Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví"

Transkript

1 Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004

2 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali v samém závěru roku 2003 zásadní změnu (novelu) zákona o účetnictví, která mimo jiné ruší dosavadní tzv. jednoduché účetnictví. Toto jednoduché účetnictví byly dosud povinny vést všechny základní organizace a další složky ČSOP s právní subjektivitou V podmínkách Českého svazu ochránců přírody to tedy znamená mimo jiné povinný přechod jednotlivých základek na (podvojné) účetnictví. Na účtování v soustavě podvojného účetnictví musíme podle výše uvedené novely zákona o účetnictví přejít nejpozději od ! V rámci tzv. Akčního plánu pomoci základkám, který projednalo Předsednictvo ÚVR ČSOP a schválila Ústřední výkonná rada bylo průběžně nabízeno základní školení, určené nejen pro hospodáře, ale i pro další činovníky ZO. Účelem těchto školení bylo seznámení se základy podvojného účetnictví. Zájemci s řad účetních se dále mohli a mohou účastnit dalších stupňů odborných školení, ústředí a jednotliví činovníci ČSOP se snaží zajišťovat průběžný informační servis a zabývali se i otázkou přístupu k hodnocení účetních programů. Aktivity jsou vyvíjeny i Regionálními centry ČSOP V rukou nyní jako další výstup Akčního plánu držíte odbornou příručku která si klade zcela skromný cíl aby se po jejím přečtení žádná základka nebála účetnictví, které opravdu není větším problémem, než ty, které všichni ve své dobrovolné a záslužné činnosti často úspěšně překonávají. Příručka byla připravena základě průběhu odborných školení jakož i dotazů na těchto školeních. Značnou inspirací se staly také další obdobné příručky, připravené pro obdobné organizace, jako je ČSOP (opravdu v tom nejsme sami ). Při psaní jsme se snažili řešit dilema mezi příliš odborným jazykem příručky (kdy nám naši konzultanti z řad členů ČSOP doporučovali v takových případech použít standardní publikace (viz přehled literatury) a mezi zjednodušujícím vysvětlujícím výkladem. Snad se nám potřebný kompromis podařilo nalézt, pozornosti čtenářů doporučujeme zcela přehledný a praktický příklad účtování běžného roku v malé základní organizaci. Podle nejnovějších informací nás opět překvapila naše Poslanecká sněmovna Parlamentu, když v pátek , při projednávání novely zákona o daních z příjmů přijala jako jeden pozměňovacích návrhů odklad povinnosti vedení podvojného účetnictví (tedy "účetnictví") pro "občanská sdružení a církve" až k počátku roku 2007!!! Přeji všem hezké a užitečné počtení.

3 Obsah PŘEDMLUVA MUSÍME VÉST ÚČETNICTVÍ? CO JE (PODVOJNÉ) ÚČETNICTVÍ? Platná právní úprava pro vedení účetnictví ÚČETNÍ DOKLADY CO JE TO ÚČET? ÚČTOVÁ OSNOVA...6 Účtová osnova pro nevýdělečné organizace ANALYTICKÉ ÚČTY ÚČTOVÉ ROZVRHY JAK SE ÚČTUJE ANEB SOUVZTAŽNOSTI ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ DOKUMENTY - ÚČETNÍ KNIHY...12 Účetní deník...12 Hlavní kniha...12 Knihy faktur...13 Pokladní kniha...13 Kniha majetku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ VÝKAZY...13 Rozvaha Výsledovka - výkaz zisku a ztráty...13 Příloha k účetní závěrce...14 Přiznání k dani z příjmu právnických osob...14 Přiznání k dani z nemovitostí DOKUMENTACE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘECHOD Z JEDNODUCHÉHO NA (PODVOJNÉ) ÚČETNICTVÍ PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ÚČTOVÁNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU AMERICKÝ DENÍK...19 VIZ PŘÍLOHA Č POUŽITÁ A DOPORUČENÁ ODBORNÁ LITERATURA ZÁVĚR Musíme vést účetnictví? Podle par.4 odstavce 1 Zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění, (tedy již od roku 1992) jsou všechny účetní jednotky (všechny právnické osoby, mezi které patří i občanská sdružení, tedy i základní organizace a další složky ČSOP s právní subjektivitou) povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku. Z této povinnosti

