Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Základní škola Pomezí, okres Svitavy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracoval dne : Bronislav Králíček, ředitel školy Školská rada projednala dne Marie Duchečková, předsedkyně RŠ

2 A ) Základní údaje školy 1. Základní údaje ZŠ Pomezí Adresa: Pomezí 349, Identifikátor zařízení: Právní forma: IČO: IZO: Příspěvková organizace Číslo účtu /0800 Vedení školy: Kontakty: Ředitel: Bronislav Králíček, zást. ředitele: Mgr. Nataša Dostálová Tel./fax: , ,datová schránka :nakmraf Zřizovatel Název: Obec Pomezí Kontakt: Tel.: , Starostka: Věra Chemišincová 3. Součásti školy: Název: IZO: Kapacita: Základní škola / Pomezí 349 Základní škola Pomezí 90 Školní družina Pomezí / Základní údaje o součástech školy ( stav ke dni ) Název: Počet třídoddělení: Počet dětí: Počet dětí na třídu: Přepočtený počet ped. prac: 1. stupeň ,4 5,41 15,16 2. stupeň ,75 7,13 9,95 Celkem: ,54 12,2 ŠD ,7 30 Počet dětí na pedagoga: 5. Rada školy Datum zřízení: Předseda: Marie Duchečková Kontakt: Tel

3 5. Údaje o Sdružení rodičů při ZŠ Pomezí Předseda: Marie Prudká Počet členů výboru: 11 Datum registrace: Vzdělávací program- přehled oborů : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pomezí, okres Svitavy, platný od třída B) Údaje o pracovnících školy - popis personálního zabezpečení školy 1. Pedagogičtí pracovníci školy ( k ): Poř. Funkce: Úvazek: Praxe v ZŠ Aprobace: Vzdělání: Třídní učitel: 1. Bronislav Králíček 1,0 32 Př- Zzv VŠ ředitel školy 2. Mgr. Nataša Dostálová zástupce ředitele pro 1,0 26 I.stupeň VŠ 3. Mgr.Věra Konečná 1,0 28 I.stupeň VŠ Vlasta Rejentová 1,0 38 I.stupeň VŠ Věra Králíčková 1,0 28 I.stupeň VŠ Marie Duchečková 1,0 24 I.stupeň VŠ Mgr.Kamila Hloušková 1,0 11 I.stupeň VŠ Mgr.Olga Kotvová 1,0 7 M - Tv VŠ Mgr. Dana Báčová výchovná poradkyně 0, Čj-Ov VŠ Mgr, Jiří Svoboda 1,0 20 F - Pč VŠ Mgr. Iva Rošková protidrogový preventista 1,0 28 M Př VŠ Mgr. Petr Erbes 0,227 externí M F Inf. VŠ 13. Mgr. Ellen Erbesová 0,227 externí Hv VŠ 14. Romana Báčová 1 9 státnice Aj SŠ, studuje VŠ 16. Mgr.Simona Valachová 17. Martina Klímová MD 18. Ludmila Zerzánková vedoucí vychovatelka 19. Ivana Sobolová vychovatelka D - Zsv VŠ 0,9 34 vychovatel SPg.Š 0,8 22 vychovatel SPg.Š Pozn. 3

4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy: Poř. Funkce: Úvazek Počet odprac. let ve škole: 1. Blanka Smejkalová-ekonom školy 0,5 SEŠ Vzdělání: 2. Miloslava Janoušková-školnice II.stupeň 1,0 3. Jana Večeřová školnice I.stupeň 0,9 4. Radka Sobolová - asistentka k integrovaným žákům 1,0 gymnázium 3. Počet pracovníků celkem k : Fyzických: Přepočtených: Počet učitelů ZŠ: 15 12,54 Počet vychovatelů 2 1,7 Počet správních zaměstnanců 3 2,4 Asistentka 1 1 Počet pracovníků celkem fyzické osoby): 21 17,64 C) Údaje o zápisu k povinné školní docházce do 1. třídy ZŠ Počet zapsaných žáků celkem: 11 - z toho žáci starší 6 let ( po odkladu) 0 Odklady ke dni Počet žáků 1. třídy pro školní rok 2012/ Skutečně nastoupilo do 1. třídy D) Výsledky přijímacího řízení na střední školy Typ střední školy: Z 8. třídy: Z 9. třídy: Z. 5. třídy: Celkem: 2 letý obor letý obor letý obor (M) Gymn. 4l Víceleté gymn Celkem:

