Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Kupní smlouva Smluvní strany: JUDr. Ing. Helena Horová, se sídlem V Luhu 18, Praha 4, PSČ , Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ , se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ , zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9907 (dále jen prodávající ) a... (dále jen kupující ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu 588 a násl. občanského zákoníku tuto kupní smlouvu Preambule Prodávající je insolvenčním správcem společnosti BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ , se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ (dále jen Dlužník ). Prodávající v souladu s pokynem zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , IČ (dále jen Zajištěný věřitel ) vyhlásil podle 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen Insolvenční zákon ) výběrové řízení na prodej majetku dlužníka, který je předmětem této smlouvy a kupující se stal vítězem tohoto výběrového řízení. Článek 1. Předmětem této smlouvy je následující majetek Jednotka č. 326/111 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové jednotky a souvisejícího podílu na budově a pozemku, a to: 1. bytové jednotky č. 326/111, o celkové podlahové ploše 106,6 m2, umístěné v 1. NP budovy č. p. 326, postavené na pozemku parc. č. 169/1 v katastrálním Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen Jednotka 1 ). 2. k Jednotce 1 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 326, v katastrálním Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen Budova ) ve výši 1066/ k Jednotce 1 příslušejícího

2 spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 169/1, v katastrálním Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen Pozemek ), ve výši 1066/ Jednotka č. 326/112 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/112, o celkové podlahové ploše 120,8 m2, umístěné v 1. NP Budovy (dále jen Jednotka 2 ). 2. k Jednotce 2 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1208/ k Jednotce 2 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 1208/ Jednotka č. 326/121 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/121, o celkové podlahové ploše 108,2 m2, umístěné ve 2. NP Budovy (dále jen Jednotka 3 ). 2. k Jednotce 3 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1082/ k Jednotce 3 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku, ve výši 1082/ Jednotka č. 326/131 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/121, o celkové podlahové ploše 107,3 m2, umístěné ve 3. NP Budovy (dále jen Jednotka 4 ). 2. k Jednotce 4 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1073/ k Jednotce 4 příslušejícího odpovídajícího spoluvlastnického podílu na Pozemku, ve výši 1073/ Jednotka č. 326/311 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/311, o celkové podlahové ploše 97,6 m2, umístěné v 1. NP Budovy (dále jen Jednotka 5 ). 2

3 2. k Jednotce 5 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 976/ k Jednotce 5 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 976/ Jednotka č. 326/333 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/333, o celkové podlahové ploše 96,3 m2, umístěné ve 3. NP Budovy (dále jen Jednotka 6 ). 2. k Jednotce 6 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 963/ k Jednotce 6 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 963/ Jednotka č. 326/343 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/343, o celkové podlahové ploše 141,6 m2, umístěné ve 4. NP Budovy (dále jen Jednotka 7 ). 2. k Jednotce 7 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1416/ k Jednotce 7 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 1416/ Jednotka č. 326/411 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/411, o celkové podlahové ploše 111,6 m2, umístěné v 1. NP Budovy (dále jen Jednotka 8 ). 2. k Jednotce 8 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1116/ k Jednotce 8 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 1116/ Jednotka č. 326/524 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/524, o celkové podlahové ploše 145,8 m2, umístěné ve 2. NP Budovy (dále jen Jednotka 9 ). 3

4 2. k Jednotce 9 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1458/ k Jednotce 9 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 1458/ Jednotka č. 326/534 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/534, o celkové podlahové ploše 145,8 m2, umístěné ve 3. NP Budovy (dále jen Jednotka 10 ). 2. k Jednotce 10 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1458/ k Jednotce 10 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 1458/ Jednotka č. 326/543 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující bytové 1. bytové jednotky č. 326/543, o celkové podlahové ploše 180,1 m2, umístěné ve 4. NP Budovy (dále jen Jednotka 11 ). 2. k Jednotce 11 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 1801/ k Jednotce 11 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 1801/ Jednotka č. 326/711 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/711 - garáž, o celkové podlahové ploše 31,6 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 1 ). 2. ke Garáži 1 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 316/ ke Garáži 1 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 316/ Jednotka č. 326/712 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 4

