Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection"

Transkript

1 Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

2 Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze dokumentace Právní informace Copyright 2011 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, Bloodhound, Confidence Online, Digital Immune System, LiveUpdate, Norton, Sygate a TruScan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček ve Spojených státech amerických a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento produkt společnosti Symantec může obsahovat software třetích stran, který společnost Symantec poskytuje za podmínek třetí strany ( Aplikace třetích stran ). Některé aplikace třetích stran jsou dostupné v rámci licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Licenční smlouva dodávaná se softwarem neupravuje žádná práva nebo závazky vyplývající z licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Další informace o aplikacích třetích stran najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho používání, kopírování, distribuci a dekompilaci či zpětný překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation, případně jejích poskytovatelů licence. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Licencovaný software a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software, jak je definováno v dokumentu FAR , řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR v části Commercial Computer Software Restricted Rights a DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation a dalších následných nařízení. Jakékoli použití, úpravy, vydávání kopií, předvádění, zobrazování nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání.

3 Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4 Technická podpora Kontaktování technické podpory Technická podpora společnosti Symantec provozuje centra podpory po celém světě. Jejím hlavním úkolem je odpovídat na konkrétní dotazy na funkce a vlastnosti produktů. Oddělení technické podpory také vytváří obsah naší internetové Databáze znalostí. Oddělení spolupracuje s ostatními funkčními celky společnosti Symantec za účelem rychého zodpovězení vašich dotazů. Spolupracuje například s oddělením vývoje produktů a oddělením Symantec Security Response, aby bylo možné poskytovat služby varování a aktualizací virových definic. Nabídky podpory společnosti Symantec zahrnují následující: Škála možností podpory, která vám dává flexibilitu volby odpovídajícího množství služeb pro jakkoli velkou organizaci Telefonická nebo internetová podpora umožňující rychlou odpověď a okamžité získání informací Zajištění aktualizací poskytující ochranu aktualizacemi softwaru Celosvětová podpora dostupná v rámci běžné pracovní doby nebo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Nabídky prémiových služeb včetně služeb správy účtu Informace o programech technické podpory společnosti Symantec naleznete na našich webových stránkách na adrese URL: Všechny služby podpory budou poskytovány v souladu se smlouvou o poskytování technické podpory a aktuálními zásadami pro poskytování technické podpory podnikům. Zákazníci s platnou smlouvou o poskytování technické podpory mají přístup k informacím technické podpory na této adrese URL: Před kontaktováním technické podpory se přesvědčte, jestli systém splňuje požadavky uvedené v dokumentaci k produktu. Měli byste být také u počítače, na kterém k potížím došlo, pro případ, že by bylo problém potřeba opakovat. Při kontaktování technické podpory mějte k dispozici tyto informace: Úroveň vydání produktu Informace o hardwaru Informace o dostupné paměti, místu na disku a síťové kartě

5 Operační systém Verze a úroveň opravy Topologie sítě Informace o routeru, bráně a adrese IP Popis problému: Chybové zprávy a soubory protokolu Řešení potíží, které proběhlo před kontaktováním společnosti Symantec Poslední změny konfigurace softwaru a změny v síti Licence a registrace Zákaznická služba Pokud váš produkt Symantec vyžaduje registraci nebo licenční klíč, navštivte webovou stránku technické podpory na této adrese URL: Informace o zákaznické službě jsou dostupné na této adrese URL: Zákaznická služba je vám k dispozici při řešení problémů netechnického rázu, jako například: Otázky týkající se licencí nebo serializace produktu Aktualizace registrace produktu jako jsou změny adresy či názvu Obecné informace o produktu (funkce, jazyková dostupnost, místní prodejci) jnovější informace o aktualizacích a upgradech produktu Informace o záruce upgradu a smlouvách o poskytování technické podpory Informace o programech Symantec Buying Programs Informace o možnostech technické podpory společnosti Symantec technické předprodejní dotazy Problémy související s disky CD-ROM, DVD a příručkami

6 Zdroje pro smlouvu o poskytování technické podpory Pokud se chcete obrátit na společnost Symantec ohledně existující smlouvy o poskytování technické podpory, obraťte se na tým správy smlouvy o poskytování technické podpory ve vaší oblasti: Asie-Tichomoří a Japonsko Evropa, Blízký východ a Afrika Severní Amerika a Latinská Amerika

7 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Tento dokument obsahuje následující témata: Kde naleznete informace o upgradu a migraci Podporované cesty upgradu serveru Podporované cesty upgradu klienta Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Funkce ochrany klienta podle platformy Funkce správy podle platformy Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1

