Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005"

Transkript

1 Najúspešnejšie školy v testoch EČ MS 2005 Vzhľadom na to, že cieľom maturitných testov bolo zistiť úroveň vedomostí a zručností jednotlivých študentov, pri požiadavke porovnania škôl sme vychádzali z medzinárodných skúseností (projekty PISA, TIMSS). V medzinárodných meraniach sa komparujú školy len vtedy, ak sa testuje určitý minimálny počet žiakov zo školy. Preto sme porovnávali priemernú len tých škôl, v ktorých aspoň 20 maturantov písalo daný test. Cieľom bolo prezentovať školy, ktoré dosiahli významne vyšší priemer ako národný priemer pre daný typ školy. Použili sme na to metódu jednovýberového t-testu a metódu určenia vecnej významnosti odlišnosti na základe Cohenovho výpočtu. Vecná významnosť bola na úrovni 0,3 a viac, čo interpretujeme ako stredný stupeň závažnosti. Vzhľadom na počet a variabilitu úspešnosti žiakov sme pre každú školu určili interval spoľahlivosti, v ktorom sa s pravdepodobnosťou 95 percent nachádza priemerná školy. Uvádzané školy majú celý interval spoľahlivosti úspešnosti nad národným priemerom. Národné priemery sme určovali v každom teste zvlášť pre gymnáziá a ostatné stredné školy. 1. Tabuľka národných priemerov úspešnosti pre gymnáziá a ostatné stredné školy Test MAA MAB AJA AJB NJA NJB Typ školy Počet žiakov GYM ,4% Ostatné ,2% GYM ,8% Ostatné ,5% GYM ,7% Ostatné ,0% GYM ,6% Ostatné ,8% GYM ,3% Ostatné ,1% GYM ,4% Ostatné ,1%

2 Matematika 2. Tabuľka a graf najúspešnejších gymnázií v teste MAA MAA - Gymnáziá Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava 2 Gymnázium Ul. 1. mája 8 Malacky Gymnázium Ármina Vámbéryh Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice Gymnázium Golianova 68 Nitra Gymnázium 17. novembra 1180/16 Topoľčany Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3 Zvolen Gymnázium Poštová 9 Košice Gymnázium, Osemročné gymn Alejová 1 Košice Gymnázium P. J. Šafárika Akademika Hronca 1 Rožňava Gymnázium Komenského 32 Trebišov Kód školy % 88% 92% 96% 100% 2

3 3. Tabuľka najúspešnejších negymnáziálnych škôl v teste MAA MAA - Negymnaziálne školy Kód školy Názov Ulica Mesto Stredná priemyselná škola Nám. SNP 8 Piešťany 4. Tabuľka a graf najúspešnejších gymnázií v teste MAB MAB - Gymnáziá Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Radlinského 665/2 Bánovce nad Bebravou Osemročné športové gymnáz Trieda SNP 54 Banská Bystrica Gymnázium Leonarda Stocke Jiráskova 12 Bardejov Gymnázium Ivana Horvátha Ivana Horvátha 14 Bratislava 2 Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava 42 Gymnázium Pankúchova 6 Bratislava 5 Súkromné gymnázium Mercur Zadunajská 27 P. O.Box 90 Bratislava 51 Gymnázium Štefánikova 219/4 Bytča Gymnázium Zoltána Kodálya Štvrť SNP 1004/34 Galanta Gymnázium SNP 1 Gelnica Gymnázium arm. gen. Ludví Komenského 4 Humenné Gymnázium Opatovská 7 Košice Gymnázium Poštová 9 Košice Gymnázium a Základná škol Kuzmányho 6 Košice Gymnázium, Osemročné gymn Alejová 1 Košice Gymnázium Lorencova 46 Krompachy Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice Gymnázium Janka Francisci Kláštorská 37 Levoča Gymnázium Michala Milosla Hodžova 13 Liptovský Mikuláš Gymnázium Duchnovičova 13 Medzilaborce Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1 Michalovce Gymnázium Antona Bernolák Ul. Mieru 307/23 Námestovo Gymnázium Františka Švant Bernolákova 9 Nová Baňa Gymnázium Rastislavova 332 Nováky Gymnázium Pierra de Coube Nám. SNP 9 Piešťany Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Gymnázium Považská Bystri Školská 234/8 Považská Bystrica Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Gymnázium Jána Adama Raym Mudroňova 20 Prešov Súkromné gymnázium Solivarská 28 Prešov Gymnázium P. J. Šafárika Akademika Hronca 1 Rožňava Gymnázium Š.Moyzesa 21 Ružomberok Gymnázium Javorová 16 Spišská Nová Ves Gymnázium Školská 7 Spišská Nová Ves Gymnázium duklianskych hr Komenského 16 Svidník Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Gymnázium Štúrova 35 Turzovka Gymnázium vo Vranove nad Dr. C. Daxnera 88 Vranov nad Topľou Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3 Zvolen Gymnázium J.Kollára 2 Žiar nad Hronom Gymnázium Hlinská 29 Žilina Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina 3

4 Kód školy % 84% 88% 92% 96% 4

5 5. Tabuľka a graf najúspešnejších negymnáziálnych škôl v teste MAB MAB - Negymnaziálne školy Kód školy Názov Ulica Mesto Stredná priemyselná škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou Stredná priemyselná škola M. Hurbana 6 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola Karola Adlera 5 Bratislava Združená stredná škola M. Cesta SNP 1 Brezová pod Bradlom Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom Stredná priemyselná škola Partizánska 1 Michalovce Stredná priemyselná škola SNP 413/8 Myjava Stredná priemyselná škola Plzenská 1 Prešov Stredná priemyselná škola Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves Združená stredná škola el Športová 675/1 Stará Turá Obchodná akadémia Centrálna 464 Svidník Stredná priemyselná škola Nivy 2 Šaľa Združená stredná priemyse Komenského 1 Trnava SPŠ stavebná Veľká okružná 25 Žilina Kód školy % 64% 68% 72% 76% 80% 84% 88% 5

