Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection"

Transkript

1 Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

2 Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze dokumentace Právní informace Copyright 2011 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System, LiveUpdate, Norton, Sygate a TruScan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech amerických a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento produkt společnosti Symantec může obsahovat software třetích stran, který společnost Symantec poskytuje za podmínek třetí strany ( Aplikace třetích stran ). Některé aplikace třetích stran jsou dostupné v rámci licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Licenční smlouva dodávaná se softwarem neupravuje žádná práva nebo závazky vyplývající z licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Další informace o aplikacích třetích stran najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho používání, kopírování, distribuci a dekompilaci či zpětný překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation, případně jejích poskytovatelů licence. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Licencovaný software a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software, jak je definováno v dokumentu FAR , řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR v části Commercial Computer Software Restricted Rights a DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation a dalších následných nařízení. Jakékoli použití, úpravy, vydávání kopií, předvádění, zobrazování nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání.

3 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4 Technická podpora Kontaktování technické podpory Technická podpora společnosti Symantec provozuje centra podpory po celém světě. Jejím hlavním úkolem je odpovídat na konkrétní dotazy na funkce a vlastnosti produktů. Oddělení technické podpory také vytváří obsah naší internetové Databáze znalostí. Oddělení spolupracuje s ostatními funkčními celky společnosti Symantec za účelem rychého zodpovězení vašich dotazů. Spolupracuje například s oddělením vývoje produktů a oddělením Symantec Security Response, aby bylo možné poskytovat služby varování a aktualizací virových definic. Nabídky podpory společnosti Symantec zahrnují následující: Škála možností podpory, která vám dává flexibilitu volby odpovídajícího množství služeb pro jakkoli velkou organizaci Telefonická nebo internetová podpora umožňující rychlou odpověď a okamžité získání informací Zajištění aktualizací poskytující ochranu aktualizacemi softwaru Celosvětová podpora dostupná v rámci běžné pracovní doby nebo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Nabídky prémiových služeb včetně služeb správy účtu Informace o programech technické podpory společnosti Symantec naleznete na našich webových stránkách na adrese URL: Všechny služby podpory budou poskytovány v souladu se smlouvou o poskytování technické podpory a aktuálními zásadami pro poskytování technické podpory podnikům. Zákazníci s platnou smlouvou o poskytování technické podpory mají přístup k informacím technické podpory na této adrese URL: Před kontaktováním technické podpory se přesvědčte, jestli systém splňuje požadavky uvedené v dokumentaci k produktu. Měli byste být také u počítače, na kterém k potížím došlo, pro případ, že by bylo problém potřeba opakovat. Při kontaktování technické podpory mějte k dispozici tyto informace: Úroveň vydání produktu Informace o hardwaru Informace o dostupné paměti, místu na disku a síťové kartě

5 Operační systém Verze a úroveň opravy Topologie sítě Informace o routeru, bráně a adrese IP Popis problému: Chybové zprávy a soubory protokolu Řešení potíží, které proběhlo před kontaktováním společnosti Symantec Poslední změny konfigurace softwaru a změny v síti Licence a registrace Zákaznická služba Pokud váš produkt Symantec vyžaduje registraci nebo licenční klíč, navštivte webovou stránku technické podpory na této adrese URL: Informace o zákaznické službě jsou dostupné na této adrese URL: Zákaznická služba je vám k dispozici při řešení problémů netechnického rázu, jako například: Otázky týkající se licencí nebo serializace produktu Aktualizace registrace produktu jako jsou změny adresy či názvu Obecné informace o produktu (funkce, jazyková dostupnost, místní prodejci) jnovější informace o aktualizacích a upgradech produktu Informace o záruce upgradu a smlouvách o poskytování technické podpory Informace o programech Symantec Buying Programs Informace o možnostech technické podpory společnosti Symantec technické předprodejní dotazy Problémy související s disky CD-ROM, DVD a příručkami

6 Zdroje pro smlouvu o poskytování technické podpory Pokud se chcete obrátit na společnost Symantec ohledně existující smlouvy o poskytování technické podpory, obraťte se na tým správy smlouvy o poskytování technické podpory ve vaší oblasti: Asie-Tichomoří a Japonsko Evropa, Blízký východ a Afrika Severní Amerika a Latinská Amerika

7 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Tento dokument obsahuje následující témata: Kde naleznete informace o upgradu a migraci Podporované cesty upgradu serveru Podporované cesty upgradu klienta Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Funkce ochrany klienta podle platformy Funkce správy podle platformy Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1

