Církevní a židovské památky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní a židovské památky"

Transkript

1

2

3 Církevní a židovské památky OBSAH Hradecko Hradec Králové... 3 Hradecko... 9 Krkonoše Podkrkonoší Kladské pomezí Kladské pomezí Broumovsko Orlické hory a Podorlicko Český ráj mapa seznam turistických informačních center vysvětlivky slovníček pojmů Morový sloup na Velkém náměstí v Hradci Králové

4 Církevní památky Královéhradeckého kraje Církevní památky budované v průběhu staletí tvoří podstatnou část kulturního dědictví našeho národa. Vznikaly z příspěvků věřících, iniciativy představitelů církví, mnišských řádů a bohaté, zbožné šlechty. Stávaly se dominantami měst, vesnic a ovlivnily ráz a vzhled krajiny, zejména v období baroka. Co vše lze považovat za církevní památky? Jde o poměrně široký pojem, protože do této kategorie nepatří pouze římskokatolické kostely, klášterní komplexy, venkovské kostelíky, poutní místa, drobné kaple či prostá boží muka v krajině, ale také synagogy a hřbitovy či moderní architektura kostelů Československé církve husitské. V neposlední řadě to jsou i objekty, které dnes církve nevyužívají k liturgickým účelům a v minulosti sloužily jako sociální, charitativní či zdravotní zařízení špitály, hospice, ústavy pro zdravotně postižené osoby nebo slouží světským, převážně kulturním účelům, a které nejsou v majetku církví. Královéhradecký kraj nabízí z hlediska umělecko historického širokou škálu rozmanitých typů, tvarů a všech výtvarných slohů, počínaje románskými prvky a konče funkcionalistickou architekturou první poloviny 20. století. Prezentuje díla evropsky uznávaných architektů a stavitelů Jana Blažeje Santiniho, Carla Luraga, G. B. Alliprandiho, K. I. Dientzenhofera, z moderních Josefa Gočára; sochařů M. B. Brauna, Řehoře Thényho, J. F. Pacáka a dalších tvůrců; malířů jako byl Petr Brandl nebo Václav Vavřinec Reiner, a dávno zapomenutých štukatérů, řezbářů, zlatníků a ostatních uměleckých řemeslníků. Nejvýznamnější památky, a není jich málo, jsou chráněny zákonem o památkové péči. U většiny z nich může vnímavý turista zhlédnout pouze jejich exteriér. Prohlídky kostelů v době bohoslužeb nejsou příliš vítány, lze je zorganizovat krátce před nebo po nich nebo po předchozí dohodě a ochotném souhlasu příslušného duchovního správce. Informace o konání bohoslužeb lze nalézt na Kontakty na administrátory farností jsou tamtéž. V letních obdobích je možné nahlédnout do interiéru lodě některých kostelů z předsíně hlavního vchodu přes bezpečnostní mříž. Bohužel tak zůstane leckdy skryto bohatství vnitřní malířské a sochařské výzdoby, křehká krása štukatérských prací, nádhera vnitřního zařízení jemné dřevořezby obrazových rámů či kostelních lavic, monumentální varhany, rozmanité tvary svícnů či mešního náčiní. Jejich hodnoty jsou většinou těžko vyčíslitelné,v poslední době se staly předmětem krádeží. Vzhled některých církevních památek není v současné době stále ještě ideální. Poznamenala je doba, časté požáry, neúcta a vandalství v různých obdobích, naposledy v druhé polovině 20. století, židovské památky pak byly poškozeny zejména za německé okupace. Ne vždy se dostávaly peníze na údržbu, a tak byly některé objekty prodány, například synagogy, které nyní slouží jako modlitebny jiných církví. S tímto problémem se v současné době potýká i církev římskokatolická. Odprodala například některé neobsazené fary soukromým zájemcům a snaží se uzavřít problematiku restitucí. Církevní památky nechtějí a ani nemohou být samostatnou tématicky navštěvovanou kategorií, jako například hrady a zámky. Tvoří však neodmyslitelnou součást kulturních hodnot měst a obcí a z tohoto hlediska si zasluhují pozornost turistické veřejnosti. Pro mnohé z nás to jsou místa posvátná, jež vyžadují chvíle tichého rozjímání, hlubokého zamyšlení, nebo jen pouhého obdivu nad uměním a dovedností našich předků. Cílem této publikace není dokumentovat všechny církevní památky našeho kraje. Všímá si jen těch architektonicky nejhodnotnějších, typických pro jednotlivé umělecké slohy nebo výjimečně zajímavých. Proto například upozorňuje jen na nevýznamnější artefakty z oboru sochařství. Měla by posloužit široké veřejnosti jako pomůcka k objevování často opomíjených hodnot. 2

5 HRADECKO / HRADEC KRÁLOVÉ Katedrála sv. Ducha Majestátní gotická cihlová stavba katedrálního kostela sv. Ducha byla založena v 2. polovině 13. století královnou Eliškou Rejčkou. Obdélné trojlodí původní baziliky s presbytářem a věžemi bylo vystavěno patrně do požáru r Poté došlo k celkové opravě, dokončení věží a zřízení tzv. královské předsíně s přilehlou sakristií. V letech proběhly barokní úpravy chrámu a o 100 let později architekt F. Schmoranz přistoupil k náročným stavebním úpravám regotizaci. Trojlodí má převýšenou střední loď, která pokračuje pětiboce uzavřeným presbytářem, stejně dlouhým jako trojlodí. Po jeho stranách stojí dvě hranolové věže se sedlovými střechami. Kostel nese zevně všechny gotické architektonické prvky (opěráky, lomená okna s gotickými kružbami, portály). V jedné z krypt nacházejících se pod katedrálou měl být údajně pohřben Jan Žižka z Trocnova. Později byly jeho ostatky převezeny do Čáslavi. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Původně jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie postavil v letech Carlo Lurago. Po požáru roku 1762 byl obnoven královéhradeckým stavitelem F. Kermerem. Kostel byl v 18. století vypleněn pruskými vojáky a po zrušení jezuitského řádu se stal posádkovým kostelem. Interiér byl několikrát renovován. Mimo jiné se zde nachází také obraz glorifikace sv. Ignáce od významného českého barokního malíře Petra Brandla. Kostel není orientovaný, portálem je obrácen k severu do náměstí. K obdélnému prostoru lodi přiléhají postranní otevřené kaple. Průčelí je členěno pilastry, v nikách jsou umístěny sochy jezuitských patronů. Štít s volutami uzavírají po stranách věže. Na jižní straně za presbytářem se nachází prostorná kaple sv. Josefa přístupná též z ulice Na Kropáčce. Kaple sv. Klimenta Údajně nejstarší kostel ve městě (připomínán na počátku 12. století). Po poškození požárem byl vystavěn již v gotické podobě. K pozdější gotické kapli byla přistavěna Bílá věž. Gotická kaple byla zbořena a nahrazena v letech barokní novostavbou nákladem biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic. Autorství je připisováno J. B. Santinimu. Venkovní půdorys je obdélníkový se zkosenými rohy, vnitřní je elipsovitý. Stavba je uzavřena eliptickou kupolí s lucernou, na jejíž bázi je zlacená papežská tiara. Vstup je přes portál Bílé věže. Havarijní stav kaple byl odstraněn koncem 20. století a počátkem našeho století byla vrácena k liturgickým účelům. Biskupská rezidence Na místě tří měšťanských domů na Velkém náměstí byla vystavěna počátkem 18. století biskupská rezidence. Palác byl postaven nákladem biskupů Jana Adama a Tobiáše Jana Beckera, jehož erb spolu s mitrou a berlou můžeme nalézt nad vstupním portálem. Přední část do náměstí navrhl M. A. Canevallo, zadní trakt barokní budovy byl dostavěn v letech dle plánů J. B. Santiniho biskupem Janem Adamem Vratislavem z Mitrovic. Roku 1777 bylo o patro zvýšeno hlavní průčelí. Součástí rezidence, která nepochybně stojí za zmínku, je kaple sv. Karla Boromejského z let Je čtvercového půdorysu, klenuta se stropním zrcadlem ve štukových rámech s freskou apoteózy sv. Karla Boromejského, na stěnách v medailonech jsou fresky církevních Otců sv. Petra a sv. Pavla. Katedrála sv. Ducha s Bílou věží Interiér katedrály sv. Ducha Kostel Nanebevzetí Panny Marie Biskupská rezidence 3

