VÝROČNÍ ZPRÁVA ROMEA, o. s. Nad Primaskou Praha 10. Kancelář Žitná Praha 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou Praha 10 Kancelář Žitná Praha 1

2 [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA, o. s. Zdeněk Ryšavý, Jarmila Balážová, František Kostlán, František Bikár, Iva Hlaváčková, Radka Steklá, Jitka Votavová, Lukáš Houdek, Adéla Gálová Editace a korektury Lenka Jandáková, Zdeněk Ryšavý Fotografie Lukáš Houdek, Jaro Vacek, František Kostlán, Kateřina Čopjaková, Iva Hlaváčková, Zdeněk Ryšavý, Jiří Salik Sláma, Dalibor Puchta a archiv ROMEA, o. s. Grafické zpracování Zdeněk Ryšavý

3 [2] Obsah Úvodní slovo... 3 Realizované projekty... 6 MEDIÁLNÍ OBLAST Zpravodajský server Romea.cz... 7 Měsíčník romano voďi... 9 Romská internetová televize ROMEA TV VZDĚLÁVACÍ OBLAST Vzájemnou spolupráci neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti Menšiny mezi námi Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty Projekt Romský mentor Evropský školící program pro romské mediátory ROMED LIDSKO-PRÁVNÍ OBLAST Boj proti násilí z nenávisti a medializace SOCIÁLNÍ OBLAST Podpora zaměstnávání Romů v Praze Ethnic Friendly zaměstnavatel KULTURNÍ OBLAST Výstava portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro Organizace Organizační struktura a orgány sdružení Poděkování... 28

4 [3] Úvodní slovo Vážení přátelé, občanské sdružení ROMEA, které má za cíl přispět k rehabilitaci romství a romské menšiny a ke zlepšení vzájemného soužití, svoji činnost od počátku existence, tedy od roku 2002, rozděluje do čtyř základních oblastí. A to mediální s vědomím toho, že žádná jiná nevládní organizace se systematicky nezabývá monitorováním obrazů Romů v českých médiích a snahou o objektivizaci velmi špatné image této menšiny v naší zemi. Další oblast činnosti sdružení tvoří antidiskriminační projekty mající za cíl nejen shromažďovat takovéto případy, ale rovněž pomoci konkrétním obětem diskriminačního chování nebo násilí z nenávisti. Mgr. JARMILA BALÁŽOVÁ předsedkyně ROMEA, o. s. Třetí významný pilíř naší práce od počátku představuje oblast vzdělávací, jež zahrnuje práci se školáky (romskými i neromskými), jejich pedagogy, pozitivními vzory z řad menšin, již se aktivně zapojují do našich projektů. V neposlední řadě je součástí této oblasti publikační činnost, jejímž cílem je nabídnout další dostupné materiály pro děti nebo naopak učitele, které by jim měly pomoci získat další informace využitelné ve školství a snaze o inkluzivní přístup. K dalším projektům, na nichž participujeme, patří také zprostředkování pomoci a servisu osobám hůře zaměstnavatelným (což výrazná část romské menšiny bohužel je) při hledání zaměstnání. Jsem opravdu ráda, že mohu říci, že si ROMEA, o. s. vydobylo svojí činností a záběrem naprosto nepřehlédnutelné místo v neziskovém poli organizací zabývajících se lidskými právy. Patří k respektovaným a vyhledávaným organizacím jak novináři, politiky, aktivisty, tak samotnou romskou komunitou. Myslím, že mohu říci, že rok 2011 to opět potvrdil. POSLÁNÍ Občanské sdružení ROMEA vzniklo jako dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující romské a neromské občany, jejichž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Mezi základní poslání patří snaha sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí na různých úrovních pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití. Nechci rozebírat konkrétní projekty, to děláme společně s kolegy dál v této zprávě, spíše zmínit společenskou atmosféru, jež naši činnost výrazně ovlivňovala a kterou jsme se snažili naopak svojí prací ovlivňovat i my. Rok 2011 byl velmi těžký právě v oné zmiňované společenské atmosféře. Musím určitě zmínit nepokoje a demonstrace v regionu Šluknovského výběžku, které odstartovaly sérii podobných shromáždění a následně jejich blokád v dalších městech ČR. Většinu těchto událostí jsme zdokumentovali, při demonstraci tzv. slušných lidí v Rumburku, z nichž někteří křičeli nenávistná protiromská hesla, se nám podařilo natočit videozáběry, jež pak byly odvysílány různými televizními společnostmi a sloužily jako důkazní materiál rovněž Policii ČR. Snažili jsme se zapojit do poklidných iniciativ a vtáhnout do nich ty, kterým není násilí blízké a preferují klidné soužití, i proto jsme spoluorganizovali nenásilnou blokádu pochodů neonacistů Novým Borem, stejně tak jsme později podpořili nenásilnou blokádu v Brně nazvanou v Brně neonacisty nechceme. Z mnoha měst jsme zajišťovali on-line přenosy a opět předávali informace dál. Snažili jsme se nejen monitorovat, ale občansky též formovat společnost nenásilnou cestou nebo spíše se o to aspoň pokusit.

5 [4] ZÁKLADNÍ CÍLE podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o Romech a jejich šíření jak mezi romskou tak i ostatní populací v celé České republice podpora vzdělávání Romů, s akcentem na prohlubování znalostí a profesionálních dovedností mladé generace v oblasti mediální, ale i dalších podpora romských kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména romské mládeže podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců, propagace romské kultury ve všech jejích odvětvích vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice instituce, sdružení i jednotlivce k naplňování cílů uvedených výše. HLAVNÍ ČINNOSTI Ráda bych zmínila ještě naši zainteresovanost ve stažení serveru Necyklopedie z finálového klání soutěže Křišťálová lupa 2011, které vybírají sami uživatelé internetu. Při prostudování obsahu tohoto sice satirického, nicméně dle našeho pohledu již zákon překračujícího serveru, jsme se rozhodli upozornit jeho provozovatele, policii, organizátory i donátory soutěže na jeho závadnost. Nakonec se nám podařilo, že Necyklopedie byla z klání stažena a nejvíce urážlivá hesla týkající se Romů, homosexuality ad. vymazána nebo opravena. A teď k samotným projektům. Na naprosté většině z nich pracujeme léta, což poznáte z textů na následujících stranách. Ráda bych ale teď zmínila dva nové, i proto, že nám byly nabídnuty vzhledem k naší předchozí práci. První je ryze český a nabídka na partnerství přišla od spřátelené nevládní organizace z Brna IQ Roma servis. Jde o udělování a propagaci značky Ethnic Friendly zaměstnavatel těm z podniků, ale i nevládkám nebo dokonce státním institucím, které samy od sebe ctí tradici rovného přístupu a zaměstnávají příslušníky vizuálně odlišných menšin nebo etnik. A další potěšující nabídka přišla z Budapešti. ROMEu si jako národního partnera vybrala Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť pro mezinárodní projekt, jenž běží v dalších 4 zemích (Bulharsku, Slovensku, Makedonii a Maďarsku). Jedná se o realizaci volnočasových aktivit zaměřených na integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím umění a kultury. Do projektu jsou zapojeny školy, NNO a charity, které na své půdě pořádají ve spolupráci s romským mentorem sérii obsahově propojených 16 aktivit, jejichž charakter a náplň se odvíjí od profesního a uměleckého zaměření každého mentora. Se všemi ostatními našimi projekty se můžete seznámit sami a já doufám, že získáte pocit, že svoji práci děláme poctivě a s velkou snahou a že ta snaha a projektová činnost má smysl. propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin, šíření informací prostřednictvím elektronických médií vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou.

