VŠMIEP NEWS 1/2015. Vážení čtenáři, Soutěž Fakulta roku uspěli jsme! Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠMIEP NEWS 1/2015. Vážení čtenáři, Soutěž Fakulta roku uspěli jsme! Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva"

Transkript

1 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Vážení čtenáři, máme zde nový akademický rok a na jeho počátku jsme si přáli mnohé od dobrého zdraví, přes úspěchy a skvělou postavu, až po zachování zdravého rozumu. To poslední, kupodivu, si většina z nás nepřeje, i když by to mělo patřit mezi přání nejžádanější a relativně snadno splnitelná. V ekonomické teorii to nazýváme vznešeněji racionální chování. Člověk se chová racionálně, když sám sebe nepoškozuje a neubližuje si. Zaplatil školné a nestuduje. Místo toho mohl neplatit, protože studovat vlastně nechce a za takto ušetřené prostředky mohl objet polovinu světa. Nechová se racionálně. Proč to někteří dělají? To je otázka, na kterou pořád nemohu nalézt rozumnou odpověď. Je pravdou, že studovat není pohodlné. Je to jistá forma momentálního násilí ve prospěch slastí v budoucnu. Mnozí o těchto slastech, které absolventy očekávají, poněkud pochybují a raději preferují slasti současné. Ale i ty jednou mohou skončit. Vím, že lze žít bez jakékoliv teorie. Prostě jenom žít a příliš se nestarat o svět, ve kterém žijeme. O to, jak vlastně ten svět funguje. Jenže nikdy nejsme jen pozorovatelé světa - ať chceme nebo nechceme, jsme i jeho tvůrci. A ten svět má určitá pravidla. Jedno z nich připisujeme Adamu Smithovi - preferenci vlastních zájmů. Takové pravidlo se nám, většině, líbí. Ale ani Smith nebyl vlastně tak zcela originální. Již Aristotelés pod osvíceným sobectvím vidí činění druhým dobré věci. Čili nejen vlastní zájem a sobectví, ale i dobro jiným. Buďme tedy sobečtí a čiňme druhým dobré věci. doc. Ing. Jiří Beck, CSc. prorektor pro pedagogickou činnost VŠMIEP Soutěž Fakulta roku uspěli jsme! Do 15. ledna 2015 mohli naši studenti a absolventi hlasovat v soutěži Fakulta roku a hodnotit, jak se jim na VŠMIEP studuje či studovalo. Z celkového počtu 25 soukromých ekonomických škol jsme se letos umístili na skvělém 4. místě za Vaši účast v anketě a kladné ohlasy velmi děkujeme! pokračování článku na straně 2

2 O soutěži Fakulta roku Hlasování Fakulta Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol v České republice a vypovídá o skutečnosti, jak se jim na jejich vysoké škole/fakultě studuje nebo studovalo. Žebříček pořadí škol zohledňuje počet studentů a absolventů dané školy a fakulty dle dat MŠMT. Hodnotit školy/fakulty bylo možné například dle těchto kritérií: celková spokojenost se školou/fakultou zajímavost předmětů odbornost vyučujících příprava do praxe/práce možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole/fakultě Ekonomie soukromé školy 1. Akademie STING, o.p.s. 2. NEWTON College, a.s. 3. CEVRO institut, o.p.s. 4. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP) 5. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 6. Vysoká škola Karla Engliše a.s. 7. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 8. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o. 9. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 10. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 11. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 12. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 13. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s Evropský polytechnický institut, s.r.o B.I.B.S., a.s Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o Vysoká škola hotelová v Praze Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o Rašínova vysoká škola, s.r.o AKCENT College s.r.o. Zdroj: FakultaRoku.cz. [online] 2

