Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř"

Transkript

1 Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř

2 KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ POČÍTAČ...4 POPIS SOUBORŮ...4 KAPITOLA 2: PRŮVODCE PROGRAMEM Svitek...6 VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU...6 SPUŠTĚNÍ VÝPOČTU...6 ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ...7 KAPITOLA 3: POUŽITÍ PROGRAMU Svitek...8 HLAVNÍ MENU...8 SOUBOR...8 SVITEK...9 MATERIÁLY...9 VÝPOČET...9 VÝSLEDKY...10 OKNO...10 NÁPOVĚDA...11 KAPITOLA 4: DIALOGOVÁ OKNA...13 GEOMETRIE SVITKU...13 OBRÁZEK...13 HODNOTY...13 HUTNOST...13 UMÍSTĚNÍ SVITKU NA CHLADNÍKU...13 UMÍSTĚNÍ SVITKU...14 MATERIÁL SVITKU...14 POČÁTEČNÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY ŘEŠENÍ...14 POČÁTEČNÍ TEPLOTA DRÁTU...14 OKRAJOVÉ PODMÍNKY...14 PODMÍNKY ŘEŠENÍ...14 NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ROZLOŽENÍ TEPLOT...15 DEFINICE TEPLOTNÍHO POLE...15 ZADÁNÍ TEPLOTY...15 ZADÁNÍ TEPLOTY...15 DATABÁZE MATERIÁLŮ...15 SEZNAM MATERIÁLŮ...15

3 HUSTOTA / MĚRNÉ TEPLO / VODIVOST...16 DEFINOVÁNÍ ZÁZNAMŮ...16 KŘIVKY CHLADNUTÍ...16 TEPLOTNÍ POLE...16 DEFINOVÁNÍ BODU...17 DEFINOVÁNÍ ČASU...17 INFORMACE O SVITKU...17 GEOMETRIE...17 MATERIÁL...17 UMÍSTĚNÍ SVITKU...17 POČÁTEČNÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY ŘEŠENÍ...18 KŘIVKY CHLADNUTÍ...18 GRAF...18 TEPLOTNÍ POLE - PODÉLNĚ...18 TEPLOTNÍ POLE - PŘÍČNĚ...19 KAPITOLA 5: PROGRAM ZEVNITŘ...20 METODIKA VÝPOČTU...20 BORLAND DELPHI

4 INSTALACE PROGRAMU Svitek 1 Hardwarové požadavky! CPU Intel PENTIUM - 75 MHz nebo MHz! 16 MB RAM! video karta podporující 16-ti bitovou hloubku barev nebo vyšší! myš Softwarové požadavky! Windows NT 4.0 nebo Windows 95 Instalace programu Svitek na váš počítač Spusťte Windows NT nebo Windows 95 Vložte instalační disketu do počítače. Vytvořte nový adresář (složku) na vašem pevném diku (např.: C:\Svitek). Zkopírujte celý obsah diskety do tohoto adresáře. Nyní již můžete program Svitek spustit. Popis souborů! Svitek.EXE - hlavní program pro 32-bitový operační sytém Windows NT nebo 95! VYPOCET.EXE - výpočtové jádro programu (viditelné pouze při běhu programu)! LOGO.GIF - soubor obsahující hlavní logo (viditelné pouze při běhu programu)! Svitek.HLP - soubor obsahující nápovědu (viditelné pouze při běhu programu) Kapitola 1: Instalace programu Svitek 4

5 ! *.SVI - projektové soubory! MATERIAL.DAT - databáze materiálů! OUTPUT.DAT - protokolový soubor použitý při spuštění výpočtového jádra! VYPOCET.DAT - obsahuje informace o stavu výpočtu! KRIVKY.DAT - po ukončení výpočtu obsahuje průběhy teplot v definovaných bodech svitku! OBJEMY.DAT - po ukončení výpočtu obsahuje teplotní pole spočtené výpočtovým jádrem programu Kapitola 1: Instalace programu Svitek 5

