VŠMIEP NEWS 1/2015. Vážení čtenáři, Soutěž Fakulta roku uspěli jsme! Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠMIEP NEWS 1/2015. Vážení čtenáři, Soutěž Fakulta roku uspěli jsme! Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Vážení čtenáři, máme zde nový akademický rok a na jeho počátku jsme si přáli mnohé od dobrého zdraví, přes úspěchy a skvělou postavu, až po zachování zdravého rozumu. To poslední, kupodivu, si většina z nás nepřeje, i když by to mělo patřit mezi přání nejžádanější a relativně snadno splnitelná. V ekonomické teorii to nazýváme vznešeněji racionální chování. Člověk se chová racionálně, když sám sebe nepoškozuje a neubližuje si. Zaplatil školné a nestuduje. Místo toho mohl neplatit, protože studovat vlastně nechce a za takto ušetřené prostředky mohl objet polovinu světa. Nechová se racionálně. Proč to někteří dělají? To je otázka, na kterou pořád nemohu nalézt rozumnou odpověď. Je pravdou, že studovat není pohodlné. Je to jistá forma momentálního násilí ve prospěch slastí v budoucnu. Mnozí o těchto slastech, které absolventy očekávají, poněkud pochybují a raději preferují slasti současné. Ale i ty jednou mohou skončit. Vím, že lze žít bez jakékoliv teorie. Prostě jenom žít a příliš se nestarat o svět, ve kterém žijeme. O to, jak vlastně ten svět funguje. Jenže nikdy nejsme jen pozorovatelé světa - ať chceme nebo nechceme, jsme i jeho tvůrci. A ten svět má určitá pravidla. Jedno z nich připisujeme Adamu Smithovi - preferenci vlastních zájmů. Takové pravidlo se nám, většině, líbí. Ale ani Smith nebyl vlastně tak zcela originální. Již Aristotelés pod osvíceným sobectvím vidí činění druhým dobré věci. Čili nejen vlastní zájem a sobectví, ale i dobro jiným. Buďme tedy sobečtí a čiňme druhým dobré věci. doc. Ing. Jiří Beck, CSc. prorektor pro pedagogickou činnost VŠMIEP Soutěž Fakulta roku uspěli jsme! Do 15. ledna 2015 mohli naši studenti a absolventi hlasovat v soutěži Fakulta roku a hodnotit, jak se jim na VŠMIEP studuje či studovalo. Z celkového počtu 25 soukromých ekonomických škol jsme se letos umístili na skvělém 4. místě za Vaši účast v anketě a kladné ohlasy velmi děkujeme! pokračování článku na straně 2

2 O soutěži Fakulta roku Hlasování Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice a vypovídá o skutečnosti, jak se jim na jejich vysoké škole/fakultě studuje nebo studovalo. Žebříček pořadí škol zohledňuje počet studentů a absolventů dané školy a fakulty dle dat MŠMT. Hodnotit školy/fakulty bylo možné například dle těchto kritérií: celková spokojenost se školou/fakultou zajímavost předmětů odbornost vyučujících příprava do praxe/práce možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole/fakultě Ekonomie soukromé školy 1. Akademie STING, o.p.s. 2. NEWTON College, a.s. 3. CEVRO institut, o.p.s. 4. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP) 5. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 6. Vysoká škola Karla Engliše a.s. 7. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 8. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o. 9. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 10. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 11. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 12. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 13. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s Evropský polytechnický institut, s.r.o B.I.B.S., a.s Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o Vysoká škola hotelová v Praze Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o Rašínova vysoká škola, s.r.o AKCENT College s.r.o. Zdroj: FakultaRoku.cz. [online] 2