4 neexistovala a neexistuje žádná výjimka ani úleva! A to ani v případě, že základní organizace neprovádí prakticky žádnou aktivitu. Mezi nejzásadnější změny novely výše uvedeného zákona o účetnictví č.437/2003 Sb.patří zrušení tzv. jednoduchého účetnictví. Právnickým osobám, mezi které patří i občanská sdružení, takto vznikla povinnost vést účetnictví (dříve nazývané podvojné). Pro neziskové organizace (tedy i pro ZO ČSOP) ze zmíněné novely vyplývají nově dvě úlevy : 1. Účetnictví musí povinně vést až od Do té doby mohou ještě vést jednoduché účetnictví tak, jak byli dosud zvyklí. Pokud bude schválena novela zákona (viz rámeček v úvodu příručky (do konce roku 2004), bude povinnost vést účetnictví posunuta na rok Na základě par. 9 zákona o účetnictví budou moci vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud se nerozhodnou pro plný rozsah vedení účetnictví. Je pravdou, že dnešní jednoduché účetnictví není příliš přehledné a klade na jeho zpracovatele velké nároky. Jde zejména o častou možnost chybování a následného obtížného vyhledávání těchto omylů. Podvojné účetnictví je při správné volbě používaných účtů snáze kontrolovatelné a vnáší do účetní evidence řád. Je zřejmé, že účetní, hospodář nebo ten, kdo se této povinnosti ujme, si bude muset osvojit základy vedení účetnictví (odrazovým můstkem by mu mohla být tato příručka, dále účast na seminářích, odborná literatura, aj.). Lze předpokládat, že čím obsáhlejší a složitější jednoduché účetnictví organizace měla, tím větší zkušenosti s účetními doklady takový člověk nasbíral a přechod pro něho nebude již tak obtížný. A naopak největší problémy s přechodem na (podvojné) účetnictví mají a budou mít ti, kteří vedli s obtížemi či prakticky vůbec již účetnictví jednoduché. Účetnictví vyžaduje prakticky jediné systematičnost a pečlivost, což by přírodovědně vzdělaným a nadaným lidem nemělo činit větší potíže. V dalším textu si názorně ukážeme, že pro účetnictví platí podobné zákonitosti a pravidla, jako pro určování druhů a tříd v přírodě. Další skutečností je, že v zemích Evropské unie se prostě neuznává pro právnické osoby jiné než podvojné účetnictví. Nemusí nás to opravdu mrzet, protože u nás dosud praktikované jednoduché účetnictví se doplňkovými knihami a přehledy stává složitější než podvojné a má menší vypovídací schopnost. V dalších částech příručky potvrdíme, že opravdu není třeba se účetnictví předem obávat. Pro usnadnění účetní práce je vhodné, zejména u účetnictví základních organizací většího rozsahu, použít některý z řady na trhu nabízených počítačových programů. Není třeba zavrhovat ani ruční zpracování, zejména u vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, případně použití některého tabulkového procesoru (např. MS EXCELL apod.).

5 2. Co je (podvojné) účetnictví? Podvojné účetnictví jako způsob přehledného vyjádření stavu a změn hospodaření je známo už ze středověku. Vzniklo zřejmě ze základního principu obchodních vztahů, kde jeden dává a druhý dostává : přijímající vydávající MÁ D Á T I D A L D E B E T K R E D I T Každý hospodářský jev, každá účetní operace se podle této zásady účtuje dvakrát: na účet DAL a na účet Má dáti. Co z jednoho účtu ubude, to na druhý účet přidáme. 2.1 Platná právní úprava pro vedení účetnictví Základní předpisy, které je dobré mít při ruce (některé platily i pro jednoduché účetnictví) v platném znění: Zákon 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění Vyhláška č. 504/2002 Sb., České účetní standardy pro účetní jednotky, jejichž hlavní činností není podnikání Souvztažnosti k účtové osnově, nejlépe pro nevýdělečné organizace Daňové zákony, zejména pak: Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění

6 3. Účetní doklady Na účetní doklady se vztahují stejná pravidla jako v jednoduchém účetnictví. Jedná se o originální doklady, které splňují náležitosti podle zákona o účetnictví, zejména: označení účetního dokladu obsah účetního případu a jeho účastníky peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství okamžik vyhotovení účetního dokladu okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle předchozího bodu podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Jinak platí stejné zásady, jako již v dnes vedeném účetnictví, zejména je třeba připomenout základní pravidlo, že účtovat lze pouze na základě účetních dokladů (a ne na základě toho, že to hlavas Pepa řekl ). Novým typem dokladu v (podvojném) účetnictví je tzv. interní doklad, který slouží k správnému zaúčtování mezd, odpisů, opravě chyb v předchozích zápisech a jiných operací. 4. Co je to účet? Jak jistě potvrdí pozorný čtenář předchozího textu, účet je základním prvkem systému účetnictví. Jde o speciální záznam, který má (jako mnoho částí přírody) své dvě přirozené stránky : - stránku plus (přírůstek) - stránku mínus (úbytek) Účetní latinou, objasněnou již v kapitole 1 (principy podvojného účetnictví) se pak první (levá ) strana účtu nazývá má dáti (MD), pravá strana Dal (D) Definice: Účet tvoří náplň (část) účtové osnovy. Lze si jej představit jako soupis přírůstků a úbytků veličiny, která je určena názvem účtu. Jeho hodnota se zvyšuje nebo snižuje spolu s pohybem konkrétního druhu majetku, pohledávky nebo závazku. Nyní je tedy nutné si vysvětlit co je účtová osnova: 5. Účtová osnova Účtová osnova uspořádává soustavu účtů, a to tzv. syntetických účtů. Použitá systematika je velmi obdobná, jako při určování fauny či flory, což může potěšit srdce přírodovědce a hospodáře v jedné osobě. Čísla a druh použití účtů jsou závazně dána účetní osnovou, stanovenou Opatřením ministerstva financí. Čísla účtů účtové osnovy tvoří tři číslice: První označuje účtovou třídu: 0 Dlouhodobý majetek 1 Zásoby 2 Finanční účty 3 Zúčtovací vztahy 4 5 Náklady 6 Výnosy Jmění, fondy atd. Třídy účtů se dělí na - skupiny účtů (první dvě místa č.účtu)

7 Skupiny se dělí na - SÚ = syntetický účet (1.-3.místo č.účtu) Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Základní organizace ČSOP musí používat výhradně k tomu určenou účtovou osnovu účtovou osnovu pro nevýdělečné organizace (Opatření MF čj. Účtová třída 0 - D l o u h o d o b ý m a j e t e k 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek-odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 03 -Dlouhodobý hmotný majetek-neodpisovaný Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný.majetek 06 - Dlouhodobý finanční majetek 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách 062 Podíly v osobách pod podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k stavbám Oprávky k samostatným moviným věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Účtová třída 1 - Z á s o b y 11 - Materiál Pořízení materiálu

8 112 - Materiál na skladě Materiál na cestě 12 - Zásoby vlastní výroby Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata 13 - Zboží Pořízované zboží Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Účtová třída 2 - F i n a n č n í ú č t y 21 - Peníze Pokladna Ceniny 22 - Účty v bankách Bankovní účty 23 - Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry 24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci Emitované krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 25 - Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry 259 Pořízovaný krátkodobý finanční majetek 26 - Převody mezi finančními účty Peníze na cestě Účtová třída 3 - Z ú č t o v a c í v z t a h y 31 - Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytovnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby Ostatní pohledávky 32 - Závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků

9 35 - Pohledávky za sdružením Pohledávky za účastníky sdružení 36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení 37 - Jiné pohledávky a závazky 373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Jiné závazky 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv Náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní 39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování Opravná položka k pohledávkám Vnitřní zúčtování Spojovací účet při sdružení Účtová třída 5 - N á k l a d y 50 - Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost.neskladovatelných dodávek Prodané zboží 51 - Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na representaci Ostatní služby 52 - Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 - Daně a poplatky Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 54 - Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady 55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

