Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, Liberec 11, tel.: , , fax: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval Školskou radou schváleno dne Mgr. Václav Ulvr, ředitel školy 30. října 2013 Předkládá Předseda školské rady Mgr. Václav Ulvr, ředitel školy Mgr. Tomáš Minster Podpis ředitele školy Podpis předsedy školské rady

2 OBSAH Základní charakteristika školy 3 Organizace studia 5 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o počtu žáků 9 Výsledky výchovy a vzdělávání 12 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání a celoživotního učení 16 Spolupráce se sociálními partnery 17 Zapojení do projektů 18 Další aktivity a prezentace školy 20 Poradenské služby 25 Řízení školy 30 Zhodnocení a závěr 33 Údaje o výsledcích kontrol 34 Základní údaje o hospodaření školy 35 Příloha: Ročenka

3 ČÁST I. Základní charakteristika školy, LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE adresa: Liberec 11, Partyzánská 530/3 právní forma: právní subjekt způsob hospodaření: příspěvková organizace doplňková činnost: povolena IČ: IZO: identifikátor zařízení: adresa pro dálkový přístup: 8z2kkfv Zřizovatel školy Od Liberecký kraj, Liberec 1, U Jezu 642/2a, nová zřizovací listina je platná od , usnesení č. 75/10/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne Ředitel školy: Václav Ulvr adresa: Jabloňová 408, , Liberec 12 Údaje o škole druh školy: střední škola K Gymnázium (čtyřleté, šestileté dvojjazyčné a osmileté studium) datum zařazení do rejstříku: datum zahájení činnosti školy: datum zařazení do sítě škol: celková kapacita školy: 720 žáků 3

4 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada ve 3. volebním období pracuje ve složení: Mgr. Tomáš Minster předseda, zástupce pedagogů školy; PaedDr. František Vízek a Ing. Ondřej Červinka jmenováni zřizovatelem; Pavel Taibr zástupce pedagogů školy, Ing. Zbyněk Vavřina, Iva Benková zástupci rodičů, resp. zletilých žáků. 4

5 ČÁST II. Organizace studia SEZNAM STUDIJNÍCH OBORŮ K/41 Gymnázium studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců K/81 Gymnázium studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce studium denní, délka studia: 6 roků 0 měsíců, vyučovací jazyk: český a německý (bilingva) VÝUKA PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Obory K/41 Gymnázium, K/81 Gymnázium Výuka byla zahájena v primě a v kvintě osmiletého studia a v 1. ročníku čtyřletého studia. Tento školní vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu Pilot G podle pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha. Ve školním roce se podle tohoto ŠVP vyučovalo ve všech ročnících čtyřletého a osmiletého studia. Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Obor K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce V průběhu školního roku byl vypracován RVP DG, na jehož základě jsme vytvořili Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia. Výuku podle tohoto ŠVP jsme zahájili v 1. a 2. ročníku. Ve školním roce probíhala výuka již v pěti ročnících. Ve školním roce byl tento ŠVP inovován v důsledku změn, které iniciovala partnerská (německá) strana. 5

6 ČÁST III. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků k Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho žen celkem z toho žen interní učitelé ,43 32,24 externí učitelé 0 0 0,00 0,00 nepedagogové ,03 7,75 externí pracovníci 0 0 0,00 0,00 Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti včetně externích pedagogů Odborná a pedagogická způsobilost Do 30 let celkem/ žen 31 až 40 let celkem/ žen 41 až 50 let celkem/ žen Nad 51 do důchod. věku celkem/ žen Důchodový věk celkem/ žen Celkem celkem/ žen Úplná 3/3 18/11 10/8 21/16 6/5 58/43 Pouze odborná Pouze pedagogická Žádná 1/ /0 Celkem 4/3 18/11 10/8 21/16 6/5 59/43 Nově přijatí ped. 1/0 3/3 0/0 1/1 0/0 5/4 Ukončené PP ped. 1/1 1/0 1/0 2/1 0/0 5/2 6