5 1. nebytové jednotky č. 326/712 - garáž, o celkové podlahové ploše 29,3 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 2 ). 2. ke Garáži 2 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 293/ ke Garáži 2 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 293/ Jednotka č. 326/714 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/714 - garáž, o celkové podlahové ploše 25,9 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 3 ). 2. ke Garáži 3 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 259/ ke Garáži 3 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 259/ Jednotka č. 326/715 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/715 - garáž, o celkové podlahové ploše 25,9 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 4 ). 2. ke Garáži 4 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 259/ ke Garáži 4 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 259/ Jednotka č. 326/718 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/718 - garáž, o celkové podlahové ploše 18,9 m2, umístěné v 1. podzemní podlaží Budovy (dále jen Garáž 5 ). 2. ke Garáži 5 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 189/ ke Garáži 5 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 189/ Jednotka č. 326/719 5

6 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/719 - garáž, o celkové podlahové ploše 18,7 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 6 ). 2. ke Garáži 6 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 187/ ke Garáži 6 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 187/ Jednotka č. 326/721 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/721 - garáž, o celkové podlahové ploše 18,9 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 7 ). 2. ke Garáži 7 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 189/ ke Garáži 7 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 189/ Jednotka č. 326/723 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/723 - garáž, o celkové podlahové ploše 16,7 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží domu č. p. 326, postaveného na Pozemku (dále jen Garáž 8 ). 2. ke Garáži 8 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 167/ ke Garáži 8 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 167/ Jednotka č. 326/725 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následující nebytové 1. nebytové jednotky č. 326/725 - garáž, o celkové podlahové ploše 28,8 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Garáž 9 ). 2. ke Garáži 9 příslušejícího spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 288/ ke Garáži 9 příslušejícího spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 288/

7 1.21 Jednotka č. 326/701 Prodávající prohlašuje, že Dlužník je vlastníkem ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3401/9170 na následující nebytové jednotce a souvisejícího podílu na Budově a Pozemku, a to: 1. nebytové jednotce č. 326/701 garáž o celkové podlahové ploše 1834 m2, umístěné v 1. podzemním podlaží Budovy (dále jen Jednotka se stáními ). 2. k Jednotce se stáními příslušejícího ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy ve výši 6802/ k Jednotce se stáními příslušejícího ideálního spoluvlastnického podílu na Pozemku ve výši 6802/ Článek 2. Prodávající prohlašuje, že Dlužník je vlastníkem ideálního spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. č. 169/3 (dále jen Pozemek ve spoluvlastnictví 1 ) a parc. č. 169/14 (dále jen Pozemek ve spoluvlastnictví 2 ), v katastrálním Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, ve výši ideální 23051/ Článek 3. Prodávající prohlašuje, že Dlužník je výlučným vlastníkem následujících pozemků a to: LV 267 Parcel ní číslo Výměr a v m2 169/ / / / / / / /1 58 Druh pozemk u Způso b využití Způsob ochrany 7

8 171/ / / Shora uvedené pozemky se nachází v katastrálním Hrdlořezy, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen Samostatné pozemky ). 4.1 Jednotka 1 Článek Jednotka 1 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 15,1 m 2 Obývací pokoj + KK... 46,3 m 2 Koupelna 5,9 m 2 WC. 2,1 m2 16,9 m2 16,7 m2 Sklep (1.PP) 3,6 m2 Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 30,5 m 2 Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 5,5 m 2 Zahradní Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 22,3 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 1 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 106,6 m 2. Popis vybavení Jednotky 1: vana... sprchový kout. umyvadlo. 4.2 Jednotka 2 1. Jednotka 2 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 14 m 2 Obývací pokoj + KK... 45,3 m 2 Koupelna 5 m 2 8

