnohem více všechny naše kávy a čaje jsou maximálně

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Unilever plán udržitelného rozvoje 2013. Pokrok a podpora zmen

Unilever plán udržitelného rozvoje 2013. Pokrok a podpora zmen Unilever plán udržitelného rozvoje 2013 Pokrok a podpora zmen O společnosti Unilever Každý den používají naše výrobky 2 miliardy spotřebitelů Naše výrobky se prodávají ve více než 190 zemích Naše prodeje

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu

bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu bodykey by NUTRILITE INDIVIDUÁLNÍ: Genetický test a Návrh mého plánu HOLISTICKÝ: Osobní Stravovací a cvičební plán Můj bodykey trenér bodykey Instantní jídla Doplňky stravy NUTRILITE Co stojí za bodykey?

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

VÝŽIVOVÉ INOVACE JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM. Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Manažer pro technické záležitosti a jakost

VÝŽIVOVÉ INOVACE JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM. Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Manažer pro technické záležitosti a jakost VÝŽIVOVÉ INOVACE JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Manažer pro technické záležitosti a jakost STATISTIKA ÚMRTNOSTI 2008 36 milionů úmrtí celosvětově z 57 milionů (67%)

Více

Konopí obnovitelný zdroj energie

Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí obnovitelný zdroj energie Konopí, atinským názvem cannabis je zařazeno do čeledě konopovitých rostlin, stejně jako chmel. Původem pochází z Asie. Zahrnuje 3 rody : Cannabis indica (konopí indické)

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA

PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA PROFIL SPOLEČNOSTI ZENTIVA Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající cenově dostupné generické léky. Z APATYKY K MEZINÁRODNÍ FARMACEUTICKÉ FIRMĚ Za zakladatele výroby léčiv

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Prezentace 21.Května 2014

Prezentace 21.Května 2014 Prezentace 21.Května 2014 Pozadí společnosti Naše poslání Založena v roce 2013 a jsme prvním distributorem mokrých a suchých capsicum ve Velké Británii, výhradně používané na výrobu. Původ zaručen Konkurenceschopné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Základní

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Volba nové generace. Tork hliníkové zásobníky. www.tork.cz

Volba nové generace. Tork hliníkové zásobníky. www.tork.cz Volba nové generace. Tork hliníkové zásobníky www.tork.cz Protože moderní toaleta si zaslouží luxus. Tork představuje řadu luxusních hliníkových zásobníků určenou pro toalety s potřebou maximální hygieny

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Alcoa. Kola, kterým můžete věřit

Alcoa. Kola, kterým můžete věřit Alcoa Kola, kterým můžete věřit Alcoa, váš partner od roku 1948 Společnost Alcoa rostla a vyvíjela se více než 125 let na základě tradice inovace a nadšení našich zaměstnanců. Nalezli jsme trhy pro naše

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku

GE Power & Water Water & Process Technologies. Technologie úpravy vody pro energetiku GE Power & Water Water & Process Technologies Technologie úpravy vody pro energetiku Již více než století poskytuje GE dlouhodobá řešení, která pomáhají zákazníkům po celém světě k vyřešení nejnaléhavějších

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. 1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je: Čl. I Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice,

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Hledání nových příležitostí: Vsaďte na nutričně hodnotné potraviny! Jak na to?

Hledání nových příležitostí: Vsaďte na nutričně hodnotné potraviny! Jak na to? Hledání nových příležitostí: Vsaďte na nutričně hodnotné potraviny! Jak na to? Odborné setkání s panelovou diskuzí Brno 13.11.2013 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Vím, co jím a piju o.p.s. Globální problém týkající

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé Povinné zásady Červen 2010 Zásady podnikání společnosti Nestlé Mapa zásad a politik Nestlé Deset zásad pro podnikání Spotřebitelé Lidská práva a pracovní postupy Naši lidé 1 Výživa, zdraví a zdravý životní

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Izolace Rockwool Vaše bezpečná volba na cestě k udržitelnosti

Izolace Rockwool Vaše bezpečná volba na cestě k udržitelnosti Izolace Rockwool Vaše bezpečná volba na cestě k udržitelnosti Oddáni udržitelnosti Rockwool Group nabízí jedno z nejzásadnějších řešení v oblasti ochrany klimatu: izolační materiál, který sníží energetickou

Více