6 PRŮVODCE PROGRAMEM Svitek 2 Vytvoření nového projektu Nový Z hlavního menu zvolte položku Soubor Nový. Tím zajistíte, aby byla všechna předcházející nastavení vynulována. Geometrie svitku Umístění svitku na chladníku Z hlavního menu zvolte položku Svitek Geometrie... Program zobrazí dialogové okno Geometrie svitku, ve kterém můžete zadat základní geometrii svitku potřebnou pro výpočet, včetně hutnosti drátů. Z hlavního menu zvolte položku Svitek Umístění... Program zobrazí dialogové okno Umístění svitku na chladníku, ve kterém můžete zadat umístění svitku na chladníku vzhledem k sousedním svitkům. Materiál svitku Z hlavního menu zvolte položku Svitek Materiál... Program zobrazí dialogové okno Materiál svitku, ve kterém můžete zadat materiál, ze kterého je drát svitku vyroben. Počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení Z hlavního menu zvolte položku Svitek Podmínky... Program zobrazí dialogové okno Počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení, ve kterém můžete zadat počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení. Spuštění výpočtu Před samotným spuštěním výpočtu je nejdříve nutno zadat, co se má během výpočtu zaznamenat, aby to mohlo být po ukončení výpočtu zobrazeno. Kapitola 2: Průvodce programem Svitek 6

7 Definování záznamů Z hlavního menu zvolte položku Výpočet Záznamy... Program zobrazí dialogové okno Definování záznamů, ve kterém si můžete nadefinovat, které hodnoty chcete během výpočtu zaznamenat. Spuštění Z hlavního menu zvolte položku Výpočet Spuštění... Program vytvoří komunikační soubory a spustí výpočtové jádro programu. Na stavovém řádku na spodní straně hlavního okna programu Svitek se zobrazí měřítko, indikující, kolik procent už program spočetl. V hlavní nabídce je po dobu výpočtu znemožněn přístup k položkám, pomocí kterých je možno zobrazit výsledky. Okna, které již zobrazují výsledky, se přejmenují tak, že se na konec jejich názvu přidá text - předchozí. Zobrazení výsledků Informace o svitku Z hlavního menu zvolte položku Výsledky Informace o svitku... Program zobrazí dialogové okno Informace o svitku, ve kterém jsou zobrazeny vstupní parametry použité pro výpočet teplotních charakteristik svitku. Křivky chladnutí Z hlavního menu zvolte položku Výsledky Křivky chladnutí... Program zobrazí dialogové okno Křivky chladnutí, ve kterém si můžete nechat vykreslit průběhy teplot v bodech definovaných v dialogovém okně Definování záznamů. Teplotní pole - podélně Teplotní pole - příčně Z hlavního menu zvolte položku Výsledky Teplotní pole - podélně... Program zobrazí dialogové okno Teplotní pole - podélně, ve kterém si můžete nechat vykreslit teplotní pole v podélném řezu svitkem v časových bodech, jež jsou definovány v dialogovém okně Definování záznamů. Z hlavního menu zvolte položku Výsledky Teplotní pole - příčně... Program zobrazí dialogové okno Teplotní pole - příčně, ve kterém si můžete nechat vykreslit teplotní pole v příčném řezu svitkem v časových bodech, jež jsou definovány v dialogovém okně Definování záznamů. Kapitola 2: Průvodce programem Svitek 7