10 553 - Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 58 - Poskytnuté příspěvky Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 59 - Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 6 - V ý n o s y 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat 62 - Aktivace Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehm.majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 64 - Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů JIné ostatní výnosy 65 - Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 68 - Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 69 - Provozní dotace Provozní dotace Účtová třída 9 Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty 90 - Vlastní jmění Vlastní jmění 91 - Fondy 911 Fondy 92 Oceňovací rozdíly 921 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

11 93 - Hospodářský výsledek 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94 - Rezervy Rezervy 95 - Dlouhodobé bank. úvěry a závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu 955 Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky 96 - Závěrkové účty Počáteční účet rozvažný Konečný účet rozvažný Účet výsledku hospodaření Podrozvahové účty Podrozvahové účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Základní členění druhů účtů účtové osnovy (účetních hodnot): Rozvahové účty (třída 0 3) - aktiva = majetek MD - pasiva = zdroje a korekce DAL Výsledkové účty (třída 5 6) - náklady MD - výnosy DAL Závěrkové a podrozvahové účty (třída 9) 6. Analytické účty V naší bohaté praxi se může často stát, že budeme potřebovat odlišit některé položky stejné povahy, například spotřebu materiálu pro dětský oddíl, letní tábor, brigádu či administrativu základy a materiálu ostatního. Proto nám pravidla vedení účetnictví umožňují, že každý syntetický účet můžeme rozdělit přidáním jedné až tří číslic za číslo účtu (tzv. analytika). Př: Materiál oddíl.účet č Mateiál ostatní...účet č Číslice na místě si volíme libovolně, lze zvolit i následující označení Př: Materiál oddíl.účet č Mateiál ostatní...účet č Přesto je účelné zvolit analytiku tak, aby byla přehledná. Pokud si zvolíme u některého účtu členění na analytiku, nemůžeme používat syntetický účet (např. 501). 7. Účtové rozvrhy Povinné syntetické účty a dobrovolně vytvořené analytické účty si každá právnická osoba, tedy i základní organizace ČSOP uspořádává do tzv. účtového rozvrhu. Účetní jednotka si na počátku účetního období stanoví účtový rozvrh, to znamená, že z účtové osnovy vybere ty účty, o nichž předpokládá, že je v průběhu roku použije. Dále si stanoví analytické členění syntetických účtů podle potřeby organizace. Pokud v půběhu roku zjistí, že musí použít další účet, do rozvrhu jej doplní. Pokud v průběhu roku musí rozdělit syntetický účet na analytiku, bude postupovat např. takto:

12 Př.: na účtu 221 (Bankovní účty) je zůstatek 2500,-Kč. V únoru je založen ještě podúčet k běžnému účtu. Zvolíme analytické členění a Zápis v deníku bude vypadat takto: IDxxx(interní doklad) datum Převod na analytiku /221 Účet použijeme pro pohyby na podúčtu, pro hlavní bankovní účet budeme používat označení Jak se účtuje aneb souvztažnosti Jedná se o způsob přiřazování účtu použitého při zaúčtování určitého účetního případu na straně má dáti ke konkrétnímu účtu na straně dal. V některých případech je způsob účtování zřejmý: Př.: nákup hřebíků. Pokladna peníze vydala, úbytek peněz se na tomto účtu octne na staně dal. Na straně má dáti bude nákladový účet. Zápis v deníku vypadá následovně: VDxxx (výdajový doklad) datum Nákup hřebíků 80,-Kč 501/211 Ale u některých účtů není strana účtu jasně dána, například u zúčtovacích vztahů. Pokud si nejsme jisti nahlédneme do soupisu souvztažností (je vydáván knižně; některé počítačové programy jej mají v nabídce,ministerstvo financí dává k disposici seznamy souvztažností podle účtů. Dobré je si do účtového rozvrhu zařadit účet 395xxx a označit jej názvem Nevím. Pak můžeme spornou operaci zaúčtovat s tímto číslem účtu a později ji interním dokladem opravit na správný údaj. Př.: Půjčka od zaměstnance do pokladny. Na straně má dáti je účet pokladny, na straně dal Nevím.Když zjistíme správné číslo účtu (333), provedeme další zápis pomocí interního dokladu. Pxxx 31.1.xxxx Půjčka od zaměstnance 1000,-Kč 211x/395xxx IDxxx 16.2.xxxx Opravný zápis k Pxxx 1000,- Kč 395xxx/333 Účet Nevím je tímto vynulován. 9. Základní účetní dokumenty - Účetní knihy Účetní deník Základní účetní knihou je ú č e t n í d e n í k, kam se zapisují veškeré účetní položky z dokladů, včetně počátečních stavů. Počítačové programy používají různé formy účetních vět (řádků). V účetní větě jsou kromě účtů buď jen základní údaje - datum hosp.jevu - účetní období - druh a č.dokladu, příp.číselná řada - hodnota Kč (nebo v jiné měně) - vysvětlující text (nemusí vždy být vyplněn) Hlavní kniha Další účetní knihou je h l a v n í k n i h a Pod tímto pojmem se zpravidla uvádí položkový nebo součtový výčet stavu účtů, kde je u každého účtu uveden - počáteční stav ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha - obrat MD alespoň za kalendářní měsíc - obrat DAL alespoň za kalendářní měsíc - zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka V některých hlavních knihách jsou uvedeny i pohyby na účtech v jednotlivých měsících. Pokud tomu tak není je třeba ještě vést knihy analytických a syntetických účtů, kde jsou tyto pohyby zaneseny.

13 Knihy faktur Používají se zpravidla dvě knihy kniha došlých faktur a kniha vydaných faktur. Vedení těchto knih je povinné. Kniha došlých faktur. Pomocí této knihy se (podobně jako v jednoduchém účetnictví) evidují došlé faktury v pořadí doručení. Zápisy v ní jsou stejné, jako v jednoduchém účetnictví. Uvádí se datum přijetí, datum splatnosti, název dodavatele, částka a datum splatnosti. Obdobně se vede kniha faktur vydaných. Pokladní kniha u každé jednotlivé pokladny umožňuje pokladníkovi zápisem všech dokladů v pořadí vystavení kontrolovat zůstatek peněz v pokladně a případně dohledat chyby. Kniha majetku se pro všeobecnou potřebu prodává ve dvou variantách : - Inventární kniha dlouhodobého hmotného majetku (DHM) - Inventární kniha drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM). Řádky knih jsou opět číslovány a použijí se jako inventární čísla předmětů (souborů). Účetní knihy se otevírají na každý rok a přikládají k dokumentaci roční závěrky. Při vedení na volných listech se pak na úvodní stránku uvádí rok a počet stran. 10. Účetní a daňové výkazy Rozvaha je uspořádaný souhrn zůstatků účtů aktiv a pasiv s jednou položkou za výsledkové účty (hospodářský výsledek). U textů jednotlivých základních řádků rozvahy je vždy uvedeno číslo účtu, jehož hodnota zůstatku patří do druhého sloupce hodnot po zaokrouhlení na tisíce Kč. Teprve po vyplnění základních řádků vyplníme řádky součtové opět podle pokynů ve sloupci textů. Do kontrolních součtů se sečítají všechny hodnoty sloupce s ohledem na příp.znaménko mínus. Do prvního hodnotového sloupce si v 2. a dalších letech existence účetní jednotky vyplníme hodnoty podle 2.sloupce loňské rozvahy. Před sčítáním kontrolních součtů si zkontrolujeme, zda nám souhlasí hodnoty součet aktiv (ř.83) = součet pasiv (ř.129)! Opatrnost při vyplňování hodnot vyžadují účty, které mohou měnit svoji povahu mezi sférou aktiv a pasiv. Jejich hodnotu musíme uvést na tu stranu, která převažuje + =aktiva, - = pasiva. Stává se to u účtů daní (např. DPH), sociálního nebo zdravotního pojištění. Obdobná situace může nastat i u dodavatelů, protože celý rok platíme zálohy na služby a roční faktury mohou být nižší než zálohy (dodavatel nám bude vracet přeplatek). Výsledovka - výkaz zisku a ztráty vyhodnocuje náklady a výnosy a vyčísluje účetní hospodářský výsledek. Pro daňové přiznání se pak účetní hosp.výsledek upravuje o "daňově neuznané hodnoty nákladů", které mají být evidovány na samostatných účtech. Jedná se např.o - náklady minulých let, účtované v běžném roce(549) - nesplacené (nezajištěné) škody a manka k úhradě (548) - nesmluvní penále a pokuty, zejména od státních a veřejných orgánů (542)