9 WC. 1,6 m2 Koupelna 5 m 2 13,9 m2 11 m2 14,3 m2 Šatna 5,3 m2 Sklep (1.PP) 5,4 m2 Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 21,5 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 2 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 120,8 m 2. Popis vybavení Jednotky 2: vana... sprchový kout. umyvadlo. 4.3 Jednotka 3 1. Jednotka 3 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 15,1 m 2 Obývací pokoj + KK... 46,1 m 2 Koupelna 5,9 m 2 WC. 2,1 m2 16,9 m2 16,7 m2 Sklep (1.PP) 5,4m2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 30,5 m 2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 5,5 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 3 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 108,2 m 2. Popis vybavení Jednotky 3: vana... sprchový kout. umyvadlo. 9

10 Schodiště Jednotka 4 1. Jednotka 4 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 14,9 m 2 Obývací pokoj + KK... 46,1 m 2 Koupelna 5,9 m 2 WC. 1,9 m2 16,9 m2 16,2 m2 Sklep (1.PP) 5,4 m2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 30,5 m 2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 5,5 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 4 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 107,3 m 2. Popis vybavení Jednotky 4: vana... sprchový kout. umyvadlo. 4.5 Jednotka 5 1. Jednotka 5 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 9,1 m 2 Obývací pokoj + KK... 39,6 m 2 Koupelna 7,2 m 2 WC. 1,7 m2 17,3 m2 15,3 m2 Šatna 3,2 m2 Šatna 3,8 m2 Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 41,5 m 2 Zahradní Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 56 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 5 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 97,6 m 2. Popis vybavení Jednotky 5: vana... sprchový kout. 10

11 umyvadlo. 4.6 Jednotka 6 1. Jednotka 6 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 9,9 m 2 Obývací pokoj + KK... 41,4 m 2 Koupelna 5,4 m 2. 2,4 m2 11,7 m2 13,9 m2 Šatna 11,6 m2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 17,7 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 6 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 96,3 m 2. Popis vybavení Jednotky 6: Vana... sprchový kout. umyvadlo. 4.7 Jednotka 7 1. Jednotka 7 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 9,9 m 2 Obývací pokoj + KK m 2 Koupelna 5,4 m 2. 2,4 m2 11,2 m2 13,3 m2 Šatna 11,6 m2 Schodiště 3,1 m2 Šatna 13,3 m2 15,9 m2 10,9 m2 Koupelna 3,6 m 2 11

12 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 17,7 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 7 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 141,6m 2. Popis vybavení Jednotky 7: vana... sprchový kout. umyvadlo. 3 ks 4.8 Jednotka 8 1. Jednotka 8 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 14 m 2 Obývací pokoj + KK m 2 Koupelna 5,4 m 2 WC. 2,4 m2 11,7 m2 13,9 m2 21,3 m2 Šatna 4,9 m2 Šatna 4 m2 Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 22 m 2 Zahradní Terasa (nezapočítává se do plochy bytu) 68,2 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 8 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 111,6 m 2. Popis vybavení Jednotky 8: vana... sprchový kout. umyvadlo. 4.9 Jednotka 9 12

13 1. Jednotka 9 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 16,7 m 2 Obývací pokoj + KK... 57,8 m 2 Komora 2,7 m 2 WC. 2 m2 Koupelna + WC 3,8 m 2 Koupelna + WC 5 m 2 20,2 m2 10,9m2 10,1 m2 Šatna 5,4 m2 Chodba 6,2 m2 Komora... 5,4 m 2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 41,3 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 9 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 145,8 m 2. Popis vybavení Jednotky 9: vana... sprchový kout. umyvadlo. 3 ks 3 ks 4.10 Jednotka Jednotka 10 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 16,7 m 2 Obývací pokoj + KK... 57,8 m 2 Komora 2,7 m 2 WC. 2 m2 Koupelna + WC 3,8 m 2 Koupelna + WC 5 m 2 20,2 m2 10,5m2 10,1 m2 Šatna 5,4 m2 Chodba 6,2 m2 Komora... 5,4 m 2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 41,3 m 2 13