8 8 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Kde naleznete informace o upgradu a migraci Kde naleznete informace o upgradu a migraci Tab. 1-1 uvádí hlavní témata, která se týkají upgradu a migrace na Symantec Endpoint Protection. Tato témata naleznete v Průvodci implementací aplikace Symantec Endpoint Protection a aplikace Symantec twork Access Control. Tab. 1-1 Úloha Upgrade produktu a zdroje migrace Téma Podporované a nepodporované cesty upgradu U nových instalací zavádíte klientský software do počítačů po instalaci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. U stávajících instalací upgradujete stávající klienty na novou verzi aplikace Symantec Endpoint Protection po upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Viz Podporované cesty upgradu klienta na straně 9. Viz Podporované cesty upgradu serveru na straně 9. Viz Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac na straně 10. Příprava počítačů na obdržení instalačních balíků klientského softwaru Vytvoření zásad zabezpečení pro klienty Konfigurace sad funkcí pro klienty Příprava instalace klienta Typy zásad zabezpečení Přidání zásady Nastavení instalace klienta Konfigurace funkcí instalačního balíku klienta Viz Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta na straně 11. Způsoby zavedení klienta Zavedení klientů do klientských počítačů Migrace klientů na novou verzi Jak se technologie ochrany a funkce ze starších klientů přenášejí do nových klientů Způsoby zavedení klienta Migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Viz Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 na straně 12.

9 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované cesty upgradu serveru 9 Úloha Popis funkcí a zásad Téma Informace o typech ochrany před hrozbami, které aplikace Symantec Endpoint Protection nabízí Typy zásad zabezpečení Závislosti funkce Dostupnost funkce podle platformy Licence upgradu Postupy a obecné informace o migraci Způsob, jakým bezpečnostní funkce aplikace Symantec Endpoint Protection spolupracují Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15. Upgrady a licence produktu Migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Více informací o migraci naleznete v odborném článku Endpoint Security Migration & Installation. Podporované cesty upgradu serveru Podporovány jsou následující cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Manager: Z verze 11.x na verzi 12.1 (plná verze) Z verze 12.0 Small Business Edition na verzi 12.1 (plná verze) Z verze 12.1 Small Business Edition na verzi 12.1 (plná verze) Poznámka: Informace o serveru pro aplikaci Symantec AntiVirus 9.x a 10.x mohou být importovány během instalace aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze Následující cesty downgradu nejsou podporovány: 12.1 (plná verze) na 12.1 Small Business Edition 11.x na 12.1 Small Business Edition Podporované cesty upgradu klienta Následující klientské verze aplikace Symantec Endpoint Protection lze upgradovat přímo na verzi 12.1:

10 10 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac MR MR2, s opravami údržby MR MR4, s opravami údržby RU RU6, s opravami údržby Small Business Edition Small Business Edition RU1 Je podporován upgrade z verze Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x, Symantec AntiVirus 9.x a 10.x na 12.1 (plná verze). Podporované a nepodporované přenosy u klienta se systémem Mac Tab. 1-2 zobrazuje seznam produktů, které mohou být migrovány do aplikace Symantec Endpoint Protection pro klienta se systémem Mac. Tab. 1-2 Cesty migrace z aplikace Symantec AntiVirus pro počítač Mac do aplikace Symantec Endpoint Protection klient Mac Zdroj přenosu Cíl přenosu Podpora Spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac Spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac

11 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta 11 Zdroj přenosu Cíl přenosu Podpora Spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac, ale nastavení spravovaného klienta je zachováno. Software Norton AntiVirus v systému Mac Spravovaný nebo nespravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac. Je třeba, aby klient před instalací softwaru Symantec Endpoint Protection produkty společnosti Norton odinstaloval. Rozhodnutí, které funkce mají být nainstalovány do klienta Když zavádíte klienta pomocí Průvodce zavedením klienta, je třeba vybrat sadu funkcí. Tato sada funkcí obsahuje několik prvků ochrany, které jsou v klientovi instalovány. Můžete zvolit výchozí sadu funkcí nebo individuální prvky. Pro funkce, které mají být nainstalovány, se rozhodněte na základě počítačů, úrovně zabezpečení nebo výkonu, které počítače potřebují. Tab. 1-3 uvádí seznam technologií ochrany, které byste měli nainstalovat do svých klientských počítačů podle jejich účelu. Tab. 1-3 Doporučená sada funkcí podle účelu počítače Účel klientského počítače Pracovní stanice, stolní počítače a přenosné počítače Servery Doporučená sada funkcí Úplná ochrana pro klienty Nabízí všechny funkce ochrany. Vhodné pro přenosné počítače, pracovní stanice a stolní počítače. Zahrnuje úplnou ochranu při stahování a ochranu poštovního protokolu. Poznámka: Maximální zabezpečení zajistí úplná ochrana, kdykoli je to možné. Úplná ochrana pro servery Zahrnuje všechny funkce ochrany kromě ochrany poštovního protokolu. Vhodné pro servery vyžadující maximální zabezpečení sítě.

