ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011"

Transkript

1 2 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 12. LEDNA 2012, DATUM VYDÁNÍ: 20. LEDNA 2012, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Důležité pracovněprávní údaje str. 2 Zprávy ze zahraničí str. 3 Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě Skuhrov nad Bělou str. 4 Příloha str. I až IV: Co přináší zákon o důchodovém spoření (I.) Právní novinky prosinec 2011 Deprese? To je takovej pocit, jako když na tebe všechno padá Vládní návrh zákona o úrazovém pojištění je špatný S vládním návrhem novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců jednoznačně nesouhlasí odbory, zaměstnavatelé a odborníci. Na tiskové konferenci 10. ledna v Praze to konstatovala členka představenstva Hospodářské komory Lidmila Kleinová: Stalo se neuvěřitelné zaměstnavatelé, odbory i odborníci se zcela shodli v odmítnutí této novely i v důvodech, co je k tomu vede. Přitom hlavní roli při tvorbě tohoto zákona by měli mít ti, kterých se týká, tedy zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců, podotkl k tomu místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach a dodal, že se nejedná o marginální záležitost, protože tato právní úprava se dotýká zdraví a života lidí. Navrhovali jsme varianty odstraňující nedostatky, vláda ale dala přednost systému, který je jak proti zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům, upozornil člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Zdeněk Liška. Vládní návrh zákona má platit od 1. ledna 2013, sociální partneři ale požadují odložení jeho účinnosti minimálně o 2 roky, než se všechny strany dohodnou na lepším modelu. Chceme, aby tam byla zahrnuta prevence, aby systém nebyl postaven jen na sankcích a aby vedl ke snížení úrazovosti, vysvětlil předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan (Pokračování na str. 3) Mladí v červnu na kanoích na břehu Lužnice (autorka článku je druhá zleva dole) ČTYŘI VZPOMÍNKY NA ROK 2011 Co přinesl loňský rok mladým kovákům z jižních Čech? Pojďmě nyní společně zavzpomínat na předešlý rok... Díky přičinění Regionálního pracoviště OS KOVO České Budějovice, ale také díky předsedům ZO OS KOVO Jihočeského kraje a za finanční spoluúčasti mladých odborářů se podařilo uskutečnit hned čtyři významná setkání. Připomeňme si je jednotlivě května víkend na Landštejně Program, díky výborné spolupráci, zajistil pan Karel Krajíček - předseda ZO OS KOVO TRW Dačice. Školení probíhalo na témata: Stanovy OS KOVO, Struktura OS KOVO, Činnost ZO a Kolektivní smlouva. Samozřejmě, když jsme se nacházeli v tak krásné krajině, podnikli jsme i pár společných výletů a akcí. Asi nejzajímavější z nich, které stojí za zmínku, byla návštěva hradu Landštejn a následně poté možnost slezení si nedalekého lanového centra června - víkend na řece Lužnici Školili jsme se v oblasti pracovního práva se zaměřením na vznik, změny a skončení pracovního poměru; dále v oblasti rodinného práva. Lektorkou nám v tomto případě byla Mgr. Dana Dohnalová z ostravského regionálního pracoviště OS KOVO. V sobotu a neděli následovala společná plavba po klidné řece Lužnici říjen víkend v Jaroslavicích V brzkých sobotních hodinách jsme se po příjezdu objednaného mikrobusu ubírali směrem na Jaroslavice u Znojma. Tomuto příjezdu předcházela krátká zastávka v Šatově u Znojma, kde jsme měli možnost si prohlédnout jedno z našich nejzachovalejších vojenských opevnění na Moravě. Po příjezdu do Jaroslavic následovala debata školení pod vedením Veroniky Pilečkové, BBS., DiS., na téma Působení odborů ve firmách. Velice potěšující pro mne byla skutečnost, že každý ze zúčastněných mladých se do debaty zapojil a diskuse se oproti původnímu plánu protáhla o několik desítek minut. K oblasti Znojemska neodmyslitelně patří i návštěva vinného sklípku, do kterého jsme pak také zavítali. 2. prosince bowling-bar Forbes České Budějovice Poslední setkání v tomto roce se uskutečnilo v Českých Budějovicích. Trvalo sice jen pár hodin (od 16 do 21:30 hod), ale jako všechny ostatní pro nás bylo též přínosem. Konalo se zde školení debata na téma Význam naší (odborové) činnosti. Tato debata se konala pod vedením Veroniky Pilečkové, BBS., DiS., a Bc. Jiřího Řihouta ze ZO OS KOVO při a. s. Jihostroj Velešín. Jelikož se toto setkání konalo již ve vánočním duchu, bylo zakončeno bowlingovým turnajem, kde nebylo ani vítězů, ani poražených. Pokud bych měla shrnout cíl těchto setkání do jedné věty, tak k nim neodmyslitelně budou patřit: možnost pro mladé vzdělávat se, získávání mladých mladými a jednoznačně také vytvoření party lidí, která není uzavřenou skupinou. BBS., DiS. VERONIKA PILEČKOVÁ, členka komise mladých OS KOVO Snímek archív autorky 1

