TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK"

Transkript

1 ZÁKLADY HTML TVORBY JEDNODUCHÝCH WEB STRÁNEK Základní struktura kurzu: Orientace v prostředí HTML a editoru kancelářského balíku OpenOffice.org verze 2.0 a vyšší Tvroba struktury HTML dokumentu Základní tagy Zásady syntaxe HTML Některá pravidla pro tvorbu webu FTP Web-hosting na českém internetu zdarma Základní výstup kurzu: Základní orientace v HTML kódu Vytvoření jednoduché stránky a podstránky Umístění vytvořené stránky na webu (http://web-trial.ic.cz) ÚVOD K tvorbě jednoduchého webu potřebujeme: alespoň základní znalost HTML HTML editor strukturní (nutná znalost HTML) nebo wysiwyg webový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla ap.) alespoň jednoduchý nástroj na práci s obrázky, zejména jejich kompresí prostor na internetu pro začátek stačí tzv. web-hosting zdarma znalost práce s nástroji FTP pro přenos souborů z počítače na internet (bývá součástí některých web-hostingových plánů) Nejjednodušší způsob, jak se naučit HTML a dělat časem dobré stránky: tvořit soubory ve wysiwyg editoru (např. OpenOffice) prohlížet si zdrojové kódy, které tento program generuje (časem si je zapamatujete) v rámci cvičení si je trochu pozměnit a sledovat, co se stane. Strana 1 (celkem 30)

2 TAGY = ZNAČKY HTML soubor je text uzavřený do značek v hranatých závorkách < >, tyto značky se nazývají tagy. Tagy určují, jak bude text vypadat v prohlížeči, jakou bude mít strukturu a jak se budou zobrazovat např. obrázky. Text vně těchto uzavřených závorek je to, co se má zobrazovat v prohlížeči. Cvičení Založte si v počítači novou složku s názvem HTML TEST Otevřte si v prohlížeči stránku: V prohlížeči přejděte na nabídku ZOBRAZIT Zdrojový kód. Otevře se vám Poznámkový blok a v něm kompletní zdrojový kód dané které stránky. Dejte celý text do bloku. Otevřte OpenOffice dokument, přejděte na nabídku SOUBOR Nový HTML dokument. HTML dokument se otevře jako samostatný dokument. Prázdný HTML dokument uložte do složky HTML TEST pod názvem stranka.html. Jděte na nabídku ZOBRAZIT HTML zdroj. Po kliknutí na HTML zdroj se objeví vlastní strukturní HTML editor se základní osnovou každého HTML dokumentu: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE></TITLE> <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 2.0 (Win32)"> <META NAME="CREATED" CONTENT=" ; "> <META NAME="CHANGED" CONTENT=" ;0"> </HEAD> <BODY LANG="cs-CZ" DIR="LTR"> <BR> </BODY> </HTML> Strana 2 (celkem 30)

3 Pokud tento předdefinovaný kód přepíšete zdrojovým kódem ze stránky a opět stisknete příkaz Zobrazit HTML zdroj, objeví se ve wysiwig editor a v zásadě to, co je obsahem stránky i když patrně dojde k určitém zkreslení. V tomto momentě můžete stránku pomocí editoru upravovat, měnit fonty, velikost písma, vkládat nové obrázky a pod. Samozřejmě, vše má svoje pravidla. ZÁKLADNÍ TAGY Tagy existují párové a nepárové. Párové tagy Jak je zřejmé z příkladu, vyskytují se tagy ve dvojicích <tag> a </tag>, kde ten první tag učitý úkol začíná a druhý tento úkol končí. </tag> lomítko na začátku znamená, že jde o uzavírací tag. Příklady párových tagů: <HEAD> je začátek hlavičky a </HEAD> je její konec <BODY> je začátek těla stránky a </BODY> je konec těla stránky <TITLE> Moje osobní stránka </TITLE> název stránky, který se objeví v horbí liště prohlížeče <b> je začátek tučného textu a </b> je konec tučného textu. Kromě párových tagů existují ještě tagy nepárové, které nemají uzavírací tag. Příklady nepárových tagů: <img> je tag pro obrázek. Příklad: <IMG SRC= > <br> je tag pro řádkový zlom Mimochodem tagy lze psát malým a i velkým písmem a většinou nedojde při zobrazování v prohlížeči k problémům. Zrovna tak sice poslední standard určuje psaní uvozovek po =, nicméně je možné uvozovky vynechat a stránka se stejně bude dobře zobrazovat. To je jeden ze zásadních rozdílů oproti programovacím jazykům, kde jsou pravidla striktně daná. Strana 3 (celkem 30)