14 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 10 s příslušenstvím pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 145,8m 2. Popis vybavení Jednotky 10: vana... Sprchový kout. umyvadlo. 3 ks 3 ks 4.11 Jednotka Jednotka 11 se skládá z místností a příslušenství o následující ploše: Vstupní hala 9,4 m 2 Obývací pokoj + KK... 49,2 m 2 Koupelna + WC 4,4 m 2 Schodiště 3,3 m 2 Šatna (chodba) 23,1 m2 Koupelna 4,1 m2 WC. 2,3 m2 13,7 m2 24,1m2 28,7 m2 Koupelna 6,6 m 2 Šatna 5,8 m2 Komora... 5,4 m 2 Balkon (nezapočítává se do plochy bytu) 14,6 m 2 Celková výměra podlahové plochy Jednotky 11 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 180,1 m 2. Popis vybavení Jednotky 11: vana... sprchový kout. umyvadlo. 4 ks 3 ks 4.12 Garáž 1 14

15 Celková výměra podlahové plochy Garáže 1 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 31,6 m 2. Popis vybavení Garáže 1: bez vybavení 4.13 Garáž 2 Celková výměra podlahové plochy Garáže 2 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 29,3 m 2. Popis vybavení Garáže 2: bez vybavení 4.14 Garáž 3 Celková výměra podlahové plochy Garáže 3 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 25,9 m 2. Popis vybavení Garáže 3: bez vybavení 4.15 Garáž 4 Celková výměra podlahové plochy Garáže 4 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 25,9,6 m 2. Popis vybavení Garáže 4: bez vybavení 4.16 Garáž 5 Celková výměra podlahové plochy Garáže 5 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 18,9 m 2. Popis vybavení Garáže 5: bez vybavení 4.17 Garáž 6 Celková výměra podlahové plochy Garáže 6 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 18,7 m 2. Popis vybavení Garáže 6: bez vybavení 15

16 4.18 Garáž 7 Celková výměra podlahové plochy Garáže 7 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 18,9 m 2. Popis vybavení Garáže 7: bez vybavení 4.19 Garáž 8 Celková výměra podlahové plochy Garáže 8 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 16,7 m 2. Popis vybavení Garáže 8: bez vybavení 4.20 Garáž 9 Celková výměra podlahové plochy Garáže 9 pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 28,8 m 2. Popis vybavení Garáže 9: bez vybavení 4.21 Jednotka se stáními Celková výměra podlahové Jednotky se stáními pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy je 1834 m 2 a související podíl Dlužníka na Budově tak činí 6802/ Popis vybavení Jednotky se stáními: bez vybavení Článek Součástí všech shora uvedených jednotek (čl. 4) jsou veškeré jejich vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, elektroinstalace, telefonu, rozvody STA, včetně uzavíracích ventilů a bytových výměníků, kromě stoupacích vedení). 2. K vlastnictví všech shora uvedených Jednotek 1-11 dále patří podlahové krytiny, nenosné příčky, dveře a okna nacházející se uvnitř jednotek, vstupní dveře do jednotek a okna do jednotek. 3. Jednotky 1-11 jsou ohraničeny vnější stranou vstupních dveří včetně zárubně, vnitřními mi stěnových plášťů včetně oken, vnitřními stavebními konstrukcemi ohraničujícími jednotky, bytovými uzavíracími ventily přívodu studené vody a elektrickými pojistkami (jističi) pro jednotky, včetně těchto ventilů a jističů. 16

