VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, 21. 1. 2009"

Transkript

1 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ II Hradec Králové, Josef Sedlák generálníředitel ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Křižíkova Hradec Králové

2 Obsah 1. Představení společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. 2. Obnovitelné zdroje energie v českých podmínkách 3. Potenciál větrné energie v prostředí ČR, bariéry rozvoje 4. Zelená energie 5. Možnosti participace na projektech Zelené energie 1

3 Představení společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se stala dceřinou společností ČEZ, a. s., k 1. lednu roku Jedním z podnětů k jejímu vzniku je cíl přispět k plnění indikativního cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zadáním nově vzniklé společnosti je převzít a provozovat existující zařízení využívající obnovitelné zdroje energie ve Skupině ČEZ a aktivně se podílet na jejich rozvoji. V současnosti tak společnost ČEZ Obnovitelné zdroje provozuje 21 vodních elektráren a jednu větrnou farmu. Energetická Skupina ČEZ plánuje investovat v období do roku 2020 do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem až 30 miliard korun. Z toho zhruba 20 miliard korun na výstavbu nových větrných elektráren, které mají v nejbližším období největší potenciál rozvoje. Z dlouhodobého pohledu se jeví jako nejperspektivnější energetický zdroj biomasa, která je i dobrou příležitostí pro podniky v oblasti zemědělství. Bohužel, zatím není této suroviny na českém trhu dostatek. 2

4 VÝROBNÍ ZDROJE SPOLEČNOSTI ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE, s. r. o. Vodní a větrné elektrárny ČOZ Karlovy Vary Ústí n. L. Střekov Obříství Liberec Spálov Les Království Předměřice Hradec Králové Nový Hrádek Praha Přelouč Pardubice Pastviny Hracholusky Práčov I Ostrava Plzeň Olomouc Černé jezero I, II, III Vydra Jihlava Třebíč Kníničky Komín Spytihněv Zlín Čeňkova pila České Budějovice Brno Veselí nad Moravou VE Vt E 3

5 Rozvojové aktivity ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE, s. r. o. Rozvojové aktivity společnosti v oblasti obnovitelných zdrojů: Větrná energie, Bioplynové stanice, Spalování biomasy, Sluneční energie Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje vyrábí Zelenou energii Produkt Zelená energie Skupiny ČEZ nabízí možnost využívání elektřiny vyrobené s využitím obnovitelných zdrojů přírody. Jedná se o ekologickou energii získanou hlavně z vody, větru, slunce a případně z biomasy. V rámci Skupiny ČEZ vyrábí společnost ČEZ Obnovitelné zdroje Zelenou energii v současné době ve vodních elektrárnách. Ve svých záměrech počítá se vstupem do dalších odvětví energetiky obnovitelných zdrojů, zejména do odvětví větrné energetiky a využití energie z biomasy a bioplynu. Vize společnosti Zaujmout významnou pozici ve využívání obnovitelných zdrojů v České republice. Podílet se na rozvoji využití obnovitelných zdrojů v České republice i v mezinárodním měřítku. 4

6 Shrnutí aktivit ČEZ OZE do r Program zvyšování efektivity malých hydroelektráren zvýšení efektivity stávajících zdrojů v průměru o 5 % předpokládaná investice 300 milionů Kč Příprava výstavby větrných parků o celkové kapacitě min. 100 MW zvýšení výroby o 250 GWh/rok předpokládaná investice 4 mld. Kč Příprava projektů výstavby fotovoltaických elektráren celkový instalovaný výkon: více než 40 MW využití ploch využívaných v minulosti k industriální činnosti Příprava projektů na spalování bioplynu a biomasy o celkové kapacitě do 20 MWe zvýšení výroby o 120 GWh/rok předpokládaná investice 1,2 mld. Kč 5

7 Struktura hrubé výroby elektrické energie v ČR dnes Přečerpávací vodní elektrárny 0,7 TWh, 1% Paroplynové a plynové elektrárny 2,4 TWh 3% OZE 3,5 TWh 4% Uhelné elektrárny 51,7 TWh 61% Jaderné elektrány 26 TWh 31% 6

8 Využití vodní energie Zdroj energie kinetická a potenciální energie vody - nepodléhá ekonomickým a politickým vlivům. Ovlivňují ji pouze klimatické vlivy. Potenciál na území České republiky je prakticky vyčerpán, přírůstek může být pouze v řádu jednotek procent. Stávající instalovaný výkon je cca MW (k ) roční výroba je cca 2,5 TWh Velké vodní elektrárny jsou využívány zejména ve špičkách pro regulaci výkonu 7

9 Využití sluneční energie fotovoltaické elektrárny Zdroj energie energie slunečního záření nepodléhá ekonomickým a politickým vlivům pouze ji ovlivňují vlivy klimatické. V roce 2020 vidíme jako dosažitelný instalovaný výkon 300 MW, což by představovalo příspěvek k výrobě elektrické energie za rok cca 0,3 TWh. Současné fotovoltaické systémy představují vysoké investiční náklady. Technologie však prochází velmi intenzivním vývojem, který v budoucnosti přinese i zvýšení ekonomické efektivnosti. 8

