VÝROČNÍ ZPRÁVA ROMEA, o. s. Nad Primaskou Praha 10. Kancelář Žitná Praha 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou Praha 10 Kancelář Žitná Praha 1

2 [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA, o. s. Zdeněk Ryšavý, Jarmila Balážová, František Kostlán, František Bikár, Iva Hlaváčková, Radka Steklá, Jitka Votavová, Lukáš Houdek, Adéla Gálová Editace a korektury Lenka Jandáková, Zdeněk Ryšavý Fotografie Lukáš Houdek, Jaro Vacek, František Kostlán, Kateřina Čopjaková, Iva Hlaváčková, Zdeněk Ryšavý, Jiří Salik Sláma, Dalibor Puchta a archiv ROMEA, o. s. Grafické zpracování Zdeněk Ryšavý

3 [2] Obsah Úvodní slovo... 3 Realizované projekty... 6 MEDIÁLNÍ OBLAST Zpravodajský server Romea.cz... 7 Měsíčník romano voďi... 9 Romská internetová televize ROMEA TV VZDĚLÁVACÍ OBLAST Vzájemnou spolupráci neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti Menšiny mezi námi Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty Projekt Romský mentor Evropský školící program pro romské mediátory ROMED LIDSKO-PRÁVNÍ OBLAST Boj proti násilí z nenávisti a medializace SOCIÁLNÍ OBLAST Podpora zaměstnávání Romů v Praze Ethnic Friendly zaměstnavatel KULTURNÍ OBLAST Výstava portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro Organizace Organizační struktura a orgány sdružení Poděkování... 28

4 [3] Úvodní slovo Vážení přátelé, občanské sdružení ROMEA, které má za cíl přispět k rehabilitaci romství a romské menšiny a ke zlepšení vzájemného soužití, svoji činnost od počátku existence, tedy od roku 2002, rozděluje do čtyř základních oblastí. A to mediální s vědomím toho, že žádná jiná nevládní organizace se systematicky nezabývá monitorováním obrazů Romů v českých médiích a snahou o objektivizaci velmi špatné image této menšiny v naší zemi. Další oblast činnosti sdružení tvoří antidiskriminační projekty mající za cíl nejen shromažďovat takovéto případy, ale rovněž pomoci konkrétním obětem diskriminačního chování nebo násilí z nenávisti. Mgr. JARMILA BALÁŽOVÁ předsedkyně ROMEA, o. s. Třetí významný pilíř naší práce od počátku představuje oblast vzdělávací, jež zahrnuje práci se školáky (romskými i neromskými), jejich pedagogy, pozitivními vzory z řad menšin, již se aktivně zapojují do našich projektů. V neposlední řadě je součástí této oblasti publikační činnost, jejímž cílem je nabídnout další dostupné materiály pro děti nebo naopak učitele, které by jim měly pomoci získat další informace využitelné ve školství a snaze o inkluzivní přístup. K dalším projektům, na nichž participujeme, patří také zprostředkování pomoci a servisu osobám hůře zaměstnavatelným (což výrazná část romské menšiny bohužel je) při hledání zaměstnání. Jsem opravdu ráda, že mohu říci, že si ROMEA, o. s. vydobylo svojí činností a záběrem naprosto nepřehlédnutelné místo v neziskovém poli organizací zabývajících se lidskými právy. Patří k respektovaným a vyhledávaným organizacím jak novináři, politiky, aktivisty, tak samotnou romskou komunitou. Myslím, že mohu říci, že rok 2011 to opět potvrdil. POSLÁNÍ Občanské sdružení ROMEA vzniklo jako dobrovolná, nevládní, nezisková organizace sdružující romské a neromské občany, jejichž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Mezi základní poslání patří snaha sdružovat zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí na různých úrovních pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití. Nechci rozebírat konkrétní projekty, to děláme společně s kolegy dál v této zprávě, spíše zmínit společenskou atmosféru, jež naši činnost výrazně ovlivňovala a kterou jsme se snažili naopak svojí prací ovlivňovat i my. Rok 2011 byl velmi těžký právě v oné zmiňované společenské atmosféře. Musím určitě zmínit nepokoje a demonstrace v regionu Šluknovského výběžku, které odstartovaly sérii podobných shromáždění a následně jejich blokád v dalších městech ČR. Většinu těchto událostí jsme zdokumentovali, při demonstraci tzv. slušných lidí v Rumburku, z nichž někteří křičeli nenávistná protiromská hesla, se nám podařilo natočit videozáběry, jež pak byly odvysílány různými televizními společnostmi a sloužily jako důkazní materiál rovněž Policii ČR. Snažili jsme se zapojit do poklidných iniciativ a vtáhnout do nich ty, kterým není násilí blízké a preferují klidné soužití, i proto jsme spoluorganizovali nenásilnou blokádu pochodů neonacistů Novým Borem, stejně tak jsme později podpořili nenásilnou blokádu v Brně nazvanou v Brně neonacisty nechceme. Z mnoha měst jsme zajišťovali on-line přenosy a opět předávali informace dál. Snažili jsme se nejen monitorovat, ale občansky též formovat společnost nenásilnou cestou nebo spíše se o to aspoň pokusit.

5 [4] ZÁKLADNÍ CÍLE podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o Romech a jejich šíření jak mezi romskou tak i ostatní populací v celé České republice podpora vzdělávání Romů, s akcentem na prohlubování znalostí a profesionálních dovedností mladé generace v oblasti mediální, ale i dalších podpora romských kulturních a všeobecně volnočasových aktivit, zejména romské mládeže podpora rozvoje romských komunit, pořádání kurzů a školení, výstav romských umělců, propagace romské kultury ve všech jejích odvětvích vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice instituce, sdružení i jednotlivce k naplňování cílů uvedených výše. HLAVNÍ ČINNOSTI Ráda bych zmínila ještě naši zainteresovanost ve stažení serveru Necyklopedie z finálového klání soutěže Křišťálová lupa 2011, které vybírají sami uživatelé internetu. Při prostudování obsahu tohoto sice satirického, nicméně dle našeho pohledu již zákon překračujícího serveru, jsme se rozhodli upozornit jeho provozovatele, policii, organizátory i donátory soutěže na jeho závadnost. Nakonec se nám podařilo, že Necyklopedie byla z klání stažena a nejvíce urážlivá hesla týkající se Romů, homosexuality ad. vymazána nebo opravena. A teď k samotným projektům. Na naprosté většině z nich pracujeme léta, což poznáte z textů na následujících stranách. Ráda bych ale teď zmínila dva nové, i proto, že nám byly nabídnuty vzhledem k naší předchozí práci. První je ryze český a nabídka na partnerství přišla od spřátelené nevládní organizace z Brna IQ Roma servis. Jde o udělování a propagaci značky Ethnic Friendly zaměstnavatel těm z podniků, ale i nevládkám nebo dokonce státním institucím, které samy od sebe ctí tradici rovného přístupu a zaměstnávají příslušníky vizuálně odlišných menšin nebo etnik. A další potěšující nabídka přišla z Budapešti. ROMEu si jako národního partnera vybrala Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť pro mezinárodní projekt, jenž běží v dalších 4 zemích (Bulharsku, Slovensku, Makedonii a Maďarsku). Jedná se o realizaci volnočasových aktivit zaměřených na integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím umění a kultury. Do projektu jsou zapojeny školy, NNO a charity, které na své půdě pořádají ve spolupráci s romským mentorem sérii obsahově propojených 16 aktivit, jejichž charakter a náplň se odvíjí od profesního a uměleckého zaměření každého mentora. Se všemi ostatními našimi projekty se můžete seznámit sami a já doufám, že získáte pocit, že svoji práci děláme poctivě a s velkou snahou a že ta snaha a projektová činnost má smysl. propagační a popularizační činnost, vydávání tiskovin, šíření informací prostřednictvím elektronických médií vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení) spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, napomáhání k lepšímu soužití majoritní společnosti a Romů spolupráce s romskými organizacemi v ČR i v zahraničí a usilování o zapojení do mezinárodních nevládních struktur zabývajících se romskou problematikou.