6 Anglický jazyk 6. Tabuľka a graf najúspešnejších gymnázií v teste AJA AJA - Gymnáziá Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Leonarda Stocke Jiráskova 12 Bardejov Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6 Bratislava Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4 Bratislava súkromné gymnázium v Br Bajkalská 20 Bratislava Gymnázium Metodova 2 Bratislava Gymnázium Ivana Horvátha Ivana Horvátha 14 Bratislava Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava Gymnázium Ladislava Novom Tomášikova 2 Bratislava Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava Gymnázium Ármina Vámbéryh Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda Gymnázium arm. gen. Ludví Komenského 4 Humenné Evanjelické gymnázium Ján Puškinova 3 Košice Gymnázium Poštová 9 Košice Gymnázium Šrobárova 1 Košice Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice Gymnázium Michala Milosla Hodžova 13 Liptovský Mikuláš Gymnázium Golianova 68 Nitra Gymnázium Párovská 1 Nitra Gymnázium Pierra de Coube Nám. SNP 9 Piešťany Gymnázium Dominika Tatarku 14 Poprad Súkromné gymnázium Solivarská 28 Prešov Gymnázium Š.Moyzesa 21 Ružomberok Gymnázium Terézie Vansove 17. novembra 6 Stará Ľubovňa Gymnázium bilingválne ang Komenského 215 Sučany Evanjelické gymnázium Jesenského 836 Tisovec Gymnázium Ľ. Štúra 1 mája 2 Trenčín 6

7 Kód školy úspešnost 7. 76% 80% 84% 88% 7

8 7. Tabuľka a graf najúspešnejších gymnázií v teste AJB AJB - Gymnáziá Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Slovenská 5 Bardejov Gymnázium Leonarda Stocke Jiráskova 12 Bardejov Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6 Bratislava Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4 Bratislava Gymnázium svätej Uršule Nedbalova 6 Bratislava Gymnázium Metodova 2 Bratislava Gymnázium Ivana Horvátha Ivana Horvátha 14 Bratislava Gymnázium Jura Hronca Novohradská 3 Bratislava Gymnázium Ladislava Novom Tomášikova 2 Bratislava Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava Gymnázium Pankúchova 6 Bratislava Gymnázium Štefánikova 219/4 Bytča Hviezdoslavovo Gymnázium P.O. Hviezdosla Dolný Kubín nám Gymnázium Školská 2 Dubnica nad Váhom Gymnázium Ármina Vámbéryh Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda Gymnázium Zoltána Kodálya Štvrť SNP 1004/34 Galanta Gymnázium Duklianska 30 Giraltovce Gymnázium Komenského 13 Hlohovec Gymnázium arm. gen. Ludví Komenského 4 Humenné Gymnázium Ľudovíta Jarosl Pohraničná 10 Komárno Gymnázium Opatovská 7 Košice Gymnázium Poštová 9 Košice Gymnázium Šrobárova 1 Košice Gymnázium a Osemročné gym Trebišovská 12 Košice Gymnázium a Základná škol Kuzmányho 6 Košice Gymnázium sv. Tomáša Akvi Zbrojničná 3 Košice Gymnázium, Osemročné gymn Alejová 1 Košice Súkromné gymnázium Katkin park 2 Košice Súkromné osemročné gymnáz Dneperská 1 Košice Gymnázium Lorencova 46 Krompachy Gymnázium A. Vrábla Mierová 5 Levice Gymnázium Hradná 23 Liptovský Hrádok Gymnázium Michala Milosla Hodžova 13 Liptovský Mikuláš Gymnázium Ul. 1. mája 8 Malacky Gymnázium Ul. J. Lettricha Martin Gymnázium Viliama Pauliny Malá hora 3 Martin Gymnázium Duchnovičova 13 Medzilaborce Gymnázium Jablonská 5 Myjava Gymnázium Golianova 68 Nitra Gymnázium Párovská 1 Nitra Piaristické gymnázium sv. Piaristická 6 Nitra Gymnázium Milana Rastisla Športová 41 Nové Mesto nad Váhom Gymnázium Komenského 2/1074 Partizánske Gymnázium Pezinok Senecká 2 Pezinok Gymnázium Pierra de Coube Nám. SNP 9 Piešťany Gymnázium Dominika Tatarku 14 Poprad Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad Gymnázium Považská Bystri Školská 234/8 Považská Bystrica Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Gymnázium Jána Adama Raym Mudroňova 20 Prešov Gymnázium P. J. Šafárika Akademika Hronca 1 Rožňava Gymnázium Š.Moyzesa 21 Ružomberok 8

9 Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Komenského 40 Sabinov Gymnázium Kollárova 17 Sečovce Gymnázium Antona Bernolák Lichnerova 69 Senec Gymnázium Školská 7 Spišská Nová Ves Gymnázium Terézie Vansove 17. novembra 6 Stará Ľubovňa Gymnázium duklianskych hr Komenského 16 Svidník Gymnázium Juraja Fándlyho Školská 3 Šaľa Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10 Trnava Gymnázium Jána Hollého Hollého 9 Trnava Gymnázium Horné Rakovce Turčianske Teplice Gymnázium Štúrova 35 Turzovka Gymnázium Okružná 2469 Zvolen Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3 Zvolen Gymnázium J.Kollára 2 Žiar nad Hronom Gymnázium Varšavská cesta 1 Žilina-Vlčince Gymnázium Hlinská 29 Žilina Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Gymnázium sv.františka z J. M. Hurbana 44 Žilina Kód školy časť 68% 72% 76% 80% 84% 9

