Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, Liberec 11, tel.: , , fax: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval Školskou radou schváleno dne Mgr. Václav Ulvr, ředitel školy 30. října 2013 Předkládá Předseda školské rady Mgr. Václav Ulvr, ředitel školy Mgr. Tomáš Minster Podpis ředitele školy Podpis předsedy školské rady

2 OBSAH Základní charakteristika školy 3 Organizace studia 5 Údaje o pracovnících školy 6 Údaje o počtu žáků 9 Výsledky výchovy a vzdělávání 12 Údaje o poskytování dalšího vzdělávání a celoživotního učení 16 Spolupráce se sociálními partnery 17 Zapojení do projektů 18 Další aktivity a prezentace školy 20 Poradenské služby 25 Řízení školy 30 Zhodnocení a závěr 33 Údaje o výsledcích kontrol 34 Základní údaje o hospodaření školy 35 Příloha: Ročenka

3 ČÁST I. Základní charakteristika školy, LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE adresa: Liberec 11, Partyzánská 530/3 právní forma: právní subjekt způsob hospodaření: příspěvková organizace doplňková činnost: povolena IČ: IZO: identifikátor zařízení: adresa pro dálkový přístup: 8z2kkfv Zřizovatel školy Od Liberecký kraj, Liberec 1, U Jezu 642/2a, nová zřizovací listina je platná od , usnesení č. 75/10/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne Ředitel školy: Václav Ulvr adresa: Jabloňová 408, , Liberec 12 Údaje o škole druh školy: střední škola K Gymnázium (čtyřleté, šestileté dvojjazyčné a osmileté studium) datum zařazení do rejstříku: datum zahájení činnosti školy: datum zařazení do sítě škol: celková kapacita školy: 720 žáků 3

4 ŠKOLSKÁ RADA Školská rada ve 3. volebním období pracuje ve složení: Mgr. Tomáš Minster předseda, zástupce pedagogů školy; PaedDr. František Vízek a Ing. Ondřej Červinka jmenováni zřizovatelem; Pavel Taibr zástupce pedagogů školy, Ing. Zbyněk Vavřina, Iva Benková zástupci rodičů, resp. zletilých žáků. 4

5 ČÁST II. Organizace studia SEZNAM STUDIJNÍCH OBORŮ K/41 Gymnázium studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců K/81 Gymnázium studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce studium denní, délka studia: 6 roků 0 měsíců, vyučovací jazyk: český a německý (bilingva) VÝUKA PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Obory K/41 Gymnázium, K/81 Gymnázium Výuka byla zahájena v primě a v kvintě osmiletého studia a v 1. ročníku čtyřletého studia. Tento školní vzdělávací program byl vytvořen v rámci projektu Pilot G podle pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým Praha. Ve školním roce se podle tohoto ŠVP vyučovalo ve všech ročnících čtyřletého a osmiletého studia. Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia Obor K/610 Gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce V průběhu školního roku byl vypracován RVP DG, na jehož základě jsme vytvořili Školní vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia. Výuku podle tohoto ŠVP jsme zahájili v 1. a 2. ročníku. Ve školním roce probíhala výuka již v pěti ročnících. Ve školním roce byl tento ŠVP inovován v důsledku změn, které iniciovala partnerská (německá) strana. 5

6 ČÁST III. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických a nepedagogických pracovníků k Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho žen celkem z toho žen interní učitelé ,43 32,24 externí učitelé 0 0 0,00 0,00 nepedagogové ,03 7,75 externí pracovníci 0 0 0,00 0,00 Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti včetně externích pedagogů Odborná a pedagogická způsobilost Do 30 let celkem/ žen 31 až 40 let celkem/ žen 41 až 50 let celkem/ žen Nad 51 do důchod. věku celkem/ žen Důchodový věk celkem/ žen Celkem celkem/ žen Úplná 3/3 18/11 10/8 21/16 6/5 58/43 Pouze odborná Pouze pedagogická Žádná 1/ /0 Celkem 4/3 18/11 10/8 21/16 6/5 59/43 Nově přijatí ped. 1/0 3/3 0/0 1/1 0/0 5/4 Ukončené PP ped. 1/1 1/0 1/0 2/1 0/0 5/2 6

