Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Základní škola Pomezí, okres Svitavy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval dne : Bronislav Králíček, ředitel školy Školská rada projednala dne Marie Duchečková, předsedkyně RŠ

2 A ) Základní údaje školy 1. Základní údaje ZŠ Pomezí Adresa: Pomezí 349, Identifikátor zařízení: Právní forma: IČO: IZO: Příspěvková organizace Číslo účtu /0800 Vedení školy: Kontakty: Ředitel: Bronislav Králíček, zást. ředitele: Mgr. Nataša Dostálová Tel./fax: , ,datová schránka :nakmraf Zřizovatel Název: Obec Pomezí Kontakt: Tel.: , Starostka: Věra Chemišincová 3. Součásti školy: Název: IZO: Kapacita: Základní škola / Pomezí 349 Základní škola Pomezí 90 Školní družina Pomezí / Základní údaje o součástech školy ( stav ke dni ) Název: Počet třídoddělení: Počet dětí: Počet dětí na třídu: Přepočtený počet ped. prac: 1. stupeň ,4 5,41 15,16 2. stupeň ,75 7,13 9,95 Celkem: ,54 12,2 ŠD ,7 30 Počet dětí na pedagoga: 5. Rada školy Datum zřízení: Předseda: Marie Duchečková Kontakt: Tel

3 5. Údaje o Sdružení rodičů při ZŠ Pomezí Předseda: Marie Prudká Počet členů výboru: 11 Datum registrace: Vzdělávací program- přehled oborů : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pomezí, okres Svitavy, platný od třída B) Údaje o pracovnících školy - popis personálního zabezpečení školy 1. Pedagogičtí pracovníci školy ( k ): Poř. Funkce: Úvazek: Praxe v ZŠ Aprobace: Vzdělání: Třídní učitel: 1. Bronislav Králíček 1,0 32 Př- Zzv VŠ ředitel školy 2. Mgr. Nataša Dostálová zástupce ředitele pro 1,0 26 I.stupeň VŠ 3. Mgr.Věra Konečná 1,0 28 I.stupeň VŠ Vlasta Rejentová 1,0 38 I.stupeň VŠ Věra Králíčková 1,0 28 I.stupeň VŠ Marie Duchečková 1,0 24 I.stupeň VŠ Mgr.Kamila Hloušková 1,0 11 I.stupeň VŠ Mgr.Olga Kotvová 1,0 7 M - Tv VŠ Mgr. Dana Báčová výchovná poradkyně 0, Čj-Ov VŠ Mgr, Jiří Svoboda 1,0 20 F - Pč VŠ Mgr. Iva Rošková protidrogový preventista 1,0 28 M Př VŠ Mgr. Petr Erbes 0,227 externí M F Inf. VŠ 13. Mgr. Ellen Erbesová 0,227 externí Hv VŠ 14. Romana Báčová 1 9 státnice Aj SŠ, studuje VŠ 16. Mgr.Simona Valachová 17. Martina Klímová MD 18. Ludmila Zerzánková vedoucí vychovatelka 19. Ivana Sobolová vychovatelka D - Zsv VŠ 0,9 34 vychovatel SPg.Š 0,8 22 vychovatel SPg.Š Pozn. 3

4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy: Poř. Funkce: Úvazek Počet odprac. let ve škole: 1. Blanka Smejkalová-ekonom školy 0,5 SEŠ Vzdělání: 2. Miloslava Janoušková-školnice II.stupeň 1,0 3. Jana Večeřová školnice I.stupeň 0,9 4. Radka Sobolová - asistentka k integrovaným žákům 1,0 gymnázium 3. Počet pracovníků celkem k : Fyzických: Přepočtených: Počet učitelů ZŠ: 15 12,54 Počet vychovatelů 2 1,7 Počet správních zaměstnanců 3 2,4 Asistentka 1 1 Počet pracovníků celkem fyzické osoby): 21 17,64 C) Údaje o zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy ZŠ Počet zapsaných žáků celkem: 11 - z toho žáci starší 6 let ( po odkladu) 0 Odklady ke dni Počet žáků 1. třídy pro školní rok 2012/ Skutečně nastoupilo do 1. třídy D) Výsledky přijímacího řízení na střední školy Typ střední školy: Z 8. třídy: Z 9. třídy: Z. 5. třídy: Celkem: 2 letý obor letý obor letý obor (M) Gymn. 4l Víceleté gymn Celkem:

