Profese učitele v roce co přinese budoucnost? Teachers Lifelong Learning Network

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profese učitele v roce 2025 - co přinese budoucnost? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org"

Transkript

1 Profese učitele v roce co přinese budoucnost? Teachers Lifelong Learning Network

2 Profese učitele v roce co přinese budoucnost? Tento modul má pomoci učitelům v jejich průběžném profesním rozvoji. Nabízí k diskusi pět možných podob učitelské profese ve sféře povinného vzdělávání v roce Ačkoli nám rok 2025 může připadat jako velmi vzdálená budoucnost, je dobré si připomenout, že děti, které začínají chodit do školy v roce 2012, budou končit své povinné vzdělávání nebo nastupovat na střední školu v letech Modul obsahuje pět krátkých scénářů a doplňkových materiálů, které umožňují diskutovat a rozvíjet představy o možné realitě v roce Při přípravě nabízených scénářů jsme přemýšleli zejména o čtyřech oblastech: problémech týkajících se počáteční přípravy učitelů i jejich dalšího průběžného profesního rozvoje (CPD - continuous professional training), kvalitě výuky a studia, problémech týkajících se nejrůznějších skupin zainteresovaných na vzdělávání, např. rodičů, a také o zpracování dat a ochraně soukromí. Scénáře mají podobu krátkých příběhů a popisují, jak by učitelská profese mohla pro roce 2025 vypadat. Jejich smyslem je nabourat tradiční představy účastníků a přimět je přemýšlet o situaci v současnosti. Ačkoli samozřejmě nemůžeme vědět, jak budu budoucnost vypadat, fiktivní scénáře nám umožní diskutovat o možném vývoji.. Chceme vybídnout učitele, aby o pěti scénářích diskutovali v malých skupinách a zabývali se možnými podobami učitelské profese v budoucnosti. Cílem je vést účastníky tak, aby o sobě začali přemýšlet jako o někom, kdo může svoji budoucnost ovlivnit. 2

3 Jak pracovat se scénáři zaměřenými na budoucí vývoj Typ aktivity: profesní rozvoj učitelů Nástroje a metody: skupinová práce, společná diskuse Cílová skupina: učitelé a další odborníci v oblasti vzdělávání Náročnost: středně obtížná/obtížná Doba trvání: 2 hodiny Materiály: jeden výtisk tohoto dokumentu pro každého účastníka Další doplňkové materiály: o videonahrávka na YouTube [http://www.youtube.com/watch?v=ynirhonirki&feature=player_embedded] o prezentace [http://www.slideshare.net/europeanschoolnet/teachers-profession-in-2025-workshop ] na serveru Slideshare Výstupy Úkolem každé skupiny je pro ostatní shrnout, jakým způsobem nad danými problémy její členové přemýšleli. Výsledky mohou mít podobu prezentace v PowerPointu, bodového seznamu, krátkého textu nebo pouze ústního shrnutí. Po prezentaci spolu mohou skupiny dále debatovat, vyměňovat si názory a zejména si vzájemně sdělovat, které scénáře byly nejvíce kritizovány nebo naopak oceňovány. 3

