Výroční zpráva školní rok 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, Hostinné Výroční zpráva školní rok 2007/2008 V Hostinném dne Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková

2 Obsah Základní charakteristika školy Přehled učebních plánů Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o mimoškolních aktivitách Statistické vyhodnocení přijetí studentů na VŠ a VOŠ Údaje o provedených inspekcích ČŠI

3 Základní charakteristika školy Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola Adresa: Horská Hostinné Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatelem školy je Královehradecký kraj. Ředitelem školy je Mgr. Ivana Mědílková, bytem v Hostinném, A.Dvořáka 534 Škola byla zřízena MŠMT ČR dne jako víceleté gymnázium. Dne byla zařazena do sítě škol jako Gymnázium a Rodinná škola s účinností od Gymnázium a Rodinná škola byla ke dni zřízena jako příspěvková organizace. Dodatkem ke zřizovací listině z , č.j /95-60, změnilo MŠMT ČR dosavadní název školy na Gymnázium a Střední odborná škola s platností od Školní jídelna je od na základě živnostenského listu oprávněna provozovat vedlejší hospodářskou činnost tzv. hostinskou činnost. Poslední rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol a školských zařízení s účinností od čj / Škola má tyto součásti: gymnázium, střední odbornou školu a školní jídelnu. Celková kapacita školy je 530 žáků, z toho je kapacita na gymnáziu 250 žáků a na střední odborné škole 280 žáků. Školní jídelna poskytuje stravování pro žáky naší školy, základní školy, veřejnost a od zajišťuje školní jídelna stravování pro všechny Mateřské školy v Hostinném. Kapacita školní jídelny je 950 jídel. Veškerá výuka probíhá v historické, kompletně zrekonstruované budově a v nové přístavbě. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci žáků. Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v původní budově a sportovní hala s gymnastickým sálem a posilovnou v nové přístavbě. V této přístavbě je také moderní školní jídelna a prodejna občerstvení pro žáky i zaměstnance. Nosným oborem stále zůstává osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Pro SOŠ jsou povoleny tyto obory M/007 Výroba celulózy a papíru a M/003 Sociální péče pečovatelská činnost. O obor Sociální péče-pečovatelská činnost je stále zájem. O obor Výroba celulózy a papíru trvale zájem není. Od začal při škole sdružovat zájemce o sport Sportovní klub Gymnázia a SOŠ Hostinné. Klub zajišťoval pro své členy sportovní vyžití, organizoval vzájemné sportovní kontakty s ostatními školami nebo kluby, zajišťoval účast na přátelských a mistrovských soutěžích. K byla jeho činnost pozastavena. Od klub opět rozvíjí svou činnost. Soustřeďuje zájmovou sportovní činnost studentů. Předpokládáme, že o obor Výroba papíru a celulózy nebude trvale zájem. Trend dalšího vývoje školy spatřujeme v zachování gymnaziálního programu a orientaci střední odborné školy na sociálně zaměřené obory. Nepředpokládáme redukci u těchto oborů.