6

7 REALIZOVANÉ PROJEKTY

8 [7] Zpravodajský server Romea.cz Způsob informování majoritních médií o romské menšině není uspokojivý zpravidla se téma do médií dostane jedině tehdy, když s ním má většinová část společnosti takzvaný problém. Vzniká tak neúplný a více či méně pokroucený mediální obraz Romů, který pak společnost přebírá bezezbytku. Zpravodajský server Romea.cz funguje už od roku 2003 a snaží se nabízet protiváhu místo, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě Romů, a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí. I v roce 2011 jsme nabízeli aktuální zpravodajství o věcech, které se Romů jakkoliv dotýkají o lokální i evropské politice vůči Romům, životě Romů v regionech České republiky, o sociálním systému, školství, dopadech politického rozhodování na život Romů, o problematice sociálního vyloučení, o romské kultuře, literatuře či inspirativních osobnostech z řad Romů. ZÁKLADNÍ INFORMACE Server Romea.cz vznikl v roce Snaží se nabízet místo, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě Romů a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí. NÁVŠTĚVNOST V LETECH návštěv zobrazení stránek Sledovali jsme jevy jako diskriminace, rasismus a činnost ultrapravicové scény. Například podrobnosti o osobách a politice ultrapravice, o jejím pronikání do státní správy, důsledné on-line zpravodajství z neonacistických akcí či informace o vyšetřování násilí z nenávisti. Server Romea.cz se samozřejmě věnoval i pozitivnějším tématům. Bohužel ty si takovou širokou čtenářskou obec nenašly. Stejně tak jsme nebyli úspěšní prosadit tyto kladné informace o Romech do majoritních médií. Na konci roku jsme se však museli věnovat i velmi smutnému tématu: zemřel prezident Václav Havel a na stránkách Romea.cz na něj vzpomínali romské osobnosti. V roce 2011 jsme se snažili působit různými prostředky i na česká média, aby informovala objektivněji, přesněji, aby plnila svoji roli skutečně odpovědně. Různé redakce tak po intervenci Romea.cz změnily své titulky či fotografie, které čtenáře manipulovaly a podporovaly stereotypní vnímání Romů. Média také čím dál častěji citují ze zpravodajství Romea.cz. Jindy redakce Romea.cz plní pro majoritní média roli jakéhosi informačního servisu o tématech spjatých s romskou menšinou. On-line rozhovory s osobnostmi V průběhu roku se uskutečnily 4 on-line rozhovory s osobami z různých oblastí společenského života. Čtenáři serveru měli jedinečnou možnost ptát se pozvaných hostů na cokoli souvisejícího s předem danou tematickou oblastí, jejich profesí, zkušenostmi, názory, apod. Na otázky odpovídali David Tišer, Drahomír R. Horváth, Renata Berkyová, Vlado a Martin Oláhovi. Speciály Déle trvající kauzy na soudobé politické scéně či významné události v kultuře vedly ke vzniku speciálních rubrik, v nichž je možné najít veškeré, chronologicky řazené, MEDIÁLNÍ OBLAST

9 [8] zpravodajské informace spojené s konkrétním tématem. Jedná se např. o rubriky: NÁVŠTĚVNOST V ROCE návštěv zobrazení stránek unikátních návštěvníků POČTY ČLÁNKŮ článků a videí v českém jazyce článků v anglickém jazyce - Agentura shromažďuje informace od počátku vzniku myšlenky na vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách po současnost. - Diskriminace mapuje a dokumentuje aktuální případy diskriminace v naší společnosti. - Neonacismus monitoring událostí dokumentujících vzrůstající napětí ze strany krajně pravicových extrémistů vůči Romům v ČR a do zahraničí. - Šluknovsko mapovali jsme události a protiromské demonstrace v druhé polovině roku 2011 na Šluknovsku. Přinášeli jsme informace ze všech uskutečněných demonstrací, o životě a názorech Romů žijících v tamních ghettech či ubytovnách, i o názorech protiromských demonstrantů. Vedle zpravodajství jsme informovali prostřednictvím on-line reportáží a videí. Kamerové záběry z první demonstrace v Rumburku, z nichž je na první pohled patrné, že šlo o pokus o pogrom na Romy, zcela změnily do té doby alibistický přístup českých médií k tomuto tématu. - Ladislav Bátora na MŠMT - Čtenář nalezne v archivu serveru Romea.cz plejádu článků sledujících působení sympatizanta Národní strany Ladislava Bátory na ministerstvu školství, kde díky prezidentovu spolupracovníkovi Petru Hájkovi a ministru školství Josefu Dobešovi zastával vysoký post. Současně byly v průběhu sledovány kroky odpůrců proti setrvání Bátory v úřadu. Od do bylo publikováno celkem článků a videí v českém jazyce a 962 článků v anglickém jazyce. VŠE O ROMECH NA JEDNOM MÍSTĚ Odkazy na jednotlivé články v češtině a angličtině jsou zároveň pravidelně zveřejňovány i na webové sociální síti Facebook, kde má ROMEA, o. s. (http://www.facebook.com/sdruzeniromea) přes fanoušků. Server Romea.cz umožňuje, aby mohly i ostatní servery automaticky přebírat aktuální romské zpravodajství, které vytváříme. Zpravodajství provozované sdružením ROMEA naleznete vedle stránek idnes a Lidových novin také na pravděpodobně největším a nejpropracovanějším serveru monitorujícím český internet Zprávy a články z časopisu Romano voďi od nás přebírá také například server Mezikulturnidialog.cz nebo news.google.com.