4 Tipy Každou skupinu můžeme vyzvat, aby si vybrala jeden ze scénářů a rozhodla se, jestli je takový vývoj pravděpodobný či nikoli. Učitelé sestaví seznam výhod a nevýhod, porovnají scénář se situací v současnosti, odkáží na vlastní zkušenosti a navrhnou, jak scénář pozměnit, aby byl pravděpodobnější nebo více žádoucí. Cíle Modul je postaven na analýze pěti fiktivních scénářů popisujících podobu učitelské profese v roce Scénáře mají podobu příběhů, ve kterých je popsán možný budoucí vývoj a podoba učitelské profese po roce Hlavním cílem je nabourat představy účastníků a vyprovokovat je k přemýšlení o možném vývoji současné situace. Cíle: 1. porozumět práci učitelů v součanosti a podstatě profesního rozvoje; 2. zkoumat, jaký vývoj může nastat; 3. debatovat o tom, jaký vývoj by podle učitelů byl žádoucí; 4. rozhodnout, k čemu by mělo v blízké budoucnosti dojít. Postup Zúčastnění praktikující učitelé se nejprve seznámí s pěti scénáři, poté následuje skupinová práce a diskuse. Celý postup je vysvětlen níže: 1. Jednomu z účastníků přidělte roli vedoucího diskuse. Práci se scénáři můžete vysvětlit pomocí doplňkových materiálů (tj. videonahrávky a obrázků v prezentaci). 2. Rozdělte účastníky do skupin. Každá skupina sestává ze tří až pěti členů. 3. Skupinám A i B přidělte scénáře následujícím způsobem : Skupina A pracuje se scénáři 1,2 a 3 Skupina B pracuje se scénáři 1, 4 a 5 4

5 Scénáře Scénář č. 1: enet - Evropská síť pro vzdělávání Scénář č. 2: síť MyNetwork Scénář č. 3: Inteligentní agenti Scénář č. 4: Specializace ve vzdělávání učitelů Scénář č. 5: Spolupráce offline 4. První úkol provádí účastníci individuálně: každý si scénáře samostatně přečte (15 min.) Každý účastník dostane k přečtení tři scénáře. Čte je postupně a u každého uvažuje, zda je popisovaný vývoj popsán realisticky a zda je pravděpodobné, že k němu do roku 2025 dojde. Na otázky u každého scénáře odpovídá samostatně. 5. Skupinová diskuse: po přečtení scénářů probíhají diskuse v jednotlivých skupinách (10 min.) Diskutujte s kolegy. Dokážete si představit sebe jako učitele v některém ze scénářů? Přemýšlejte, které z aspektů popisované situace vám připadají žádoucí a které naopak ne. 6. Ve skupině si vyberte JEDEN SCÉNÁŘ (20 min.) Skupina se může rozhodnout spojit dva či více scénářů v jeden. a. Dohodněte se, jestli jako skupina chcete, aby k popisovanému vývoji v roce 2025 došlo či ne. b. Debatujte o tom, co by se mělo stát nyní, aby k vývoji podle scénáře došlo/nedošlo. Přemýšlejte o následujících aspektech: vzdělávání učitelů (počáteční a průběžné); kvalita výuky a učení; zapojení různých; zpracování dat a ochrana soukromí. 7. Každá skupina shrne své názory do tří krátkých tvrzení a sdělí je ostatním skupinám. 5

6 8. Zpětná vazba a společná diskuse. Všichni účastníci společně (30 min.) Nakolik jsou scénáře realistické? Projděte scénáře postupně. Začněte scénářem č. 1. Požádejte, aby zvedli ruku všichni, kdo si myslí, že je vývoj podle tohoto scénáře možný. Dále vyzvěte ke zvednutí ruky ty, kdo se domnívají, že k němu dojde do roku Vyzvěte skupinu, která si scénář č. 1 vybrala, aby ostatním přednesla svá tvrzení. Nechte čas na komentáře a diskusi. Stejně postupujte u ostatních scénářů. 6

