Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu

2 Úvod

3 . Úvod Ústavním zákonem č. / Sb. ze dne.. o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se Parlament ČR usnesl na vytvoření čtrnácti vyšších územních samosprávných celků. Byly to: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Budějovický kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj, Olomoucký kraj, Ostravský kraj a Zlínský kraj. Ústavním zákonem č. /00 Sb. ze dne.. 00 byly změněny na žádost některých krajů jejich názvy na Jihočeský (původně Budějovický), Vysočina (Jihlavský), Jihomoravský (Brněnský) a Moravskoslezský (Ostravský). Moravskoslezský kraj spojuje části dvou historických územních celků Moravy a Slezska, má rozlohu km a jeho správním centrem je město Ostrava. Vzhledem k významu kraje a institucionální povaze krajského úřadu by měla být jasně dána pravidla, kterými se bude řídit realizace jednotlivých prvků jeho vizuálního stylu. Jednotný vizuální styl (corporate design) představuje vyjádření reflexe kraje a má odrážet jeho identitu a tak formovat jeho image. V rámci vnější komunikace je nástrojem k posílení důvěryhodnosti u veřejnosti i smluvních partnerů. V rámci interní komunikace zefektivňuje a v zaměstnancích posiluje pocit vzájemné sounáležitosti. Aby byl efekt vizuálního stylu co největší, je nutné, aby byl jednotný, a aby byla pro realizaci jeho jednotlivých prvků stanovena přesná pravidla. Z tohoto důvodu je pro corporate design důležitá existence grafického manuálu (manuálu jednotného vizuálního stylu).

4 Co je to manuál jednotného vizuálního stylu

5 . Co je to manuál jednotného vizuálního stylu je směrnice, která definuje základní parametry pro používání jednotlivých prvků vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, a je tak základním stavebním kamenem pro jeho prezentaci. Představuje soubor pravidel pro vnější a vnitřní komunikaci kraje a jeho používání je závazné. Manuál určuje především pravidla pro práci se znakem a logotypem, písmem, barvou a způsobem jejich užití. Dále vymezuje konstanty v oblasti merkantilních tisků (hlavičkové papíry, obálky, vizitky apod.), pravidla pro tvorbu layoutů některých prezentačních materiálů a tiskovin, dárkových předmětů nebo orientačního systému. Každá osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotného vizuálního stylu smí pracovat pouze v souladu se všemi pravidly a vzory obsaženými v tomto manuálu (není-li určeno jinak).

6 Znak Moravskoslezského kraje

7 . Úvod Dle zákona č. /000 Sb. ze dne o krajích (krajské zřízení) odst. mohou být kraji na jeho návrh uděleny předsedou Poslanecké sněmovny znak a prapor kraje. Kraj může navrhnout předsedovi Poslanecké sněmovny změnu znaku a praporu kraje. Dle usnesení č. ze dne k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu schvaluje následující kritéria pro udělování znaků a praporů krajům přijatá podvýborem pro heraldiku a vexilologii: Znak čtvrcený, přičemž: V prvním poli je historický znak země, k níž náleží většina nově ustaveného kraje. Ve druhém poli je znak či klíčový derivát znaku sídelního města. Ve třetím poli je vykreslení současné, či tradiční dílčí identity kraje. Ve čtvrtém poli se nachází historický znak země, k níž náleží menší část nově ustanoveného kraje. Moravskoslezský kraj používá znak dle návrhu schváleného Zastupitelstvem dne.. 00, doporučený ke schválení podvýborem pro heraldiku a vexilologii dne.. 00, udělený rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. dne Dekret o udělení byl slavnostně předán předsedou Poslanecké sněmovny dne Znak je sestaven výhradně z historických znaků se staletým trváním. V prvním poli je slezská orlice, druhé pole zaujímá orlice moravská (připomíná severovýchodní část historické země Moravy k regionu náleží Nový Jičín, Místek, Moravský Beroun a Rýmařov). Ve třetím poli je znak Ostravy jako hlavního města kraje a čtvrté pole zdůrazňuje historickou návaznost s opavským a těšínským knížectvím. Čtvrté pole je polcené znak opavska a těšínská orlice. Prapor kraje opakuje vzhled znaku. Poměr šířky k délce listu je :. Autorem návrhu je ostravský heraldik Jan Tejkal.