7 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem 2,67 13,67 9,05 18,76 3,28 47,43 z toho ženy 2,10 6,67 7,48 13,71 2,28 32,24 Průměrný věk pedagogů k je 46,51 let. Nově přijatí pedagogičtí pracovníci 5, z toho 4 ženy. Ukončené pracovní poměry pedagogických pracovníků 3/2 muži/ženy. Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 47,43 1,00 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 2,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 2,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Mzdové podmínky pracovníků Školní rok Celkový počet pracovníků 56,58 59,84 Počet pedagogických pracovníků 47,26 49,40 Prům. výše měs. mzdy ped. prac. v Kč Prům. výše měs. mzdy neped. prac. v Kč Prům. měsíční výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků v Kč Prům. měsíční výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků v Kč Zpracováno podle výkazů P

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Obor dlouhodobé 1) Kurzy krátkodobé Počet pracovníků Typ výstupu Fyzika Osvědčení Biologie 3 1 Osvědčení Angličtina 2 5 Potvrzení Matematika Osvědčení SV 1 2 Osvědčení Chemie Osvědčení Francouzština 1 1 Certifikát Český jazyk a literatura Osvědčení Zk Informatika 1 1 SZZK Tělesná výchova 1 1 Osvědčení Psychologie v praxi 1 1 Osvědčení Výchovné poradenství 2 2 Osvědčení Kompetence pro život 1 2 Osvědčení Geografie 1 1 Osvědčení Vysvětlivka 1) dlouhodobé kurzy trvání alespoň 20 hodin S CVLK, NIDV a středisky služeb školám v různých krajích spolupracoval Mgr. Pavel Taibr v oboru geografie, RNDr. Věra Voršilková a Mgr. Jana Vaňková v matematice a Mgr. Zuzana Kostincová v oboru výtvarná výchova. S TUL spolupracovala jako lektorka na univerzitě třetího věku Mgr. Blanka Pokorná. Mgr. Václav Ulvr a Mgr. Jan Goll pracovali na katedře historie. S Alliance française v Liberci spolupracovala Mgr. Radka Tichá. 8

9 ČÁST IV. Údaje o počtu žáků ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ ŠKOLY Údaje o počtu žáků ve školním roce a Počet tříd k Celkový počet žáků k Počet žáků na jednu třídu k Počet žáků na učitele k Rok čtyřleté ,12 10,4 10,48 šestileté ,17 11,07 11,16 osmileté ,5 25,87 11,4 10,76 celkem ,09 26,59 11,35 11,86 Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy ve školním roce Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový počet žáků Z toho dívek Integrovaní zdr. postiž. žáci prima K/ ne 1. N K/ ne 1. A K/ ne 1. B K/ ne sekunda K/ ne 2. N K/ ne 2. A K/ B K/ ne 9

10 tercie K/ ne 3. N K/ ne 3. A K/ B K/ ne kvarta K/ ne 4. N K/ ne 4. A K/ ne 4. B K/ ne kvinta K/ ne 5. N K/ ne sexta K/ ne 6. N K/ ne septima K/ ne oktáva K/ ne Celkem Legenda Třídy osmiletého studia jsou označeny latinsky, šestileté bilingvní studium má třídy označené N a ve čtyřletém studiu jsou třídy označené A zaměřené na humanitní předměty a třídy s označením B jsou přírodovědné (2. 4. ročník). Výuka ve všech ročnících čtyřletého a osmiletého studia a v ročníku šestiletého studia probíhala podle ŠVP. ÚDAJE O NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH Počet nově přijatých žáků pro školní rok podle oborů Obor Přihlášení Přijatí K/ K/ K/ Celkem Údaje o přijímacím řízení Žáci základních škol, kteří se přihlásili ke studiu, skládali přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Pro přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů byly použity testy od firmy Scio. 10

11 SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 256 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 120 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 133 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 61 z toho vyřešeno autoremedurou 52 z toho postoupeno krajskému úřadu 9 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 ROZHODNUTÍ VYDANÁ ŘEDITELEM ŠKOLY Rozhodnutí vztahující se k přijímacímu řízení jsou obsažena v předchozí tabulce. Rozhodnutí počet o přestupu z jiné SŠ 10 o změně oboru vzdělání 1 o přerušení vzdělávání 9 o opakování ročníku 5 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 1 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 9 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 35 11

