POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM"

Transkript

1 POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám je nastaveno v následujícím rozsahu:... 2 Výluky z pojištění... 3 Další příklady výluk z cestovního pojištění... 3 Asistenční služba Travel Guard... 3 Asistenční pojištění... 3 Oznámení škody... 3 Dotazy, stížnosti... 3 Důležité upozornění... 4 Rozsah cestovního pojištění sjednávaného ke služebním platebním kartám Citibank VISA... 4 Pojištění zneužití Přehled pojistného krytí... 5 Kdo je pojištěn... 5 Kdy je pojištění platné... 5 Měsíční pojistné... 5 Dotazy, stížnosti... 5 Ukončení pojištění... 6 Pojistná událost... 6 Pojištění Bezpečí s Vaší kartou... 7 Přehled pojistného krytí... 7 Kdo je pojištěn... 8 Kdy je pojištění platné... 8 Měsíční pojistné... 8 Sjednání pojištění... 8 Dotazy, stížnosti... 8 Ukončení pojištění... 8 Pojistná událost... 8 Volitelné pojištění k platebním kartám... 9 Cestovní pojištění dlouhodobého pobytu... 9 Úrazové pojištění... 9 Sjednání pojištění... 9 Rozsah volitelného úrazového pojištění sjednávaného k platebním kartám Citibank VISA... 9 Asistenční služba Travel Guard... 9 Asistenční pojištění Oznámení škody Dotazy, stížnosti Důležité upozornění Strana 1 (celkem 10)

2 Cestovní pojištění Nedílnou součástí služebních platebních karet Citibank VISA je automaticky nastavené cestovní pojištění, které Citibank nabízí ve spolupráci s AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, která je poskytovatelem pojištění. Tento typ pojištění k platebním kartám je sjednán po dobu platnosti platební karty. Pojištění se automaticky vztahuje na držitele platební karty během pracovních i soukromých cest a zároveň až na tři další osoby které cestují společně s držitelem platební karty na stejné místo, ve stejnou dobu a stejným dopravním prostředkem jako držitel platební karty, a to bez ohledu na jejich věk. Maximální plnění na všechny pojištěné v rámci jedné pojistné události u jedné platební karty je omezeno pojistnou částkou stanovenou v tabulce Rozsah cestovního pojištění, která je uvedena dále. Platnost pojištění Pojištění je platné během zahraniční cesty do 90 dní, a to 24 hodin denně na celém světě mimo území ČR a mimo zemi původu pojištěného (tj. mimo zemi, jejímž státním příslušníkem je nebo na jejímž uzemí má trvalý pobyt). Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky při cestě do zahraničí a končí jejím zpětným překročením, nejpozději však uplynutím 90. dne od nástupu na cestu, a to pouze po dobu platnosti platební karty. Kdo je pojištěn Držitel služební platební karty Citibank VISA a spolucestující s aktivovaným pojištěním mladší 80 let. Pojištění zanikne dosažením věku 80 let pojištěného. Aktivace pojištění Pojištění pro držitele platební karty není nutné aktivovat. Pojištění je aktivní automaticky od 00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební karty jejím držitelem, nejdříve však první den platnosti karty. Pojištění pro spolucestující je platné pouze, pokud bylo před započetím zahraniční cesty aktivováno úhradou nákladů na cestu prostřednictvím platební karty. Úhradou nákladů na cestu se rozumí: úhrada letenek, jízdenek, lodních lístků apod. provedená před výjezdem do zahraničí; úhrada či rezervace ubytování v zahraničí provedená před výjezdem do zahraničí; úhrada či rezervace pronájmu automobilu v zahraničí provedená před výjezdem do zahraničí. Cestovní pojištění k platebním kartám je nastaveno v následujícím rozsahu: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb; pojištění náhradního pracovníka; pojištění přivolané osoby; pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby; pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy; pojištění zpoždění letu; pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody; pojištění zrušení cesty; pojištění přerušení cesty; pojištění úrazu; pojištění odpovědnosti za škody; pojištění únosu dopravního prostředku. Strana 2 (celkem 10)