7 SCÉNÁŘ Č. 1: ENET - EVROPSKÁ SÍŤ PRO VZDĚLÁVÁNÍ Do roku 2025 se z etwinningu postupně stala Evropská síť vzdělávání (European Educatio Network - enet), centrální síť propojující všechny ostatní sítě a sjednocující všechny osoby zainteresované na vzdělávání. Síť vlastní a spravuje Evropská komise, materiály jsou k dispozici ve všech oficiálních jazycích. Práce v síti enet se stala součástí počátečního vzdělávání učitelů (initial teacher training - ITT) a každý učitel získává tzv. etwinningovou licenci. V síti enet je zásadní důraz kladen na bezpečnost a zabezpečení, proto je ověřována identita všech uživatelů, kteří žádají o uživatelské jméno a heslo. a aktivně navrhovat změny vzdělávacích plánů. Síť enet je nyní základním pracovním nástrojem každého učitele v Evropě, jejím prostřednictvím si vytváří své osobní učitelské záznamy. Ty jsou propojeny se systémem karierního postupu. V síti enet mohou učitelé sdílet a využívat velmi kvalitní zdroje materiálů v různých evropských jazycích zdarma (materiály podléhají licenci open content ), připravovat si hodiny, dokumentovat svoji práci, kontaktovat své studenty, v rámci projektů navazovat kontakty s jinými učiteli, hledat práci, vyhledávat a hlásit se do vzdělávacích akcí Do určitých sekcí na webu mají přístup také rodiče, kteří zde mohou sledovat pokroky svých dětí. Naopak studenti mají v tomto novém nástroji své vlastní stránky, jejich aktivity může ale kdykoli sledovat učitel. Studenti mají pocit, že se jedná o zábavný způsob, jak si vést jakousi dokumentaci 7

8 své školní práce a spolupracovat se studenty z jiných škol. Výzkumníkům v oblasti vzdělávání je určena sekce, kde mohou sdílet články potenciálně užitečné pro učitele. Otázky (odpovídejte samostatně) Domníváte se, že scénář zaměřený na síť enet popisuje možný vývoj? Domníváte se, že popsaná situace nastane do roku 2025? Ano Ne Možná Nevím Diskutujte ve své skupině o tom, zda v tomto scénáři pro sebe vidíte jako učitel své místo. Jaké aspekty nastíněného vývoje vám připadají žádoucí a jaké naopak ne? 8

9 SCÉNÁŘ Č. 2: SÍŤ MYNETWORK Ve scénáři věnovaném síti MyNetwork je popsána práce na sociálních sítích přizpůsobená potřebám každého jednotlivce. Jde o řešení situace, kdy nejrůznějších sítě existují roztříštěně vedle sebe. V roce 2025 mohou učitelé spravovat všechny své sítě prostřednictvím jediné aplikace a nad svými daty mají kontrolu. Nová aplikace nazvaná MyNetwork umožňuje učitelům vytvořit si na jedno přihlášení řadu profilů, spravovat svá data, ovlivňovat jejich zobrazování a upravovat svůj seznam kontaktů. Učitelé se nyní mohou napojit na různé aplikace, které považují za užitečné, a neztrácí příliš času seznamováním s každou z nich jednotlivě. Komplexní systém spravování identity jim umožňuje přecházet z jednoho profilu na druhý pouhým kliknutím na příslušné políčko. Profil své školy vytvářejí učitelé v bezpečném prostředí, které odpovídá prioritám školy. Mohou navazovat kontakty také s učiteli mimo Evropu a vzájemně si vyměňovat nápady a materiály. Jelikož aplikace využívá tzv. cloudu, mohou se na ni přihlásit kdykoli a odkudkoli. Na síti MyNetwork mají své profily také studenti. Jejich svoboda nijak ohrožena není, protože mají kontrolu nad tím, k čemu má přístup učitel, tedy nad svým školním profilem. Učitel může sledovat, nakolik jsou žáci aktivní. Všímá si, že studenti jsou do učení zapojení aktivněji a že jsou iniciativnější při používání moderních technologií pro účely 9

10 vzdělávání. Otázky (odpovídejte samostatně) Domníváte se, že scénář zaměřený na síť MyNetwork popisuje možný vývoj? Domníváte se, že popsaná situace nastane do roku 2025? Ano Ne Možná Nevím Diskutujte ve své skupině o tom, zda v tomto scénáři pro sebe vidíte jako učitel své místo. Jaké aspekty nastíněného vývoje vám připadají žádoucí a jaké naopak ne? 10