12 ČÁST V. Výsledky výchovy a vzdělávání ABSOLVENTI ŠKOLY Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli zkoušky v podzimním termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Uplatnění absolventů na VŠ (maturita květen, září 2013) Obor studia Počet úspěšných maturantů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále v zaměstnání K/ K/ K/ Celkem absolventů studuje na VŠ v Německu. Různé 12

13 PROSPĚCH ŽÁKŮ ŠKOLY VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prospěch žáků sumář Celkové hodnocení 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 47 7 nehodnocen 4 2 Čtyřleté studium Ročník Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Odešli ze školy Celkem Osmileté studium Ročník Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Odešli ze školy Celkem

14 Šestileté studium Ročník Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Odešli ze školy Celkem ZAMEŠKANÉ A NEOMLUVENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE Čtyřleté studium Ročník Vyloučení celkem Prospěchové důvody Z důvodu chování Průměr zam. hodin na žáka Průměr neomluv. hodin ,02 0, ,34 0, ,32 3, ,62 0,41 Celkem ,83 0,92 Osmileté studium Ročník Vyloučení celkem Prospěchové důvody Z důvodu chování Průměr zam. hodin na žáka Průměr neomluv. hodin , , , ,03 0, , ,61 2, ,19 3, ,64 2,35 Celkem ,29 1,17 14

15 Šestileté studium Ročník Vyloučení celkem Prospěchové důvody Z důvodu chování Průměr zam. hodin na žáka Průměr neomluv. hodin , ,19 0, , ,66 2, , ,02 1,15 Celkem ,39 0,65 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 6 8 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 9 6 snížená známka z chování

16 ČÁST VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání a celoživotního učení DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE rok 2011 rok 2012 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání SEZNAM DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ, PRO NĚŽ JE ŠKOLA AUTORIZOVANOU OSOBOU VE SMYSLU ZÁKONA Č. 179/2006 SB. název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci 16

17 ČÁST VII. Spolupráce se sociálními partnery SPOLUPRÁCE S TECHNICKOU UNIVERZITOU V LIBERCI Naše škola spolupracuje v rámci projektů s různými vysokými školami. V rámci projektu Teorie v praxi měli žáci gymnázia možnost seznámit se s moderním vybavením laboratoří na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Spolupráce s ústavem přináší žákům možnost odborného rozvoje na špičkově vybaveném pracovišti, pracovníci ústavu nabízejí možnost vedení či oponování seminárních a maturitních prací. Ve spolupráci s Technickou univerzitou je realizován i GIS Day, jehož popularita i odborná úroveň každým rokem stoupají. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY Pro žáky nižších ročníků byl určen projekt Trojlístek, při jehož realizaci jsme spolupracovali s CVLK Liberec. Vysokoškolští učitelé pracovali s našimi žáky v učebnách gymnázia a atraktivní formou prožitkového učení je vzdělávali v přírodních vědách. Vedení německé sekce gymnázia pořádá každoročně pro studenty dvojjazyčných tříd studijní pobyt v SRN, který je spojen s prací v různých firmách a institucích. Žáci získají zajímavou zkušenost jazykovou i pracovní. 17

18 ČÁST VIII. Zapojení do projektů GRANTY A DOTACE Pokračují práce na projektu Šablony Gymnázia F. X. Šaldy, který byl zahájen Smyslem projektu je vytvoření studijních materiálů pro žáky ve formě DUM (digitální učební materiál) a zlepšení vybavení školy. Dne byly zahájeny práce na projektu Přírodních věd se nebojíme, který je realizován v rámci OPVK. Projekt se zaměřuje na popularizaci přírodních věd a na zmodernizování odborných učeben a laboratoří. Projekt umožňuje intenzivní studijní činnost v rámci výjezdových seminářů. V projektu Teorie v praxi byla naše škola v pozici partnera pro Technickou univerzitu v Liberci, v pozici partnera jsme vystupovali i v projektu Trojlístek, jehož nositelem bylo Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Alliance française de Liberec byl realizován projekt Liberec a Dunkerque během 2. světové války. Vybraní žáci školy se zapojili do projektu CTY. Studium dokončili 4 studenti, dva získali certifikát AP. ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Studenti se účastnili mezinárodních projektů, které byly iniciovány a finančně podporovány některými německými nadacemi, např. Nadace Friedricha Naumanna podpořila seminář v Berlíně o historii a současnosti města. Dalšími projekty byly Über Grenzen sprechen (Hovory přes hranici), pokračoval projekt National Geografic. 18