6

7 REALIZOVANÉ PROJEKTY

8 [7] Zpravodajský server Romea.cz Způsob informování majoritních médií o romské menšině není uspokojivý zpravidla se téma do médií dostane jedině tehdy, když s ním má většinová část společnosti takzvaný problém. Vzniká tak neúplný a více či méně pokroucený mediální obraz Romů, který pak společnost přebírá bezezbytku. Zpravodajský server Romea.cz funguje už od roku 2003 a snaží se nabízet protiváhu místo, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě Romů, a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí. I v roce 2011 jsme nabízeli aktuální zpravodajství o věcech, které se Romů jakkoliv dotýkají o lokální i evropské politice vůči Romům, životě Romů v regionech České republiky, o sociálním systému, školství, dopadech politického rozhodování na život Romů, o problematice sociálního vyloučení, o romské kultuře, literatuře či inspirativních osobnostech z řad Romů. ZÁKLADNÍ INFORMACE Server Romea.cz vznikl v roce Snaží se nabízet místo, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě Romů a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí. NÁVŠTĚVNOST V LETECH návštěv zobrazení stránek Sledovali jsme jevy jako diskriminace, rasismus a činnost ultrapravicové scény. Například podrobnosti o osobách a politice ultrapravice, o jejím pronikání do státní správy, důsledné on-line zpravodajství z neonacistických akcí či informace o vyšetřování násilí z nenávisti. Server Romea.cz se samozřejmě věnoval i pozitivnějším tématům. Bohužel ty si takovou širokou čtenářskou obec nenašly. Stejně tak jsme nebyli úspěšní prosadit tyto kladné informace o Romech do majoritních médií. Na konci roku jsme se však museli věnovat i velmi smutnému tématu: zemřel prezident Václav Havel a na stránkách Romea.cz na něj vzpomínali romské osobnosti. V roce 2011 jsme se snažili působit různými prostředky i na česká média, aby informovala objektivněji, přesněji, aby plnila svoji roli skutečně odpovědně. Různé redakce tak po intervenci Romea.cz změnily své titulky či fotografie, které čtenáře manipulovaly a podporovaly stereotypní vnímání Romů. Média také čím dál častěji citují ze zpravodajství Romea.cz. Jindy redakce Romea.cz plní pro majoritní média roli jakéhosi informačního servisu o tématech spjatých s romskou menšinou. On-line rozhovory s osobnostmi V průběhu roku se uskutečnily 4 on-line rozhovory s osobami z různých oblastí společenského života. Čtenáři serveru měli jedinečnou možnost ptát se pozvaných hostů na cokoli souvisejícího s předem danou tematickou oblastí, jejich profesí, zkušenostmi, názory, apod. Na otázky odpovídali David Tišer, Drahomír R. Horváth, Renata Berkyová, Vlado a Martin Oláhovi. Speciály Déle trvající kauzy na soudobé politické scéně či významné události v kultuře vedly ke vzniku speciálních rubrik, v nichž je možné najít veškeré, chronologicky řazené, MEDIÁLNÍ OBLAST

9 [8] zpravodajské informace spojené s konkrétním tématem. Jedná se např. o rubriky: NÁVŠTĚVNOST V ROCE návštěv zobrazení stránek unikátních návštěvníků POČTY ČLÁNKŮ článků a videí v českém jazyce článků v anglickém jazyce - Agentura shromažďuje informace od počátku vzniku myšlenky na vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách po současnost. - Diskriminace mapuje a dokumentuje aktuální případy diskriminace v naší společnosti. - Neonacismus monitoring událostí dokumentujících vzrůstající napětí ze strany krajně pravicových extrémistů vůči Romům v ČR a do zahraničí. - Šluknovsko mapovali jsme události a protiromské demonstrace v druhé polovině roku 2011 na Šluknovsku. Přinášeli jsme informace ze všech uskutečněných demonstrací, o životě a názorech Romů žijících v tamních ghettech či ubytovnách, i o názorech protiromských demonstrantů. Vedle zpravodajství jsme informovali prostřednictvím on-line reportáží a videí. Kamerové záběry z první demonstrace v Rumburku, z nichž je na první pohled patrné, že šlo o pokus o pogrom na Romy, zcela změnily do té doby alibistický přístup českých médií k tomuto tématu. - Ladislav Bátora na MŠMT - Čtenář nalezne v archivu serveru Romea.cz plejádu článků sledujících působení sympatizanta Národní strany Ladislava Bátory na ministerstvu školství, kde díky prezidentovu spolupracovníkovi Petru Hájkovi a ministru školství Josefu Dobešovi zastával vysoký post. Současně byly v průběhu sledovány kroky odpůrců proti setrvání Bátory v úřadu. Od do bylo publikováno celkem článků a videí v českém jazyce a 962 článků v anglickém jazyce. VŠE O ROMECH NA JEDNOM MÍSTĚ Odkazy na jednotlivé články v češtině a angličtině jsou zároveň pravidelně zveřejňovány i na webové sociální síti Facebook, kde má ROMEA, o. s. (http://www.facebook.com/sdruzeniromea) přes fanoušků. Server Romea.cz umožňuje, aby mohly i ostatní servery automaticky přebírat aktuální romské zpravodajství, které vytváříme. Zpravodajství provozované sdružením ROMEA naleznete vedle stránek idnes a Lidových novin také na pravděpodobně největším a nejpropracovanějším serveru monitorujícím český internet Zprávy a články z časopisu Romano voďi od nás přebírá také například server Mezikulturnidialog.cz nebo news.google.com.

