ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2006 Výzkum byl proveden v rámci projektu Ústecký kraj kraj přírody i člověka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Zadavatel: Občanské sdružení EKODOMOV Vypracoval: ULTING AUGUR CONSULTING

2 OBSAH I. ÚVOD A CÍLE VÝZKUMU...3 II. METODOLOGIE VÝZKUMU...4 II.1. POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ...4 II.2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU...4 II.3. STRUKTURA VZORKU...4 III. ANALYTICKÁ ČÁST...6 III.4. IDENTIFIKACE NÁZORŮ NA STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI...6 III.4.1. Hlavní příčiny špatného životního prostředí v Ústeckém kraji z pohledu respondentů...9 III.5. IDENTIFIKACE NÁZORŮ RESPONDENTŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ZA POSLEDNÍCH 10 LET...10 III.5.1. V čem se životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil z pohledu respondentů...13 III.5.2. V čem se životního prostředí, podle názorů respondentů, zhoršil...14 III.6. IDENTIFIKACE NÁZORŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ NEBO OBCI RESPONDENTA15 III.6.1. Navrhované možnosti zlepšení u životního prostředí...18 III.7. IDENTIFIKACE SPONTÁNNÍHO POVĚDOMÍ RESPONDENTŮ O EKOCENTRECH...19 III.7.1. Identifikace souvislostí, při které se respondenti s pojmem EKOCENTRUM setkali...22 III.7.2. Hlavní náplň činnosti ekocenter z pohledu respondentů...23 III.8. RELEVANTNOST - POTŘEBNOST EKOCENTER Z POHLEDU RESPONDENTŮ...24 III.9. IDENTIFIKACE AKTIVIT, NA KTERÉ BY SE EKOCENTRA MĚLA ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM...27 III.10. POVĚDOMOST O EKOLOGICKÝCH AKTIVITÁCH, PROJEKTECH NEBO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ÚSTECKÉM KRAJI...28 III.6.2 Identifikace aktivit, projektů nebo neziskových organizací z oblasti ekologie...31 III.11. EKOLOGICKÉ AKTIVITY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA...32 III.12. IDENTIFIKACE RESPONDENTŮ TŘÍDÍCÍCH ODPAD...35 IV. PŘÍLOHY...38 Dotazník

3 I. ÚVOD A CÍLE VÝZKUMU Společnost si dovoluje předložit závěrečnou zprávu marketingového průzkumu realizovaného v termínu od do Hlavním cílem průzkumu bylo identifikovat vnímání ekocenter v Ústeckém kraji obyvateli Ústeckého kraje. Cílem průzkumu bylo především: identifikovat názory respondentů na životního prostředí v Ústeckém kraji, identifikovat názory na životního prostředí ve městě nebo obci respondenta, identifikovat povědomí respondentů o EKOCENTRECH, identifikovat názory respondentů na EKOCENTRA, identifikovat povědomí respondentů o existenci ekologických aktivit, projektech nebo neziskových organizací, a celá řada dalších indikátorů. Závěrečná zpráva a způsob prezentace výsledků zohledňuje především její určení. Výsledky jsou uváděny vyčerpávajícím způsobem v přehledné podobě grafů a tabulek. Za řešitelský tým Mgr. Marián Svoboda ředitel společnosti 3

4 II. METODOLOGIE VÝZKUMU II.1. POUŽITÁ METODA SBĚRU DAT A ZPŮSOB VÝBĚRU VZORKU RESPONDENTŮ Pro postihnutí dané problematiky bylo využito standardizovaného dotazníku (kvantitativní přístup) distribuovaného respondentům prostřednictvím osobního kontaktu školenými tazateli. Výběr vzorku respondentů byl stanoven na základě metody kvótního výběru. Kvótními znaky byly věk, pohlaví, vzdělání. II.2. VELIKOST VÝBĚROVÉHO SOUBORU Při analýze bylo statisticky pracováno se souborem 430 respondentů. II.3. STRUKTURA VZORKU Pohlaví % Muži 44,0 Ženy 56,0 100,0 Věk % let 29, let 33, let 24,2 60 let a více 13,7 100,0 Vzdělání % Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity 44,6 Středoškolské s maturitou 41,5 Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) 13,9 100,0 4

5 Velikost sídla % Do 199 obyvatel 0, obyvatel 4, obyvatel 3, obyvatel 0, obyvatel 8, obyvatel 7, obyvatel 15, obyvatel 14, obyvatel 41, obyvatel a více 3,7 100,0 Zaměstnání (společenská aktivita) % Dělník (manuální pracovník) 14,2 Zaměstnanec (v komerční sféře) 14,5 Zaměstnanec (ve státní či příspěvkové organizaci) 14,2 Řídící pracovník 6,3 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 4,4 Podnikatel(ka) 5,6 Drobný živnostník 4,0 Nezaměstnaný(á) 5,4 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních, ZTP 13,5 Žena v domácnosti nebo na mateřské dovolené 7,2 Student(ka), učeň (učnice) 10,7 100,0 5

6 III. ANALYTICKÁ ČÁST III.4. IDENTIFIKACE NÁZORŮ NA STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI Více než tři pětiny respondentů (62,6 %) hodnotí životního prostředí v Ústeckém kraji jako spíše nebo velmi dobrý. Třetina respondentů (33,3%) však považuje životního prostředí v Ústeckém kraji za spíše nebo rozhodně špatný. Necelá dvacetina dotázaných neumí životního prostředí. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 99,1 % dotázaných. Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.). Jak hodnotíte životního prostředí v celém Ústeckém kraji? špatný 6,1% neumím to 4,0% Velmi dobrý 7,7% Spíše špatný 27,2% Spíše dobrý 54,9% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.,) jak hodnotíte životního prostředí v Ústeckém kraji? 6

