Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o mimoškolních aktivitách Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI

3 Základní charakteristika školy Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatelem školy je Královehradecký kraj. Ředitelem školy je Mgr. Ivana Mědílková, bytem v Hostinném, A.Dvořáka 534 Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení s účinností od čj / Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 280 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny Mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel. Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Pro SOŠ jsou povoleny tyto obory M/007 Výroba celulózy a papíru a M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. O obor Sociální péče-pečovatelská činnost je stále zájem. O obor Výroba celulózy a papíru trvale zájem není. Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost studentů. Předpokládáme, že o obor Výroba papíru a celulózy nebude trvale zájem. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů.

4 Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je rovněž zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,0 11,07 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/401 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ M/007 výroba celulózy a papíru MŠMT ČR 13751/ M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2007/2008 vyučovalo celkem 23 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 3 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. 18 učitelů splňovalo jak odborné, tak i pedagogické vzdělání. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňují vzdělání tito pracovníci: - 1 vyučující anglického jazyka si doplňuje vzdělání na PF MU Brno, obor učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina - 1 vyučující německého jazyka si doplňuje vzdělání na FF UK Praha, obor německý jazyk - 1 vyučující tělesné výchovy si doplňuje vzdělání na FF MU Brno, obor pedagogika - 1 vyučující si doplňuje vzdělání DPS na PF UK v Praze.

5 Dále si pro výuku odborných předmětů na střední škole doplňují vzdělání tito pracovníci: - 1 pedagog studuje PF v Olomouci, obor učitelství zdravotních a sociálních předmětů pro SŠ - 1 pedagog studuje PF v Hradci Králové, obor sociální práce - 1 pedagog studuje rozšiřující studium informatiky na PF Hradec Králové. Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2007/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2007/2008 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 3

6 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 33 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 27 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 16 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF Ústí nad Labem 18 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 13 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 17 Forman Michal učitel Gymnázium Trutnov 2 Mgr. Haasová A. učitelka PF HK 2 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 33 Bc. Hučík P. učitel PF UK PHA 17 Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 3 Mgr. Klimentová Z. učitelka Fakulta humanitních studií Pardub., 12 PF MU Brno Mgr. Kvášovský J. učitel PřF UK PHA 3 Lebedinská J., DiS. učitelka SZŠ Trutnov, studující PF Olomouc 4 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 7 Machová J. učitelka SOU Zlín, studující PF MU Brno 2 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 24 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 17 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 29 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha 5 Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 4 PF Hradec Králové Sochor M. učitel SPŠ elektrotechnická Praha 5 Mgr. Stránský J. učitel PF HK 2 Svatoň P. učitel Gymnázium Zábřeh, studující FF Praha 2 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 6 Vlášek M. učitel Gymnázium Trutnov, studující PF Brno 3 Pedagogičtí pracovníci přijatí v průběhu školního roku zástup za mateřské dovolené paní J.Lebedínské,DiS. a Mgr. Lucie Jiřičkové kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Bc. Kholová M. učitel LF UK Praha 7 Bc.Ságnerová N. učitel FF MU Brno,studující FF MU Brno 18 Švehlová M. učitel SZŠ Trutnov 11

7 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. sekr.a mzd.uč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 17 Sedláčková E. účetní VOŠ sociálně právní PHA 4 Špetlová V. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 37 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 37 Khol K. vedoucí kuch. kuchař SŠ potravinářská Smiřice 18 Klímová M. ved.šk.jídelny Stř.hot.škola Mariánské Lázně 14 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 7 Kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Kupková I. pom. kuchařka elektromech. učňovské - ZPA Trutnov 23 Levová A. kuchařka mechanička UŠ elektrotechnická Vrchlabí 38 Machová M. pom.kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 9 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 16 Pecháčková K. kuch-prodej buf. prodavačka SOU Žamberk, studující SŠ Smiřice 16 Rysová E. pom.kuchařka prodavačka SOU Dvůr Králové 40 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 18 Hyška Stanislav řidič str.zámečník Nářadí,národní podnik Praha 40