3 Výluky z pojištění Pojištění se nevztahuje na případy, kdy ke škodě dojde v souvislosti s válkou, terorismem, nezákonným činem pojištěného, při rizikových sportech, v důsledku AIDS a některých dalších onemocnění či dalších okolností, které existovaly před započetím cesty apod. Další příklady výluk z cestovního pojištění provozování manuální pracovní činnosti při zahraničních pracovních cestách; provozování rizikových sportů; provozování jakýchkoliv sportů při organizovaných sportovních soutěžích. Další detailní informace o pojištění, včetně podmínek pojištění a výluk, naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Seznamte se pečlivě s těmito podmínkami před cestou do zahraničí. Asistenční služba Travel Guard (asistenční služba poskytovaná v rámci cestovního pojištění k platebním kartám společností AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku) Společně se svou platební kartou obdržíte asistenční kartu pojištěného, na jejíž zadní straně je uvedeno číslo pojistné smlouvy a kontaktní čísla na asistenční službu. Tuto kartu mějte při svých zahraničních cestách vždy u sebe. Asistenční pojištění Asistenční služba je připravena poskytnout Vám organizační a konzultační pomoc při odstraňování následků pojistné události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Služba je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Její operátoři hovoří česky a všemi světovými jazyky. Asistenční službu můžete telefonicky kontaktovat (i prostřednictvím spolucestujícího či ošetřujícího lékaře) na čísle uvedeném na Vaší asistenční kartě. Při jednání s asistenční službou budete žádáni o následující informace: jméno a příjmení pojištěného; název banky a číslo pojistné smlouvy; číslo Vaší platební karty a doba její platnosti; informace o pojistné události; spojení na ošetřujícího lékaře nebo nemocnici, ve které jste hospitalizováni. Oznámení škody Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit vyplněním formuláře Oznámení škody, který naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Nárok na plnění je třeba vznést nejpozději do 30 dnů po vzniku pojistné události nebo ihned, jakmile to umožní okolnosti. Formulář spolu s originály požadovaných dokladů zašlete na adresu pojišťovny: AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku Oddělení likvidace škod V Celnici 1031/ Praha 1 Tel.: Fax: E mail: Podrobné informace o náležitostech k uplatnění nároku na pojistné plnění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění. Další informace o cestovním pojištění získáte na informační lince pojišťovny AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, na telefonním čísle Nezapoměňte prosíme sdělit číslo pojistné smlouvy uvedené na zadní straně Vaší asistenční karty. Dotazy, stížnosti V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností kontaktujte v pracovních hodinách naši zákaznickou linku CitiService na Tel.: (+420) Strana 3 (celkem 10)

4 Důležité upozornění Další detailní informace o pojištění, včetně podmínek pojištění a výluk, naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Seznamte se pečlivě s těmito podmínkami před cestou do zahraničí. Rozsah cestovního pojištění sjednávaného ke služebním platebním kartám Citibank Europe plc, organizační složka Rozsah pojistného krytí a limity pojistného plnění (v Kč) VISA Business Electron VISA Classic VISA Business VISA Gold Business Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb Kč Kč Kč Kč limit na akutní zubní ošetření Kč Kč Kč Kč spoluúčast 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Pojištění náhradního pracovníka Kč Kč Kč Kč Pojištění přivolané osoby Kč Kč Kč Kč limit na den Kč Kč Kč Kč Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby Kč Kč Kč Kč limit na jedno zavazadlo Kč Kč Kč Kč limit na jednu položku Kč Kč Kč Kč spoluúčast 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Pojištění zpoždění zavazadel během letecké dopravy Kč Kč Kč Kč spoluúčast 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin limit na jednu hodinu Kč Kč Kč Kč Pojištění zpoždění letu Kč Kč Kč Kč spoluúčast 6 hodin 6 hodin 6 hodin 6 hodin limit na jednu hodinu Kč Kč Kč Kč Pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody Kč Kč Kč Kč Pojištění zrušení cesty Kč Kč Kč Kč spoluúčast 20% 20% 20% 20% Pojištění přerušení cesty Nesjednává se Nesjednává se Nesjednává se Nesjednává se Pojištění úrazu smrt následkem úrazu Kč Kč Kč Kč trvalé následky úrazu Kč Kč Kč Kč akumulovaný limit Kč Kč Kč Kč Pojištění odpovědnosti za škody Kč Kč Kč Kč spoluúčast 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Pojištění únosu dopravního prostředku Kč Kč Kč Kč spoluúčast 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Způsob sjednání Územní platnost Aktivace pojištění Pojištěné osoby Maximální délka jedné cesty / počet cest Pracovní / Soukromé cesty Pojištění je automatickou součástí platební karty. Svět (mimo ČR a zemi původu držitele karty) Pro držitele platební karty není nutná. Pro spolucestující JE nutná úhradou nákladů na cestu prostřednictvím platební karty před započetím cesty. Držitel karty a až 3 spolucestující 90 dní / neomezeno ANO / ANO Zimní sporty / Rizikové sporty NE / NE ANO / NE ANO / NE ANO / NE Strana 4 (celkem 10)