10 [9] Měsíčník Romano voďi Měsíčník Romano Voďi vychází od roku Za dobu své existence si vybudoval stabilní pozici články jsou přebírány či citovány majoritními médii, zejména těmi internetovými. Myšlenka na jeho založení vznikla v roce 2002 coby reakce na absenci periodika, které by moderním zpracováním dokázalo zaujmout romské i neromské čtenáře, a to přesto, že se zabývá menšinovým tématem. Dalším cílem bylo a je motivovat Romy, aby se jeho prostřednictvím začali více angažovat ve věcech veřejných a zapojovat se do širšího společenského života v České Republice. V roce 2011 doznal měsíčník Romano Voďi několika zásadních úprav, a to zejména v oblasti grafického zpracování. Nová podoba magazínu je současnější, atraktivnější a přehlednější, důraz je kladen na odbornost článků ze širokého tematického spektra a na kvalitní obrazový materiál. Na stránkách Romano Voďi dostává stejnou měrou prostor aktuální oblast společensko-politická a příspěvky z oblasti kulturního dění. Jednotlivá čísla jsou vždy zastřešena hlavním tématem. Krom pravidelných rubrik (Komentář, Fejeton ad.) přibyla od března 2011 také nová rubrika Dvojí pohled, která dává formou vzájemné zpovědi prostor názorům osobností z řad Romů i Neromů, které sdílí společnou profesní platformu. ZÁKLADNÍ INFORMACE Ročník: IX Periodicita: měsíčník Cena: 20 Kč Předplatné: 18 Kč Náklad: ks Registrační číslo MK ČR: E Romano Voďi i nadále spolupracuje se stálým okruhem externích přispěvatelů, jako jsou například fotografové Lukáš Houdek a Jiří Sláma, žurnalista Tomáš Bystrý, aktivista a novinář František Kostlán či překladatelka a romistka Karolina Ryvolová. Měsíčník se dlouhodobě tematicky věnuje společensky palčivým tématům jako je sociální exkluze, rasismus a anticiganismus, segregace ve vzdělávání, mediální manipulace, korupce, chudoba a podobně. Zároveň přináší zprávy z oblasti aktuálního kulturního dění (nejen) Romů v ČR i jinde, nabízí analýzy, komentáře, recenze, fejetony, fotostory, rozhovory, reportáže, glosy a mnoho dalšího. Pojďme se podívat na nejzajímavější témata, kterým jsme se v roce 2011 věnovali. V červnovém vydání přinesl rozhovor Františka Kostlána s Michalem Demeterem, který se spolu se svou rodinou stal obětí žhářského útoku. Trestným činům z násilí z nenávisti se věnuje i Kateřina Čopjaková ve svém článku o Ottovi Absolonovi: tragické oběti nejznámější rasové vraždy u nás. WEBOVÉ STRÁNKY FINANCOVÁNÍ Projekt Romano voďi 2011 spolufinancuje Ministerstvo kultury ČR částkou Kč. Říjnové číslo RV se věnovalo mimo jiné událostem v severních Čechách, a to v článku Andreje Giňi Novodobý hon na čarodějnice? Na otázky týkající se inkluzivního vzdělávání odpovídala Saše Uhlové bývalá náměstkyně ministra školství Klára Laurenčíková. V prosincovém čísle jsme tak například otiskli unikátní článek Může se to stát každému z nás Saši Uhlové, která se vydala do pražských ulic zjišťovat, jaká atmosféra panuje v adventním čase mezi lidmi bez domova. Měsíčník RV má cca 1000 stálých odběratelů a je distribuován také do základních a speciálních škol či knihoven. Vybrané texty jsou dostupné v archivu RV na internetové adrese MEDIÁLNÍ OBLAST

11 [10] CÍLE PROJEKTU - dokumentace romské kultury, zvyků - návrat některých zapomenutých zvyků do běžného života - vyšší informační úroveň Romů i majority o kulturních zvycích Romů, o jejich způsobu života a událostech spjatých s Romy v ČR - větší zájem Romů i majority o romské kulturní akce (koncerty, výstavy, divadelní představení apod.), větší povědomí o jejich konání (lepší informovanost) - seznamovaní majority s romskými osobnostmi nebo s osobnostmi pracující s romskou komunitou. Romská internetová televize ROMEA TV Vznikla v roce V jednotlivých rubrikách naleznete následující: Zpravodajství přináší reportáže a zprávy z dění ze světa Romů a související témata. Sekce Vzdělávání nabízí reportáže s tématy celospolečenskými, kulturními, lidskoprávními, historickými, dále odborné debaty, portréty, ankety, apod. Rubrika Film obsahuje ukázky ze snímků s romskou tematikou, recenze apod. V sekci Hudba a zábava jsou k nalezení sestřihy ze světového festivalu Khamoro, koncerty, videoklipy a hitparáda. V roce 2009 vznikla také nová rubrika Desetiminutovka, která během roku 2011 byla obohacena o dalších deset dílů této talk-show. Romští moderátoři Jarmila Balážová, Richard Samko a Tomáš Bystrý, kteří se v přípravě pořadu během roku pravidelně střídali, přinášeli divákům rozhovory s výraznými osobnostmi romského původu napříč společenským spektrem. WEBOVÉ STRÁNKY Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti Projekt je zaměřen na monitoring akcí vztahujících se k romské kultuře v užším slova smyslu a následné informování, avizování, přinášení reportáží apod. FINANCOVÁNÍ Projekt Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti v roce 2011 spolufinancovalo v roce 2011 Ministerstvo kultury ČR částkou Kč. Stěžejní část projektu spočívá především ve video-dokumentaci kulturních akcí, demonstrací, konferencí a jiných aktuálních událostí. Velké množství reportáží a záznamů natočil účastník mediálních kurzů pořádaných sdružením Transitions František Bikár. Moderátorský tým romské zpravodajské relace doznal výrazné změny. Zpravodajství v roce 2011 uváděla Veronika Grundzová a Magdaléna Klimentová. Krátké zprávy stejně jako předchozí léta uváděl v olašštině Vincent Holub. Další spolupracovníci se rekrutují z řad ROMEA, o. s. a dalších externích spolupracovníků. Pokračovalo se v publikaci jednotlivých video-reportáží na serveru a také ve výrobě unikátního romského zpravodajství s názvem Hiri, což česky znamená zprávy. Do jednotlivých relací jsou zařazovány vždy 3 4 reportáže, součástí relace byly i bloky krátkých zpráv z oblasti politické a kulturní. Hlavním jazykem zpráv byla opět romština. Všechna videa byla umisťována na server YouTube.com, konkrétně na V roce 2011 vzniklo deset zpravodajských relací Hiri (http://www.romea.cz/cz/video/hiri).

12 [11] Vzájemnou spolupráci neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti Tříletý projekt tvořený pěti klíčovými aktivitami podporuje rovné příležitosti romských žáků ve vzdělávání, posiluje motivaci těchto dětí a jejich rodičů účastnit se vzdělávacího procesu, zaplňuje informační mezeru na ZŠ a SŠ o socio-kulturních aspektech Romů a vytváří vůči minoritám otevřené a tolerantní klima zejména ve školách. Tento projekt byl zahájen v září 2009 a potrvá do srpna Klíčovými partnery projektu jsou ZŠ Most a Masarykova Univerzita v Brně. Romano voďori v roce 2011 ZÁKLADNÍ AKTIVITY - Časopis pro multikulturní mládež Romani Voďori - Vzdělávací interaktivní server nejen o Romech - Přednášková činnost pro ZŠ - Vydání metodické příručky pro pedagogy ZŠ na téma Jak využívat dějiny a literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ - Semináře pro pedagogy ZŠ ROMANO VOĎORI Ročník: II Periodicita: dvouměsíčník Cena: zdarma Náklad: ks Registrační číslo MK ČR: E Během roku vyšlo celkem 5 čísel časopisu Romano voďori, jejichž obsahové naplnění probíhalo ve spolupráci s 10 vybranými základními školami, ve kterých má časopis své externí redakce, a odbornými redaktory, kteří s časopisem nárazově spolupracují na článcích na určitá témata, jejichž směrem jsou jednotlivá čísla zaměřena. Externí redakce ve školách mají aktuálně cca 100 přispívajících žáků (10 žáků/škola). Školy byly vybírány tak, aby byly v blízkosti sociálně vyloučených lokalit a měly žáky z řad příslušníků menšin. V současné době má projekt spolupracující Romy, Vietnamce, Bulhary, Mongoly, Ukrajince aj. Časopis má svou internetovou mutaci s adresou kde jsou publikovány i texty, které nebyly v tištěné podobě uveřejněny. Současně je na těchto stránkách k dispozici psychologická poradna, prostřednictvím níž na dotazy čtenářů odpovídá psycholožka Dana Hajná. Témata čísel byla následující: 5/2011 (vyšlo v lednu) Konflikty, 6/2011 (vyšlo v březnu) V pohybu, 7/2011 (vyšlo v květnu) Múzování, 8/2011 (vyšlo v září) Místo pro život, 9/2011 (vyšlo v listopadu) Závislosti. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