19 PROJEKTY Název projektu Dotační titul Příjemce/partner Teorie v praxi Trojlístek Přírodních věd se nebojíme Šablony Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Investice do rozvoje vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Partner bez finanční účasti Partner bez finanční účasti Příjemce Příjemce Získané prostředky 0 Kč 0 Kč ,87 Kč ,20 Kč 19

20 ČÁST IX. Další aktivity a prezentace školy ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH Olympiáda v českém jazyce Jersáková Pavlína 3. A 7. místo v krajském kole kategorie II Soutěž v cizích jazycích němčina Mazurová Tereza kvarta 1. místo v krajském kole kategorie IIB Husnik Thomas Patrick 2. N 3. místo v krajském kole kategorie IIC Hájková Tereza 3. N místo v krajském kole kategorie IIC Jegorov Igor 1. N 7. místo v krajském kole kategorie IIC Pešatová Pavla 3. A 3. místo v krajském kole kategorie IIIA Mazurová Tereza kvarta 1. místo v okresním kole kategorie IIIB Pustka Tomáš kvarta 3. místo v okresním kole kategorie IIIB Labská Karolína tercie 4. místo v okresním kole kategorie IIIB Soutěž v cizích jazycích francouzština Bartoš Aleš 3. A 3. místo v krajském kole kategorie B1 Rálišová Diana 3. A 2. místo v krajském kole kategorie B2 Soutěž v cizích jazycích španělština Bartoš Aleš 3. A 5. místo v krajském kole kategorie I Rálišová Diana 3. A 3. místo v krajském kole kategorie I Konverzační soutěž v ruském jazyce Kumpová Markéta 3. A 1. místo v krajském kole 20

21 Matematická olympiáda Rydval Jakub 6 N 7. místo v krajském kole kategorie A Erhart Jan sexta 5. místo v krajském kole kategorie B Klein Lukáš 1. B 1. místo v krajském kole kategorie C Machián Daniel 1. B 3. místo v krajském kole kategorie C Fléglová Jana 1. B 3. místo v krajském kole kategorie C Fyzikální olympiáda Kunt Ota oktáva 1. místo v krajském kole kategorie A Labský Jan kvinta 2. místo v krajském kole kategorie D Klein Lukáš 1. B 5. místo v krajském kole kategorie D Bayram Jan kvinta 7. místo v krajském kole kategorie D Chemická olympiáda Klein Lukáš 1. B 2. místo v krajském kole kategorie C Labský Jan kvinta 5. místo v krajském kole kategorie C Mazurová Tereza kvarta 7. místo v krajském kole kategorie D Biologická olympiáda Holubcová Markéta 3. B 6. místo v krajském kole kategorie A Jokl Jakub 1. B 4. místo v krajském kole kategorie B Štičková Anna 4. N 5. místo v krajském kole kategorie B SOČ Kunt Ota oktáva 1. místo v krajském kole 5. místo v celostátním kole oboru matematika Löflerová Barbora 4. B 2. místo v krajském kole oboru biologie Plíšková Dominika 4. A 2. místo v krajském kole oboru filosofie a politologie Šírová Veronika 4. A 3. místo v krajském kole oboru filosofie a politologie Miklasová Barbora oktáva 2. místo v krajském kole oboru chemie Zeměpisná olympiáda Pavlíková Markéta prima 2. místo v krajském kole kategorie A Waldhauser Vojtěch sekunda 3. místo v krajském kole kategorie B Jerinić Nikola 3. A 1. místo v krajském kole kategorie D Eurorebus soutěž jednotlivců Svoboda Marek 3. N 4. místo v krajském kole kategorie SŠ Klein Lukáš 1. B 6. místo v krajském kole kategorie SŠ Waldhauser Vojtěch sekunda 1. místo v krajském kole kategorie ZŠ místo v celostátním finále kategorie ZŠ 02 21