8 3 POUŽITÍ PROGRAMU Svitek Hlavní menu Soubor Nový Vytvoří se nový projektový soubor. Jméno tohoto souboru se nastaví na BezJmena.SVI. Všechny hodnoty se nastaví na implicitní hodnoty. Program se při uložení zeptá na nové jméno souboru, pod kterým chcete projekt uložit.. Otevřít... Příkaz Otevřít... otevře standardní dialogové okno pro výběr souborů. V tomto dialogovém okně vyberte projektový soubor, který chcete otevřít. Standardní přípona souboru je "*.SVI ". Uložit Příkaz Uložit uloží projektový soubor na disk. Jestliže ještě nebyl soubor pojmenován, program otevře dialogové okno pro zadání jména souboru, ve kterém můžete projektový soubor pojmenovat. Jestliže použijete jméno již existujícího souboru, program se vás zeptá, zda-li chcete existující soubor přepsat. Uložit jako... Při zvolení příkazu Uložit jako..., program otevře dialogové okno pro zadání jména souboru, ve kterém můžete projektový soubor přejmenovat, případně ho uložit na jiný disk nebo do jiného adresáře. Nastavení tiskárny... Jestliže použijete jméno již existujícího souboru, program se vás zeptá, zda-li chcete existující soubor přepsat. Při zvolení příkazu Nastavení tiskárny... program otevře dialogové okno, pomocí kterého můžete nastavit tiskárnu, na kterou chcete tisknout, natočení listu a mnoho dalších parametrů pro tisk. Kapitola 3: Použití programu Svitek 8

9 Písmo pro tisk... Při zvolení příkazu Písmo pro tisk..., program otevře dialogové okno, pomocí kterého můžete nastavit písmo, které chcete použít při tisku informací o svitku, grafů a teplotních polí na tiskárnu. Konec Příkaz Konec ukončí program Svitek. Program se vás zeptá, chcete-li projektový soubor uložit před ukončením programu. Svitek Geometrie... Umístění... Materiál... Podmínky... Program zobrazí dialogové okno Geometrie svitku, ve kterém můžete zadat základní geometrii svitku potřebnou pro výpočet, včetně hutnosti drátů. Program zobrazí dialogové okno Umístění svitku na chladníku, ve kterém můžete zadat umístění svitku na chladníku vzhledem k sousedním svitkům. Program zobrazí dialogové okno Materiál svitku, ve kterém můžete zadat materiál, ze kterého je drát svitku vyroben. Program zobrazí dialogové okno Počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení, ve kterém můžete zadat počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení. Materiály Editace... Program zobrazí dialogové okno Databáze materiálů, ve kterém si můžete nadefinovat nové druhy materiálů svitku. Výpočet Záznamy... Spuštění Program zobrazí dialogové okno Definování záznamů, ve kterém si můžete nadefinovat, které hodnoty chcete během výpočtu zaznamenat. Program vytvoří komunikační soubory a spustí výpočtové jádro programu. Na stavovém řádku na spodní straně hlavního okna programu Svitek se zobrazí měřítko, indikující, kolik procent už program spočetl. V hlavní nabídce je po dobu výpočtu znemožněn přístup k položkám, pomocí kterých je možno zobrazit výsledky. Okna, které již zobrazují výsledky, se přejmenují tak, že se na konec jejich názvu přidá text - předchozí. Kapitola 3: Použití programu Svitek 9

10 Výsledky Možnost zobrazení výsledků. Pro zobrazení jsou použity soubory nacházející se v aktuálním adresáři. Toto umožňuje uchovávat na disku v různých adresářích různé výsledky. Doporučený postup: - vytvořte nový projektový soubor - uložte ho do nového (nejlépe prázdného) adresáře - spusťte výpočet Zobrazení výsledků z různých adresářů. - otevřete projektový soubor z adresáře - pokud zde ještě nejsou výsledky spusťte výpočet - nyní si již můžete nechat zobrazit odpovídající výsledky Informace o svitku... Křivky chladnutí... Teplotní pole - podélně... Teplotní pole - příčně... Okno Program zobrazí dialogové okno Informace o svitku, ve kterém jsou zobrazeny vstupní parametry použité pro výpočet teplotních charakteristik svitku. Program zobrazí dialogové okno Křivky chladnutí, ve kterém si můžete nechat vykreslit průběhy teplot v bodech definovaných v dialogovém okně Definování záznamů. Program zobrazí dialogové okno Teplotní pole - podélně, ve kterém si můžete nechat vykreslit teplotní pole v podélném řezu svitkem v časových bodech, jež jsou definovány v dialogovém okně Definování záznamů. Program zobrazí dialogové okno Teplotní pole - příčně, ve kterém si můžete nechat vykreslit teplotní pole v příčném řezu svitkem v časových bodech, jež jsou definovány v dialogovém okně Definování záznamů. Kaskáda Dlaždice Program poskládá okna přes sebe do kaskády. Program poskládá okna vedle sebe, jak nejvíce je to možné. Kapitola 3: Použití programu Svitek 10