10 Kód školy časť 68% 72% 76% 80% 84% 8. Tabuľka a graf najúspešnejších negymnáziálnych škôl v teste AJB AJB - Negymnaziálne školy Kód školy Názov Ulica Mesto Stredná priemyselná škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou Obchodná akadémia J. G. Tajovského 25 Banská Bystrica Obchodná akadémia Skuteckého 8 Banská Bystrica Stredná priemyselná škola M. Hurbana 6 Banská Bystrica Stredná zdravotnícka škol J. G. Tajovského 24 Banská Bystrica Stredné odborné učilište Zvolenská cesta 18 Banská Bystrica Obchodná akadémia Stöcklova 24 Bardejov Stredná priemyselná škola Komenského 5 Bardejov Stredná priemyselná škola Karola Adlera 5 Bratislava Konzervatórium Tolstého 11 Bratislava Stredná priemyselná škola Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava Stredná priemyselná škola Zochova 9 Bratislava Stredná priemyselná škola Kvačalova 20 Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Združená hotelová akadémi Mikovíniho 1 Bratislava Škola knihovníckych a inf Kadnárova 7 Bratislava Združená stredná škola po Račianska 190 Bratislava Obchodná akadémia Dudova 4 Bratislava Obchodná akadémia Imricha Hrobákova 11 Bratislava Stredná priemyselná škola Markova 1 Bratislava 5 10

11 Kód školy Názov Ulica Mesto Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno Obchodná akadémia 17.novembra 2701 Čadca Obchodná akadémia Železničná 127 Čierna nad Tisou Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom Združená stredná škola s Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda Združená stredná škola Hlavné nám. 2 Dvory nad Žitavou Stredná priemyselná škola Lipová 15 Handlová Obchodná akadémia Tehelná 4 Hlohovec Obchodná akadémia Štefánikova 39 Humenné Združená stredná škola ho Štefánikova 28 Humenné Obchodná akadémia Medňanská 822/14 Ilava Stredná priemyselná škola Petöfiho 2 Komárno Združená stredná škola ob Budovateľská 32 Komárno Nám. mladých Obchodná akadémia Košice-Barca poľnoho Hotelová akadémia Južná trieda 10 Košice Obchodná akadémia Polárna 1 Košice Obchodná akadémia Watsonova 61 Košice SPŠ a obchodná akadémia s Grešákova 1 Košice Stredná priemyselná škola Komenského 2 Košice Stredná priemyselná škola Komenského 44 Košice Dievčenská odborná škola F. Rákocziho 23 Kráľovský Chlmec Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Kálmána Kittenbergera Obchodná akadémia Levice Stredná poľnohospodárska Na lúkach 18 Levice Stredná priemyselná škola Františka Hečku 25 Levice Združená stredná škola el Celiny 536 Liptovský Hrádok Obchodná akadémia Nábr.K.Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš Združená hotelová a obcho Ul.Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš Združená stredná škola st Školská 8 Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Združená stredná škola sl Zvolenská cesta č. 83 Lučenec Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Stredná priemyselná škola Novomeského 5/24 Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25 Martin Stredná priemyselná škola Partizánska 1 Michalovce Stredná priemyselná škola SNP 413/8 Myjava Stredná priemyselná škola Fraňa Kráľa 20 Nitra - Mlynárce Hotelová akadémia Slančíkovej 2 Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Stredná priemyselná škola Slančíkovej 2 Nitra Stredná priemyselná škola Pod kopcom 75 Nové Zámky Obchodná akadémia Myslenická 1 Pezinok Hotelová akadémia Ľudovít Stromová 34 Piešťany Stredná priemyselná škola Nám. SNP 8 Piešťany Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov Stredná lesnícka škola Kollárova 10 Prešov Stredná priemyselná škola Duklianska 1 Prešov Stredná priemyselná škola Plzenská 1 Prešov Súkromná obchodná akadémi Petrovianska 34 Prešov Súkromná stredná odborná Volgogradská 1 Prešov 11

12 Kód školy Názov Ulica Mesto Obchodná akadémia F. Madvu 2 Prievidza Nábrežie J.Kalinčiaka ZSŠ hotelových služieb a Prievidza Obchodná akadémia Akademika Hronca 8 Rožňava Škola úžitkového výtvarní Scota Viatora 6 Ružomberok Obchodná akadémia Dlhá 256 Senica Obchodná akadémia Mládežnícka 158/5 Sereď Združená stredná škola Sládkovičova 2723/120 Snina Obchodná akadémia Stojan 1 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves Združená stredná škola el Športová 675/1 Stará Turá Stredná priemyselná škola Sov. hrdinov 369/24 Svidník Stredná priemyselná škola SNP 8 Svit Stredná priemyselná škola Nivy 2 Šaľa Stredná priemyselná škola Pázmáňa 23 Šaľa Súkromná obchodná akadémi Sv. Štefana 36 Štúrovo bchodná akadémia Námestie hrdinov 7 Šurany Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany Združená stredná škola dr Pílska 7 Topoľčany Obchodná akadémia Komenského 3425/18 Trebišov Obchodná akadémia Dr. M. Martina Rázusa č.1 Trenčín Stredná priemyselná škola Staničná 8 Trenčín ZSŠ hotelových služieb a Jilemnického 24 Trenčín Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Stredná priemyselná škola Lomonosovova 7 Trnava Združená stredná priemyse Komenského 1 Trnava Pedagogická a sociálna ak SNP 509/116 Turčianske Teplice Obchodná akadémia Bratislavská 38 Veľký Meder Obchodná akadémia Dr. Daxnera 89 Vranov nad Topľou Obchodná akadémia Bernolákova 26 Zlaté Moravce Združená stredná škola SNP 2 Zlaté Moravce Stredná priemyselná škola J.Švermu 1 Zvolen Stredná priemyselná škola Sokolská 911/94 Zvolen Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina Obchodná akadémia sv.tomá Vysokoškolákov 13 Žilina 12