8 . Popis znaku První pole zlaté se slezskou orlicí symbol historické slezské zemské příslušnosti větší části kraje. Druhé pole modré s moravskou orlicí v barvě stříbrno-červené se zlatou zbrojí a zlatou čelenkou symbol historické moravské zemské příslušnosti menší části kraje. Třetí pole modré je tvořeno znakem sídelního města Moravskoslezského kraje Ostravy. Modré pole, na zeleném trávníku stříbrný kůň v poskoku, se zlatým sedlem a červenou pokrývkou, provázený vlevo nahoře zlatou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. Čtvrté pole je polcené. Stříbrno-červená půle je znakem Těšínského knížectví. Druhá půle s půl doleva obrácenou zlatou orlicí s červenou zbrojí je znakem Opavského knížectví. (z pohledu štítonoše)

9 . Ochranná zóna znaku Ochranná zóna je minimální volná plocha okolo znaku, zaručující jeho dostatečnou čitelnost a působivost. Do ochranné zóny znaku nesmí zasahovat žádný text, obrázek ani jiné grafické prvky. 0, X 0, X 0, X 0, X X

10 . Rozměrová řada znaku Rozměrová řada znaku určuje doporučené velikosti znaku pro přednostní použití zejména na tištěných materiálech. Rozměrová řada se doporučuje pro všechna barevná provedení. 0% velikost je doporučena pro použití na formátu A. 0% velikost je doporučena pro použití na formátu A. 0% velikost je minimální povolená velikost znaku. Další zmenšování znaku je nutno konzultovat s pověřeným zaměstnancem Krajského úřadu. Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 %

11 . Prapor Prapor vychází ze znaku a jeho jednotlivá pole tedy odpovídají polím znaku: - v horním žerďovém žlutém poli slezská orlice, - v dolním žerďovém modrém poli na zeleném trávníku, vysokém jednu osminu šířky pole, bílý kůň v poskoku se žlutým sedlem a červenou pokrývkou provázený za hlavou žlutou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky, - v horním vlajícím modrém poli moravská orlice, - dolní vlající pole tvoří tři svislé pruhy bílý, červený a modrý, v poměru ::; k červenému pruhu přiléhá půl k vlajícímu okraji obrácené žluté orlice s červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je :.

12 Barevnost znaku moravskoslezského kraje

13 . Základní barvy znaku Při práci s prostředky jednotného vizuálního stylu je nezbytné respektovat následující kodifikace barev. Přehledná tabulka uvádí kodifikaci barev znaku pro různé způsoby použití: CMYK pro čtyřbarevný soutisk, RGB pro tvorbu webových stránek nebo zobrazení na monitoru, kód škály Pantone pro tisk přímými barvami, RAL pro nátěry a nástřiky a ORACAL pro fóliový polep. Žlutá PANTONE CMYK: C 0%, M %, Y 0%, K 0% RGB: R, G, B RAL: FÓLIE: oracal 0 ČERVENÁ PANTONE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R 00, G, B RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 0 MODRÁ PANTONE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R, G, B RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 0 ZELENÁ PANTONE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R, G, B RAL: 0 FÓLIE: ORACAL 0 ČERNÁ PANTONE Process Black CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R 0, G 0, B 0 RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 00 BÍLÁ PANTONE WHITE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R, G, B RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 0

14 . Náhradní barvy znaku Ve znaku byly původně obsaženy barvy zlatá a stříbrná. Vzhledem ke standardně používaným technologiím byly tyto barvy nahrazovány následujícím způsobem: Zlatá = pantone žlutá Stříbrná = pantone bílá Zlatá a stříbrná jsou nyní náhradními barvami znaku. ZLATÁ PANTONE RAL: FÓLIE: ORACAL 0 STŘÍBRNÁ PANTONE RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 00

15 . Znak na podkladové ploše Znak lze použít pouze v předepsané barevnosti (není-li z technických či jiných důvodů možné použít barevné provedení znaku, používá se znak v obrysovém černobílém provedení). Použití na bílé podkladové ploše nebo na slabém tónu nejvýše desetiprocentního rastru kontrastní barvy: - v základních barvách (varianta ), - v černobílém provedení (varianta ). Použití na černé podkladové ploše: - v základních barvách (varianta ), - v černobílém provedení (varianta ). Jakýkoliv jiný než % podkladový rastr je zakázán (kromě bílé a černé, které mají 0 %). Varianta Varianta Varianta Varianta

16 . Zakázané varianty Podoba znaku je jednoznačně definována a je zakázáno ji jakkoli měnit či deformovat. Zvláště je třeba zdůraznit, že je zakázáno zaměňovat vzájemně jednotlivá pole znaku, či používat barevnou variantu znaku ve stupních šedi.