5 E) Údaje o žácích 1. Přehled o výsledcích vzdělávání přehled žáků Počty žáků podle trvalého bydliště: Ostatní 14 Stašov 17 Pomezí 94 Polička 11 Rohozná 15 Květná 1 Svitavy 1 Celkem: 153 Přehled prospěchu II. pololetí školního roku ( k ): Třída: Počet žáků: Prospěl Prospěl Neprospěl: Třídní učitel(ka): s vyznamen Marie Duchečková Kamila Hloušková Věra Konečná Vlasta Rejentová Věra Králíčková I.stupeň Jiří Svoboda Iva Rošková Olga Kotvová Dana Báčová II.stupeň Celkem Pro porovnání výsledků vzdělávání využíváme ve III., V., VII. a IX. třídě projekt Kalibro. Ve školním roce 2011/2012 jsme byli vybrání jako pilotní škola v plošném testování žáků 5. a 9. tříd. 5

6 2. Přehled o chování Třída: Pochvala TU Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ 2.st. 3.st. TU Celkem: Údaje o zameškaných hodinách ( II. pololetí školního roku) Třída: Omluvené hodiny: Neomluvené Omluvené na žáka: , , , , , , , ,89 Celkem: ,94 4. Údaje o integrovaných žácích Základní škola integrovala v průběhu školního roku 11 žáků: Třída: Postižení: Doba platnosti: Individuální VP 2. autismus, těžké zdr.postižení 06/2012 Ano 3. ADHD 06/2012 Ano 4. VPU 03/2012 Ne 5. zdravotně postižený 12/2012 Ano 5. SPU 06/2012 Ano 6

7 8. SPU 02/2012 Ano 8. SPU 11/2012 Ano 9. SPU 09/2012 Ne 9. SPU 03/2012 Ano 9. SPU 02/2012 Ne 9. SPU 06/2013 Ano 5. Přehled aktivit školy podporující výuku a) Pobyty, kurzy, třídní výlety Termín: Akce: Účastníci: Seznamovací pobyt na Damašku 6.třída 01/ /2012 Plavecký výcvik Polička 1. až 5. tř květen 2012 GlobeGames Litomyšl Květen 2012 Exkurze Vídeň II.stupeň červen 2012 Výlet Hrad Svojanov 1., 3. třída červen 2012 Výlet Česká Třebová 6 třída červen 2012 Výlet Zderaz, Šilinkův důl 7.třída červen 2012 Výlet Letohrad, Zemská brána 2.,4.,5.třída červen 2012 Praha Výstava Lidské tělo II.stupeň červen 2012 Nocování ve škole 5.třída srpen 2012 Itálie II.stupeň b) Exkurze a další výukové programy ( výběr) Akce: Účastníci Všeho s mírou Branný den Dopravní hřiště Velikonoce na zámku v Pardubicích Jak se žije s handicapem Filmový festival Jeden svět B.Martinů Bruslení v Poličce Beseda o včelách a medu Geomag Děti bez úrazu Hasiči Polička Programový den V lese 7

8 Dopravní hřiště Slušný den v 8.třídě Korálkování s p. Veselou Den Země Školní divadla Všeho s mírou Den stromů Den vody Návštěva ZUŠ průzkum hudebnosti Kulturní vystoupení handicapovaných Betlémy Exkurze v knihovně Kdo si hraje, nezlobí Po hádce v pohádce představení 6.třídy Pohádkové dobroty v SOŠ Polička Vánoční koncert Dřevo promluvilo CBM Polička výstava A.Borna Vánoční dekorace v Poličce CBM Polička Vánoce v proměnách času Čertí škola Falun gong povídání o Číně Den otevřených dveří v Domě na rozcestí Divadelní představení Maňáskové divadlo Krmítko u školy Vánoční inspirace Velikonoční inspirace Tříkrálová sbírka Vítání občánků Hudební průzkum v ZUŠ Polička Výchovný koncert Smetanovo trio Filmové představení Lidice Finanční gramotnost Výprava za poznáním lom Stašov, koně Exkurze Ravensburger Návštěva OÚ Pomezí beseda s p. starostkou Na tripu - časopis Redway a CBM Polička Divadelní představení Brno Škola žen Divadelní představení Brno Kvítek z horroru Přednáška HIV Hokej Pardubice I I.st I I I I I I I I 8

