PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )"

Transkript

1 PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní informace o projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, které budou podávány všem zúčastněným stranám zejména cílové skupině uchazeči, zájemci o zaměstnání z evidence ÚP potencionální zájemci o stáž. Obsah 1. Co (Kdo) je Fond dalšího vzdělávání? 2. Co je náplní projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí? 2.1 Kdo může a nemůže být stážista? Jaké plynou pro účastníky projektu (stážisty) výhody? Jaké plynou pro účastníky projektu (stážisty) nevýhody? 2.2 Kdo může být poskytovatel stáže? 2.3 Co je šablona stáže? Co je obsahem šablon? Princip vytváření šablon 3. Odkazy a kontakty

2 1. Co (Kdo) je Fond dalšího vzdělávání? Fond dalšího vzdělávání (dále jen FDV ) je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV ), která působí v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Jeho hlavním posláním je realizovat a koordinovat aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání v gesci MPSV tak, aby se tato forma vzdělávání stala standardní a všeobecně uznávanou součástí vzdělávacího systému a života občanů v České republice. FDV aktivně napomáhá při vytváření vhodných podmínek a prostředí pro rozvoj dalšího profesního vzdělávání. Doplňuje tak aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) a dalších aktérů v oblasti dalšího vzdělávání. Podrobnější informace na fdv.mpsv.cz. 2. Co je náplní projektu Stáţe ve firmách vzdělávání praxí? Hlavní náplní projektu je zavést v České republice inovativní způsob individuálního dalšího vzdělávání pomocí stáží ve firmách a systémově řešit nedostatečné propojení teorie a praxe u občanů ČR. Stáž ve firmě představuje chybějící článek v doplnění praktické části vzdělání. Jednou z překážek, s níž se absolventi po odchodu ze školy musí potýkat, je jejich nedostatečná praxe. Projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí napomáhá tento problém efektivně řešit absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce. Pro nezaměstnané, event. osoby, které se na trh práce vracejí po určité pauze, je stáž užitečným prostředkem, jímž si lze opět osvojit pracovní návyky a zjistit, jak se za dobu, kdy byli bez stálého místa, změnila situace v jejich oboru. Po úspěšném ukončení stáže získají účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáž ve firmě představuje investici stážisty do své vlastní budoucnosti a možnost lepšího uplatnění na trhu práce. Podrobnější informace na

3 2.1 Kdo můţe a nemůţe být stáţista? Projekt se zaměřuje na občany ČR s trvalým bydlištěm mimo hl. m. Praha. Stážistou mohou být: - Absolventi - Nezaměstnaní - fyzické osoby vracející se na trh práce, např.: po rodičovské dovolené - osoby mající zájem o kariérní vzdělávání Stážistou nemůže být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) podnikatel Jaké plynou pro účastníky projektu (stážisty) výhody? zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu navázání kontaktů propojení teorie s praxí - nové znalosti, zkušenosti ze specifického oboru odborný dohled mentora certifikát dokládající absolvování stáže šance nástupu do práce po skončení stáže v dané firmě možnost vyzkoušet si pracovat, získání (obnovení) pracovních návyků, identifikace firemní kultury, adaptace v pracovní skupině, tréning týmové práce, postupný návrat do práce možnost stáže v rámci zkráceného, resp. individuálně upraveného časového úseku možnost výměny jednoho zaměstnání za druhé (osoba mající zájem o kariérní vzdělávání odstranění tzv. hluchého místa, tj. časového nesouladu mezi skončením jednoho zaměstnání a vyhledáním nového zaměstnání čerpání výhod plynoucích z projektu FDV hradí cestovné, stravné, ubytování (v ČR) 1 pokud se stážista zapojí do projektu a je zároveň uchazečem o zaměstnání z evidence ÚP s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, nepřijde o podporu v nezaměstnanosti 2 1 v omezených případech 2 neplatí, pokud se s poskytovatelem dohodne na finanční odměně založené na pracovněprávním vztahu