6 HRADECKO / HRADEC KRÁLOVÉ Městská hudební síň Kanovnické domy Kanovnické domy Řada původně renesančních domů pro členy kapituly při chrámu sv. Ducha, upravovaných barokně podle návrhů J. B. Santiniho jako jednopatrové budovy s bohatě zdobenými štíty. Některé z domů mají gotické jádro (sklepy), dvůr domu č. p. 48 je na jižní straně uzavřen původní gotickou městskou hradbou s gotickými cihlami. Vrch hradby je dostavěn z jiného formátu cihel z pozdější doby. Kostel sv. Jana Nepomuckého (Městská hudební síň) Byl postaven v barokním slohu v l stavitelem Vojtěchem Schneiderem, původně sloužil jako seminární. V r byl interiér upraven v beuronském stylu německými benediktiny, usazenými v té době v pražském emauzském klášteře (Na Slovanech). Situován je k severu jako centrála na půdorysu kříže s bohatě zdobeným průčelím se sochou sv. Jana Nepomuckého. Dnes je využíván jako Městská hudební síň. Bývalá jezuitská kolej (Nové Adalbertinum) Rozlehlá dvoupatrová budova přiléhající ke kostelu Nanebevzetí P. Marie byla založena již roku Stavět se začalo na začátku 70. let, ale k dokončení barokního komplexu podle plánu stavitele P. I. Bayera došlo až r R byla kolej zrušena, v letech byla upravena dle projektů ing. Lauera v duchu dobového empíru pro vojenské a civilní účely. Areál se rozkládá kolem dvou nádvoří oddělených příčným traktem. Hlavní fasáda do náměstí je v patrech členěna pilastry. V 90. letech minulého století byl objekt restituován církví, která zde po generální rekonstrukci zřídila pastorační centrum Nové Adalbertinum. V současnosti se v budově nachází rovněž hotel, kongresové centrum a restaurace. Sbor kněze Ambrože Areál Církve československé husitské, komplex kostela, kolumbária, obytných a správních budov (biskupství a fary) z let Dílo Josefa Gočára ve funkcionalistickém slohu. Kostel s třípatrovou zvonicí a kolumbáriem jsou betonovými stavbami, obytné a správní budovy jsou vystavěny z režného zdiva s betonovou konstrukcí. V roce 1952 byly instalovány varhany podle návrhu Jana Bedřicha Krajse. Tyto varhany jsou jedním z mála dochovaných nástrojů této konstrukce. V kolumbáriu uloženy ostatky dlouholetého starosty a budovatele Hradce Králové JUDr. Františka Ulricha. Sbor kněze Ambrože Nové Adalbertinum, zcela vlevo kostel Nanebevzetí Panny Marie 4

7 HRADECKO / HRADEC KRÁLOVÉ Děkanství Budova je připomínána již před rokem Při faře působila v 15. století nejstarší královéhradecká škola. Dnešní podoba je pozdně barokní, jednopatrová, situovaná za průchodem a menším nádvořím, část klasicistně upravována kolem roku Kostel sv. Antonína Poustevníka Na návrší Nového Hradce Králové uzavírá prospekt aleje zdaleka viditelný kostel sv. Antonína Poustevníka, vystavěný v pozdně barokním slohu v letech hradeckým stavitelem F. Kermerem a tesařem J. Kroupou. Kostel je jednolodní, obdélníková loď i presbytář mají zkosené rohy. Hranolová věž s cibulí završuje severní průčelí. Dnešní podoba je výrazně ovlivněna jeho poslední generální opravou v letech Děkanství Kaple Panny Marie Pomocné (Rožberk) Stojí na Slezském Předměstí v lokalitě Rožberk. Je jedinečnou ukázkou novorománského slohu. Navrhl ji v r R. Němec na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovou apsidou. Hlavní oltář je dílo sochaře Čeňka Vosmíka, sochu Panny Marie na bočním oltáři zhotovil hradecký sochař Josef Škoda. U kaple je malá kaplička Panny Marie z r Kaple, která bývala cílem mnoha procesí, je nyní obklopena sídlištěm z 2. pol. 20. stol. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Byl postaven na Pražském Předměstí v letech Bohumilem Slámou. Mohutná stavba s dvěma křídly a s hranolovitou věží inklinuje k funkcionalistickému slohu. Z větší části je ukryta v zástavbě okolních domů a z náměstí 28. října je viditelná pouze fasáda průčelí stavby. Uvnitř je rozlehlá loď s pravoúhlým presbytářem. Prostor je zklenut betonovými oblouky a kazetami. Vnitřní zařízení podle návrhu arch. Tomasiho z Dalmácie vznikalo postupně do r. 1938, od této doby má kostel jednotnou formu. Kostel sv. Jana Křtitele S výstavbou kostela se započalo patrně r Tehdy pojal hradecký měšťan Lukáš Forman, jinak Hostovský z Hostovic, úmysl vystavět kostel na památku mistra Jana Husa, mistra Jeronýma z Prahy a jiných věrných mučedníků českých. Kostel byl dostavěn v r V období protireformace byl přesvěcen a v průběhu staletí několikrát opravován, naposledy rozsáhle koncem 20. století. Prostá dřevěná stavba má téměř čtvercovou loď a trojboce uzavřený presbytář. Kolem kostela obíhá dřevěný ochoz nesený sloupky. U kostelíka se nachází rovněž osmiboká celodřevěná stavba zvonice s oddělenou štenýřovo-vzpěradlovou konstrukcí přecházející do čtvercové zvonové věže, stupňovitě zastřešené. Po zvonu z roku 1583 do zvonice přibyly další dva v letech 1609 a Kostel sv. Antonína Poustevníka Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Kostel sv. Jana Křtitele a sousední dřevěná zvonice v lokalitě Hradec Králové Na Zámečku Kaple Panny Marie na Rožberku 5