13 Kód školy časť 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 76% 13

14 Kód školy časť 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 76% 14

15 Kód školy časť 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 76% Nemecký jazyk 9. Tabuľka a graf najúspešnejších gymnázií v teste NJA NJA - Gymnáziá Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Jozefa Gregora J. G. Tajovského 25 Banská Bystrica Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava Gymnázium Opatovská 7 Košice Gymnázium Dominika Tatarku 14 Poprad 15

16 Kód školy % 80% 84% 88% 92% 10. Tabuľka najúspešnejších negymnáziálnych škôl v teste NJA NJA - Negymnaziálne školy Kód školy Názov Ulica Mesto Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava 16

17 11. Tabuľka a graf najúspešnejších gymnázií v teste NJB NJB - Gymnáziá Kód školy Názov Ulica Mesto Gymnázium Štefánikova 219/4 Bytča Gymnázium P.O. Hviezdosla Hviezdoslavovo nám.18 Dolný Kubín Gymnázium Ármina Vámbéryh Nám. sv. Štefana 4 Dunajská Streda Gymnázium P. O. Hviezdosl Hviezdoslavova 20 Kežmarok Gymnázium Šrobárova 1 Košice Gymnázium a Osemročné gym Trebišovská 12 Košice Gymnázium Lorencova 46 Krompachy Gymnázium Michala Milosla Hodžova 13 Liptovský Mikuláš Gymnázium Golianova 68 Nitra Gymnázium Považská Bystri Školská 234/8 Považská Bystrica Gymnázium Konštantínova 2 Prešov Gymnázium Jána Adama Raym Mudroňova 20 Prešov Gymnázium P. J. Šafárika Akademika Hronca 1 Rožňava Gymnázium Š.Moyzesa 21 Ružomberok Gymnázium duklianskych hr Komenského 16 Svidník Gymnázium Juraja Fándlyho Školská 3 Šaľa Gymnázium Janka Kráľa SNP 3 Zlaté Moravce Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Kód školy % 64% 68% 72% 76% 80% 17

18 12. Tabuľka a graf najúspešnejších negymnáziálnych škôl v teste NJB NJB - Negymnaziálne školy Kód školy Názov Ulica Mesto Stredná priemyselná škola Farská 7 Bánovce nad Bebravou Stredná priemyselná škola M. Hurbana 6 Banská Bystrica Stredná lesnícka škola Akademická 16 Banská Štiavnica Stredná priemyselná škola Komenského 5 Bardejov Konzervatórium Tolstého 11 Bratislava Stredná priemyselná škola Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava Stredná priemyselná škola Zochova 9 Bratislava Obchodná akadémia Nevädzová 3 Bratislava Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava Združená hotelová akadémi Mikovíniho 1 Bratislava ZSŠ chemická Račianska 78 Bratislava Škola knihovníckych a inf Kadnárova 7 Bratislava Združená stredná škola po Farského 9 Bratislava Hotelová akadémia Malinovského 1 Brezno Obchodná akadémia Malinovského 1 Brezno Obchodná akadémia Radlinského 1725/55 Dolný Kubín Stredná zdravotnícka škol Martina Hattalu 2149 Dolný Kubín Stredná priemyselná škola Obrancov mieru 343/1 Dubnica nad Váhom Združená stredná škola Hlavné nám. 2 Dvory nad Žitavou ZSŠ obch. a služieb Lipová 8 Handlová Obchodná akadémia Štefánikova 39 Humenné Združená stredná škola Družstevná 1737 Humenné Obchodná akadémia Medňanská 822/14 Ilava Hotelová akadémia Otta Br MUDr. Alexandra 29 Kežmarok Stredná poľnohospodárska Hadovce 12 Komárno Stredná priemyselná škola Petöfiho 2 Komárno Obchodná akadémia Nám. mladých poľnoho. 2 Košice-Barca Obchodná akadémia Watsonova 61 Košice Dievčenská odborná škola SNP 168 Krásno nad Kysucou Stredná priemyselná škola Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto Obchodná akadémia Nábr.K.Petroviča 1571 Liptovský Mikuláš Združená hotelová a obcho Ul.Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš Obchodná akadémia Lúčna 4 Lučenec Združená stredná škola sl Zvolenská cesta č. 83 Lučenec Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin Stredná škola podnikania Červenej armády 25 Martin Stredná priemyselná škola Partizánska 1 Michalovce Stredná priemyselná škola SNP 413/8 Myjava Hotelová akadémia Slančíkovej 2 Nitra Obchodná akadémia Bolečkova 2 Nitra Obchodná akadémia Murgašova 94 Poprad Obchodná akadémia Jesenského 259/6 Považská Bystrica Stredná odborná škola Školská č. 230 Považská Bystrica Hotelová akadémia Baštová 32 Prešov Obchodná akadémia Volgogradská 3 Prešov Stredná lesnícka škola Kollárova 10 Prešov Stredná priemyselná škola Duklianska 1 Prešov Stredná priemyselná škola Plzenská 1 Prešov ZSŠ hotelových služieb a Nábrežie J.Kalinčiaka 1 Prievidza Združená stredná odborná T.Vansovej 1054/45 Púchov Stredná priemyselná škola Námestie 1. mája 2 Rožňava Obchodná akadémia Scota Viatora 4 Ružomberok 18