11 Uspořádej ikony Program uspořádá ikony minimalizovaných oken na spodní straně hlavního okna. Minimalizuj vše Program minimalizuje všechna okna. Zavři vše Program uzavře všechna okna. Nápověda Obsah O programu Program vyvolá nápovědu a zobrazí její obsah. Program zobrazí dialogové okno s informacemi o programu. Kapitola 3: Použití programu Svitek 11

12 Tlačítko Příkaz Ekvivalent Je vytvořen nový projekt Soubor Nový Otevře dialogové okno pro výběr souborů. Uloží projekt. Otevře dialogové okno, pomocí kterého můžete nastavit vlastnosti tisku. Zobrazí dialogové okno Geometrie svitku. Zobrazí dialogové okno Umístění svitku na chladníku. Zobrazí dialogové okno Materiál svitku. Zobrazí dialogové okno Počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení. Zobrazí dialogové okno Databáze materiálů. Zobrazí dialogové okno Definování záznamů. Spustí výpočtové jádro programu. Soubor Otevřít... Soubor Uložit Soubor Nastavení tiskárny... Svitek Geometrie... Svitek Umístění... Svitek Materiál... Svitek Podmínky... Materiály Editace... Výpočet Záznamy... Výpočet Spuštění Zobrazí dialogové okno Informace o svitku. Výsledky Informace o svitku... Zobrazí dialogové okno Křivky chladnutí. Zobrazí dialogové okno Teplotní pole - podélně. Zobrazí dialogové okno Teplotní pole - příčně. Vyvolá nápovědu a zobrazí její obsah. Zobrazí dialogové okno s informacemi o programu. Ukončí program. Výsledky Křivky chladnutí... Výsledky Teplotní pole - podélně... Výsledky Teplotní pole - příčně... Nápověda Obsah Nápověda O programu... Soubor Konec Kapitola 3: Použití programu Svitek 12

13 Geometrie svitku 4 DIALOGOVÁ OKNA V tomto dialogovém okně můžete zadat základní geometrii svitku potřebnou pro výpočet, včetně hutnosti drátů. V levé polovině dialogového okna je zobrazeno schéma znázorňující význam jednotlivých parametrů, nebo si zde můžete nechat zobrazit náhled, znázorňující svitek ve skutečných rozměrech při automaticky voleném měřítku. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Svitek Geometrie... Obrázek Hodnoty Hutnost - Schéma / Náhled: umožňuje přepínat zobrazení mezi schématem a náhledem na svitek - D1: vnitřní průměr svitku [mm] - D2: vnější průměr svitku [mm] - H: výška svitku [mm] - d: průměr drátu, ze kterého je svinutý [mm] - hutnost: hutnost svitku [%] - Optimum: nastaví hutnost svitku na nejpravděpodobnější hodnotu - nd: počet drátů po průměru svitku - nh: počet drátů po výšce svitku Umístění svitku na chladníku V tomto dialogovém okně můžete zadat umístění svitku na chladníku vzhledem k sousedním svitkům. Ve spodní části dialogového okna je zobrazeno umístění svitku. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Svitek Umístění... Kapitola 4: Dialogová okna 13