9 c) Sportovní soutěže (organizované školou nebo navštívené u dalších pořadatelů) - výběr Akce: Poznámky: Malá kopaná Florbal Hokejbal Pohár rozhlasu Atletická všestrannost Halová kopaná Přespolní běh Okresní kolo Zátopkova štafeta Stolní tenis Vybíjená CocaCola Cup Plavání Název: d) Naukové soutěže Umístění žáků školy: Olympiáda anglického jazyka okresní kolo Olympiáda českého jazyka okresní kolo Matematická olympiáda 9.třída Matematická olympiáda 7. třída- okresní kolo Matematická olympiáda 6.třída Pythagoriáda 6.třída Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Fyzikální olympiáda Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Marika Bukáčková - 5. místo z 93 účastníků Dominik Švec 7. místo z 134 účastníků Kristýna Pamánková 10. místo Hana Slezáková 14. místo Petr Hrubý 1. místo okresní kolo Petr Hrubý 2. místo krajské kolo Radek Krejčí 8. místo okresní kolo Dominik Švec 14. místo okresní kolo účast Dominika Vápeníková 9. místo okresní kolo Dominika Vápeníková 9. místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo krajské kolo, postup do ústředního kola Radek Krejčí 11. místo okresní kolo Petr Hrubý 1.místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo krajské kolo postup do celostátního kola Eliška Prudká 13. místo okresní kolo Marika Bukáčková 13. místo okresní kolo Petr Hrubý 1. místo okresní kolo nebyla mu umožněna účast v krajském kole Petr Hrubý 1. místo okresní kolo Michal Vraspír 9. místo okresní kolo Kristýna Pamánková 16. místo okresní kolo Josef Škorpík 9. místo v okresním kole 9

10 Poznávání rostlin Poznávání živočichů Dopravní soutěž Zdravotnická soutěž Právnická olympiáda Nikola Haklová 10. místo v okresním kole nejlepší v okrese z 8. tříd Tereza Hladká 1. místo oblastní kolo Iveta Škorpíková 2. místo oblastní kolo Eliška Prudká 2. místo oblastní kolo Josef Škorpík 2. místo oblastní kolo Hana Slezáková 1.místo oblastní kolo Nela Klása 1. místo oblastní kolo 1. místo v okresním kole mladší účast v krajském kole 2. místo v okresním kole starší Dominika Vápeníková a Nikola Haklová nejlepší jednotlivci v okresním kole 2. místo v okresním kole starší účast v oblastním kole e) Literárně dramatické, výtvarné a hudební soutěže Soutěž v recitaci Lukáš Skoumal, čestné uznání 6. Spolupráce s SVČ Mozaika V Poličce Základní škola Velké Němčice Základní škola Nová Paka Základní škola Studenec Základní škola Bánov TEREZA Praha F) Údaje o zapojení školy do programů Program GLOBE - zapojení do celosvětového programu od r Spolupráce s s.p. České lesy Ekoškola Recyklohraní - v rámci programu projekt Věnuj mobil 10

11 BOV badatelsky ověřené vyučování, pilotní škola v projektu Letokruhy mezinárodní česko norsko chorvatský ekologický projekt - v rámci projektu navázána spolupráce se školou v Chorvatsku - Daruvar Geovědy geologický projekt s s.r.o. Vodní zdroje Chrudim, poznávání regionálních geologických dějin Venkov můj domov aneb Víš, kde žiješ? -tvorba regionálních učebnic pro děti ZŠ, zahrnující region jako logický územní celek Odpadkové koše na tříděný odpad v rámci spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje Projekt První pomoc s ČČK Rychnov nad Kněžnou Projekt Šance žáci 9. třídy prodali v rámci projektu pro Děti ulice propisovačky za 2474Kč Projekt Tvorba a využití školních přírodních zahrad Největším finančním přínosem však bylo zapojení do projektu Šablony. V rámci projektu bylo vybaveno 6 tříd interaktivními tabulemi, dataprojektory a notebooky v celkové hodnotě skoro půl milionu Kč. I.stupeň byl vybaven výtvarným materiálem v rámci projektu Výtvarné dílny. Projekt ESSIE - Evropský průzkum škol: ICT ve výuce G) Údaje o aktivitách a práci školy na veřejnosti Akce: Vánoční inspirace Velikonoční inspirace Konference projektu Všeho s mírou Kulturní program na besedě s důchodci Tříkrálová sbírka v Poličce, Pomezí, Stašově a Rohozné Projekt Šance Program na Vítání občánků Dětský karneval Den dětí Fond Sidus 11