5 E) Údaje o žácích 1. Přehled o výsledcích vzdělávání přehled žáků Počty žáků podle trvalého bydliště: Ostatní 14 Stašov 17 Pomezí 94 Polička 11 Rohozná 15 Květná 1 Svitavy 1 Celkem: 153 Přehled prospěchu II. pololetí školního roku ( k ): Třída: Počet žáků: Prospěl Prospěl Neprospěl: Třídní učitel(ka): s vyznamen Marie Duchečková Kamila Hloušková Věra Konečná Vlasta Rejentová Věra Králíčková I.stupeň Jiří Svoboda Iva Rošková Olga Kotvová Dana Báčová II.stupeň Celkem Pro porovnání výsledků vzdělávání využíváme ve III., V., VII. a IX. třídě projekt Kalibro. Ve školním roce 2011/2012 jsme byli vybrání jako pilotní škola v plošném testování žáků 5. a 9. tříd. 5

6 2. Přehled o chování Třída: Pochvala TU Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ 2.st. 3.st. TU Celkem: Údaje o zameškaných hodinách ( II. pololetí školního roku) Třída: Omluvené hodiny: Neomluvené Omluvené na žáka: , , , , , , , ,89 Celkem: ,94 4. Údaje o integrovaných žácích Základní škola integrovala v průběhu školního roku 11 žáků: Třída: Postižení: Doba platnosti: Individuální VP 2. autismus, těžké zdr.postižení 06/2012 Ano 3. ADHD 06/2012 Ano 4. VPU 03/2012 Ne 5. zdravotně postižený 12/2012 Ano 5. SPU 06/2012 Ano 6

7 8. SPU 02/2012 Ano 8. SPU 11/2012 Ano 9. SPU 09/2012 Ne 9. SPU 03/2012 Ano 9. SPU 02/2012 Ne 9. SPU 06/2013 Ano 5. Přehled aktivit školy podporující výuku a) Pobyty, kurzy, třídní výlety Termín: Akce: Účastníci: Seznamovací pobyt na Damašku 6.třída 01/ /2012 Plavecký výcvik Polička 1. až 5. tř květen 2012 GlobeGames Litomyšl Květen 2012 Exkurze Vídeň II.stupeň červen 2012 Výlet Hrad Svojanov 1., 3. třída červen 2012 Výlet Česká Třebová 6 třída červen 2012 Výlet Zderaz, Šilinkův důl 7.třída červen 2012 Výlet Letohrad, Zemská brána 2.,4.,5.třída červen 2012 Praha Výstava Lidské tělo II.stupeň červen 2012 Nocování ve škole 5.třída srpen 2012 Itálie II.stupeň b) Exkurze a další výukové programy ( výběr) Akce: Účastníci Všeho s mírou Branný den Dopravní hřiště Velikonoce na zámku v Pardubicích Jak se žije s handicapem Filmový festival Jeden svět B.Martinů Bruslení v Poličce Beseda o včelách a medu Geomag Děti bez úrazu Hasiči Polička Programový den V lese 7

8 Dopravní hřiště Slušný den v 8.třídě Korálkování s p. Veselou Den Země Školní divadla Všeho s mírou Den stromů Den vody Návštěva ZUŠ průzkum hudebnosti Kulturní vystoupení handicapovaných Betlémy Exkurze v knihovně Kdo si hraje, nezlobí Po hádce v pohádce představení 6.třídy Pohádkové dobroty v SOŠ Polička Vánoční koncert Dřevo promluvilo CBM Polička výstava A.Borna Vánoční dekorace v Poličce CBM Polička Vánoce v proměnách času Čertí škola Falun gong povídání o Číně Den otevřených dveří v Domě na rozcestí Divadelní představení Maňáskové divadlo Krmítko u školy Vánoční inspirace Velikonoční inspirace Tříkrálová sbírka Vítání občánků Hudební průzkum v ZUŠ Polička Výchovný koncert Smetanovo trio Filmové představení Lidice Finanční gramotnost Výprava za poznáním lom Stašov, koně Exkurze Ravensburger Návštěva OÚ Pomezí beseda s p. starostkou Na tripu - časopis Redway a CBM Polička Divadelní představení Brno Škola žen Divadelní představení Brno Kvítek z horroru Přednáška HIV Hokej Pardubice I I.st I I I I I I I I 8

