Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

2 Obsah : 1.Základní údaje o škole 2.Přehled vzdělávacích programů 3.Přehled pracovníků školy 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a výsledcích přijímacího řízení na střední školy 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9.Základní údaje o hospodaření školy 2

3 3 1.Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Medlov Sídlo : Medlov 79, p. Uničov Charakteristika školy : Základní škola a Mateřská škola Medlov (dále je ZŠ a MŠ Medlov) je malou úplnou školou. Škola je umístěna ve dvou samostatných budovách. V budově č.p. 79 je umístěna základní škola a školní družina, v budově č.p. 38 pak mateřská škola a školní jídelna a školní jídelna-výdejna pro mateřskou školu. Ve školním roce tvořily ZŠ a MŠ Medlov tyto součásti: Základní škola (1. až 9. ročník) Mateřská škola ( 3 oddělení) Školní družina (2 oddělení) Školní jídelna Školní výdejna Zřizovatel : Obec Medlov, Medlov 300, p. Uničov Vedení školy : ředitel Mgr. Ondřej Schulz vedoucí učitel 1. stupně Mgr. Ivana Lachnitová vedoucí učitel 2. stupně Ing. Pavel Mautner vedoucí učitelka MŠ Alena Vojtková vedoucí školní jídelny Jitka Purová vedoucí provozních zaměstnanců František Konrád Školská rada : do předseda - Mgr.Iveta Janáčková (ZŠ a MŠ Medlov) členové - Mgr.,Bc.Ilona Novotná (ZŠ a MŠ Medlov) Oldřich Bittner (obec Medlov) Růžena Kurucová (obec Medlov) Květoslava Šromová (rodiče) Ing.Pavel Mautner (rodiče) od předseda - Ing.Pavel Mautner (ZŠ a MŠ Medlov) členové - Alena Vojtková (ZŠ a MŠ Medlov)

4 4 do od Mgr.Jarmila Smyčková (obec Medlov) Růžena Kurucová (obec Medlov) Miroslav Bittner (rodiče) Michal Kopeček (rodiče) Ilona Brachtlová(obec Medlov) 2. Přehled vzdělávacích programů MŠ - Školní vzdělávací program Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je nám prima ročník - Školní vzdělávací program Škola 3. tisíciletí (platnost od ) ročník - Školní vzdělávací program Škola 3. tisíciletí (platnost od ) Žáci se specifickými poruchami všech ročníků mají možnost navštěvovat reedukační péči (náprava vývojových poruch učení). 3. Přehled pracovníků školy Provoz Základní školy a Mateřské školy Medlov zajišťovalo ve školním roce 2013/ zaměstnanců, z nichž pracovalo na pozici učitele 17, na pozici vychovatelky 2 a 1 asistentka pedagoga, dále pak 9 provozních zaměstnanců. V následujících tabulkách najdete informace týkající se kvalifikace, zařazení a praxe zaměstnanců ZŠ a MŠ Medlov. Pracovníci školy ve školním roce 2013/2014 fyzický počet ženy muži Učitelé Vychovatelé asistent pedagoga provozní ZŠ 4 + ŠJ 3+MŠ zaměstnanci celkem Pedagogičtí pracovníci č. titul, jméno a příjmení kvalifikace zařazení pedagogická praxe 1. Mgr.Ondřej Schulz PdF UP ředitel ZŠ a MŠ 24 Olomouc Medlov 2. Ing.Pavel SU Opava vedoucí učitel II. st., 11 Mautner, ICT 3. Mgr.Ivana PdF UP vedoucí učitelka I. 20 Lachnitová 4. Mgr.Iveta Janáčková Olomouc PdF UP Olomouc poznámka st, učitelka I. st., 13 do