2 KOVÁK číslo ledna 2012 DŮLEŽITÉ (NEJEN) PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚDAJE Ing. ANDREA BICKOVÁ, specialistka pro mzdy a kolektivní vyjednávání, Regionální pracoviště OS KOVO České Budějovice Následující tabulka má za účel ulehčit orientaci ve smršti legislativních změn nejen v pracovněprávní oblasti, ke kterým došlo ke konci loňského roku. Hodnoty údajů, které se změnily v roce 2011, jsou vyznačeny červenou barvou. Zdroj: MPSV. 2 daň z příjmů cestovní náhrady v Kč stravné v Kč/den nepodnikatelská měsíčně ročně délka tuzemské pracovní cesty podnikatelé sféra sleva na dani dle 35ba, 35 c ZDP 5-12 hod. min až 76 poplatník hod. min až 116 starobní důchodce nad 18 hod. min až 181 manžel/ka* náhrady v Kč/km manžel/ka - držitel ZTP/P* motocykl 1,00 invalidní důchod I. a II. stupně osobní auto (OA) 3,70 invalidní důchod III. stupně OA s přívěsem min. 4,30 na průkaz ZTP/P nákladní auto min. 7,40 na studenta ceny benzínu v Kč/litr daňové zvýhodnění ZDP 95 oktanů 34,90 na dítě oktanů 36,80 na dítě ZTP/P nafta 34,70 max. výše daňového bonusu sazba zálohy na daň a daň 15 % 15 % sazby pojistného na pojištění srážková sazba daně (nepodepsané prohlášení) * - sleva na manžel/ku 15 %, je-li příjem nižší 5000 Kč/měsíc vlastní roční příjem činí méně než Kč/rok v % z hrubé mzdy za zaměstnance za zaměstnavatele zdravotní 4,5 9,0 sociální z toho: důchodové 6,5 21,5 na státní politiku zaměstnanosti 1,2 nemocenské 2,3 minimální mzda na rok 2012 zaměstnavatel - méně než 26 zaměstnanců - 3,3 % na nemocenské pojištění měsíční 8000 Kč max. vyměřovací základ pro výpočet pojistného/rok hodinová 40 hod./týd. 48,10 Kč zdravotní Kč 38,75 hod./týd. 49,70 Kč sociální Kč 37,5 hod./týd. 51,40 Kč redukční hranice pro nemocenské a náhrady mzdy z titulu nemoci 32,5 hod./týd. 59,20 Kč redukční hranice náhrada mzdy nemocenské ,65 Kč 838 Kč průměrná měsíční mzda v NH pro účely ,98 Kč Kč výpočtu pojistného Kč ,95 Kč Kč zákona o zaměstnanosti Kč výše náhrady mzdy (max. 21 dnů) nemoc karanténa míra inflace domácností za rok ,9 % 6,3 % pracovní den zaměstnance, max. 24 hod. v rozvržených směnách 0 60 % srážky ze mzdy od 4. pracovního dne zaměstnance 60 % 60 % životní minimum jednotlivce Kč/měsíc dávky nemocenského pojištění normativní náklady na bydlení Kč/měsíc dávka v kalendářních dnech dny výše částka, nad kterou lze srazit bez omezení Kč/měsíc nemocenská od 22. dne 60 % nezabavitelná částka na osobu povinnou 5 841,33 Kč/měsíc peněžitá pomoc v mateřství 28 (37) týdnů 70 % nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu 1 460,33 Kč/měsíc ošetřovné 9 (16) 60 % max. výše jedné třetiny Kč/měsíc vyrovnávací příspěvek v mateřství ve výši rozdílu DVZ před a PV po provedení