7 Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem 2,67 13,67 9,05 18,76 3,28 47,43 z toho ženy 2,10 6,67 7,48 13,71 2,28 32,24 Průměrný věk pedagogů k je 46,51 let. Nově přijatí pedagogičtí pracovníci 5, z toho 4 ženy. Ukončené pracovní poměry pedagogických pracovníků 3/2 muži/ženy. Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 47,43 1,00 Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 2,00 0,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 2,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 Mzdové podmínky pracovníků Školní rok Celkový počet pracovníků 56,58 59,84 Počet pedagogických pracovníků 47,26 49,40 Prům. výše měs. mzdy ped. prac. v Kč Prům. výše měs. mzdy neped. prac. v Kč Prům. měsíční výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků v Kč Prům. měsíční výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků v Kč Zpracováno podle výkazů P

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Obor dlouhodobé 1) Kurzy krátkodobé Počet pracovníků Typ výstupu Fyzika Osvědčení Biologie 3 1 Osvědčení Angličtina 2 5 Potvrzení Matematika Osvědčení SV 1 2 Osvědčení Chemie Osvědčení Francouzština 1 1 Certifikát Český jazyk a literatura Osvědčení Zk Informatika 1 1 SZZK Tělesná výchova 1 1 Osvědčení Psychologie v praxi 1 1 Osvědčení Výchovné poradenství 2 2 Osvědčení Kompetence pro život 1 2 Osvědčení Geografie 1 1 Osvědčení Vysvětlivka 1) dlouhodobé kurzy trvání alespoň 20 hodin S CVLK, NIDV a středisky služeb školám v různých krajích spolupracoval Mgr. Pavel Taibr v oboru geografie, RNDr. Věra Voršilková a Mgr. Jana Vaňková v matematice a Mgr. Zuzana Kostincová v oboru výtvarná výchova. S TUL spolupracovala jako lektorka na univerzitě třetího věku Mgr. Blanka Pokorná. Mgr. Václav Ulvr a Mgr. Jan Goll pracovali na katedře historie. S Alliance française v Liberci spolupracovala Mgr. Radka Tichá. 8

9 ČÁST IV. Údaje o počtu žáků ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ ŠKOLY Údaje o počtu žáků ve školním roce a Počet tříd k Celkový počet žáků k Počet žáků na jednu třídu k Počet žáků na učitele k Rok čtyřleté ,12 10,4 10,48 šestileté ,17 11,07 11,16 osmileté ,5 25,87 11,4 10,76 celkem ,09 26,59 11,35 11,86 Přehled o počtu ročníků a počtu žáků školy ve školním roce Ročník Počet žáků v ročníku Třída Obor Celkový počet žáků Z toho dívek Integrovaní zdr. postiž. žáci prima K/ ne 1. N K/ ne 1. A K/ ne 1. B K/ ne sekunda K/ ne 2. N K/ ne 2. A K/ B K/ ne 9

10 tercie K/ ne 3. N K/ ne 3. A K/ B K/ ne kvarta K/ ne 4. N K/ ne 4. A K/ ne 4. B K/ ne kvinta K/ ne 5. N K/ ne sexta K/ ne 6. N K/ ne septima K/ ne oktáva K/ ne Celkem Legenda Třídy osmiletého studia jsou označeny latinsky, šestileté bilingvní studium má třídy označené N a ve čtyřletém studiu jsou třídy označené A zaměřené na humanitní předměty a třídy s označením B jsou přírodovědné (2. 4. ročník). Výuka ve všech ročnících čtyřletého a osmiletého studia a v ročníku šestiletého studia probíhala podle ŠVP. ÚDAJE O NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH Počet nově přijatých žáků pro školní rok podle oborů Obor Přihlášení Přijatí K/ K/ K/ Celkem Údaje o přijímacím řízení Žáci základních škol, kteří se přihlásili ke studiu, skládali přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Pro přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů byly použity testy od firmy Scio. 10

11 SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 256 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 120 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 133 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 61 z toho vyřešeno autoremedurou 52 z toho postoupeno krajskému úřadu 9 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 0 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 ROZHODNUTÍ VYDANÁ ŘEDITELEM ŠKOLY Rozhodnutí vztahující se k přijímacímu řízení jsou obsažena v předchozí tabulce. Rozhodnutí počet o přestupu z jiné SŠ 10 o změně oboru vzdělání 1 o přerušení vzdělávání 9 o opakování ročníku 5 o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 1 o vyloučení podle 31 ŠZ 0 o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 o povolení individuálního vzdělávání žáka 9 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 0 o odkladu povinné školní docházky 0 o snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 o prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 celkem 35 11