17 Logotyp Moravskoslezského kraje

18 . Popis logotypu Logotyp představuje grafické symboly, slovní spojení nebo jejich kombinaci a jednoznačně identifikuje danou organizaci. Logotyp je tvořen grafickým symbolem a názvem. Symbol obsahuje tři základní prvky: - uzavřený elipsoidní tvar symbolizuje kraj jako samostatnou entitu, - hora s TV vysílačem je společná pro Lysou horu i Praděd (tedy nejvyšší vrcholy v kraji), - zvlněný pruh uprostřed má více významů řeka, dálnice, cesta k prosperitě. Název Moravskoslezský kraj je nedílnou součástí logotypu a používá se v několika jazykových mutacích.

19 . Jazykové mutace Jazykové mutace logotypu vycházejí z překladu textové části logotypu: - anglicky: Moravian-Silesian Region - německy: Mährisch-Schlesische Region - francouzsky: Région Moravie-Silésie - polsky: Okręg Morawsko-Śląski - rusky: Моравско-Силезский край anglická mutace Při použití v materiálech jiných jazykových mutací, než výše uvedených, se používá logotyp v anglické verzi. německá mutace francouzská mutace polská mutace ruská mutace

20 . Ochranná zóna logotypu Ochranná zóna je plocha vymezující značku a okolí značky, do kterého nesmí zasáhnout žádný jiný grafický ani typografický prvek. Dodržování tohoto pravidla zaručuje dostatečnou čitelnost a působnost značky. X = výška písma (verzálek) v názvu X X X X X 0

21 . Rozměrová řada logotypu Rozměrová řada loga představuje doporučené velikosti pro přednostní užití loga především na tištěných materiálech. Rozměrová řada se doporučuje pro všechna barevná provedení loga. 0% velikost je doporučena pro použití na formátu A. 0% velikost je doporučena pro použití na formátu A. 0% velikost je doporučena pro užití na osobní identifikátory (visačky). Další zmenšování je možné na základě doporučení grafika a pověřeného zaměstnance Krajského úřadu. Rovněž záleží na kvalitě a technologii tisku. Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 % Velikost 0 %

22 . Použití s logy jiných organizací Logo kraje může být poskytnuto fyzickým a právnickým osobám v souvislosti s přípravou propagačních materiálů zmiňujících Moravskoslezský kraj a odkazujících na něj. Logo kraje a písmo názvu Moravskoslezský kraj v předepsané barevnosti lze použít pouze s písemným souhlasem odboru kancelář hejtmana kraje na základě předloženého grafického návrhu zamýšleného použití. Odbor kancelář hejtmana rovněž vede evidenci jednotlivých použití. Použití loga a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu odboru kancelář hejtmana kraje, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona č. / Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a bude postupovat v souladu s ním. Logotyp musí být v minimálně stejné velikosti jako ostatní logotypy na stejné úrovni. Výjimku může povolit pouze odbor kancelář hejtmana kraje, a to písemně. Příklady použití (specifické situace): Varianta Použití logotypu společně s logotypy ARR Agentura pro regionální rozvoj a Úřad regionální rady mají zvláštní postavení ve vztahu k Moravskoslezskému kraji. Při společném použití musí být všechna tato loga v opticky stejné velikosti. Dále platí, že logotyp je vždy zakomponován na prvním nebo čestnějším místě. Varianta Použití logotypu s logy Evropské unie a strukturálních fondů Při umístění logotypu v rámci realizovaných projektů s podporou strukturálních fondů a Evropské unie musí být použit platný grafický manuál dle daných norem pro dotace z Evropské unie. Varianta Varianta

23 . Logo a grafický prvek designu U každého logotypu dochází v průběhu času k jeho modernizaci. Zároveň dochází u všech společností k postupným úpravám jednotného vizuálního stylu pro určité období. Logo je poměrně nové, působí výrazně a současně, a proto zůstane pro následující období ve stávající podobě. Pro oživení jednotného vizuálního stylu bude používán dynamický prvek. Dynamický prvek tvoří dva základní principy:. kvadratický grafický symbol, který byl dosud užívaný na prezentačních materiálech,. křivka vychází z loga, kde se rovněž objevuje a stejným způsobem charakterizuje pohoří, řeku, či cestu vpřed (charakteristické prvky pro Moravskoslezský kraj). Dynamický prvek (vlnovka) tedy tvoří nedílnou součást jednotného vizuálního stylu a představuje výrazný identifikační prvek. Důležitá je především jeho flexibilita, která umožňuje různé použití na jednotlivých materiálech. Zároveň musí být ale dodržena určitá pravidla pro použití, která jsou uvedena dále. Dynamický prvek se používá samostatně jako volný grafický prvek.