3 KOVÁK číslo ledna 2012 NOVOROČNÍ DARY ŠPANĚLŮM Vyvedou premiérovy škrty pyrenejskou zemi z krize? Štědrý vánoční a novoroční dárek v podobě 12 reforem zákonů, jež mají mj. uspořit 16,5 miliardy eur, srazit vysokou nezaměstnanost, odbourat nabubřelou byrokracii a podpořit vzdělávání, věnoval svým asi 43 miliónům spoluobčanů předseda nové španělské pravicové vlády a šéf Lidové strany Mariano Rajoy (56), jež se po předčasných listopadových volbách ujala vlády pro příští čtyři roky. V projevu, který přednesl v Kongresu týden před vánočními svátky, potěšil snad jen důchodce. A to slibem, že jako jediní nebudou škrty postiženi, neboť se jejich penze zvýší v souladu s růstem životních nákladů. Výrazné úspory, plánované zmíněnými reformními zákony, které mají být vyhlášeny již v prvních třech měsících roku 2012 a které se v mnohém podobají krokům české pravicové vlády premiéra Petra Nečase, si jeho španělský kolega slibuje od nekompromisního snižování a zjednodušení nabubřelé administrativy státních úřadů na všech úrovních, od centrálních po autonomní instituce. Zmrazení počtu státních zaměstnanců nemá postihnout pouze ozbrojené složky a základní veřejné sociální a zdravotnické služby. K potěšitelnému slibu růstu důchodů však Rajoy připojil záměr omezovat předčasné penzionování, jež bylo v poslední době zneužíváno, a dodal, že odchod do důchodu se má přiblížit oficiální věkové hranici. Dle jeho slov nebudou kladeny překážky těm, kdo budou chtít i po dosažení nároku na důchod nadále pracovat s tím, že těmto seniorům bude rovněž umožněno pokračovat v zaměstnání při pobírání částečného důchodu. Největší problém: nezaměstnanost Vládní návrh zákona (Dokončení ze str. 1) Jestli nám škrtnou i koridu, tak tu budoucnost nevidím růžově Za jeden z hlavních úkolů označil vytváření nových pracovních příležitostí s cílem snížit vysokou nezaměstnanost kolem 22 procent v podobě lidí bez práce, postihující zejména mládež, kde je tento ukazatel 46 procent. Nutno připomenout, že nezaměstnanost stoupá. Wiesner. Je deprimující, že k připomínkám zaměstnavatelů, odborů ani odborné veřejnosti nebylo přihlédnuto. Proto tyto skupiny řekly jasné NE. Využijeme všech možností, aby byla tato novela odložena, prohlásil předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Podle informací ČMKOS vznikl od roku 1993 přebytek na tomto pojistném ve výši asi 15 miliard Kč. Skončil však ve státním rozpočtu a nebyl použit na prevenci, rehabilitaci, vzdělávání, výzkum a další záležitosti vztahující se k úrazovosti. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze, může si podle J. Zavadila pochvalovat stát spolu se Švejkovým polním kurátem Katzem. MARTIN BENEŠ V rámci reformy trhu práce Rajoy oznámil, že se svátky (s výjimkou mimořádných dat) přesunou na pondělí, aby se odstranily tzv. můstky, tj. spojování volna mezi svátečním a pracovním dnem předcházejícím víkendu. Bezpochyby významný je i jeho ohlášený plán boje za rovnost žen s muži a tím za odstranění dosavadní přežívající diskriminace na trhu práce, stejně jako bonifikace podnikatelům za zaměstnávání mladých lidí ve věku do 30 let. Otázkou však je, jak a zda právě pravicová vláda vyřeší dlouhodobý neutě šený stav v zaměstnavatelské politice v zemi, kde 25 procent pracovních smluv je jen na dobu určitou, zatímco průměr celé Evropské unie je podstatně nižší 14 procent, což umožňuje podnikatelům vyvolávat v pracujících nejistotu a snáze využívat jejich bezbrannosti. Jako by odborové ústředny a svazy předvídaly nejbližší vývoj, když CC OO, UGT, CEOE podepsaly spolu se Svazem malých a středních podnikatelů Cepyme koncem října kompromis o kolektivním vyjednávání pro týkající se více než 3,5 miliónu pracujících. Nový šéf kabinetu dále slíbil reformu školství a zlepšení povinného vzdělávání v zájmu lepší přípravy žáků pro studium na vysokých školách a zvýšení všeobecné kulturní úrovně Španělů. Vláda bude prosazovat dvojjazyčnou španělsko-anglickou výuku v celém vzdělávacím systému. Za jeden z dalších cílů si klade snížení nákladů na výrobu elektřiny a tarifů, k čemuž má pomáhat zavádění moderních technologií. Z úst španělského premiéra zaznělo (jak to známe i od mnoha českých politiků) ujištění o nezbytné transparentnosti. Nadešla hodina pravdy Premiér Rajoy vyjádřil přesvědčení, že navrhovaná opatření vyvedou zemi z krize. Jak vyplývá již z prvních ohlasů na Rajoyovo vystoupení v Kongresu, veřejnost, jejíž hlasy dopomohly v předčasných volbách svrhnout předchozí socialistickou vládu premiéra José Luize Zapatera, však ve své většině nepřivítala drastické škrty tak nadšeně jako program a sliby lidovců v předvolební kampani. Rajoy v posledních dnech jako by zapomněl na své báječné volební sliby a začal učit lidi, aby si zvykali na oběti, zdůraznil nedávno přední španělský deník El País. A též suše konstatoval: Nadešla hodina pravdy. JAN HÁLA Smuteční oznámení S velkou lítostí a zármutkem oznamujeme, že ve středu 11. ledna 2012 náhle zemřel ve věku 39 let bývalý dlouholetý člen komise mladých OS KOVO, náš kolega RADIM NEZVAL. Radim patřil k nadějným mladým, obětavým a poctivým funkcionářům, jaké OS KOVO měl. Patřil k zakládajícím členům komise mladých OS KOVO, ve které zanechal obrovskou a nesmazatelnou stopu, na niž úspěšně navazují i jeho kolegové, spolupracovníci v Třineckých železárnách, kde byl členem OS KOVO. U svého zaměstnavatele Strojírny Třinec působil jako uvolněný předseda provozní odborové organizace. Byl zároveň členem dozorčí rady a velice úspěšným členem komise pro kolektivní vyjednávání, kterým se zabýval až skoro do poslední minuty svého krátkého