Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0"

Transkript

1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0

2 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční smlouvy a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Verze dokumentace: 2.0 Právní informace Copyright 2011 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Název Symantec a logo Symantec jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation a jejích poboček ve Spojených státech amerických a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Produkt popsaný v tomto dokumentu je distribuován na základě licencí omezujících jeho použití, kopírování, distribuci a dekompilaci či reverzní překlad. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation nebo jejích případných poskytovatelů licencí. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software podle definice v dokumentu FAR, část a řídí se omezenými právy podle definice v dokumentu FAR, část Komerční počítačový software omezená práva, a v dokumentu DFARS, část Práva ke komerčnímu počítačovému softwaru nebo dokumentaci komerčního počítačového softwaru, a dalších následných nařízení. Veškeré použití, úpravy, vydávání kopií, výkon, zobrazení nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států bude pouze v souladu s podmínkami tohoto ujednání. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

3 Úvod Tento dokument obsahuje následující témata: Začínáme s používáním aplikace Protection Center Typy virtuálních zařízení Protection Center Požadavky aplikace Protection Center Začínáme s používáním aplikace Protection Center Před zahájením používání aplikace Protection Center musíte vytvořit a nasadit zařízení Protection Center. Aplikaci Protection Center můžete nasadit jako virtuální nebo fyzické zařízení. Krok 1 Vyberte typ zařízení. Viz Typy virtuálních zařízení Protection Center na straně 3. Krok 2 Zkontrolujte, zda dostupný hardware a software splňují požadavky typu zařízení, který chcete vytvořit. Viz Požadavky aplikace Protection Center na straně 4. Krok 3 Vytvořte a nasaďte zařízení Protection Center. Viz na straně 6. Typy virtuálních zařízení Protection Center Aplikaci Protection Center lze nasadit jako virtuální nebo fyzické zařízení. Zvolený typ zařízení závisí na počtu uzlů v síti a vaší volbě.

4 4 Úvod Požadavky aplikace Protection Center Typ zařízení Popis Tab. 1-1 Typy virtuálních zařízení Protection Center Důvody volby Virtuální Aplikace Protection Center je nasazena jako virtuální zařízení v softwaru VMware ESX. Virtuální zařízení je dobrou volbou, pokud platí všechny následující podmínky: Již používáte software VMware ESX. Pro zařízení v prostředí VMware ESX můžete zajistit dostatek dostupných hardwarových prostředků. Fyzické Aplikace Protection Center je nasazena na zvoleném serveru. Fyzické zařízení je dobrou volbou, pokud platí některá z následujících podmínek: Požadujete samostatné zařízení. Pro zařízení v prostředí VMware ESX nemůžete zajistit dostatek dostupných hardwarových prostředků. Požadavky aplikace Protection Center Dále naleznete hardwarové a softwarové požadavky aplikace Protection Center. Abyste mohli podporovat více než koncových bodů, musíte v aplikaci Protection Center nainstalovat a integrovat řešení IT Analytics. Řešení IT Analytics využívá clusterování aplikace Microsoft SQL Server, aby zajišťovalo škálovatelnost a vysokou dostupnost. Odpovědi na otázky ohledně výkonu a navrhování využití řešení IT Analytics naleznete v dokumentaci řešení IT Analytics. Podrobnosti o architektuře aplikace Protection Center a verzích pro rozsáhlá prostředí naleznete v příručce Dimenzování a škálování aplikace Symantec Protection Center. Tab. 1-2 Hardwarové požadavky aplikace Protection Center Položka Jádra procesoru Paměť Pevný disk koncových bodů (virtuálních nebo fyzických) 2 fyzická jádra 8 GB 100 GB SAS ot./min koncových bodů (virtuálních) koncových bodů (fyzických) 4 fyzická jádra 16 GB 500 GB NAS (pouze virtuální), SAN (pouze virtuální) nebo SAS, ot./min, ve vysoce výkonném diskovém poli