3 MBA? Mělo by být lepší MBA programy v Česku by měly být lepší. Nyní jsou mnohdy zkostnatělé a svým účastníkům nepřinášejí praktické kompetence, domníváme se u nás na VŠMIEP. Proto startujeme v dubnu tři MBA programy, na kterých budou přednášet zejména top manažeři z uznávaných firem a každý z modulů bude veden dvěma až třemi z nich formou pracovní konference. Novinkou je i to, že závěrečná práce, na základě které škola udělí certifikát, musí být životaschopným byznysplánem nebo projektem. Druhou neděli v dubnu startují na VŠMIEP tři nové MBA programy. Budou zaměřeny na marketing, obchod a generační výměnu v rodinných firmách. Přednášet v konkrétních modulech budou zkušení manažeři z praxe, kteří nasbírali dlouholeté zkušenosti v uznávaných firmách, jako Škoda Auto, PriceWaterhouseCoopers, Jan Becher a podobně. Kvůli co největšímu přínosu bude mít každý z devíti modulů živý charakter konference. Postup do dalšího modulu bude umožněn těm účastníkům kurzu, kteří předloží projekt uplatnitelný v praxi, a bude mít minimální tržní hodnotu sta tisíce korun. Na tom se musejí shodnout právě odborníci participující na jednotlivých programech. Ve zkratce řečeno, účastník po devíti měsících výukové části kurzů MBA bude mít v ruce např. 9 na trhu použitelných projektů, nebo komplexní strategii pro jeden existující či budoucí podnik či projekt. Studium je poté zakončeno úspěšnou obhajobou závěrečné práce, která může být vedena v českém či anglickém jazyce, podle přání účastníků. 1. Management generační výměny vedení rodinné firmy Unikátním programem v nových MBA programech je Management generační výměny vedení rodinné firmy. Škola tak reaguje na v Česku sílící trend, který vyvstává z generační výměny ve vedení rodinných podniků. Program se detailně zaměří například na krizový management, řízení lidských zdrojů a řízení změn. Cílem je připravit manažery na předání a převzetí firmy rodinného typu. 2. Expert marketingu a komunikace 2.0 Další program nazvaný Expert marketingu a komunikace 2.0 rozšíří znalosti a vypiluje dovednosti ve strategickém marketingu a integrované komunikaci včetně orientace na dnes neopomenutelné sociální sítě. Program se zaměřuje nejen na marketing a jeho nezbytné součásti jako je PR, krizová komunikace, ale třeba i na nízkorozpočtové formy externí a interní komunikace, budování hodnotné značky apod. Důležité je i to, že po obhájení certifikátu MBA se lze přihlásit k mezinárodně uznávané certifikaci CIMA C u Českého institutu pro marketing. A to bez nutnosti absolvování vzdělávacího programu CIMA C, tedy jen za certifikační poplatek CIMA. 3. Manažer prodeje a péče o zákazníka Být dobrým obchodníkem se znalostí svého segmentu trhu je samo o sobě výhodou. Nicméně dnes již v prostředí dravé konkurence mnohdy nestačí udělat nový obchod. Úspěch mají zejména ti, kteří si dokáží zákazníka i udržet. To znamená rozšiřovat byznys na základě stávající spolupráce, což bývá to nejtěžší. Program Manažer prodeje a péče o zákazníka se tedy zaměřuje jak na akviziční činnosti, tak na nástroje a postupy řízení vztahů se zákazníky CRM. 3