a mladého života. Radime, děkujeme Ti za vše, co jsi pro nás, odboráře, vykonal. Budeš nám na tomto světě moc chybět. Čest tvojí památce. TOMÁŠ VALÁŠEK, předseda komise mladých OS KOVO Kolektivní vyjednávání v Samechově Nově a moderně vybavené školicí středisko v Samechově, ležící na břehu řeky Sázava blízko Chocerad, bylo vybráno pro druhý letošní vzdělávací seminář vztahující se k nejhlavnější činnosti základních organizací OS KOVO. Kurs K2, který je nazván Kolektivní vyjednávání, důležitost přípravy, techniky protistrany a jak jim čelit, určitě zaujme mnohé funkcionáře základních organizací, či dokonce celé vyjednávací týmy. Jeho termín ( ) se již blíží, a proto rozhodování o navštívení tohoto krásného prostředí by nemělo být příliš váhavé. Zkušený lektor Ing. Vladimír Nohejl je připraven předat své dlouholeté a bohaté zkušenosti kováckým odborářům, probrat s nimi typická úskalí procesu kolektivního vyjednávání a současně nastínit cesty vedoucí k možným úspěchům v této činnosti. Hlavní body programu jsou uvedeny v Katalogu vzdělávání 2012, rovněž tak pokyny pro přihlášení na semináře OS KOVO. Úplně nejschůdnější je navázat kontakt mail Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, vzdělávání OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, A. Sobolová, J. Sůva, JUDr. V. Štich, L. Zimmermann Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo ledna 2012 SLÉVÁRNA VE SKUHROVĚ NAD BĚLOU Po stopách starých hutí v Čechách a na Moravě (XXII.) K historickým železnorudným oblastem patří v Čechách také Orlické hory se svým předhůřím, avšak ložiska jsou poměrně chudá. Výroba železa se zde rozvinula méně než v bohatších revírech. Nejvýznamnějším železářským podnikem tohoto regionu byla vysokopecní huť a slévárna ve Skuhrově nad Bělou. Bývalá správní budova Růženiny hutě (datovaná na ostění 1806), památkově chráněná tele (jenž ze svých veřejných funkcí ovlivňoval kulturní a hospodářský život v zemi) získala výjimečné zakázky, které jí přisoudily v dějinách českého hutnictví a inženýrského stavitelství dílčí prvenství. Byly jimi výstavba prvního velkého řetězového mostu v Čechách a habsburské monarchii přes Ohři v Žatci (1827) a dalšího přes Labe v Jaroměři (1832), na něž dodala Růženina huť veškeré železo, které se zkujňovalo a kovalo do posokou pecí a dvěma hamry se zkujňovacími výhněmi (později i pudlovací pecí) a cánhamrem, tedy typickým technologickým zařízením své doby. Část surového železa se odlévala, část zkujňovala jak v místě, tak v další kolovratské železárně ve Zdobnici pod hřebenem Orlických hor. Odtud bylo do Skuhrova dodáváno dřevěné uhlí. Růženina huť zpracovávala chudé rudy a nepatřila k nejvýkonnějším, přesto vlivem svého maji- Huť v roce 1932 Železářský hamr stál na řece Bělé nad Skuhrovem již v 16. století. Po roce 1753 zde byla menší železárna Josephinenthal. Podnik byl několikrát prodán, až jej zakoupil majitel rychnovského panství František Antonín hrabě Kolovrat Libštejnský a v letech vybudoval místo něj největší a ve své době nejmodernější vysokopecní železárnu v Orlických horách, nazvanou Růženina huť, podle jména své manželky. Od roku 1865 byl správcem hutě J. Porkert. Ten si huť po ukončení vysokopecního provozu pronajal a jeho synové ji později koupili a rozvíjeli v ní slévárenskou a strojírenskou výrobu až do roku 1948, kdy byla továrna znárodněna. Dosavadní výrobní program zůstal zachován a závod nesl název n. p. Orlická strojírna a slévárna Skuhrov nad Bělou. Po roce 1989 byla obnovena firma Porkert, a. s., vedená čtvrtou a pátou generací rodu. Výroba však byla v roce 2009 ukončena. Růženina huť byla vybavena dřevouhelnou vydoby konstrukčních dílů ve Zdobnici. Tam také bylo sestrojeno zkušební zařízení, na němž se pevnost všech řetězových článků, čepů a táhel mostů přezkušovala. Rentabilita výroby surového železa v Růženině huti vlivem vzdálených zdrojů dřevěného uhlí a nekvalitní rudy stále klesala, až v roce 1879 byla dřevouhelná vysoká pec vyhašena. Závod pak pokračoval jako slévárna s tavením železa v kuplovnách a rozšiřoval strojírenskou výrobu, zejména v nových provozech mimo areál Růženiny hutě. Růženina huť v době své existence jako slévárna a strojírna měla široký výrobní program, avšak známá se stala svou specializací na dva druhy výrobků. Prvním byly odlitky litinových rámů pro všechny typy pian a pianin, v nichž se závod dopracoval k bezkonkurenční úrovni s dodávkami pro všechny výrobce v Rakousko Uhersku. Druhým byly ruční kuchyňské strojky z pocínovaných litinových dílů, dodávané již v době mezi světovými válkami do celého světa ve statisícových počtech ročně. Závod se rozkládá podél říčky Bělé v horní části Skuhrova. V místě bývalé Růženiny hutě je slévárna, na jejíž stěně je pamětní deska z roku 1817 s latinským textem o založení hutě. Nejstarším zachovalým objektem je bývalá správní budova s mansardovou střechou, datovaná v klenáku vstupních dveří letopočtem Ing. ZDENĚK RASL Snímky archív autora KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Komunismus a fašismus jsou... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je český spisovatel a překladatel Josef Škvorecký ( ). Spolu se svou manželkou Zdenou Salivarovou založil exilové nakladatelství v Torontu. Patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům. Užíval různé pseudonymy: J. Mnata, Errol, Josef Pepýt, Josef Vala, Vladimíra (občas Vlastimila), Burke, Mary Novak, J. Š. a Josef Benda. (jk) Vyluštění z Kováku č. 1/2012 (výrok K. Irzykowského): Člověk si ještě nevytvořil ideál, pro který by stálo za to umírat,... ale celkem rád za něco umírá. 4