13 [12] Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ WEBOVÉ STRÁNKY FINANCOVÁNÍ Projekt Vzájemnou spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti je v letech financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky částkou , 40 Kč. V roce 2011 proběhly dva druhy přednášek pojatých formou interaktivních workshopů. V období leden červen dobíhaly dílny na téma Historie Romů, v měsících září prosinec započala nová série tvůrčích dílen s lektory (umělci) z řad Romů a cizinců. Historické workshopy na 10 ZŠ byly vedeny lektory z řad romistů a dvou Romů, z nichž první Pavel Berky je studentem oboru oděvní design na VŠUP v Praze a druhý Emil Cina je význačný romský prozaik a básník, překladatel a bývalý redaktor romského vysílání na Rádiu Regina a romských periodik. S jejich pomocí žáci nahlédli do romských dějin, na které na rozdíl od těch českých a světových nebývá až na výjimky ve škole prostor. Kromě vyprávění zážitků s nucenou koncentrací Romů za druhé světové války si žáci zahráli roli výzkumníků a sami na podkladě fotografií, úryvků z memorátů a fakt z historie Romů připravili pro své spolužáky povídání o příchodu Romů do Evropy, počátcích romského usazování na Moravě či osudech za holokaustu. Tvůrčí dílny, jež probíhaly v prvních měsících školního roku 2011/2012 na 3 ZŠ (a od ledna mají své pokračování na zbývajících 7 ZŠ), jsou postaveny na konceptu menšina učí většinu. Renomovaní a zkušení mladí umělci z řad Romů, Poláků či sexuálních menšin sdílí s žáky své umění oděvní tvorbu, malířství, divadlo, tanec. Během praktické ukázky a spolupodílu na tvorbě ale i uvažují nad tématy různých kultur, včetně té české, odlišnostmi mezi lidmi i způsoby, jak tyto překlenout hledáním společného. Žáci tak mají možnost aktivně strávit tři hodiny s člověkem, který je pro ně zajímavým svým oborem činnosti a zároveň je reprezentantem menšiny, o níž se děti dozvídají spíše zprostředkovaně a často jednostranně například z médií.

14 [13] Menšiny mezi námi 2011 Projekt Menšiny mezi námi se již osmým rokem snažil nabourávat předsudky a stereotypy vůči menšinám žijícím v české společnosti, a to zejména u dětí a mladých lidí. Stejně jako v minulých letech probíhal jednak formou workshopů na základních školách se zástupci menšin a cizinců žijících v České republice, jednak formou literární a výtvarné soutěže na témata týkající se menšin, ať už národnostních, náboženských, sexuálních či jiných. Workshopy na ZŠ Žákům základních škol byla určena jedna z klíčových aktivit Besedy a workshopy založená na přímém osobním, motivačním setkání. Poměr žáků (cizinci vs. Češi) byl proměnlivý, mnohdy v závislosti na lokalitě, typu školy, ročníku apod. Počet účastníků, kteří se zúčastnili besed a workshopů, byl přibližně 400 tzn. v každé z deseti navštívených škol přibližně 40 osob, přičemž do tohoto počtu řadíme žáky navštívených škol a přítomné pedagogy. HISTORIE A ZÁKLADNÍ CÍL Projekt realizuje sdružení ROMEA, o. s. od roku V roce 2011 proběhl již osmý ročník. Hlavním cílem je nabourávat předsudky a stereotypy vůči menšinám žijícím v české společnosti. POČET BENEFICIENTŮ Celkový počet přímých beneficientů projektu je 585 osob (účastníci besed a workshopů 400, účastníci soutěže 135, hosté vyhlášení 50). ZÁKLADNÍ AKTIVITY - Workshopy na ZŠ - Literární a výtvarnou soutěž Menšiny mezi námi Internetový cyklus skola.romea.cz Série 10 besed pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ se týkala tématu národnostních menšin v ČR. Uskutečnila se v 10 městech, které vykazují vysoký podíl příslušníků národnostních menšin na celkovém počtu obyvatel města či regionu. Celkově jsme během projektu navštívili 9 krajů ČR. V každé ze škol proběhla společná beseda a 3 workshopy vedené cizinci žijícími v ČR. Datum Škola/město Kraj Teplice, ZŠ Na Stínadlech 2386 Ústecký Stříbro, ZŠ Gagarinova 1039 Plzeňský Rumburk, ZŠ U Nemocnice 1132/5 Ústecký Mimoň, Mírová 81 Liberecký Cheb, ZŠ Obětí nacismu 16 Karlovarský Trutnov, ZŠ Komenského 399 Královéhradecký Týn nad Vltavou, ZŠ Žižkova 285 Jihočeský Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817 Středočeský Frýdek-Místek, ZŠ Pionýrů 400 Moravskoslezský Ústí nad Orlicí, ZŠ Komenského 11 Pardubický Během projektu proběhly následující workshopy: Arabský workshop byl veden zkušeným syrským pedagogem Marwanem Alsolaimanem, který v Praze vyučuje matematiku a fyziku, češtinu pro cizince a arabštinu pro Čechy. V rámci jeho workshopu se děti seznámily s arabskými reáliemi, kulturou, jazykem, písmem, ale také hudbou a zpěvem. Africký workshop byl veden hydrologem a DJem Paulusem Natangem Amakutuwou, který pochází z Namibie. V současné době studuje doktorandské studium v oboru environmentální modelování na ČZÚ v Praze. V jeho workshopu se žáci seznámili s životem v Namibii, ať už se jedná o kulturu, politiku, gastronomii či vzdělávání. Následovala diskuse o kulturních rozdílech a předsudcích v obou zemích. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