10 Využití větrné energie Větrná energie Zdroj energie kinetická energie větru nepodléhá ekonomickým a politickým vlivům pouze ji ovlivňují vlivy klimatické. Potenciál instalovaného výkonu na území České republiky je cca MW. To by představovalo příspěvek k výrobě elektřiny za rok cca 2,3 TWh. Moderní větrná elektrárna o instalovaném výkonu 2,5 MW je dnes schopná ročně vyrobit 5 milionů kwh. Větrná energie má největší potenciál směrem ke splnění indikativního cíle, který si ČR vytkla vůči EU. Pokud 3,5 % do celkového energetického mixu dodá voda, energie z větru se může podílet stejnou měrou. Zbylé jedno procento ke stanovené kvótě 8 % dodají zbylé obnovitelné zdroje (fotovoltaika, biomasa, bioplyn). 9

11 Povětrnostní podmínky v České republice dle ÚFA Praha Zdroj: ÚFA Praha 10

12 KDE JE MÍSTO PRO VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY? celková plocha ČR km2 lokality s nízkým větrným potenciálem km plocha vhodná pro VTE ( 6 m/s) km2 CHKO, národní a přírodní parky km2 (při požadavku na zřízení dalšího 2 km ochranná pásma km2 při požadavku na zřízení dalšího 5 km ochranná pásma km2) NATURA km2 koridory velkých tažných ptáků km2 lesy km2 vojenské radary km2 letecké koridory km2 velká letiště + ochranná pásma (14 x) km2 malá letiště + ochranná pásma (85 x) km kolik skutečně zůstane???? km2 11

13 Nepřízeň krajů => snižující se počet podaných EIA (Enviromental Impact Assessment) 12

14 Moravskoslezský kraj omezení v podobě lesů 13

15 Moravskoslezský kraj oblasti vhodné pro větrné elektrárny 14

16 Moravskoslezský kraj CHKO a NP 15

17 Moravskoslezský kraj přírodní parky a rezervace 16

18 Moravskoslezský kraj ptačí oblasti 17

19 Moravskoslezský kraj evropsky významné lokality 18

20 Moravsoslezský kraj ochranné pásmo - letiště 19

21 Moravskoslezský kraj ochranné pásmo radary: mošnov 20

22 Moravskoslezský kraj - resumé Z celkové rozlohy Moravskoslezského kraje, tj km2, je přibližně 5537 km2 nevhodných pro umístění větrných elektráren, což je 99,7%! Přání neumísťovat VTE do harmonické krajiny (?) nejednoznačný výklad, subjektivní hodnocení. Z hlediska kulturního kontinua v ČR je proto možné na horizonty lokalizovat stavby výjimečných kvalit nebo symbolického významu (např. mobilní operátoři?) 21

23 Co říkají fakta? Využitelnost u nových strojů je %, nikoli % jak se traduje. Nestabilitu sítě v ČR nezpůsobujíčeské větrné elektrárny, ale toky elektřiny přes naše území dané nedostatkem přenosových kapacit mezi severem a jihem Německa. To platilo i pro poslední ohrožení české přenosové soustavy. Dle EWEA vznikají problémy s integrací větrných elektráren do elektrizační soustavy při jejich podílu nad 10% celkového instalovaného výkonu (v ČR cca 1700 MW). Zcela odlišné podmínky SRN a ČR Podíl VTE na celkovém instalovaném výkonu (18% x 0,7%) Rozptýlené zdroje, jináčlenitost terénu (nezačne a nepřestane foukat na celém území v jeden okamžik) 22

24 Důležitá doporučení závěrečné zprávy tzv. Pačesovy komise týkající se obnovitelných zdrojů 23

25 Často diskutované mýty okolo větrných elektráren 1. Větrné elektrárny jsou hlučné - neplatí pro moderní stroje 2. Větrné elektrárny hyzdí krajinu - nový technický prvek v krajině 3. Větrné elektrárny sníží turistickou návštěvnost určité oblasti - v zahraničí ne, proč v ČR ano?? 4. Větrné elektrárny plaší zvěř a zabíjí ptáky 24

26 Proč stavět a využívat větrné elektrárny? snížení produkce skleníkových plynů snížení znečištění životního prostředí prodloužení využitelnosti omezených zásob fosilních paliv nové zdroje elektrické energie decentralizace zdrojů rozvoj obcí 25

27 Větrná elektrárna jako smysluplný zdroj elektrické energie Výše výkupních cen pro elektrárny uváděné do provozu v nových lokalitách od 1. ledna 2009 pro různé zdroje spalování biomasy 2,57 4,49 Kč/kWh malé vodní elektrárny 2,70 Kč/ kwh větrné elektrárny 2,34 Kč/kWh bioplynové stanice 3,55 4,21 Kč/kWh geotermální energie 4,50 Kč/kWh fotovoltaika 12,89 Kč/kWh Zdroj: 26