4 PŘEHLED DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH TAGŮ: Vymezení nadpisů <h1> Hlavní nadpis </h1> Vymezení nadpisu první úrovně. <h2> Podnadpis </h2> Nadpis druhé úrovně (mezinadpis, nadpis kapitoly). Dá se použít až šest úrovní nadpisů (tedy až <h6></h6> ). Vykreslují se různě velké podle důležitosti. <p> </p> Vymezení odstavce.po jeho konci prohlížeč automaticky zalomí řádek a udělá vertikální mezeru. <b> tučný text</b> Text mezi těmito tagy bude tučný. <i> kurzíva </i> Kurzíva Tagy lze ale také kombinovat <b><i>tučná kurzíva </i></b> <TT>TEXT</TT> Pro efekt strojově psaného textu <u>podtženo</u> Pro podtržený text <strike>přeškrtnuto</strike> Pro přeškrtnutý text Možná kombinace tagů např.: <STRIKE><H1>Přeškrtnutý nadpis 1</H1></STRIKE> <span> </span> nebo také (častěji) <font></font> dvojice tagů vymezující nějak odlišný text, případně font, velikost písma apod.. <span style="color: red"> červená </span> <FONT COLOR="#ff0000">červená</FONT> V tomto případě má uzavřený kus textu červenou barvu písma. Jde o první příklad tagu, který má tzv. atribut. Atributem je "style" a má hodnotu "color: red" (angl. barva: červená) nebo FONT COLOR="#ff0000" kde červená barva je vyznačena kódem (tzv. HEX kód) Pomocí tohoto atributu se dá detailně nadefinovat vzhled textu, obaleného libovolným tagem. Strana 4 (celkem 30)

5 Pozn.: <span></span> má význam pro strukturování dokumentu např. ve spolupráci s tzv. kaskádovými styly. Pokud zadáme např. <span style="color: red"> červená </span> v editoru OpenOffice.org bez použití kaskádových stylů, tag se automaticky převrátí na variantu <FONT COLOR="#ff0000">červená</FONT>! Barvy je nutno zadávat výhradně v HEX kódu nebo v angličtině (základní paleta barev)! Anglické názvy barev a HEX kódy nalezneme např. zde: <br> Zalomení řádky: text po tomto tagu bude vždy začínat na novém řádku, ale není to nový odstavec. Pozor, tento tag je nepárový, to znamená, že žádné </br> neexistuje! DALŠÍ TAGY / KÓDY : STYLY NA STRÁNCE - BARVY POZADÍ STRÁNKY, BARVA PÍSMA, TYPY FONTŮ A JEJICH VELIKOST <body style="background-color: green; color: yellow;"> Zejména ve spojení s kaskádovými styly. Editor OpenOffice.org používá toto kódování (pozn. pokud použijeme výše uvedené, automaticky je překlopí): <BODY LANG="cs-CZ" TEXT="#ffff00" BGCOLOR="#008000" DIR="LTR"> BGCOLOR="#008000" označuje barvu pozadí stránky TEXT="#ffff00" označuje barvu písma Editor OpenOffice.org bude také rozumět tomuto vyznačení: <BODY LANG="cs-CZ" TEXT="yellow" BGCOLOR="green" DIR="LTR"> Nicméně, pokud to takto napíšeme, editor si barvy opět přepíše do HEX kódu. Strana 5 (celkem 30)