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhr. kraje Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno a firmy Fakta v.o.s. Žďár nad Sázavou. počet zúčastněných Druh studia,kurzu apod pracovníků Informační seminář o možnostech podpory od Českoněmeckého fondu budoucnosti 1 Práce s jazykem a metodikou anglického jazyka 1 50 způsobů jak prezentovat,procvičovat a zkoušet novou slovní zásobu 1 Šikana ve třídě 1 Profese učitele v současnosti: otázky vzdělávání, postavení ve společnosti, motivace a řízení 1 Seminář pro středoškolské učitele chemie 2 Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy 1 Alternativní metody v literární výchově na ZŠ a víceletých gymnáziích 1 Skupinové vyučovací metody 1 Jak se v pedagogické práci vyvarovat syndromu vyhoření 3 Celostátní konference ředitelů gymnázií 1 Specifické vývojové poruchy učení a chování 2 Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie 2 Dějiny české a moravské architektury objektivem digitálního fotoaparátu 1 Letní škola historie 2 Autoevaluace školy 1 Internet z pohledu psychologie 1 Školení firmy Vema - mzdy - 3 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Aktuální změny ve mzdovém účetnictví a praktické cvičení pro mzdové účetní 1 Aktuální změny v praxi mzdové účetní a roční mzdová závěrka 1

9 Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2008/2009 se na osmiletém gymnáziu konalo I. kolo přijímacího řízení a II.kolo se konalo Žáci s průměrným prospěchem do 1,5 byli přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Pro obor sociální péče-pečovatelská činnost se konalo I. a II. kolo přijímacího řízení ve stejných dnech jako na osmiletém gymnáziu. III. kolo přijímacího řízení se konalo , IV.kolo přijímacího řízení se konalo Žáci s průměrným prospěchem do 2,00 z vybraných předmětů byli přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a absolvovali ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij. poč.přihl. poč.přij K/801 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Kód oboru Název oboru 3.kolo 4.kolo Celkem poč.přihl. poč.přij. Poč.přihl. Poč.přij. přijatých K/801 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru cel Poč. roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk K/801 Gymnázium-všeobecné Ostatní střední školy kód oboru Název oboru cel Poč M/003 roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk. Sociální péčepeč.činnost

10 Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,40 9,79 2.ročník ,08 8,88 3.ročník ,78 8,98 4.ročník ,64 5,72 5.ročník ,50 11,56 6.ročník ,45 19,04 7.ročník ,66 14,80 8.ročník ,91 22,70 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,75 16,71 2.ročník ,21 11,02 3.ročník ,54 9,98 4.ročník ,62 12,68

11 Snížený stupeň z chování školní rok 2007/ /2008 Stupeň chování počet % z celku % 2 6 2% 3 2 1% Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 519 2,18 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2007/2008 celkem maturovalo 23 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 28 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

12 Údaje o mimoškolních aktivitách Prevence sociálně patologických jevů Strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole vychází mimo jiné i z programu MŠMT dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Preventivním opatřením je pravidelný styk se žáky, osobní působení ve smyslu prevence, využívání komunikačních dovedností a odborných znalostí. Cílem těchto aktivit je osvojení si základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, kde prevence sociálně patologických jevů hraje jednu z důležitých rolí a rozvoj dovedností, které by měly vést u studentů k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Naše škola v rámci prevence dlouhodobě spolupracuje s Regionální institucí ambulantních a psychosociálních služeb RIAPS v Trutnově, jejíž pracovníci připravují pravidelně pro naše žáky besedy o této problematice. Město Hostinné finančně přispívá na úhrady tohoto projektu. 1. Školní preventista sociálně patologických jevů absolvuje průběžné proškolování v dané oblasti. 2. Průběžně informuje své kolegy a to např. prostřednictvím porad, písemných materiálů o dané problematice. 3. Proběhly besedy s drogovou problematikou pro ročníky gymnázia a sociální péče. Pro primu a první ročník sociální péče základní program drogové prevence, pro ostatní ročníky besedy na téma zdravý životní styl RIAPS Trutnov 4. Předávání aktuálních informací žákům, studentům a pedagogickému sboru prostřednictvím nástěnky. 5. Propagace a podpora zdravého životního stylu aktuálně v rámci jednotlivých předmětů. 6. Setkání s p. Molnárovou v pořadu S Tebou o Tobě pro ročník prima, kvinta a 1S. Ostatní výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda o dentální hygieně prima,sekunda, tercie, 2S,3S Beseda Terénní sociální práce Člověk v tísni, o.p.s. 3S,2S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S Beseda s pí. Baliharovou na téma Dula a porody 3S, Beseda na téma neslyšící 4S a žáci psychologického semináře Tyfloservis Hradec Králové 3S,4S Beseda s p. Ertnerem na téma kriminalita 3S,4S S Tebou o Tobě prima, kvinta a1s Canisterapie 4S, žáci psychologického semináře Filmové představení Síla lidskosti určen pro všechny žáky školy