28 Výkupní ceny z obnovitelných zdrojů vers. ceny silové elektřiny 27

29 Citlivé umístění větrných elektráren Rozumné využití území X Technické využití příprava projektů ve spolupráci s obcemi respektování požadavků obce průběžné informace o projektu 28

30 Karlštejn 29

31 Takto naše větrné elektrárny umisťovat nechceme! 30

32 Sem se také nehodí 31

33 Větrný park Dukovany 32

34 Zelená energie Zelená energie je projektem Skupiny ČEZ, který umožňuje odběratelům vyjádřit svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí a osobně podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. Tyto zdroje jsou zajímavou a ekologicky citlivější alternativou spalování fosilních paliv, kterých neustále ubývá. Odběratelé přispějí symbolickým desetníkem za každou odebranou kilowatthodinu elektřiny. My přidáme stejnou částku ze svého a společně podpoříme prospěšné ekologické projekty z oblasti výzkumu, vzdělávání a užití energie z obnovitelných zdrojů. O rozdělení prostředků rozhoduje nezávislý poradní orgán Rada Zelené energie. Základní podmínkou pro získání podpory z fondu Zelené energie je neziskový charakter projektu. Peníze nesmí být použity ke komerčním účelům. Žádosti musí obsahovat podrobný popis nebo stavební projekt společně s harmonogramem realizace. V případě výzkumu a vzdělávání je třeba také popsat přínos pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a pozitivní dopady na životní prostředí. Žadatelé z řad neziskových organizací, škol, samospráv a vědeckých institucí podávají žádosti od 1. října do 31. prosince 2008 formulářem "Žádost o příspěvek z prostředků Zelené energie". 33

35 Rada Zelené energie Rozdělováním finančních prostředků vybraných prodejem Zelené energie je pověřena Rada Zelené energie, nezávislý poradní orgán. Odborné znalosti členů Rady a jejich nezávislost má zajistit, aby z peněz Zelené energie byly podpořeny smysluplné projekty rozvoje obnovitelných zdrojů, které přinesou hmatatelné výsledky. Kromě rozdělování peněz mezi přihlášené projekty Rada dohlíží na realizaci podpořených projektů a jednou ročně sestavuje zprávu pro zákazníky Zelené energie o bilanci vybraných prostředků a jejich rozdělení. Členové Rady Zelené energie Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc vedoucí Katedry elektroenergetiky FEL ČVUT a předseda Rady Zelené energie RNDr. Libor Ambrozek předseda ČSOP Čestmír Klos redaktor týdeníku Euro Ing. Josef Sedlák generálníředitel ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Ing. Jindřich Horáček, Ph.D. vedoucí správy CHKO Český les 34

36 Podporované projekty Za rok 2007 přišlo celkem 108 žádostí o finanční podporu z Fondu Zelené energie. V roce 2008 rozděleno téměř 6 mil. korun na 15 projektů rozvoje obnovitelných zdrojů. Projekty v roce 2008 (Top 5 podpořených nejvyšší částkou) Seznam projektů získávajících finanční příspěvek z Fondu Zelené energie. Žadatel Projekt Kategorie Dar (tis. Kč) 1. Občanské sdružení TŘI Čerčany - Hospic Dobrého Pastýře výstavba VŠB Technická Universita Ostrava - Čištění energoplynu výzkum Armáda spásy,havířov - Azylový dům - tepelné čerpadlo výstavba VOŠ a SPŠ Varnsdorf - Sociální fotovoltaický systém osvěta ÚVVP Praha - Optimalizace provozu bioplynových stanic výzkum

37 Informační centrum Obnovitelné zdroje Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna na Labi v Hradci Králové poskytují poutavý přehled o ekologicky čisté energii. - Technická rarita: téměř stoleté generátory - Secesní skvost uprostřed Hradce Králové - Čtvero čistých zdrojů energie - Interaktivní ráj pro děti i dospělé Informační centrum je otevřeno celoročně v pracovní dny od 9 do 16 hodin, kromě Nového roku, Velikonočního pondělí, Štědrého dne a Silvestra. Návštěvu skupin a návštěvu malé vodní elektrárny je nutné předem objednat. Adresa Informační centrum Obnovitelné zdroje Křižíkova Hradec Králové Tel.: , , ,

38 Závěr Děkuji za pozornost Josef Sedlák generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. se sídlem Křižíkova ul. 788, Hradec Králové IČ : , DIČ : CZ Telefon: Sekretariát společnosti Oddělení Rozvoj Internet: 37

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Analýza větrné energetiky v ČR

Analýza větrné energetiky v ČR Analýza větrné energetiky v ČR březen 2015 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ

21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ 21 HYDROENERGETICKÉ VYUŽITÍ VELMI MALÝCH SPÁDŮ V ZÁVISLOSTI NA EKONOMICKÉ EFEKTIVITĚ Stanislav Hes ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky 1. Úvod do problematiky V dnešní době

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více