4 Rozhodnutím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ze dne byla naše škola zařazena do souboru pilotních škol pro tvorbu a ověřování RVP GV. V červnu 2004 se naše gymnázium zapojilo do ověřování tvorby ŠVP podle pilotní verze RVP GV na vybraných pilotních školách. Ve školním roce tzn. 2004/2005 proběhlo čtení RVP ve škole. Byla provedena analýza školy. Na základě této analýzy byla zpracována charakteristika ŠVP. Pak se v rámci diskuse o vzdělávacím obsahu provedlo zařazení předmětů a průřezových témat do učebního plánu. Ve školním roce 2005/2006 byl postupně vytvořen učiteli školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium a ten začal být ve školním roce 2006/2007 ověřován v primě osmiletého gymnázia a ve školním roce 2007/2008 byl ověřován v primě a sekundě. Do této práce je zapojen celý učitelský sbor. Škola rovněž spolupracovala při tvorbě manuálu RVPGV s VÚP Praha. Pro VÚP Praha je rovněž zpracováván PDP. Pro konferenci Kaleidoskop zkušeností ŠVP na gymnáziích zpracovala škola své vystoupení na téma Kurzy a projekty v ŠVP. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele ,0 11,07 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru kdo vydal učeb. pod č.j. platnost od dokumenty K/401 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ K/801 gymnázium všeobecné MŠMT ČR 18961/ M/007 výroba celulózy a papíru MŠMT ČR 13751/ M/003 sociální péče-pečovatelská MŠMT ČR 29166/ činnost Údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2007/2008 vyučovalo celkem 23 pedagogických pracovníků na plný úvazek a 3 pedagogičtí pracovníci na částečný úvazek. 18 učitelů splňovalo jak odborné, tak i pedagogické vzdělání. Podle plánu dalšího vzdělávání pedagogický pracovníků si doplňují vzdělání tito pracovníci: - 1 vyučující anglického jazyka si doplňuje vzdělání na PF MU Brno, obor učitelství cizích jazyků pro ZŠ - angličtina - 1 vyučující německého jazyka si doplňuje vzdělání na FF UK Praha, obor německý jazyk - 1 vyučující tělesné výchovy si doplňuje vzdělání na FF MU Brno, obor pedagogika - 1 vyučující si doplňuje vzdělání DPS na PF UK v Praze.

5 Dále si pro výuku odborných předmětů na střední škole doplňují vzdělání tito pracovníci: - 1 pedagog studuje PF v Olomouci, obor učitelství zdravotních a sociálních předmětů pro SŠ - 1 pedagog studuje PF v Hradci Králové, obor sociální práce - 1 pedagog studuje rozšiřující studium informatiky na PF Hradec Králové. Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2007/ Počet nekvalifikovaných pracovníků školní rok 2007/2008 U pedagogických pracovníků 7 U nepedagogických pracovníků 3

6 Konkrétní údaje o pracovnících školy pedagogičtí pracovníci: kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Mgr. Mědílková I. ředitelka FFUK PHA, FF MU Brno 33 PhDr. Neumannová L. zást.ředitelky FF UK PHA, PF UK PHA 27 Mgr.Beránek P. učitel PF HK, 16 Mgr. Bubeníková L. učitelka PF Ústí nad Labem 18 Mgr. Dřízhalová D. učitelka VŠ J.A.K. Praha DPS J.A.K.Ph 13 Mgr.Fišarová J. učitelka PF HK, 17 Forman Michal učitel Gymnázium Trutnov 2 Mgr. Haasová A. učitelka PF HK 2 Mgr. Hedvičáková S. učitelka PF HK 33 Bc. Hučík P. učitel PF UK PHA 17 Mgr. Jiříková L. učitelka PF HK 3 Mgr. Klimentová Z. učitelka Fakulta humanitních studií Pardub., 12 PF MU Brno Mgr. Kvášovský J. učitel PřF UK PHA 3 Lebedinská J., DiS. učitelka SZŠ Trutnov, studující PF Olomouc 4 Mgr. Maternová M. učitelka PF UK PHA 7 Machová J. učitelka SOU Zlín, studující PF MU Brno 2 Mgr. Nýdrlová E. učitelka FTVS UK PHA 24 Mgr. Páchnik M učitel PF Plzeň 17 Mgr.Prokopová E. učitelka PF HK, PF Olomouc 29 Mgr.Sedláček P. učitel PF UK Praha 5 Bc. Sedláčková E. učitelka VOŠ,sociálně právní PHA 4 PF Hradec Králové Sochor M. učitel SPŠ elektrotechnická Praha 5 Mgr. Stránský J. učitel PF HK 2 Svatoň P. učitel Gymnázium Zábřeh, studující FF Praha 2 Mgr. Šimek V. učitel PF HK 6 Vlášek M. učitel Gymnázium Trutnov, studující PF Brno 3 Pedagogičtí pracovníci přijatí v průběhu školního roku zástup za mateřské dovolené paní J.Lebedínské,DiS. a Mgr. Lucie Jiřičkové kvalifikace pracovní vyučení odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Bc. Kholová M. učitel LF UK Praha 7 Bc.Ságnerová N. učitel FF MU Brno,studující FF MU Brno 18 Švehlová M. učitel SZŠ Trutnov 11