10 [9] Měsíčník Romano voďi Měsíčník Romano Voďi vychází od roku Za dobu své existence si vybudoval stabilní pozici články jsou přebírány či citovány majoritními médii, zejména těmi internetovými. Myšlenka na jeho založení vznikla v roce 2002 coby reakce na absenci periodika, které by moderním zpracováním dokázalo zaujmout romské i neromské čtenáře, a to přesto, že se zabývá menšinovým tématem. Dalším cílem bylo a je motivovat Romy, aby se jeho prostřednictvím začali více angažovat ve věcech veřejných a zapojovat se do širšího společenského života v České Republice. V roce 2011 doznal měsíčník Romano Voďi několika zásadních úprav, a to zejména v oblasti grafického zpracování. Nová podoba magazínu je současnější, atraktivnější a přehlednější, důraz je kladen na odbornost článků ze širokého tematického spektra a na kvalitní obrazový materiál. Na stránkách Romano Voďi dostává stejnou měrou prostor aktuální oblast společensko-politická a příspěvky z oblasti kulturního dění. Jednotlivá čísla jsou vždy zastřešena hlavním tématem. Krom pravidelných rubrik (Komentář, Fejeton ad.) přibyla od března 2011 také nová rubrika Dvojí pohled, která dává formou vzájemné zpovědi prostor názorům osobností z řad Romů i Neromů, které sdílí společnou profesní platformu. ZÁKLADNÍ INFORMACE Ročník: IX Periodicita: měsíčník Cena: 20 Kč Předplatné: 18 Kč Náklad: ks Registrační číslo MK ČR: E Romano Voďi i nadále spolupracuje se stálým okruhem externích přispěvatelů, jako jsou například fotografové Lukáš Houdek a Jiří Sláma, žurnalista Tomáš Bystrý, aktivista a novinář František Kostlán či překladatelka a romistka Karolina Ryvolová. Měsíčník se dlouhodobě tematicky věnuje společensky palčivým tématům jako je sociální exkluze, rasismus a anticiganismus, segregace ve vzdělávání, mediální manipulace, korupce, chudoba a podobně. Zároveň přináší zprávy z oblasti aktuálního kulturního dění (nejen) Romů v ČR i jinde, nabízí analýzy, komentáře, recenze, fejetony, fotostory, rozhovory, reportáže, glosy a mnoho dalšího. Pojďme se podívat na nejzajímavější témata, kterým jsme se v roce 2011 věnovali. V červnovém vydání přinesl rozhovor Františka Kostlána s Michalem Demeterem, který se spolu se svou rodinou stal obětí žhářského útoku. Trestným činům z násilí z nenávisti se věnuje i Kateřina Čopjaková ve svém článku o Ottovi Absolonovi: tragické oběti nejznámější rasové vraždy u nás. WEBOVÉ STRÁNKY FINANCOVÁNÍ Projekt Romano voďi 2011 spolufinancuje Ministerstvo kultury ČR částkou Kč. Říjnové číslo RV se věnovalo mimo jiné událostem v severních Čechách, a to v článku Andreje Giňi Novodobý hon na čarodějnice? Na otázky týkající se inkluzivního vzdělávání odpovídala Saše Uhlové bývalá náměstkyně ministra školství Klára Laurenčíková. V prosincovém čísle jsme tak například otiskli unikátní článek Může se to stát každému z nás Saši Uhlové, která se vydala do pražských ulic zjišťovat, jaká atmosféra panuje v adventním čase mezi lidmi bez domova. Měsíčník RV má cca 1000 stálých odběratelů a je distribuován také do základních a speciálních škol či knihoven. Vybrané texty jsou dostupné v archivu RV na internetové adrese MEDIÁLNÍ OBLAST

11 [10] CÍLE PROJEKTU - dokumentace romské kultury, zvyků - návrat některých zapomenutých zvyků do běžného života - vyšší informační úroveň Romů i majority o kulturních zvycích Romů, o jejich způsobu života a událostech spjatých s Romy v ČR - větší zájem Romů i majority o romské kulturní akce (koncerty, výstavy, divadelní představení apod.), větší povědomí o jejich konání (lepší informovanost) - seznamovaní majority s romskými osobnostmi nebo s osobnostmi pracující s romskou komunitou. Romská internetová televize ROMEA TV Vznikla v roce V jednotlivých rubrikách naleznete následující: Zpravodajství přináší reportáže a zprávy z dění ze světa Romů a související témata. Sekce Vzdělávání nabízí reportáže s tématy celospolečenskými, kulturními, lidskoprávními, historickými, dále odborné debaty, portréty, ankety, apod. Rubrika Film obsahuje ukázky ze snímků s romskou tematikou, recenze apod. V sekci Hudba a zábava jsou k nalezení sestřihy ze světového festivalu Khamoro, koncerty, videoklipy a hitparáda. V roce 2009 vznikla také nová rubrika Desetiminutovka, která během roku 2011 byla obohacena o dalších deset dílů této talk-show. Romští moderátoři Jarmila Balážová, Richard Samko a Tomáš Bystrý, kteří se v přípravě pořadu během roku pravidelně střídali, přinášeli divákům rozhovory s výraznými osobnostmi romského původu napříč společenským spektrem. WEBOVÉ STRÁNKY Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti Projekt je zaměřen na monitoring akcí vztahujících se k romské kultuře v užším slova smyslu a následné informování, avizování, přinášení reportáží apod. FINANCOVÁNÍ Projekt Dokumentace romské kultury a její trvalé zpřístupnění široké veřejnosti v roce 2011 spolufinancovalo v roce 2011 Ministerstvo kultury ČR částkou Kč. Stěžejní část projektu spočívá především ve video-dokumentaci kulturních akcí, demonstrací, konferencí a jiných aktuálních událostí. Velké množství reportáží a záznamů natočil účastník mediálních kurzů pořádaných sdružením Transitions František Bikár. Moderátorský tým romské zpravodajské relace doznal výrazné změny. Zpravodajství v roce 2011 uváděla Veronika Grundzová a Magdaléna Klimentová. Krátké zprávy stejně jako předchozí léta uváděl v olašštině Vincent Holub. Další spolupracovníci se rekrutují z řad ROMEA, o. s. a dalších externích spolupracovníků. Pokračovalo se v publikaci jednotlivých video-reportáží na serveru a také ve výrobě unikátního romského zpravodajství s názvem Hiri, což česky znamená zprávy. Do jednotlivých relací jsou zařazovány vždy 3 4 reportáže, součástí relace byly i bloky krátkých zpráv z oblasti politické a kulturní. Hlavním jazykem zpráv byla opět romština. Všechna videa byla umisťována na server YouTube.com, konkrétně na V roce 2011 vzniklo deset zpravodajských relací Hiri (http://www.romea.cz/cz/video/hiri).

12 [11] Vzájemnou spolupráci neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti Tříletý projekt tvořený pěti klíčovými aktivitami podporuje rovné příležitosti romských žáků ve vzdělávání, posiluje motivaci těchto dětí a jejich rodičů účastnit se vzdělávacího procesu, zaplňuje informační mezeru na ZŠ a SŠ o socio-kulturních aspektech Romů a vytváří vůči minoritám otevřené a tolerantní klima zejména ve školách. Tento projekt byl zahájen v září 2009 a potrvá do srpna Klíčovými partnery projektu jsou ZŠ Most a Masarykova Univerzita v Brně. Romano voďori v roce 2011 ZÁKLADNÍ AKTIVITY - Časopis pro multikulturní mládež Romani Voďori - Vzdělávací interaktivní server nejen o Romech - Přednášková činnost pro ZŠ - Vydání metodické příručky pro pedagogy ZŠ na téma Jak využívat dějiny a literaturu Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ - Semináře pro pedagogy ZŠ ROMANO VOĎORI Ročník: II Periodicita: dvouměsíčník Cena: zdarma Náklad: ks Registrační číslo MK ČR: E Během roku vyšlo celkem 5 čísel časopisu Romano voďori, jejichž obsahové naplnění probíhalo ve spolupráci s 10 vybranými základními školami, ve kterých má časopis své externí redakce, a odbornými redaktory, kteří s časopisem nárazově spolupracují na článcích na určitá témata, jejichž směrem jsou jednotlivá čísla zaměřena. Externí redakce ve školách mají aktuálně cca 100 přispívajících žáků (10 žáků/škola). Školy byly vybírány tak, aby byly v blízkosti sociálně vyloučených lokalit a měly žáky z řad příslušníků menšin. V současné době má projekt spolupracující Romy, Vietnamce, Bulhary, Mongoly, Ukrajince aj. Časopis má svou internetovou mutaci s adresou kde jsou publikovány i texty, které nebyly v tištěné podobě uveřejněny. Současně je na těchto stránkách k dispozici psychologická poradna, prostřednictvím níž na dotazy čtenářů odpovídá psycholožka Dana Hajná. Témata čísel byla následující: 5/2011 (vyšlo v lednu) Konflikty, 6/2011 (vyšlo v březnu) V pohybu, 7/2011 (vyšlo v květnu) Múzování, 8/2011 (vyšlo v září) Místo pro život, 9/2011 (vyšlo v listopadu) Závislosti. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