8 HRADECKO / HRADEC KRÁLOVÉ Bývalý klášter minoritů s kostelem sv. Anny a hřbitovem Klášter byl stavěn v Kuklenách pro minority ze zrušeného kláštera na Pražském Předměstí v letech dle návrhu arch. M. Walcha. V současné době slouží jako domov mládeže ve správě řádových sester salesiánek. Kostel sv. Anny je pozdně barokní architektura rovněž dle návrhu arch. M. Walcha, budovaný souběžně s klášterem. Jednolodní budova na obdélném půdorysu má zevně pravoúhlý presbytář. Jižní průčelí zdobí pravoúhlý portál, nad ním jsou niky s postavami světců uprostřed sv. Anna s Pannou Marií a po stranách sv. Antonín Paduánský a sv. František Xaverský. Dvouvěží je zdaleka viditelnou dominantou okolí. Kostel sv. Anny zůstal nadále jako farní a část kláštera byla proměněna ve školu. Za kostelem a klášterem je rozsáhlý hřbitov s obřadní síní dle návrhu O. Lisky. Bývalý klášter minoritů s kostelem sv. Anny a hřbitovem v Kuklenách Kostel Církve českobratrské evangelické Kostel Církve českobratrské evangelické Postaven podle návrhu O. Lisky za účasti stavitele J. Fňouka na nároží Nezvalovy ulice v letech Ojedinělý objekt v secesním slohu s vysokou věží zakončenou helmicí. Prostá vnitřní výzdoba odpovídá liturgickým zásadám evangelické církve. Husův dům (původně Lutherův) Budova ve funkcionalistickém slohu je dílem královéhradeckého architekta Václava Rejchla z let Původně sloužila jako modlitebna a shromaždiště věřících církve českobratrské evangelické a vzdělávací centru. Za války ji zabrala okupační správa pro potřeby Hitlerjugend. V roce 1995 zde synodní rada povolila provoz evangelické akademie a biblickou školu. Nyní jsou zde kanceláře různých firem a v přízemí Rokytova výstavní síň. Rudolfinum (bývalý ústav hluchoněmých) Budova vystavěna na Pospíšilově třídě vystavěna v letech pro potřeby ústavu pro hluchoněmé děti. Autorem budovy, navržené na téma barokní palácové stavby, byl stavitel A. Jenčovský. V současné době je budova ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Husův dům Borromeum Původně církevní chlapecký internát, nyní Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Budova byla postavena z iniciativy biskupa Jana Nepomuka Brynycha V. Weinhengstem v novorenesančním slohu v r Rudolfinum, brána a průčelí Borromeum na Orlickém nábřeží 6

9 HRADECKO / HRADEC KRÁLOVÉ Mariánský sloup Pískovcové sousoší bylo vytesáno a postaveno v letech jako dík za ústup morové epidemie, která se před tím v Čechách šířila. Autorem je italský sochař Giovanni Battista Bulla, který se prosadil na více místech ve východních Čechách. Podnož této plastiky je tak důmyslně členěná, že vzbudila domněnku o spoluautorství Santiniho. Vůbec poprvé zde byl vyobrazen nový královéhradecký znak český lev držící písmeno G. Na soklu stojí sochy sv. Anny, sv. Jáchyma, sv. Karla Borromejského a sv. Jana Nepomuckého. Ve výklencích soklu jsou sochy sv. Rozálie a sv. Františka Xaverského. Kolem sloupu je kamenná balustráda, v jejíchž nárožích umístil sochař sochy sv. Václava, sv. Josefa, sv. Šebestiána a sv. Vavřince. Sloup je završen plastikou Panny Marie stojící na zeměkouli, tzv. Immaculaty. V roce 2004 byla památka celkově restaurována. Sousoší sv. Jana Nepomuckého Kamenná kašna na Malém náměstí z roku 1772 je zdobena sochou sv. Jana Nepomuckého stojícího mezi dvěma anděly. Pískovcové sousoší zhotovil žák Matyáše Brauna v roce 1718 na náklady císařského rychtáře Jana Fridricha a původně stálo před dnes již neexistující Pražskou branou. Po přenesení na současné místo v roce 1772, byla kolem sousoší vystavěna kašna. V roce 1990 byla vlastní plastika nahrazena zdařilou kopií. Originál byl předán do lapidária Muzea východních Čech. V roce 2000 byla kašna se sousoším restaurována. Mariánský sloup na Velkém náměstí Kostelík sv. Mikuláše v Jiráskových sadech (vlevo), interiér (vpravo) Kostelík sv. Mikuláše Roubený objekt pravoslavné církve z let stával v obci Habura u Medzilaborců na východním Slovensku. Roku 1710 se dostal do Malé Polany. Svému účelu sloužil až do roku 1915, kdy byl silně poničen za první světové války. Opraven byl až po vzniku Československa, ale od konce 20. let dvacátého století nebyl využíván, protože v Malé Polaně byl postaven kostel kamenný. Kostel byl během května a června 1935 rozebrán a přepraven po železnici do Hradce Králové. V létě 1935 byl kostel umístěn v Jiráskových sadech a po drobných úpravách byl 28. října roku 1935 slavnostně otevřen jako památka padlých československých legionářů za první světové války. V současnosti je kostel majetkem města a slouží pravoslavné církvi. Kostel tvoří třídílná dřevěná budova krytá šindelem. Nad každou částí budovy je věžička, zakončená dřevěnou kopulí. Interiér kostela je bohatě zdoben množstvím obrazů svatých, tzv. ikonostasů. Areál kostela je oplocen původním ohrazením s šindelovou korunou, vlevo od kostela stojí dřevěný kříž se symboly umučení Krista. Sousoší sv. Jana Nepomuckého na Malém náměstí 7

10 HRADECKO / HRADEC KRÁLOVÉ Bývalý kněžský seminář V místě bývalého královského hradu byl v l vystavěn kněžský dům (stavitel Vojtěch Schneider), později kněžský seminář. Renesanční purkrabský dům, který je součástí areálu, byl vystavěn v letech Z původního královského hradu, vybudovaného ve 14. století, se coby součást purkrabství dochovala pouze klenutá síň. V 2. pol. 18. století byl seminář několikrát barokně přestavován F. Kermerem a v detailech byl modernizován až do likvidace v 50. letech 20. století. Nyní je zde Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Bývalý kněžský seminář, nyní Lékařská knihovna LF UK Synagoga Bývalý klášter de Notre Dame na Pospíšilově třídě, dnes LDN Bývalý klášter de Notre Dame Zajímavá budova na Pospíšilově třídě byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Inspiraci pro návrh stavby našel architekt V. Weinhengst (též autor divadla) ve vrcholné italské renesanci, kterou v členění průčelí poněkud zklidnil příklonem ke klasicismu. Dům byl postaven jako klášterní budova pro řád Školských sester de Notre Dame. Řád byl do města pozván na podzim roku 1858, tedy pět let po založení kongregace. Dnes léčebna dlouhodobě nemocných. Synagoga Byla postavena v l v secesním slohu s orientálními prvky podle projektu architekta V. Weinzettela. Jedná se o jednu z největších a nejzajímavěji architektonicky řešených staveb svého druhu ve střední Evropě. Kromě vlastního modlitebního sálu byl v budově byt rabína, šamese, domovníka a zasedací síň s archivem. Hebrejský nápis na průčelí hlásá: V příbytek boží jsme chodili pospolu. Bohoslužby se zde konaly do 2. světové války, po válce byla ŽNO na krátkou dobu obnovena, na konci 50. let byla pro úbytek věřících zrušena. V l v synagoze sídlila Státní vědecká knihovna, která adaptovala interiér pro své potřeby, tudíž není dochován. V průběhu roku 1988 byla provedena generální rekonstrukce celé kopule, byly dodány klempířské prvky z mědi, zhotoveny repliky původních ozdobných prvků a osazena nová židovská hvězda. V roce 2006 byla dokončena obnova fasády za dozoru restaurátora, její rekonstrukce byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších za rok V roce 2007 byla budova navrácena židovské obci v Praze. Židovský hřbitov na Pouchově Nachází se při městském hřbitově na předměstí Pouchov, blízko kostela sv. Pavla. Byl založen roku 1877 a roku 1911 rozšířen na dnešní plochu 3244 m 2. Na hřbitově zaplněném zhruba z poloviny se dochovalo okolo 300 převážně novodobých náhrobků. V jeho východním rohu se nachází obřadní sín pro pohřby, někdy také uváděna jako márnice. Byla postavena v eklektickém slohu roku 1930 podle projektu architekta F. Bergera. Na hřbitově se kromě hrobů nachází i pomník obětí nacismu z roku Hřbitov je pro veřejnost nepřístupný. Židovský hřbitov na Pouchově, obřadní síň (márnice), hroby 8