7 Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.), jak hodnotíte životního prostředí v Ústeckém kraji? Podle pohlaví Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný Muž 10,6 53,2 25,0 7,4 3,8 100,0 Žena 5,5 56,3 29,0 5,0 4,2 100,0 Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.), jak hodnotíte životního prostředí v Ústeckém kraji? Podle věku Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný let 4,9 57,4 27,9 9,0 0,8 100, let 8,5 56,7 27,7 4,3 2,8 100, let 10,6 52,9 24,0 3,8 8,7 100,0 60 let a více 6,8 49,2 30,5 8,5 5,0 100,0 Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.), jak hodnotíte životního prostředí v Ústeckém kraji? Podle vzdělání Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný 8,5 48,9 26,6 9,6 6,4 100,0 6,3 60,6 28,0 2,9 2,2 100,0 10,2 55,9 28,8 3,4 1,7 100,0 7

8 Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.), jak hodnotíte životního prostředí v Ústeckém kraji? Podle společenské aktivity Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 13,1 42,6 27,9 11,5 4,9 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 3,3 70,0 20,0 6,7 0,0 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové 1,6 60,7 27,9 4,9 4,9 100,0 organizace) Řídící pracovník 14,8 48,1 29,6 0,0 7,5 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 0,0 57,9 42,1 0,0 0,0 100,0 Podnikatel(ka) 25,0 54,2 20,8 0,0 0,0 100,0 Drobný živnostník 23,5 64,7 5,9 0,0 5,9 100,0 Nezaměstnaný(á) 9,1 36,4 40,9 4,5 9,1 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 6,9 43,1 36,2 5,2 8,6 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) 3,2 74,2 16,1 3,2 3,3 100,0 dovolené Student(ka), učeň (učnice) 2,2 55,6 26,7 15,5 0, Když vezmete v úvahu všechny skutečnosti, které souvisí s životním prostředím ( ovzduší, vody, ochrana zeleně atd.), jak hodnotíte životního prostředí v Ústeckém kraji? Podle velikosti sídla Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný Do 199 obyvatel 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 100, obyvatel 5,9 70,6 17,6 5,9 0,0 100, obyvatel 0,0 92,3 7,7 0,0 0,0 100, obyvatel 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 100, obyvatel 8,3 38,9 33,3 11,1 8,4 100, obyvatel 13,3 43,3 30,0 6,7 6,7 100, obyvatel 1,5 47,0 34,8 12,1 4,6 100, obyvatel 9,7 62,9 17,7 8,1 1,6 100, obyvatel 7,8 58,3 27,8 2,8 3,3 100, obyvatel a více 26,7 33,3 20,0 6,7 13,3 100,0 8

9 III.4.1. Hlavní příčiny špatného životního prostředí v Ústeckém kraji z pohledu respondentů U skupiny respondentů, kteří hodnotí životního prostředí v Ústeckém kraji jako spíše nebo rozhodně špatný byla identifikována prostřednictvím volné otázky možná příčina špatného u. Nejčastěji respondenti spatřují příčinu špatného u životního prostředí v průmyslových podnicích, v automobilové dopravě a v těžebních lokalitách. Podrobné výsledky po kategorizaci odpovědí dokumentuje následující tabulka. V čem spatřujete hlavní příčinu špatného životního prostředí v Ústeckém kraji? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 31,6 % respondentů. V % (validní procenta). Průmyslové podniky (továrny, elektrárny, chemičky) 34,7 Automobilová doprava 25,6 Těžební lokality 13,6 Nedostatek zeleně (kácení, polomy apod.) 10,7 Neukázněnost obyvatel 9,1 Topení tuhými palivy a domácím odpadem 2,8 Špatné nakládání s odpady, černé skládky 1,7 Ostatní (nízké sankce za poškozování ŽP, neprovádí se kontroly apod.) 1,8 100,0 9

10 III.5. IDENTIFIKACE NÁZORŮ RESPONDENTŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ZA POSLEDNÍCH 10 LET Téměř devět z deseti dotázaných (86,4 %) se domnívá, že se za posledním 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji spíše nebo rozhodně zlepšil. Pouhá desetina respondentů (9,1 %) je přesvědčena o opaku. Téměř dvacetina dotázaných (4,5 %) neumí životního prostředí za posledních 10 let. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 99,1% dotázaných. Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? Spíše zhoršil 8,9% zhoršil 0,2% 4,5% zlepšil 33,1% Spíše zlepšil 53,3% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? 10

11 Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? Podle pohlaví zlepšil Spíše zlepšil Spíše zhoršil zhoršil Muž 35,6 46,3 12,2 0,5 5,4 100,0 Žena 31,1 58,8 6,3 0,0 3,8 100,0 Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? Podle věku zlepšil Spíše zlepšil Spíše zhoršil zhoršil let 33,6 51,6 9,0 0,8 5,0 100, let 32,4 57,0 7,0 0,0 3,6 100, let 34,0 51,5 9,7 0,0 4,8 100,0 60 let a více 32,2 50,8 11,9 0,0 5,1 100,0 Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? Podle vzdělání Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) zlepšil Spíše zlepšil Spíše zhoršil zhoršil 28,5 49,2 13,8 0,5 8,0 100,0 35,1 57,5 5,2 0,0 2,2 100,0 44,1 54,2 1,7 0,0 0,0 100,0 11