12 ČÁST V. Výsledky výchovy a vzdělávání ABSOLVENTI ŠKOLY Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách počet zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli zkoušky v podzimním termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Uplatnění absolventů na VŠ (maturita květen, září 2013) Obor studia Počet úspěšných maturantů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále v zaměstnání K/ K/ K/ Celkem absolventů studuje na VŠ v Německu. Různé 12

13 PROSPĚCH ŽÁKŮ ŠKOLY VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prospěch žáků sumář Celkové hodnocení 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 47 7 nehodnocen 4 2 Čtyřleté studium Ročník Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Odešli ze školy Celkem Osmileté studium Ročník Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Odešli ze školy Celkem

14 Šestileté studium Ročník Počet žáků Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Opakují Odešli ze školy Celkem ZAMEŠKANÉ A NEOMLUVENÉ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE Čtyřleté studium Ročník Vyloučení celkem Prospěchové důvody Z důvodu chování Průměr zam. hodin na žáka Průměr neomluv. hodin ,02 0, ,34 0, ,32 3, ,62 0,41 Celkem ,83 0,92 Osmileté studium Ročník Vyloučení celkem Prospěchové důvody Z důvodu chování Průměr zam. hodin na žáka Průměr neomluv. hodin , , , ,03 0, , ,61 2, ,19 3, ,64 2,35 Celkem ,29 1,17 14

15 Šestileté studium Ročník Vyloučení celkem Prospěchové důvody Z důvodu chování Průměr zam. hodin na žáka Průměr neomluv. hodin , ,19 0, , ,66 2, , ,02 1,15 Celkem ,39 0,65 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 6 8 důtka třídního učitele důtka učitele odborného výcviku 0 0 důtka ředitele školy 9 6 snížená známka z chování

16 ČÁST VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání a celoživotního učení DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE rok 2011 rok 2012 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání SEZNAM DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ, PRO NĚŽ JE ŠKOLA AUTORIZOVANOU OSOBOU VE SMYSLU ZÁKONA Č. 179/2006 SB. název dílčí kvalifikace datum rozhodnutí o autorizaci 16

17 ČÁST VII. Spolupráce se sociálními partnery SPOLUPRÁCE S TECHNICKOU UNIVERZITOU V LIBERCI Naše škola spolupracuje v rámci projektů s různými vysokými školami. V rámci projektu Teorie v praxi měli žáci gymnázia možnost seznámit se s moderním vybavením laboratoří na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Spolupráce s ústavem přináší žákům možnost odborného rozvoje na špičkově vybaveném pracovišti, pracovníci ústavu nabízejí možnost vedení či oponování seminárních a maturitních prací. Ve spolupráci s Technickou univerzitou je realizován i GIS Day, jehož popularita i odborná úroveň každým rokem stoupají. SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY Pro žáky nižších ročníků byl určen projekt Trojlístek, při jehož realizaci jsme spolupracovali s CVLK Liberec. Vysokoškolští učitelé pracovali s našimi žáky v učebnách gymnázia a atraktivní formou prožitkového učení je vzdělávali v přírodních vědách. Vedení německé sekce gymnázia pořádá každoročně pro studenty dvojjazyčných tříd studijní pobyt v SRN, který je spojen s prací v různých firmách a institucích. Žáci získají zajímavou zkušenost jazykovou i pracovní. 17

18 ČÁST VIII. Zapojení do projektů GRANTY A DOTACE Pokračují práce na projektu Šablony Gymnázia F. X. Šaldy, který byl zahájen Smyslem projektu je vytvoření studijních materiálů pro žáky ve formě DUM (digitální učební materiál) a zlepšení vybavení školy. Dne byly zahájeny práce na projektu Přírodních věd se nebojíme, který je realizován v rámci OPVK. Projekt se zaměřuje na popularizaci přírodních věd a na zmodernizování odborných učeben a laboratoří. Projekt umožňuje intenzivní studijní činnost v rámci výjezdových seminářů. V projektu Teorie v praxi byla naše škola v pozici partnera pro Technickou univerzitu v Liberci, v pozici partnera jsme vystupovali i v projektu Trojlístek, jehož nositelem bylo Centrum vzdělanosti Libereckého kraje. Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a Alliance française de Liberec byl realizován projekt Liberec a Dunkerque během 2. světové války. Vybraní žáci školy se zapojili do projektu CTY. Studium dokončili 4 studenti, dva získali certifikát AP. ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Studenti se účastnili mezinárodních projektů, které byly iniciovány a finančně podporovány některými německými nadacemi, např. Nadace Friedricha Naumanna podpořila seminář v Berlíně o historii a současnosti města. Dalšími projekty byly Über Grenzen sprechen (Hovory přes hranici), pokračoval projekt National Geografic. 18