4 Podzim ve znamení konferencí Na podzim 2014 připravila VŠMIEP dvě významné konference, které mají na naší škole již několikaletou tradici konferenci právní a ekonomickou. V rámci Pražského právnického podzimu se pod hlavičkou VŠMIEP konala 13. listopadu 2014 odborná právní konference Dvojí právo (nový dualismus práva). Záštitu nad již čtvrtým ročníkem této konference převzala ministryně spravedlnosti České republiky prof. JUDR. Helena Válková, CSc. Mezi významnými hosty byli mimo jiné JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR, JUDr. Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze, ale také další významní představitelé soudní moci, státní zástupci, advokáti či právníci z podnikové sféry i akademických kruhů. Minulé právní konference VŠMIEP se věnovaly Kriminalizaci jako fenoménu soudobé společnosti (2011), Vymahatelnosti práva v České republice (2012) a Přiměřenosti právní regulace (2013). Ekonomická konference, která na půdě školy proběhla 21. listopadu 2014, se letos uskutečnila pod názvem Konkurenceschopnost ekonomiky problémy a faktory jejího zvyšování. Téma jsme zvolili proto, že konkurenční schopnost ekonomiky považujeme v českém prostředí za vážný problém, a to dlouhodobě, říká prorektor školy doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Konference sledovala dva hlavní cíle. Prvním bylo upozornit na současný stav české ekonomiky, druhým pak hledat oblasti, nástroje a procesy, s jejichž pomocí lze konkurenceschopnost zvyšovat. K tématu konference vystoupili v plenárním zasedání konference tito hosté: Ing. Jan Vorlíček, Ph.D. (Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva), Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická), doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola podnikání), Mgr. Hana Churáčková (Úřad průmyslového vlastnictví), Ing. Adela Klepáková, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež). 4

5 VŠMIEP NEWS 1/2015 VŠMIEP na veletrhu Gaudeamus Ve dnech 27. a 28. ledna jsme se v pražských Letňanech zúčastnili VIII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha Cílem veletrhu Gaudeamus bylo poskytnout komplexní informace o všech formách pomaturitního, jazykového a celoživotního vzdělávání, zejména pak o studiu na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách. Veletrh Gaudeamus v Praze byl určen studentům a absolventům středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se zúčastnily univerzity, vysoké a vyšší odborné školy, poradenské a jiné vzdělávací instituce z České republiky a dalších 8 zemí. Veletrh v číslech: Na veletrhu se představilo rekordních 186 vystavovatelů, z nichž 58 bylo ze zahraničí. Veletrh navštívilo rekordních návštěvníků. K návštěvě veletrhu se před akcí zaregistrovalo rekordních studentů. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti m2. Děkujeme všem, kteří se zastavili na našem infostánku! 5

6 Erasmus+ na VŠMIEP Program Erasmus+ navazuje od akademického roku 2014/2015 na předchozí etapu programu Erasmus a slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nejpodstatnější novinkou nového programu z pohledu studenta je možnost opakovat pobyty v každém cyklu studia, tedy v rámci studia bakalářského, magisterského i doktorského. Minimální délka pobytu je stanovena na tři měsíce u studijních pobytů, u pracovních stáží je minimální délka pobytu stanovena na dva měsíce. Změny se dotýkají také jazykové přípravy, kde přibyla možnost využít e-learningových kurzů pro nejčastěji využívané jazyky (angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu a holandštinu). Stipendia a podmínky pro přijetí do programu se nemění. Pro VŠMIEP je tento školní rok průlomový, neboť jsme zde měli prvního zahraničního studenta v rámci výměnných pobytů. Nutno říci, že to byl student ze sousedního Slovenska, přesto z toho máme velkou radost. Je to první vlaštovka a pevně věříme, že další brzy přiletí. V letním semestru 2014/2015 vycestovaly na mobilitu dvě studentky, konkrétně do Španělska a Portugalska. Na univerzitu ve Španělsku vycestoval již druhý student v pořadí. Do Portugalska též, ale tentokrát na univerzitu v Lisabonu, kde jsme čerstvě uzavřeli bilaterální dohodu. Zdá se, že minulý a letošní školní rok přeje státům se středozemním počasím. V předchozím roce naopak studenty lákaly země jako Finsko a Litva. Co nás dále těší je fakt, že se po roční pauze přihlásila na mobilitu studentka kombinovaného studia. ANO, i pro studenty kombinovaného studia je program Erasmus+ určen. V rámci programu Erasmus+ mohou na mobilitu přijíždět a vyjíždět také učitelé. Tento letní semestr bude na zahraniční lektory/vyučující bohatý. Přijedou k nám učitelé z Portugalska, Turecka, Polska. Pro studenty VŠMIEP je to jedinečná příležitost se setkat se zástupci vysokých škol, na které by mohli vyjet v dalším školním roce, proto si nenechte ujít jejich přednášky. Mimo jiné si také procvičíte angličtinu a budete mít možnost zeptat se, jak probíhá výuka na zahraničních školách. Naši vyučující vyjedou letos naopak do Turecka a Slovenska. Během května VŠMIEP opět uspořádá tzv. Erasmus+ day, na který určitě dorazte. Na programu jsou mimo jiné přednášky studentů, kteří se již úspěšně z mobility vrátili. Datum konání bude upřesněno. 6