14 Umístění svitku - Levý / pravý svitek: umožňuje přidat nebo odstranit vedlejší svitek - Vzdálenost středů svitků: vzdálenost mezi středem počítaného svitku a sousedním svitkem [mm] Materiál svitku V tomto dialogovém okně můžete zadat materiál, ze kterého je drát svitku vyroben. Ve spodní části dialogového okna jsou zobrazeny průběhy veličin v závislosti na teplotě. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Svitek Materiál... - Zvolený materiál: seznam materiálů. Pokud potřebujete jiný materiál, můžete si ho nadefinovat v dialogovém okně Databáze materiálů, které vyvoláte přes hlavní menu Materiály Editace. Počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení V tomto dialogovém okně můžete zadat počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Svitek Podmínky... Počáteční teplota drátu - Konstantní rozložení: počáteční teplota, která je v celém objemu konstantní [ C] - Teplotní pole: zobrazí dialogové okno Nastavení počátečního rozložení teplot, ve kterém můžete nadefinovat teplotní pole v podélném řezu svitkem Okrajové podmínky - Teplota okolí: teplota okolního vzduchu, ve kterém bude svitek chladnout [ C] - Rychlost proudícího vzduchu: rychlost vzduchu, kterým je svitek chlazen [m/s] - Emisivita povrchu: emisivita povrchu svitku v rozmezí 0 až 1 Podmínky řešení - Doba chladnutí: celková doba, po kterou se má svitek chladit [hh:mm:ss] - Časový krok řešení: ovlivňuje délku výpočtu, čím je kratší časový krok [s], tím déle výpočet trvá; z doby chladnutí a časového kroku řešení vyplyne počet časových kroků - Počet časových kroků: ovlivňuje délku výpočtu, čím je větší počet časových kroků, tím déle výpočet trvá; z doby chladnutí a počtu časových kroků vyplyne časový krok řešení Kapitola 4: Dialogová okna 14

15 Nastavení počátečního rozložení teplot V tomto dialogovém okně můžete nadefinovat teplotní pole v podélném řezu svitkem. Pokud pohybujete myší přes teplotní pole, zobrazují se v horní části okna souřadnice a odpovídající teplota bodu, ve kterém se myš právě nachází. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Svitek Podmínky..., následným zvolením Teplotní pole a stisknutím tlačítka zobrazující teplotní pole. Definice teplotního pole Pokud chcete nadefinovat nový bod, stačí v daném bodě stisknout levé tlačítko myši. Chcete-li změnit hodnotu definovaného bodu nebo ho přesunout nebo smazat, stačí na něm stisknout levé tlačítko myši a zobrazí se vám lokální menu, ze kterého si můžete vybrat příslušnou operaci. - Konstantní rozložení: zruší se všechny nadefinované body a pomocí rohových bodů se nadefinuje konstantní rozložení teploty po průřezu Zadání teploty V tomto dialogovém okně můžete zadat teplotu pro nově definovaný bod nebo změnit hodnotu již definovaného bodu. Zadání teploty - Požadovaná teplota: zde můžete změnit nebo zadat novou teplotu pro předem vybraný bod v teplotním poli [ C] Databáze materiálů V tomto dialogovém okně si můžete nadefinovat nové druhy materiálů, které můžete následně použít jako materiál svitku v dialogovém okně Materiál svitku. V levé polovině je seznam již definovaných materiálů. Uprostřed je tabulka, ve které jsou definované závislosti jednotlivých fyzikálních veličin na teplotě. Na pravé straně je graf znázorňující definovanou závislost v tabulce. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Materiály Editace... Seznam materiálů Zobrazuje seznam definovaných materiálů. Pokud chcete změnit parametry některého z nich, stačí ho označit. Každý materiál musí mít svůj vlastní název. - Přidat: zobrazí dialogové okno pro zadání jména nového materiálu, a poté přidá tento materiál do seznamu - Přejmenovat: umožní přejmenovat označený materiál - Smazat: vymaže ze seznamu označený materiál Kapitola 4: Dialogová okna 15