13 [12] Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ WEBOVÉ STRÁNKY FINANCOVÁNÍ Projekt Vzájemnou spoluprací neromských a romských žáků k odstranění rasismu a xenofobie ve školách a ve společnosti je v letech financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky částkou , 40 Kč. V roce 2011 proběhly dva druhy přednášek pojatých formou interaktivních workshopů. V období leden červen dobíhaly dílny na téma Historie Romů, v měsících září prosinec započala nová série tvůrčích dílen s lektory (umělci) z řad Romů a cizinců. Historické workshopy na 10 ZŠ byly vedeny lektory z řad romistů a dvou Romů, z nichž první Pavel Berky je studentem oboru oděvní design na VŠUP v Praze a druhý Emil Cina je význačný romský prozaik a básník, překladatel a bývalý redaktor romského vysílání na Rádiu Regina a romských periodik. S jejich pomocí žáci nahlédli do romských dějin, na které na rozdíl od těch českých a světových nebývá až na výjimky ve škole prostor. Kromě vyprávění zážitků s nucenou koncentrací Romů za druhé světové války si žáci zahráli roli výzkumníků a sami na podkladě fotografií, úryvků z memorátů a fakt z historie Romů připravili pro své spolužáky povídání o příchodu Romů do Evropy, počátcích romského usazování na Moravě či osudech za holokaustu. Tvůrčí dílny, jež probíhaly v prvních měsících školního roku 2011/2012 na 3 ZŠ (a od ledna mají své pokračování na zbývajících 7 ZŠ), jsou postaveny na konceptu menšina učí většinu. Renomovaní a zkušení mladí umělci z řad Romů, Poláků či sexuálních menšin sdílí s žáky své umění oděvní tvorbu, malířství, divadlo, tanec. Během praktické ukázky a spolupodílu na tvorbě ale i uvažují nad tématy různých kultur, včetně té české, odlišnostmi mezi lidmi i způsoby, jak tyto překlenout hledáním společného. Žáci tak mají možnost aktivně strávit tři hodiny s člověkem, který je pro ně zajímavým svým oborem činnosti a zároveň je reprezentantem menšiny, o níž se děti dozvídají spíše zprostředkovaně a často jednostranně například z médií.

14 [13] Menšiny mezi námi 2011 Projekt Menšiny mezi námi se již osmým rokem snažil nabourávat předsudky a stereotypy vůči menšinám žijícím v české společnosti, a to zejména u dětí a mladých lidí. Stejně jako v minulých letech probíhal jednak formou workshopů na základních školách se zástupci menšin a cizinců žijících v České republice, jednak formou literární a výtvarné soutěže na témata týkající se menšin, ať už národnostních, náboženských, sexuálních či jiných. Workshopy na ZŠ Žákům základních škol byla určena jedna z klíčových aktivit Besedy a workshopy založená na přímém osobním, motivačním setkání. Poměr žáků (cizinci vs. Češi) byl proměnlivý, mnohdy v závislosti na lokalitě, typu školy, ročníku apod. Počet účastníků, kteří se zúčastnili besed a workshopů, byl přibližně 400 tzn. v každé z deseti navštívených škol přibližně 40 osob, přičemž do tohoto počtu řadíme žáky navštívených škol a přítomné pedagogy. HISTORIE A ZÁKLADNÍ CÍL Projekt realizuje sdružení ROMEA, o. s. od roku V roce 2011 proběhl již osmý ročník. Hlavním cílem je nabourávat předsudky a stereotypy vůči menšinám žijícím v české společnosti. POČET BENEFICIENTŮ Celkový počet přímých beneficientů projektu je 585 osob (účastníci besed a workshopů 400, účastníci soutěže 135, hosté vyhlášení 50). ZÁKLADNÍ AKTIVITY - Workshopy na ZŠ - Literární a výtvarnou soutěž Menšiny mezi námi Internetový cyklus skola.romea.cz Série 10 besed pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ se týkala tématu národnostních menšin v ČR. Uskutečnila se v 10 městech, které vykazují vysoký podíl příslušníků národnostních menšin na celkovém počtu obyvatel města či regionu. Celkově jsme během projektu navštívili 9 krajů ČR. V každé ze škol proběhla společná beseda a 3 workshopy vedené cizinci žijícími v ČR. Datum Škola/město Kraj Teplice, ZŠ Na Stínadlech 2386 Ústecký Stříbro, ZŠ Gagarinova 1039 Plzeňský Rumburk, ZŠ U Nemocnice 1132/5 Ústecký Mimoň, Mírová 81 Liberecký Cheb, ZŠ Obětí nacismu 16 Karlovarský Trutnov, ZŠ Komenského 399 Královéhradecký Týn nad Vltavou, ZŠ Žižkova 285 Jihočeský Mělník, ZŠ Jindřicha Matiegky, Pražská 2817 Středočeský Frýdek-Místek, ZŠ Pionýrů 400 Moravskoslezský Ústí nad Orlicí, ZŠ Komenského 11 Pardubický Během projektu proběhly následující workshopy: Arabský workshop byl veden zkušeným syrským pedagogem Marwanem Alsolaimanem, který v Praze vyučuje matematiku a fyziku, češtinu pro cizince a arabštinu pro Čechy. V rámci jeho workshopu se děti seznámily s arabskými reáliemi, kulturou, jazykem, písmem, ale také hudbou a zpěvem. Africký workshop byl veden hydrologem a DJem Paulusem Natangem Amakutuwou, který pochází z Namibie. V současné době studuje doktorandské studium v oboru environmentální modelování na ČZÚ v Praze. V jeho workshopu se žáci seznámili s životem v Namibii, ať už se jedná o kulturu, politiku, gastronomii či vzdělávání. Následovala diskuse o kulturních rozdílech a předsudcích v obou zemích. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