11 HRADECKO Černilov Kostel Nalezení sv. Štěpána Jednolodní kostel, orientovaný k severu je postaven podle plánů Donata Morazziho z Chrudimi v l V presbytáři je umístěn hlavní oltář se sochami sv. Štěpána, sv. Petra a sv. Pavla, zdobená kazatelna, pískovcová křtitelnice z roku 1895 a nový oltář. V kryptě je pochován zakladatel kostela Jan František Nejedlý. Rozlehlá obec je pozoruhodná tím, že zde stojí tři kostely další dva jsou evangelické, neboť zde bývala početná komunita tohoto vyznání. Černilov, kostel sv. Štěpána Chlumec n. Cidl., zámecká kaple Chlum / Kostel Proměnění Páně Na východní straně návrší stojí původně gotický kostelík, dvakrát přestavovaný, r a později empírově. Tvoří zdaleka viditelnou dominantu areálu bojiště bitvy u Hradce Králové z 3. července Když v nejbližším okolí kostela bitva rakouských a pruských vojsk vyvrcholila, kostel byl zasažen a poničen. U kostela je hřbitov, na něm válečné hroby a v okolí další památky na bitvu (pruský hřbitov, ossarium, mauzoleum). Chlumec nad Cidlinou / Kostel sv. Voršily Jednu z nejstarších renesančních staveb u nás (ještě s prvky pozdní gotiky) postavil v l mistr Petr nákladem Jana z Pernštejna jako mohutné síňové trojlodí. Při dostavbě po polovině 16. století byla před západním průčelím vybudována vysoká hranolová věž dokonale architektonicky členěná spolu s obloučkovým renesančním štítem. Počátkem 20. století byla podoba stavby nově upravena Václavem Suchardou. Chlumec nad Cidlinou, kostel sv. Voršily Kostel Nejsvětější Trojice Původně románský kostel z roku 1134, na jehož základech vznikla koncem 13. století raně gotická stavba později přestavěná v 16. století, je nejstarší stavbou v Chlumci nad Cidlinou. V interiéru dnes hřbitovního kostela se nachází barokní polychromovaná kruchta ze 17. století. Kaple Zvěstování Panny Marie Sedmibolestné Drobná centrála byla do podoby s věží a s radiálními přízemními hmotami sakristie a oratoře dokončena r Stojí u hlavní přístupové aleje vedoucí k zámku a sloužila Kinským jako rodinná hrobka. Architektonické řešení vede k domněnce o autorství Jana Blažeje Santiniho-Aichla, příp. někoho z okruhu tohoto významného barokního architekta. Chlumec nad Cidlinou, Loreta Bývalý klášter Loreta Budova kláštera byla vystavěna v letech podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky. Okolo kláštera byly rozsáhlé zahrady s barokními sochami, jejichž torza jsou dnes vystavena na nádvoří. Po zrušení kláštera v roce 1786, sloužila budova mimo jiné i jako nemocnice a chudobinec. Nyní je v rekonstruované budově umístěno městské muzeum. Mariánský sloup Mariánský sloup na náměstí je z roku Postavit ho dal Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský na oslavu vítězství vojsk císaře Josefa I. a spojenců nad francouzskou armádou Ludvíka XIV. o španělské dědictví. Sloup je dílem sochaře F. M. Katterbauera a v jeho podnoží jsou umístěny sochy sv. Jáchyma, sv. Anny, sv. Josefa a sv. Simeona. Chlum, kostel Proměnění Páně 9

12 HRADECKO Kozojedy, kostel sv. Václava Loučná Hora, kostel sv. Jiří Kozojedy Kostel sv. Václava Roubená podoba kostela pochází z r a je významnou stavbou ze skupiny dochovaných lidových sakrálních staveb raného baroka. R byl opraven a roku 1803 omítnut. V r na popud Musejního spolku v Novém Bydžově restaurován strop lodi i presbytáře je prkenný, malovaný. Hlavní oltář a kazatelna z r a oba postranní oltáře z r jsou barokní, bohatě vyřezávané, ale bez polychromie. Kostel je jednolodní s šindelovou střechou na dřevěných krakorcích. Vedle stojící mohutná dřevěná zvonice, která kostel převyšuje, je vysoká 13 metrů. Kozojedy, interiér kostela sv. Václava s oltářem a malovaným stropem Měník, kostel sv. Václava a Stanislava Nový Bydžov, kostel sv. Vavřince Loučná Hora Kostel sv. Jiří Roubený barokní kostelík na návsi z let (vysvěcen již 1780) s dřevěnou zvonicí (v obecním majetku), vybudovanou v r jako kopie zvonice původní, byl díky komplexní obnově koncem 20. století zachráněn. Interiér zatím nevyužívaný. Patřil k okruhu lidových barokních omítaných kostelů, jež v sobě skrývají roubenou konstrukci (též Vysočany u Nového Bydžova, kostel sv. Markéty; Měník, kostel sv. Václava a Stanislava). Roubená konstrukce obnažená vinou zanedbávání nebyla znovu opatřena fasádou, zachoval se malý zbytek omítky na podstřešní římse. Měník Kostel sv. Václava a Stanislava Trojlodní kostel sv. Václava a Stanislava byl postaven v roce 1686 z trhanic, to jsou ploché úzké desky vzniklé podélným trháním kmene stromu. Jedná se o lidovou architekturu období raného baroka s přežívajícími gotickými prvky (zevně slepé arkády). Dřevěná polygonální zvonice před kostelem je z roku Nový Bydžov Kostel sv. Vavřince Jedná se o jeden z mála gotických kostelů, který kromě vnitřního zařízení a menších úprav nebyl výrazně barokizován ani regotizován (v ČR ojedinělý a jedinečný jev). Je to nejstarší stavba ve městě. Původně byl zasvěcen Matce Boží (podle Knihy svědomí už v r. 1311). Trojlodní pseudobazilika byla budována od r do r při vzniku města a poté až do poloviny 14. století. Stavební materiál je kámen s cihlovou křížovou klenbou. Hranolová věž v severním nároží slouží jako vyhlídková. Cenným prvkem je bohatě profilovaný a zdobený gotický portál v západním průčelí. 10