5 Úvod Požadavky aplikace Protection Center 5 Položka koncových bodů (virtuálních nebo fyzických) koncových bodů (virtuálních) koncových bodů (fyzických) Úložné zařízení Podporována jsou hardwarová pole RAID úrovní 1, 5, 6, 10 a 50. Softwarová pole RAID nejsou podporována. V prostředí bez jednotek NAS a RAID je podporován pouze jeden pevný disk. Externí úložná zařízení, která se nenachází ve stejné podsíti jako aplikace Protection Center, musí být schopná řešit odpovídající mapování jednotek. Frekvence procesoru Síť Minimum: 1,8 GHz Doporučeno: 2,53 GHz Požadováno: Statická adresa IP ve formátu IPv4, maska podsítě, adresa výchozí brány a server DNS Volitelné: Statická adresa IP ve formátu IPv6, délka prefixu, adresa výchozí brány a server DNS Síťová karta Jedna síťová karta Gigabit Ethernet, která podporuje systém Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition Poznámka: Před vytvořením virtuálního zařízení Protection Center zakažte jakoukoli sekundární síťovou kartu. Pokud zařízení vytvoříte předtím, než zakážete sekundární kartu, musíte kartu zakázat a zařízení znovu vytvořit nebo kontaktujte podporu Symantec. Obecné požadavky na hardware Požadováno: Vyhrazen prostředky, které nejsou používány jinou aplikací Požadováno (virtuální zařízení): 64bitový hardware, který podporuje software VMware ESX verze 4.0 nebo 4.1 a systém Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (pouze verze v angličtině) Požadováno (fyzické zařízení): 64bitový hardware, který podporuje systém Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (pouze verze v angličtině) Tab. 1-3 Požadavky aplikace Protection Center na software Požadavek Obraz ISO nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center Podrobnosti Tento obraz ISO vás provede procesem vytváření zařízení. Soubor obrazu ISO si můžete stáhnout ze stránky aplikace Protection Center na webu společnosti Symantec. Stránka se nachází na následující adrese URL:

6 6 Úvod Požadavek Podrobnosti Disk DVD nebo soubor obrazu ISO systému Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (anglická verze) Aktivační klíč systému Windows nebo licenční server systému Windows VMware ESX verze 4.0 nebo 4.1 a přihlašovací údaje prostředí Aplikace Protection Center pracuje v 64bitové verzi systému Microsoft Windows. Virtuální zařízení: Přeneste soubor ISO do úložiště dat, které si může virtuální počítač připojit. Fyzické zařízení: Během procesu vytváření zařízení mějte u sebe připraven disk DVD. Poznámka: Proces vytváření virtuálního zařízení Protection Center nepodporuje systém Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition s aktualizací SP1. Tuto aktualizaci ale budete moci nainstalovat prostřednictvím aplikace Protection Center společně s ostatními aktualizacemi, jakmile je společnost Symantec uvolní. Aplikace Protection Center vyžaduje aktivační klíč kopie systému Windows nebo umístění licenčního serveru systému Windows. Pokud nechcete aktivační údaje zadat během procesu vytváření zařízení, můžete je zadat později prostřednictvím ovládacího panelu aplikace Protection Center v zařízení. (Pouze virtuální zařízení) Před zahájením procesu vytváření zařízení musíte nainstalovat a spustit software VMware ESX. Také budete potřebovat účet uživatele s oprávněními vytvářet virtuální počítač v prostředí VMware ESX. Pokud používáte software VMware vmotion, nakonfigurujte jej, aby byla při přesunu virtuálního zařízení Protection Center do nového hostitele zachována podsíť. Pokud zařízení přesunete, nový hostitel se bude nacházet ve stejné podsíti jako ten starý. Pokud virtuální zařízení Protection Center přesunete do hostitele v jiné podsíti, síťová nastavení zařízení již nebudou fungovat. Klient VMware vsphere 4.0 (nebo novější) (Pouze virtuální zařízení) Software vsphere je používán v klientovi pro přístup k softwaru vcenter. Před zahájením procesu vytváření zařízení jej musíte nainstalovat a spustit. Aplikaci Protection Center lze nasadit jako virtuální nebo fyzické zařízení. Chcete-li vytvořit virtuální zařízení Protection Center, vytvořte virtuální počítač a připojte k němu obraz ISO s nástrojem k vytváření virtuálních zařízení Protection Center. Chcete-li vytvořit fyzické zařízení Protection Center, spusťte server z disku DVD s nástrojem k vytváření virtuálních zařízení Protection Center. Jakmile virtuální nebo fyzické zařízení vytvoříte a nasadíte, proces vytváření zařízení nainstaluje systém Windows a ostatní požadovaný software.