5 Pojištění zneužití 50 Pojištění zneužití 50 Vás ochrání před důsledky ztráty či odcizení Vaší VISA Gold Business karty. Vztahuje se na: zneužití VISA Gold Business karty v důsledku její ztráty nebo odcizení zneužití VISA Gold Business karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím PIN kodu náhradu pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením VISA Gold Business karty náhradu pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, dojde-li k ní současně se ztrátou nebo odcizením VISA Gold Business karty Automaticky zahrnuté Pojištění zneužití 50 k VISA Gold Business kartě nabízí Citibank Europe plc, organizační složka ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která je poskytovatelem pojištění. Přehled pojistného krytí Zneužití VISA Gold Business karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Zneužití VISA Gold Business karty s použitím PIN kodu v důsledku její ztráty nebo odcizení Klíče Doklady max Kč max Kč max Kč max Kč Pojištění se vztahuje na: nárok na pojistné plnění v případě zneužití VISA Gold Business karty v důsledku její ztráty nebo odcizení vnikne, došlo-li ke zneužití VISA Gold Business karty v době maximálně 72 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení VISA Gold Business karty a žádostí o blokaci VISA Gold Business karty. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši Kč za jednu zneužitou VISA Gold Business kartu, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. nárok na pojistné plnění v případě zneužití VISA Gold Business karty v důsledku její ztráty nebo odcizení s použitím PIN kodu vnikne, došlo-li ke zneužití VISA Gold Business karty v době maximálně 72 hodin před telefonickým nahlášením ztráty/odcizení VISA Gold Business karty a žádostí o blokaci VISA Gold Business karty. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně ve výši Kč za jednu zneužitou VISA Gold Business karty, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, došlo-li ke ztrátě nebo odcizení klíčů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením VISA Gold Business karty. Pojistné plnění bude v důsledku ztráty nebo odcizení klíčů poskytnuto maximálně do výše Kč na jednu pojistnou událost, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení dokladů, došlo-li k odcizení dokladů pojištěného současně se ztrátou nebo odcizením VISA Gold Business karty. Pojistné plnění bude v důsledku ztráty nebo odcizení dokladů poskytnuto maximálně do výše Kč na jednu pojistnou událost, a to maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. Kdo je pojištěn Automaticky jsou pojištěni všichni držitelé VISA Gold Business karet mladší 75 let. Kdy je pojištění platné Pojištění začíná platit v 0.00 hodin následujícího dne po dni schválení VISA Gold Business karty Měsíční pojistné Za pojištění neplatíte žádný poplatek. Dotazy, stížnosti V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností kontaktujte v pracovních hodinách zákaznickou linku CitiService na Tel.: (+420) Strana 5 (celkem 10)

6 Ukončení pojištění Pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti VISA Gold Business karty Pojištění končí ve 24:00 hodin dne, ve kterém nahlásíte bance ztrátu nebo odcizení VISA Gold Business karty, pokud nebyla vydána karta nová Pojištění zanikne nejpozději dosažením 80 let věku pojištěného Pojistná událost V případě vzniku pojistné události neprodleně kontaktujte společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Tel.: Fax: jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí Další detailní informace o pojištění, včetně podmínek pojištění a výluk, naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Strana 6 (celkem 10)