14 - a další dle zákona o dani z příjmu. Vyplňování je obdobné jako u rozvahy. Čísla účtů pro základní řádky jsou v 1.sloupci. Hodnotově vyplňujeme sloupce 5 a 8 shodnými hodnotami v tis.kč, pokud neprovádíme hospodářskou - výdělečnou činnost (nebo jinou, která by v pokynech pro vyplnění byla deklarována do sloupce 7). Výsledovka pro nevýdělečné organizace je podstatně jednodušší než pro podnikatele zejména v součtových řádcích. Má také menší vypovídací schopnost. Čtyři součtové řádky a jeden řádek kontrolních součtů mají obdobná pravidla, jako u rozvahy. Příloha k účetní závěrce Tiskopis je srozumitelný, ale k příloze se přikládá další příloha k příloze, jejíž obsah stanovuje Ministerstvo financí. Jedná se o přesnější údaje o organizaci. Pracovníci finančních úřadů ji dosud neposuzovali přísně, přesto doporučujeme se s předepsaným obsahem seznámit. Formuláře těchto výkazů vydává vydavatelství Bilance, lze je koupit ve větších prodejnách s ekonomickou literaturou, případně stáhnout s www stránek Ministerstva financí (www.mfcr.cz). Přiznání k dani z příjmu právnických osob se podává zpravidla do za minulý rok na formulářích z finančního úřadu s návodem na vyplnění. Formuláře se dost často mění i o téměř neznatelné změny. Na druhé straně do řádku 10 uvedeme účetní hospodářský výsledek v celých Kč. Na první stranu přílohy č.1 k II.oddílu do tabulky A sestavíme případné daňově neuznávané náklady podle účtových skupin a součet z řádku 13 uvedeme na druhou stranu přiznání do řádku 40. Posoudíme podle pokynů pro vyplnění přiznání, zda nemáme údaje pro řádky 20 až 62 a do řádku 70 provedeme součet upraveného hosp.výsledku. Do řádku 100 patří především úroky, což bude asi ve většině případů také jediný příjem, který zůstane v hospodářském výsledku. Ostatní příjmy jsou zpravidla účelové, využité nebo určené k vrácení, tedy ve sféře rozvahy, nikoliv výsledovky. I další sloupce 101 až 162 je nutno posoudit podle pokynů pro vyplnění. Do řádku 170 pak sečteme částky, snižující daňový hospodářský výsledek. Ověříme, zda máme hodnoty pro oddíl B přílohy č.1 o odpisech a pro oddíl Ca), Cd) a Ce). Další oddíly D, F, G, H, I vyplníme, pokud máme pro ně náplň. Do oddílu K vyplníme čistý obrat (výnosy). Od řádku 200 se již jen vyhodnocují předchozí oddíly. Do řádku 251 vyplníme snížení případného základu daně podle zákona o daních z příjmů. Do řádku 340 by nám zpravidla měla vyjít nula. Důležitý je V.oddíl na poslední straně, kde můžeme zapsat naši přiloženou žádost o vrácení daně z úroků, jestliže máme např. spořící účet, kde již byla daň sražena bankou. Podle 36 odst.6 zákona o dani z příjmu můžeme o vrácení daně požádat. Stačí forma dopisu finančnímu úřadu, kde uvedeme požadovanou částku, zjištěnou z výpisů banky (finanční úřad požaduje kopie výpisů). Uveďte i číslo bankovního účtu, na který má být částka zaslána. Znovu je nutno upozornit na možnost změn formuláře v dalších letech, takže je třeba si vyzvednout aktuální formulář i návod na vyplnění, případně požádat o kontrolu odborníka. Je nutné všechny formuláře výkazů vyplnit 2x nebo je okopírovat a jedno vyhotovení si nechat potvrdit příjemcem, zpravidla podatelnou finančního úřadu. Originál formuláře je možno spolu s rozvahou výsledovkou a přílohami poslat doporučeně poštou. Pokud bude výsledná daň z příjmu nenulová, je nutno v den podání přiznání daň zaplatit, a to buď v pokladně finančního úřadu nebo složenkou nebo ním příkazem. Přiznání k dani z nemovitostí

