Správní rada Nadace Dobré dílo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní rada Nadace Dobré dílo"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 spadá do období, kdy se Nadace Dobré dílo ohlíží za uplynulými 15 lety své činnosti. Rok 2007 se tak zařadil mezi úspěšné roky v této linii, kdy se naše nadace stala pevnou součástí nejen boromejského světa, ale stále více vyhledávanou pomocnicí různých potřebných jak charitativních institucí tak jednotlivců. Dostala se zřetelně do povědomí široké veřejnosti, což našlo svůj výraz i v tom, že představitelce nadace, její místopředsedkyni, sestře Marii Goretti Boltnarové, propůjčil 28. října 2007 prezident republiky vyznamenání za zásluhy. Na následujících stránkách je uveden stručný přehled činnosti nadace v roce 2007, který doplňuje jinde zpracovaný materiál bilance celých uplynulých patnácti let. Správní rada Nadace Dobré dílo O B S A H Základní informace o nadaci (str. 2 ) NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ (str. 4) 1. Finanční podpora projektů v roce 2007 Podpora z výnosů Nadačního investičního fondu Podpora projektů v roce 2007 z ostatních finančních zdrojů 2. Příspěvky na podporu projektů pro rok 2008 NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY (str. 6) 3. Podpora potřebných věcnými dary Příjemci věcných darů v roce 2007 NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI (str. 7) 4. Dárci a sponzoři, kteří v roce 2007 podpořili činnost Nadace Dobré dílo V roce 2007 činnost nadace finančně podpořili Věcnými dary v roce 2007 nadaci přispěly tyto podniky Jinak nadaci podpořili VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POHLEDU ČÍSEL A FINANCÍ (str. 10) 5. Finanční část výroční zprávy za rok 2007 Přehled výsledků hospodaření za rok 2007 Přehled majetku nadace Finanční hospodaření s příspěvkem z NIF Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2007 Ze zprávy auditora Závěr (str. 12) 1

2 Základní informace o nadaci Název a sídlo nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského IČO Praha 1, Malostranské nám.26, PSČ tel..: , fax: (-spolupracovníci -nadacedobré dílo) Zřizovatel nadace Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského IČO Praha 1, Šporkova 12, PSČ Cíle a zdroje nadace Cílem nadace je podporovat zařízení a programy rozvíjející péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované lidi. Prostředky na podporu těchto cílů získává nadace z následujících zdrojů: a) dary od soukromých a právnických osob b) výnosy účelově zaměřených charitativních a osvětových akcí c) výnosy nadačního jmění a ostatního majetku nadace Způsob poskytování nadačních příspěvků Nadace může poskytovat pouze nadační příspěvky a to jen ve prospěch subjektů, jež jsou v souladu s cíli nadace. Grantová pravidla podporovaných programů jsou každoročně veřejně vyhlašována a žádosti posuzovány grantovou komisí volenou správní radou. Složení správní rady na konci roku 2007 Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada předseda Marie Goretti Boltnarová místopředsedkyně Ing. Rudolf Kubát člen Ing. Jana Mindlová, CSc člen Doc. Ing. Karel Novotný, CSc člen Mgr. Marie Šamánková člen Ing. Jana Vohralíková člen Jménem nadace může jednat navenek kterýkoli z těchto tří členů: Jaroslav Škarvada, Marie Boltnarová, Jana Mindlová Dozorčí rada nadace Ing. Petr Staněk předseda Stanislava Alena Bártová člen Mgr. Miloš Lippert člen NADACE POMÁHÁ FINANČNĚ 1. Finanční podpora projektů v roce 2007 Hlavní poslání nadace spočívá v podpoře těch projektů, které jsou v souladu s jejím posláním. Zdrojem těchto prostředků je výnos z nadačního jmění, především výnos z nadačního investičního fondu, dále příspěvky od drobných dárců, výnos ostatního nadačního majetku a beneficií, případně i další mimořádné příjmy. Podpora z výnosů Nadačního investičního fondu Nejvýznamnějším zdrojem financí, z nichž nadace každoročně podporuje projekty na základě vypsaného veřejného grantového řízení, jsou výnosy Nadačního investičního fondu. Od roku 2002, kdy se nadace stala smluvním partnerem státu při rozdělování těchto zdrojů na podporu neziskového sektoru, proběhlo v roce 2007 již páté kolo veřejného grantování. pod heslem Nové cesty pomoci. V roce 2007 nadace podpořila z výnosů Nadačního investičního fondu 12 projektů celkovou částkou 1, Kč. Úplná bilance hospodaření s prostředky z NIF je ve finanční části výroční zprávy. Projekty podpořené v roce 2007 ze zdrojů NIF číslo Žadatel jméno charakteristika Název projektu Částka v tis. 1. Život bez bariér o. s. Nová Paka Bezbarierové centrum Mirabilis podpora asistenční služby o. s. Praha 4 Pomůcky pro Katku 6 3. Tři mobilní hospic okr. Benešov o. s. Čerčany Asistenční služby Oblastní charita Kroměříž cpo. stacionář Kroměříž Čaj o páté péče pečujícím Letní dům o. s. Praha 1 Sociál.rehabilitace dětí v úst. výchově Domov sv. Karla Boromejského cpo. soc. zdrav. zařízení Odpočinková zahrada Hospic sv. Jana N. Neumanna o. s. Prachatice Vybavení parku pacientů Nemocnice Milosrdných sester K. B. v Praze nestát.neziskové zdrav.zařízení Paliativní a hospic. péče Eunika dětský stacionář Český Těšín cpo. pro handicap. děti Vybavení herny Dům sv. Antonína Moravské Budějovice nestát.neziskové zdrav.zařízení Zkvalitnění lůžk. a stravov. provozu Neratov o. s. Bartošovice v Orlických horách Hrajeme si ve vodě (bazén) Třemešná Město Albrechtice cpo. farnost Třemešná Sociální aktivity farnosti 100 Celkem příspěvek pozn. o.s. obč.sdružení cpo. církev. právnická org. 2 3