7 Úvod 7 Varování: Pokud hodláte změnit účel serveru nebo virtuálního počítače a nasadit v nich aplikaci Protection Center, všechna data na souvisejícím pevném disku budou během procesu vytváření zařízení odstraněna. Proto je třeba vytvořit zálohu všech dat, o která nechcete přijít. Vytvoření a nasazení virtuálního zařízení Protection Center 1 Pokud jste tak dosud neučinili, vytvořte z disku DVD systému Windows obraz ISO systému Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (anglická verze). 2 Zkopírujte obraz ISO nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center a obraz ISO systému Windows do umístění v úložišti dat, které je přístupné ze serveru VMware ESX. Soubory můžete zkopírovat pomocí nástroje Datastore Browser v softwaru vsphere. 3 V koncovém bodu, v němž je klient vsphere nainstalován, se přihlaste k softwaru vcenter. 4 Klepněte pravým tlačítkem na hostitele, v němž chcete vytvořit virtuální zařízení Protection Center, a vyberte možnost New Virtual Machine (Nový virtuální počítač). 5 V průvodci Create New Virtual Machine (Vytvořit nový virtuální počítač) postupujte následovně, abyste vytvořili virtuální počítač: Vyberte typ konfigurace Typical (Typická). Pojmenujte virtuální počítač a zadejte jeho umístění. Vyberte úložiště dat, v němž budou uloženy soubory virtuálního počítače. Jako hostitelský operační systém vyberte Microsoft Windows a jako verzi vyberte Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit). Na základě informací o požadavcích zařízení zadejte velikost disku. Nevybírejte možnost Allocate and commit space on demand (Thin Provisioning) (Přidělovat a přidávat prostor na vyžádání (Dynamické zajišťování)). Zkontrolujte vybraná nastavení a klepněte na možnost Continue (Pokračovat). 6 V dialogovém okně Virtual Machine Properties (Vlastnosti virtuálního počítače) zadejte následující informace a poté klepněte na možnost Finish (Dokončit): CPUs (Procesory) na základě požadavků zařízení. Memory (Paměť) na základě požadavků zařízení.