3 MBA? Mělo by být lepší MBA programy v Česku by měly být lepší. Nyní jsou mnohdy zkostnatělé a svým účastníkům nepřinášejí praktické kompetence, domníváme se u nás na VŠMIEP. Proto startujeme v dubnu tři MBA programy, na kterých budou přednášet zejména top manažeři z uznávaných firem a každý z modulů bude veden dvěma až třemi z nich formou pracovní konference. Novinkou je i to, že závěrečná práce, na základě které škola udělí certifikát, musí být životaschopným byznysplánem nebo projektem. Druhou neděli v dubnu startují na VŠMIEP tři nové MBA programy. Budou zaměřeny na marketing, obchod a generační výměnu v rodinných firmách. Přednášet v konkrétních modulech budou zkušení manažeři z praxe, kteří nasbírali dlouholeté zkušenosti v uznávaných firmách, jako Škoda Auto, PriceWaterhouseCoopers, Jan Becher a podobně. Kvůli co největšímu přínosu bude mít každý z devíti modulů živý charakter konference. Postup do dalšího modulu bude umožněn těm účastníkům kurzu, kteří předloží projekt uplatnitelný v praxi, a bude mít minimální tržní hodnotu sta tisíce korun. Na tom se musejí shodnout právě odborníci participující na jednotlivých programech. Ve zkratce řečeno, účastník po devíti měsících výukové části kurzů MBA bude mít v ruce např. 9 na trhu použitelných projektů, nebo komplexní strategii pro jeden existující či budoucí podnik či projekt. Studium je poté zakončeno úspěšnou obhajobou závěrečné práce, která může být vedena v českém či anglickém jazyce, podle přání účastníků. 1. Management generační výměny vedení rodinné firmy Unikátním programem v nových MBA programech je Management generační výměny vedení rodinné firmy. Škola tak reaguje na v Česku sílící trend, který vyvstává z generační výměny ve vedení rodinných podniků. Program se detailně zaměří například na krizový management, řízení lidských zdrojů a řízení změn. Cílem je připravit manažery na předání a převzetí firmy rodinného typu. 2. Expert marketingu a komunikace 2.0 Další program nazvaný Expert marketingu a komunikace 2.0 rozšíří znalosti a vypiluje dovednosti ve strategickém marketingu a integrované komunikaci včetně orientace na dnes neopomenutelné sociální sítě. Program se zaměřuje nejen na marketing a jeho nezbytné součásti jako je PR, krizová komunikace, ale třeba i na nízkorozpočtové formy externí a interní komunikace, budování hodnotné značky apod. Důležité je i to, že po obhájení certifikátu MBA se lze přihlásit k mezinárodně uznávané certifikaci CIMA C u Českého institutu pro marketing. A to bez nutnosti absolvování vzdělávacího programu CIMA C, tedy jen za certifikační poplatek CIMA. 3. Manažer prodeje a péče o zákazníka Být dobrým obchodníkem se znalostí svého segmentu trhu je samo o sobě výhodou. Nicméně dnes již v prostředí dravé konkurence mnohdy nestačí udělat nový obchod. Úspěch mají zejména ti, kteří si dokáží zákazníka i udržet. To znamená rozšiřovat byznys na základě stávající spolupráce, což bývá to nejtěžší. Program Manažer prodeje a péče o zákazníka se tedy zaměřuje jak na akviziční činnosti, tak na nástroje a postupy řízení vztahů se zákazníky CRM. 3

4 Podzim ve znamení konferencí Na podzim 2014 připravila VŠMIEP dvě významné konference, které mají na naší škole již několikaletou tradici konferenci právní a ekonomickou. V rámci Pražského právnického podzimu se pod hlavičkou VŠMIEP konala 13. listopadu 2014 odborná právní konference Dvojí právo (nový dualismus práva). Záštitu nad již čtvrtým ročníkem této konference převzala ministryně spravedlnosti České republiky prof. JUDR. Helena Válková, CSc. Mezi významnými hosty byli mimo jiné JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR, JUDr. Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze, ale také další významní představitelé soudní moci, státní zástupci, advokáti či právníci z podnikové sféry i akademických kruhů. Minulé právní konference VŠMIEP se věnovaly Kriminalizaci jako fenoménu soudobé společnosti (2011), Vymahatelnosti práva v České republice (2012) a Přiměřenosti právní regulace (2013). Ekonomická konference, která na půdě školy proběhla 21. listopadu 2014, se letos uskutečnila pod názvem Konkurenceschopnost ekonomiky problémy a faktory jejího zvyšování. Téma jsme zvolili proto, že konkurenční schopnost ekonomiky považujeme v českém prostředí za vážný problém, a to dlouhodobě, říká prorektor školy doc. Ing. Jiří Beck, CSc. Konference sledovala dva hlavní cíle. Prvním bylo upozornit na současný stav české ekonomiky, druhým pak hledat oblasti, nástroje a procesy, s jejichž pomocí lze konkurenceschopnost zvyšovat. K tématu konference vystoupili v plenárním zasedání konference tito hosté: Ing. Jan Vorlíček, Ph.D. (Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva), Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická), doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola podnikání), Mgr. Hana Churáčková (Úřad průmyslového vlastnictví), Ing. Adela Klepáková, Ph.D. (Centrum výzkumu Řež). 4