8 8 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Kde naleznete informace o upgradu a migraci Kde naleznete informace o upgradu a migraci Tab. 1-1 uvádí hlavní témata, která se týkají upgradu a migrace na Symantec Endpoint Protection. Tato témata naleznete v Průvodci implementací aplikace Symantec Endpoint Protection a aplikace Symantec twork Access Control. Tab. 1-1 Úloha Upgrade produktu a zdroje migrace Téma Podporované a nepodporované cesty upgradu U nových instalací zavádíte klientský software do počítačů po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. U stávajících instalací upgradujete stávající klienty na novou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection po upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Viz Podporované cesty upgradu klienta na straně 9. Viz Podporované cesty upgradu serveru na straně 9. Viz Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac na straně 10. Příprava počítačů na obdržení instalačních balíků klientského softwaru Vytvoření zásad zabezpečení pro klienty Konfigurace sad funkcí pro klienty Příprava instalace klienta Typy zásad zabezpečení Přidání zásady Nastavení instalace klienta Konfigurace funkcí instalačního balíku klienta Viz Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta na straně 11. Způsoby zavedení klienta Zavedení klientů do klientských počítačů Migrace klientů na novou verzi Jak se technologie ochrany a funkce ze starších klientů přenášejí do nových klientů Způsoby zavedení klienta Migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Viz Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 na straně 12.

9 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované cesty upgradu serveru 9 Úloha Popis funkcí a zásad Téma Informace o typech ochrany před hrozbami, které aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí Typy zásad zabezpečení Závislosti funkce Dostupnost funkce podle platformy Licence upgradu Postupy a obecné informace o migraci Způsob, jakým bezpečnostní funkce aplikace Symantec Endpoint Protection spolupracují Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15. Upgrady a licence produktu Migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Více informací o migraci naleznete v odborném článku Endpoint Security Migration & Installation. Podporované cesty upgradu serveru Podporovány jsou následující cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager: Z verze 11.x na verzi 12.1 (plná verze) Z verze 12.0 Small Business Edition na verzi 12.1 (plná verze) Z verze 12.1 Small Business Edition na verzi 12.1 (plná verze) Poznámka: Informace o serveru pro aplikaci Symantec AntiVirus 9.x a 10.x mohou být importovány během instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze Následující cesty downgradu nejsou podporovány: 12.1 (plná verze) na 12.1 Small Business Edition 11.x na 12.1 Small Business Edition Podporované cesty upgradu klienta Následující klientské verze aplikace Symantec Endpoint Protection lze upgradovat přímo na verzi 12.1:

10 10 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac MR MR2, s opravami údržby MR MR4, s opravami údržby RU RU6, s opravami údržby Small Business Edition Small Business Edition RU1 Je podporován upgrade z verze Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x, Symantec AntiVirus 9.x a 10.x na 12.1 (plná verze). Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac Tab. 1-2 zobrazuje seznam produktů, které mohou být migrovány do aplikace Symantec Endpoint Protection pro klienta se systémem Mac. Tab. 1-2 Cesty migrace z aplikace Symantec AntiVirus pro počítač Mac do aplikace Symantec Endpoint Protection klient Mac Zdroj přenosu Cíl přenosu Podpora Spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac Spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac

11 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta 11 Zdroj přenosu Cíl přenosu Podpora Spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac, ale nastavení spravovaného klienta je zachováno. Software Norton AntiVirus v systému Mac Spravovaný nebo nespravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac. Je třeba, aby klient před instalací softwaru Symantec Endpoint Protection produkty společnosti Norton odinstaloval. Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta Když zavádíte klienta pomocí Průvodce zavedením klienta, je třeba vybrat sadu funkcí. Tato sada funkcí obsahuje několik prvků ochrany, které jsou v klientovi instalovány. Můžete zvolit výchozí sadu funkcí nebo individuální prvky. Pro funkce, které mají být nainstalovány, se rozhodněte na základě počítačů, úrovně zabezpečení nebo výkonu, které počítače potřebují. Tab. 1-3 uvádí seznam technologií ochrany, které byste měli nainstalovat do svých klientských počítačů podle jejich účelu. Tab. 1-3 Doporučená sada funkcí podle účelu počítače Účel klientského počítače Pracovní stanice, stolní počítače a přenosné počítače Servery Doporučená sada funkcí Úplná ochrana pro klienty Nabízí všechny funkce ochrany. Vhodné pro přenosné počítače, pracovní stanice a stolní počítače. Zahrnuje úplnou ochranu při stahování a ochranu poštovního protokolu. Poznámka: Maximální zabezpečení zajistí úplná ochrana, kdykoli je to možné. Úplná ochrana pro servery Zahrnuje všechny funkce ochrany kromě ochrany poštovního protokolu. Vhodné pro servery vyžadující maximální zabezpečení sítě.