13 Divadlo Zájemci z řad studentů se 10xve školním roce s Klubem mladého diváka zúčastnili divadelních představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Koncert Žáci školy se na konci školního roku zúčastnili koncertu Základní umělecké školy v Hostinném. Kurz enviromentální výchovy Pro žáky primy byl v září 2007 připraven kurz na téma enviromentální výchova. Sportovní kurzy Sportovně-turistický kurz byl připraven pro třídy 2S a sextu na Pecce v září Pro žáky sekundy, tercie, sexty a 2S byl v prosinci 2007 a lednu 2008 připraven lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2007 pro žáky septima a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Pro žáky tercie byl v měsíci červnu připraven tábornický kurz Běh Naděje 1. ročník Této akce se zúčastnili dobrovolně žáci školy. Exkurze Prima : a) okolí Hostinného b) naučná stezka Les Království c) Praha divadlo J. Foglar Rychlé šípy Sekunda: a) naučná stezka Les Království b) Praha divadlo J. Foglar Rychlé šípy c) Historická Vídeň Tercie a) Biologická exkurze ZOO Dvůr Králové n.l. Kvarta: a) historická Vídeň b) Semily výstava: Historie čokolády c) Jilemnice Jilemnické muzeum Sexta: a) Semily výstava: Historie čokolády b) Liberec IQ park Septima: a) Biologická exkurze ZOO Dvůr Králové n.l. b) Liberec IQ park c) Praha Franze Kafky, F.Kafka Proces - divadlo d) Historické bojiště Chlum

14 Oktáva: a) Trutnov pivovar b) Praha Franze Kafky, F.Kafka Proces - divadlo c) FN Hradec Králové pitva d) Brno Gaudeamus, návštěva sociální péče 1S: a) Vrchlabí- Dětský domov se školou, Domov důchodců b) Kuks exkurze v Domově sv. Josefa v Žirči a návštěva Kuksu s jejich klienty c) Trutnov Dětský stacionář d) Hostinné Farní charita, Speciální mateřská škola, Městský úřad 2S: a) Vrchlabí Dětský domov, Diakonie b) Dvůr Králové n.l. Diakonie, Domov důchodců c) Hradec Králové Denní dětský stacionář a Středisko sociálních služeb d) Hostinné - Gerontocentrum 3S: a) FN Hradec Králové - pitva b) Hospic Červený Kostelec a Česká Skalice Domov důchodců a ÚSP c) Trutnov SPC, Městský úřad d) Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Centrum 83 Mladá Boleslav e) Hradec Králové Středisko pomoci neslyšícím, 4S: a) Hradec Králové Diagnostický ústav, Speciální škola b) Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Centrum 83 Mladá Boleslav c) Praha Franze Kafky, F.Kafka Proces - divadlo d) Brno Gaudeamus e) Červený Kostelec Hospic, Česká Skalice Domov důchodců, ÚSP f) Trutnov památná místa g) Věznice Odolov Charitativní akce Žákyně, které studují obor sociální péče-pečovatelská činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 2S se podíleli na konání této charitativní sbírky Naděje pro Josefa - prodej benefičních pohlednic pro Domov svatého Josefa Žireč Bílá pastelka na pomoc zrakově postižených Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta Žáci oboru sociální péče se zúčastnili dobrovolnických prací a svou pomocí přispěli k organizaci celodenních akcí pro klienty v Domově svatého Josefa a v Domově důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

15 Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: mladší žáci J.Sogel místo starší žákyně V. Junková 3. místo M. Blažejová 4.místo Olympiáda z německého jazyka: kategorie III.A L. Bakeš 9. místo Olympiáda z anglického jazyka: kategorie I.B B.Sahánková 4.místo kategorie II.B N.Dvořáková 4.místo kategorie III.A L. Mikešová 10.místo M. Krempaský místo Matematická olympiáda: kategorie Z9 O.Kubíček 3. místo J. Sogel 12.místo N. Dvořáková 15.místo Biologická olympiáda: Kategorie D 3 řešitelé - J. Sogel - 5.místo Kategorie C 3 řešitelé Kategorie B 1 řešitel Kategorie A - 2 řešitelé Poznávání přírodnin: kategorie A Š.Davidíková 1. místo postup do krajského kola T.Zeunerová - 7.místo kategorie B M. Blažejová 4.místo E. Kičinová 6.místo V. Junková 10.místo kategorie C A. Tmejová - 19.místo kategorie D D. Sogel 19 místo P.Gašparová 31.místo P. Klug 35.místo Dějepisná olympiáda: J. Sogel 9.místo V.Čeřovská - 16.místo Fyzikální olympiáda: kategorie E O.Kubíček 2. místo