7 ostatní pracovníci školy Kvalifikace pracovní vyučení Odborné pedagog,pf délka jméno pracovníka zařazení (obor) (vysokoškolské,úso) FF,DPS praxe Drábiková I. sekr.a mzd.uč. Gymn.Vrchl., SPŠ Litomyšl 17 Sedláčková E. účetní VOŠ sociálně právní PHA 4 Špetlová V. účetní SPŠ textilní Dvůr Králové 37 Valík J školník a údr. SPŠ strojnická Opava 37 Khol K. vedoucí kuch. kuchař SŠ potravinářská Smiřice 18 Klímová M. ved.šk.jídelny Stř.hot.škola Mariánské Lázně 14 Cepková B. skladník zlatnice Střední uměleckoprůmysl.šk.tu 7 Kuchař-číš. Rekvalifik. kurz Hronov-kuchař,číšník Kupková I. pom. kuchařka elektromech. učňovské - ZPA Trutnov 23 Levová A. kuchařka mechanička UŠ elektrotechnická Vrchlabí 38 Machová M. pom.kuchařka kuchař SOU a SOŠ SČMSD Hronov,s.r.o. 9 Mikešová J. pom.kuchařka čalounice SOU Liberec 16 Pecháčková K. kuch-prodej buf. prodavačka SOU Žamberk, studující SŠ Smiřice 16 Rysová E. pom.kuchařka prodavačka SOU Dvůr Králové 40 Venzarová K. kuchařka SZTŠ Kopidlno 18 Hyška Stanislav řidič str.zámečník Nářadí,národní podnik Praha 40

8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci využívali hlavně z nabídky kurzů Centra vzdělávání Královéhr. kraje Dále se zúčastnili seminářů konaných např. Asociací učitelů dějepisu ČR, Akademií J.A.Komenského Trutnov, Pedagogicko - psychologickou poradnou Trutnov, Služby škole Mladá Boleslav a FF UK Praha a dalšími VŠ. Nepedagogičtí pracovníci využili především kurzů a seminářů pořádaných Akademií J.A.Komenského Trutnov, firmy Vema Brno a firmy Fakta v.o.s. Žďár nad Sázavou. počet zúčastněných Druh studia,kurzu apod pracovníků Informační seminář o možnostech podpory od Českoněmeckého fondu budoucnosti 1 Práce s jazykem a metodikou anglického jazyka 1 50 způsobů jak prezentovat,procvičovat a zkoušet novou slovní zásobu 1 Šikana ve třídě 1 Profese učitele v současnosti: otázky vzdělávání, postavení ve společnosti, motivace a řízení 1 Seminář pro středoškolské učitele chemie 2 Český jazyk s pomocí RVP aneb Kudy z nudy 1 Alternativní metody v literární výchově na ZŠ a víceletých gymnáziích 1 Skupinové vyučovací metody 1 Jak se v pedagogické práci vyvarovat syndromu vyhoření 3 Celostátní konference ředitelů gymnázií 1 Specifické vývojové poruchy učení a chování 2 Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie 2 Dějiny české a moravské architektury objektivem digitálního fotoaparátu 1 Letní škola historie 2 Autoevaluace školy 1 Internet z pohledu psychologie 1 Školení firmy Vema - mzdy - 3 lekce 1 Porada vedoucích školních jídelen 1 Aktuální změny ve mzdovém účetnictví a praktické cvičení pro mzdové účetní 1 Aktuální změny v praxi mzdové účetní a roční mzdová závěrka 1