22 Pavlíková Markéta prima 2. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Knopp Šimon sekunda 4. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Strašlipka Jakub prima 5. místo v krajském kole kategorie ZŠ místo v celostátním finále kategorie ZŠ 02 Vondráčková Lucie prima 6. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Čejchan Jakub sekunda 7. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Rapčanová Kateřina 2 N 2. místo v krajském kole kategorie ZŠ 02 Eurorebus soutěž tříd prima 3. místo v krajském kole kategorie školní třídy ZŠ 01 sekunda 2. místo v krajském kole kategorie školní třídy ZŠ místo v celostátním finále školní třídy kategorie ZŠ B 5. místo v krajském kole kategorie školní třídy SŠ Soutěž FotoAkademie Havel Jakub 2. A 3. místo kategorie Domácí mazlíčci Plavání soutěž družstev - chlapci Kunt Ota oktáva 1. místo v krajském kole Borkovec Ondřej septima 6. místo v celostátním finále Barák Vlastimil oktáva Malý Michal 3. A Bartoš Aleš 3. A Šrám Jaroslav 1. B Plavání soutěž družstev dívky Oplištilová Tereza 2. A 2. místo v krajském finále Koutová Markéta kvinta Bitmanová Coletta 2. A Železná Michaela 3. A Kosinová Barbora 1. B Plavání soutěž jednotlivců Bartoš Aleš 3. A 2. místo v celostátním finále Běh na lyžích soutěž družstev Bartoš Aleš 3. A 1. místo v krajském finále Luxemburg Jan 3. N Korál Matěj 3. A Macháček Vítězslav prima 1. místo v krajském finále kategorie III David Tomáš prima 22

23 Semerád Martin Marek Jakub Landfeld Jan sekunda sekunda sekunda Běh na lyžích soutěž jednotlivců Luxemburg Jan 3. N 1. místo v krajském finále Stolní tenis soutěž družstev Fabini Marek 2. B 1. místo v krajském kole Šilhán Petr 3. A 6. místo celostátní finále Hung Do Minh 1. A Odbíjená Hájková Kateřina 3. B 2. místo v krajském finále kategorie V Charyparová Petra 4. B Žůrková Vendula 4. B Svobodová Barbora septima Bittmanová Coletta 2. A Bartoňová Anna oktáva Košíková Kazdová Veronika 3. B 2. místo v krajském finále Holubcová Markéta 3. B Hájková Kateřina 3. B Zvoníčková Michaela 3. B Minaříková Petra 3. A Chvojanová Dominika 1. A Čílová Tereza 4. N Šudová Dominika 1. A Bláhová Vendula 5. N Junior maraton Štičková Anna 4. N 1. místo v krajském finále Olympiáda mládeže v lehké atletice Pavlíková Markéta prima 2. místo v běhu na 600 metrů Paskovská Vanessa 2. N 1. místo v běhu na 300 metrů 2. místo ve skoku vysokém 23

24 ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ Od začala naše škola učit v rámci Pilotu G v primě, v 1. ročníku čtyřletého studia a v kvintě podle Školního vzdělávacího programu, který schválilo MŠMT pod číslem jednacím / Pod vedením Výzkumného ústavu pedagogického jsme 2 roky připravovali školní vzdělávací program, který jsme předložili Školské radě dne 3. května Ve školním roce se všechny třídy čtyřletého a osmiletého studia učily podle ŠVP. Pětileté studium s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce bylo zavedeno ve školním roce , změna na šestileté dvojjazyčné studium byla provedena ve školním roce Tento velmi náročný způsob studia potřebuje samostatné osnovy. V průběhu školního roku byl vypracován RVP DG (Rámcový vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia), na jehož základě jsme vypracovali ŠVP pro dvojjazyčné gymnázium, podle kterého jsme zahájili výuku od v prvním a druhém ročníku. Od vyučujeme ve třídách dvojjazyčného gymnázia podle inovovaného ŠVP DG. Předmět biologie, který byl původně vyučován v německém jazyce, je vyučován v češtině. K této změně jsme museli přistoupit na základě organizačních změn, které předložila německá strana. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Naše doplňková činnost se realizuje především v těchto oblastech: zpracování dat, hostingové a související činnosti na školních serverech, pronájem bytových a nebytových prostor. PREZENTACE ŠKOLY Prezentace školy probíhala na řadě akcí: Na veletrhu vzdělávání Educa každoročně informujeme o možnostech studia na našem gymnáziu, na akci GIS Day v Krajské vědecké knihovně jsme zajišťovali několik interaktivních stanovišť. Literární pozdravy jsou vždy na podzim zajímavou akcí pro veřejnost, která se skládá z autorských čtení známých českých autorů (letošními hosty byli Stanislav Komárek, Petr Hruška, Martin Stöhr) i z literárních prací našich žáků. Den otevřených dveří se konal 9. ledna Během akce Ohlédnutí na konci školního roku byly předány ceny nejlepším studentům. Školní pěvecký sbor Cum decore uspořádal několik koncertů nejen v Liberci, ale i v dalších městech ČR a v německé Žitavě. V libereckých knihkupectvích byla prodávána kniha Rozmluvy G, která obsahuje rozhovory s významnými absolventy školy. Důležitou roli při prezentaci naší školy plní webové stránky. Zvýšením intenzity zařazování informací chceme dosáhnout toho, aby návštěvník stránek získal komplexní představu o naší škole. V letošním školním roce byl také založen a zprovozněn oficiální školní facebookový účet. 24