5 VŠMIEP NEWS 1/2015 VŠMIEP na veletrhu Gaudeamus Ve dnech 27. a 28. ledna jsme se v pražských Letňanech zúčastnili VIII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha Cílem veletrhu Gaudeamus bylo poskytnout komplexní informace o všech formách pomaturitního, jazykového a celoživotního vzdělávání, zejména pak o studiu na vysokých, vyšších odborných a jazykových školách. Veletrh Gaudeamus v Praze byl určen studentům a absolventům středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu se zúčastnily univerzity, vysoké a vyšší odborné školy, poradenské a jiné vzdělávací instituce z České republiky a dalších 8 zemí. Veletrh v číslech: Na veletrhu se představilo rekordních 186 vystavovatelů, z nichž 58 bylo ze zahraničí. Veletrh navštívilo rekordních návštěvníků. K návštěvě veletrhu se před akcí zaregistrovalo rekordních studentů. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti m2. Děkujeme všem, kteří se zastavili na našem infostánku! 5

6 Erasmus+ na VŠMIEP Program Erasmus+ navazuje od akademického roku 2014/2015 na předchozí etapu programu Erasmus a slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nejpodstatnější novinkou nového programu z pohledu studenta je možnost opakovat pobyty v každém cyklu studia, tedy v rámci studia bakalářského, magisterského i doktorského. Minimální délka pobytu je stanovena na tři měsíce u studijních pobytů, u pracovních stáží je minimální délka pobytu stanovena na dva měsíce. Změny se dotýkají také jazykové přípravy, kde přibyla možnost využít e-learningových kurzů pro nejčastěji využívané jazyky (angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu a holandštinu). Stipendia a podmínky pro přijetí do programu se nemění. Pro VŠMIEP je tento školní rok průlomový, neboť jsme zde měli prvního zahraničního studenta v rámci výměnných pobytů. Nutno říci, že to byl student ze sousedního Slovenska, přesto z toho máme velkou radost. Je to první vlaštovka a pevně věříme, že další brzy přiletí. V letním semestru 2014/2015 vycestovaly na mobilitu dvě studentky, konkrétně do Španělska a Portugalska. Na univerzitu ve Španělsku vycestoval již druhý student v pořadí. Do Portugalska též, ale tentokrát na univerzitu v Lisabonu, kde jsme čerstvě uzavřeli bilaterální dohodu. Zdá se, že minulý a letošní školní rok přeje státům se středozemním počasím. V předchozím roce naopak studenty lákaly země jako Finsko a Litva. Co nás dále těší je fakt, že se po roční pauze přihlásila na mobilitu studentka kombinovaného studia. ANO, i pro studenty kombinovaného studia je program Erasmus+ určen. V rámci programu Erasmus+ mohou na mobilitu přijíždět a vyjíždět také učitelé. Tento letní semestr bude na zahraniční lektory/vyučující bohatý. Přijedou k nám učitelé z Portugalska, Turecka, Polska. Pro studenty VŠMIEP je to jedinečná příležitost se setkat se zástupci vysokých škol, na které by mohli vyjet v dalším školním roce, proto si nenechte ujít jejich přednášky. Mimo jiné si také procvičíte angličtinu a budete mít možnost zeptat se, jak probíhá výuka na zahraničních školách. Naši vyučující vyjedou letos naopak do Turecka a Slovenska. Během května VŠMIEP opět uspořádá tzv. Erasmus+ day, na který určitě dorazte. Na programu jsou mimo jiné přednášky studentů, kteří se již úspěšně z mobility vrátili. Datum konání bude upřesněno. 6