3 Závěrečné zprávy i průběžná hodnocení realizace projektů za rok 2007 ukázaly, že projekty se podařilo v předpokládaném rozsahu realizovat a že přinesly mnoho pozitivního pro instituce-realizátory projektů i pro jejich klienty. Podpora projektů v roce 2007 z ostatních finančních zdrojů Vedle finančních prostředků z výnosů Nadačního investičního fondu, nadace využívala i peníze, které získala od drobných dárců a malého počtu sponzorů, kteří přispěli jednorázově většími částkami (jsou dále jmenovitě uvedeni ve finanční zprávě). Díky těmto darům mohla nadace v roce 2007 přispět i dalším subjektům, kterými jsou: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Poskytnuto celkem 421 tis. Kč (na el. polohovací lůžka, rehab. přístroje, mobilní inf. systém) Kongregace Milosrdných sester sv. Kalrla Boromejského celkem 460 tis.kč (pro stavební úpravy v řeholním domě v Městě Albrechticích související se zrušením charitního domu ve Znojmě-Hradištku, příspěvek na setkání křesťanských zdravotníků). Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích 125 tis. Kč (odpočinkové sestavy pro stacionář) Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích 50 tis. Kč (zahradní úpravy u objektu hospice) Vedle toho i v roce 2007 vedla nadace benefiční účet na dary z kasiček umístěných v Nemocnici Milosrdných sester v Praze. Výnosy těchto sbírek byly použity na budování vnitřního informačního systému nemocnice, nákup fotoaparátu apod. Příspěvky na podporu projektů pro rok 2008 V roce 2007 bylo vyhlášeno další, již šesté grantové kolo veřejného grantování z výnosů prostředků NIF pod heslem Za důstojnost lidského života Správní rada schválila podporu pro 16 projektů, které budou realizované v roce 2008 v celkové částce 2, Kč. NADACE POMÁHÁ VĚCNÝMI DARY 3. Podpora potřebných věcnými dary Ještě větší hodnotu než to, co vyjadřují nadační příspěvky v penězích, představuje distribuce věcných darů, které nadace získává od institucí i od soukromníků a dále poskytuje potřebným. Nadace při tom využívá skladovací prostory, které ji poskytuje zřizovatel, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Jedná se o zdravotní pomůcky, získávané hlavně od charitativních organizací ze zahraničí, nábytek, zařizovací předměty, ložní prádlo a jiný textil, nádobí apod. Tyto materiální provozní příspěvky z nadace získaly především sociálně-zdravotní a charitativní instituce, školská a jiná zařízení zaměřená na péči o handicapovanou a sociálním vyčleněním ohroženou mládež, jakož i charitativní projekty církví a náboženských společností. Takto získalo příspěvek na rozvoj více než 60 institucí. Pro život nezbytné věci získali z těchto zdrojů i jednotlivci a rodiny, které se ocitly ve svízelných životních situacích, v roce 2007 jich bylo více než osmdesát. V následujícím uvádíme reprezentativní, i když neúplný výčet příjemců materiálních příspěvků poskytnutých nadací v roce 2007: Sociální a zdravotnická zařízení: Archa, o. s. ; Domov pro seniory, Malešice; Diakonie ČCE, Terezín; Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna, Prachatice; Tři, o. s. mobilní hospic Čerčany; Oblastní nemocnice Příbram; Ústav sociální péče Brtníky; Dům sv. Antonína Moravské Budějovice; Domov důchodců, Praha 6; Domov sv. Karla Boromejského Řepy; Domov důchodců Malešice; Život bez bariér, Nová Paka; Denní stacionář, Mor. Třebová; Soužití 2005, o. p. s. Mikulovice; Společenství Andromeda, o. s. Čistá; Charitní domov školských sester sv. Františka; Centrum sociálně-zdravotních služeb, Praha. Organizace a zařízení zaměřené na péči o mládež Dětské centrum Paprsek, Praha; Mateřské a otcovské centrum pohody, Praha; Fond ohrožených dětí, Litoměřice; Veselá škola, Praha; Občanské sdružení Sedm paprsků, Praha; Špeciálna základná škola, Námestovo; Sdružení Křižovatka, Příchovice; Teen Challenge, Šluknov; Letohrádek Vendula, Horní Bezděkov; Pastor bonus, o. s. Podlesí; Olivova nadace, Říčany u Prahy; Základní škola v Praze- Řepích; Prak, o. s. -sdružení pro prevenci kriminality. Humanitární činnost církví Dílo Mariino, Praha; Komunitní centrum sv. Prokopa; Řeholní dům sv. Kříže, Praha; Společenství pro mládež, Želiv; Farní charita Beroun; Farní charita Kamenice nad Lipou; Diecézní charita Brno; Diecézní charita Litoměřice; Farní charita Dvůr Králové; Farní společenství Moravská Třebová. 4 5