12 Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? Podle společenské aktivity zlepšil Spíše zlepšil Spíše zhoršil zhoršil Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 31,1 45,9 19,7 0,0 3,3 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 32,8 62,3 3,3 0,0 1,6 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové 35,0 56,7 1,7 0,0 6,6 100,0 organizace) Řídící pracovník 26,9 57,7 7,7 0,0 7,7 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 26,3 68,4 5,3 0,0 0,0 100,0 Podnikatel(ka) 50,0 45,8 0,0 0,0 4,2 100,0 Drobný živnostník 52,9 35,3 11,8 0,0 0,0 100,0 Nezaměstnaný(á) 22,7 45,5 13,6 4,5 13,7 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 34,5 51,7 8,6 0,0 5,2 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) 32,3 58,1 3,2 0,0 6,4 100,0 dovolené Student(ka), učeň (učnice) 28,3 50,0 19,6 0,0 2, Domníváte se, že se za posledních 10 let životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil nebo zhoršil? Podle velikosti sídla zlepšil Spíše zlepšil Spíše zhoršil zhoršil Do 199 obyvatel 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 100, obyvatel 70,6 29,4 0,0 0,0 0,0 100, obyvatel 53,8 30,8 15,4 0,0 0,0 100, obyvatel 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100, obyvatel 10,5 65,8 13,2 2,6 7,9 100, obyvatel 26,7 50,0 16,7 0,0 6,6 100, obyvatel 15,2 75,8 7,6 0,0 1,4 100, obyvatel 37,1 53,2 4,8 0,0 4,9 100, obyvatel 38,9 50,0 6,7 0,0 4,4 100, obyvatel a více 40,0 26,7 20,0 0,0 13,3 100,0 12

13 III.5.1. V čem se životního prostředí v Ústeckém kraji zlepšil z pohledu respondentů U skupiny respondentů, kteří hodnotí životního prostředí v Ústeckém kraji za posledních 10 let jako spíše nebo rozhodně lepší, bylo prostřednictvím volné otázky identifikováno, v čem se životního prostředí za posledních 10 let v Ústeckém kraji zlepšil. Podrobné výsledky po kategorizaci odpovědí dokumentuje následující tabulka. V čem se životního prostředí, podle Vašeho názoru, zlepšil? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 85,3% respondentů. V % (validní procenta). Zlepšení ovzduší 15,0 Méně popílku, smogu, exhalací 12,8 Vysazování zeleně (péče o zeleň) 10,6 Více zvěře, ptactva (obnovení ryb v Labi, návrat některých živočišných druhů apod.) 10,4 Odsíření průmyslových podniků 7,5 Rekultivace území (dolů apod.) 5,3 Nižší počet průmyslových podniků 4,8 Třídění odpadů, recyklace 4,6 Menší frekvence těžby uhlí (uzavření šachet, dolů) 4,4 Ve všem 4,4 Katalyzátory 3,7 Čističky 3,7 Používání ekologického topení 2,9 Zdravější lesy 2,9 Větší péče lidí o přírodu 2,0 Ekobusy 1,5 Přístup státních organů a organizací (zpřísnění limitů, kontrola zacházení s odpady apod.) 1,5 Ostatní (odklon dopravy přes město, ekofarmy, apod.) 0,9 Použití méně škodlivých surovin 0,4 Nevím 0,7 100,0 13

14 III.5.2. V čem se životního prostředí, podle názorů respondentů, zhoršil U skupiny respondentů, kteří hodnotí životního prostředí v Ústeckém kraji za posledních 10 let jako spíše nebo rozhodně horší, bylo prostřednictvím volné otázky identifikováno, v čem se životního prostředí za posledních 10 let v Ústeckém kraji zhoršil. Podrobné výsledky po kategorizaci odpovědí dokumentuje následující tabulka. V čem se životního prostředí, podle Vašeho názoru, zhoršil? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 20,9 % respondentů. V % (validní procenta). Hustší doprava 20,2 Zhoršení kvality ovzduší 16,5 Skládky, dovoz odpadu z Německa 7,3 Více odpadků, nepořádku 7,3 Neomezený provoz továren, průmyslové výroby 6,4 Méně zeleně (kácení stromů) 5,5 Znečistění toků 4,6 Špatná kontrola vypouštění odpadu 3,7 Zhoršení kvality vod 3,7 Návrat k topení tuhými palivy a jiným odpadem 2,8 Méně rekultivace 2,8 Stavění firem Na zelené louce 2,8 Ostatní (zamoření po povodních, prašnost apod.) 2,7 Více splodin 1,8 Špatné odsíření 1,8 Nevím 10,1 100,0 14

15 III.6. IDENTIFIKACE NÁZORŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ NEBO OBCI RESPONDENTA Osm z desíti dotázaných (81,1 %) hodnotí životního prostředí ve městě (obci), ve kterém žijí, jako spíše nebo velmi dobrý. Necelá pětina dotázaných (16,8 %) však hodnotí životního prostředí jako spíše nebo rozhodně špatný. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 99,8 % dotázaných. Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? Spíše špatný 14,7% špatný 2,1% neumím to 2,1% Velmi dobrý 8,6% Spíše dobrý 72,5% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? 15

16 Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? Podle pohlaví Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný Muž 10,1 67,2 17,5 2,6 2,6 100,0 Žena 7,5 76,7 12,5 1,7 1,6 100,0 Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? Podle věku Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný let 10,5 73,4 12,9 2,4 0,8 100, let 8,5 72,5 14,1 2,1 2,8 100, let 5,8 77,9 12,5 1,9 1,9 100,0 60 let a více 10,2 61,0 23,7 1,7 3,4 100,0 Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? Podle vzdělání Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity Středoškolské s maturitou Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný 6,9 69,3 18,0 2,6 3,2 100,0 11,9 72,9 11,9 1,7 1,6 100,0 5,1 81,4 11,9 1,6 0,0 100,0 16