13 HRADECKO Kostel Církve československé husitské Husův sbor Základní kámen této funkcionalistické budovy byl položen v roce 1926 (J. Hurych) a již v roce 1927 byla budova sboru otevřena. Patří bezesporu k nejzajímavějším novodobým církevním stavbám v českých zemích. Je to obdélná budova s dvojitým středním rizalitem, členěným vysokým řádem pilířů, které probíhají až do zvýšeného podstřešního patra. Nad středem průčelí se zvedá poměrně vysoká hranolová věž s rovným uskočeným zakončením. Mariánský morový sloup Založen r ale celé sousoší v základní podobě vzniklo až v r po morové nákaze. Na čtyřboké základně se sochami ve výklencích a na horních rozích je sloup na čtyřbokém soklu zakončený ozdobnou hlavicí a sochou P. Marie Neposkvrněného početí (Immaculatou). Pískovcové sochařské dílo bylo později upravováno (docházelo rovněž k nahrazování starších plastik novými např. sv. Josef s Ježíškem z r od hořického sochaře Karla Samohrda). Nový Bydžov, kostel Nejsvětější Trojice Kostel Nejsvětější Trojice Původní luteránský hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven v l a na na počátku 18. století byl barokně přestavěn (dvě věže v západním průčelí, původní klenba nahrazena plochým stropem). Přestavba byla provedena podle plánů mladoboleslavského architekta Mikuláše Rossiho, kamenické práce provedl J. Strouha. Roku 1838 byl kostel opraven (šindelová střecha nahrazena taškami, stržen a znovu vyzdvižen strop kostela). Opravu vedl místní architekt Alois Turek. Někdejší hřbitov se rozkládal na místě dnešního parku. Synagoga Ve městě žila početná a významná židovská komunita, která zanikla po požáru židovské čtvrti roku Bohatá náboženská obec postavila již r synagogu (dle zmínky z roku 1660 se jednalo o dřevěnou budovu). Po požáru 1719 byla vystavěna nová synagoga již jako zděná. Později byla několikrát upravována. Poslední významná úprava byla provedena v secesním slohu v roce Další opravy proběhly r a v 90. letech 20. století. Od r slouží jako modlitebna Českobratrské církve evangelické. Starý židovský hřbitov Nachází se asi 400 m JV od náměstí, naproti budově sokolovny (vchod je z Komenského ulice). Po pražském a kolínském hřbitově patří novobydžovský židovský hřbitov k nejstarším v Čechách (založen roku 1520 a rozšířen roku 1735) a patří tak mezi nejhodnotnější židovské památky u nás. Na ploše 5364 m 2 je dochováno kolem 1500 náhrobních kamenů, nejstarší z r. 1577, nejmladší z r Řada velmi cenných náhrobků barokního a klasicistního typu s bohatou symbolikou, mezi nimi několik tumb, které jsou postupně restaurovány. (Pozornost si zaslouží i nový židovský hřbitov, který byl založen v roce 1885, a je součástí areálu městských hřbitovů.) Přístupný pouze na vyžádání. Kostel sv. Jakuba Většího (místní část Metličany) Dominantou obce (dnes součást Nového Bydžova) je jednolodní stavba kostela s protáhlou lodí, která je uprostřed rozšířena a jejíž obvodové zdi jsou konkávně a konvexně zprohýbány. Barokní kostel byl postaven hradeckým stavitelem Františkem Kermerem v letech 1768 až 1775 na místě gotického kostela z 13. století, jehož pozůstatky byly použity při stavbě kostela nového. Na jižní vnější straně Sakristie je umístěn náhrobek Barbory z Klebornu z r Nový Bydžov, synagoga Starý židovský hřbitov v Novém Bydžově Nový Bydžov Metličany, kostel sv. Jakuba Většího 11

14 HRADECKO Starý Bydžov, kostel sv. Prokopa Smiřice, kaple Zjevení Páně Třebechovice p. O., kostel Božího Těla na Orebu Třebechovice p. O., mariánský sloup Smiřice Kaple Zjevení Páně národní kulturní památka Zámecká kaple Zjevení Páně náleží do významné skupiny staveb českého vrcholného dynamického baroka. Autorství je spojováno se jmény Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho, ale není dosud přesně určeno. Základní kámen stavby byl položen již roku 1699 a dokončena byla kolem roku Poměrně krátká doba výstavby přinesla ojedinělý, kompaktní, slohově jednotný interiér. Na klenbách centrální oválné stavby jsou nástropní malby od J. K. Steinfelse z doby kolem r Hlavní oltář zdobí přední dílo barokního mistra Petra Brandla Klanění tří králů které je (jako součást souboru šesti oltářních obrazů od Petra Brandla a Karla Škréty) od roku 2006 také národní kulturní památkou. Starý Bydžov / Kostel sv. Prokopa Pozdně románský, doložen již 1186, původně dvouvěžový, později přestavován goticky, renesančně a částečně zbarokizován. (Zachovány románské zdi, gotické opěráky a d.) Jedna z mála dochovaných románských památek v kraji souvisí se založením Bydžova. Vzhledem k nedostatku vody bylo nové město založeno roku 1305 jihovýchodně, blíže Cidlině, a Starý Bydžov ztratil svůj význam. Dodnes je jednolodní kostel s mohutnou věží zdaleka viditelnou dominantou krajiny. Třebechovice pod Orebem / Kostel sv. Ondřeje Pozdně barokní kostel postavený královéhradeckým stavitelem Františkem Kermerem v l nahradil původní gotický objekt doložený již 1348 (z původního kostela zůstala zachována pouze věž, která vyhořela v roce 1855 a teprve poté byla nahrazena novou). Obdélníkový půdorys je ukončen půlkruhovým presbytářem. Sakristie a kaple po stranách jsou čtvercového půdorysu. Průčelní hranolová věž má dvě postranní schodiště a je v ní umístěna dvoupatrová kruchta. Portály (hlavní i boční) jsou dotvářeny rokokovou dekorací. Interiér je zdoben malbami Josefa Kramolína z roku Při kostele fungovalo literátské bratrstvo. Kostel Božího Těla na Orebu Nahradil kapli na místě shromaždiště husitů a pozdější dřevěný kostelík z r (zbořen v r. 1826). Současná stavba je novobarokní z r. 1835, o výstavbu se zasloužil národní buditel a místní rodák dr. Jan Theobald Held (jeho mramorová pamětní deska je osazena ve zdi kostela). Kostel je čtvercového půdorysu se zkosenými rohy s připojenou půlkruhovou apsidou. Na západní straně stojí hranolová věž. Na rozsáhlém hřbitově je pohřben i tvůrce slavného třebechovického betléma Josef Probošt. Evangelický kostel Novorománská stavba vystavěná církví helvétského vyznání v roce 1877 (1880) je nezvykle umístěna v řadové zástavbě severní fronty náměstí. Budova je dílem stavitele A. Nového z Rychnova nad Kněžnou. V interiéru se nachází mobiliář zhotovený místním řezbářem Janem Podstatou. Vedle bohoslužebných účelů slouží dnes i pro kulturní akce. Mariánský sloup a sousoší Nejsvětější Trojice Barokní mariánský sloup byl vztyčen v r. 1709, barokní sousoší Nejsvětější Trojice z dílny sochaře Pacáka pak v r Jednoduchý sloup se sochou P. Marie nese na podstavci mimo jiné i český nápis Svatá Maria oroduj za nás nyní i v nebezpečný čas. Je připomínkou morové rány, která postihla město v roce 1680, a následně také požáru roku Později byl několikrát opravován. Rovněž sousoší Nejsvětější Trojice bylo několikrát opravováno. Poslední oprava byla dokončena v květnu