5 Počátkem září 2011 se v Parlamentu ČR uskutečnilo závěrečné čtení návrhu zákona o důchodovém spoření. Poslanecká sněmovna s převahou koaličních poslanců přehlasovala sociálnědemokratický senát a zákon, i když nepodepsaný prezidentem republiky, ale také jím nevrácený, může dnem nabýt účinnosti. Spoření podle tohoto zákona se mohou zúčastnit lidé od 18 let věku, pokud uzavřou s penzijní společností smlouvu do 6 měsíců ode dne, od kterého byli po zaevidováni jako poplatníci pojistného na důchodové pojištění, nebo, nestihli-li tuto lhůtu, jestliže uzavřeli s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 35 let věku. Podmínkou je, že budou souhlasit s tím, že z jejich pojistného na důchodové pojištění odváděného dnes státu do základního důchodového systému budou vyvedeny 3 procentní body pro jejich spoření v důchodových fondech, ke kterým z vlastní kapsy přidají ještě další 2 procentní body. Tento tzv. II. pilíř má být pokračováním důchodové reformy a navázat na další prodloužení důchodového věku a další restrikce, k nimž došlo v červnu 2011 přijetím zákona č. 220 /2011 Sb. Stejně jako pro další zákony přijímané v této době, tak i pro tento je charakteristické, že jde o další zákon přijatý bez celospolečenského a politického konsensu. Jak známo, ČMKOS tento zákon odmítla, a to hned z několika důvodů, zejména stačit nebude však proto, že ho považuje za začátek privatizace základního důchodového systému se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V tomto seriálu nechceme uvedený systém hodnotit. To ostatně již ČMKOS učinila mnohokrát a její stanovisko není třeba znovu opakovat. Podstatné teď je, že zákon byl přijat a je třeba s ním, jako to činíme u všech významných zákonů, seznámit také členy OS KOVO. Důchodové spoření se totiž nejrůznějším způsobem dotkne mnoha rodin a jejich jednotlivých členů, a zdaleka ne jen těch, kteří se stanou jeho účastníky. Zveřejněním toho podstatného z uvedené právní úpravy současně odpovídáme na řadu dotazů na obsah tohoto zákona, o kterém kdekdo hovoří, ale málokdo si ho vzhledem k odbornosti a množství cizích výrazů v něm používaných, zejména z finanční oblasti, aspoň přečetl. Hlavní pozornost přitom zaměřujeme na dotazy týkající se bezpečnosti systému a způsobu zajištění obhospodařování prostředků účastníků spoření v jejich zájmu. 1. Působnost zákona o důchodovém spoření a jeho definice Zákon o důchodovém spoření v 1 upravuje důchodové spoření u penzijní KOVÁK číslo ledna 2012/příloha CO PŘINÁŠÍ ZÁKON O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ (I.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista ČMKOS na sociální zabezpečení V rámci důchodové reformy byl v druhé polovině loňského roku v Parlamentu ČR schválen vládní návrh zákona o důchodovém spoření. Ve Sbírce zákonů vyšel pod číslem 426/2011 Sb. a účinnosti nabude dnem Jde o značně kontroverzní zákon, s nímž odbory zásadně nesouhlasí. Znamená totiž vyvedení části pojistného z průběžně financovaného veřejného systému do soukromých penzijních fondů. To by vedlo k oslabení fungování základního důchodového systému, který dnes spolehlivě zajišťuje pravidelné doživotní důchody a který by byl schopen při rozumných parametrických změnách tuto funkci plnit i nadále. Nicméně přijetí zákona o důchodovém spoření je realitou a je třeba na ni čtenáře-členy OS KOVO dobře připravit a seznámit je se vším, co s tímto novým systémem souvisí. společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření a pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu. Důchodovým spořením je shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka. Práva a povinnosti vznikající z důchodového spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení, jak je upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 2. Účast na důchodovém spoření je dobrovolná, ale nezvratná Účast na soukromém důchodovém spoření je dobrovolná pro osoby starší 18 let. Od tak bude moci uzavřít smlouvu o důchodovém spoření každá fyzická osoba starší 18 let, které dosud nebyl přiznán starobní důchod (ze zákona se nemůže stát účastníkem důchodového spoření osoba, které již byl přiznán starobní důchod podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), bez ohledu na její předchozí či stávající účast či neúčast v I. pilíři důchodového pojištění (znamená to, že pojištěnci, kteří budou v okamžiku spuštění reformy starší 35 let, dostanou možnost učinit rozhodnutí o vstupu do systému důchodového spoření ve lhůtě 6 měsíců, která začne běžet od prvního zaregistrování pojištěnce u orgánu Finanční správy ČR po ). Dále může být podle citovaného ustanovení 2 zákona účastníkem důchodového spoření také fyzická osoba, která nevyužila lhůty 6 měsíců od prvního vstupu do pojištění po (prvního zaevidování u finančního úřadu jako poplatníka pojistného do I. pilíře), jestliže uzavře smlouvu o důchodovém spoření nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let. Pojištěnci budou mít do dosažení věku 35 let tedy možnost rozhodnout se pro vyvázání části pojistné sazby ze státního průběžného systému do kapitalizačního (fondového) pilíře. Šestiměsíční lhůta pro rozhodnutí se pro účast ve II. pilíři po prvním zaevidování se u finančního úřadu tak bude fakticky platit pro všechny fyzické osoby starší 35 let, neboť fyzické osoby mladší 35 let, které tuto lhůtu nevyužijí, budou mít možnost uzavřít smlouvu o důchodovém spoření kdykoli poté, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém 35 let věku dosáhnou. Tato právní úprava účasti v důchodovém spoření znamená umožnění vstupu do II. pilíře i pro osoby mladší 35 let, které nevyužily zmíněné lhůty 6 měsíců, ovšem za podmínky, že smlouvu o důchodovém spoření uzavřou nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou věku 35 let. Osoby mladší 35 let se tak budou moci rozhodnout, zda vstoupí či nevstoupí do II. pilíře, až Jistě, dědo, penzijním připojištěním si přilepšíte, ale k tomu, abyste spokojeně dožil na Floridě, to asi I