25 ČÁST X. Poradenské služby ZPRÁVA O VÝCHOVNĚ-PORADENSKÉ ČINNOSTI Mgr. Jana Suchomelová, Mgr. Renata Šípová Výchovně poradenská činnost probíhala podle plánu vypracovaného v září 2012 a byla zaměřena na následující oblasti: Spolupráce s žáky prvních ročníků V září a v říjnu proběhly besedy výchovných poradkyň se žáky prvních ročníků. Byly probrány kompetence výchovného poradce, možnosti spolupráce žáků i rodičů s výchovnou poradkyní, adaptace žáků na školu a zásady efektivního učení. Bylo provedeno dotazníkové šetření, kde byla mapována motivace nových studentů, jejich plány a očekávání. Výchovná poradkyně se zúčastnila harmonizačních dnů primy v Bílém Potoce. Průběžně byla sledována adaptace žáků na nové prostředí a na zvýšené studijní nároky. Spolupráce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Celkem 2 žáci byli šetřeni v Pedagogicko-psychologické poradně v Liberci. Závěry tohoto šetření byly konzultovány s vyučujícími, žáky nebo rodiči. V evidenci je 19 žáků šetřených v PPP, popřípadě ve SPC. Škola spolupracovala se SPC pro zrakově postižené v Liberci. Spolupráce se žáky s prospěchovými problémy Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky, kteří neprospěli u maturitní zkoušky v prvním řádném termínu, prováděla poradenskou činnost v oblasti volby jejich dalšího vzdělávání. Prospěchové problémy některých žáků z nižších ročníků víceletého gymnázia byly konzultovány s rodiči. Práce s talentovanými žáky Žáci byli v průběhu roku vedeni svými vyučujícími při přípravě na soutěže v různých oborech. Někteří žáci se účastnili vzdělávacích kurzů pořádaných VŠ. Zdařilé seminární práce žáků maturitních ročníků byly zařazeny do soutěže SOČ. Byli podporováni žáci talentovaní v oblasti sportu. 25