15 KRKONOŠE Dolní Lánov / Kostel sv. Jakuba Původně postaven jako malá pohřební svatyně. Poté byl objekt dvakrát rozšířen (1599 a 1603) podle C. Valmadiho. Vznikla tak trojlodní stavba s polygonálním presbytářem, dvoupatrovou věží na jižní straně a na severu se sakristií a oratoří. Kolem kostela obíhá lunetová římsa jako opakovaný příklad typického zdobného prvku stavitele Valmadiho. V plášti věže, postavené v letech , jsou zazděny pozdně gotické kamenné reliéfy. Na hřbitově kolem kostela je umístěna kamenná křížová cesta, dnes již bez obrazů. Dolní Olešnice / Kostel sv. Jakuba Na místě starší stavby byl v roce 1559 postaven nový kostel v přechodném pozdně gotickém a renesančním slohu. Obdélná jednolodní budova byla přestavěna v roce 1589 stavitelem Carlo Valmadim a v 17. století dále rozšiřována (r přistavěna věž, r přistavěna předsíň). Po obou průčelích kostela obíhá renesanční lunetová římsa zdobená sgrafity s poprsím Krista a dvanácti apoštoly. Sgrafitová rustika a renesanční hřebínkové valené klenby umocňují dojem naprosté slohové čistoty. V interiéru převážně rokokové zařízení z 2. pol. 18. století. Ve hřbitovní zdi zazděna původní renesanční brána z r Kostel je jednou z nejvýznamnějších staveb české renesance. Horní Maršov / Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě původního dřevěného protestantského kostelíka z roku 1568 postavil Carlo Valmadi v letech nový zděný kostel na náklad Hanibala z Valdštejna v pozdně renesančním slohu. Opakuje zde svůj oblíbený postup síňové trojlodí. Hranolová věž je situována v západním průčelí. Presbytář i loď jsou sklenuty valeně a hudební kruchta je mimořádně dvoupatrová. Hřbitovní kostel spolu se sousední původně barokní farou, 400 let starou lípou, barokní sochou sv. Jana Nepomuckého, hrobkou šlechtického rodu Aichelburgů a řadou zajímavých náhrobků tvoří významný historický areál Horního Maršova. Dolní Lánov, kostel sv. Jakuba Dolní Olešnice, kostel sv. Jakuba Dolní Olešnice, kostel sv. Jakuba H. Maršov, kostel Nanbevzetí P. Marie Hostinné, kostel Nejsvětější Trojice Hostinné / Kostel Nejsvětější Trojice Nejstarší architektonická památka města je poprvé zmiňována v roce V období pozdní gotiky a renesance v 16. století vzniklo síňové trojlodí a byla dostavěna dvoupatrová západní věž s ochozem, opatřeným kamenným kružbovým parapetem z r Tato dostavba je připisována C. Valmadimu, což je patrné ve spodní části zvonice, která je hranolová, ve druhém a posledním patře polygonální. V postranní kapli sv. Jáchyma jsou umístěny ve zdi vzácné náhrobní kameny příslušníků českého rodu Valdštejnů. Kostel prodělal v poslední čtvrtině 19. století regotizaci řízenou F. Schmoranzem. V těsném sousedství kostela je budova děkanství, rovněž přestavěná v l a vyzdobená sgrafity. Na vnitřní straně ohradní zdi okolo kostela je zajímavě řešená křížová cesta. 13

16 KRKONOŠE Hostinné, bývalý františkánský klášter s kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie Hostinné Bývalý františkánský klášter s kostelem Neposkvrněného Početí Panny Marie Františkánský klášter v Hostinném je raně barokní stavba z let postavená Wolfgangem Dientzenhoferem podle plánu pražského stavitele Martina Reinera. V dvoulodním klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie se nachází Galerie antického umění. Odlitky antických plastik jsou součástí jedné z nejvýznamnějších evropských sbírek a představují výběr nejlepších děl, která byla v antickém sochařství vytvořena. Do nedávné minulosti chátrající areál byl uspěšně rekonstruován a v roce 2012 oceněn titulem Stavba roku. V historických prostorách kláštera jsou nyní umístěny stálé sbírky městského muzea a rovněž městská knihovna. Rudník, kostel sv. Václava; vnější výzdoba kostela Rudník Kostel sv. Václava Kostel je doložen již ve 14. století. V letech byl renesančně přestavěn patrně C. Valmadim, soudě podle lunetové podstřešní římsy, která obíhá okolo celé jednolodní stavby. Hranolová věž je dvoupatrová s pozdně gotickým portálem a aliančním znakem stavebníka Hanibala z Valdštejna a jeho manželky Kateřiny Berkové. Do stěny presbytáře jsou vsazeny figurální náhrobníky Hanibala z Valdštejna a Mariány Kaplířové ze Sulevic. U kostela se nachází barokní fara z roku 1766 (jednopatrová přízemní stavba s mansardovou střechou) a před farou stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku Kaple sv. Vavřince na Sněžce Sněžka Kaple sv. Vavřince V minulosti Sněžka bývala především poutním místem, jehož nejstarší stavbou je rotundová kaple sv. Vavřince vysoká čtrnáct metrů. V kapli se konaly pětkrát do roka bohoslužby. Tehdy sem přicházely zástupy lidí, na vrcholu stály kramářské a jarmareční boudy. Roku 1771 byla kaple zasažena bleskem, poté zpustla a fungovala jako hospoda a útulek, později byla obnovena a roku 1854 znovu vysvěcena. Každoročně 10. srpna se zde koná tradiční církevní pouť o svátku sv. Vavřince. 14

17 KRKONOŠE Kostel Narození Panny Marie v Trutnově celkový pohled na město s kostelem Kostel Narození Panny Marie v Trutnově Trutnov Kostel Narození Panny Marie Počátky kostela spadají do období založení města, přestavován byl na počátku 16. století. Dnešní podoba je výsledkem pozdně barokní úpravy s klasicistními a rokokovými prvky, která proběhla v letech a je dílem L. Niederröckera. Vnějšek upravil v třicátých letech 20. století architekt J. S. Hoberland. Jednolodní stavba je ukončena zploštělým půlkruhovým presbytářem se třemi páry bočních pravoúhlých kaplí. Hranolová věž stojí na jižní straně lodi. Barokní sloup Nejsvětější Trojice Jedenáctimetrový barokní sloup Nejsvětější Trojice je součástí sousoší s osmi postavami světců, umístěných stupňovitě ve dvou okruzích čtvercového podstavce. Sloup nese český, německý a latinský nápis, podle kterého jej nechal postavit trutnovský občan Jan Jiří Najdík. Datum jeho postavení je v latinské verzi textu ukryto v chronogramu (zvýrazněná velká písmena jako římské číslice prozrazují rok zřízení sloupu 1704). V 16. století stával v těchto místech pranýř, u kterého se výjimečně i popravovalo. Temný Důl Kaplička sv. Anny a křížová cesta na Starou horu Cesta vede stejnojmennou osadou Stará Hora, která je jedním z nejzachovalejších souborů lidové architektury Krkonoš s řadou původních horských chalup, kolem kaple sv. Anny, která byla postavena Johanem Benschem a jeho manželkou Elizabetou v roce 1752 a patří tak mezi nejstarší náboženské objekty východních Krkonoš, až na Starou horu. Zde křížová cesta končí u studánky, jejíž voda má podle pověsti léčivou moc. Jednotlivá zastavení pocházejí z roku Po lesní kalamitě v roce 1966 byla studánka poškozena a cesta sama byla ve 3. čtvrtině 20. století zničena vandaly, kteří strhli všech čtrnáct zastavení a svrhli je do údolí. Rekonstrukce křížové cesty, která byla dokončena v roce 2001, znamenala nejen obnovu všech zastavení, ale i studánky s kaplí sv. Anny. Původní poničené obrazy jednotlivých zastavení křížové cesty od malíře Adolfa Seiferta byly v rámci obnovy nahrazeny netradičně pojatými symbolickými vyobrazeními na smaltovaných tabulích od výtvarníka Aleše Lamra. Sloup Nejsvětější Trojice v Trutnově Temný Důl, křížová cesta 15