15 [14] WORSHOPY NA ZŠ 10 workshopů a besed pro 400 žáků z osmých a devátých tříd základních škol. Typy workshopů: - Arabský - Africký - Romský - Lidskoprávní - Argentinského tanga - Filmový - Divadelní - Výtvarný Filmový worshop byl veden polskou studentkou divadelní vědy a překladatelkou Krystynou Mogylnickou. Účastníci tohoto workshopu zhlédli krátký polský dokumentární film, který měli následně možnost ve skupinkách analyzovat na základě předem daných témat. Workshop argentinského tanga vedla polská herečka a tanečnice Ula Wojtkoviak. Během dílny měli žáci možnost seznámit se s historií a proměnami tohoto tance, vnímat různé pohledy na tango a přemýšlet nad stereotypy, které i kolem tohoto tance existují. Divadelní workshop probíhal pod vedením polské herečky a scénografky Ewy Woźniak. Dílna byla zaměřena zejména na pohybovou přípravu, soustředěnost a vyjadřování emocí. Lektorka s dětmi pracovala především prostřednictvím různých pohybových cvičení a her. Lidskoprávní workshop byl veden ředitelkou pražského Barmského centra, která přímo z Barmy pochází, Sabe Soe. Dílna byla zacílena na lidská práva, se zaměřením právě na situaci v Barmě a také na Barmánce žijící v ČR. Děti se s jednotlivými aspekty života v Barmě seznamovaly prostřednictvím interaktivních her, dokumentárního filmu i diskuze. Výtvarný workshop byl veden výtvarníkem Dmitrijem Proškinem pocházejícím z Kazachstánu, který se již devět let věnuje sprejování graffiti. Jeho workshop byl pojat jako exkurze do světa graffiti, děti se dozvěděly, co sprejování obnáší, prohlédly si některá díla a získaly stručný přehled o graffiti ve světě. Součástí byl i tzv. sketch-battle souboj v malování návrhu. Nejlepší návrhy byly v závěru programu vyhodnoceny a oceněny. LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Zapojeno 25 subjektů Celkem 135 příspěvků - Výtvarné práce: 98 příspěvků - Literatura: 25 příspěvků - Foto a video: 12 příspěvků Romský workshop byl využit jako doplňkový, vedený byl studentem VŠ Policejní akademie Tomášem Ščukou. Během workshopu se děti měly možnost seznámit s jeho běžným povoláním a studiem, a odhlédnout tak od jeho etnické příslušnosti. Na druhou stranu pak následovala diskuze, ve které se hovořilo na téma Romů v české společnosti. Děti měly možnost vyjádřit své názory na tuto problematiku a společně s lektorem se zamyslet nad řešením některých problémů. Literární a výtvarná soutěž Menšiny mezi námi 2011 Dalším z pilířů projektu byla soutěž Menšiny mezi námi Do soutěže se zapojilo celkem přes 130 účastníků z 25 vzdělávacích institucí. Subjekt Počet Základní školy 7 Střední školy 6 Dětské domovy 3 Nízkoprahová zařízení 3 Občanská sdružení 3 Soukromé osoby 3 Celkem 25 Soutěž byla rozdělena do 3 oblastí: výtvarná, literární a fotografie a video. Celkem jsme obdrželi 135 příspěvků, nejvíce se soutěžící zapojili ve výtvarné oblasti.

16 [15] Internetový cyklus skola.romea.cz INTERNETOVÝ CYKLUS návštěv unikátních návštěvníků FINANCOVÁNÍ Projekt Menšiny mezi námi 2011 spolufinancovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy částkou ,- Kč. Jednou z částí projektu je také Internetový cyklus jenž má za cíl zvyšovat u romských i neromských žáků informační úroveň o romské historii, jazyku a osobnostech, přibližovat další menšiny žijící v České republice a také informovat o probíhající soutěži a workshopech na základních školách. Během roku 2011 navštívilo internetové stránky celkem unikátních návštěvníků, které označujeme jako nepřímé beneficienty projektu. Zpětnou vazbu nám poskytují i reakce dětí na zde zveřejněné informace, aktivní vyplňování hodnotících dotazníků z workshopů apod. Součástí letošního projektu bylo průběžné doplňování a aktualizace stávajících rubrik na webu. Aktualizovány byly samozřejmě informace týkající se soutěže, objevilo se zde vyhlášení soutěže, její pravidla, termín uzávěrky a následně i zpráva o slavnostním předávání cen spolu s výsledkovou listinou. Doplněny byly aktuální fotografie ze slavnostního ceremoniálu a videozáznam a také ukázky všech vítězných děl obrázků, fotografií i literárních příspěvků. Další doplněné informace se týkaly besed na základních školách. Na webu byl umístěn hodnotící formulář, který měli žáci i pedagogové po realizaci workshopu na jejich škole vyplnit. Objevily se zde i medailonky jednotlivých lektorů a fotogalerie z letošního ročníku. Vytvořena byla nová rubrika Žijí tu s námi, kde budou postupně představovány jednotlivé národnostní menšiny žijící v ČR. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

17 [16] Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty HISTORIE V roce 2011 již 12. ročník pamětního univerzitního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské menšiny v terciárním stupni vzdělání a působit desegregačně na vzdělávací systém. V roce 2011 Romský vzdělávací fond vyhlásil dvanáctý ročník pamětního univerzitního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. Stipendijní program se vztahuje na občany 13 zemí střední a východní Evropy, včetně České republiky. Program v České republice, který ROMEA, o. s. koordinuje, podporuje studenty denní i dálkové formy studia a bez omezení věku žadatelů. Výše stipendia je vypočítávána na základě částky 80 eur na studijní měsíc. Stipendia RMUSP musí být využita na pokrytí učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Přijato 44 žádostí - Podpořeno 31 vysokoškolských studentů - Rozdělená částka: ,- Eur FINANCOVÁNÍ Náklady na koordinaci Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v ČR hradí Romský vzdělávací fond a v roce 2011 činily ,- Eur. Propagace programu v ČR probíhala v průběhu března a dubna Byly realizovány 3 informační schůzky ve třech největších městech ČR (Praha, Brno, Ostrava), na dalších informačních serverech a pomocí dalších médií. Informace byly šířeny pomocí dostupných komunikačních kanálů a určeny žadatelům, středním a vysokým školám, zástupcům státní správy a neziskových organizací. Novinkou v roce 2011 bylo podávání přihlášek prostřednictvím on-line aplikace a žadatelé se mohli přihlásit do Celkem bylo přijato 44 žádostí o stipendium. Polovina z tohoto byli studenti či uchazeči o studium prezenční formy studia, zbývajících 22 žádostí činili studenti dálkové formy studia. Z celkového počtu bylo 33 žádostí podáno studenty bakalářského programu, 9 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského studia. Orientační schůzka žadatelů se zástupcem REF proběhla 20. června Téhož dne se konala porada Národní výběrové komise a zástupce REF s cílem posouzení a výběru vhodných žadatelů o RMUSP stipendium. Žadatelé museli prokázat svůj studijní průměr, ale i odhodlání ke studiu a další zkušenosti. Do poloviny října pak žadatelé dokládali potvrzení o studiu pro daný akademický rok. Na podzim roku 2011 REF oznámil finální výsledky stipendijní soutěže pro rok Celkově bylo podpořeno 31 vysokoškolských studentů, kterým bylo rozděleno ,- eur. Stipendium získalo 23 studentů bakalářského studia, 6 studentů magisterského studia a 2 studenti doktorandských programů.