12 12 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Účel klientského počítače Servery s vysokou průchodností Doporučená sada funkcí Základní ochrana pro servery Zahrnuje ochranu před viry a spywarem a ochranu při stahování. Vhodné pro servery vyžadující maximální výkon sítě. Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Pokud k aktualizaci klientů používáte funkci automatického upgradu a zaškrtnete možnost Udržovatstávajícífunkce, převedou se funkce konfigurované v klientech starších verzí do nové verze. Tabulky v této části popisují přenos funkcí mezi předchozími verzemi a novou verzí aplikace Symantec Endpoint Protection při běžných scénářích aktualizace. Pokud provádíte migraci z předchozí verze, nezapomeňte, že se funkce Antivirová a antispywarová ochrana v aplikaci Symantec Endpoint Protection 11.x ve verzi aplikace 12.1 nazývá Ochrana před viry a spywarem. Tab. 1-4 porovnává výchozí technologie ochrany mezi verzemi 11.x a 12.1 Tab. 1-4 Výchozí ochrana klienta z verze 11.x na 12.1 Výchozí ochrana klienta verze 11.x Ochrana před viry + TruScan Ochrana před viry Ochrana před viry bez aktivní ochrany před hrozbami Výchozí ochrana klienta verze 12.1 Ochrana před viry + SONAR + Download Insight Ochrana před viry + základní funkce Download Insight Ochrana před viry bez funkcí SONAR či Download Insight Tab. 1-5 Úplná ochrana z verze 11.x na verzi 12.1 Nainstalované stávající funkce verze 11.x Antivirová a antispywarová ochrana Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Antivirová a antispywarová ochrana Základní ochrana před viry a spywarem Download Insight

13 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a Nainstalované stávající funkce verze 11.x Ochrana u funkcí Auto-Protect Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní prověřování hrozeb TruScan Řízení aplikací a zařízení SONAR Řízení aplikací a zařízení Prevence narušení Prevence narušení Tab. 1-6 Pouze verze 11.x na verzi 12.1 Nainstalované stávající funkce verze 11.x Antivirová a antispywarová ochrana Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Antivirová a antispywarová ochrana Základní ochrana před viry a spywarem Ochrana u funkcí Auto-Protect Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Tab. 1-7 Verze 11.x na verzi 12.1 AV + aktivní ochrana před hrozbami Nainstalované stávající funkce verze 11.x Antivirová a antispywarová ochrana Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Antivirová a antispywarová ochrana Základní ochrana před viry a spywarem Download Insight Ochrana u funkcí Auto-Protect Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes

14 14 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Přenos funkcí mezi klienty verzí 11.x a 12.1 Nainstalované stávající funkce verze 11.x Aktivní ochrana před hrozbami Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní prověřování hrozeb TruScan Řízení aplikací a zařízení SONAR Řízení aplikací a zařízení Systém prevence narušení Systém prevence narušení Tab. 1-8 Pouze firewall z verze 11.x na verzi 12.1 (plná verze) Nainstalované stávající funkce verze 11.x Ochrana u funkcí Auto-Protect Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování aplikace Lotus Notes Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní ochrana před hrozbami Řízení aplikací a zařízení Řízení aplikací a zařízení Poznámka: Verze 12.1 obsahuje pouze firewall Tab. 1-9 Z verze 12.0 Small Business Edition na verzi 12.1 (plná verze) Nainstalované stávající funkce verze 12.0 Small Business Edition Ochrana před viry a spywarem Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Ochrana před viry a spywarem Ochrana před viry a spywarem Základní ochrana před viry a spywarem Download Insight Ochrana u funkcí Auto-Protect Ochrana u funkcí Auto-Protect Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook Prověřování POP3/SMTP Prověřování aplikace Microsoft Outlook