17 Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? Podle společenské aktivity Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 9,8 70,5 13,1 3,3 3,3 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 8,2 73,8 13,1 3,3 1,6 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové 8,2 83,6 6,5 0,0 1,7 100,0 organizace) Řídící pracovník 14,8 63,0 14,8 3,7 3,7 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 0,0 84,2 15,8 0,0 0,0 100,0 Podnikatel(ka) 4,2 91,7 0,0 4,1 0,0 100,0 Drobný živnostník 17,6 64,7 17,7 0,0 0,0 100,0 Nezaměstnaný(á) 4,3 65,2 26,1 4,4 0,0 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 8,6 60,3 22,4 1,7 7,0 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) 12,9 71,0 16,1 0,0 0,0 100,0 dovolené Student(ka), učeň (učnice) 6,5 71,7 19,6 2,2 0, Jak hodnotíte životního prostředí ve městě nebo obci, ve které žijete? Podle velikosti sídla Velmi dobrý Spíše dobrý Spíše špatný špatný Do 199 obyvatel 0,0 33,3 33,3 33,4 0,0 100, obyvatel 35,3 58,8 5,9 0,0 0,0 100, obyvatel 0,0 76,9 15,4 7,7 0,0 100, obyvatel 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100, obyvatel 5,3 68,4 18,4 5,3 2,6 100, obyvatel 20,0 60,0 16,7 3,3 0,0 100, obyvatel 1,5 75,8 19,7 3,0 0,0 100, obyvatel 8,1 77,4 11,3 1,6 1,6 100, obyvatel 9,4 74,4 12,8 0,6 2,8 100, obyvatel a více 0,0 62,5 25,0 0,0 12,5 100,0 17

18 III.6.1. Navrhované možnosti zlepšení u životního prostředí U skupiny respondentů, kteří hodnotí životního prostředí ve městě (obci), ve kterém žijí jako spíše nebo rozhodně špatný, byl prostřednictvím volné otázky způsob identifikován, jakým by se dal životního prostředí v daném městě (obci) zlepšit. Výsledky po kategorizaci odpovědí jsou uvedeny v následující tabulce. Jakým způsobem by se případně, podle Vašeho názoru, tento špatný mohl zlepšit? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 14,4 % respondentů. V % (validní procenta). Omezení automobilové dopravy 20,5 Omezení průmyslové výroby 19,1 Kontrola emisí, splodin z továren 17,6 Zlepšení péče o zeleň (výsadba zeleně) 10,3 Ekologické topení 7,3 Zaměstnání sociálních skupin při úklidu 4,4 Třídění odpadu, umístění kontejnerů na tříděný odpad 4,4 Ostatní (čističky vzduchu, osvěta a vzdělání, kanalizace, ohraničení výsypky mouru, zlepšení u skládek apod.) 12,0 Nevím 4,4 100,0 18

19 III.7. IDENTIFIKACE SPONTÁNNÍHO POVĚDOMÍ RESPONDENTŮ O EKOCENTRECH Více než dvě pětiny respondentů (44,4 %) uvedly, že se s pojmy EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA nikdy nesetkaly. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 99,5 % dotázaných. Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název "EKOCENTRUM" nebo "EKOCENTRA"? Nevím 11,7% Ano, slyšel(a) 13,1% Ano, ale nejsem si zcela jist(a) v jaké souvislosti 30,8% Ne, neslyšel(a) 44,4% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA? 19

20 Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA Podle pohlaví Ano Ano, ale nejsem si zcela jist(a) kde nebo v jaké souvislosti to bylo Ne Nevím Muž 9,0 27,1 52,1 11,8 100,0 Žena 16,3 33,8 38,3 11,6 100,0 Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA Podle věku Ano Ano, ale nejsem si zcela jist(a) kde nebo v jaké souvislosti to bylo Ne Nevím let 16,3 27,6 44,7 11,4 100, let 14,8 32,4 43,7 9,1 100, let 9,6 32,7 46,2 11,5 100,0 60 let a více 8,5 30,5 42,4 18,6 100,0 Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA Podle vzdělání Ano Ano, ale nejsem si zcela jist(a) kde nebo v jaké souvislosti to bylo Ne Nevím Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity 7,4 28,7 53,7 10,2 100,0 Středoškolské s maturitou 18,1 31,1 37,3 13,5 100,0 Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) 15,3 37,3 37,3 10,1 100,0 20

21 Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA Podle společenské aktivity Ano Ano, ale nejsem si zcela jist(a) kde nebo v jaké souvislosti to bylo Ne Nevím Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 6,6 29,5 57,4 6,5 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 8,3 36,7 41,7 13,3 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové 23,0 32,8 32,8 11,4 100,0 organizace) Řídící pracovník 14,8 29,6 44,4 11,2 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 31,6 42,1 15,8 10,5 100,0 Podnikatel(ka) 12,5 25,0 54,2 8,3 100,0 Drobný živnostník 11,8 17,6 47,1 23,5 100,0 Nezaměstnaný(á) 4,3 21,7 74,0 0,0 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 10,3 31,0 39,7 19,0 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) dovolené 12,9 41,9 32,3 12,9 100,0 Student(ka), učeň (učnice) 15,2 23,9 50,0 10, Setkal(a) jste se někde nebo slyšel(a) jste již někdy název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA Podle velikosti sídla Ano Ano, ale nejsem si zcela jist(a) kde nebo v jaké souvislosti to bylo Ne Nevím Do 199 obyvatel 66,7 33,3 0,0 0,0 100, obyvatel 37,5 18,8 25,0 18,7 100, obyvatel 0,0 15,4 53,8 30,8 100, obyvatel 25,0 25,0 25,0 25,0 100, obyvatel 5,3 10,5 65,8 18,4 100, obyvatel 10,0 23,3 53,3 13,4 100, obyvatel 12,1 39,4 42,4 6,1 100, obyvatel 17,7 22,6 54,8 4,9 100, obyvatel 12,2 40,0 36,7 11,1 100, obyvatel a více 6,3 12,5 56,3 24,9 100,0 21