9 Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2008/2009 se na osmiletém gymnáziu konalo I. kolo přijímacího řízení a II.kolo se konalo Žáci s průměrným prospěchem do 1,5 byli přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a matematiky. Pro obor sociální péče-pečovatelská činnost se konalo I. a II. kolo přijímacího řízení ve stejných dnech jako na osmiletém gymnáziu. III. kolo přijímacího řízení se konalo , IV.kolo přijímacího řízení se konalo Žáci s průměrným prospěchem do 2,00 z vybraných předmětů byli přijati bez přijímací zkoušky. Ostatní žáci skládali písemnou zkoušku z jazyka českého a absolvovali ústní pohovor. Přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 Kód oboru Název oboru 1.kolo 2.kolo poč.přihl. poč.přij. poč.přihl. poč.přij K/801 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Kód oboru Název oboru 3.kolo 4.kolo Celkem poč.přihl. poč.přij. Poč.přihl. Poč.přij. přijatých K/801 Gymnázium - všeobecné M/003 Sociální péče-peč.činnost Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Členění podle oborů, ročníků a tříd Víceletá gymnázia kód oboru Název oboru cel Poč. roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk K/801 Gymnázium-všeobecné Ostatní střední školy kód oboru Název oboru cel Poč M/003 roč roč roč roč roč roč roč roč ke tříd m celk. Sociální péčepeč.činnost

10 Prospěch žáků ve škole Osmileté gymnázium Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník obor sociální péče-pečovatelská činnost Ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakuje 1.ročník ročník ročník ročník Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Osmileté gymnázium Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hod. / žák zamešk.hod. 1.ročník ,40 9,79 2.ročník ,08 8,88 3.ročník ,78 8,98 4.ročník ,64 5,72 5.ročník ,50 11,56 6.ročník ,45 19,04 7.ročník ,66 14,80 8.ročník ,91 22,70 obor sociální péče - pečovatelská činnost Ročník počet důvod důvod jiné počet zamešk. % celkem prospěch chování důvody hodin / žák zamešk.hod. 1.ročník ,75 16,71 2.ročník ,21 11,02 3.ročník ,54 9,98 4.ročník ,62 12,68

11 Snížený stupeň z chování školní rok 2007/ /2008 Stupeň chování počet % z celku % 2 6 2% 3 2 1% Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluv. hodin % z celku 519 2,18 Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek Ve školním roce 2007/2008 celkem maturovalo 23 studentů z oktávy všeobecného gymnázia a 28 studentů oboru sociální péče-pečovatelská činnost. Písemné maturitní zkoušky se konaly Ve dnech se konaly praktické maturitní zkoušky oboru sociální péčepečovatelská činnost. Ústní maturitní zkoušky proběhly v termínu od Kód oboru K/801 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Gymnáziumvšeobecné Kód oboru M/003 Název oboru Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. Počet ž. s celkem nepřipuštěn vyznamen. prospěl neprospěl Sociální péčepečovatel činnost

12 Údaje o mimoškolních aktivitách Prevence sociálně patologických jevů Strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole vychází mimo jiné i z programu MŠMT dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Preventivním opatřením je pravidelný styk se žáky, osobní působení ve smyslu prevence, využívání komunikačních dovedností a odborných znalostí. Cílem těchto aktivit je osvojení si základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, kde prevence sociálně patologických jevů hraje jednu z důležitých rolí a rozvoj dovedností, které by měly vést u studentů k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Naše škola v rámci prevence dlouhodobě spolupracuje s Regionální institucí ambulantních a psychosociálních služeb RIAPS v Trutnově, jejíž pracovníci připravují pravidelně pro naše žáky besedy o této problematice. Město Hostinné finančně přispívá na úhrady tohoto projektu. 1. Školní preventista sociálně patologických jevů absolvuje průběžné proškolování v dané oblasti. 2. Průběžně informuje své kolegy a to např. prostřednictvím porad, písemných materiálů o dané problematice. 3. Proběhly besedy s drogovou problematikou pro ročníky gymnázia a sociální péče. Pro primu a první ročník sociální péče základní program drogové prevence, pro ostatní ročníky besedy na téma zdravý životní styl RIAPS Trutnov 4. Předávání aktuálních informací žákům, studentům a pedagogickému sboru prostřednictvím nástěnky. 5. Propagace a podpora zdravého životního stylu aktuálně v rámci jednotlivých předmětů. 6. Setkání s p. Molnárovou v pořadu S Tebou o Tobě pro ročník prima, kvinta a 1S. Ostatní výchovné a vzdělávací akce Besedy Beseda o dentální hygieně prima,sekunda, tercie, 2S,3S Beseda Terénní sociální práce Člověk v tísni, o.p.s. 3S,2S Beseda s pí. Hradečnou na téma Standardy sociální péče 4S, 2S Beseda s pí. Baliharovou na téma Dula a porody 3S, Beseda na téma neslyšící 4S a žáci psychologického semináře Tyfloservis Hradec Králové 3S,4S Beseda s p. Ertnerem na téma kriminalita 3S,4S S Tebou o Tobě prima, kvinta a1s Canisterapie 4S, žáci psychologického semináře Filmové představení Síla lidskosti určen pro všechny žáky školy