15 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Funkce ochrany klienta podle platformy 15 Nainstalované stávající funkce verze 12.0 Small Business Edition Aktivní ochrana před hrozbami Funkce verze 12.1 nainstalované po automatickém upgradu Aktivní ochrana před hrozbami Aktivní prověřování hrozeb TruScan SONAR Řízení aplikací a zařízení Brána firewall a prevence narušení Prevence narušení Funkce ochrany klienta podle platformy Tab vysvětluje rozdíly ve funkcích ochrany, které jsou k dispozici na různých klientských počítačových platformách. Tab Ochrana klienta Symantec Endpoint Protection Funkce klienta XP (SP2), Vista, 7, 32bitový XP (SP2), Vista, 7, 64bitový Server 2003, Server 2008, 32bitový Server 2003, Server 2008, 64bitový Mac Linux Plánovaná prověřování Prověřování na požádání Funkce Auto-Protect pro souborový systém Funkce Auto-Protect pro internetovou poštu Funkce Auto-Protect pro aplikaci Microsoft Outlook Funkce Auto-Protect pro Lotus Notes SONAR Brána firewall Prevence narušení

16 16 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Funkce správy podle platformy Funkce klienta XP (SP2), Vista, 7, 32bitový XP (SP2), Vista, 7, 64bitový Server 2003, Server 2008, 32bitový Server 2003, Server 2008, 64bitový Mac Linux Řízení aplikací a zařízení Integrita hostitele Ochrana před změnami, s omezeními, s omezeními Viz Funkce správy podle platformy na straně 16. Viz Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac na straně 17. Viz Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac na straně 18. Funkce správy podle platformy Tab vysvětluje funkce správy, které jsou k dispozici pro platformy klientů a Mac. Tab Srovnání mezi funkcemi aplikace Symantec Endpoint Protection Manager pro systém a Mac Funkce Vzdálené zavedení klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Správa klienta z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Aktualizace definice virů a produktu ze serveru pro správu Mac

17 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac 17 Funkce Mac Spouštění příkazů ze serveru pro správu Prověřit Aktualizovat obsah Prověřit Aktualizovat obsah Aktualizovat obsah a prověřit Aktualizovat obsah a prověřit Restartovat klientské počítače Restart klientských počítačů Povolit funkci Auto-Protect Povolit funkci Auto-Protect Restart klientských počítačů Restart klientských počítačů Povolit funkci Auto-Protect Povolit funkci Auto-Protect Povolit ochranu před síťovými hrozbami Zakázat ochranu před síťovými hrozbami Poskytování aktualizací pomocí poskytovatelů aktualizací skupin Spouštění programu Intelligent Updater Aktualizace balíku pro nástroje třetích stran na serveru pro správu Nastavení náhodných prověřování Nastavení náhodných aktualizací * *Je možné spustit program Intelligent Updater k získání aktualizací obsahu Mac. Následně je možné odeslat aktualizace na klienty Mac pomocí nástroje třetí strany, např. programu Apple Remote Desktop. Viz Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac na straně 17. Viz Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac na straně 18. Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15. Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac Tab zobrazuje rozdíly v nastaveních zásady, které jsou k dispozici pro klienty a klienty Mac.

18 18 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac Nastavení zásady Tab Nastavení zásad ochrany před viry a spywarem (pouze pro systém a Mac) Mac Definice akcí pro prověřování Určení nápravy při nalezení viru nebo rizika Nastavení typu prověřování Opakovat plánovaná prověřování Nastavení prověřování, aby kontrolovala další umístění (vylepšené prověřování) Konfigurace prověřování přenášení úložišť Konfigurace výjimek prověřování Je možné určit první a druhé akce při nalezení různých typů viru nebo rizika. Je možné určit následující akce: Vyčistit Karanténa Odstranit Ponechat Je možné určit následující akce nápravy: Zálohování souborů před opravou Ukončit procesy Zastavovat služby Aktivní, úplné, vlastní Můžete určit libovolnou z následujících akcí: Automaticky opravit napadené soubory Soubory v karanténě, které nelze opravit Náprava se automaticky spojí s akcemi. Pouze vlastní Viz Funkce správy podle platformy na straně 16. Viz Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac na straně 18. Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15. Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac Tab zobrazuje možnosti zásady nastavení aktualizace LiveUpdate podporované klienty a klienty Mac.

19 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate dostupné pro systémy i Mac 19 Tab Nastavení zásady aktualizace LiveUpdate (pouze systémy a Mac) Nastavení zásady Používat výchozí server pro správu Používat server LiveUpdate (vnitřní nebo vnější) Použijte poskytovatele aktualizací skupiny Povolit správu obsahu třetích stran Konfigurace serveru proxy pro službu LiveUpdate Plánování aktualizace LiveUpdate Uživatelská nastavení Nastavení aktualizace produktu Záhlaví HTTP Mac Je však možné spustit program Intelligent Updater k získání aktualizací obsahu Mac. Následně je možné odeslat aktualizace na klienty Mac pomocí nástroje třetí strany, např. programu Apple Remote Desktop., ale server není nakonfigurován v zásadách aktualizace LiveUpdate. Je nakonfigurován z nastavení externí komunikace., pro možnosti frekvence a náhodný výběr stažení; ne pro všechny ostatní možnosti plánování Viz Funkce správy podle platformy na straně 16. Viz Nastavení zásady ochrany před viry a spywarem dostupné pro systémy a Mac na straně 17. Viz Funkce ochrany klienta podle platformy na straně 15.