19 PROJEKTY Název projektu Dotační titul Příjemce/partner Teorie v praxi Trojlístek Přírodních věd se nebojíme Šablony Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Investice do rozvoje vzdělávání Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Partner bez finanční účasti Partner bez finanční účasti Příjemce Příjemce Získané prostředky 0 Kč 0 Kč ,87 Kč ,20 Kč 19

20 ČÁST IX. Další aktivity a prezentace školy ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH Olympiáda v českém jazyce Jersáková Pavlína 3. A 7. místo v krajském kole kategorie II Soutěž v cizích jazycích němčina Mazurová Tereza kvarta 1. místo v krajském kole kategorie IIB Husnik Thomas Patrick 2. N 3. místo v krajském kole kategorie IIC Hájková Tereza 3. N místo v krajském kole kategorie IIC Jegorov Igor 1. N 7. místo v krajském kole kategorie IIC Pešatová Pavla 3. A 3. místo v krajském kole kategorie IIIA Mazurová Tereza kvarta 1. místo v okresním kole kategorie IIIB Pustka Tomáš kvarta 3. místo v okresním kole kategorie IIIB Labská Karolína tercie 4. místo v okresním kole kategorie IIIB Soutěž v cizích jazycích francouzština Bartoš Aleš 3. A 3. místo v krajském kole kategorie B1 Rálišová Diana 3. A 2. místo v krajském kole kategorie B2 Soutěž v cizích jazycích španělština Bartoš Aleš 3. A 5. místo v krajském kole kategorie I Rálišová Diana 3. A 3. místo v krajském kole kategorie I Konverzační soutěž v ruském jazyce Kumpová Markéta 3. A 1. místo v krajském kole 20

21 Matematická olympiáda Rydval Jakub 6 N 7. místo v krajském kole kategorie A Erhart Jan sexta 5. místo v krajském kole kategorie B Klein Lukáš 1. B 1. místo v krajském kole kategorie C Machián Daniel 1. B 3. místo v krajském kole kategorie C Fléglová Jana 1. B 3. místo v krajském kole kategorie C Fyzikální olympiáda Kunt Ota oktáva 1. místo v krajském kole kategorie A Labský Jan kvinta 2. místo v krajském kole kategorie D Klein Lukáš 1. B 5. místo v krajském kole kategorie D Bayram Jan kvinta 7. místo v krajském kole kategorie D Chemická olympiáda Klein Lukáš 1. B 2. místo v krajském kole kategorie C Labský Jan kvinta 5. místo v krajském kole kategorie C Mazurová Tereza kvarta 7. místo v krajském kole kategorie D Biologická olympiáda Holubcová Markéta 3. B 6. místo v krajském kole kategorie A Jokl Jakub 1. B 4. místo v krajském kole kategorie B Štičková Anna 4. N 5. místo v krajském kole kategorie B SOČ Kunt Ota oktáva 1. místo v krajském kole 5. místo v celostátním kole oboru matematika Löflerová Barbora 4. B 2. místo v krajském kole oboru biologie Plíšková Dominika 4. A 2. místo v krajském kole oboru filosofie a politologie Šírová Veronika 4. A 3. místo v krajském kole oboru filosofie a politologie Miklasová Barbora oktáva 2. místo v krajském kole oboru chemie Zeměpisná olympiáda Pavlíková Markéta prima 2. místo v krajském kole kategorie A Waldhauser Vojtěch sekunda 3. místo v krajském kole kategorie B Jerinić Nikola 3. A 1. místo v krajském kole kategorie D Eurorebus soutěž jednotlivců Svoboda Marek 3. N 4. místo v krajském kole kategorie SŠ Klein Lukáš 1. B 6. místo v krajském kole kategorie SŠ Waldhauser Vojtěch sekunda 1. místo v krajském kole kategorie ZŠ místo v celostátním finále kategorie ZŠ 02 21