5 5 5. Hana SPgŠ asistentka pedag. 36 Labonková Havířov vychovatelka ŠD 6. Mgr.Klára Filipová PdF UP učitelka I. st., 7 Olomouc 7. Mgr.Barbora PdF UP učitelka I. st., 8 Vanková Olomouc 8. Mgr.Bc.Ilona PdF a FF UP učitelka II. st.,, 12 Novotná Olomouc pre.soc.pat.jevů 9. Mgr.Andrea FTK UP učitelka II. st., 16 Rusínová Olomouc 10. Mgr.Bc.Kateřina PdF UP učitelka II. st.,, 14 Antesová Olomouc koor. EVVO 11. Mgr.Hana PdF UP učitelka II. st., 22 Heinzová Olomouc vých.poradce 12. Mgr.Ivona PdF UJEP učitelka I. st., 17 do Rulíková Brno 13. Mgr.Jarmila PdF Učitelka I. st., 1 od Smyčková OÚ Ostrava 14. Mgr.Jitka Zíková Učitelka II.st. 2 od Vychovatelka ŠD 15. Kateřina SPgŠ Nový Vychovatelka ŠD 39 Škopcová Jičín 16. Alena SPgŠ vedoucí učitelka MŠ 37 Vojtková 17. Irena SPgŠ učitelka MŠ 33 Urbášková 18. Bc.Helena CMTF UP učitelka MŠ 4 od na Rusínová Olomouc MD 19. Mgr.Dorota PdF UP učitelka MŠ 29 Pešková Olomouc 20. Mgr.Helena Vašíčková OÚ Ostrava učitelka MŠ 1 od Provozní zaměstnanci základní škola č. jméno a příjmení dosažené zařazení celková praxe/praxe v oboru vzdělání 1. František Konrád SOU domovník 34/12 2. Jarmila Králová SOU uklízečka 41/9 3. Kateřina Navrátilová SOU uklízečka 1/1 4. Pavla Pekrová SŠ uklízečka 22/9 5. Zdeněk Kaller správce SH Provozní zaměstnanci mateřská škola č. jméno a příjmení dosažené zařazení celková praxe/praxe v oboru vzdělání 1. Jana Prenerová SOU Domovník 35/20 2. Iveta Tempírová SOU uklízečka 5/3

6 6 Provozní zaměstnanci školní jídelna č. jméno a příjmení dosažené zařazení praxe v oboru vzdělání 1. Jitka Purová SSŠ provozář ŠJ Marie Škopcová SOU kuchařka Eva Sedláčková SOU pracovnice obchod.provozu Iveta Tempírová SOU pracovnice obchod.provozu 5 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a výsledku přijímacího řízení na střední školy Dne se uskutečnil zápis dětí do 1.třídy. K povinné školní docházce bylo přijato 14 dětí ( čtyři žáci byli přijati na základě odkladu v roce 2013), u 2 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o 1 rok. Jedno dítě nastoupilo na jinou školu. K nastoupilo do 1. třídy 15 dětí. Ve školním roce 2013/2014 úspěšně ukončilo studium na naší škole 10 žáků. Ke středoškolskému studiu zakončenému maturitní zkouškou bylo přijato 7 žáků a ke studiu zakončenému výučním listem byli přijati 3 žáci. K docházce do Mateřské školy Medlov bylo pro školní rok 2014/2015 zapsáno 58 dětí. 1. ročník - 26 dětí 2. ročník - 14 dětí 3.ročník - 18dětí, z toho 2 děti s odkladem zahájení povinné školní docházky 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za školní rok 1.stupeň Ročník Počet žáků hoši dívky Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Neklasifik. Opravné zk. Průměr třídy , , , , ,43 Celkem ,356

7 7 2.stupeň Ročník Počet žáků hoši dívky Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Neklasifik. Opravné zk. Průměr třídy , , , ,00 Celkem ,885 Celkový přehled Počet hoši dívky Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo Neklasifik. Opravné zk. Průměr tříd 1.stupeň ,356 2.stupeň ,885 Celkem ,620 Přehled o chování žáků za školní rok 1. stupeň Ročník Počet žáků Pochvala Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ Snížená známka 2.stupeň Snížená známka 3.stupeň Celkem stupeň Ročník Počet žáků Pochvala Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ Snížená známka 2.stupeň Snížená známka 3.stupeň Celkem Celkový přehled Počet Pochvala žáků Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ Snížená známka 2.stupeň Snížená známka 3.stupeň 1.stupeň stupeň Celkem

8 8 Komentář: Napomenutí i důtky byly uděleny převážně za neplnění školních povinností a opakované porušování školního řádu. 6)Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a)studium ke splnění kvalifikačních předpokladů jméno název projektu b)studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů jméno název projektu c)studium k prohloubení odborné kvalifikace jméno Mgr. Bc. Kateřina Antesová Mgr.Barbora Vanková Mgr.,Bc.Ilona Novotná Mgr. Hana Heinzová Mgr.Helena Vašíčková Ing.Pavel Mautner název projektu Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících EVVO 2013 (0,- Kč) 6 hodiny I slovní úlohy mohou být zábavné (0,- Kč) 4 hodiny Řešení výchovných a kázeňských problémů, krizové situace ve výuce a práce s ADHD (0,- Kč) 6 hodin Logopedický asistent (0,- Kč) 80 hodin Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny I. (2710,-Kč) 8 hodiny