15 [14] WORSHOPY NA ZŠ 10 workshopů a besed pro 400 žáků z osmých a devátých tříd základních škol. Typy workshopů: - Arabský - Africký - Romský - Lidskoprávní - Argentinského tanga - Filmový - Divadelní - Výtvarný Filmový worshop byl veden polskou studentkou divadelní vědy a překladatelkou Krystynou Mogylnickou. Účastníci tohoto workshopu zhlédli krátký polský dokumentární film, který měli následně možnost ve skupinkách analyzovat na základě předem daných témat. Workshop argentinského tanga vedla polská herečka a tanečnice Ula Wojtkoviak. Během dílny měli žáci možnost seznámit se s historií a proměnami tohoto tance, vnímat různé pohledy na tango a přemýšlet nad stereotypy, které i kolem tohoto tance existují. Divadelní workshop probíhal pod vedením polské herečky a scénografky Ewy Woźniak. Dílna byla zaměřena zejména na pohybovou přípravu, soustředěnost a vyjadřování emocí. Lektorka s dětmi pracovala především prostřednictvím různých pohybových cvičení a her. Lidskoprávní workshop byl veden ředitelkou pražského Barmského centra, která přímo z Barmy pochází, Sabe Soe. Dílna byla zacílena na lidská práva, se zaměřením právě na situaci v Barmě a také na Barmánce žijící v ČR. Děti se s jednotlivými aspekty života v Barmě seznamovaly prostřednictvím interaktivních her, dokumentárního filmu i diskuze. Výtvarný workshop byl veden výtvarníkem Dmitrijem Proškinem pocházejícím z Kazachstánu, který se již devět let věnuje sprejování graffiti. Jeho workshop byl pojat jako exkurze do světa graffiti, děti se dozvěděly, co sprejování obnáší, prohlédly si některá díla a získaly stručný přehled o graffiti ve světě. Součástí byl i tzv. sketch-battle souboj v malování návrhu. Nejlepší návrhy byly v závěru programu vyhodnoceny a oceněny. LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Zapojeno 25 subjektů Celkem 135 příspěvků - Výtvarné práce: 98 příspěvků - Literatura: 25 příspěvků - Foto a video: 12 příspěvků Romský workshop byl využit jako doplňkový, vedený byl studentem VŠ Policejní akademie Tomášem Ščukou. Během workshopu se děti měly možnost seznámit s jeho běžným povoláním a studiem, a odhlédnout tak od jeho etnické příslušnosti. Na druhou stranu pak následovala diskuze, ve které se hovořilo na téma Romů v české společnosti. Děti měly možnost vyjádřit své názory na tuto problematiku a společně s lektorem se zamyslet nad řešením některých problémů. Literární a výtvarná soutěž Menšiny mezi námi 2011 Dalším z pilířů projektu byla soutěž Menšiny mezi námi Do soutěže se zapojilo celkem přes 130 účastníků z 25 vzdělávacích institucí. Subjekt Počet Základní školy 7 Střední školy 6 Dětské domovy 3 Nízkoprahová zařízení 3 Občanská sdružení 3 Soukromé osoby 3 Celkem 25 Soutěž byla rozdělena do 3 oblastí: výtvarná, literární a fotografie a video. Celkem jsme obdrželi 135 příspěvků, nejvíce se soutěžící zapojili ve výtvarné oblasti.

16 [15] Internetový cyklus skola.romea.cz INTERNETOVÝ CYKLUS návštěv unikátních návštěvníků FINANCOVÁNÍ Projekt Menšiny mezi námi 2011 spolufinancovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy částkou ,- Kč. Jednou z částí projektu je také Internetový cyklus jenž má za cíl zvyšovat u romských i neromských žáků informační úroveň o romské historii, jazyku a osobnostech, přibližovat další menšiny žijící v České republice a také informovat o probíhající soutěži a workshopech na základních školách. Během roku 2011 navštívilo internetové stránky celkem unikátních návštěvníků, které označujeme jako nepřímé beneficienty projektu. Zpětnou vazbu nám poskytují i reakce dětí na zde zveřejněné informace, aktivní vyplňování hodnotících dotazníků z workshopů apod. Součástí letošního projektu bylo průběžné doplňování a aktualizace stávajících rubrik na webu. Aktualizovány byly samozřejmě informace týkající se soutěže, objevilo se zde vyhlášení soutěže, její pravidla, termín uzávěrky a následně i zpráva o slavnostním předávání cen spolu s výsledkovou listinou. Doplněny byly aktuální fotografie ze slavnostního ceremoniálu a videozáznam a také ukázky všech vítězných děl obrázků, fotografií i literárních příspěvků. Další doplněné informace se týkaly besed na základních školách. Na webu byl umístěn hodnotící formulář, který měli žáci i pedagogové po realizaci workshopu na jejich škole vyplnit. Objevily se zde i medailonky jednotlivých lektorů a fotogalerie z letošního ročníku. Vytvořena byla nová rubrika Žijí tu s námi, kde budou postupně představovány jednotlivé národnostní menšiny žijící v ČR. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

17 [16] Stipendijní program pro romské vysokoškolské studenty HISTORIE V roce 2011 již 12. ročník pamětního univerzitního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské menšiny v terciárním stupni vzdělání a působit desegregačně na vzdělávací systém. V roce 2011 Romský vzdělávací fond vyhlásil dvanáctý ročník pamětního univerzitního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP) v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. Stipendijní program se vztahuje na občany 13 zemí střední a východní Evropy, včetně České republiky. Program v České republice, který ROMEA, o. s. koordinuje, podporuje studenty denní i dálkové formy studia a bez omezení věku žadatelů. Výše stipendia je vypočítávána na základě částky 80 eur na studijní měsíc. Stipendia RMUSP musí být využita na pokrytí učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Přijato 44 žádostí - Podpořeno 31 vysokoškolských studentů - Rozdělená částka: ,- Eur FINANCOVÁNÍ Náklady na koordinaci Stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty v ČR hradí Romský vzdělávací fond a v roce 2011 činily ,- Eur. Propagace programu v ČR probíhala v průběhu března a dubna Byly realizovány 3 informační schůzky ve třech největších městech ČR (Praha, Brno, Ostrava), na dalších informačních serverech a pomocí dalších médií. Informace byly šířeny pomocí dostupných komunikačních kanálů a určeny žadatelům, středním a vysokým školám, zástupcům státní správy a neziskových organizací. Novinkou v roce 2011 bylo podávání přihlášek prostřednictvím on-line aplikace a žadatelé se mohli přihlásit do Celkem bylo přijato 44 žádostí o stipendium. Polovina z tohoto byli studenti či uchazeči o studium prezenční formy studia, zbývajících 22 žádostí činili studenti dálkové formy studia. Z celkového počtu bylo 33 žádostí podáno studenty bakalářského programu, 9 magisterského programu a 2 žádosti studenty doktorandského studia. Orientační schůzka žadatelů se zástupcem REF proběhla 20. června Téhož dne se konala porada Národní výběrové komise a zástupce REF s cílem posouzení a výběru vhodných žadatelů o RMUSP stipendium. Žadatelé museli prokázat svůj studijní průměr, ale i odhodlání ke studiu a další zkušenosti. Do poloviny října pak žadatelé dokládali potvrzení o studiu pro daný akademický rok. Na podzim roku 2011 REF oznámil finální výsledky stipendijní soutěže pro rok Celkově bylo podpořeno 31 vysokoškolských studentů, kterým bylo rozděleno ,- eur. Stipendium získalo 23 studentů bakalářského studia, 6 studentů magisterského studia a 2 studenti doktorandských programů.