9 c) Sportovní soutěže (organizované školou nebo navštívené u dalších pořadatelů) - výběr Akce: Poznámky: Malá kopaná Florbal Hokejbal Pohár rozhlasu Atletická všestrannost Halová kopaná Přespolní běh Okresní kolo Zátopkova štafeta Stolní tenis Vybíjená CocaCola Cup Plavání Název: d) Naukové soutěže Umístění žáků školy: Olympiáda anglického jazyka okresní kolo Olympiáda českého jazyka okresní kolo Matematická olympiáda 9.třída Matematická olympiáda 7. třída- okresní kolo Matematická olympiáda 6.třída Pythagoriáda 6.třída Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Fyzikální olympiáda Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Marika Bukáčková - 5. místo z 93 účastníků Dominik Švec 7. místo z 134 účastníků Kristýna Pamánková 10. místo Hana Slezáková 14. místo Petr Hrubý 1. místo okresní kolo Petr Hrubý 2. místo krajské kolo Radek Krejčí 8. místo okresní kolo Dominik Švec 14. místo okresní kolo účast Dominika Vápeníková 9. místo okresní kolo Dominika Vápeníková 9. místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo krajské kolo, postup do ústředního kola Radek Krejčí 11. místo okresní kolo Petr Hrubý 1.místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo krajské kolo postup do celostátního kola Eliška Prudká 13. místo okresní kolo Marika Bukáčková 13. místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo okresní kolo nebyla mu umožněna účast v krajském kole Petr Hrubý 1. místo okresní kolo Michal Vraspír 9. místo okresní kolo Kristýna Pamánková 16. místo okresní kolo Josef Škorpík 9. místo v okresním kole 9

10 Poznávání rostlin Poznávání živočichů Dopravní soutěž Zdravotnická soutěž Právnická olympiáda Nikola Haklová 10. místo v okresním kole nejlepší v okrese z 8. tříd Tereza Hladká 1. místo oblastní kolo Iveta Škorpíková 2. místo oblastní kolo Eliška Prudká 2. místo oblastní kolo Josef Škorpík 2. místo oblastní kolo Hana Slezáková 1.místo oblastní kolo Nela Klása 1. místo oblastní kolo 1. místo v okresním kole mladší účast v krajském kole 2. místo v okresním kole starší Dominika Vápeníková a Nikola Haklová nejlepší jednotlivci v okresním kole 2. místo v okresním kole starší účast v oblastním kole e) Literárně dramatické, výtvarné a hudební soutěže Soutěž v recitaci Lukáš Skoumal, čestné uznání 6. Spolupráce s SVČ Mozaika V Poličce Základní škola Velké Němčice Základní škola Nová Paka Základní škola Studenec Základní škola Bánov TEREZA Praha F) Údaje o zapojení školy do programů Program GLOBE - zapojení do celosvětového programu od r Spolupráce s s.p. České lesy Ekoškola Recyklohraní - v rámci programu projekt Věnuj mobil 10

11 BOV badatelsky ověřené vyučování, pilotní škola v projektu Letokruhy mezinárodní česko norsko chorvatský ekologický projekt - v rámci projektu navázána spolupráce se školou v Chorvatsku - Daruvar Geovědy geologický projekt s s.r.o. Vodní zdroje Chrudim, poznávání regionálních geologických dějin Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ? -tvorba regionálních učebnic pro děti ZŠ, zahrnující region jako logický územní celek Odpadkové koše na tříděný odpad v rámci spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje Projekt První pomoc s ČČK Rychnov nad Kněžnou Projekt Šance žáci 9. třídy prodali v rámci projektu pro Děti ulice propisovačky za 2474Kč Projekt Tvorba a využití školních přírodních zahrad Největším finančním přínosem však bylo zapojení do projektu Šablony. V rámci projektu bylo vybaveno 6 tříd interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky v celkové hodnotě skoro půl milionu Kč. I.stupeň byl vybaven výtvarným materiálem v rámci projektu Výtvarné dílny. Projekt ESSIE - Evropský průzkum škol: ICT ve výuce G) Údaje o aktivitách a práci školy na veřejnosti Akce: Vánoční inspirace Velikonoční inspirace Konference projektu Všeho s mírou Kulturní program na besedě s důchodci Tříkrálová sbírka v Poličce, Pomezí, Stašově a Rohozné Projekt Šance Program na Vítání občánků Dětský karneval Den dětí Fond Sidus 11