7 Ptejte se, řediteli Ptejte se, řediteli je tak trochu blog, více však virtuální talk show. Ředitel a kvestor VŠMIEP si zve vzácné a zajímavé hosty a dalším z nich je paní Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Eva Svobodová, MBA Film, nebo kniha Vašeho života Kniha: trilogie Millénium od Stiega Larssona Kde byste chtěl žít, když ne zde? Někde v teple Co chybí lidem teď a tady? Velmi často jsou to základy slušného chování - úsměv, děkuji, promiňte. Vaše nejlepší vlastnost. Snad nějakou mám, ale to by museli říci jiní. Vaše nejhorší vlastnost. Chodím všude na poslední chvíli. Životní krédo. Plané řeči nemají cenu, důležité jsou výsledky. Chtěla jste někdy ve svém oboru skončit? Ne, obor, ve kterém pracuji, mne moc baví, i když je to někdy značně vyčerpávající. A co vás přimělo zůstat? Různorodá a zajímavá práce, potkávání se se zajímavými lidmi, ať to jsou podnikatelé, živnostníci, vědci nebo třeba ministři či umělci. Kdybyste mohla začít znovu od začátku, vybrala byste si stejnou profesi? Jestli ano, tak proč? Ano, protože jsem od malička směrována sem jako dvouletá holčička jsme seděla za stolečkem s telefonem a do každé knížky v naší knihovně jsem vložila maličký lísteček s mým podpisem. :-) A naopak. Kdybyste mohla, co byste udělala dnes jinak, než jste učinila v minulosti? To si nechám pro sebe :-) Když se cítíte unavená, jak relaxujete? Spím, ale to je málokdy, protože moc nerelaxuju, i když vím, že je to chyba. Kterým aktivitám byste se nikdy nevěnovala, ani kdybyste nevěděla nudou, co dělat? Asi bych si nešla zacvičit do fitcentra. 7