22 Pavlíková Markéta prima 2. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Knopp Šimon sekunda 4. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Strašlipka Jakub prima 5. místo v krajském kole kategorie ZŠ místo v celostátním finále kategorie ZŠ 02 Vondráčková Lucie prima 6. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Čejchan Jakub sekunda 7. místo v krajském kole kategorie ZŠ 01 Rapčanová Kateřina 2 N 2. místo v krajském kole kategorie ZŠ 02 Eurorebus soutěž tříd prima 3. místo v krajském kole kategorie školní třídy ZŠ 01 sekunda 2. místo v krajském kole kategorie školní třídy ZŠ místo v celostátním finále školní třídy kategorie ZŠ B 5. místo v krajském kole kategorie školní třídy SŠ Soutěž FotoAkademie Havel Jakub 2. A 3. místo kategorie Domácí mazlíčci Plavání soutěž družstev - chlapci Kunt Ota oktáva 1. místo v krajském kole Borkovec Ondřej septima 6. místo v celostátním finále Barák Vlastimil oktáva Malý Michal 3. A Bartoš Aleš 3. A Šrám Jaroslav 1. B Plavání soutěž družstev dívky Oplištilová Tereza 2. A 2. místo v krajském finále Koutová Markéta kvinta Bitmanová Coletta 2. A Železná Michaela 3. A Kosinová Barbora 1. B Plavání soutěž jednotlivců Bartoš Aleš 3. A 2. místo v celostátním finále Běh na lyžích soutěž družstev Bartoš Aleš 3. A 1. místo v krajském finále Luxemburg Jan 3. N Korál Matěj 3. A Macháček Vítězslav prima 1. místo v krajském finále kategorie III David Tomáš prima 22

23 Semerád Martin Marek Jakub Landfeld Jan sekunda sekunda sekunda Běh na lyžích soutěž jednotlivců Luxemburg Jan 3. N 1. místo v krajském finále Stolní tenis soutěž družstev Fabini Marek 2. B 1. místo v krajském kole Šilhán Petr 3. A 6. místo celostátní finále Hung Do Minh 1. A Odbíjená Hájková Kateřina 3. B 2. místo v krajském finále kategorie V Charyparová Petra 4. B Žůrková Vendula 4. B Svobodová Barbora septima Bittmanová Coletta 2. A Bartoňová Anna oktáva Košíková Kazdová Veronika 3. B 2. místo v krajském finále Holubcová Markéta 3. B Hájková Kateřina 3. B Zvoníčková Michaela 3. B Minaříková Petra 3. A Chvojanová Dominika 1. A Čílová Tereza 4. N Šudová Dominika 1. A Bláhová Vendula 5. N Junior maraton Štičková Anna 4. N 1. místo v krajském finále Olympiáda mládeže v lehké atletice Pavlíková Markéta prima 2. místo v běhu na 600 metrů Paskovská Vanessa 2. N 1. místo v běhu na 300 metrů 2. místo ve skoku vysokém 23