12 Škola dále v roce 2011/2012vydala 4 čísla školního časopisu Záklaďáček obecný. - uspořádala sběr starého papíru - ve spolupráci s a.s. Agronea pořádala brigády na sběr kamení na poli V říjnu 2011 slavila škola 50 let otevření II. stupně ZŠ pod patronací radní Pardubického kraje ing, Jany Pernicové. V rámci Dne otevřených dveří se sešli bývalí učitelé s bývalými žáky a zavzpomínali u výstavy starých fotografií. Velké stavební úpravy byly provedeny o prázdninách na II. stupni, kde byla vyměněna všechna okna. Akce školní družiny: Školní družina pořádala v průběhu roku akce, kterými prezentovala svoji práci na veřejnosti. Akce byly navštěvovány rodiči a dětmi. Družina pořádala například: Drakiádu Mikuláš ve školní družině Velikonoční pečení Den dětí H) Údaje o zapojení školy a učitelů do dalšího vzdělávání V průběhu školního roku 2011/2012 absolvoval dálkové studiu Jiří Svoboda - Pedagogická fakulta Brno studium výchovného poradenství PAU Velké Němčice Bronislav Králíček, Věra Králíčková, Iva Rošková - projekt Letokruhy Bronislav Králíček, Iva Rošková - Geovědy Olga Kotvová, Simona Valachová - Finanční gramotnost Bronislav Králíček EVVO Učitelé I. a II.stupně interaktivní výuka na krajské konferenci v Krouně Všichni učitelé byli proškoleni v rámci projektu Šablony v programu Easiteach, PowerPoint a Word. Učitelé I. stupně byli proškoleni v programu SMART Notebook. I) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodikem prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2011/2012 Mgr. Iva Rošková. Základní škola řešila v průběhu roku několik případů, které spadají do uvedené oblasti. Mezi řešené problémy patřily např.: - drobné krádeže v prostorách školy mezi žáky - kouření žáků v okolí školy - šikanování v rámci třídy 12

13 Stále častěji se škola zabývala vulgárním chováním žáků na veřejnosti a na zastávkách autobusů. I když řešení těchto problémů škole nepřísluší, byla oznámení občanů řešena pohovory se žáky, situace byly rozebírány na společných setkáních a oznamovány rodičům žáků. Prevenci sociálně patologických jevů má ZŠ Pomezí zařazenu do svého Školního vzdělávacího programu. V rámci práce školy se uplatňuje: - výuka předmětu Výchova k občanství v ročníku Minimální preventivní program Program má široký dopad. Je zaměřen na problémy ve společnosti týkající se šikany, tedy ubližování slabším jedincům, kteří se nemohou bránit a kyberšikany - zneužívání mobilů, internetu a sociálních sítí. Dalším cílem je rozvoj charakterových vlastností, spolupráce v kolektivu a upevňování vztahů ve společnosti. Součástí programu je také zapojení dětí do různých aktivit tak, aby se naučily zaplnit svůj volný čas rozumnou činností a rozvíjely pozitivní charakterové vlastnosti a vztah ke společnosti. Využili jsme spolupráci s Policií ČR a dalšími organizacemi, jako SDH, Mozaika, Ekocentrum Skřítek a CBM Polička. Beseda se včelařem otevřela dětem cestu k pochopení rovnováhy vztahů v přírodě. Ve volnočasových aktivitách se osvědčila stavebnice Geomag, která rozvíjí pomocí magnetů představivost při vytváření různých prostorových modelů. Výtvarná dílna p. Veselé (korálkování) přinesla též krásné výrobky a dobrou pohodu. Pro vytváření vztahů ve společnosti jsme opět využili festival Jeden svět a vystoupení Domova na zámku. Některé třídy se zapojily do projektů Den vody a Den stromů pořádané Ekocentrem Skřítek. Velice zdařilé a dětmi oblíbené jsou akce CBM, např. Kolovrátek života a další. Žáci II. stupně se opět zapojili do dopravní soutěže. Nejlepší byli vybráni do družstva mladších a starších žáků. Ti reprezentovali školu pod vedením p. uč. Svobody. V okresním kole vyhrálo družstvo mladších žáků a postoupilo do krajského kola. V rámci Vko se starší žáci blíže seznámili s právním řádem republiky. Znalosti potom zhodnotili v soutěži Právo na každý den pořádané Mozaikou. Pomocí psychoher žáci odhalovali své osobnostní klady a zápory. Formou her utužovali spolupráci v kolektivu. Žáci se seznamovali s prací na sociální síti Facebook - s jejími klady a zápory. Byli upozorněni, na co si musí dávat pozor, které informace není vhodné zveřejňovat, protože hrozí nebezpečí zneužití, vydírání, veřejné ponižování - kyberšikana. Jaké možnosti obrany mají. Jako výchovné prostředky byly využity sportovní akce turnaje ve fotbale, florbale (Turnaj proti drogám), Pohár rozhlasu. 13