7 Ptejte se, řediteli Ptejte se, řediteli je tak trochu blog, více však virtuální talk show. Ředitel a kvestor VŠMIEP si zve vzácné a zajímavé hosty a dalším z nich je paní Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Eva Svobodová, MBA Film, nebo kniha Vašeho života Kniha: trilogie Millénium od Stiega Larssona Kde byste chtěl žít, když ne zde? Někde v teple Co chybí lidem teď a tady? Velmi často jsou to základy slušného chování - úsměv, děkuji, promiňte. Vaše nejlepší vlastnost. Snad nějakou mám, ale to by museli říci jiní. Vaše nejhorší vlastnost. Chodím všude na poslední chvíli. Životní krédo. Plané řeči nemají cenu, důležité jsou výsledky. Chtěla jste někdy ve svém oboru skončit? Ne, obor, ve kterém pracuji, mne moc baví, i když je to někdy značně vyčerpávající. A co vás přimělo zůstat? Různorodá a zajímavá práce, potkávání se se zajímavými lidmi, ať to jsou podnikatelé, živnostníci, vědci nebo třeba ministři či umělci. Kdybyste mohla začít znovu od začátku, vybrala byste si stejnou profesi? Jestli ano, tak proč? Ano, protože jsem od malička směrována sem jako dvouletá holčička jsme seděla za stolečkem s telefonem a do každé knížky v naší knihovně jsem vložila maličký lísteček s mým podpisem. :-) A naopak. Kdybyste mohla, co byste udělala dnes jinak, než jste učinila v minulosti? To si nechám pro sebe :-) Když se cítíte unavená, jak relaxujete? Spím, ale to je málokdy, protože moc nerelaxuju, i když vím, že je to chyba. Kterým aktivitám byste se nikdy nevěnovala, ani kdybyste nevěděla nudou, co dělat? Asi bych si nešla zacvičit do fitcentra. 7

8 Jste generální ředitelkou nejvýznamnějšího sdružení malého a středního podnikání. Proč jste si vybrala právě tento segment, co Vás k němu táhne? Já si ho sama nevybrala, dostala jsem nabídku na konci roku 2005 a od té doby prošla asociace mohutným vývojem a rozvojem. Chceme podporovat nejen firmy, ale i ty úplně nejmenší živnostníky, jako jsou řemeslníci, kadeřnice apod. I ti nám píšou své dotazy, komentáře a připomínky. Odpovídáme všem bez rozdílu. Co je Vaší pracovní náplní? Řada schůzek, zasedání, vyřizování ů, korektury textů, vytváření tiskových zpráv, odpovídání na otázky novinářů, organizace seminářů, workshopů, konferencí i velkých setkání podnikatelů, moderování, protokol, etiketa, koordinace projektů národních i mezinárodních, propojování lidí mám pokračovat? A jak moc či málo můžete ze svého postu změnit k lepšímu podmínky pro podnikání a provozování živnosti u nás? Člověk sám mnoho nezmůže, potřebuje k tomu tým a pak sílu podpory jiných subjektů, tím mám na mysli členskou základnu, lidi z praxe, kteří jsou schopni mnohdy velmi jednoduše a pregnantně vystihnout podstatu problému. Často slyšíme podnikatele a živnostníky si stýskat, jak u nás hází stát klacky pod nohy svobodnému a nerušenému podnikání. Vy však musíte dobře znát také podmínky v zahraničí. Jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? A stýskáme si právem? V mnohém jsme na tom opravdu hůř, stačí se podívat na žebříky konkurenceschopnosti nebo složitosti daní (141. místo ze 160) ve srovnání s jinými zeměmi, nebo na dobu potřebnou k založení podnikání. Pochopitelně jsou na tom i jiné země hůře, ale je třeba se vždy srovnávat s těmi nejlepšími. Jaké organizace jsou členy Vaší Asociace? Kdo se může stát členem? Jsou nějaká omezení, je nějaká strategie, které firmy přijímat, a které nikoli? Členství je zcela dobrovolné, členem může být živnostník či firma nebo organizace firem, tj. tzv. kolektivní členové menší asociace, řemeslné cechy, sdružení apod., které k nám vstupují se svými členskými základnami. Obecně jde o firmy do 250 zaměstnanců dle evropské definice malého a středního podniku, ale toto číslo není u nás dogma. Každopádně chci podtrhnout, že jsme asociací zcela apolitickou a nezávislou, jsme členem Koalice pro transparentní podnikání a nejsme úřad. Na jedné konferenci jste uváděla zdrcující údaj o tom, že až 70 % rodinných firem u nás nepřežije generační výměnu Co se s tím dá, podle Vašeho názoru, dělat? To je velmi složitá otázka na delší odpověď. Zkusím velmi zkráceně: jde o výsledky celosvětové studie, kde se srovnávají zkušenosti z praxe i ze států, kde firmy procházejí již několikátou generační výměnou a ne první, jako u nás. Jde o velmi složitou otázku nejen daňovou, majetkovou, právní atd., ale hlavně vztahovou. Také se u nás projevuje česká povaha, která vždy řeší vše na poslední chvíli, a problematika nástupnictví je otázkou mnoha let. Jste absolventkou MBA studií. Jaká je Vaše zkušenost s tímto typem manažerského vzdělávání, co Vám přineslo a jak Vás případně změnilo k lepšímu? Zde platí obecná poučka, že člověk v praxi využije max. 20 % toho, co se naučil ve škole. Kdybyste mohla (a chtěla) stát se ministryní průmyslu a obchodu ČR, které věci byste udělala a které nikoli? Nechtěla bych se jí stát, nemám politické ambice a nejsem státní úředník. U mne musí práce frčet, státní správa je značně zkostnatělá, a to by mne značně deprimovalo. 8