6 KOVÁK číslo ledna 2012/příloha v době, kdy již budou mít zkušenosti s výdělečnou činností a schopni tedy lépe posoudit vhodnost vstupu do soukromého důchodového spoření, než kdyby se rozhodovaly v době, kdy měly ještě velice omezené zkušenosti se zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. Prvním zaevidováním osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro tyto účely jako poplatníka pojistného se rozumí den, kdy poprvé po datu nabytí účinnosti tohoto zákona zaplatila pojistné na důchodové pojištění u finančního úřadu po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. U osob, které vykonávají pouze samostatnou výdělečnou činnost, se navrhuje považovat za počátek běhu lhůty pro možnost uzavřít smlouvu o důchodovém spoření den, kdy poprvé u finančního úřadu zaplatily pojistné na důchodové pojištění, protože placení záloh na pojistné na důchodové pojištění ani jejich výše není směrodatným ukazatelem jejich účasti na důchodovém pojištění, která se posuzuje vždy za uplynulý kalendářní rok zpětně. Když se osoba pro účast v důchodovém spoření za výše uvedených podmínek rozhodne, změna tohoto rozhodnutí již bude nezvratná. Ve chvíli, kdy bude rozhodnutí učiněno, anebo uplyne daná lhůta pro jeho učinění, nebude již možné rozhodnutí změnit. Další vstup nebo naopak výstup z II. pilíře nebude umožněn. 3. Vysvětlení některých pojmů V úvodu zákona o důchodovém spoření ( 3) jsou vysvětleny některé pojmy, s nimiž se tedy s většinou z nich - občan, který nepracuje v oblasti finančnictví, za svého života ještě nesetkal, ale které se v právní úpravě důchodového spoření, tedy v tomto zákoně, často vyskytují. Dále jsou připomenuty některé pojmy, jejichž význam vyhoď! občan zná nebo aspoň tuší jako například základní důchodové pojištění nebo zaměstnavatel. Základním důchodovým pojištěním se označuje státní důchodový systém, respektive důchodové pojištění založené na průběžném systému financování a upravené zákonem o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Zaměstnavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, organizační složka státu, služební úřad a další subjekty, které jsou považovány za zaměstnavatele pro účely základního důchodového pojištění. Prostředky účastníka se míní jednak pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) převedené ve prospěch účastníka na účet vedený u depozitáře důchodového fondu pro příjem plateb tohoto pojistného a jednak podíly na výsledku hospodaření důchodového fondu. Dále se v textu zákona setkáme se strategií spoření. Tj. se způsobem rozložení prostředků účastníka v důchodových fondech. Nebo s pojmem vedoucí osoba. Tou je člen statutárního orgánu, statutární orgán a výkonný ředitel nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost penzijní společnosti. Dalším pojmem je regulovaná banka. Jí se rozumí banka se sídlem v České republice, zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční banka se sídlem ve státě, který není členským státem a který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti. Finančním derivátem jsou opce, futures, swapy, forvardy a jiné finanční nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kursu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kursům a úrokové míře, investičním cenným papírem je investiční cenný papír obchodovatelný na kapitálovém trhu, a to akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, dále cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů. Fondovým vlastním kapitálem je rozdíl mezi hodnotou aktiv a hodnotou závazků, přičemž hodnota aktiv se stanoví jako součet reálné hodnoty aktiv, které souvisejí s investiční činností a hodnoty ostatních aktiv zjištěné podle zákona upravujícího účetnictví. Hodnota závazků se stanoví jako součet reálné hodnoty závazků, které souvisejí s investiční činností, a hodnoty ostatních závazků zjištěné podle zákona upravujícího účetnictví. Identifikačními údaji osoby u právnické osoby se míní obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo číslo pojištěnce, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa místa pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České republiky. Povolením k vytvoření důchodových fondů se rozumí povolení k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu. Důchodový fond státních dluhopisů - z hlediska investování je nejbezpečnějším fondem, neboť investuje převážně do českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek, ale důsledkem opatrného investování je zpravidla nízký zisk. Konzervativní důchodový fond - jeho investování je nastaveno tak, aby hodnota jeho majetku příliš nekolísala. Slouží ke konzervování hodnoty vložených prostředků. Vyvážený důchodový fond - na rozdíl od konzervativního důchodového fondu se v tomto případě umožňuje investovat navíc i do českých a zahraničních akcií a za podmínek stanovených zákonem do standardních fondů kolektivního investování. Dynamický důchodový fond má ještě volnější regulaci než vyvážený důchodový fond; může investovat do dluhopisů a do různých nástrojů peněžního trhu i do cenných papírů speciálních fondů kolektivního investování a dosáhnout, i když s rizikem, vyššího zisku. Některé z pojmů vymezených v tomto paragrafu jsou zpravidla také upraveny ve zvláštním právním předpise, například v zákoně o účetnictví nebo v zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Dědku bláznivej! Stěží vyjdeme s důchodem a ty mi přineseš elixír života Hned tu volovinu VÝVOJ INFLACE V ROCE 2011 Ing. Bc. ALENA PAUKRTOVÁ, specialistka pro mzdy a kolektivní vyjednávání, úsek odborové politiky OS KOVO (Pokračování příště) Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností celkem dosáhla v prosinci 2011 proti stejnému období minulého roku hodnotu 102,4 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských II cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců dosáhla za rok 2011 hodnoty 1,9 procenta. Bleskový odhad meziročního růstu HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) pro eurozónu za prosinec 2011 je 2,8 procenta, jak uvedl Eurostat.