26 Řešení výchovných problémů a problémů třídních kolektivů Během školního roku byly problémy třídních kolektivů řešeny podle potřeby. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky maturitních tříd při volbě jejich vysokoškolského studia. Prostřednictvím nástěnky pro výchovné poradenství nebo ústním sdělením byly žákům pravidelně předávány informace o dnech otevřených dveří a o studiu na VŠ, informace o studiu v zahraničí. Uskutečnila se beseda žáků maturitních ročníků s čerstvými absolventy našeho gymnázia o přijímacích řízeních na různé vysoké školy. Výchovné poradkyně instruovaly žáky při vyplňování přihlášek na VŠ, SŠ a spolupracovaly s nimi při zahajování odvolacího řízení. Na základě spolupráce s třídními učiteli byla vypracována statistika o přijetí našich žáků na VŠ. Propagace školy Výchovné poradkyně se účastnily schůzek výchovných poradců základních škol s rodiči vycházejících žáků. Škola byla prezentována na veletrhu Educa. Proběhl den otevřených dveří. V odpoledních hodinách se konaly besedy výchovných poradkyň a zástupkyně školy s uchazeči o studium a jejich rodiči. Následovala prohlídka školy. V odborných učebnách byly vyučujícími poskytovány konkrétní informace týkající se výuky jednotlivých předmětů. Výchovné poradkyně se podílely na přípravě podkladů pro přijímací řízení na školní rok Školení a semináře Mgr. Šípová se zúčastnila přednáškového bloku na téma Rozvoj nadaných studentů středních škol ze systemické perspektivy a specifika práce s nadanými adolescenty. Přednáška se konala na Filozofické fakultě UK v Praze. Mgr. Jana Suchomelová se zúčastnila konference v rámci projektu Poradenství v Libereckém kraji, která se konala na Krajském úřadě v Liberci. Mgr. Jana Suchomelová se zúčastnila semináře v rámci projektu Kompetence pro život. Průběžné úkoly Průběžně byla aktualizována nástěnka určená pro výchovné poradenství. Pravidelně byla kontrolována schránka důvěry. Výchovná poradkyně se účastnila některých schůzek výchovných poradců ZŠ s ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci. 26

27 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Mgr. Jitka Šulcová Vypracováno dle osnovy, která vyplývá z metodického pokynu MŠMT. Pracovníci Poradenským službám se na naší škole věnují tři pracovníci 2 výchovné poradkyně (s aprobací matematika chemie, český jazyk německý jazyk) a školní metodik prevence (biologie chemie). Tito pracovníci absolvovali soustředění, semináře, kurz metodiků primární prevence. Spolupráce s odbornými pracovišti Udržujeme stálý kontakt s PPP v Liberci. Ta pořádá schůze výchovných poradců, poskytuje individuální poradenskou činnost pro studenty a rodiče. Pokračujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Maják, která nám pomáhá při realizaci besed o společensky nežádoucích jevech. Prevence v oblasti sociálně patologických jevů Prevenci drogových závislostí se věnujeme v hodinách biologie, chemie a společenských věd (výchovy k občanství), kde se také probírají ostatní sociálně patologické jevy. Před každou akcí pořádanou školou (exkurze, zahraniční výměny, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz, soustředění školního sboru, přírodovědný kurz tercie, výjezdní semináře, jazyková a odborná praxe, ) jsou studenti opakovaně upozorňováni na rizikové chování. V době od 20. května do 29. května 2013 absolvovali studenti 3. N a kvinty dvě besedy týkající se drogové problematiky, 1. A a 1. B besedu s diskuzí o nedrogových závislostech a studenti druhých ročníků besedy na téma partnerské vztahy a šikana. Lektorem byl Roman Kladivo ze společnosti Maják. Besedy s tímto lektorem se u studentů setkávají s velkým ohlasem. Prevence školní neúspěšnosti Vhodná motivace studentů, včasné řešení problémů (nejprve se studenty, v případě neúspěchu s rodiči). Vytvoření dobrých studijních podmínek pro studenty s dysgrafií, dyslexií a pro studentku se zbytky zraku (klást důraz na ústní zkoušení, u písemného projevu zajistit delší dobu na psaní, či umožnit psaní na počítači, kopírované materiály poskytovat s velikostí písma 20 pt, dbát na čistotu tabule, používat při psaní výrazný fix, ). Zajištění individuálního přístupu především při výuce jazyků. Koordinaci a informace zajišťují výchovné poradkyně. Podpora integrace zdravotně postižených žáků Vyučující se snaží vytvořit vhodné podmínky. Škola je vybavena pojízdnou plošinou, která umožňuje výstup do vyšších pater budovy. Máme také vybudováno bezbariérové WC, ke schodišti bylo připevněno nové zábradlí, výrazně byl označen první a poslední schod. Spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry pro tělesně, zrakově a sluchově postižené, vypracováváme individuální vzdělávací programy. 27

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010

Informace. Třída. Volitelné předměty pro školní rok 2009/2010 Třída Informace Školní rok 2009/ 2010 3V Volitelný předmět: Každý žák si musí zvolit jeden z nabízených předmětů a tento zvolený předmět se stává povinným předmětem pro školní rok 2009/2010. 3V - tercie

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více