12 Škola dále v roce 2011/2012vydala 4 čísla školního časopisu Záklaďáček obecný. - uspořádala sběr starého papíru - ve spolupráci s a.s. Agronea pořádala brigády na sběr kamení na poli V říjnu 2011 slavila škola 50 let otevření II. stupně ZŠ pod patronací radní Pardubického kraje ing, Jany Pernicové. V rámci Dne otevřených dveří se sešli bývalí učitelé s bývalými žáky a zavzpomínali u výstavy starých fotografií. Velké stavební úpravy byly provedeny o prázdninách na II. stupni, kde byla vyměněna všechna okna. Akce školní družiny: Školní družina pořádala v průběhu roku akce, kterými prezentovala svoji práci na veřejnosti. Akce byly navštěvovány rodiči a dětmi. Družina pořádala například: Drakiádu Mikuláš ve školní družině Velikonoční pečení Den dětí H) Údaje o zapojení školy a učitelů do dalšího vzdělávání V průběhu školního roku 2011/2012 absolvoval dálkové studiu Jiří Svoboda - Pedagogická fakulta Brno studium výchovného poradenství PAU Velké Němčice Bronislav Králíček, Věra Králíčková, Iva Rošková - projekt Letokruhy Bronislav Králíček, Iva Rošková - Geovědy Olga Kotvová, Simona Valachová - Finanční gramotnost Bronislav Králíček EVVO Učitelé I. a II.stupně interaktivní výuka na krajské konferenci v Krouně Všichni učitelé byli proškoleni v rámci projektu Šablony v programu Easiteach, PowerPoint a Word. Učitelé I. stupně byli proškoleni v programu SMART Notebook. I) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodikem prevence sociálně patologických jevů byla ve školním roce 2011/2012 Mgr. Iva Rošková. Základní škola řešila v průběhu roku několik případů, které spadají do uvedené oblasti. Mezi řešené problémy patřily např.: - drobné krádeže v prostorách školy mezi žáky - kouření žáků v okolí školy - šikanování v rámci třídy 12

13 Stále častěji se škola zabývala vulgárním chováním žáků na veřejnosti a na zastávkách autobusů. I když řešení těchto problémů škole nepřísluší, byla oznámení občanů řešena pohovory se žáky, situace byly rozebírány na společných setkáních a oznamovány rodičům žáků. Prevenci sociálně patologických jevů má ZŠ Pomezí zařazenu do svého Školního vzdělávacího programu. V rámci práce školy se uplatňuje: - výuka předmětu Výchova k občanství v ročníku Minimální preventivní program Program má široký dopad. Je zaměřen na problémy ve společnosti týkající se šikany, tedy ubližování slabším jedincům, kteří se nemohou bránit a kyberšikany - zneužívání mobilů, internetu a sociálních sítí. Dalším cílem je rozvoj charakterových vlastností, spolupráce v kolektivu a upevňování vztahů ve společnosti. Součástí programu je také zapojení dětí do různých aktivit tak, aby se naučily zaplnit svůj volný čas rozumnou činností a rozvíjely pozitivní charakterové vlastnosti a vztah ke společnosti. Využili jsme spolupráci s Policií ČR a dalšími organizacemi, jako SDH, Mozaika, Ekocentrum Skřítek a CBM Polička. Beseda se včelařem otevřela dětem cestu k pochopení rovnováhy vztahů v přírodě. Ve volnočasových aktivitách se osvědčila stavebnice Geomag, která rozvíjí pomocí magnetů představivost při vytváření různých prostorových modelů. Výtvarná dílna p. Veselé (korálkování) přinesla též krásné výrobky a dobrou pohodu. Pro vytváření vztahů ve společnosti jsme opět využili festival Jeden svět a vystoupení Domova na zámku. Některé třídy se zapojily do projektů Den vody a Den stromů pořádané Ekocentrem Skřítek. Velice zdařilé a dětmi oblíbené jsou akce CBM, např. Kolovrátek života a další. Žáci II. stupně se opět zapojili do dopravní soutěže. Nejlepší byli vybráni do družstva mladších a starších žáků. Ti reprezentovali školu pod vedením p. uč. Svobody. V okresním kole vyhrálo družstvo mladších žáků a postoupilo do krajského kola. V rámci Vko se starší žáci blíže seznámili s právním řádem republiky. Znalosti potom zhodnotili v soutěži Právo na každý den pořádané Mozaikou. Pomocí psychoher žáci odhalovali své osobnostní klady a zápory. Formou her utužovali spolupráci v kolektivu. Žáci se seznamovali s prací na sociální síti Facebook - s jejími klady a zápory. Byli upozorněni, na co si musí dávat pozor, které informace není vhodné zveřejňovat, protože hrozí nebezpečí zneužití, vydírání, veřejné ponižování - kyberšikana. Jaké možnosti obrany mají. Jako výchovné prostředky byly využity sportovní akce turnaje ve fotbale, florbale (Turnaj proti drogám), Pohár rozhlasu. 13