12 12 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Účel klientského počítače Servery s vysokou průchodností Doporučená sada funkcí Základní ochrana pro servery Zahrnuje ochranu před viry a spywarem a ochranu při stahování. Vhodné pro servery vyžadující maximální výkon sítě. Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Pokud k aktualizaci klientů používáte funkci automatického upgradu a zaškrtnete možnost Udržovatstávajícífunkce, převedou se funkce konfigurované v klientech starších verzí do nové verze. Tabulky v této části popisují přenos funkcí mezi předchozími verzemi a novou verzí aplikace Symantec Endpoint Protection při běžných scénářích aktualizace. Pokud provádíte migraci z předchozí verze, nezapomeňte, že se funkce Antivirová a antispywarová ochrana v aplikaci Symantec Endpoint Protection 11.x ve verzi aplikace 12.1 nazývá Ochrana před viry a spywarem. Tab. 1-4 porovnává výchozí technologie ochrany mezi verzemi 11.x a 12.1 Tab. 1-4 Výchozí ochrana klienta z verze 11.x na 12.1 Výchozí ochrana klienta verze 11.x Ochrana před viry + TruScan Ochrana před viry Ochrana před viry bez aktivní ochrany před hrozbami Výchozí ochrana klienta verze 12.1 Ochrana před viry + SONAR + Download Insight Ochrana před viry + základní funkce Download Insight Ochrana před viry bez funkcí SONAR či Download Insight Tab. 1-5 Úplná ochrana z verze 11.x na verzi 12.1 Nainstalované stávající funkce verze 11.x Antivirová a antispywarová ochrana Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Antivirová a antispywarová ochrana Základní ochrana před viry a spywarem Download Insight

13 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a Nainstalované stávající funkce verze 11.x Ochrana u funkcí Auto-Protect Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní prověřování hrozeb TruScan Řízení aplikací a zařízení SONAR Řízení aplikací a zařízení Prevence narušení Prevence narušení Tab. 1-6 Pouze verze 11.x na verzi 12.1 Nainstalované stávající funkce verze 11.x Antivirová a antispywarová ochrana Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Antivirová a antispywarová ochrana Základní ochrana před viry a spywarem Ochrana u funkcí Auto-Protect Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Tab. 1-7 Verze 11.x na verzi 12.1 AV + aktivní ochrana před hrozbami Nainstalované stávající funkce verze 11.x Antivirová a antispywarová ochrana Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Antivirová a antispywarová ochrana Základní ochrana před viry a spywarem Download Insight Ochrana u funkcí Auto-Protect Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes

14 14 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Nainstalované stávající funkce verze 11.x Aktivní ochrana před hrozbami Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní prověřování hrozeb TruScan Řízení aplikací a zařízení SONAR Řízení aplikací a zařízení Systém prevence narušení Systém prevence narušení Tab. 1-8 Pouze firewall z verze 11.x na verzi 12.1 (plná verze) Nainstalované stávající funkce verze 11.x Ochrana u funkcí Auto-Protect Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní ochrana před hrozbami Řízení aplikací a zařízení Řízení aplikací a zařízení Poznámka: Verze 12.1 obsahuje pouze firewall Tab. 1-9 Z verze 12.0 Small Business Edition na verzi 12.1 (plná verze) Nainstalované stávající funkce verze 12.0 Small Business Edition Ochrana před viry a spywarem Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Ochrana před viry a spywarem Základní ochrana před viry a spywarem Download Insight Ochrana u funkcí Auto-Protect Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook

15 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Funkce ochrany klienta podle platformy 15 Nainstalované stávající funkce verze 12.0 Small Business Edition Aktivní ochrana před hrozbami Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní prověřování hrozeb TruScan SONAR Řízení aplikací a zařízení Brána firewall a prevence narušení Prevence narušení Funkce ochrany klienta podle platformy Tab vysvětluje rozdíly ve funkcích ochrany, které jsou k dispozici na různých klientských počítačových platformách. Tab Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection Funkce klienta XP (SP2), Vista, 7, 32bitový XP (SP2), Vista, 7, 64bitový Server 2003, Server 2008, 32bitový Server 2003, Server 2008, 64bitový Mac Linux Plánovaná prověřování Prověřování na požádání Funkce Auto-Protect pro souborový systém Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook Funkce Auto-Protect pro Lotus Notes SONAR Brána firewall Prevence narušení

16 16 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Funkce správy podle platformy Funkce klienta XP (SP2), Vista, 7, 32bitový XP (SP2), Vista, 7, 64bitový Server 2003, Server 2008, 32bitový Server 2003, Server 2008, 64bitový Mac Linux Řízení aplikací a zařízení Integrita hostitele Ochrana před změnami, s omezeními, s omezeními Viz Funkce správy podle platformy na straně 16. Viz Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac na straně 17. Viz Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac na straně 18. Funkce správy podle platformy Tab vysvětluje funkce správy, které jsou k dispozici pro platformy klientů a Mac. Tab Srovnání mezi funkcemi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro systém a Mac Funkce Vzdálené zavedení klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Správa klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Aktualizace definice virů a produktu ze serveru pro správu Mac

17 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac 17 Funkce Mac Spouštění příkazů ze serveru pro správu Prověřit Aktualizovat obsah Prověřit Aktualizovat obsah Aktualizovat obsah a prověřit Aktualizovat obsah a prověřit Restartovat klientské počítače Restart klientských počítačů Povolit funkci Auto-Protect Povolit funkci Auto-Protect Restart klientských počítačů Restart klientských počítačů Povolit funkci Auto-Protect Povolit funkci Auto-Protect Povolit ochranu před síťovými hrozbami Zakázat ochranu před síťovými hrozbami Poskytování aktualizací pomocí poskytovatelů aktualizací skupin Spouštění programu Intelligent Updater Aktualizace balíku pro nástroje třetích stran na serveru pro správu Nastavení náhodných prověřování Nastavení náhodných aktualizací * *Je možné spustit program Intelligent Updater k získání aktualizací obsahu Mac. Následně je možné odeslat aktualizace na klienty Mac pomocí nástroje třetí strany, např. programu Apple Remote Desktop. Viz Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac na straně 17. Viz Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac na straně 18. Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15. Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac Tab zobrazuje rozdíly v nastaveních zásady, které jsou k dispozici pro klienty a klienty Mac.

18 18 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac Nastavení zásady Tab Nastavení zásad ochrany před viry a spywarem (pouze pro systém a Mac) Mac Definice akcí pro prověřování Určení nápravy při nalezení viru nebo rizika Nastavení typu prověřování Opakovat plánovaná prověřování Nastavení prověřování, aby kontrolovala další umístění (vylepšené prověřování) Konfigurace prověřování přenášení úložišť Konfigurace výjimek prověřování Je možné určit první a druhé akce při nalezení různých typů viru nebo rizika. Je možné určit následující akce: Vyčistit Karanténa Odstranit Ponechat Je možné určit následující akce nápravy: Zálohování souborů před opravou Ukončit procesy Zastavovat služby Aktivní, úplné, vlastní Můžete určit libovolnou z následujících akcí: Automaticky opravit napadené soubory Soubory v karanténě, které nelze opravit Náprava se automaticky spojí s akcemi. Pouze vlastní Viz Funkce správy podle platformy na straně 16. Viz Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac na straně 18. Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15. Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac Tab zobrazuje možnosti zásady nastavení aktualizace LiveUpdate podporované klienty a klienty Mac.

19 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac 19 Tab Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate (pouze systémy a Mac) Nastavení zásady Používat výchozí server pro správu Používat server LiveUpdate (vnitřní nebo vnější) Použijte poskytovatele aktualizací skupiny Povolit správu obsahu třetích stran Konfigurace serveru proxy pro službu LiveUpdate Plánování aktualizace LiveUpdate Uživatelská nastavení Nastavení aktualizace produktu Záhlaví HTTP Mac Je však možné spustit program Intelligent Updater k získání aktualizací obsahu Mac. Následně je možné odeslat aktualizace na klienty Mac pomocí nástroje třetí strany, např. programu Apple Remote Desktop., ale server není nakonfigurován v zásadách aktualizace LiveUpdate. Je nakonfigurován z nastavení externí komunikace., pro možnosti frekvence a náhodný výběr stažení; ne pro všechny ostatní možnosti plánování Viz Funkce správy podle platformy na straně 16. Viz Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac na straně 17. Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15.