18 KRKONOŠE Vrchlabí Klášter augustiniánů s kostelem sv. Augustina Konvent augustiniánů ve Vrchlabí byl založen v roce 1705 hrabětem Maxmiliánem Františkem Felixem Morzinem; stavitel Matyáš Auer z Rakouska. V roce 1712 započala stavba konventního kostela zasvěceného sv. Augustinovi. Od roku 1760 provozovali řeholníci lékárnu. V roce 1881 byla založena klášterní knihovna. V klášterním kostele se nachází rodová hrobka rodu Morzinů. V roce 1895 areál vyhořel a obnoven byl až v roce Roku 1950 byli augustiniáni v rámci Akce K vyhnáni a klášter byl řádu navrácen v 90. letech 20. století. Řád poté klášter prodal správě KRNAP a areál byl počátkem 21. století rekonstruován dnes jsou zde expozice Krkonošského muzea a v klášterním kostele se konají koncerty. Vrchlabí, interiér klášterního kostela sv. Augustina Mariánský sloup Stávající sloup je (až na část postavy Panny Marie) kopií původního sloupu, který nechali r postavit majitelé vrchlabského panství Jan Rudolf z Morzinu a jeho paní Eva Konstancie jako poděkování za ochranu při morové nákaze. Autorem sloupu byl vrchlabský sochař Kristián Puntschuh, kovové doplňky pocházely z dílny místního zámečníka Zikmunda Bandta. Původně stál sloup v blízkosti hlavní ulice. Roku 1896 byl rozebrán a přemístěn na dnešní stanoviště, starý podstavec a sloup nahradily nové prvky. Ze čtyř postav, které sloup obklopovaly (sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Rozálie a sv. Jan Nepomuk světci obdaření mocí chránit před morem), se dochovaly pouze dvě. Sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha se nacházejí v depozitáři vrchlabského muzea. Žacléř / Kostel Nejsvětější Trojice Na místě nynějšího kostela stál dříve dřevěný kostelík. Roku 1677 postavili jezuité kamenný kostel, který byl v roce 1732 barokně přestavěn. V polovině 18. století k němu byla přistavěna loretánská kaple. Kostel je jednolodní s trojbokým presbytářem a monumentálním kamenným portálem, jehož sochařská výzdoba symbolizující svatou Trojici je dílem sochaře J. F. Pacáka. Tento žák Matyáše Bernarda Brauna je rovněž autorem plastické výzdoby interiéru kostela. Žacléř, mariánský sloup Mariánský sloup Barokní dílo významného východočeského sochaře Jiřího Františka Pacáka. Postaveno za panování jezuitů roku Na vrcholu sloupu je umístěna postava Panny Marie, ve střední části, u paty sloupu jsou plastiky světců sv. Dominik, Bernard a Jeroným v širáku se lvem, v popředí je pak sv. Ignác z Loyoly zakladatel jezuitského řádu. Žacléř, kostel Nejsvětější Trojice Žacléř, okolí kostela Nejsvětější Trojice 16

19 PODKRKONOŠÍ Červená Třemešná, kostel sv. Jakuba Většího Dvůr Králové nad Labem, děkanský kostel sv. Jana Křtitele Červená Třemešná / Kostel sv. Jakuba Většího Stojí uprostřed hřbitova a je připomínán již k roku Obnoven byl v 15. a 16. století, věž přistavěna roku Do té doby stála dřevěná zvonice opodál. Jednoduchý jednolodní kostelík, obdélný s hranolovou věží. Gotický původ připomínají zevně opěráky a hrotitá okna. Ve východní zdi jsou zabudovány renesanční náhrobníky (nejstarší z let 1606 a 1611). Ke kostelu se vztahuje dílo K. J. Erbena balada Poklad. Dubenec / Kostel sv. Josefa PůvodnÍ pozdně gotický kostel byl založen r Hynkem z Náchoda a zasvěcen sv. Václavu. Stavba byla poškozena v době husitských válek a později v roce 1645 za Třicetileté války Švédy zcela zbořena. Nový kostel byl z iniciativy jezuitů z Žírce vystavěn po roce 1660 a v letech přestavěn a rozšířen v barokním slohu a zasvěcen sv. Josefu. Jednolodní kostel s kaplí sv. Václava a hranolovou věží v průčelí je v interiéru vyzdoben mimo jiné i oltářem, který je dílem sochaře Jiřího Františka Pacáka. U kostela je rovněž fara z roku Dvůr Králové nad Labem / Kostel sv. Jana Křtitele Kostel byl vystavěn z iniciativy manželky krále Václava IV., Žofie Bavorské, ve 14. století v gotickém slohu na místě starší románské basiliky z 13. století. Kostelní věž byla přistavěná roku 1644 a v současné době je vysoká 64 metrů. V letech byl kostel regotizován podle projektu F. Schmoranze. V dolní polovině věže, na kostelním kůru je tzv. rukopisná kobka, kde Václav Hanka údajně nalezl 16. září 1817 tzv. Rukopis královédvorský. O jeho pravosti se dodnes vedou spory. Kostel Povýšení sv. Kříže Kostel byl první církevní stavbou na území města. Zápis o dřevěném kostele sv. Kříže na Dolním předměstí je z roku Místo zchátralého dřevěného kostela dala česká královna Marie Terezie v roce 1752 postavit zděný kostel Povýšení Svatého Kříže. Hlavní oltář namaloval na zeď Jan Kramolín z Nového Bydžova. Autor namaloval Ježíšovo ukřižování, v pozadí je město Dvůr Králové nad Labem, jak vypadalo v 18. století. Mariánský sloup Barokní sloup z r od chrudimského sochaře Josefa Procházky vévodí náměstí. Hlavním donátorem byl zdejší rodák, P. Jan Antonín Petera, farář ve Vysokém Chvojně. Kolem sloupu stojícího v kovovém oplocení šest postav světců (sv. Jan Nepomucký, sv. Ignác z Loyoly, sv. Norbert, patron města sv. Jan Křtitel, sv. František Xaverský a sv. Jakub Větší). Na římse podstavce sv. Kosma a sv. Damián, sv. Florián a sv. Vavřinec. Na sloupu socha P. Marie Immaculaty. Dubenec, kostel sv. Josefa Dvůr Králové n. L., kostel Povýšení sv. Kříže Dvůr Králové n. L., mariánský sloup 17