11 SCÉNÁŘ Č. 3: INTELIGENTNÍ AGENTI V roce 2025 jsou učitelé propojeni 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to prostřednictvím různých mobilních zařízení. Na základě skutečnosti, že učitelé se často cítí izolováni, byl vytvořen počítačový program nazvaný inteligentní agent (Intelligent Agent - IA), který jim má pomáhat v práci, usnadnit procházení nepřeberného množství informací a umožnit nepřetržitý kontakt s dalšími učiteli. Podle tohoto scénáře se tedy učitel rozhodne pracovat s pomocí inteligentního agenta, tedy technologického nástroje naprogramovaného tak, aby byl schopen provádět vyhledávání, rozpoznat zdroje informací, navrhovat plány hodin a nabízet jména kamarádů, kteří pracují na stejných tématech. Nástroje nabízejí konkurenční soukromé firmy a platí je škola. Programu IA šetří učitelům čas, který mohou věnovat přípravě hodin a účasti na akcích zaměřených na další profesní vzdělávání (continuous professional development - CPD). Ve výsledku mají pocit, že se jejich výuka zlepšila a studenti jsou motivovanější. Díky nástroji IA jsou jejich výukové plány pestřejší a díky CPD mohou v hodinách realizovat tvůrčí a novátorské aktivity. 11

12 Program IA dokáže také vyhledat kamarády v blízkém okolí. Učitelé tak mohou být v kontaktu s kolegy v oblasti, kde působí, a s učiteli stejného předmětu na jiných školách. Za posledních několik let prošla učitelská profese velkými změnami. Velkou část toho, co učitelé dříve vykonávali mimo svoji pracovní dobu, za ně nyní provádí Inteligentní agenti a oni se tak mohou více soustředit na pedagogickou práci. Otázky (odpovídejte samostatně) Domníváte se, že scénář zaměřený na inteligentní agety popisuje možný vývoj? Domníváte se, že popsaná situace nastane do roku 2025? Ano Ne Možná Nevím Diskutujte ve své skupině o tom, zda v tomto scénáři pro sebe vidíte jako učitel své místo. Jaké aspekty nastíněného vývoje vám připadají žádoucí a jaké naopak ne? 12

13 SCÉNÁŘ Č. 4: SPECIALIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V roce 2025 jsou studenti zvyklí na výuku přizpůsobenou potřebám jednotlivce. Do školy chodí každý den, ale dvakrát týdně se si mají samostatně vybrat, jak se chtějí učit. Úkolem školy je nabízet různé způsoby, jakými může student jednotlivé hodiny absolvovat. světě (tzv. digitální mentoring ). Existují tři různé podoby výuky: 1) ve škole, kde je učitel je fyzicky přítomen, 2) ve virtuálním prostředí v reálném čase, kde je učitel přítomen online, nebo 3) ve virtuálním světě s pomocí programů, které si žáci mohou opakovaně přehrávat, nebo interaktivních aplikací, vše za přítomnosti učitele. Student se sám rozhoduje, jakým způsobem hodiny absolvuje, v jakém pořadí, prostředí a jazyce. Existence tohoto systému zcela zaměřeného na potřeby studenta znamená, že učitelé si během svého počáteční vzdělávání volí jedno ze tří zaměření: učitelství ve třídě, učitelství ve virtuálním prostoru a vedení žáků v digitálním 13

14 Průvodci (mentoři) jsou školeni tak, aby se dokázali starat o skupinu studentů, jejichž práci sledují prostřednictvím sítě v digitálním světě. Pokud určitý student nesplní své měsíční úkoly, je mentor upozorněn. Studenti se na něj mohou obrátit také ve chvíli, kdy narazí při práci na nějaké obtíže. Mentor v digitálním prostředí je pro každého studenta nepostradatelný. Studentům jsou nabízeny různé způsoby, jak mohou svoji cestu ke vzdělání přizpůsobit svým potřebám. Otázky (odpovídejte samostatně) Domníváte se, že scénář zaměřený na specializaci ve vzdělávání učitelů popisuje možný vývoj? Domníváte se, že popsaná situace nastane do roku 2025? Ano Ne Možná Nevím Diskutujte ve své skupině o tom, zda v tomto scénáři pro sebe vidíte jako učitel své místo. Jaké aspekty nastíněného vývoje vám připadají žádoucí a jaké naopak ne? 14