13 Divadlo Zájemci z řad studentů se 10xve školním roce s Klubem mladého diváka zúčastnili divadelních představení v Klicperově divadle v Hradci Králové Koncert Žáci školy se na konci školního roku zúčastnili koncertu Základní umělecké školy v Hostinném. Kurz enviromentální výchovy Pro žáky primy byl v září 2007 připraven kurz na téma enviromentální výchova. Sportovní kurzy Sportovně-turistický kurz byl připraven pro třídy 2S a sextu na Pecce v září Pro žáky sekundy, tercie, sexty a 2S byl v prosinci 2007 a lednu 2008 připraven lyžařský kurz v areálu Bubákov S tělovýchovnou školou Vydra se v květnu 2007 pro žáky septima a 3S konal kurz vodní turistiky na řece Vltavě trasa Vyšší Brod Boršov nad Vltavou. Pro žáky tercie byl v měsíci červnu připraven tábornický kurz Běh Naděje 1. ročník Této akce se zúčastnili dobrovolně žáci školy. Exkurze Prima : a) okolí Hostinného b) naučná stezka Les Království c) Praha divadlo J. Foglar Rychlé šípy Sekunda: a) naučná stezka Les Království b) Praha divadlo J. Foglar Rychlé šípy c) Historická Vídeň Tercie a) Biologická exkurze ZOO Dvůr Králové n.l. Kvarta: a) historická Vídeň b) Semily výstava: Historie čokolády c) Jilemnice Jilemnické muzeum Sexta: a) Semily výstava: Historie čokolády b) Liberec IQ park Septima: a) Biologická exkurze ZOO Dvůr Králové n.l. b) Liberec IQ park c) Praha Franze Kafky, F.Kafka Proces - divadlo d) Historické bojiště Chlum

14 Oktáva: a) Trutnov pivovar b) Praha Franze Kafky, F.Kafka Proces - divadlo c) FN Hradec Králové pitva d) Brno Gaudeamus, návštěva sociální péče 1S: a) Vrchlabí- Dětský domov se školou, Domov důchodců b) Kuks exkurze v Domově sv. Josefa v Žirči a návštěva Kuksu s jejich klienty c) Trutnov Dětský stacionář d) Hostinné Farní charita, Speciální mateřská škola, Městský úřad 2S: a) Vrchlabí Dětský domov, Diakonie b) Dvůr Králové n.l. Diakonie, Domov důchodců c) Hradec Králové Denní dětský stacionář a Středisko sociálních služeb d) Hostinné - Gerontocentrum 3S: a) FN Hradec Králové - pitva b) Hospic Červený Kostelec a Česká Skalice Domov důchodců a ÚSP c) Trutnov SPC, Městský úřad d) Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Centrum 83 Mladá Boleslav e) Hradec Králové Středisko pomoci neslyšícím, 4S: a) Hradec Králové Diagnostický ústav, Speciální škola b) Psychiatrická léčebna Kosmonosy, Centrum 83 Mladá Boleslav c) Praha Franze Kafky, F.Kafka Proces - divadlo d) Brno Gaudeamus e) Červený Kostelec Hospic, Česká Skalice Domov důchodců, ÚSP f) Trutnov památná místa g) Věznice Odolov Charitativní akce Žákyně, které studují obor sociální péče-pečovatelská činnost se i v tomto školním roce zapojili do těchto charitativních sbírek : Světluška děvčata ze 2S se podíleli na konání této charitativní sbírky Naděje pro Josefa - prodej benefičních pohlednic pro Domov svatého Josefa Žireč Bílá pastelka na pomoc zrakově postižených Červená stužka na pomoc při kampani Světového dne boje proti AIDS na konání této charitativní sbírky se podíleli žáci ze třídy sexta Žáci oboru sociální péče se zúčastnili dobrovolnických prací a svou pomocí přispěli k organizaci celodenních akcí pro klienty v Domově svatého Josefa a v Domově důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