24 ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ Od začala naše škola učit v rámci Pilotu G v primě, v 1. ročníku čtyřletého studia a v kvintě podle Školního vzdělávacího programu, který schválilo MŠMT pod číslem jednacím / Pod vedením Výzkumného ústavu pedagogického jsme 2 roky připravovali školní vzdělávací program, který jsme předložili Školské radě dne 3. května Ve školním roce se všechny třídy čtyřletého a osmiletého studia učily podle ŠVP. Pětileté studium s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce bylo zavedeno ve školním roce , změna na šestileté dvojjazyčné studium byla provedena ve školním roce Tento velmi náročný způsob studia potřebuje samostatné osnovy. V průběhu školního roku byl vypracován RVP DG (Rámcový vzdělávací program dvojjazyčného gymnázia), na jehož základě jsme vypracovali ŠVP pro dvojjazyčné gymnázium, podle kterého jsme zahájili výuku od v prvním a druhém ročníku. Od vyučujeme ve třídách dvojjazyčného gymnázia podle inovovaného ŠVP DG. Předmět biologie, který byl původně vyučován v německém jazyce, je vyučován v češtině. K této změně jsme museli přistoupit na základě organizačních změn, které předložila německá strana. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Naše doplňková činnost se realizuje především v těchto oblastech: zpracování dat, hostingové a související činnosti na školních serverech, pronájem bytových a nebytových prostor. PREZENTACE ŠKOLY Prezentace školy probíhala na řadě akcí: Na veletrhu vzdělávání Educa každoročně informujeme o možnostech studia na našem gymnáziu, na akci GIS Day v Krajské vědecké knihovně jsme zajišťovali několik interaktivních stanovišť. Literární pozdravy jsou vždy na podzim zajímavou akcí pro veřejnost, která se skládá z autorských čtení známých českých autorů (letošními hosty byli Stanislav Komárek, Petr Hruška, Martin Stöhr) i z literárních prací našich žáků. Den otevřených dveří se konal 9. ledna Během akce Ohlédnutí na konci školního roku byly předány ceny nejlepším studentům. Školní pěvecký sbor Cum decore uspořádal několik koncertů nejen v Liberci, ale i v dalších městech ČR a v německé Žitavě. V libereckých knihkupectvích byla prodávána kniha Rozmluvy G, která obsahuje rozhovory s významnými absolventy školy. Důležitou roli při prezentaci naší školy plní webové stránky. Zvýšením intenzity zařazování informací chceme dosáhnout toho, aby návštěvník stránek získal komplexní představu o naší škole. V letošním školním roce byl také založen a zprovozněn oficiální školní facebookový účet. 24

25 ČÁST X. Poradenské služby ZPRÁVA O VÝCHOVNĚ-PORADENSKÉ ČINNOSTI Mgr. Jana Suchomelová, Mgr. Renata Šípová Výchovně poradenská činnost probíhala podle plánu vypracovaného v září 2012 a byla zaměřena na následující oblasti: Spolupráce s žáky prvních ročníků V září a v říjnu proběhly besedy výchovných poradkyň se žáky prvních ročníků. Byly probrány kompetence výchovného poradce, možnosti spolupráce žáků i rodičů s výchovnou poradkyní, adaptace žáků na školu a zásady efektivního učení. Bylo provedeno dotazníkové šetření, kde byla mapována motivace nových studentů, jejich plány a očekávání. Výchovná poradkyně se zúčastnila harmonizačních dnů primy v Bílém Potoce. Průběžně byla sledována adaptace žáků na nové prostředí a na zvýšené studijní nároky. Spolupráce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Celkem 2 žáci byli šetřeni v Pedagogicko-psychologické poradně v Liberci. Závěry tohoto šetření byly konzultovány s vyučujícími, žáky nebo rodiči. V evidenci je 19 žáků šetřených v PPP, popřípadě ve SPC. Škola spolupracovala se SPC pro zrakově postižené v Liberci. Spolupráce se žáky s prospěchovými problémy Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky, kteří neprospěli u maturitní zkoušky v prvním řádném termínu, prováděla poradenskou činnost v oblasti volby jejich dalšího vzdělávání. Prospěchové problémy některých žáků z nižších ročníků víceletého gymnázia byly konzultovány s rodiči. Práce s talentovanými žáky Žáci byli v průběhu roku vedeni svými vyučujícími při přípravě na soutěže v různých oborech. Někteří žáci se účastnili vzdělávacích kurzů pořádaných VŠ. Zdařilé seminární práce žáků maturitních ročníků byly zařazeny do soutěže SOČ. Byli podporováni žáci talentovaní v oblasti sportu. 25