7 Pojištění Bezpečí s Vaší kartou Pojištění Bezpečí s Vaší kartou Vás ochrání před 9 riziky, které mohou nastat v důsledku odcizení Vaší služební platební karty Citibank VISA: pojištění pro případ zneužití služební platební karty Citibank VISA v důsledku jejího odcizení nebo ztráty pojištění pro případ zneužití služební platební karty Citibank VISA v důsledku jejího odcizení nebo ztráty včetně zneužití služební platební karty Citibank VISA za použití PIN kodu pojištění pro případ zneužití služební platební karty Citibank VISA při internetové transakci v důsledku jejího odcizení nebo ztráty včetně zneužití služební platební karty Citibank VISA pojištění pro případ ztráty nebo odcizení klíčů, dokladů, peněženky či tašky, pokud k nim dojde současně se ztrátou nebo odcizením služební platební karty Citibank VISA pojištění pro případ nuceného výběru hotovosti z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí anebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí, pokud k odcizení dojde při výběru hotovosti z bankomatu nebo v době do 2 hodin od výběru hotovosti z bankomatu pojištění pro případ odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty, pokud ke zcizení dojde současně s odcizením služební platební karty Citibank VISA. Volitelné Pojištění Bezpečí s Vaší kartou Vám nabízí Citibank Europe plc, organizační složka ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která je poskytovatelem pojištění. Přehled pojistného krytí Zneužití služební platební karty Citibank VISA u obchodníka Zneužití služební platební karty Citibank VISA s použitím PIN Zneužití služební platební karty Citibank VISA při internetové transakci Ztráta nebo odcizení klíčů Ztráta nebo odcizení dokladů Ztráta nebo odcizení peněženky Ztráta nebo odcizení tašky Nucený výběr hotovosti z bankomatu anebo odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo pod hrozbou fyzického násilí Odcizení mobilního telefonu a zneužití SIM karty odcizení mobilního telefonu zneužití odcizené SIM karty max Kč max Kč max Kč max Kč max Kč max Kč max Kč max Kč max Kč max Kč Pojistné plnění v případě zneužití služební platební karty Citibank VISA v důsledku jejího odcizení nebo ztráty nebo zneužití služební platební karty Citibank VISA při internetové transakci včetně zneužití za použití PIN kódu bude poskytnuto, došlo-li k pojistné události v době maximálně 72 hodin před telefonickým nahlášením klienta ztráty/odcizení služební platební karty Citibank VISA a žádosti klienta o zablokování služební platební karty Citibank VISA. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. Pojistné plnění v případě ztráty nebo odcizení klíčů, dokladů, peněženky a tašky bude poskytnuto, došlo-li k pojistné události současně se ztrátou nebo odcizením služební platební karty Citibank VISA. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. Pojistné plnění v případě odcizení vybrané hotovosti při násilném přepadení nebo v důsledku nuceného výběru v hotovosti z bankomatu učiněného pod hrozbou fyzického násilí, ke kterému došlo v přímé souvislosti s výběrem hotovosti z bankomatu za použití služební platební karty Citibank VISA pojištěného či učiněného pod hrozbou fyzického násilí nebo došlo-li k odcizení z bankomatu vybrané hotovosti při násilném přepadení či pod hrozbou fyzického násilí v době do 2 hodin od výběru hotovosti z bankomatu. Pojistné plnění bude poskytnuto maximálně třikrát v jednom kalendářním roce. Pojistné plnění v případě odcizení mobilního telefonu současně s odcizením služební platební karty Citibank VISA pojištěného, za splnění podmínky, že odcizený mobilní telefon nebyl v okamžiku pojistné události starší než 3 roky a pojištěný provede blokaci mobilního telefonu. Pojistné plnění bude poskytnuto následovně: a. V případě, že shodný typ odcizeného mobilního telefonu je v prodeji u určeného prodejce, tak pojištěnému bude poskytnut nový mobilní telefon shodný s odcizeným mobilním telefonem, a to za podmínky, že aktuální prodejní cena nového mobilního přístroje nepřesahuje stanovený limit pojistného plnění, tj. max Kč. Pokud prodejní cena nového mobilního přístroje přesáhne maximální limit pojistného plnění, bude pojištěnému předán poukaz v hodnotě Kč na zakoupení nového mobilního telefonu u určeného prodejce mobilních telefonů. b. V případě, že shodný typ odcizeného mobilního telefonu již není v prodeji u určeného prodejce, bude pojištěnému nabídnut výběr ze 3 typů obdobných mobilních telefonů (co do rozsahu funkčnosti a kvality; vzhled přístroje nehraje roli) v prodejní ceně obdobného mobilního přístroje do stanoveného limitu pojistného plnění, tj. max Kč, z nichž si pojištěný zvolí jeden dle vlastního výběru. Strana 7 (celkem 10)