8 Jste generální ředitelkou nejvýznamnějšího sdružení malého a středního podnikání. Proč jste si vybrala právě tento segment, co Vás k němu táhne? Já si ho sama nevybrala, dostala jsem nabídku na konci roku 2005 a od té doby prošla asociace mohutným vývojem a rozvojem. Chceme podporovat nejen firmy, ale i ty úplně nejmenší živnostníky, jako jsou řemeslníci, kadeřnice apod. I ti nám píšou své dotazy, komentáře a připomínky. Odpovídáme všem bez rozdílu. Co je Vaší pracovní náplní? Řada schůzek, zasedání, vyřizování ů, korektury textů, vytváření tiskových zpráv, odpovídání na otázky novinářů, organizace seminářů, workshopů, konferencí i velkých setkání podnikatelů, moderování, protokol, etiketa, koordinace projektů národních i mezinárodních, propojování lidí mám pokračovat? A jak moc či málo můžete ze svého postu změnit k lepšímu podmínky pro podnikání a provozování živnosti u nás? Člověk sám mnoho nezmůže, potřebuje k tomu tým a pak sílu podpory jiných subjektů, tím mám na mysli členskou základnu, lidi z praxe, kteří jsou schopni mnohdy velmi jednoduše a pregnantně vystihnout podstatu problému. Často slyšíme podnikatele a živnostníky si stýskat, jak u nás hází stát klacky pod nohy svobodnému a nerušenému podnikání. Vy však musíte dobře znát také podmínky v zahraničí. Jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? A stýskáme si právem? V mnohém jsme na tom opravdu hůř, stačí se podívat na žebříky konkurenceschopnosti nebo složitosti daní (141. místo ze 160) ve srovnání s jinými zeměmi, nebo na dobu potřebnou k založení podnikání. Pochopitelně jsou na tom i jiné země hůře, ale je třeba se vždy srovnávat s těmi nejlepšími. Jaké organizace jsou členy Vaší Asociace? Kdo se může stát členem? Jsou nějaká omezení, je nějaká strategie, které firmy přijímat, a které nikoli? Členství je zcela dobrovolné, členem může být živnostník či firma nebo organizace firem, tj. tzv. kolektivní členové menší asociace, řemeslné cechy, sdružení apod., které k nám vstupují se svými členskými základnami. Obecně jde o firmy do 250 zaměstnanců dle evropské definice malého a středního podniku, ale toto číslo není u nás dogma. Každopádně chci podtrhnout, že jsme asociací zcela apolitickou a nezávislou, jsme členem Koalice pro transparentní podnikání a nejsme úřad. Na jedné konferenci jste uváděla zdrcující údaj o tom, že až 70 % rodinných firem u nás nepřežije generační výměnu Co se s tím dá, podle Vašeho názoru, dělat? To je velmi složitá otázka na delší odpověď. Zkusím velmi zkráceně: jde o výsledky celosvětové studie, kde se srovnávají zkušenosti z praxe i ze států, kde firmy procházejí již několikátou generační výměnou a ne první, jako u nás. Jde o velmi složitou otázku nejen daňovou, majetkovou, právní atd., ale hlavně vztahovou. Také se u nás projevuje česká povaha, která vždy řeší vše na poslední chvíli, a problematika nástupnictví je otázkou mnoha let. Jste absolventkou MBA studií. Jaká je Vaše zkušenost s tímto typem manažerského vzdělávání, co Vám přineslo a jak Vás případně změnilo k lepšímu? Zde platí obecná poučka, že člověk v praxi využije max. 20 % toho, co se naučil ve škole. Kdybyste mohla (a chtěla) stát se ministryní průmyslu a obchodu ČR, které věci byste udělala a které nikoli? Nechtěla bych se jí stát, nemám politické ambice a nejsem státní úředník. U mne musí práce frčet, státní správa je značně zkostnatělá, a to by mne značně deprimovalo. 8

9 Kam kráčí současné české podnikání? A líbí se Vám tenhle směr? Firemní sektor vidím jako velmi perspektivní, ale co se týká mladých lidí, zde vládne blbá nálada, jednak je podnikání neláká, protože obecně tvrdí, že podnikatelské prostředí není příznivé, a jednak to, že 1) nemají peníze, 2) nemají nápad a 3) nemají se s kým poradit. Mohu připomenout i to, že dnešní mladí jsou možná i trochu pohodlní, řada z nich i řada z nástupníků v rodinných firmách říká, že už nechtějí pracovat 16 hodin denně jako otec-podnikatel, chtějí mít své jisté, tj. pravidelnou mzdu, dobré místo, vyhlídku kariérního postupu, a rychlý efekt tj. pěkné auto, dům, pobyt v zahraničí atd. Ptám se, kdo zde bude podnikat za 20 let a přispívat svými daněmi do státního rozpočtu? Ale věřím, že vše se v dobré obrátí. Faktem je, že začít podnikat dnes je ale mnohem složitější, než tomu bylo v 90. letech, kdy tu nebyla tak velká konkurence a podnikat mohl de facto každý, kdo měl všech 5 pohromadě. Dnes je obrovský tlak na výkon, na rychlost, na přidanou hodnotu k produktu nebo službě, a to je pochopitelně na podnikatelském prostředí znát. Konzultace s profesionálním koučem Jak úspěšně zvládnout období zkoušek a testů? Jak sladit školu, rodinu a práci? Nejen tyto otázky mohou studenti VŠMIEP zdarma konzultovat s profesionálním koučem Romanem Bartoňem. V čem Vám může koučink pomoci: jak úspěšně zvládnout období zkoušek a testů jak se zdárně vypořádat s bakalářskou prací, projektem atd. jak sladit školu, rodinu a práci jak správně zvolit téma bakalářské práce jak úspěšně a s radostí absolvovat VŠMIEP KOUČINK je organizován ZDARMA Termíny: a vždy od 13:00 do 19:15 hodin. Na konzultaci je nutné se objednat pomocí u další termíny jsou po dohodě s koučem. 9