7 KOVÁK číslo ledna 2012/příloha PRÁVNÍ NOVINKY PROSINEC 2011 Mgr. IVA SLAVĚTINSKÁ, právnička, úsek odborové politiky OS KOVO 364/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o znovu předložený návrh zákona z roku 2010, který byl z procesních důvodů Ústavním soudem zrušen. Tento rozsáhlý předpis mj. obsahuje jak změny v oblasti úpravy nemocenského (denní výše ponechána na 60 % denního vyměřovacího základu, ponecháno prodloužení doby na 21 dní, kdy vypláceno zaměstnavatelem), tak i změny v oblasti odvodu pojistného na sociální zabezpečení, sociální podpoře (sjednocení celkové částky rodičovského příspěvku, omezení nároku na porodné), nezaměstnanosti (zpřísnění podmínek). 365/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela opět zavádí možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas, zkušební doba vedoucích zaměstnanců může nově být sjednána až na dobu 6 měsíců, výše odstupného se bude odvíjet od počtu odpracovaných let, zavádí nový výpovědní důvod, dohoda o provedení práce může být nově sjednána až na 300 hodin ročně. Bližší informace k této novele byly uvedeny v článku JUDr. Stanislava Launa a v Kováku č. 34/2011. Touto novelou jsou měněny i související zákony, zejména jsou zapracovány změny týkající se dohod o provedení práce a platby odvodů z nich a omezení platnosti zkoušky odborné způsobilosti z BOZP (osvědčení) na 5 let. 366/2011 Sb. - ZÁ- KON, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění Mamí, já chci nadstandardní péči! pozdějších předpisů, a další související zákony. Orgánem pomoci v hmotné nouzi je nově Úřad práce, změnila se úprava ustanovení týkajících se rozhodné doby i jednotlivých dávek, doplatku za bydlení a zavedení veřejné služby. 367/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem je zrušena povinnost zaměstnavatelů hlásit každé pracovní místo, rozhodné období pro posouzení nároku na vyplácení podpory v nezaměstnanosti se zkracuje na 2 roky, upravují se ustanovení týkající se agentur práce a sdíleného zprostředkování zaměstnání, též je nová úprava zajištění rekvalifikace samotným uchazečem o zaměstnání. Dále jsou upravena chráněná pracovní místa i příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. 369/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato rozsáhlá novela upravuje mj. výjimky z placení zdravotního pojištění, možnost změnit zdravotní pojišťovnu k 1. dni kalendářního roku, upravuje i změny ustanovení týkající se služeb hrazených ze zdravotního pojištění a regulačních poplatků. 370/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavní změna tímto zákonem zaváděná je zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2012 na 14 %, od 1. ledna 2013 zavedení jedné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 procenta. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na vyživované dítě u daně z příjmů fyzických osob o 1800 Kč ročně, tj. o 150 Kč měsíčně. Rovněž dochází ke změně rozpočtového určení daně a zavádí se specializovaný finanční úřad. 379/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Tato vyhláška stanovuje základní sazby zahraničního stravného v cizí měně a zároveň zrušuje vyhlášku 350/2010 Sb. 385/2011 Sb. - SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí. Energetický regulační úřad informuje o vydání cenových rozhodnutí č. 4/2011, 5/2011, 6/2011 a 7/2011, týkají se cen souvisejících s dodávkou elektřiny a podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tato rozhodnutí byla vydána v Energetickém regulačním věstníku v částkách č. 6, 7 a /2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška mění stávající vyhlášku o oceňování majetku, zejména jednotlivé koeficienty pro výpočet, a aktualizuje jednotlivé dílčí ceny. 388/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato vyhláška obsahuje seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku. 389/2011 Sb. - VY- HLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tato vyhláška zrušuje stávající vyhlášku č. 504/2006 Sb., obsahem této nové vyhlášky je zejména zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování. 390/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška sjednocuje institut chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což má vést ke zjednodušení dosavadní právní úpravy. Dále upravuje ustanovení týkající se druhů provozních nákladů chráněného pracovního místa, nově zavádí druhy dalších nákladů, o které lze zvýšit příspěvek na podporu zaměstnávaných osob se zdravotním postižením. 391/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška mj. nově upravuje vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a jejich způsoby hodnocení, zároveň zvyšuje sazby za jednotlivé úhrady. 394/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o sídlech obvodních báňských úřadů. Touto vyhláškou se stanovují sídla obvodních báňských úřadů (pro jednotlivé kraje). 395/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se upravují některá ustanovení stávající vyhlášky, nově upravena jsou mj. ustanovení týkající se povinnosti organizace při mimořádných událostech. 400/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. Touto vyhláškou se stanovují vzory nových občanských průkazů a cestovních pasů. III