15 Toto daňové přiznání se řídí zákonem 338/1992 Sb.a jeho novelami. Poslední úplné znění zákona je 65/2000 Sb. Důležité jsou pokyny k vyplnění přiznání. které se také mohou rok od roku měnit, stejně jako formuláře. Přiznání se podle uvedených zákonů podává jen při změnách, ovlivňujících výši daně. Změny jména nebo adresy plátce se rovněž musí finančnímu úřadu hlásit - do třiceti dnů. Pro změny v hodnotách jsou opravná a dodatečná přiznání, tedy 2 různé formuláře. Opravné přiznání se podává, pokud chceme opravit údaj v již podaném řádném přiznání, a to do konce lhůty pro podání řádného přiznání. Pokud opravujeme již po uplynutí příslušné lhůty (po 31.1.), podáváme dodatečné přiznání. Přiznání se podává do konce ledna a do konce května se daň platí. V průběhu roku se přiznání změny daně nepodává. 11. Dokumentace roční účetní závěrky Tato dokumentace slouží nejen pro vlastní potřebu účetního a vnitřního kontrolního orgánu střediska, ale po zákonnou lhůtu (viz. zákon o účetnictví) i pro kontrolní orgány finančního úřadu, případně nadřízené složky. Proto se do vhodného pořadače (pořadačů) ukládají : a) kopie přiznání k dani z příjmu s přílohami b) rozvaha, výsledovka a příloha s příp.dalšími přílohami c) hlavní kniha. d) účetní deník e) knihy syntetických a analytických účtů, pokud jednotlivé pohyby na účtech nejsou součástí hlavní knihy f) Zůstatky účtů jednotlivých dodavatelů a odběratelů (střadatelů), příp.i saldokontní výpis, pořízený před knihováním dokladů nového roku. Rozlišuje jednotlivé dosud neuhrazené faktury. g) inventurní protokoly h) doklady i) účtový rozvrh j) seznamy uložení důležitých dokumentů, ovlivňujících podstatné hodnoty účtů, pokud nejsou v dokladech a jejich přílohách. k) seznam číselných řad dokladů a seznam odpovědných osob (včetně pokladníků). 12. Přechod z jednoduchého na (podvojné) účetnictví Nezbytným předpokladem je inventura majetku. To znamená, že: zjistíme stav na pokladně a účtech, stav pohledávek a závazků (částku nesplacených faktur, nevyúčtovaných záloh apod.), provedeme inventarizaci majetku v pořizovacích cenách, částku již uplatněných odpisů, provedeme inventarizaci evidovaného drobného dlouhodobého majetku pozor, nezaměníme s materiálem případně provedeme inventarizaci zásob Výsledky z jednotlivých položek inventury budou k 1.1. zaúčtovány. 13. Praktický příklad účtování Nyní si předvedeme praktický příklad účtování prvního roku po přechodu základní organizace na (podvojné) účetnictví. Je třeba říci, že pro velmi malé organizace může tento příklad představovat určitý vzor pro vedení účetnictví, završený vzorově vyplněnou účetní závěrkou (oficiálními formuláři). Základní organizace provedla předepsaným způsobem inventuru a zjistila následující: zůstatek na pokladně 4.500,- Kč zůstatek na běžném účtu ,- Kč neuhraženou přijatou fakturu za služby za 1.500,- Kč Nejprve sestavíme zahajovací rozvahu. K tomu účelu slouží počáteční účet rozvažný č Protože peněžní zůstatky jsou aktivem, na účtech pokladny a banky stojí na straně má dáti.

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více