8 Pokud prodejní cena nového mobilního přístroje přesáhne maximální limit pojistného plnění, bude pojištěnému předán poukaz v hodnotě Kč na zakoupení nového mobilního telefonu u určeného prodejce mobilních telefonů. Pojištění se nevztahuje na příslušenství mobilního telefonu. V případě zneužití SIM karty v odcizeném mobilním telefonu vzniká nárok na pojistné plnění v případě, že k odcizení mobilního telefonu došlo současně s odcizením služební platební karty Citibank VISA a SIM karta byla v odcizeném přístroji umístěna. V takovém případě se pojistné plnění rovná ceně hovorů uskutečněných v období maximálně 24 hodin před nahlášením odcizení mobilního telefonu a požádáním o blokaci SIM karty a případně blokaci mobilního telefonu. Pojistné plnění včetně poplatků spojených s blokací mobilního telefonu a SIM karty může být poskytnuto pro jednoho pojištěného maximálně jednou v jednom kalendářním roce. Kdo je pojištěn Pojištění si může sjednat ke své služební platební kartě Citibank VISA osoba mladší 75 let. Pojištění zanikne nejpozději dosažením věku 80 let pojištěného. Kdy je pojištění platné V 0.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni sjednání Pojištění Bezpečí s Vaší kartou Měsíční pojistné Volitelné Pojištění Bezpečí s Vaší kartou činí 89,- Kč měsíčně. Měsíční pojistné je hrazeno prostřednictvím Vaší služební platební karty Citibank VISA. Sjednání pojištění Pojištění si sjednáte jednoduše, bez nutnosti setkání se zástupcem pojišťovny. Dotazy, stížnosti V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností kontaktujte v pracovních hodinách zákaznickou linku CitiService na Tel.: (+420) Ukončení pojištění Pojištění lze kdykoliv zdarma ukončit, stačí kontaktovat non-stop zákaznickou linku CitiService na Tel.: (+420) Pojištění však nelze již znovu aktivovat. Pojistná událost V případě vzniku pojistné události neprodleně kontaktujte společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Tel.: Fax: jež s Vámi vyřídí veškeré náležitosti související s pojistnou událostí Další detailní informace o pojištění, včetně podmínek pojištění a výluk, naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Strana 8 (celkem 10)