18 [17] Projekt Romský mentor Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách. Projekt do České republiky přinesla Open Society Foundations (OSF) v rámci Programu umění a kultura Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá v rámci Dekády romské inkluze. V Česku v roce 2011 začala realizace prvního ročníku projektu. Projekt úspěšně probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku. CÍLE PROJEKTU - rozvíjet sebevědomí a představy budoucnosti romských dětí prostřednictvím procesu učení - vytvořit otevřenou atmosféru, která podněcuje jejich osobní rozvoj, účast ve skupinové práci, sociální chování, učení prostřednictvím pozitivního vzoru (mentora), a rozvoj představ pro budoucnost - dozvědět se informace o romské kultuře a historii, posílit identitu romských dětí, zvýšit vzájemnou toleranci, napomáhat integraci ve škole - podporovat umělecké aktivity, které přispívají k rozvoji dovedností dětí ve škole - podpora vzniku smíšených dětských skupin. FINANCOVÁNÍ Projekt Roma Mentor Project financuje nadace Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť na období částkou ,- USD. Realizace projektu probíhá v průběhu celého školního roku. Romský mentor ve spolupráci s pedagogem a dle potřeb dětí vytvoří tematický plán šestnácti obsahově propojených aktivit. Prvních osm setkání je uskutečněno v prvním pololetí školního roku, zbylých osm v druhé polovině roku. Formou zážitkového učení se žáci seznámí s určitou uměleckou činností dle uměleckého zaměření romského mentora a informacemi o romské historii a kultuře. Šestnáctá, poslední, aktivita je určitým vrcholem projektu, kdy je uspořádáno například představení či výstavka děl dětí. Tým mentor pedagog se v průběhu školního roku účastní tří školení. Do projektu bylo v roce 2011 vybráno celkem 9 subjektů (školy, NNO, nízkoprahová zařízení, charity) a 9 romských umělců z různých měst ČR: Praha, Slaný, Kladno, České Budějovice, Krásná Lípa, Valašské Meziříčí, Chomutov a Ostrava. V rámci projektu Romský mentor proběhlo od úvodní školení pro romské mentory a učitele/pracovníky NNO. Školení vedli zahraniční lektoři z OSF a Pressley Ridge. Aktéři projektu se seznámili s logistickou a administrativní částí projektu, proběhl interaktivní seminář na téma Romská kultura a tradice. Dále bylo hlavním cílem osvětlit zážitkovou pedagogiku, skladbu aktivit a započít plánování setkání s dětmi. Po celou dobu školení byl kladen důraz na vytvoření spolupracujícího páru mentor pedagog. Od září 2011 byla ve všech devíti subjektech za vzájemné spolupráce učitelů (pracovníků NNO) s romskými mentory započata realizace série 16 obsahově propojených aktivit dle uměleckého zaměření konkrétního mentora. Jelikož se jedná o projekt probíhající v rámci celého školního roku, bude část aktivit realizována v roce Do projektu byl ze známých romských osobností a umělců zapojen například žurnalista Patrik Banga, který se na kladenské škole věnoval mediální tvorbě. Děti v rámci aktivit poznávají další romské osobnosti, jako je např. zpěvák Gipsy.cz a další a učí se dělat rozhovory, blogy, psát recenze atd. Médiím se věnuje i žurnalista a moderátor Martin Grinvalský v Ostravě, kde se děti seznamují hlavně s televizním prostředím. Akademická malířka Laďa Gažiová s dětmi v průběhu roku objevuje různé kreativní možnosti výtvarného vyjádření. Mezi další mentory patří módní návrhář Pavel Berky, který děti seznamuje se světem módního návrhářství, ale i modelingu. Zpěvu a pěveckým dovednostem se věnuje zpěvačka Pavlína Matiová, hudebníci Kristián Drapák a Ivan Kandráč. Nedílnou součástí těchto setkání jsou i rytmická cvičení a tanec. Spisovatel Michal Šamko se v dětech snažil povzbudit zájem o literaturu a divadlo. Všestranně muzikálně nadaná Marcela Surmajová dává dětem základní průpravu ve všech muzikálních dovednostech s důrazem na dramatické zaměření. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

19 [18] Evropský školící program pro romské mediátory - ROMED MEDIÁTOŘI - 25 mediátorů v ČR - snaží se navázat s představiteli zúčastněných stran vztah založený na otevřenosti a důvěře - snaží se pochopit situaci a reflektovat různé úhly pohledu a východiska pro názory, pocity, postoje a počiny - zajištěním efektivní komunikace pomohou jednotlivým stranám navázat kontakt - usnadní případně posílí komunikaci a vztahy mezi Romy a veřejnými institucemi (v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zaměstnanosti). FINANCOVÁNÍ Projekt ROMED byl financován Radou Evropy částkou ,- Euro. Česká republika se v roce 2011 nově připojila k evropskému programu ROMED - Evropský školící program pro romské mediátory, který z iniciativy Rady Evropy vznikl v patnácti evropských státech coby podpora sociálního začleňování Romů. Národním koordinátorem programu pro ČR se stalo občanské sdružení ROMEA. Mediace je jedním z nástrojů, jež jsou obecně v Evropě využívány pro překonávání nerovností, s nimiž se musí potýkat Romové při hledání zaměstnání, v přístupu ke zdravotní péči a ke kvalitnímu vzdělání. Projekt ROMED spočívá v tom, že jsou zaměstnávání lidé s romskými kořeny, z místních romských komunit nebo s dobrou znalostí romské problematiky, kteří pak působí jako mediátoři mezi Romy a veřejnými institucemi. Program usiluje o zlepšení spolupráce mezi mediátory a zástupci veřejných institucí a místních samospráv, které by mělo přispět právě k větší efektivitě aktivit v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů. Skrze program získali podporu lidé, kteří jakožto mediátoři v jednotlivých regionech zprostředkovávají kontakt mezi romskou komunitou a veřejnými institucemi; terénní pracovníci, romští poradci, pedagogičtí asistenti apod. V roce 2011 byla vytvořena pracovní skupina 25 mediátorů, která by se měla pravidelně scházet na společných schůzkách a seminářích, získávat zde nové poznatky a dovednosti v oblasti metodiky práce mediátora, diskutovat o svých problémech a také konfrontovat své postupy a snahy na poli sociálního začleňování Romů s pozvanými zástupci místních samospráv. První 2 semináře se uskutečnily letos v červnu a říjnu v Praze. Mediátoři se zde seznámili s postupy, které Rada Evropy pro zlepšení jejich práce navrhuje. Prostor byl i pro diskusi s několika pozvanými hosty z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřadu veřejného ochránce práv a městských úřadů Ostrava či Přerov.