6 V každém případě, nastavení barev textu snadno uděláme přímo v editoru podobně jako když nastavujeme barvy písma v MS Word (V OpenOffice.org jdeme přes nabídku Formát Znak. Níže uvedený řádek: Typ fontu, velikost a barva V HTML kódu vypadá takto: <FONT SIZE=5 STYLE="font-size: 20pt"><FONT FACE="Verdana"><FONT COLOR="#ff0000">Typ fontu, velikost a barva</font></font></font> Přičemž : <FONT SIZE=..> označuje velikost písma uvedenou bud ve škále 1-7, nebo v bodech pt <FONT FACE=""> udává typ fondu (Times New Roman, Verdana apod.) <FONT COLOR=""> udává barvu písma UMÍSŤOVÁNÍ NA STRÁNCE Párové tagy umísťující text, objekt na střed, vpravo a vlevo. Pozor nelze zarovnávat text do bloku. <CENTER></CENTER> - umístění na střed <DIV ALIGN=LEFT></DIV> - umístění (objektu) vlevo <DIV ALIGN=RIGHT></DIV> - umístění (objektu) vpravo Pozn.: Pro formátování a popis druhu bloků textu je k dispozici obecná značka <div align="">...</div>. Obecně používanou (byť standardy nedoporučovanou) zkratkou pro <div align="center"> čili vystředění bloku textu je <center> </center>. DIV je opět značka vážící se zejm. k tzv. kaskádovým stylům. Strana 6 (celkem 30)

7 Umístění textu v odstavci... : Na střed <P ALIGN=CENTER><FONT FACE="Times New Roman, serif"><font SIZE=3><FONT COLOR="#ff0000">Na střed</font></font></font> Vlevo <P ALIGN=LEFT><FONT COLOR="#ff0000"><FONT FACE="Times New Roman, serif"><font SIZE=3>Vlevo</FONT></FONT></FONT> <P ALIGN=RIGHT><FONT COLOR="#ff0000"><FONT FACE="Times New Roman, serif"><font SIZE=3>Vpravo</FONT></FONT></FONT> Vpravo TABULKY Podle své složitosti mohou mít tabulky poměrně nepřehledný kód je ale poměrně snadné je tvořit přímo v HTML wysiwig editoru a dále upravovat. I tak je vhodné se alespoň v kódu orientovat, protože to může usnadnit provedení drobných změn. Pozn.: tabulky jsou často vhodné jako pomocník při formátování stránky např. slouží jako ůdržák vložených obrázků, kdy zaručí, že obrázek drží na stráncepřesně v tom místě, kam jsme jej vložili. Strana 7 (celkem 30)

8 Zde několik typů tabulek a jejich kódů: Jednoduchá tabulka s jednoduchým orámováním v automatické barvě rámečku: <TABLE WIDTH=100% BORDER=1 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0> <COL WIDTH=85*> <COL WIDTH=85*> <COL WIDTH=85*> <THEAD> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> </TR> </THEAD> <TBODY> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=33%> Strana 8 (celkem 30)

9 </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> TAGY TABULKY (POKUS O) VYSVĚTLENÍ <TABLE></TABLE> - Základní uvození tabluky <TABLE WIDTH=100% BORDER=1 CELLPADDING=4 CELLSPACING=0></TABLE> TABLE WIDTH=100% Uvození udává šíři tabulky na 100% šíře stránky, BORDER=1 - jednoduchý rámeček CELLPADDING=4 - vnitřní okraj buněk (v pixelech), čili vzdálenost textu od rámečku. CELLSPACING=0 - vnější okraj buněk (vně rámečku) <THEAD></THEAD> (table head) ohraničuje řádky, které tvoří záhlaví tabulky. <TBODY></TBODY> ohraničuje řádky, které tvoří vlastní "tělo" tabulky. V tabulce může být více <TBODY> bloků s různým formátováním. Pokud je přítomno <THEAD> a/nebo <TFOOT> (zápatí), musí tabulka obsahovat alespoň jedno <TBODY>. <TR> </TR> Párový tag, který začíná a končí řádek tabulky. (TR znamená table row, čili řádek). <TD> </TD> Párový tag buňky tabulky (table data / data tabulky) <TH> </TH> Párový tag pro hlavičku tabulky (table header) má-li obsahovat nadpis sloupce / řádky (resp. <td>... </td> ('table data', data tabulky) pokud obsahuje obyčejná data/text). Strana 9 (celkem 30)