8 KOVÁK číslo ledna 2012/příloha 401/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Touto vyhláškou se stanovuje vzor formuláře, který je dostupný i v elektronické podobě, návrhy na vklad se podávají pouze na těchto formulářích. 402/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a směsi, konvenční výpočtové metody, náležitosti obalů a označování, R- a S- věty. 408/2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Toto nařízení stanovuje částky pro účely stanovení příspěvku na bydlení, a to výši normativních nákladů za bydlení, částek započítávaných za pevná paliva a výši nákladů srovnatelných s měsíčním nájemným pro období leden-prosinec /2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima. Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3410 Kč; u osoby posuzované v pořadí jako první 3140 Kč, druhé v pořadí, je-li nezaopatřeným dítětem ve výši 1740 Kč do 6 let věku, 2140 Kč ve věku 6-15 let, 2450 Kč ve věku let, a u osob ostatních, které nejsou nezaopatřeným dítětem, 2830 Kč. Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2200 Kč. 410/2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí od 1. ledna 2012 částku 2500 Kč. 414/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Tato vyhláška zrušuje a nahrazuje stávající vyhlášku č. 250/2005 Sb., upravuje náležitosti podání návrhu do obchodního rejstříku a listiny, které se dokládají. 418/2011 Sb. - ZÁKON o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 421/2011 Sb. - USNESENÍ Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu /2011 Sb. - ZÁKON o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 419/2011 Sb. - USNESENÍ Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu Tento soubor zákonů a usnesení je novým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob a souvisejících změn některých právních předpisů. Tento zákon byl prezidentem Poslanecké sněmovně vrácen, ta prezidentské veto následně přehlasovala. K tomuto zákonu bude vydán samostatný článek. 424/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Tato vyhláška upravuje vzory dvou typů karet sociálních systémů, a to jak karet s elektronickým nosičem dat, tak i karet bez elektronického nosiče dat, které mají pouze funkci průkazu osoby se zdravotním postižením. 426/2011 Sb. - ZÁKON o důchodovém spoření. Tento zákon zavádí nový II. pilíř důchodového systému, který je dobrovolný. Pokud se fyzická osoba rozhodne vstoupit do důchodového spoření, bude na její osobní důchodový účet důchodového spoření odváděno celkem 5 % z vyměřovacího základu pojistného (5 % z hrubé mzdy). Tento odvod se skládá ze dvou částí 3 % jsou přesměrováním původního odvodu do tzv. průběžného pilíře, další 2 % pak zvýšeným odvodem pojistného oproti současnému stavu. Smlouvu o důchodovém spoření bude možné uzavřít s těmi penzijními společnostmi, které otevřou důchodové fondy. 427/2011 Sb. - ZÁKON o doplňkovém penzijním spoření. Stávající penzijní připojištění se státním příspěvkem bude od roku 2013 nahrazeno novým produktem - doplňkovým penzijním spořením. Pro nové smlouvy či smlouvy změněné budou platit tímto zákonem stanovené podmínky. Toto doplňkové penzijní spoření bude tvořit III. pilíř důchodového systému. 428/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění některé zákony v souvislosti IV s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Tento zákon upravuje zejména změny zákonů související se zavedením předchozích dvou zákonů. Upravuje jednak dotčená ustanovení zákona o daních z příjmu, ale i zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o důchodovém pojištění. 429/2011 Sb. - VYHLÁŠKA o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanovuje výše stravného pro zaměstnance na pracovní cestě, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy (1,00 Kč jednostopá vozidla, 3,70 Kč osobní silniční motorová vozidla) a stanovuje výši průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty (34,90 Kč za benzin 95; 36,80 Kč za benzin 98 a 34,70 Kč za diesel). 435/2011 Sb. - SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu se zákonem o zaměstnanosti sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 činí Kč. 441/2011 Sb. - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se rozšiřuje počet obcí, které je oprávněny provádět legalizaci a vidimaci. Konkrétní obce jsou ve vyhlášce vyjmenovány. 446/2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém kvality a hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy, náležitosti certifikátů a základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty. 450/2011 Sb. - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Toto nařízení vlády upravuje Přílohu č. 2 nařízení, v níž je uveden seznam znečišťujících látek a prahových hodnot pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování. 455/2011 Sb. - ZÁKON o státním rozpočtu České republiky na rok Tento zákon upravuje příjmy i výdaje státního rozpočtu, upravuje mj. i stanovení výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce 456/2011 Sb. - ZÁKON o Finanční správě České republiky. Tímto zákonem je provedena strukturální změna daňové správy, mění se počet finančních úřadů a nově se zavádí Specializovaný finanční úřad. 458/2011 Sb. - ZÁKON o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Tímto zákonem se zavádí Jednotné inkasní místo (JIM), a to pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění, a to s účinností od Dojde k mnoha změnám v oblasti daní, o kterých budete v budoucnu v Kováku informováni. 459/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tato novela upravuje zejména problematiku vazební, vzdání se obhájce a problematiku doručování. 470/2011 Sb. - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Touto rozsáhlou novelou se mj. zavádí povinnost platit nemocenské pojištění i z funkčních požitků, dále pro společníky a jednatele s. r. o. a komanditistů k. s., pokud pro společnost vykonávají práci, prokuristé a likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů. Dále tato novela upravuje změny v podmínkách placení nemocenské, podmínkách výplaty ad. Tento zákon obsahuje i související změny zákona o důchodovém pojištění, zákona o zaměstnanosti a zákona o daních z příjmů. 471/2011 Sb. - ZÁKON o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Tento zákon upravuje postup a podmínky, za kterých tuzemské orgány provádějí mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným státům týkající se vymáhání a zajištění finančních pohledávek (zejména z veřejných rozpočtů a z daní, poplatků a cel).

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace

Více

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI

KDYŽ NELZE SEHNAT PRÁCI 12 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 25. BŘEZNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 2. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Redakce se ptá čtenářů str. 2 Informace ze zahraničí str.

Více

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ

ROZKMITANÉ VÁHY V TONAVĚ TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 22. DUBNA 2010, DATUM VYDÁNÍ: 30. DUBNA 2010, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Co nového v Olomouckém kraji? Jen v málokteré firmě se krize

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více