16 - Duplikovat: zobrazí dialogové okno pro zadání nového jména pro nový materiál a vytvoří kopii označeného materiálu Hustota / Měrné teplo / Vodivost V seznamu je uvedena závislost fyzikálních veličin na rostoucí teplotě. Chcete-li předefinovat hustotu, měrné teplo nebo vodivost, stačí se kliknutím myši na příslušnou položku přepnout do příslušné tabulky - Vložit: vloží prázdný řádek v seznamu na místo kurzoru - Smazat: po stisknutí vymaže označený řádek ze seznamu - Seřadit: seřadí hodnoty v seznamu vzestupně podle teploty Definování záznamů V tomto dialogovém okně můžete nadefinovat, které hodnoty chcete během výpočtu zaznamenat. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Výpočet Záznamy... Křivky chladnutí V pravé části dialogového okna je zobrazen podélný řez válcem a nad ním je příčný řez polovinou svitku. Pohybujete-li se myší po tomto řezu, ve spodní části okna se zobrazují aktuální souřadnice polohy kurzoru myši v řezu. V tomto řezu jsou vyznačeny definované body, ve kterých se během výpočtu mají zaznamenat průběhy teplot. Bod označený v seznamu je v řezu vyznačen červenou barvou. - Přidat: umožní vám přidat bod do seznamu (příkaz je zadán pomocí dvojkliku myši na prázdné položce) - Smazat: vymaže označený bod ze seznamu - Změnit: umožní vám změnit definovanou polohu označeného bodu v seznamu (příkaz je zadán pomocí dvojkliku myši na příslušné položce) Teplotní pole Ve spodní části dialogového okna je zobrazena časová osa s vyznačenými body, ve kterých se má uložit teplotní pole v celém objemu svitku pro následné vykreslení pomocí dialogových oken. Pohybujete-li se myší po této časové ose, v levém horním rohu grafu se zobrazuje odpovídající čas. Bod označený v seznamu je vyznačen červenou barvou. - Přidat: umožní vám přidat bod do seznamu (příkaz je zadán pomocí dvojkliku myši na prázdné položce) - Smazat: vymaže označený bod ze seznamu - Změnit: umožní vám změnit definovanou polohu označeného bodu v seznamu (příkaz je zadán pomocí dvojkliku myši na příslušné položce) Kapitola 4: Dialogová okna 16

17 - Seřadit: seřadí časy definované v seznamu podle velikosti Definování bodu V tomto dialogovém okně můžete zadat polohu bodu, ve kterém se má zaznamenat průběh teploty. - R: vzdálenost bodu od středu svitku [mm] - H: vzdálenost bodu od spodní podstavy svitku [mm] - alfa: úhel v rozmezí 0 až 180 Definování času V tomto dialogovém okně můžete zadat časový bod, ve kterém se má zaznamenat teplotní pole v celém objemu válce. Informace o svitku V tomto dialogovém okně jsou zobrazeny informace o svitku, jehož teplotní charakteristiky byly spočteny příkazem z hlavního menu Výpočet Spuštění. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Výsledky Informace o svitku... Geometrie Materiál - D1: vnitřní průměr svitku [mm] - D2: vnější průměr svitku [mm] - H: výška svitku [mm] - d: průměr drátu, ze kterého je svinutý [mm] - nd: počet drátů po průměru svitku - nh: počet drátů po výšce svitku - název materiálu, ze kterého je drát svitku vyroben Umístění svitku - Levý / pravý svitek: udává, zda byl aplikován vedlejší svitek - Vzdálenost středů svitků: vzdálenost mezi středem počítaného svitku a sousedícím svitkem [mm] Kapitola 4: Dialogová okna 17