10 Jednoduchá tabulka: Obsah buňky levá spodní Další buňka pravá spodní Kód: <table > <tr> <td>obsah buňky</td> <td>další buňka</td> </tr> <tr> <td>levá spodní</td> <td>pravá spodní</td> </tr> </table> Tabulka s širším barevným / červeným rámečkem, umístěná uprostřed stránky (60% šíře stránky) <CENTER> <TABLE WIDTH=60% BORDER=5 BORDERCOLOR="#ff0000" CELLPADDING=4 CELLSPACING=0> <COL WIDTH=85*> <COL WIDTH=85*> <COL WIDTH=85*> <THEAD> <TR VALIGN=TOP> <TH WIDTH=33%> </TH> <TH WIDTH=33%> </TH> <TH WIDTH=33%> </TH> </TR> <TR></TR> <TR></TR> <TR></TR> Strana 10 (celkem 30)

11 </THEAD> <TBODY> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> </TR> <TR></TR> <TR></TR> <TR></TR> <TR VALIGN=TOP> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> <TD WIDTH=33%> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </CENTER> Strana 11 (celkem 30)

12 HYPERTEXTOVÉ ZNAČKY A ODKAZY Odkaz na jinou HTML stránku se vytvoří pomocí <a href="url">popis</a> ('anchor' čili kotva). POPIS obsahuje text odkazu (v prohlížeči většinou podtržený a aktivovatelný). Např.: Stránky Českého helsinského výboru Kód: <A HREF="http://www.helcom.cz/" TARGET="_blank">Stránky Českého helsinského výboru</a> TARGET="_blank" způsobuje, že se stránka otevře ve zvláštním okně TARGET="_self" - způsobuje, že se stránka otevře v jednom okně / tedy v okně stránky, ze který je link směřován. URL (Uniform Resource Locator, jednotná identifikace zdroje) je adresa příslušné HTML stránky. Formát je typ://stroj.doména:port/adresář/soubor (například implicitní hodnota pro port je právě 80). Často používané typy zdrojů jsou: http pro Web stránky (HyperText Transfer Protocol); gopher pro přístup na gopher servery; telnet pro interaktivní práci (zkuste např. netfind s uživ. jménem netfind) (nemusí fungovat pokud nemáte telnet přístupný z prohlížečky) ftp pro přístup do ftp archivu; file pro přístup na lokální soubory (např. na pevném disku vašeho počítače); news pro čtení USENET news (není následováno '//', např. "news:comp.infosystems.www"); mailto pro odesílání pošty (platí totéž, např. Využití mailto : pokud si na stránku dáme např. svůj pro přímý kontakt, v prohlížeči to vypadá takto: Kód ale vypadá takto: <A Může také vypadat takto: Napište mi zprávu <A z mé osobní stránky" TARGET="_blank">Napište mi zprávu</a> Část?subject způsobí, že se předmět Zpráva z mé osobní stránky automaticky zobrazí v předmětu u, tedy za předpokladu, že uživatel používá klienta typu Outlook. Strana 12 (celkem 30)

13 Pozn.: Pokud je začátek URL (typ://stroj.doména:port/) vynechán, cílová stránka je adresována relativně vůči aktuální (např: href="../texty/pokec.txt") podle pravidel přechodů mezi adresáři na serveru, kde jsou stránky uloženy. Absolutní adresa : používá se ve formě plné adresy / cesty k cílovému webu nebo např. k obrázku Relativní cesta : Pokud chci odkázat na jiný vlastní soubor, je zbytečné vypisovat tam celou adresu / cestu např. uvnitř vlastního webu <img src="http://web-trial.ic.cz/obrazky/banner.jpg>. V takovém případě, kdy odkazujiz vlastní stránky na objekt / místo ve vlastní stránce, stačí zadat relativní cestu: <img src="obrazky/banner.jpg"> Jestliže je cílový soubor v jiném blízkém adresáři, stačí také napsat <A href="adresář/soubor.htm">. Pro nadřazený adresář se používají konvenční dvě tečky. Např: <a href="../dovolena/kreta.html">kréta 2005</a> BARVY Základní tabulka barev black # černá maroon # tmavě červená green # tmavě zelená olive # tmavě žlutá navy # tmavě modrá purple # tmavě fialová teal # tmavě tyrkysová gray # tmavě šedá silver #C0C0C0 světle šedá red #FF0000 červená lime #00FF00 zelená yellow #FFFF00 žlutá blue #0000FF modrá fuchsia #FF00FF fialová aqua #00FFFF tyrkysová white #FFFFFF bílá Anglické názvy barev a HEX kódy nalezneme např. zde: TYPY FONTŮ VHODNÝCH PRO WEBOVÉ STRÁNKY Strana 13 (celkem 30)