18 [17] Projekt Romský mentor Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách. Projekt do České republiky přinesla Open Society Foundations (OSF) v rámci Programu umění a kultura Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá v rámci Dekády romské inkluze. V Česku v roce 2011 začala realizace prvního ročníku projektu. Projekt úspěšně probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku. CÍLE PROJEKTU - rozvíjet sebevědomí a představy budoucnosti romských dětí prostřednictvím procesu učení - vytvořit otevřenou atmosféru, která podněcuje jejich osobní rozvoj, účast ve skupinové práci, sociální chování, učení prostřednictvím pozitivního vzoru (mentora), a rozvoj představ pro budoucnost - dozvědět se informace o romské kultuře a historii, posílit identitu romských dětí, zvýšit vzájemnou toleranci, napomáhat integraci ve škole - podporovat umělecké aktivity, které přispívají k rozvoji dovedností dětí ve škole - podpora vzniku smíšených dětských skupin. FINANCOVÁNÍ Projekt Roma Mentor Project financuje nadace Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť na období částkou ,- USD. Realizace projektu probíhá v průběhu celého školního roku. Romský mentor ve spolupráci s pedagogem a dle potřeb dětí vytvoří tematický plán šestnácti obsahově propojených aktivit. Prvních osm setkání je uskutečněno v prvním pololetí školního roku, zbylých osm v druhé polovině roku. Formou zážitkového učení se žáci seznámí s určitou uměleckou činností dle uměleckého zaměření romského mentora a informacemi o romské historii a kultuře. Šestnáctá, poslední, aktivita je určitým vrcholem projektu, kdy je uspořádáno například představení či výstavka děl dětí. Tým mentor pedagog se v průběhu školního roku účastní tří školení. Do projektu bylo v roce 2011 vybráno celkem 9 subjektů (školy, NNO, nízkoprahová zařízení, charity) a 9 romských umělců z různých měst ČR: Praha, Slaný, Kladno, České Budějovice, Krásná Lípa, Valašské Meziříčí, Chomutov a Ostrava. V rámci projektu Romský mentor proběhlo od úvodní školení pro romské mentory a učitele/pracovníky NNO. Školení vedli zahraniční lektoři z OSF a Pressley Ridge. Aktéři projektu se seznámili s logistickou a administrativní částí projektu, proběhl interaktivní seminář na téma Romská kultura a tradice. Dále bylo hlavním cílem osvětlit zážitkovou pedagogiku, skladbu aktivit a započít plánování setkání s dětmi. Po celou dobu školení byl kladen důraz na vytvoření spolupracujícího páru mentor pedagog. Od září 2011 byla ve všech devíti subjektech za vzájemné spolupráce učitelů (pracovníků NNO) s romskými mentory započata realizace série 16 obsahově propojených aktivit dle uměleckého zaměření konkrétního mentora. Jelikož se jedná o projekt probíhající v rámci celého školního roku, bude část aktivit realizována v roce Do projektu byl ze známých romských osobností a umělců zapojen například žurnalista Patrik Banga, který se na kladenské škole věnoval mediální tvorbě. Děti v rámci aktivit poznávají další romské osobnosti, jako je např. zpěvák Gipsy.cz a další a učí se dělat rozhovory, blogy, psát recenze atd. Médiím se věnuje i žurnalista a moderátor Martin Grinvalský v Ostravě, kde se děti seznamují hlavně s televizním prostředím. Akademická malířka Laďa Gažiová s dětmi v průběhu roku objevuje různé kreativní možnosti výtvarného vyjádření. Mezi další mentory patří módní návrhář Pavel Berky, který děti seznamuje se světem módního návrhářství, ale i modelingu. Zpěvu a pěveckým dovednostem se věnuje zpěvačka Pavlína Matiová, hudebníci Kristián Drapák a Ivan Kandráč. Nedílnou součástí těchto setkání jsou i rytmická cvičení a tanec. Spisovatel Michal Šamko se v dětech snažil povzbudit zájem o literaturu a divadlo. Všestranně muzikálně nadaná Marcela Surmajová dává dětem základní průpravu ve všech muzikálních dovednostech s důrazem na dramatické zaměření. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

19 [18] Evropský školící program pro romské mediátory - ROMED MEDIÁTOŘI - 25 mediátorů v ČR - snaží se navázat s představiteli zúčastněných stran vztah založený na otevřenosti a důvěře - snaží se pochopit situaci a reflektovat různé úhly pohledu a východiska pro názory, pocity, postoje a počiny - zajištěním efektivní komunikace pomohou jednotlivým stranám navázat kontakt - usnadní případně posílí komunikaci a vztahy mezi Romy a veřejnými institucemi (v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zaměstnanosti). FINANCOVÁNÍ Projekt ROMED byl financován Radou Evropy částkou ,- Euro. Česká republika se v roce 2011 nově připojila k evropskému programu ROMED - Evropský školící program pro romské mediátory, který z iniciativy Rady Evropy vznikl v patnácti evropských státech coby podpora sociálního začleňování Romů. Národním koordinátorem programu pro ČR se stalo občanské sdružení ROMEA. Mediace je jedním z nástrojů, jež jsou obecně v Evropě využívány pro překonávání nerovností, s nimiž se musí potýkat Romové při hledání zaměstnání, v přístupu ke zdravotní péči a ke kvalitnímu vzdělání. Projekt ROMED spočívá v tom, že jsou zaměstnávání lidé s romskými kořeny, z místních romských komunit nebo s dobrou znalostí romské problematiky, kteří pak působí jako mediátoři mezi Romy a veřejnými institucemi. Program usiluje o zlepšení spolupráce mezi mediátory a zástupci veřejných institucí a místních samospráv, které by mělo přispět právě k větší efektivitě aktivit v oblasti integrace sociálně vyloučených Romů. Skrze program získali podporu lidé, kteří jakožto mediátoři v jednotlivých regionech zprostředkovávají kontakt mezi romskou komunitou a veřejnými institucemi; terénní pracovníci, romští poradci, pedagogičtí asistenti apod. V roce 2011 byla vytvořena pracovní skupina 25 mediátorů, která by se měla pravidelně scházet na společných schůzkách a seminářích, získávat zde nové poznatky a dovednosti v oblasti metodiky práce mediátora, diskutovat o svých problémech a také konfrontovat své postupy a snahy na poli sociálního začleňování Romů s pozvanými zástupci místních samospráv. První 2 semináře se uskutečnily letos v červnu a říjnu v Praze. Mediátoři se zde seznámili s postupy, které Rada Evropy pro zlepšení jejich práce navrhuje. Prostor byl i pro diskusi s několika pozvanými hosty z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Úřadu veřejného ochránce práv a městských úřadů Ostrava či Přerov.

20 [19] Boj proti násilí z nenávisti a medializace Projekt a jeho hlavní cíl spočívá ve zprostředkovávání právní a případně psychologické pomoci obětem násilí z nenávisti a diskriminace a medializaci problematiky násilí z nenávisti a diskriminace jako takové včetně jejího posouvání k masmédiím. V rámci projektu funguje bezplatná telefonní linka , na kterou se za rok 2011 se svými problémy obrátilo 49 osob z České republiky. Patnáct osob volalo s prosbou o pomoc v případech, které byly kontaktními pracovníky linky vyhodnoceny jako možné nebo jisté násilí z nenávisti. Dvanáct případů se týkalo diskriminačního jednání (zbylých 22 volání bylo informativního rázu). Dva kontaktní pracovníci linky prošli v březnu 2011 školením pořádaným Sdružením pro probaci a mediaci v justici (dále jen SPJ) v Ústí nad Labem, kde se naučili díky praktickým cvičením a teoretickému backgroundu rozpoznávat projevy násilí z nenávisti. Při nabírání případů vyhodnocovali povahu případu a od volajícího získávali co nejvíce relevantních dokumentů (např. policejní protokol z výslechu, lékařskou zprávu apod.), které dokládaly klientovo tvrzení a následně byly předány spolupracujícím organizacím. Za účelem právního posouzení případu a následné pomoci obětem násilí z nenávisti byli klienti linky předáváni občanskému sdružení In IUSTITIA či Českému helsinskému výboru. Za účelem širšího a hlubšího informování o případech násilí z nenávisti je zaměstnán redaktor, dlouhodobě působící v médiích a zaměřující se na lidská práva a jejich porušování a samozřejmě na konkrétní případy násilí z nenávisti. BEZPLATNÁ LINKA Obsahem mediálních textů byly jak řešené případy, tak kontext, v němž k těmto činům dochází. Informace byly zveřejňovány na serveru Romea.cz (www.romea.cz, a v měsíčníku Romano Voďi ZÁKLADNÍ ÚDAJE Na linku se obrátilo celkem 49 osob případů násilí z nenávisti - 12 případů diskriminačního jednání - 22 volání informativního rázu V průběhu roku 2011 jsme uveřejnili na serveru přes článků týkajících se extremismu, rasismu a problematiky násilí z nenávisti. Z toho byly dvě desítky článků o konkrétních případech násilí z nenávisti. V měsíčníku Romano voďi jsme zveřejnili další zásadní texty zabývající se konkrétními projevy násilí z nenávisti. Dále jsme zveřejnili 20 informativních článků, které mapovaly rasistické vraždy, k nimž v Československu a poté v České republice docházelo v 90. letech. LIDSKO-PRÁVNÍ OBLAST