14 V oblasti mezinárodní spolupráce žáci pokračovali v mezinárodním programu GLOBE, kde se stávají důležitým článkem v celosvětové síti stanic zjišťujících různá data z přírody. Upevňují zodpovědnost vůči kolektivu, uvědomují si důležitost přesnosti a pravidelnosti své práce. Dále upevňují hrdost na svůj původ jak v rámci republiky, tak i za hranicemi. J) Kontroly a inspekční činnost periodická kontrola VZP Závěr: Kontrolou nebyl zjištěn rozdíl v odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance. Předběžná veřejnosprávní finanční kontrola Krajským úřadem - Věcné a číselné shrnutí nedostatků: Závěr nedostatky nebyly zjištěny. Kontrola finanční komisí OÚ Pomezí Srpen 2012 Potvrzení o bezdlužnosti vůči státu od : 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna 2. Vojenská zdravotní pojišťovna 3.Pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven 4. OSSZ 5. Finanční úřad 6. Celní úřad K) Ostatní I.stupeň Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol. Byla dovybavována keramická dílna. II.stupeň Na druhém stupni mají žáci možnost si pravidelně kupovat svačinky. Došlo k výměně oken. Na obou stupních škol jsme zapojeni do projektu Školní mléko. Děti navštěvovaly keramický kroužek, přírodovědný kroužek, zdravotnický kroužek, výtvarný kroužek a stepmánii. Mimo to při školní družině pracovaly kroužky anglického a německého jazyka a rytmiky V mimoškolních aktivitách v Pomezí děti navštěvují hasičský kroužek a kroužek kopané. 14

15 Základní údaje o hospodaření školy Škola má zpracovánu výroční zprávu o hospodaření za rok Následující údaje jsou za období od 1.1. do a jsou uvedeny v příloze. Příloha č.1 Základní škola Pomezí IČO Rozbor nákladů z dotace OU Pomezí pro rok 2011 stav k všeobecná spotřeba 28853, pomůcky 3675, předplatné 19247, kancelářské potřeby 3478, čistící prostředky 12588, inventář 15813, inventář 85503, keramika 7898, náklady ŠD 4698, ČEZ energie , VHOS 5726, opravy 71533, cestovné a dopravné 13355, všeobecné služby 28870, revize 7038, instalace,licence 43450, telef. poplatky 38972, Službyrenovace,toner 12306, LIKO 2700,00 15

16 stravné 33618, plavecký výcvik 8000, internet 26400, domény 2436, poštovné 764, BOZP p. Netolická 4000, pronájem tělocvičny 0,00 účastnický popl Globe 20155, poplatek bankovní 11095,20 náklady celkem škola ,47 náklady asistentka mzdové náklady , ZP organizace 11063, SP organizace 30730, FKSP 1123,00 náklady asistentka ,00 náklady škola a asistentka ,47 dotace UP Polička ,00 dotace OU Pomezí ,00 úroky 5630,98 zařazení FR 30891,49 Výnosy celkem ,47 HV k ,00 16

17 Příloha č. 2 Základní škola Pomezí IČO Rozbor nákladů z dotace KU PK pro rok 2011 stav k rozpočet poslední úprava metodiky - materiál 1367, učební pomůcky 18256, učebnice 17694, OOPP 0, cestovné 2148, náhrady 10483, kooperativa 20897, DVPP 17235, plavecký výcvik 8000,00 celkem ONIV 96080, školní pomůcky UZ ,00 celkem ONIV + UZ = , HM ,00 pedagog HM ,00 Nepedagog OON 6000, ZP organizace ,00 pedagog ZP organizace 40095,00 Nepedagog SP organizace ,00 pedagog SP organizace ,00 nepedagog FKSP 44023,00 pedagog 17

18 FKSP 4457,00 nepedagog ,00 náklady z KU a ONIV Kč dotace z KU UZ ,00 dotace z KU UZ ,00 dotace z KU UZ ,00 dotace z KU UZ ,00 dotace celkem ,00 Kč HV stav k ,00 Kč Zprávu o hospodaření školy vypracovala ekonomka školy Blanka Smejkalová. Zprávu o činnosti školy zpracoval ředitel ZŠ Pomezí Bronislav Králíček. 18

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Základní škola Pomezí, okres Svitavy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracoval dne 10. 9. 2011: Bronislav Králíček, ředitel školy Rada školy projednala dne 20. 10. 2011: Marie Duchečková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více