4 2.1.2 Jaké plynou pro účastníky projektu (stážisty) nevýhody? stáž není ze strany FDV placená (pokud se stážista a poskytovatel stáže dohodnou, může poskytovatel stážistovi vyplácet finanční odměnu, resp. uzavřít pracovněprávní vztah) nelze stoprocentně zajistit nástup do práce po skončení stáže, protože zde velice záleží, jak se sám stážista v době stáže ve firmě uvedl a zda bude mít případně firma zájem následně se stážistou uzavřít pracovněprávní vztah nelze se stoprocentně spoléhat, že se najde vhodná firma pro stáž. 2.2 Kdo můţe být poskytovatel stáţe? Poskytovatelem stáže může být ekonomický subjekt, který je registrován v České republice a vykonává hospodářskou činnost v oblasti vzdělávání (tj. má oprávnění provozovat volnou živnost obor č. 72, týkající se mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti). Musí mít sídlo na území ČR (včetně hl. m. Praha) a musí být schopen zajistit mentora pro stážistu a vytvořit tedy podmínky pro realizaci stáže na základě šablony stáže a trojstranné smlouvy mezi poskytovatelem, stážistou a FDV. U některých stáží může být na jednoho mentora více stážistů. U některých stáží se může zase stážistovi věnovat více mentorů a v takovém případě bude jeden z nich hlavním mentorem, tj. bude plnit funkci mentora garanta. Dále musí poskytovatel stáže splňovat podmínky nařízení De minimis, které povoluje finanční podporu ve výši EUR po dobu 3 fiskálních let. 2.3 Co je šablona stáţe? Šablony jsou tvořeny pro jednotlivé typové pozice a jsou podkladem pro vznik Národního katalogu stáží (NSK). Obsahují základní (obecné) požadavky na stážistu i na poskytovatele stáže (včetně mentora) a dále informace o obsahu/průběhu stáže a o finančních nákladech spojených se stáží.

5 2.3.1 Co je obsahem šablon? Šablony zahrnují konkrétní požadavky z praxe ze strany zaměstnavatelů v různých odvětvích ČR. Slouží především poskytovatelům stáží, stážistům a také FDV, pro které se šablony stanou jedním z nástrojů kontroly stáží. Šablony dále slouží jako rámcový popis toho, co by měla splňovat stáž pro danou pozici. Poskytovatelé stáží budou mít možnost (při respektování rámce daného šablonou) nabídnout konkrétní stáž zveřejněním tzv. karty stáže. Karta stáže plní funkci inzerátu konkrétní stáže nabízené poskytovatelem stáže, který v jejím rámci může také upřesnit požadavky kladené na stážistu (např. potřebné jazykové znalosti, apod.). Uchazeč o stáž se bude moci následně k dané kartě přihlásit Princip vytváření šablon Analytik pro tvorbu šablon připravuje prvotní návrhy šablon pro dané pozice, které dle potřeb konzultuje s odborníky z příslušných oborů. Dále jsou šablony v této podobě předloženy pracovní skupině expertů po případných úpravách jsou následně předloženy ke schválení Odborné radě projektu a po schválení jsou vyvěšeny v Národním katalogu stáží. 3. Odkazy a kontakty Více informací o projektu je možné naleznout na Další informace Vám také budou poskytnuty na (pro uchazeče o stáže), na (pro poskytovatele stáže) nebo přímo prostřednictvím informačního u informaci o projektu poskytnou také pobočky Úřadu práce ČR.

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP )

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné podmínky SEP vymezují podmínky využívání

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 296/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 296/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/24 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí

Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí Studie o možnostech poskytování sociálních služeb pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva v obci s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí únor květen 2006 Vypracovala: Markéta Šmídová koordinátorka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy Nezaměstnanost a statní politika zaměstnanosti Bakalářská práce Předkládá: Jaroslav Palšovič Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků

Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Metodika pro zaměstnavatele pro oblast alternativních pracovních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech CZ.1.04/5.1.01/77.00046

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více