Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE"

Transkript

1 Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9, Most v rámci projektu ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů číslo projektu CZ / /0022

2 Ověření poradenského programu ŠANCE žákyň a studentek Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání bylo realizováno v období od na cílové skupině 30 vybraných žákyň a bylo koncipováno jako pětidenní blok s denní výukou po 8 hodinách, v celkovém rozsahu 40 hodin. Poradenský program byl realizován v jiném regionu, než se nachází škola, měl výjezdní podobu, a to z důvodů většinou komplikovaných vztahů a sociálního zázemí domácího prostředí. Bylo vybráno krásné prostředí Šumavy, ubytování bylo zajištěno v hotelu Srní. Do projektu byly vybrány žákyně a studentky z oboru marketing a management cestovního ruchu a z oboru informační technologie.

3 Lektoři programu ŠANCE : Ing. Iva Hejná Mgr. Pavel Mentlík Mgr. Milan Vodička Mgr. Zdena Frolíková Ing. Iveta Hanusová Zdravotnice: Anna Šimáčková Do poradenského programu ŠANCE byly vybrány žákyně na základě motivačních setkání pro oslovení a výběr vhodných cílových skupin pro vstup do programu ŠANCE a na základě bilanční diagnostiky provedené v rámci aktivity č. 9, která určila problémy, které by mohly vést k předčasným odchodům z procesu vzdělávání na střední škole. Byly diagnostikovány jednak problémy vzdělávacího charakteru, v oblasti postojů ke studiu, ale i osobní problémy. Techniky zvolené a používané v programu měly pomoci odhalit příčiny neúspěchu, ale především posílit jejich sebedůvěru a pomoci jim při budování osobního a studijního plánu tak, aby bylo využito jejich osobního potenciálu. Naučit je reálně zhodnotit své možnosti a najít cestu, jak dosáhnout uspokojivých výsledků ve škole a dosažení vytyčených cílů. Lektoři poradenského programu ŠANCE si museli již před počátkem uvědomit, že je potřeba chápat žákyni jako aktivního jedince, který by si měl na základě sebepoznání, objektivního posouzení svých možností, rodinných a školních podmínek najít vlastní cestu při budování své profesní kariéry. Lektoři se snažili respektovat individualitu každé žákyně, její právo mít vlastní názor a svobodně se rozhodovat, respektovali důvěrnosti sdělených informací, žákyně byly informovány o negativních důsledcích, které mohou následovat po jejich konkrétním svobodném rozhodnutí zanechat studia. Žákyně pracovaly ve dvou skupinách po 15. V rámci těchto skupin vznikaly menší skupiny žákyň (2-5), které byly vytvářeny různými metodami náhodných výběrů. Například pomocí data narození, abecedního pořadí příjmení, podle velikosti a vylosovaných symbolů. Tyto zvolené postupy přispěly k tomu, že docházelo k navázání kontaktů mezi žákyněmi, které si do té doby byly lhostejné. Podařilo se rovněž zapojit do společné práce i ty žákyně, které stály až dosud na okraji kolektivu. Mnohé z nich zároveň zjistily i spoustu nových zajímavých informací o svých spolužačkách a koneckonců i o sobě. Skupiny měly po celou dobu programu k dispozici dvě vhodné místnosti a žákyně zde mohly nechávat výsledky své práce (Můj erb, Koláž, Cesta do budoucnosti aj.). V závěru pilotního ověření poradenského programu ŠANCE byly místnosti proměněny v umělecké galerie, čímž byly tyto jinak strohé místnosti zútulněny.