17 Článek Společnými částmi Budovy jsou zejména: základy domu včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí hlavní svislé a vodorovné konstrukce střecha včetně střešní krytiny vchody, schodiště s výjimkou schodišť nacházejících se uvnitř jednotek společné chodby, balkóny či terasy s přístupem ze společných částí domu, které nepatří k jednotkám komíny, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, komunikační rozvody, s výjimkou rozvodů, které jsou součástí jednotek hromosvody příslušenství domu, společná zařízení domu Všechny tyto společné části Budovy jsou společné všem vlastníkům jednotek. V Budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. Článek Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího všechny shora uvedené Jednotky 1-11, Garáže 1-9, spoluvlastnický podíl na Jednotce se stáními, spolu se všemi součástmi a příslušenstvím a se spoluvlastnickými podíly na společných částech Budovy a na Pozemku a Společných pozemcích a dále Samostatné pozemky tak, jak jsou specifikovány v článcích 1. až 7. této smlouvy a kupující je přijímá do svého vlastnictví. 2. Na kupujícího přecházejí také práva a závazky týkající se Budovy, jejích společných částí, Pozemku a Společných pozemků a to v rozsahu odpovídajícím spoluvlastnickému podílu na společných částech Budovy, Pozemku a Společných pozemků. 3. Na kupujícího přechází také práva a povinnosti vyplývající ze smluv týkajících se Budovy a jejích společných částí, zejména: a) ze smluv týkajících se dodávek médií a služeb pro Budovu a její vlastníky, b) ze smluv o výkonu práv a povinností souvisejících s provozem, údržbou a opravami společných částí Budovy, Pozemku a společných pozemků, c) vyplývajících ze zápisů v části C listu vlastnictví č. 267, 442, 443, 446, 447 vedeným Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu katastrální pracoviště Praha, pro katastrální Hrdlořezy. Článek Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Jednotek 1-11, Garáží 1-9 a odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných částech Budovy, odpovídajících 17

18 spoluvlastnických podílů na Společných pozemcích a Pozemku a dále Samostatných pozemků činí...,- Kč (slovy:... korun českých). Tato cena je cenou konečnou. Smluvní strany se dále dohodly, že kupní cena spoluvlastnického podílu na Jednotce se stáními a odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných částech Budovy, odpovídajících spoluvlastnických podílů na Společných pozemcích a Pozemku činí Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Kupní cena za Pozemek ve spoluvlastnictví 1 činí ,- Kč (slovy jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) a kupní cena za Pozemek ve spoluvlastnictví 2 činí ,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých). 2. Smluvní strany se dále dohodly, že kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách takto: první záloha ve výši ,- Kč byla složena před podpisem této smlouvy jako 1. část kupní ceny. Tato část kupní ceny je nevratnou zálohou, na jejíž vrácení nemá kupující právní nárok. doplatek ve výši...,- Kč byl kupujícím uhrazen před podpisem této kupní smlouvy na bankovní účet prodávajícího, č. ú / 5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. s uvedením variabilního symbolu, kterým je IČ (r.č.) kupujícího. 3. Den připsání částky rovnající se doplatku kupní ceny na účet prodávajícího je dnem uhrazení splátky kupní ceny. Článek 10. Prodávající je povinen předat předmět prodeje kupujícímu do 15 dnů od vydání souhlasu insolvenčního soudu a Zajištěného věřitele s uzavřením kupní smlouvy, respektive podpisu této smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane nejpozději. Článek Stavy elektroměrů, stavy měřidel odběru vody a stavy kalorimetrů budou zjištěny ke dni předání jednotek kupujícímu a takto zapsány do předávacích protokolů. Prodávající převede uvedená měřidla s takto zjištěným stavem na kupujícího a kupující je povinen přehlásit odběry médií u příslušných dodavatelů. 2. Přeplatky či nedoplatky vyplynuvší z vyúčtování cen služeb a vyúčtování nákladů na správu, údržbu a opravy společných částí Budovy za dobu do dne předání jednotek kupujícímu budou vypořádány výborem SVJ přímo s prodávajícím. Článek Prodávající prohlašuje, že na prodávaných Jednotkách 1-11, Garážích 1-9, dále na spoluvlastnických podílech na společných částech Budovy a dále na spoluvlastnických podílech na Pozemku, váznou tato omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zapsáno pod sp. zn. V-6991/ Zástavní právo smluvní zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zapsáno pod sp. zn. V-52779/