22 III.7.1. Identifikace souvislostí, při které se respondenti s pojmem EKOCENTRUM setkali U skupiny respondentů, kteří uvedli, že název EKOCENTRUM nebo EKOCENTRA slyšeli byla prostřednictvím volné otázky identifikována spontánní souvislost s tímto názvem. Respondenti uvedli, že se s těmito pojmy setkali především v médiích v tisku, televizi, na internetu. Výsledky v následující tabulce jsou uvedeny po kategorizaci odpovědí. Kde nebo v jaké souvislosti jste se s EKOCENTRY setkal(a) nebo o nich slyšel(a)? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 14,2 % respondentů. V % (validní procenta). V tisku 24,2 V televizi 15,4 Na internetu 13,2 Ve škole (ZŠ, SŠ) 9,9 V zaměstnání 8,8 Schola humanitas 5,5 Spojitost s ekologickými akcemi 4,4 V rádiu 4,4 Od známých, přátel, rodiny 3,3 Ostatní (z infotabule,, v souvislosti s větrnými elektrárnami, s životním prostředím apod.) 8,7 nevzpomínám si 2,2 100,0 22

23 III.7.2. Hlavní náplň činnosti ekocenter z pohledu respondentů Pomocí volné otázky byla identifikována míra povědomí respondentů o náplni činnosti ekocenter. Respondenti nejčastěji uvádějí péči o životní prostředí, zeleň, osvětovou a přednáškovou činnost, ekologii. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky po kategorizaci odpovědí. Jaká je podle Vás hlavní náplň činnosti EKOCENTER (čím se zabývají co poskytují)? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo 91,2% respondentů. V % (validní procenta). Péče o životní prostředí, zeleň apod. 24,3 Osvětová a přednášková činnost 21,7 Ekologie (obecně) 10,7 Monitoring průzkum kvality životního prostředí, vypracování statistik apod. Poradenská činnost 9,0 Třídí odpad, recyklace 1,7 Ostatní (centrum pro zasílání připomínek občanů, kontrola dodržování norem, výby čističek apod.) Kulturní akce s ekologickou tématikou 1,2 9,7 1,6 Záchranné akce 1,0 Poskytování rad ekofarmám 0,7 Biofarmy, biopotraviny 0,7 Útulky pro zvířata 0,5 Dobrovolné činnosti 0,2 Nevím 17,0 100,0 23

24 III.8. RELEVANTNOST - POTŘEBNOST EKOCENTER Z POHLEDU RESPONDENTŮ Téměř dvě třetiny respondentů (66,3 %) se domnívají, že ekocentra mohou spíše nebo určitě napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji. Pětina respondentů (20,2 %) má opačný názor. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 98,6 % dotázaných. Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? Ekocentra mohou spíše napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji 37,3% Ekocentra mohou určitě napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji 29,0% Ekocentra jsou spíše zbytečná 16,7% 13,4% Ekocentra jsou rozhodně zbytečná 3,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? 24

25 Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? Podle pohlaví Ekocentra mohou určitě napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra mohou spíše napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra jsou spíše zbytečná Ekocentra jsou rozhodně zbytečná Muž 25,9 31,9 20,5 4,9 16,8 100,0 Žena 31,4 41,4 13,8 2,5 10,9 100,0 Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? Podle věku Ekocentra mohou určitě napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra mohou spíše napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra jsou spíše zbytečná Ekocentra jsou rozhodně zbytečná let 30,3 41,8 14,8 1,6 11,5 100, let 29,3 32,9 20,0 3,6 14,2 100, let 30,1 33,0 14,6 5,8 16,5 100,0 60 let a více 23,7 45,8 16,9 3,4 10,2 100,0 Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? Podle vzdělání Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity Ekocentra mohou určitě napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra mohou spíše napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra jsou spíše zbytečná Ekocentra jsou rozhodně zbytečná 26,2 31,0 18,7 6,4 17,7 100,0 Středoškolské s maturitou 29,3 43,7 16,1 1,1 9,8 100,0 Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) 37,3 37,3 13,6 1,7 10,1 100,0 25

26 Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? Podle společenské aktivity Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) Zaměstnanec (v komerční sféře) Zaměstnanec (státní či příspěvkové organizace) Ekocentra mohou určitě napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra mohou spíše napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra jsou spíše zbytečná Ekocentra jsou rozhodně zbytečná 30,0 23,3 23,3 8,3 15,1 100,0 21,7 46,7 18,3 1,7 11,6 100,0 31,1 44,3 13,1 0,0 11,5 100,0 Řídící pracovník 29,6 29,6 18,5 3,7 18,6 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 47,4 31,6 5,3 0,0 15,7 100,0 Podnikatel(ka) 43,5 30,4 17,4 0,0 8,7 100,0 Drobný živnostník 43,8 37,5 12,5 0,0 6,2 100,0 Nezaměstnaný(á) 13,0 47,8 13,0 8,7 17,5 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 19,0 39,7 22,4 5,2 13,7 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) 38,7 41,9 9,7 3,2 6,5 100,0 dovolené Student(ka), učeň (učnice) 28,9 33,3 15,6 4,4 17, Domníváte se, že EKOCENTRA mohou napomoci sekundárně řešit zkvalitňování životního prostředí v Ústeckém kraji nebo se domníváte, že jejich působení je zbytečné? Podle velikosti sídla Ekocentra mohou určitě napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra mohou spíše napomoci zkvalitňovat životní prostředí v kraji Ekocentra jsou spíše zbytečná Ekocentra jsou rozhodně zbytečná Do 199 obyvatel 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 100, obyvatel 64,7 23,5 5,9 0,0 5,9 100, obyvatel 30,8 23,1 30,8 7,7 7,7 100, obyvatel 25,0 50,0 0,0 0,0 25,0 100, obyvatel 18,9 51,4 8,1 5,4 16,2 100, obyvatel 16,7 50,0 13,3 10,0 10,0 100, obyvatel 15,4 43,1 29,2 4,6 7,6 100, obyvatel 33,9 41,9 11,3 1,6 11,3 100, obyvatel 30,5 31,1 18,1 1,7 18,6 100, obyvatel a více 56,3 25,0 6,3 12,4 0,0 100,0 26