9 Volitelné pojištění k platebním kartám Volitelné cestovní pojištění se sjednává k platebním kartám vydávaným bankou, k nimž je sjednáno automaticky nastavené cestovní pojištění. K platební kartě lze individuálně sjednat následující volitelná pojištění, které Citibank nabízí ve spolupráci se společností AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, která je poskytovatelem pojištění. Cestovní pojištění dlouhodobého pobytu Úrazové pojištění Cestovní pojištění dlouhodobého pobytu Pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává na dobu určitou a to pro cesty, jejichž délka přesáhne 90 dní. Pojištění je možné sjednat pouze pro osoby mladší 70 let. Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky pojištěným při cestě do zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění dlouhodobého pobytu. Pojistné krytí končí okamžikem zpětného překročení státní hranice České republiky pojištěným při návratu ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 365. dne od nástupu na cestu a nejpozději ukončením platnosti pojištění dlouhodobého pobytu. Pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává před započetím cesty na území České republiky a ve stejném rozsahu jako automaticky nastavené cestovní pojištění, není li ve smlouvě uvedeno jinak. Měsíční pojistné je účtováno za každý započatý měsíc trvání dlouhodobého pobytu, a to včetně prvních 90 dní cesty. Úrazové pojištění Celosvětové úrazové pojištění se sjednává na dobu neurčitou, a to po dobu trvání automaticky nastaveného cestovního pojištění. Pojištění je možné sjednat pouze pro držitele platební karty, který je mladší 70 let. Sjednáním celosvětového úrazového pojištění se rozšiřuje platnost úrazového pojištění sjednaného v rámci povinného cestovního pojištění na celý svět (včetně území ČR) a 24 hodin denně. Sjednání pojištění Volitelná pojištění si sjednáte jednoduše, bez nutnosti setkání se zástupcem pojišťovny prostřednictvím Registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, který naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Rozsah volitelného úrazového pojištění sjednávaného k platebním kartám Citibank VISA Pojištění úrazu VISA Business Electron VISA Classic VISA Business VISA Gold Business smrt následkem úrazu Kč Kč Kč Kč trvalé následky úrazu Kč Kč Kč Kč Asistenční služba Travel Guard (asistenční služba poskytovaná v rámci cestovního pojištění k platebním kartám společností CHARTIS EUROPE S. A., pobočka pro Českou) Společně se svou platební kartou obdržíte asistenční kartu pojištěného, na jejíž zadní straně je uvedeno číslo pojistné smlouvy a kontaktní čísla na asistenční službu. Tuto kartu mějte při svých zahraničních cestách vždy u sebe. Strana 9 (celkem 10)

10 Asistenční pojištění Asistenční služba je připravena poskytnout Vám organizační a konzultační pomoc při odstraňování následků pojistné události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Služba je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Její operátoři hovoří česky a všemi světovými jazyky. Asistenční službu můžete telefonicky kontaktovat (i prostřednictvím spolucestujícího či ošetřujícího lékaře) na čísle uvedeném na Vaší asistenční kartě. Při jednání s asistenční službou budete žádáni o následující informace: jméno a příjmení pojištěného; název banky a číslo pojistné smlouvy; číslo Vaší platební karty a doba její platnosti; informace o pojistné události; spojení na ošetřujícího lékaře nebo nemocnici, ve které jste hospitalizováni. Oznámení škody Nárok na likvidaci pojistné události je nutné uplatnit vyplněním formuláře Oznámení škody, který naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Nárok na plnění je třeba vznést nejpozději do 30 dnů po vzniku pojistné události nebo ihned, jakmile to umožní okolnosti. Formulář spolu s originály požadovaných dokladů zašlete na adresu pojišťovny: AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku Oddělení likvidace škod V Celnici 1031/ Praha 1 Tel.: Fax: E mail: Podrobné informace o náležitostech k uplatnění nároku na pojistné plnění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění. Další informace o cestovním pojištění získáte na informační lince pojišťovny AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, na telefonním čísle Nezapoměňte prosíme sdělit číslo pojistné smlouvy uvedené na zadní straně Vaší asistenční karty. Dotazy, stížnosti V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností kontaktujte v pracovních hodinách naši zákaznickou linku CitiService na Tel.: (+420) Důležité upozornění Další detailní informace o pojištění, včetně podmínek pojištění a výluk, naleznete na našich webových stránkách v sekci Firemní bankovnictví / Velké společnosti / Dokumenty / Platební karty. Seznamte se pečlivě s těmito podmínkami před cestou do zahraničí. Strana 10 (celkem 10)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 CIFUG 1/2007 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CIFUG 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník, se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha 6, IČ 16190891

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Příručka pro držitele Platební karty

Příručka pro držitele Platební karty Příručka pro držitele Platební karty Úvod Není nic příjemnějšího než chodit po světě volně, ničím se nezatěžovat a nechat se uchvátit tím, co nás zaujme. To platí nejen pro procházky přírodou, ale i pro

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více