19 2. Prodávající prohlašuje, že na prodávaném ideálním spoluvlastnickém podílu o velikosti 23051/78363 na Společných pozemcích váznou tato omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zapsáno pod sp. zn. V-71371/ Zástavní právo smluvní zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zapsáno pod sp. zn. V-71070/ Prodávající prohlašuje, že na prodávaných Samostatných pozemcích, váznou tato omezení vlastnického práva: Zástavní právo smluvní zřízené na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Zapsáno pod sp. zn. V-6991/ Vlastnictví k předmětu prodeje nabude kupující vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, kterým je ke dni podpisu této smlouvy Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 5. Dle 285 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 6. Dle 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. 7. V den uzavření kupní smlouvy v rámci insolvenčního řízení ve smyslu 289 zákona č. 182/2006 Sb. mezi prodávajícím a kupujícím, bude podepsán a společně s kupní smlouvou podán na příslušný katastrální úřad návrh na provedení záznamu, kde navrhovatel, jako insolvenční správce, prohlásí, že došlo ke zpeněžení předmětu prodeje zatíženého výše uvedenými zástavními právy třetích osob a tím, k jejich zániku. Z tohoto důvodu navrhne, aby katastrální úřad provedl výmaz výše uvedených zástavních práv, nařízení exekuce, exekučních příkazů a návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva z katastru nemovitostí a vyznačil příslušné změny v katastru nemovitostí. 8. Prodávající seznámil kupujícího se stavem předmětu prodeje a kupující prohlašuje, že si předmět prodeje řádně prohlédl a je mu znám jejich současný stav. Prodávající dále prohlašuje, že kromě výše uvedených zástavních práv neexistuje žádná skutečnost, která by bránila prodeji nemovitosti, resp. výkonu vlastnického práva kupujícího v budoucnosti. 9. Prodávající prohlašuje, že na předmět prodeje není zatížen žádným nájemním právem. 10. Prodávající se zavazuje, že do dne účinnosti vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího k předmětu této kupní smlouvy uvedeném v čl. 1. až 7. této smlouvy nezřídí ve prospěch svůj ani třetích osob žádná věcná břemena, nájemní práva, či jakékoliv jiné právní závazky či vady. 11. Prodávající prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy řádně nabídl spoluvlastníkům Jednotky se stáními možnost její koupě za kupní cenu nabízenou kupujícím a spoluvlastníci této nabídky nevyužili. 19

20 Článek Kupující se nabytím vlastnického práva k jednotkám stává členem Společenství vlastníků jednotek. 2. Pravidla pro přispívání členů SVJ na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí Budovy jsou uvedeny ve Stanovách SVJ, stejně jako pravidla pro správu společných prostor. Kupující se zavazuje přispívat na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami, a to dle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech Budovy. Článek Smluvní strany se pro případ, že by nedošlo podle této kupní smlouvy ke vkladu převáděného práva do katastru nemovitostí, zavazují, že uzavřou do 14 dnů od rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu novou kupní smlouvu nebo dodatek stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně, že na pokyn katastrálního úřadu do 14 dnů tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní. 2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemným oznámením druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinností uvedených v odst. 1. tohoto článku druhou smluvní stranou. Článek Smluvní strany této smlouvy se zavazují, že současně s podpisem této kupní smlouvy podepíší návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru podle této smlouvy, který bude podán kupujícím bez zbytečného odkladu po podpisu této kupní smlouvy na Katastrální úřad pohlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 2. Správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí nese kupující. 3. Kupující je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce, následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva kupujícího k předmětu prodeje do katastru nemovitostí, a řádně uhradit vyměřenou daň. Daň z převodu nemovitostí hradí kupující. Článek Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, případně souhlasem Zajištěného věřitele a Krajského soudu v Praze s uzavřením této smlouvy, podle toho, která událost nastane jako poslední. 20