14 Standardní písma Microsoftu ARIAL ARIAL BLACK Comic Sans Ms Courier New Georgia Impact Monotype Times New Roman Trebuchet MS Verdana Webdings Ostatní typy se mohou zobrazit, ale nelze to garantovat a navíc bude s velkou pravděpodobností problém se zobrazováním češtiny / diakritiky. OBRÁZKY Hlavní zásady: Přiměřeně malé co do místa zabírajícího na obrazovce Přiměřeně malé co do velikosti souboru Lze pracovat i s náhledy (na stránce zobrazeny pouze náhledy a po kliknutí se přes URL natáhne obrázek o větším rozměru Obrázky lze zarovnávat (align center, left, right) Do obrázků lze vkládat hypertextové obrázky tedyobrázky mohou sloužit např. jako tlačítka. Základní informace o grafických editorech. Strana 14 (celkem 30)

15 POSTUP PRO VYTVOŘENÍ HTML SOUBORU V EDITORU Vytvořte si na disku novou složku, např. C:\Dokumenty\HTML stranka a přejděte do ní Vytvořte nový textový soubor v Poznámkovém bloku nebo nový HTML soubor v OpenOffice.org : pro tento účel můžete otevřít jakýkoliv z modulů OpenOffice.org (např. textový editor Writer) přejděte na Soubor Nový HTML dokument a klikněte; otevře se vám prázdný HTML dokument v editoru HTML, ten pojmenujete standardním způsobem přes příkaz Uložit jako. Strana 15 (celkem 30)

16 Pojmenujte jej na jméno stranka.html v případě použití Poznámkového bloku se změní ikona u souboru. Strana 16 (celkem 30)

17 Otevřete soubor stranka.html v Průzkumníku dvojklikem. Naskočí váš defaultní prohlížeč (např. Internet Explorer). V prohlížeči se zobrazí prázdná stránka. Strana 17 (celkem 30)

18 1) Zadejte Zobrazit Zdrojový kód. Spustí se textový editor (Poznámkový blok), zatím prázdný. Strana 18 (celkem 30)

19 2) Strana 19 (celkem 30)

20 Do otevřeného editoru (Pozn. bloku) napište nějaký text, podle libosti jej doplňte HTML značkami pro řádkový zlom a tabulku (viz příklady výše). Např. takto: Strana 20 (celkem 30)

21 Soubor uložit. Přepněte zpátky do prohlížeče a zadejte obnovit (F5). Prohlédněte si provedené změny. U uvedeného příkladu se projeví takto: Případně se vraťte do Poznámkového bloku a znovu upravte zdroj. Po uložení a obnovení se změny projeví. Opakujte. Zatím je takovázo stránka na vašem C: disku. Kopírovat na server ji budete až později. Strana 21 (celkem 30)

22 Pozn.: V názvech souborů určených pro web nikdy nepoužívejte diakritiku, zakázané programátorské značky ani mezery! Do názvu souboru, který je určen pro natažení na webový server proto NEPATŘÍ: 1. Dikaritika: ě š č ř ž ý á í é ů ú 2. Mezery / pauzy (nahrazujeme je podtržítkem nebo pomlčkou) a. příklad nesprávného pojmenování: moje stránky.html b. příklad správného pojmenování: moje_stranky.html 3. Tyto znaky:. (tečka), (čárka) ; : /?! < > [ ] ( ) # % * atd. a. příklad nesprávného pojmenování : náš výlet html b. příklad správného pojmenování: nas_vylet_ html nebo: nas_vylet_25_03_2007.html Nutno zopakovat, že bez ohledu na benevolenci systému Windows při pojmenovávání souborů jsou tyto zásady doporučeníhodné i u běžných textových / tabulkových atp. souborů. Strana 22 (celkem 30)

23 Práce v OpenOffice.org Na začátku jsme zmínili způsob otevření html dokumentu / editoru v OpenOffice.org. Výhodou tohoto editoru je, že generuje velmi čistý HTML kód v naprosto standardní podobě. Na rozdíl od poznámkového bloku nepíšeme stránku v kódu my, ale v editoru HTML pracujeme jako v běžném textovém editoru a HTML kód se automaticky generuje na pozadí. Postup: 1) Otevřeme HTML dokument Strana 23 (celkem 30)