15 Olympiády: Ve všech předmětech proběhla školní kola. Na základě výsledků školních kol žáci postoupili do okresních kol: Okresní kola: Olympiáda z českého jazyka: mladší žáci J.Sogel místo starší žákyně V. Junková 3. místo M. Blažejová 4.místo Olympiáda z německého jazyka: kategorie III.A L. Bakeš 9. místo Olympiáda z anglického jazyka: kategorie I.B B.Sahánková 4.místo kategorie II.B N.Dvořáková 4.místo kategorie III.A L. Mikešová 10.místo M. Krempaský místo Matematická olympiáda: kategorie Z9 O.Kubíček 3. místo J. Sogel 12.místo N. Dvořáková 15.místo Biologická olympiáda: Kategorie D 3 řešitelé - J. Sogel - 5.místo Kategorie C 3 řešitelé Kategorie B 1 řešitel Kategorie A - 2 řešitelé Poznávání přírodnin: kategorie A Š.Davidíková 1. místo postup do krajského kola T.Zeunerová - 7.místo kategorie B M. Blažejová 4.místo E. Kičinová 6.místo V. Junková 10.místo kategorie C A. Tmejová - 19.místo kategorie D D. Sogel 19 místo P.Gašparová 31.místo P. Klug 35.místo Dějepisná olympiáda: J. Sogel 9.místo V.Čeřovská - 16.místo Fyzikální olympiáda: kategorie E O.Kubíček 2. místo

16 Chemická olympiáda: kategorie D K. Háková 7.místo O. Stránský 13.místo J. Sogel 29.místo Zeměpisná olmypiáda kategorie A J. Papoušek 2.místo kategorie B J. Mikeš 8.místo kategorie C O. Kubíček 4.místo Krajská kola: Matematická olympiáda: Kategorie Z9 O. Kubíček 5.místo Biologická olympiáda: Kategorie D J. Sogel 21. místo Kategorie B M.Blažejová 31.místo Kategorie A Davidíková, Mükschová místo Poznávání přírodnin: Kategorie A Davidíková 8.místo Fyzikální olympiáda: Kategorie E O.Kubíček 4.místo Zeměpisná olympiáda: Kategorie A J. Papoušek 3.místo Krajské kolo Sportovní soutěže: Okresní kolo ve florbalu: účast 1družstva. Okrskové kolo v malé kopané: účast 2 družstva. Okresní kolo v malé kopané: Účast 1 družstvo Okrskové kolo v přehazované: účast 1 družstva. Přebor škol v orientačním běhu: účast 3 žákyně. Okresní kolo v basketbale: účast 1 družstvo.