20 PODKRKONOŠÍ Hořice, kostel Narození Panny Marie Hořice, bývalá synagoga Hořice, židovský hřbitov Hořice Kostel Narození Panny Marie Vrcholně barokní stavba vysoké výtvarné hodnoty na místě dvoulodního gotického chrámu Narození Panny Marie, který roku 1738 vyhořel. V letech byl vystavěn dnešní kostel podle plánů K. I. Dientzenhofera na půdorysu kříže. Příčná loď je užší a mezi jejím ramenem na severní straně a přední částí podélné lodi je vestavěna věž. Západní průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem s volutami po stranách a reliéfem Madony. Kromě pravidelných bohoslužeb je kostel díky své vynikající akustice využíván k pořádání občasných koncertů nejen chrámové a varhanní hudby. Prostranství kolem kostela vymezené ozdobnou balustrádou se v průběhu doby stalo lapidáriem barokních soch, když jejich původní stanoviště zanikla nebo byla ohrožena stavebními úpravami. Jsou zde umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého, Anděla strážce a Panny Marie s Ježíškem. K hlavnímu (nyní neužívanému) vstupu z Husovy ulice vede nástupní pískovcové schodiště, u něhož je umístěna barokní socha sv. Floriána. Synagoga Původně dřevěná stavba z let byla v roce 1767 nahrazena stavbou zděnou, která byla po požáru v roce 1859 opravena, zvýšena a opatřena taškovou krytinou. Další větší rekonstrukce budovy proběhla na přelomu 19. a 20. století (slavnostní otevření bylo v roce 1902). V době 2. světové války byla synagoga uzavřena a liturgické předměty z ní byly odvezeny do Židovského muzea v Praze. Při rekonstrukci budovy pro potřeby Církve československé husitské v roce 1952 byly odstraněny veškeré prvky původní židovské výzdoby a zbořena prastará židovská škola. Z původní výzdoby se zachovaly jen pískovcové desky s Desaterem a část dlažby. Starý židovský hřbitov Založen ve 2. polovině 17. století (první zmínky až 1748). Několikrát byl rozšiřován, naposledy v roce Hřbitov s četnými náhrobními kameny, z nichž některé jsou výrazně umělecké hodnoty. Bohužel značně poškozené jsou především nejmladší náhrobky. Součástí je také budova márnice (dnes sloužicí jako rodinný dům). Pohřbeni jsou zde údajně i vojáci z napoleonských válek. Svou funkci plnil až do roku 1897, kdy se začalo pohřbívat na novém židovském hřbitově na vrchu Gotthard. Konecchlumí, kostel sv. Petra a Pavla Konecchlumí Kostel sv. Petra a Pavla Byl postaven na místě staršího gotického kostela (připomínán 1355) v letech stavitelem D. T. Morazzim z Chrudimi. Je dokladem barokního slohu, jeho umění situovat významné církevní stavby jako dominanty do krajiny. Stavba zvýrazňuje počátek svahu a podle názvu obce konec dlouhého hořického chlumu. Jednolodní objekt charakterizuje hranolová věž s bání v západním průčelí. V interiéru byla na počátku tohoto století instalována křížová cesta, životní dílo nedávno zesnulého východočeského malíře Vladimíra Komárka. U kostela stojí mohyla Viléma Konecchlumského, popraveného r s dalšími českými pány na Staroměstském náměstí v Praze. 18

21 PODKRKONOŠÍ Kuks, celkový pohled na areál; socha alegorie Náboženství Kuks / Hospital Kuks a Braunův Betlém národní kulturní památka Kuks samotný je nejvíce proslulý barokními sochami M. B. Brauna a někdejším lázeňským areálem. Na pravém břehu Labe je vystavěna rozlehlá hospitální budova s kamenným kostelem Nejsvětější trojice a skupinou alegorických soch. Stavba budovy kostela byla započata roku 1707 podle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Současně s kostelem se stavěly také budovy hospitalu. Pod kostelem se nachází rodinná hrobka Šporků. Autorem hodnotné sochařské výzdoby celého komplexu je Matyáš Bernard Braun se svou dílnou. Symetričnost barokního komplexu dotvářela budova zámku umístěná na protějším břehu, která roku 1896 vyhořela a roku 1901 byla stržena. Betlém nechal F. A Špork vytvořit ve letech 18. století. Autorem je opět M. B. Braun. Jedná se o unikátní sochařskou rezervaci evropského barokního sochařství. Lanžov Kostel sv. Bartoloměje Jednolodní podélná stavba otočená pětibokým presbytářem na jihovýchod. Z původní románské stavby je dochována loď stavěná kvádříkovou technikou a možná i přízemní část věže. Roku 1684 byl rozšířen o věž a oratoř nad sakristií. V roce 1804 byla přistavěna na jižní straně kněžiště pětistranná kaple sv. Apoleny, kterou dal zřídit František X. rytíř Cecinkar z Birnic jako rodovou hrobku. Rakve z krypty pod oltářem byly v roce 1864 přeneseny do nové rodové hrobky. Další přestavba byla provedena v roce 1804 a úpravy pak v letech 1910 a Lázně Bělohrad Kostel Všech Svatých Jako farní byl připomínán roku Zpustl ve třicetileté válce. Dnešní podoba je barokní z let , zásluhou stavebníka Bertholda Viléma z Valdštejna. Na výstavbě jednolodní budovy kostela se významnou měrou podílel slavný stavitel Giovanni Santini. Kostel obklopuje hřbitov ohraničený kamennou zídkou, u kostela je vystavěna i fara. V interiéru kostela jsou iluzivně malované oltáře od J. Kramolína. Dále zde nalezneme také oltář od malíře A Mühla a obraz Madony od Václava Březiny. Ve výklenku zdi nalezneme sochu sv. Blažeje a u schodiště sochu sv. Václava datovanou do roku Kostel prošel v současné době rekonstrukcí a jeho dvoupatrová věž byla osazena novým hodinovým strojem. Kuks, křížová cesta 21. století Lanžov, kostel sv. Bartoloměje Lázně Bělohrad, kostel Všech Svatých 19

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Baroko a Jindřichův Hradec

Baroko a Jindřichův Hradec Baroko a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Toleranční památky. Daňkovice Toleranční modlitebna.

Toleranční památky. Daňkovice Toleranční modlitebna. Toleranční památky Toleranční památky 1 Daňkovice Toleranční patent císaře Josefa II. z roku 1781 umožnil stoupencům evangelického vyznání zakládat církevní sbory a stavět modlitebny. To vše ovšem bylo

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor.

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, 1766-1781 1. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 2a. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, půdorys v úrovni přízemí.

Více

Vrchlabí, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Vrchlabí, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka , farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Stručná historie Město leží na horním toku Labe v úpatí pohoří Krkonoš. V letech 1241-1270 zde vzniklo vrchlabské proboštství. První písemný doklad o osadě

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010

MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 MĚSTO LANŠKROUN PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY AKTUALIZACE Č. 3 VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 A 2 OBDOBÍ 2008-2012 DATUM: ZÁŘÍ 2010 Schváleno zastupitelstvem města dne 22.12.2010 Usnesení číslo 139/2010

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry listopad 2012 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

49 53'6.79"N 16 2'17.92"E. GPS poloha:

49 53'6.79N 16 2'17.92E. GPS poloha: Košumberk Zřícenina 49 53'6.79"N 16 2'17.92"E Mohutné zříceniny hradu Košumberk stojí na skalnatém vrchu nad údolím Novohradky na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Areál hradní zříceniny je veřejnosti přístupný.

Více

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10 Raná KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO Obec: Raná Kulturní památka: od 3. 5. 1958, číslo rejstříku: 30504/6-950 Typ objektu: GPS: 49 47 56.30 N, 15 57 51.64 E Nadmořská výška: 500 m n. m. Parcelní číslo: st.

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Jenišovice 5. Karl Randak (Karel Randák) firma bratrů Randáka a firma Hlavatý

Jenišovice 5. Karl Randak (Karel Randák) firma bratrů Randáka a firma Hlavatý Jenišovice 5 Název objektu Husův sbor č.p. 519 Adresa Jenišovice č.e. 519 468 33 Jenišovice u Jabl.n.N. K.ú./parcela č. Jenišovice/ st.p.č. 188 Architekt Stavitel Karl Randak (Karel Randák) firma bratrů

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 10. VYOBRAZENÍ 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku 1970 2. Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 51 3. Pohled na průčelí kostela se vstupním portálem 4. Detail

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ

ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ ČESKÉ BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/12 Obrazová dokumentace Sochařství barokní sochařství navazovalo na tradici manýrismu, který přežíval ještě počátkem 17.

Více