19 Kód školy Názov Ulica Mesto Obchodná akadémia Dlhá 256 Senica Združená stredná škola Sládkovičova 2723/120 Snina Stredná priemyselná škola Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves Stredná priemyselná škola Nivy 2 Šaľa Obchodná akadémia Inovecká 2041 Topoľčany Obchodná akadémia Dr. M. Martina Rázusa č.1 Trenčín SPŠ stavebná Emila Belluš Staničná 4 Trenčín ZSŠ hotelových služieb a Jilemnického 24 Trenčín Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava Stredná zdravotnícka škol Daxnerova 6 Trnava Obchodná akadémia Bratislavská 38 Veľký Meder Obchodná akadémia Dr. Daxnera 89 Vranov nad Topľou Stredná priemyselná škola J.Švermu 1 Zvolen Stredná priemyselná škola Sokolská 911/94 Zvolen Združená stredná škola dr Lučenecká cesta 2193 Zvolen Združená stredná škola Osvety 29 Žilina-Bánová Dievčenská odborná škola Hlinská 31 Žilina Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina Obchodná akadémia sv.tomá Vysokoškolákov 13 Žilina Kód školy časť 44% 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% 19

20 Kód školy časť 48% 52% 56% 60% 64% 68% 72% Spracovali RNDr. Oľga Zelmanová, RNDr. Viera Ringlerová, Mgr. Miroslav Kubiš 20

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa druhu školy a počtu zapísaných uchádzačov

Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa druhu školy a počtu zapísaných uchádzačov Rebríček stredných škôl SR v prijímacom konaní na vysoké školy SR v roku 2013 podľa druhu školy a počtu zapísaných uchádzačov Denná a externá forma štúdia Por. str. 1 z 20 1. 39 34 34 87,2,, 2. 18 17 10

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ 17050227 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 95701 037922459 Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou Farská 7 95701 000891436 Stredná

Více

Zaplatenie členského

Zaplatenie členského Zaplatenie členského MUDr.AL KHOURI Ihsan,CSc. 6.3.2007 21.1.2008 16.4.2009 Banská Bystrica MUDr.ALMÁSI Jozef 7.3.2007 1.2.2008 - Veľké Dvorníky MUDr.ANTAL Ondrej 15.3.2007 6.5.2008 - Brezno MUDr.BABČAN

Více

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS

Zoznam pridelených frekvencií na rozhlasové vysielanie RTVS ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV K 30. 11. 2017 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne

Více

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/ Stredná odborná

kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/ Stredná odborná kodsko názov mesto/obec ulica číslo PSČ 017050227 Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2 95701 037922459 Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravou Partizánska cesta

Více

KOD NAZOV MESTO ULICA PSC Gymnázium Bratislava Bilíkova Gymnázium Bratislava Grösslingová ZŠ a Gymnázium s VJM

KOD NAZOV MESTO ULICA PSC Gymnázium Bratislava Bilíkova Gymnázium Bratislava Grösslingová ZŠ a Gymnázium s VJM KOD NAZOV MESTO ULICA PSC 611001 Gymnázium Bratislava Bilíkova 24 84419 611002 Gymnázium Bratislava Grösslingová 18 81109 611003 ZŠ a Gymnázium s VJM Bratislava Dunajská 13 81484 611004 Gymnázium Bratislava

Více

SSOŠ spotrebných družstiev Jednota Vinohradská 48 Šamorín

SSOŠ spotrebných družstiev Jednota Vinohradská 48 Šamorín Kód školy 513101 513102 513103 513104 513105 513106 513107 513108 513109 513110 513111 513112 513113 513114 513115 513116 513117 513118 513119 513121 513122 513123 513125 513126 513127 513128 513129 513130

Více

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 miesto mesto adresa organizátor čo budeme merať Lekáreň LIPA Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 738/24 lekáreň tlak krvi, cholesterol, glykémia triglyceridy,

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Osobitné vydanie Dňa 10. apríla 2010 Ročník 58 OBSAH: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. marca 2010 11378/2010 - OL, ktorým

Více

p.č. Názov školy Ulica Mesto 1 Gymnázium L.Novomeského Tomášikova 2 Bratislava-Ruţinov 2 Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35 Bratislava-Petrţalka 3

p.č. Názov školy Ulica Mesto 1 Gymnázium L.Novomeského Tomášikova 2 Bratislava-Ruţinov 2 Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35 Bratislava-Petrţalka 3 1 Gymnázium L.Novomeského Tomášikova 2 Bratislava-Ruţinov 2 Gymnázium A. Einsteina Einsteinova 35 Bratislava-Petrţalka 3 Stredná zdrav. škola Dončova 7 Ruţomberok 4 SPŠ dopravná Študentská 23 Trnava 5

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok

Více

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre

Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom Starom Meste, najhoršie v Nitre Bratislava, 20.7.2011 (aktualizovaná 9.8. 2011 o výsledok MČ Bratislava-Rača) TLAČOVÁ SPRÁVA: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212, Slovensko Samosprávy zverejňujú zmluvy lepšie: najlepšie v bratislavskom

Více

Škola Kraj Zriaďovateľ

Škola Kraj Zriaďovateľ Výsledková listina celoštátnej súťaže ZENIT - ELEKTRONIKA 20/20 ELEKTRONIKA kategória A 1 2 3 4 5 6 8 14 1 Lukáš Stehlík Stanislav Starec Ľuboš Fiala Marek Jankovič Martin Besta Juraj Giertl Patrik Hajko

Více

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami

Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami Rekapitulácia verejnej zbierky v prevádzkach Tesco Stores a.s. v roku 2007 Pomôžte spolu s nami P.č. Názov organizácie 1. Slovenský zväz telesne postihnutých KC Košice, Variabilný symbol 1107 Štatutár

Více

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike

Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike Základné organizácie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike ZO OZJ pri predseda členské registračné číslo základňa číslo organ. Bratislavský čútu Justičná akadémia Margita Vančová 32 3080078

Více

Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO)

Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Zoznam schválených žiadostí o NFP (kód výzvy: OPV-2009/1.1/05-SORO) Por. č. Názov žiadateľa Názov projektu Schválená