17 Akce studentů Projektový den Idea školních projektů se zrodila už v srpnu Bylo sestaveno 17 tématicky rozdělených celků. Tyto projekty měli studentům hlavně oživit stereotypní školní docházku. Vybrali jsme pro Vás tři nejzajímavější. Pan učitel Vlášek zařídil pro studenty návštěvu mistrovské hokejové Sparty. Studenti mohli nahlédnout na závěr tréninku, do kabin, vyfotografovat se s hráči a nechyběla ani malá autogramiáda. Sympozium, vedené panem učitelem Mgr. Šimkem, spočívalo v absolutním odpočinku s přípravou degustací starověkých jídel. Nedílnou součástí projektu bylo filozofování nad vybranými tématy. A poslední vybraný projekt se jmenoval: "Jaké je to být zdravotně postižený?" S paní učitelkou Sedláčkovou si studenti vyzkoušeli, jak vypadá slepota či jaké jiné nástrahy čekají na úplně ochrnutého člověka. Samozřejmě nechyběla ani teoretická část. Seznam uskutečněných projektů: 1. Stanice handicapovaných zvířat v Jaroměři 2. KRNAP (Labský důl, Obří důl) 3. Barokní Kuks 4. Módu si tvoříme sami 5. Tvoříme školní časopis 6. Ruční výroba papíru 7. Pohlednice - historické památky města Hostinného 8. Symposion - starověká jídla s ochutnávkou 9. Orientujeme se v přírodě 10. Stolní deskové hry 11. Efektivní a zajímavé (nejen) laboratorní kuchtění z chemie a biologie 12. Návštěva tréninku hokejistů Sparty Praha 13. První pomoc - proškolení v situacích ohrožujících zdraví a život 14. Jaké je to být zdravotně postižený Country večer Pátek, 30. listopadu 2007, odbila 18 hodina a rázem, jako když se mávne kouzelným proutkem, se budova našeho gymnázia změnila úplně od základu. Už to nebylo takové to naše gymnázium, které navštěvujeme denně od pondělí do pátku. Co bylo příčinou toho všeho? Odpověď je úplně jednoduchá. Třída kvarta pořádala již 14. ročník tradičního Country večera. Všude panovala atmosféra divokého západu - z reproduktorů proudily melodické tóny písní v country stylu, po chodbách se procházeli kovbojové s nablýskanými kolty za pasem a z učeben se staly různé saloony, bary či místností s bohatou tombolou, na kterou se těšil snad každý návštěvník. První myšlenka uspořádat něco v country stylu se zrodila roku Tehdy se sice nesešlo tolik lidí jako dnes, ale i v malém počtu si to každý dokázal užít po svém. Lidé si povídali, soutěžili, prostě se bavili a tak to zůstalo dodnes. Country večer byl zahájen několik minut po 18 hodině, kde si hned v úvodu vzala slovo paní ředitelka naší školy a

18 vyjádřila tak své díky jak studentům kvarty, tak i návštěvníkům za jejich účast. Po úvodním slovu se zábava konečně mohla začít rozjíždět. Návštěvníci chodili k baru pro občerstvení, měli možnost se vrátit do dob divokého západu díky scénkám, které si kvarta pro ně připravila. Vše bylo prokládáno vynikajícími tanečními kreacemi a zajímavými soutěžemi. Maturitní plesy Maturitní plesy tříd 4S a oktávy proběhly ve dnech a v Hostinném. Plesy připravili žáci septimy a 3S v Národním domě Projekt Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" Dějepisný projekt "Jak žili moji předkové rodiče, prarodiče a praprarodiče" je dvouletá aktivita realizovaná žáky sexty a septimy osmiletého gymnázia v rámci volitelného dějepisného semináře. Smyslem tohoto projektu je ukázat, jak je možné žáky naučit pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků. Do vyučovacího předmětu dějepis v rámci volitelného dějepisného semináře (vzdělávací oblast Člověk a společnost) jsou zahrnuty výstupy, ve kterých se propojují základní historické metody a formy práce s využitím ICT jako prostředku k digitálnímu zpracování informací a shromážděného materiálu a jeho následné prezentaci. Efektivní je také propojení s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova (poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, sociální komunikace, seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů) a dále Mediální výchovou (tvorba mediálních sdělení, média a mediální produkce, role medií v moderních dějinách). Tento projekt má také význam nejen v osvojení si základních principů práce historika - badatele, ale také v získání určitého pocitu lokálního vědomí a vlastních kořenů. Tento projekt si vybral VÚP jako PDP a pracovníci VÚP Praha ho monitorují. Majáles Jako již každoročně i letos připravili studenti společně s pedagogy na den Majáles. Průvod studentů s pedagogy v maškarním oblečení prošel městem a zakončil svou cestu zábavným programem jednotlivých tříd na náměstí. Jedná se o studentskou nekomerční akci. Výměnné pobyty s Gymnáziem Landau a.d. Isar (Bavorsko) Začátkem dubna proběhla na Gymnáziu a SOŠ Hostinné v rámci projektu výměnných pobytů návštěva studentů gymnázia v Landau an der Isar. Na jaře minulého roku strávila skupina našich studentů velice příjemný týden v německých rodinách v Landau a jeho okolí, proto jsme se nyní snažili našim bavorským přátelům jejich pohostinnost co nelépe oplatit. Skupina čítající 21 studentů dorazila se svým pedagogickým dozorem v pondělí 31. března. Hned druhý den, 1. dubna, naše milé hosty v Hostinném oficiálně přivítal pan starosta Bc.Karel Klíma. V Městském muzeu se němečtí studenti dozvěděli něco málo z historie našeho města, které si pak následně mohli z ochozu radniční věže prohlédnout i z ptačí