9 9 Mgr. Andrea Rusínová Mgr.Ondřej Schulz Mgr.Ivona Rulíková Mgr.Ivana Lachnitová Mgr.Klára Filipová Hana Labonková Zdravotník zotavovacích akcí (500,- Kč) 20 hodin Řešení výchovných a kázeňských problémů, krizové situace ve výuce a práce s ADHD (0,- Kč) 6 hodin Zdravotník zotavovacích akcí (500,- Kč) 20 hodin Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny I. (2710,-Kč) 8 hodiny Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízené změny II. (1800,-Kč) 8 hodiny Evaulační a autoevaulační činnost školy s důrazem na hospitační činnost (1100,-Kč) 5 hodin Zdravotník zotavovacích akcí (500,-Kč) 20 hodin Žák s kombinovaným postižením v běžné škole (0,-Kč) 8 hodin Pohybové kompendium pro vychovatele (0,-Kč) 6 hodin Celkové finanční náklady na DVPP za školní rok 2013/2014 činily ,- Kč. DVPP bylo realizováno na základě plánu DVPP pro období 2011/2012 až 2013/2014. Účinnost vzdělávání se projevuje především v zapojování nových poznatků získaných během studia do výchovně vzdělávacího procesu ve škole.

10 10 Vzhledem k minimálním prostředkům na další vzdělávání ze strany státu byla především volena taková vzdělávání, které jsou poskytována zdarma, většinou byla hrazena z prostředků EU. 7)Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Seznam zájmových útvarů organizovaných ve škole Kytara 2.-9.roč. Ing.Mautner Florbal A 5.-9.roč. Mgr.Rusínová Florbal B 2.-5.roč. Mgr.Rusínová Myslivecký kroužek 1.-7.roč. p. Bittner,Ing.Mautner Turistický kroužek 1.-5.roč, Ing.Mautner Náboženství 1.-9.roč. Žáci školy se rovněž zúčastnili řady sportovních soutěží pořádaných pro žáky základních škol v našem regionu. Velice bohatá je i činnost školy v oblasti kultury, ať se již jedná o účast v nejrůznějších přestaveních, přehlídkách či soutěžích s kulturní problematikou. Děti ze školy pravidelně 4 x za rok vystupují s krátkým programem v Domě seniorů v Medlově a při vítání občánků v Obecním domě v Medlově. Škola pořádala adventní koncert. Škola rovněž pravidelně přispívá do Obecního zpravodaje. Chronologický přehled aktivit žáků školy organizovaných školou vzdělávací sportovní umělecké Září Beseda s R.Uzlem MŠ výlet do dvora Nové Zámky Atletické závody v Olomouci Říjen Listopad Prosinec Kurz tance a výtvarné výchovy v rámci družebního projektu s polskou obcí Borów Přednáška HZS ČR pro 2. a 6.tř. Školní kolo Dějepisné olympiády. 2.st. Návštěva výstavy SCHOLARIS v Olomouci Soutěž v psaní na klávesnice v Uničově pro žáky 2.st. Olympiády v českém jazyce pro 10.ročník Medlovského Crossu závod v přespolním běhu pro ZŠ z okolí Medlova Turnaj ve florbale pro starší žáky Vánoční turnaj ve florbale pro 1. a 2.st Divadelní představení pro 1. a 2.st. Rozsvícení vánočního stromu vystoupení dětí ze ŠD

11 11 Leden 2.st. Soutěž zručnosti v Uničově pro 2.st. Ekobeseda Tonda obal na cestách pro 1. a 2.st. Vzdělávácí projekt ZDRAVÁ PĚTKA pro žáky ZŠ Mikulášská nadílka pro děti v MŠ Divadelní představení Tři pohádky na Vánoce pro 1.st. MŠ Adventní koncert Divadelní představení v MŠ Únor PYTHAGORIÁDA. matematická soutěž pro 2.st.+5.tř. PUZZLIÁDA pro 1.st. Březen Exkurze do Městské knihovny v Uničově pro 1.st. Soutěž Matematický klokan pro 2.st. Duben Květen ZELENÁ STEZKA přírodopisná soutěž pro 2.st. Výuka na dopravním hřišti pro 1.st Červen Školní výlet MŠ do ZOO Olomouc Výuka na dopravním hřišti pro 1.st. Projekt INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM pro 1.st. v Libině Školní výlety pro 1. a 2.st. Vystoupení dětí a žáků školy na Medlovských hodech Plavecký výcvik pro 1.až 3.tř a MŠ Lyžařský a snowboardový kurz v Hynčicích p/sušinou Plavecký výcvik pro 1.až 3.tř a MŠ Plavecké závody v Litovli pro 1.st. Plavecký výcvik pro 1.až 3.tř a MŠ Družební pobyt v polském Borówě se sportovním zaměřením Okrskové kolo DOPRAVNÍ SOUTĚŽE Okrskové kolo v atletice pro 2.st. Kurz vodní turistiky Lužnice/Nežárka Florbalový turnaj dívek v Libině Divadelní představení Trapas nepřežiju pro 2.st. Divadelní představení o první pomoci pro 1.st. Besídka ke Dni matek v MŠ Školní kolo recitační soutěž pro 1.st. Vystoupení dětí z MŠ na Dětském dnu Výchovný koncert pro 1.st.-cimbálová muzika 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V školním roce 2013/2014 (od 3.12.) ve škole proběhla inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti byla veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu za kalendářní rok 2012 a 2013.