21 [20] MEDIALIZACE - Přes článků na serveru Romea.cz týkající se se extremismu, rasismu a problematiky násilí z nenávisti - 20 článků o konkrétních případech násilí z nenávisti - 20 článků mapující rasistické vraždy v ČR Účast na veřejných setkáních, seminářích a konferencích Koncem listopadu se zástupci občanského sdružení ROMEA, ředitel Zdeněk Ryšavý a kontaktní pracovnice antidiskriminační linky Jitka Votavová, zúčastnili mezinárodní konference věnované problematice násilí z nenávisti pořádané pod záštitou německé nadace EVZ v Berlíně. Na konferenci vystoupili představitelé více než 60 neziskových organizací ze 14 zemí světa. ROMEA měla možnost prezentovat svou činnost a výsledky projektu. František Kostlán se 4. listopadu účastnil diskuse o krajní pravici, sociálním vyloučení a situaci na Šluknovsku se studenty vysokých a středních škol z celé republiky, která proběhla v pražském gymnáziu Na Zatlance. Zástupci sdružení ROMEA Jitka Votavová a František Kostlán se zúčastnili diskuze nazvané Pochody nenávisti na Šluknovsku. Pořadatelem akce byla iniciativa Nenávist není řešení. FINANCOVÁNÍ Projekt byl v roce 2011 financován Nadací Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) částkou ,- Euro a Nadací Open Society Fund Praha částkou ,- Kč. Zástupci sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý a František Kostlán se v březnu 2011 zúčastnili panelové diskuse Televize menšinám a pro vzdělávání. Diskutovalo se na téma, zda Česká televize plní své úkoly ve službě menšinám, zejména národnostním a etnickým, tělesně i smyslově postiženým, seniorům, neúplným rodinám, opuštěným dětem aj. Setkání proti rasismu, které v březnu pořádala v Olomouci Charita, se zúčastnili i zástupci sdružení ROMEA Zdeněk Ryšavý a František Kostlán, kteří hovořili o mediálním obrazu Romů.

22 [21] Podpora zaměstnávání Romů v Praze Cílem tohoto projektu byla podpora zaměstnávání a prohlubování profesních dovedností (motivační a rekvalifikační kurzy, asistenční služba při hledání zaměstnání, internetový portál s nabídkami práce) pražských Romů majících zájem o uplatnění na trhu práce. Projekt byl realizován občanskými sdruženími Slovo 21 a ROMEA. Sdružení ROMEA mělo na starost aktivity týkající se asistence klientům při hledání vhodných pracovních pozic. Projekt se kromě zapojování Romů do trhu práce snaží o dosažení dlouhodobého zaměstnání a tím posílení pracovních návyků, které někteří po letech nezaměstnanosti ztratili anebo jakožto čerství absolventi neměli šanci vůbec získat. HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU - Asistence při hledání pracovních pozic - Komunikace s firmami - Internetová burza práce VÝSLEDKY zapojených klientů klientů vytvořilo svůj životopis - 37 klientů nalezlo zaměstnání oslovených firem - 4 firmy zapojené do projektu ÚSPORA STÁTNÍMU ROZPOČTU Za dobu dvou let (2010, 2011) se na sdružení ROMEA obrátilo s žádostí o pomoc 136 klientů, kterým jsme poskytli potřebnou podporu a asistenci. Více než 120 z nich si vytvořilo životopis, který jim posléze pomáhal při hledání vhodné práce. 37 klientů nakonec úspěšně nalezlo zaměstnání a 36 přesáhlo tříměsíční zkušební lhůtu u nalezeného zaměstnavatele. Vedle práce s nezaměstnanými osobami probíhalo navazování spolupráce s firmami, v nichž by klienti mohli nalézt své uplatnění. Z více než tří set oslovených zaměstnavatelů se však do projektu zařadili pouzí čtyři. K těm, s nimiž je navázána spolupráce, patří například IKEA Česká republika, SKANSKA nebo Hermia Pyšely. Pro firmy, ale nejen pro ně, spravuje sdružení ROMEA internetovou burzu práce Stránky umožňují klientům (nezaměstnaným osobám, či osobám hledajícím nové místo) vkládat své životopisy, z nichž si zaregistrované firmy mají možnost následně vybírat zaměstnance. Denně jsou pro klienty stránky doplňovány o aktuální pracovní nabídky. Projekt, jehož prostřednictvím dlouhodobě nezaměstnaní či absolventi získávali šanci na zaměstnání, ušetřil za dobu necelých dvou let svého fungování státnímu rozpočtu částku blížící se 4,5 miliónu korun. Z tohoto pohledu je velmi snadné vyhodnotit efektivitu vynaložených investic na podporu popisovaného programu pro dlouhodobě nezaměstnané či znevýhodněné osoby ,- Kč FINANCOVÁNÍ Projekt Podpora zaměstnávání Romů v Praze ( ) financoval Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Na aktivity ROMEA, o. s. byla alokována částka ,- Kč. SOCIÁLNÍ OBLAST