20 [19] Boj proti násilí z nenávisti a medializace Projekt a jeho hlavní cíl spočívá ve zprostředkovávání právní a případně psychologické pomoci obětem násilí z nenávisti a diskriminace a medializaci problematiky násilí z nenávisti a diskriminace jako takové včetně jejího posouvání k masmédiím. V rámci projektu funguje bezplatná telefonní linka , na kterou se za rok 2011 se svými problémy obrátilo 49 osob z České republiky. Patnáct osob volalo s prosbou o pomoc v případech, které byly kontaktními pracovníky linky vyhodnoceny jako možné nebo jisté násilí z nenávisti. Dvanáct případů se týkalo diskriminačního jednání (zbylých 22 volání bylo informativního rázu). Dva kontaktní pracovníci linky prošli v březnu 2011 školením pořádaným Sdružením pro probaci a mediaci v justici (dále jen SPJ) v Ústí nad Labem, kde se naučili díky praktickým cvičením a teoretickému backgroundu rozpoznávat projevy násilí z nenávisti. Při nabírání případů vyhodnocovali povahu případu a od volajícího získávali co nejvíce relevantních dokumentů (např. policejní protokol z výslechu, lékařskou zprávu apod.), které dokládaly klientovo tvrzení a následně byly předány spolupracujícím organizacím. Za účelem právního posouzení případu a následné pomoci obětem násilí z nenávisti byli klienti linky předáváni občanskému sdružení In IUSTITIA či Českému helsinskému výboru. Za účelem širšího a hlubšího informování o případech násilí z nenávisti je zaměstnán redaktor, dlouhodobě působící v médiích a zaměřující se na lidská práva a jejich porušování a samozřejmě na konkrétní případy násilí z nenávisti. BEZPLATNÁ LINKA Obsahem mediálních textů byly jak řešené případy, tak kontext, v němž k těmto činům dochází. Informace byly zveřejňovány na serveru Romea.cz (www.romea.cz, a v měsíčníku Romano Voďi ZÁKLADNÍ ÚDAJE Na linku se obrátilo celkem 49 osob případů násilí z nenávisti - 12 případů diskriminačního jednání - 22 volání informativního rázu V průběhu roku 2011 jsme uveřejnili na serveru přes článků týkajících se extremismu, rasismu a problematiky násilí z nenávisti. Z toho byly dvě desítky článků o konkrétních případech násilí z nenávisti. V měsíčníku Romano voďi jsme zveřejnili další zásadní texty zabývající se konkrétními projevy násilí z nenávisti. Dále jsme zveřejnili 20 informativních článků, které mapovaly rasistické vraždy, k nimž v Československu a poté v České republice docházelo v 90. letech. LIDSKO-PRÁVNÍ OBLAST

21 [20] MEDIALIZACE - Přes článků na serveru Romea.cz týkající se se extremismu, rasismu a problematiky násilí z nenávisti - 20 článků o konkrétních případech násilí z nenávisti - 20 článků mapující rasistické vraždy v ČR Účast na veřejných setkáních, seminářích a konferencích Koncem listopadu se zástupci občanského sdružení ROMEA, ředitel Zdeněk Ryšavý a kontaktní pracovnice antidiskriminační linky Jitka Votavová, zúčastnili mezinárodní konference věnované problematice násilí z nenávisti pořádané pod záštitou německé nadace EVZ v Berlíně. Na konferenci vystoupili představitelé více než 60 neziskových organizací ze 14 zemí světa. ROMEA měla možnost prezentovat svou činnost a výsledky projektu. František Kostlán se 4. listopadu účastnil diskuse o krajní pravici, sociálním vyloučení a situaci na Šluknovsku se studenty vysokých a středních škol z celé republiky, která proběhla v pražském gymnáziu Na Zatlance. Zástupci sdružení ROMEA Jitka Votavová a František Kostlán se zúčastnili diskuze nazvané Pochody nenávisti na Šluknovsku. Pořadatelem akce byla iniciativa Nenávist není řešení. FINANCOVÁNÍ Projekt byl v roce 2011 financován Nadací Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) částkou ,- Euro a Nadací Open Society Fund Praha částkou ,- Kč. Zástupci sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý a František Kostlán se v březnu 2011 zúčastnili panelové diskuse Televize menšinám a pro vzdělávání. Diskutovalo se na téma, zda Česká televize plní své úkoly ve službě menšinám, zejména národnostním a etnickým, tělesně i smyslově postiženým, seniorům, neúplným rodinám, opuštěným dětem aj. Setkání proti rasismu, které v březnu pořádala v Olomouci Charita, se zúčastnili i zástupci sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý a František Kostlán, kteří hovořili o mediálním obrazu Romů.

22 [21] Podpora zaměstnávání Romů v Praze Cílem tohoto projektu byla podpora zaměstnávání a prohlubování profesních dovedností (motivační a rekvalifikační kurzy, asistenční služba při hledání zaměstnání, internetový portál s nabídkami práce) pražských Romů majících zájem o uplatnění na trhu práce. Projekt byl realizován občanskými sdruženími Slovo 21 a ROMEA. Sdružení ROMEA mělo na starost aktivity týkající se asistence klientům při hledání vhodných pracovních pozic. Projekt se kromě zapojování Romů do trhu práce snaží o dosažení dlouhodobého zaměstnání a tím posílení pracovních návyků, které někteří po letech nezaměstnanosti ztratili anebo jakožto čerství absolventi neměli šanci vůbec získat. HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU - Asistence při hledání pracovních pozic - Komunikace s firmami - Internetová burza práce VÝSLEDKY zapojených klientů klientů vytvořilo svůj životopis - 37 klientů nalezlo zaměstnání oslovených firem - 4 firmy zapojené do projektu ÚSPORA STÁTNÍMU ROZPOČTU Za dobu dvou let (2010, 2011) se na sdružení ROMEA obrátilo s žádostí o pomoc 136 klientů, kterým jsme poskytli potřebnou podporu a asistenci. Více než 120 z nich si vytvořilo životopis, který jim posléze pomáhal při hledání vhodné práce. 37 klientů nakonec úspěšně nalezlo zaměstnání a 36 přesáhlo tříměsíční zkušební lhůtu u nalezeného zaměstnavatele. Vedle práce s nezaměstnanými osobami probíhalo navazování spolupráce s firmami, v nichž by klienti mohli nalézt své uplatnění. Z více než tří set oslovených zaměstnavatelů se však do projektu zařadili pouzí čtyři. K těm, s nimiž je navázána spolupráce, patří například IKEA Česká republika, SKANSKA nebo Hermia Pyšely. Pro firmy, ale nejen pro ně, spravuje sdružení ROMEA internetovou burzu práce Stránky umožňují klientům (nezaměstnaným osobám, či osobám hledajícím nové místo) vkládat své životopisy, z nichž si zaregistrované firmy mají možnost následně vybírat zaměstnance. Denně jsou pro klienty stránky doplňovány o aktuální pracovní nabídky. Projekt, jehož prostřednictvím dlouhodobě nezaměstnaní či absolventi získávali šanci na zaměstnání, ušetřil za dobu necelých dvou let svého fungování státnímu rozpočtu částku blížící se 4,5 miliónu korun. Z tohoto pohledu je velmi snadné vyhodnotit efektivitu vynaložených investic na podporu popisovaného programu pro dlouhodobě nezaměstnané či znevýhodněné osoby ,- Kč FINANCOVÁNÍ Projekt Podpora zaměstnávání Romů v Praze ( ) financoval Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Na aktivity ROMEA, o. s. byla alokována částka ,- Kč. SOCIÁLNÍ OBLAST