4 NAŠI DÁRCI A POMOCNÍCI 4. Dárci a sponzoři, kteří v roce 2007 podpořili finančně činnost Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského jsou uvedeni v následujícím seznamu. Emilie Buriánková Praha Věra Bomerová Praha Bohumír Bárta Praha Eva Hammani Čepičková Praha 100 Milada Čepičková Praha 4, Bráník 300 Ing.Svatoslav Černošek Brno Hana Čížová Praha Anna Češíková Boršice 500 Anna Demlová Frýdek-Místek Jaroslav Dosoudil Praha Gizela Dudová Bolatice 500 Jiří Dostál Ostrava - Jih Vlasta Dostálová Praha Ing. Ondřej Fischer Praha JUDr. Jan Franěk Praha Blanka Fraňková Praha Marie Gabrlíková Praha Ing. Eva Hášová Marie Havlová Telč Božena Hlavová Roudnice Uniservis,s.r.o. Hašek Kamenné Žehrovice Vojtěška Heřmanová Praha P. Jan Holas Opočno Václav Holý Praha Vladimír Hora Rakovník Šárka Hrubcová Háj ve Slezsku 200 Helana Jandová Roudnice Ludmila Janásová Praha Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha Josef Koucký Praha Lydie Kabátková Praha Libuše Kourková Praha ThDr. František Kohlíček Praha Danuše a MUDr.L. Konečný Praha Vilibald Knob Čelakovice Ing. Karel Kaiseršot Praha JUDr. Karel Kašpárek Praha Petr Klofáč Praha Ivan Kopecký Karlštejn 400 Jan Kocek Praha Helena Klenerová Praha Marie Kroftová Praha Ing. Rudolf Kubát Praha Pavel Kučera Praha-Stodůlky Ing. arch. Jan Líman Praha Blanka Lokajová Praha Heda Machulková Praha JUDr. Radek Mach Vranovice Rozsak Marek Vlasta Millerová Praha Vavřín Mokrý Nosislav Milena Macková Praha Ludmila Navrátilová Praha Naděje 3. tisíciletí Praha rodina Nikodýmova Koleč Robert Němec Praha MUDr. Pavla Novotná Praha ing. Karel Novotný Praha Věra Němotová Stodůlky Květoslava Pannová Ostrava Parking Praha, a. s. Praha Petra Peřinová Praha Karel a Františka Poláškovi Ostrava František Pokorný Praha Jana Poulová Černošice Stanislav Řehák Prosiměřice Petr Rejšek Rodgay SRN 600 Jan Roman Praha Zdenka Schwubová Zábřeh Jitka Sedláková Blansko 800 Společnost sv.vincence z Pauly Praha Stanislava Starchová Praha Jana Svobodová 200 JUDr. Gustav Svěrák Praha Marie Šárová Praha Miroslav Štos Pelc-Olšany 300 František Švec Habry 400 Olga Šebíková Praha Miroslav Sláma Hostivice Jiří Tesař Praha Egbert Thümmel Říčany Markéta Thümmelová Říčany Marie Teichmanová Frenštát 200 Jiří Vavřík Praha Blanka Vorlíková Praha Vladimír Vrba Libochovice Ing. Dalimil Vyškovský Praha Marie Zajícová Slapy 500 Marie Zavřelová Vysoké Mýto Edita a Adolf Zemkovi Praha Alena Zelená Kladno 500 ing Jaroslav Zelený Praha