24 2) Jako příklad použijeme jednoduchou tabulku, kterou jsme si vytvořili v Poznámkovém bloku s použitím HTML kódu zde ji ale vytvoříme běžnýmj způsobem přes příkaz Tabulka Vložit Tabulka: Strana 24 (celkem 30)

25 3) Vložíme jednoduchou tabulku s červenými okraji, vepíšeme shodný text; soubor uložíme jako stranka2.html. Tabulku si upravíme do potřebné velikosti v nabídce Tabulka Vlastnosti tabulky (umístění, velikost, rámečky, barva rámečku). Výsledek vypadá takto: Strana 25 (celkem 30)

26 4) Samozřejmě, i zde máme možnost zasáhnout přímo do HTML kódu, který se sám na pozadí generuje. Do HTML zdroje přepneme přes ikonku HTML zdroj : Nebo přes cestu Zobrazit HTML zdroj. Strana 26 (celkem 30)

27 5) Stránka s tabulkou se nám okamžitě objeví v HTML kódu v tomto režimu můžeme také kód vlastnoručeně upravovat. Strana 27 (celkem 30)

28 6) Zpět do editačního režimu přepneme opět kliknutím na ikonku Zdroj HTML v tomto editoru můžeme stránku dále upravovat jako v běžném textovém editoru, včetně vkládání objektů / obrázků. Pozor při vkládání obrázků obrázek musí být natažen na webovém serveru a adresa obrázku / URL musí obsahovat adresu nikoliv z pevného disku vašeho počítače, ale z daného web serveru. Na vložený obrázek stačí poklepat myší, vyskočí dialogové okno, do pole Odkaz / Jméno souboru pak potvrdíte / vepíšete internetovou afresu / URL vloženého obrázku: Pozn.: Obrázek se zobrazí samozřejmě pouze pokud je počítač připojen k síti Internet / v online režimu. Strana 28 (celkem 30)

29 PRAKTICKÉ UKÁZKY Orientace v prostředí OpenOffice.org o Navigace o Možnosti Web servery / hosting zdarma o Orientace v administrátorském prostředí o Vytváření adresářů o Kontrola linků provazby mezi stránkama o FTP a jiné formy nahrávání stránek na internet o Na co si dát pozor zobrazování stránek na internetu : vliv velikosti monitoru a typu prohlížeče Typy web stránek a portálů základní informace o o Typologie stránek statické vs. aktiviní S čím se na internetu setkáme web stránky internetové portály blogy diskusní fóra o o o Jazyky na programování web aplikací... HTML je jen začátek Co nabízí český internet (web hosting, software zdarma) Nástroje na tvorbu různých typů stránek editory redakční systémy nástroje na tvorbu diskusních fór přímo na internetu fotografická web-alba / fotogalerie přímo na internetu Strana 29 (celkem 30)

30 DOPORUČENÁ LITERATURA: Nick Vandome: Tvorba webových stránek, edice Začínáme s..., vyd. SoftPress 2003 Jana Hanzlíková: Webdesign pro úplné začátečníky, vyd. Computer Press 2004 Lukáš Honek: HTML Kapesní přehled, Computer Press 2004 UŽITEČNÍ POMOCNÍCI NA INTERNETU: PRO ZAČÁTEČNÍKY: (obsahuje i šablony) BAREVNÉ KÓDY (HEX) a názvy barev v angličtině: PRO POKROČILÉ / POKROČILEJŠÍ: Vše o www: Strana 30 (celkem 30)

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují.

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují. Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. 03, HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky 03, HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

OFF - LINE. PRO ZAČÁTEČNÍKY Zdroje textů a obrázků

OFF - LINE. PRO ZAČÁTEČNÍKY Zdroje textů a obrázků TVORBA WEBOVÉ STRÁNKY OFF - LINE 10 BODŮ VYTVOŘ SI WEB PRO ZAČÁTEČNÍKY Zdroje textů a obrázků 1.Vytvořte si na disku novou složku například C:/DT2_WEB nebo C:/POKUS a přejděte do ní. Dvojklikem na ikoně

Více

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku!