20 20 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1 Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1 Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 12.1 vyžaduje minimálně 5 GB místa na disku. Ověřte, že všechny starší servery nebo nové hardwary tento minimální požadavek na hardware splňují. Poznámka: ž začnete s konfiguračními změnami, udělejte si zálohu databáze. Tab uvádí seznam postupů, jak můžete získat více místa na disku potřebného pro upgrade. Tab Úloha Navýšení místa na disku na serveru pro správu Popis Změňte nastavení aktualizace LiveUpdate, aby se snížily požadavky na místo. 1 Přejděte na položku Správce > Server y a klepněte pravým tlačítkem myši na položku Místní umístění. Vyberte možnost Upravit vlastnosti. 2 Na kartě aktualizace LiveUpdate zrušte zaškrtnutí možnosti Ukládat nekomprimované klientské balíky za účelem lepšího výkonu sítě při upgradech. 3 Na kartě aktualizace LiveUpgrade snižte počet revizí obsahu, které se mají ukládat. Optimální hodnota je 30 revizí, ale nižší nastavení zabírá méně místa na disku. Před upgradem snižte nastavení na 10 a po dokončení upgradu ho můžete vrátit na 30. Zkontrolujte, že jsou z databáze Symantec Endpoint Protection Manager smazány všechny nepoužívané definice virů. 1 Přejděte na položku Správce > Server y a klepněte pravým tlačítkem myši na položku Místní umístění. Vyberte možnost Upravit vlastnosti. 2 Na kartě Databáze zaškrtněte pole Smazat nepoužívané definice virů.

21 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze Úloha Popis Přesuňte nebo odstraňte současně existující programy a soubory. Pokud na stejný počítač nainstalujete další programy pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, přesuňte je na jiný server. použité programy je možno odstranit. Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection Manager sdílí počítač s dalšími úložnými zařízeními, zvažte, zda by počítač neměl podporovat pouze aplikacisymantec Endpoint Protection Manager. Odstraňte dočasné soubory Symantec Endpoint Protection. Seznam dočasných souborů, které můžete odstranit naleznete v odborném článku Adresáře aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahují mnoho složek.tmp, které zabírají hodně místa na disku. Poznámka: Odstraňte programy a soubory a disk defragmentujte. Použijte externí databázi. Pokud se databáze Symantec Endpoint Protection nachází ve stejném počítači jako databáze Symantec Endpoint Protection Manager, nainstalujte databázi Microsoft SQL do jiného počítače. Ušetří se tak značné místo na disku a v mnoha případech dojde ke zlepšení výkonu. Poznámka: Před zahájením upgradu zkontrolujte, zda i klientské soubory mají dostatek místa na disku. Zkontrolujte systémové požadavky a je-li to nutné, odstraňte nepotřebné programy a soubory a poté defragmentujte pevný disk klientského počítače.

22 22 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4.1 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Software popsaný

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. TM Norton AntiVirus Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku,

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Software popsaný

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Verze 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Průvodce pro klienty Windows aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control 12.1.5

Průvodce pro klienty Windows aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control 12.1.5 Průvodce pro klienty Windows aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control 12.1.5 Průvodce pro klienty Windows aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.5 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Příručka k implementaci Symantec Network Access Control Enforcer

Příručka k implementaci Symantec Network Access Control Enforcer Příručka k implementaci Symantec Network Access Control Enforcer Příručka k implementaci Symantec Network Access Control Enforcer Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Intel a Centrino jsou registrované ochranné

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty

TECHNICKÁ PODPORA. Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty TECHNICKÁ PODPORA Systémové požadavky Instalace Licencování a aktivace Náplň technické podpory Formy předplatného Kontakty Komu je technická podpora určena? Technická podpora je určená zákazníkům společnosti.

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton 360TM Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Verze produktu: 12.1.5 Verze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Podrobný průvodce aktualizací Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2

Podrobný průvodce aktualizací Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 Podrobný průvodce aktualizací Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP2 Microsoft Corporation Autor: Anita Taylor Redaktor: Theresa Haynie Shrnutí Tento průvodce obsahuje podrobné pokyny k instalaci

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) / Mac OS X 10.5, 10.6 / Linux (RPM, DEB) Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus poskytuje dokonalou ochranu počítače před škodlivým kódem.

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více