9 Kam kráčí současné české podnikání? A líbí se Vám tenhle směr? Firemní sektor vidím jako velmi perspektivní, ale co se týká mladých lidí, zde vládne blbá nálada, jednak je podnikání neláká, protože obecně tvrdí, že podnikatelské prostředí není příznivé, a jednak to, že 1) nemají peníze, 2) nemají nápad a 3) nemají se s kým poradit. Mohu připomenout i to, že dnešní mladí jsou možná i trochu pohodlní, řada z nich i řada z nástupníků v rodinných firmách říká, že už nechtějí pracovat 16 hodin denně jako otec-podnikatel, chtějí mít své jisté, tj. pravidelnou mzdu, dobré místo, vyhlídku kariérního postupu, a rychlý efekt tj. pěkné auto, dům, pobyt v zahraničí atd. Ptám se, kdo zde bude podnikat za 20 let a přispívat svými daněmi do státního rozpočtu? Ale věřím, že vše se v dobré obrátí. Faktem je, že začít podnikat dnes je ale mnohem složitější, než tomu bylo v 90. letech, kdy tu nebyla tak velká konkurence a podnikat mohl de facto každý, kdo měl všech 5 pohromadě. Dnes je obrovský tlak na výkon, na rychlost, na přidanou hodnotu k produktu nebo službě, a to je pochopitelně na podnikatelském prostředí znát. Konzultace s profesionálním koučem Jak úspěšně zvládnout období zkoušek a testů? Jak sladit školu, rodinu a práci? Nejen tyto otázky mohou studenti VŠMIEP zdarma konzultovat s profesionálním koučem Romanem Bartoňem. V čem Vám může koučink pomoci: jak úspěšně zvládnout období zkoušek a testů jak se zdárně vypořádat s bakalářskou prací, projektem atd. jak sladit školu, rodinu a práci jak správně zvolit téma bakalářské práce jak úspěšně a s radostí absolvovat VŠMIEP KOUČINK je organizován ZDARMA Termíny: a vždy od 13:00 do 19:15 hodin. Na konzultaci je nutné se objednat pomocí u další termíny jsou po dohodě s koučem. 9

10 Připravujeme pro Vás Konec prokrastinace na VŠMIEP Přijďte zažít obsah knihy Konec prokrastinace v podání konzultantů GrowJOB Institute. Smyslem akce je osobním prožitkem dostat pod kůži vše podstatné pro porážení prokrastinace = chorobného odkládání úkolů a povinností. Přednáška shrnuje nejpodstatnější části teorie vzniku prokrastinace a předává hlavní nástroje, jak nad ní vítězit každý den. Přednáška proběhne v aule VŠMIEP a vstupné je ZDARMA! Datum konání: od 18 do 20 hodin. TIP: Přidejte se na akci na našem facebooku Den otevřených dveří Máte zájem o studium na VŠMIEP? Pak neváhejte a navštivte naše dny otevřených dveří, nejbližší se konají v tyto dny: DEN DATUM ČAS MÍSTO čtvrtek :00 Vltavská 14/585, Praha 5 Pokud máte zájem o bližší informace nebo o schůzku, zavolejte zdarma na zelenou linku školy

11 Velká paintballová bitva STUDENTI x VYUČUJÍCÍ Koncem května, tedy závěrem akademického roku, proběhne velká paintballová bitva mezi studenty a zaměstnanci VŠMIEP u toho nesmíte chybět! Akce proběhne v Praze na Suchdole, kde se herní aréna rozkládá na ploše o výměře m2 s nespočtem hracích překážek pro maximální zážitek. Účast je možná předběžně pro 40 osob, ve spolupráci s VŠMIEP je také nastavena speciální cena se zajištěním občerstvení (točené pivo, grilované klobásy, studené nealko). Bližší informace včetně možnosti přihlášení na akci pro Vás připravujeme detaily budou k dispozici na konci dubna. 11

12

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Podnikatel je také jen člověk

Podnikatel je také jen člověk Podnikatel je také jen člověk Otevření hřiště na fotbalgolf na Mosteckém Hipodromu. technika ekonomika marketing aktuality Foto: Jan Pimper 2/2014 Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most ročník 9 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více