8 8 Úvod New CD/DVD (Nový disk CD/DVD) požadované informace. V poli Datastore ISO File (Soubor ISO v úložišti dat) zadejte název a umístění souboru ISO nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center, který jste předtím zkopírovali do úložiště dat. Klepněte na možnost Connect at Power On (Připojit při zapnutí). 7 V klientském programu vsphere klepněte pravým tlačítkem na nový virtuální počítač a poté klepněte na možnost Open Console (Otevřít konzolu). 8 Zapněte virtuální počítač. Obraz ISO nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center spustí virtuální zařízení a spustí program nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center. 9 Postupujte dle pokynů v nástroji k vytváření virtuálních zařízení Protection Center. V průběhu procesu vytváření zařízení budete požádáni, abyste vložili disk DVD systému Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (anglická verze). Jakmile nástroj k vytváření virtuálních zařízení Protection Center dokončí svoji činnost, virtuální počítač se automaticky restartuje. 10 Chcete-li k aplikaci Protection Center přistupovat prostřednictvím názvu hostitele, přidejte záznam zařízení Protection Center na server DNS. 11 V koncovém bodu přejděte do následujícího umístění: https://nazev_virtualniho_zarizeni_protection_center/symantec Přihlaste se pomocí přednastaveného účtu aplikace Protection Center (SPC_Admin) a hesla vytvořeného během procesu vytváření zařízení. Aplikace Protection Center používá sebou podepsaný bezpečnostní certifikát. Dokud tento certifikát nepřidáte do důvěryhodného úložiště certifikátů, při přístupu k aplikaci Protection Center se bude zobrazovat zpráva o chybě certifikátu. Nyní jste připraveni k provedení počátečního nastavení. Informace o úlohách počátečního nastavení naleznete v Uživatelské příručce aplikace Symantec Protection Center a nápovědě aplikace Symantec Protection Center. Vytvoření a nasazení fyzického zařízení Protection Center 1 Vypalte obraz ISO nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center na disk DVD. 2 Vložte disk DVD nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center do optické jednotky serveru, který chcete pro zařízení použít.

9 Úvod 9 3 Spusťte server z disku DVD. Program nástroje k vytváření virtuálních zařízení Protection Center na disku DVD se spustí automaticky. 4 Postupujte dle pokynů v nástroji k vytváření virtuálních zařízení Protection Center. V průběhu procesu vytváření zařízení budete požádáni, abyste vložili disk DVD systému Microsoft Windows Server Core 2008 R2 Web Edition (anglická verze). Jakmile nástroj k vytváření virtuálních zařízení Protection Center dokončí svoji činnost, server se automaticky restartuje. 5 Chcete-li k aplikaci Protection Center přistupovat prostřednictvím názvu hostitele, přidejte záznam zařízení Protection Center na server DNS. 6 V koncovém bodu otevřete podporovaný webový prohlížeč a přejděte na následující umístění: https://nazev_virtualniho_zarizeni_protection_center/symantec Přihlaste se pomocí přednastaveného účtu aplikace Protection Center (SPC_Admin) a hesla vytvořeného během procesu vytváření zařízení. Aplikace Protection Center používá sebou podepsaný bezpečnostní certifikát. Dokud tento certifikát nepřidáte do důvěryhodného úložiště certifikátů, při přístupu k aplikaci Protection Center se bude zobrazovat zpráva o chybě certifikátu. Nyní jste připraveni k provedení počátečního nastavení. Informace o úlohách počátečního nastavení naleznete v Uživatelské příručce aplikace Symantec Protection Center a nápovědě aplikace Symantec Protection Center.

10 10 Úvod

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM ZÁLOHOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ Obsah 1 O tomto dokumentu...

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému

ABBYY PDF Transformer+ Příručka správce systému ABBYY PDF Transformer+ 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují ze strany společnosti ABBYY žádný závazek.

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Před používáním tohoto zařízení v síti si důkladně

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Virtuální počítače základy

Virtuální počítače základy Virtuální počítače základy 38 Jak připojit optickou mechaniku nebo ISO Po vytvoření virtuálního stroje není k dispozici optická mechanika. Je potřeba ručně nastavit její použití. Můžete použít buď fyzickou

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

Package) Report Package)

Package) Report Package) Průvodce obsluhou 1 O aplikaci SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalace aplikace SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Správa zařízení 4 Správa informací

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média...

1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média... Obsah 1 Úvod...6 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nově v této verzi... 6 1.3 Systémové požadavky a podporovaná média... 7 1.3.1 Minimální systémové požadavky... 7 1.3.2 Podporované

Více

AVG 8.5 Internet Security Network Edice

AVG 8.5 Internet Security Network Edice AVG 8.5 Internet Security Network Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.2 (23. 4. 2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 2015

Začínáme s programem QuarkXPress 2015 Začínáme s programem QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS X...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS X...7 Instalování:

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více