24 . Používání grafického prvku (vlnovky) Použití vlnovek Samostatné vlnovky mohou být využity jako grafický prvek libovolně na jednotlivých materiálech. Při jejich použití musí být dodržena následující pravidla: Počet vlnovek Obecně platí zásada, že na stránku A mohou být použity maximálně vlnovky, přičemž jedna z nich musí být menší vzhledem k druhé v poměru : až :. Barevnost a barevné kombinace vlnovek Mezi jednotlivými vlnovkami musí být vyvážený kontrast pro vzájemné doplňování se (odlišení) křivek tzn. optimální je použití ve dvou různých vyvážených variantách. Obecně může být vlnka použita v následujících barvách: červená vycházející z logotypu, šedá černá, přednostně v odstínech 0 % a %. Dále mohou být použity v jiných procentech tak, aby nenarušovaly grafickou kompozici konkrétního materiálu, stříbrná, bílá. Tyto vlnovky mohou být dále použity v procentech průhlednosti tak, aby působily sice jemně, přesvědčivě, ale ne jako vada. Připustná je rovněž varianta vlnovky v obrysech. Zakázáno je především: - použití v barvách, které nejsou povoleny, - použití překrývajících se vlnovek ve stejné barevnosti, - použití vzájemně kolmých vlnovek. Povolené varianty Zakázané varianty

25 . Použití loga bez názvu Moravskoslezský kraj Tento způsob užití se připouští výjimečně, a to v případech, kdy je jednoznačně zřejmé, že se jedná o Moravskoslezský kraj. Např. jako výtvarný grafický prvek pro užití v architektuře (budova MSK), nebo tiskovina např. dárkový papír, nebo součást tabulek orientačního systému. Barevná varianta Jednobarevná varianta stříbrná, pískování, gravírování

26 Barevnost logotypu Moravskoslezského kraje

27 . Základní barvy logotypu Základním barevným provedením je červeno-modré logo na bílém podkladu. ČERVENÁ PANTONE CMYK: C 0%, M %, Y %, K % RGB: R, G, B RAL: 000 FÓLIE: oracal 0 Modrá PANTONE 0 CMYK: C 0%, M %, Y 0%, K % RGB: R, G 0, B RAL: 00 FÓLIE: oracal 0

28 . Náhradní a doplňkové barvy logotypu Náhradními barvami jsou barva bílá, černá a šedá, které se používají v případech, kdy kvůli technologii nebo barevnému podkladu nelze použít logo v základní barevnosti. Doplňkovou barvou je stříbrná, která se používá v luxusním provedení loga a také jako podkladová barva tiskových materiálů. ČERNÁ PANTONE Process Black CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R 0, G 0, B 0 RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 00 Šedá PANTONE Cool Gray CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R, G, B RAL: 0 FÓLIE: ORACAL 0 BÍLÁ PANTONE WHITE CMYK: C 0%, M 0%, Y 0%, K 0% RGB: R, G, B RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 0 STŘÍBRNÁ PANTONE RAL: 00 FÓLIE: ORACAL 00

29 . Barevné provedení a varianty logotypu Barevné provedení Základní barevné provedení loga je v barvě červené a modré na bílém podkladu (varianta ). U plnobarevného provedení je možno použít i alternativu v provedení D (varianta ). Monochromatické provedení (černobílé) Černobílé provedení loga je ve 0% sytosti barvy černé a 0% sytosti černé levá část, na bílém podkladu (varianta ). Negativní provedení loga je v barvě bílé a 0% sytosti barvy černé a na podkladu 0% sytosti barvy černé (varianta ). Pozn.: Toto provedení se používá pouze u černobílého tisku a v případech, kdy z objektivních příčin není možné použít jiné barevné provedení. Jednobarevné provedení (monochromní) Jednobarevné provedení celého loga ve 0% barevné sytosti na bílém podkladu (varianta ). Negativní provedení celého loga na 0% barevné sytosti podkladu logo v barvě podkladu (varianta ). Pozn.: Toto provedení se používá v případech jednobarevného tisku. Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta Varianta