10 Připravujeme pro Vás Konec prokrastinace na VŠMIEP Přijďte zažít obsah knihy Konec prokrastinace v podání konzultantů GrowJOB Institute. Smyslem akce je osobním prožitkem dostat pod kůži vše podstatné pro porážení prokrastinace = chorobného odkládání úkolů a povinností. Přednáška shrnuje nejpodstatnější části teorie vzniku prokrastinace a předává hlavní nástroje, jak nad ní vítězit každý den. Přednáška proběhne v aule VŠMIEP a vstupné je ZDARMA! Datum konání: od 18 do 20 hodin. TIP: Přidejte se na akci na našem facebooku Den otevřených dveří Máte zájem o studium na VŠMIEP? Pak neváhejte a navštivte naše dny otevřených dveří, nejbližší se konají v tyto dny: DEN DATUM ČAS MÍSTO čtvrtek :00 Vltavská 14/585, Praha 5 Pokud máte zájem o bližší informace nebo o schůzku, zavolejte zdarma na zelenou linku školy

11 Velká paintballová bitva STUDENTI x VYUČUJÍCÍ Koncem května, tedy závěrem akademického roku, proběhne velká paintballová bitva mezi studenty a zaměstnanci VŠMIEP u toho nesmíte chybět! Akce proběhne v Praze na Suchdole, kde se herní aréna rozkládá na ploše o výměře m2 s nespočtem hracích překážek pro maximální zážitek. Účast je možná předběžně pro 40 osob, ve spolupráci s VŠMIEP je také nastavena speciální cena se zajištěním občerstvení (točené pivo, grilované klobásy, studené nealko). Bližší informace včetně možnosti přihlášení na akci pro Vás připravujeme detaily budou k dispozici na konci dubna. 11

12

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR V. Fórum Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha, 27.3.2014 1 Mladá generace míří za jistotou, podnikání netáhne 1. Nemám peníze do začátku

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod

Rady, tipy, doporučení. Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Rady, tipy, doporučení Pro začínající podnikatele (Erasmus) Pro rodinné firmy Pro řemeslníky Pro ženy v podnikání Pro malý obchod Začínající podnikatelé Konference EEN, Praha, 4.11.2014 Klesá počet podnikatelů

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout.

Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Chceme, aby v sobě mladí lidé objevili, co v životě chtějí a uměli toho dosáhnout. Tak jako můj otec i já věřím v dobré vzdělání, které programy Junior Achievement pomáhají obohatit. Jsem rád, že jsem

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

"Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA.

Studium, stáže a stipendia v USA Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. DOPROVODNÝ PROGRAM Seminární místnost č. 251 "Studium, stáže a stipendia v USA" Velvyslanectví Spojených států, American Centre, Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s INCHEBOU PRAHA. Seminární místnost

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/

Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Marketingové řízení podniku 1 (N_MRP_1) /LS 08/ Magisterské studium Zařazení předmětu na fakultě:. Katedra marketingové komunikace Vyučující:. Ing. Karel Havlíček, Ph. D., MBA Typ studijního předmětu:..

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více