Více

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM

PREDAJŇA TABAKU A TLAČE (V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH, RESP. V OBCHODNÝCH DOMOCH) CENTRUM II 4202 DUBNICA NAD VÁHOM DRUH PREDAJNÉHO MIESTA ULICA MESTO KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE NÁMESTIE Ľ. ŠTÚRA (HM TESCO) BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ PREDAJŇA TABAKU A TLAČE JESENSKÉHO ULICA 561/3 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KAMENNÁ

Více

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest

Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 5 miest Voľné miesta pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách po júnovom termíne prijímacích skúšok a pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov v stredných školách v školskom

Více

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 (aktualizácia k )

ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 (aktualizácia k ) ZOZNAM MERACÍCH MIEST DEŇ SRDCA, 26. september 2014 (aktualizácia k 25.9.2014) miesto mesto adresa organizátor čo budeme merať Lekáreň LIPA Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 738/24 lekáreň tlak krvi, cholesterol,

Více

ZOZNAM LEKÁRNÍ AKO MERACÍCH MIEST - Deň srdca na Slovensku, 25. september 2015 Posledná aktualizácia:

ZOZNAM LEKÁRNÍ AKO MERACÍCH MIEST - Deň srdca na Slovensku, 25. september 2015 Posledná aktualizácia: ZOZNAM LEKÁRNÍ AKO MERACÍCH MIEST - Deň srdca na Slovensku, 25. september 2015 Posledná aktualizácia: 30.7.2015 Č. Lekáreň Mesto Adresa Čas merania Čo sa bude merať Poskytuje lekáreň vyšetrenia aj mimo

Více

Zoznam emitentov BČK

Zoznam emitentov BČK Por. číslo Zoznam emitentov BČK Organizácia Adresa Mesto Kraj PSČ D o p r a v c o v i a 1 Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1 Bratislava-Staré Mesto Bratislavský 814 52 2 Slovak Lines, a.s. Mlynské

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU:

DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: ODBOR 2100 CESTNÁ DATABANKA DĹŽKY SPOPLATNENÝCH ÚSEKOV CK NA ÚZEMÍ SR SO STAVOM SIETE CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KU DŇU: 01.01.2015 BRATISLAVA, 2015 Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie je možné použiť len

Více

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU Otváracie hodiny: Veľkoobchod: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. Maloobchod - predajňa: pondelok - piatok : 8-17.00 hod. sobota: 8-12.00 hod. Kontaktné osoby: Maloobchod:

Více

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006

PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE. a) Multiregionálne vysielanie : V ROKU 2006 PRÍLOHA Č. 1 ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE V ROKU 2006 a) Multiregionálne vysielanie b) Regionálne vysielanie c) Lokálne vysielanie d) Krátkodobá licencia a) Multiregionálne vysielanie

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA

Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Cenník kuriérskych služieb BRATISLAVA Služba Doručenie Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 ECONOMY do 120 minút 3,20 3,80 4,45 7,00 NORMAL do 60 minút 3,80 4,45 5,15 7,50 EXPRESS do 30 minút 5,00 6,00 7,00 8,50

Více

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004

371/2004 Z.z. ZÁKON. z 27. mája 2004 Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 371/2004 Z.z. - posledný stav textu 371/2004 Z.z. ZÁKON z 27. mája 2004 o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku

Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže VELKÁ TESCO SOUTĚŽ pro Českou a Slovenskou republiku 1. Organizátor a pořadatel soutěže Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o. se sídlem Jankovcova

Více

Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel

Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel Zobraz mapu Zoznam zmluvných opravcov čelných skiel vykonávajú obhliadky, opravy a výmeny čelných skiel vozidiel OKRES : BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Bánovce nad Bebravou Autosklo Jolly Partizánska 2 0903 900

Více

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2

Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Prehľad o pripravenosti bazénov a umelých kúpalísk SR na KS 2016 Príloha 2 Umelé kúpaliská Kraj Okres Obec Bazény Názov kúpaliska termálne netermálne spolu v prevádzke mimo prevádzky Stav kúpaliska Dátum

Více

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2013 Podujatia SPZ a kynologických klubov SPZ Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov Medzinárodná výstava psov, CACIB 26.01.2013 27.01.2013 Trenčín

Více

Register recenzentov Odborné predmety

Register recenzentov Odborné predmety Register recenzentov Odborné predmety www.edicnyportal.sk 23 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba I 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba II Ing. Rudolf Michalec Ing. Juraj Hilvert Ing.

Více

Results of Náboj 2014, International

Results of Náboj 2014, International Results of Náboj 2014, International School 1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov C 42 2. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 B 41 3. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická

Více

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne

Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Personálne obsadenie funkcií riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne Príloha 1 p.č. pobočka riaditeľ pobočky 1 Bratislava Dr. Ing. Roman Chotár, poverený 2 Trnava Ing. Peter Kaufman 3 Dunajská Streda Mgr.

Více

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: , Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: ,

Odťahové vozidlo ALUEX, Telefón: ,   Odťahové vozidlo ŽOS-EKO, telefón: , Okres Zberné miesto Bánovce nad Bebravou Odťahové vozidlo De-S-Pe, tel: 0915 756 622, email: despe@despe.sk Bánovce nad Bebravou HELP MEDICAL SERVICES s.r.o., Trenčianska cesta 1520/75, 957 01 Bánovce

Více

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov.

Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Zoznam zariadení, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel, rozdelený podľa krajov. Bratislavský kraj 1. AUTO AZ, spol. s r.o., Vajanského 1, 901 01 Malacky Prevádzka: Bratislavská

Více

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k 30.9.2010 Obsah: 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy 3 1.1 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 3 1.2 podľa dĺţky evidencie

Více

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Cenník služieb GEOFONDU Ceny sú uvedené s DPH Platnosť od 1.4.2011 Ústredná geologická knižnica SR: 1. Vystavenie čitateľského preukazu: 1,20 2. Vystavenie duplikátu

Více

KiK viac ako 3 200x po celej Európe

KiK viac ako 3 200x po celej Európe Od. januára 06 Od. januára 06 pletené, s kovovými rúčkami cca x 5 x cm,,9 cca 0 x 8 x 5 cm, 5,9 cca x x 6 cm, 6,9 Súpravy košov kusy, rozmery: cca x 7 cm, cca 5 x 9 cm a cca 7 x cm, každá súprava iba 5,9

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE:SR E Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana VYSVETLIVKY.... 2 PREHĽAD ÚDAJOV

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2015 MESTO PEZINOK OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2016 OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.jaroša,

Více

tel.: tel.: fax:

tel.: tel.: fax: Vývoz u v roku 2017 OKRUH I Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.pekníka, gen.svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,

Více

Malé motocykly evidenční značky (EZ)

Malé motocykly evidenční značky (EZ) Malé motocykly evidenční značky (EZ) EZ byly zavedeny pro malé motocykly Jawa s pevnými stupačkami na rozdíl od mopedů; objem do 50 ccm od výrobce Považská Bystrica, použivalo se a zažilo se pojmenování

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 2 Spolu: M 74 obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk)

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium 2 Spolu: M 74 obchodná akadémia - bilingválne vzdelávanie (nemecký jazyk) Príloha č. k VZN ŽSK 4/5 Počet tried. ročníka v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory a počet spoločných tried. ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné a učebné odbory určený stredným

Více

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené

2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené 2.1.1 Horizontálne účely pomoci: Výskum a vývoj EGU Bratislava, s.r.o. 2609/01 Ministerstvo hospodárstva 1 LE A1 A1A Dotácia 1,05 1,05 schválené ELAS Prievidza, s.r.o. 839/01 Ministerstvo hospodárstva

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2016/2017 (aktualizácia: 09. 09. 2016) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Zoznam vlakov - EC vlaky

Zoznam vlakov - EC vlaky Zoznam vlakov - EC vlaky Číslo Druh Názov Železničná stanica vlaku vlaku vlaku východisková čas odchodu cieľová čas príchodu Minimálna ponúkaná kapacita Maximálna ponúkaná kapacita Kilometrická vzdialenosť

Více

MESTO Nové Mesto nad Váhom

MESTO Nové Mesto nad Váhom MESTO Nové Mesto nad Váhom Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/ 2004 Určenie školských obvodov základných škôl September 2004 Mesto Nové Mesto nad Váhom vydáva podľa 6 ods. 2 zák.

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17

Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Zimné pneumatiky sezóna 2016/17 Osobné automobily Úžitkové automobily 4x4 automobily INFOLINKA 042 / 43 07 833 ZÁSIELKOVÝ PREDAJ PNEUMATIKY S NEMECKOU TECHNOLÓGIOU TS 860 TS 850 TS 800 TS 830 P TS 810

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025

INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum. Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 INFOSTAT INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY Výskumné demografické centrum Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025 Edícia: Akty Bratislava, november 2004 Publikácia prezentuje prognózu vývoja

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Dozor. Poznámka. Mgr. Anna Poláčková. Mgr. Eva Mlakytová. RNDr. Monika Hustáková. PaedDr. Gabriela Jančigová. PaedDr. Anna Ďatková G Y M N Á Z I U M

Dozor. Poznámka. Mgr. Anna Poláčková. Mgr. Eva Mlakytová. RNDr. Monika Hustáková. PaedDr. Gabriela Jančigová. PaedDr. Anna Ďatková G Y M N Á Z I U M G Y M N Á Z I U M Prezenčná listina účastníkov č. 1 Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória A - 8. 3. 2016 Gymnázium Varšavská cesta1 Teoreticko praktická časť A P. č. Meno a priezvisko Škola 1.

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:30 6:30 6:30 7:30 8:00 8:45 8:55 8:55 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 1.11.2015 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

Základná škola, Školská 447/2, Turčianske Teplice

Základná škola, Školská 447/2, Turčianske Teplice Okresné kola stredných škôl a krajské kolá predmetových súťaží v šk. roku 2014/2015 IUVENTA - všetky cudzie jazyky : Olympiáda v ruskom jazyku, Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda v anglickom jazyku,

Více

Obchodný vestník I. polrok 2003

Obchodný vestník I. polrok 2003 Obchodný vestník I. polrok 2003 Číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Forma pomoci Účel pomoci Dátum Druh Štatna pomoc v Sk 1 N009/03 WALMARK Nápoje SR, s.r.o., Kamenec pod Vtáčnikom DÚ Nováky 18.4.2003

Více

Results of Náboj 2015, International

Results of Náboj 2015, International Results of Náboj 2015, International School 1. Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava B 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 B 39 3. Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha

Více

Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica A. 30 14. Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov A 30

Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica A. 30 14. Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov A 30 Results of Náboj 15, International < /div > School 1. Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava B 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 B 39 3. Gymnázium

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- eur za obdobie od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2011

Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- eur za obdobie od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2011 Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- eur za obdobie od 1. októbra 2011 do 31. decembra 2011 ( zverejnená podľa 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

Více

Fax: 035/ Kontakty na veľkoobchody a maloobchody, kde si môžete zakúpiť naše výrobky. PDF

Fax: 035/ Kontakty na veľkoobchody a maloobchody, kde si môžete zakúpiť naše výrobky. PDF KONTAKTY TEKRO Nitra, s.r.o. Párovké Háje 949 01 Nitra Krmivá pre psov a mačky: Tel.: 035/691 15 16 E-mail: eminent@tekro.sk Fax: 035/691 15 22 Zastúpenie pre jednotlivé regióny: Západné Slovensko 0908

Více

S P R Á V A. pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa : 12. marca 2015.