5 Zdenka Zatloukalová Praha Josef Zicha Praha Václav Žilka Praha Eva Žižková Praha Věcnými dary v roce 2007 nadaci přispěly tyto podniky V roce 2007 nadace získala od dárců celkem přes 2000 kusů zdravotnických pomůcek, především invalidních vozíků, polohovacích postelí, invalidních křesel a opěrek, pomůcek pro handicapované do koupelen, nástavce na WC, zvedáky, sprchové židle, chodítka, berle a mnoho dalšího. Na sta se počítají i kusy různého nábytku židlí, stolů, skříní a skřínek, na tisíce kusy různého ložního a stolního prádla a servírovacího nádobí. Potraviny jako je ovoce, káva, čaj, sušenky a další potravinářské výrobky také představují pro charitativní instituce veliký přínos a úsporu provozních výdajů. Hlavními dárci byly tyto podniky: Hotel Pyramida, a. s. Praha lůžkoviny a jiné prádlo Nadace Olga Havel Holandsko zdravot.pomůcky, nábytek, ošacení Agape Fundation Švédsko zdravot. pomůcky, nábytek Karlovarský porcelán, a. s. závod Lubenec jídelní nádobí Hotelový porcelán Karlovy Vary jídelní a servírovací nádobí Danone Opavia, a. s. Praha sušenky, cukrovinky Douwe Egberts Praha káva, čaj Chiquita Banana co. Praha banány Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha potraviny Karmelitánské nakladatelství Dačice kalendáře, tiskoviny Česká federace potrav. bank Praha potraviny Hotel AXA Praha ložní prádlo Městská část Praha 5 počítače Jinak nadaci podpořili Petr Zbyněk stěhování a dopravní služby Stahl, a. s. stěhování a dopravní služby Základní umělecká škola Praha 8 benefiční koncert Organizační kancelář Praha účetní poradenství Jaroslav Hájek Autodoprava Řepy odvoz likvidovaného odpadu Kania CZ, s. r. o. bytové doplňky Podporu nadaci také poskytlo mnoho dobrovolníků, bez jejichž obětavé pomoci, často poskytované bez ohledu na čas a za obtížných podmínek, by nebylo možné věcné dary skladovat a dále k potřebným transportovat. Upřímný dík patří také Vězeňské správě České republiky v Řepích za poskytnutí pomoci při pracích ve skladovacích prostorách. VÝROČNÍ ZPRÁVA Z POHLEDU ČÍSEL A FINANCÍ 5. Finanční část Výroční zprávy za rok 2007 Přehled výsledků hospodaření za rok 2007 Položka Náklady v Kč Výnosy v Kč Kancelářské potřeby a zařízení x Spotřeba energie x Spotřeba ostatního materiálu x Opravy a údržba x Opravy a údržba objektu bydlení x Cestovné x Reprezentace x Odměny dle dohod o provedení práce x Ostatní služby x Pojištění a náklady peněžního styku x Daně a poplatky 400 x Bankovní poplatky x Odpisy samostat.movitých věcí x Poskytnuté příspěvky x Úroky x Výnosy z dlouhodobého fin.majetku x Získané finanční dary x Celkem rozdíl nákladů a výnosů - ztráta Vyčíslená ztráta vznikla tím, že samotné finanční příspěvky (mimo věcných darů) poskytnuté nadaci byly o 1, Kč vyšší než výnosy. Zbytek ztráty pak tvoří nutné provozní náklady. Nejde tedy o ztrátu vzniklou špatným hospodařením, ale zvýšením příspěvků ze zdrojů získaných před rokem Mimo finančních příspěvků v uvedené výši 3, Kč poskytla nadace pomoc potřebným institucím, rodinám i jednotlivců formou věcných příspěvků a služeb a to celkem podchycených 162 darovacími smlouvami. Jednalo se o věcné dary získané z tuzemska i ze zahraničí (starší nábytek, nemocniční zařízení, různé potřeby pro invalidy a další zboží charitativního charakteru). Celková hodnota těchto příspěvků (včetně dopravy) činila 1, Kč, i když užitná hodnota, kterou představuje úspora pro obdarované, by bylo možno vyjádřit částkou několikrát vyšší. 8 9