19 perspektivy. Díky hezkému počasí byla procházka po pamětihodnostech Hostinného velice příjemná a nevynechali jsme ani návštěvu Galerie antického umění. V dalších dnech byly v dopoledních hodinách na programu výlety do Adršpachu a na zámek Kuks. Odpoledne trávili studenti ve svých hostitelských rodinách. V pátek 4. dubna ráno jsme se s našimi přáteli z Landau před školou rozloučili a oni odjeli do Prahy. V hlavním městě strávili pak ještě jeden den a noc. Českou republiku opustili až v sobotu. Podle zpětných reakcí již víme, že se návštěvě z Německa u nás líbilo, což nás samozřejmě velice těší. Naši studenti se tak mohou začít těšit na cestu do Bavorska, která by měla proběhnout v příštím školním roce. Ocenění Starosta města p. Bc. I. Klíma a p. místostarosta města p. V. Junek přišli jménem městského úřadu poděkovat Michalu Horníkovi, Jiřímu Mikešovi, Jaroslavu Sogelovi a Lukáši Markovi za jejich příkladný morální postoj při nalezení větší finanční částky.chlapci byli obdarováni knihou a finanční částkou pro svůj stautský oddíl. Činnost školního informačního střediska Průběžně se zde doplňoval knižní fond, který je určen pro potřebu žáků i zaměstnanců školy. Nakupovala se krásná literatura, hlavně tzv. povinná četba. Dále se kupovali slovníky, encyklopedie, naučná literatura (např.: sociologie, sociální péče, péče o nemocné, Ottův naučný slovník). Neméně významný byl nákup odborných videokazet, určených k výuce(např. Zdravý životní styl, Řekni drogám ne, videokazety k české literatuře aj.).

20 Statistické vyhodnocení přijetí studentů Gymnázia a SOŠ Hostinné na VŠ a VOŠ pro školní rok 2008/2009 VIII Celkový počet studentů % Počet přihlášených studentů % 100 % Přijetí - VŠ % 75 % 4S Celkový počet studentů % Počet přihlášených studentů % 100 % Přijetí - VŠ 4 14 % 31 % - VOŠ 4 14 % 31 % - VŠ + VOŠ 8 28 % 62 %

21 Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2007/2008 neproběhla ve škole žádná inspekce prováděná Českou školní inspekcí..

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 39, 53 7 Hostinné Výroční zpráva školní rok 6/7 V Hostinném dne..7 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2008/2009 V Hostinném dne 19.10.2009 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2010/2011 V Hostinném dne 19.10.2011 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2009/2010 V Hostinném dne 19.10.2010 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Volitelná výtvarná výchova I.

Volitelná výtvarná výchova I. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Hostinném dne 17.10.2013 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2011/2012 V Hostinném dne 17.10.2012 Mgr. Ivana Mědílková ředitelka školy Zpracovala: Iveta Drábiková Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/2015

Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné Horská 309, 543 71 Hostinné Výroční zpráva školní rok 2014/2015 V Hostinném dne 16. 10. 2015 Mgr. Martin Vlášek ředitel školy Zpracovala: Iveta Drábiková Základní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč.

v Hradci Králové, schváleno radou Vč. KNV ze dne 8. listopadu 1965, a po projednání v příslušných orgánech zrušil Odbor školství a kultury Vč. Historie Kouknutí do minulosti na začátku jistě neuškodí. A tak se podívejme, jak se naše škola zrodila a jakými proměnami prošla. Gymnázium v Hostinném povolil svým rozhodnutím císař František Josef I.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více