14 V oblasti mezinárodní spolupráce žáci pokračovali v mezinárodním programu GLOBE, kde se stávají důležitým článkem v celosvětové síti stanic zjišťujících různá data z přírody. Upevňují zodpovědnost vůči kolektivu, uvědomují si důležitost přesnosti a pravidelnosti své práce. Dále upevňují hrdost na svůj původ jak v rámci republiky, tak i za hranicemi. J) Kontroly a inspekční činnost periodická kontrola VZP Závěr: Kontrolou nebyl zjištěn rozdíl v odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance. Předběžná veřejnosprávní finanční kontrola Krajským úřadem - Věcné a číselné shrnutí nedostatků: Závěr nedostatky nebyly zjištěny. Kontrola finanční komisí OÚ Pomezí Srpen 2012 Potvrzení o bezdlužnosti vůči státu od : 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna 2. Vojenská zdravotní pojišťovna 3.Pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 4. OSSZ 5. Finanční úřad 6. Celní úřad K) Ostatní I.stupeň Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Byla dovybavována keramická dílna. II.stupeň Na druhém stupni mají žáci možnost si pravidelně kupovat svačinky. Došlo k výměně oken. Na obou stupních škol jsme zapojeni do projektu Školní mléko. Děti navštěvovaly keramický kroužek, přírodovědný kroužek, zdravotnický kroužek, výtvarný kroužek a stepmánii. Mimo to při školní družině pracovaly kroužky anglického a německého jazyka a rytmiky V mimoškolních aktivitách v Pomezí děti navštěvují hasičský kroužek a kroužek kopané. 14

15 Základní údaje o hospodaření školy Škola má zpracovánu výroční zprávu o hospodaření za rok Následující údaje jsou za období od 1.1. do a jsou uvedeny v příloze. Příloha č.1 Základní škola Pomezí IČO Rozbor nákladů z dotace OU Pomezí pro rok 2011 stav k všeobecná spotřeba 28853, pomůcky 3675, předplatné 19247, kancelářské potřeby 3478, čistící prostředky 12588, inventář 15813, inventář 85503, keramika 7898, náklady ŠD 4698, ČEZ energie , VHOS 5726, opravy 71533, cestovné a dopravné 13355, všeobecné služby 28870, revize 7038, instalace,licence 43450, telef. poplatky 38972, Službyrenovace,toner 12306, LIKO 2700,00 15

16 stravné 33618, plavecký výcvik 8000, internet 26400, domény 2436, poštovné 764, BOZP p. Netolická 4000, pronájem tělocvičny 0,00 účastnický popl Globe 20155, poplatek bankovní 11095,20 náklady celkem škola ,47 náklady asistentka mzdové náklady , ZP organizace 11063, SP organizace 30730, FKSP 1123,00 náklady asistentka ,00 náklady škola a asistentka ,47 dotace UP Polička ,00 dotace OU Pomezí ,00 úroky 5630,98 zařazení FR 30891,49 Výnosy celkem ,47 HV k ,00 16

17 Příloha č. 2 Základní škola Pomezí IČO Rozbor nákladů z dotace KU PK pro rok 2011 stav k rozpočet poslední úprava metodiky - materiál 1367, učební pomůcky 18256, učebnice 17694, OOPP 0, cestovné 2148, náhrady 10483, kooperativa 20897, DVPP 17235, plavecký výcvik 8000,00 celkem ONIV 96080, školní pomůcky UZ ,00 celkem ONIV + UZ = , HM ,00 pedagog HM ,00 Nepedagog OON 6000, ZP organizace ,00 pedagog ZP organizace 40095,00 Nepedagog SP organizace ,00 pedagog SP organizace ,00 nepedagog FKSP 44023,00 pedagog 17

18 FKSP 4457,00 nepedagog ,00 náklady z KU a ONIV Kč dotace z KU UZ ,00 dotace z KU UZ ,00 dotace z KU UZ ,00 dotace z KU UZ ,00 dotace celkem ,00 Kč HV stav k ,00 Kč Zprávu o hospodaření školy vypracovala ekonomka školy Blanka Smejkalová. Zprávu o činnosti školy zpracoval ředitel ZŠ Pomezí Bronislav Králíček. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více