15 SCÉNÁŘ Č. 5: SPOLUPRÁCE OFFLINE V roce 2025 je již jasné, že technologické nástroje pro spolupráci v mnohém selhaly. Během posledních pěti let strávili učitelé mnoho času studiem nových aplikací pro spolupráci. Nebylo však vždy jasné, nakolik a zda vůbec tyto nástroje přispívají ke zkvalitnění výuky. Vytvořila se nová skupina učitelů s alternativním přístupem, kteří téměř výhradně vyučují offline. Nové vzdělávací schema nabízí školám v dané oblasti tzv. střídající se učitele. Ti působí na několika školách ve svém městě a nyní tráví více času osobní diskusí s dalšími učiteli. Jednou za měsíc jsou pořádány akce zaměřené na spolupráci učitelů. Při nich mají učitelé možnost uskutečnit projekty ve spolupráci s jinými kolegy. Do akcí pořádaných v dané lokalitě jsou zapojeni i studenti. Díky interakci a spolupráci se studenty z jiných škol mají větší motivaci naučit se něco nového. Za svoji účast na zmiňovaných akcích jsou učitelé oceňováni v rámci svého průběžného profesního vzdělávání a suplování za ně již není problémem, jelikož systém střídajících se učitelů s tímto počítá. Učitelé mají pocit, že zapojení do akcí a jejich působení v nové roli střídajích se učitele kvalitu 15

16 jejich výuky zvýšuje. Pravidelné akce organizuje každý měsíc celoevropská instituce a podporují ji ministerstva v jednotlivých zemích. Na podporu osobní spolupráce byl zaveden jednoduchý systém, který umožňuje zájemcům spojit se s dalšími učiteli ještě před popisovanými akcemi. Otázky (odpovídejte samostatně) Domníváte se, že scénář zaměřený na offline spolupráci popisuje možný vývoj? Domníváte se, že popsaná situace nastane do roku 2025? Ano Ne Možná Nevím Diskutujte ve své skupině o tom, zda v tomto scénáři pro sebe vidíte jako učitel své místo. Jaké aspekty nastíněného vývoje vám připadají žádoucí a jaké naopak ne? 16

17 O projektu Sítě celoživotního vzdělávání učitelů (http://www.tellnet.eun.org) Předkládané scénáře vznikly v rámci projektu Tellnet (http://www.tellnet.eun.org), jehož organizátoři si kladou za cíl pojmenovat hnací mechanismy a překážky v celoživotním vzdělávání učitelů zapojených do spolupracujících síti, popsat mechanismy šíření dobrých postupů jak v rámci jednotlivých sítí, tak mezi nimi a nabídnout nové postupy vzájemného vzdělávání v celoevropské síti učitelů. V rámci projektu TeLLnet chceme síť etwinning zkoumat pomocí vizualizačích technik, analýzy sociálních síti a cvičení zaměřených na možné scénáře budoucnosti. Prostřednictvím těchto technik chceme popsat základní struktury, aktéry, sítě a postupy, které jsou účinné při sdílení postupů, podporování inovativnosti a tvořivosti na školách. Jinými slovy, rádi bychom lépe porozuměli tomu, proč se někteří učitelé nechají snadno infikovat etwnningovým virem a šíří ho dále, zatímco jiní ne. Upozorňujeme, že spojení etwinningový virus označuje virus pozitivní! Prohlášení Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské komise. V publikaci jsou zveřejněny názory jejích autorů, Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za jakékoli další využití zde uvedených informací. 17

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více