23 [22] Ethnic Friendly zaměstnavatel ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Značku uděluje od roku 2007 organizace IQ Roma servis - ROMEA zapojena v projektu od roku 2010 VÝSLEDKY - Osloveno 350 zaměstnavatelů - ROMEA ocenila 10 nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů - Celkem 25 nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů - 4 slavnostní certifikace (3 v Praze, 1 v Brně) FINANCOVÁNÍ Projekt Ethnic Friendly zaměstnavatel financuje Evropská komise a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na aktivity ROMEA, o. s. bylo v roce 2011 alokována částka ,- Eur. Myšlenka certifikace zaměstnavatelů za účelem podpory rovného zacházení s lidmi menšinového etnického původu a zvýšení jejich zaměstnanosti vznikla v roce V průběhu roku 2007 pak byla občanským sdružením IQ Roma servis definována koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která byla šířena jako hlavní nástroj projektu na prosazování zásady rovného zacházení s etnicky odlišnými pracovníky na trhu práce. Značka slouží k ocenění zaměstnavatelů dodržujících zásadu rovného zacházení a podporujících fungování nediskriminačního prostředí a vztahů. Od roku 2010 se na realizaci projektu podílí i občanské sdružení ROMEA jako partner. Šíření značky Ethnic Friendly zaměstnavatel během roku 2011 Koncepce Značky Ethnic Friendly zaměstnavatel (EFZ) prošla v roce 2011 významnou transformací. Od r je kladen důraz na to, aby zaměstnavatel reálně zaměstnával etnicky odlišné kandidáty. Splnění minimální kvóty pro zaměstnávání příslušníků etnických minorit je tedy jedním ze základních kritérií, které musí uchazeč o značku splňovat, aby mu byla udělena. V rámci šíření značky EFZ bylo aktivně vyhledáno a osloveno 350 konkrétních zaměstnavatelů a cca 100 nepřímo skrze zaměstnavatelské svazy, čímž došlo k šíření povědomí o principech rovného zacházení a zásadách nediskriminace. Dále došlo k oslovení Úřadu práce v Praze, Středočeském kraji a oslovení nestátních organizací zabývajících se zprostředkováním zaměstnání. Osobně došlo na základě žádosti o získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel k setkání se zástupci 10 zaměstnavatelů (Trutnovská zeleň, o. p. s., Martin Sysel třídění odpadu, Etnocatering InBáze Berkat, o. s., Mamacoffee, s. r. o., Café Rozmar Rozmarýna o. p. s., Bespro, s. r. o., Jůnův statek Fokus praha, o. s., Technické služby Český Brod, Občanské sdružení Puellae cantantes, KANO stavitelství s. r. o.), při nichž současně proběhla úspěšná šetření a značka byla zaměstnavatelům udělena. Během roku 2011 proběhly 4 slavnostní certifikace nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů. V Brně proběhla 1 a v Praze 3 certifikace. V roce 2011 bylo celkem uděleno 25 nových značek Ethnic Friendly zaměstnavatel. V polovině roku 2011 byly vytipovány 4 nositelé značky z řady Ethnic Friendly zaměstnavatelů, konkrétně Aramark, s. r. o., CzechPak Manufacturing, s. r. o., Trutnovská zeleň, o. p. s., Stavem, s. r. o., se kterými byly natočeny 4 5 minutové videomedailonky prezentující příklady dobré praxe rovného přístupu a pozitivní vnímání různorodosti na pracovišti. V rámci projektu byl vytvořen i televizní spot Neviditelní, který si klade za cíl poukázat na negativní předsudky a předat majoritní společnosti sdělení, že i Romové pracují a pracovat chtějí. Spot vysílala Česká televize průběžně na podzim 2011.

24 [23] Výstava portrétů romských spisovatelů Lačho lav sar maro Sdružení ROMEA v roce 2011 navázalo na projekt Romštinou k úctě a toleranci, který realizovalo v roce 2010, a vytvořilo putovní výstavu portrétů romských spisovatelů, kteří se do projektu publikace vlastních textů na stránkách Romea.cz a Skola.romea.cz v roce 2010 zapojili. Možnost publikovat svá díla na internetu zapůsobila na spisovatele jako nový motor vznikly tak desítky zcela nových děl, prozaických i básnických. Na internetových stránkách našly romští autoři své čtenáře, kritiky i obdivovatele a tolik cennou odezvu a zpětnou vazbu. Zájem o díla se stal podnětem k vytvoření putovní výstavy 15 fotoportrétů romských autorů Lačho lav sar maro (Dobré slovo je jako chleba). Vernisáže snímků fotografa Lukáše Houdka, doplněné ukázkami z děl autorů, byly na mnoha místech republiky spojeny se sérií čtení romských spisovatelů. FOTOPORTRÉTY ROMSKÝCH AUTORŮ Duben: Kavárna Jericho Květen: Kladenské dvorky Červen srpen: Dům čtení Listopad prosinec: Knihovna Václava Havla Výstava tak přináší opomíjené téma romské literatury do veřejného prostoru do kaváren, knihoven a dalších institucí. Romská literatura pomalu dostává nejen do zorného pole zájmových skupin, ale i těch, kteří by se s ní běžně nesetkali. Výstava představující méně známou součást českého literárního světa tvorbu Romů vedle sebe staví etablované tvůrce jako básníka Vlado Oláha či prozaičku Eriku Olahovou, i debutanty Ivetu Kováčovou nebo Renátu Berkyovou. Premiéru měla výstava v pražské kavárně Jericho (duben 2011), odkud se přesunula na festival Kladenské dvorky (květen 2011), kde byla k vidění pod otevřeným nebem. V průběhu letních měsíců výstavu hostil pražský Dům čtení (červen srpen 2011) a v listopadu byla výstava součástí literárního romského večera v Knihovně Václava Havla Galerii Montmartre s názvem Na vakerav me, miro jilo vakerel (To nemluvím já, ale moje sdrce). V této instituci byla potom k vidění až do ledna FINANCOVÁNÍ Výstava fotografií vznikla díky projektu Romštinou k úctě a toleranci, spolufinancovanému v roce 2010 Úřadem vlády ČR částkou Kč. V roce 2011 financuje výstavu ROMEA, o. s. z vlastních zdrojů KULTURNÍ OBLAST

25 Chcete, aby server Romea.cz existoval i v příštím roce? Chcete, aby dál vycházel časopis Romano voďi? Chcete, aby ROMEA dále pomáhala obětem diskriminace nebo obětem násilí z nenávisti? Chcete, aby ROMEA i v příštím roce uspořádala realizovala vzdělávací projekty pro děti a uspořádala soutěž Menšiny mezi námi? PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: /0800 (Česká spořitelna) IBAN: CZ BIC: GIBACZPX Jako variabilní symbol, prosím, uveďte číslo podle toho, na jakou oblast činnosti ROMEA, o. s. chcete přispět: 0001 Mediální oblast 0002 Vzdělávací oblast 0003 Lidsko-právní oblast 0004 Sociální oblast 0005 Kulturní oblast

26

27 ORGANIZACE

28 [27] Organizační struktura a orgány sdružení Předsedkyně sdružení Mgr. Jarmila Balážová Výkonný ředitel Ing. Zdeněk Ryšavý Členové výkonného výboru Mgr. Jarmila Balážová, Ing. Zdeněk Ryšavý, František Kostlán Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 přepočtené úvazky: 12,79

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva (2008) ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea.

Výroční zpráva (2008) ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea. Výroční zpráva (2008) ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea.cz ÚVOD Občanské sdružení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002 jako dobrovolná,

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Výroční zpráva organizace KHER za rok 2014

Výroční zpráva organizace KHER za rok 2014 Výroční zpráva organizace KHER za rok 2014 1. Cíle spolku Spolek KHER byl založen 11. 4. 2012 a vznikl na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu internetu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 ROMEA, o. s. Žitná 49 110 00 Praha 1 tel./fax: +420 257 329 667, 257 322 987 e-mail: romea@romea.cz http://www.romea.cz OBSAH ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ CÍLE... 3 HLAVNÍ ČINNOSTI...

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

PORTFOLIO. Lukáš Houdek. LUKÁŠ HOUDEK +420 604 463 676, foto@lukashoudek.cz www.lukashoudek.cz

PORTFOLIO. Lukáš Houdek. LUKÁŠ HOUDEK +420 604 463 676, foto@lukashoudek.cz www.lukashoudek.cz PORTFOLIO Lukáš Houdek LUKÁŠ HOUDEK +420 604 463 676, foto@lukashoudek.cz www.lukashoudek.cz PORTRÉTY Amee Thomas Petra Hlavatá Rozálie Kohoutová PORTRÉTY Petio Yourtchenko Honza Musil Bára Hrzánová PORTRÉTY

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti,

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, Je za námi opět další rok a tím pádem nastal opět čas zhodnotit výsledky naší píle a práce. Jak jistě víte, i tento

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více