4

5 Zvolené techniky byly žákyněmi příznivě přijaty, nebály se ani technik, ve kterých měly vyjádřit své osobní názory, ve kterých se odhodlaly otevřít kolektivu a nebály se vyjádřit k problémům s vyučujícími ve škole a se svými vrstevníky. V průběhu pobytu a práce byly probrány a vysvětleny všechny okruhy vztahující se k cílům projektu. Pomocí jednotlivých technik získaly žákyně informace o důsledcích předčasného odchodu z procesu vzdělávání, zaměřily se na sebepoznání, způsoby řešení konfliktů, správnou komunikaci. Zvolené techniky také napomohly k prověření cílové skupiny z hlediska vytváření správných výukových návyků, posílení sebevědomí a uvědomění si vlastních studijních možností a dispozic. Na závěr si každá žákyně zpracovala osobní a studijní akční plán, který bude podkladem pro následnou asistenční péči.

6 Za velký přínos všichni lektoři považovali upřímnost všech účastnic projektu i v případech, kdy žákyně přiznaly, že chyby mohou být i v jejich přístupu ke studiu. Úspěšnost projektu lze připisovat i tomu, že se projektu zúčastnily žákyně a studentky se srovnatelnými problémy. Nepochybně bylo pro ně jednodušší o svých problémech diskutovat otevřeněji a přirozeněji, než ve standardním třídním kolektivu. Všechny intimní a citlivé informace, které žákyně v průběhu jednotlivých technik zaznamenávaly, byly ukládány do desek, které si po ukončení programu účastnice pilotního ověření poradenského programu ŠANCE odvezly domů. Zda tyto práce žákyně budou prezentovat před rodiči či kamarády záleží již pouze na jejich svobodném rozhodnutí. Program jednotlivých dnů lektoři vždy předem spolu prokonzultovali, zejména s ohledem na časový sled jednotlivých připravených technik a v návaznosti na práci jednotlivých pracovních skupin. Zároveň byl zhodnocen i průběh uplynulého dne, tzn. jeho organizace, výběr technik, poradenský program, zaměřený na podporu týmové práce, posílení osobnostního rozvoje žákyň a na rozvoj forem komunikace k vyplnění volného času, zdravotního stavu apod. Lektoři vycházeli i z anonymního evaluačního hodnocení samotných žákyň, které prováděly na konci každého dne.

7

8 Hodnocení programu ŠANCE Lektoři, kteří byli pověřeni realizací pilotního ověření poradenského programu ŠANCE vyjádřili přesvědčení, že stanovené cíle programu byly splněny. Ocenili metodickou příručku ŠANCE, z níž čerpali techniky pro jednotlivé dny programu, stejně tak teoretická východiska. Příručku označili jako praktickou a smysluplnou, uplatnitelnou i v dalších obdobných programech. Výborně hodnotili týmovou práci všech zúčastněných pracovníků. Materiálové zabezpečení průběhu poradenského programu ŠANCE bylo na velmi dobré úrovni. Pro práci na jednotlivých technikách měli lektoři i žákyně dostatek potřebného materiálu. Jako výhodné se jevilo organizační uspořádání dne, žákyně byly po celý den zaměstnány, střídaly se aktivity programu ŠANCE s odpočinkem a poradenským programem. Prostředí hotelu Srní i jeho okolí bylo vybráno velice vhodně, plně vybavené interiéry hotelu se žákyním velmi líbily. Celkově lze realizaci programu ŠANCE hodnotit jako velmi úspěšnou, což žákyně vyjádřily v závěrečných hodnoceních. Výstupem této aktivity jsou uzavřené individuální plány každé žákyně, směřující k podpoře úspěšného dokončení jejich studia. Vyhodnocení probíhalo jak ze strany lektorů a poradců, tak ze strany žákyň. Doporučení: Na základě zkušeností doporučujeme zařazení některých technik i do vzdělávacího procesu ve škole. Jejich prostřednictvím by se odstranily bariéry v komunikaci mezi žáky a učiteli. Výrazně by se zlepšil i vztah žáků ke škole, protože by tyto techniky mohly být nápomocny v odbourání strachu, který je leckdy vybudován i nepříliš vhodným postojem některých vyučujících vůči žákům. V Mostě dne Ing. Iva Hejná

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole

Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga = cesta k moderní škole CZ.1.07/1.3.05/02.0037 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více