16 Chemická olympiáda: kategorie D K. Háková 7.místo O. Stránský 13.místo J. Sogel 29.místo Zeměpisná olmypiáda kategorie A J. Papoušek 2.místo kategorie B J. Mikeš 8.místo kategorie C O. Kubíček 4.místo Krajská kola: Matematická olympiáda: Kategorie Z9 O. Kubíček 5.místo Biologická olympiáda: Kategorie D J. Sogel 21. místo Kategorie B M.Blažejová 31.místo Kategorie A Davidíková, Mükschová místo Poznávání přírodnin: Kategorie A Davidíková 8.místo Fyzikální olympiáda: Kategorie E O.Kubíček 4.místo Zeměpisná olympiáda: Kategorie A J. Papoušek 3.místo Krajské kolo Sportovní soutěže: Okresní kolo ve florbalu: účast 1družstva. Okrskové kolo v malé kopané: účast 2 družstva. Okresní kolo v malé kopané: Účast 1 družstvo Okrskové kolo v přehazované: účast 1 družstva. Přebor škol v orientačním běhu: účast 3 žákyně. Okresní kolo v basketbale: účast 1 družstvo.

17 Akce studentů Projektový den Idea školních projektů se zrodila už v srpnu Bylo sestaveno 17 tématicky rozdělených celků. Tyto projekty měli studentům hlavně oživit stereotypní školní docházku. Vybrali jsme pro Vás tři nejzajímavější. Pan učitel Vlášek zařídil pro studenty návštěvu mistrovské hokejové Sparty. Studenti mohli nahlédnout na závěr tréninku, do kabin, vyfotografovat se s hráči a nechyběla ani malá autogramiáda. Sympozium, vedené panem učitelem Mgr. Šimkem, spočívalo v absolutním odpočinku s přípravou degustací starověkých jídel. Nedílnou součástí projektu bylo filozofování nad vybranými tématy. A poslední vybraný projekt se jmenoval: "Jaké je to být zdravotně postižený?" S paní učitelkou Sedláčkovou si studenti vyzkoušeli, jak vypadá slepota či jaké jiné nástrahy čekají na úplně ochrnutého člověka. Samozřejmě nechyběla ani teoretická část. Seznam uskutečněných projektů: 1. Stanice handicapovaných zvířat v Jaroměři 2. KRNAP (Labský důl, Obří důl) 3. Barokní Kuks 4. Módu si tvoříme sami 5. Tvoříme školní časopis 6. Ruční výroba papíru 7. Pohlednice - historické památky města Hostinného 8. Symposion - starověká jídla s ochutnávkou 9. Orientujeme se v přírodě 10. Stolní deskové hry 11. Efektivní a zajímavé (nejen) laboratorní kuchtění z chemie a biologie 12. Návštěva tréninku hokejistů Sparty Praha 13. První pomoc - proškolení v situacích ohrožujících zdraví a život 14. Jaké je to být zdravotně postižený Country večer Pátek, 30. listopadu 2007, odbila 18 hodina a rázem, jako když se mávne kouzelným proutkem, se budova našeho gymnázia změnila úplně od základu. Už to nebylo takové to naše gymnázium, které navštěvujeme denně od pondělí do pátku. Co bylo příčinou toho všeho? Odpověď je úplně jednoduchá. Třída kvarta pořádala již 14. ročník tradičního Country večera. Všude panovala atmosféra divokého západu - z reproduktorů proudily melodické tóny písní v country stylu, po chodbách se procházeli kovbojové s nablýskanými kolty za pasem a z učeben se staly různé saloony, bary či místností s bohatou tombolou, na kterou se těšil snad každý návštěvník. První myšlenka uspořádat něco v country stylu se zrodila roku Tehdy se sice nesešlo tolik lidí jako dnes, ale i v malém počtu si to každý dokázal užít po svém. Lidé si povídali, soutěžili, prostě se bavili a tak to zůstalo dodnes. Country večer byl zahájen několik minut po 18 hodině, kde si hned v úvodu vzala slovo paní ředitelka naší školy a