S P R Á V A. pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa : 12. marca 2015. S P R Á V A pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa : 12. marca 2015. K bodu : Správa o prenájme nebytových priestorov za rok 2014- Dom kultúry Predkladá : Materiál obsahuje:

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 78/0A, 9 0 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/06 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé

Více

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2011 BRATISLAVSKÝ KRAJ II A-Z STAV, s.r.o. IV SOP - Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice - Devínska Nová Ves SKIO SKIO A-Z STAV, s.r.o. Slovenský

Více

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Odbor cestnej databanky - 2100 MIESTOPISNÝ PRIEBEH CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2016 BRATISLAVA, 2016 OBSAH Strana MIESTOPISNÝ PRIEBEH DIAĽNIC A PRIVÁDZAČOV... 5 MIESTOPISNÝ

Více

Zoznam frekventantov vzdelávania - 3. cieľová skupina (2. beh vzdelávania)

Zoznam frekventantov vzdelávania - 3. cieľová skupina (2. beh vzdelávania) Univerzita Komenského v Bratislave SŠ Batoryová Alexandra Mgr. Bratislava-Karlova Ves Gymnázium Ladislava Sáru 1 Bratislavský kraj Blažej Peter Ing. Bratislava-Staré Mesto Stredná priemyselná škola strojnícka

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: )

Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: ) Prehľad zápisov v akad.roku 2017/2018 (aktualizácia: 11. 09. 2017) Sociálna práca BRATISLAVA 1. ročník / 1. stupeň 2. ročník / 1. stupeň 3. ročník / 1. stupeň 1. ročník / 2. stupeň 2. ročník / 2. stupeň

Více

P R V Á P O M O C P R E V Š E T K Ý C H

P R V Á P O M O C P R E V Š E T K Ý C H SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI NA SLOVENSKU 2010 P R V Á P O M O C P R E V Š E T K Ý C H SÚS SČK Dátum SDPP Aktivita Bratislava 3., Bratislava - OC Polus ukážky poskytovania PP pri život ohrozujúcich stavoch,

Více

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika 2005 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Zdravotnícka

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2010

ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2010 ZOZNAM SKLÁDOK ODPADOV, ktoré boli v prevádzke v roku 2010 BRATISLAVSKÝ KRAJ II A-Z STAV, s.r.o. IV SOP - Devínska Nová Ves - Podunajské Biskupice - Devínska Nová Ves SKIO SKIO A-Z STAV, s.r.o. Slovenský

Více

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 PREHĽAD ÚDAJOV O SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: VLASTNÍK / SPRÁVCA Stav siete cestných komunikácií k: 1.1.2015 BRATISLAVA, 2015 OBSAH ZOZNAM SPRÁVCOV CK. PREHĽAD

Více

Kód koly Názov Ulica Mesto PS Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava Základná

Kód koly Názov Ulica Mesto PS Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava Základná 513101 Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava 42 844 19 513102 Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava 1 811 09 513103 Základná kola a Gymnázium s vyu ovacím jazykom ma arským Dunajská 13 Bratislava 1 814 84 513104

Více

Belgický obor divoko sfarbený (Deutsche Riesen wildfarben)

Belgický obor divoko sfarbený (Deutsche Riesen wildfarben) Belgický obor divoko sfarbený (Deutsche Riesen wildfarben) 1 1 Jozef Marko 1.0 S-3-3 S-3924 10,0/19,5/14,5/18,5/19,0/9,5/5,0 96 2 Beloveža 90 1.0 S-33 S-3926 10,0/19,5/14,5/18,5/19,0/9,0/5,0 95,5 3 086

Více

Názov a adresa veľkodistribútora kontakt. Registračné číslo rozhodnutia, miesto výkonu veľkodistribúcie rozsah distribučnej činnosti

Názov a adresa veľkodistribútora kontakt. Registračné číslo rozhodnutia, miesto výkonu veľkodistribúcie rozsah distribučnej činnosti Zoznam držiteľov povolení na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, ktoré vydal ÚŠKVBL podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych

Více

Predajna Adresa Adresa 2 Mesto PSC. DATART Na troskách 25 DM OC EUROPA Banská Bystrica

Predajna Adresa Adresa 2 Mesto PSC. DATART Na troskách 25 DM OC EUROPA Banská Bystrica Zoznam predajní Predajna Adresa Adresa 2 Mesto PSC DATART Na troskách 25 DM OC EUROPA Banská Bystrica 974 01 DATART Ivanská cesta 12 AVION SHOPPING PARK Bratislava 821 04 DATART Vajnorská 100 POLUS CITY

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie

Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Výška schválenej pomoci ÚŠP (v SK) Dátum schválenia pomoci. Primárny účel. Trvanie Inventár štátnej pomoci za rok 2003 Príloha Registračné číslo prípadu Príjemca Poskytovateľ Dátum schválenia pomoci ÚŠP Trvanie Primárny účel Názov regiónu (pri regionálnej pomoci) Forma pomoci Kateg.

Více

Výsledky záverečného hodnotenia škôl zapojených do programu Zelená škola v šk. roku 2011/2012

Výsledky záverečného hodnotenia škôl zapojených do programu Zelená škola v šk. roku 2011/2012 Výsledky záverečného hodnotenia škôl zapojených do programu Zelená škola v šk. roku 2011/2012 Výsledok Por. č. závererečného hodnotenia Názov školy Obec Ulica Školy, ktoré získavajú medzinárodný certifikát

Více

VESTNÍK Z O Z N A M. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roèník XXXIX 14. december 2007 Èiastka 21

VESTNÍK Z O Z N A M. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Roèník XXXIX 14. december 2007 Èiastka 21 VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Roèník XXXIX 14. december 2007 Èiastka 21 O b s a h: 70. Zoznam schválených spracovate¾ov 70 Z O Z N A M schválených spracovate¾ov Ministerstvo

Více

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ K dolnej stanici 78/A, 9 Trenčín Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. /5 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé

Více