23 [22] Ethnic Friendly zaměstnavatel ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Značku uděluje od roku 2007 organizace IQ Roma servis - ROMEA zapojena v projektu od roku 2010 VÝSLEDKY - Osloveno 350 zaměstnavatelů - ROMEA ocenila 10 nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů - Celkem 25 nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů - 4 slavnostní certifikace (3 v Praze, 1 v Brně) FINANCOVÁNÍ Projekt Ethnic Friendly zaměstnavatel financuje Evropská komise a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na aktivity ROMEA, o. s. bylo v roce 2011 alokována částka ,- Eur. Myšlenka certifikace zaměstnavatelů za účelem podpory rovného zacházení s lidmi menšinového etnického původu a zvýšení jejich zaměstnanosti vznikla v roce V průběhu roku 2007 pak byla občanským sdružením IQ Roma servis definována koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která byla šířena jako hlavní nástroj projektu na prosazování zásady rovného zacházení s etnicky odlišnými pracovníky na trhu práce. Značka slouží k ocenění zaměstnavatelů dodržujících zásadu rovného zacházení a podporujících fungování nediskriminačního prostředí a vztahů. Od roku 2010 se na realizaci projektu podílí i občanské sdružení ROMEA jako partner. Šíření značky Ethnic Friendly zaměstnavatel během roku 2011 Koncepce Značky Ethnic Friendly zaměstnavatel (EFZ) prošla v roce 2011 významnou transformací. Od r je kladen důraz na to, aby zaměstnavatel reálně zaměstnával etnicky odlišné kandidáty. Splnění minimální kvóty pro zaměstnávání příslušníků etnických minorit je tedy jedním ze základních kritérií, které musí uchazeč o značku splňovat, aby mu byla udělena. V rámci šíření značky EFZ bylo aktivně vyhledáno a osloveno 350 konkrétních zaměstnavatelů a cca 100 nepřímo skrze zaměstnavatelské svazy, čímž došlo k šíření povědomí o principech rovného zacházení a zásadách nediskriminace. Dále došlo k oslovení Úřadu práce v Praze, Středočeském kraji a oslovení nestátních organizací zabývajících se zprostředkováním zaměstnání. Osobně došlo na základě žádosti o získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel k setkání se zástupci 10 zaměstnavatelů (Trutnovská zeleň, o. p. s., Martin Sysel třídění odpadu, Etnocatering InBáze Berkat, o. s., Mamacoffee, s. r. o., Café Rozmar Rozmarýna o. p. s., Bespro, s. r. o., Jůnův statek Fokus praha, o. s., Technické služby Český Brod, Občanské sdružení Puellae cantantes, KANO stavitelství s. r. o.), při nichž současně proběhla úspěšná šetření a značka byla zaměstnavatelům udělena. Během roku 2011 proběhly 4 slavnostní certifikace nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů. V Brně proběhla 1 a v Praze 3 certifikace. V roce 2011 bylo celkem uděleno 25 nových značek Ethnic Friendly zaměstnavatel. V polovině roku 2011 byly vytipovány 4 nositelé značky z řady Ethnic Friendly zaměstnavatelů, konkrétně Aramark, s. r. o., CzechPak Manufacturing, s. r. o., Trutnovská zeleň, o. p. s., Stavem, s. r. o., se kterými byly natočeny 4 5 minutové videomedailonky prezentující příklady dobré praxe rovného přístupu a pozitivní vnímání různorodosti na pracovišti. V rámci projektu byl vytvořen i televizní spot Neviditelní, který si klade za cíl poukázat na negativní předsudky a předat majoritní společnosti sdělení, že i Romové pracují a pracovat chtějí. Spot vysílala Česká televize průběžně na podzim 2011.

24 [23] Výstava portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro Sdružení ROMEA v roce 2011 navázalo na projekt Romštinou k úctě a toleranci, který realizovalo v roce 2010, a vytvořilo putovní výstavu portrétů romských spisovatelů, kteří se do projektu publikace vlastních textů na stránkách Romea.cz a Skola.romea.cz v roce 2010 zapojili. Možnost publikovat svá díla na internetu zapůsobila na spisovatele jako nový motor vznikly tak desítky zcela nových děl, prozaických i básnických. Na internetových stránkách našly romští autoři své čtenáře, kritiky i obdivovatele a tolik cennou odezvu a zpětnou vazbu. Zájem o díla se stal podnětem k vytvoření putovní výstavy 15 fotoportrétů romských autorů Lačho lav sar maro (Dobré slovo je jako chleba). Vernisáže snímků fotografa Lukáše Houdka, doplněné ukázkami z děl autorů, byly na mnoha místech republiky spojeny se sérií čtení romských spisovatelů. FOTOPORTRÉTY ROMSKÝCH AUTORŮ Duben: Kavárna Jericho Květen: Kladenské dvorky Červen srpen: Dům čtení Listopad prosinec: Knihovna Václava Havla Výstava tak přináší opomíjené téma romské literatury do veřejného prostoru do kaváren, knihoven a dalších institucí. Romská literatura pomalu dostává nejen do zorného pole zájmových skupin, ale i těch, kteří by se s ní běžně nesetkali. Výstava představující méně známou součást českého literárního světa tvorbu Romů vedle sebe staví etablované tvůrce jako básníka Vlado Oláha či prozaičku Eriku Olahovou, i debutanty Ivetu Kováčovou nebo Renátu Berkyovou. Premiéru měla výstava v pražské kavárně Jericho (duben 2011), odkud se přesunula na festival Kladenské dvorky (květen 2011), kde byla k vidění pod otevřeným nebem. V průběhu letních měsíců výstavu hostil pražský Dům čtení (červen srpen 2011) a v listopadu byla výstava součástí literárního romského večera v Knihovně Václava Havla Galerii Montmartre s názvem Na vakerav me, miro jilo vakerel (To nemluvím já, ale moje sdrce). V této instituci byla potom k vidění až do ledna FINANCOVÁNÍ Výstava fotografií vznikla díky projektu Romštinou k úctě a toleranci, spolufinancovanému v roce 2010 Úřadem vlády ČR částkou Kč. V roce 2011 financuje výstavu ROMEA, o. s. z vlastních zdrojů KULTURNÍ OBLAST

25 Chcete, aby server Romea.cz existoval i v příštím roce? Chcete, aby dál vycházel časopis Romano voďi? Chcete, aby ROMEA dále pomáhala obětem diskriminace nebo obětem násilí z nenávisti? Chcete, aby ROMEA i v příštím roce uspořádala realizovala vzdělávací projekty pro děti a uspořádala soutěž Menšiny mezi námi? PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: /0800 (Česká spořitelna) IBAN: CZ BIC: GIBACZPX Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo podle toho, na jakou oblast činnosti ROMEA, o. s. chcete přispět: 0001 Mediální oblast 0002 Vzdělávací oblast 0003 Lidsko-právní oblast 0004 Sociální oblast 0005 Kulturní oblast

26

27 ORGANIZACE

28 [27] Organizační struktura a orgány sdružení Předsedkyně sdružení Mgr. Jarmila Balážová Výkonný ředitel Ing. Zdeněk Ryšavý Členové výkonného výboru Mgr. Jarmila Balážová, Ing. Zdeněk Ryšavý, František Kostlán Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 přepočtené úvazky: 12,79

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013 Úřad vlády České republiky Sekce pro lidská práva Odd. kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více