18 Počáteční a okrajové podmínky a podmínky řešení - Průměrná počáteční teplota drátu: pokud bylo definováno konstantní rozložení, pak je tato hodnota shodná s definovanou hodnotou, jinak je tato hodnota počítána jako průměrná hodnota z teplotního pole [ C] - Teplota okolí: teplota okolního vzduchu, ve kterém svitek chladl [ C] - Rychlost proudícího vzduchu: rychlost proudícího vzduchu, kterým byl svitek chlazen [m/s] - Emisivita povrchu: emisivita povrchu svitku v rozmezí 0 až 1 - Doba chladnutí: celková doba, po kterou byl svitek chlazen [hh:mm:ss] - Časový krok řešení: ovlivňuje kvalitu výpočtu, čím je kratší časový krok [s], tím je výpočet kvalitnější - Počet časových kroků: ovlivňuje kvalitu výpočtu, čím je větší počet časových kroků, tím je výpočet kvalitnější Křivky chladnutí V tomto dialogovém okně si můžete nechat vykreslit průběhy teplot v bodech definovaných v dialogovém okně Definování záznamů. V levé polovině dialogového okna je uveden seznam definovaných bodů, ve kterých byl zaznamenán průběh teplot při chladnutí. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Výsledky Křivky chladnutí... Graf - Průběhy teplot: vykreslí průběhy teplot v bodech označených v seznamu - Řez válcem: zobrazí umístění definovaných bodů ve svitku; označené body jsou vyznačeny červeně Teplotní pole - podélně V tomto dialogovém okně si můžete nechat vykreslit teplotní pole v podélném řezu svitkem v časech definovaných v dialogovém okně Definování záznamů. V levé polovině dialogového okna, je uveden seznam definovaných časů, ve kterých bylo zaznamenáno teplotní pole po celém objemu svitku. Kliknutím myši na jedné položce si můžete nechat vykreslit teplotní pole v podélném řezu. Můžete si také vybrat úhel, ve kterém si chcete nechat zobrazit teplotní pole. Rozsah teplotní škály je volen automaticky od minimální až po maximální teplotu v celém objemu svitku ve zvoleném časovém bodě. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Výsledky Teplotní pole - podélně... Kapitola 4: Dialogová okna 18

19 Teplotní pole - příčně V tomto dialogovém okně si můžete nechat vykreslit teplotní pole v příčném řezu svitkem v časech definovaných v dialogovém okně Definování záznamů. V levé polovině dialogového okna, je uveden seznam definovaných časů, ve kterých bylo zaznamenáno teplotní pole po celém objemu svitku. Kliknutím myši na jedné položce si můžete nechat vykreslit teplotní pole v příčném řezu. Můžete si také vybrat výšku H, ve které si chcete nechat zobrazit teplotní pole. Rozsah teplotní škály je volen automaticky od minimální až po maximální teplotu v celém objemu svitku ve zvoleném časovém bodě. Toto okno můžete vyvolat pomocí hlavního menu příkazem Výsledky Teplotní pole - příčně... Kapitola 4: Dialogová okna 19

20 Metodika výpočtu 5 PROGRAM ZEVNITŘ Výpočtové jádro využívá diskretizační metodu kontrolních objemů. Svitek je řešen jako trojrozměrné těleso s konstantním počtem kontrolních objemů v podélném směru a proměnným počtem kontrolních objemů v příčném směru. Okrajové podmínky jsou použity 3.druhu - tepelný tok zadaný prostřednictvím výsledného součinitele přestupu tepla (záření + konvekce) a teploty okolí. Borland Delphi 2.0 Program Svitek byl vytvořen v programovém prostředí Borland Delphi 2.0 a výpočtové jádro pomocí programu Fortran. Kapitola 5: Program zevnitř 20

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o.

ROADPAC 11 SI 91. SI 91 Kreslení spojených řezů. Příručka uživatele. Revize 24.02.2011. PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. ROADPAC 11 SI 91 SI 91 Kreslení spojených řezů Příručka uživatele Revize 24.02.2011 PRAGOPROJEKT a.s. & VIAPONT s.r.o. PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 VIAPONT s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office

8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 8, díl 3, kap. 1, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 8/3 Komunikace mezi aplikacemi MS Office 8.3.1 PROPOJENÍ DAT Z EXCELU DO TEXTU VE WORDU NEBO

Více

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

PREZENTACE 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY 1.22 HYPERTEXTOVÉ ODKAZY Při práci s prezentací bývá v některých případech vhodné vzájemně propojit snímky prezentace tak, abychom se mohli pohybovat nejen o snímek vpřed a vzad, ale i tzv. na přeskáčku.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více