21 2. Zajištěný věřitel, tedy Česká Spořitelna, a.s., udělil insolvenčnímu správci souhlas s uzavřením této smlouvy ve smyslu 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. dne.. 3. Krajský soud v Praze, jako soud insolvenční udělil insolvenčnímu správci souhlas s uzavřením této smlouvy ve smyslu 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. dne... usnesením Vlastnické právo k předmětu prodeje nabývá kupující spolu se všemi právy a povinnostmi dnem vkladu do katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy byl návrh na vklad práva doručen Katastrálnímu úřadu pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Do vydání příslušného rozhodnutí katastrálního úřadu jsou smluvní strany svými projevy vůle vázány. 5. Otázky, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecně platnou právní úpravou, tedy zejména Insolvenčním zákonem, obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně platnými právními předpisy České republiky. 6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle připojují Smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních. Čtyři vyhotovení jsou určeny pro účely řízení u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, jedno vyhotovení obdrží prodávající, jedno vyhotovení kupující. Přílohy: Příloha č. 1: Půdorysy jednotlivých podlaží V Praze dne prodávající kupující 21

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

SMLOUVA č. OM/ /2013

SMLOUVA č. OM/ /2013 SMLOUVA č. OM/ /2013 Smluvní strany: Město Břeclav, IČ: 283 061, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, zastoupeno starostou města MUDr. Oldřichem Ryšavým, jako převádějící a prodávající

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Bytové družstvo Vratislavská čp. 390, 391, 392, Praha 8 IČO: 25089331 se sídlem Praha 8, Bohnice, Vratislavská 390/18, PSČ 181 00 zapsané v obchodním rejstříku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená níže uvedeného dne podle zákona č. 72/1994 Sb. a 588 a násl. občanského zákoníku mezi: I. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA o vymezení jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplnění Obsah: 1. Popis budovy a pozemku 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území VOLARIS Chrudim, Palackého třída 314, Psč 53701 lč~275t2877 zes36upe~a jednatelkou spolecnosti Marketou Mencovou I, předkládá: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ~ 4 zákona Č 72/1994 Sb v platném zněni Obsah: A) Popis

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou Mgr.Vladislavem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Jiří Nauš, advokát IČ: 66246393, ČAK č. 8886 Peckova 9 Datová schránka: ddsgs32 186 00 Praha 8 E-mail: naus@aknaus.cz Tel.: 224 261 011 (024) Fax: 224 261 091 Mobil: 602 339 044 Níže uvedeného dne,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 71/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 20 ze dne 8.12.2010 ke koupi nebytové jednotky č. 2404/36, dle zákona č. 72/1994 Sb., včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: K 6775 PO 1) Ing. Pavel Tatíček, se sídlem Pražská 45, 301 50 Plzeň insolvenční správce dlužníka HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená starostou ing. Milanem

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

I. Preambule. 1.3 Dne zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále v textu také jen občanský zákoník )

podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále v textu také jen občanský zákoník ) SMLOUVA O UZAVŘENÍ SMLOUVY BUDOUCÍ KUPNÍ podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále v textu také jen občanský zákoník ) Smluvní strany Budoucí prodávající: a JUDr.

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan (dále jen budoucí prodávající) a Pan(í): (dále jen budoucí kupující) Smlouva o smlouvě budoucí kupní dohodly v souladu s 1785 a násl. zákona 89/2012

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru

SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru 1*i% SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem fč: 00239640 bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice C

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice C KUPNÍ SMLOUVA č. 30201x o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2228 občanského zákoníku, zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany JUDr. Patrik Graňák se sídlem

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů I. IDENTIFIKACE VLASTNÍKA BUDOVY Město Jesenice IČ: 00243825 se sídlem Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva )

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva ) Příloha č. 4 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 8, zastoupené Ing. Petrou Bernfeldovou,

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ 1. Smluvní strany budoucí prodávající: Firma/název: SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená dle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku IČ: 022 21 390 se sídlem: v Olomouci, Nová Ulice,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2016 o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2016 o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2016 o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) smluvní strany: kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více