27 III.9. IDENTIFIKACE AKTIVIT, NA KTERÉ BY SE EKOCENTRA MĚLA ZAMĚŘIT PŘEDEVŠÍM Respondentům byl nabídnut výčet aktivit ekocenter, ze kterých měli vybrat především ty aktivity, na které by se měla ekocentra zaměřit především, aby plnila svá poslání. Z následujícího grafu vyplývá, že by se měla ekocentra zaměřit především na osvětovou a přednáškovou činnost pro děti a mládež ve školách, na kulturní zábavné akce (pořady) pro děti a mládež s cílem podpořit ekologické myšlení, dále na kvalitní www stránky s informacemi. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 70,2 % dotázaných. Na jaké aktivity by se měla EKOCENTRA, podle Vašeho názoru, zaměřit především, aby efektivně plnila svá poslání? Osvětová a přednášková činnost pro děti a mládež ve školách Kulturní - zábavné akce (pořady) pro děti a mládež s cílem podpořit ekologické myšlení Kvalitní www stránky s informacemi 14,2% 13,6% 18,9% Prezentace a osvěta v místních periodikách 11,3% Osvětová a přednášková činnost pro dospělou mládež Tištěné letáky a informační materiály s ekologickou tématikou zasílané poštovní zásilkou Informační panely s ekologickou tématikou na obecních úřadech, případně i na dalších úřadech Kulturní - zábavné akce (pořady) pro dospělou populaci s cílem podpořit ekologické myšlení Vydávání specializovaného časopisu s ekologickou tématikou k dispozici na vybraných místech 6,0% 5,9% 8,2% 8,1% 9,9% Zelená informační telefonní linka 3,1% Organizovat brigády (úklid) a aktivně se podílet 0,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 27

28 III.10. POVĚDOMOST O EKOLOGICKÝCH AKTIVITÁCH, PROJEKTECH NEBO NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ÚSTECKÉM KRAJI Více než osm z desíti respondentů (84,1 %) uvádí, že v rámci Ústeckého kraje nezaregistrovali konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací. Podrobně jsou výsledky uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 98,4% dotázaných. Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? Ano 15,9% Ne 84,1% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? 28

29 Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? Podle pohlaví Ano Ne Muž 15,0 85,0 100,0 Žena 16,5 83,5 100,0 Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? Podle věku Ano Ne let 14,9 85,1 100, let 19,1 80,9 100, let 16,5 83,5 100,0 60 let a více 8,6 91,4 100,0 Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? Podle vzdělání Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity Ano Ne 12,4 87,6 100,0 Středoškolské s maturitou 18,3 81,7 100,0 Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) 20,7 79,3 100,0 29

30 Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? Podle společenské aktivity Ano Ne Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 15,3 84,7 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 16,7 83,3 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové 18,3 81,7 100,0 organizace) Řídící pracovník 18,5 81,5 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 42,1 57,9 100,0 Podnikatel(ka) 12,5 87,5 100,0 Drobný živnostník 23,5 76,5 100,0 Nezaměstnaný(á) 17,4 82,6 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 3,5 96,5 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) dovolené 12,9 87,1 100,0 Student(ka), učeň (učnice) 15,6 84, Zaregistroval(a) jste, Vy osobně, nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje? Podle velikosti sídla Ano Ne Do 199 obyvatel 33,3 66,7 100, obyvatel 21,4 78,6 100, obyvatel 7,7 92,3 100, obyvatel 0,0 100,0 100, obyvatel 7,9 92,1 100, obyvatel 30,0 70,0 100, obyvatel 12,3 87,7 100, obyvatel 22,6 77,4 100, obyvatel 13,4 86,6 100, obyvatel a více 26,7 73,3 100,0 30

31 III.6.2 Identifikace aktivit, projektů nebo neziskových organizací z oblasti ekologie U skupiny respondentů, kteří uvedli, že zaregistrovali nějakým způsobem konkrétní ekologické aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací v rámci Ústeckého kraje, byly pomocí volné otázky identifikovány konkrétní aktivity, projekty nebo neziskové organizace. Odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce. Jaké aktivity, projekty nebo činnosti neziskových organizací jste zaregistroval(a)? Na volnou otázku (otázka bez nabízených variant) odpovídalo pouze 14,9 % respondentů. V % (validní procenta). Zábavné ekologické akce 25,6 Úklid lesů 16,3 Výsadba stromů 14,0 Čištění vod 14,0 Třídění odpadu 11,6 Distribuce letáků 7,0 Ostatní (ekobusy, činnost Ekodendry apod.) 6,8 Stánky neziskových organizacích na kulturních akcích 4,7 100,0 31

32 III.11. EKOLOGICKÉ AKTIVITY PLÁNOVANÉ DO BUDOUCNA Více než tři pětiny dotázaných (67 %) uvedly, že spíše nebo rozhodně neuvažují o tom, že by do budoucna podporovali ekologické projekty, aktivity nebo neziskové organizace. Třetina dotázaných (32,3 %) však o podpoře ekologických projektů, aktivit nebo neziskových organizací spíše nebo rozhodně uvažuje. Výsledky jsou podrobně uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 99,5 % dotázaných. Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty, ekologické aktivity nebo neziskové organizace na území Ústeckého kraje? 0,7% ano 12,4% Spíše ano 19,9% ne 27,3% Spíše ne 39,7% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty, ekologické aktivity nebo neziskové organizace na územní Ústeckého kraje? 32

33 Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty nebo ekologické aktivity na územní Ústeckého kraje? Podle pohlaví ano Spíše ano Spíše ne ne Muž 11,1 19,0 36,5 33,4 0,0 100,0 Žena 13,4 20,5 42,3 22,6 1,2 100,0 Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty nebo ekologické aktivity na územní Ústeckého kraje? Podle věku ano Spíše ano Spíše ne ne let 13,7 21,0 40,3 25,0 0,0 100, let 9,2 23,4 38,3 28,4 0,7 100, let 10,5 17,3 42,3 29,9 0,0 100,0 60 let a více 20,3 13,6 37,3 25,4 3,4 100,0 Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty nebo ekologické aktivity na územní Ústeckého kraje? Podle vzdělání Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity ano Spíše ano Spíše ne ne 9,5 16,9 37,0 34,9 1,7 100,0 Středoškolské s maturitou 14,2 19,9 42,6 23,3 0,0 100,0 Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) 16,9 28,8 37,3 17,0 0,0 100,0 33