6 Přehled majetku nadace (v 1000 Kč) Položka Aktiva Pasiva Hmotný majetek po odečtení oprávek 35 x Materiál na skladě (dary) 775 x Dlouhodobý finanční majetek x Pokladna a finanční účty x Vlastní jmění x Fondy x - Hospodářský výsledek x Nerozdělený zisk z minulých let x Celkem Věcný majetek nadace představuje pouze kancelářské zařízení a přístrojové vybavení. Registrované nadační jmění K činilo registrované nadační jmění 30, Kč. Hospodaření s prostředky z NIF je vedeno na samostatných účtech Komerční banky. Z výnosů těchto účtů a zakoupených státních dluhopisů byly, v souladu se smlouvou uzavřenou s Fondem národního majetku čerpány prostředky převážně na nadací vyhlášené granty. Finanční hospodaření s příspěvkem z NIF Na položky režijního charakteru převážně na pořízení a provoz technických kancelářských zařízení bylo z prostředků NIF použito ,- Kč., to je z výnosu roku 2007 pouze 8,5%. Z poskytnutých příspěvků NIF získala nadace v r tyto výnosy: Výnos ze státních dluhopisů Úroky z účtů (běžný a termínovaný účet u KB) Kč Kč Celkem výnosy ze správy příspěvků NIF v r Kč Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2007 Dozorčí rada nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského je orgánem jmenovaným Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na tříleté funkční obdob Její mandát z roku 2005 skončí v roce Tříčlenná dozorčí rada v roce 2007 pracovala v nezměněném složení jako v předcházejících letech a zúčastnila se všech zasedání správní rady a měla možnost kontrolovat všechna rozhodnutí správní rady a jejích pomocných orgánů. Je možné konstatovat, že byla splněna všechna kriteria objektivního a nestranného rozhodování a poskytnuté nadační příspěvky získaly ty projekty, které byly v souladu hlavním cílem nadace, totiž podporou programů, které rozvíjí péči o nemocné, staré nebo jinak handicapované osoby. Na základě výše uvedených skutečností dozorčí rada rozhodla vyslovit výrok o činnosti správní rady nadace za rok 2007 i o výsledcích hospodaření za rok 2007: bez výhrad Všichni členové dozorčí rady se v průběhu celého roku 2007 věnovali svěřeným úkolům s velkou péčí a zaujetím. Proto se na tomto místě sluší členům dozorčí rady za jejich spolehlivou práci poděkovat. Ing. Petr Staněk za Dozorčí radu, předseda Ze zprávy auditora ZE ZPRÁVY AUDITORA č. 11/2008 o ověření účetní závěrky k Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského IČ Datum vypracování zprávy: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k společnosti identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. VÝROK AUDITORA: bez výhrad. Auditor nezjistil žádné významné porušení podmínek uvedených ve smlouvě s FNM ČR. Vůči FNM ČR a ostatním subjektům plní nadace informační povinnosti, vyplývající ji z titulu nabyvatele prostředků NIF. Nadace má registrované nadační jmění k ve výši Kč

7 Od data účetní závěrky do data auditu nedošlo k žádným významným změnám, které by ovlivnili hospodaření nadace. Nadace nevede žádný soudní spor ani neručí svým majetkem za závazky jiných subjektů. V Praze Ing. Karel Novotný, auditor č Organizační kancelář Praha Praha 8, Thámova 7 Závěr Předcházející stránky přinesly malé ohlédnutí za činností nadace v roce Všem, kteří se na díle nadace podíleli a zasloužili se o to, že to bylo opravdu dobré dílo, patří náš upřímný dík. Věříme, že i v následujícím roce nás budou lidé dobrého srdce podporovat a osvědčovat pravdu věty, že jen to, co jsme dali druhým, nám zůstane! Správní rada Nadace Dobré dílo sester A U D I T O R S K É P R O H L Á Š E N Í k výroční zprávě za rok 2007 Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 12

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, sestry a bratři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, sestry a bratři, dostáváte do rukou výroční zprávu Diakonie Církve bratrské za rok 2001. Touto zprávou Vám chceme přiblížit to, co se nám podařilo v minulém roce uskutečnit.

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004

Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Domov Ráček o.p.s. 269 01 Rakovník, Na Sekyře 1765, IČ 27115071 Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Domov Ráček o.p.s. za rok 2004 byla zpracována v souladu se zákonem číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více