20 20 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1 Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1 Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager verze 12.1 vyžaduje minimálně 5 GB místa na disku. Ověřte, že všechny starší servery nebo nové hardwary tento minimální požadavek na hardware splňují. Poznámka: ž začnete s konfiguračními změnami, udělejte si zálohu databáze. Tab uvádí seznam postupů, jak můžete získat více místa na disku potřebného pro upgrade. Tab Úloha Navýšení místa na disku na serveru pro správu Popis Změňte nastavení aktualizace LiveUpdate, aby se snížily požadavky na místo. 1 Přejděte na položku Správce > Server y a klepněte pravým tlačítkem myši na položku Místní umístění. Vyberte možnost Upravit vlastnosti. 2 Na kartě aktualizace LiveUpdate zrušte zaškrtnutí možnosti Ukládat nekomprimované klientské balíky za účelem lepšího výkonu sítě při upgradech. 3 Na kartě aktualizace LiveUpgrade snižte počet revizí obsahu, které se mají ukládat. Optimální hodnota je 30 revizí, ale nižší nastavení zabírá méně místa na disku. Před upgradem snižte nastavení na 10 a po dokončení upgradu ho můžete vrátit na 30. Zkontrolujte, že jsou z databáze Symantec Endpoint Protection Manager smazány všechny nepoužívané definice virů. 1 Přejděte na položku Správce > Server y a klepněte pravým tlačítkem myši na položku Místní umístění. Vyberte možnost Upravit vlastnosti. 2 Na kartě Databáze zaškrtněte pole Smazat nepoužívané definice virů.

21 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze Úloha Popis Přesuňte nebo odstraňte současně existující programy a soubory. Pokud na stejný počítač nainstalujete další programy pomocí aplikace Symantec Endpoint Protection Manager, přesuňte je na jiný server. použité programy je možno odstranit. Pokud aplikace Symantec Endpoint Protection Manager sdílí počítač s dalšími úložnými zařízeními, zvažte, zda by počítač neměl podporovat pouze aplikacisymantec Endpoint Protection Manager. Odstraňte dočasné soubory Symantec Endpoint Protection. Seznam dočasných souborů, které můžete odstranit naleznete v odborném článku Adresáře aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahují mnoho složek.tmp, které zabírají hodně místa na disku. Poznámka: Odstraňte programy a soubory a disk defragmentujte. Použijte externí databázi. Pokud se databáze Symantec Endpoint Protection nachází ve stejném počítači jako databáze Symantec Endpoint Protection Manager, nainstalujte databázi Microsoft SQL do jiného počítače. Ušetří se tak značné místo na disku a v mnoha případech dojde ke zlepšení výkonu. Poznámka: Před zahájením upgradu zkontrolujte, zda i klientské soubory mají dostatek místa na disku. Zkontrolujte systémové požadavky a je-li to nutné, odstraňte nepotřebné programy a soubory a poté defragmentujte pevný disk klientského počítače.

22 22 Aktualizace nebo migrace do aplikace Symantec Endpoint Protection Navýšení místa na disku pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager před upgradem verze 12.1

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu Příručka k produktu GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

Rychlý úvod do nastavení

Rychlý úvod do nastavení IceWarp server 10 Rychlý úvod do nastavení Version 10 Printed on 29 November, 2009 1 K A P I T O L A 1 Smyslem tohoto textu je pomoci uživatelům, kteří se s programem IceWarp server setkávají poprvé,

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 2015

Začínáme s programem QuarkXPress 2015 Začínáme s programem QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS X...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS X...7 Instalování:

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka i Obsah Úvod 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkce...8 Použití programu SecurityCenter...9 Záhlaví...9 Levý sloupec...9 Hlavní podokno...10 Vysvětlení ikon programu SecurityCenter...11

Více

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010

NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT NA SOFTWARE APLIKACÍ PRO STOLNÍ POČÍTAČE SYSTÉMU MICROSOFT OFFICE 2010 Níže jsou uvedeny dvě samostatné sady licenčních podmínek. Na vás se vztahuje

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

QuarkXPress 8.12 - soubor ReadMe

QuarkXPress 8.12 - soubor ReadMe QuarkXPress 8.12 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 8.12 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Mac OS...5 Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení tiché instalace...6 Příprava tiché instalace:

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více