34 Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty nebo ekologické aktivity na územní Ústeckého kraje? Podle společenské aktivity ano Spíše ano Spíše ne ne Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 9,8 23,0 29,5 36,1 1,6 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 9,8 16,4 42,6 31,2 0,0 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové 15,0 23,3 43,3 18,4 0,0 100,0 organizace) Řídící pracovník 18,5 11,1 37,0 33,4 0,0 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 26,3 36,8 26,3 10,6 0,0 100,0 Podnikatel(ka) 8,3 33,3 45,8 12,6 0,0 100,0 Drobný živnostník 0,0 29,4 52,9 17,7 0,0 100,0 Nezaměstnaný(á) 0,0 17,4 34,8 47,8 0,0 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 17,2 6,9 44,8 27,6 3,5 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) 9,7 12,9 48,4 29,0 0,0 100,0 dovolené Student(ka), učeň (učnice) 15,2 26,1 32,6 26,1 0, Uvažujete o tom, že byste do budoucna případně podporovali (např. finančně) nějaké ekologické projekty nebo ekologické aktivity na územní Ústeckého kraje? Podle velikosti sídla ano Spíše ano Spíše ne ne Do 199 obyvatel 33,3 33,3 0,0 33,4 0,0 100, obyvatel 17,6 35,3 41,2 5,9 0,0 100, obyvatel 15,4 15,4 53,8 15,4 0,0 100, obyvatel 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 100, obyvatel 21,1 7,9 28,9 42,1 0,0 100, obyvatel 6,7 23,3 36,7 33,3 0,0 100, obyvatel 18,2 18,2 34,8 25,8 3,0 100, obyvatel 8,1 24,2 45,2 22,5 0,0 100, obyvatel 11,1 17,8 41,1 30,0 0,0 100, obyvatel a více 0,0 37,5 43,8 12,5 6,2 100,0 34

35 III.12. IDENTIFIKACE RESPONDENTŮ TŘÍDÍCÍCH ODPAD Dvě třetiny dotázaných (65,9 %) uvedly, že třídí odpad. Více než třetina dotázaných (34,1 %) však uvedla, že odpod netřídí. Výsledky jsou podrobně uvedeny v následujícím grafu. Na otázku odpovídalo 98,8 % dotázaných. Třídíte odpad? Ne 34,1% Ano 65,9% Graf: AUGUR Consulting Následující tabulky dokumentují odpovědi podle sociálně-demografických znaků respondentů na následující uzavřenou otázku: Třídíte odpad? Třídíte odpad? Podle pohlaví Ano Ne Muž 65,8 34,2 100,0 Žena 66,0 34,0 100,0 35

36 Třídíte odpad? Podle věku Ano Ne let 64,2 35,8 100, let 60,7 39,3 100, let 71,2 28,8 100,0 60 let a více 72,4 27,6 100,0 Třídíte odpad? Podle vzdělání Ano Ne Základní nebo vyučen(a), střední bez maturity 63,3 36,7 100,0 Středoškolské s maturitou 63,1 36,9 100,0 Vysokoškolské (včetně titulu Bc.) 80,7 19,3 100,0 Třídíte odpad? Podle společenské aktivity Ano Ne Dělník (manuální pracovník např. číšník, prodavač apod.) 62,3 37,7 100,0 Zaměstnanec (v komerční sféře) 65,6 34,4 100,0 Zaměstnanec (státní či příspěvkové organizace) 68,3 31,7 100,0 Řídící pracovník 63,0 37,0 100,0 Učitel, lékař, výzkumný pracovník apod. 78,9 21,1 100,0 Podnikatel(ka) 65,2 34,8 100,0 Drobný živnostník 64,7 35,3 100,0 Nezaměstnaný(á) 52,2 47,8 100,0 Důchodce (důchodkyně) včetně invalidních 66,7 33,3 100,0 Žena v domácnosti nebo na mateřské (rodičovské) dovolené 74,2 25,8 100,0 Student(ka), učeň (učnice) 64,4 35,6 100,0 36

37 Třídíte odpad? Podle velikosti sídla Ano Ne Do 199 obyvatel 33,3 66,7 100, obyvatel 94,1 5,9 100, obyvatel 84,6 15,4 100, obyvatel 75,0 25,0 100, obyvatel 60,5 39,5 100, obyvatel 56,7 43,3 100, obyvatel 53,8 46,2 100, obyvatel 66,1 33,9 100, obyvatel 66,1 33,9 100, obyvatel a více 100,0 0,0 100,0 37

38 IV. PŘÍLOHY Dotazník 38

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti SC&C s.r.o. Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. Vnímání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝZKUMU FOCUS GROUP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝZKUMU FOCUS GROUP AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro občanské sdružení EKODOMOV, jeden focus group, který proběhl dne 8.8.2006 v Ústí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Vypište prosím:... Vypište prosím:...

Vypište prosím:... Vypište prosím:... Sociologický průzkum Vybrané aspekty života dospělé populace v Jihlavě rok 2009. 1 DOTAZNÍK Číslo dotazníku (Do tohoto okénka nic nepište) ZÁKLADNÍ INSTRUKTÁŽ PRO TAZATELE Vyhledejte respondenta podle

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM OPAVA OČIMA SVÝCH OBYVATEL - 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK, USKUTEČNILA PRO MĚSTO OPAVA V LISTOPADU A PROSINCI 2012, REPREZENTATIVNÍ SOCIOLOGICKÉ

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy.

Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace MML-TGI. Software. Mediální výzkumy. Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení a zkušenosti s elektronickou evidencí tržeb (EET) výzkum obecné populace 11. 12. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE

Více

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Objednatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, 603 00 Brno V Brně dne 24. 10. 2016 OBSAH

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

nosnice v klecových chovech červenec 2018 zpracováno pro

nosnice v klecových chovech červenec 2018 zpracováno pro nosnice v klecových chovech červenec 2018 zpracováno pro 2 metodika výzkumu Velikost vzorku 809 respondentů ve věku 18 a více let Termín dotazování 23. července 29. července 2018 Metoda sběru dat dotazník

Více

Rozdělení Československa

Rozdělení Československa Rozdělení Československa 26. 5. 2017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

Velikonoce Zpracováno exkluzivně pro:

Velikonoce Zpracováno exkluzivně pro: Velikonoce 11. 4. 2017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno exkluzivně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 201 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřuje téměř třetina českých občanů (2 %). Z časového srovnání plyne,

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu OR4c TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 40 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o informace a hodnocení změn českého piva za uplynulé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

FINANČNÍ PROBLÉMY MÁ TŘETINA DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PROBLÉMY MÁ TŘETINA DOMÁCNOSTÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/1 vydáno dne 1.11.1 FINANČNÍ PROBLÉMY MÁ TŘETINA DOMÁCNOSTÍ Poměrně dobře finančně zajištěna je podle vlastního vyjádření přibližně polovina českých domácností. Nejlépe

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů

Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů VIENNA BRATISLAVA BRNO BUDAPEST Studie - vyhodnocení průzkumu informovanosti občanů města St. Pölten a svazem obcí Gänserndorf o třídění odpadů Projekt: PRESS, reg. číslo: M00091 Únor 2010 Copyright Tanzer

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 0 40 0 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 0 0 1 00 rozhovorů - let 0 Kvótní výběr na vymezeném

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Sledování pocitu ohrožení obyvatel města Broumov Rok 2006. Zpráva vypracována pro: Město Broumov ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Sledování pocitu í obyvatel města Broumov Rok 2006 Zpráva vypracována pro: Město Broumov Zprávu vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. AUGUR CONSULTING I. CÍLE PRŮZKUMU Společnost AUGUR Consulting

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Velikonoční svátky Zpracováno exkluzivně pro:

Velikonoční svátky Zpracováno exkluzivně pro: Velikonoční svátky 27. 3. 2018 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: krizkova@soc.cas.cz Srovnání postavení mužů a žen na trhu práce

Více

Příloha 3: KOMBINAČNÍ TŘÍDĚNÍ. Sloupce: Koupil (a) jste si někdy nějaký výrobek označený jako BIO?

Příloha 3: KOMBINAČNÍ TŘÍDĚNÍ. Sloupce: Koupil (a) jste si někdy nějaký výrobek označený jako BIO? Příloha 3: KOMBINAČNÍ TŘÍDĚNÍ Sloupce: Koupil (a) jste si někdy nějaký výrobek označený jako BIO? Řádky: Vaše pohlaví? Ne Ano Součet řádku Muž 19 12 31 Žena 25 44 69 Součet sloupce 44 56 100 Čtvercová

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

Tisková zpráva. Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR únor /6

Tisková zpráva. Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR únor /6 Tisková zpráva Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR únor 201 S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny tři pětiny občanů, což je nejvíce za celé sledované

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2017

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2017 Tisková zpráva Postoje české veřejnosti k cizincům březen 17 Většina české veřejnosti (6 %) považuje nově příchozí občany jiných národností za problém pro Českou republiku jako celek. Pokud ovšem mají

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 0 40 60 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 0 0 1 00 rozhovorů 18-9 let 0 Kvótní výběr na vymezeném

Více

Uzavření obchodů na státní svátky

Uzavření obchodů na státní svátky Uzavření obchodů na státní svátky 26. 10. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz

Více

Postoje k prodloužení tramvajové linky

Postoje k prodloužení tramvajové linky Postoje k prodloužení tramvajové linky Pohlaví Věk Vzdělání Oblast sběru 0 20 40 60 80 100 Jak: metodologie výzkumu Osobní dotazování tazateli Muž Žena 50,07 49,93 1 500 rozhovorů 18-29 let 19,74 Kvótní

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Na co si lidé půjčili, co v současnosti splácejí a jak snadno leden 09 V posledních deseti letech si čtvrtina domácností půjčila na bydlení (7 %) a/nebo na spotřební zboží (7 %). Necelá

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Vážení spoluobčané, u příležitosti tvorby strategického plánu rozvoje města zjišťuje Městský úřad v Mníšku pod Brdy Vaše názory na spokojenost

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Pozice piva v české společnosti v roce 2015

Pozice piva v české společnosti v roce 2015 Pozice piva v české společnosti v roce 2015 Tisková konference Českého svazu pivovarů a sladoven a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 24. Listopad 2015 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání České televize v územní oblasti Zlín (dle TPP) První vlna Praha Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti leden 2016

Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Vědecké bádání z pohledu české veřejnosti

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Hodnocení ochrany životního prostředí květen 2018

Hodnocení ochrany životního prostředí květen 2018 Tisková zpráva Hodnocení ochrany životního prostředí květen 8 Dvě pětiny dotázaných ( %) si myslí, že Česká republika se nedostatečně stará o životní prostředí, více než polovina ( %) se kloní k názoru,

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

ČEŠI O ŽIVOTĚ ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZAJETÍ

ČEŠI O ŽIVOTĚ ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZAJETÍ Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz ČEŠI O ŽIVOTĚ ZVÍŘAT CHOVANÝCH

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Zadavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Zhotovitel: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5a, 603 00 Brno CÍLE Cílem sociologického šetření bylo zprostředkovat

Více