30 . Možné použití barevného podkladu Níže jsou uvedeny možné příklady a zakázané varianty použití logotypu na různých odstínech barevného pozadí. Obecně platí, že: Provedení loga v základních barvách se používá: - na bílém podkladu, - na velmi světlém podkladu (možnost použití nutno konzultovat s pověřeným zaměstnancem Krajského úřadu ). Provedení loga v bílé barvě se používá: - na barevném podkladu, díky jehož stupni tmavosti nelze použít provedení loga v základních barvách, - na červeném, modrém nebo černém podkladu. Provedení loga ve dvoubarevné verzi a) bílo-červená varianta b) bílo-modrá varianta Tyto varianty se mohou používat v případech, kdy podkladová barva tiskového či jiného propagačního materiálu je a) modrá b) červená Pozn.: Použitím této varianty docílíme zachování všech barev logotypu na daném materiálu. 0

31 Společné použití znaku a loga

32 . Společné použití znaku a loga Na všech materiálech je používán buď znak nebo logotyp Moravskoslezského kraje. Současné použití obou identifikátorů je možné jen ve výjimečných případech a musí být schváleno pověřeným zaměstnancem Krajského úřadu.

Corporate design manual

Corporate design manual M a n u á l j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u Corporate design manual 1 Úvod 1. Úvod Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ze dne 3. 12. 1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Barevné specifikace logotypu MŽP. Ministerstvo životního prostředí České republiky Barevné specifikace logotypu MŽP Použití logotypu MŽP STANDARD Základní varianta loga je tvořena třemi vodorovnými pruhy, které odkazují na trikolóru (státní symboliku ČR). Bílá, červená a modrá barva

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Značka základní varianta 1.01

Značka základní varianta 1.01 Značka základní varianta 1.01 Značka a logotyp základní varianta Základní varianta značky a logotypu v zelenošedé barevnosti s logotypem ze slovního označení vysoké mýto. 1.03 Značka a logotyp povolené

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Brněnské komunikace Design Manual 2015

Brněnské komunikace Design Manual 2015 Brněnské komunikace Design Manual 2015 0.0 OBSAH DESIGN MANUÁLU 1.0 Úvod - představení jednotného stylu 2.0 Logotyp - základní provedení - negativní provedení - černobílé provedení - ochranná zóna značky

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Základním stavebním prvkem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Značka je zástupným symbolem a slouží k jednoznačné identifikaci

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu

LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM. Manuál jednotného vizuálního stylu. Návod k použití grafických prvků firemního logotypu LABSKO-VLTAVSKÝ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Manuál jednotného vizuálního stylu Návod k použití grafických prvků firemního logotypu 2012 Úvodem Základem firemního logotypu jsou logo, barvy a písmo. Pomocí

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů

GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů GRAFICKÝ MANUÁL užití logotypů Úvod Grafický manuál je souborem závazných pravidel, která vymezují způsob užívání logotypů FOKUSU Vysočina a jejich povolených variant. Je to zároveň pomůcka pro všechny

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL JESENÍKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Jeseníky Logo turistického regionu Jeseníky vychází z dlouhodobých grafických trendů

Více

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od

grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od grafický minimanuál pro ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Vladimír Dvořáček od Ing. Dita Koksová telefon: +420 606 265 683 email: gradiko@seznam.cz web: www.gradiko.hy.cz Obsah Úvod... strana 3 Logo Idea loga...

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz

Logomanuál. Logotyp VELINVEST. Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz. www.twodesigners.cz Logomanuál Logotyp VELINVEST Navrhnul Ondřej Horáček www.ohoracek.cz www.twodesigners.cz Obsah Logotyp Logotyp 1 Barvy 2 Barevné varianty 3 Inverzní varianta a varianta značky 4 Použití na šedém pozadí

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

Panský dvůr Telč Design manual

Panský dvůr Telč Design manual Panský dvůr Telč Design manual 0.0 Obsah manuálu logotypu Panský dvůr Telč 1.0 Slovo úvodem 4.0 Písmo - představení jednotného stylu - základní font - interní doplňkové písmo 2.0 Logotyp - webobé písmo

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu O univerzitě je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města České Budějovice, které je historickým, správním a kulturním

Více

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ

Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ Výňatek z kapitoly Firemní značka logomanuálu společnosti Nadace ČEZ značka Nadace ČEZ Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Značku tvoří dvě části: (1) symbol

Více