18 vyjádřila tak své díky jak studentům kvarty, tak i návštěvníkům za jejich účast. Po úvodním slovu se zábava konečně mohla začít rozjíždět. Návštěvníci chodili k baru pro občerstvení, měli možnost se vrátit do dob divokého západu díky scénkám, které si kvarta pro ně připravila. Vše bylo prokládáno vynikajícími tanečními kreacemi a zajímavými soutěžemi. Maturitní plesy Maturitní plesy tříd 4S a oktávy proběhly ve dnech a v Hostinném. Plesy připravili žáci septimy a 3S v Národním domě Projekt Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" Dějepisný projekt "Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" je dvouletá aktivita realizovaná žáky sexty a septimy osmiletého gymnázia v rámci volitelného dějepisného semináře. Smyslem tohoto projektu je ukázat, jak je možné žáky naučit pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků. Do vyučovacího předmětu dějepis v rámci volitelného dějepisného semináře (vzdělávací oblast Člověk a společnost) jsou zahrnuty výstupy, ve kterých se propojují základní historické metody a formy práce s využitím ICT jako prostředku k digitálnímu zpracování informací a shromážděného materiálu a jeho následné prezentaci. Efektivní je také propojení s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova (poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, sociální komunikace, seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů) a dále Mediální výchovou (tvorba mediálních sdělení, média a mediální produkce, role medií v moderních dějinách). Tento projekt má také význam nejen v osvojení si základních principů práce historika - badatele, ale také v získání určitého pocitu lokálního vědomí a vlastních kořenů. Tento projekt si vybral VÚP jako PDP a pracovníci VÚP Praha ho monitorují. Majáles Jako již každoročně i letos připravili studenti společně s pedagogy na den Majáles. Průvod studentů s pedagogy v maškarním oblečení prošel městem a zakončil svou cestu zábavným programem jednotlivých tříd na náměstí. Jedná se o studentskou nekomerční akci. Výměnné pobyty s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko) Začátkem dubna proběhla na Gymnáziu a SOŠ Hostinné v rámci projektu výměnných pobytů návštěva studentů gymnázia v Landau an der Isar. Na jaře minulého roku strávila skupina našich studentů velice příjemný týden v německých rodinách v Landau a jeho okolí, proto jsme se nyní snažili našim bavorským přátelům jejich pohostinnost co nelépe oplatit. Skupina čítající 21 studentů dorazila se svým pedagogickým dozorem v pondělí 31. března. Hned druhý den, 1. dubna, naše milé hosty v Hostinném oficiálně přivítal pan starosta Bc.Karel Klíma. V Městském muzeu se němečtí studenti dozvěděli něco málo z historie našeho města, které si pak následně mohli z ochozu radniční věže prohlédnout i z ptačí

19 perspektivy. Díky hezkému počasí byla procházka po pamětihodnostech Hostinného velice příjemná a nevynechali jsme ani návštěvu Galerie antického umění. V dalších dnech byly v dopoledních hodinách na programu výlety do Adršpachu a na zámek Kuks. Odpoledne trávili studenti ve svých hostitelských rodinách. V pátek 4. dubna ráno jsme se s našimi přáteli z Landau před školou rozloučili a oni odjeli do Prahy. V hlavním městě strávili pak ještě jeden den a noc. Českou republiku opustili až v sobotu. Podle zpětných reakcí již víme, že se návštěvě z Německa u nás líbilo, což nás samozřejmě velice těší. Naši studenti se tak mohou začít těšit na cestu do Bavorska, která by měla proběhnout v příštím školním roce. Ocenění Starosta města p. Bc. I. Klíma a p. místostarosta města p. V. Junek přišli jménem městského úřadu poděkovat Michalu Horníkovi, Jiřímu Mikešovi, Jaroslavu Sogelovi a Lukáši Markovi za jejich příkladný morální postoj při nalezení větší finanční částky.chlapci byli obdarováni knihou a finanční částkou pro svůj stautský oddíl. Činnost školního informačního střediska Průběžně se zde doplňoval knižní fond, který je určen pro potřebu žáků i zaměstnanců školy. Nakupovala se krásná literatura, hlavně tzv. povinná četba. Dále se kupovali slovníky, encyklopedie, naučná literatura (např.: sociologie, sociální péče, péče o nemocné, Ottův naučný slovník). Neméně významný byl nákup odborných videokazet, určených k výuce(např. Zdravý životní styl, Řekni drogám ne, videokazety k české literatuře aj.).

20 Statistické vyhodnocení přijetí studentů Gymnázia a SOŠ Hostinné na VŠ a VOŠ pro školní rok 2008/2009 VIII Celkový počet studentů % Počet přihlášených studentů % 100 % Přijetí - VŠ % 75 % 4S Celkový počet studentů % Počet přihlášených studentů % 100 % Přijetí - VŠ 4 14 % 31 % - VOŠ 4 14 % 31 % - VŠ + VOŠ 8 28 % 62 %

21 Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 neproběhla ve škole žádná inspekce prováděná Českou školní inspekcí..

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více