Jemný úvod do HTML. Co je HTML značka? Web nezná text formátovaný mezerami a konci řádku! Ale já potřebuji psát více mezer a určovat zalomení řádku! Jemný úvod do HTML Redakční systém školního webu umožňuje formátovat text HTML značkami, tedy stejným způsobem, jakým se formátují webové stránky. Tento návod si dává za úkol seznámení se základními formátovacími

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se.

Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Úvod do tvorby www stránek Tvorba www 3 Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Odkaz (hyperlink)

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku:

Co je HTML. 1. Párový tag má začátek a konec: 2. Nepárový tag nemá ukončovací značku: Co je HTML HTML HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro tvorbu www stránek. Jako například Český jazyk má svá slova, tak i HTML obsahuje slova, neboli tagy (značky), které dávají vlastnímu obsahu

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

Buňka tabulky; tento tag doporučuju psát opět jako párový. Nyní již máme dostatek informací k tomu, abychom dokázali sestrojit jednoduchou tabulku.

Buňka tabulky; tento tag doporučuju psát opět jako párový. Nyní již máme dostatek informací k tomu, abychom dokázali sestrojit jednoduchou tabulku. Tabulky Tabulky bývaly ve světě webdesignu mocným hráčem. V dobách, kdy podpora CSS v prohlížečích byla mrzká, se pomocí tabulek řešilo rozmístění jednotlivých prvků na stránce tzv. tabulkový layout, který

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tvorba internetových stránek

Tvorba internetových stránek Tvorba internetových stránek Ing. Michal Seibert E111 Konzultační hodiny: Středa 9:00-10:00h http://tvorba-is.wz.cz/ Samostatný úkol Zvolili jste si doménu a zjistili její cenu? Nalezli jste svůj freehosting?

Více

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML-TAGY Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová Tagy Popis Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. Mohou následovat atributy. Před

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro sedmý až osmý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_14_ Programovací_jazyk_HTML Vyučovací

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Základy CSS (3. přednáška)

Základy CSS (3. přednáška) Základy CSS (3. přednáška) Kaskádové styly k čemu jsou HTML definuje strukturu, CSS definuje vzhled. CSS stylesheet soubor pravidel určujících vzhled jednotlivých prvků dokumentu CSS pravidlo sestává ze

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování,

Více

CSS Kaskádové styly. formátování webových stránek

CSS Kaskádové styly. formátování webových stránek CSS Kaskádové styly formátování webových stránek Co je CSS? Layout webových stránek Nástroj na formátování html tagů Cascading style sheets možnost vrstvení Význam tagy HTML významová vs. formátovací

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Šablony Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Šablony šablona obsahuje předdefinované rozvržení dokumentu a stylů jednotlivých položek ve Wordu existují hotové

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97)

Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) Základní nastavení textového editoru Word 8.0 (Microsoft Office 97) V následujícím textu jsou zapsány nabídky, příslušné podnabídky a záložky, které je nutné volit a hodnoty nastavení, které je třeba nastavit.

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS.

Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. Jak vytva r et webove stra nky pomocı XHTML a CSS. K vytváření webových stránek se používají různé editory. Z pohledu tvůrce je nejednodušší způsob jak napsat stránku použít např. editor MS-Word a soubor

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

WEBOVÉ STRÁNKY

WEBOVÉ STRÁNKY WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

INTERNET A SÍTĚ. Role při tvorbě webových aplikací. Rozhodovací vrstvy při tvorbě webových aplikací. povrch kostra struktura obsah strategie

INTERNET A SÍTĚ. Role při tvorbě webových aplikací. Rozhodovací vrstvy při tvorbě webových aplikací. povrch kostra struktura obsah strategie INTERNET A SÍTĚ Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Kancelář: H305 Telefon: 3511 Email: pavel.smutny@vsb.cz Role při tvorbě webových aplikací 1996 2009 GIF HTML CSS CGI analytik, informační architekt, grafik, programátor

Více

Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů

Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů Tagy Jak bylo uvedeno na předchozích stránkách, tag je vlastně značka, podle které se prohlížeč řídí. Tag určuje, jakým způsobem bude stránka upravena. Například - teď zarovnej text doprava, nyní zvětši

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www Ing. Pavel BOHANES

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák

NSWI096 - INTERNET. CSS kaskádové styly. Mgr. Petr Lasák NSWI096 - INTERNET CSS kaskádové styly Mgr. Petr Lasák MINULE

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více