12 12 Kontrolou bylo zjištěno dvojí porušení zákonných norem ve sledovaném období, nedostatky byly odstraněny do Zjištěné nedostatky : 1.U zaměstnance bylo zjištěno, že má nesprávně stanovenu přímou pedagogickou činnost, kdy tento zaměstnanec vyučoval týdně 20 hodin na místo 9 hodin, tak jak je stanoveno v NV 273/2009 Sb. v platném znění. 2.Bylo zjištěno, že v roce 2012 bylo náhrada za pracovní neschopnost ve výši 1806,- Kč u jednoho zaměstnance vyplacena ze státního rozpočtu místo vyplacení ze zisku z doplňkové činnosti školy. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok Příloha č. 1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok Mgr.Ondřej Schulz, ředitel školy Příloha č.1 Základní škola a mateřská škola Medlov,příspěvková organizace, Medlov 79, pošta Uničov Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz , Tržby za prodej stravy , Úroky 1 480, Ostatní výnosy (školné,dary,...) , Aktivace fondů , Dotace od OÚ na mzdy ,00 Příjmy celkem: ,70 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu , Čistící prostředky , Kancelářský materiál 9 946, Drobný dlouhodob.majetek , Předplatné - literatura 1 661, Učební pomůcky , Spotřeba potravin , Spotřeba Plynu , Spotřeba elektřiny , Spotřeba vody , Opravy a udržování , Cestovné , Ostatní služby , Služby pradlena ,00

13 Služby - poplatky za telefon , Ceniny 3 261, Účetnictví + mzdy , Pokuty a penále , Bazen , Mzdy obec , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , FKSP 8 015, Náklady na pořízení majetku 1116, Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Odpisy , Poplatky 4 600,- Výdaje celkem ,70 Záloha na plyn k je ,- Kč Záloha na elektřinu k je ,- Kč tyto zálohy byly zaplaceny v roce Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV ,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped. prac , Plavecký výcvik 0, FKSP z ND 278, Učební pomůcky , Osobní ochranné pracovní pomůcky 14104, Učebnice 0, Cestovné 379, Náhrady nemoc , Preventivní prohlídky 2 600, Hrubá mzda , Ostatní osobní náklady , Odvod zdravotního pojištění , Odvod sociálního pojištění , Tvorba FKSP , Kooperativa ,00 Výdaje celkem ,00

14 14 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Medlov Celkové příjmy na provoz ,70 Celkové výdaje na provoz ,70 OÚ Medlov celkem hlavní činnost ,00 b) vzhledem k KÚ na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy, ONIV a SIPVZ ,00 Celkové výdaje na mzdy a ONIV ,00 OÚ Medlov celkem hlavní činnost 0,00 mzdy a ONIV Kompenzační pomůcky dotac 5 000,00 Výdaje 4 335,62 vratka 664,38 Vedlejší činnost Příjmy vedlejší činnosti: Tržba za pronájem , Tržba za prádelnu , Tržba za stravné cizí strávníci , Provozní režie , Mzdová režie , Tržba za služby 0,00 příjmy celkem: ,00 Výdaje vedlejší činnosti: Spotřeba čistících prostředků 623, Spotřeba kancelář. Potřeb 0, Ostatní služby 2 000, Spotřeba potravin , Spotřeba plynu , Spotřeba el. Energie , Spotřeba vody 5 000, Telefon 1 500, Mzdové náklady ,00 Náklady celkem: ,00 Celkové příjmy ,00 Celkové výdaje ,00

15 15 Celkový hospodářský výsledek vedl.činnosti ,00 Celkový hospodářský výsledek ,00 organizace za hlavní činnost Hospodářský výsledek 0,00 za účetní období Pozn.: Vratka za nedočerpanou dotaci na Kompenzační pomůcky byla vrácena v lednu 2014.

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 37401 Trhové Sviny,TEL/FAX: 386322726, IČO: 60076518,REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 783 44 Náměšť

Více