26 Řešení výchovných problémů a problémů třídních kolektivů Během školního roku byly problémy třídních kolektivů řešeny podle potřeby. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně spolupracovala se žáky maturitních tříd při volbě jejich vysokoškolského studia. Prostřednictvím nástěnky pro výchovné poradenství nebo ústním sdělením byly žákům pravidelně předávány informace o dnech otevřených dveří a o studiu na VŠ, informace o studiu v zahraničí. Uskutečnila se beseda žáků maturitních ročníků s čerstvými absolventy našeho gymnázia o přijímacích řízeních na různé vysoké školy. Výchovné poradkyně instruovaly žáky při vyplňování přihlášek na VŠ, SŠ a spolupracovaly s nimi při zahajování odvolacího řízení. Na základě spolupráce s třídními učiteli byla vypracována statistika o přijetí našich žáků na VŠ. Propagace školy Výchovné poradkyně se účastnily schůzek výchovných poradců základních škol s rodiči vycházejících žáků. Škola byla prezentována na veletrhu Educa. Proběhl den otevřených dveří. V odpoledních hodinách se konaly besedy výchovných poradkyň a zástupkyně školy s uchazeči o studium a jejich rodiči. Následovala prohlídka školy. V odborných učebnách byly vyučujícími poskytovány konkrétní informace týkající se výuky jednotlivých předmětů. Výchovné poradkyně se podílely na přípravě podkladů pro přijímací řízení na školní rok Školení a semináře Mgr. Šípová se zúčastnila přednáškového bloku na téma Rozvoj nadaných studentů středních škol ze systemické perspektivy a specifika práce s nadanými adolescenty. Přednáška se konala na Filozofické fakultě UK v Praze. Mgr. Jana Suchomelová se zúčastnila konference v rámci projektu Poradenství v Libereckém kraji, která se konala na Krajském úřadě v Liberci. Mgr. Jana Suchomelová se zúčastnila semináře v rámci projektu Kompetence pro život. Průběžné úkoly Průběžně byla aktualizována nástěnka určená pro výchovné poradenství. Pravidelně byla kontrolována schránka důvěry. Výchovná poradkyně se účastnila některých schůzek výchovných poradců ZŠ s ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny v Liberci. 26

27 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Mgr. Jitka Šulcová Vypracováno dle osnovy, která vyplývá z metodického pokynu MŠMT. Pracovníci Poradenským službám se na naší škole věnují tři pracovníci 2 výchovné poradkyně (s aprobací matematika chemie, český jazyk německý jazyk) a školní metodik prevence (biologie chemie). Tito pracovníci absolvovali soustředění, semináře, kurz metodiků primární prevence. Spolupráce s odbornými pracovišti Udržujeme stálý kontakt s PPP v Liberci. Ta pořádá schůze výchovných poradců, poskytuje individuální poradenskou činnost pro studenty a rodiče. Pokračujeme ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Maják, která nám pomáhá při realizaci besed o společensky nežádoucích jevech. Prevence v oblasti sociálně patologických jevů Prevenci drogových závislostí se věnujeme v hodinách biologie, chemie a společenských věd (výchovy k občanství), kde se také probírají ostatní sociálně patologické jevy. Před každou akcí pořádanou školou (exkurze, zahraniční výměny, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz, soustředění školního sboru, přírodovědný kurz tercie, výjezdní semináře, jazyková a odborná praxe, ) jsou studenti opakovaně upozorňováni na rizikové chování. V době od 20. května do 29. května 2013 absolvovali studenti 3. N a kvinty dvě besedy týkající se drogové problematiky, 1. A a 1. B besedu s diskuzí o nedrogových závislostech a studenti druhých ročníků besedy na téma partnerské vztahy a šikana. Lektorem byl Roman Kladivo ze společnosti Maják. Besedy s tímto lektorem se u studentů setkávají s velkým ohlasem. Prevence školní neúspěšnosti Vhodná motivace studentů, včasné řešení problémů (nejprve se studenty, v případě neúspěchu s rodiči). Vytvoření dobrých studijních podmínek pro studenty s dysgrafií, dyslexií a pro studentku se zbytky zraku (klást důraz na ústní zkoušení, u písemného projevu zajistit delší dobu na psaní, či umožnit psaní na počítači, kopírované materiály poskytovat s velikostí písma 20 pt, dbát na čistotu tabule, používat při psaní výrazný fix, ). Zajištění individuálního přístupu především při výuce jazyků. Koordinaci a informace zajišťují výchovné poradkyně. Podpora integrace zdravotně postižených žáků Vyučující se snaží vytvořit vhodné podmínky. Škola je vybavena pojízdnou plošinou, která umožňuje výstup do vyšších pater budovy. Máme také vybudováno bezbariérové WC, ke schodišti bylo připevněno nové zábradlí, výrazně byl označen první a poslední schod. Spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry pro tělesně, zrakově a sluchově postižené, vypracováváme individuální vzdělávací programy. 27

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok , Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok , LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, tel.: 482 429 841, 482 710 077, fax: 485 103 880 www.gfxs.cz, e-mail: sekretariat@gfxs.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více